MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 356         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 mai 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

465. - Hotărāre privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, ce contin obiective de investitii īn infrastructura de mediu ale unitătilor administrativ-teritoriale, care se vor executa īn perioada 2007-2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

200. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport privind aprobarea Procedurii de īnchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate īn administrarea Agentiei Nationale pentru Sport

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, ce contin obiective de investitii īn infrastructura de mediu ale unitătilor administrativ-teritoriale, care se vor executa īn perioada 2007-2009

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 3 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 61/2007,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Finantarea obiectivelor de investitii incluse īn programul prevăzut la art. 2 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 61/2007, se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, īn procent de 85% pentru obiectivele de investitii prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

(2) Lista obiectivelor de investitii aferente programului multianual prevăzut la alin. (1) este cuprinsă īn anexă.

Art. 2. - Īn anul 2007 fondurile necesare finantării programului multianual prevăzut la art. 1 alin. (1) se asigură din bugetul aprobat Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, de la capitolul 74.01 „Protectia mediului", titlul 51 „Transferuri īntre unităti ale administratiei publice", articolul 51.02 „Transferuri de capital".

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 465.

 

ANEXĂ

 

LISTA

obiectivelor de investitii aferente programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

 

Nr. crt.

Denumirea programului/subprogramului

Autoritatea beneficiară

1.

Reabilitarea retelelor de canalizare menajeră, pluvială si a statiei de epurare īn statiunea Geoagiu-Băi, orasul Geoagiu, judetul Hunedoara

Consiliul Local al Orasului Geoagiu, judetul Hunedoara

2.

Retea de canalizare menajeră si pluvială, comuna Rapoltu Mare, judetul Hunedoara: Rapoltu Mare, Bobālna, Boiu, Foit, Rapoltet, judetul Hunedoara

Consiliul Local al Comunei Rapoltu Mare, judetul Hunedoara

3.

Canalizare si statie de pompare Simeria, judetul Hunedoara

Consiliul Local al Orasului Simeria, judetul Hunedoara

4.

Canalizarea apelor menajere si realizarea unei statii de epurare īn localitatea Pui, comuna Pui, judetul Hunedoara

Consiliul Local al Comunei Pui, judetul Hunedoara

5.

Canalizare menajeră īn localitătile Baru si Petros, comuna Baru, judetul Hunedoara

Consiliul Local al Comunei Baru, judetul Hunedoara

6.

Lucrări prioritare de extindere a retelei de alimentare cu apă si canalizare, precum si construirea unei statii de epurare īn municipiul Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

7.

Lucrări prioritare de reabilitare retele apă potabilă si de extindere a retelelor de canalizare īn municipiul Sfāntu Gheorghe, judetul Covasna

Consiliul Local al Municipiului Sfāntu Gheorghe, judetul Covasna

8.

Lucrări prioritare de extindere a retelelor de alimentare cu apă si canalizare īn municipiul Tārgu Secuiesc, judetul Covasna

Consiliul Local al Orasului Tārgu Secuiesc, judetul Covasna

9.

Lucrări prioritare de extindere a retelelor de canalizare īn Miercurea Nirajului, judetul Mures

Consiliul Local al Orasului Miercurea Nirajului, judetul Mures

10.

Lucrări prioritare de reabilitare partială a sistemului de alimentare cu apă potabilă, canalizare si statia de epurare īn orasul Băile Tusnad, judetul Harghita

Consiliul Local al Orasului Băile Tusnad, judetul Harghita

11.

Lucrări prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apă si canalizare īn localitatea Alesd, judetul Bihor Prioritatea I

Consiliul Local al Municipiului Alesd, judetul Bihor

12.

Lucrări prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apă si canalizare īn localitatea Beius, judetul Bihor Prioritatea I

Consiliul Local al Municipiului Beius, judetul Bihor

13.

Lucrări prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apă si canalizare īn localitatea Mărginită, judetul Bihor Prioritatea I

Consiliul Local al Orasului Marghita, judetul Bihor

14.

