MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 362         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 mai 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

30. - Hotărâre pentru aprobarea Raportului de activitate st a Contului de executie bugetară pe anul 2006 ale Agentiei Nationale de Presă ROMPRES

 

31. - Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2005 si a Contului de executie bugetară pe anul 2005 al Societătii Române de Televiziune

 

32. - Hotărâre pentru respingerea Raportului de activitate al Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2006 si a Contului de executie bugetară pe anul 2006 al Societătii Române de Televiziune

 

33. - Hotărâre pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune pe anul 2005 si a Contului de executie bugetară pe anul 2005 al Societătii Române de Radiodifuziune

 

34. - Hotărâre pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune pe anul 2006 si a Contului de executie bugetară pe anul 2006 al Societătii Române de Radiodifuziune

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

477. - Hotărâre privind aprobarea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2007 conform prevederilor Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 816/2003

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

152. - Decizie privind numirea coordonatorului national al asistentei financiare externe nerambursabile

 

155. - Decizie privind abilitarea secretarului general al Guvernului de a delega atributii

 

156. - Decizie pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Departamentului de Control al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

194. - Ordin al ministrului transporturilor pentru acceptarea amendamentelor la anexa B la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC. 172(79) a Comitetului Securitătii Maritime din 9 decembrie 2004

 

2.274. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind aprobarea, procedurii de acordare a avizului consultativ de către Ministerul Culturii si Cultelor pentru înfiintarea asociatiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociatie religioasă de către asociatiile existente

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Raportului de activitate si a Contului de executie bugetară pe anul 2006 ale Agentiei Nationale de Presă ROMPRES

 

În temeiul prevederilor art. 13 din Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presă ROMPRES,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Raportul de activitate al Agentiei Nationale de Presă ROMPRES pe anul 2006 si Contul de executie bugetară pe anul 2006 al Agentiei Nationale de Presă ROMPRES, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 23 mai 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin, (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti. 23 mai 2007.

Nr. 30.

 

ANEXĂ

 

CONTUL DE EXECUTIE BUGETARĂ

la 31 decembrie 2006 al Agentiei Nationale de Presă ROMPRES

 

- lei -

Denumire

Prevederi definitive

Plăti efectuate

Grad de utilizare

Buget de stat

Cheltuieli totale

15.970.000

15.631.717

97,9

1. Cheltuieli curente, din care:

15.095.000

14.756.920

97,8

- cheltuieli de personal

10.939.000

 

97,5

- bunuri si servicii

4.136.000

10.669.290

98,3

- transferuri (cotizatii)

20.000

4.067.630 20.000

100,0

2. Cheltuieli de capital

875.000

874.797

99,99

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2005 si a Contului de executie bugetară pe anul 2005 al Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) si ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Raportul privind activitatea Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2005 si Contul de executie bugetară pe anul 2005 al Societătii Române de Televiziune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 23 mai 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 31.

 

ANEXA

 

CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA

la 31 decembrie 2005 al Societătii Române de Televiziune

 

lei

Denumire

Prevederi initiale

Prevederi actualizate

Plăti efectuate

Grad de utilizare

Buget de stat

Cheltuieli totale, din care:

58.346.960

84.505.460

84.395.911

99,87

Cheltuieli de personal

79.380

18.380

18.380

100,00

Cheltuieli pentru materiale si servicii:

57.450.580

84.487.080

84.377.531

99,87

din care:

47.535.210

76.235.210

76.235.210

100,00

- plata statiilor si circuitelor

8.000.000

6.300.000

6.269.187

99,51

- închirierea canalului satelit

200.000

200.000

195.234

97,62

 

565.370

565.370

532.056

94,11

- functionarea Directiei TV România International

1.150.000

1.150.000

1.109.344

96,46

- achizitionarea de echipamente

 

 

 

 

- asigurarea pazei militare

 

 

 

 

