MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 793         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 noiembrie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

309. - Lege privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul international feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice si adoptarea prescriptiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar desfinat a fi utilizat în trafic international (APTU) si a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic international (ATMF), cuprinse în apendicele E, F si, respectiv, G la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980

 

975. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul international feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice si adoptarea prescriptiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic international (APTU) si a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic international (ATMF), cuprinse în apendicele E, F si, respectiv, G la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980

 

310. - Lege pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul României s Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucureti la 24 noiembrie 1994

 

Protocol aditional de amendare a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1994

 

976. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1994

 

311. - Lege pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Baku la 11 octombrie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002

 

Protocol aditional pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002

 

977. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Baku la 11 octombrie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002

 

312. - Lege pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iulie 1994

 

Protocol aditional la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iulie 1994

 

978. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iulie 1994

 

313. - Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucuresti la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 7 august 1990

 

Protocol la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 7 august 1990

 

979. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucuresti la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 7 august 1990

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.392. - Hotărâre privind darea în folosintă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, unor federatii sportive nationale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.453/1.309. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial „Mediu” 2007-2013


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul international feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice si adoptarea prescriptiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic international (APTU) si a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic international (ATMF), cuprinse în apendicele E, F si, respectiv, G la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - În conformitate cu prevederile art. 42 paragraful 1 din Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), România declară că nu aplică Regulile uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul international feroviar (CUI), Regulile uniforme privind validarea normelor tehnice si adoptarea prescriptiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic international (APTU) si Regulile uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic international (ATMF), cuprinse în apendicele E, F si, respectiv, G la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 100/1983 si intrată în vigoare la 1 iulie 1985.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2007.

Nr. 309.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul international feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice si adoptarea prescriptiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic international (APTU) si a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic international (ATMF), cuprinse în apendicele E, F si, respectiv, G la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul international feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice si adoptarea prescriptiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic international (APTU) si a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic international (ATMF), cuprinse în apendicele E, F si, respectiv, G la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 975.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1994

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul aditional, semnat la Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1994, ratificat prin Legea nr. 5/1997.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2007.

Nr. 310.

 

PROTOCOL ADITIONAL

de amendare a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1994

 

Reprezentantii Guvernului României si ai Guvernului Republicii Arabe Egipt,

discutând intentiile României de a amenda Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1994 (denumit în continuare Acordul), în vederea respectării obligatiilor ce îi revin în calitate de viitor stat membru al Uniunii Europene,

recunoscând că România, conform art. 307 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană si art. 6.10 din Tratatul privind aderarea la Uniunea Europeană, trebuie să întreprindă toate demersurile necesare pentru a elimina incompatibilitătile dintre dreptul comunitar si toate acordurile internationale încheiate, inclusiv Acordul,

au hotărât să introducă următoarele amendamente la Acord:

 

ARTICOLUL I

 

La articolul 2 se adaugă un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În scopul cresterii fluxurilor de investitii, părtile contractante vor coopera prin modalităti precum:

a) schimbul de informatii referitoare la legile, reglementările si politicile lor în domeniul investi t iilor, în vederea cresterii gradului de cunoastere a oportunităilor de investitii;

b) consultări privind propuneri si proiecte individuale de investitii în scopul cresterii potentialului bilateral de identificare si prezentare a partenerilor;

c) încurajarea si sprijinirea activitătilor de promovare a investitiilor, cum ar fi: târguri si expozitii, misiuni de promovare a investitiilor;

d) luarea în considerare a modalitătilor de identificare a noilor investitii si de intensificare a schimbului de informatii reciproce pe această temă;

e) furnizarea de materiale referitoare la investitii si care privesc mediul de afaceri în tările semnatare, atât partenerilor români, cât si celor egipteni;

f) asigurarea asistentei tehnice investitorilor din cele două tări.”

 

ARTICOLUL II

 

La articolul 3, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Prevederile acestui acord referitoare la tratamentul national si tratamentul natiunii celei mai favorizate nu se vor aplica avantajelor prezente sau viitoare acordate de oricare parte contractantă în virtutea apartenentei la sau asocierii cu o uniune vamală, economică ori monetară, piată comună sau zonă de comert liber ori organizatie economică regională, investitorilor proprii, ai statelor membre ale unei astfel de uniuni, piete comune, zone de comert liber sau organizatii economice regionale ori ai oricărui stat tert. Acest tratament nu se va referi nici la vreun avantaj pe care oricare parte contractantă îl acordă investitorilor unui stat tert în virtutea unui acord de evitare a dublei impuneri sau altor acorduri pe bază de reciprocitate, referitoare la impozitare.”

 

ARTICOLUL III

 

La articolul 4, alineatul (1) se modifică prin adăugarea unei noi formulări la începutul frazei:

„Art. 4. - (1) În conformitate cu Acordul de asociere dintre Egipt si Uniunea Europeană, fiecare parte contractantă pe al cărei teritoriu s-au efectuat investitii de către investitorii celeilalte părti contractante va garanta acelor investitori transferul liber al plătilor în legătură cu aceste investitii, în special al:

a) veniturilor conform art. 1 alin. (3) din acest acord;

b) sumelor provenind din împrumuturi contractate sau alte obligatii contractuale asumate pentru investitie; si

c) sumelor provenind din vânzarea totală sau partială ori lichidarea unei investitii.”

 

ARTICOLUL IV

 

La articolul 11 se adaugă un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prin derogare de la art. 11 alin. (1), după aderarea României la Uniunea Europeană, prezentul acord va fi amendat, dacă este necesar, prin consimtământul reciproc al părtilor contractante, în scopul de a asigura conformitatea prevederilor sale cu obligatiile României rezultând din calitatea de stat membru al Uniunii Europene.”

 

ARTICOLUL V

 

Prezentul protocol aditional va face parte integrantă din Acord si va fi supus procedurilor legale cerute de legile nationale ale părtilor contractante.

 

ARTICOLUL VI

 

Prezentul protocol aditional va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părtile contractante îsi vor comunica reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare si va rămâne în vigoare atât timp cât Acordul rămâne în vigoare.

Drept care subsemnatii, pe deplin autorizati de guvernele lor, au semnat acest protocol aditional.

