MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 784         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 noiembrie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

300. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii în administratia publică centrală

 

966. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii în administratia publică centrală

 

301. - Lege pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei

 

967. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei

 

302. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universitătii „Stefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar

 

968. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universitătii „Stefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar

 

304. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România

 

970. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea s i completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România

 

305. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

 

971. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

 

306. - Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

 

972. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

 

316. - Lege privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociatia Consiliilor de Stat si a Jurisdictiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană

 

982. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociatia Consiliilor de Stat si a Jurisdictiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

131. - Ordonantă de urgentă pentru stabilirea orei de începere si de închidere a votării la referendumul national din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României

 

1.372. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

 

1.373. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului

 

1.374. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin scoaterea din domeniul public al statului a unui imobil

 

1.375. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.376. - Hotărâre pentru modificarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protectie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către fostii proprietari

 

1.377. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

190. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii în administratia publică centrală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii în administratia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2007.

Nr. 300.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii în administratia publică centrală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii în administratia publică centrală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 966.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 20 mai 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II

Prevenirea si controlul activitătilor cu caracter pornografic”

2. La articolul 4 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:

„(2) Localurile administrate de persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele conditii:”.

3. Titlul Capitolului II1, „Prevenirea si controlul activitătilor cu caracter pornografic”, se abrogă.

Art. II. - Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 20 mai 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2007.

Nr. 301.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea Pornografiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 967.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universitătii „Stefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universitătii „Stefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 29 iunie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2007.

Nr. 302.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universitătii „Stefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universitătii „Stefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 968.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. vehicul - orice mijloc de transport, cu sau fără propulsie proprie, destinat deplasării pe uscat, inclusiv orice tip de remorcă, indiferent dacă este cuplată sau nu, exceptie făcând cele care se deplasează pe sine, bicicletele sau vehiculele cu tractiune animală;”.

2. La articolul 11, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:

„10. vigneta - autocolant care se aplică pe parbrizul vehiculului sau în alt loc vizibil din exterior, care atestă existenta unei polite de asigurare RCA pentru vehiculul respectiv, eliberat împreună cu polita de asigurare RCA.”

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Avizarea si constatarea producerii riscurilor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea si plata despăgubirilor ori a sumelor asigurate se efectuează în conditiile legii si ale normelor adoptate în baza legii de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pentru asigurările obligatorii, sau ale contractului de asigurare, în cazul asigurărilor facultative.

Pentru evenimentele în care au fost implicate două vehicule, din care au rezultat numai pagube materiale, avizarea societătilor din domeniul asigurărilor se poate face si în baza unui formular tipizat, eliberat de societătile din domeniul asigurărilor, denumit constatare amiabilă de accident, în care conducătorii vehiculelor respective consemnează circumstantele producerii evenimentului, datele personale de identificare a vehiculelor implicate, precum si a propriilor asigurători.

Forma, dimensiunile, continutul, precum si procedurile privind utilizarea formularului tipizat se stabilesc prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.”

4. La articolul 22, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - În limitele indemnizatiei plătite, asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de producerea pagubei, cu exceptia asigurărilor de persoane, iar în cazul în care în vigoare era o asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule, si împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în limitele obligatiei acestuia, conform art. 54.”

5. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - Despăgubirea se stabileste si se efectuează în baza asigurării valabile la data producerii accidentului, conform dispozitiilor art. 49, fără a mai fi necesar acordul asiguratului din cauza căruia s-a produs paguba, ori prin hotărâre judecătorească.”

6. La articolul 48, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/înregistrării în România, precum si tramvaie au obligatia să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale de acoperire si să mentină valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare, precum si să aplice pe parbrizul vehiculului sau în alt loc vizibil din exterior vigneta.”

7. Articolul 54 va avea următorul cuprins:

„Art. 54. - Despăgubirea se stabileste si se efectuează conform art. 43 si 49, iar în cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse de vehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în România se exercită împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în limitele obligatiei acestuia, stabilită în prezentul capitol, cu citarea obligatorie a persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului în calitate de intervenienti fortati.

Drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse pe teritoriul României de vehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în străinătate se exercită împotriva asigurătorului prin reprezentantele de despăgubiri sau prin Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, după caz, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 48 alin. 2.”

Art. II. - În tot cuprinsul Legii nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, termenul „autovehicul” se înlocuieste cu termenul „vehicul”, iar termenul „înmatriculat” se înlocuieste cu termenul „înmatriculat/înregistrat”.

Art. III. - Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2007.

Nr. 304.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 970.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 7 iunie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2007.

Nr. 305.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2007 pentru modificarea

si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007. Nr. 971.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Punctele 11 si 12 din anexa la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„11.

