MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 748         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 noiembrie 2007

 

SUMAR

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

901. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind revizuirea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007 pe categorii de resurse si pe destinatii si repartizarea acestuia pe judete, pentru pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si juridice de drept privat si pentru vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

1.671. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitătii de atestare a institutiilor publice sau private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor

 

ACTE ALE COLEGIULUI FARMACISTILOR DIN ROMÂNIA

 

2. - Decizie privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Farmacistilor din România

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind revizuirea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007 pe categorii de resurse si pe destinatii si repartizarea acestuia pe judete, pentru pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si juridice de drept privat si pentru vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei de management fond forestier nr. 263.986/ID din 12 octombrie 2007,

în temeiul art. 1 alin. (1), (2) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.548/2006 privind aprobarea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se revizuieste si se stabileste repartizarea pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se revizuieste si se stabileste repartizarea pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007 din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se revizuieste si se stabileste repartizarea pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007 din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - Se revizuieste si se stabileste repartizarea pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national, conform anexei nr. 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - (1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare transmit în scris ocoalelor silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, repartizarea volumelor de lemn pe picior prevăzute în anexele nr. 1-4.

(2) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare vor publica pe site-urile proprii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, repartizarea, pe fiecare ocol silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, a volumelor de lemn pe picior prevăzute în anexele nr. 1-4.

Art. 7. - Ocoalele silvice realizează marcarea, întocmesc actul de punere în valoare, autorizează parchetele spre exploatare, fac reprimirea acestora în conditiile legii si comunică trimestrial inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare situatia exploatării volumului de lemn repartizat.

Art. 8. - Directia generală de control silvic si cinegetic si inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare controlează respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 805/2006 privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat si a persoanelor fizice si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 12 ianuarie 2007.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 25 octombrie 2007.

Nr. 901.

 

ANEXA Nr. 1

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale

 

Judetul

Volumul (mii m3)

Alba

145,6

Arad

128,2

Arges

6,2

Bacău

37,2

Bihor

155,5

Bistrita-Năsăud

564,2

Botosani

0,1

 

Brasov

454,4

 

Brăila

0,6

 

Buzău

12,9

 

Caras-Severin

58,5

 

Călărasi

0,2

 

Cluj

131,8

Constanta

0,1

Covasna

75,8

Dâmbovita

0,9

Dolj

2,2

Galati

0,5

Giurgiu

0,1

Gorj

2,0

Harghita

109,7

Hunedoara

86,5

Ialomita

0,5

Iasi

1,2

Ilfov

8,5

Maramures

118,9

Mehedinti

0,6

Mures

195,1

Neamt

19,3

Olt

0,1

Prahova

0,4

Satu Mare

50,1

Sălaj

26,5

Sibiu

295,5

Suceava

429,3

Teleorman

0,1

Timis

59,1

Tulcea

8,9

Vaslui

0,5

Vâlcea

2,9

Vrancea

9,3

TOTAL:

3.200

 

ANEXA Nr. 2

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007 din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat

 

Judetul

Volumul (mii m3)

Alba

45,3

Arad

87,8

Arges

107,1

Bacău

46,5

Bihor

63,0

Bistrita-Năsăud

18,4

Botosani

1,2

Brasov

63,1

Brăila

0,1

Buzău

26,6

Caras-Severin

22,1

Călărasi

0,2

Cluj

26,0

Constanta

0

Covasna

184,1

Dâmbovita

4,4

Dolj

4,4

Galati

0,2

Giurgiu

0

Gorj

122,2

Harghita

575,5

Hunedoara

78,5

Ialomita

0,1

Iasi

6,5

Ilfov

0,1

Maramures

38,1

Mehedinti

4,4

Mures

134,8

Neamt

47,4

Olt

0,4

Prahova

16,6

Satu Mare

9,5

Sălaj

26,8

Sibiu

23,4

Suceava

100,9

Teleorman

0,1

Timis

1,8

Tulcea

0,1

Vaslui

3,3

Vâlcea

256,0

Vrancea

202,8

TOTAL:

2.350

 

ANEXA Nr. 3

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007 din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice

 

Judetul

Volumul (mii m3)

Alba

50,0

Arad

43,6

Arges

131,9

Bacău

162,4

Bihor

19,9

Bistrita-Năsăud

51,8

Botosani

13,7

Brasov

20,0

Brăila

0,1

Buzău

125,1

Caras-Severin

24,3

Călărasi

1,3

Cluj

50,0

Constanta

0,2

Covasna

145,0

Dâmbovita

83,4

Dolj

28,2

Galati

6,2

Giurgiu

3,3

Gorj

56,0

Harghita

276,7

Hunedoara

49,6

Ialomita

23,6

Iasi

27,6

Ilfov

3,5

Maramures

142,9

Mehedinti

30,7

Mures

52,6

Neamt

80,8

Olt

17,7

Prahova

101,9

Satu Mare

35,4

Sălaj

31,5

Sibiu

2,3

Suceava

237,2

Teleorman

10,7

Timis

17,9

Tulcea

0,1

Vaslui

40,3

Vâlcea

84,2

Vrancea

166,4

TOTAL:

2.450

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

Judetul

Volumul (mii m3)

Alba

48,0

Arad

22,9

Arges

6,1

Bacău

31,8

Bihor

41,5

Bistrita-Năsăud

14,0

Botosani

4,3

Brasov

35,6

Brăila

5,0

Buzău

12,4

Caras-Severin

65,7

Călărasi

4,8

Cluj

67,3

Constanta

8,0

Covasna

41,7

Dâmbovita

5,2

Dolj

4,3

Galati

5,5

Giurgiu

1,5

Gorj

5,5

Harghita

201,6

Hunedoara

12,2

Ialomita

2,3

Iasi

4,3

Ilfov

0,9

Maramures

14,7

Mehedinti

3,4

Mures

53,5

Neamt

25,9

Olt

3,1

Prahova

1,8

Satu Mare

16,4

Sălaj

9,3

Sibiu

18,0

Suceava

18,4

Teleorman

0,7

Timis

9,0

Tulcea

2,2

Vaslui

6,0

Vâlcea

2,2

Vrancea

13,0

TOTAL:

850

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitătii de atestare a institutiilor publice sau private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor

 

În baza prevederilor art. 52 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 pct. 30 si 31 din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea activitătii de atestare a institutiilor publice sau private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectia de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile si Administratia Natională „Apele Române” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 589/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitătii de certificare a unitătilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, executie lucrări, consultantă în domeniul gospodăririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 20 iulie 2005.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 octombrie 2007.

Nr. 1.671.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea activitătii de atestare a institutiilor publice sau private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste procedura de atestare de către Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile a institutiilor publice sau private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor si asigură cadrul organizatoric si regulile unitare pentru atestarea capacitătii tehnico-profesionale a solicitantilor.

