MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 713         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 22 octombrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

72. - Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru atribuirea timpilor de antenă în vederea alegerii membrilor din România în Parlamentul European

 

73. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 

74. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 9/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 

75. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

76. - Hotărâre privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

114. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

 

1.214. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

160/768/1.591/619. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetală

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

12. - Hotărâre pentru aprobarea Standardului de formare a mediatorului

 


HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru atribuirea timpilor de antenă în vederea alegerii membrilor din România în Parlamentul European

 

În temeiul prevederilor art. 18 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se constituie Comisia specială a Camerei Deputatilor si Senatului pentru atribuirea timpilor de antenă în vederea alegerii membrilor din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007.

(2) Componenta nominală a comisiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Comisia parlamentară specială pentru atribuirea timpilor de antenă prevăzută la art. 1, denumită în continuare Comisia, îsi alege dintre membrii săi un presedinte, un vicepresedinte si un secretar, care formează Biroul Comisiei.

Art. 3. - (1) Comisia îsi desfăsoară lucrările în prezenta majoritătii membrilor săi.

(2) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(3) În cazul în care membrii Comisiei nu ajung la un acord în alte probleme decât cele tehnice, acestea se supun examinării birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului.

(4) În Comisie votul este, de regulă, deschis. La propunerea unei treimi din numărul membrilor se poate recurge la vot secret.

Art. 4. - (1) Activitatea Comisiei se desfăsoară potrivit unui regulament aprobat de aceasta cu votul majoritătii membrilor săi.

(2) Calcularea si comunicarea timpilor de antenă se fac potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului vor asigura, prin secretariatele generale, personalul de specialitate si logistica necesare pentru desfăsurarea activitătii Comisiei.

(2) Comisia va putea utiliza specialisti, în calitate de colaboratori, în conditiile prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 16 octombrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2007.

Nr. 72.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru atribuirea timpilor de antenă în vederea alegerii membrilor din România în Parlamentul European

 

1. Nicolicea Eugen - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Georgescu Radu Cristian - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Micula Cătălin - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

4. Dumitrescu Ion Mihai - senator, Grupul parlamentar al P.N.L.

5. Străchinaru Petre - deputat, Grupul parlamentar al P.D.

6. Popa Dan Gabriel - senator, Grupul parlamentar al P.D.

7. Vasilescu Lia Olguta - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

8. Ungheanu Mihai - senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

9. Marton Arpad Francisc - deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

10. Szabo Ilona - senator, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

11. Popescu Ionica Constanta - deputat, Grupul parlamentar al P.C.

12. Vasilescu Gavrilă - senator, Grupul parlamentar al P.C.

13. Păun Nicolae - deputat, Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

14. Presedintele Societătii Române de Radiodifuziune

15. Presedintele Societătii Române de Televiziune

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul deputat Semcu Adrian-Emanuil, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., trece din calitatea de membru supleant în calitatea de membru titular al delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2005, cu modificările ulterioare, în locul domnului deputat Busoi Cristian Silviu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 16 octombrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2007.

Nr. 73.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 9/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna deputat Dumitrescu Liana, apartinând Grupului parlamentar al minoritătilor nationale, se desemnează în calitatea de membră a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 martie 2005, în locul doamnei deputat Manolescu Oana.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 16 octombrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2007.

Nr. 74.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă următoarele modificări în componenta nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie constituite prin Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 4 mai 2005, cu modificările ulterioare:

1. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Algeriană Democratică si Populară

- doamna deputat Dumitrescu Liana, apartinând Grupului parlamentar al minoritătilor nationale, îl înlocuieste în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie pe domnul deputat Amet Aledin;

2. Grupul parlamentar de prietenie cu Bahrein

- domnul deputat Amet Aledin, apartinând Grupului parlamentar al minoritătilor nationale, o înlocuieste în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie pe doamna deputat Dumitrescu Liana;

3. Grupul parlamentar de prietenie cu Malta

- domnul deputat Ghiorghioni Ionesie, apartinând Grupului parlamentar al P.D., îl înlocuieste în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie pe domnul deputat Raicu Romeo Marius;

4. Grupul parlamentar de prietenie cu Turcia

- domnul deputat Movilă Petru, apartinând Grupului parlamentar al P.D., îl înlocuieste în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie pe domnul deputat Raicu Romeo Marius.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 16 octombrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2007.

Nr. 75.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 26 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se prelungeste până la data de 30 noiembrie 2007.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 16 octombrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 octombrie 2007.

Nr. 76.

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

 

Având în vedere degradarea spatiilor verzi de pe teritoriul localitătilor din România, cauzată de distrugerea acestora ca urmare a dezvoltării activitătilor economice si sociale,

în scopul îmbunătătirii factorilor de mediu si a calitătii vietii prin cresterea suprafetelor de spatii verzi din localităti, al protejării si gestionării durabile a acestora, precum si al cresterii standardelor de viată ale locuitorilor,

tinând cont de faptul că lipsa unei reglementări imediate duce la imposibilitatea unui management corespunzător al mediului în localităti, iar lipsa unei planificări strategice în acest domeniu conduce la probleme grave de sănătate si la o calitate scăzută a standardelor de viată ale populatiei, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 71 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevăzute ca atare în documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora.

(2) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.”

2. La articolul 96 alineatul (2), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. obligatia autoritătilor publice locale de a nu schimba destinatia terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevăzute ca atare în documentatiile de urbanism, de a nu reduce suprafetele acestora ori obligatia de a nu le strămuta;”.

Art. II. - (1) Autoritătile administratiei publice locale au obligatia de a asigura din terenul intravilan o suprafată de spatiu verde de minimum 20 m2/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010, si de minimum 26 m2/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013.

(2) Autoritătile administratiei publice locale au obligatia de a întocmi, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, un program în care vor fi evidentiate etapele de realizare a obligatiei prevăzute la alin. (1), cu indicarea termenelor intermediare propuse.

Art. III. - (1) Nerespectarea prevederilor art. II constituie contraventie si se sanctionează cu amendă, în cuantumul prevăzut la art. 96 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare.

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (1) se fac potrivit art. 97 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare.

(3) Dispozitiile alin. (1) referitoare la contraventii se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 17 octombrie 2007.

Nr. 114.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 23 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 23 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” – S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 octombrie 2007.

