MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 318         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 11 mai 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

346. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 1 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

347. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

348. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 3 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

349. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 4 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

350. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 5 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

351. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 6 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

352. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 7 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

755. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind aprobarea modelului fisei de evidentă a fiecărei grădini zoologice si fiecărui acvariu public, precum si a Registrului national al grădinilor zoologice si acvariilor publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 1 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor

pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

În temeiul art. 18 alin. (1) si al art. 512 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată, cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România;

în baza art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă listele provizorii rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, pentru Regiunea 1 Nord-Est Bacău.

(2) Listele cuprinzând încadrarea localitătilor, rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 si PM25), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului în aerul înconjurător, pentru Regiunea 1 sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Listele se revizuiesc si/sau se reactualizează anual, în functie de evolutia calitătii aerului.

Art. 2. - (1) Evaluarea calitătii aerului s-a realizat pe baza inventarelor de emisii locale, a informatiilor furnizate pentru anul 2005 si a datelor meteorologice, uitilizând modele matematice pentru dispersia poluantilor emisi în atmosferă.

(2) Reprezentarea grafică a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti emisi în atmosferă pentru Regiunea i*) este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune prevederile art. 8.1, 8.2 si 9 din Directiva 96/62/CE privind evaluarea si gestionarea calitătii aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 296 din 21 noiembrie 1996, si ale art. 3.2, 4.2 si 5 din Directiva 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 67 din 9 martie 2002.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 346.


*) Reprezentarea grafică a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti emisi în atmosferă pentru Regiunea 1 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

ÎNCADRAREA

localitătilor din cadrul Regiunii 1 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor

si protectiei mediului nr. 745/2002

 

LISTA 1 - Zonele unde nivelurile concentratii/or unuia sau mai multor poluanti sunt mai mari decât valoarea limită plus marja de tolerantă sau mai mari decât valoarea limită, În caz că nu a fost fixată si o marjă de tolerantă

1.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Bacău - localitătile: Bacău, Bucium, Gura Văii, Letea Veche, Onesti, Stefan cel Mare

Judetul Botosani - localitătile: Botosani, Curtesti, Mihai Eminescu

Judetul Iasi - localitătile: Holboca, Iasi, Tomesti

Judetul Neamt - localitatea: Tasca

1.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT Sl OXIZI DE AZOT

(NO2/NOx)

Judetul Bacău - localitătile: Gura Văii, Onesti

Judetul Iasi - localitătile: Cristesti, Holboca, Iasi, Miroslovesti, Motca, Tomesti

Judetul Neamt - localitătile: Păstrăveni, Timisesti

Judetul Suceava - localitătile: Musenita, Siret

Judetul Vaslui - localitătile: Lipovăt, Puscasi, Vaslui

1.3. - PENTRU PULBERI IN SUSPENSIE (PM10)

Judetul Iasi - localitătile: Holboca, Iasi, Tomesti

Judetul Neamt - localitatea: Roman

Judetul Suceava - localitătile: Fălticeni, Horodnic, Rădăuti, Suceava

Judetul Vaslui - localitătile: Bârlad, Duda-Epureni, Grivita, Husi, Perieni

LISTA 2 - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt între valoarea limită si valoarea limită plus marja de tolerantă

2.1. - PENTRU DIOXID DE AZOT SI OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Bacău - localitătile: Bucium, Stefan cel Mare

Judetul Iasi - localitătile: Mircesti, Răchiteni

Judetul Neamt - localitătile: Cordun, Gherăesti, Horia, Roman, Săbăoani, Secuieni, Trifesti, Urecheni

Judetul Vaslui - localitatea: Muntenii de Jos

2.2. - PENTRU PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10)

Judetul Bacău - localitătile: Bacău, Beresti-Bistrita, Beresti-Tazlău, Blăgesti, Bucium, Buhoci, Buhusi, Filipeni, Filipesti, Gârleni, Gura Văii, Hemeius, Horgesti, Itesti, Izvorul Berheciului, Letea Veche, Luizi-Călugăra, Măgura, Mărgineni, Negri, Oncesti, Onesti, Parincea, Podu Turcului, Prăjesti, Racova, Săucesti, Stefan cel Mare, Strugari, Tamasi, Ungureni

Judetul Botosani - localitătile: Botosani, Broscăuti, Bucecea, Dorohoi, Mihai Eminescu, Răchiti, Tudora, Vorona

Judetul Iasi - localitătile: Alexandru I. Cuza, Aroneanu, Belcesti, Bârnova, Brăesti, Ceplenita, Ciurea, Comarna, Cotnari, Cristesti, Cucuteni, Deleni, Dobrovăt, Hălăucesti, Helesteni, Hârlău, Lespezi, Mircesti, Miroslova, Miroslovesti, Mogosesti, Mogosesti-Siret, Motca, Pascani, Popesti, Popricani, Prisăcani, Rediu, Ruginoasa, Scheia, Schitu Duca, Scobinti, Sipote, Siretel, Stolniceni-Prăjescu, Strunga, Tansa, Târgu Frumos, Tătărus, Todiresti, Tutora, Ungheni, Valea Lupului, Valea Seacă, Victoria, Vânători

Judetul Neamt - localitătile: Agapia, Bahna, Brusturi, Cordun, Doljesti, Drăgănesti, Făurei, Gârcina, Gherăesti, Gidinti, Girov, Grumazesti, Horia, Icusesti, Ion Creangă, Moldoveni, Păstrăveni, Petricani, Piatra-Neamt, Râusesti, Razboieni, Români, Săbăoani, Secuieni, Tămăseni, Tibucani, Timisesti, Târgu-Neamt, Trifesti, Tupilati, Urecheni, Văleni, Vânători-Neamt

Judetul Suceava - localitătile: Boroaia, Bosânci, Bunesti, Câmpulung Moldovenesc, Dărmănesti, Dolhasca, Dolhesti, Dorna-Arini, Drăguseni, Dumbrăveni, Fântâna Mare, Fântânele, Forăsti, Frătăutii Noi, Hârtop, Horodniceni, Ipotesti, Liteni, Mitocu Dragomirnei, Moara, Musenita, Pătrăuti, Pojorâta, Preutesti, Rădăseni, Sadova, Salcea, Satu Mare, Scheia, Siret, Udesti, Vadu Moldovei, Vatra Dornei, Veresti, Vulturesti

Judetul Vaslui - localitătile: Albesti, Cozmesti, Cretesti, Deleni, Delesti, Feresti, Ivănesti, Laza, Lipovăt, Muntenii de Jos, Negresti, Padureni, Rebricea, Rosiesti, Stanilesti, Stefan cel Mare, Tanacu, Todiresti, Vaslui, Vulturesti, Vutcani, Zăpodeni, Zorleni

 

LISTA 3 - Alcătuită din 3 sub/iste cuprinzând zone/e unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai mu/tor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită.

SUBLISTA3.1. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între aceasta si pragul superior de evaluare

3.1.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Bacău - localitătile: Căiuti, deja, Faraoani, Luizi-Călugăra, Nicolae Bălcescu, Orbeni, Sărata, Sascut, Valea Seacă

Judetul Botosani - localitatea: Răchiti

Judetul Iasi - localitatea: Tutora

Judetul Neamt - localitătile: Bicaz, Tarcău

Judetul Suceava - localitatea: Suceava

Judetul Vaslui - localitătile: Lipovăt, Puscasi, Vaslui

3.1.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT SI OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Bacău - localitătile: Bacău, Letea Veche,

Nicolae Bălcescu, Sărata

Judetul Botosani - localitătile: Botosani, Mihai

Eminescu, Mihăileni

Judetul Iasi - localitatea: Mogosesti - Siret

Judetul Neamt - localitătile: Botesti, Tămăseni, Tupilati

Judetul Suceava - localitătile: Bălcăuti, Drăguseni, Suceava

Judetul Vaslui - localitătile: Bârlad, Ciocani, Grivita, Perieni, Tanacu, Zorleni

3.1.3. - PENTRU PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10) Judetul Bacău - localitătile: Agăs, Ardeoani, Asău, Balcani, Bârsănesti, Berzunti, Bogdănesti, Brusturoasa, Căiuti, Casin, Cleja, Colonesti, Comănesti, Corbasca, Cotofănesti, Damienesti, Dărmănesti, Dealu Morii, Dofteana, Faraoani, Găiceana, Geoseni, Ghimes-Făget, Glăvănesti, Helegiu, Huruiesti, Lipova, Livezi, Măgiresti, Mănăstirea Casin, Moinesti, Motoseni, Nicolae Bălcescu, Odobesti, Oituz, Orbeni, Palanca, Pâncesti, Pârava, Pârgăresti, Pârjol, Plopana, Poduri, Răcăciuni, Răchitoasa, Rosiori, Sănduleni, Sărata, Sascut, Scorteni, Secuieni, Slănic Moldova, Solont, Stănisesti, Târgu Ocna, Târgu Trotus, Tătărăsti, Traian, Urechesti, Valea Seacă, Vultureni, Zemes

Judetul Botosani - localitătile: Albesti, Avrămeni, . Bălăuseni, Blând esti, Brăesti, Călărasi, Cindesti, Concesti, Copălău, Cordăreni, Corlăteni, Corni, Cosuia, Cotusca, Cristesti, Cristinesti, Curtesti, Dăngeni, Darabani, Dersca, Dimăcheni, Dobârceni, Drăguseni, Durnesti, Flămânzi, Frumusica, George Enescu, Gorbănesti, Hănesti, Havârna, Hiliseu-Horia, Hlipiceni, Hudesti, Ibănesti, Leorda, Lozna, Lunca, Manoleasa, Mihăileni, Mihălăseni, Mileanca, Mitoc, Nicseni, Păltinis, Pomârla, Prăjeni, Rădăuti-Prut, Răuseni, Ripiceni, Roma, Românesti, Sânta Mare, Săveni, Sendriceni, Stăuceni, Stefănesti, Stiubieni, Suharău, Sulita, Todireni, Trusesti, Ungureni, Unteni, Văculesti, Vârfu Câmpului, Viisoara, Vlădeni, Vlăsinesti, Vorniceni

Judetul Iasi - localitătile: Andrieseni, Băltati, Bivolari, Butea, Ciortesti, Coarnele Caprei, Costuleni, Cozmesti, Dagâta, Dolhesti, Durnesti, Erbiceni, Focuri, Golăiesti, Gorban, Grajduri, Gropnita, Grozesti, Horlesti, Ipatele, Letcani, Lungani, Mădârjac, Mironeasa, Mosna, Movileni, Oteleni, Plugari, Podu lloaiei, Probota, Răchiteni, Răducăneni, Românesti, Roscani, Scânteia, Sinesti, Târgu Frumos, Tibana, Tibănesti, Tigănasi, Trifesti, Vlădeni, Voinesti

Judetul Neamt - localitătile: Alexandru cel Bun, Băltătesti, Bara, Bârgăuani, Bicaz, Bicaz-Chei, Bicazu Ardelean, Bodesti, Borca, Borlesi, Botesti, Bozieni, Cândesti, Ceahlău, Costisa, Crăcăoani, Dămuc, Dobreni, Dochia, Dragomiresti, Dulcesti, Dumbrava Rosie, Fărcasa, Ghindăoani, Grinties, Hangu, Mărgineni, Oniceni, Pângărati, Piatra Soimului, Pincesti, Pipirig, Podoleni, Poiana Teiului, Poienafi, Rediu, Roznov, Ruginoasa, Sagna, Săvinesti, Stănita, Stefan cel Mare, Tazlău, Tarcău, Tasca, Valea Ursului, Zănesti

