MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 176         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 martie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

168. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere unui colonel în rezervă din Ministerul Apărării

 

169. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere unui colonel în rezervă din Ministerul Apărării

 

190. - Decret privind eliberarea din functie si numirea unui membru al Consiliului de onoare al Ordinului national Steaua României

 

191. - Decret privind eliberarea din functie si numirea unui membru al Consiliului de onoare al Ordinului national Steaua României

 

192. - Decret privind eliberarea din functie si numirea unui membru al Consiliului de onoare al Ordinului national Steaua României

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 77 din 8 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art 83 din Codul penal

 

Decizia nr. 105 din 13 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art 26 alin. (1) si afin. (2) pct. 2 si 3 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

218. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Băncii Nationale a României în domeniul public al orasului Agnita si în administrarea Consiliului Local al Orasului Agnita, judetul Sibiu

 

226. - Hotărâre privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2007 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

227. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sală Polivalentă 4.000 de locuri” - bd. Stirbei Vodă, municipiul Craiova, judetul Dolj

 

229. - Hotărâre pentru aprobarea afilierii Inspectoratului General al Politiei Române, reprezentat de Directia Politiei Transporturi, la Organizatia Politiilor Feroviare din Europa (RAILPOL) si a plătii contributiei anuale

 

230. - Hotărâre pentru aprobarea afilierii Inspectoratului General al Politiei Române, reprezentat de Directia Politiei Transporturi, la Organizatia Companiilor Europene de Transport Feroviar si Autoritătilor Politienesti (COLPOFER) si a plăti contributiei anuale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

41. - Decizie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale de Regle­mentare în Domeniul Energiei pe anul 2007

 

42. - Decizie privind constatarea încetării raporturilor de serviciu ale domnului Rujan Ion Cristinel, secretar generat adjunct al Ministerului Educatiei si Cercetării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

147. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comerciafizarea semintelor de sfeclă de zahăr si sfeclă furajeră

 

192. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere unui colonel în rezervă din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerea ministrului apărării si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 3 din data de 26 ianuarie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel (r) Ploscaru Ioan Gheorghe i se acordă gradul de general de brigadă în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 168.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă în retragere unui colonel în rezervă din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerea ministrului apărării si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 3 din data de 26 ianuarie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel (r) Vlădescu Nicolae Stan i se acordă gradul de general de brigadă în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 169.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie si numirea unui membru al Consiliului de onoare al Ordinului national Steaua României

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, aprobată prin Legea nr. 153/2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se eliberează, la cerere, din functia de membru al Consiliului de onoare al Ordinului national Steaua României, domnul Gheorghe Litarcec, cavaler al Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter.

Art. 2. - Se numeste în functia de membru al Consiliului de onoare al Ordinului national Steaua României, pentru restul de mandat, domnul Irinel Popescu, cavaler al Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 190.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie si numirea unui membru al Consiliului de onoare al Ordinului national Steaua României

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, aprobată prin Legea nr. 153/2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se eliberează, la cerere, din functia de membru al Consiliului de onoare al Ordinului national Steaua României, domnul Paul Florea, cavaler al Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce.

Art. 2. - Se numeste în functia de membru al Consiliului de onoare al Ordinului national Steaua României, pentru restul de mandat, domnul Ionel Haiduc, cavaler al Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 191.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie si numirea unui membru al Consiliului de onoare al Ordinului national Steaua Românie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, aprobată prin Legea nr. 153/2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se eliberează, la cerere, din functia de membru al Consiliului de onoare al Ordinului national Steaua României, domnul Alexandru Zub, cavaler al Ordinului national Steaua României în grad de Comandor.

Art. 2. - Se numeste în functia de membru al Consiliului de onoare al Ordinului national Steaua României, pentru restul de mandat, domnul Stere Gulea, cavaler al Ordinului national Steaua României în grad de Comandor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 192.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr.77

din 8 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art 83 din Codul penal, exceptie ridicată de Robert Kiss în Dosarul nr. 5.538/2006 (Dosar nr. unic 5443/117/2006) al Tribunalului Cluj - Sectia penală.

