MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 177         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 martie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

172. - Decret privind eliberarea din functie a presedintelui Consiliului Concurentei

 

193. - Decret pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

 

194. - Decret pentru eliberarea din functia de procuror sef al Sectiei de combatere a coruptiei din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie

 

195. - Decret pentru numirea procurorului sef al Sectiei de urmărire penală si criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

196. - Decret pentru numirea procurorului sef adjunct al Sectiei de urmărire penală si criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 74 din 8 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12, art. 13 alin. (1) si (3) si art. 19 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane

 

Decizia nr. 115 din 15 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

216. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 6 decembrie 2006 si la Bucuresti la 21 decembrie 2006, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru finantarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii scolare din România, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2003

 

222. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării si pentru abrogarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 125/2007

 

223. - Hotărâre pentru modificarea structurii bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2007 privind cheltuielile din credite externe

 

228. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 322/1996 privind deschiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei „Aeroport Satu Mare” si înfiintarea Unitătii vamale „Aeroport Satu Mare” pentru traficul international de călători si mărfuri

 

241. - Hotărâre pentru aprobarea Programului de dezvoltare a constructiilor de locuinte în România în perioada 2007-2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

149. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de cereale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

3. - Regulament privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a presedintelui Consiliului Concurentei

 

În temeiul prevederilor ari. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 17 alin. (8) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mihai Berinde, presedintele Consiliului Concurentei, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 172.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

 

În temeiul art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) si al art. 106 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 5 si al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Mihai Răzvan Ungureanu, ministrul afacerilor externe, si se constată încetarea functiei acestuia de membru al Guvernului.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 193.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functia de procuror sef al Sectiei de combatere a coruptiei din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie

În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, si ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere sesizarea ministrului justitiei si avizul Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Irinel Păun se eliberează din functia de procuror sef al Sectiei de combatere a coruptiei din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 194.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea procurorului sef al Sectiei de urmărire penală si criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justitiei si avizul favorabil al Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Marius Constantin Iacob se numeste în functia de procuror sef al Sectiei de urmărire penală si criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 195.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea procurorului sef adjunct al Sectiei de urmărire penală si criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justitiei si avizul favorabil al Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Octavian Virgiliu Ojog se numeste în functia de procuror sef adjunct al Sectiei de urmărire penală si criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 196.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 74

din 8 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12, art. 13 alin. (1) si (3) si art. 19 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12, art. 13 alin. (1) si (3) si ale art. 19 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, exceptie ridicată de Gregorian Bivolaru în Dosarul nr. 353/2005 al Tribunalului Sibiu - Sectia penală.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, apărătorul ales cu delegatie la dosar. Se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Apărătorul ales al autorului exceptiei pune concluzii de admitere a acesteia, deoarece dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale invocate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 11 iulie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 353/2005, Tribunalul Sibiu - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12, art. 13 alin. (1) si (3) si ale art. 19 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, exceptie ridicată de Gregorian Bivolaru în dosarul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 1 referitoare la Statul român, ale art. 3 referitoare la Teritoriul României, ale art. 4 referitoare la Unitatea poporului si egalitatea între cetăteni, ale art. 9 referitoare la Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale, ale art. 25 alin. (2) referitoare la dreptul cetăteanului român de a-si stabili domiciliul ori resedinta oriunde în tară, de a emigra, precum si de a reveni în tară, ale art. 26 alin. (2) referitoare la libertatea persoanei fizice de a dispune în anumite conditii de ea însăsi, ale art. 44 referitoare la Dreptul de proprietate privată si ale art. 53 alin. (2) referitoare la împrejurările în care poate fi restrâns exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti.

În opinia sa, dispozitiile art. 12 si art. 13 alin. (1) si (3) din Legea nr. 678/2001 operează cu o terminologie ambiguă, care permite o interpretare restrictivă a acestora. Astfel, desi abuzul de autoritate nu desemnează o modalitate invazivă de viciere a consimtământului unei persoane de a locui unde doreste, legiuitorul a incriminat, în contradictie cu Legea fundamentală, un comportament ce lezează drepturile persoanei de a-si stabili în mod liber resedinta pe baza propriei vointe.

De asemenea, incriminarea actiunilor de cazare sau primire a unor persoane ori atragerea acestora prin abuz de autoritate în scopul unei posibile „exploatări” contravine dreptului constitutional prevăzut de art. 26 alin. (2), deoarece în acceptiunea dreptului fundamental se include si posibilitatea persoanelor de a accepta sau nu o autoritate autentică sau iluzorie a unei alte persoane, inclusiv prin adoptarea unor comportamente sugerate de această autoritate, si, totodată, dreptul corelativ al acestei autorităti de a sugera comportamentele conforme convingerilor sale, fără a le impune în mod fortat, oricărei alte persoane care acceptă în mod liber această autoritate.