Judetul Suceava - localitătile: Adâncată, Arbore, Baia, Bălăceana, Bâlca, Bălcăuti, Berchisesti, Bogdănesti, Botosana, Breaza, Brodina, Brosteni, Burla, Cacica, Cajvana, Calafindesti, Capu Câmpului, Cârlibaba, Ciocănesti, Ciprian Porumbescu, Comănesti, Cornu Luncii, Cosna, Crucea, Dorna Cândrenilor, Dornesti, Drăgoiesti, Frasin, Frătăutii Vechi, Frumosu, Fundu Moldovei, Gălănesti, Grămesti, Grănicesti, Gura Humorului, Hăntesti, Iacobeni, Iaslovăt, Ilisesti, Izvoarele Sucevei, Mălini, Mănăstirea Humorului, Marginea, Milisăuti, Moldova-Sulita, Moldovita, Ostra, Păltinoasa, Panaci, Pârtestii de Jos, Poiana Stampei, Putna, Rasca, Saru Dornei, Serbăuti, Siminicea, Slatina, Solea, Straja, Stroiesti, Stulpicani, Sucevita, Todiresti, Ulma, Valea Moldovei, Vama, Vatra Moldovitei, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus, Voitinel, Volovăt, Zamostea, Zvoristea

Judetul Vaslui - localitătile: Banca, Alexandru Vlahută, Arsura, Băcani, Băcesti, Bălteni, Berezeni, Blăgesti, Bogdana, Bogdănesti, Bogdănita, Botesti, Bunesti-Averesti, Ciocani, Codăesti, Coroiesti, Costesti, Dănesti, Dimitrie Cantemir, Dodesti, Dragomiresti, Drînceni, Dumesti, Epureni, Fălciu, Fruntiseni, Găgesti, Gherghesti, Gârceni, Hoceni, lâna, Ibănesti, Ivesti, Lunca Banului, Mălusteni, Miclesti, Munteni de Sus, Murgeni, Oltenesti, Osesti, Pochidia, Pogana, Pogonesti, Poienesti, Puiesti, Pungesti, Puscasi, Rafaila, Solesti, Suletea, Tăcuta, Tătărani, Tutova, Văleni, Vetrisoaia, Viisoara, Vinderei, Voinesti, Zorleni

SUBLISTA 3.2. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între pragul superior de evaluare si pragul inferior de evaluare

3.2.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Bacău - localitătile: Ardeoani, Bârsănesti, Beresti-tazlău, Blăgesti, Bogdănesti, Buhoci, Casin, Cotofanesti, Gârleni, Geoseni, Helegiu, Hemeius, Horgesti, Itesti, Măgura, Mănăstirea Casin, Mărgineni, Parava, Pârjol, Răcăciuni, Sănduleni, Săucesti, Scorteni, Strugari, Tamasi, Târgu Trotus, Ungureni, Urechesti

Judetul Botosani - localitătile: Băluseni, Bucecea, Corni, Roma, Stăuceni, Vlădeni, Vorona

Judetul Iasi - localitătile: Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Costuleni, Dobrovăt, Golăiesti, Horlesti, Letcani, Miroslava, Popricani, Prisăcani, Rediu, Schitu Duca, Ungheni, Valea Lupului

Judetul Neamt - localitătile: Alexandru cel Bun, Bicaz-Chei, Bicazu Ardelean, Ceahlău, Dămuc, Hangu, Pângărati, Piatra-Neamt

Judetul Suceava - localitătile: Adâncată, Ipotesti, Mitocu Dragomirnei, Moara, Salcea, Scheia

Judetul Vaslui - localitătile: Cretesti, Duda-Epureni, Husi, Muntenii de Jos, Pădureni

3.2.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT SI OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Iasi - localitatea: Butea

Judetul Vaslui - localitătile: Bălteni, Laza, Munteni de Sus, Oltenesti, Zapodeni

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăsesc pragul inferior de evaluare

3.3.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Bacău - localitătile: Agăs, Asău, Balcani, Beresti-Bistrita, Berzunti, Brusturoasa, Buhusi, Colonesti, Comănesti, Corbasca, Damienesti, Dărmănesti, Dealu Morii, Dofteana, Filipeni, Filipesti, Găiceana, Ghimes-Făget, Glăvănesti, Huruiesti, Izvorul Berheciului, Lipova, Livezi, Măgiresti, Moinesti, Motoseni, Negri, Odobesti, Oituz, Oncesti, Palanca, Pâncesti, Pârgăresti, Parincea, Plopana, Podu Turcului, Poduri, Prăjesti, Răchitoasa, Racova, Rosiori, Secuieni, Slănic Moldova, Solont, Stănisesti, Târgu Ocna, Tătărăsti, Traian, Vultureni, Zemes

Judetul Botosani - localitătile: Albesti, Avrămeni, Blândesti, Brăesti, Broscăuti, Călărasi, Cândesti, Concesti, Copălău, Cordăreni, Corlăteni, Cosula, Cotusca, Cristesti, Cristinesti, Dângeni, Darabani, Dersca, Dimăcheni, Dobârceni, Dorohoi, Drăguseni, Durnesti, Flămânzi, Frumusica, George Enescu, Gorbănesti, Hănesti, Havârna, Hiliseu-Horia, Hlipiceni, Hudesti, Ibănesti, Leorda, Lozna, Lunca, Manoleasa, Mihăileni, Mihălăseni, Mileanca, Mitoc, Nicseni, Păltinis, Pomârla, Prăjeni, Rădăuti-Prut, Răuseni, Ripiceni, Românesti, Sânta filare, Săveni, Sendriceni, Stefănesti, Stiubieni, Suhărău, Sulita, Todireni, Trusesti, Tudora, Ungureni, Unteni, Văculesti, Vârfu Câmpului, Viisoara, Vlăsinesti, Vorniceni

Judetul Iasi - localitătile: Alexandru I. Cuza, Andrieseni, Băltati, Belcesti, Bivolari, Brăesti, Butea, Ceplenita, Ciortesti, Coarnele Caprei, Cotnari, Cozmesti, Cristesti, Cucuteni, Dagâta, Deleni, Dolhesti, Dumesti, Erbiceni, Focuri, Gorban, Grajduri, Gropnita, Grozesti, Hălăucesti, Helesteni, Hârlău, Ipatele, Lespezi, Lungani, Mădârjac, Mircesti, Mironeasa, Miroslovesti, Mogosesti, Mogosesti-Siret, Mosna, Motca, Movileni, Oteleni, Pascani, Plugari, Podu lloaiei, Popesti, Probota, Răchiteni, Răducăneni, Românesti, Roscani, Ruginoasa, Scânteia, Scheia, Scobinti, Sinesti, Sipote, Siretel, Stolniceni - Prăjescu, Strunga, Tansa, Târgu Frumos, Tătărusi, Tibana, Tibănesti, Tigănasi, Todiresti, Trifesti, Valea Seacă, Victoria, Vânători, Vlădeni, Voinesti

Judetul Neamt - localitătile: Agapia, Bahna, Băltătesti, Bara, Bârgăuani, Bodesti, Borca, Borlesti, Botesti, Bozieni, Brusturi, Cândesti, Cordun, Costisa, Crăcăoani, Dobreni, Dochia, Doljesti, Drăgănesti, Dragomiresti, Dulcesti, Dumbrava Rosie, Fărcasa, Făurei, Gârcina, Gherăesti, Ghindăoani, Gâdinti, Girov, Grinties, Grumăzesti, Horia, Icusesti, Ion Creangă, Mărgineni, Moldoveni, Oniceni, Păstrăveni, Petricani, Piatra Soimului, Pincesti, Pipirig, Podoleni, Poiana Teiului, Poienari, Rediu, Răucesti, Războieni, Roman, Români, Roznov, Ruginoasa, Săbăoani, Sagna, Săvinesti, Secuieni, Stănita, Stefan cel Mare, Tazlău, Tămăseni, Tibucani, Timisesti, Târgu-Neamt, Trifesti, Tupilati, Urecheni, Valea Ursului, Văleni, Vânători-Neamt, Zănesti

Judetul Suceava - localitătile: Arbore, Baia, Bălăceana, Bâlca, Bălcăuti, Berchisesti, Bogdănesti, Boroaia, Bosânci, Botosana, Breaza, Brodina, Brosteni, Bunesti, Burla, Cacica, Cajvana, Calafindesti, Câmpulung Moldovenesc, Capu Câmpului, Cârlibaba, Ciocănesti, Ciprian Porumbescu, Comănesti, Cornu Luncii, Cosna, Crucea, Dărmănesti, Dolhasca, Dolhesti, Dorna Cândrenilor, Dorna-Arini, Dornesti, Drăgoiesti, Drăguseni, Dumbrăveni, Fălticeni, Fântâna Mare, Fântânele, Forăsti, Frasin, Frătăutii Noi, Frătăutii Vechi, Frumosu, Fundu Moldovei, Gălănesti, Grămesti, Grănicesti, Gura Humorului, Hăntesti, Hârtop, Horodnic, Horodniceni, Iacobeni, Iaslovăt, Ilisesti, Izvoarele Sucevei, Liteni, Mălini, Mănăstirea Humorului, Marginea, Milisăuti, Moldova-Sulita, Moldovita, Musenita, Ostra, Păltinoasa, Panaci, Pârtestii de Jos, Pătrăuti, Poiana Stampei, Pojorâta, Preutesti, Putna, Rădăseni, Rădăuti, Râsca, Sadova, Saru Dornei, Satu Mare, Serbăuti, Siminicea, Siret, Slatina, Solea, Straja, St roi esti, Stulpicani, Sucevita, Todiresti, Udesti, Ulma, Vadu Moldovei, Valea Moldovei, Vama, Vatra Dornei, Vatra Moldovitei, Veresti, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus, Voitinel, Volovăt, Vulturesti, Zamostea, Zvoristea

Judetul Vaslui - localitătile: Albesti, Alexandru Vlahută, Arsura, Banca, Băcani, Băcesti, Bălteni, Berezeni, Bârlad, Blăgesti, Bogdana, Bogdănesti, Bogdănita, Botesti, Bunesti-Averesti, Ciocani, Codăesti, Coroiesti, Costesti, Cozmesti, Dănesti, Zorleni, Deleni, Delesti, Dimitrie Cantemir, Dodesti, Dragomiresti, Drânceni, Dumesti, Epureni, Fălciu, Feresti, Fruntiseni, Găgesti, Gherghesti, Gârceni, Grivita, Hoceni, lâna, Ibănesti, Ivănesti, Ivesti, Laza, Lunca Banului, Mălusteni, Miclesti, Munteni de Sus, Murgeni, Negresti, Oltenesti, Osesti, Perieni, Pochidia, Pogana, Pogonesti, Poienesti, Puiesti, Pungesti, Rafaila, Rebricea, Rosiesti, Solesti, Stănilesti, Stefan cel Mare, Suletea, Tăcuta, Tanacu, Tătărăni, Todiresti, Tutova, Văleni, Vetrisoaia, Viisoara, Vinderei, Voinesti, Vulturesti, Vutcani, Zapodeni, Zorleni

3.3.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT SI OXIZI DE AZOT (NO^NOx)

Judetul Bacău - localitătile: Agăs, Ardeoani, Asău, Balcani, Bârsănesti, Beresti-Bistrita, Beresti-Tazlău, Berzunti, Blăgesti, Bogdănesti, Brusturoasa, Buhoci, Buhusi, Căiuti, Casin, Cleja, Colonesti, Comănesti, Corbasca, Cotofănesti, Damienesti, Dărmănesti, Dealu Morii, Dofteana, Faraoani, Filipeni, Filipesti, Găiceana, Gârleni, Geoseni, Ghimes-Făget, Glăvănesti, Helegiu, Hemeius, Horgesti, Huruiesti, Itesti, Izvorul Berheciului, Lipova, Livezi, Luizi-Călugăra, Măgiresti, Măgura, Mănăstirea Casin, Mărgineni, Moinesti, Motoseni, Negri, Odobesti, Oituz, Oncesti, Orbeni, Palanca, Pâncesti, Parava, Pârgăresti, Parincea, Pârjol, Plopana, Podu Turcului, Poduri, Prăjesti, Răcăciuni, Răchitoasa, Racova, Rosiori, Sănduleni, Sascut, Săucesti, Scorteni, Secuieni, Slănic Moldova, Solont, Stănisesti, Strugari, Tamasi, Târgu Ocna, Târgu Trotus, Tătărăsti, Traian, Ungureni, Urechesti, Valea Seacă, Vultureni, Zemes