La apelul nominal, lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, referindu-se la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 2 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 5538/2006 (Dosar nr. unic 5443/117/2006), Tribunalul Cluj - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Codul penal, exceptie ridicată de Robert Kiss în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine, în esentă, că prevedenle legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât creează „o discriminare între condamnati, în functie de momentul descoperirii infractiunii”. Se arată că, „desi în ambele situatii prevăzute de afineatele 1 si 2 ale art 83 din Codul penal o nouă infractiune a fost comisă în termenul de încercare al suspendării conditionate a pedepsei pentru prima infractiune, condamnatii care se găsesc în situatia prevăzută la alin. 2 vor fi favorizati, în detrimentul celor aflati în situatia de ia afin. 1.”

Tribunalul Cluj - Sectia penală consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat este în concordantă cu dispozitiile art. 16 din Constitutie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că distinctiile pe care legiuitorul le face cu privire la revocarea suspendării pedepsei în cazul săvârsirii unei infractiuni în cursul termenului de încercare sunt determinate de situatiile diferite în care se află inculpatii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 83 din Codul penal, având următorul cuprins: Dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârsit din nou o infractiune, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanta revocă suspendarea conditionată, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeste cu pedeapsa aplicată pentru noua infractiune.

Revocarea suspendării pedepsei nu are loc însă, dacă infractiunea săvârsită ulterior a fost descoperită după expirarea termenului de încercare.

Dacă infractiunea ulterioară este săvârsită din culpă, se poate aplica suspendarea conditionată a executării pedepsei chiar dacă infractorul a fost condamnat anterior cu suspendarea conditionată a executării pedepsei. În acest caz nu mai are loc revocarea primei suspendări.

La stabilirea pedepsei pentru infractiunea săvârsită după rămânerea definitivă a hotărârii de suspendare nu se mai aplică sporul prevăzut de lege pentru recidivă.”

Dispozitiile constitutionale invocate ca fiind încălcate sunt cuprinse în art. 16 privind „Egalitatea în drepturi.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 83 din Codul penal în raport de art. 16 din Legea fundamentală si fată de critici similare. În acest sens sunt, de exemplu, deciziile nr. 637 din 24 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, nr.215 din 15 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 16 iunie 2003, si nr. 317 din 14 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, prin care Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate, pentru considerentele acolo arătate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si L art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Codul penal, exceptie ridicată de Robert Kiss în Dosarul nr. 5538/2006 (Dosar nr. unic 5443/117/2006) al Tribunalului Cluj - Sectia penala. Definitivă si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publică din data de 8 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 105

din 13 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 si 3 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor „art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România”, exceptie ridicată de Al-Tikriti Waleed Khalid Subhi în Dosarul nr. 1.712/302/2006 (RF) al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal, cauză înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 2.183D/2006.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă interpretul autorizat de limba arabă, Rashed Abdullah Abdul Rahman. Magistratul-asistent informează Curtea că partea Oficiul National pentru Refugiati a transmis prin Serviciul de

Registratură al Curtii Constitutionale note scrise prin care solicită respingea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 2.184D/2006 având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor „art. 5 pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România”, exceptie ridicată de Nabeel Ahmed Dawood, Sarra Hasen Saeed, Nabeel Abdalla si Nabeel Mwiam în Dosarul nr. 3.748/302/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Răspunde interpretul autorizat de limbă arabă.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 2.223D/2006, nr. 2.364D/2006 si nr. 2.265D/2006, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor „art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România”, exceptie ridicată de Du Zhonghen, Johnson Albert si Dii Eugene Menesusor în dosarele nr. 9.560/302/2006, nr. 11.126/302/2006 si nr. 10.753/302/2006 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Răspund interpretul autorizat de limba chineză, dl. Ioan Budura, precum si interpretul autorizat de limba engleză, d-na Elena Andrei. Magistratul-asistent arată că si în aceste dosare partea Oficiul National pentru Refugiati a transmis note scrise, cu un continut identic, prin care solicită respingea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