În plus, prin incriminarea celor două fapte se aduce atingere si art. 53 alin. (2) din Constitutie, deoarece prin aceasta drepturile prevăzute în art. 25 alin. (2) si art. 26 alin. (2) din Legea fundamentală sunt restrânse până la eliminarea lor.

În sfârsit, prevederile art. 19 din Legea nr. 678/2001 contravin dreptului de proprietate privată, deoarece permit luarea măsurii de sigurantă a confiscării speciale a imobilului în care au fost cazate persoanele traficate. Or, potrivit art. 44 alin. (3), (4) si (8) din Constitutie, orice fel de expropriere sau nationalizare a bunurilor proprietate privată, cu exceptia utilitătii publice, interzice confiscarea averii dobândite licit, deci inclusiv a imobilelor care au ca destinatie satisfacerea unor necesităti de locuit.

Autorul exceptiei nu a arătat în ce constă în concret contrarietatea prevederilor legale criticate cu celelalte dispozitii constitutionale invocate în cauză.

Tribunalul Sibiu - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dreptul la libera circulatie nu este un drept absolut, el trebuind exercitat potrivit unor reguli stabilite de lege. Prevederile legale criticate se aplică doar unei anumite categorii de cetăteni si izvorăsc din necesitatea prevenirii si combaterii fenomenului de trafic de fiinte umane, care reprezintă un pericol grav la ordinea constitutională.

De asemenea, dreptul persoanei de a dispune de ea însăsi comportă limite determinate de protectia celorlalti, a grupului social; astfel, prin prevederile criticate se instituie o măsură de protectie socială în scopul prevenirii atingerilor grave ce pot fi aduse drepturilor omului prin săvârsirea unor fapte de trafic de fiinte umane.

Cât priveste dispozitiile art. 19 din Legea nr. 567/2001 în raport cu dispozitiile art. 44 din Legea fundamentală, Guvernul arată că, potrivit alin. (8) al aceluiasi articol constitutional, averea dobândită licit nu poate fi confiscată, nefăcându-se nicio referire la cea dobândită în mod ilicit, asa cum mentionează autorul exceptiei.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată, deoarece textele legale criticate nu contin norme care să contravină dispozitiilor art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (2) si art. 53 alin. (2) din Legea fundamentală.

Prevederile art. 1, 3, 4 si 9 din Constitutie nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, aie art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 12, art. 13 alin. (1) si (3) si art. 19 din Legea nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, modificate prin art. 1 pct. 1 din Legea nr. 287/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 13 octombrie 2005, si prin art. 1 pct. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 19 iulie 2005, care au următorul continut:

- Art. 12: „(1) Constituie infractiunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin amenintare, violentă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înselăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-si exprima vointa, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obtinerea consimtământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane, si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Traficul de persoane săvârsit în una dintre următoarele împrejurări:

a) de două sau mai multe persoane împreună;

b) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integritătii corporale sau a sănătătii;

c) de un functionar public în exercitiul atributiilor de serviciu constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 5 ani la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.”;

- Art. 13 alin. (1) si (3): „(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, găzduirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, constituie infractiunea de trafic de minori si se pedepseste cu închisoare de la 5 ani la 15 ani si interzicerea unor drepturi. [...]

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) si (2) sunt săvârsite în conditiile prevăzute la art. 12 alin. (2), pedeapsa este închisoare de la 7 ani la 18 ani si interzicerea unor drepturi, în cazul prevăzut la alin. (1), si închisoare de la 10 ani la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, în cazul prevăzut la alin. (2).”;

- Art. 19: „(1) Banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite în urma săvârsirii infractiunilor prevăzute în prezenta lege ori cele care au servit la săvârsirea acestor infractiuni,

precum si celelalte bunuri prevăzute de art. 118 din Codul penal sunt supuse confiscării speciale, în conditiile stabilite de acel articol.

(2) Sunt considerate bunuri care au servit la săvârsirea infractiunii si mijloacele de transport care au folosit la realizarea transportului persoanelor traficate, precum si imobilele în care aceste persoane au fost cazate, dacă apartin făptuitorilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că potrivit art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, Parlamentul are competenta de a reglementa prin lege organică infractiunile, pedepsele si regimul executării acestora.