Asistent analist treapta I

M

Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanta Guvernului nr. 8/2007, lit. A nr. crt. 5 din anexa nr. 1c

7 ani în functii auxiliare juridice, economice sau administrative

12.

Asistent analist treapta II

M

Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanta Guvernului nr. 8/2007, lit. A nr. crt. 6 din anexa nr. 1c

4 ani în functii auxiliare juridice, economice sau administrative”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2007.

Nr. 306.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 972.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociatia Consiliilor de Stat si a Jurisdictiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă aderarea Consiliului Legislativ, ca membru cu drepturi depline, la Asociatia Consiliilor de Stat si a Jurisdictiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană.

(2) Sumele necesare pentru plata cotizatiei anuale ce revine Consiliului Legislativ în această calitate, reprezentând echivalentul în lei a 1.000 de euro, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Consiliului Legislativ.

(3) Pentru anul 2007 se introduce în bugetul Consiliului Legislativ titlul „Alte transferuri”, alineatul „Contributii si cotizatii la organisme internationale”, cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 de euro, reprezentând cotizatia României la Asociatia Consiliilor de Stat si a Jurisdictiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană, prin diminuarea cu aceeasi sumă a creditelor bugetare de la titlul „Bunuri si servicii”, în cadrul bugetului aprobat.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU BERCEANU

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2007.

Nr. 316.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociatia Consiliilor de Stat si a Jurisdictiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociatia Consiliilor de Stat si a Jurisdictiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 982.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru stabilirea orei de începere si de închidere a votării la referendumul national din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României

 

Având în vedere:

- Decretul Presedintelui României nr. 909/2007 pentru organizarea unui referendum national privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 24 octombrie 2007;

- data organizării referendumului national, care coincide cu data desfăsurării alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2007, stabilită anterior prin Hotărârea Guvernului nr. 939/2007;

- intervalul orar prevăzut de lege privind desfăsurarea votării pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European;

- imperativul desfăsurării celor două scrutine în acelasi interval de timp,

în considerarea faptului că aceste elemente de fapt si de drept vizează un interes public, constituind o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată în perspectiva organizării si desfăsurării referendumului national din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Prin derogare de la prevederile art. 34 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările si completările ulterioare, la referendumul national din data de 2 5 noiembrie 2007 votarea începe la ora 7,00 si se închide la ora 21,00.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2007.

Nr. 131.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia se face în vederea punerii în aplicare a unei hotărâri definitive si irevocabile a instantei judecătoresti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.372.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care trec din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară în domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Adresa imobilului care se transmite

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Persoana juridică

la care se află

în administrare imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Judetul Ilfov,

orasul Voluntari,

sos. Afumati nr. 11

26.956

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

Clădire administrativă Suprafata construită = 153 m2

2.

Judetul Ilfov,

orasul Voluntari,

sos. Afumati nr. 11

26.957

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

Clădire administrativă Suprafata construită = 153 m2


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Se aprobă trecerea imobilelor aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Covasna, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

Art. II. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică prin scoaterea din domeniul public al statului a imobilelor prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.373.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Covasna, care urmează să treacă din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si să fie scoase din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr. crt.

Adresa imobilului care se scoate din domeniul public al statului

Nr. M.F.

Persoana juridică la care se află în administrare imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Judetul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Vasarhelyi Peter nr. 6

40.118

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Covasna

Remiză

Suprafata construită = 75 m2

Suprafata desfăsurată = 75 m2

Suprafaă curti constructii = 150 m2

2.

Judetul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Vasarhelyi Peter nr. 6

40.119

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Covasna

Magazie cărămidă

Suprafata construită = 128 m2

Suprafata desfăsurată = 128 m2

Suprafaă curti constructii = 250 m2

3.

Judetul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Vasarhelyi Peter nr. 6

40.124

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Covasna

WC

4.

Judetul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Vasarhelyi Peter nr. 6

40.125

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Covasna

Fântână

5.

Judetul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Vasarhelyi Peter nr. 6

99.291

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Covasna

Poartă gard Lungime = 114 m.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin scoaterea din domeniul public al statului a unui imobil

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Se aprobă trecerea imobilului aflat în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Oficiul Judetean pentru Studii Pedologice si Agrochimice Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

Art. II. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică prin scoaterea din domeniul public al statului a imobilului prevăzut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.374.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Oficiul Judetean pentru Studii Pedologice si Agrochimice Prahova, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Persoana juridică ce administrează imobilul

Nr. M.F.