Curtea, având în vedere identitatea partială a obiectului exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 2.365D/2006, nr. 2.364D/2006, nr. 2.223D/2006 si nr. 2.184D/2006 la Dosarul nr. 2.183D/2006, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public precizează, mai întâi, că Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 a fost abrogată expres prin Legea nr. 122/2006 privind azilul în România. Arată însă că solutia legislativă continută în textele ce constituie obiectul exceptiei a fost preluată de noua reglementare, la art 26 afin. (1) si alin. (2) pct. 2 si 3. Consideră că jurisprudenta Curtii Constitutionale cu privire la dispozitiile art. 5 pct. 2 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 îsi mentine valabilitatea si în ceea ce priveste dispozitiile mentionate din Legea nr. 122/2006, motiv pentru care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct 2 si 3 din Legea nr. 122/2006.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierile din 7 si 14 septembrie 2006, pronuntate în dosarele nr. 1.712/302/2006 (RF) si nr. 3.748/302/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 pct 2, respectiv art 5 pct 3 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, Exceptia a fost ridicată de Al-Tikriti Waleed Khalid Subhi, respectiv de Nabeel Ahmed Dawood, Sarra Hasen Saeed, Nabeel Abdalla si Nabeel Miriam în cauze având ca obiect solutionarea „unor recursuri formulate împotriva unor sentinte civile de respingere a cererilor de acordare a statutului de refugiat. Totodată, prin încheierile din 20 octombrie 2006 si 13 noiembrie 2006, pronuntate în dosarele nr. 9.560/302/2006, nr. 11.126/302/2006 si nr. 10.753/302/2006, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România. Exceptia a fost ridicată de Du Zhonghen, Johnson Albert si Dii Eugene Menesusor în cauze având ca obiect solutionarea unor plângeri împotriva hotărârilor Oficiului National pentru Refugiati de respingere a cererilor de acordare a statutului de refugiat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, având un continut similar, se sustine că dispozitiile art. 5 pct 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 sunt contrare prevederilor art. 22 alin. (2) din Constitutie, art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului st a libertătilor fundamentale si ale art. 3 din Conventia împotriva torturii si a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, texte care instituie dreptul absolut al persoanei la protectie împotriva riscului de tortură, pedepse sau tratamente inumane ori degradante.

Se arată, în acest sens, că, dată fiind lipsa de claritate a dispozitiilor legale criticate, acestea permit, pe de o parte, limitarea conditiilor de acordare a protectiei umanitare conditionate numai la situatiile în care riscul de tortură, pedepse sau tratamente inumane ori degradante ar surveni dintr-o temere bine întemeiată de persecutie, pentru unul sau mai multe dintre cele 5 motive de persecutie (rasa, religia, nationalitatea, opinia politică si apartenenta la un anumit grup social), în conditiile în care prevederile art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la interzicerea torturii, au un caracter absolut si neconditionat. Pe de altă parte, caracterul ambiguu al dispozitiilor legale criticate lasă loc unor interpretări arbitrare si în ceea ce priveste „natura si continutul pedepselor si tratamentelor inumane ori degradante”. Se mai mentionează că, în practică, majoritatea hotărârilor, atât ale Oficiului National pentru Refugiati, cât si ale instantei de judecată, sunt, în realitate, nemotivate sub aspectul acordării protectiei umanitare conditionate, întâlnindu-se, de cele mai multe ori, o solutie tipizată, favorizată de caracterul imprecis al textului de lege criticat, dar contrară prevederilor art. 3 alin. (2) din Conventia împotriva torturii si a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Cât priveste dispozitiile art. 5 pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, autorii exceptiei consideră că sunt contrare prevederilor art. .20 alin. (1) si ale art 21 alin. (1) si (2) din Constitutie. În acest sens, prezintă în mod detaliat consideratii din doctrina internatională si din practica jurisdictională străină - asupra notiunii de conflict armat internationalizat în cadrul dreptului umanitar international, concluzionând că „va fi esentială dezvoltarea unei protectii umanitare mai puternice în timpul unui conflict armat internationalizat.” Apreciază că, fată de situatia actuală din Irak, se poate vorbi cu certitudine de un astfel de conflict însă singurul motiv pentru care nu pot beneficia de protectia statutului român este textul de lege criticat, menit tocmai să acorde protectie solicitantilor acesteia.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal si Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece argumentele invocate se referă la posibilitatea unor interpretări restrictive ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, fără a releva un real conflict între textul în cauză si norma înscrisă la art. 22 din Constitutie, care, dimpotrivă, dau expresie acestei prevederi din Legea fundamentală.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptiile de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, devenit art. 26 din Legea nr. 122/2006, sunt constitutionale, iar determinarea circumstantelor specifice fiecărei situatii în parte în vederea aplicării textului de lege criticat nu reprezintă o problemă de constitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 5 pct. 2 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004. Curtea observă că, la data sesizării sale cu solutionarea prezentei exceptii, acest act normativ era abrogat în temeiul art. 152 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, act normativ ce preia însă solutiile legislative continute de dispozitiile de lege initial criticate. Ca atare, Curtea constată că, în realitate, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 si 3 din Legea nr. 122/2006, care prevăd următoarele:

- Art. 26 - Protectia subsidiară: „(1) Protectia subsidiară se poate acorda cetăteanului străin sau apatridului care nu îndeplineste conditiile pentru recunoasterea statutului de refugiat si cu privire la care există motive temeinice să se creadă că, în cazul retumării în tara de origine, respectiv în tara în care îsi avea resedinta obisnuită, va ti expus unui risc serios, în sensul prevederilor alin. (2), si care nu poate sau, datorită acestui risc, nu doreste protectia acelei tări.