Lucrări prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apă si canalizare īn localitatea SaIonta, judetul Bihor Prioritatea I

Consiliul Local al Orasului SaIonta, judetul Bihor

15.

Lucrări prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apă si canalizare īn localitatea Stei, judetul Bihor Prioritatea I

Consiliul Local al Orasului Stei, judetul Bihor

16.

Lucrări prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apă si canalizare īn comuna Grajduri, judetul lasi

Consiliul Local al Comunei Grajduri, judetul lasi

17.

Sistem de alimentare cu apă, canalizare si statie de epurare, comuna Movileni, judetul lasi

Consiliul Local al Comunei Movileni, judetul lasi

18.

Lucrări prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apă si canalizare īn localitatea Auseu, judetul Bihor

Consiliul Local al Comunei Auseu, judetul Bihor

19.

Lucrări prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apă si canalizare īn localitatea Vadu Crisului, judetul Bihor

Consiliul Local al Comunei Vadu Crisului, judetul Bihor

20.

Lucrări prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apă si canalizare īn localitatea Pomezeu, judetul Bihor

Consiliul Local al Comunei Pomezeu, judetul Bihor

21.

Lucrări prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apă si canalizare īn localitatea Rieni, judetul Bihor

Consiliul Local al Comunei Rieni, judetul Bihor

22.

Lucrări prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apă si canalizare īn localitatea Nucet, judetul Bihor

Consiliul Local al Orasului Nucet, judetul Bihor

23.

Lucrări prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apă si canalizare īn localitatea Cāmpani, judetul Bihor

Consiliul Local al Comunei Cāmpani, judetul Bihor

24.

Sistem integrat de canalizare si epurare pentru orasul Tārgu Frumos, judetul lasi

Consiliul Local al Orasului Tārgu Frumos, judetul lasi

25.

Retea de canalizare si statie de epurare, comuna Costache Negri, judetul Galati

Consiliul Local al Comunei Costache Negri, judetul Galati

 

NOTĂ:

Īn conformitate cu Hotărārea Guvernului nr. 1.865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii din anexă, incluse īn programul prevăzut la art. 2 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 61/2007, au fost aprobate astfel:

1. pozitiile 1-5 prin Hotărārea Guvernului nr. 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse īn „Proiectul nr. 3 - Modernizarea infrastructurii de apă si apă uzată īn bazinul Cris, īn judetul Vaslui si īn municipiul Ploiesti" din cadrul Memorandumului aprobat īn sedinta Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor īmprumuturi de pānă la 1.441.000.000 euro īn perioada 2006-2009, pentru finantarea investitiilor prioritare de mediu si gospodărire a apelor, cu modificările ulterioare;

2. celelalte pozitii - prin hotărāri ale consiliilor locale beneficiare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU SPORT

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de īnchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate īn administrarea Agentiei Nationale pentru Sport

 

Īn temeiul prevederilor art. 1410-1453 din Codul civil;

īn conformitate cu dispozitiile art. 80 alin. (3) si (4) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

īn baza dispozitiilor art. 6 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, cu modificările si completările ulterioare,

avānd īn vedere Referatul Directiei patrimoniu, investitii si achizitii publice, administrativ nr. 1.008 din 6 aprilie 2007,

presedintele Agentiei Nationale pentru Sport emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de īnchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate īn administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Contractul-cadru de īnchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate īn administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prevăzut īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Se abrogă ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport pentru aprobarea Metodologiei īnchirierii bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, aflate īn patrimoniul Agentiei Nationale pentru Sport, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Ioan Atanase Bellu

 

Bucuresti, 7 mai 2007.

Nr. 200.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de īnchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate īn administrarea Agentiei Nationale pentru Sport

 

CAPITOLULUL I

Domeniul de aplicare

 

Art. 1. - Prezentele norme reglementează procedura de īnchiriere a bunurilor imobile, respectiv terenuri si baze sportive, din domeniul public al statului, aflate īn administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin institutiile publice din subordine, precum si a celor aflate īn folosinta gratuită a structurilor sportive de utilitate publică.

Art. 2. - Contractul de īnchiriere se poate īncheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, romānă ori străină.

