MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 155         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 martie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

9. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 

10. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2006 privind constituirea Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană

 

11. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

14. - Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a Presedintelui României, alegerile autoritătilor administratiei publice locale, finantarea campaniilor electorale si alegerea europarlamentarilor

 

DECRETE

 

135. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

136. - Decret privind acordarea unei gratieri individuale

 

145. - Decret privind revocarea unui vicepresedinte al Autoritătii Electorale Permanente

 

146. - Decret privind numirea unui vicepresedinte al Autoritătii Electorale Permanente

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 71 din 8 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003

 

Decizia nr. 109 din 13 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2) si (4), art. 8 alin. (1), (2) si (5) si ale art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

41. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultura, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006

 

43. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 30/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor ce guvernează miscarea ecvideelor si importul lor din tări terte

 

299/294/135. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

 

300/295/136. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul senator Tîlvăr Angel, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., se desemnează în calitatea de membru titular în componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2005, cu modificările ulterioare, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Maior George-Cristian din calitatea de senator.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 1 martie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 1 martie 2007.

Nr. 9.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2006 privind constituirea Delegatiei Parlamentului

României la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înlocuirea domnului senator Viorel Arion cu domnul senator Ion Mihai Dumitrescu, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei D.A. P.N.L. -P.D., în componenta nominală a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 1 martie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 1 martie 2007.

Nr. 10.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul deputat Mocanu Alexandru, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat, este desemnat în calitatea de membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Regatul Suediei în locul devenit vacant ca urmare a decesului deputatului Racoceanu Viorel.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 1 martie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 1 martie 2007.

Nr. 11.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legiSIative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a Presedintelui României, alegerile autoritătilor administratiei publice locale, finantarea campaniilor electorale si alegerea europarlamentarilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legiSIative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a Presedintelui României, alegerile autoritătilor administratiei publice locale, finantarea campaniilor electorale si alegerea europarlamentarilor, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2007.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 1 martie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 1 martie 2007.

Nr. 14.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 13 din data de 15 februarie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea inginer Boicean loan loan se înaintează în gradul următor si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 28 februarie 2007.

Nr. 135.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea unei gratieri individuale

 

În temeiul art. 94 lit. d) si al art. 100 din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se gratiază domnul Cîrdei Filaret, născut la data de 9 aprilie 1931 în Bilca, judetul Suceava, fiul lui Stefan si Domnica, pentru restul rămas neexecutat din pedeapsa de 6 luni închisoare, aplicată pentru săvârsirea infractiunii de nerespectare a hotărârilor judecătoresti, prevăzută de art. 271 alin. 2 din Codul penal, dispusă prin Sentinta penală nr. 198/2006 a Judecătoriei Rădăuti, modificată si definitivă prin Decizia penală nr. 532/2006 a Curtii de Apei Suceava.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 1 martie 2007.

Nr. 136.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind revocarea unui vicepresedinte al Autoritătii Electorale Permanente

 

Având în vedere dificultătile de functionare ale Autoritătii Electorale Permanente si gestionarea defectuoasă a atributiilor de vicepresedinte,

în temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 27 alin. (8) lit. c) si alin. (9) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

           

Articol nic. - Domnul Alexandru Radu se revocă din functia de vicepresedinte al Autoritătii Electorale Permanente.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2007.

Nr. 145.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui vicepresedinte al Autoritătii Electorale Permanente

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 27 alin. (5) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Având în vedere revocarea din functia de vicepresedinte al Autoritătii Electorale Permanente a domnului Alexandru Radu, se numeste doamna Ana Maria Patru în această functie.

 

PRESEDINTELE

ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2007.

Nr. 146.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 71

din 8 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. 16 alin. (4)din Legea energiei electrice nr. 318/2003, exceptie ridicată de Angela Gheorghiu, Paul Petrescu, Nicolae Petrescu si Mihai Petrescu în Dosarul nr. 4.902/COM/2006 al Tribunalului Dolj - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 11 iulie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 4.902/COM/2006, Tribunalul Dolj - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003. Exceptia a fost ridicată de Angela Gheorghiu, Paul Petrescu, Nicolae Petrescu si Mihai Petrescu într-o cauză având ca obiect solutionarea unei actiuni în constatare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile de lege criticate contravin principiului constitutional al garantării proprietătii private, deoarece împiedica titularul dreptului de proprietate să exercite toate atributele dreptului său, si în special folosinta si dispozitia, prin instituirea, cu titlugratuit, a unei servituti publice asupra unui teren proprietate privată.

Tribunalul Dolj - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că prevederea legală criticată este constitutională.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de

judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie prevederile art. 16 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iulie 2003, potrivit cărora: „(4) Exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietătilor afectate de capacitătile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existentei acestora. Dacă cu ocazia interventiei pentru retehnologizări, reparatii, revizii, avarii se produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacitătilor energetice, titularii de licentă au obligatia să plătească despăgubiri în conditiile prezentei legi.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (1) teza întâi si alin. (2) teza întâi privind garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate, alin. (3) privind exproprierea si alin. (5), referitoare la dreptul autoritătii publice de a folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul.

Examinând exceptia, Curtea constată că dispozitia legală ce constituie obiectul acesteia a mai fost supusă controlului de constitutionalitate, prin raportare la dispozitiile art. 44 alin. (2) si (3) din Legea fundamentală, precum si la prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si cu o motivare similară.

Astfel, prin Decizia nr. 167 din 1 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din

17 mai 2004, s-a statuat că exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietătilor afectate de capacitătile energetice, cu titlu gratuit, pe toată durata existentei acestora, desi are ca efect lipsirea celor interesati de o parte din veniturile imobiliare, nu se traduce într-o expropriere de iure si nici într-o expropriere de facto, ceea ce nu contravine dispozitiilor art. 44 alin. (3) din Constitutie si prevederilor art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la protectia proprietătii private.

În acest sens, asa cum s-a arătat în decizia mentionată, este si jurisprudentâ Curtii Europene a Drepturilor Omului, care, în Cauza „Sporrong si Lonnroth împotriva Suediei”, 1982, a arătat că, întrucât autoritătile nu au trecut la exproprierea imobilelor petitionarilor, acestia puteau să îsi folosească bunurile, să le vândă, să le lase mostenire, să le doneze sau să le ipotecheze. Prin urmare, s-a apreciat că nu se poate asimila situatia cu o expropriere în fapt, deoarece, chiar dacă dreptul de proprietate a pierdut în substanta sa, el nu a dispărut.

În ceea ce priveste invocarea încălcării dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (1) teza întâi si alin. (2) teza întâi privind garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate, prin Decizia nr. 550 din 6 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 29 august 2006, Curtea a statuat că exercitarea dreptului de uz si a dreptului de servitute asupra proprietătilor afectate de capacităti energetice, cu titlu gratuit, pe toată durata existentei acestora, are drept scop asigurarea valorificării fondului energetic, bun public de interes national, în deplină conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. (7) din Constitutie, referitoare la obligatia titularului dreptului de proprietate cu privire la respectarea oricăror sarcini ce îi revin potrivit legii sau obiceiului.

Mai mult, s-a arătat în decizia mentionată că, în acord cu principiul constitutional al ocrotirii dreptului de proprietate, art. 16 alin. (4) teza a doua din Legea energiei electrice nr. 318/2003 instituie obligatia plătii despăgubirilor, în conditiile legii, pentru orice pagube aduse proprietarilor cu ocazia interventiei pentru retehnologizări, reparatii, revizii, avarii.