Semnat la Cairo la 21 februarie 2007, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Mihai-Răzvan Ungureanu,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Arabe Egipt,

Mahmoud Mohey El Dien,

ministrul investitiilor

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1994

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 1994, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 976.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Baku la 11 octombrie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul aditional, semnat la Baku la 11 octombrie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002, ratificat prin Legea nr. 368/2003.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2007.

Nr. 311.

 


PROTOCOL ADITIONAL

pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002

 

Reprezentantii guvernelor României si Republicii Azerbaidjan,

tinând seama de obligatia României de a amenda Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002, denumit în cele ce urmează Acordul, în vederea respectării obligatiilor ce îi revin în calitate de viitor stat membru al Uniunii Europene,

luând act de faptul că România, conform art. 307 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană si conditiilor prevăzute de Tratatul privind aderarea la Uniunea Europeană, trebuie să întreprindă toate demersurile necesare pentru a elimina incompatibilitătile dintre dreptul comunitar si toate acordurile internationale încheiate, inclusiv Acordul, în vederea finalizării procesului de aderare,

recunoscând că este necesar ca anumite amendamente să fie aduse Acordului pentru a evita astfel de incompatibilităti,

au hotărât să încheie un protocol aditional care să reglementeze regimul juridic al investitiilor azere în România, în scopul de a asigura conformitatea acestuia cu dreptul comunitar, si

au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL I

 

Scopul acestui protocol aditional este de a amenda Acordul în vederea aducerii acestuia în conformitate cu obligatiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL II

 

Articolul 3 va fi amendat după cum urmează:

1. Alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(1) Fără a aduce prejudicii măsurilor adoptate de Uniunea Europeană, fiecare parte contractantă va (...)”.

2. Alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Prevederile acestui acord referitoare la tratamentul nediscriminatoriu, tratamentul national si tratamentul natiunii celei mai favorizate nu se vor aplica avantajelor prezente sau viitoare acordate de oricare parte contractantă în virtutea apartenentei la sau asocierii cu o uniune vamală, economică ori monetară, precum Uniunea Europeană, o piată comună sau zonă de comert liber, investitorilor proprii, ai statelor membre ale unei astfel de uniuni, piete comune sau zone de comert liber sau ai oricărui stat tert. Acest tratament nu se va referi nici la vreun avantaj pe care oricare parte contractantă îl acordă investitorilor unui stat tert în virtutea unui acord de evitare a dublei impuneri sau altor acorduri pe bază de reciprocitate, referitoare la impozitare.”

 

ARTICOLUL III

 

Alineatul (1) al articolului 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Fără a aduce prejudicii măsurilor adoptate de Uniunea Europeană, fiecare parte contractantă va garanta investitorilor celeilalte părti contractante transferul fără restrictii al investitiilor si veniturilor si, în particular, dar nu exclusiv, al: (...)”.

 

ARTICOLUL IV

 

La articolul 11 se adaugă un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul aderării României la Uniunea Europeană, prezentul acord va fi amendat, dacă este necesar, prin acordul reciproc al părtilor, în scopul de a asigura conformitatea prevederilor sale cu obligatiile României rezultând din calitatea de stat membru al Uniunii Europene. Dacă un asemenea consens nu poate fi obtinut, România va avea dreptul de a denunta, unilateral, prezentul acord. Acesta va înceta să se aplice la data la care România va deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene sau, în cazul în care denuntarea se produce după data aderării, la 3 luni după primirea notificării de denuntare.”

 

ARTICOLUL V

 

Acest protocol aditional va face parte integrantă din Acord.

Prezentul protocol aditional va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părtile contractante îsi vor comunica reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare si va rămâne în vigoare atât timp cât Acordul rămâne în vigoare.

Drept care subsemnatii, pe deplin autorizati de guvernele lor, au semnat acest protocol aditional.

Semnat la Baku la 11 octombrie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, azeră si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Mihai-Răzvan Ungureanu,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan,

Heydar Babayey,

ministrul dezvoltării economice


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Baku la 11 octombrie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Baku la 11 octombrie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 977.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iulie 1994

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul aditional, semnat la Bucuresti la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iulie 1994, ratificat prin Legea nr. 8/1995.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2007.

Nr. 312.

 

PROTOCOL ADITIONAL

la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iulie 1994

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze, denumite în continuare părtile contractante,

luând în considerare obligatiile României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a compatibiliza cu dreptul

comunitar obligatiile ce decurg din acorduri,

au convenit să amendeze Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea

si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iulie 1994, denumit în continuare Acordul, după cum urmează:

 

ARTICOLUL I

 

Alineatul 3 al articolului 3 se modifică în totalitate si va avea următorul cuprins:

„Prevederile acestui articol nu vor fi interpretate în sensul de a obliga o parte contractantă să extindă asupra investitorilor celeilalte părti contractante avantajele oricărui tratament, preferintă sau privilegiu acordate în virtutea:

a) apartenentei la orice uniune vamală, zonă de comert liber, uniune economică si monetară, piată comună sau orice altă formă de organizatie economică regională si orice acord international din care rezultă astfel de uniuni sau adoptării unui acord destinat să conducă la formarea ori extinderea unei astfel de uniuni sau zone, în cadrul unei perioade rezonabile de timp;

b) oricărui acord international sau aranjament referitor, în totalitate sau în principal, la impozitare;


c) oricărui aranjament prin care se facilitează comertul de frontieră, la scară redusă, în zonele de frontieră.”

 

ARTICOLUL II

 

La alineatul 1 al articolului 6, după formularea „în conformitate cu legile si reglementările sale”, va fi adăugată următoarea sintagmă:

„si fără a aduce prejudicii oricărei obligatii internationale aplicabile.”

           

ARTICOLUL III

 

Prezentul protocol aditional va face parte integrantă din acord.

 

ARTICOLUL IV

 

Prezentul protocol aditional va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi vor comunica reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare si va rămâne în vigoare atât timp cât Acordul rămâne în vigoare.

Semnat la Bucuresti la 16 aprilie 2007, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, chineză si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finantelor

Yu Guanghou,

ministrul adjunct al comertului

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucure s ti la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României i Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iulie 1994

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iulie 1994, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 978.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucuresti la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 7 august 199b

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic. - Se ratifică Protocolul, semnat la Bucuresti la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 7 august 1990, ratificat prin Legea nr. 103/1994, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2007.