Transferuri

817.000

-

-

-

TOTAL PROGRAM

58.346.960

84.505.460

84.395.911

99,87

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru respingerea Raportului de activitate al Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2006 si a Contului de executie bugetară pe anul 2006 al Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) si ale art. 46 alin. (3) si (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se respinge Raportul de activitate al Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune pe anul 2006 si Contul de executie bugetară pe anul 2006 al Societătii Române de Televiziune.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul de administratie al Societătii Române de Televiziune este demis de drept.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 23 mai 2007, cu respectarea prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 32.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune pe anul 2005 si a Contului de executie bugetară pe anul 2005 al Societătii Române de Radiodifuziune

 

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) si ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic- Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune pe anul 2005 si Contul de executie

bugetară pe anul 2005 al Societătii Române de Radiodifuziune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 23 mai 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 33.

 

ANEXĂ

 

CONTUL DE EXECUTIE BUGETARĂ

la 31 decembrie 2005 al Societătii Române de Radiodifuziune

 

- lei -

Denumire

Prevederi initiale

Prevederi definitive

Plăti efectuate

Grad de utilizare

Bugetul de stat

Cheltuieli totale

85.920.780

133.658.510

130.480.706

97,62

Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă

85.920.780

133.658.510

130.480.706

97,62

1. Cheltuieli curente, din care:

85.420.780

133.158.510

130.099.707

97,70

- cheltuieli de personal

58.806

14.710

0

 

- cheltuieli materiale si servicii

85.216.714

133.016.710

129.972.617

97,71

- transferuri

145.260

127.090

127.090

100,00

2. Cheltuieli de capital

500.000

500.000

380.999

76,19

TOTAL PROGRAM

85.920.780

133.658.510

130.480.706

97,62

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune pe anul 2006 si a Contului de executie bugetară pe anul 2006 al Societătii Române de Radiodifuziune

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) si ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic- Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune pe anul 2006 si Contul de executie bugetară pe anul 2006 al Societătii Române de Radiodifuziune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 23 mai 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 34.

 

ANEXĂ

 

CONTUL DE EXECUTIE BUGETARĂ

la 31 decembrie 2006 al Societătii Române de Radiodifuziune

 

- lei -

Denumire

Prevederi initiale

Prevederi definitive

Plăti efectuate

Grad de utilizare

Buget de stat

Cheltuieli totale

110.000.000

139.700.000

138.452.589

99,10

Cultură, recreere si religie

110.000.000

39.700.000

138.452.589

99,10

1. Cheltuieli curente, din care:

109.470.000

139.170.000

138.237.968

99,33

- cheltuieli pentru bunuri si servicii

109.336.000

139.036.000

138.103.968

99,33

- transferuri

134.000

134.000

134.000

100

2. Cheltuieli de capital

530.000

530.000

214.621

40,49

TOTAL PROGRAM

110.000.000

139.700.000

138.452.589

99,10

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2007 conform prevederilor Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 816/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 6 alin. (2) si al art. 7 alin. (2) din Legea creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - (1) Se aprobă nivelul fondurilor publice care se acordă la creditele agricole pentru productie, contractate în anul 2007 în conformitate cu prevederile Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, cu modificările ulterioare.

(2) Nivelul fondurilor publice, diferentiat pe culturi, plantatii, specii de animale, este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Volumul mediu al creditelor pentru productie agricolă, luat în considerare la acordarea de fonduri publice, nu poate depăsi nivelul cheltuielilor medii de productie prevăzute în anexa nr. 1.

(4) Resursele financiare aferente fondurilor publice care se acordă în temeiul prezentei hotărâri se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. II. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 816/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 14 iulie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) achizitionarea sau producerea puilor de pasăre pentru carne si ouă, a purceilor pentru îngrăsat, a tineretului ovin, caprin, bovin si cabalin pentru îngrăsat, precum si a materialului de populare piscicolă si a familiilor de albine;”.

2. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 4. - (1) Pentru certificarea determinării corecte a volumului creditului solicitat băncilor, cererile de credit pentru productie agricolă se avizează în prealabil de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractelor de credit pentru productie agricolă, beneficiarii creditelor au obligatia înregistrării acestora la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) Fondurile publice se acordă beneficiarilor pe bază de cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, care se depune la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, însotită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul sau cartea de identitate, pentru persoanele fizice, sau copie de pe certificatul de înmatriculare si/sau certificatul de înregistrare, pentru persoanele juridice, după caz;

b) documente financiar-contabile justificative privind modul de utilizare si rambursare a creditelor;

c) adeverintă, în original, emisă de băncile comerciale conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

d) documente fiscale care justifică cheltuielile cu activitătile curente de productie, pentru care s-au obtinut credite în baza contractelor încheiate;

e) copie a contractului de prestări-servicii încheiat cu producătorii agricoli, pentru beneficiarii prevăzuti la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, cu modificările ulterioare;

f) copie a contractului încheiat cu producătorii agricoli privind finantarea activitătilor de înfiintare, întretinere, recoltare a culturilor agricole si achizitionare a productiei agricole respective sau, după caz, copie a contractului de finantare a activitătilor de întretinere, recoltare si achizitionare a productiei plantatiilor pomicole si viticole, în vederea procesării, pentru beneficiarii prevăzuti la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 150/2003, cu modificările ulterioare.

(4) În cazul documentelor prevăzute la alin. (3), care se depun în copie, acestea se certifică în ceea ce priveste conformitatea cu originalul.

(5) Cererile se înregistrează în Registrul special de evidentă a beneficiarilor de sprijin financiar, se analizează si se aprobă de către persoane responsabile cu verificarea documentelor, numite prin decizie de către directorii executivi ai directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(6) Cererile solutionate favorabil se finantează în ordinea cronologică a înregistrării si în limita sumelor aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(7) Pe baza cererilor solutionate favorabil, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, întocmesc situatia justificativă conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care va fi transmisă la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(8) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pe baza solicitărilor primite de la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, va întocmi situatia centralizatoare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care va însoti cererea pentru deschidere de credite transmisă Ministerului Economiei si Finantelor.

(9) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale alimentează cu sumele necesare conturile directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care virează sumele aprobate în conturile în lei ale beneficiarilor.”

3. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Reprezentantii împuterniciti ai directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia de a verifica la beneficiarii creditelor agricole pentru productie respectarea destinatiilor creditelor acordate în conditiile legii.”

4. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

5. Anexele nr. 1 si 2 la normele metodologice se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 2 si 3 la prezenta hotărâre.

6. După anexa nr. 2 la normele metodologice se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 si 4, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4 si 5 la prezenta hotărâre.

7. În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea „Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului” se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale”.

8. Hotărârea Guvernului nr. 816/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 14 iulie 2003, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

ANEXA Nr. 2

 (Anexa nr. 1 la normele metodologice)

(Model)

 

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURĂ SIDEZVOLTARE RURALĂ A JUDETULUI ............/MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

SITUATIA

justificativă pentru obtinerea fondurilor publice aferente creditelor agricole acordate conform

Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, rambursate integral

 

Beneficiarul creditelor (persoană fizică sau persoană juridică)

 

Destinatia creditului, detaliat pe culturi, plantatii, specii de animale

 

Date privind creditul agricol pentru productie

Nivelul fondurilor publice <%)

 

Valoarea fondurilor publice (mii lei)

 

Data acordării creditului

Data scadentei creditului

Data rambursării creditului

Valoarea creditului (mii lei)

0

1

2

3

4

5

6

7=5x6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

X

 

X

 

Director executiv,

...........................................

Director economic,

...........................................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

(Model)

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Aprobat

 

Ordonator principal de credite,

 

SITUATIA

centralizatoare pentru solicitarea fondurilor publice aferente creditelor agricole acordate conform Legii creditului

agricol pentru productie nr. 150/2003, rambursate integral

 

Nr. crt.