Judetul Botosani - localitătile: Albesti, Avrămeni, Băluseni, Blândesti, Brăesti, Broscăuti, Bucecea, Călărasi, Cândesti, Concesti, Copălău, Cordăreni, Corlăteni, Corni, Cosula, Cotusca, Cristesti, Cristinesti, Curtesti, Dângeni, Darabani, Dersca, Dimăcheni, Dobărceni, Dorohoi, Drăguseni, Durnesti, Flămânzi, Frumusica, George Enescu, Gorbănesti, Hănesti, Havârna, Hiliseu-Horia, Hlipiceni, Hudesti, Ibănesti, Leorda, Lozna, Lunca, Manoleasa, Mihălăseni, Mileanca, Mitoc, Nicseni, Păltinis, Pomârla, Prăjeni, Răchiti, Rădăuti-Prut, Răuseni, Ripiceni, Roma, Românesti, Sânta Mare, Săveni, Sendriceni, Stăuceni, Stefănesti, Stiubieni, Suhărău, Sulita, Todireni, Trusesti, Tudora, Ungureni, Unteni, Văculesti, Vârfu Câmpului, Viisoara, Vlădeni, Vlăsinesti, Vorniceni, Vorona

Judetul Iasi - localitătile: Alexandru I. Cuza, Andrieseni, Aroneanu, Băltati, Belcesti, Bârnova, Bivolari, Brăesti, Ceplenita, Ciortesti, Ciurea, Coarnele Caprei, Comarna, Costuleni, Cotnari, Cozmesti, Cucuteni, Dagâta, Deleni, Dobrovăt, Dolhesti, Dumesti, Erbiceni, Focuri, Golăiesti, Gorban, Grajduri, Gropnita, Grozesti, Hălăucesti, Helesteni, Hârlău, Horlesti, Ipatele, Lespezi, Letcani, Lungani, Mădârjac, Mironeasa, Miroslava, Mogosesti, Mosna, Movileni, Oteleni, Pascani, Plugari, Podu lloaiei, Popesti, Popricani, Prisăcani, Probota, Răducăneni, Rediu, Românesti, Roscani, Ruginoasa, Scânteia, Scheia, Schitu Duca, Scobinti, Sinesti, Sipote, Siretel, Stolniceni - Prăjescu, Strunga, Tansa, Târgu Frumos, Tătărusi, Tibana, Tibănesti, Tigănasi, Todiresti, Trifesti, Tutora, Ungheni, Valea Lupului, Valea Seacă, Victoria, Vânători, Vlădeni, Voinesti,

Judetul Neamt - localitătile: Agapia, Alexandru cel Bun, Bahna, Băltătesti, Bara, Bârgăuani, Bicaz, Bicaz-Chei, Bicazu Ardelean, Bodesti, Borca, Borlesti, Bozieni, Brusturi, Cândesti, Ceahlău, Costisa, Crăcăoani, Dămuc, Dobreni, Dochia, Doljesti, Drăgănesti, Dragomiresti, Dulcesti, Dumbrava Rosie, Fărcasa, Făurei, Gârcina, Ghindăoani, Gâdinti, Girov, Grinties, Grumăzesti, Hangu, Icusesti, Ion Creangă, Mărgineni, Moldoveni, Oniceni, Pângărati, Petricani, Piatra Neamt, Piatră Soimului, Pincesti, Pipirig, Podoleni, Poiana Teiului, Poienari, Rediu, Răucesti, Războieni, Români, Roznov, Ruginoasa, Sagna, Săvinesti, Stănita, Stefan cel Mare, Tazlău, Tarcău, Tasca, Tibucani, Târgu Neamt, Valea Ursului, Văleni, Vânători-Neamt, Zănesti

Judetul Suceava - localitătile: Adâncată, Arbore, Baia, Bălăceana, Bâlca, Berchisesti, Bogdănesti, Boroaia, Bosânci, Botosana, Breaza, Brodina, Brosteni, Bunesti, Burla, Cacica, Cajvana, Calafindesti, Câmpulung Moldovenesc, Capu Câmpului, Cârlibaba, Ciocănesti, Ciprian Porumbescu, Comănesti, Cornu Luncii, Cosna, Crucea, Dărmănesti, Dolhasca, Dolhesti, Dorna Cândrenilor, Dorna-Arini, Dornesti, Drăgoiesti, Dumbrăveni, Fălticeni, Fântâna Mare, Fântânele, Forăsti, Frasin, Frătăutii Noi, Frătăutii Vechi, Frumosu, Fundu Moldovei, Gălănesti, Grămesti, Grănicesti, Gura Humorului, Hăntesti, Hârtop, Horodnic, Horodniceni, Iacobeni, Iaslovăt, Ilisesti, Ipotesti, Izvoarele Sucevei, Liteni, Mălini, Mănăstirea Humorului, Marginea, Milisăuti, Mitocu Dragomirnei, Moara, Moldova-Sulita, Moldovita, Ostra, Păltirioasa, Panaci, Pârtestii de Jos, Pătrăuti, Poiana Stampei, Pojorâta, Preutesti, Putna, Rădăseni, Rădăuti, Rasca, Sadova, Salcea, Saru Dornei, Satu Mare, Scheia, Serbăuti, Siminicea, Slatina, Solea, Straja, Stroiesti, Stulpicarti, Sucevita, Todiresti, Udesti, Ulma, Vadu Moldovei, Valea Moldovei, Vama, Vatra Dornei, Vatra Moldovitei, Veresti, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus, Voitinel, Volovăt, Vulturesti, Zamostea, Zvoristea

Judetul Vaslui - localitătile: Albesti, Alexandru Vlahută, Arsura, Banca, Băcani, Băcesti, Berezeni, Blăgesti, Bogdana, Bogdănesti, Bogdănita, Botesti, Bunesti-Averesti, Codăesti, Coroiesti, Costesti, Cozmesti, Cretesti, Dănesti, Deleni, Delesti, Dimitrie Cantemir, Dodesti, Dragomiresti, Drânceni, Duda-Epureni, Dumesti, Epureni, Fălciu, Feresti, Fruntiseni, Găgesti, Gherghesti, Gârceni, Hoceni, Husi, lâna, Ibănesti, Ivănesti, Ivesti, Lunca Banului, Mălusteni, Miclesti, Murgeni, Negresti, Osesti, Pădureni, Pochidia, Pogana, Pogonesti, Poienesti, Puiesti, Pungesti, Rafaila, Rebricea, Rosiesti, Solesti, Stănilesti, Stefan cel Mare, Suletea, Tăcuta, Tătărani, Todiresti, Tutova, Văleni, Vetrisoaia, Viisoara, Vinderei, Voinesti, Vulturesti, Vutcani, Zorleni

3.3.3. - PENTRU PLUMB (Pb)

Judetul Bacău - localitătile: Agăs, Ardeoani, Asău, Bacău, Balcani, Bârsănesti, Beresti-Bistrita, Beresti-Tazlău, Berzunti, Blăgesti, Bogdănesti, Brusturoasa, Bucium, Buhoci, Buhusi, Căiuti, Casin, Cleja, Colonesti, Comănesti, Corbasca, Cotofănesti, Damienesti, Dărmănesti, Dealu Morii, Dofteana, Faraoani, Filipeni, Filipesti, Găiceana, Gârleni, Geoseni, Ghimes-Făget, Glăvănesti, Gura Văii, Helegiu, Hemeius, Horgesti, Huruiesti, Itesti, Izvorul Berheciului, Letea Veche, Lipova, Livezi, Luizi-Călugara, Măgiresti, Măgura, Mănăstirea Casin, Mărgineni, Moinesti, Motoseni, Negri, Nicolae Bălcescu, Odobesti, Oituz, Oncesti, Onesti, Orbeni, Palanca, Pâncesti, Parava Pârgăresti, Parincea, Pârjol, Plopana, Podu Turcului, Poduri, Prăjesti, Răcăciuni, Răchitoasa, Racova, Rosiori, Sănduleni, Sărata, Sascut, Săucesti, Scorteni, Secuieni, Slănic Moldova, Solont, Stănisesti, Stefan cel Mare, Strugari, Tamasi, Târgu Ocna, Târgu Trotus, Tătărăsti, Traian, Ungureni, Urechesti, Valea Seaca, Vultureni, Zemes

Judetul Botosani - localitătile: Albesti, Avrameni, Băluseni, Blândesti, Botosani, Brăesti, Broscăuti, Bucecea, Călărasi, Cândesti, Concesti, Copălău, Cordareni, Corlateni, Corni, Cosula, Cotusca, Cristesti, Cristinesti, Curtesti, Dângeni, Darabani, Dersca, Dimăcheni, Dobărceni, Dorohoi, Drăguseni, Durnesti, Flămânzi, Frumusica, George Enescu, Gorbănesti, Hănesti, Havârna, Hiliseu-Horia, Hlipîceni, Hudesti, Ibănesti, Leorda, Lozna, Lunca, Manoleasa, Mihai Eminescu, Mihăileni, Mihălăseni, Mileanca, Mitoc, Nicseni, Păltinis, Pomârla, Prăjeni, Răchiti, Rădăuti-Prut, Răuseni, Ripiceni, Roma, Românesti, Sânta Mare, Săveni, Sendriceni, Stăuceni, Stefănesti, Stiubieni, Suhărău, Sulita, Todireni, Trusesti, Tudora, Ungureni, Unteni, Văculesti, Vârfu Câmpului, Viisoara, Vlădeni, Vlăsinesti, Vorniceni, Vorona

Judetul Iasi - localitătile: Alexandru I. Cuza, Andrieseni, Aroneanu, Băltati, Belcesti, Bârnova, Bivolari, Brăesti, Butea, Ceplenita, Ciortesti, Ciurea, Coarnele Caprei, Comarna, Costuleni, Cotnari, Cozmesti, Cristesti, Cucuteni, Dagâta, Deleni, Dobrovăt, Dolhesti, Dumesti, Erbiceni, Focuri, Golăiesti, Gorban, Grajduri, Gropnita, Grozesti, Hălăucesti, Helesteni, Hârlău, Holboca, Horlesti, Iasi, Ipatele, Lespezi, Letcani, Lungani, Mădârjac, Mircesti, Mironeasa, Miroslava, Miroslovesti, Mogosesti, Mogosesti - Siret, Mosna, Motca, Movileni, Oteleni, Pascani, Plugari, Podu lloaiei, Popesti, Popricani, Prisăcani, Probota, Răchiteni, Răducăneni, Rediu, Românesti, Roscani, Ruginoasa, Scânteia, Scheia, Schitu Duca, Scobinti, Sinesti, Sipote, Siretel, Stolniceni - Prăjescu, Strunga, Tansa, Târgu Frumos, Tătărusi, Tibana, Tibănesti, Tigănasi, Todiresti, Tomesti, Trifesti, Tutora, Ungheni, Valea Lupului, Valea Seacă, Victoria, Vânători, Vlădeni, Voinesti

Judetul Neamt - localitătile: Agapia, Alexandru cel Bun, Bahna, Băltătesti, Bara, Bârgăuani, Bicaz, Bicaz-Chei, Bicazu Ardelean, Bodesti, Borca, Borlesti, Botesti, Bozieni, Brusturi, Cândesti, Ceahlău, Cordun, Costisa, Crăcăoani, Dămuc, Dobreni, Dochia, Doljesti, Drăgănesti, Dragomiresti, Dulcesti, Dumbrava Rosie, Fărcasa, Făurei, Gârcina, Gherăiesti, Ghindăoani, Gâdinti, Girov, Grinties, Grumăzesti, Hangu, Horia, Icusesti, Ion Creangă, Mărgineni, Moldoveni, Oniceni, Pângărati, Păstrăveni, Petricani, Piatra Neamt, Piatra Soimului, Pincesti, Pipirig, Podoleni, Poiana Teiului, Poienari, Rediu, Rausesti, Războieni, Roman, Români, Roznov, Ruginoasa, Săbăoani, Sagna, Săvinesti, Secuieni, Stănita, Stefan cel Mare, Tazlău, Tămăseni, Tarcău, Tasca, Tibucani, Timisesti, Târgu Neamt, Trifesti, Tupilati, Uregheni, Valea Ursului, Văleni, Vânători Neamt, Zănesti