Curtea nu poate primi sustinerea autorului exceptiei privind ambiguitatea termenilor în care este redactat art. 12 alin. (1) din lege, textul criticat definind clar continutul infractiunii de trafic de persoane, fără ca prin dispozitiile pe care le cuprinde să contravină în vreun fel Constitutiei. Astfel, este evident nefondată sustinerea autorului exceptiei că „abuzul de autoritate” nu implică vicierea vointei unei persoane în executarea unor acte prin care dispune de libertatea sa în folosul persoanei care exercită abuzul. În conditiile în care o persoană este recrutată, transportată, transferată, cazată sau primită, prin mijloacele prevăzute de textul criticat, între care „abuzul de autoritate”, cu scopul de a fi exploatată, nu se poate retine, asa cum fără temei se sustine în motivarea exceptiei, că incriminarea unei asemenea fapte încalcă dreptul la liberă circulatie, prevăzut de art. 25 din Constitutie, sau dreptul persoanei de a dispune de ea însăsi, consacrat prin art. 26 alin. (2) din Legea fundamentală.

În ceea ce priveste art. 19 din Legea nr. 678/2001 atacat prin raportare la prevederile constitutionale privind dreptul de proprietate privată, Curtea constată că măsura de sigurantă a confiscării speciale îsi găseste temei tocmai în art. 44 alin. (9) din Legea fundamentală, potrivit căruia bunurile folosite sau rezultate din infractiuni pot fi confiscate în conditiile legii. Or, imobilul în care a fost cazată persoana traficată este, în acceptiunea legii, un bun care a servit la săvârsirea infractiunii.

Celelalte dispozitii constitutionale invocate nu au incidentă în cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12, art. 13 alin. (1) si (3) si ale art. 19 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, exceptie ridicată de Gregorian Bivolaru în Dosarul nr. 353/2005 al Tribunalului Sibiu - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 115

din 15 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Elena Horodniceanu în Dosarul nr. 6.153/300/2006 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde reprezentantul autoarei exceptiei, avocat, cu delegatie la dosar. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 2.116D/2006, exceptie ridicată de Elena Horodniceanu în Dosarul nr. 5.297/302/2006 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Răspunde autoarea exceptiei, prin avocat, cu delegatie la dosar, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 2.415D/2006. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Elena Horodniceanu în Dosarul nr. 5.277/302/2006 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde autoarea exceptiei, prin avocat, cu delegatie la dosar, precum si părtile Ion Verzescu si Dumitra Verzescu. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate care fac obiectul dosarelor nr. 2.415D/2006, nr. 2.116D/2006 si nr. 2.101D/2006 au continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Părtile prezente si reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu măsura conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 2.415D/2006 si nr. 2.116D/2006 la Dosarul nr. 2.101 D/2006, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul autoarei exceptiei sustine neconstitutionalitatea prevederilor art. 45 alin. (5), astfel cum a fost motivată în fata instantei de judecată, si solicită Curtii Constitutionale să se pronunte în ce măsură prevederile legale criticate sunt aplicabile unui contract de vânzare-cumpărare încheiat sub imperiul Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat. De asemenea, depune note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând practica în materie a Curtii Constitutionale. În ceea ce priveste solicitarea autoarei exceptiei, arată că aceasta nu este o problemă de constitutionalitate, ci una de interpretare si aplicare a legii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 14 septembrie 2006, din 11 septembrie 2006 si din 6 noiembrie 2006, pronuntate în dosarele nr. 6.153/300/2006, nr. 5.297/302/2006 si nr. 5.277/302/2006, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti si Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Exceptia a fost ridicată de Elena Horodniceanu în cauze având ca obiect constatarea nulitătii absolute a unui contract de vânzare-cumpărare a unui imobil-constructie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat contravine principiului constitutional al neretroactivitătii legii, cu exceptia legii penale mai favorabile, deoarece declară prescriptibil dreptul la actiune în materia constatării nulitătii absolute si validează în acest mod acte juridice încheiate cu nerespectarea dispozitiilor legale în vigoare.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti apreciază că textul de lege criticat este neconstitutional.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti apreciază că exceptiile de neconstitutionalitate sunt neîntemeiate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă prevederile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, potrivit cărora: „Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune se prescrie în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi,”

În opinia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie referitoare la neretroactivitatea legii, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textul de lege criticat a mai format obiectul controlului de constitutionalitate si, prin mai multe decizii, s-a statuat că acesta este constitutional.

Astfel, prin Decizia nr. 296 din 8 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 12 august 2003, Curtea a retinut că dispozitiile legale criticate recunosc dreptul titularului la exercitarea actiunii în constatarea nulitătii absolute a actelor juridice de înstrăinare a imobilelor preluate în mod abuziv si asigură posibilitatea de valorificare a acestuia în cadrul unui termen instituit în scopul evitării unor stări de incertitudine prelungite în ceea ce priveste raporturile juridice civile, precum si pentru asigurarea stabilitătii si securitătii acestora, cu atât mai mult cu cât au ca obiect dreptul de proprietate. De asemenea, se arată că imprescriptibilitatea, consfintită cu titlu de principiu în legislatia civilă, nu este consacrată ca atare de Constitutie. Asa fiind, legiuitorul poate, în considerarea unor ratiuni majore, să deroge de la acest principiu, asa cum a procedat prin norma dedusă controlului, fără a îndreptăti calificarea reglementării respective ca fiind neconstitutională.