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală (judeteană/municipiului Bucuresti)

Destinatia creditului, detaliat pe culturi, plantatii, specii de animale

Valoarea creditului (mii lei)

Nivelul fondurilor publice (%)

Valoarea fondurilor publice (mii lei)

0

1

2

3

4

5=3x4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

X

 

X

 

Directia buget finante

Director,

.....................................

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

(Model)

 

 

 

CERERE-TIP pentru acordarea alocatiilor din fonduri publice

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului ................................................./Municipiului Bucuresti

Nr......................................... din ......................................

 

Verificat documente justificative

Aprobat suma de ........................................... lei

Director executiv

Numele si prenumele .....................

 

Semnătura ........................

Numele si prenumele

Semnătura ........................... Stampila

 

1. Persoana fizică ..................................................., domiciliat/domiciliată în localitatea .............................................. str............................................. nr. ..., judetul .................., B.l./C.l. seria ........ nr....................................., eliberat/eliberată la

data de ................................................... de ................................................................, CNP  ............................................, cont nr............................, deschis la ..............................................

2. Persoana juridică ..................................................................... cu sediul în localitatea .........................................,

str. ...................................... nr......., telefon/fax/....................., cod fiscal ....................., CUI ............. cont nr. .........................

deschis la ................................................, reprezentată prin domnul/doamna ............................................................................,

în calitate de .............................................

3. Date privind creditul agricol pentru productie utilizat:

- Contract de credit pentru productie agricolă nr............................................... din .............................................

- valoare ............................................................................................................................................................

- denumirea băncii creditoare ..............................................................................................................................

- data acordării creditului ....................................................................................................................................

- data rambursării creditului .................................................................................................................................

- destinatia creditului agricol pentru productie ......................................................................................................

Având în vedere prevederile Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, cu modificările ulterioare, vă rog să aprobati alocarea fondurilor publice aferente.

Declar pe propria răspundere realitatea si legalitatea datelor prezentate.

Anexez la prezenta următoarele documente:*) ....................................................................................................

 

Data ..................

 

Numele si prenumele ............................................

Semnătura ............................................. Stampila


*) Se înscriu toate documentele depuse, mentionându-se distinct tipul documentului, numărul si data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală în ceea ce priveste conformitatea cu originalul.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

(Model)

 

Banca .....................................................................................

Sucursala Judeteană/Sucursala/Agentia ....................................

Nr....................................................../....................................

 

ADEVERINTĂ

 

Având în vedere prevederile Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, cu modificările ulterioare, confirmăm prin prezenta că1 ............................................................. CNP/CF  ............................................. cu domiciliul/sediul ......................................................., a beneficiat de un credit agricol pentru productie în valoare de ..............................................., conform Contractului de credit nr.............................. din ........................, cu următoarea destinatie2  ...................................

Creditul a fost utilizat conform destinatiei aprobate, beneficiarul respectând termenele de rambursare a ratelor de credit si de plată a dobânzilor aferente.

Creditul a fost acordat la data de .................................................................

Creditul a fost rambursat integral la data de ...............................................

 

Director,

.................................

Contabil-sef,

.................................


1 Denumirea beneficiarului de credit.

2 Destinatia creditului în conformitate cu prevederile Legii nr. 150/2003, cu modificările ulterioare,

 

DECIZII ALE PRIMULUI - MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea coordonatorului national al asistentei financiare externe nerambursabile

 

Având în vedere Decizia primului-ministru nr. 57/2007, prin care domnul Bogdan Alexandru Drăgoi, care avea si calitatea de coordonator national al asistentei financiare externe nerambursabile, a fost eliberat din functia de secretar de stat al fostului Minister al Finantelor Publice, încetându-i astfel si calitatea sus-mentionată,

având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 74 din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

tinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind înfiintarea Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucuresti la 16 iulie 1998, si a Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind înfiintarea Fondului National, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, se numeste în functia de coordonator national al asistentei financiare externe nerambursabile în locul domnului Bogdan Alexandru Drăgoi.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 24 mai 2007.