Art. 2. - Atestarea institutiilor publice sau private are drept scop verificarea capacitătii tehnico-economice a acestora de a îndeplini cerintele tehnice si de calitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Atestarea institutiilor publice sau private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor se realizează de către Comisia de atestare, care se organizează si functionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 

CAPITOLUL II

Organizarea, functionarea si atributiile Comisiei de atestare

 

Art. 4. - (1) Comisia de atestare se organizează si functionează în cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile. (2) Componenta Comisiei de atestare este următoarea:

a) secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile;

b) seful Inspectiei de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile;

c) directorul general al Administratiei Nationale „Apele Române”;

d) directorul Directiei amenajare bazine hidrografice din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile;

e) seful Inspectiei Teritoriale a Apelor din cadrul Administratiei Nationale „Apele Române”;

f) cadru didactic universitar din Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti – Facultatea de Hidrotehnică;

g) cadru didactic universitar din Universitatea de Ştiinte Agronomice si Medicină Veterinară Bucuresti - Facultatea de Îmbunătătiri Funciare si Ingineria Mediului.

(3) Componenta nominală a Comisiei de atestare se stabileste prin ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile.

Art. 5. - Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare este asigurat de 2 consilieri din cadrul Inspectiei de Stat a Apelor, nominalizati prin ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile, la propunerea sefului Inspectiei de Stat a Apelor.

Art. 6. - (1) Presedintele Comisiei de atestare este secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.

(2) Vicepresedintele Comisiei de atestare este seful Inspectiei de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.

Art. 7. - Atributiile Comisiei de atestare

(1) Presedintele Comisiei de atestare are următoarele atributii:

a) aprobă graficele cu programarea sedintelor Comisiei de atestare;

b) conduce lucrările sedintelor Comisiei de atestare;

c) semnează, în conformitate cu hotărârile Comisiei de atestare, certificatele de atestare sau, după caz, comunicările de respingere motivată a cererilor de atestare.

(2) Vicepresedintele Comisiei de atestare are următoarele atributii:

a) urmăreste si coordonează desfăsurarea activitătilor secretariatului Comisiei de atestare;

b) urmăreste prezenta membrilor Comisiei de atestare la sedintele acesteia;

c) conduce, în lipsa presedintelui, sedintele Comisiei de atestare.

(3) Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare are următoarele atributii:

a) evaluează documentatiile întocmite de institutiile publice sau private, în prezenta reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite de acesta, în conformitate cu cerintele prezentului regulament;

b) înregistrează numai documentatiile complete întocmite de institutiile publice sau private, în conformitate cu cerintele prezentului regulament;


c) programează, la propunerea presedintelui Comisiei de atestare, sedintele acesteia;

d) convoacă reprezentantul legal al institutiei publice sau private pentru interviu;

e) convoacă membrii Comisiei de atestare la sedinte;

f) întocmeste un referat în care se va specifica dacă institutia publică sau privată solicitantă a elaborat lucrări de bună calitate în domeniul gospodăririi apelor, pe baza recomandărilor primite din partea beneficiarilor pentru fiecare lucrare;

g) întocmeste procesele-verbale ale sedintelor Comisiei de atestare;

h) redactează certificatele de atestare obtinute în urma interviului de către institutiile publice sau private;

i) păstrează documentele Comisiei de atestare si asigură arhivarea acestora.

Art. 8. - (1) Comisia de atestare functionează legal în prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Sedintele Comisiei de atestare sunt conduse de presedinte sau, în absenta acestuia, de vicepresedinte.

(2) Hotărârile Comisiei de atestare se iau cu votul a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti. Voturile se consemnează nominal în procesul-verbal al sedintei.

Art. 9. - Comisia de atestare răspunde în solidar de desfăsurarea corespunzătoare a lucrărilor, având următoarele responsabilităti:

a) examinează cererile si documentatiile prezentate pentru atestare de către institutiile publice sau private;

b) hotărăste eliberarea certificatelor de atestare, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 5;

c) hotărăste respingerea cererilor de atestare care nu întrunesc conditiile de atestare prevăzute în prezentul regulament.

Art. 10. - Membrii Comisiei de atestare au următoarele drepturi si obligatii:

a) să participe la sedintele Comisiei de atestare, cu drept de vot direct;

b) să semneze procesele-verbale întocmite la fiecare sedintă;

c) să solicite consemnarea în procesele-verbale ale sedintelor a opiniilor si punctelor de vedere separate fată de hotărârile adoptate;

d) să nu divulge date si informatii de care iau cunostintă în cadrul procesului de atestare;

e) să nu fie sot, sotie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre solicitantii atestării;

f) în cazul în care unul dintre membrii Comisiei de atestare se va afla în situatie de incompatibilitate, va fi înlocuit cu o altă persoană din cadrul aceleiasi institutii, care să îndeplinească conditiile cerute.

 

CAPITOLUL III

Domeniile de atestare

 

Art. 11. - Domeniile pentru care Comisia de atestare este abilitată să ateste institutii publice sau private sunt următoarele:

a) întocmirea studiilor hidrologice;

b) întocmirea studiilor hidrogeologice;

c) întocmirea studiilor de gospodărire a apelor;

d) elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/ autorizatiei de gospodărire a apelor.

 

CAPITOLUL IV

Conditii de atestare a institutiilor publice sau private

 

Art. 12. - Atestarea institutiilor publice sau private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor se solicită si se acordă cu respectarea domeniilor cuprinse în prezentul regulament.

Art. 13. - Continutul dosarului de atestare:

În vederea atestării, institutiile publice sau private interesate vor depune la Inspectia de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile un dosar care va cuprinde, în copie legalizată sau cu prezentarea originalului si copiilor în vederea confruntării si verificării concordantelor, următoarele documente:

a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr. 1, cu specificarea domeniilor în care se solicită atestarea. Activitătile pentru care se solicită atestarea trebuie să fie conforme cu cele prevăzute în Clasificarea Activitătilor din Economia Natională;

b) copia actului de identitate al reprezentantului legal al institutiei publice sau private;

c) documente care atestă personalitatea juridică a solicitantului:

- statutul ori hotărârea de înfiintare a institutiei publice sau private;

- certificatul de înregistrare fiscală emis de organul fiscal teritorial;

d) memoriu de activitate al institutiei publice sau private în domeniile solicitate, în care lucrările mentionate sunt însotite de recomandări din partea beneficiarilor;

e) documente care să ateste pregătirea, calificarea tehnică si experienta profesională ale personalului/specialistilor angajat/ angajati al/ai institutiei, potrivit prevederilor anexei nr. 2:

- curriculum vitae – elocvent pentru domeniul solicitat;

- copie de pe diploma de studii universitare;

f) documente care să certifice faptul că specialistii au încheiat una dintre următoarele forme de colaborare cu institutia publică sau privată:

1. contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată sau pe cel putin 2 ani, vizat la inspectoratul teritorial de muncă; sau

2. contract de colaborare cu persoană fizică sau persoană fizică autorizată, înregistrat la organele fiscale teritoriale, pe perioadă nedeterminată sau pe cel putin 2 ani;

g) situatie privind dotarea tehnică detinută în proprietate sau închiriată: instalatii, aparatură, echipamente si utilaje specifice, pentru care se solicită atestarea, potrivit prevederilor anexei nr. 4;

h) apartenenta în bloc sau individuală a personalului angajat la organismele stiintifice de specialitate/organizatii tehnice profesionale, potrivit prevederilor anexei nr. 3;

i) dovada achitării tarifului pentru evaluarea dosarului de atestare.