Cele statuate în jurisprudenta Curtii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, neintervenind elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a acestor argumente.

Referitor la invocarea dispozitiilor art. 44 alin. (5) din Constitutie privind dreptul autoritătii publice de a folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul, Curtea constată că acestea nu au relevantă în cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, exceptie ridicata de Angela Gheorghiu, Paul Petrescu, Nicoiae Petrescu si Mihai Petrescu în Dosarul nr. 4.902/COM/2006 al Tribunalului Dolj - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si generai obligatorie.

Pronuntata în sedinta publică din data de 8 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 109 din 13 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2) si (4), art. 8 alin. (1), (2) si (5) si ale art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2) si (4), art. 8 alin. (1), (2) si (5) si ale art. 10 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Monticava Strade” - S.R.L. Italia - Sucursala Râmnicu Vâlcea în Dosarul nr. 19.981/299/2006 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale si apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 23 august 2006, pronuntată în Dosarul nr. 19.981/299/2006, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2) si (4), art. 8 alin. (1), (2) si (5) si ale art. 10 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Monticava Strade” - S.R.L. Italia - Sucursala Râmnicu Vâlcea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea exceptiei sustine că prevederile art. 1 alin. (1) si ale art. 4 alin. (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3), ale art. 20 alin. (2), ale art. 21, ale art. 44 si ale art. 53 alin. (2), întrucât „permit instantei de judecată să solutioneze o cauză fără a-si exercită obligatia de aflare a adevărului, doar pe bază sustinerilor subiective ale creditoarei, fără ca debitoarea să poată administra probe în apărare, potrivit Codului de procedură civilă”. Mai sustine că „posibilitatea solutionării cererii creditorului numai pe baza actelor depuse si a explicatiilor date de părti împiedică exercitarea dreptului la apărare si realizarea unui proces echitabil”.

Totodată, autoarea exceptiei sustine că art. 8 alin. (1), (2) si (5), coroborat cu art. 10 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) si ale art. 129. De asemenea, se consideră că sunt încălcate si prevederile art. 6 paragraful 1 teza întâi din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si cele ale art. 14 pct. 1 teza întâi din Pactul international privind drepturile civile si politice.

Autoarea exceptiei apreciază că dispozitiile legale criticate „îngrădesc nelegitim dreptul părtilor la un proces echitabil si la o judecată impartială, precum si dreptul de a obtine un control judiciar real, obiectiv si efectiv, întrucât cererea în anulare se solutionează întotdeauna de către aceeasi instantă care a solutionat cererea de emitere a ordonantei cu somatia de plata”. în acest sens, se sustine că „o judecată de către o instantă impartială reclamă ca efectuarea oricărui control judiciar să se realizeze de către alte instante, de regulă, superioare celei care a dat o dezlegare, atât în materie necontencioasă, cât si în materie contencioasă!”. în consecintă, autoarea exceptiei apreciază că „examinarea propriilor solutii de către aceeasi instantă si pronuntarea în primă instantă, pe fond, a unei hotărâri irevocabile nu permit, în mod obiectiv, repararea greselilor realizate cu ocazia primei dezlegări”.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată, în argumentarea acestei opinii, instanta arată că, „atât în timpul examinării cererii pentru emiterea ordonantei cu somatia de plată, cât si în cursul solutionării cererii în anulare, debitorul are posibilitatea de a-si exercita neîngrădit dreptul la apărare, fiind asigurate pentru toate părtile conditiile ca interesele lor legitime să fie realizate în cadrul unui proces echitabil. în plus, specificul domeniului supus reglementării prin procedura instituită de Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 a impus adoptarea unor solutii diferite fată de cele din dreptul comun, una dintre acestea constituind-o judecarea cererii în anulare, care reprezintă evident o cale de atac împotriva ordonantei, de către aceeasi instantă. împrejurarea că legiuitorul a instituit o cale de atac diferită de cea de drept comun nu contravine normelor constitutionale, legiuitorul fiind îndreptătit să opteze pentru o cale de atac cu o identitate proprie, alta decât cea de drept comun”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind in deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2),ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2) si (4), art. 8 alin. (1), (2) si (5) si ale art. 10 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului hr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări

prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare. Textele legale mentionate au următorul continut:

- Art. 1 alin. (1): „Procedura somatiei de plată se desfăsoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege si care atestă drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestatii.”;

- Art. 4 alin. (2) si (4): „(2) In toate cazurile, pentru solutionarea cererii, judecătorul dispune citarea părtilor, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lămuriri, precum si pentru a stărui în efectuarea plătii sumei datorate de debitor ori pentru întelegerea pârtilor asupra modalitătilor de plată. [...]

(4) In citatie se va face mentiunea că până cel mai târziu în ziua fixată pentru înfătisare debitorul poate să depună întâmpinare, precum si actele ce pot contribui la solutionarea cererii.”;

- Art. 8 alin. (1), (2) si (5): „(1) Împotriva ordonantei prevăzute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula cererea în anulare, în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.

(2) Cererea în anulare se solutionează de către instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă. [...]

(5)Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este irevocabilă.”;

- Art. 10: „(1) Cel interesat poate face contestatie la executare, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civila.

(2) Prin contestatia la executare debitorul poate invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, cu exceptia cazului în care a formulat, potrivit art. 8, cerere în anulare împotriva ordonantei de admitere a cererii creditorului.”

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. î alin. (3), referitoare la „Statul român”, ale art. 20 alin. (2), referitoare la „Tratatele internationale privind drepturile omului”, ale art. 21, referitoare la .Accesul liber la justitie”, ale art. 44, care statuează cu privire la „Dreptul de proprietate privată”, ale art. 53 alin. (2) privind „Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti” si ale art. 129, referitoare la „Folosirea căilor de atac”. Totodată, în sustinerea exceptiei sunt invocate si prevederile art. 6 paragraful 1 teza întâi din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si ale art. 14 pct. 1 teza întâi din Pactul international privind drepturile civile si politice, care se referă la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, se constată că procedura somatiei de plată! reglementată prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, este o procedură specială, simplificată si accelerată în materia executării creantelor, derogatorie de la dreptul comun, prin intermediul căreia se urmăreste recuperarea într-un timp cât mai scurt a creantelor certe, lichide si exigibile.

Astfel, în ceea ce priveste critica potrivit căreia dispozitiile art. 1 alin. (1) si cele ale art. 4 alin. (2) si (4) din ordonantă sunt neconstitutionale, deoarece permit instantei să solutioneze cauza doar pe baza sustinerilor creditoarei si pe baza înscrisurilor depuse la dosar, se constată ca aceasta e^te neîntemeiată. Limitarea mijloacelor de probă doar la înscrisuri completate cu explicatii si lămuriri date de părti a fost determinată tocmai de caracterul special al procedurii, ce se aplică, potrivit art. 1 alin. (1), doar „creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege [...]”.