(2) Prin risc serios, în sensul alin. (1), se întelege: (...)

2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante; sau

3. o amenintare serioasă, individuală, la adresa vietii sau integritătii, ca urmare a violentei generalizate în situatii de conflict armat intern ori international, dacă solicitantul face parte din populata civilă.”

În motivarea exceptiei ridicate autorii acesteia invocă încălcarea dispozitiilor art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1) si (2), art. 22 alin. (2) din Constitutie, ale art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si ale art. 3 din Conventia împotriva torturii si a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumanesau degradante.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, Curtea Constitutională constată că au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, atât sub forma anterioară a art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, în prezent abrogată, cât si în actuala redactare. De exemplu, prin deciziile nr. 648/2006, nr. 717/2006 si nr. 799/2006, Curtea a retinut, pentru argumentele acolo expuse, că dispozitiile art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România nu contravin textelor constitutionale si conventionale referitoare la interzicerea torturii, pretins a fi încălcate si în prezenta cauză.

Solutia pronuntată prin deciziile mentionate, precum si considerentele care au stat la baza acesteia îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi, de natură să modifice jurisprudenta Curtii.

Cât priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 3, Curtea observă că autorii exceptiei se limitează numai la a indica anumite texte din Constitutie pretins a fi încălcate, fără a evidentia însă, prin motivarea formulată, contrarietatea invocată. Sustinerile acestora contin referiri la modalitătile de interpretare în doctrina si practica internatională a notiunii de conflict armat internationalizat, în cadrul dreptului international umanitar, limitandu-se a afirma doar că, datorită neapHcării dispozitiilor art. 5 pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, solicitantii în spetă nu pot beneficia de protectia umanitară acordată de legea română, precum si de Conventia de la Geneva. Curtea constată, asadar, că autorii exceptiei nu formulează o reală critică de neconstitutionalitate, ci prezintă mai degrabă aspecte teoretice legate de interpretarea unei notiuni de drept si de fapt, ceea ce nu poate fi convertit într-o veritabilă critică de neconstitutionalitate.

Fată de aceste sustineri, Curtea reaminteste că aspectele legate de interpretarea unui text legal si aplicarea acestuia la un caz dat, în functie de circumstantele sale specifice, nu pot fi solutionate de instanta de contencios constitutional, ci sunt de atributul exclusiv al organelor competente în materie, precum si al instantei de judecată chemate să solutioneze litigiul în cauză, astfel că exceptia de neconstitutionalitate urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Al-Tikriti Waleed Khalid Subhi în Dosarul nr. 1.712/302/2006 (RF) al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal, precum si de Du Zhonghen, Johnson Albert si Dii Eugene Menesusor în dosarele nr. 9.560/302/2006, nr. 11.126/302/2006 si nr. 10.753/302/2006 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 3 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Nabeel Ahmed Dawood, Sarra Hasen Saeed, Nabeel Abdalla si Nabeel Miriam în Dosarul nr. 3.748/302/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data 13 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOANVIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Băncii Nationale a României în domeniul public al orasului Agnita si în dministrarea Consiliului Local

al Orasului Agnita, judetul Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, compus din constructie si terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Băncii Nationale a României în domeniul public al orasului Agnita si în administrarea Consiliului Local al Orasului Agnita, judetul Sibiu.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneaza:

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 februarie 2007.