Nr. 152.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind abilitarea secretarului general al Guvernului de a delega atributii

 

Având în vedere dispozitiile art. 18 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si ale art. 1 alin. (1) lit. b) teza ultimă din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului,

în temeiul art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se abilitează secretarul general al Guvernului să delege atributii secretarilor de stat care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 25 mai 2007.

Nr. 155.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Departamentului de Control al Guvernului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică si statul de functii ale Departamentului de Control al Guvernului, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, se abrogă Decizia primului-ministru nr. 380/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii de Control a Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 29 iunie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 25 mai 2007.

Nr. 156.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Departamentului de Control al Guvernului

 

Număr maxim de posturi: 69

 

Seful Departamentului de Control al Guvernului - secretar de stat -

 

 

Serviciu consilieri pentru afaceri europene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia generală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia control institutii publice

Directia control operatori economici

 

Directia control programe infrastructură

Directia avizare

 

 

ANEXA Nr. 2

 

STATUL DE FUNCTII

al Departamentului de Control al Guvernului

 

Nr. crt.

Functia

Numărul de posturi

Natura functiei

Studii

I

Secretar de stat

1

Mandat

 

II

Directia generală

2

 

 

1.

Director general

1

c.i.m.

S

2.

Director general adjunct

1

c.i.m.

S

 

Directia control institutii publice

17

 

 

1.

Director

1

c.i.m.

s

2.

Consilieri

16

c.i.m.

s

 

Directia control operatori economici

17

 

 

1.

Director

1

c.i.m.

s

2.

Consilieri

15

c.i.m.

s

3.

Referent

1

c.i.m.

M, PL, SSD

 

Directia control programe

infrastructură

15

 

 

1.

Director

1

c.i.m.

S

2.

Consilieri

14

c.i.m.

S

 

Directia avizare

13

 

 

1.

Director

1

c.i.m.

S

2.

Consilieri

11

c.i.m.

S

3.

Referent

1

c.i.m.

M, PL, SSD

III

Serviciu consilieri pentru

afaceri europene

4

 

 

1.

Sef serviciu

1

c.i.m.

S

2.

Consilieri pentru afaceri europene

3

c.i.m.

S

 

Total posturi

69

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru acceptarea amendamentelor la anexa B la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională rin Rezolutia MSC.172(79) a Comitetului Securitătii Maritime din 9 decembrie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acceptă amendamentele la anexa B la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.172(79) a Comitetului Securitătii Maritime din 9 decembrie 2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală transport naval si Autoritatea Navală Română vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a amendamentelor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 22 mai 2007.

Nr. 194.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.172(79)

(adoptată la 9 decembrie 2004)

Adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1966

asupra liniilor de încărcare

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile comitetului,

amintind si art. VI din Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare (denumit în continuare Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare) referitor la procedurile de amendare,

luând în considerare, la cea de-a saptezeci si noua sesiune a sa, amendamentele la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, propuse si difuzate în conformitate cu paragraful 2(a) al art. VI din acesta,

1. adoptă, în conformitate cu paragraful 2(d) al art. VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, amendamentele la anexa B la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu paragraful 2 (f)(ii)(bb) al art. VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2006, cu exceptia cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din părtile la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare sau părtile ale căror flote comerciale însumate reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale a tuturor părtilor vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită părtile interesate să noteze că, în conformitate cu paragraful 2(g)(ii) al art. VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2006, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu paragraful 2(e) al art. VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, să transmită tuturor părtilor la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexa prezentei rezolutii;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt părti la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare.

