MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 680         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 octombrie 2007

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

96. - Ordonantă de urgentă privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007

 

1.178. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

1.179. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

260. - Decizie privind numirea doamnei Ionela Mihaela Bărbulescu în functia de membru în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

819. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 508/2005 privind aprobarea componentei, organizarea si functionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare

 

1.474. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea si operarea registrului national al emisiilor de gaze cu efect de seră

 

1.624. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea modelului contractului de administrare a serviciului de ambulantă judetean sau al municipiului Bucuresti

 

Rectificări la :

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2005;

             - Hotărârea Guvernului nr. 822/2007


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007

 

Având în vedere suspendarea, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2007, a procedurii alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2007, care initial fusese programată să se finalizeze pe data de 13 mai 2007,

luând în considerare faptul că au rămas valabile procedurile procesului electoral al alegerilor pentru Parlamentul European, desfăsurate în luna februarie 2007, prevăzute la pct. 1-25 din Programul calendaristic, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 128/2007,

tinând cont de cadrul legal particular si de situatia de fapt specială, determinate de prelungirea procesului electoral la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007,

având în vedere necesitatea asigurării unui cadru legal în care toti participantii la procesul electoral referitor la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007 să aibă sanse egale,

tinând cont de faptul că în lipsa acestei reglementări s-ar putea crea situatii care să ducă la discriminarea unor anumiti participanti la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - La alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007, prin derogare de la prevederile art. 50 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, se adoptă următoarele măsuri:

1. Semnele electorale se stabilesc de către fiecare partid politic, aliantă politică sau aliantă electorală, organizatie a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale ori candidat independent si se comunică Biroului Electoral Central cel mai târziu cu 45 de zile înainte de data de referintă a alegerilor.

2. Termenele care încep să curgă de la data comunicării semnelor electorale la Biroul Electoral Central se vor socoti de la data stabilită potrivit dispozitiilor prevăzute la pct. 1.

Art. 2. - Semnele electorale aduse la cunostintă publică până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit legii, rămân valabile.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 4 octombrie 2007.

Nr. 96.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 130.000 euro pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate pacientului Gînfălean Ioan, în vârstă de 49 de ani, cu diagnosticul de leucemie acută mieloblastică - tip M2 (FAB), din municipiul Sibiu, str. Dr. D. Bagdazar nr. 14, judetul Sibiu.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii Publice va aloca suma de 40.000 euro;

- Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va aloca suma de 90.000 euro.


(3) Ajutorul se acordă în lei si se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Sibiu, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin Directia de Muncă si Protectie Socială a Judetului Sibiu, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate va fi transferată de către Directia de Muncă si Protectie Socială a Judetului Sibiu către Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Sibiu, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate revin Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Sibiu, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 octombrie 2007.

Nr. 1.178.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 100.000 euro pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate pacientului Ritu Cristian Mihai, în vârstă de 12 ani, cu diagnosticul de leucemie acută limfoblastică - tip L1(FAB), din municipiul Satu Mare, bd. Lucian Blaga nr. 125, judetul Satu Mare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii Publice va aloca suma de 30.000 euro;

- Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va aloca suma de 70.000 euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei si se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Satu Mare, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin Directia de Muncă si Protectie Socială a Judetului Satu Mare, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate va fi transferată de către Directia de Muncă si Protectie Socială a Judetului Satu Mare către Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Satu Mare, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate revin Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Satu Mare, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 octombrie 2007.

Nr. 1.179.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Ionela Mihaela Bărbulescu în functia de membru în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 

Având în vedere:

- propunerea formulată de ministrul justitiei prin Scrisoarea nr. 104.878/2007;

- prevederile art. 13 alin. (2) lit. f) din titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 alin. (3) din titlul VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ionela Mihaela Bărbulescu se numeste în functia de membru în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.

Art. 2. - Decizia primului-ministru nr. 413/2005 privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 17 august 2005, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 2 octombrie 2007.

Nr. 260.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 508/2005 privind aprobarea componentei, organizarea si functionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Referatului de aprobare nr. 278.979 din 21 septembrie 2007 al Directiei generale implementare politici agricole, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 508/2005 privind aprobarea componentei, organizarea si functionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor agroalimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 5 iulie 2005, se modifică după cum urmează:

- La articolul 1 alineatul (1), litera A se modifică si va avea următorul cuprins:

„A. Reprezentantii Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale:

1. Teodor Mihalcea - director general la Directia generală implementare politici agricole - presedintele Comisiei

2. Maria Groza - consilier superior la Directia generală buget-finante si fonduri europene - membru

3. Tudorel Baltă - consilier superior la Directia de industrie alimentară - membru;”.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 1 octombrie 2007.

Nr. 819.

 


MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea si operarea registrului national al emisiilor de gaze cu efect de seră

 

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră si ale art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind gestionarea si operarea registrului national al emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru aplicarea Regulamentului Comisiei Europene nr. 2.216/2004 din 21 decembrie 2004 pentru standardizarea si securizarea sistemului registrelor conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Deciziei nr. 280/2004/CE a Parlamentului European si Consiliului, modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 916/2007 din 31 iulie 2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 septembrie 2007.

Nr. 1.474.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind gestionarea si operarea registrului national al emisiilor de gaze cu efect de seră

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste modalitatea de gestionare si operare a registrului national al emisiilor de gaze cu efect de seră, denumit în continuare registru national.

(2) Registrul national este o bază de date electronică, standardizată si securizată, care înregistrează si urmăreste operatiunile cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră si cu unităti de emisii de gaze cu efect de seră reglementate prin Protocolul de la Kyoto si definite conform Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, si conform Hotărârii Guvernului nr. 645/2005 pentru aprobarea Strategiei nationale a României privind schimbările climatice - 2005-2007, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 670 din 27 iulie 2005.

 

CAPITOLUL II

Organizarea registrului national

 

Art. 2. - În activitatea de gestionare si operare a registrului national, Agentia Natională pentru Protectia Mediului, denumită în continuare administratorul registrului national, îndeplineste următoarele atributii:

a) asigurarea suportului logistic si administrativ pentru functionarea registrului national;

b) operarea în registrul national astfel încât să se asigure evidenta certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră emise, transferate, achizitionate, anulate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006, precum si a operatiunilor cu unităti de reduceri de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto;

c) gestionarea datelor si informatiilor cuprinse în tabelul care contine lista instalatiilor din Planul national de alocare;

d) realizarea operatiunilor de deschidere, întretinere, blocare, deblocare a conturilor în registrul national;

e) raportarea periodică a informatiilor cu privire la administrarea registrului national la autoritatea publică centrală pentru protectia mediului;

f) asigurarea accesului la registrul national al titularilor de conturi, împuternicitilor acestora, al verificatorilor, precum si al publicului, cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 2.216/2004, modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 916/2007;

g) colectarea si gestionarea tarifelor percepute pentru deschiderea si administrarea conturilor si a tarifelor de înregistrare a verificatorilor;

h) blocarea conturilor operatorilor care nu restituie până la data de 30 aprilie a fiecărui an un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră corespunzător cantitătii totale de emisii de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, verificată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, si raportarea la autoritatea publică centrală pentru protectia mediului a listei operatorilor pentru care s-a operat blocarea contului;

i) colaborarea cu administratorul central al Registrului tranzactiilor independente al Comunitătii (CITL), desemnat de Comisia Europeană potrivit prevederilor art. 20 din Directiva 2003/87/CE, si cu administratorii registrelor nationale ale altor state;

j) îndeplinirea obligatiilor de raportare către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, în vederea îndeplinirii obligatiilor de raportare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 780/2006.