Nr. 313.

 


PROTOCOL

la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 7 august 1990

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea (denumite în continuare părti contractante),

având în vedere necesitatea de a amenda Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea privind

promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 7 august 1990 (denumit în continuare Acordul), luând în

considerare angajamentele Guvernului României ca viitor stat membru al Uniunii Europene, au convenit următoarele amendamente la Acord:

 

SECTIUNEA I

 

Paragraful (4) al articolului 3 va fi înlocuit cu următoarea formulare:

„(4) Prevederile paragrafelor (1)-(3) ale prezentului articol, privind acordarea tratamentului sus-mentionat, nu se vor aplica avantajelor prezente sau viitoare acordate de oricare din părtile contractante în virtutea apartenentei la sau asocierii cu o uniune vamală, economică sau monetară, precum Uniunea Europeană, o piată comună sau o zonă de comert liber, investitorilor proprii, ai statelor membre ale unei astfel de uniuni, piete comune sau zone de comert liber. Aceste prevederi nu vor implica obligatia uneia din părtile contractante de a acorda celeilalte părti contractante avantajele prezente sau viitoare acordate investitorilor unui stat tert conform unor tratate internationale sau aranjamente referitoare, în principal sau în întregime, la impozitare.

 

SECTIUNEA a II-a

 

Articolul 6 al Acordului va fi amendat prin adăugarea unor paragrafe suplimentare, paragrafele (5) si (6), după cum urmează:

„(5) Luând în considerare paragrafele (1)-(4) de mai sus, o parte contractantă poate adopta sau mentine măsuri privind tranzactiile de capital transfrontaliere:

a) în cazul unor dificultăti grave ale balantei de plăti si dificultăti financiare externe sau al existentei unei amenintări în acest sens;

b) în cazul în care, datorită unor circumstante exceptionale, miscările de capital cauzează sau amenintă să cauzeze dificultăti grave managementului macroeconomic si, în special, politicilor monetare si ratelor de schimb; si

c) prin aplicarea, într-un mod echitabil, nondiscriminatoriu si cu bună-credintă, a legilor sale privind:

(i) bancruta, insolvabilitatea sau protejarea drepturilor creditorilor;

(ii) emiterea si tranzactionarea titlurilor de valoare;

(iii) infractiunile; sau

(iv) asigurarea ducerii la îndeplinire a deciziilor judecătoresti în cadrul procedurilor de executare silită;

d) în vederea implementării politicii externe si de securitate, în cazuri de necesitate si urgentă.

(6) Măsurile prevăzute la paragraful (5) al prezentului articol:

a) nu vor exceda ceea ce este necesar pentru rezolvarea situatiilor prevăzute în paragraful (5) al prezentului articol;

b) vor fi temporare si vor fi eliminate imediat ce conditiile permit;

c) vor fi notificate prompt celeilalte părti contractante; si

d) vor fi conforme cu articolele din Acordul privind Fondul Monetar International, în măsura în care părtile contractante sunt parte la articolele respective din Acordul privind Fondul Monetar International.”

 

SECTIUNEA a III-a

 

Articolul 12 al Acordului va fi amendat prin adăugarea unui nou paragraf, paragraful (4), cu următoarea formulare:

„(4) În cazul unor evolutii viitoare ale dreptului comunitar ce ar putea apărea după aderarea României la Uniunea Europeană, prezentul acord va fi amendat prin acordul părtilor contractante, astfel încât să se asigure conformitatea prevederilor sale cu obligatiile asumate de Guvernul României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.”

 

SECTIUNEA a IV-a

 

Prezentul protocol face parte integrantă din Acord.

Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante se informează reciproc în legătură cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de legislatiile interne pentru intrarea sa în vigoare si va rămâne în vigoare atât timp cât Acordul va rămâne în vigoare.

Drept care subsemnatii, pe deplin autorizati de guvernele lor, au semnat prezentul protocol.

Încheiat la Bucuresti la data de 6 septembrie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, coreeană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă asupra interpretării, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Mihai-Răzvan Ungureanu,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Coreea,

Ban Ki-moon,

ministrul afacerilor externe


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucuresti la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 7 august 1990

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucuresti la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 7 august 1990, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 979.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosintă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, unor federatii sportive nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 80 alin. (14) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează dreptul de folosintă gratuită al Federatiei Române de Badminton asupra terenului, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, având datele de identificare prevăzute la pozitia nr. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2003 privind darea în folosintă gratuită a unor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, unor federatii sportive nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 19 decembrie 2003, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă darea în folosintă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, unor federatii sportive nationale, persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică, a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Bunurile imobile - terenuri sunt destinate realizării unor complexuri sportive pentru baschet, haltere, taekwondo WTF si volei si extinderii Centrului National de Tenis.

Art. 4. - Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Dreptul de folosintă al federatiilor sportive nationale asupra bunurilor primite potrivit art. 2 încetează dacă Agentia Natională pentru Sport constată că acestea nu sunt folosite în conformitate cu destinatia lor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Valentin Vasilescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2007

Nr. 1.392.

 


ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport - Federatia Română de Badminton, Complexul Sportiv National „Lia Manoliu" Bucuresti si Complexul Sportiv National „Sala Polivalentă" Bucuresti, care se transmit în folosintă gratuită Federatiei Române de Baschet, Federatiei Române de Haltere, Federatiei Române de Taekwondo WTF, Federatiei Române de Tenis si Federatiei Române de Volei, persoane juridice de drept privat, de utilitate publică

 

Nr.

crt.

Nr.

M.E.F.

Codul de clasificare

al bunului imobil

Locul unde este situat

bunul imobil

Persoana juridică care are

în administrare bunul imobil

Persoana juridică care primeste

bunul imobil în folosintă gratuită

Caracteristicile tehnice

ale bunului imobil

1.

34.202

(partial)

8.29.06

Municipiul Bucuresti,

bd. Basarabia

nr. 37-39, sectorul 2

Agentia Natională pentru Sport,

prin Federatia Română de Badminton si Complexul Sportiv National „Lia Manoliu" Bucuresti

Federatia Română

de Baschet

Teren din incinta terenului de

parasutism, în suprafată totală de 10.243,63 m2, din care: 3.400 m2 de la Federatia Română de Badminton; 6.843,63 m2 de la Complexul Sportiv National „Lia Manoliu" Bucuresti

2.

