MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 175 (XIX) - Nr. 768          LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE          Marti, 13 noiembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

1.344. - Hotărāre privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină

 

1.349. - Hotărāre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2007, pentru īnlăturarea efectelor deflagratiei produse asupra unui imobil din municipiul Zalău, judetul Sălaj

 

1.350. - Hotărāre privind acordarea unui ajutor

 

1.351. - Hotărāre privind acordarea unui ajutor

 

1.358. - Hotărāre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Călărasi de către domnul Ostropel Lilian

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

278. - Decizie pentru numirea domnului Eugen Teodorovici īn functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.879. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de esantionare

 

ACTE ALE ĪNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 2.970 din 11 iunie 2007

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

20. - Hotărāre privind posibilitatea punerii la dispozitia reprezentantilor partidelor politice participante la alegerile pentru Parlamentul European a datelor de pe listele electorale suplimentare

 

21. - Hotărāre privind constituirea birourilor electorale ale sectiilor de votare īn teatrele de operatiuni din Irak, Afganistan, Kosovo si Bosnia si Herzegovina si procedura specifică de vot pentru efectivele militare din aceste teatre care se află īn ziua votului īn alte locatii decāt cele pentru care a fost aprobată organizarea de sectii de votare

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină

 

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 79 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărāre reglementează normele privind modul de constituire, organizare, functionare, componenta, atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru ale comisiilor de disciplină.

Art. 2. - Comisiile de disciplină sunt structuri deliberative, fără personalitate juridică, independente īn exercitarea atributiilor ce le revin, care au competenta de a analiza faptele functionarilor publici sesizate ca abateri disciplinare si de a propune modul de solutionare, prin individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizării, după caz.

 

CAPITOLUL II

Norme privind constituirea, organizarea si functionarea comisiilor de disciplină

 

SECTIUNEA 1

Norme generale privind constituirea si componenta comisiilor de disciplină

 

Art. 3. - Īn cadrul fiecărei autorităti si institutii publice se constituie, prin act administrativ al conducătorului autoritătii sau institutiei publice, o comisie de disciplină.

Art. 4. - (1) Comisia de disciplină are īn componentă 3 membri titulari, functionari publici definitivi numiti īn functia publică pe perioadă nedeterminată. Doi membri sunt desemnati de conducătorul autoritătii sau institutiei publice, iar al treilea membru este desemnat, după caz, de organizatia sau organizatiile sindicale reprezentative ori de majoritatea functionarilor publici din cadrul autoritătii sau institutiei publice pentru care este organizată comisia de disciplină, īn cazul īn care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati īn sindicat. Alegerea reprezentantilor functionarilor publici se face prin vot secret.

(2) Pentru fiecare membru titular al comisiei de disciplină se desemnează, īn conditiile prevăzute la alin. (1), cāte un membru supleant. Membrul supleant īsi desfăsoară activitatea īn absenta membrului titular corespunzător din comisia de disciplină, īn cazul suspendării mandatului membrului titular corespunzător, respectiv īn cazul īn care mandatul acestuia a īncetat īnainte de termen, īn conditiile prezentei hotărāri.

(3) Membrii titulari si membrii supleanti ai comisiei de disciplină se numesc pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reīnnoirii mandatului.

(4) Presedintele comisiei de disciplină se alege prin votul secret al membrilor titulari, dintre acestia. Īn situatia īn care nu se poate īntruni majoritatea, va fi ales presedinte membrul care are cea mai mare vechime īn specialitate juridică sau, īn cazul īn care acesta nu există, membrul care are cea mai mare vechime īn functia publică.

(5) Comisia de disciplină are un secretar titular si un secretar supleant, numiti de conducătorul autoritătii sau institutiei publice pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reīnnoirii mandatului. Secretarul titular al comisiei de disciplină si secretarul supleant nu sunt membri ai comisiei de disciplină.

 

SECTIUNEA a 2-a

Norme speciale privind constituirea si componenta comisiilor de disciplină

 

Art. 5. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 3, comisia de disciplină poate fi constituită pentru mai multe autorităti sau institutii publice, īn cazul īn care īn cadrul uneia dintre acestea īsi desfăsoară activitatea mai putin de 10 functionari publici.

(2) Constituirea comisiilor de disciplină potrivit alin. (1) se face cu respectarea principiului vecinătătii teritoriale, pentru autoritătile administratiei publice locale, respectiv principiului subordonării ierarhice, pentru institutiile publice aflate īn subordinea sau sub autoritatea unei autorităti ori institutii publice centrale sau locale.

(3) Īn situatia prevăzută la alin. (1), comisia de disciplină se constituie prin act administrativ comun al conducătorilor autoritătilor sau institutiilor publice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 4.

(4) Īn actul administrativ de constituire a comisiei de disciplină se stabileste si locul de desfăsurare a activitătii acesteia.

Art. 6. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 3, se constituie la nivel judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, cāte o comisie de disciplină pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unitătilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se constituie prin ordin al prefectului si are următoarea componentă:

a) subprefectul care are atributii īn domeniul verificării legalitătii;

b) secretarul judetului, respectiv secretarul municipiului Bucuresti;

c) un membru desemnat de majoritatea secretarilor unitătilor administrativ-teritoriale din judetul respectiv.

(3) Membrii supleanti pentru comisia constituită potrivit prevederilor alin. (2) sunt:

a) secretarul unitătii administrativ-teritoriale resedintă de judet, respectiv secretarul unui sector al municipiului Bucuresti;

b) un reprezentant al institutiei prefectului din judetul respectiv;

c) un membru desemnat de majoritatea secretarilor unitătilor administrativ-teritoriale din judetul respectiv.

(4) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (4), presedintele comisiei de disciplină se desemnează prin actul administrativ prevăzut la alin. (2).

(5) Prevederile art. 4 alin. (2), (3) si (5) se aplică īn mod corespunzător.

(6) Comisia prevăzută la alin. (1) īsi desfăsoară activitatea la sediul institutiei prefectului din judet, respectiv din municipiul Bucuresti.

Art. 7. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 3 si 6, se constituie la nivel national o comisie de disciplină pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor judetelor si ale secretarului municipiului Bucuresti.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se constituie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si are următoarea componentă:

a) un functionar public din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

b) un functionar public din cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, denumită īn continuare Agentia;

c) un secretar al judetului, desemnat de majoritatea secretarilor judetelor si de secretarul municipiului Bucuresti.

(3) Comisia de disciplină prevăzută la alin. (1) are un secretar titular si un secretar supleant, numiti prin actul administrativ prevăzut la alin. (2), la propunerea majoritătii functionarilor publici pentru care este constituită comisia de disciplină, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reīnnoirii mandatului. Secretarul titular al comisiei de disciplină si secretarul supleant nu sunt membri ai comisiei de disciplină.

(4) Prevederile art. 4 alin. (2)-(4) se aplică īn mod corespunzător.

(5) Comisia prevăzută la alin. (1) īsi desfăsoară activitatea la sediul Agentiei.

Art. 8. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 3, se constituie la nivel national o comisie de disciplină pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizării privitoare la faptele īnaltilor functionari publici, denumită īn continuare comisia de disciplină pentru īnaltii functionari publici.

(2) Comisia de disciplină pentru īnaltii functionari publici este compusă din 5 īnalti functionari publici, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative. Cel putin unul dintre membrii comisiei are studii superioare juridice.

(3) Prevederile art. 4 alin. (2)-(4) se aplică īn mod corespunzător.

(4) Secretariatul comisiei de disciplină pentru īnaltii functionari publici este asigurat de Agentie. Secretarul titular si secretarul supleant se desemnează prin ordin al presedintelui Agentiei.

(5) Comisia de disciplină pentru īnaltii functionari publici īsi desfăsoară activitatea la sediul Agentiei.

 

SECTIUNEA a 3-a

Competentele comisiilor de disciplină

 

Art. 9. - (1) Comisia de disciplină competentă să desfăsoare procedura disciplinară este cea constituită pentru autoritatea sau institutia publică īn cadrul căreia este numit functionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară la data săvārsirii faptei sesizate.

(2) Comisia de disciplină īnaintează raportul de propunere a sanctiunii disciplinare aplicabile sau, după caz, raportul de clasare a sesizării persoanei care are competenta legală de aplicare a sanctiunii disciplinare la momentul īnaintării acestui raport.

Art. 10. - (1) Comisia de disciplină competentă să desfăsoare procedura disciplinară este cea constituită īn cadrul autoritătii sau institutiei publice ierarhic superioare, pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizării privitoare la faptele următorilor functionari publici:

a) conducători ai autoritătilor sau institutiilor publice aflate īn subordinea ori sub autoritatea acesteia;

b) conducători ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale;

c) conducători ai serviciilor publice īnfiintate īn subordinea sau sub autoritatea autoritătilor administratiei publice locale.