Denumirea imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Adresa unde este situat imobilul

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Oficiul Judetean pentru Studii Pedologice si Agrochimice Prahova

26.488

Clădire sediu oficiu + drum de acces

P+1;

Suprafata construită = 224 m2

Suprafata desfăsurată = 306,7 m2

Suprafata curtii = 450 m2

Municipiul Ploiesti,

str. Aurel Vlaicu nr. 3,

judetul Prahova


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Se modifică valoarea de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului

Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor Arges, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor Arges un imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.375.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006)

 

 

1. Ordonator principal de credite

4221187

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

2. Ordonator secundar de credite

4317916

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor Arges

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătătile

(după caz, pe scurt)

Adresa

36687

8.29.06

Clădire administrativă

Suprafata

construită = 247 m2 Suprafata

desfăsurată = 494 m2 Suprafata curtii = 645 m2

E - Bd. Republicii V - Str. Dumbravei N-S - proprietate privată

Tara: România, municipiul Pitesti, Bd. Republicii nr. 22, judetul Arges

1957

1.156.523

 

8.29.06

Clădire seră, corp de legătură, garaj mansardat si împrejmuire incintă

Suprafata construită seră = 200 m2 Suprafata construită garaj = 80 m2 Suprafata desfăsurată garaj = 135 m2 Împrejmuire incintă sediu = 130 ml

E - Bd. Republicii V - Str. Dumbravei N-S - proprietate privată

Tara: România, municipiul Pitesti, Bd. Republicii nr. 22, judetul Arges

2007

673.465


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protectie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către fostii proprietari

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. (4) din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protectie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către fostii proprietari,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protectie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către fostii proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 22 mai 2006, se modifică si devine 31 decembrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.376.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, situate în localitătile Darabani, Rădăuti-Prut si Stânca, judetul Botosani, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Economiei si Finantelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.377.

 


DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică

în a cărei administrare

se află imobilul

Caracteristicile constructiilor

care trec în domeniul privat

al statului

Număr de

înregistrare la

Ministerul Economiei

si Finantelor

1.

Orasul Darabani,

Str. 1 Decembrie nr. 5 (fostă str. C. Dobrogeanu Gherea),

judetul Botosani

Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Botosani

Pavilion nr. 04 (C4) „cocină pentru porci”

Suprafata construită = 20,00 m2

Suprafaa desfăsurată = 20,00 m2

Valoarea contabilă = 1.077,8 lei

106.485 - partial -

2.

Localitatea Rădăuti-Prut,

judetul Botosani

Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Botosani

Pavilion nr. 04 (C6) „padoc pentru câini”

Suprafata construită = 13,62 m2

Suprafaa desfăsurată = 13,62 m2

Valoarea contabilă = 1.175,45 lei

Pavilion nr. 05 (C7) „sopron pentru cărbuni”

Suprafata construită = 54,00 m2

Suprafaa desfăsurată = 54,00 m2

Valoarea contabilă = 835,24 lei

106.490 - partial -

3.

Satul Stânca,

orasul Stefănesti,

judetul Botosani

Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Botosani

Pavilion nr. 04 (C4) „cocină pentru porci”

Suprafata construită = 21,39 m2

Suprafaa desfăsurată = 21,39 m2

Valoarea contabilă = 960,02 lei

106.489 - partial -

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, ale art. 5.4 si XIV din Acordul petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Oil Terminal” - S.A. Constanta, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002, si având în vedere Referatul privind actualizarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier practicate de Societatea Comercială „Oil Terminal” - S.A. nr. 404.076/2007 al Directiei generale inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru prestarea de către Societatea Comercială „Oil Terminal” - S.A. Constanta a serviciului de transport al titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 176/2006 privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 septembrie 2006.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2007.

Nr. 190.

 


ANEXĂ

 

MOTORINĂ

 

 

 

 

 

Operatia

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

Descărcare din cisterne CF în rezervor si încărcare la navă

Cantităti mai mici de 30.000 tone

10,33

30.000 tone - 50.000 tone

9,76

Peste 50.000 tone

9,18

Primire pe conductă în rezervor si încărcare la navă

Cantităti mai mici de 30.000 tone

9,76

30.000 tone - 50.000 tone

9,18

Peste 50.000 tone

8,04

 

BENZINĂ

 

 

 

 

 

Operatia

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

Descărcare din cisterne CF în rezervor si încărcare la navă

Cantităti mai mici de 30.000 tone

9,18

30.000 tone - 50.000 tone

8,90

Peste 50.000 tone

8,04

Primire pe conductă în rezervor si încărcare la navă

Cantităti mai mici de 30.000 tone

8,33

30.000 tone - 50.000 tone

7,75

Peste 50.000 tone

6,89

 

TITEI

 

Operatia

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

Descărcare din navă si predare la CONPET

Indiferent de cantitate

9,92

 

NOTĂ:

Tarifele nu includ TVA si consumurile tehnologice.