Art. 3. - (1) Atributiile prevăzute la art. 2 sunt duse la îndeplinire de către personalul cu responsabilităti în domeniul schimbărilor climatice din structura administratorului registrului national.


(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului se modifică în mod corespunzător.

Art. 4. - Administratorul registrului national se desemnează ca operator al datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, având în această calitate obligatia de a notifica Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Art. 5. - Administratorul registrului national nu răspunde pentru:

a) consecintele care decurg din utilizarea neautorizată si necorespunzătoare a contului, care a avut loc înainte de notificarea cu privire la posibilitatea unei astfel de utilizări, adresată administratorului registrului national de către titularul de cont;

b) existenta unui virus în sistemul de operare;

c) pierderile sau defectiunile cauzate de existenta unui virus;

d) continutul sau corectitudinea datelor din alte pagini de internet indicate prin conexiuni electronice pe pagina de internet a registrului national;

e) pierderile sau deteriorările survenite ca urmare a situatiilor enumerate mai jos, în afara cazurilor în care este vorba de un act intentionat sau o neglijentă:

(i) indisponibilitatea totală sau partială de functionare a registrului national sau a Registrului tranzactiilor independente al Comunitătii (CITL) ca urmare a nefunctionării corespunzătoare a sistemului software si hardware;

(ii) suspendarea accesului la registrul national sau la Registrul tranzactiilor independente al Comunitătii (CITL) cu scopul de a proteja registrul national sau Registrul tranzactiilor independente al Comunitătii (CITL) fată de situatiile de pătrundere ilegală în integritatea acestora;

(iii) neexecutarea sau întârzierea executării unei cereri adresate de către administratorul registrului national altor organisme;

(iv) imposibilitatea de acces sau accesul defectuos datorat utilizării necorespunzătoare a parolei de sigurantă;

f) pierderile sau defectările indirecte, inclusiv pierderile economice ale titularilor de cont.

Art. 6. - Administratorul registrului national verifică sistemul de operare al registrului national pentru a depista existenta unui virus, adoptă măsurile de securitate corespunzătoare, informează si avertizează titularii de cont în consecintă.

Art. 7. - (1) În cazul aparitiei unor dispute între administratorul registrului national si titularii de cont, verificatorii sau reprezentantii autorizati ai acestora, se încearcă solutionarea acestora pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care disputa nu poate fi rezolvată pe cale amiabilă, aceasta va fi adusă în fata instantelor competente.

 

CAPITOLUL III

Utilizarea registrului national

 

Art. 8. - Registrul national cuprinde următoarele categorii de conturi:

a) conturi la nivel national;

b) conturi ale operatorilor instalatiilor care intră sub incidenta prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006;

c) conturi ale persoanelor fizice si juridice, altele decât conturile deschise pentru operatorii instalatiilor care intră sub incidenta prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006.

Art. 9. - (1) Conturile la nivel national sunt deschise automat la momentul punerii în functiune a registrului national si sunt gestionate de către administratorul registrului national, sub coordonarea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(2) Decizia de operare în conturile la nivel national cu privire la unităti ale cantitătii atribuite (AAU-uri) si cu privire la mecanismul de implementare în comun (JI) revine autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si se comunică administratorului registrului national de către unul dintre cei 2 reprezentanti autorizati în acest scop, desemnati prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului în termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(3) Decizia de operare în conturile la nivel national pentru certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, precum si pentru orice alt cont la nivel national revine administratorului registrului national.

(4) Operatiunile privind conturile la nivel national se realizează numai la solicitarea scrisă a unui reprezentant autorizat.

(5) Cererile scrise privind efectuarea operatiunilor în conturile la nivel national sunt arhivate si păstrate de către administratorul registrului national pentru o perioadă de minimum 10 ani.

Art. 10. - (1) Operatorii instalatiilor care intră sub incidenta prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 au obligatia să solicite deschiderea unui cont în registrul national pentru fiecare instalatie.

(2) Administratorul registrului national publică, pe pagina de internet care deserveste registrul national, formularul de solicitare pentru deschiderea unui cont în registrul national si termenii si conditiile de utilizare ai registrului national si înstiintează în scris operatorii prevăzuti la alin. (1) asupra obligatiei de a completa si transmite formularul de solicitare.

(3) Formularele de solicitare completate se transmit de către operatori la administratorul registrului national în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea înstiintării.

(4) Formularul de solicitare va contine numele reprezentantului principal autorizat (PAR) si al reprezentantului secundar autorizat (SAR), desemnati pentru depunerea, în numele si la solicitarea operatorului, a cererilor privind operatiunile în cont cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră; operatorii pot decide desemnarea unui reprezentant autorizat aditional (AAR), pentru companiile ai căror actionari majoritari sunt persoane juridice române, sau a unui reprezentant autorizat extern (EAR), pentru companiile ai căror actionari majoritari sunt persoane juridice străine.

(5) Formularul de solicitare va fi însotit de documentele prin care au fost desemnati reprezentantii autorizati si de copiile legalizate ale actelor de identitate ale acestora.

(6) În momentul depunerii formularului de solicitare, operatorul are obligatia de a face dovada plătii tarifului de deschidere a contului, prevăzut la art. 17 alin. (1), si dovada plătii tarifului de administrare a contului pentru anul calendaristic respectiv, prevăzut la art. 17 alin. (2).

(7) Administratorul registrului national înregistrează si evaluează documentatia înaintată si deschide contul în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

(8) În cazul în care documentatia depusă contine erori, este incompletă sau necesită clarificări, administratorul registrului national solicită operatorului rectificarea erorilor, completarea sau furnizarea de informatii suplimentare. În acest caz termenul prevăzut la alin. (7) curge de la data primirii informatiilor solicitate suplimentar.

Art. 11. - (1) Orice persoană fizică sau juridică poate deschide un cont personal în registrul national.

(2) Administratorul registrului national publică, pe pagina de internet care deserveste registrul national, formularul de solicitare pentru deschiderea unui cont pentru persoane fizice si juridice, precum si termenii si conditiile de utilizare a registrului national.

(3) Solicitantul completează formularul de solicitare si îl transmite, atât pe suport hârtie, cât si în format electronic, administratorului registrului national, împreună cu o copie legalizată a actului de identitate.