(2) Comisia de disciplină competentă să desfăsoare procedura disciplinară este cea constituită:

a) potrivit art. 6, pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unitătilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare;

b) potrivit art. 7, pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor judetelor si ale secretarului municipiului Bucuresti;

c) potrivit art. 8, pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizării privitoare la faptele īnaltilor functionari publici.

 

SECTIUNEA a 4-a

Conditii de desemnare si mandatul membrilor comisiilor de disciplină

 

Art. 11. - (1) Poate fi desemnat membru īn comisia de disciplină functionarul public care īndeplineste următoarele conditii:

a) are o bună reputatie profesională si o conduită corespunzătoare īn exercitarea functiei publice;

b) are studii superioare;

c) este functionar public definitiv, numit pe perioadă nedeterminată;

d) nu se află īn cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4).

(2) Cel putin unul dintre membrii comisiei de disciplină are studii juridice sau administrative.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), īn situatia īn care nu există cel putin un functionar public care are studii juridice sau administrative, īn comisia de disciplină poate fi desemnat membru unul dintre functionarii publici īncadrati pe functii publice din clasele I sau, după caz, a II-a.

(4) Nu poate fi desemnat ca membru īn comisia de disciplină functionarul public care se află īn următoarele cazuri de incompatibilitate:

a) este sot, rudă sau afin, pānă la gradul al patrulea inclusiv, cu persoanele care au competenta legală de a numi membrii īn comisia de disciplină, cu persoanele care au competenta legală de a aplica sanctiunea disciplinară sau cu ceilalti functionari publici desemnati membri īn comisie;

b) a fost sanctionat disciplinar, iar sanctiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată, conform legii.

(5) Conditia prevăzută la alin. (1) lit. b) nu este obligatorie īn cazul membrilor comisiilor de disciplină constituite potrivit art. 5.

Art. 12. - (1) Membrii comisiei de disciplină īsi exercită mandatul de la data emiterii actului administrativ de constituire a comisiei de disciplină pānă la data expirării duratei acestuia sau īnainte de termen, īn conditiile prezentei hotărāri.

(2) Cu 30 de zile īnainte de data expirării duratei mandatului membrilor comisiei de disciplină, autoritătile si institutiile publice au obligatia initierii procedurilor de constituire a comisiei de disciplină al cărei mandat urmează a intra īn vigoare, īn conditiile prezentei hotărāri.

Art. 13. - (1) Mandatul de membru al comisiei de disciplină se suspendă īn cazul īn care:

a) sotul, ruda sau afinul său, pānă la gradul al patrulea inclusiv, exercită cu caracter temporar functia care implică competenta legală de a numi reprezentanti īn comisia de disciplină ori de a aplica sanctiunea disciplinară, pentru perioada numirii temporare īn cadrul autoritătii sau institutiei publice īn care īsi desfăsoară activitatea functionarul public care are calitatea de membru īn comisia de disciplină, pentru cercetarea administrativă īn cauză;

b) este īn concediu de odihnă, medical sau alt concediu, este delegat ori detasat īn cadrul altei autorităti sau institutii publice ori este suspendat din functia publică, pentru perioada concediului, delegării, detasării sau suspendării raportului de serviciu, dar nu mai mult de 6 luni consecutive;

c) comisia de disciplină a primit o sesizare din partea sau cu privire la un functionar public cu care membrul comisiei de disciplină este sot, rudă sau afin, pānă la gradul al patrulea inclusiv, pentru cercetarea administrativă īn cauză;

d) s-a pronuntat īn orice mod cu privire la fapta sesizată ca abatere disciplinară anterior propunerii comisiei de disciplină pentru solutionarea cauzei, pentru cercetarea administrativă īn cauză;

e) comisia de disciplină a primit o sesizare īndreptată īmpotriva sa, pentru cercetarea administrativă īn cauză;

f) se află īn una dintre situatiile de conflict de interese prevăzute la art. 14, pentru cercetarea administrativă īn cauză;

g) solicită motivat suspendarea sa pentru o perioadă de cel mult 60 de zile consecutive, pentru perioada solicitată.

(2) Īn caz de suspendare a mandatului unui membru al comisiei de disciplină, sedintele se desfăsoară cu participarea membrului supleant corespunzător.

(3) Membrul comisiei de disciplină care se află īn una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) are obligatia de a solicita suspendarea mandatului de īndată ce ia cunostintă de existenta vreuneia dintre acestei situatii. Suspendarea mandatului membrului comisiei de disciplină poate fi solicitată de orice persoană care sesizează existenta uneia dintre situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f).

(4) Cererea de suspendare se face īn scris, cu mentionarea perioadei pentru care se solicită suspendarea, si se īnaintează comisiei de disciplină, īmpreună cu probele doveditoare ale sustinerilor care fac obiectul cererii.

(5) Presedintele comisiei de disciplină are obligatia de a convoca ceilalti membri ai comisiei de disciplină pentru īntocmirea unui raport. Raportul comisiei de disciplină se īntocmeste īn lipsa membrului care face obiectul cererii de suspendare, cu mentionarea expresă a perioadei pentru care se suspendă mandatul membrului comisiei de disciplină, si se comunică:

a) persoanei prin al cărei act administrativ s-a constituit comisia de disciplină;

b) membrului comisiei de disciplină care a făcut obiectul cererii de suspendare;

c) persoanei care a solicitat suspendarea, dacă este alta decāt cea prevăzută la lit. b);

d) membrului supleant, īn cazul īn care acesta va face parte din comisia de disciplină pe durata suspendării titularului.

(6) Īn situatia īn care mandatul membrului care are calitatea de presedinte al comisiei de disciplină se suspendă, pentru perioada suspendării mandatului titularului, presedintele comisiei de disciplină se alege prin vot secret, dintre membrii acesteia. Prevederile art. 4 alin. (4) se aplică īn mod corespunzător.

Art. 14. - (1) Membrii si secretarul comisiei de disciplină se află īn conflict de interese dacă se află īn una dintre următoarele situatii:

a) au relatii cu caracter patrimonial cu functionarul public a cărui faptă sesizată ca abatere disciplinară este cercetată;

b) interesele patrimoniale personale, ale sotului, sotiei sau rudelor de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie să le ia īn exercitarea atributiilor corespunzătoare care īi revin potrivit prezentei hotărāri;

c) se află īn raporturi ierarhice directe cu functionarul public a cărui faptă sesizată ca abatere disciplinară este cercetată;

d) se află īn relatii de prietenie sau dusmănie cu functionarul public a cărui faptă este sesizată ca abatere disciplinară;

e) ori de cāte ori consideră că integritatea, obiectivitatea si impartialitatea procedurii disciplinare pot fi afectate.

(2) Prevederile art. 13 alin. (2)-(6) se aplică īn mod corespunzător.

(3) La prima sedintă a comisiei de disciplină pentru analizarea oricărei sesizări adresate acesteia, membrii si secretarul comisiei de disciplină au obligatia de a depune o declaratie pe propria răspundere că nu se află īn niciunul dintre cazurile prevăzute la alin. (1).

(4) Īn situatia īn care conflictul de interese intervine pe parcursul procedurii disciplinare, membrii si secretarul comisiei au obligatia de a actualiza declaratia prevăzută la alin. (3) si de a solicita suspendarea mandatului īn conditiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f).

(5) Declaratiile se păstrează de către secretarul comisiei. Īncălcarea dispozitiilor alin. (3) si (4) constituie abatere disciplinară.

Art. 15. - (1) Mandatul de membru al comisiei de disciplină īncetează:

a) la data expirării perioadei pentru care a fost desemnat īn comisia de disciplină;

b) la data transferului īn cadrul unei alte autorităti sau institutii publice;

c) la data mutării īn cadrul unei structuri fără personalitate juridică a autoritătii sau institutiei publice;

d) la data la care a intervenit o situatie de incompatibilitate prevăzută la art. 11 alin. (4);

e) atunci cānd se află īn concediu medical sau alt concediu, este delegat ori detasat īn cadrul altei autorităti sau institutii publice ori este suspendat din functia publică pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive;

f) la data īncetării raportului de serviciu;

g) la data solicitată de functionarul public, prin cerere scrisă motivată, cu privire la renuntarea la calitatea de membru īn comisia de disciplină.

(2) Īn caz de īncetare a mandatului unui membru al comisiei de disciplină, se numeste ca membru titular membrul supleant corespunzător si se demarează procedura pentru desemnarea unui alt membru supleant.

(3) Membrul comisiei de disciplină care se află īn una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) are obligatia de a aduce la cunostinta comisiei de disciplină, prin cerere formulată īn scris, existenta cauzei de īncetare a mandatului.

(4) Īncetarea mandatului membrului comisiei de disciplină poate fi solicitată de orice persoană care sesizează existenta situatiei prevăzute la alin. (1) lit. d). Cererea de īncetare se face īn scris si se īnaintează comisiei de disciplină, īmpreună cu orice probe doveditoare ale sustinerilor care fac obiectul cererii.