 

ANEXA

la Rezolutia MSC. 172(79)

(adoptată la 9 decembrie 2004)

 

AMENDAMENTE

la anexa B la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare

 

ANEXA III

Certificate

 

Model de Certificat international de bord liber

1. În modelul Certificatului international de bord liber, între sectiunea care începe cu cuvintele „Prezentul certificat este valabil până la” si sectiunea care începe cu cuvintele „Emis la” se introduce următoarea nouă sectiune:

„Data finalizării inspectiei pe care se bazează acest certificat: ..............................................................” (zz/ll/aaaa)

Model de Certificat international de scutire pentru bordul liber

2. În modelul Certificatului international de scutire pentru bordul liber, între sectiunea care începe cu cuvintele „Prezentul certificat este valabil până la” si sectiunea care începe cu cuvintele „Emis la” se introduce următoarea nouă sectiune:

„Data finalizării inspectiei pe care se bazează acest certificat: ..............................................................” (zz/ll/aaaa)

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea procedurii de acordare a avizului consultativ de către Ministerul Culturii si Cultelor pentru înfiintarea asociatiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociatie religioasă de către asociatiile existente

 

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) lit. d) si ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă procedura de acordare a avizului consultativ de către Ministerul Culturii si Cultelor pentru înfiintarea asociatiilor religioase si înregistrarea acestora în Registrul asociatiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociatie religioasă de către asociatiile constituite în baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, al căror obiect principal de activitate îl reprezintă exercitarea unei credinte religioase.

(2) Pentru obtinerea avizului, asociatia interesată adresează o cerere Ministerului Culturii si Cultelor, care va fi însotită de documentele prevăzute la art. 41 alin. (2) lit. a) -c) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor.

(3) Asociatiile constituite în baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, pentru obtinerea avizului, adresează o cerere Ministerului Culturii si Cultelor, care va fi însotită de documentele prevăzute la alin. (2), precum si de următoarele documente:

a) copie de pe actul constitutiv si statutul asociatiei constituite în baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, precum si de pe actele/documentele prin care s-au aprobat toate modificările intervenite în actul constitutiv si în statut;

b) copie de pe dovada dobândirii personalitătii juridice.

(4) În cazul asociatiilor prevăzute la alin. (3), hotărârea de modificare a actului constitutiv privind transformarea asociatiei în asociatie religioasă va fi comunicată în formă autentică si va cuprinde cel putin următoarele elemente:

a) semnăturile si elementele de identificare ale cel putin 300 de membri asociati, cetăteni români sau rezidenti, care nu fac parte din alte asociatii religioase sau culte recunoscute;

b) enuntarea clară a hotărârii membrilor prevăzuti la lit. a) de a transforma asociatia în asociatie religioasă cu scopul expres al exercitării unei credinte religioase specifice;

c) denumirea asociatiei, care nu poate să fie identică sau asemănătoare cu cea a unui cult ori a unei alte asociatii religioase recunoscute;

d) sediul, patrimoniul, primele organe de conducere ale asociatiei religioase;

e) persoana împuternicită să facă demersurile în vederea transformării în asociatie religioasă.

(5) Membrii asociati prevăzuti la alin. (4) trebuie să îsi însusească si mărturisirea de credintă si statutul asociatiei religioase, care trebuie să cuprindă: structura proprie de organizare, centrală si locală, modul de conducere, de administrare si control, modul de înfiintare si desfiintare a unitătilor locale, drepturile si obligatiile membrilor, principalele activităti pe care asociatia religioasă întelege să le desfăsoare în vederea atingerii scopurilor sale spirituale; alte prevederi specifice asociatiei religioase respective.

(6) Asociatiile prevăzute la alin. (3) pot proba faptul că aveau ca obiect principal de activitate exercitarea unei credinte religioase la data intrării în vigoare a Legii nr. 489/2006, prin continutul statutului, prin raportul de activitate depus anual la Ministerul Culturii si Cultelor sau prin alte mijloace de probă.