Nr. 218.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Băncii Nationale a României în domeniul public al orasului Agnita si în administrarea Consiliului Local al Orasului Agnita, Judetul Sibiu

 

Adresa imobilului

Persoana juridcă de la care se

transmite imobilul

Persoana juriolcă la care se transmite

imobilul

Caracteristici tehnice ale imobilului

Pozitia în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public

al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului

nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului ceniraizat al bunurilor din domeniul public al statului

Orasul Agnita,

str. 1 Decembrie

nr. 1, judetul Sibiu

Statul român,

Banca Natională

a României

Orasul Agnita,

Consiliul Local

al Orasului Agnita

C.F. Agnita nr. 4.198 A+1

nr. top. 483-484/1/1

- Constructie parter si etaj cu 9 camere având destinatia de birouri, 1 debara, toaletă, coridor, ziduri despărtitoare, poartă, hol intrare, împrejmuire, bransamente edilitare, fântână si hazna

- Suprafata construită = 313,50 m2

- 50% părti comune indivize din întregul teren cu constructie si fără în suprafată de 935 m2

Nr. M.F. 96.936 si 96.937

Cod de clasificare 8.29.17

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2007 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de actiuni pe anul 2007 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Actiunile pentru proiectarea si executia lucrăritor de consolidare la clădirile prevăzute în anexă se finantează potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea

teritoriului,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 226.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL DE ACTIUNI PE ANUL 2007

pentru proiectarea si execujla lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

1. CLĂDIRI CU LUCRĂRI DE CONSOLIDARE CONTRACTATE

 

Municipiul Bucuresti - zona seismică C (intensitate seismică VIII)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim înăltime

Nr. apart.

Arie

desfăsurată (m2)

1.

Bd. Nicolae Bălcescu 24

1928

2S+P+12E

119

12.031

2.

Calea Victoriei 101A+B

1938

S+P+10E

96

6.253

3.

Str. Ion Brezoianu 44

1937

S+D+P+9E

28

2.532

4.

Str. Stirbei Vodă 17

1936

S+P+8E+M

58

4.619

5.

Calea Victoriei 128A

1935

S+D+P+8E

50

6.675

6.

Str. C.A. Rosetti 25

1934

2S+P+8E

40

4.013

7.

Str. Mendeleev 17 - Piata Amzei 15

1935

S+P+6E

47

5.699

8.

Calea Victoriei 33-35

1930

S+P+5E+M

39

4.476

 

Municipiul Galati - judetul Galati - zona seismică C (intensitate seismică VIII)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim înăltime

Nr. apart.

Arie desfăsurată (m2)

1.

Str. Regimentului 11 Siret nr. 17, bl. C 20, cartier Tiglina I

1964

P+4E

60

3.794

 

Municipiul Ploiesti - judetul Prahova - zona seismică A (intensitate seismică VIII)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim înăltime

Nr. apart.

Arie desfăsurată (m2)

1.

Str. Cibinului nr. 2, bl. A7

1962

P+4E

60

4.000

 

Municipiul Roman - judetul Neamt - zona seismică D (intensitate seismică VII)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Arad construirii

Regim înăltime

Nr. apart.

Arie desfăsurată (m2)

1.

Str. Nicolae Titulescu nr. 3

1963

S+P+4E

45

2.960

 

B. CLĂDIRI LA CARE URMEAZĂ SĂ SE ORGANIZEZE, ÎN CONDITIILE LEGII, CONTRACTAREA EXECUTIEI LUCRĂRILOR DE CONSOLIDARE

 

B.1. Clădiri cu proiecte de consolidare finalizate

 

Municipiul Bucuresti - zona seismică C (intensitate seismică VIII)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim înăltime

Nr. apart.

Arie desfăsurată (m2)

1.

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 32-34

1935

S+P+9E

45

5.896

2.

Str. Maria Rosetti nr. 55

1934

S+P+9E

20

1.433

3.

Str. Boteanu nr. 3A-3B

1935

S+P+8E+M

56

10.593

4.

Victor Eftimiu nr. 9 (Dr. Marcovici nr. 9)

1935

S+P+8E

88

7.905

5.

Bd. I.C. Brătianu nr. 5

1936

S+P+8E

26

1.707

6.

Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 51

1929

S+D+P+7E

36

7.353

7.

Str. Ion Câmpineanu nr. 9

1937

S+P+6E+M

19

3.155

8*)

Str. Armenească nr. 28

1935

S+P+5E+M

6

1.280

Str. Semilunei nr. 8

1935

S+P+5E

6

1.465

Str. Armenească nr. 28A

1935

S+P+4E+M

9

1.200

9.

Str. Brezoianu nr. 38

1935

S+P+5E

9

1.542

10.