Întrucât ordonanta privind somatia de plată, ce urmează a fi emisă de judecător, se va referi doar la obligatii de plată a unor sume de bani rezultate din înscrisuri însusite de părti, este justificată cerinta ca dovada acestora să se facă prin înscrisuri. Celelalte aspecte ale raporturilor juridice dintre părti urmează să fie rezolvate conform reglementărilor din dreptul comun. Limitarea este deopotrivă valabilă pentru ambele părti, ele având conditii identice pentru exercitarea dreptului la apărare, fără a se încălca prin aceasta egalitatea în drepturi sau accesul liber la justitie si la un proces echitabil.

În acest sens s-a pronuntat Curtea prin Decizia nr. 348 din 18 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 27 noiembrie 2003, si prin Decizia nr. 434 din 18 noiembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004.

De asemenea, se constată că prin Decizia nr. 72 din 5 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 22 aprilie 2002, si prin Decizia nr. 332 din 11 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 14 noiembrie 2003, Curtea a statuat că în timpul examinării cererii pentru emiterea ordonantei cu somatia de plată, în termenul prevăzut pentru introducerea cererii în anulare, precum si în tot cursul solutionării cererii în anulare debitorul are posibilitatea de a-si exercita neîngrădit dreptul la apărare, fiind asigurate pentru toate părtile conditii ca interesele lor legitime să fie realizate în cadrul unui proces echitabil. Posibilitatea exercitării dreptului la apărare de către debitor este asigurată si prin reglementarea, în art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, a posibilitătii de a formula cerere în anulare împotriva ordonantei pfin care judecătorul a admis, integral sau în parte, cererea creditorului.

Referitor la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1), (2) si (5), coroborate cu cele ale art. 10 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, Curtea, prin Decizia nr. 447 din 26 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 5 ianuarie 2005, a stabilit că „specificul domeniului supus reglementării a impus adoptarea unor solutii diferite fată de cele din dreptul comun, una dintre acestea constituindu-o consacrarea cererii în anulare, care reprezintă evident o cale de atac împotriva ordonantei; împrejurarea că legiuitorul a instituit o cale de atac cu o fizionomie juridică diferită de aceea a căilor de atac de drept comun nu relevă niciun aspect de neconstitutionalitate, fiind în deplină concordantă cu prevederile aii. 129 din Constitutie. Legiuitorul ordinar este deplin îndreptătit ca, în considerarea anumitor particularităti, să opteze pentru o cale de atac cu o identitate proprie, alta decât cea de drept comun, o asemenea concluzie rezultând, de altfel, si din redactarea adoptată de legiuitorul constitutional, potrivit căreia stabilirea regimului juridic al căilor de atac este de competenta exclusivă a legiuitorului ordinar, care, potrivit atributiilor prevăzute de art. 126 alin. (3) din Constitutie, stabileste competenta si procedura de judecată, evident, cu conditia ca nicio normă de procedură să nu contravină vreunei dispozitii constitutionale”.

Totodată, Curtea, prin Decizia nr. 505 din 16 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 13 ianuarie 2005, a statuat că „modul de reglementare a competentei instantelor în materia solutionării cererilor de emitere a ordonantelor care contin somatia de plată către creditor si în materia solutionării cererilor în anulare a unor asemenea ordonante face posibil ca aceeasi instantă, judecătoria, în materie civilă, sau tribunalul, în materie comercială, să fie competentă să judece atât cererea, cât si calea de atac formulată împotriva acesteia. O asemenea împrejurare nu este însă de natură să confere caracter neconstitutional textului de lege dedus controlului, legiuitorul putând institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti particulare de exercitare a drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti. [...]

Departe de a îngrădi drepturi consacrate constitutional, reglementarea legală dedusă controlului instantei de contencios constitutional constituie o garantie a aplicării principiului prevăzut de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind judecarea unei cauze în mod echitabil si într-un termen rezonabil, în scopul înlăturării oricăror abuzuri din partea părtilor, prin care s-ar tinde la tergiversarea nejustificată â solutionării unui proces”.

Neexistând elemente noi, de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutiile deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Totodată, Curtea retine că prevederile art. 1 alin. (3) si ale art. 53 alin. (2) din Constitutie, invocate în sustinerea exceptiei, nu au incidentă în cauză.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ
În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2) si (4), art. 8 alin. (1), (2) si (5) si ale art. 10 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Monticava Strade” - S.R.L. Italia - Sucursala Râmnicu Vâlcea în Dosarul nr. 19.981/299/2006 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultura, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 15.543 din 30 ianuarie 2007, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultura, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 9 mai 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) nu trebuie să provină dintr-o fermă care este supusă unei interdictii din motive de sănătate a animalelor si nu trebuie să fi venit în contact cu animale dintr-o asemenea fermă si, în special, dintr-o fermă care este supusă măsurilor de control în contextul Normei sanitare veterinare cu privire la introducerea măsurilor comunitare minime pentru controlul anumitor boli ale pestilor, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 247/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 14 noiembrie 2006, ce transpune în legiSIatia natională Decizia Comisiei 93/53/CEE.”

2. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins: „(4) Prezentul articol se va apfica fără a aduce atingere

prevederilor normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 247/2006, care transpune în legiSIatia natională Decizia Comisiei 93/53/CEE cu privire la controlul anumitor boli ale pestilor, în special al bolilor mentionate în lista I din anexa nr. 1.”

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Pentru a obtine, pentru una sau mai multe boli la care se face referire în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1, statutul de fermă autorizată situată într-o zonă neautorizată, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va transmite Comisiei Europene:

a) toate justificările corespunzătoare cu privire la conditiile precizate, după caz, în cap. I lit. A, cap. II lit. A si cap. III lit. A din anexa nr. 3;

b) regulile nationale care asigură respectarea conditiilor precizate în cap. I lit. B, cap. II lit. B si cap. III lit. B din anexa nr. 3.”

4. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Regulile stabilite în Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare aplicabile comertului intracomunitar cu produse de origine animală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 256/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 17 noiembrie 2006, ce transpune în legiSIatia natională Directiva Consiliului 89/662/CEE în ceea ce priveste produsele de acvacultura pentru consum uman, precum si în Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune în legiSIatia natională Directiva Consiliului 90/425/CEE în ceea ce priveste animalele si produsele de acvacultura puse pe piată, trebuie să se aplice.”

5. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Se aplică principiile si regulile cuprinse în Norma sanitară veterinară privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în Comunitatea Europeană din tări terte, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 243/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 6 noiembrie 2006, ce transpune în legiSIatia natională Directiva Consiliului 91/496/CEE, si în Norma sanitară veterinară care stabileste principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din tări terte, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, ce transpune în legiSIatia natională Directiva Consiliului 97/78/CEE cu referire specială la organizarea si efectuarea controalelor ce trebuie efectuate de către statele membre ale Uniunii Europene si la măsurile de protectie ce trebuie implementate.”

6. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:

„Art. 231. - Autoritatea veterinară centrală a României informează Comisia Europeană cu privire la actele normative si prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.”

7. La anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară, capitolul 1 sectiunea B, punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor a cerut aprobare pentru o zonă acvatică de capturare sau pentru o parte a unei zone acvatice de capturare cu originea într-un stat membru vecin ori comună pentru două state membre, România si celălalt stat membru al Uniunii Europene implicat trebuie să prezinte simultan o cerere pentru aprobare în conformitate cu procedurile stabilite la art. 5 sau 10 din norma sanitară veterinară.