101.319

(partial)

8.29.06

Municipiul Bucuresti,

bd. Tineretului,

Parcul Tineretului, sectorul 4

Agentia Natională pentru Sport,

prin Complexul Sportiv National „Sala Polivalentă" Bucuresti

Federatia Română

de Taekwondo WTF

Teren în incinta „B" a Complexulului Sportiv National „Sala Polivalentă" Bucuresti, în suprafată totală de 1.070,18 m2

3.

34.214

(partial)

8.29.06

Municipiul Bucuresti,

bd. Basarabia

nr. 37-39, sectorul 2

Agentia Natională pentru Sport,

prin Complexul Sportiv National „Lia Manoliu" Bucuresti

Federatia Română

de Haltere

Teren în partea de est a imobilului

„Ciuperca", în suprafată de 1.450 m2

4.

34.214

(partial)

8.29.06

Municipiul Bucuresti,

bd. Basarabia

nr. 37-39, sectorul 2

Agentia Natională pentru Sport,

prin Complexul Sportiv National „Lia Manoliu" Bucuresti

Federatia Română

de Tenis

Teren în extinderea Centrului

National de Tenis, în suprafată de 4.072,47 m2

5.

34.214

(partial)

8.29.06

Municipiul Bucuresti,

bd. Basarabia

nr. 37-39, sectorul 2

Agentia Natională pentru Sport,

prin Complexul Sportiv National „Lia Manoliu" Bucuresti

Federatia Română

de Volei

Teren în partea de est a stadionului

„Viitorul", în suprafată de 2.240 m2


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

Nr. 1.453 din 21 septembrie 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 1.309 din 21 septembrie 2007

 

ORDIN

privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial „Mediu” 2007-2013

 

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, ale art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale,

ministrul mediului si dezvoltării durabile si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului ordin îl constituie stabilirea listei cheltuielilor eligibile pentru operatiunile derulate prin Programul operational sectorial „Mediu” 2007-2013, denumit în continuare POS „Mediu”.

(2) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile cheltuielilor efectuate din asistenta comunitară, precum si din cofinantarea natională pentru operatiunile derulate prin POS „Mediu” în cadrul următoarelor axe prioritare:

a) axa prioritară 1 „Extinderea si modernizarea sistemelor de apă si apă uzată”;

b) axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric”;

c) axa prioritară 3 „Reducerea poluării si diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea tintelor de eficientă energetică în localitătile cele mai afectate de poluare”;

d) axa prioritară 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii”;

e) axa prioritară 5 „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”;

f) axa prioritară 6 „Asistenta tehnică”.

(3) Se aprobă lista cheltuielilor eligibile specifice, aferente axelor prioritare 1-5, prevăzute în anexa nr. 1, si lista cheltuielilor eligibile aferente axei prioritare 6 „Asistentă tehnică”, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Pentru a fi eligibile pentru finantarea prin POS „Mediu”, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli mentionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor POS „Mediu” si să fie coerente cu obiectivele si rezultatele operatiunilor propuse.

Art. 3. - Categoriile de cheltuieli eligibile general valabile si acceptate de autoritatea de management pentru proiectele derulate prin POS „Mediu”, axele prioritare 1-5, conform obiectivelor operatiunii si potrivit prevederilor contractului de finantare, sunt următoarele:

1. cheltuieli aferente pregătirii proiectelor, proiectare si inginerie:

a) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, proiectelor de executie;

b) cheltuieli aferente pregătirii studiilor de teren, geotehnice, hidrogeotehnice, geologice, de stabilitate a terenului, topografice, fotogrammetrice, a studiilor de impact, a studiilor specifice sau expertizelor de amplasament;

c) cheltuieli pentru pregătirea documentelor oficiale si a altor documente-suport care trebuie, în mod obligatoriu, să însotească cererea de finantare a proiectului;

d) cheltuieli pentru verificarea tehnică a proiectării;

2. cheltuieli aferente taxelor pentru obtinerea, respectiv prelungirea valabilitătii avizelor, acordurilor sau autorizatiilor aferente obiectivului de investitii, în conformitate cu legislatia natională;

3. cheltuieli aferente pregătirii documentatiei de licitatie, organizării si derulării procedurilor de achizitie publică;

4. cheltuieli pentru consultantă si asistentă tehnică pentru obiective de investitii:

a) cheltuieli pentru servicii de consultantă în vederea elaborării studiilor de piată si evaluare;

b) cheltuieli pentru servicii de consultantă în domeniul managementului operatiunii, pe parcursul perioadei de implementare, aferente activitătilor de administrare a contractelor de executie, supervizare a executiei si receptia lucrărilor;

c) cheltuieli de asistentă tehnică din partea proiectantului, dacă nu intră în costurile proiectării;

d) cheltuieli efectuate pentru asigurarea supravegherii executiei lucrărilor;

e) cheltuieli pentru servicii de consultantă, studii si/sau analize solicitate de autoritatea de management sau organismul intermediar pe parcursul perioadei de implementare a proiectului;

5. cheltuielile pentru darea în exploatare, respectiv cele pentru pregătirea personalului si probele tehnologice;

6. cheltuielile diverse si neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate prin documente justificative, corespunzător, în limita a maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii de cheltuieli: amenajare teren, amenajare pentru protectia mediului, asigurarea utilitătilor necesare obiectivului, pregătirea proiectelor, proiectare si inginerie, consultantă si asistentă tehnică, investitia de bază.

În limita procentului stabilit se acoperă, după caz:

a) cheltuieli rezultate în urma modificărilor de solutii tehnice;

b) cheltuieli rezultate în urma costurilor suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări necesare pe parcursul implementării proiectului;

c) cheltuieli de conservare, în cazul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractantă;

7. cheltuieli pentru informare si publicitate:

a) cheltuieli pentru informarea si publicitatea aferente proiectului;

b) cheltuieli pentru campaniile de constientizare a publicului;

8. cheltuieli aferente activită t ilor de audit, cu respectarea prevederilor contractului de finanare;


9. cheltuieli pentru procurarea de bunuri necesare functionării unitătilor de implementare a proiectului de la nivelul beneficiarului, în limita echivalentului în lei a maximum 10.000 euro, în functie de complexitatea proiectului, cu respectarea prevederilor art. 2 si în conformitate cu prevederile contractului de finantare;

10. cheltuielile cu leasingul financiar sunt eligibile dacă sunt îndeplinite prevederile art. 2 si ale art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007.