Nr. 1.214.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban este instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, urmează să se producă prin replicarea unui număr de 3 proiecte-pilot, care vor avea fatade adaptate arhitectural celor 5 zone istorice ale României si vor fi dimensionate în functie de numărul de locuitori ai unitătii administrativ-teritoriale în care vor fi amplasate.

(3) În sensul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) beneficiari - autoritătile administratiei publice centrale, precum si autoritătile administratiei publice locale;

b) comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor:

- este instituită prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- aprobă finantarea proiectelor propuse de aplicanti, care întrunesc criteriile prevăzute în Ghidul operational al Programului prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban.

(4) Tema de proiectare pentru realizarea proiectelor-pilot pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, este elaborată de Ministerul Culturii si Cultelor în colaborare cu Compania Natională de Investitii „ C.N.I.” - S.A. si este avizată atât de Ministerul Culturii si Cultelor, cât si de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

(5) Studiile de fezabilitate sunt achizitionate de Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizitiile publice. Studiile de fezabilitate sunt avizate în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

(6) Ministerul Culturii si Cultelor predă Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A. dosarele beneficiarilor cuprinsi în lista Comisiei de evaluare si selectie a cererilor de finantare.

(7) Proiectul de adaptare la amplasament se elaborează prin grija Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A. pentru fiecare amplasament aflat pe lista obiectivelor de investitii propuse a fi finantate.

Art. 2. - (1) Constructiile de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, care se realizează prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., se amplasează pe terenuri proprietate privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Terenurile apartinând domeniului privat al statului sau unitătilor administrativ-teritoriale, destinate constructiilor prevăzute la alin. (1), se preiau în folosintă gratuită, potrivit legii, de către Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., pe perioada realizării investitiei, pe bază de protocol încheiat cu beneficiarii, cu specificatia expresă că terenurile sunt libere de orice sarcini si că nu se află în litigiu.

(3) Terenurile pe care se amplasează constructiile prevăzute la alin. (1), ce se realizează prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., se viabilizează de către beneficiari, conform documentelor urbanistice si în corelare cu graficele de executie semnate de către antreprenorul general, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Promovarea investitiilor

 

Art. 3. - (1) Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor întocmeste lista cu obiectivele de investitii ce urmează a se realiza, listă ce se transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor comunică lista cu rezultatele evaluării prevăzută la alin. (1) Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A., care întocmeste lista-sinteză a asezămintelor culturale propuse a fi finantate, potrivit prevederilor anexei nr. 1.

(3) Lista-sinteză este transmisă Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor în vederea aprobării prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor.

(4) Lista-sinteză astfel aprobată este documentul care stă la baza întocmirii listei obiectivelor de investitii propuse a fi finantate anual, privind constructia de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, si a fundamentării alocatiilor bugetare necesare în vederea finantării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

(5) Obiectivele de investitii propuse a fi finantate sunt preluate si cuprinse în lista de investitii a Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A după avizarea acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

(6) Indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii se aprobă conform legislatiei în vigoare.

Art. 4. - (1) Pentru obiectivele de investitii propuse a fi finantate anual, Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. preia de la beneficiari pe durata de realizare a investitiei, potrivit legii, terenurile aferente constructiilor, conform protocolului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Protocolul prevăzut în anexa nr. 2 cuprinde în mod explicit si imperativ obligativitatea beneficiarului de a asigura, în conditiile legii, suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea santierului, precum si racordurile pentru utilităti, aferente constructiei, până la limita amplasamentului santierului, conform graficului de executie, anexă la contractul de executie a lucrărilor.

(3) Beneficiarii obiectivelor de investitii au obligatia de a pune la dispozitia Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A. autorizatia de construire necesară demarării lucrărilor.

 

CAPITOLUL III

Derularea finantării si realizării investitiilor

 

Art. 5. - (1) Pentru asigurarea optimă a finantării, Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. întocmeste lista obiectivelor de investitii, cu respectarea ordinii stabilite de Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor, care sunt defalcate pe surse de finantare, esalonate pe fiecare obiectiv. Lista este înaintată directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite.

(2) Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. comunică beneficiarilor obiectivul/obiectivele de investitii care urmează a fi finantat/finantate în anul în curs si solicită transmiterea terenurilor de constructie aferente, conform protocolului încheiat în conditiile art. 4.

Art. 6. - Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. declansează procedurile de atribuire a contractelor de prestări de servicii, de executie de lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 7. - Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. comunică Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor - Directia economică si financiară numărul de cont deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, în vederea virării sumelor destinate finantării constructiei de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban.

Art. 8. - (1) Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. asigură urmărirea si supravegherea tehnică a lucrărilor, receptia la terminarea lucrărilor de constructii-montaj, conform graficului de executie, anexă la contractul de executie de lucrări, si punerea în functiune a obiectivelor de investitii, participă împreună cu reprezentantii beneficiarilor si ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor la receptia finală la expirarea perioadei de garantie.

(2) Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor de constructii se realizează de Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. prin personal atestat, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Decontarea lucrărilor se face pe stadii fizice, pe baza situatiilor de lucrări prezentate de operatorul economic care realizează investitia în conditiile legii, confirmată în scris de către Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

Art. 9. - Finantarea proiectării si a constructiei de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. - (1) După efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor, Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. predă beneficiarului, pe bază de protocol, conform modelului din anexa nr. 4, terenul si obiectivul de investitii realizat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor urmăreste ca beneficiarii să păstreze în timp destinatia obiectivului de investitii.

(3) Modelul declaratiei pe propria răspundere referitoare la faptul că terenul este liber de orice sarcini si că nu se află în litigiu este prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Protocolul prevăzut în anexa nr. 4 cuprinde în mod expres obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit a obiectivelor de investitii către beneficiar.

Art. 11. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

LISTA - SINTEZĂ*)

a asezămintelor culturale propuse a fi finantate în anul ................

 

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Amplasamentul

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Lista-sinteză se întocmeste de către Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. si este aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Beneficiar......................

Nr......../.......

Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

Nr. . ...... / .........

 

PROTOCOL

încheiat astăzi .............