De asemenea, prin Decizia nr. 730 din 24 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 7 decembrie 2006, analizând textul de lege criticat prin raportare, între alte dispozitii constitutionale, si la dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie, si cu o motivare identică, Curtea a constatat că aceste sustineri nu sunt întemeiate, pentru considerentele acolo retinute.

Solutiile pronuntate în deciziile anterior mentionate, precum si considerentele ce au stat la baza acestora îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au fost aduse elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale.

În prezenta cauză, autoarea exceptiei solicită Curtii Constitutionale să stabilească în ce măsură prevederile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 sunt aplicabile unui contract de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat.

Curtea constată că, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, „Sunt neconstitutionale prevederile actelor prevăzute la alin. (1), care încalcă dispozitiile sau principiile Constitutiei”, astfel încât cererea nu intră în sfera controlului de constitutionalitate, fiind de competenta instantelor de judecată, singurele în măsură a realiza interpretarea si aplicarea legii în speta dedusă judecătii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Elena Horodniceanu în Dosarul nr. 6.153/300/2006 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti si în dosarele nr. 5.297/302/2006 si nr. 5.277/302/2006 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Europeană de Investitii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 6 decembrie 2006 si la Bucuresti la 21 decembrie 2006, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru finantarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii scolare din România, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Legea nr. 440/2003 privind ratificarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru finantarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii scolare din România, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Europeană de Investitii prin scrisoarea*) semnată la Luxemburg la 6 decembrie 2006 si la Bucuresti la 21 decembrie 2006, la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru finantarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii scolare din România, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2003, ratificat prin Legea nr. 440/2003.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 28 februarie 2007.

Nr. 216.


*) Continutul scrisorii reprezintă traducerea autorizată din limba engleză.

 

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTITII

 

Prin DHL

 

Dl Sebastian Vlădescu

Ministru

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

RO-70060 Bucuresti

 

Copie: Dl Stefan Petrescu

director general

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

RO-70060 Bucuresti

 

Luxemburg, 6 decembrie 2006

 

JUII/MA&SEE/FBR/fb

 

Referitor la:       România - Reabilitarea infrastructurii scolare - Proiectul AFI (FI Nr. 22.134)

Contract de finantare (Contractul de finantare) semnat la 11 iulie 2003 între România si Banca Europeană de Investitii

 

Amendamentul nr. 1

 

Excelenta voastră,

Facem referire la programul de investitii pentru reabilitarea scolilor ce este în prezent efectuat si finantat de către BEI conform Contractului de finantare mentionat mai sus.

Ne face plăcere să vă informăm că, în urma rezultatelor si constatărilor misiunii tehnice desfăsurate în România pe 8 si 9 martie 2006, BEI este de acord să renunte la prevederea din Contractul de finantare conform căreia, pentru a se efectua plăti, împrumutatul poate să dispună de o sumă maximă de lichidităti.

Dată fiind necesitatea de a asigura un flux continuu de finantare a proiectului pentru a garanta implementarea sa corespunzătoare, s-a convenit unilateral de către Bancă faptul că, în baza renuntării propuse, art. 1.04 C (b) din Contractul de finantare se amendează si va avea următorul continut:

„(b) a unei declaratii de la MECT care să ateste că cheltuielile au fost efectuate pentru articole finantate de Bancă, în conformitate cu descrierea tehnică (fără taxele si impozitele plătibile în România) pentru o sumă egală cu toate transele anterior disponibilizate, minus 4.000.000 EUR (patru milioane euro)”.

Pentru a confirma acceptul dumneavoastră cu privire la cele de mai sus, accept care este suficient pentru a efectua plătile în cursul lunii decembrie 2006, vă rugăm să initializati, să contrasemnati si să datati al doilea exemplar original al acestei scrisori si apoi să îl returnati, cu semnăturile oficiale, la Bancă prin postă cu confirmare de primire sau prin curier.

 

Cu stimă,

Banca Europeană de Investitii

F. Bruni Roccia        G.P. Manzella

 

Agreat si acceptat pentru si în numele

Ministerului Finantelor Publice

 

Data:                            21 decembrie 2006

Functia:                        Ministrul finantelor publice

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării si pentru abrogarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 125/2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 3 litera A, după punctul X se introduce un nou punct, punctul XI, cu următorul cuprins:

 

„XI. Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.”

Art. II. - Articolul II din Hotărârea Guvernului nr. 125/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 13 februarie 2007, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 222.