(4) În formular titularul de cont trebuie să declare numele reprezentantului autorizat principal (PAR), al reprezentantului autorizat secundar (SAR) si, după caz, al reprezentantului autorizat aditional (AAR) sau al reprezentantului autorizat extern (EAR), desemnati pentru depunerea, în numele si la cererea titularului de cont, a cererilor privind operatiunile în cont cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră.

(5) La formularul completat solicitantul atasează exemplarele legalizate ale actelor de identitate sau pasaport pentru reprezentantii autorizati.

(6) La momentul depunerii formularului de solicitare, solicitantul prezintă dovada privind plata tarifului de deschidere a contului, prevăzut la art. 17 alin. (1).

(7) Administratorul registrului national înregistrează si evaluează documentatia depusă si deschide contul în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

(8) În cazul în care documentatia depusă contine erori, este incompletă sau necesită clarificări, administratorul registrului national solicită rectificarea erorilor, completarea sau furnizarea de informatii suplimentare. Termenul prevăzut la alin. (7) curge de la data primirii informatiilor solicitate suplimentar.

Art. 12. - (1) Orice verificator se poate înregistra în registrul national în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006.

(2) Administratorul registrului national publică, pe pagina de internet care deserveste registrul national, formularul de solicitare pentru înregistrarea verificatorilor, precum si termenii si conditiile de utilizare a registrului national.

(3) Solicitantul completează formularul si îl transmite, atât pe suport hârtie, cât si în format electronic, la administratorul registrului national, împreună cu o copie legalizată a actului de identitate/constituire si o copie a certificatului de acreditare.

(4) La formularul completat, solicitantul atasează copii legalizate ale actelor de identitate pentru reprezentantii autorizati PAR si SAR.

(5) La momentul depunerii formularului de solicitare, verificatorul prezintă dovada privind plata tarifului de înregistrare prevăzut la art. 17 alin. (4).

(6) Administratorul registrului national înregistrează si evaluează documentatia depusă si înregistrează verificatorul în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

(7) În cazul în care documentatia depusă contine erori, este incompletă sau necesită clarificări, administratorul registrului national solicită rectificarea erorilor, completarea sau furnizarea de informatii suplimentare. Termenul prevăzut la alin. (6) curge de la data primirii informatiilor solicitate suplimentar.

Art. 13. - (1) Accesul titularului de cont la registrul national este limitat la domeniul public al paginii de internet care deserveste registrul national si la domeniile accesibile reprezentantilor împuterniciti, potrivit nivelului de acces acordat.

(2) Accesul verificatorului la registrul national este limitat la domeniul public al paginii de internet care deserveste registrul national si la domeniile accesibile acestuia.

Art. 14. - (1) Titularul de cont si verificatorul sunt responsabili pentru actele sau omisiunile din domeniile în care le este permis accesul la registrul national, conform prevederilor art. 13 alin. (1) si (2).

(2) Titularul de cont este responsabil pentru verificarea tuturor tranzactiilor si informatiilor din registrul national referitoare la contul propriu.

(3) Titularul de cont este responsabil pentru măsurile de securitate privind numele utilizatorului, parola si certificatele digitale pentru propriii reprezentanti împuterniciti.

(4) Titularul de cont este responsabil pentru respectarea de către reprezentantii împuterniciti de către acesta a instructiunilor si procedurilor de securitate comunicate de către administratorul registrului national.

Art. 15. - (1) Procedura privind deschiderea contului împreună cu formularul de solicitare pentru deschiderea contului sunt făcute publice pe pagina de internet care deserveste registrul national, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Termenii si conditiile de utilizare a registrului national se pun la dispozitia publicului pe pagina de internet care deserveste registrul national, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin, si sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(3) Administratorul registrului national este autorizat să modifice conditiile de utilizare a registrului, ca urmare a modificărilor legislative cu privire la gestionarea si operarea registrului national, cu obligatia anuntării modificărilor privind conditiile de utilizare pe pagina de internet care deserveste registrul national.

 

CAPITOLUL IV

Tarife

 

Art. 16. - Administratorul registrului national percepe un tarif pentru deschiderea fiecărui cont si un tarif pentru administrarea contului pentru anul calendaristic respectiv, precum si un tarif pentru înregistrarea verificatorilor.

Art. 17. - (1) Valoarea tarifului pentru deschiderea unui cont în registrul national este de 200 euro, achitat prin echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Nationale a României, în vigoare la data efectuării plătii.

(2) Valoarea tarifelor pentru administrarea conturilor operatorilor instalatiilor care intră sub incidenta Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 se stabileste în functie de numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate, respectiv contravaloarea a 100 euro + 0,000596 euro/certificat, achitată prin echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Nationale a României, în vigoare la data efectuării plătii.

(3) Valoarea tarifelor pentru administrarea conturilor persoanelor fizice si juridice, altele decât persoanele juridice care intră sub incidenta prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006, este de 200 euro, achitat prin echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Nationale a României, în vigoare la data efectuării plătii.

(4) Valoarea tarifului pentru înregistrarea verificatorilor este de 200 euro, achitat prin echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Nationale a României, în vigoare la data efectuării plătii.

(5) Cuantumul tarifelor prevăzute la alin. (2) se stabileste anual prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.


(6) Cuantumul tarifelor prevăzute la alin. (2) si (3) se achită anual, până cel târziu la data de 15 aprilie a anului următor celui pentru care se percepe tariful pentru administrarea contului.

(7) Tarifele se achită în contul deschis la Trezoreria Statului - Directia de trezorerie si contabilitate publică a sectorului 6 Bucuresti, care se afisează pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, împreună cu instructiunile de completare a foii de vărsământ/ordinului de plată.

(8) Destinatia sumelor încasate din tarife este cea prevăzută la art. 23 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare.

(9) Neplata tarifelor pentru administrarea conturilor atrage după sine blocarea conturilor.

 

CAPITOLUL V

Confidentialitatea datelor si accesul publicului la informatiile privind registrul national

 

Art. 18. - Informatiile cu caracter public referitoare la registrul national se pun la dispozitia publicului pe pagina de internet care deserveste registrul national, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul.

Art. 19. - (1) Administratorul registrului national are acces deplin la informatiile din registrul national.

(2) Administratorul registrului national are obligatia să respecte prevederile referitoare la confidentialitate continute în Regulamentul Comisiei Europene nr. 2.216/2004 din 21 decembrie 2004 pentru standardizarea si securizarea sistemului registrelor conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Deciziei nr. 280/2004/CE a Parlamentului European si Consiliului, modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 916/2007, în raport cu datele si informatiile luate la cunostintă prin natura lucrului cu registrul national si/sau furnizate de către titularii de cont.

(3) Administratorul registrului national păstrează confidentialitatea informatiilor cu privire la titularii de cont, verificatorii sau reprezentantii autorizati ai acestora, cu respectarea prevederilor alin. (4).