România si celălalt stat membru al Uniunii Europene implicat, în conformitate cu Directiva 89/608/CEE transpusă în legiSIatia natională prin Norma sanitară veterinară privind asistenta mutuală între autoritătile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene si cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legiSIatiei din domeniile veterinar si zootehnic, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 41/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 3 martie 2006, îsi vor acorda asistentă reciprocă pentru aplicarea prezentei norme sanitare veterinare si în special a acestui punct.”

8. Anexa nr. 5 la norma sanitară veterinară se modifică si va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară

 

MODELE DE DOCUMENTE DE MISCARE

 

CAPITOLUL I

Document de miscare pentru pestii vii, ouăle si gârnetii dintr-o zonă autorizată

 

I. Tara de origine........

Zona aprobată.

II. Ferma de origine (numele si adresa).

III. Animale sau produse:

 

 

Peste viu

Ouă

Gameti

Familia (numele comun si numele stiintific) Specia (numele comun si numele stiintific)

 

 

 

Cantitatea

Numărul

 

 

 

 

Greutatea totală

 

 

 

 

Greutatea medie

 

 

 

 

IV. Destinatia: Tara de destinatie.

Destinatar (numele si adresa).

V. Mijloace de transport (natura si identificarea).....................................................................

VI. Atestarea sănătătii:

 

Subsemnatul certific prin acesta că animalele sau bunurile care formează prezentul lot îsi au originea într-o zonă aprobată si că îndeplinesc cerintele Directivei 91/67/CEE.

Întocmit la ........................... (locul) la ......................... (data)

 

Numele serviciului oficial:

 

Stampila serviciului oficial

……………………………………

Numele (cu majuscule)

……………………………………

Functia ofiterului care semnează

……………………………………

Semnătura

……………………………………

 

CAPITOLUL II

Document de miscare pentru pestii vii, ouăle si gametii dintr-o fermă autorizată

 

I. Tara de origine..................................................................................

II. Ferma de origine (numele si adresa)..............................................

III. Animale sau produse.....................................................................

 

 

Peste viu

Ouă

Gameti

Familia (numele comun si numele stiintific)

Specia (numele comun si numele stiintific)

 

 

 

Cantitatea

Numărul

 

 

 

 

Greutatea totală

 

 

 

 

Greutatea medie

 

 

 

 

IV. Destinatia:

Tara de destinatie..............................................................................

Destinatar (numele si adresa)...........................................................

V. Mijloace de transport (natura si identificarea).................................

VI. Atestarea sănătătii:

 

Subsemnatul certific prin acesta că animalele sau bunurile care formează prezentul lot îsi au originea într-o zonă aprobată si că îndeplinesc cerintele Directivei 91/67/CEE.

Întocmit la ........................... (locul) la ......................... (data)

 

Numele serviciului oficial:

 

Stampila serviciului oficial

……………………………………

Numele (cu majuscule)

……………………………………

Functia ofiterului care semnează

……………………………………

Semnătura

……………………………………

 

CAPITOLUL III

Document de miscare pentru molustele dintr-o zonă de coastă autorizată

 

I. Tara de origine....................................................................................

Zona aprobată........................................................................................

II. Ferma de origine (numele si adresa)....................................................

III. Animale............................................................................................

 

 

Moluste

Familia (numele comun si numele stiintific)

Specia (numele comun si numele stiintific)

 

Cantitatea

Numărul

 

 

Greutatea totală

 

 

Greutatea medie

 

 

 

IV. Destinatia:

Tara de destinatie ...............................................................

Destinatar (numele si adresa) ...............................................

V. Mijloace de transport (natura si identificarea) ...................

VI. Atestarea sănătătii:

 

Subsemnatul certific prin acesta că animalele sau bunurile care formează prezentul lot îsi au originea într-o zonă aprobată si că îndeplinesc cerintele Directivei 91/67/CEE.

Întocmit la ........................... (locul) la ......................... (data)

 

Numele serviciului oficial:

 

Stampila serviciului oficial

……………………………………

Numele (cu majuscule)

……………………………………

Functia ofiterului care semnează

……………………………………

Semnătura

……………………………………

 

CAPITOLUL IV

Document de miscare pentru molustele dintr-o fermă autorizată

 

I. Tara de origine ..................................……………………………….

II. Ferma de origine (numele si adresa) …………………………………

III. Animale……………………………………………………………..

 

 

Moluste

Familia (numele comun si numele stiintific)

Specia (numele comun si numele stiintific)

 

Cantitatea

Numărul

 

 

Greutatea totală

 

 

Greutatea medie

 

 

IV. Destinatia:

Tara de destinatie.............................................

Destinatar (numele si adresa).........................,

V. Mijloace de transport (natura si identificarea)

VI. Atestarea sănătătii:

 

Subsemnatul certific prin acesta că animalele sau bunurile care formează prezentul lot îsi au originea într-o zonă aprobată si că îndeplinesc cerintele Directivei 91/67/CEE.

Întocmit la ........................... (locul) la ......................... (data)

 

Numele serviciului oficial:

 

Stampila serviciului oficial

……………………………………

Numele (cu majuscule)

……………………………………

Functia ofiterului care semnează

……………………………………

Semnătura

……………………………………

 

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 21 februarie 2007.

Nr. 41.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SIPENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 30/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor ce guvernează miscarea ecvideeior si importul lor din tări terte

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 16.084 din 20 februarie 2007, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizareaa si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 30/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor ce guvernează miscarea ecvideeior si importul lor din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 8 martie 2006, se modifică după cum urmează:

Articolul 4 va avea următorul cuprins: „Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 90/426/CEE privind conditiile de sănătate a animalelor ce guvernează miscarea ecvideeior si importul lor din tările terte, publicată în Jurnalul Oficiai al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 224 din 18 august 1990, p. 42, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva Consiliului 2006/104/CE ce actualizează anumite directive în domeniul agriculturii (legiSIatia veterinară si fitosanitară), ca urmare a aderării Bulgariei si României, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 63 din 30 decembrie 2006, p. 352-367.”

Art. II. - Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor ce guvernează miscarea ecvideeior si importul lor din tări terte, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 30/2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileste conditiile de sănătate a animalelor pentru miscarea ecvideeior vii între statele membre ale Uniunii Europene si importul acestora din tări terte.”

2. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:

„c) ecvidee înregistrate - orice ecvidee înregistrate, asa cum sunt definite în Normele privvid organizarea stud-book-ului,

certificarea originii si comertul cu ecvidee de rasă pură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 464/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 21 august 2006, ce transpune în legiSIatia natională Directiva Consiliului 90/427/CEE, identificate prin intermediul unui document de identificare, emis de autoritatea de crestere sau orice altă autoritate competentă a tării de origine a animalului, care administrează cartea genealogică ori registrul pentru acea rasă de animale, sau orice asociatie ori organizatie internatională ce se ocupă de cai pentru competitie sau curse;.

3. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Totusi, autoritatea veterinară centrală a României ca stat de destinatie poate acorda derogări generale sau limitate cu privire la transportul de ecvidee, care:

a) sunt conduse călare sau dirijate, în scopuri sportive ori recreative, pe drumuri situate lângă frontierele cu Republica Ungară si Republica Bulgaria;

b) iau parte la evenimentele culturale sau similare acestora ori la activităti organizate de organismele locale autorizate, evenimente situate lângă frontierele cu Republica Ungară si Republica Bulgaria;

c) sunt destinate numai păsunatului sau muncii temporare lângă frontierele cu Republica Ungară si Republica Bulgaria.”

4. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Ecvideele trebuie să fie identificate astfel:

(i) în cazul cailor înregistrati, prin intermediul unui document de identificare prevăzut de normele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 464/2006 ce transpune în legiSIatia natională Directiva Consiliului 90/427/CEE, care trebuie să certifice în special că au fost respectate prevederile alin. (5) si (6) si ale art. 5 din prezenta normă sanitară veterinară. Validitatea acestui document trebuie să fie suspendată de către medicul veterinar oficial pe durata interdictiilor prevăzute la alin. (5) sau la art. 5. După tăierea cailor înregistrati, documentul trebuie înapoiat autoritătii care l-a emis. Procedura

pentru implementarea acestui punct va fi adoptată de către Comisia Europeană în conformitate cu procedura comunitară;

(ii) în cazul ecvideelor pentru reproductie si productie, printr-o metodă de identificare ce va fi stabilită de Comisia Europeană, în conformitate cu procedura comunitară.

Până la utilizarea acestei metode, rămân aplicabile metodele de identificare nationale aprobate oficial, cu conditia ca acestea să fie notificate Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene.”

5. La articolul 4, alineatul (7) se abrogă.

6. La articolul 4, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

„(8) Programele prezentate de autoritatea veterinară centrală a României sunt examinate de Comisia Europeană, care le aprobă în conformitate cu procedura comunitară. Orice garantii suplimentare, generale sau specifice, care pot fi solicitate în comertul intracomunitar, pot fi definite în conformitate cu aceeasi procedură. Astfel de garantii nu trebuie să le depăsească pe cele solicitate de România pe teritoriul său.”

7. La articolul 4, alineatul (9) va avea următorul cuprins:

„(9) Programele prezentate de autoritatea veterinară centrală a României pot fi modificate sau completate în conformitate cu procedura comunitară. Modificările ori completările programelor care au fost deja aprobate sau garantiilor la care se referă alin. (8) pot fi aprobate în conformitate cu aceeasi procedură.”

8. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 5. - (1) Se pot expedia ecvidee din acea parte a

teritoriului care este considerată a fi infectată cu pestă ecvină, în sensul alin. (2), doar în conditiile stabilite la alin. (3).”

9. La articolul 5 alineatul (2), literele a)-d) vor avea următorul cuprins:

„a) Se consideră infectată cu pestă ecvină o parte a teritoriului în care:

(i) o evidentă clinică, serologică (la animalele nevaccinate) si/sau epidemiologică a relevat prezenta pestei ecvine în ultimii 2 ani; sau (ii) s-a efectuat vaccinarea împotriva pestei ecvine în ultimele 12 luni.

b) Partea teritoriului considerată a fi infectată cu pesta ecvină trebuie să cuprindă minimum:

(i) o zonă de protectie cu o rază de cel putin 100 km în jurul oricărui centru de infectie;

(ii) o zonă de supraveghere de cel putin 50 km care se extinde dincolo de zona de protectie, în care nu s-a efectuat nicio vaccinare în ultimele 12 luni.

c) Regulile care controlează măsurile de combatere referitoare la teritoriile si zonele mentionate la lit. a) si b) si derogările relevante sunt specificate în Norma sanitară veterinară privind măsurile de control si combatere a pestei africane a calului, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 135/2006, publicat în Monitorul Oficial ăl României, Partea I, nr. 617 din 18 iulie 2006, ce transpune în legiSIatia natională Directiva Consiliului 92/35/CEE.

d) Toate ecvideele vaccinate care se găsesc în zona de protectie trebuie să fie înregistrate si identificate în conformitate cu art. 6 alin. (1) din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 135/2006 ce transpune în legiSIatia natională Directiva Consiliului 92/35/CEE. Documentul de identificare si/sau certificatul de sănătate trebuie să poarte o mentiune clară referitoare la această vaccinare.”

10. La articolul 5 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) să fie expediate doar în anumite perioade ale anului ce vor fi stabilite de Comisia Europeană asistată de Comitetul Permanent privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animalelor, în functie de activitatea insectelor vectori;”.

11. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Ecvideele trebuie transportate cât mai curând posibil de la exploatatia de origine către locul de destinatie, fie direct, fie printr-o piată sau un centru de colectare aprobat, asa cum este definit la art. 2 alin. (2) lit. o) din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si suine, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 si 289 bis din 30 martie 2006, cu modificările si completările ulterioare, ce transpune în legiSIatia natională Directiva Consiliului 64/432/CEE, în vehicule sau containere ce au fost curătate si dezinfectate în mod regulat cu

substantă dezinfectantă la intervale care trebuie să fie stabilite de statul membru de expediere.”

12. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Ecvideele importate în România trebuie să respecte conditiile stabilite la art. 12, 13, 14, 15 si 16.”

13. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Importul ecvideelor în România este autorizat doar din tări terte care figurează pe o listă ce va fi întocmită sau modificata de Comisia Europeană.”

14. La articolul 12, alineatul (8) se abrogă.

15. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.

16. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Înainte de ziua încărcării pentru transportarea către statul membru de destinatie, ecvideele trebuie să fi rămas fără întrerupere pe teritoriul sau într-o parte a teritoriului unei tări terte ori, în cazul regionafizării în partea teritoriului definit de Comisia Europeană, pentru o perioadă ce va fi determinată în deciziile care vor fi adoptate conform art. 15. Ele trebuie să provină dintr-o exploatatie aflată sub supraveghere veterinară.”

17. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Importul ecvideelor de pe teritoriul unei tări terte sau o parte a acestuia definit de Comisia Europeană, care figurează pe lista întocmită în conformitate cu art. 12 alin. (1), trebuie autorizat numai dacă ecvideele, pe lângă cerintele art. 13:

a) respectă cerintele de sănătate a animalelor pentru importul de ecvidee din tara respectivă, adoptate în conformitate cu procedura comunitară, cu referire la specia respectivă si la categoriile de ecvidee. Baza de referintă pentru stabilirea conditiilor de sănătate a animalelor în conformitate cu prezentul alineat o constituie standardele stabilite la art. 4 si 5;

b) în cazul unei tări terte care nu este liberă de stomatita veziculoasă sau de arterita virală de cel putin 6 luni, ecvideele trebuie să respecte următoarele cerinte: (i) trebuie să provină dintr-o exploatatie care a fost indemnă de stomatita veziculoasă de cel putin 6 luni si trebuie să fi reactionat negativ la un test serologic înainte de a fi expediate; (ii) în cazul arteritei virale, ecvideele masculi trebuie, fără a se aduce atingere prevederilor stabilite de Comisia Europeană privind conditiile speciale pentru admiterea temporară pe teritoriul comunitar a ecvideelor înregistrate sau a ecvideelor destinate utilizărilor speciale ori reintroducerea acestora pe teritoriul comunitar după ce au fost exportate temporar, să fi reactionat negativ la un test serologic, la un test de izolare a virusului sau la orice alt test recunoscut care să garanteze că animalul este indemn de această boală.”

18. La articolul 15, alineatul (2) se abrogă.

19. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative si prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.”

20. Anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară se înlocuieste si va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr.2

la norma sanitară veterinară

 

INFORMATII DE SĂNĂTATE (a)

Nr. pasaportului................................................................