 

ANEXA Nr. 1)

(Anexa Nr. 1 la Hotãrârea Guvernului Nr. 223/2005)

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea structurii bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2007 privind cheltuielile din credite externe

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea structurii bugetului servicii si dezvoltare publică”, titlul 70 „Cheltuieli de capital”, Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2007, în articolul 70.01 „Active fixe”, alineatul 71.01.01 „Constructii”, sensul suplimentării cu suma de 17.500 mii lei a Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să capitolului 74.06 „Protectia mediului”, titlul 70 „Cheltuieli de introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, capital”, articolul 70.01 „Active fixe”, alineatul 71.01.03 modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat „Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale”, prin si în volumul si structura bugetului Ministerului Mediului si diminuarea cu aceeasi sumă a capitolului 70.06 „Locuinte, Gospodăririi Apelor pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 223.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 322/1996 privind deschiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei „Aeroport Satu Mare” si înfiintarea Unitătii vamale „Aeroport Satu Mare” pentru traficul international de călători si mărfuri

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 322/1996 privind deschiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei „Aeroport Satu Mare” si înfiintarea Unitătii vamale„Aeroport Satu Mare” pentru traficul international de călători si mărfuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 16 mai 1996, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind deschiderea Punctului de trecere a frontierei «Aeroport Satu Mare» si înfiintarea Biroului vamal «Aeroport Satu Mare» pentru traficul international de călători si mărfuri”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă deschiderea Punctului de trecere a frontierei «Aeroport Satu Mare» si înfiintarea Biroului vamal «Aeroport Satu Mare» pentru traficul international de călători si mărfuri.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

 „Art. 2. - Programul de functionare a Punctului de trecere a frontierei de stat si a Biroului vamal, înfiintate conform art. 1, este acelasi cu cel al Aeroportului Satu Mare.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Regia Autonomă «Aeroport Satu Mare» va pune la dispozitie spatiile si utilitătile necesare pentru desfăsurarea activitătii de control pentru trecerea frontierei si pentru activitatea vamală, conform anexelor nr. 1 si 2.”

5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 6,  cu următorul cuprins:

„Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

6. Hotărârea Guvernului nr. 322/1996 se completează cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 228.

 

SPATIILE SI UTILITĂTILE

necesare pentru Punctul de control pentru trecerea frontierei de stat „Aeroportul Satu Mare”

 

1. o încăpere pentru seful Punctului de control pentru trecerea frontierei de stat;

2. o încăpere pentru sefii de tură;

3. o încăpere pentru ofiterul de serviciu si dispecerat;

4. o încăpere pentru agentii operativi;

5. o încăpere pentru efectuarea cercetării penale;

6. o încăpere pentru biroul criminalistic (expertize, cercetarea falsurilor etc);

7. 4 tonete cu câte două posturi pentru sensul de intrare în tară;

8. 3 tonete cu câte două posturi pentru sensul de iesire din tară;

9. o încăpere pentru persoanele retinute (străini declarati indezirabili, făptuitori etc);

10. o încăpere pentru solicitantii de azil, cu amenajările corespunzătoare pentru o sedere de până la 20 de zile;

11. o zonă de tranzit aeroportuar delimitată;

12. 7 calculatoare;

13. 3 imprimante;

14. un server;

15. un rastel pentru armament si munitie;

16. 8 fisete;

17. 6 dulapuri tip vestiar;

18. un copiator;

19. o linie telefonică interurbană;

20. o linie telefonică pentru transmitere de date;

21. o linie telefonică inter C;

22. mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare încăpere, conform destinatiei acesteia.

 

ANEXA Nr. 2

 

SPATIILE Sl UTILITĂTILE

necesare pentru Biroul vamal „Aeroportul Satu Mare”

 

1. o încăpere pentru seful Biroului vamal;

2. o încăpere pentru personalul vamal de serviciu;

3. o încăpere pentru controlul vamal corporal;

4. o încăpere pentru bunuri retinute sau confiscate;

5. o încăpere pentru personalul cu atributii privind datoria vamală (financiar-contabilitate);

6. un calculator;

7. o linie telefonică interurbană;

8. mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare încăpere, conform destinatiei acesteia.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului de dezvoltare a constructiilor de locuinte în România în perioada 2007-2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de dezvoltare a constructiilor de locuinte în România în perioada 2007- 2010, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se autorizează Ministeruî Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Agentia Natională pentru Locuinte, să deruleze programul prevăzut la art. 1, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Agentia Natională pentru Locuinte, are următoarele atributii principale:

a) coordonează si monitorizează implementarea si derularea Programului de dezvoltare a constructiilor de locuinte în perioada 2007-2010;

b) solicită autoritătilor administratiei publice centrale si locale situatia terenurilor ce pot fi utilizate pentru realizarea programului prevăzut la art. 1;

c) propune spre aprobare Guvernului măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite în Program;

d) asigură comunicarea cu autoritătile publice locale din acest domeniu, precum si armonizarea punctelor de vedere.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea

teritoriului,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 241.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM

de dezvoltare a constructiilor de locuinte în România în perioada 2007-2010

 

Art. 1. - Programul de dezvoltare a constructiilor de locuinte în România în perioada 2007-2010 (Programul) urmăreste relansarea constructiilor de locuinte în România prin realizarea unor spatii de locuit moderne, accesibile unui număr cât mai mare de cetăteni.