(5) Presedintele comisiei de disciplină convoacă ceilalti membri ai comisiei de disciplină pentru īntocmirea unui raport. Raportul comisiei de disciplină se īntocmeste īn lipsa membrului care face obiectul cererii de īncetare a mandatului de membru al comisiei de disciplină si se comunică:

a) persoanei prin al cărei act administrativ s-a constituit comisia de disciplină;

b) membrului comisiei de disciplină care a făcut obiectul cererii de īncetare;

c) persoanei care a solicitat īncetarea mandatului de membru al comisiei de disciplină, dacă este alta decāt cea prevăzută la lit. b);

d) membrului supleant, īn cazul īn care a fost numit īn comisia de disciplină ca titular.

Art. 16. - (1) Secretarul titular si supleantul acestuia au, de regulă, studii superioare juridice sau administrative.

(2) Secretarului titular si secretarului supleant li se aplică īn mod corespunzător prevederile art. 11–15.

Art. 17. - (1) Pentru activitatea desfăsurată īn cadrul comisiei de disciplină, membrii, secretarul acesteia, precum si persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă īn conditiile prevăzute la art. 31 au dreptul la o indemnizatie lunară de 15%, care se aplică la salariul de bază al fiecăruia si se acordă īn lunile īn care comisia de disciplină īsi desfăsoară activitatea, respectiv īn lunile īn care persoanele din cadrul corpului de control au efectuat cercetarea administrativă. Sporul lunar se acordă de autoritatea sau institutia publică īn cadrul căreia īsi desfăsoară activitatea persoanele mentionate, pe baza certificării de către presedintele comisiei a desfăsurării activitătii comisiei pe luna respectivă.

(2) Pentru participarea la lucrările comisiei de disciplină pentru īnaltii functionari publici, membrii si persoanele care asigură secretariatul tehnic au dreptul la o indemnizatie reprezentānd 10% din salariul de bază prevăzut de lege pentru functia publică de secretar general din cadrul ministerelor.

(3) Indemnizatiile prevăzute la alin. (2) se plătesc de Agentie pe baza proceselor-verbale īncheiate ca urmare a activitătii comisiei de disciplină pentru īnaltii functionari publici.

(4) Membrii, secretarul comisiilor de disciplină care īsi desfăsoară activitatea īn alte localităti decāt cea de domiciliu, precum si persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă īn conditiile prevăzute la art. 31 beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, cazare si diurnă īn conditiile stabilite pentru salariatii institutiilor publice.

(5) Decontarea cheltuielilor de transport, cazare si diurnă īn conditiile prevăzute la alin. (4) se asigură de autoritătile sau institutiile publice unde īsi desfăsoară activitatea membrii comisiilor de disciplină.

Art. 18. - Orice persoană care constată desemnarea unui membru al comisiei de disciplină sau al secretarului acesteia fără respectarea procedurii prevăzute īn prezenta hotărāre se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, īn conditiile prevăzute de lege.

 

SECTIUNEA a 5-a

Activitatea si atributiile comisiei de disciplină

 

Art. 19. - (1) Activitatea comisiei de disciplină are la bază următoarele principii:

a) prezumtia de nevinovătie, conform căruia functionarul public este considerat nevinovat pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară comisiei de disciplină atāt timp cāt vinovătia sa nu a fost dovedită;

b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia functionarul public are dreptul de a fi audiat, de a prezenta dovezi īn apărarea sa si de a fi asistat sau reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare administrativă;

c) contradictorialitatea, conform căruia comisia de disciplină are obligatia de a asigura persoanelor aflate pe pozitii divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată comisia de disciplină;

d) proportionalitatea, conform căruia trebuie respectat un raport corect īntre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele săvārsirii acesteia si sanctiunea disciplinară propusă să fie aplicată;

e) legalitatea sanctiunii, conform căruia comisia de disciplină nu poate propune decāt sanctiunile disciplinare prevăzute de lege;

f) unicitatea sanctiunii, conform căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decāt o singură sanctiune disciplinară;

g) celeritatea procedurii, conform căruia comisia de disciplină are obligatia de a proceda fără īntārziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a procedurilor prevăzute de lege si de prezenta hotărāre;

h) obligativitatea opiniei, conform căruia fiecare membru al comisiei de disciplină are obligatia de a se pronunta pentru fiecare sesizare aflată pe rolul comisiei de disciplină.

(2) Comisia de disciplină īsi desfăsoară activitatea numai īn baza unei sesizări, īn limitele si raportat la obiectul acesteia.

(3) Competentele comisiei de disciplină se realizează prin exercitarea de către membrii comisiilor a atributiilor care le revin, cu respectarea principiilor independentei, stabilitătii īn cadrul comisiei, integritătii, obiectivitătii si impartialitătii īn analizarea faptelor si luarea deciziilor.

(4) Refuzul unui membru al comisiei de disciplină de a-si exprima opinia sau abtinerea de la vot pe parcursul cercetării administrative constituie abatere disciplinară si se sanctionează conform legii.

Art. 20. - (1) Īn desfăsurarea activitătii si īndeplinirea atributiilor, membrii si secretarul comisiei de disciplină au următoarele obligatii:

a) să asigure prin activitatea desfăsurată respectarea legislatiei īn vigoare, precum si aplicarea principiilor prevăzute la art. 19 alin. (1) īn derularea procedurii de cercetare administrativă;

b) să aducă la cunostinta presedintelui comisiei de disciplină orice ingerin īn activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese care ar putea să le afecteze independenta sau impartialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;

c) să participe la sedintele de lucru, stabilite potrivit procedurii de cercetare administrativă;

d) să respecte confidentialitatea deliberărilor si a datelor cu caracter personal, īn conditiile legii;

e) să nu īsi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate īn derulare;

f) să evite orice contact privat cu persoana care a formulat sesizarea si functionarul public a cărui faptă a fost sesizată pe durata procedurii de cercetare administrativă;

g) să respecte regimul incompatibilitătilor si al conflictului de interese si să aplice prevederile legale privind modalitătile de evitare a conflictului de interese.

(2) Membrii comisiei de disciplină pot absenta de la sedintele de lucru stabilite potrivit procedurii de cercetare administrativă din motive obiective, aduse la cunostinta presedintelui comisiei de disciplină, īn scris, cu cel putin două zile īnaintea sedintei comisiei de disciplină, fiind īnlocuiti de membrii supleanti corespunzători. Īn cazul īn care īn această situatie se află presedintele comisiei de disciplină, acesta va fi īnlocuit de membrul supleant corespunzător. Presedintele comisiei de disciplină pentru sedinta respectivă se alege prin vot secret, dintre membrii acesteia.

Art. 21. - Atributiile comisiei de disciplină sunt:

a) administrative;

b) functionale.

Art. 22. - (1) Comisia de disciplină īndeplineste următoarele atributii administrative:

a) alege presedintele comisiei de disciplină, īn conditiile prezentei hotărāri;

b) primeste sesizările si toate documentele care īi sunt adresate, după ce au fost īnregistrate de secretarul comisiei de disciplină;

c) īntocmeste procese-verbale, īn conditiile prezentei hotărāri;

d) īntocmeste rapoarte, īn conditiile prezentei hotărāri;

e) īntocmeste orice alte īnscrisuri īn conditiile prezentei hotărāri.

(2) Comisia de disciplină se īntruneste īn vederea alegerii presedintelui īn termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data numirii acesteia sau de la data suspendării ori īncetării mandatului presedintelui. Alegerea are loc prin vot secret. Este desemnat presedinte al comisiei de disciplină membrul care cumulează cele mai multe voturi. Prevederile art. 4 alin. (4) se aplică īn mod corespunzător.

(3) Comisia de disciplină are obligatia de a primi, prin secretarul acesteia, orice document care īi este destinat. Acesta se īnregistrează īn registrul de eviden al comisiei de disciplină.

Art. 23. - (1) Comisia de disciplină īndeplineste următoarele atributii functionale:

a) efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere disciplinară;

b) propune sanctiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propune clasarea sesizării īn conditiile prezentei hotărāri, cu votul majoritătii membrilor comisiei;

c) propune mentinerea sau anularea sanctiunii disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, īn cazul īn care aceasta a fost contestată la conducătorul autoritătii sau institutiei publice.

(2) Contestatia cu privire la sanctiunea disciplinară aplicată potrivit art. 77 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, se depune īn termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării actului administrativ prin care aceasta a fost aplicată.

(3) Īn situatia prevăzută la alin. (2) conducătorul autoritătii sau institutiei publice sesizează comisia de disciplină īn termen de 5 zile lucrătoare de la data īnregistrării contestatiei. Īn acest caz, comisia de disciplină este competentă să verifice dacă sanctiunea disciplinară a fost aplicată cu respectarea prevederilor art. 78 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată.