 

1. Beneficiarul ................................................................ , cu sediul în .................................................................. , reprezentat prin ........................................................ , în calitate de predător, si Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, în calitate de primitor, în baza Hotărârii ................................................. nr. . ....................... / ....................... , am procedat la predarea-primirea unui număr de ..................... amplasamente, în suprafată totală de ........ m2, identificate potrivit Cărtii funciare nr. . ............................ , nr. topografic .................................... , după cum urmează:

 

Nr. crt.

Amplasamentul

Suprafata (m2)

Categoria de folosintă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T O TA L:

 

 

 

2. Terenul ce se predă Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A. este destinat construirii de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, si se dă în folosintă gratuită pe durata realizării constructiilor.

3. (Beneficiarul) ............................................................................ se obligă să asigure suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea santierului, precum si racordurile pentru utilităti (apă, gaz, energie, canalizare etc.), aferente constructiei, până la limita amplasamentului santierului, conform graficului de executie, anexă la contractul de executie a lucrărilor.

4. Terenul identificat la pct. 1 face parte din domeniul privat al statului/unitătii administrativ-teritoriale, fiind administrat de .......................................... , si este liber de orice sarcini.

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Am predat

 

Beneficiar

 

Conducătorul unitătii,

....................................................................

Am primit

 

Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

Director general,

.............................................................

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Beneficiarul ................................, cu sediul în ..............................., reprezentat prin ..............................., declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că terenul situat în ........................., predat către Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., este liber de orice sarcini si nu se află în litigiu.

 

Data completării.........................

 

Declarant ..........................................................................

(semnătură autorizată)

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

Nr............../....................

Beneficiarul.......................

Nr............../....................

 

PROTOCOL

încheiat astăzi......................

 

1. Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentată prin ......................................................................, în calitate de predător,

si

2. Beneficiarul ......................................................, reprezentat prin ....................................................., în calitate de primitor,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.,

am procedat la predarea-primirea imobilului situat în ........................................., compus din ..........................................., si a terenului în suprafată de ........m2, aferent constructiei.

Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. transmite în mod gratuit imobilul si terenul aferent constructiei .............................. (se mentionează tipul de asezământ cultural si beneficiarul).

Noul beneficiar nu poate schimba destinatia investitiei, si anume ........................................................... (se mentionează tipul de asezământ cultural), într-un interval de minimum 15 ani.

Beneficiarul ...............................................se angajează să întretină imobilul ............................................... (se mentionează tipul de asezământ cultural) pe perioada de functionare.

Beneficiarul ................................................................ se angajează să asigure realizarea activitătilor prevăzute în planul de actiune aprobat odată cu depunerea cererii de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii.

Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. ...... din ................... si anulează orice documente încheiate anterior între părti.

Odată cu predarea-primirea efectuată pentru imobilul sus-mentionat s-a predat beneficiarului .............................................. si cartea tehnică a constructiei.

Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislatia în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu valoare juridică egală, câte două exemplare pentru fiecare parte.

 

Am predat

Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

Am primit

Beneficiar

Director general,

..................................

Conducătorul unitătii, .............................


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 160 din 7 august 2007

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 768 din 6 septembrie 2007

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.591 din 17 septembrie 2007

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 619 din 26 septembrie 2007

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetală

 

Având în vedere prevederile:

- art. 5 alin. (5) din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, republicată;

- art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 3 alin. (3), precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

văzând Referatul de aprobare nr. 37.451 din 3 august 2007, întocmit de Directia generală siguranta alimentelor din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii publice si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 si 430 bis din 18 mai 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 13. – Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 76/895/CEE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în si pe fructe si legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 340 din 9 decembrie 1976, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/8/CE de modificare a anexelor la directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE si 90/642/CEE ale Consiliului privind continuturile maxime de reziduuri de fosfamidon si mevinfos, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 63 din 1 martie 2007, Directiva Consiliului 86/362/CEE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în si pe cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 221 din 7 august 1986, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/27/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE si 90/642/CEE privind stabilirea continuturilor maxime de reziduuri de etoxazol, indoxacarb, mesosulfuron, 1-metil-ciclopropen, MCPA si MCPB, tolilfluanid si triticonazol, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 128 din 16 mai 2007, precum si Directiva Consiliului 90/642/CEE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în si pe anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe si legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 350 din 14 decembrie 1990, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/39/CE de modificare a anexei II la Directiva 90/642/CEE a
Consiliului privind continuturile maxime de reziduuri pentru diazinon, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 165 din 27 iunie 2007.”

2. Anexa nr. 2 se modifică si se completează după cum urmează:

a) La capitolul I ,,Fructe, legume si alte produse vegetale”, limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru substantele active penconazol, benomil si carbendazim se modifică si se înlocuiesc cu limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite în anexa nr. 1.

b) La capitolul I ,,Fructe, legume si alte produse vegetale”, limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru substantele active aldicarb, fosfamidon si mevinfos se modifică si se înlocuiesc cu limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite în anexa nr. 2.

c) La capitolul I „Fructe, legume si alte produse vegetale”, limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru substantele active azoxistrobin, clorfenapir, folpet, iprodion, lambda-cihalotrin, hidrazidă maleică, metalaxil-M, trifloxistrobin se modifică si se înlocuiesc cu limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite în anexa nr. 3.

d) La capitolul I „Fructe, legume si alte produse vegetale”, limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru substanta activă diazinon se modifică si se înlocuiesc cu limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite în anexa nr. 4.

e) După sectiunea 1 din capitolul I „Fructe, legume si alte produse vegetale” se introduc două noi sectiuni, sectiunile 2 si 3, prevăzute în anexa nr. 5, respectiv în anexa nr. 7.

f) După sectiunea 1 din capitolul II „Cereale” se introduc două noi sectiuni, sectiunile 2 si 3, prevăzute în anexa nr. 6, respectiv în anexa nr. 8.

g) Sintagma „Frunze si tulpini de brasicacee” de la litera (a) „Salată si similar” a punctului (V) „Legume cu frunze si verdeturi proaspete” de la punctul 2 „Legume proaspete sau nepreparate, congelate sau uscate” din cadrul capitolului I „Fructe, legume si alte produse vegetale” se modifică si se înlocuieste cu sintagma „Frunze si tulpini de brasicacee, inclusiv frunze de nap”.