Judetul Suceava - localitătile: Adâncată, Arbore, Baia, Bălăceana, Bâlca, Bălcăuti, Berchisesti, Bogdănesti, Boroaia, Bosânci, Botosana, Breaza, Brodina, Brosteni, Bunesti, Burla, Cacica, Cajvana, Calafindesti, Câmpulung Moldovenesc, Capu Câmpului, Cârlibaba, Ciocănesti, Ciprian Porumbescu, Comănesti, Cornu Luncii, Cosna, Crucea, Dărmănesti, Dolhasca, Dolhesti, Dorna Cândrenilor, Dorna-Arni, Dornesti, Drăgoiesti, Drăguseni, Dumbrăveni, Fălticeni, Fântâna Mare, Fântânele, Forăsti, Frasin, Frătăutii Noi, Frătăutii Vechi, Frumosu, Fundu Moldovei, Gălănesti, Grămesti, Grănicesti, Gura Humorului, Hăntesti, Hârtop, Horodnic, Horodniceni, Iacobeni, Iaslovăt, Ilisesti, Ipotesti, Izvoarele Sucevei, Liteni, Mălini, Mănăstirea Humorului, Marginea, Milisăutî, Mitocu Dragomirnei, Moara, Moldova - Sulita, Moldovita, Musenita, Ostra, Păltinoasa, Panaci, Pârtestii de Jos, Pătrăuti, Poiana Stampei, Pojorâta, Preutesti, Putna, Rădăseni, Rădăuti, Rasca, Sadova, Salcea, Saru Dornei, Satu Mare, Scheia, Serbăuti, Siminicea, Siret, Slatina, Solea, Straja, Stroiesti, Stulpicani, Suceava, Sucevita, Todiresti, Udesti, Ulma, Vadu Moldovei, Valea Moldovei, Vama, Vatra Dornei, Vatra Moldovitei, Veresti, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus, Voitinel, Volovăt, Vulturesti, Zamostea, Zoristea

Judetul Vaslui - localitătile: Banca, Albesti, Alexandru Vlahută, Arsura, Băcani, Băcesti, Bălteni, Berezeni, Bârlad, Blăgesti, Bogdana, Bogdănesti, Bogdănita, Botesti, Bunesti-Averesti, Ciocani, Codăesti, Coroiesti, Costesti, Cozmesti, Cristesti, Dănesti, Deleni, Delesti, Dimitrie Cantemir, Dodesti, Dragomiresti, Drânceni, Duda - Epureni, Dumesti, Epureni, Fălciu, Feresti, Fruntiseni, Găgesti, Gherghesti, Gârceni, Grivita, Hoceni, Husi, lâna, Ibănesti, Ivănesti, Ivesti, Laza, Lipova, Lunca Banului, Mălusteni, Miclesti, Munteni de Sus, Muntenii de Jos, Murgeni, Negresti, Oltenesti, Osesti, Pădureni, Perieni, Pochidia, Pogana, Pogonesti, Poienesti, Puiesti, Pungesti, Puscasi, Rafaila, Rebricea, Rosiesti, Solesti, Stănilesti, Stefan cel Mare, Suletea, Tăcuta, Tanacu, Tătărani, Todiresti, Tutova, Văleni, Vaslui, Vetrisoaia, Viisoara, Vinderei, Voinesti, Vulturesti, Vutcani, Zapodeni, Zorleni

3.3.4. - PENTRU MONOXID DE CARBON (CO)

Judetul Bacău - localitătile: Agăs, Ardeoani, Asău, Bacău, Balcani, Bârsănesti, Beresti-Bistrita, Beresti-Tazlău, Berzunti, Blăgesti, Bogdănesti, Brusturoasa, Bucium, Buhoci, Buhusi, Căiuti, Casin, Cleja, Colonesti, Comănesti, Corbasca, Cotofănesti, Damienesti, Dărmănesti, Dealu Morii, Dofteana, Faraoani, Filipeni, Filipesti, Găiceana, Gârleni, Geoseni, Ghimes-Făget, Glăvănesti, Gura Văii, Helegiu, Hemeius, Horgesti, Huruiesti, Itesti, Izvorul Berheciului, Letea Veche, Lipova, Livezi, Luizi-Călugara, Măgiresti, Măgura, Mănăstirea Casin, Mărgineni, Moinesti, Motoseni, Negri, Nicolae Bălcescu, Odobesti, Oituz, Oncesti, Onesti, Orbeni, Palanca, Pâncesti, Parava, Pârgăresti, Parincea, Pârjol, Plopana, Podu Turcului, Poduri, Prăjesti, Răcăciuni, Răchitoasa, Racova, Rosiori, Sănduleni, Sărata, Sascut, Săucesti, Scorteni, Secuieni, Slănic Moldova, Solont, Stănisesti, Stefan cel Mare, Strugari, Tamasi, Târgu Ocna, Târgu Trotus, Tătărăsti, Traian, Ungureni, Urechesti, Valea Seaca, Vultureni, Zemes

Judetul Botosani - localitătile: Albesti, Avrameni, Băluseni, Blândesti, Botosani, Brăesti, Broscăuti, Bucecea, Călărasi, Cândesti, Concesti, Copălău, Cordăreni, Corlăteni, Corni, Cosula, Cotusca, Cristesti, Cristinesti, Curtesti, Dângeni, Darabani, Dersca, Dimăcheni, Dobărceni, Dorohoi, Drăguseni, Durnesti, Flămânzi, Frumusica, George Enescu, Gorbănesti, Hănesti, Havârna, Hiliseu-Horia, Hlipiceni, Hudesti, Ibănesti, Leorda, Lozna, Lunca, Manoleasa, Mihai Eminescu, Mihăileni, Mihălăseni, Mileanca, Mitoc, Nicseni, Păltinis, Pomârla, Prăjeni, Răchiti, Rădăuti-Prut, Răuseni, Ripiceni, Roma, Românesti, Sânta Mare, Săveni, Sendriceni, Stăuceni, Stefănesti, Stiubieni, Suhărău, Sulita, Todireni, Trusesti, Tudora, Ungureni, Unteni, Văculesti, Vârfu Câmpului, Viisoara, Vlădeni, Vlăsinesti, Vorniceni, Vorona

Judetul Iasi - localitătile: Alexandru I. Cuza, Andrieseni, Aroneanu, Băltati, Belcesti, Bârnova, Bivolari, Brăesti, Butea, Ceplenita, Ciortesti, Ciurea, Coarnele Caprei, Comarna, Costuleni, Cotnari, Cozmesti, Cristesti, Cucuteni, Dagâta, Deleni, Dobrovăt, Dolhesti, Durnesti, Erbiceni, Focuri, Golăiesti, Gorban, Grajduri, Gropnita, Grozesti, Hălăucesti, Helesteni, Hârlău, Holboca, Horlesti, Iasi, Ipatele, Lespezi, Letcani, Lungani, Mădârjac, Mircesti, Mironeasa, Miroslava, Miroslovesti, Mogosesti, Mogosesti - Siret, Mosna, Motca, Movileni, Oteleni, Pascani, Plugari, Podu lloaiei, Popesti, Popricani, Prisăcani, Probota, Răchiteni, Răducăneni, Rediu, Românesti, Roscani, Ruginoasa, Scânteia, Scheia, Schitu Duca, Scobinti, Sinesti, Sipote, Siretel, Stolniceni - Prăjescu, Strunga, Tansa, Târgu Frumos, Tătărusi, Tibana, Tibanesti, Tigănasi, Todiresti, Tomesti, Trifesti, Tutora, Ungheni, Valea Lupului, Valea Seacă, Victoria, Vânători, Vlădeni, Voinesti

Judetul Neamt - localitătile: Agapia, Alexandru cel Bun, Bahna, Băltătesti, Bara, Bârgăuani, Bicaz, Bicaz-Chei, Bicazu Ardelean, Bodesti, Borca, Borlesti, Botesti, Bozieni, Brusturi, Cândesti, Ceahlău, Cordun, Costisa, Crăcăoani, Dămuc, Dobreni, Dochia, Doljesti, Drăgănesti, Dragomiresti, Dulcesti, Dumbrava Rosie, Fărcasa, Făurei, Gârcina, Gherăiesti, Ghindăoani, Gîdinti, Girov, Grinties, Grumăzesti, Hangu, Horia, Icusesti, Ion Creangă, Mărgineni, Moldoveni, Oniceni, Pângărati, Păstrăveni, Petricani, Piatra Neamt, Piatra Soimului, Pincesti, Pipirig, Podoleni, Poiana Teiului, Poienari, Rediu, Rausesti, Războieni, Roman, Români, Roznov, Ruginoasa, Săbăoani, Sagna, Săvinesti, Secuieni, Stănita, Stefan cel Mare, Tazlău, Tămăseni, Tarcău, Tasca, Tibucani, Timisesti, Târgu Neamt, Trifesti, Tupilati, Uregheni, Valea Ursului, Văleni, Vânători Neamt, Zănesti

Judetul Suceava - localitătile: Adâncată, Arbore, Baia, Bălăceana, Bâlca, Bălcăuti, Berchisesti, Bogdănesti, Boroaia, Bosânci, Botosana, Breaza, Brodina, Brosteni, Bunesti, Burla, Cacica, Cajvana, Calafindesti, Câmpulung Moldovenesc, Capu Câmpului, Cârlibaba, Ciocănesti, Ciprian Porumbescu, Comănesti, Cornu Luncii, Cosna, Crucea, Dărmănesti, Dolhasca, Dolhesti, Dorna Cândrenilor, Dorna-Arni, Dornesti, Drăgoiesti, Drăguseni, Dumbrăveni, Fălticeni, Fântâna Mare, Fântânele, Forăsti, Frasin, Frătăutii Noi, Frătăutii Vechi, Frumosu, Fundu Moldovei, Gălănesti, Grămesti, Grănicesti, Gura Humorului, Hăntesti, Hârtop, Horodnic, Horodniceni, Iacobeni, Iaslovăt, Ilisesti, Ipotesti, Izvoarele Sucevei, Liteni, Mălini, Mănăstirea Humorului, Marginea, Milisăuti, Mitocu Dragomirnei, Moara, Moldova - Sulita, Moldovita, Musenita, Ostra, Păltinoasa, Panaci, Pârtestii de Jos, Pătrăuti, Poiana Stampei, Pojorâta, Preutesti, Putna, Rădăseni, Rădăuti, Rasca, Sadova, Salcea, Saru Dornei, Satu Mare, Scheia, Serbăuti, Siminicea, Siret, Slatina, Solea, Straja, Stroiesti, Stulpicani, Suceava, Sucevita, Todiresti, Udesti, Ulma, Vadu Moldovei, Valea Moldovei, Vama, Vatra Dornei, Vatra Moldovitei, Veresti, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus, Voitinel, Volovăt, Vulturesti, Zamostea, Zoristea

Judetul Vaslui - localitătile: Banca, Albesti, Alexandru Vlahută, Arsura, Băcani, Băcesti, Bălteni, Berezeni, Bârlad, Blăgesti, Bogdana, Bogdănesti, Bogdănita, Botesti, Bunesti-Averesti, Ciocani, Codăesti, Coroiesti, Costesti, Cozmesti, Cristesti, Dănesti, Deleni, Delesti, Dimitrie Cantemir, Dodesti, Dragomiresti, Drânceni, Duda - Epureni, Durnesti, Epureni, Fălciu, Feresti, Fruntiseni, Găgesti, Gherghesti, Gârceni, Grivita, Hoceni, Husi, lâna, Ibănesti, Ivănesti, Ivesti, Laza, Lipova, Lunca Banului, Mălusteni, Miclesti, Munteni de Sus, Muntenii de Jos, Murgeni, Negresti, Oltenesti, Osesti, Pădureni, Perieni, Pochidia, Pogana, Pogonesti, Poienesti, Puiesti, Pungesti, Puscasi, Rafaila, Rebricea, Rosiesti, Solesti, Stănilesti, Stefan cel Mare, Suletea, Tăcuta, Tanacu, Tătărâni, Todiresti, Tutova, Văleni, Vaslui, Vetrisoaia, Viisoara, Vinderei, Voinesti, Vulturesti, Vutcani, Zapodeni, Zorleni