Art. 24. - Presedintele comisiei de disciplină are următoarele atributii principale:

a) stabileste locul, data si ora sedintelor comisiei de disciplină;

b) conduce sedintele comisiei de disciplină;

c) coordonează activitatea comisiei de disciplină si a secretarului acesteia;

d) reprezintă comisia de disciplină īn fata oricăror persoane fizice sau juridice.

Art. 25. - Secretarul comisiei de disciplină are următoarele atributii principale:

a) primeste si īnregistrează documentele adresate comisiei de disciplină īn registrul de eviden al comisiei de disciplină;

b) convoacă membrii comisiei de disciplină, precum si orice altă persoană, la solicitarea presedintelui acesteia;

c) redactează si semnează toate documentele emise de comisia de disciplină, alături de membrii acesteia, si tine evidenta acestor documente;

d) primeste si transmite corespondenta comisiei de disciplină;

e) efectuează alte lucrări necesare desfăsurării activitătii comisiei de disciplină, din dispozitia presedintelui acesteia.

Art. 26. - Comisia de disciplină pentru īnaltii functionari publici elaborează Regulamentul de organizare si functionare al comisiei de disciplină pentru īnaltii functionari publici, cu avizul conform al Agentiei. Regulamentul se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

CAPITOLUL III

Procedura disciplinară

 

SECTIUNEA 1

Sesizarea comisiei de disciplină

 

Art. 27. - (1) Comisia de disciplină poate fi sesizată de orice persoană care se consideră vătămată prin fapta unui functionar public.

(2) Sesizarea se depune la registratura autoritătii sau institutiei publice īn cadrul căreia functionarul public īsi desfăsoară activitatea, respectiv la registratura autoritătii ori institutiei publice la nivelul căreia este constituită comisia de disciplină competentă potrivit prezentei hotărāri. Sesizarea se transmite secretarului comisiei de disciplină īn termen de maximum 3 zile lucrătoare.

(3) Sesizarea se īnregistrează de secretarul comisiei de disciplină si se īnaintează presedintelui comisiei de disciplină īn termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data īnregistrării.

(4) Presedintele comisiei de disciplină va fixa cu celeritate termenul primei sedinte a comisiei de disciplină si va dispune, prin adresă, convocarea membrilor.

Art. 28. - (1) Sesizarea se formulează īn scris si trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) numele, prenumele, domiciliul sau, după caz, locul de muncă si functia detinută de persoana care a formulat sesizarea ori denumirea si sediul persoanei juridice, precum si numele si functia reprezentantului legal;

b) numele si prenumele functionarului public a cărui faptă este sesizată ca abatere disciplinară si denumirea autoritătii sau a institutiei publice īn care īsi desfăsoară activitatea;

c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării si data săvārsirii acesteia;

d) prezentarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;

e) adresa de coresponden, dacă este alta decāt cea prevăzută la lit. a);

f) data;

g) semnătura.

(2) Sesizarea se depune īn termen de maximum 1 an si 6 luni de la data săvārsirii faptei sesizate ca abatere disciplinară si trebuie īnsotită, atunci cānd este posibil, de īnscrisurile care o sustin.

(3) Īn situatia īn care persoana care formulează sesizarea nu cunoaste informatiile prevăzute la alin. (1) lit. b), sesizarea poate să cuprindă alte elemente de identificare a functionarului public ale cărui fapte sunt sesizate ca abateri disciplinare.

Art. 29. - (1) Prima sedin a comisiei de disciplină se desfăsoară pentru:

a) verificarea respectării termenului de depunere a sesizării;

b) identificarea obiectului sesizării si stabilirea competentei de solutionare;

c) verificarea elementelor constitutive ale sesizării.

(2) Sesizarea se clasează, īntocmindu-se īn acest sens un raport, dacă:

a) nu a fost depusă īn termenul prevăzut la art. 28 alin. (2);

b) nu contine elementele constitutive prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a)-c) si f)-g) sau functionarul public nu poate fi identificat pe baza elementelor furnizate īn conformitate cu art. 28 alin. (3);

c) priveste acelasi functionar public si aceeasi faptă săvārsită īn aceleasi circumstante pentru care s-a desfăsurat procedura de cercetare administrativă si s-a propus aplicarea unei sanctiuni disciplinare sau clasarea sesizării.

(3) Īn situatia īn care obiectul sesizării nu se circumscrie sferei legale de competen a comisiei de disciplină, aceasta transmite sesizarea comisiei de disciplină competente si comunică persoanei care a formulat sesizarea declinarea competentei. Comunicarea se face printr-o adresă semnată de presedinte si de ceilalti membri ai comisiei de disciplină, precum si de secretarul acesteia.

(4) Dacă există mai multe sesizări cu acelasi obiect, īmpotriva aceluiasi functionar public, acestea se conexează.

(5) Comisia de disciplină īncepe procedura de cercetare administrativă pentru sesizările care nu au fost clasate īn conditiile prevăzute la alin. (2). Presedintele comisiei de disciplină stabileste data si locul desfăsurării următoarei sedinte si dispune convocarea membrilor, a functionarului public a cărui faptă a fost sesizată, precum si a persoanei care a formulat sesizarea.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii generale privind procedura cercetării administrative

 

Art. 30. - (1) Procedura cercetării administrative este obligatorie pentru aplicarea sanctiunilor disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b)-e) din Legea nr. 188/1999, republicată, precum si īn cazul īn care sanctiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. a) din acelasi act normativ a fost contestată la conducătorul autoritătii sau institutiei publice.

(2) Procedura cercetării administrative constă īn:

a) audierea persoanei care a formulat sesizarea si a functionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, a altor persoane care pot oferi informatii cu privire la solutionarea cazului sau a persoanelor desemnate să efectueze cercetarea disciplinară īn conditiile prevăzute la art. 31;

b) administrarea probelor propuse de părti, precum si, dacă este cazul, a celor solicitate de comisia de disciplină;

c) dezbaterea cazului.

(3) Pe parcursul cercetării administrative, sedintele comisiei de disciplină, respectiv sedintele persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă īn conditiile prevăzute la art. 31 sunt publice numai la solicitarea sau cu acordul scris al functionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară.

(4) Persoana care a formulat sesizarea si functionarul public a cărui faptă a fost sesizată pot participa la cercetarea administrativă personal sau pot fi asistate ori reprezentate de avocati, īn conditiile prevăzute de lege.

Art. 31. - (1) Comisia de disciplină poate desemna 1 ori 2 membri sau, după caz, poate solicita compartimentului de control din autoritatea ori institutia publică īn cadrul căreia functionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară īsi desfăsura activitatea la data săvārsirii faptei să efectueze cercetări administrative potrivit art. 30 alin. (2) lit. a) si b) si să prezinte un raport care să cuprindă rezultatele activitătii de cercetare, precum si documentele care au stat la baza īntocmirii raportului.

(2) Solicitarea de efectuare a cercetării administrative se transmite compartimentului de control, potrivit alin. (1), după aprobarea de către conducătorul autoritătii sau institutiei publice īn cadrul căreia functionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară īsi desfăsura activitatea la data săvārsirii faptei.

(3) Īn cazul īn care compartimentul de control se află īn subordinea sau īn coordonarea functionarului public a cărui faptă este sesizată ori nu există un compartiment cu atributii de control, efectuarea cercetării administrative poate fi delegată compartimentului de control din cadrul autoritătii sau institutiei publice ierarhic superioare. Cercetarea abaterilor disciplinare ale functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului si din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean poate fi delegată compartimentului de control din cadrul institutiei prefectului.

(4) Īn situatiile prevăzute la alin. (1) si (3), comisia de disciplină īntocmeste un proces-verbal care va cuprinde:

a) numărul de īnregistrare al sesizării pentru care se deleagă competenta cercetării administrative;

b) persoana care a formulat sesizarea si persoana īmpotriva căreia a fost formulată sesizarea;

c) persoana/persoanele sau compartimentul către care se face delegarea de competen;

d) limitele delegării de competen;

e) termenul stabilit pentru prezentarea raportului cuprinzānd rezultatele activitătii de cercetare, precum si a documentelor care au stat la baza īntocmirii raportului;

f) data;

g) semnătura presedintelui si a celorlalti membri ai comisiei, precum si a secretarului.

Art. 32. - Īn situatia īn care comisia de disciplină nu se poate pronunta pe baza raportului īnaintat de persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă, poate dispune efectuarea sau poate efectua cercetări suplimentare.

Art. 33. - Lucrările fiecărei sedinte a comisiei de disciplină se consemnează īntr-un proces-verbal semnat de presedintele si de ceilalti membri ai comisiei de disciplină, precum si de secretarul acesteia.

 

SECTIUNEA a 3-a

Convocarea membrilor comisiei de disciplină si a persoanelor care urmează a fi audiate

 

Art. 34. - (1) Convocarea membrilor comisiei de disciplină sau a persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă īn conditiile prevăzute la art. 31 se face prin adresă, de către secretarul comisiei de disciplină, la solicitarea presedintelui acesteia.