Art. II. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 2007/8/CE de modificare a anexelor la directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE si 90/642/CEE ale Consiliului privind continuturile maxime de reziduuri de fosfamidon si mevinfos, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 63 din 1 martie 2007, Directiva Comisiei 2007/9/CE de modificare a anexei la Directiva 90/642/CEE a Consiliului privind continuturile maxime de reziduuri pentru aldicarb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 63 din 1 martie 2007, anexele I si III la Directiva Comisiei 2007/11/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE si 90/642/CEE ale Consiliului privind continuturile maxime de reziduuri de acetamiprid, tiacloprid, imazosulfuron, metoxifenozid, S-metolaclor, milbemectin si tribenuron, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 63 din 1 martie 2007, Directiva Comisiei 2007/12/CE de amendare a unor anexe la Directiva 90/642/CEE a Consiliului privitoare la continuturile maxime de reziduuri de penconazol, benomil si carbendazim, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 59 din 27 februarie 2007, anexele I si III la Directiva Comisiei 2007/27/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE si 90/642/CEE privind stabilirea continuturilor maxime de reziduuri de etoxazol, indoxacarb, mesosulfuron, 1-metil-ciclopropen, MCPA si MCPB, tolilfluanid si triticonazol, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 128 din 16 mai 2007, anexa II la Directiva Comisiei 2007/28/CE de modificare a unor anexe la Directiva 86/363/CEE si la Directiva 90/642/CEE ale Consiliului privitoare la continuturile maxime de reziduuri de azoxistrobin, clorfenapir, folpet, iprodion, lambda-cihalotrin, hidrazidă maleică, metalaxil-M si trifloxistrobin, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 135 din 26 mai 2007, si Directiva Comisiei 2007/39/CE de modificare a anexei II la Directiva 90/642/CEE a Consiliului privind continuturile maxime de reziduuri pentru diazinon, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 165 din 27 iunie 2007.

Art. III. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art. I pct. 2 lit. g) si limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru substantele active prevăzute în anexele nr. 7 si 8 se aplică începând cu data de 17 noiembrie 2007.

(3) Prevederile art. I pct. 2 lit. c) se aplică începând cu data de 27 noiembrie 2007.

(4) Prevederile art. I pct. 2 lit. d) se aplică începând cu data de 28 decembrie 2007.

(5) Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Csutak-Nagy László

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

 

*) Anexele nr. 1-8 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

CONSILIUL DE MEDIERE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Standardului de formare a mediatorului

 

În baza Procesului de consultare cu membrii organizatiilor din domeniul medierii, desfăsurat în perioada 1 iulie- 5 septembrie 2007, a proiectului de Standard de formare elaborat si adoptat de Consiliul de mediere prin Hotărârea nr. 8 din 1 iulie 2007,

în temeiul art. 9 alin. (2), art. 20 lit. b) si al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator,

Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Standardul de formare a mediatorului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de mediere,

Anca Elisabeta Ciucă

 

Bucuresti, 7 septembrie 2007.

Nr. 12.

 

ANEXĂ

 

STANDARDUL DE FORMARE A MEDIATORULUI

 

CAPITOLUL I

Introducere

 

Art. 1. - Calitatea de mediator se dobândeste în conformitate cu dispozitia art. 7 lit. g) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, denumită în continuare Lege, prin autorizarea de către Consiliul de mediere a persoanelor care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 7 lit. a)-f) din Lege.

Art. 2. - În conformitate cu art. 7 lit. f) din Lege, conditia necesară în vederea autorizării este absolvirea cursurilor pentru formarea mediatorilor, în conditiile legii, sau a unui program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere.

Art. 3. - (1) Formarea profesională a mediatorilor se asigură prin organizarea de cursuri de către furnizori de formare autorizati conform legislatiei în materia formării profesionale a adultilor si de către institutiile de învătământ superior acreditate.

(2) În toate cazurile, formarea profesională trebuie să asigure dobândirea competentelor profesionale prevăzute de Standardul ocupational al mediatorului, prin organizarea de cursuri de specialitate.

Art. 4. - (1) Formarea profesională a mediatorilor se finalizează cu un examen de absolvire, organizat in conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliul de mediere.

(2) În urma absolvirii examenului, se eliberează un certificat de absolvire însotit de un „Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competentele profesionale dobândite si numărul de ore de pregătire, în conformitate cu cerintele de continut ale programelor de formare.

Art. 5. - Certificatul de absolvire atestă absolvirea cursurilor de formare a mediatorilor, certifică dobândirea competentelor profesionale ca mediator, conform Standardului ocupational al mediatorului, si reprezintă documentul prin care se îndeplineste dispozitia art. 7 lit. f) din Lege în vederea autorizării ca mediator.

Art. 6. - (1) Institutiile de învătământ superior acreditate, care organizează cursuri de nivel master în domeniul medierii, vor evidentia clar si distinct în cadrul cursurilor pe care le desfăsoară care este numărul de ore si continutul programului de formare a mediatorilor, cu respectarea conditiilor de calitate adoptate prin hotărârile Consiliului de mediere si a Standardului de formare a mediatorilor.

(2) Pentru programele de formare a mediatorilor incluse în cursuri de nivel master acreditate, institutiile de învătământ superior se supun acelorasi reguli de avizare, evaluare, examinare si control stabilite prin hotărârile Consiliului de mediere pentru furnizorii de formare, mai putin autorizarea prevăzută de cadrul legal în domeniul formării profesionale a adultilor.

Art. 7. - În vederea asigurării calitătii cursurilor organizate pentru dobândirea competentelor ca mediator, în conformitate cu art. 9 alin. (2) din Lege, programele de formare în domeniul medierii vor fi întocmite pe baza criteriilor cuprinse în standardul de formare elaborat de Consiliul de mediere si vor fi avizate în prealabil de către acesta.

Art. 8. - (1) În conformitate cu Legea, Consiliul de mediere va aviza toate programele de formare a mediatorilor, precum si programele postuniversitare de nivel master în mediere.

(2) Avizul pentru toate programele de formare a mediatorilor se obtine conform art. 51 si 52 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de mediere.

Art. 9. - (1) În cazul furnizorilor de formare, după obtinerea avizului Consiliului de mediere pentru programul de formare a mediatorilor, acestia se vor adresa comisiilor de autorizare si vor urma procedurile prevăzute de cadrul legal din domeniul formării profesionale a adultilor, în vederea autorizării.