(4) Informatiile prevăzute la alin. (3) se pun la dispozitia publicului de către administratorul registrului national, fără înstiintare prealabilă, în oricare dintre următoarele situatii:

a) dacă sunt de interes public;

b) dacă au implicatii asupra modului de gestionare si de operare a registrului national în conformitate cu legislatia natională în vigoare, legislatia internatională sau cu conditiile de utilizare prevăzute în prezentul regulament;

c) dacă au ca scop asigurarea si mentinerea securitătii registrului national;

d) dacă sunt furnizate Registrului de tranzactii independente al Comunitătii sau Registrului de tranzactii independente al Conventiei-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice de către autoritatea publică centrală în domeniul protectiei mediului;

e) dacă furnizarea informatiilor se face în conformitate cu functiile si cu atributiile unor autorităti publice ale administratiei centrale, stabilite în baza unui act normativ;

f) dacă furnizarea informatiilor are ca scop prevenirea sau investigarea unei situatii de fraudă sau a altei activităti care nu se desfăsoară conform prevederilor legale;

g) dacă furnizarea informatiilor se realizează în conformitate cu procedurile legale.

(5) Titularii de cont si verificatorii au obligatia să păstreze confidentialitatea informatiilor aduse la cunostintă de către administratorul registrului national sau care decurg din prezentul regulament si/sau din termenii si conditiile de utilizare a registrului national, cu exceptia situatiilor prevăzute la alin. (4).

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 20. - (1) În cazul în care din motive tehnice accesul electronic la registrul national este împiedicat, titularul de cont notifică prin fax administratorul registrului national cu privire la aceasta si îl împuterniceste pe acesta să efectueze operatiunile solicitate în registrul national.

(2) Administratorul registrului national solicită autoritătii publice centrale pentru economie si finante transmiterea informatiilor cu privire la verificatorii acreditati conform prevederilor art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, precum si actualizarea periodică a acestor informatii ori de câte ori administratorul registrului national consideră că este necesar.

(3) Operatiunile cu reduceri de emisii certificate temporar (CER temporar) si reduceri de emisii certificate pe termen lung (CER pe termen lung), care sunt generate de activităti de proiect de împădurire/reîmpădurire conform mecanismului de dezvoltare curată si care se supun deciziilor adoptate de conferintele părtilor la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, nu fac obiectul de reglementare al prezentului regulament.

 

ANEXĂ la regulament

 

TERMENII SI CONDITIILE

de utilizare a registrului national

 

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Termenii si conditiile de utilizare a registrului national sunt prezentate în continuare si denumite termeni si conditii de utilizare. Titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora se angajează să respecte prevederile care le sunt aplicabile din termenii si conditiile de utilizare si din textul Regulamentului privind gestionarea si operarea registrului national al emisiilor de gaze cu efect de seră.

(2) Administratorul registrului national furnizează informatiile pentru domeniul public al paginii de internet care deserveste registrul national si pentru Registrul tranzactiilor independente al Comunitătii (CITL).

(3) Termenii si conditiile de utilizare limitează răspunderea părtilor si impune titularilor de conturi, verificatorilor si reprezentantilor autorizati ai acestora să accepte responsabilitatea si riscul legate de utilizarea registrului national de către acestia.


 

SECTIUNEA a 2-a

Înregistrarea si semnificatia înregistrării

 

Art. 2. - (1) Pentru a utiliza registrul national titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora trebuie să îsi exprime acordul că se angajează să respecte termenii si conditiile de utilizare. Titularul de cont trebuie să desemneze reprezentantii autorizati care vor accesa si vor utiliza registrul national în numele lui, iar reprezentantii autorizati trebuie să fie persoane fizice.

(2) Pentru exprimarea acordului privind respectarea termenilor si conditiilor de utilizare se apasă butonul „Accept” de pe pagina de internet. Titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora trebuie să respecte termenii si conditiile de utilizare, cu modificările suferite de-a lungul timpului, pentru conturile pe care le detin, respectiv pentru conturile la care au acces în calitate de verificator sau persoană autorizată.

 

SECTIUNEA a 3-a

Titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora

 

Art. 3. - (1) Pentru utilizarea registrului national trebuie respectată legislatia în vigoare. Registrul national se utilizează numai în scopuri legale si într-un mod care nu prejudiciază drepturile administratorului registrului national, ale statului sau ale oricărei terte părti si care nu restrictionează sau împiedică utilizarea si accesul la registrul national al administratorului sau al unei terte părti.

(2) Drepturile de accesare a registrului national sunt limitate conform următoarelor prevederi:

a) pentru titularul de cont drepturile de acces sunt limitate la domeniul public al paginii de internet care deserveste registrul national si la domeniul accesibil reprezentantilor autorizati, conform nivelului de acces acordat acestora;

b) pentru verificator drepturile de acces sunt limitate la domeniul public al paginii de internet care deserveste registrul national si la domeniile accesibile verificatorului pentru fiecare cont pentru care a fost desemnat ca verificator de către titularul acestuia;

c) titularul de cont este răspunzător de verificarea emiterii, transferului, anulării sau predării certificatelor din contul detinut si pentru toate celelalte tranzactii si informatii continute în registrul national care au legătură cu contul respectiv;

d) titularul de cont este răspunzător pentru mentinerea securitătii numelor de utilizatori si a parolelor reprezentantilor autorizati, precum si a certificatelor electronice emise, inclusiv pentru conformarea cu toate prevederile si procedurile de securitate care i-au fost comunicate de către administratorul registrului national;

e) titularul de cont este răspunzător pentru consecintele, inclusiv financiare, datorate oricărei erori comise de el însusi sau care a rezultat dintr-o dispozitie dată de acesta reprezentantilor autorizati;

f) titularul de cont este răspunzător pentru orice defectiune a sistemului de calculatoare sau a setărilor din calculatoare, apartinând acestuia, precum si oricărui reprezentant autorizat, sau pentru pierderile de informatii suferite ca rezultat al utilizării registrului national.

(3) Titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora trebuie să îsi exprime acordul de a nu accesa niciun domeniu al registrului national pentru care nu au acces autorizat.

 

SECTIUNEA a 4-a

Administratorul

 

Art. 4. - (1) Utilizarea registrului national de către titularii de conturi se bazează pe comunicarea electronică prin internet. Cu toate că administratorul registrului national asigură, conform reglementărilor în vigoare, toate măsurile necesare pentru păstrarea disponibilitătii accesului la registrul national, nu se poate garanta că registrul national va fi disponibil fără întrerupere. Titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora trebuie să accepte faptul că administratorul registrului national poate să suspende ocazional accesul la registrul national, inclusiv pentru lucrări de întretinere, fără înstiintare prealabilă.

(2) Administratorul registrului national poate efectua operatiuni într-un cont doar în urma notificării acestuia prin fax de către titularul de cont si nu are nicio obligatie să verifice ulterior validitatea unei astfel de cereri, consimtiri sau comunicări.

(3) Administratorul registrului national nu are nicio răspundere fată de titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora privind realizarea unei obligatii ce decurge din termenii si conditiile de utilizare, din reglementările privind registrul national sau din legislatia natională, în conditiile în care o astfel de realizare este împiedicată de aparitia oricărei întâmplări sau eveniment imprevizibil ori a unor circumstante care nu pot fi controlate de către administrator, incluzând nefunctionarea legăturilor de internet, a oricăror comunicatii, neîndeplinirea serviciilor de către o tertă parte, dispute de muncă, incendiu, război sau orice altă situatie de fortă majoră.