Art. 4. - Cheltuielile generale de administratie eligibile aferente desfăsurării activitătii personalului implicat în managementul proiectului de la nivelul beneficiarului, pentru axele prioritare 1-5, sunt următoarele:

a) cheltuieli pentru apă si canalizare;

b) cheltuieli cu servicii de salubrizare;

c) cheltuieli cu energia electrică;

d) cheltuieli cu energia termică si/sau gaze naturale;

e) cheltuieli pentru telefoane, fax, internet si postă;

f) cheltuieli pentru închirierea de spatii;

g) cheltuieli pentru întretinerea de spatii.

Art. 5. - (1) Cheltuielile generale de administratie prevăzute la art. 4 sunt eligibile după cum urmează:

a) în limita a maximum 0,2% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă mai mare decât echivalentul în lei a 25 milioane euro;

b) în limita a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă cuprinsă între echivalentul în lei a 5-25 milioane euro;

c) în limita a maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă mai mică decât echivalentul în lei a 5 milioane de euro;

d) în limita a maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru proiectele cu o valoare totală eligibilă mai mică decât echivalentul în lei a 1 milion de euro.

(2) Metoda de calcul folosită pentru calculul pro-ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administratie se va stabili de către autoritatea de management si se va atasa în anexă la contractul de finantare.

Art. 6. - Sunt considerate cheltuieli neeligibile pentru toate axele prioritare ale POS „Mediu”: contributia în natură, amortizarea, cheltuielile cu imobilele deja construite si cheltuielile pentru locuinte.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

ANEXA Nr. 1

 

CATEGORIILE

de cheltuieli eligibile specifice operatiunilor derulate în cadrul axelor prioritare 1-5 din POS „Mediu” Axa prioritară 1 - Extinderea si modernizarea sistemelor de apă si apă uzată

 

1.1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului:

a) cheltuieli pentru amenajarea terenului si lucrări de pregătire a amplasamentului: defrisări, demolări, evacuări materiale rezultate, devieri retele de utilităti din amplasament, drenaje, epuismente (cele care nu sunt aferente lucrărilor pentru investitia de bază), devieri de cursuri de apă etc;

b) cheltuieli pentru lucrări si actiuni de protectie a mediului, inclusiv lucrări si actiuni având ca scop refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor.

1.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare functionării obiectivului, precum alimentarea cu energie electrică, gaze naturale, agent termic, telefonie, apă, canalizare, căi de acces, după caz.

1.3. Cheltuielile pentru investitia de bază cuprind cheltuielile aferente constructiilor si instalatiilor, echipamentelor si utilajelor tehnologice necesare functionării obiectivului, precum:

a) cheltuieli pentru lucrări de constructie, reabilitare, extindere, modernizare a statiilor de tratare a apei potabile, a rezervoarelor de apă si a surselor de apă potabilă;

b) cheltuieli pentru lucrări de constructie, reabilitare, extindere, modernizare a retelei de alimentare si distributie a apei potabile, statiilor de pompare si repompare a apei, inclusiv a bransamentelor amplasate în domeniul public;

c) cheltuieli pentru lucrări de constructie, reabilitare, extindere, modernizare a retelelor de canalizare a apei uzate, statiilor de pompare, inclusiv a racordurilor amplasate în domeniul public;

d) cheltuieli pentru lucrări de constructie, reabilitare, extindere, modernizare a statiilor de epurare a apei uzate;

e) cheltuieli pentru lucrări de constructie, reabilitare, extindere, modernizare a facilitătilor de tratare si depozitare a nămolului din statiile de epurare a apei uzate;

f) cheltuieli pentru lucrări de constructie/reconstructie a clădirilor conexe dimensionate în conformitate cu normele în vigoare;

g) cheltuieli pentru lucrări de demolare, altele decât cele prevăzute la pct. 1.1.a), si lucrări aferente drumurilor publice, atunci când sunt determinate de investitii în infrastructura de apă, cu conditia să fie necesare ca rezultat imediat al lucrărilor de excavare asupra drumului;

h) cheltuieli pentru executia, reabilitarea, extinderea, modernizarea sistemelor de monitorizare complexe, inclusiv măsuri de contorizare a consumului de apă în reteaua publică, cercetarea si evaluarea stadiului calitătii si cantitătii apelor de suprafată si subterane, măsurarea, echipamente de laborator, echipamente de detectare a pierderilor, precum si echipamente de întretinere a sistemelor etc.

1.4. Cheltuieli pentru organizarea de santier:

a) cheltuieli pentru lucrări de constructii si instalatii aferente organizării de santier, care cuprind cheltuieli legate de lucrări de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicatie sau constructii, bransarea la utilităti, realizarea căilor de acces temporare, constructii sau amenajări la constructii existente etc;

b) cheltuieli conexe organizării de santier, precum: obtinerea autorizatiei de executie a lucrărilor de organizare de santier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulatie, întreruperea temporară a retelelor de transport sau distributie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulatiei rutiere, pe căi ferate, navale sau aeriene, contractele de asistentă cu politia rutieră, contracte temporare cu furnizorii de utilităti, cu unităti de salubrizare etc.


1.5. Cheltuieli pentru cote legale:

a) cota aferentă inspectiei pentru controlul calitătii lucrărilor de constructii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de constructii;

b) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

1.6. Cheltuieli de asistentă tehnică pentru îmbunătătirea capacitătii institutionale a beneficiarilor.

1.7. Cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operatiunii sunt eligibile în procent de maximum 0,5% din valoarea investi t iei de bază, pe baza documentelor justificative, pentru operaiunile derulate prin POS „Mediu”, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

Axa prioritară 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric

2.1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului:

a) cheltuieli pentru amenajarea terenului si lucrări de pregătire a amplasamentului: defrisări, demolări, evacuări materiale rezultate, devieri retele de utilităti din amplasament, drenaje, epuismente (cele care nu sunt aferente lucrărilor pentru investitia de bază), devieri de cursuri de apă etc;

b) cheltuieli pentru lucrări si actiuni de protectie a mediului, inclusiv lucrări si actiuni având ca scop refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor.