 

Subsemnatul certific (b) că animalul din specia ecvidee descris mai sus îndeplineste următoarele cerinte:

a) a fost examinat astăzi si nu prezintă niciun semn clinic de boală;

b) nu este destinat tăierii în conditiile unui program national de eradicare a unei boli infectioase sau contagioase;

c) nu provine dintr-un teritoriu sau parte a teritoriului unui stat membru ori tări terte supuse unor restrictii din cauza pestei ecvine; sau

- provine dintr-un teritoriu sau parte a teritoriului unui stat membru care a fost supus interdictiei din motive de sănătate a animalelor si a fost supus, cu rezultate satisfăcătoare, testelor prevăzute la art. 5 alin. (3) din Directiva 90/426/CEE, în statia de carantină a ................ între ................................. si ............................... (c);

- nu este vaccinat împotriva pestei ecvine sau a fost vaccinat împotriva pestei ecvine la ..................... (c) (d);

d) nu provine dintr-o exploatatie care a fost supusă interdictiei din motive de sănătate a animalelor si nici nu a avut contact cu ecvidee provenite dintr-o exploatatie care a fost supusă interdictiei din motive de sănătate animală:

- timp de 6 luni în cazul ecvideelor suspecte de a fi contractat durina, începând cu data ultimului contact efectiv sau posibil cu un animal bolnav. Totusi, în cazul unui armăsar, interdictia se va aplica până când animalul este castrat;

- timp de 6 luni în cazul morvei sau encefalomielitei ecvine, începând cu ziua în care ecvideele ce suferă de boala în cauză sunt tăiate;

- în cazul anemiei infectioase până la data la care animalele infectate au fost tăiate, iar cele rămase au prezentat reactie negativă la cele două teste Coggins efectuate la interval de 3 luni;

- timp de 6 luni de la ultimul caz, în cazul stomatitei veziculoase;

- timp de o lună de la ultimul caz, în cazul rabiei;

- timp de 15 zile de la ultimul caz, în cazul antraxului;

- dacă toate animalele din speciile sensibile la boală situate în exploatatie au fost tăiate, iar incinta a fost dezinfectată în cursul a 30 de zile, începând cu ziua în care animalele au fost distruse si incinta a fost dezinfectată, exceptând cazul antraxului, când perioada de interdictie este de 15 zile;

e) din cunostintele mele, nu a venit în contact cu ecvidee care suferă de o boală infectioasă sau contagioasă, în cele 15 zile precedente acestei declaratii;

f) în momentul inspectiei a fost corespunzător pentru a fi transportat pe traseul stabilit în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 91/628/CEE(e);

 

Data

Locul

Stampila si semnătura medicului veterinar oficial1)

 

 

 

1) Numele cu majuscule si functia.

 


(a) Această informatie nu este solicitată atunci când există un acord bilateral în conformitate cu art. 6 din Directiva Consiliului 90/426/CEE.

(b) Valid pentru 10 zile.

(c) A se sterge orice nu se aplică.

(d) Data vaccinării trebuie înscrisă pe pasaport.

(e) Această declaratie nu îi scuteste pe transportatori de obligatiile acestora în conformitate cu prevederile comunitare în vigoare ce se referă, în special, la starea animalelor care urmează să fie transportate.”

 

21. Anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară se înlocuieste si va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

MODEL

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE

pentru comertul dintre statele membre ale Uniunii Europene

 

ECVIDEE

 

Nr.: ...........................

 

Statul membru de expediere: .......................................................................................................

Ministerul responsabil: ................................................................................................................

Departamentul teritorial responsabil: ............................................................................................

I. Numărul de ecvidee:..............................................................................................................

II. Identificarea ecvideelor:.......................................................................................................

 

Numărul de ecvidee1)

Specia de cal, măgar, catâr, bardou

Rasa, vârsta, sexul

Metoda de identificare si identificarea2)

 

 

 

 

1) În cazul animalelor destinate tăierii, natura mărcii speciale.

2) Un pasaport destinat identificării ecvideelor poate fi atasat la acest certificat cu conditia ca numărul acestuia să fie declarat.

 

III. Originea si destinatia animalului/animalelor:

Animalul/animalele trebuie trimis/trimise

de la: ................................................................................................................................................ (locul de export)

la: .................................................................................................................................................... (statul membru si locul de destinatie)

 

Numele si adresa expeditorului: ......................................................................................................

Numele si adresa destinatarului: ......................................................................................................

 

IV. Informatii despre sănătate(a)

Subsemnatul certific că animalul/animalele descris/descrise mai sus îndeplineste/îndeplinesc următoarele cerinte:

1. a(au) fost examinat(e) astăzi si nu a(u) prezentat niciun semn clinic de boală;

2. nu este/sunt destinat(e) tăierii în baza unui program national de eradicare a bolii contagioase sau infectioase;

3. nu provin(e) din teritoriul ori partea teritoriului unui stat membru sau a unei tări terte care este supusă restrictiilor din cauza pestei ecvine; sau

- provin(e) din teritoriul sau partea teritoriului unui stat membru care a fost supus restrictiilor din cauza pestei ecvine si a(u) fost supus(e), cu rezultate satisfăcătoare, testelor prevăzute la art. 5 alin. (3) din Directiva 90/426/CEE, în statia de carantină ............................. între................... si ...................(b);

- nu este/sunt vaccinat(e) împotriva pestei ecvine pe ...................(b);

sau

- a(u) fost vaccinat(e) împotriva pestei ecvine pe ...................(b);

4. nu provin(e) dintr-o exploatatie care a fost supusă interdictiei din motive de sănătate a animalelor si nici nu a(u) avut contact cu ecvidee dintr-o exploatatie care a fost supusă interdictiei din motive de sănătate a animalelor:

- timp de 6 luni în cazul ecvideelor suspecte de a fi contractat durina, începând cu data ultimului contact efectiv sau posibil cu un animal bolnav. Totusi, în cazul unui armăsar, interdictia se va aplica până când animalul este castrat;

- timp de 6 luni în caz de morvă sau encefalomielită ecvină, începând cu ziua în care ecvideele ce suferă de boala în cauză sunt tăiate;

- în cazul anemiei infectioase, până la data la care animalele infectate care au fost tăiate, iar animalele rămase au prezentat o reactie negativă la cele două teste Coggins efectuate la interval de 3 luni;

- timp de 6 luni de la ultimul caz, în cazul stomatitei veziculoase;

- timp de o lună de la ultimul caz, în cazul rabiei;

- timp de 15 zile de la ultimul caz, în cazul antraxului;

- dacă toate animalele din speciile sensibile la boală situate în exploatatie au fost tăiate, iar incinta a fost dezinfectată timp de 30 de zile, începând cu ziua în care animalele au fost distruse si incinta a fost dezinfectată, cu exceptia antraxului, când perioada de interdictie este de 15 zile;

5. din cunostintele mele, nu a(u) venit în contact cu ecvideele ce suferă de o boală infectioasă sau contagioasă, în cele 15 zile dinaintea acestei declaratii;

6. în momentul inspectiei a(u) fost corespunzător (corespunzătoare) pentru a fi transportate pe traseul stabilit în conformitate cu prevederile Directivei 91/628/CEE(d).

V. Prezentul certificat este valabil 10 zile.

 

Întocmit..................... Data ....................

 

 

Stampila

 

 

……………………………………….