(2) Conform clasificării cuprinse la art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, programele de formare profesională a mediatorilor se încadrează la categoria programelor de specializare.

Art. 10. - (1) În cazul furnizorilor de formare autorizati, programul de formare se va finaliza cu organizarea unui examen în conditiile art. 18 alin. (1), al art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si se va elibera certificatul de absolvire cu recunoastere natională, care are regimul actelor de studii.

(2) Certificatul este însotit de „Suplimentul descriptiv al certificatului”, în care se precizează competentele profesionale dobândite, conform dispozitiilor art. 4 din Metodologia certificării formării profesionale a adultilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 501/5.253/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - Furnizorii de formare autorizati vor fi înregistrati de către Consiliul de mediere în tabloul acestora, conform art. 20 lit. d) din Lege.

 

CAPITOLUL II

Scopul standardului de formare a mediatorilor

 

Art. 12. - Scopul standardului de formare a mediatorilor este stabilirea setului de criterii si proceduri privind programele de formare a mediatorilor în vederea aplicării dispozitiilor Legii pentru îndeplinirea cerintelor minimale prin care să se asigure dobândirea competentelor profesionale ale mediatorilor, în conditiile legii.

Art. 13. - (1) După absolvirea cursurilor de formare initială avizate de Consiliul de mediere, mediatorii se pot specializa pe domenii.

(2) Standardul de formare a mediatorilor se va completa cu competente specifice, pe măsură ce domeniile de specializare vor fi identificate.

 

CAPITOLUL III

Principii

 

Art. 14. - Prezentul standard reflectă principiile medierii care se vor regăsi în programul de formare, respectiv:

a) participarea voluntară;

b) confidentialitatea;

c) neutralitatea si impartialitatea mediatorului;

d) autodeterminarea părtilor;

e) acceptul în cunostintă de cauză.

Art. 15. - În vederea pregătirii si sustinerii programului de formare, se recomandă formatorilor consultarea Standardului ocupational al mediatorului, a Codului etic al mediatorului si a Legii.

Art. 16. - Programele de formare profesională cuprind cel putin următoarele elemente:

a) obiectivele programului de formare profesională exprimate în competentele profesionale ce urmează a fi dobândite;

b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;

c) numărul minim si maxim de participanti pentru un ciclu sau o serie de pregătire;

d) calificarea persoanelor cu atributii de instruire teoretică si practică, denumite în continuare formatori;

e) programa de pregătire;

f) mijloacele si metodele prin care se asigură transmiterea si asimilarea cunostintelor si formarea deprinderilor practice necesare ocupatiei respective;

g) dotările, echipamentele si materialele necesare formării;

h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională.

 

CAPITOLUL IV

Continutul standardului de formare a mediatorilor

 

Art. 17. - Prezentul standard de formare a mediatorilor are următorul continut:

a) cerinte structurale privind programul de formare a mediatorilor;

b) cerinte privind continutul programului de formare a mediatorilor;

c) prevederi referitoare la dotări si echipamente;

d) cerinte privind resursele umane cu atributii în pregătirea mediatorilor, respectiv formatori, examinatori si experti în comisiile de autorizare si evaluare a furnizorilor de formare;

e) proceduri de înregistrare a formatorilor, examinatorilor si expertilor.

 

CAPITOLUL V

Structura programului de formare a mediatorilor

 

Art. 18. - Programul de formare a mediatorilor poate să înceapă numai după ce a fost avizat de către Consiliul de mediere si autorizat conform legislatiei din domeniul formării profesionale a adultilor sau acreditat conform legii, după caz.

Art. 19. - Programele de formare a mediatorilor propuse de furnizorii de formare durează cel putin 80 de ore si acoperă în mod obligatoriu continutul recomandat de prezentul standard.

Art. 20. - Formatul programului trebuie să răspundă simultan următoarelor cerinte:

(1) Programul de formare este structurat pe discipline sau pe module cuantificate în credite transferabile si acoperă toate competentele incluse în Standardul ocupational al mediatorului;

(2) Programul zilnic durează minimum 3 ore si nu poate depăsi 8 ore, inclusiv pauzele. Timpul însumat al pauzelor este de maximum 2 ore.

(3) Lucrările solicitate eventual de formatori cursantilor nu sunt incluse în orele destinate cursului de formare, iar timpul în care lucrarea a fost efectuată nu se ia în considerare în calculul orelor programului de formare.

(4) Programul de formare a mediatorilor se desfăsoară, de regulă, în etape de câte 5 zile consecutive.

(5) Programul de formare a mediatorilor se încheie în termen de 90 de zile calendaristice, inclusiv examinarea.

(6) Programul de formare a mediatorilor contine minimum 70% exercitii practice si maximum 30% din timp este alocat pentru elemente de teorie.

Art. 21. - În cazul în care programul de formare a mediatorilor nu se desfăsoară în format consecutiv de timp, acesta trebuie să se înscrie în următorul cadru:

a) timpul unei sesiuni de instruire este de minimum 3 ore;

b) programul complet de formare a mediatorilor se încheie în termen de 90 de zile calendaristice, inclusiv examinarea.

Art. 22. - Materiale suport de curs

(1) Furnizorii de programe de formare a mediatorilor vor elabora materialele de curs înainte de începerea programului de formare.

(2) Furnizorii de programe de formare a mediatorilor trebuie să pună la dispozitia fiecărui participant suportul de curs/manualul cursului, precum si alte materiale necesare bunei desfăsurări a cursului.

(3) Furnizorul de formare va specifica autorul si proprietarul manualului de formare si ai oricărui material utilizat pe perioada formării.

Art. 23. - Numărul maxim de participanti pe grupa de formare este de 24.

Art. 24. - Metodele de instruire trebuie să ajute cursantii să învete să aplice cunostintele teoretice si să îsi dezvolte abilitătile cuprinse în Standardul ocupational al mediatorului.

Art. 25. - (1) Programul de formare a mediatorilor trebuie să includă metode de instruire variate, dintre care următoarele sunt minim obligatorii:

- prezentarea;

- discutii în grup;

- simulări sau demonstratii;

- jocuri de roluri.

(2) Formatorii sunt încurajati să includă în materialele ce se distribuie participantilor:

- exercitii scrise;

- studii de caz;

- materiale multimedia.