Art. 3. - Persoanele juridice sau persoanele fizice pot realiza, īn interes privat, constructii pe terenurile apartinānd domeniului public al statului, aflate īn administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, numai cu respectarea prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de constructii si a reglementărilor privind documentatiile urbanistice aprobate, cu avizul prealabil al Agentiei Nationale pentru Sport.

Art. 4. - Bazele sportive din domeniul public al statului, aflate īn administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, pot fi īnchiriate numai pentru realizarea de activităti sportive si activităti complementare acestora.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 5. - Īn sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) contract de īnchiriere - contractul prin care o persoană, numită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, numită locatar, folosinta temporară, totală sau partială, a unui bun īn schimbul unei sume de bani, numită chirie;

b) bunuri imobile - terenuri si baze sportive din domeniul public al statului, aflate īn administrarea Agentiei Nationale pentru Sport;

c) bază sportivă - orice amenajare, instalatie sau constructie destinată organizării si desfăsurării activitătii de educatie fizică si sport;

d) bază materială sportivă - totalitatea terenurilor si spatiilor, precum si amenajările, instalatiile si constructiile care sunt destinate organizării si desfăsurării activitătii de educatie fizică si sport;

e) activităti comerciale asociate activitătii sportive - orice activităti privind comercializarea si realizarea de expozitii pentru materiale, echipamente si instalatii sportive, comertul cu amănuntul de băuturi nealcoolice si produse alimentare ambalate;

f) titularii dreptului de administrare - unităti din subordinea Agentiei Nationale pentru Sport, respectiv directii pentru sport judetene, cluburi sportive, complexuri sportive nationale, Institutul National de Cercetare pentru Sport si Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor;

g) titularii dreptului de folosintă gratuită - federatiile sportive nationale si alte structuri sportive de utilitate publică ce pot avea īn patrimoniu dreptul de folosintă gratuită asupra bunurilor imobile care deservesc activitatea sportivă;

h) initierea procedurii de īnchiriere - prima etapă īn cadrul procedurii de īnchiriere, īn care titularul dreptului de administrare sau de folosintă gratuită elaborează si transmite Agentiei Nationale pentru Sport referatul de oportunitate si caietul de sarcini;

i) avizarea documentatiei de īnchiriere - etapă īn cadrul procedurii de īnchiriere, prin care se avizează de către Agentia Natională pentru Sport referatul de oportunitate si caietul de sarcini;

j) licitatia publică - etapă īn cadrul procedurii de īnchiriere, īn care titularul dreptului de administrare sau de folosintă gratuită, după caz, analizează si evaluează ofertele depuse si stabileste oferta cāstigătoare;

k) atribuirea contractului de īnchiriere - etapă īn cadrul procedurii de īnchiriere, īn care se īncheie contractul de īnchiriere cu ofertantul cāstigător.

 

CAPITOLUL III

Etapele procedurii

 

SECTIUNEA A

Initierea procedurii de īnchiriere

 

Art. 6. - Titularul dreptului de administrare sau de folosintă gratuită, după caz, initiază procedura de īnchiriere, prin īntocmirea referatului de oportunitate si a caietului de sarcini, denumite īmpreună documentatia de īnchiriere.

Art. 7. - (1) Referatul de oportunitate cuprinde īn mod obligatoriu următoarele date:

a) descrierea bunului care urmează a fi īnchiriat;

b) motivele de ordin economic si social, după caz, care justifică īncheierea contractului de īnchiriere;

c) precizarea expresă a activitătii pentru care se solicită īncheierea contractului de īnchiriere;

d) durata īnchirierii;

e) nivelul minim al chiriei propuse;

f) alte consideratii ce fundamentează oportunitatea īncheierii contractului de īnchiriere.

(2) Stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi pornită licitatia se realizează pe baza expertizei gradului de folosintă al bunului imobil.