Art. 2. - Programul se realizează cu asigurarea de către autoritătile publice locale a amplasamentelor pentru locuinte cu terenuri viabilizate, care să asigure apă, canalizare, energie electrică, gaz metan, sistematizare pe verticală, drumuri si căi de acces, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 3. - În termen de 30 de zile de la data aprobării Programului, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Agentia Natională pentru Locuinte organizează o bază de date cu solicitările de locuinte destinate închirierii si/sau dobândirii în proprietate, adresate, în conditiile legii, consiliilor judetene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale.

Art. 4. - Autoritătile publice centrale sau locale, la solicitarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, vor pune la dispozitie date în legătură cu terenurile disponibile pentru constructia de locuinte, în termen de 20 de zile de la solicitare.

Art. 5. - În termen de 30 de zile de la data transmiterii situatiei prevăzute la art. 4, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Agentia Natională pentru Locuinte, va analiza posibilitătile tehnico-economice de realizare a locuintelor pe terenurile identificate si va estima costurile pentru realizarea utilitătilor prevăzute la art. 2; în baza acestor date Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va formula propuneri Guvernului în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 6. - (1) În situatia în care terenurile prevăzute la art. 4 apartin domeniului public al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale, acestea pot fi trecute în domeniul privat al autoritătilor publice locale în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Pe terenurile care se transmit conform alin. (1) se asigură si realizarea lucrărilor tehnico-edilitare în conditiile prezentului program, potrivit legii.

Art. 7. - Terenurile pe care se construiesc locuinte în conditiile prezentului program vor putea fi concesionate sau, după caz, date în folosintă pe toată durata de existentă a constructiei, conform legislatiei în vigoare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de cereale

 

În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale implementare politici sectoriale si de piată nr. 92.119 din 6 februarie 2007,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de cereale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„(2) Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Consiliului 66/402/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea semintelor de cereale, ultima dată amendată prin Directiva Comisiei 2006/55/CE din 12 iunie 2006, si implementează prevederile Directivei Comisiei 47/2006/CE din 23 mai 2006 privind conditiile speciale pentru prezenta Avena fatua în culturile de cereale, ale Deciziei Comisiei 86/109/CEE din 27 februarie 1986, Deciziei Comisiei 94/650/CE din 28 septembrie 1994 si ale Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004.”

2. Literele b) si c) ale alineatului (3) al articolului 11 vor avea următorul cuprins:

„b) Conditiile speciale privind prezenta de Avena fatua sunt implementate prin Directiva Comisiei 47/2006/CE, conform prevederilor lit. c);

c) Autoritatea oficială poate elibera, pentru loturile de sământă de cereale care se comercializează, un certificat oficial privind conditiile speciale pentru Avena fatua, dacă un esantion de cel putin 3 kg prelevat în conformitate cu art. 7 si examinat oficial în laborator este liber de Avena fatua.”

3. Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 3

 

GREUTATEA LOTURILOR SI A ESANTIOANELOR

 

Specia

Greutatea maximă a unui lot (tone)

Greutatea minimă a unui esantion care se prelevează dintr-un lot (grame)

Greutatea esantionului pentru determinările prin numărare prevăzute în coIoana 4 la 10 din anexa nr. 2 (2) A) si anexa nr. 2 (3) (grame)

Avena sativa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Secate cereale, Triticosecale

30

1.000

500

Phalaris canariensis

10

400

200

Oryza sativa

30

500

500

Sorphum spp.

10

1.000

900

Zeamays, sământa Bază a liniilor hibride

40

250

250

Zeamays, sământa Bază alta decât liniile hibride; sământa Certificată

40

1.000

1.000”

 

4. La anexa nr. 7 titlul II „Prelucrarea si certificarea semintelor litera E punctul 1, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) ITCSMS sau LCCSMS pot, la solicitarea operatorului economic, acorda derogări pentru certificarea si comercializarea semintelor Prebază si Bază care nu îndeplinesc conditiile de germinatie prevăzute în anexa nr. 2, în conformitate cu art. 4 lit. a) din prezentul ordin. Această derogare se poate acorda până la 20% pentru sământa Prebază si până la 10% pentru sământa Bază din procentul de germinatie normat la fiecare specie, iar peste acest procent derogarea poate fi acordată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, la solicitarea operatorului economic.