(4) Niciunul din termenii si conditiile de utilizare nu poate exclude sau afecta exercitarea atributiilor legale sau măsurile dispuse de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, de Agentia Natională pentru Protectia Mediului sau de către altă autoritate competentă pentru protectia mediului.

 

SECTIUNEA a 5-a

Modificări

 

Art. 5. - (1) Administratorul registrului national poate modifica termenii si conditiile de utilizare atunci când consideră necesar. Oricare din aceste modificări intră în vigoare la momentul indicat de către administrator si fără înstiintare prealabilă.

(2) Este responsabilitatea utilizatorului să verifice periodic pagina de internet a registrului national pentru a se informa cu privire la modificările survenite. Titularii de cont trebuie să îsi exprime acordul ca fiecare dintre reprezentantii autorizati să poată confirma în numele acestora acceptul privind modificările, prin apăsarea butonului „Accept”, atunci când acesta accesează registrul national pentru prima oară de la operarea modificărilor.

 

SECTIUNEA a 6-a

Garantii si limitarea garantiilor

 

Art. 6. - (1) Se ia la cunostintă că administratorul registrului national:

a) nu prezintă sau nu aduce nicio garantie privind acuratetea, credibilitatea, completitudinea, actualitatea sau furnizarea continuă a datelor continute, distribuite sau de legătură, care sunt descărcate sau accesate de pe altă pagină de internet decât cea a registrului national, sau a rezultatelor obtinute utilizând continutul paginii de internet a registrului national;

b) în mod expres, neagă orice garantii directe sau implicite, în limitele permise de legislatia în vigoare, inclusiv garantii de calitate satisfăcătoare, mercantile si de potrivire cu scopul vizat, privitoare la pagina de internet a registrului national si la continutul acesteia;


c) nu va fi responsabil sau garant pentru continutul oricărui material încărcat pe pagina de internet de o tertă parte, care este defăimător, obscen, incorect, gresit, neconform cu legea, pornografic sau care prejudiciază drepturile unei terte părti, incluzând, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală.

 

SECTIUNEA a 7-a

Confidentialitatea si protectia informatiilor

 

Art. 7. - (1) Informatiile la care administratorul registrului national are acces sau sunt păstrate de către acesta sunt tratate ca fiind informatii confidentiale, cu luarea în considerare a prevederilor alin. (2).

(2) Informatiile de înregistrare, inclusiv orice alte informatii despre persoana respectivă în cazul persoanelor fizice, pot fi folosite de administratorul registrului national conform scopurilor pentru care a fost exprimat acordul prin înregistrare sau ulterior, conform prevederilor alin. (3).

(3) Administratorul registrului national poate utiliza oricare dintre informatiile personale, fără notificare prealabilă, în următoarele moduri:

a) pentru a evalua si procesa oricare solicitare (care poate include efectuarea unor cercetări privind certificatele) sau la cererea unor organizatii pentru prevenirea fraudelor;

b) pentru a furniza, a opera sau a mentine măsurile de securitate pentru registrul national;

c) pentru a opera si a mentine registrul national în conformitate cu legislatia aplicabilă si cerintele schemei de comercializare;

d) pentru a transmite datele referitoare la reprezentantul principal autorizat (PAR) si reprezentantul secundar autorizat (SAR) către Registrul tranzactiilor independente al Comunitătii (CITL);

e) pentru a contacta titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora în legătură cu conturile lor sau cu informatii legate de schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;

f) pentru a face posibilă realizarea de către administratorul registrului national a unor analize sau cercetări statistice sau dezvoltări în legătură cu schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;

g) pentru a preveni sau investiga frauda, spălarea de bani sau alte activităti ilegale;

h) pentru a face posibilă conformarea administratorului registrului national cu alte obligatii ce îi revin.

(4) Administratorul registrului national va folosi numai informatiile personale furnizate de titularii de cont sau de către reprezentantii lor autorizati, în scopurile mentionate la alin. (2).

(5) Titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora au obligatia să păstreze confidentialitatea informatiilor aduse la cunostintă de către administratorul registrului national sau ce decurg din/sau sunt legate de prezentul regulament si/sau termenii si conditiile de utilizare, cu exceptia situatiilor prevăzute la alin. (2).

 

SECTIUNEA a 8-a

Drepturi de proprietate intelectuală

 

Art. 8. - (1) Proprietatea intelectuală privind registrul national, continutul si prezentarea generală a paginii de internet sunt detinute de către administratorul registrului national si supuse prevederilor referitoare la copyright.

(2) Titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora au dreptul de a vizualiza, de a descărca sau de a imprima continutul, pentru uzul personal, pentru uz intern în cadrul organizatiei sau pentru scopul prevăzut în alin. (3), doar al documentelor la care au acces pe pagina de internet a

registrului national si care sunt autorizate de administratorul registrului national.

(3) Cu luarea în considerare a prevederilor alin. (2), se pot furniza altor persoane copii ale informatiilor la care se face referire, dovedind că: nu se percepe nicio plată pentru furnizarea informatiei, nu se modifică si nici nu se editează continutul, se atasează o copie după prevederile prezentei sectiuni si se cere beneficiarului să se conformeze cu aceasta.

(4) Este interzisă utilizarea oricărei informatii sau document apartinând administratorului registrului national, fără copierea autorizată a acestora conform drepturilor de proprietate intelectuală. O modalitate de realizare a acestei cerinte este adăugarea cuvintelor „Copyright Agentia Natională pentru Protectia Mediului” pe informatie sau pe copie.

(5) Titularilor de cont, verificatorilor si reprezentantilor autorizati ai acestora le este interzisă folosirea continutul registrului national în alt mod decât conform prevederilor alin. (1)-(4) si în niciun caz pentru un câstig comercial.

(6) Accesarea sau utilizarea registrului national si a oricărui continut din acesta nu conferă nicio licentă sau recunoastere a drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât cele prevăzute în mod expres în această clauză.

(7) Titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora trebuie să informeze cu promptitudine administratorul registrului national dacă au cunostintă despre orice încălcare sau potentială încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală la care se referă această clauză.

 

SECTIUNEA a 9-a

Utilizarea registrului national

 

Art. 9. - (1) Sub rezerva acceptării de către titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora a termenilor si conditiilor de utilizare, administratorul registrului national acordă dreptul de acces si vizualizare a domeniului public al registrului national si al altor domenii din registrul national pentru care s-a obtinut dreptul de acces. Se exprimă acordul că nu se va încerca să se întreprindă niciuna dintre următoarele fapte vizând registrul national:

a) modificarea sau înlăturarea oricărei inscriptii referitoare la copyright, drept de comercializare sau alt semn asupra proprietătii, siglă sau adnotare a administratorului registrului national sau a oricărei alte societăti, organizatii sau autoritate publică care apare oriunde pe pagina de internet a registrului national;

b) modificarea sau editarea continutului ori publicarea, inclusiv punerea la dispozitie pe altă pagina de internet decât cea a registrului national;

c) decriptarea, traducerea, adaptarea sau modificarea oricărui software utilizat în legatură cu orice parte a registrului national;

d) crearea oricărei legături electronice cu pagina de internet a registrului national de pe alte pagini de internet.