2.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, căi de acces, după caz.

2.3. Pentru proiectele privind deseurile municipale, cheltuielile pentru investitia de bază cuprind cheltuielile aferente constructiilor, instalatiilor, echipamentelor si facilitătilor necesare functionării obiectivului:

a) cheltuieli pentru constructia, extinderea, reabilitarea sau modernizarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale, cum sunt: facilităti de sortare, transport, reciclare, colectare, compostare, statii de transfer, tratare si eliminare deseuri, după caz;

b) cheltuieli pentru constructia de depozite noi sau extinderea, reabilitarea ori modernizarea de depozite existente, inclusiv sisteme de colectare a levigatului, măsuri de hidroizolatie si sisteme de extractie a biogazului, construirea clădirilor conexe dimensionate în conformitate cu normele în vigoare etc;

c) cheltuieli pentru reabilitarea, închiderea depozitelor de deseuri vechi si încadrarea în mediul natural a depozitelor vechi de deseuri, inclusiv a sistemelor de colectare si tratare a levigatului, a sistemelor de extractie a biogazului etc;

d) cheltuieli pentru achizitia si/sau instalarea echipamentelor si facilitătilor pentru asigurarea unui sistem de management integrat al deseurilor (sortare, transport, reciclare, colectare, compostare, statii de transfer, tratare si eliminare deseuri);

e) cheltuieli pentru achizitia s i/sau instalarea echipamentelor si facilitătilor pentru dotarea i functionarea depozitelor de deseuri municipale;

f) cheltuieli pentru achizitia si instalarea echipamentelor de monitorizare si de laborator.

2.4. Cheltuieli pentru achizitia si/sau instalarea echipamentelor pentru facilitătile de management al deseurilor municipale periculoase (deseuri medicale, deseuri electrice si electronice etc.) si altor tipuri specifice de deseuri municipale (deseuri rezultate în urma constructiilor si demolărilor etc), inclusiv unităti tehnologice adecvate, cu conditia ca acestea să facă parte din sistemul de management integrat al deseurilor.

2.5. Cheltuieli pentru organizarea de santier:

a) cheltuieli pentru lucrări de constructii si instalatii aferente organizării de santier, care cuprind cheltuielile legate de lucrări de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicatie sau constructii, bransarea la utilităti, realizarea căilor de acces temporare, constructii sau amenajări la constructii existente etc;

b) cheltuieli conexe organizării de santier, precum: obtinerea autorizatiei de executie a lucrărilor de organizare de santier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulatie, întreruperea temporară a retelelor de transport sau distributie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulatiei rutiere, pe căi ferate, navale sau aeriene, contractele de asistentă cu politia rutieră, contracte temporare cu furnizorii de utilităti, cu unităti de salubrizare etc.

2.6. Cheltuieli pentru cote legale:

a) cota aferentă inspectiei pentru controlul calitătii lucrărilor de constructii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de constructii;

b) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

2.7. Cheltuieli de asistentă tehnică pentru îmbunătătirea capacitătii institutionale a beneficiarilor.

2.8. Cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat în managementul operatiunii sunt eligibile în procent de maximum 0,5% din valoarea investitiei de bază, pe baza documentelor justificative, pentru operatiunile derulate prin POS „Mediu”, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

Axa prioritară 3 - Reducerea poluării si diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea tintelor de eficientă energetică în localitătile cele mai afectate de poluare

3.1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului:

a) cheltuieli pentru amenajarea terenului si lucrări de pregătire a amplasamentului: defrisări, demolări, evacuări materiale rezultate, devieri retele de utilităti din amplasament, drenaje, epuismente (cele care nu sunt aferente lucrărilor pentru investitia de bază), devieri de cursuri de apă etc;

b) cheltuieli pentru lucrări si actiuni de protectie a mediului, inclusiv lucrări si actiuni având ca scop refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor.

3.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare functionării obiectivului, precum alimentarea cu energie electrică, gaze naturale, agent termic, telefonie, apă, canalizare, căi de acces, după caz.

3.3. Cheltuielile pentru investitia de bază vizând retehnologizarea, reabilitarea, extinderea, modernizarea instalatiilor mari de ardere în vederea reducerii poluării:

a) cheltuielile aferente constructiilor si instalatiilor, echipamentelor si utilajelor tehnologice pentru reducerea emisiilor de oxizi de sulf, oxizi de azot si pulberi;

b) cheltuieli pentru executia, reabilitarea, extinderea, modernizarea sistemelor de automonitorizare a emisiilor si a procesului de ardere aferente instalatiilor mari de ardere, echipamente de laborator, sisteme pentru colectarea si transmiterea datelor privind emisiile de poluanti de la instalatiile mari de ardere.

3.4. Cheltuieli auxiliare aferente investitiilor prevăzute la pct. 3.3:

a) cheltuieli pentru constructia, reabilitarea, extinderea, modernizarea facilitătilor de colectare, transport si depozitare a deseurilor solide provenite din procesul de ardere;

b) cheltuieli pentru închiderea depozitelor de zgură si cenusă neconforme;


c) cheltuieli pentru constructia, reabilitarea, extinderea retelelor de transport si distributie a apei calde si a agentului termic, precum si a constructiilor aferente acestora;

d) cheltuieli pentru echipamente de detectare a pierderilor, cheltuieli pentru contorizarea apei calde si a agentului termic în reteaua publică etc.

3.5. Cheltuielile auxiliare prevăzute la pct. 3.4 sunt eligibile numai dacă sunt realizate în completarea investitiei de bază.

3.6. Cheltuieli pentru organizarea de santier:

a) cheltuieli pentru lucrări de constructii si instalatii aferente organizării de santier care cuprind cheltuielile legate de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicatie sau constructii, bransarea la utilităti, realizarea căilor de acces temporare, constructii sau amenajări la constructii existente etc;

b) cheltuieli conexe organizării de santier, precum: obtinerea autorizatiei de executie a lucrărilor de organizare de santier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulatie, întreruperea temporară a retelelor de transport sau distributie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulatiei rutiere, pe căi ferate, navale sau aeriene, contractele de asistentă cu politia rutieră, contracte temporare cu furnizorii de utilităti, cu unităti de salubrizare etc.