3.3.5. - PENTRU BENZEN (C6H6)

Judetul Bacău - localitătile: Agăs, Ardeoani, Asău, Bacău, Balcani, Bârsănesti, Beresti-Bistrita, Beresti-Tazlău, Berzunti, Blăgesti, Bogdănesti, Brusturoasa, Bucium, Buhoci, Buhusi, Căiuti, Casin, Cleja, Colonesti, Comănesti, Corbasca, Cotofănesti, Damienesti, Dărmănesti, Dealu Morii, Dofteana, Faraoani, Filipeni, Filipesti, Găiceana, Gârleni, Geoseni, Ghimes-Făget, Glăvănesti, Gura Văii, Helegiu, Hemeius, Horgesti, Huruiesti, Itesti, Izvorul Berheciului, Letea Veche, Lipova, Livezi, Luizi-Călugara, Măgiresti, Măgura, Mănăstirea Casin, Mărgineni, Moinesti, Motoseni, Negri, Nicolae Bălcescu, Odobesti, Oituz, Oncesti, Onesti, Orbeni, Palanca, Pâncesti, Parava, Pârgăresti, Parincea, Pârjol, Plopana, Podu Turcului, Poduri, Prăjesti, Răcăciuni, Răchitoasa, Racova, Rosiori, Sănduleni, Sărata, Sascut, Săucesti, Scorteni, Secuieni, Slănic Moldova, Solont, Stănisesti, Stefan cel Mare, Strugari, Tamasi, Târgu Ocna, Târgu Trotus, Tătărăsti, Traian, Ungureni, Urechesti, Valea Seaca, Vultureni, Zemes

Judetul Botosani - localitătile: Albesti, Avrameni, Băluseni, Blândesti, Botosani, Brăesti, Broscăuti, Bucecea, Călărasi, Cândesti, Concesti, Copălău, Cordăreni, Corlăteni, Corni, Cosula, Cotusca, Cristesti, Cristinesti, Curtesti, Dângeni, Darabani, Dersca, Dimăcheni, Dobărceni, Dorohoi, Drăguseni, Durnesti, Flămânzi, Frumusica, George Enescu, Gorbănesti, Hănesti, Havârna, Hiliseu-Horia, Hlipiceni, Hudesti, Ibănesti, Leorda, Lozna, Lunca, Manoleasa, Mihai Eminescu, Mihăileni, Mihălăseni, Mileanca, Mitoc, Nicseni, Păltinis, Pomârla, Prăjeni, Răchiti, Rădăuti-Prut, Răuseni Ripiceni, Roma, Românesti, Sânta Mare, Săveni Sendriceni, Stăuceni, Stefănesti, Stiubieni, Suhărău, Sulita Todireni, Trusesti, Tudora, Ungureni, Unteni, Văculesti Vârfu Câmpului, Viisoara, Vlădeni, Vlăsinesti, Vorniceni Vorona

Judetul Iasi - localitătile: Alexandru I. Cuza Andrieseni, Aroneanu, Băltati, Belcesti, Bârnova, Bivolari Brăesti, Butea, Ceplenita, Ciortesti, Ciurea, Coarnele Caprei, Comarna, Costuleni, Cotnari, Cozmesti, Cristesti Cucuteni, Dagâta, Deleni, Dobrovăt, Dolhesti, Dumesti Erbiceni, Focuri, Golăiesti, Gorban, Grajduri, Gropnita Grozesti, Hălăucesti, Helesteni, Hârlău, Holboca, Horlesti Iasi, Ipatele, Lespezi, Letcani, Lungani, Mădârjac, Mircesti Mironeasa, Miroslava, Miroslovesti, Mogosesti, Mogosesti - Siret, Mosna, Motca, Movileni, Oteleni, Pascani, Plugari Podu lloaiei, Popesti, Popricani, Prisăcani, Probota Răchiteni, Răducăneni, Rediu, Românesti, Roscani Ruginoasa, Scânteia, Scheia, Schitu Duca, Scobinti, Sinesti Sipote, Siretel, Stolniceni - Prăjescu, Strunga, Tansa Târgu Frumos, Tătărusi, Tibana, Tibanesti, Tiganasi Todiresti, Tomesti, Trifesti, Tutora, Ungheni, Valea Lupului Valea Seacă, Victoria, Vânători, Vlădeni, Voinesti

Judetul Neamt - localitătile: Agapia, Alexandru cel Bun, Bahna, Băltătesti, Bara, Bârgăuani, Bicaz, Bicaz-Chei, Bicazu Ardelean, Bodesti, Borca, Borlesti, Botesti, Bozieni, Brusturi, Cândesti, Ceahlău, Cordun, Costisa, Crăcăoani, Dămuc, Dobreni, Dochia, Doljesti, Drăgănesti, Dragomiresti, Dulcesti, Dumbrava Rosie, Fărcasa, Făurei, Gârcina, Gherăiesti, Ghindăoani, Gîdinti, Girov, Grinties, Grumăzesti, Hangu, Horia, Icusesti, Ion Creangă, Mărgineni, Moldoveni, Oniceni, Pângărati, Păstrăveni, Petricani, Piatra Neamt, Piatra Soimului, Pincesti, Pipirig, Podoleni, Poiana Teiului, Poienari, Rediu, Rausesti, Războieni, Roman, Români, Roznov, Ruginoasa, Săbăoani, Sagna, Săvinesti, Secuieni, Stănita, Stefan cel Mare, Tazlău, Tămăseni, Tarcău, Tasca, Tibucani, Timisesti, Târgu Neamt, Trifesti, Tupilati, Uregheni, Valea Ursului, Văleni, Vânători Neamt, Zănesti

Judetul Suceava - localitătile: Adâncată, Arbore, Baia, Bălăceana, Bâlca, Bălcăuti, Berchisesti, Bogdănesti, Boroaia, Bosânci, Botosana, Breaza, Brodina, Brosteni, Bunesti, Burla, Cacica, Cajvana, Calafindesti, Câmpulung Moldovenesc, Capu Câmpului, Cârlibaba, Ciocănesti, Ciprian Porumbescu, Comănesti, Cornu Luncii, Cosna, Crucea, Dărmănesti, Dolhasca, Dolhesti, Dorna Cândrenilor, Dorna-Arni, Dornesti, Drăgoiesti, Drăguseni, Dumbrăveni, Fălticeni, Fântâna Mare, Fântânele, Forăsti, Frasin, Frătăutii Noi, Frălăutii Vechi, Frumosu, Fundu Moldovei, Gălănesti, Grămesti, Grănicesti, Gura Humorului, Hăntesti, Hârtop, Horodnic, Horodniceni, Iacobeni, Iaslovăt, Ilisesti, Ipotesti, Izvoarele Sucevei, Liteni, Mălini, Mănăstirea Humorului, Marginea, Milisăuti, Mitocu Dragomimei, Moara, Moldova - Sulita, Moldovita, Musenita, Ostra, Păltinoasa, Panaci, Pârtestii de Jos, Pătrăuti, Poiana Stampei, Pojorâta, Preutesti, Putna, Rădăseni, Rădăuti, Rasca, Sadova, Salcea, Saru Dornei, Satu Mare, Scheia, Serbăuti, Siminicea, Siret, Slatina, Solea, Straja, Stroiesti, Stulpicani, Suceava, Sucevita, Todiresti, Udesti, Ulma, Vadu Moldovei, Valea Moldovei, Vama, Vatra Dornei, Vatra Moldovitei, Veresti, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus, Voitinel, Volovăt, Vulturesti, Zamostea, Zoristea

Judetul Vaslui - localitătile: Banca, Albesti, Alexandru Vlahută, Arsura, Băcani, Băcesti, Bălteni, Berezeni, Bârlad, Blăgesti, Bogdana, Bogdănesti, Bogdănita, Botesti, Bunesti-Averesti, Ciocani, Codăesti, Coroiesti, Costesti, Cozmesti, Cristesti, Dănesti, de Zorleni, Deleni, Delesti, Dimitrie Cantemir, Dodesti, Dragomiresti, Drânceni, Duda - Epureni, Dumesti, Epureni, Fălciu, Feresti, Fruntiseni, Găgesti, Gherghesti, Gârceni, Grivita, Hoceni, Husi, Iâna, Ibănesti, Ivănesti, Ivesti, Laza, Lipova, Lunca Banului, Mălusteni, Miclesti, Munteni de Sus, Muntenii de Jos, Murgeni, Negresti, Oltenesti, Osesti, Pădureni, Perieni, Pochidia, Pogana, Pogonesti, Poienesti, Puiesti, Pungesti, Puscasi, Rafaila, Rebricea, Rosiesti, Solesti, Stănilesti, Stefan cel Mare, Suletea, Tăcuta, Tanacu, Tătărăni, Todiresti, Tutova, Văleni, Vaslui, Vetrisoaia, Viisoara, Vinderei, Voinesti, Vulturesti, Vutcani, Zapodeni, Zorleni.

 

ANEXA Nr. 2

 

REPREZENTAREA GRAFICĂ

a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti emisi în atmosferă în Regiunea 1

 

2.1.1. Distributia spatială a concentratiei maxime orare pentru SO2

2.1.2. Distributia spatială a concentratiei maxime zilnice pentru SO2

2.1.3. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru SO2

2.2.1. Distributia spatială a concentratiei maxime orare pentru N02

2.2.2. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru N02

2.2.3. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru NOx

2.3.1. Distributia spatială a concentratiei maxime zilnice pentru PM10

2.3.2. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru PM10

2.4. Distributia spatiala a concentratiei medii anuale pentru Pb

2.5. Distributia spatială a valorilor maxime zilnice ale concentratiilor medii pe 8 ore pentru CO

2.6. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru C6H6

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

În temeiul art. 18 alin. 1 si al art. 512 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România,

în baza art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă listele provizorii rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, pentru Regiunea 2 Sus-Est Galati.

(2) Listele cuprinzând încadrarea localitătilor, rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 si PM25j, plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului în aerul înconjurător, pentru Regiunea 2, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Listele se revizuiesc si/sau se reactualizează anual, în functie de evolutia calitătii aerului.

Art. 2. - (1) Evaluarea calitătii aerului s-a realizat pe baza inventarelor de emisii locale, a informatiilor furnizate pentru anul 2005 si a datelor meteorologice, utilizând modele matematice pentru dispersia poluantilor emisi în atmosferă.

(2) Reprezentarea grafică a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti emisi în atmosferă pentru Regiunea 2*) este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune prevederile art. 8.1, 8.2 si 9 din Directiva 96/62/CE privind evaluarea si gestionarea calitătii aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 296 din 21 noiembrie 1996, si ale art. 3.2, 4.2 si 5 din Directiva 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 67 din 9 martie 2002.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 347.