Art. 14. - (1) În cazul în care Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare constată că documentatiile întocmite de institutiile publice sau private sunt complete, acestea vor fi înregistrate în vederea programării pentru sustinerea interviului în fata Comisiei de atestare.

(2) În urma sustinerii interviului, Comisia de atestare hotărăste emiterea certificatului de atestare sau, după caz, respingerea cererii.

(3) Eliberarea certificatelor de atestare se face numai după achitarea tarifului pentru emiterea certificatului.

(4) Dacă în urma sustinerii interviului în fata Comisiei de atestare institutiilor publice sau private solicitante nu li se acordă certificatul de atestare, documentatiile prezentate pentru atestare vor fi arhivate.

(5) Hotărârea Comisiei de atestare de a respinge cererea de atestare se poate contesta în conditiile legii.

Art. 15. - În cazul în care institutia publică sau privată nu a mai elaborat lucrări în domeniile în care solicită atestarea, aceasta va prezenta dovada efectuării a cel putin două lucrări sub coordonarea unor institutii publice ori private ce detin certificate de atestare în domeniu. Pentru fiecare dintre cele două lucrări se vor prezenta recomandări din partea beneficiarilor, raport din partea coordonatorului lucrării si copie de pe atestatul acestuia.

 

CAPITOLUL V

Preschimbarea certificatelor de atestare

 

Art. 16. - Durata valabilitătii certificatului de atestare este de 2 ani, cu posibilitatea extinderii/reducerii numărului domeniilor de atestare acordate, în cazul în care institutia publică sau privată îndeplineste ori nu conditiile de atestare stabilite.

Art. 17. - Procedura de preschimbare a certificatului de atestare presupune depunerea si analizarea unei noi documentatii, în conformitate cu prevederile cap. IV, ca pentru o nouă atestare.

 

CAPITOLUL VI

Retragerea certificatului de atestare

 

Art. 18. - Certificatul de atestare eliberat unei institutii publice sau private poate fi retras în situatia în care nu mai sunt întrunite conditiile si criteriile cuprinse în prezentul regulament, precum si în cazul neîndeplinirii obligatiei de a elabora documentatii pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19. - (1) Constatarea faptei de refuz sau de neîndeplinire a obligatiei de a elabora documentatii în conformitate cu prevederile legale în vigoare se face de către personalul împuternicit de ministrul mediului si dezvoltării durabile, din cadrul autoritătii publice centrale din domeniul gospodăririi apelor, prin referat înaintat presedintelui Comisiei de atestare.

(2) În cazul aprobării referatului de retragere a atestării, Comisia de atestare va emite o hotărâre de retragere a certificatului de atestare.

(3) În cazul încadrării în prevederile alin. (2), institutia publică sau privată va fi obligată să returneze certificatul de atestare în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii hotărârii de retragere din partea Comisiei de atestare, fără a putea solicita returnarea tarifelor achitate.

Art. 20. - Tarifele pentru obtinerea certificatului de atestare sunt prevăzute în anexa nr. 6, în functie de activitătile pe care solicitantii doresc să le desfăsoare.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 21. - Studiile hidrologice si studiile hidrogeologice care stau la baza elaborării documentatiei pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor, întocmite de alte unităti în afara celor atestate de Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, vor fi expertizate de către Institutul National de Hidrologie si Gospodărirea Apelor din structura functională a Administratiei Nationale „Apele Române”.

Art. 22. - (1) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile va deschide un cont pentru venituri extrabugetare provenite din încasarea tarifelor, la filiala teritorială a Trezoreriei Statului.

(2) Sumele provenite din încasarea tarifelor pentru parcurgerea procedurilor legale în vederea emiterii certificatului de atestare se utilizează în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 23. - Anexele nr. 1–6 fac parte integrantă integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

........................................................................

(Date de identificare pentru institutia publică sau privată)

Nr. . ............................. din .............................

 

CERERE

pentru obtinerea atestării

 

Institutia publică/privată ................................... , cu sediul în ............................... , str. . ............................................ nr. . ..... , judetul ....................... , telefon ........................... , fax ............................... , e-mail ..................................... , înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului ........................................ cu nr. J ........ / ...... / ......... , având C.U.I. . ................................ , reprezentată de ..................................... , în calitate de ..................... , solicit, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul privind organizarea activitătii de atestare a institutiilor publice sau private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.671/2007, participarea la sedinta Comisiei de atestare în vederea eliberării certificatului de atestare privind capacitatea de a efectua următoarele activităti:

a) întocmirea studiilor hidrologice;

b) întocmirea studiilor hidrogeologice;

c) întocmirea studiilor de gospodărire a apelor;

d) elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodărire a apelor. Anexăm la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 13 din regulament.

 

Data .................

 

.............................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)


 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

CALIFICĂRILE PROFESIONALE

si instruirea relevantă ale personalului de specialitate angajat la

 

INSTITUTIA PUBLICĂ/PRIVATĂ: .........................

 

Numele si prenumele

personalului

de specialitate

Studiile absolvite si calificarea obtinută Anul absolvirii, durata

(diplomă, masterat, doctorat)

Institutia de învătământ

Principala atributie în cadrul institutiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Se atasează copiile de pe diplomele/certificatele pentru calificarea de cel mai înalt grad si pentru cursurile de instruire pentru persoanele mentionate mai sus.)

Data ............................................

....................................................

(Semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

APARTENENTA

la organisme stiintifice de specialitate/organizatii tehnice profesionale a angajatilor

 

INSTITUTIA PUBLICĂ/PRIVATĂ: .........................

 

Numele si prenumele

Organismul profesional

Data intrării

Nivelul/Calificarea apartenentei

Tipul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Se anexează copiile de pe certificatele sau documentele care atestă această apartenentă.)

Data ............................................

....................................................

(Semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

SITUATIE

privind dotarea cu echipamente, instalatii si utilaje specifice pentru desfăsurarea activitătii

 

INSTITUTIA PUBLICĂ/PRIVATĂ: .........................

 

Nr. crt.

Denumirea si marca instalatiilor

si utilajelor

Anul fabricatiei

Starea tehnică

(gradul de uzură)*

Modul de detinere

(proprietate/închiriere)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării .....................