(2) Comunicarea adresei se face personal, cu semnătură de primire, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin posta electronică. Dovezile de comunicare se depun la dosar.

Art. 35. - (1) Convocarea persoanelor care urmează a fi audiate, pentru prezentarea īn fata comisiei de disciplină sau īn fata persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă īn conditiile prevăzute la art. 31, se face de către presedintele comisiei de disciplină, prin citatie.

(2) Citatia este individuală si cuprinde următoarele elemente constitutive, sub sanctiunea nulitătii:

a) numărul de īnregistrare si data emiterii;

b) numele, prenumele, domiciliul sau sediul institutiei unde īsi desfăsoară activitatea si calitatea ori functia celui citat;

c) numărul si data īnregistrării la comisia de disciplină a sesizării aflate pe rolul comisiei de disciplină;

d) locul, data si ora organizării sedintei;

e) numele, prenumele si semnătura presedintelui comisiei de disciplină.

Art. 36. - (1) Comunicarea citatiei si a tuturor actelor de procedură se face de către secretarul comisiei de disciplină, personal, cu semnătură de primire, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Dovezile de comunicare se depun la dosar.

(2) Comunicarea citatiei si a tuturor actelor de procedură prin scrisoare recomandată se face la domiciliul sau resedinta celui citat ori la adresa de coresponden. Schimbarea domiciliului uneia dintre părti īn timpul cercetării administrative trebuie, sub sanctiunea neluării ei īn seamă, să fie adusă la cunostincomisiei de disciplină.

(3) Dacă persoana citată refuză să primească citatia sau să semneze dovada de primire se īncheie un proces-verbal.

(4) Citatia se consideră comunicată părtilor si īn cazul īn care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul postal pentru a o ridica, desi există dovada avizării sale.

(5) Citatia, sub sanctiunea nulitătii, va fi comunicată celui citat cu cel putin 5 zile lucrătoare īnaintea termenului stabilit.

(6) Prezenta persoanei citate īn fata comisiei de disciplină, personal sau prin mandatar, acoperă orice vicii de procedură.

Art. 37. - (1) Citatia pentru audierea functionarului public a cărui faptă face obiectul sesizării se comunică īmpreună cu un exemplar al sesizării, precum si cu copii ale īnscrisurilor depuse de către persoana care a formulat sesizarea, dacă este cazul.

(2) După primirea citatiei, a sesizării īndreptate īmpotriva sa si a īnscrisurilor depuse de persoana care a formulat sesizarea, functionarul public poate să formuleze o īntāmpinare care să cuprindă răspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale sesizării, precum si mijloacele de probă prin care īntelege să se apere.

(3) Se consideră mijloace de probă, īn īntelesul prezentei hotărāri, īnscrisurile si martorii.

Art. 38. - Persoana care a formulat sesizarea si functionarul public a cărui faptă a fost sesizată pot cere īn scris ca procedura de cercetare administrativă să se desfăsoare si īn lipsă, pe baza actelor de la dosar, cu exceptia termenelor stabilite pentru audiere.

 

SECTIUNEA a 4-a

Audierea

 

Art. 39. - (1) Persoana care a formulat sesizarea se audiază separat de functionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară. La solicitarea uneia dintre părti si cu acordul celeilalte, audierea se poate realiza īn prezenta persoanei care a formulat sesizarea si a functionarului public a cărui faptă a fost sesizată.

(2) Audierea se consemnează īntr-un proces verbal distinct, care contine īntrebările formulate de membrii comisiei de disciplină sau de persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă īn conditiile prevăzute la art. 31 si răspunsurile persoanei audiate.

(3) Procesele-verbale de audiere se semnează pe fiecare pagină de toate persoanele prezente la audieri. Adăugările, stersăturile sau schimbările aduse se semnează īn acelasi mod, sub sanctiunea de a nu fi luate īn seamă.

(4) Īn timpul audierii persoana care a formulat sesizarea si functionarul public a cărui faptă este cercetată au obligatia de a propune mijloacele de probă pe care le consideră necesare.

(5) Dacă persoanele audiate nu vor sau nu pot să semneze, se va mentiona acest lucru īn procesul-verbal.

(6) Refuzul persoanelor legal citate de a se prezenta la audieri se mentionează īn procesul-verbal si nu īmpiedică desfăsurarea cercetării administrative.

(7) Īn procesul-verbal se stabileste īn mod obligatoriu termenul pānă la care mijloacele de probă care nu au fost solicitate īn timpul audierii vor mai putea fi invocate īn fata comisiei de disciplină sau a persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă īn conditiile prevăzute la art. 31, dar nu mai tārziu de termenul limită la care comisia de disciplină administrează probele.

(8) Termenul prevăzut la alin. (7) se comunică functionarului public a cărui faptă a fost sesizată, precum si persoanei care a formulat sesizarea.

 

SECTIUNEA a 5-a

Administrarea probelor

 

Art. 40. - Mijloacele de probă care nu au fost solicitate īn conditiile art. 39 nu vor mai putea fi invocate īn fata comisiei de disciplină sau a persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă īn conditiile prevăzute la art. 31.

Art. 41. - Administrarea probelor presupune analizarea probelor propuse īn timpul audierii de către persoana care a formulat sesizarea si de către functionarul public a cărui faptă este cercetată, precum si a probelor pe care comisia de disciplină le consideră necesare.

Art. 42. - Audierea martorilor se face cu respectarea prevederilor art. 39.

Art. 43. - Comisia de disciplină are obligatia de a asigura accesul neīngrădit al persoanei care a formulat sesizarea si al functionarului public a cărui faptă a fost sesizată la documentele utilizate īn sau rezultate din activitatea comisiei de disciplină privind fapta sesizată ca abatere disciplinară.

Art. 44. - (1) Īn cazul īn care sunt indicii că functionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară poate influenta cercetarea administrativă, comisia de disciplină are obligatia de a īntocmi un raport de propunere de mutare temporară a acestuia īn cadrul altui compartiment sau altei structuri a institutiei ori autoritătii publice si/sau de interzicere a accesului acestuia la documentele care pot influenta cercetarea sau, după caz, de suspendare a raportului de serviciu al acestuia.

(2) Raportul se īnaintează persoanei competente să aplice sanctiunea disciplinară functionarului public a cărui faptă este cercetată, care are obligatia de a īnstiinta comisia de disciplină, īn termen de 10 zile de la data primirii raportului, asupra măsurilor dispuse.

Art. 45. - Īn cazul īn care sunt indicii că fapta săvārsită de functionarul public poate angaja răspunderea civilă, contraventională sau penală, comisia de disciplină are obligatia de a lua măsurile legale ce se impun īn vederea sesizării organelor abilitate.

 

SECTIUNEA a 6-a

Dezbaterea cazului

 

Art. 46. - Dezbaterea cazului se face de către comisia de disciplină pe baza:

a) proceselor-verbale de sedin;

b) proceselor-verbale de audiere a persoanei care a formulat sesizarea si a functionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;

c) probelor administrate;

d) raportului persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă īn conditiile prevăzute la art. 31, dacă s-a dispus efectuarea procedurilor de cercetare administrativă.

Art. 47. - (1) Comisia de disciplină poate să propună, īn urma dezbaterii cazului:

a) aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 188/1999, republicată, īn cazul īn care s-a dovedit săvārsirea unei abateri disciplinare;

b) clasarea sesizării, atunci cānd nu se confirmă săvārsirea unei abateri disciplinare.

(2) La individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarului public comisia de disciplină tine seama de:

a) cauzele care au determinat săvārsirea abaterii disciplinare;

b) īmprejurările īn care aceasta a fost săvārsită;

c) gradul de vinovătie;

d) gravitatea si consecintele abaterii disciplinare;

e) conduita functionarului public;

f) existenta unor antecedente disciplinare ale functionarului public, care nu au fost radiate īn conditiile prevăzute de lege.

(3) Īn situatia īn care, prin aceeasi sesizare, se semnalează mai multe fapte ca abateri disciplinare săvārsite de acelasi functionar public, comisia de disciplină propune, īn urma cercetării administrative, aplicarea unei singure sanctiuni disciplinare, cu luarea īn considerare a tuturor abaterilor disciplinare.

(4) Īn cazul īn care comisia de disciplină propune aplicarea sanctiunilor disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b)-d) din Legea nr. 188/1999, republicată, aceasta va propune si durata acestora si, după caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale, respectiv treapta sau functia pe care urmează a se aplica sanctiunea retrogradării.

 

SECTIUNEA a 7-a

Finalizarea procedurii de cercetare administrativă

 

Art. 48. - (1) Procedura de cercetare administrativă se finalizează:

a) la īnchiderea dezbaterii cazului;

b) īn termen de 3 luni de la data īncetării raporturilor de serviciu ale functionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, cu exceptia situatiei prevăzute la lit. c), īn măsura īn care functionarul public a cărui faptă a fost cercetată nu redobāndeste calitatea de functionar public īn această perioadă;

c) la data decesului functionarului public.