Str. Sfântul Elefterie nr. 11

1936

S+P+4E+M

8

1.295

 

*) Proiectarea lucrărilor de consolidare a fost tratată unitar pentru toate cele 3 imobile pe considerentul inexistentei rosturilor de separatie.

 

Municipiul Bacău - judetul Bacău - zona seismică C (intensitate seismică VIII)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim înăltime

Nr. apart.

Arie desfăsurată (m2)

1.

Str. Mărăsesti nr. 11

1961

P+4E

48

2.941

 

Municipiul Câmpina - judetul Prahova - zona seismică A (intensitate seismică VIII)

 

Nr. crt

Adresă imobil

Anul construirii

Regim înăltime

Nr. apart.

Arie desfăsurată (m2)

1.

Str. Schelelor nr. 3, bl. A6

1966

S+P+10E

176

14.300

 

B.2. Clădiri cu proiecte de consolidare în curs de elaborare

 

Municipiul Bucuresti - zona seismică C (intensitate seismică VIII)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim înăltime

Nr. apart.

Arie desfăsurată (m2)

1.

Str. Batistei nr. 5

1933

2S+P+10E

26

3.065

2.

Str. Tache Ionescu nr. 3

1935

S+P+9E

16

1.920

3.

Bd. Gheorghe Magheru nr. 12-14 (Bloc Patria)

1931

P+7+9E

54

12.200

4.

Calea Victoriei nr. 2-4

1928

S+P+8E

72

8.800

5.

Calea Plevnei nr. 1

1930

S+P+6E

58

5.300

6.

Str. Poenaru Bordea nr. 16

1936

S+P+7E

26

3.300

7.

Bd. Schitu Măgureanu nr. 19

1903

S+P+7E

14

3.650

8.

Str. Stirbei Vodă nr. 20

1935

S+P+6E+M

33

4.250

9.

Calea Mosilor nr. 96

1900

S+P+5E+M

11

2.500

10.

Bd. Carol I nr. 63

1937

S+P+5E+M

18

2.300

11.

Str. Nicolae Iorga nr. 31

1936

S+P+5E

9

1.720

12.

Str. J.L. Calderon nr. 2 (Teatrul F. Mic)

1905

S+P+5E

20

3.745

13.

Str. Dacia nr. 85

1935

S+P+5E

11

1.945

14.

Str. Pictor Luchian nr. 12 (C)

1933

S+P+4E+M

8

1.410

15.

Str. Schitu Măgureanu nr. 3 (Bloc Ciresica)

1891

S+P44E+M

31

3.640

16.

Str. Sfânta Vineri nr. 5

1933

P44E+M

12

1.300

 

C CLĂDIRI LA CARE URMEAZĂ SĂ SE ORGANIZEZE, ÎN CONDITIILE LEGII, CONTRACTAREA PROIECTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSOLIDARE

 

Municipiul Bucuresti - zona seismică C (intensitate seismică VIII)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim înăltime

Nr. apart.

Arie desfăsurată (m2)

1.

Calea Victoriei nr. 112

1939

S+P+MZ+6E

27

5.210

2.

Str. Eforie nr. 8

1940

S+P+8E+M

56

4.115

3.

Str. Câmpineanu nr. 22

1938

S+P+8E

59

3.930

4.

Calea Mosilor nr. 133

1939

S+P+7E

23

2.024

5.

Bd. Gheorghe Magheru nr. 20

Str. Jules Michelet nr. 2-6 (Teatrul Nottara)

1946

1940

S+P+9E

S+P+6E+M

54

12

9.500

6.

Str. Nicolae Iorga nr. 22

1938

S+P+6E+M

31

3.140

7.

Str. Franceză nr. 9

1910

S+P+6E

45

6.116

8.

Str. Biserica Enei nr. 14

1936

S+P+5E

27

4.261

9.

Str. G. Enescu nr. 21

1932

P+5E+M

10

1.330

10.

Calea Mosilor nr. 131

1938

P+5E+M

29

1.868

11.

Str. Pictor Luchian nr. 3

1935

P+5E+M

9

2.067

12.

Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 30

1922

S+P+4E+M

34

3.750

 

Municipiul Tulcea - judetul Tulcea - zona seismică D (intensitate seismică VIII)

 

Nr. crt.

Adresă imobil

Anul construirii

Regim înăltime

Nr. apart.

Arie desfăsurată (m2)

1.

Str. Isaccei bloc 13

1962

P+4E

30

2.905

2.