....................................................

(Semnătura autorizată)

 

*) Se pot înscrie si performantele tehnice ale utilajelor.


 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

ROMÂNIA

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

COMISIA DE ATESTARE

 

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile si ale Ordinului ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.671/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitătii de atestare a institutiilor publice sau private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor, emite prezentul

 

CERTIFICAT DE ATESTARE Nr..........

pentru

 

Institutia publică/privată ......................................... înregistrată la Oficiul Registrului Comertului al Judetului .................... cu nr. J/............./.........., având C.U.I. ..................................., cu sediul în judetul/localitatea/str./nr. ................., care îndeplineste conditiile prevăzute în Regulamentul privind organizarea activitătii de atestare a institutiilor publice sau private specializate în elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizatiei de gospodărire a apelor si are competenta tehnică si profesională de a efectua lucrări în următoarele domenii: .............................................................................

Prezentul certificat a fost emis la data de............, având valabilitate de 2 ani, până la data de...........................

Acesta poate fi retras în conditiile prevăzute la art. 18 si 19 din prezentul regulament.

 

Presedintele Comisiei de atestare,

.....................................................................

(Numele si prenumele)

...................................................................

(Semnătura SS indescifrabil)

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

TARIFE

pentru obtinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activităti

 

Nr. crt.

Scopul lucrării sau serviciului prestate/prestat

Tipul serviciilor care se prestează pentru domeniile de atestare

Cuantumul tarifului

care se încasează,

fără TVA

(lei)

1.

Parcurgerea procedurilor legale necesare emiterii certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor hidrologice

1.1.analiza documentatiei

750

1.2. emiterea certificatului de atestare

250

2.

Parcurgerea procedurilor legale necesare emiterii certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor hidrogeologice

2.1. analiza documentatiei

750

2.2. emiterea certificatului de atestare

250

3.

Parcurgerea procedurilor legale necesare emiterii certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor de gospodărire a apelor

3.1. analiza documentatiei

750

3.2. emiterea certificatului de atestare

250

4.

Parcurgerea procedurilor legale necesare emiterii certificatului de atestare pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii avizului/autorizatiei de gospodărire a apelor

4.1. analiza documentatiei

750

4.2. emiterea certificatului de atestare

250


ACTE ALE COLEGIULUI FARMACISTILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL FARMACISTILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Farmacistilor din România

 

În temeiul art. 576 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art.132 din Statutul Colegiului Farmacistilor din România, aprobat prin Decizia Adunării generale nationale a Colegiului Farmacistilor din România nr. 1/2005, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din România decide:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul electoral al Colegiului Farmacistilor din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Dispozitiile art. 612 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la numărul de mandate, se vor aplica începând cu mandatul 2007-2011.

Art. 3. - (1) Verificarea situatiilor de incompatibilitate prevăzute de art. 612 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, se va face numai în cazul în care candidatul a fost ales pentru functia ori mandatul pentru care a candidat.

(2) Până la primirea mandatului, farmacistul aflat în situatie de incompatibilitate va renunta la functia care îl face incompatibil.

Art. 4. - (1) Pentru alegerile din mandatul 2007-2011, data, locul si durata alegerilor se vor stabili de consiliul colegiului teritorial, în perioada 1 noiembrie 2007-20 decembrie 2007, astfel încât eventualul tur II să se încadreze în această perioadă.

(2) Calendarul electoral se va afisa la sediul colegiului teritorial, respectiv la sediul Colegiului Farmacistilor din Municipiul Bucuresti, în termen de maximum două zile de la aprobare si va fi comunicat si Comisiei electorale centrale.

(3) În perioada prevăzută la alin. (1) se vor organiza alegeri pentru desemnarea:

a) membrilor consiliului colegiului teritorial;

b) reprezentantilor colegiului judetean, respectiv ai Colegiului Farmacistilor din Municipiul Bucuresti, în Adunarea generală natională;

c) membrilor comisiei de disciplină organizate la nivelul fiecărui colegiu judetean, respectiv la nivelul Colegiului Farmacistilor din Municipiul Bucuresti;

d) membrilor comisiei de cenzori ce se va organiza la nivelul fiecărui colegiu judetean, respectiv la nivelul Colegiului Farmacistilor din Municipiul Bucuresti.

Art. 5. - (1) Numărul membrilor consiliului colegiului teritorial se va stabili după următoarele proportii:

a) 7 membri, pentru un număr de până la 100 de farmacisti înscrisi;

b) 11 membri, pentru un număr de 101 până la 500 de farmacisti înscrisi;

c) 13 membri, pentru un număr de 501 până la 1.000 de farmacisti înscrisi;

d) 19 membri, pentru un număr de peste 1.000 de farmacisti înscrisi.

(2) Numărul membrilor supleanti ai consiliului colegiului teritorial va fi stabilit de comisia electorală teritorială potrivit următoarelor proportii:

a) 3 membri, pentru un număr de până la 100 de farmacisti înscrisi;

b) 5 membri, pentru un număr de 101 până la 500 de farmacisti înscrisi;

c) 9 membri, pentru un număr de 501 până la 1.000 de farmacisti înscrisi;

d) 11 membri, pentru un număr de peste 1.000 de farmacisti înscrisi.

Art. 6. - (1) Fiecare colegiu teritorial va alege un număr de reprezentanti în Adunarea generală natională, dat de o normă de reprezentare de 1 reprezentant la 50 de membri.

(2) Numărul de reprezentanti supleanti în Adunarea generală natională se va stabili potrivit proportiilor prevăzute la art.5 alin. (2).

Art. 7. - Comisia de disciplină de la nivel teritorial este formată din 3 membri titulari si 2 membri supleanti, iar Comisia superioară de disciplină este formată din 5 membri titulari si 3 membri supleanti.

Art. 8. - Numărul cenzorilor va fi de 3 membri titulari si 2 membri supleanti.

Art. 9. - Termenul de depunere a candidaturilor expiră cu 15 zile înaintea datei stabilite pentru organizarea alegerilor.

Art. 10. - După finalizarea alegerilor prevăzute la art. 4, Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din România va convoca Adunarea generală natională, în vederea alegerii membrilor Comisiei superioare de disciplină si ai Comisiei de cenzori de la nivelul Colegiului Farmacistilor din România.

Art. 11. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Farmacistilor din România,

Dumitru Lupuliasa

 

Bucuresti, 9 octombrie 2007.

Nr. 2.

 


ANEXĂ

 

REGULAMENTUL ELECTORAL

al Colegiului Farmacistilor din România

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Membrii consiliului colegiului teritorial, reprezentantii în Adunarea generală natională a Colegiului Farmacistilor din România, membrii comisiei de disciplină, inclusiv cei ai Comisiei superioare de disciplină, precum si membrii comisiei de cenzori se aleg prin vot direct, secret si liber exprimat.