(2) Īn situatiile prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) sesizarea se clasează, īntocmindu-se īn acest sens un raport care se īnaintează persoanei prin al cărei act administrativ s-a constituit comisia de disciplină si care se comunică persoanei care a formulat sesizarea.

Art. 49. - (1) Īn termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii cercetării administrative potrivit art. 48 alin. (1) lit. a), comisia de disciplină īntocmeste un raport cu privire la sesizarea īn cauză, care trebuie să contină următoarele elemente:

a) numărul si data de īnregistrare ale sesizării;

b) numele complet si functia detinută de functionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, precum si compartimentul īn care acesta īsi desfăsoară activitatea;

c) numele complet si domiciliul persoanei care a formulat sesizarea sau, după caz, locul de muncă si functia detinută de aceasta;

d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate si a circumstantelor īn care a fost săvārsită;

e) probele administrate;

f) propunerea privind sanctiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propunerea de clasare a sesizării;

g) motivarea propunerii;

h) numele complet si semnăturile presedintelui si ale celorlalti membri ai comisiei de disciplină, precum si ale secretarului acesteia;

i) data īntocmirii raportului.

(2) Propunerea prevăzută la alin. (1) lit. f) se formulează pe baza majoritătii de voturi. Membrul comisiei care are o altă părere va redacta si va semna opinia separată, cu prezentarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.

(3) Raportul comisiei de disciplină se aduce la cunostinta persoanei care are competenta legală de aplicare a sanctiunii disciplinare, persoanei care a formulat sesizarea si functionarului public a cărui faptă a fost sesizată.

 

CAPITOLUL IV

Aplicarea si contestarea sanctiunii disciplinare

 

Art. 50. - (1) Īn termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului comisiei de disciplină, persoana care are competenta legală de a aplica sanctiunea disciplinară va emite actul administrativ de sanctionare.

(2) Īn cazul īn care persoana care are competenta legală de a aplica sanctiunea disciplinară aplică o altă sanctiune decāt cea propusă de comisia de disciplină, are obligatia de a motiva această decizie.

(3) Sub sanctiunea nulitătii absolute, actul administrativ de sanctionare va cuprinde īn mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b) temeiul legal īn baza căruia se aplică sanctiunea disciplinară;

c) motivul pentru care a fost aplicată o altă sanctiune decāt cea propusă de comisia de disciplină, īn situatia prevăzută la alin. (2);

d) termenul īn care sanctiunea disciplinară poate fi contestată;

e) instanta competentă la care poate fi contestat actul administrativ prin care s-a dispus sanctiunea disciplinară.

(4) La actul administrativ de sanctionare prevăzut la alin. (3) se anexează raportul comisiei de disciplină, sub sanctiunea nulitătii absolute.

(5) Actul administrativ de sanctionare se comunică īn termen de maximum 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1):

a) compartimentelor cu atributii īn domeniul resurselor umane din cadrul institutiei sau autoritătii publice īn cadrul căreia īsi desfăsoară activitatea functionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;

b) comisiei de disciplină care a elaborat si transmis raportul;

c) functionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;

d) persoanei care a formulat sesizarea.

Art. 51. - Functionarul public nemultumit de sanctiunea disciplinară aplicată o poate contesta, īn conditiile legii, la instanta de contencios administrativ competentă.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 52. - (1) Īn termen de maximum 60 de zile de la data intrării īn vigoare a art. 3-8 din prezenta hotărāre, autoritătile si institutiile publice au obligatia de a constitui comisiile de disciplină īn conditiile prezentei hotărāri.

(2) Pānă la īmplinirea termenului prevăzut la alin. (1), īn cadrul autoritătilor si institutiilor publice īsi desfăsoară activitatea comisiile de disciplină constituite īn conditiile Hotărārii Guvernului nr. 1.210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplină si a comisiilor paritare din cadrul autoritătilor si institutiilor publice, cu modificările ulterioare.

(3) Mandatul membrilor comisiilor de disciplină constituite īn conditiile Hotărārii Guvernului nr. 1.210/2003, cu modificările ulterioare, īncetează de drept la īmplinirea termenului prevăzut la alin. (1).

(4) Comisiile de disciplină constituite īn conditiile prezentei hotărāri īsi īncep activitatea la data īncetării mandatului membrilor comisiilor de disciplină constituite īn conditiile Hotărārii Guvernului nr. 1.210/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 53. - (1) Comisiile de disciplină constituite īn conditiile Hotărārii Guvernului nr. 1.210/2003, cu modificările ulterioare, au obligatia ca, pānă la īnceperea activitătii comisiilor de disciplină constituite īn conditiile prezentei hotărāri, să solutioneze sesizările aflate pe rolul lor. Măsurile dispuse īnainte de intrarea īn vigoare a prezentei hotărāri rămān supuse căilor de atac si termenelor prevăzute de actul normativ sub care au fost pronuntate.

(2) Sesizările īnregistrate după publicarea prezentei hotărāri īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, vor fi solutionate, pānă la data īnceperii activitătii comisiilor de disciplină constituite potrivit prevederilor prezentei hotărāri, de comisiile de disciplină constituite īn conditiile Hotărārii Guvernului nr. 1.210/2003, cu modificările ulterioare.

(3) Īn situatia īn care nu este posibilă solutionarea potrivit prevederilor alin. (2), sesizările respective vor fi predate la data īncetării mandatului membrilor comisiilor de disciplină constituite īn conditiile Hotărārii Guvernului nr. 1.210/2003, cu modificările ulterioare, comisiilor de disciplină competente, constituite īn conditiile prezentei hotărāri.

(4) Persoanele care au avut calitatea de membru īn comisiile de disciplină au obligatia de a preda membrilor noilor comisii, constituite potrivit prevederilor prezentei hotărāri, documentele rezultate din activitatea comisiilor respective, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.

Art. 54. - Documentele rezultate din activitatea de cercetare desfăsurată de comisia de disciplină, cu exceptia raportului privind propunerea de sanctionare, au caracter confidential si se păstrează de secretarul acesteia, īn situatia īn care sedintele comisiei de disciplină nu au avut caracter public.

Art. 55. - (1) Presedintele comisiei de disciplină īntocmeste rapoarte de activitate semestriale cu privire la activitatea comisiei de disciplină, pe care le īnaintează conducătorului autoritătii sau institutiei publice.

(2) Formatul standard, termenele si modalitatea de transmitere a datelor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei, care se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 56. - (1) Conducătorii autoritătilor si institutiilor publice, precum si conducătorii compartimentelor īn care īsi desfăsoară activitatea functionarul public a cărui faptă a fost sesizată au obligatia de a sprijini activitatea comisiei de disciplină īn vederea solutionării cazului.

(2) Compartimentele de resurse umane din cadrul autoritătilor si institutiilor publice sunt obligate să transmită presedintelui comisiei de disciplină toate documentele solicitate ca fiind necesare īn desfăsurarea activitătilor potrivit atributiilor comisiilor de disciplină.

Art. 57. - Īn scopul realizării rolului si atributiilor care īi revin, Agentia coordonează metodologic, monitorizează, verifică si controlează aplicarea si respectarea prevederilor prezentei hotărāri de către autoritătile si institutiile publice.

Art. 58. - Īn situatia īn care regulamentul prevăzut la art. 26 nu este elaborat īn termen de 60 de zile de la data constituirii, īn conformitate cu dispozitiile prezentei hotărāri, a comisiei de disciplină prevăzute la art. 8, acesta se elaborează de către Agentie si se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 59. - Orice referire si orice trimitere īn actele normative existente, la data intrării īn vigoare a prezentului act normativ, la Hotărārea Guvernului nr. 1.210/2003, cu modificările ulterioare, se vor considera referire la prezenta hotărāre.

Art. 60. - (1) Prezenta hotărāre intră īn vigoare la 60 de zile de la data publicării, cu exceptia art. 3-8, care intră īn vigoare la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

(2) La 60 de zile de la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, a prezentei hotărāri, se abrogă Hotărārea Guvernului nr. 1.210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplină si a comisiilor paritare din cadrul autoritătilor si institutiilor publice, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

József Birtalan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 31 octombrie 2007.

Nr. 1.344.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2007, pentru īnlăturarea efectelor deflagratiei produse asupra unui imobil din municipiul Zalău, judetul Sălaj

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 508 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2007, pentru judetul Sălaj si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Zalău, pentru īnlăturarea efectelor deflagratiei produse asupra blocului E 24 din cartierul Dumbrava, īn vederea demolării acestuia.

Art. 2. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finantării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 508 mii lei Fondul de interventie la dispozitia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2007.

Art. 3. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, īn conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 4. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare īn structura bugetului de stat pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian Davi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.  

Nr. 1.349.   