Art. 26. - Evaluarea programului de formare a mediatorilor

(1) Furnizorul programului de formare a mediatorilor va prezenta în documentatia pentru avizare formele si modalitătile de evaluare a programului.

(2) Modalitătile de evaluare propuse vor urmări evaluarea continutului, procesului de formare, organizării cursurilor, prestatiei formatorilor, experientei dobândite pe parcursul instruirii de către participantii la procesul de formare etc.

(3) Furnizorul programului de formare a mediatorilor va preciza în documentele înaintate spre avizare Consiliului de mediere cine face evaluarea (participantii în program, formatorii etc.), precum si instrumentele de evaluare.

Art. 27. - (1) Consiliul de mediere poate solicita furnizorilor de formare copii ale evaluărilor în termen de un an de la finalizarea programului.

(2) Documentele referitoare la evaluare solicitate de Consiliul de mediere vor fi puse la dispozitia acestuia de către furnizorul programului de formare a mediatorilor în termen de maximum 14 zile calendaristice de la solicitare.

(3) În cazul în care un furnizor refuză să pună la dispozitia Consiliului de mediere documentele solicitate referitoare la evaluare, Consiliul de mediere poate dispune măsuri care să conducă la sanctionarea furnizorului respectiv.

Art. 28. - Un formator nu poate să supravegheze simultan mai mult de 5 participanti în roluri de mediator.

Art. 29. - (1) Formatorii trebuie să respecte programul si să fie prezenti pe întreg parcursul disciplinelor pe care au fost desemnati să le sustină.

(2) Participantii trebuie să fie prezenti pe întreaga durată a programului de formare a mediatorilor.

(3) În cazuri exceptionale, acestia pot lipsi cu acordul formatorului, dar nu mai mult de 10% din timpul total al programului.

Art. 30. - La finalul programului de formare a mediatorilor, formatorii pot evalua performanta participantilor si pe bază de documente scrise, indicând ariile în care acestia au demonstrat însusirea conceptelor de bază si capacitatea de a performa ca mediator, precum si pe cele în care, în opinia formatorului, sunt necesare îmbunătătiri.

Art. 31. - Examinarea participantilor

(1) Absolvirea cursurilor de formare în vederea autorizării pentru dobândirea calitătii de mediator conform prevederilor art. 7 lit. f) din Lege se face prin examinare, cu respectarea cadrului legal privind formarea adultilor pe cale formală finalizată cu certificat de absolvire cu recunoastere natională sau a prevederilor privind organizarea programelor postuniversitare de nivel master, după caz.

(2) În cazul structurării programului de formare a mediatorilor pe module cuantificate în credite transferabile, se va organiza examinarea participantilor pentru fiecare modul.

(3) Participantii la programele de formare a mediatorilor sustin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire.

(4) Examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice si practice prin care se constată dobândirea competentelor de mediator.

(5) Examinarea va urmări să determine gradul în care persoana examinată este capabilă să îndeplinească competentele prevăzute în Standardul ocupational al mediatorului.

(6) Examinarea va include în mod obligatoriu cel putin o modalitate prin care persoanei examinate i se vor testa abilitătile practice ca mediator (de exemplu: simulare mediere total sau partial, întrebări din care să rezulte reactia în anumite situatii etc.).

(7) În cazul organizării programului de formare a mediatorilor pe module, verificarea abilitătilor se va face la finalul fiecărui modul. În situatia în care cursantul participă la toate modulele constitutive ale cursului, furnizorul trebuie să organizeze si un examen final.

(8) Modalitatea de verificare a abilitătilor face parte integrantă din examinare si din programul de formare si va fi inclusă în documentatia necesară avizării acestuia, indiferent de forma programului prevăzută de Lege.

(9) În cazul în care nu se asigură de către furnizorul de formare verificarea abilitătilor, acesta va specifica situatia în documentatia de avizare a programului si va propune modalitatea de realizare a acestei cerinte.

Art. 32. - (1) Examenul de absolvire a modulului sau examenul final de absolvire a programului de formare a mediatorilor se organizează în cel mult 30 de zile de la data finalizării modulului, respectiv a cursului de formare.

(2) Cursantul care nu a fost declarat admis la examenul de absolvire a modulului, respectiv la examenul final de absolvire a programului de formare a mediatorilor, se poate înscrie la o altă sesiune de examinare într-un interval de maximum 6 luni, în aceleasi conditii stabilite de furnizorul de formare.

Art. 33. - În cazul în care furnizorul de formare nu organizează examen în timpul dorit de participant, acesta se poate adresa altui furnizor de formare autorizat care organizează examen de absolvire a cursului de formare a mediatorilor.

Art. 34. - Certificarea

(1) Furnizorul de programe de formare profesională a mediatorilor eliberează persoanei care a promovat examenul un certificat de absolvire cu recunoastere natională.

(2) Certificatele de absolvire cu recunoastere natională sunt tipărite de institutiile abilitate în domeniul formării adultilor sau ale învătământului postuniversitar, după caz, în conformitate cu legislatia în domeniu, si au regimul actelor de studii.

(3) Certificatele de absolvire cu recunoastere natională se eliberează însotite de o anexă denumită „Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competentele profesionale dobândite.

(4) În cazul programelor de formare profesională a mediatorilor structurate pe module, la terminarea fiecărui modul, după sustinerea examenului de absolvire a modulului, se eliberează certificat de absolvire a modulului respectiv, cu mentionarea competentelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile. După absolvirea examenului final se eliberează si certificatul de absolvire cu recunoastere natională, însotit de „Supliment descriptiv al certificatului”.

 

CAPITOLUL VI

Continutul programului de formare a mediatorilor

 

Art. 35. - Programa de pregătire pentru fiecare program de formare a mediatorilor se va întocmi de către furnizorii de formare în conformitate cu cerintele de continut al programului de formare cuprinse în prezentul standard.

Art. 36. - În vederea autorizării programului de formare a mediatorilor, inclusiv a celor incluse în programe postuniversitare de nivel master în domeniul medierii, este obligatorie avizarea programei de pregătire de către Consiliul de mediere. Avizul este anterior solicitării de autorizare sau acreditării si începerii programului.