(2) Pagina de internet a registrului national este supusă schimbărilor fără notificare prealabilă. Administratorul registrului national îsi rezervă dreptul, la libera sa alegere, să facă orice modificare, corectare sau îmbunătătire ori să înlăture sau să corecteze erori sau omisiuni în orice parte din continutul registrului national, fără notificare prealabilă.

 

SECTIUNEA a 10-a

Solutionarea disputelor

 

Art. 10. - (1) Toate divergentele trebuie să fie solutionate conform prevederilor alin. (2). Solutionarea divergentelor dintre orice persoană si orice titular de cont, reprezentant autorizat, verificator sau altă persoană, apărute în raport cu schema de comercializare a certificatelor de gaze cu efect de seră, este doar problema părtilor si nu implică administratorul registrului national.

(2) În situatia în care apare o dispută, părtile trebuie să încerce întâi rezolvarea acesteia pe cale amiabilă. Dacă disputa nu se rezolvă amiabil, oricare dintre părti poate să notifice cealaltă parte implicată, în vederea solutionării disputei la un nivel ierarhic superior.

 

SECTIUNEA a 11-a

Prevederi finale

 

Art. 11. - (1) Dreptul de utilizare a registrului national încetează odată cu calitatea de titular de cont, reprezentant autorizat sau de verificator.

(2) Administratorul registrului national poate să notifice, prin Agentia Natională pentru Protectia Mediului, asupra încetării drepturilor de utilizare a registrului national conform acestor termeni si conditii de utilizare, dacă rolul administratorului registrului national urmează să fie preluat de o altă autoritate decât autoritatea publică centrală în domeniul protectiei mediului. În această situatie noul administrator al registrului national poate solicita exprimarea acordului, cu alti termeni si conditii de utilizare, pentru a continua utilizarea registrului national.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului contractului de administrare a serviciului de ambulantă judetean sau al municipiului Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (10) si (13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 9.905 din 23 septembrie 2007,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul contractului de administrare a serviciului de ambulantă judetean sau al municipiului Bucuresti, încheiat între managerul general al serviciului de ambulantă si membrii comitetului director respectiv, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 24 septembrie 2007.

Nr. 1.624.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT DE ADMINISTRARE

a Serviciului de Ambulantă al Judetului.............................................../al Municipiului Bucuresti

 

I. Părtile contractului

1. Managerul general al Serviciului de Ambulantă al Judetului................................................./al Municipiului Bucuresti,

............................................................................................................, pe de o parte, si

2. Domnul/Doamna ...................................................................................................., membru al comitetului director, domiciliat/domiciliată în ...................................................., str.............................................................nr........., judetul/sectorul ......................................................, posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria.............. nr.............................., codul numeric personal................................................................., în calitate de.................................................................................... (functia specifică în comitetul director) în cadrul Serviciului de Ambulantă al Judetului ......................................................................................................../al Municipiului Bucuresti, cu sediul în localitatea.............................................................................., pe de altă parte,

am convenit încheierea prezentului contract de administrare.

II. Obiectul contractului

Organizarea si conducerea activitătii Serviciului de Ambulantă al Judetului............................................................../al Municipiului Bucuresti, pe baza obiectivelor si atributiilor cuprinse în prezentul contract, în scopul furnizării de servicii medicale de urgentă si alte servicii medicale, pe baza principiilor privind echitatea, necesitatea, eficacitatea, calitatea si eficienta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

III. Durata contractului

1. Prezentul contract de administrare se încheie pe o durată de maximum 3 ani.

2. Prezentul contract de administrare poate fi prelungit după încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a functiei.


IV. Conditii de muncă

1. Activitatea se desfăsoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucrează în conditii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase.

2. Activitatea prestată se desfăsoară în conditii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

V. Durata muncii

O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână:

a) repartitia programului de lucru se face după cum urmează .............(ore zi/ore noapte/inegal);

b) programul de lucru se poate modifica în conditiile contractului colectiv de muncă aplicabil/regulamentului intern;

c) orele suplimentare se efectuează în conditiile legii.

VI. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de ........ zile lucrătoare, în raport cu durata muncii.

VII. Salariul

1. Salariul de bază lunar brut:................lei.

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri..................................................;

b) indemnizatii..........................................;

c) alte adaosuri........................................

3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

4. Data/datele la care se plăteste salariul este/sunt.............

VIII. Drepturile si obligatiile părtilor

A.1. Drepturile directorului...................................................

(functia specifică din comitetul director)

Domnul/Doamna ..........................................................are, în principal, următoarele drepturi:

1. dreptul la un salariu de bază stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare, care stă la baza drepturilor cuvenite privind salariul de merit, dacă este cazul, vechimea în muncă, sporurile profesionale si alte sporuri, asigurările sociale si pensii, asigurările sociale de sănătate, stabilite potrivit legii;

2. dreptul la repaus zilnic si săptămânal;

3. dreptul la concediu de odihnă anual, conform prevederilor legale;

4. dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

5. dreptul la securitate si sănătate în muncă;

6. dreptul la formare profesională, în conditiile legii;

7. dreptul la informare asupra activitătii serviciului, având acces la documentele privind activitatea medicală si economico-financiară a acestuia.

A.2. Obligatiile directorului....................................................

(functia specifică din comitetul director)

Domnului/Doamnei..............................................îi revin, în principal, următoarele obligatii:

1. obligatia de a îndeplini atributiile ce îi revin conform prezentului contract de administrare;

2. obligatia de a respecta disciplina muncii;

3. obligatia de fidelitate fată de managerul general al serviciului în executarea atributiilor de serviciu;

4. obligatia de a respecta măsurile de securitate si sănătate a muncii în serviciu;

5. obligatia de a respecta secretul de serviciu.

A.3. Drepturile managerului general al Serviciului de Ambulantă al Judetului .............................................................. /al Municipiului Bucuresti

Managerul general al serviciului are, în principal, următoarele drepturi:

1. să dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru fiecare membru al comitetului director, sub rezerva legalitătii lor;

2. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atributiilor de serviciu;

3. să constate săvârsirea abaterilor disciplinare si să aplice sanctiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil si regulamentului intern.

A.4. Obligatiile managerului general al Serviciului de Ambulantă al Judetului ............................................................. /al Municipiului Bucuresti

Managerului general al serviciului îi revin, în principal, următoarele obligatii:

1. să acorde fiecărui membru al comitetului director toate drepturile ce decurg din contractele de administrare, contractul colectiv de muncă aplicabil si din lege;

2. să asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la elaborarea prezentului contract de administrare;

3. să informeze fiecare membru al comitetului director asupra conditiilor de muncă si asupra elementelor care privesc desfăsurarea relatiilor de muncă;

4. să asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale fiecărui membru al comitetului director.