(2) Membrii biroului consiliului colegiului de la nivel teritorial si national se aleg în mod individual de către consiliul teritorial, respectiv de Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din România.

Art. 2. - Dreptul de vot, precum si dreptul de a fi ales în organele de conducere le au numai farmacistii membri ai Colegiul Farmacistilor din România.

Art. 3. - Dreptul de a alege si de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului la care este înregistrat farmacistul.

Art. 4. - (1) O persoană poate candida atât pe lista membrilor consiliului colegiului teritorial, cât si pe cea a reprezentantilor în Adunarea generală natională a Colegiului Farmacistilor din România.

(2) Nu se va putea candida concomitent pentru mandatele prevăzute la alin. (1) si pentru mandatul de membru în comisia de cenzori.

(3) Calitatea de membru al comisiei de disciplină, respectiv al Comisiei superioare de disciplină, este incompatibilă cu orice altă functie din cadrul Colegiului Farmacistilor din România, atât la nivel national, cât si teritorial.

Art. 5. - În vederea organizării si desfăsurării alegerilor, se vor organiza comisii electorale teritoriale de către consiliile colegiilor teritoriale, respectiv o comisie electorală centrală organizată de Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din România si aprobată de Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din România.

Art. 6. - (1) Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul Colegiului Farmacistilor din România, în legislatura pentru care se organizează alegerile.

(2) Înaintea alegerii în această functie, ei se vor angaja în scris să nu candideze pentru o functie electivă în legislatura pentru care se organizează respectivele alegeri.

 

CAPITOLUL II

Comisiile electorale

 

SECTIUNEA 1

Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial

 

Art. 7. - (1) Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial este formată din 3-7 membri, în functie de numărul membrilor colegiului respectiv, aprobati în mod individual de consiliul colegiului teritorial la propunerea biroului executiv.

(2) În sedinta de numire a comisiei electorale se va fixa si data primei întruniri a acesteia, dată care trebuie să fie cu cel putin 15 zile calendaristice înaintea datei alegerilor.

Art. 8. - (1) Comisiile electorale nu sunt subordonate organelor de conducere ale Colegiului Farmacistilor din România.

(2) Comisiile electorale îsi vor desfăsura activitatea sub supravegherea si controlul Comisiei electorale centrale, respectând Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, Statutul Colegiului Farmacistilor din România, aprobat prin Decizia Adunării generale a Colegiului Farmacistilor din România nr. 1/2005, cu modificările si completările ulterioare, si prezentul regulament electoral.

Art. 9. - Comisia electorală va functiona la sediul colegiului teritorial. Acesta va pune la dispozitie comisiei, pe toată durata functionării sale, un spatiu corespunzător desfăsurării activitătilor, asigurând totodată conditiile materiale necesare functionării comisiei si organizării alegerilor.

Art. 10. - (1) La prima întrunire comisia electorală îsi va alege dintre membrii săi un presedinte si un secretar.

(2) Presedintele conduce sedintele si activitatea comisiei electorale si este singurul abilitat să facă publice datele si informatiile ce decurg din activitatea comisiilor electorale.

Art. 11. - În termen de 3 zile de la data constituirii sale, comisia electorală, prin presedinte, va comunica Comisiei electorale centrale componenta comisiei, functiile detinute în cadrul comisiei de fiecare membru, adresa sediului unde îsi desfăsoară activitatea, numerele de telefon si de fax sau, după caz, si adresele de e-mail.

Art. 12. - (1) Deciziile comisiei electorale se iau cu majoritate de voturi, în prezenta a minimum jumătate plus unu dintre membrii săi.

(2) În cazul egalitătii de voturi la luarea unei decizii, votul presedintelui este decisiv.

(3) Prezenta presedintelui sau a secretarului este obligatorie.

Art. 13. - Şedintele comisiei electorale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de sedintă, care vor fi semnate de către presedinte, secretar si ceilalti membri prezenti ai comisiei electorale.

Art. 14. - Deciziile emise de comisia electorală sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de către presedinte si secretar.

Art. 15. - Pe timpul functionării sale comisia electorală va avea o stampilă proprie, care va fi tinută de către presedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de către secretar.

Art. 16. - Comisia electorală va informa imediat Comisia electorală centrală despre problemele apărute în legătură cu interpretarea si aplicarea prezentului regulament electoral si se va conforma deciziilor de îndrumare ale Comisiei electorale centrale.

Art. 17. - Atributiile comisiei electorale sunt următoarele:

a) organizează desfăsurarea alegerilor la nivel teritorial;

b) preia listele cu membrii colegiului teritorial;

c) aduce la zi listele cu alegători, dacă este cazul;

d) primeste candidaturile depuse;

e) face publice, prin afisare la sediul comisiei, candidaturile depuse;

f) comunică Comisiei electorale centrale numărul de alegători si candidatii la functiile de conducere;

g) conduce operatiunile de votare, luând toate măsurile de ordine în teritoriul în care are loc votarea;

h) numără voturile, stabileste valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate si stabileste rezultatele alegerilor;

i) redactează, în două exemplare, procesele-verbale de desfăsurare a alegerilor si procesul-verbal al rezultatelor finale;

j) înaintează Comisiei electorale centrale un exemplar al procesului-verbal de desfăsurare a alegerilor, al procesului-verbal al rezultatelor finale, însotit de listele cu candidati;

k) organizează, dacă este cazul, noi alegeri;

l) acreditează, la cerere, observatori ai societătii civile;

m) emite mandatele celor alesi;


n) îndeplineste orice altă activitate privind alegerile, dispusă de Comisia electorală centrală sau stabilită prin prezentul regulament electoral.

Art. 18. - În vederea alegerii biroului consiliului teritorial, comisia electorală de la nivelul fiecărui colegiu convoacă, în termen de maximum 5 zile, consiliul colegiului teritorial.

Art. 19. - (1) Prima sedintă a consiliului colegiului teritorial, de alegere a biroului, este condusă de comisia electorală teritorială.

(2) După alegerea biroului consiliului colegiului teritorial, comisia electorală teritorială îsi încetează de drept activitatea, fiind considerată dizolvată.

 

SECTIUNEA a 2-a

Comisia electorală centrală

 

Art. 20. - Comisia electorală centrală este formată din 5 membri aprobati de Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din România, care, în sedinta de aprobare a comisiei, va stabili si prima dată de întrunire a acesteia.

Art. 21. - (1) Comisia electorală centrală va functiona la sediul central al Colegiului Farmacistilor din România.

(2) Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din România va pune la dispozitie Comisiei electorale centrale, pe toată durata functionării sale, un spatiu corespunzător desfăsurării activitătilor, asigurând totodată conditiile materiale necesare functionării acesteia.

Art. 22. - Prin grija Biroului executiv, Comisia electorală centrală va avea la dispozitia sa un secretariat tehnic condus de către secretarul acesteia.