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind acordarea unui ajutor

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament īn străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind īnfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor īn sumă de 150.000 euro pentru efectuarea tratamentului chirurgical īn străinătate pacientei Găitănaru Florica, īn vārstă de 51 de ani, cu diagnosticul leucemie acută mieloblastică, din municipiul Oradea, str. Decebal nr. 17, judetul Bihor.

(2) Suma prevăzută la alin. (1 j se suportă din bugetul de stat după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii Publice va aloca suma de 30.000 euro;

- Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va aloca suma de 120.000 euro.

(3) Ajutorul se acordă īn lei si se suportă atāt din bugetul Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Bihor, cāt si din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin Directia de Muncă si Protectie Socială a Judetului Bihor, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a Romāniei din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pentru efectuarea tratamentului chirurgical īn străinătate va fi transferată de Directia de Muncă si Protectie Socială a Judetului Bihor către Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Bihor, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical īn străinătate revin Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Bihor, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.350.   

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind acordarea unui ajutor

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament īn străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind īnfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor īn sumă de 315.260 lei pentru efectuarea tratamentului chirurgical īn străinătate pacientului Bostan Andrei, īn vārstă de 15 ani, cu diagnosticul hidrocefalie biventriculară prin stenoză congenitală de orificiu monro, fără fenomene de evolutivitate, parapareză spastică, din municipiul Bistrita, Bd. Independentei nr. 77, sc. C, ap. 29, judetul Bistrita-Năsăud.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii Publice va aloca suma de 6.500 lei;

- Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va aloca suma de 308.760 lei.

(3) Ajutorul se acordă īn lei si se suportă atāt din bugetul Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Bistrita-Năsăud, cāt si din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin Directia de Muncă si Protectie Socială a Judetului Bistrita-Năsăud.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pentru efectuarea tratamentului medical īn străinătate va fi transferată de Directia de Muncă si Protectie Socială a Judetului Bistrita-Năsăud către Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Bistrita-Năsăud, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical īn străinătate revin Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Bistrita-Năsăud, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.351.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Călărasi

de către domnul Ostropel Lilian

 

Avānd īn vedere prevederile art. 43 din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea īnaltilor functionari publici, ale art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pānă la intrarea īn vigoare a legii privind sistemul unitar de scolarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cre s terile salariale care se acordă functionarilor publici īn anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, si ale art. 89 i 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Ostropel Lilian exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Călărasi pānă la organizarea concursului īn vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.358.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Eugen Teodorovici īn functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Eugen Teodorovici se numeste īn functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2007.

Nr. 278.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de esantionare

 

Īn conformitate cu prevederile pct. 5 din sectiunea B a Procedurii de esantionare pentru verificarea respectării conditiilor privind continutul de sulf din combustibilii lichizi, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.775/2007,

īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista organismelor recunoscute care realizează activitatea de esantionare, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2007.
Nr. 1.879.

 

Denumirea si adresa organismului recunoscut pentru realizarea activitătii de esantionare

Nr. de īnregistrare īn Registrul organismelor recunoscute

Grupa de produse

Sarcini conform Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.775/2007

Societatea Comercial㠄ROMCONTROL” - S.A. Organism de inspectie terta parte, Str. Polonă nr. 16, 70189, sectorul 1, Bucuresti

01

combustibili lichizi

prelevarea probelor si efectuarea īncercărilor de determinare a continutului de sulf din combustibilii lichizi care fac obiectul Hotărārii Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi

„ROMPETROL QUALITY CONTROL” - S.R.L. - Laboratoare, Năvodari, DJ 226, km 23, 905700, judetul Constanta

02

combustibili lichizi

prelevarea probelor si efectuarea īncercărilor de determinare a continutului de sulf din combustibilii lichizi care fac obiectul Hotărārii Guvernului nr. 470/2007

 

ACTE ALE ĪNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ĪNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

 

SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

 

DECIZIA Nr. 2.970 din 11 iunie 2007

 

Dosar nr. 7.820/2/2006

 

Presedinte: Adriana Denes - judecător

Camelia Bratu - judecător

Liliana Visan - judecător

Corina Vīlcea - magistrat-asistent

 

La data de 15 mai 2007 s-a luat īn examinare recursul declarat de Sorin Simion īmpotriva Sentintei civile nr. 2.984 din 15 noiembrie 2006 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal.

Dezbaterile au fost consemnate īn Īncheierea din data de 15 mai 2007, iar pronuntarea deciziei s-a amānat la 22 mai 2007, 29 mai 2007, 5 iunie 2007 si apoi la 11 iunie 2007.

CURTEA,

asupra recursului de fată, din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal, prin Sentinta nr. 2.984 din 15 noiembrie 2006, a respins actiunea īn contencios administrativ formulată de reclamantul Sorin Simion, īn contradictoriu cu pārātul Ministerul Sănătătii, prin ministrul Gheorghe Eugen Nicolăescu.

Pentru a hotărī astfel, prima instantă a retinut, īn esentă, următoarele:

Reclamantul a detinut functia de director general al Spitalului Clinic Colentina īn baza Dispozitiei nr. 159 din 17 aprilie 2002 a Ministerului Sănătătii si Familiei, iar prin Contractul de administrare nr. 11.771 din 14 septembrie 2004, īncheiat cu consiliul de administratie al spitalului, s-au stabilit conditiile privind organizarea si conducerea activitătii spitalului pentru o perioadă de 4 ani, precum si cele de īncetare a contractului.

Prin Actiunea īnregistrată sub nr. 7.820/2/4 august 2006 acesta a atacat ordinele nr. 576/2006 si nr. 180/2006 emise de pārāt, apreciindu-le ca fiind nelegale si de natură a aduce atingere intereselor sale legitime prin revocarea abuzivă din functia detinută.

Prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 576/2006 pentru stabilirea unor măsuri cu caracter tranzitoriu privind conducerea unitătilor sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sănătătii, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 462 din 29 mai 2006, s-a dispus īncetarea activitătii consiliilor de administratie si a comitetelor directoare ale unitătilor sanitare publice, īncetarea aplicabilitătii contractelor de administrare si īncetarea de drept a numirilor īn functia de director general, precum si asigurarea conducerii unitătilor sanitare publice cu paturi de către un comitet director interimar, condus de un manager numit prin ordin al ministrului.

Īncepānd cu data de 29 mai 2006 a fost numit un comitet director interimar, prin Ordinul nr. 180/2006, pe o perioadă de 6 luni, comunicāndu-se reclamantului īncetarea numirii īn functia de director general.

Reclamantul a atacat aceste acte pe calea procedurii prealabile, conform art. 7 din Legea nr. 554/2004, la data de 22 iunie 2006, primind răspuns nefavorabil la data de 20 iulie 2006.

Actele administrative īn discutie sunt emise īn baza si īn executarea dispozitiilor Legii nr. 95/2006.

Astfel, contractul de administrare la care a făcut referire reclamantul a fost īncheiat īn conformitate cu dispozitiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 270/2003, lege abrogată prin Legea nr. 95/2006, care prevede o altă conducere a spitalelor.

Potrivit art. 178 din Legea nr. 95/2006, spitalul public este condus de un manager persoană fizică sau juridică, iar conform art. 183 īn cadrul spitalelor publice se organizează si functionează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul de cercetare-dezvoltare pentru spitale clinice, directorul financiar-contabil si, după caz, directorul de īngrijiri, precum si alti directori, potrivit normelor interne de organizare a spitalelor.

Īn consecintă, numirea reclamantului a īncetat de drept, prin efectul legii, operānd principiul aplicării imediate a legii noi, concluzie bazată si pe dispozitiile art. 200 alin. (5) din Legea nr. 95/2006, din care rezultă cu claritate că managerul interimar va fi numit de ministrul sănătătii publice.

Īn acest sens a fost emis Ordinul nr. 576/2006 care constată īncetarea de drept a numirii īn functia de director general, stabilită de Legea nr. 95/2006, iar data aplicării acestuia a fost 29 mai 2006, īn conditiile īn care titlul VII din Legea nr. 95/2006 a intrat īn vigoare la 28 mai 2006.

Ordinul nr. 180/2006 a fost emis tot īn aplicarea Legii nr. 95/2006, care dă dreptul ministrului sănătătii publice de a emite ordine prin care să numească manageri generali, prin actele administrative atacate reclamantul nefiind vătămat īn drepturile sale recunoscute de lege.

Īmpotriva acestei hotărāri a declarat recurs, īn termenul legal, reclamantul Sorin Simion, solicitānd modificarea ei īn tot īn sensul admiterii actiunii si anulării ordinelor atacate.

Īn motivarea recursului s-a sustinut, īn esentă, că aceste ordine au fost emise cu īncălcarea Legii nr. 95/2006, inserānd practic noi articole si contrar termenelor stabilite imperativ prin aceasta, respectiv celui de 90 de zile prevăzut pentru numirea unor noi manageri.