Art. 2. - (1) Cererile si documentatia se depun la Serviciul asistentă, învătământ, care verifică continutul documentatiei depuse de către asociatie si solicită, după caz, completarea acesteia. Completarea se solicită în maximum 10 zile de la depunerea documentatiei si prelungeste corespunzător termenul de răspuns.

(2) În termen de 10 zile calendaristice de la depunerea solicitărilor sau de la completarea documentatiei, Serviciul asistentă, învătământ are obligatia să întocmească referatele de oportunitate în vederea eliberării avizului sau, după caz, de respingere, în conditiile legii.

(3) Referatele de oportunitate si documentatia în baza cărora au fost elaborate se prezintă pentru avizul de legalitate Serviciului juridic, care, în termen de 10 zile calendaristice, va aviza sau va respinge, motivat, acordarea avizului solicitat.

Art. 3. - (1) Se aprobă formularele avizelor eliberate de Ministerul Culturii si Cultelor pentru asociatiile religioase, în conformitate cu prevederile art. 1, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În cazul respingerii solicitării de aviz, răspunsul va trebui să contină detaliat motivele care au stat la baza acestei decizii.

Art. 4. - (1) Se aprobă instituirea registrului asociatiilor religioase care au primit avizul consultativ al Ministerului Culturii si Cultelor, gestionat de Serviciul asistentă, învătământ.

(2) Registrul asociatiilor religioase are următorul continut:

 

Nr. de înregistrare a cererii

Denumirea asociatiei religioase

Numele si prenumele presedintelui

Sediul asociatiei religioase

Nr. avizului/ data eliberării

Observatii

0

1

2

3

4

5

 

Art. 5. - Serviciul asistentă, învătământ si Serviciul juridic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 17 mai 2007.

Nr. 2.274.

 

ANEXA Nr. 1

 

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

AVIZ Nr............J...........

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor,

văzând Cererea înregistrată cu nr..................... formulată de ......................... prin care se solicită avizul consultativ

al Ministerului Culturii si Cultelor în vederea dobândirii personalitătii juridice si înregistrării ca asociatie religioasă,

având în vedere referatul de oportunitate si avizul de legalitate privind înfiintarea acesteia,

tinând seama că prevederile actului constitutiv si ale statutului stabilesc drept scop al asocierii manifestarea unei credinte religioase,

Ministerul culturii si cultelor

avizează înfiintarea asociatiei religioase ......................................................., cu sediul în localitatea ............................... str.................. nr........, judetul/sectorul ............, conform actului constitutiv, autentificat sub nr............, si statutului asociatiei, autentificat sub nr.........../ ............ de către .................................................

Orice modificare a actului constitutiv sau a statutului asociatiei va trebui declarată.

 

Secretar de stat pentru culte,

.....................................

Serviciul juridic

 

ANEXA Nr. 2

 

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII Sl CULTELOR

 

AVIZ Nr............/..........

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) lit. d) si ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor,

văzând Cererea înregistrată cu nr.................., formulată de ........................... prin care se solicită avizul consultativ al Ministerului Culturii si Cultelor în vederea dobândirii statutului de asociatie religioasă,

având în vedere referatul de oportunitate si avizul de legalitate privind dobândirea statutului si înregistrării ca asociatie religioasă,

tinând seama că prevederile actului constitutiv si ale statutului stabilesc drept scop al asocierii manifestarea unei credinte religioase,

Ministerul culturii si cultelor

avizează dobândirea statutului de asociatie religioasă de către ..................................., cu sediul în localitatea ................., str............................. nr........., judetul/sectorul ................., consemnate în Hotărârea adunării generale autentificate cu numărul .........../................ de către ..................................

Orice modificare a actului constitutiv sau a statutului asociatiei va trebui declarată.

 

Secretar de stat pentru culte,

.........................................

Serviciul juridic