Str. Isaccei bloc 14

1962

P+4E

30

2.905

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sală Polivalentă 4.000 de locuri” - bd. Stirbei Vodă, municipiul Craiova, judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sală Polivalentă 4.000 de locuri” - bd. Stirbei Vodă, municipiul Craiova, judetul Dolj, cuprins în Programul „Constructie de săli de sport”, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A., prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local, din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.177/1996 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Refacere si modernizare Sală polivalentă cu 4.000 de locuri în municipiul Craiova, judetul Dolj”, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 18 noiembrie 1996.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 227.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea afilierii Inspectoratului General al Politiei Române, reprezentat de Directia Politiei Transporturi, la Organizatia Politiilor Feroviare din Europa (RAILPOL) si a plătii contributiei anuale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă afilierea Inspectoratului General al Politiei Române, reprezentat de Directia Politiei Transporturi, la Organizatia Politiilor Feroviare din Europa (RAILPOL).

Art. 2. - (1) În scopul afilierii Inspectoratului General al Politiei Române, reprezentat de Directia Politiei Transporturi, la Organizatia Politiilor Feroviare din Europa (RAILPOL), se aprobă plata contributiei anuale, începând cu anul 2007.

(2) Sumele necesare plătii contributiei anuale prevăzute la alin. (1) se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetele anuale alocate Ministerului Administratiei si Internelor si aprobate cu această destinatie pentru Inspectoratul General al Politiei Române.

Art. 3. - Plata contributiei prevăzute la art. 2 se asigură în limita echivalentului în lei al sumei stabilite de Organizatia Politiilor Feroviare din Europa (RAILPOL) si se calculează pe baza cursului de schimb leu/euro stabilit de Banca Natională a României la data efectuării plătii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Minai Răzvan Ungureanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 229.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea afilierii Inspectoratului General al Politiei Române, reprezentat de Directia Politiei Transporturi, la Organizatia Companiilor Europene de Transport Feroviar si Autoritătilor Politienesti (COLPOFER) si a plătii contributiei anuale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă afilierea Inspectoratului General al Politiei Române, reprezentat de Directia Politiei Transporturi, la Organizatia Companiilor Europene de Transport Feroviar si Autoritătilor Politienesti (COLPOFER).

Art. 2. - (1) În scopul afilierii Inspectoratului General al Politiei Române, reprezentat de Directia Politiei Transporturi, la Organizatia Companiilor Europene de Transport Feroviar si Autoritătilor Politienesti (COLPOFER), se aprobă plata contributiei anuale, începând cu anul 2007. (2) Sumele necesare plătii contributiei anuale prevăzute la alin. (1) se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetele anuale alocate Ministerului Administratiei si Internelor si aprobate cu această destinatie pentru Inspectoratul General al Politiei Române.

Art. 3. - Plata contributiei prevăzute la art. 2 se asigură în limita echivalentului în lei al sumei stabilite de Organizatia Companiilor Europene de Transport Feroviar si Autoritătilor Politienesti (COLPOFER) si se calculează pe baza cursului de schimb leu/euro stabilit de Banca Natională a României la data efectuării plătii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gneorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 230.

 

 

DECIZII ALE PRIMULUl-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2007

 

În temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere dispozitiile art 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2007, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea primului-ministru.

(2) În cazul în care în cursul executiei se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei răspunde de modul de formare, administrare, angajare si utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli, potrivit prevederilor legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 8 martie 2007.

Nr. 41.

 

ANEXA

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

Cap. 5I.10.01.03 Autoritati executive

 

 

Lei

Denumire indicatori

Cod

TOTAL

VENITURI TOTAL

 

19,020,000

VENITURI PROPRII

 

18,520,000

I. VENITURI CURENTE

 

18,520,000

A. VENITURI FISCALE

 

18,520,000

Taxe pe utilizarea bunurilor, antorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăsurarea de activităti

16.10

18,520,000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.10.03

18,520,000

C. VENITURI NEFISCALE

 

500,000

Diverse venituri

36.10

500,000

Alte venituri

36.10.50

500,000

 

 

 

CHELTUIELI - TOTAL

 

31,373,720

CHELTUIELI CURENTE

 