Autoritatea va elibera «Documentul oficial de certificare a lotului de sământă», eticheta oficială sau vigneta oficială, cu mentiunea «Sământă cu derogare» si a indicelui pentru care s-a acordat derogarea. Furnizorul trebuie să garanteze germinatia pentru care s-a aprobat derogarea si să mentioneze pe o etichetă proprie indicele efectiv al acesteia, numele si adresa sa, precum si numărul de lot.”

5. La anexa nr. 7 titlul II „Prelucrarea si certificarea semintelor” litera G, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3.1. Precontrolul se efectuează în parcele de control în câmp, spatii protejate si/sau prin analize de laborator. În parcelele de precontrol se urmăreste:

a) în precontrol se însământează parcele de control la marginea sau în interiorul culturii semincere Prebază sau Bază destinate multiplicării (precontrolul poate reprezenta si postcontrolul generatiei anterioare);

b) examinarea plantelor crescute din esantionul de sământă se efectuează în fazele care permit observarea caracterelor esentiale;

c) când rezultatul din parcelele de precontrol arată că identitatea si puritatea varietală nu au fost mentinute, autoritatea oficială nu certifică sământa obtinută din parcelele sau loturile respective;

d) precontrolul se poate efectua si în perioada de extrasezon în sere sau zone climatice care permit cresterea plantelor în perioada de iarnă.

3.2. Precontrolul prin analize de laborator se poate efectua prin metode ca: electroforeza, reactia ADN-polimerazei (PCR), rezonanta magnetică nucleară (RMN), teste imunoenzimatice tip ELISA si/sau alte metode de laborator acceptate de institutiile si organismele de profil din UE si/sau pe plan international.

3.3. Speciile, metodele si mărimea esantioanelor pentru precontrolul prin analize de laborator:

a) la cereale păioase (grâu comun, grâu durum, secară, orz, orez), electroforeza se aplică pentru determinarea proteinelor de rezervă, pe esantioane de seminte de minimum 200 grame;

b) la porumb electroforeza se aplică pentru determinarea enzimelor specifice astfel: pentru linii, la esantioane de seminte de 200 grame, iar pentru semintele hibride la esantioane de seminte de 500 grame;

c) la partidele/loturile de seminte non-OGM ale speciilor la care se multiplică/comercializează si soiuri OGM, testele de laborator se efectuează pe un esantion de seminte de 1.000 grame, omogenizat si divizat în două subesantioane a 500 grame (esantionul si contraesantionul);

d) analizele de laborator pentru precontrol se vor efectua în laboratoare oficiale sau acreditate, agreate de către INCS.”

6. La anexa nr. 7 titlul II „Prelucrarea si certificarea semintelor” litera G, punctul 6 va avea următorul cuprins:

„6. Esantioanele se expediază la centrele de testarea soiurilor, însotite de un borderou în care se va specifica: specia, soiul, categoria biologică, lotul sau partida; un exemplar al borderoului se va transmite si la INCS.

Esantioanele, exceptând cazurile fortuite legate de certificările efectuate după aceste termene, se expediază la CTS-uri astfel:

a) CTS Cogealac, comuna Tariverde, judetul Constanta, CP 907076, pentru cereale de toamnă, până la 30 septembrie;

b) CTS Troian, comuna Troian, judetul Teleorman, CP 147415, pentru: porumb si sorg, până la 20 martie;

c) CTS Sibiu, Sibiu, Str. Sibiului nr. 59, CP 550088, pentru cereale de primăvară, până la 1 martie;

d) CTS Dâlga, comuna Dor Mărunt, judetul Călărasi, CP 917055, pentru porumb OGM, până la data de 20 martie;

e) ISTIS Bucuresti, bd. Mărăsti nr. 61, sectorul 1, CP 011464, pentru orez, până la data de 1 martie.”

7. La anexa nr. 7 titlul II „Prelucrarea si certificarea semintelor” litera G, punctul 8 va avea următorul cuprins:

„8.1. Se consideră corespunzătoare puritatea varietală determinată în postcontrol, cel putin egală cu normele de puritate varietală cuprinse în anexa nr. 2 sau redusă cu maximum 1%.

8.2. Fac exceptie de la alin. 8.1 loturile de seminte din speciile următoare, care se consideră corespunzătoare pentru puritatea varietală, astfel:

- soiurile de Phalaris canariensis si Secate cereale, altele decât hibrizii, dacă întrunesc prevederile anexei nr. 1 lit. A;

- hibrizii de orz, ovăz, grâu comun, grâu durum, grâu îmbrăcat si triticale autogam dacă întrunesc prevederile anexei nr. 2 lit. C;

- liniile consangvinizate de porumb: puritate varietală minimă de 98%;

- linii consangvinizate androsterile de porumb: puritate varietală minimă de 97%, cu maximum 1% plante fertile si cu maximum 2% plante netipice;

- hibrizi simpli (HS), de porumb, forme parentale: puritate varietală minimă de 97%, cu maximum 1% plante cu stiuleti netipici si maximum 2% plante netipice;

- hibrizi simpli (HS), hibrizi triliniari (HT) si hibrizi dubli (HD) (F1): puritate varietală minimă de 95%.”