(Semnătura)

(Numele cu majuscule si functia medicului veterinar oficial)(c)


(a) Această informatie nu este solicitată dacă există un acord bilateral în conformitate cu art. 6 din Directiva Consiliului 90/426/CEE.

(b) Se sterge orice nu se aplică.

(c) Medic veterinar autorizat.

(d) Această declaratie nu îi scuteste pe transportatori de obligatiile acestora în conformitate cu prevederile comunitare în vigoare, în special cele privitoare la conditia fizică a animalelor ce urmează a fi transportate.”

 

22. La anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară, punctul 1.1.6 va avea următorul cuprins:

„1.1.6. Cromogen

Se prepară solutia de cromogen OFD (orto-fenildiamină) conform instructiunilor producătorului (0,4 mg/ml în apă distilată sterilă), exact înainte de utilizare. Se adaugă substratul (peroxid de hidrogen H202) pentru a rezulta o concentratie finală de 0,05% (v/v) (1/2.000 dintr-o solutie de H202 30%). Se adaugă 50 μl de solutie OFD în fiecare godeu si se lasă plăcile pe bancă timp de 10 minute la temperatura camerei. Se opreste reactia prin adăugarea de 50 /vl/godeu de acid sulfuric (H2S04) 1 M.”

23. La anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară, punctul 1.2.1 va avea următorul cuprins:

„1.2.1. Utilizându-se un computer, se determină valorile densitătii optice (DO) si procentul de inhibitie (PI) pentru serul de testat si cel de control pe baza valorii medii înregistrate în cele 4 godeuri de control cu ser de cobai. Datele exprimate ca valori DO si PI sunt utilizate pentru a se determina dacă testul s-a efectuat în limite acceptabile. Limitele superioare de control (LSC) si limitele inferioare de control (LIC) pentru serul de cobai de control se situează între valorile 1,4 si, respectiv, 0,4 ale DO. Titrul punctului final pentru controlul pozitiv bazat pe un PI de 50% trebuie să fie de 1/240 (în limitele cuprinse între 1/120 si 1/480). Orice placă ce nu se conformează criteriilor de mai sus trebuie respinsă. Totusi, dacă titrul serului pozitiv de control este mai mare de 1/480, iar probele de testat sunt tot negative, atunci probele de testat negative pot fi acceptate.

Godeurile duplicat cu seruri negative de control si godeurile duplicat goale trebuie să înregistreze valori ale PI între +25% si -25% si, respectiv, între +95% si +105%. Neîncadrarea în aceste limite nu face placa să fie nevalidă, dar sugerează că se dezvoltă culoarea de fond.”

24. La anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară, punctul 3.1.2.2 va avea următorul cuprins:

„3.1.2.2. Pentru titrare: se prepară o serie dublă de dilutie din serurile de testat si testele de control pozitive (100 j/l/godeu) de la 1/10 la 1/1.280 în 8 godeuri. Probele de control negative sunt testate la o dilutie de 1/10.”

25. La anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară, punctul 3.2.3 va avea următorul cuprins:

„3.2.3. Interpretarea rezultatelor

Probele cu DO mai mică decât valoarea finală pozitivă trebuie să fie considerate drept pozitive pentru anticorpii VPE.

Probele cu DO mai mare decât valoarea finală negativă trebuie să fie considerate drept negative pentru anticorpii VPE.

Probele cu DO situată între aceste două valori trebuie să fie considerate neconcludente si să fie recoltate de la animale după două sau trei săptămâni.”

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 22 februarie 2007.

Nr. 43.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 299 din 20 februarie 2007

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 294 din 21 februarie 2007

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII

SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 135 din 20 februarie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

care primeste sume de la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonantei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor

si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale

si familiei,

Gheorghe Barbu

 

ANEXĂ)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI COMPANIA NATIONALĂ „ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME” - S.A. CONSTANTA


Cod fiscal R 11062831

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

- mii lei -

 

 

INDICATOR

Nr. rd.

2006 Preliminat

2007 Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

A

VENITURI SI SURSE DE FINANTARE TOTAL, (l+ll), din care:

 

206.362,00

214.776,00

9.414,00

104,58

1

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+1S)

1

186.501,00

195.744,00

9.243,00

104,96

 

1

Venituri din exploatare -total, din care:

2

185.351,00

194.394,00

9.043,00

104,88

 

 

a) productia vândută

3

165.500,00

174.450,00

8.950,00

105,41

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

1.751,00

1.659,00

-92,00

94,75

 

 

- subventii, cf.prev. legale Tn vigoare

5a

1.751,00

1.659,00

-92,00

94,75

 

 

-transferuri, cf.prevederi legale Tn vigoare

5b

 

 

 

 

 

 

d) productia imobilizată

6

243,00

 

-243,00

0,00

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

17.857,00

18.285,00

428,00

102,40

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

 

 

 

 

 

- venituri din exploatare

 

3.000,00

3.200,00

200,00

106,67

 

 

- alte venituri din exploatare

9

14.857,00

15.085,00

228,00

101,53

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

1.150,00

1.350,00

200,00

117,39

 

 

a) venituri din interese de participare

11

40,00

40,00

0,00

100,00

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

750,00

950,00

. 200,00

126,67

 

 

d) alte venituri financiare

14

360,00

360,00

0,00

100,00

 

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II

SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:

16

18.861,00

19.032,00

171,00

100,91

 

 

a) Transferuri - contributii la programele realizate cu finantare internatională

17

 

 

 

 

 

 

b) Alocatii de la buget pentru ramb., rate, plăti dobânzi si comisioane, credite externe, din care:

18

18.861,00

19.032,00

171,00

100,91

 

 

- rambursări de credite

19

8.436,00

8.443,00

7,00

100,08

 

 

- plăti de dobânzi si comisioane

20

10.425,00

10.589,00

164,00

101,57

B

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (lll+IV)

21

192.680,00

201.402,00

8.722,00

104,53

III

CHELTUIELI TOTALE (rd.23+49+52)

22

173.819,00

182.370,00

8.551,00

104,92

 

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

23

169.919,00

178.450,00

8.531,00

105,02

 

 

a) cheltuieli materiale

24

9.400,00

9.700,00

300,00

103,19

 

 

b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)

25

25.100,00

25.930,00

830,00

103,31

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

26

 

 

 

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

27

35.929,00

38.670,69

2.741,69

107,63

 

- mii lei -

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

 

- salani

28

24.884,00

27.527,00

2.643,00

110,62

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

29

7.839,00

7.704,80

•134,20

98,29

 

 

- cheltuieli privind contribuia la asigurări sociale

30

5.475,00

5.502,64

27,64

100,50

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pt. somaj

31

622,00

550,54

-71,46

88,51

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

32

1.742,00

1.651,62

-90,38

94,81

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

33

3.206,00

3.438,89

232,89

107,26

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

34

1.201,00

1.169,89

-31,11

97,41

 

 

- cheltuieli sociale 2 %, din care:

34a

560,00

550,54

-9,46

98,31

 

 

1 - tichete de cresă (cf. art.3dinL 193/2006)

 

 

80,00

80,00

 

 

 

- tichete cadou pentru eh. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)

34b

 

 

 

 

 

 

-fd. accidente de muncă si boli profesionale

34c

641,00

550,54

-90,46

85,89

 

 

- fd. garantare creante salariati

34d

 

68,81

68,81

 

 

 

- tichete de masă

35

1.275,00

1.412,00

137,00

110,75

 

 