Art. 23. - (1) La prima întrunire Comisia electorală centrală îsi va alege dintre membrii săi un presedinte si un secretar.

(2) Presedintele conduce sedintele Comisiei electorale centrale si este singurul abilitat să facă publice datele si informatiile decurgând din activitatea comisiilor electorale.

Art. 24. - (1) Deciziile Comisiei electorale centrale se iau cu majoritate de voturi, în prezenta a minimum 4 dintre membrii săi.

(2) În cazul egalitătii de voturi la luarea unei decizii, votul presedintelui este decisiv.

Art. 25. - Şedintele Comisiei electorale centrale vor fi consemnate de către secretarul acesteia în procese-verbale de sedintă, care vor fi semnate de către presedinte, secretar si ceilalti membri prezenti ai Comisiei electorale centrale.

Art. 26. - Deciziile emise de Comisia electorală centrală sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de către presedinte si secretar.

Art. 27. - Pe timpul functionării sale Comisia electorală centrală va avea o stampilă proprie, care va fi tinută de către presedintele acesteia sau, în lipsa acestuia, de către secretar.

Art. 28. - Atributiile Comisiei electorale centrale sunt următoarele:

a) urmăreste si asigură respectarea si aplicarea corectă a dispozitiilor legale, a celor statutare privitoare la alegeri si ale prezentului regulament electoral pe întregul teritoriu al tării;

b) asigură si răspunde de interpretarea uniformă a acestor dispozitii;

c) emite decizii de îndrumare cu privire la aplicarea regulamentului de organizare a alegerilor;

d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la modul de constituire, componenta si activitatea comisiilor electorale teritoriale;

e) primeste si solutionează contestatiile declarate împotriva deciziilor comisiilor electorale teritoriale;

f) primeste listele cu candidati trimise de comisiile electorale teritoriale;

g) primeste procesele-verbale de desfăsurare a alegerilor întocmite de comisiile electorale teritoriale, precum si procesele-verbale continând rezultatele alegerilor;

h) validează alegerile desfăsurate la nivelul colegiilor teritoriale;

i) convoacă, în termen de maximum 10 zile de la validarea alegerilor, noul Consiliu national al Colegiului Farmacistilor din România si conduce prima sedintă a acestuia, în care se va alege Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din România.

Art. 29. - După alegerea Biroului executiv al Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din România, Comisia electorală centrală îsi încetează activitatea, fiind considerată dizolvată.

 

CAPITOLUL III

Candidaturile

 

Art. 30. - Declaratiile de candidaturi se vor înregistra la secretariatul colegiului teritorial, conform calendarului electoral aprobat de consiliul colegiului teritorial.

Art. 31. - (1) Declaratia de candidatură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, va fi dactilografiată si va cuprinde:

a) numele si prenumele, domiciliul, specialitatea, gradul profesional si, acolo unde este cazul, titlul stiintific ale candidatului;

b) mandatul sau mandatele pentru care se candidează;

c) functiile pe care candidatul le detine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;

d) vechimea în profesie a candidatului;

e) dacă candidatul a avut sanctiuni din partea Colegiului Farmacistilor din România în ultimii 5 ani;

f) angajamentul candidatului că se obligă ca, în situatia în care va fi ales, să participe la toate activitătile si actiunile organului din care face parte;

g) declaratia candidatului că a luat act de prevederile statutare privind revocarea de drept a mandatului încredintat, în cazul în care absentează de 3 ori nemotivat de la sedintele organului în care a fost ales;

h) data si semnătura candidatului.

(2) Pentru comisia de disciplină pot candida doar farmacisti cu o vechime de peste 7 ani în profesie si care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani.

Art. 32. - (1) Candidatii, în mod optional, pot depune odată cu candidatura si un program electoral.

(2) Dacă programul electoral a fost depus si în format electronic, la cererea candidatului, colegiul unde acesta candidează va publica pe site-ul colegiului programul electoral.

Art. 33. - După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisiile electorale teritoriale încheie un proces-verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor.

Art. 34. - (1) Comisia electorală teritorială va întocmi listele finale cu candidaturi si le va trimite împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor Comisiei electorale centrale, cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor.

(2) Listele finale cu candidaturi, în ordinea depunerii candidaturilor, vor fi afisate, prin grija comisiei electorale teritoriale, la sediul acesteia, precum si în alte locuri stabilite de biroul executiv al colegiului teritorial.

(3) Listele finale cu candidaturi vor mentiona data, locul si programul de desfăsurare a alegerilor.

 

CAPITOLUL IV

Buletinele de vot

 

Art. 35. - (1) Modelul buletinelor de vot este prevăzut în anexa nr. 2.


(2) Numărul de foi al buletinelor de vot va fi stabilit de comisia electorală teritorială în functie de numărul candidatilor.

(3) Buletinele de vot se vor tipări de comisia electorală cu sprijinul material si logistic al colegiilor teritoriale.

(4) Un model al buletinelor de vot se va afisa la sediul comisiei electorale teritoriale, cu cel putin 3 zile înaintea datei votării, după ce a fost vizat si anulat de către presedintele comisiei electorale teritoriale.

Art. 36. - (1) Vor exista 4 modele de buletine de vot, în functie de mandatul pentru care se candidează:

a) membru în consiliul colegiului teritorial;

b) reprezentant în Adunarea generală natională;

c) membru al comisiei de disciplină;

d) membru al comisiei de cenzori.

(2) În buletinul de vot candidatii vor fi trecuti în ordinea depunerii candidaturii, mentionându-se numele, prenumele si gradul profesional.

Art. 37. - Buletinele de vot vor fi tipărite cu cel putin 5 zile înaintea datei votării si vor fi primite pe bază de proces-verbal de comisia electorală, care, după verificarea conformitătii si a exactitătii continutului, le va păstra sub sigiliu până în ziua votării.

Art. 38. - (1) Pe buletinele de vot se va mentiona numărul maxim al membrilor titulari ai organului pentru care este buletinul de vot.

(2) Numărul membrilor consiliului colegiului teritorial se va stabili după următoarele proportii:

a) 7 membri, pentru un număr de până la 100 de farmacisti înscrisi;

b) 11 membri, pentru un număr de 101 până la 500 de farmacisti înscrisi;

c) 13 membri, pentru un număr de 501 până la 1.000 de farmacisti înscrisi;

d) 19 membri, pentru un număr de peste 1.000 de farmacisti înscrisi.

(3) Numărul membrilor supleanti ai consiliului colegiului teritorial va fi stabilit de comisia electorală teritorială potrivit următoarelor proportii:

a) 3 membri, pentru un număr de până la 100 de farmacisti înscrisi;

b) 5 membri, pentru un număr de 101 până la 500 de farmacisti înscrisi;

c) 9 membri, pentru un număr de 501 până la 1.000 de farmacisti înscrisi;

d) 11 membri, pentru un număr de peste 1.000 de farmacisti înscrisi.