Art. 8. - Caietul de sarcini contine īn mod obligatoriu următoarele:

a) datele de identificare ale titularului dreptului de administrare sau de folosintă gratuită;

b) descrierea bunului imobil care face obiectul īnchirierii;

c) conditiile de īnchiriere;

d) obiectivele de ordin economic si social, după caz, urmărite de titularul dreptului de administrare sau de folosintă gratuită;

e) criteriul de selectie utilizat, respectiv pretul;

f) cerinte privind calificarea ofertantilor, respectiv:

- īnregistrarea la oficiul registrului comertului;

- cifra de afaceri minimă pe anul anterior celui īn care se initiază procedura;

- cazierul fiscal;

- să nu se afle īn litigiu cu titularul dreptului de administrare sau de folosintă gratuită;

g) destinatia bunurilor care fac obiectul īnchirierii;

h) interdictia subīnchirierii sau cesionării bunului fără acordul titularului dreptului de administrare sau de folosintă gratuită;

i) durata īnchirierii;

j) posibilitatea prelungirii duratei contractului de īnchiriere pe bază de act aditional;

k) chiria minimă;

l) clauze referitoare la īncetarea contractului;

m) cuantumul garantiei de participare - minimum 3 chirii lunare;

n) facilităti suplimentare;

o) perioada de valabilitate a ofertei.

Art. 9. - Referatul de oportunitate si caietul de sarcini īntocmite de titularul dreptului de administrare sau de folosintă gratuită īn două exemplare se īnaintează si se īnregistrează la Directia patrimoniu, investitii si achizitii publice, administrativ din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport īn vederea avizării acestora.

 

SECTIUNEA B
Avizarea documentatiei de īnchiriere

 

Art. 10. - Referatul de oportunitate si caietul de sarcini se verifică si se analizează de către comisia constituită īn acest scop prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport. Propunerile comisiei se īnaintează vicepresedintelui Agentiei Nationale pentru Sport īn vederea avizării documentatiei de īnchiriere.

Art. 11. - (1) Termenul de analizare si avizare a documentatiei de īnchiriere este de 25 de zile de la data īnregistrării acesteia la Directia patrimoniu, investitii si achizitii publice, administrativ.

(2) Īn situatia īn care comisia de analiză si avizare a referatelor de oportunitate si a caietelor de sarcini consideră că este necesară completarea documentatiei de către titularul dreptului de administrare sau de folosintă gratuită, se va acorda un termen de maximum 10 zile īn vederea completării cu datele/actele solicitate.

Art. 12. - Termenul pentru transmiterea avizului privind documentatia de īnchiriere către titularul dreptului de administrare sau de folosintă gratuită este de 5 zile de la data acordării acestuia.

 

SECTIUNEA C

Licitatia publică

 

Art. 13. - (1) Titularul dreptului de administrare sau de folosintă gratuită are obligatia de a transmite spre publicare, īn cel putin un ziar de circulatie natională, cu cel putin 20 de zile īnainte de data fixată pentru organizarea licitatiei, un anunt de participare care cuprinde următoarele date:

a) denumirea titularului dreptului de administrare sau de folosintă gratuită;

b) conditiile de participare;

c) cuantumul si forma garantiei de participare;

d) descrierea succintă a bunului care urmează a fi īnchiriat;

e) data, adresa si ora limită a depunerii ofertelor, data si locul deschiderii acestora;

f) modul de obtinere a documentelor licitatiei, pretul si modalitătile de plată a acestora.

(2) Ofertele se depun cu cel putin 24 de ore īnainte de data organizării licitatiei.

Art. 14. - (1) Ofertele depuse se analizează si se evaluează de către o comisie numită īn acest scop prin decizie/hotărāre a conducătorului titularului dreptului de administrare sau a titularului dreptului de folosintă gratuită, după caz, denumită īn continuare comisia de evaluare.

(2) Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri.

(3) Atributiile comisiei de evaluare sunt:

a) verificarea īndeplinirii conditiilor de participare de către ofertanti, inclusiv a termenului īn care ofertele au fost depuse;

b) deschiderea ofertelor;

c) stabilirea ofertelor neeligibile sau neconforme si a motivelor care stau la baza respingerii acestora;

d) verificarea ofertei īn corelatie cu cerintele caietului de sarcini;

e) Īntocmirea hotărārii de evaluare prin care se stabileste oferta cāstigătoare;

f) Īn cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitatiei.