8. La anexa nr. 7 titlul II „Prelucrarea si certificarea semintelor”, litera G se completează cu un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:

„9. Prezenta semintelor modificate genetic în partide/loturi de seminte non-OGM se admite până la maximum 0,9% în urma testării în laborator; semintele care prezintă un procent mai mare de 0,9% impurificare cu OGM se consideră seminte modificate genetic.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 2 martie 2007.

Nr. 149.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si ale art. 30 alin. (1) din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în baza prevederilor art. 101 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 si ale art. 34 alin. (1) din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a Românei,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică institutiilor de credit persoane juridice române si sucursalelor institutiilor de credit din state terte care functionează pe teritoriul României, institutiilor financiare nebancare persoane juridice române si sucursalelor institutiilor financiare nebancare străine, înscrise în Registrul special, entităti supuse supravegherii Băncii Nationale a României, denumite în continuare împrumutători, si reglementează conditiile minime de acordare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea dispozitiilor prezentului regulament institutiile financiare care intră sub incidenta sectiunii a 2-a a cap. IV si sectiunii 1 a cap. VI ale titlului I al părtii I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii privind finantarea persoanelor fizice

 

Art. 2. - Acordarea, garantarea si derularea creditelor destinate persoanelor fizice se realizează pe bază contractuală, în conformitate cu reglementările interne ale împrumutătorilor, aprobate de organele competente conform prevederilor actelor constitutive, în cazul împrumutătorilor persoane juridice române, si, respectiv, de organele statutare, în cazul sucursalelor împrumutătorilor persoane juridice străine.

Art. 3. - (1) Împrumutătorii desfăsoară activitatea de creditare a persoanelor fizice pe baza reglementărilor proprii validate de Banca Natională a României - Directia supraveghere.

(2) Orice modificare ulterioară a reglementărilor proprii se notifică Băncii Nationale a României si devine aplicabilă numai după validarea acesteia de către Directia supraveghere.

Art. 4. - Împrumutătorii stabilesc în cadrul reglementărilor interne, în concordantă cu profilul si strategia lor de risc, cel putin următoarele:

a) modalitatea de organizare a activitătii de acordare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice si, după caz, conditiile de garantare pentru fiecare tip de credit;

b) categoriile de clienti eligibili pentru finantare;

c) procedura de clasificare a clientelei-tintă pe categorii de risc de nerambursare, fundamentat pe profilul general de risc al împrumutătorului;

d) categoriile de venituri considerate eligibile de către împrumutător, diferentiat pe categorii de clientelă, precum si coeficientii de ajustare aferenti în functie de gradul de certitudine si de caracterul de permanentă ale acestora;

e) categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile în scopul determinării gradului total de îndatorare, incluzând cel putin cheltuielile de subzistentă si angajamentele de plată altele decât cele de natura creditului;

f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, diferentiat pe categoriile de clientelă, si fundamentarea nivelurilor stabilite; gradul total de îndatorare se determină ca pondere a angajamentelor totale de plată decurgând din credite sau alte finantări rambursabile în veniturile eligibile, din care s-au dedus cheltuielile prevăzute la lit. e);

g) metodologia de reconsiderare periodică a coeficientilor de ajustare a veniturilor si nivelurilor maxime admise pentru gradul de îndatorare, în vederea asigurării acuratetei acestora pe o bază continuă.

 

CAPITOLUL III

Sanctiuni

 

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor si/sau a sanctiunilor

prevăzute la art. 226 si 229 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 sau, după caz, la art. 52 alin. (2) si la art. 53 din titlul I al Ordonantei Guvernului lir. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 6. - Până la îndeplinirea conditiei prevăzute la alin. (1) al art. 3, împrumutătorii care la data intrării în vigoare a prezentului regulament desfăsoară activitate de creditare a persoanelor fizice aplică normele interne de creditare în vigoare la data publicării prezentului regulament, nivelul maxim al gradului de îndatorare fiind limitat la 40%.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 7. - Casele centrale supraveghează respectarea de către cooperativele de credit afiliate a cerintelor prevăzute în prezentul regulament.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Normele Băncii Nationale a României nr. 10 din 27 iulie 2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 29 iulie 2005, modificate si completate prin Norma Băncii Nationale a României nr. 20 din 13 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 22 septembrie 2006.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 3.