*) Reprezentarea grafica a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti emisi în atmosferă pentru Regiunea 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

ÎNCADRAREA LOCALITĂTILOR

din cadrul Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002

 

LISTA I - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mari decât valoarea limită plus marja de tolerantă sau mai mari decât valoarea limită, În caz că nu a fost fixată si o marjă de tolerantă

1.1 - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Brăila - localitatea: Vădeni

Judetul Constanta - localitătile: Agigea, Castelu, Cogealâc, Constanta, Corbu, Cumpăna, Cuza Vodă, Eforie, Fântânele, Grădina, Istria, Lumina, Medgidia, Mihail Kogălniceanu, Năvodari, Ovidiu, Poarta Albă, Săcele, Târgusor, Techirghiol, Tuzla, Valu lui Traian

Judetul Galati - localitătile: Branistea, Galati, Sendreni, Smârdan, Vânători

Judetul Tulcea - localitătile: Baia, I.C. Brătianu, Jijila, Maliuc, Mihai Viteazu, Nufăru, Samova, Tulcea

1.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT SI OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Brăila - localitătile: Brăila, Vădeni

Judetul Constanta - localitătile: Agigea, Constanta, Corbu, Eforie, Lumina, Medgidia, Mihail Kogalniceanu, Năvodari, Săcele, Techirghiol

Judetul Galati - localitătile: Galati, Sendreni, Smârdan

Judetul Tulcea - localitătile: I.C. Brătianu, Tulcea

1.3. - PENTRU PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10)

Judetul Brăila - localitătile: Brăila, Cazasu, Chiscani,

Frecătei, Mărasu, Vădeni

Judetul Buzău - localitătile: Buzău, Grebanu, Râmnicul Sărat, Topliceni, Vadu Pasii, Valea Râmnicului

Judetul Constanta - localitătile: Agigea, Castelu, Constanta, Cuza Vodă, Eforie, Hârsova, Lumina, Medgidia, Ovidiu, Poarta Albă, Techirghiol

Judetul Galati - localitătile: Branistea, Galati, Sendreni, Smârdan, Tecuci, Vânători

Judetul Tulcea - localitătile: I.C. Brătianu, Isaccea, Jijila, Macin, Samova, Smârdan, Tulcea

LISTA 2 - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt între valoarea limită si valoarea limită plus marja de tolerantă

2.1. - PENTRU DIOXID DE AZOT SI OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Constanta - localitatea: Istria

Judetul Galati - localitatea: Vânători

Judetul Tulcea - localitatea: Samova

2.2. - PENTRU PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10)

Judetul Brăila - localitătile: Bordei Verde, Ciresu, Făurei, Gemenele, Grădistea, Gropeni, lanca, Însurătei, Măxineni, Mircea Vodă, Movila Miresii, Racovita, Râmnicelu, Românu, Salcia Tudor, Scortaru Nou, Silistea, Stăncuta, Surdila-Găiseanca, Surdila-Greci, Sutesti, Tichilesti, Traian, Tudor Vladimirescu, Tufesti, Unirea, Viziru, Zăvoaia

Judetul Buzău - localitătile: Bălăceanu, Balta Albă, Boldu, CA. Rosetti, Cilibia, Costesti, Gălbinasi, Gherăseni, Mărăcineni, Merei, Padina, Podgoria, Pogoanele, Puiesti, Râmnicelu, Rusetu, Săgeata, Smeeni, Tintesti, Vâlcelele, Vernesti, Ziduri

Judetul Constanta - localitătile: Cernavodă, Ciocârlia, Cumpăna, Limanu, Mangalia, Mircea Vodă, Năvodari, Tuzla

Judetul Galati - localitătile: Băleni, Barcea, Corod, Cudalbi, Cuza Vodă, Drăgănesti, Fârtănesti, Fundeni, Independenta, Ivesti, Liesti, Măstăcani, Matca, Munteni, Nămoloasa, Negrilesti, Nicoresti, Pechea, Piscu, Rediu, Schela, Slobozia Conachi, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu, Tulucesti, Umbrăresti

Judetul Tulcea - localitătile: Babadag, Ceatalcoi, Grindu, Văcăreni

Judetul Vrancea - localitătile: Adjud, Bălesti, Biliesti, Brosteni, Cârligele, Ciorăsti, Cotesti, Focsani, Golesti, Gologanu, Gugesti, Măicănesti, Milcovul, Nănesti, Odobesti, Panciu, Popesti, Răstoaca, Sihlea, Slobozia Ciorăsti, Suraia, Tătăranu, Urechesti, Vânători, Vârtescoiu, Vulturu

 

LISTA 3 - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai mu/tor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită

SUBLISTA3.1. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între aceasta si pragul superior de evaluare

3.1.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Brăila - localitătile: Brăila, Căzasu, Chiscani, Frecătei, Mărasu, Măxineni, Silistea

Judetul Buzău - localitătile: Berea, Vernesti

Judetul Constanta - localitătile: 23 August, Bărăganu, Basarabi, Cernavodă, Ciocârlia, Costinesti, Hârsova, Limanu, Mangalia, Mircea Vodă, Nicolae Bălcescu, Pantelimon, Seimeni, Topraisar, Tortonamu, Vulturul

Judetul Galati - localitătile: Costache Negri, Cuza Vodă, Frumusita, Grivita, Independenta, Pechea, Piscu, Scânteiesti, Schela, Slobozia Conachi, Tulucesti

Judetul Tulcea - localitătile: Babadag, Beidaud, Bestepe, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Ceatalchioi, Frecătei, Grindu, Macin, Mihail Kogalniceanu, Sarichioi, Smârdan, Stejaru, Topolog, Valea Nucarilor

Judetul Vrancea - localitătile: Adjud, Homocea

3.1.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT SI OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Brăila - localitătile; Căzasu, Chiscani

Judetul Constanta - localitătile: Cogealac, Cumpăna, Fântânele, Ovidiu, Poarta Albă, Târgusor, Topraisar, Tuzla

Judetul Galati - localitătile: Ghidigeni, Gohor, Munteni, Negrilesti, Tecuci, Tepu

Judetul Tulcea - localitătile: Jijila, Mihai Viteazu

3.1.3. - PENTRU PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10)

Judetul Brăila - localitătile: Bărăganul, Bertestii de Jos, Ciocile, Dudesti, Galbenu, Jirlău, Rosiori, Ulmu, Victoria, Visani

Judetul Buzău - localitătile: Amaru, Beceni, Berea, Bisoca, Blăjani, Bozioru, Brădeanu, Brăesti, Breaza, Buda, Calvini, Cănesti, Cătina, Cemătesti, Chiliile, Chiojdu, Cislău, Cochirleanca, Colti, Cozieni, de Ulmeni, Florica, Ghergheasa, Glodeanu Sărat, Glodeanu-Silistea, Gura Teghii, Largu, Lopătari, Luciu, Măgura, Mânzălesti, Mărgăritesti, Mihăilesti, Movila Banului, Murgesti, Năeni, Nehoiu, Odăile, Pănătău, Pardosi, Pârscov, Pătârlagele, Pietroasele, Posta Căinau, Racoviteni, Robească, Săhăteni, Săpoca, Sărulesti, Scortoasa, Scutelnici, Siriu, Stâlpu, Tisău, Ulmeni, Unguriu, Valea Sălciei, Vintilă Vodă, Viperesti, Zărnesti

Judetul Constanta - localitătile: 23 August, Adamclisi, Albesti, Aliman, Amzacea, Băneasa, Bărăganu, Basarabi, Cerchezu, Chirnogeni, Ciobanu, Cobadin, Cogealac, Comana, Corbu, Costinesti, Crucea, Deleni, Dobromir, Dumbrăveni, Fântânele, Ghindăresti, Girliciu, Grădina, Horea, Independenta, Ion Corvin, Istria, Lipnita, Mereni, Mihail Kogalniceanu, Negru Vodă, Nicolae Bălcescu, Oltina, Ostrov, Pantelimon, Pecineaga, Pestera, Rosova, Săcele, Saligny, Saraiu, Seimeni, Silistea, Târgusor, Topalu, Topraisar, Tortonamu, Valu lui Traian, Vulturul

Judetul Galati - localitătile: Bălăbănesti, Bălăsesti, Băneasa, Beresti, Beresti - Meria, Brăhăsesti, Buciumeni, Cavadinesti, Certesti, Corni, Cosmesti, Costache Negri, Cuca, Drăguseni, Foltesti, Frumusita, Ghidigeni, Gohor, Grivita, Jorăsti, Movileni, Oancea, Poiana, Priponesti, Rădesti, Scânteiesti, Smulti, Suceveni, Tepu, Valea Mărului, Vârlezi, Vlădesti

Judetul Tulcea - localitătile: Baia, Beidăud, Bestepe, CA. Rosetti, Carcaliu, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Cerna, Chilia Veche, Ciucurova, Crisan, Dăeni, Dorobantu, Frecătei, Greci, Hamcearca, Horia, Izvoarele, Jurilovca, Luncavita, Mahmudia, Maliuc, Mihai Bravu, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Murighiol, Nălbant, Niculitel, Nufăru, Ostrov, Pardina, Peceneaga, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Slava Cercheză, Stejaru, Sulina, Topolog, Turcoaia, Valea Nucarilor, Valea Teilor

Judetul Vrancea - localitătile: Andreiasu de Jos, Bârsesti, Boghesti, Bolotesti, Bordesti, Câmpineanca, Câmpuri, Chiojdeni, Corbita, Dumbrăveni, Dumitresti, Fitionesti, Garoafa, Gura Călitei, Homocea, Jaristea, Jitia, Mărăsesti, Mera, Movilita, Naruja, Negrilesti, Nereju, Nistoresti, Obrejita, Paltin, Păulesti, Păunesti, Ploscuteni, Poiana Cristei, Pufesti, Răcoasa, Reghiu, Ruginesti, Slobozia Bradului, Soveja, Străoane, Tănăsoaia, Tifesti, Timboesti, Tulnici, Valea Sării, Vidra, Vintileasca, Vizantea - Livezi, Vrâncioaia

3.1.4. - PENTRU PLUMB (Pb)

Judetul Galati - localitătile: Galati, Sendreni, Smârdan

 

SUBLISTA 3.2. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între pragul superior de evaluare si pragul inferior de evaluare

3.2.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Brăila - localitătile: Bărăganul, Bertestii de Jos, Bordei Verde, Ciresu, Gemenele, Grădistea, Gropeni, Ianca, Însurătei, Mircea Vodă, Movila Miresii, Racovita, Râmnicelu, Românu, Salcia Tudor, Scortaru Nou, Stăncuta, Sutesti, Tichilesti, Traian, Tudor Vladimirescu, Tufesti, Unirea, Victoria, Viziru

Judetul Constanta - localitătile: Adamclisi, Amzacea, Ciobanu, Cobadin, Comana, Crucea, Deleni, Ghindăresti, Girliciu, Horea, Mereni, Pecineaga, Pestera, Rosova, Saligny, Saraiu, Silistea, Topalu

Judetul Galati - localitătile: Băleni, Băneasa, Barcea, Beresti, Beresti - Meria, Brăhăsesti, Buciumeni, Cavadinesti, Certesti, Corni, Corod, Cosmesti, Cuca, Cudalbi, Drăgănesti, Drăguseni, Fârtănesti, Foltesti, Fundeni, Ghidigeni, Gohor, Ivesti, Jorăsti, Liesti, Măstăcani, Matca, Movileni, Munteni, Nămoloasa, Negrilesti, Nicoresti, Oancea, Poiana, Priponesti, Rădesti, Rediu, Smulti, Suceveni, Tecuci, Tepu, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu, Umbrăresti, Valea Mărului, Vârlezi, Vlădesti

Judetul Tulcea - localitătile: CA. Rosetti, Carcaliu, Cerna, Chilia Veche, Ciucurova, Crisan, Dăeni, Dorobantu, Greci, Hamcearca, Horia, Isaccea, Izvoarele, Jurilovca, Luncavita, Mahmudia, Mihai Bravu, Murighiol, Nălbant, Niculitel, Ostrov, Pardina, Peceneaga, Sfântu Gheorghe, Slava Cercheză, Sulina, Turcoaia, Văcăreni, Valea Teilor Judetul Vrancea - localitătile: Biliesti, Boghesti, Corbita, Focsani, Golesti, Gologanu, Măicănesti, Mărăsesti, Nănesti, Ploscuteni, Pufesti, Ruginesti, Slobozia Ciorăsti, Suraia, Tănăsoaia, Tătăranu, Vulturu

3.2.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT Sl OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Brăila - localitătile: Mărasu, Silistea

Judetul Constanta - localitătile: Costinesti, Grădina, Valu lui Traian

Judetul Galati - localitătile: Branistea, Schela, Slobozia Conachi, Tutucesti

Judetul Tulcea - localitătile: Baia, Beidaud, Grindu, Maliuc, Nufăru, Smârdan

3.2.3. - PENTRU MONOXID DE CARBON (CO)

Judetul Brăila - localitatea: Brăila

Judetul Constanta - localitatea: Constanta

 

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăsesc pragul inferior de evaluare