(4) Comisia este legal īntrunită numai īn prezenta tuturor membrilor, iar deciziile se iau numai cu votul majoritătii membrilor.

(5) Deciziile comisiei se validează de conducătorul titularului dreptului de administrare sau de folosintă gratuită.

Art. 15. - Dacă pānă la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor nu se depun cel putin două oferte, titularul dreptului de administrare sau folosintă gratuită reia procedura de atribuire a contractului de īnchiriere de la etapa publicării anuntului de participare.

Art. 16. - Īn situatia īn care, după deschiderea ofertelor, nu sunt cel putin două oferte care īndeplinesc cerintele din caietul de sarcini, procedura de licitatie se reia de la etapa publicării anuntului de participare.

Art. 17. - Īn situatia īn care după repetarea procedurii de licitatie se prezintă o singură ofertă care īndeplineste cerintele caietului de sarcini, contractul se atribuie titularului acestei oferte.

Art. 18. - Rezultatul licitatiei se comunică īn termen de 7 zile tuturor participantilor la licitatie.

Art. 19. - (1) Contestatiile se formulează īn termen de 3 zile lucrătoare, calculate de la data comunicării rezultatului licitatiei, si se depun īn acelasi loc unde s-au depus ofertele.

(2) Solutionarea contestatiilor se face īn termen de 3 zile lucrătoare de la data īnregistrării de către o comisie constituită īn acest scop, iar rezultatul se comunică celor īn cauză.

(3) Din comisia de solutionare a contestatiilor nu pot face parte persoanele care au analizat si evaluat ofertele, īn cazul īn care nu se poate constitui o nouă comisie īn cadrul institutiei organizatoare a licitatiei, contestatia va fi īnaintată Agentiei Nationale pentru Sport.

(4) Īn situatia īn care contestatia este fondată, comisia prevăzută la alin. (2) anulează hotărārea comisiei de evaluare.

 

SECTIUNEA D

Atribuirea contractului de īnchiriere

 

Art. 20. - Īn termen de 15 zile de la īmplinirea termenului de contestare sau de la solutionarea irevocabilă a contestatiei, dacă o asemenea cale de atac a fost formulată, titularul dreptului de administrare sau de folosintă gratuită are obligatia de a īncheia contractul de īnchiriere, īn formă scrisă, cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cāstigătoare.

Art. 21. - Refuzul ofertantuJui declarat cāstigător de a īncheia contractul de īnchiriere īn termen de 15 zile atrage după sine retinerea garantiei de participare la licitatie.

Art. 22. - Īn situatia īn care ofertantul declarat cāstigător refuză īncheierea contractului de īnchiriere, titularul dreptului de administrare sau de folosintă gratuită poate īncheia contractul de īnchiriere cu ofertantul clasat pe locul următor.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 23. - (1) Contractul de īnchiriere si actele aditionale la acesta se transmit, īn termen de 15 zile de la data īncheierii, Directiei patrimoniu, investitii si achizitii publice, administrativ din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport īn vederea verificării respectării cerintelor din caietul de sarcini.

(2) Contractele de īnchiriere īncheiate cu nerespectarea prevederilor din caietul de sarcini, referitoare la pret, durată si destinatie, sunt lovite de nulitate.

Art. 24. - Titularul dreptului de administrare sau de folosintă gratuită are obligatia de a asigura păstrarea documentelor care stau la baza īncheierii contractului de īnchiriere timp de 5 ani de la data īncetării contractului.