(4) Potrivit acelorasi proportii se va stabili si numărul membrilor supleanti pentru Adunarea generală natională a Colegiului Farmacistilor din România.

(5) Norma de reprezentare în Adunarea generală natională este de 1/50 de membri.

(6) Comisia de disciplină de la nivel teritorial este formată din 3 membri titulari si 2 membri supleanti, iar Comisia superioară de disciplină, din 5 membri titulari si 3 membri supleanti.

(7) Numărul cenzorilor va fi de 3 membri titulari si 2 membri supleanti.

Art. 39. - (1) Buletinele de vot se vor asigura în număr suficient, conform listelor cu alegători, cu un plus de 5% fată de numărul alegătorilor.

(2) Buletinele de vot vor fi autentificate de comisia electorală teritorială prin aplicarea stampilei proprii pe fata buletinului de vot, în momentul înmânării buletinului de vot către alegător.

Art. 40. - Buletinele neconforme, inexacte, deteriorate sau cele completate gresit de către alegători în timpul votării vor fi anulate prin mentiunea si semnătura presedintelui, aplicându-se totodată si stampila comisiei electorale teritoriale.

 

CAPITOLUL V

Desfăsurarea votării

 

Art. 41. - (1) Data votării, inclusiv data celui de al doilea tur de scrutin, dacă este cazul, precum si locul votării se vor aproba de consiliul colegiului teritorial.

(2) Data, locul si programul de desfăsurare a votării vor fi comunicate, cu cel putin 5 zile înaintea votării, prin afisare la sediul colegiului si într-un ziar teritorial, precum si în alte locuri ori prin alte modalităti stabilite de consiliul teritorial.

Art. 42. - (1) Votarea, la nivelul oricărei sectii de votare, va avea loc numai în prezenta a minimum 1/2 din numărul membrilor comisiei electorale teritoriale si a presedintelui acesteia sau, în lipsa temporară a acestuia, a secretarului comisiei electorale teritoriale.

(2) Exprimarea votului se va face prin tăierea din buletinul de vot a numelui candidatului pentru care nu se doreste acordarea votului. Candidatii ale căror nume nu au fost tăiate se consideră ca fiind votati.

Art. 43. - (1) Alegerile se pot desfăsura pe o perioadă de maximum 2 zile consecutive, perioadă stabilită de consiliul colegiului teritorial, între ora 8,00 si 20,00 în prima zi de vot si 8,00-14,00 în a doua zi de vot, acolo unde au fost stabilite două zile de votare.

(2) Cu o oră înaintea începerii votării, presedintele comisiei electorale teritoriale, în prezenta celorlalti membri, verifică urnele si existenta listelor electorale si a buletinelor de vot, iar după închiderea urnelor le sigilează aplicând stampila sectiei comisiei electorale teritoriale peste semnătura sa, a secretarului si a încă unui membru al comisiei.

(3) Presedintele este obligat să ia măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului si pentru ca alegerile să decurgă în bune conditii, luând, cu consultarea comisiei electorale teritoriale, toate măsurile de natură a asigura desfăsurarea votării.

Art. 44. - (1) La sfârsitul orelor de votare, presedintele comisiei electorale teritoriale împreună cu secretarul si cu încă un membru al comisiei, în prezenta celorlalti membri ai comisiei, vor sigila urnele si vor întocmi un proces-verbal cu privire la desfăsurarea votării din ziua respectivă, arătând numărul persoanelor care au votat, numărul buletinelor de vot folosite si al celor anulate.

(2) Listele cu alegători, buletinele de vot rămase si cele anulate, precum si stampila sectiei de votare vor fi depozitate în conditii de maximă securitate, de regulă într-un fiset metalic, care va fi închis si sigilat în prezenta persoanelor mentionate la alin. (1). În aceleasi conditii se va închide si încăperea în care se găseste urna de votare.

(3) Despre toate aceste operatiuni se va face mentiune în procesul-verbal întocmit la sfârsitul zilei de votare.

Art. 45. - (1) Comisia electorală centrală poate desemna un membru al său să controleze desfăsurarea alegerilor.

(2) Acesta nu va avea competenta de a lua măsuri cu privire la desfăsurarea votării, ci doar de a supraveghea si de a controla desfăsurarea alegerilor si va întocmi la sfârsitul activitătii sale un proces-verbal în care va consemna cele constatate.

Art. 46. - (1) Fiecare farmacist cu drept de vot, după ce se legitimează si semnează în lista de votare, primeste de la membrii comisiei electorale teritoriale câte un buletin de vot pentru fiecare functie, pe care se va aplica stampila comisiei electorale teritoriale de către presedinte sau de către secretar. (2) Farmacistii membri ai colegiului respectiv care nu se regăsesc pe listele de votare vor fi înscrisi de către presedintele comisiei electorale teritoriale sau de către secretarul acesteia în listele de votare, mentionându-se toate datele de identificare din cartea de identitate/buletin sau din pasaport.

Art. 47. - (1) Alegătorii vor vota separat, astfel încât să se asigure exprimarea secretă a votului.


(2) În ziua exprimării votului se interzice orice fel de campanie electorală ori altă manifestare asemănătoare. Comisia electorală teritorială va lua toate măsurile necesare în vederea interzicerii campaniei electorale în ziua votării.

 

CAPITOLUL VI

Stabilirea si constatarea rezultatelor alegerilor

 

Art. 48. - (1) După închiderea votării, în prezenta celorlalti membri ai comisiei electorale teritoriale si, după caz, a celorlalte persoane care au dreptul să asiste la votare, presedintele comisiei procedează la anularea buletinelor de vot rămase neîntrebuintate si numai după aceea la deschiderea urnelor.

(2) Au dreptul de a asista la numărarea voturilor farmacistii care si-au exprimat votul, precum si cei care au candidat la una dintre functiile elective.

Art. 49. - (1) Sunt nule buletinele de vot care:

a) nu poartă pe prima fată stampila comisiei electorale teritoriale;

b) au altă formă sau alt model decât cele aprobate;

c) nu sunt complete;

d) sunt albe, pe care nu s-a exprimat votul;

e) numărul maxim al mandatelor pentru care se poate candida a depăsit.

(2) Voturile care au una sau mai multe exprimări pozitive, dar pentru celelalte nume de candidati sau pentru o parte din ele nu s-a mentionat nimic, vor fi considerate valabile doar pentru candidatii pentru care s-a exprimat votul.

Art. 50. - Rezultatul se va consemna în 4 tabele separate, pentru consiliul colegiului teritorial, pentru Adunarea generală natională a Colegiului Farmacistilor din România, pentru comisia de cenzori si pentru comisia de disciplină.

Art. 51. - (1) După numărarea voturilor, presedintele comisiei electorale teritoriale încheie câte un proces-verbal, în două exemplare, pentru fiecare dintre cele 4 liste.