IX. Atributii

B.1. Atributiile generale ale directorului....................................

(functia specifică din comitetul director)

Domnul/Doamna.....................................................................

are atributiile generale prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul contract de administrare.

B.2. Atributiile specifice directorului......................................

(functia specifică din comitetul director)

Domnul/Doamna.....................................................................

are atributiile specifice prevăzute în anexele nr. 2-5 care fac parte integrantă din prezentul contract de administrare.

X. Indicatorii specifici de performantă

Sunt stabiliti de managerul general al serviciului pentru fiecare functie specifică din comitetul director.

XI. Încetarea contractului de administrare

Prezentul contract de administrare încetează în următoarele situatii:

a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

b) la revocarea din functie a domnului/doamnei ........................................., în cazul nerealizării indicatorilor de performantă ai managementului serviciului public de ambulantă, stabiliti de managerul general al serviciului, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia/acesteia, si/sau în situatia existentei unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii atributiilor functionale;

c) prin acordul de vointă al părtilor semnatare;

d) la aparitia unei situatii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;


e) în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori de conflict de interese;

f) la decesul sau punerea sub interdictie judecătorească a domnului/doamnei ........................ ;

g) la împlinirea de către domnul/doamna ...............................

a vârstei de pensionare prevăzute de lege;

h) în cazul în care se constată abateri de la legislatia în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacientilor sau a salariatilor;

i) în cazul neacceptării oricărei forme de control efectuate de institutiile abilitate în conditiile legii;

j) în cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de institutiile abilitate în conditiile legii;

k) în cazul în care se constată abateri de la legislatia în vigoare constatate de organele de control si institutiile abilitate în conditiile legii.

XII. Litigii

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract de administrare se rezolvă pe cale amiabilă. În cazul în care divergentele nu se solutionează pe cale amiabilă, litigiile vor fi rezolvate de instantele judecătoresti competente.

XIII. Legislatie aplicabilă

Prezentul contract de administrare se interpretează conform legilor din România.

Prezentul contract de administrare s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi.....................

 

Manager general,

.............................................

(nume, prenume, semnătură)

Director

...........................................................

(functia specifică în comitetul director)

..............................................................

(nume, prenume, semnătură)

 

ANEXA Nr. 1

la contractul de administrare

 

Atributiile generale ale directorului medical/economic/tehnic, respectiv ale asistentului-sef, după caz, sunt următoarele:

1. participă la elaborarea planului de dezvoltare al serviciului pe perioada mandatului, în baza propunerilor comisiilor numite de managerul general;

2. participă la elaborarea, pe baza propunerilor comisiilor numite de managerul general, a planului anual de furnizare de servicii medicale;

3. propune managerului general, în domeniul său de responsabilitate, în vederea aprobării:

a) numărul de personal, pe categorii si locuri de muncă, în functie de reglementările în vigoare;

b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

4. participă la elaborarea regulamentului de organizare si functionare, regulamentului intern si organigramei serviciului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

5. propune spre aprobare managerului general si urmăreste implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătătirea calitătii actului medical si a modului de desfăsurare a activitătii, conform prevederilor legale în vigoare;

6. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale coordonatorilor compartimentelor, statiilor si substatiilor din structura serviciului, pe care îl supune aprobării managerului general;

7. urmăreste, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru încadrarea în bugetul alocat;

8. analizează, în domeniul său de responsabilitate, propunerile comisiilor numite de managerul general privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului general;

9. asigură, în domeniul său de responsabilitate, îndeplinirea, monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitătii medicale, financiari, economici, precum si a altor date privind

activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezintă managerului general;

10. analizează, la propunerea comisiilor numite de managerul general, măsurile pentru dezvoltarea si îmbunătătirea activitătii serviciului, în concordantă cu nevoile de servicii medicale ale populatiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practică medicale;

11. participă la elaborarea planului de actiune al serviciului pentru situatii speciale si asistenta medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criză, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

12. la propunerea comisiilor numite de managerul general, în domeniul său de responsabilitate, întocmeste, fundamentează si prezintă spre aprobare managerului general planul anual de achizitii publice, lista investitiilor si a lucrărilor de reparatii curente si capitale care urmează să se realizeze într-un exercitiu financiar, în conditiile legii, si răspunde de realizarea acestora;

13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de responsabilitate, modul de îndeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si propune managerului general măsuri de îmbunătătire a activitătii serviciului;

14. întocmeste, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizează cu comisiile numite de managerul general, urmând să le prezinte managerului general al serviciului;

15. participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, în conditiile legii;

16. participă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sedintele comitetului director;

17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea si schimbarea sediului serviciului;

18. răspunde în fata managerului general pentru îndeplinirea atributiilor care îi revin;

19. participă la elaborarea raportului anual de activitate al serviciului.


 

ANEXA Nr. 2

la contractul de administrare

 

Atributiile specifice directorului medical sunt următoarele:

1. coordonează si răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al serviciului si planul anual de servicii medicale;

2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul serviciului, inclusiv prin evaluarea satisfactiei pacientilor, si elaborează, împreună cu coordonatorii de compartimente, statii si substatii, propuneri de îmbunătătire a activitătii medicale;

3. avizează protocoale de practică medicală si monitorizează procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practică medicală la nivelul serviciului;

4. răspunde de coordonarea si corelarea activitătilor medicale desfăsurate la nivelul compartimentelor, statiilor si substatiilor pentru asigurarea îngrijirilor medicale adecvate pentru pacientii asistati;

5. coordonează derularea programelor de sănătate la nivelul serviciului;

6. întocmeste planul de formare si perfectionare a personalului medical, la propunerea coordonatorilor de compartimente, statii si substatii;

7. avizează utilizarea bazei de date medicale a serviciului pentru activităti de cercetare medicală, în conditiile legii;

8. asigură respectarea normelor de etică profesională si deontologie medicală la nivelul serviciului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

9. răspunde de acreditarea personalului medical si a activitătilor medicale desfăsurate în cadrul serviciului, în conformitate cu legislatia în vigoare;

10. analizează si ia decizii în situatia existentei unor cazuri medicale deosebite;

11. participă, alături de managerul general, la organizarea asistentei medicale în caz de dezastre, epidemii si în alte situatii speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

12. stabileste coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale sanitare la nivelul serviciului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor serviciului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;

13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentatia medicală a pacientilor asistati, asigurarea confidentialitătii datelor medicale, constituirea arhivei serviciului;

14. ia măsurile necesare, potrivit dispozitiilor legale si contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru asigurarea conditiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor si îmbolnăvirilor profesionale.