3.3.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Brăila - localitătile: Ciocile, Dudesti, Făurei, Galbenu, Jirlău, Rosiori, Surdila-Găiseanca, Surdila-Greci, Ulmu, Visani, Zăvoaia

Judetul Buzău - localitătile: Amaru, Bălăceanu, Balta Albă, Beceni, Bisoca, Blăjani, Boldu, Bozioru, Brădeanu, Brăesti, Breaza, Buda, Buzău, CA. Rosetti, Calvini, Cănesti, Cătina, Cernătesti, Chiliile, Chiojdu, Cilibia, Cislău, Cochirleanca, Colti, Costesti, Cozieni, de Ulmeni, Florica, Gălbinasi, Gherăseni, Ghergheasa, Glodeanu Sărat, Glodeanu-Silistea, Grebanu, Gura Teghii, Largu, Lopătari, Luciu, Măgura, Mânzălesti, Mărăcineni, Mărgăritesti, Merei, Mihăilesti, Movila Banului, Murgesti, Năeni, Nehoiu, Odăile, Padina, Pănătău, Pardosi, Parscov, Pătârlagele, Pietroasele, Podgoria, Pogoanele, Posta Căinau, Puiesti, Racoviteni, Râmnicelu, Râmnicul Sărat, Robească, Rusetu, Săgeata, Săhăteni, Săpoca, Sărulesti, Scortoasa, Scutelnici, Siriu, Smeeni, Stâlpu, Tintesti, Tisău, Topliceni, Ulmeni, Unguriu, Vadu Pasii, Vâlcelele, Valea Râmnicului, Valea Sălciei, Vintilă Vodă, Viperesti, Zărnesti, Ziduri

Judetul Constanta - localitătile: Albesti, Aliman, Băneasa, Cerchezu, Chimogeni, Dobromir, Dumbrăveni, Independenta, Ion Corvin, Lipnita, Negru Vodă, Oltina, Ostrov

Judetul Galati - localitătile: Bălăbănesti, Bălăsesti Judetul Vrancea - localitătile: Andreiasu de Jos, Bălesti, Bârsesti, Bolotesti, Bordesti, Brosteni, Câmpineanca, Câmpuri, Cârligele, Chiojdeni, Ciorăsti, Cotesti, Dumbrăveni, Dumitresti, Fitionesti, Garoafa, Gugesti, Gura Călitei, Jaristea, Jitia, Mera, Milcovul, Movilita, Naruja, Negrilesti, Nereju, Nistoresti, Obrejita, Odobesti, Paltin, Panciu, Păulesti, Păunesti, Poiana Cristei, Popesti, Răcoasa, Răstoaca, Reghiu, Sihlea, Slobozia Bradului, Soveja, Străoane, Tifesti, Timboesti, Tulnici, Urechesti, Valea Sării, Vânători, Vârtescoiu, Vidra, Vintileasca, Vizantea-Livezi, Vrâncioaia

3.3.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT Sl OXIZI DE AZOT (NOjj/NOx)

Judetul Brăila - localitătile: Bărăganul, Bertestii de Jos, Bordei Verde, Ciocile, Ciresu, Dudesti, Făurei, Frecătei, Galbenu, Gemenele, Grădistea, Gropeni, lanca, Însurătei, Jirlău, Măxineni, Mircea Vodă, Movila Miresii, Racovita, Râmnicelu, Românu, Rosiori, Salcia Tudor, Scortaru Nou, Stăncuta, Surdila-Găiseanca, Surdila-Greci, Sutesti, Tichilesti, Traian, Tudor Vladimirescu, Tufesti, Ulmu, Unirea, Victoria, Visani, Viziru, Zăvoaia

Judetul Buzău - localitătile: Amaru, Bălăceanu, Balta Albă, Beceni, Berea, Bisoca, Blăjani, Boldu, Bozioru, Brădeanu, Brăesti, Breaza, Buda, Buzău, C.A.Rosetti, Calvini, Cănesti, Cătina, Cernătesti, Chiliile, Chiojdu, Cilibia, Cislău, Cochirleanca, Colti, Costesti, Cozieni, de Ulmeni, Florica, Gălbinasi, Gherăseni, Ghergheasa, Glodeanu Sărat, Glodeanu-Silistea, Grebănu, Gura Teghii, Largu, Lopătari, Luciu, Măgura, Mânzălesti, Mărăcineni, Mărgăritesti, Merei, Mihăilesti, Movila Banului, Murgesti, Năeni, Nehoiu, Odăile, Padina, Pănătău, Pardosi, Parscov, Pătârlagele, Pietroasele, Podgoria, Pogoanele, Posta Căinau, Puiesti, Racoviteni, Râmnicelu, Râmnicul Sărat, Robească, Rusetu, Săgeata, Săhăteni, Săpoca, Sărulesti, Scortoasa, Scutelnici, Siriu, Smeeni, Stâlpu, Tintesti, Tisău, Topliceni, Ulmeni, Unguriu, Vadu Pasii, Vâlcelele, Valea Râmnicului, Valea Sălciei, Vernesti, Vintilă Vodă, Viperesti, Zărnesti, Ziduri

Judetul Constanta - localitătile: 23 August, Adamclisi, Albesti, Aliman, Amzacea, Băneasa, Bărăganu, Basarabi, Castelu, Cerchezu, Cernavodă, Chirnogeni, Ciobanu, Ciocârlia, Cobadin, Comana, Crucea, Cuza Vodă, Deleni, Dobromir, Dumbrăveni, Ghindăresti, Girliciu, Hârsova, Horea, Independenta, Ion Corvin, Limanu, Lipnita, Mangalia, Mereni, Mircea Vodă, Negru Vodă, Nicolae Bălcescu, Oltina, Ostrov, Pantelimon, Pecineaga, Pestera, Rosova, Saligny, Saraiu, Seimeni, Silistea, Topaiu, Tortonamu, Vulturul

Judetul Galati - localitătile: Bălăbănesti, Bălăsesti, Băleni, Băneasa, Barcea, Beresti, Beresti - Meria, Brăhăsesti, Buciumeni, Cavadinesti, Certesti, Corni, Corod, Cosmesti, Costache Negri, Cuca, Cudalbi, Cuza Vodă, Drăgănesti, Drăguseni, Fârtănesti, Foltesti, Frumusita, Fundeni, Grivita, Independenta, Ivesti, Jorăsti, Liesti, Măstăcani, Matca, Movileni, Nămoloasa, Nicoresti, Oancea, Pechea, Piscu, Poiana, Priponesti, Rădesti, Rediu, Scânteiesti, Smulti, Suceveni, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu, Umbrăresti, Valea Mărului, Vârlezi, Vlădesti

Judetul Tulcea - localitătile: Babadag, Bestepe, CA. Rosetti, Carcaliu, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Ceatalchioi, Cerna, Chilia Veche, Ciucurova, Crisan, Dăeni, Dorobantu, Frecătei, Greci, Hamcearca, Horia, Isaccea, Izvoarele, Jurilovca, Luncavita, Macin, Mahmudia, Mihai Bravu, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Murighiol, Nălbant, Niculitel, Ostrov, Pardina, Peceneaga, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Slava Cercheză, Stejaru, Sulina, Topolog, Turcoaia, Văcăreni, Valea Nucarilor, Valea Teilor

Judetul Vrancea - localitătile: Adjud, Andreiasu de Jos, Bălesti, Bârsesti, Biliesti, Boghesti, Bolotesti, Bordesti, Brosteni, Câmpineanca, Câmpuri, Cârligele, Chiojdeni, Ciorăsti, Corbita, Cotesti, Dumbrăveni, Dumitresti, Fitionesti, Focsani, Garoafa, Golesti, Gologanu, Gugesti, Gura Călitei, Homocea, Jaristea, Jitia, Măicănesti, Mărăsesti, Mera, Milcovul, Movilita, Nănesti, Naruja, Negrilesti, Nereju, Nistoresti, Obrejita, Odobesti, Paltin, Panciu, Păulesti, Paunesti, Ploscuteni, Poiana Cristei, Popesti, Pufesti, Răcoasa, Răstoaca, Reghiu, Ruginesti, Sihlea, Slobozia Bradului, Slobozia Ciorăsti, Soveja, Străoane, Suraia, Tanasoaia, Tătăranu, Tifesti, Timboesti, Tulnici, Urechesti, Valea Sării, Vânători, Vârtescoiu, Vidra, Vintileasca, Vizantea-Livezi, Vrâncioaia, Vulturu

3.3.3. - PENTRU PLUMB (Pb)

Judetul Brăila - localitătile: Bărăganul, Bertestii de Jos, Bordei Verde, Brăila, Căzasu, Chiscani, Ciocile, Ciresu, Dudesti, Făurei, Frecătei, Galbenu, Gemenele, Grădistea, Gropeni, lanca, Însurătei, Jirlău, Mărasu, Măxineni, Mircea Vodă, Movila Miresii, Racovita, Râmnicelu, Românu, Rosiori, Salcia Tudor, Scortaru Nou, Silistea, Stăncuta, Surdila-Găiseanca, Surdila-Greci, Sutesti, Tichilesti, Traian, Tudor Vladimirescu, Tufesti, Ulmu, Unirea, Vădeni, Victoria, Visani, Viziru, Zăvoaia

Judetul Buzău - localitătile: Amaru, Bălăceanu, Balta Albă, Beceni, Berea, Bisoca, Blăjani, Boldu, Bozioru, Brădeanu, Brăesti, Breaza, Buda, Buzău, CA. Rosetti, Calvini, Cănesti, Cătina, Cernătesti, Chiliile, Chiojdu, Cilibia, Cislău, Cochirleanca, Colti, Costesti, Cozieni, de Ulmeni, Florica, Gălbinasi, Gherăseni, Ghergheasa, Glodeanu Sărat, Glodeanu-Silistea, Grebanu, Gura Teghii, Largu, Lopătari, Luciu, Măgura, Mânzălesti, Mărăcineni, Mărgăritesti, Merei, Mihăilesti, Movila Banului, Murgesti, Năeni, Nehoiu, Odăile, Padina, Pănătău, Pardosi, Parscov, Pătârlagele, Pietroasele, Podgoria, Pogoanele, Posta Căinau, Puiesti, Racoviteni, Râmnicelu, Râmnicul Sărat, Robească, Rusetu, Săgeata, Săhăteni, Săpoca, Sărulesti, Scortoasa, Scutelnici, Siriu, Smeeni, Stâlpu, Tintesti, Tisău, Topliceni, Ulmeni, Unguriu, Vadu Pasii, Vâlcelele, Valea Râmnicului, Valea Sălciei, Vernesti, Vintilă Vodă, Viperesti, Zărnesti, Ziduri

Judetul Constanta - localitătile: 23 August, Adamclisi, Agigea, Albesti, Aliman, Amzacea, Băneasa, Bărăganu, Basarabi, Castelu, Cerchezu, Cernavodă, Chirnogeni, Ciobanu, Ciocârlia, Cobadin, Cogealâc, Comana, Constanta, Corbu, Costinesti, Crucea, Cumpăna, Cuza Vodă, Deleni, Dobromir, Dumbrăveni, Eforie, Fântânele, Ghindăresti, Girliciu, Grădina, Hârsova, Horea, Independenta, Ion Corvin, Istria, Limanu, Lipnita, Lumina, Mangalia, Medgidia, Mereni, Mihail Kogălniceanu, Mircea Vodă, Năvodari, Negru Vodă, Nicolae Bălcescu, Oltina, Ostrov, Ovidiu, Pantelimon, Pecineaga, Pestera, Poarta Albă, Rosova, Săcele, Saligny, Saraiu, Seimeni, Silistea, Targusor, Techirghiol, Topaiu, Topraisar, Tortonamu, Tuzia, Valu lui Traian, Vulturul