3.7. Cheltuieli pentru cote legale:

a) cota aferentă inspectiei pentru controlul calitătii lucrărilor de constructii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de constructii;

b) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

Axa prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii

4.1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului:

1. achizitia de teren fără construc t ii cu valoare ridicată din punctul de vedere al biodiversităii, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, este eligibilă cu respectarea următoarelor conditii:

a) achizitia terenului este posibilă numai în numele sau de către autoritătile publice, iar terenul se trece în domeniul public al statului sau al autoritătii locale, după caz;

b) achizitia terenului este strâns legată de realizarea obiectivelor proiectului;

c) achizitia terenului este singura modalitate eficientă de a asigura starea favorabilă de conservare pentru speciile/habitatele de interes comunitar/national pentru care a fost declarată aria naturală protejată;

d) terenul achizitionat este utilizat numai în scopul de a asigura starea favorabilă de conservare pentru speciile/habitatele de interes comunitar/national pentru care a fost declarată aria naturală protejată;

e) terenul achizitionat este parte integrantă dintr-o arie naturală protejată;

f) solicitantul trebuie să aducă dovezi că terenul achizitionat a fost în proprietate privată pe o durată de cel putin 3 ani înainte de achizitie. Achizitia unui teren care a fost proprietate publică în ultimii 3 ani si apoi transferat în proprietate privată nu este eligibilă;

2. cheltuieli pentru amenajarea terenului:

a) cheltuieli pentru amenajarea terenului efectuate la începutul lucrărilor de pregătire a amplasamentului: defrisări, demolări, evacuări materiale rezultate, devieri retele de utilităti din amplasament, drenaje, epuismente (cele care nu sunt aferente lucrărilor pentru investitia de bază), devieri de cursuri de apă etc;

b) cheltuieli pentru lucrări si actiuni de protectie a mediului, inclusiv lucrări si actiuni având ca scop refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor.

4.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare functionării obiectivelor de infrastructură în ariile naturale

protejate, inclusiv siturile Natura 2000 (apă, canalizare, alimentare cu energie electrică si termică, gestionarea deseurilor), precum si cheltuielile aferente bransării la retelele de utilităti.

4.3. Cheltuieli pentru investitia de bază cuprind :

a) cheltuieli privind constructia observatoarelor, centrelor de vizitare si informare în ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000, a panourilor, punctelor de informare, a podetelor, puntilor suspendate, tunelurilor, adăposturilor pentru animale, a potecilor, bornelor, semnelor etc;

b) cheltuieli pentru implementarea măsurilor de reducere a riscurilor în ariile naturale protejate;

c) cheltuieli pentru achizitia si instalarea echipamentului specializat si a dotărilor necesare pentru obiectivele de infrastructură detaliate la lit. a) în ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000;

d) cheltuieli pentru reconstructia, reducerea sau oprirea declinului stării de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar/national ori mentinerea acestora într-o stare favorabilă;

e) cheltuieli pentru achizitia de echipamente pentru monitorizarea stării de conservare favorabilă a habitatelor, a speciilor de faună si floră sălbatică de interes comunitar/national;

f) cheltuieli pentru realizarea de lucrări de reducere a fragmentării habitatelor;

g) cheltuieli privind implementarea măsurilor specifice de conservare a habitatelor si speciilor;

h) cheltuieli pentru achizitia de laboratoare mobile si de instrumentar necesar studierii parametrilor fizico-chimici ai ecosistemului.

4.4. Cheltuieli de asistentă tehnică si instruire pentru proiectele de biodiversitate si protectia naturii:

a) cheltuieli pentru pregătirea si revizuirea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000;

b) cheltuieli pentru elaborarea studiilor stiintifice, a inventarelor, cartografiere;

c) cheltuieli pentru pregătirea planurilor de monitorizare si a documentatiei-suport aferente acestora pentru habitatele si speciile de interes comunitar/national (inclusiv a păsărilor migratoare) din ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000;

d) cheltuieli pentru întărirea capacitătii institutionale a administratorilor si custozilor ariilor naturale protejate, inclusiv ai siturilor Natura 2000;

e) cheltuieli pentru instruirea personalului implicat în managementul ariilor naturale protejate, inclusiv al siturilor Natura 2000;

f) cheltuieli pentru crearea sistemelor informatice pentru sectorul protectia naturii.

4.5. Cheltuieli pentru organizarea de santier:

a) cheltuieli pentru lucrări de constructii si instalatii aferente organizării de santier, care cuprind cheltuielile legate de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicatie sau constructii, bransarea la utilităti, realizarea căilor de acces temporare, constructii sau amenajări la constructii existente etc;

b) cheltuieli conexe organizării de santier, precum: obtinerea autorizatiei de executie a lucrărilor de organizare de santier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulatie, întreruperea temporară a retelelor de transport sau distributie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulatiei rutiere, pe căi ferate, navale sau aeriene, contractele de asistentă cu politia rutieră, contracte temporare cu furnizorii de utilităti, cu unităti de salubrizare etc.


4.6. Cheltuieli pentru cote legale

a) cota aferentă inspectiei pentru controlul calitătii lucrărilor de constructii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de constructii;

b) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

Axa prioritară 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc

5.1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului:

a) cheltuieli pentru amenajarea terenului efectuată la începutul lucrărilor de pregătire a amplasamentului: defrisări, demolări, evacuări materiale rezultate, devieri retele de utilităti din amplasament, drenaje, epuismente (cele care nu sunt aferente lucrărilor pentru investitia de bază), devieri de cursuri de apă etc;

b) cheltuieli pentru lucrări si actiuni de protectie a mediului, inclusiv actiuni având ca scop refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor.

5.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare functionării obiectivului, precum alimentarea cu energie electrică, gaze naturale, agent termic, telefonie, apă, canalizare, căi de acces.

5.3. Cheltuieli pentru investitia de bază:

5.3.1. cheltuieli pentru lucrări de prevenire a inundatiilor si reducere a consecintelor distructive ale inundatiilor;

a) cheltuieli pentru lucrări de amenajări/regularizări de albii, poldere, diguri etc;

b) cheltuieli aferente lucrărilor pentru mărirea gradului de siguran t ă a barajelor si alte lucrări pentru întretinerea si sigurana în exploatare;

c) cheltuieli pentru lucrări de reabilitare a sistemului de comunicatii radio (voce-date), sisteme de alarmare în aval de baraje;

5.3.2. cheltuieli specifice de infrastructură pentru reducerea eroziunii costiere a Mării Negre.