Art. 37. - Continutul programului de formare a mediatorilor trebuie să includă următoarele elemente ale teoriei si practicii medierii:

1. Teoria si analiza conflictelor:

- durată: 16 ore;

- obiectiv: la finalul cursului participantii sunt capabili să identifice aspectele generale si particulare ale conflictului si să recunoască diferitele modalităti de interventie;

- subiecte care trebuie minimal incluse:

a) definire, tipuri si răspunsuri în conflict;

b) elemente de dinamică a conflictelor;

c) elemente de analiza conflictelor.

2. Rezolvarea alternativă a disputelor:

- durată: 8 ore;

- obiectiv: la finalul cursului, participantii au înteles particularitătile rezolvării unei dispute bazate pe interese si pot face diferenta dintre mediere si alte metode de rezolvare a disputelor;

- subiecte care vor trebuie minimal incluse:

a) continuumul rezolvării disputelor;

b) metode de rezolvare alternativă a disputelor (prezentare, comparatii, rolul celei de-a treia părti, diferenta dintre mediere si alte forme de interventie, rezolvarea bazată pe interese).

3. Mediere:

- durată: 48 de ore.

3.1. Teoria si practica medierii:

- obiectiv: la finalul cursului participantii au dobândit cunostinte privind cadrul conceptual necesar întelegerii si aplicării medierii si si-au dezvoltat abilităti de analiză de oportunitate privind utilizarea acestei metode pentru rezolvarea unei dispute;

- subiecte care trebuie minimal incluse:

a) definirea medierii;

b) principiile medierii;

c) rolul mediatorului;

d) drepturile părtilor;

e) avantajele/dezavantajele medierii;

f) stiluri, tipuri de mediere si tipuri de mediatori.

3.2. Procesul de mediere:

- obiectiv: la finalul cursului participantii au dobândit cunostintele necesare privind procesul de mediere si si-au dezvoltat abilităti pentru a pregăti si a conduce sedinta de mediere;

- subiecte care trebuie minimal incluse:

a) etapele procesului de mediere:

a1) acordul de a media si pregătirea sesiunii de mediere;

a2) prezentarea procesului de mediere si stabilirea regulilor;

a3) identificarea problemelor;

a4) explorarea intereselor si problemelor;

a5) generarea de optiuni;

a6) încheierea acordului;

a7) încheierea sesiunii de mediere;

b) tehnici:

b1) construirea încrederii si mentinerea echilibrului între părti, depăsirea impasului etc.;

b2) utilizarea si organizarea de întâlniri separate;

c) abilităti de comunicare:

c1) comunicare verbală si nonverbală;

c2) ascultare activă;

c3) bariere de comunicare în conflict;

c4) formularea întrebărilor;

c5) reformulare si clarificare;

c6) aservitate.

3.3 Etica mediatorului:

- obiectiv: la finalul cursului participantii cunosc principiile etice pentru a decide în cunostintă de cauză cu privire la procesul de mediere si au abilităti pentru a-si mentine pozitia de neutralitate si impartialitate ca mediatori;

- subiecte care trebuie minimal incluse:

a) impartialitate, neutralitate, evitarea conflictului de interese;

b) autodeterminarea părtilor;

c) confidentialitatea;

d) coduri de conduită;

e) prevederi legale privind respectarea eticii.

4. Organizarea activitătii mediatorilor:

- durată: 8 ore;

- obiectiv: la finalul sesiunii participantii cunosc modul de organizare a activitătii de mediator si au abilităti de redactare si gestionare a documentelor cerute de Lege referitor la activitatea mediatorului;

- subiecte ce trebuie minimal incluse:

a) Legea nr. 192/2006 si atributiile Consiliului de mediere;

b) redactarea de acorduri/contracte conform cerintelor Legii nr. 192/2006;

c) gestionarea documentelor referitoare la cauzele în care a mediat;

d) confidentialitatea conform prevederilor legale care vizează activitatea mediatorului;

e) răspunderea profesională si forme de protectie.

Art. 38. - Programul de formare a mediatorilor trebuie să asigure conditiile pentru dobândirea competentelor mediatorului, conformându-se următorului cadru:

a) formatorii care supraveghează rolurile de mediator sunt mediatori autorizati si fac dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute în prezentul standard;

b) personalul didactic care desfăsoară activităti didactice teoretice si practice în cadrul programelor postuniversitare de nivel master, în care sustine teme/discipline din programul de formare a mediatorilor, trebuie să fie înregistrat ca formatori, respectiv ca examinatori în conditiile art. 40-47 din prezentul standard.

Art. 39. - Dotări si echipamente

(1) Dotările trebuie să fie în număr suficient, la calitatea necesară si în stare de functionare, putând fi:

a) echipamente de prezentare de tip: tablă, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatură video/TV etc.;

b) materiale demonstrative de tip: planse, casete video, software specializat etc.

(2) Furnizorul de formare va asigura desfăsurarea cursurilor într-un spatiu adecvat ca dimensiune si mod de organizare, astfel încât să permită accesul participantilor la pregătirea teoretică si dobândirea abilitătilor.

(3) Spatiul necesar pentru desfăsurarea cursurilor de formare este de minimum 2 m2 pentru fiecare participant, respectiv de minimum 48 de m2 pentru o grupă de 24 de persoane.

 

CAPITOLUL VII

Formatori, examinatori si experti în comisiile de autorizare a furnizorilor de formare

 

Art. 40. - Formatorii care îndeplinesc cerintele Standardului de formare a mediatorilor vor fi înregistrati în Tabloul formatorilor în domeniul medierii, cu mentiunea formator debutant sau formator principal.

Art. 41. - (1) Consiliul de mediere întocmeste si actualizează lista expertilor care evaluează programe ale furnizorilor de formare, precum si lista examinatorilor de competente.

(2) Expertii evaluatori si examinatorii sunt desemnati, prin hotărâre a Consiliului de mediere, dintre formatorii înscrisi în Tabloul formatorilor în domeniul medierii, cu mentiunea formator principal.

Art. 42. - Programele de formare organizate de către furnizorii de formare autorizati se vor realiza numai cu formatori înregistrati în Tabloul formatorilor în domeniul medierii, dintre care minimum un formator principal.

Art. 43. - Poate fi înregistrată ca formator în domeniul medierii cu mentiunea „formator debutant” persoana care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este mediator autorizat în conditiile Legii;

b) are experientă în domeniul medierii de minim 3 ani;

c) are minimum 80 de ore de pregătire în domeniul conflictelor, incluzând în mod obligatoriu un curs de mediere de minimum 40 de ore;

d) a actionat ca mediator în minimum 25 de cazuri, documentate;

e) are pregătire în domeniul formării adultilor, conform legislatiei în vigoare.