Astfel, sustine recurentul, īn cuprinsul Legii nr. 95/2006, īn titlul VII cap. III si V nu sunt cuprinse mentiuni cu privire la posibilitatea Ministerului Sănătătii de a emite ordine īn aplicarea acesteia prin care să revoce numirea din functia de director general a persoanelor care au asigurat conducerea spitalelor si să numească, pānă la data selectării prin concurs a managerilor, comitete directoare interimare, iar, potrivit art. 206 din lege, numirea managerilor selectati prin concurs se face īn termen de maximum 90 de zile de la data intrării īn vigoare a respectivului titlu.

Īn aceste conditii, īn raport cu dispozitia tranzitorie continută de art. 206 din lege, cu referire si la art. 178, conchide recurentul, pānă la numirea prin ordin al ministrului sănătătii a managerilor de spitale, selectati prin concurs sau licitatie publică, īsi continuă mandatul fostii directori de spitale.

Analizānd actele dosarului, criticile recurentului prin prisma dispozitiilor art. 304 din Codul de procedură civilă si examinānd cauza sub toate aspectele, conform art. 3041 din Codul de procedură civilă, Īnalta Curte de Casatie si Justitie constată că īn spetă este incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, hotărārea atacată fiind dată cu aplicarea gresită a legii, pentru considerentele īn continuare arătate.

Īn sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2005, actul administrativ are semnificatia unui act unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publică īn vederea executării ori a organizării executării legii, dānd nastere, modificānd sau stingānd raporturi juridice.

Elementul central al regimului juridic al actelor administrative īl reprezintă legalitatea, īnteleasă ca fiind conformarea acestora cu legile adoptate de Parlament, precum si cu actele administrative cu o fortă juridică superioară, principiul legalitătii īn sistemul constitutional actual fiind unul dintre principiile fundamentale ale administratiei publice.

Prezumtia de legalitate stă la baza īntregului edificiu al fundamentării fortei juridice deosebite a actelor administrative, ca acte administrative de autoritate, care implică si executarea lor, precum si a teoriei regimului juridic administrativ.

Īn virtutea acesteia, atāta vreme cāt fiintează actul administrativ, se prezumă că a fost emis cu respectarea tuturor conditiilor de fond si formă prevăzute de lege, obligativitatea respectării lui fiind desprinsă din aceea a respectării legii.

Această prezumtie are īnsă un caracter relativ, actele administrative fiind supuse controlului principial de legalitate al instantelor judecătoresti.

Momentul de la care actul administrativ produce efecte este cel al publicării actelor normative si, respectiv, al comunicării actelor individuale.

Cu toate acestea, ca efect al aplicării principiului legalitătii īn activitatea organelor administrative publice, se impune a se admite, ca regulă a regimului juridic al actelor administrative, faptul că, pentru organul emitent, actul creează obligatii din momentul adoptării lui, īn sensul că trebuie să-l aducă la cunostinta celor interesati si nu-l mai poate revoca decāt īn conditiile legii. Cu alte cuvinte, pentru organul emitent, actul administrativ intră īn vigoare din momentul īn care există, adică din momentul īn care s-a produs manifestarea expresă de vointă, cu respectarea conditiilor procedurale prevăzute de lege.

Tocmai de aceea conditiile de legalitate a actului administrativ se examinează prin raportare la data emiterii lui si nu numai īn raport cu momentul de la care acesta produce efecte.

Una dintre conditiile generale de legalitate este aceea ca actul administrativ să fie emis īn litera si spiritul legilor adoptate de Parlament.

Īn spetă, prin Ordinul nr. 576/2006 s-a dispus că īncepānd cu 29 mai 2006 īsi īncetează activitatea consiliile de administratie si comitetele directoare ale unitătilor sanitare publice cu paturi, cu aceeasi dată īncetānd de drept si numirile īn functia de director general.

Potrivit art. 4 din acest ordin, conducerea unitătilor sanitare publice cu paturi va fi asigurată de un comitet director interimar, condus de un manager numit prin ordin al ministrului sănătătii, pānă la finalizarea concursurilor sau licitatiilor organizate īn vederea ocupării functiei de manager, potrivit legii.

Ordinul a fost emis īn baza Legii nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii. Titlul VII al acestei legi privind spitalele a intrat īnsă īn vigoare numai la data de 28 mai 2006, respectiv la 30 de zile de la publicare, astfel cum se prevede prin art. 863 lit. b).

Analizānd comparativ data emiterii ordinului si cea a intrării īn vigoare a legii īn executarea căreia a fost emis, Īnalta Curte de Casatie si Justitie constată că ordinul a fost emis īn baza unei legi care nu intrase īn vigoare si, ca urmare, nu putea produce efecte juridice.

Īn conformitate cu dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutia Romāniei, ale art. 1 din Codul civil si cu principiile generale de drept, legea dispune numai pentru viitor, ea neavānd putere retroactivă.

Titlul VII al Legii nr. 95/2006 a intrat īn vigoare la o dată ulterioară prevăzută īn textul ei, si anume la 30 de zile de la publicare, īn spetă, la data de 28 mai 2006, cum s-a arătat mai sus.

Anterior acestei date, legea nu avea putere si nu se puteau emite acte si măsuri īn baza ei pentru că nu intrase īn vigoare. Prin urmare, aceasta nu putea constitui temei al adoptării unor acte administrative, impunāndu-se anularea Ordinului nr. 576/2006 pentru neīndeplinirea conditiei de legalitate anterior arătate.

Īntrucāt anularea unui act administrativ are ca efect nulitatea tuturor actelor juridice ulterioare care au fost conditionate, sub aspectul egalitătii, de existenta acestui act administrativ, aceeasi solutie se impune si īn privinta Ordinului nr. 180/2006 prin care s-a numit un comitet interimar pe o perioadă de 6 luni.

Pentru toate aceste considerente, Īnalta Curte de Casatie si Justitie, īn temeiul art. 312 alin. 1) din Codul procedură civilă, coroborat cu art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, va admite recursul declarat de reclamantul Sorin Simion, modificānd īn tot hotărārea atacată, īn sensul admiterii actiunii si anulării celor două ordine emise de ministrul sănătătii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

Īn numele legii

DECIDE:

Admite recursul declarat de Sorin Simion īmpotriva Sentintei civile nr. 2.984 din 15 noiembrie 2006 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal, pe care o modifică īn tot, īn sensul că:

- admite actiunea formulată de reclamantul Sorin Simion;

- anulează ordinele nr. 576/2006 si nr. 180/2006, emise de ministrul sănătătii. Irevocabilă.

Pronuntată īn sedintă publică, astăzi, 11 iunie 2007.

 

Judecător,

Adriana Denes

Judecător,

Camelia Bratu

Judecător,

Liliana Visan

Magistrat-asistent,

Corina Vīlcea

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRĀRE

privind posibilitatea punerii la dispozitia reprezentantilor partidelor politice participante la alegerile pentru Parlamentul

European a datelor de pe listele electorale suplimentare

 

Īn temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările i completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Articol unic. - Reprezentantilor partidelor politice care participă la alegeri li se pot pune la dispozitie, la cerere, pe cheltuiala acestora, īn sediul sectiei de votare, pānă la īncheierea votării, datele din lista electorală suplimentară.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Gheorghe Florea

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2007.

Nr. 20.

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRĀRE

privind constituirea birourilor electorale ale sectiilor de votare īn teatrele de operatiuni din Irak, Afganistan, Kosovo si Bosnia si Herzegovina si procedura specifică de vot pentru efectivele militare din aceste teatre care se află īn ziua votului īn alte locatii

decāt cele pentru care a fost aprobată organizarea de sectii de votare

 

Īn baza art. 36 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

īn baza art. 5 alin. (5) si a art. 16 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, cu modificările si completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - Birourile electorale ale sectiilor de votare organizate īn teatrele de operatiuni din Irak, Afganistan, Kosovo si Bosnia si Herzegovina sunt alcătuite din presedinte, care este comandantul unitătii militare, si 2 membri desemnati de acesta prin tragere la sorti din rāndul cadrelor militare.

Art. 2. - Īn cazul īn care īn data de referintă există militari care sunt īn misiune īn alte localităti decāt cea īn care se află unitatea lor militară, acestora li se va transmite prin fax buletinul de vot si īsi vor exercita dreptul de vot prin aplicarea stampilei sau a sigiliului comandantului, urmānd a transmite rezultatele votării, tot prin fax, sectiei de votare din unitatea militară de care apartin, urmānd ca datele respective să fie cuprinse īn procesul-verbal de centralizare a rezultatelor votării din sectia de votare respectivă.

Art. 3. - Ministerul Apărării va sprijini birourile sectiilor de votare din teatrele de operatiuni sus-mentionate si Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti īn desfăsurarea operatiunilor electorale si īn comunicarea rezultatului votării privind alegerea membrilor din Romānia īn Parlamentului European din 25 noiembrie 2007.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Gheorghe Florea

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2007.

Nr. 21.