5.4. Cheltuieli de asistentă tehnică pentru proiectele de prevenire a inundatiilor: cheltuieli pentru elaborarea planurilor, măsurilor si hărtilor de prevenire a riscului inundatiilor; cheltuieli pentru elaborarea studiilor de audibilitate.

5.5. Cheltuieli pentru organizarea de santier:

a) cheltuieli pentru lucrări de constructii si instalatii aferente organizării de santier, care cuprind cheltuielile legate de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicatie sau constructii, bransarea la utilităti, realizarea căilor de acces temporare, constructii sau amenajări la constructii existente etc;

b) cheltuieli conexe organizării de santier, precum: obtinerea autorizatiei de executie a lucrărilor de organizare de santier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulatie, întreruperea temporară a retelelor de transport sau distributie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulatiei rutiere, pe căi ferate, navale sau aeriene, contractele de asistentă cu politia rutieră, contracte temporare cu furnizorii de utilităti, cu unităti de salubrizare etc.

5.6. Cheltuieli pentru cote legale:

a) cota aferentă inspectiei pentru controlul calitătii lucrărilor de constructii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de constructii;

b) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

 

ANEXA Nr. 2

 

CATEGORIILE

de cheltuieli eligibile specifice operatiunilor derulate în cadrul axei prioritare 6 - Asistentă tehnică din POS „Mediu”

 

1.1. Cheltuielile de personal se decontează conform contractului de muncă sau proportional cu procentul prevăzut în fisa postului/foaia de prezentă, aferent atributiilor specifice gestionării POS „Mediu” sau activitătilor adiacente gestionării acestuia, si cuprind:

a) salarii, inclusiv contributiile salariale suportate de către angajat si angajator, pentru personalul de conducere si de executie încadrat în structura autoritătii de management si organismelor intermediare cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă partială sau întreagă de lucru, având atributii în procesul de gestionare a POS „Mediu”;

b) salarii, inclusiv contributiile salariale suportate de către angajat si angajator, ale personalului încadrat în structura autoritătii de management si organismelor intermediare, cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă partială sau întreagă de lucru, pentru activitătile adiacente de natură tehnică, financiar-contabilă, juridică sau audit.

1.2. Cheltuieli cu ocazia deplasărilor efectuate în tară si în străinătate de personalul autoritătii de management si al organismelor intermediare în îndeplinirea atributiilor ce le revin în gestionarea POS „Mediu”: indemnizatii de delegare, cheltuieli de transport de persoane, transport de echipamente si materiale, cazare.

1.3. Cheltuielile cu ocazia deplasărilor efectuate în România de către expertii din statele membre la solicitarea autoritătii de management, în contextul implementării POS „Mediu”.

1.4. În categoria de cheltuieli pentru achizi t ia de active fixe corporale se includ cheltuielile pentru achiziia de aparatură birotică, mobilier, echipamente si periferice de calcul.

1.5. În categoria cheltuielilor eligibile pentru achizitia de active fixe necorporale se includ cheltuielile pentru achizitia de aplicatii informatice, licente.

1.6. Cheltuielile pentru achizitia obiectelor de inventar, a furniturilor de birou, materialelor consumabile.

1.7. Cheltuieli pentru prestarea de servicii:

a) cheltuieli pentru elaborarea de strategii si documente pentru identificarea si justificarea proiectelor, efectuarea de analize, rapoarte si studii specifice necesare autoritătii de management pentru monitorizarea si implementarea POS „Mediu”;

b) cheltuieli pentru consultantă si expertiză tehnică, financiară, contabilă, fiscală si juridică;

c) cheltuieli privind achizitia serviciilor de audit;

d) cheltuieli efectuate pentru organizarea de evenimente, seminarii, conferinte, sesiuni de informare, organizarea comitetelor de evaluare si de selectie proiecte, a comitetelor de monitorizare, a reuniunilor de lucru;

e) cheltuieli de informare si publicitate aferente POS „Mediu”, altele decât cele prevăzute la lit. d) a prezentului articol: cheltuieli pentru productia de spoturi radio si TV, difuzarea spoturilor publicitare radio si TV, publicitatea prin intermediul presei scrise, panotaj, pagini web, tipărirea, producerea, multiplicarea si distributia de materiale promotionale;

f) cheltuieli pentru evaluarea POS „Mediu” si a planului de comunicare;


g) cheltuieli efectuate pentru traduceri si interpretariat;

h) cheltuieli efectuate pentru servicii informatice si de comunicatii, întretinere si reparare de echipamente informatice de comunicatii si periferice de calcul, întretinere, actualizare si dezvoltare de aplicatii informatice;

i) cheltuieli pentru recrutarea si selectia personalului angajat în structura autoritătii de management si organismelor intermediare.

1.8. Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile în limita a maximum 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului si cuprind:

a) cheltuieli pentru apă si canalizare;

b) cheltuieli cu servicii de salubrizare;

c) cheltuieli cu energia electrică;

d) cheltuieli cu energia termică si/sau gaze naturale;

e) cheltuieli pentru telefoane, fax, internet si postă;

f) cheltuieli cu închiriere de spatii si echipamente;

g) cheltuieli pentru întretinere spatii;

h) cheltuieli cu carburanti si lubrifianti pentru mijloacele de transport;

i) cheltuieli pentru reparatii si întretinere mijloace de transport;

j) cheltuieli de instalare, întretinere si reparatii echipamente.

1.9. Cheltuieli pentru asigurarea clădirilor, spatiilor, echipamentelor necesare functionării autoritătii de management si organismelor intermediare.

1.10. Cheltuieli cu abonamente la publicatii si reviste relevante pentru obiectul de activitate al POS „Mediu”, achizitia de publicatii, cărti, reviste în format tipărit si/sau electronic.

1.11. Cheltuieli pentru plata cotizatiilor la asociatii profesionale din tară si din străinătate.

1.12. Cheltuieli pentru instruirea si perfectionarea personalului autoritătii de management si organismelor intermediare, precum si a beneficiarilor proiectelor finantate prin POS „Mediu”.