Art. 25. - Titularul dreptului de administrare sau de folosintă gratuită, īn calitate de locator, are obligatia īnregistrării contractului de īnchiriere īncheiat pe o durată mai mare de 3 (trei) ani īn cartea funciară a imobilului.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONTRACT DE ĪNCHIRIERE-CADRU

 

CAPITOLUL I

Părtile contractante

 

................................................................................... (titularul dreptului de administrare/folosintă) cu sediul īn localitatea ................................judetul/sectorul ......... str............. nr......., cont .............. nr.............. deschis la .............. cod fiscal nr........., reprezentat/reprezentată prin ...................., avānd functia de ................................................. īn calitate de locator,

si ............................................. cu sediul īn localitatea ................ judetul/sectorul ............... str........ nr....... īnregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr................ din .................... cont nr.............. deschis la ..................... cod fiscal ..................., reprezentată prin ................... avānd functia de ............... īn calitate de locatar,

au convenit īncheierea prezentului contract de īnchiriere, cu respectarea următoarelor clauze:

 

CAPITOLUL II

Obiectul contractului

 

Art. 1. - Locatorul se obligă să asigure locatarului folosinta bunului imobil ............. situat īn .................. avānd datele de identificare prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract de īnchiriere-cadru.

Art. 2. - Locatorul predă locatarului bunul imobil īnchiriat la data de ..................

Predarea-primirea bunului īnchiriat se va consemna īn procesul-verbal de predare-primire care va fi īncheiat, datat, semnat si stampilat de părtile contractante, mentionāndu-se totodată starea fizică a imobilului, dotările si utilitătile de care acesta beneficiază īn momentul predării-primirii.

 

CAPITOLUL III

Scopul contractului

 

Art. 3. - Bunul imobil īnchiriat este dat īn folosinta locatarului pentru ..........................................................

(destinatia)

 

CAPITOLUL IV

Durata contractului

 

Art. 4. - Prezentul contract de īnchiriere-cadru se īncheie pe o perioadă de.......... luni/ani, cu īncepere de la data de ................. si pānă la data de ..............

 

CAPITOLUL V

Pretul contractului si modalitătile de plată

 

Art. 5. - Pretul īnchirierii - chiria - este de .......... Iei/m2/lună/fără TVA.

Art. 6. - Plata chiriei se face lunar, īn cel mult 15 zile de la receptionarea facturii de către locatar.

 

CAPITOLUL VI

Obligatiile părtilor

 

VI.1. Obligatiile locatorului

 

Art. 7. - Locatorul se obligă:

a) să predea bunul imobil īnchiriat, precum si toate accesoriile sale īn starea corespunzătoare destinatiei īn vederea căreia a fost īnchiriat;

b) să garanteze pentru linistita si utila folosintă a bunului imobil īnchiriat, fiind răspunzător fată de locatar pentru evictiune si pentru viciile ascunse ale lucrului.

Art. 8. - Locatorul poate să controleze periodic, respectiv la data de .......... a fiecărei luni, bunul imobil īnchiriat si dacă acesta este folosit conform scopului pentru care a fost īncheiat contractul de īnchiriere. Acest control se exercită fără a stānjeni folosinta bunului imobil de către locatar.

 

VI. 2 Obligatiile locatarului

Art. 9. - Locatarul se obligă:

a) să īntrebuinteze, pe toată durata īnchirierii, bunul imobil ca un bun proprietar, cu bună-credintă si potrivit destinatiei care rezultă din contract, purtānd răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

b) să suporte, pe toată durata contractului, cheltuielile referitoare la utilitătile consumate pentru folosinta bunului imobil īnchiriat, respectiv ..............;

c) să plătească impozitele si taxele locale;

d) să execute la timp si īn bune conditii lucrările de īntretinere si reparatii normale ce-i incumbă, īn vederea mentinerii bunului imobil īnchiriat īn starea īn care l-a primit īn momentul īncheierii contractului;

e) să plătească chiria la termenul stipulat īn contract si contravaloarea utilitătilor īn termen de 15 zile de la data receptionării facturii de către locatar;

f) să nu tulbure desfăsurarea activitătilor sportive īn bunul imobil - baza sportivă;

g) să răspundă pentru distrugerea totală sau partială a bunului imobil īnchiriat, care s-ar datora culpei sale;

h) să permită locatorului să controleze modul īn care este utilizat bunul imobil īnchiriat si starea acestuia, la termenul stabilit īn contract;

i) să nu aducă modificări bunului imobil īnchiriat decāt cu acordul prealabil, īn scris, al locatorului si cu respectarea legislatiei īn vigoare, respectiv obtinerea autorizatiei de constructie;

j) să restituie bunul imobil la expirarea/īncetarea contractului īn starea īn care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire, luāndu-se īn considerare gradul normal de uzură;

k) să răspundă integral pentru deteriorările aduse spatiului de către persoanele aduse de acesta īn spatiu, precum prepusii, vizitatorii etc;

l) să execute la timp si īn conditii optime reparatiile locative, de īntretinere a imobilului īnchiriat, inclusiv ale instalatiilor accesorii acestuia care permit furnizarea utilitătilor.