- alocatii de hrană si antidot

36

730,00

857,00

127,00

117,40

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

37

 

 

 

 

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

38

1.043,00

1.100,00

57,00

105,47

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

39

98.447,00

103.049,31

4.602,31

104,67

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

40

56.847,00

60.252,31

3.405,31

105,99

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

41

253,00

267,00

14,00

105,53

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)

41a

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

42

350,00

600,00

250,00

171,43

 

 

- tichete cadou pentru eh. de reclamă si publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)

42a

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietiei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)

42b

 

 

 

 

 

- mii lei -

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

43

385,00

406,00

21,00

105,45

 

 

- alte cheltuieli, din care:

44

41.600,00

42.797,00

1.187,00

102,88

 

 

- taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

45

 

 

 

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

46

2.600,00

2.643,00

43,00

101,65

 

 

- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe

47

34.500,00

35.218,00

718,00

102,08

 

2

Cheltuieli financiare -total, din care:

48

3.900,00

3.920,00

20,00

100,51

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

49

3.300,00

3.300,00

0,00

100,00

 

 

- alte cheltuieli financiare

50

600,00

620,00

20,00

103,33

 

3

Cheltuieli extraordinare

51

 

 

 

 

IV

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:

52

18.861,00

19.032,00

171,00

100,91

 

 

- transferuri contributii la programe realizate cu finantare internatională

53

 

 

 

 

 

 

- rate plăti dobânzi si comisioane, din care:

54

18.861,00

19.032,00

171,00

100,91

 

 

- rambursări de credite externe

55

8.436,00

8.443,00

7,00

100,08

 

 

- plăti de dobânzi si comisioane

56

10.425,00

10.589,00

164,00

101,57

V

REZULTATUL BRUT (Drofft/Dierdere)

57

12.682,00

13.374,00

692,00

105,46

VI

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT

58

634,00

668,70

34,70

105,47

I

- fond de rezervă

59

634,00

668,70

34,70

105,47

VII IX

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

62

10.754,00

11.341,00

587,00

105,46

 

1

Rezerve legale

63

634,00

668,70

34,70

105,47

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii Drecedentj

64

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale orevăzute de leae

65

 

 

 

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

66

4.000,00

4.000,00

0,00

100,00

 

- mii lei -

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

5

Alte repartizări prevăzute delege

67

 

 

 

 

 

6

Participarea salariatilor la profit în limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic tn exercitiul financiar de referintă

68

612,00

667,00

55,00

108,99

 

7

Minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

69

3.060,00

3.337,00

277,00

109,05

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

70

2.448,00

2.668,30

220,30

109,00

X

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

71

78.537,00

90.607,00

12.070,00

115,37

 

1

Surse proprii

72

19.536,00

22.802,00

3.266,00

116,72

 

2

Alocatii de la buget

73

16.000,00

16.420,00

420,00

102,63

 

3

Credite bancare

74

8.001,00

15.273,00

7.272,00

190,89

 

 

- interne

75

8.001,00

15.273,00

7.272,00

190,89

 

 

- externe

76

 

 

 

 

 

4

Alte surse

77

35.000,00

36.112,00

1.112,00

103,18

 

 

- credit extern BERD cu rambursare din surse proprii

78

35.000,00

36.112,00

1.112,00

103,18

XI

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

79

78.537,00

90.607,00

12.070,00

115,37

 

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

80

68.762,00

81.153,00

12.391,00

118,02

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

81

9.775,00

9.454,00

-321,00

96,72

 

 

- interne BRD

82

5.840,00

5.648,00

-192,00

96,71

 

 

- externe BEI cu rambursare din surse proprii APMC

83

3.935,00

3.806,00

-129,00

96,72

XII

REZERVE, din care:

84

634,00

668,70

34,70

105,47

I 1

Rezerve legale

85

634,00

668,70

34,70

105,47

 

- mii lei -

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=6/4

 

2

Rezerve statutare

86

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve

87

 

 

 

 

XIII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

89

186.501,00

195.744,00

9.243,00

104,96

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

173.819,00

182.370,00

8.551,00

104,92

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

960

1.001

41,00

104,27

 

4

Nr. mediu de personal total

92

946

1.001

55,00

105,81

 

5

Fond de salarii, din care:

93

24.884,00

27.527,00

2.643,00

110,62

 

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

94

 

 

 

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUGnr. 79/2001, din care:

95

135,00

151,00

16,00

111,85

 

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

96

31,00

34,00

3,00

109,68

 

 

- premiul anual, potrivit art.7(4)dinOUGnr. 79/2001

97

43,00

49,00

6,00

113,95

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

98

24.449,00

27.040,00

Z591.00

110,60

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

99

 

 

 

 

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

100

300,00

336,00

36,00

112,00

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat

101

2.156,00

2.253,33

97,33

104,51

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în creturi curente

102

 

 

 

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preturi comparabile

103

 

 

 

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/Dersoană)

104

10,10

11,47

1,37

113,56

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 10001

105

932,00

931,68

-0,32

99,97

 

11

Plăti restante - total

106

 

 

 

 

 

- mii lei -

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

 

- preturi curente

107

 

 

 

 

 

 

- preturi comparabile (rd. 107 x indicele de crestere al preturilor prognozat)

108

 

 

 

 

 

12

Creante restante - total

109

12.285,48

12.225,00

-60,48

99,51

 

 

- preturi curente

110

12.285,48

12.225,00

-60,48

99,51

 

 

- preturi comparabile (rd.110x indicele de crestere al preturilor prognozat)

111

12.838,32

12.225,00

-613,32

96,22

 

Indicator fizic = întretinere infrastructură portuară (măsurători hidrografice) mii mp

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 300 din 20 februarie 2007

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 295 din 21 februarie 2007

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII

SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 136 din 20 februarie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonantei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care primeste sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Compania Natională de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor

si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale

si familiei,

Gheorghe Barbu

 

ANEXA


MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI COMPANIA NATIONALĂ DE RADIOCOMUNICATII NAVALE „RADIONAV” - S.A. Cod fiscal R 11121156

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

- mii lei -

 

 

INDICATOR

Nr. rd.

2006 Preliminat

2007 Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

S

6=5-4

7=5/4

1

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

3.176,00

3.743,00

567,00

117,85

 

1

Venituri din exploatare -total, din care:

2

3.158,00

3.723,00

565,00

117,89

 

 

a) productia vândută

3

376,00

455,00

79,00

121,01

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

2.170,00

2.600,00

430,00

119,82

 

 

- subventii, cf.prev. legale în vigoare

5a

2.170,00

2.600,00

430,00

119,82

 

 

- transferuri, cf.prevederi legale Tn vigoare

5b

 

 

 

 

 

 

d) productia imobilizată

6

 

 

 

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

612,00

668,00

56,00

109,15

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

 

 

 

 

 

- alte venituri din exploatare

9

612,00

668,00

56,00

109,15

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

18,00

20,00

2,00

111,11

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

4,00

5,00

1,00

125,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

14,00

15,00

1,00

107,14

 

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II

CHELTUIELI TOTALE frd.17+40+43)

16

3.166,00

3.738,00

572,00

118,07

 

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

17

2.986,53

3.553,00

566,47

118,97

 

 

a) cheltuieli materiale

18

150,29

200,00

49,71

133,08

 

 

b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)

19

33,21

50,00

16,79

150,56

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20