Art. 44. - Pentru a fi înregistrată ca formator cu mentiunea „formator principal”, persoana care solicită înregistrarea trebuie să facă dovada următoarelor cerinte suplimentare fată de art. 43 din prezentul standard:

a) a avut atributii de elaborare pentru cel putin un program de formare de mediatori;

b) a participat la elaborarea cel putin a unui manual/suport de curs pentru formarea mediatorilor;

c) a participat ca formator în cel putin un program complet de formare a mediatorilor;

d) are minimum 80 de ore de activitate ca formator în domeniul medierii.

Art. 45. - (1) Înregistrarea ca formator se face pentru o perioadă de maximum 3 ani.

(2) În vederea reînregistrării, formatorul trebuie să facă dovada medierii a minimum 10 cazuri anual.

Art. 46. - Pentru a fi desemnat ca examinator sau ca expert evaluator, formatorul înregistrat la categoria „formator principal” trebuie să facă suplimentar dovada îndeplinirii următoarelor cerinte:

a) are minimum 100 de ore de formare în domeniul medierii, în calitate de formator principal;

b) a format minimum 40 de persoane în domeniul medierii, în calitate de formator principal.

Art. 47. - (1) Îndeplinirea conditiilor prezentate la art. 43, 44 si 46 din prezentul standard va fi probată prin prezentarea de documente doveditoare, în conformitate cu procedura elaborată de Consiliul de mediere si publicată pe site-ul acestuia.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cetătenii altor state pentru care furnizorul de formare depune documentele prevăzute la art. 51 lit. d) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de mediere, din care rezultă pregătirea si experienta practică în domeniul formării de mediatori.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 48. - În vederea autorizării ca mediator, până la data la care procedura de avizare si autorizare a furnizorilor de formare devine aplicabilă, dar nu mai târziu de 1 mai 2008, se vor putea organiza cursuri de formare a mediatorilor, finalizate cu examen, în conditiile prezentului standard, numai cu aprobarea expresă a Consiliului de mediere, si în cadrul cărora formatorii pot fi persoane care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 43 lit. b)-d).

Art. 49. - (1) Persoanele care au absolvit minimum 80 de ore de cursuri de formare anterior sau care, la intrarea în vigoare a Legii, urmau cursuri de formare a mediatorilor în cadrul unor programe aflate în derulare pot solicita eliberarea unui certificat de recunoastere a competentelor dobândite ca mediator, în maximum 12 luni de la adoptarea de către Consiliul de mediere a hotărârii prin care se constată încadrarea în dispozitiile art. 72 alin. (2) din Lege.

(2) Se consideră curs de formare orice curs derulat în tară sau în străinătate, care acoperă modular sau integral cerintele de continut pentru programele de formare a mediatorilor, conform art. 37 din prezentul standard.

(3) Se consideră program aflat în derulare orice program de formare care îndeplineste conditiile cuprinse la art. 20 alin. (1) si (6) si care se află în una dintre următoarele situatii:

a) programul de formare a fost derulat în cadrul unui proiect depus spre finantare sau deja aprobat la data publicării Legii, iar structura, durata si metodele de desfăsurare a cursurilor de formare erau deja cunoscute;

b) programul de formare a fost derulat în cadrul unor programe care la data publicării Legii erau deja autorizate sau acreditate, conform legislatiei în vigoare în domeniul formării adultilor sau al învătământului postuniversitar.

(4) Certificatul mentionat la alin. (1) înlocuieste certificatul de absolvire prevăzut la art. 4 alin. (2) si la art. 5 din prezentul standard.

Art. 50. - (1) Persoanele care nu îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 49 alin. (1) din prezentul standard referitor la numărul de ore, dar care au urmat un program de formare de minimum 40 de ore în mediere anterior aparitiei Legii, vor fi autorizate ca mediator în conditiile prevăzute la art. 7 lit. a)-e) si la art. 72 alin. (2) din Lege, cu obligatia prezentării documentelor care atestă programa de formare parcursă si de a sustine în termen de maximum 12 luni de la obtinerea autorizatiei de mediator un examen pentru verificarea competentelor dobândite prin practică.

(2) Persoanele declarate promovate la examenul prevăzut la alin. (1) pot solicita în maximum 12 luni de la promovarea examenului eliberarea de către Consiliul de mediere a unui certificat de recunoastere a competentelor dobândite ca mediator.

Art. 51. - (1) Furnizorii de formare, care derulează programe de formare a mediatorilor în conditiile art. 48 din prezentul standard, vor organiza examen de absolvire în conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliul de mediere si cu dispozitiile prezentului standard.

(2) Institutiile de învătământ superior acreditate, care au desfăsurat programe postuniversitare de nivel master în domeniul medierii care nu au fost avizate anterior de către Consiliul de mediere si pentru care nu pot face dovada că se încadrează în conditiile prevăzute de art. 49 alin. (3), până la finalizarea procedurilor de avizare pot organiza examen de absolvire în colaborare cu Consiliul de mediere si cu respectarea prevederilor prezentului standard.

Art. 52. - (1) Examenul de absolvire organizat în conditiile art. 51 se finalizează cu Certificat de absolvire emis de către Consiliul de mediere si are regimul actelor de studii.

(2) Certificatul de absolvire se tipăreste de către Consiliul de mediere si este însotit de un „Supliment descriptiv al certificatului” în care se precizează competentele profesionale dobândite si numărul de ore de pregătire în conformitate cu cerintele de continut ale programelor de formare.

(3) Certificatele de absolvire tipărite de Consiliul de mediere se pun la dispozitia furnizorilor de formare si ale institutiilor de învătământ superior acreditate, contra cost.

(4) Certificatele de absolvire dobândite în conditiile art. 51 din prezentul standard asigură îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 7 lit. (f) din Lege si dau dreptul de a dobândi calitatea de mediator si accesul în profesie.

Art. 53. - (1) Consiliul de mediere va elabora procedura de avizare a programelor de formare a mediatorilor pe care o va publica pe site-ul propriu.

(2) Procedura de avizare a programelor de formare a mediatorilor începe de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului standard.