Judetul Galati - localitătile: Bălăbănesti, Bălăsesti, Băleni, Băneasa, Barcea, Beresti, Beresti - Meria, Brăhăsesti, Branistea, Buciumeni, Cavadinesti, Certesti, Corni, Corod, Cosmesti, Costache Negri, Cuca, Cudalbi, Cuza Vodă, Drăgănesti, Drăguseni, Fârtănesti, Foltesti, Frumusita, Fundeni, Ghidigeni, Gohor, Grivita, Independenta, Ivesti, Jorăsti, Liesti, Măstăcani, Matca, Movileni, Munteni, Nămoloasa, Negrilesti, Nicoresti, Oancea, Pechea, Piscu, Poiana, Priponesti, Rădesti, Rediu, Scânteiesti, Schela, Slobozia Conachi, Smulti, Suceveni, Tecuci, Tepu, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu, Tulucesti, Umbrăresti, Valea Mărului.Vânători, Vârlezi, Vlădesti

Judetul Tulcea - localitătile: Babadag, Baia, Beidăud, Bestepe, C.A.Rosetti, Carcaliu, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Ceatalchioi, Cerna, Chilia Veche, Ciucurova, Crisan, Dăeni, Dorobantu, Frecătei, Greci, Grindu, Hamcearca, Horia, I.C.Bratianu, Isaccea, Izvoarele, Jijila, Jurilovca, Luncavita, Macin, Mahmudia, Maliuc, Mihai Bravu, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Murighiol, Nălbant, Niculitel, Nufăru, Ostrov, Pardina, Peceneaga, Samova, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Slava Cercheză, Smârdan, Stejaru, Sulina, Topolog, Tulcea, Turcoaia, Valea Nucarilor, Valea Teilor

Judetul Vrancea - localitătile: Adjud, Andreiasu de Jos, Bălesti, Bârsesti, Biliesti, Boghesti, Bolotesti, Bordesti, Brosteni, Câmpineanca, Câmpuri, Cârligele, Chiojdeni, Ciorăsti, Corbita, Cotesti, Dumbrăveni, Dumitresti, Fitionesti, Focsani, Garoafa, Golesti, Gologanu, Gugesti, Gura Călitei, Homocea, Jaristea, Jitia, Măicănesti, Mărăsesti, Mera, Milcovul, Movilita, Nănesti, Naruja, Negrilesti, Nereju, Nistoresti, Obrejita, Odobesti, Paltin, Panciu, Păulesti, Paunesti, Ploscuteni, Poiana Cristei, Popesti, Pufesti, Răcoasa, Răstoaca, Reghiu, Ruginesti, Sihlea, Slobozia Bradului, Slobozia Ciorăsti, Soveja, Străoane, Suraia, Tanasoaia, Tătăranu, Tifesti, Timboesti, Tulnici, Urechesti, Valea Sării, Vânători, Vârtescoiu, Vidra, Vintileasca, Vizantea-Livezi, Vrâncioaia, Vulturu

3.3.4. - PENTRU MONOXID DE CARBON (CO)

Judetul Brăila - localitătile: Bărăganul, Bertestii de Jos, Bordei Verde, Căzasu, Chiscani, Ciocile, Ciresu, Dudesti, Făurei, Frecătei, Galbenu, Gemenele, Grădistea, Gropeni, lanca, Însurătei, Jirlău, Mărasu, Măxineni, Mircea Vodă, Movila Miresii, Racovita, Râmnicelu, Românu, Rosiori, Salcia Tudor, Scortaru Nou, Silistea, Stăncuta, Surdila-Găiseanca, Surdila-Greci, Sutesti, Tichilesti, Traian, Tudor Vladimirescu, Tufesti, Ulmu, Unirea, Vădeni, Victoria, Visani, Viziru, Zăvoaia

Judetul Buzău - localitătile: Amaru, Bălăceanu, Balta Albă, Beceni, Berea, Bisoca, Blăjani, Boldu, Bozioru, Brădeanu, Brăesti, Breaza, Buda, Buzău, C.A.Rosetti, Calvini, Cănesti, Cătina, Cernătesti, Chiliile, Chiojdu, Cilibia, Cislău, Cochirleanca, Colti, Costesti, Cozieni, de Ulmeni, Florica, Gălbinasi, Gherăseni, Ghergheasa, Glodeanu Sărat, Glodeanu-Silistea, Grebanu, Gura Teghii, Largu, Lopătari, Luciu, Măgura, Mânzălesti, Mărăcineni, Mărgăritesti, Merei, Mihăilesti, Movila Banului, Murgesti, Năeni, Nehoiu, Odăile, Padina, Pănătău, Pardosi, Parscov, Pătârlagele, Pietroasele, Podgoria, Pogoanele, Posta Căinau, Puiesti, Racoviteni, Râmnicelu, Râmnicul Sărat, Robească, Rusetu, Săgeata, Săhăteni, Săpoca, Sărulesti, Scortoasa, Scutelnici, Siriu, Smeeni, Stâlpu, Tintesti, Tisău, Topliceni, Ulmeni, Unguriu, Vadu Pasii, Vâlcelele, Valea Râmnicului, Valea Sălciei, Vernesti, Vintilă Vodă, Viperesti, Zărnesti, Ziduri

Judetul Constanta - localitătile: 23 August, Adamclisi, Agigea, Albesti, Aliman, Amzacea, Băneasa, Bărăganu, Basarabi, Castelu, Cerchezu, Cernavodă, Chirnogeni, Ciobanu, Ciocârlia, Cobadin, Cogealâc, Comana, Corbu, Costinesti, Crucea, Cumpăna, Cuza Vodă, Deleni, Dobromir, Dumbrăveni, Eforie, Fântânele, Ghindăresti, Girliciu, Grădina, Hârsova, Horea, Independenta, Ion Corvin, Istria, Limanu, Lipnita, Lumina, Mangalia, Medgidia, Mereni, Mihail Kogălniceanu, Mircea Vodă, Năvodari, Negru Vodă, Nicolae Bălcescu, Oltina, Ostrov, Ovidiu, Pantelimon, Pecineaga, Pestera, Poarta Albă, Rosova, Săcele, Saligny, Saraiu, Seimeni, Silistea, Târgusor, Techirghiol, Topalu, Topraisar, Tortonamu, Tuzla, Valu lui Traian, Vulturul

Judetul Galati - localitătile: Bălăbănesti, Bălăsesti, Băleni, Băneasa, Barcea, Beresti, Beresti - Meria, Brăhăsesti, Branistea, Buciumeni, Cavadinesti, Certesti, Corni, Corod, Cosmesti, Costache Negri, Cuca, Cudalbi, Cuza Vodă, Drăgănesti, Drăguseni, Fârtănesti, Foltesti, Frumusita, Fundeni, Galati, Ghidigeni, Gohor, Grivita, Independenta, Ivesti, Jorăsti, Liesti, Măstăcani, Matca, Movileni, Munteni, Nămoloasa, Negrilesti, Nicoresti, Oancea, Pechea, Piscu, Poiana, Priponesti, Rădesti, Rediu, Scânteiesti, Schela, Sendreni, Slobozia Conachi, Smârdan, Smulti, Suceveni, Tecuci, Tepu, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu, Tulucesti, Umbrăresti, Valea Mărului,Vânători, Vârlezi, Vlădesti

Judetul Tulcea - localitătile: Babadag, Baia, Beidăud, Bestepe, C.A.Rosetti, Carcaliu, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Ceatalchioi, Cerna, Chilia Veche, Ciucurova, Crisan, Dăeni, Dorobantu, Frecătei, Greci, Grindu, Hamcearca, Horia, I.C.Bratianu, Isaccea, Izvoarele, Jijila, Jurilovca, Luncavita, Macin, Mahmudia, Maliuc, Mihai Bravu, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Murighiol, Nălbant, Niculitel, Nufăru, Ostrov, Pardina, Peceneaga, Samova, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Slava Cercheză, Smârdan, Stejaru, Sulina, Topolog, Tulcea, Turcoaia, Văcăreni, Valea Nucarilor, Valea Teilor

Judetul Vrancea - localitătile: Adjud, Andreiasu de Jos, Bălesti, Bârsesti, Biliesti, Boghesti, Bolotesti, Bordesti, Brosteni, Câmpineanca, Câmpuri, Cârligele, Chiojdeni, Ciorăsti, Corbita, Cotesti, Dumbrăveni, Dumitresti, Fitionesti, Focsani, Garoafa, Golesti, Gologanu, Gugesti, Gura Călitei, Homocea, Jaristea, Jitia, Măicănesti, Mărăsesti, Mera, Milcovul, Movilita, Nănesti, Naruja, Negrilesti, Nereju, Nistoresti, Obrejita, Odobesti, Paltin, Panciu, Păulesti, Paunesti, Ploscuteni, Poiana Cristei, Popesti, Pufesti, Răcoasa, Răstoaca, Reghiu, Ruginesti, Sihlea, Slobozia Bradului, Slobozia Ciorăsti, Soveja, Străoane, Suraia, Tanasoaia, Tătăranu, Tifesti, Timboesti, Tulnici, Urechesti, Valea Sării, Vânători, Vârtescoiu, Vidra, Vintileasca, Vizantea-Livezi, Vrâncioaia, Vulturu

3.3.5. - PENTRU BENZEN (C6H6)

Judetul Brăila - localitătile: Bărăganul, Bertestii de Jos, Bordei Verde, Brăila, Căzasu, Chiscani, Ciocile, Ciresu, Dudesti, Făurei, Frecătei, Galbenu, Gemenele, Grădistea, Gropeni, lanca, Însurătei, Jirlău, Mărasu, Măxineni, Mircea Vodă, Movila Miresii, Racovita, Râmnicelu, Românu, Rosiori, Salcia Tudor, Scortaru Nou, Silistea, Stăncuta, Surdila-Găiseanca, Surdila-Greci, Sutesti,

Tichilesti, Traian, Tudor Vladimirescu, Tufesti, Ulmu, Unirea, Vădeni, Victoria, Visani, Viziru, Zăvoaia

Judetul Buzău - localitătile: Amaru, Bălăceanu, Balta Albă, Beceni, Berea, Bisoca, Blăjani, Boldu, Bozioru, Brădeanu, Brăesti, Breaza, Buda, Buzău, C.A.Rosetti, Calvini, Cănesti, Cătina, Cernătesti, Chiliile, Chiojdu, Cilibia, Cislău, Cochirleanca, Colti, Costesti, Cozieni, de Ulmeni, Florica, Gălbinasi, Gherăseni, Ghergheasa, Glodeanu Sărat, Glodeanu-Silistea, Grebanu, Gura Teghii, Largu, Lopătari, Luciu, Măgura, Mânzălesti, Mărăcineni, Mărgăritesti, Merei, Mihăilesti, Movila Banului, Murgesti, Năeni, Nehoiu, Odăile, Padina, Pănătău, Pardosi, Parscov, Pătârlagele, Pietroasele, Podgoria, Pogoanele, Posta Căinau, Puiesti, Racoviteni, Râmnicelu, Râmnicul Sărat, Robească, Rusetu, Săgeata, Săhăteni, Săpoca, Sărulesti, Scortoasa, Scutelnici, Siriu, Smeeni, Stâlpu, Tintesti, Tisău, Topliceni, Ulmeni, Unguriu, Vadu Pasii, Vâlcelele, Valea Râmnicului, Valea Sălciei, Vernesti, Vintilă Vodă, Viperesti, Zărnesti, Ziduri

Judetul Constanta - localitătile: 23 August, Adamclisi, Agigea, Albesti, Aliman, Amzacea, Băneasa, Bărăganu, Basarabi, Castelu, Cerchezu, Cernavodă, Chirnogeni, Ciobanu, Ciocârlia, Cobadin, Cogealâc, Comana, Constanta, Corbu, Costinesti, Crucea, Cumpăna, Cuza Vodă, Deleni, Dobromir, Dumbrăveni, Eforie, Fântânele, Ghindăresti, Girliciu, Grădina, Hârsova, Horea, Independenta, Ion Corvin, Istria, Limanu, Lipnita, Lumina, Mangalia, Medgidia, Mereni, Mihail Kogălniceanu, Mircea Vodă, Năvodari, Negru Vodă, Nicolae Bălcescu, Oltina, Ostrov, Ovidiu, Pantelimon, Pecineaga, Pestera, Poarta Albă, Rosova, Săcele, Saligny, Saraiu, Seimeni, