MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 372         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 31 mai 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

568. - Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 

569. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

570. - Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 

571. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

35. - Hotărâre privind abilitarea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2003 de a exercita controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2005

 

36. - Hotărâre privind demisia din functia de presedinte-director general al Societătii Române de Televiziune

 

37. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 

38. - Hotărâre de modificare a Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a Presedintelui României, alegerile autoritătilor administratiei publice locale, finantarea campaniilor electorale si alegerea europarlamentarilor

 

39. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

40. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 

41. - Hotărâre privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            214. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale „ATON TRANSILVANIA” - S.R.L.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 74 din 5 aprilie 2007,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 25 mai 2007, domnului colonel Stoe Ion Petre i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 25 mai 2007.

Nr. 568.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 31 mai 2007, domnul general de brigadă cu o stea Stoe Ion Petre trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 25 mai 2007.

Nr. 569.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 86 din 18 mai 2007,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Sava Misu Stelică i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 28 mai 2007.

Nr. 570.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 31 mai 2007, domnul general de brigadă cu o stea Sava Misu Stelică trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 28 mai 2007.

Nr. 571.

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind abilitarea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2003 de a exercita controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2005

 

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modîficăriTe si completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Comisia comună specială pentru controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2003, instituită prin Hotărârea Parlamentului României nr. 16/2005, cu modificările ulterioare, este abilitată să exercite controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2005.

Art. 2. - Raportul întocmit de comisie ca urmare a controlului executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2005 va fi prezentat Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului până la data de 13 iunie 2007.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 23 mai 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 35.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia din functia de presedinte-director general al Societătii Române de Televiziune

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Parlamentul României ia act de cererea de demisie a domnului Tudor Giurgiu din functia de presedinte-director general al Societătii Române de Televiziune, începând cu data de 2 iunie 2007.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 23 mai 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 36.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Componenta Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României, aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 52 din 20 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Ioan Timis, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., îl înlocuieste pe domnul deputat Cristian-Silviu Busoi;

- domnul deputat Relu Fenechiu, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., îl înlocuieste pe domnul deputat Cristian Minai Adomnitei;

- domnul deputat Sotiris Fotopolos, apartinând Grupului parlamentar al minoritătilor nationale, îl înlocuieste pe domnul deputat Ovidiu Victor Gant.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 23 mai 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 37.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

de modificare a Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a Presedintelui României, alegerile autoritătilor administratiei publice locale, finantarea campaniilor electorale si alegerea europarlamentarilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înlocuirea domnului Gheorghe lancu cu doamna Ana Măria Patru, reprezentant al Autoritătii Electorale Permanente în componenta nominală a Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a Presedintelui României, alegerile autoritătilor administratiei publice locale, finantarea campaniilor electorale si alegerea europarlamentarilor, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 15 mai 2006, cu modificările ulterioare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 23 mai 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 38.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înlocuirea domnului deputat Constantin Amarie cu domnul deputat Petru Gabriel Vlase, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, în componenta nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Statul Israel, în calitate de presedinte, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 4 mat 2005, cu modificările ulterioare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 23 mai 2007, cu respectarea prevederilor art 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 39.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înlocuirea domnului deputat Nicolae Popa cu domnul deputat Tudor Constantin, apartinând Grupului parlamentar al P.C., în calitatea de membru titular în componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2005, cu modificările ulterioare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 23 mai 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 40.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 26 aprilie 2007, se prelungeste până la data de 31 mai 2007.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 23 mai 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 41.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale „ATON TRANSILVANIA” - S.R.L.

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, precum si aie art. 2 alin. (2) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acordă titlul de parc industrial Societătii Comerciale „ATON TRANSILVANIA” - S.R.L., denumită în continuare societate-administrator, având numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Timis J35/3894/2005, codul unic de înregistrare 18201457 si sediul social în localitatea Sânandrei nr. 603, judetul Timis.

Art. 2. - Titlul de parc industrial este valabil pentru terenul care are următoarele date de identificare:

a) este situat în comuna Sânandrei, în nordul municipiului Timisoara, la limita teritorială a comunei Sânandrei cu teritoriul administrativ al municipiului Timisoara si se învecinează la nord cu terenuri agricole, la est cu DN 69 Timisoara-Arad, la vest cu DJ 216 Timisoara- Sânandrei si la sud cu canalul de desecare HCn 220;

b) are o suprafată de 42,9 ha.

Art. 3. - Titlul de parc industrial se acordă pe perioada de existentă a societătii-administrator si este valabil în perimetrul prevăzut în anexa la prezentul ordin, în conditiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute în legislatia în vigoare; anexa se comunică celor interesati de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 4. - Societatea-administrator transmite Ministerului Internelor si Reformei Administrative:

a) datele de identificare ale fiecărui agent economic cu care a încheiat contract de amplasare în parcul industrial până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) datele de identificare ale fiecărui agent economic cu care încheie contract de amplasare în parcul industrial, în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a respectivului contract;

c) rapoarte semestriale privind activitătile realizate în parcul industrial.

Art. 5. - În baza prezentului titlu, societatea-administrator si agentii economici care dobândesc îq proprietate teren si clădiri din parcul industrial pot beneficia de ajutor de minimis, cu respectarea Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE referitor la ajutorul de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/28.12.2006, constând în scutirea de la plata impozitului pe clădirile si/sau terenurile din parcul industrial, în conditiile art. 250 alin. (1) pct. 9 si art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Societatea-administrator detinătoare a titttritii de parc industrial urmăreste realizarea obiectivelor prevăzute în art. 1 alin. (1) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 29 mai 2007.

Nr. 214.