(2) Procesul-verbal va cuprinde:

a) numărul alegătorilor, potrivit listelor de alegători;

b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la votare;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor valabil exprimate, obtinute de către fiecare candidat;

f) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestatiilor si a modului de solutionare a lor;

g) starea sigiliilor de pe urne la închiderea votării;

h) numărul buletinelor de vot primite;

i) numărul buletinelor de vot rămase neîntrebuintate sau anulate.

(3) Procesele-verbale se vor semna de către presedinte, de către secretar si de către ceilalti membri prezenti ai comisiei electorale teritoriale si vor purta stampila acesteia.

Art. 52. - (1) Dacă în urma numărării voturilor si a verificării listelor de votare se constată că alegerile nu sunt valabile din cauza neîntrunirii conditiei de participare a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot, se va face mentiune despre acest lucru în procesele-verbale.

(2) Noile alegeri se vor organiza după 10 zile de la data alegerilor precedente, în aceleasi conditii, folosindu-se aceleasi liste de candidati si alegători.

(3) Aceste noi alegeri se consideră valabile indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.

(4) Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi mentionată în procesul-verbal.

(5) Pentru al doilea tur, pe buletinele de vot, inclusiv pe cele nefolosite rămase de la turul I, se va înscrie, prin stampilare, mentiunea „turul II”.

Art. 53. - (1) Dacă alegerile au fost valabil organizate prin întrunirea numărului de votanti, se vor stabili rezultatele în vederea atribuirii mandatelor.

(2) Atribuirea mandatelor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi si până la ocuparea numărului legal de mandate.

(3) În caz de voturi egale, departajarea se va face prin tragere la sorti, la care pot participa si cei în cauză.

(4) Ultimul candidat neales ca membru devine membru supleant. Ceilalti membri supleanti vor fi stabiliti în ordinea descrescătoare a numărului de voturi.

Art. 54. - În cazul în care unul dintre mandatele membrilor titulari devine vacant, membrii supleanti vor lua locul membrilor titulari, în ordinea numărului de voturi obtinute.

Art. 55. - (1) Comisia electorală teritorială va întocmi, în două exemplare, cele 4 procese-verbale de stabilire a rezultatelor finale, din care câte un exemplar va fi înaintat în termen de maximum 6 zile Comisiei electorale centrale în vederea validării alegerilor.

(2) Pentru alegerea biroului consiliului teritorial se va întocmi un proces verbal separat.

Art. 56. - Atribuirea mandatelor se va face de comisia electorală teritorială, după validarea alegerilor de Comisia electorală centrală.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 57. - (1) Cheltuielile pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor se suportă de consiliile colegiilor teritoriale, iar cele pentru functionarea Comisiei centrale electorale se suportă din bugetul Consiliului national al Colegiului Farmacistilor din România.

(2) Membrilor comisiilor electorale teritoriale si ai Comisiei centrale electorale li se poate acorda o indemnizatie stabilită de consiliile teritoriale, respectiv de Biroul executiv al Consiliul national al Colegiului Farmacistilor din România.

(3) Birourile consiliilor colegiilor teritoriale, respectiv Biroul executiv al consiliului national central, vor asigura comisiilor electorale teritoriale si centrale personalul tehnic auxiliar necesar pe perioada cât acestea functionează, stabilind si suportând indemnizatia acestora.

Art. 58. - Termenele pe zile prevăzute în prezentul regulament electoral se calculează din ziua următoare celei în care încep să curgă si se împlinesc la sfârsitul zilei limită.

Art. 59. - Prin sintagma consiliul colegiului teritorial, folosită în prezentul regulament electoral, se întelege consiliul colegiului judetean, respectiv al Colegiul Farmacistilor din Municipiul Bucuresti.

Art. 60. - Prevederile prezentului regulament electoral se completează cu dispozitiile Legii nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale Statutului Colegiului Farmacistilor din România, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 61. - Contestatiile împotriva rezultatului alegerilor se fac si se depun la comisiile electorale teritoriale, în termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor votării.

Art. 62. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament electoral.


 

ANEXA Nr. 1

la regulamentul electoral

 

DECLARATIE DE CANDIDATURĂ

 

Subsemnatul/a ................................., cu domiciliul în ............................., str. ........................nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ........, sectorul/judetul ..................., specialitatea ......................, gradul profesional ............................., titlul stiintific (dacă este cazul)....................., având o vechime în profesie de ............ ani, pentru alegerile din anul .............. depun prezenta declaratie de candidatură la următoarele mandate din cadrul Colegiului Farmacistilor din Judetul ..................... /Municipiul Bucuresti:

1...........................(membru în consiliul colegiului teritorial);

2...........................(reprezentant în Adunarea generală natională);

3...........................(membru în comisia de cenzori);

4...........................(membru în comisia de disciplină).

De asemenea, declar că detin functia de ............................ în cadrul ................................................................................. (organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale)

Mentionez că am avut/nu am avut sanctiuni din partea Colegiului Farmacistilor din România în ultimii 5 ani.

Prin prezenta, declar si mă oblig ca, în situatia în care voi fi ales în functia/functiile pentru care am candidat, să particip la toate activitătile si actiunile organului din care fac parte.

Am luat act de prevederile Statutului Colegiului Farmacistilor din România, potrivit cărora absenta mea nemotivată de la 3 sedinte ale organului de conducere în care am fost ales atrage de drept revocarea mandatului încredintat.

 

Data

.............................

Semnătura

..............................

 

ANEXA Nr. 2

la regulamentul electoral

 

BULETIN DE VOT

pentru membrii Consiliului Colegiului Farmacistilor din Judetul............./Municipiul Bucuresti

Trebuie ales un număr de ............. persoane - membri titulari si un număr de ............ persoane - membri supleanti

 

CANDIDATI:

 

NR. CRT.

NUME

PRENUME

GRAD PROFESIONAL

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

pentru reprezentantii în Adunarea generală natională

Trebuie ales un număr de ............. persoane - membri titulari si un număr de ............ persoane - membri supleanti

 

CANDIDATI:

 

NR. CRT.

NUME

PRENUME

GRAD PROFESIONAL

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

pentru membrii Comisiei de disciplină a Colegiului Farmacistilor din Judetul ....................... /Municipiul Bucuresti

Trebuie ales un număr de ............. persoane - membri titulari si un număr de ............ persoane - membri supleanti

 

CANDIDATI:

 

NR. CRT.

NUME

PRENUME

GRAD PROFESIONAL

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN DE VOT

pentru membrii Comisiei de cenzori a Colegiului Farmacistilor din Judetul .................... /Municipiul Bucuresti

Trebuie ales un număr de ............. persoane - membri titulari si un număr de ............ persoane - membri supleanti

 

CANDIDATI:

 

NR. CRT.

NUME

PRENUME

GRAD PROFESIONAL

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.