 

ANEXA Nr. 3

la contractul de administrare

 

Atributiile specifice directorului economic sunt următoarele:

1. asigură si răspunde de buna organizare si desfăsurare a activitătii financiare a unitătii, în conformitate cu dispozitiile legale;

2. organizează contabilitatea în cadrul unitătii, în conformitate cu dispozitiile legale si asigură efectuarea corectă si la timp a înregistrărilor;

3. asigură întocmirea la timp si în conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare si a bilanturilor anuale si trimestriale;

4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobati în bugetul de venituri si cheltuieli;

5. asigură executarea bugetului de venituri si cheltuieli a serviciului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobati si respectarea disciplinei contractuale si financiare;

6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;

7. angajează unitatea prin semnătură alături de managerul general în toate operatiunile patrimoniale, având obligatia, în conditiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispozitiilor legale;

8. analizează din punct de vedere financiar planul de actiune pentru situatii speciale prevăzute de lege, precum si pentru situatii de criză;

9. participă la organizarea sistemului informational al unitătii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilitătii;

10. evaluează, prin bilantul contabil, eficienta indicatorilor specifici;

11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispozitiile legale, a obligatiilor unitătii către bugetul statului, trezorerie si terti;

12. asigură plata integrală si la timp a drepturilor bănesti cuvenite personalului încadrat în unitate;

13. asigură întocmirea, circuitul si păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

14. organizează evidenta tuturor creantelor si obligatiilor cu caracter patrimonial care revin serviciului din contracte, protocoale si alte acte asemănătoare si urmăreste realizarea la timp a acestora;

15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor si urmăreste recuperarea lor;

16. asigură aplicarea dispozitiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale si ia măsuri pentru tinerea la zi si corectă a evidentelor gestionării;

17. răspunde de îndeplinirea atributiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv si al asigurării integritătii patrimoniului;

18. îndeplineste formele de scădere din evidentă a bunurilor de orice fel, în cazurile si conditiile prevăzute de dispozitiile legale;

19. împreună cu directorul/serviciul administrativ întocmeste si prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale si bănesti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficientă maximă a patrimoniului unitătii si a sumelor încasate în baza contractului de furnizare de servicii medicale;

20. organizează si ia măsuri de realizare a perfectionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;

21. organizează, la termenele stabilite si cu respectarea dispozitiilor legale, inventarierea generală a elementelor de activ si de pasiv detinute de unitate si răspunde de înregistrarea în evidenta contabilă a rezultatelor inventarierii.


 

ANEXA Nr. 4

la contractul de administrare

 

Atributiile specifice directorului tehnic sunt următoarele:

1. coordonează, controlează si îndrumă activitatea de mecanizare privind exploatarea ratională si la parametrii optimi a mijloacelor de transport din dotare, în scopul realizării sarcinilor de transport si asistentă medicală de urgentă;

2. coordonează si controlează activitatea de întretinere, reparatii auto si de altă natură tehnică;

3. stabileste măsurile tehnice si organizatorice în vederea valorificării superioare a potentialului economic si tehnic al unitătii si urmăreste aplicarea acestora;

4. coordonează organizarea locurilor de muncă, a turelor si a numărului de personal atât în statia centrală, cât si la substatii;

5. organizează si coordonează aprovizionarea cu materiale, piese de schimb, carburanti si lubrifianti la nivelul statiilor si substatiilor;

6. asigură documentatia tehnică, pregătirea tehnică si tehnologică a activitătii de reparatii a mijloacelor de transport si a aparaturii medicale din dotare, initiază studii pentru dezvoltarea serviciului;

7. îndrumă si controlează modul de exploatare a parcului auto în vederea mentinerii unei stări tehnice si estetice corespunzătoare;

8. avizează propunerile de casare initiate de biroul tehnic (similar) si le înaintează spre aprobare managerului general;

9. asigură aplicarea si respectarea normelor si măsurilor de protectie a muncii la toate locurile de muncă;

10. participă la organizarea perfectionării pregătirii profesionale a personalului din subordine;

11. propune managerului general măsuri necesare îmbunătătirii activitătii din compartimentul tehnic.

 

ANEXA Nr. 5

la contractul de administrare

 

Atributiile specifice asistentului-sef sunt următoarele:

1. coordonează si controlează îndeplinirea atributiilor profesionale de către asistentii medicali, registratorii medicali, operatorii registratori de urgentă din teritoriul judetului si alte categorii de personal cu pregătire medico-sanitară, privind:

a) îndeplinirea atributiilor ce decurg din fisa postului;

b) comportamentul etic fată de membri echipei, fată de pacient si fată de apartinătorii acestuia;

c) respectarea programului de muncă;

d) realizarea obiectivelor propuse în planul de activitate;

e) asigurarea si utilizarea eficientă si în bune conditii a instrumentarului, a echipamentelor si a inventarului moale existent în dotare;

2. asigură centralizarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor si situatiilor statistice la autoritatea de sănătate publică si la casa de asigurări de sănătate, la termenele stabilite sau ori de câte ori este nevoie;

3. organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie întâlniri de lucru cu personalul din subordine, în care analizează activitatea desfăsurată si propune măsuri de îmbunătătire a acesteia;

4. controlează si evaluează periodic calitatea activitătii personalului din subordine si a altor categorii de personal de

pregătire medie sanitară si organizează programe de pregătire pentru îmbunătătirea activitătii;

5. stabileste pentru personalul din subordine nevoile de participare la programele de educatie continuă organizate în afara serviciului si le supune aprobării comitetului director;

6. stabileste criteriile de evaluare a cunostintelor profesionale si a calitătii activitătii pentru personalul din subordine;

7. controlează si evaluează periodic activitatea personalului din subordine si acordă calificative profesionale;

8. propune spre analiză si solutionare sesizările si reclamatiile privind abaterile de la normele etice si profesionale ale personalului din subordine;

9. răspunde de întretinerea si respectarea curăteniei si a normelor de igienă în unitate, de respectarea regimului de economii la energie si materiale;

10. întocmeste necesarul de aprovizionare cu materiale sanitare, instrumentar etc;

11. răspunde de completarea baremului de medicamente, materiale sanitare, instrumentar etc. din trusele personalului mediu sanitar, de tinuta vestimentară si purtarea ecusonului de către personalul mediu sanitar.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2005 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 2 noiembrie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la nr. 74, în loc de: „Marjin Tatiana, fiica lui Marcu Ion si Profira (n. la 05.03.1929 în Pitusca), născută la data de 24 iunie 1973 în localitatea Băciula, judetul Ungheni, Republica Moldova,...” se va citi: „Marjin Tatiana, fiica lui Marcu Ion si Profira (n. la 05.03.1929 în Pitusca), născută la data de 24 iunie 1973 în localitatea Răciula, judetul Ungheni, Republica Moldova,...”.

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 822/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru executarea unor foraje în scopul asigurării surselor suplimentare de apă, în vederea diminuării efectelor secetei prelungite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 31 iulie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la coloana 2 „Unitatea administrativ-teritorială”, la nr. crt. 14 „Judetul Vrancea”, la pozitia a patra, în loc de: „Comuna Vidra (sat Iresti si Vidra)”se va citi: „Comuna Vidra (satele Tichiris si Vidra)”.