26,786,700

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

18,276,500

Cheltuieli salariate în bani

10.01

14,058,000

Cheltuieli salariate în natură

10.02

265,000

Contributii

10.03

3,953,500

Contributii de asigurări sociale de stat

10.03.01

2,654,000

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

272,000

Contributii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

822,000

Contributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

54,500

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

116,000

Contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariate

10.03.07

34,500

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3,775,200

Bunuri si servicii

20.01

1,901,500

Reparatii curente

20.02

108,000

Medicamente si materiale sanitare

20.04

5,500

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

200,000

Deplasări, detasări transferări

20.06

627,900

Carti si publicatii si materiale documentare

20.11

40,000

Pregătire profesională

20.13

150,000

Protectia muncii

20.14

15,000

Alte cheltuieli

2030

727,300

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

4,735,000

Transferuri interne

55.01

4,550,000

Transferuri curente în străinătate

55.02

185,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4,587,020

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

4,587,020

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

71.01

4,587,020

REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

90

-12.353.720

Deficit*

93.01

-12.353.720

Excedent

93.03

0


*) se acoperă din excedentul anilor precedenti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea încetării raporturilor de serviciu ale domnului Rujan Ion Cristinel, secretar general adjunct al Ministerului Educatiei si Cercetării

 

Având în vedere faptul că functia de secretar general adjunct nu mai este prevăzută, începând cu data de 13 februarie 2007, în noua structură organizatorică a Ministerului Educatiei si Cercetării, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 125/2007, în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Se constată încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Rujan Ion Cristinel, secretar general adjunct al Ministerului Educatiei si Cercetării, începând cu data de 13 februarie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CAUN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 42.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de sfeclă de zahăr si sfeclă furajeră

 

În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale implementare politici sectoriale si de piată nr. 92.122 din 6 februarie 2007,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de sfeclă de zahăr si sfeclă furajeră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 bis din 9 ianuarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La capitolul II litera B titlul VII „Verificarea autenticitătii, puritătii varietale si stării sanitare”, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. Verificarea autenticitătii si puritătii varietale în precontrol se poate efectua si prin metode ca: electroforeza, reactia ADN - polimerazei (PCR), rezonanta magnetică nucleară (RMN), teste imuno-enzimatice tip ELISA si/sau alte metode de laborator acceptate de institutiile si organismele de profil din UE si/sau pe plan international. Analizele de laborator pentru precontrol se vor efectua în laboratoare oficiale sau acreditate, agreate de către INCS.”

2. La capitolul II titlu VIII „Postcontrolul”, punctul 22 va avea următorul cuprins:

,22. Se consideră corespunzătoare puritatea varietală determinată în postcontrol care este cel putin egală cu normele de puritate varietală prevăzute la pct. 6 din cap. I lit. C titlul I «Culturi producătoare de butasi» sau reduse cu maximum 1%.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 2 martie 2007.

Nr. 147.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

văzând procesele-verbale nr. 10 din 13 februarie 2007 si nr. 18 din 27 februarie 2007 cu clasificatorii autorizati propusi de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, precum si Referatul directiei politici de piată în sectorul zootehnic nr. 98.269/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După pozitia 253 se introduc opt noi pozitii, pozitiile 254-261, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Specia

Domiciliul

Cod numeric personal

254.

Butuza Arghil-Zoltan

bovine

Piata Libertătii nr. 31, orasul Baia Sprie, judetul Maramures

1620106240048

255.

Mateias Călin-Sorin

bovine

Satul Gurbediu nr. 625, comuna Tinca, judetul Bihor

1720406057089

256.

Zoriti Marin Silvestru-Leonard

bovine

Str. Grigore Alexandrescu nr. 1, ap. 6, municipiul Arad, judetul Arad

1440101020124

257.

Aporcăriti Doinita

bovine

Str. Panselutei nr. 13, bl. 6, se. A, ap. 10, municipiul Codlea, judetul Brasov

2610114081967

258.

Borse Gheorghe

bovine

Aleea Begoniei, bl. PB3, ap. 2, municipiul Satu Mare, judetul Satu Mare

1610712301967

259.

Fekete Tiberiu

bovine

Str. Presei nr. 4A, bl. 18, ap. 1, municipiul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

1520312141032

260.

Lippai Ioan

bovine

Str. Crângului nr. 20, bl. 23, se. B, et. 4, ap. 18, municipiul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

1521001142060

261.

Prună Corvin

bovine

Str. Vasile Alecsandri nr. 17, muncipiul Făgăras, judetul Brasov

1530404082436”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 7 martie 2007.

Nr. 192.