 

CAPITOLUL VII

Răspunderea contractuală, penalităti si daune-interese

 

Art. 10. - Pentru neīndeplinirea sau īndeplinirea necorespunzătoare a obligatiilor prevăzute īn prezentul contract, părtile răspund potrivit prevederilor legii.

Art. 11. - Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,3% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de īntārziere, īncepānd cu prima zi care urmează aceleia īn care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăsi totalul chiriei restante.

Art. 12. - Partea īn culpă se obligă să plătească despăgubiri proportionale cu paguba suferită de cealaltă parte pentru nerespectarea partială sau totală ori pentru īndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractuale.

 

CAPITOLUL VIII

Rezilierea contractului

 

Art. 13. - Neexecutarea/executarea necorespunzătoare a obligatiilor asumate de către una dintre părti dă dreptul părtii lezate să ceară rezilierea contractului si să pretindă daune-interese. _

Art. 14. - Īn cazul īn care s-a depăsit termenul de plată a chiriei si a contravalorii utilitătilor cu 90 de zile de la data scadentei sau īn cazul nerespectării unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se consideră desfiintat de către locator, fără punere īn īntārziere, fără alte formalităti si fără interventia vreunei instante de judecată, conform prezentului pact comisoriu de gradul IV.

 

CAPITOLUL IX

Forta majoră

 

Art. 15. - Forta majoră, legal notificată, exonerează de răspundere partea care o invocă īn conditiile legii.

 

CAPITOLUL X

Subīnchirierea si cesiunea

 

Art. 16. - Subīnchirierea īn tot sau īn parte a bunului imobil īnchiriat sau cesiunea contractului de īnchiriere unui tert este permisă numai cu acordul părtilor.

 

CAPITOLUL XI

Īncetarea contractului

 

Art. 17. - Locatiunea īncetează prin:

a) acordul de vointă al părtilor;

b) expirarea termenului;

c) pieirea bunului;

d) rezilierea pentru neexecutarea obligatiilor;

e) din orice alte cauze prevăzute de lege.

 

 

Art. 18. - La expirarea termenului pentru care a fost īncheiat, contractul īncetează de drept, tacita reconductiune nu operează, putānd fi prelungit numai prin acordul părtilor.

 

CAPITOLUL XII

Litigii

 

Art. 19. - Orice litigiu izvorāt din īncheierea, executarea, modificarea, īncetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se va solutiona pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, va fi supus spre solutionare instantelor romāne de drept comun.

 

CAPITOLUL XIII

Dispozitii finale

 

Art. 20. - Legea aplicabilă prezentului contract este legea romānă.

Art. 21. - Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act aditional semnat si stampilat de ambele părti.

Art. 22. - Orice comunicare īntre părti trebuie expediată la adresele mentionate īn cap. I, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin curier sau prin fax, cu confirmarea expedierii acestuia. Īn situatia īn care comunicarea se face prin postă, aceasta va fi considerată primită la data mentionată pe confirmarea de primire, iar īn cazul īn care comunicarea se face prin fax, aceasta va fi considerată receptionată īn a doua zi lucrătoare de la data expedierii acestuia.

Art. 23. - Anexele fac parte integrantă din contract si se īncheie īn acelasi număr de exemplare ca si contractul.

Art. 24. - Prezentul contract s-a īncheiat astăzi .......... la .......... īn 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru fiecare parte si un exemplar pentru Agentia Natională pentru Sport.

Locator,

…………………

Locatar,

…………………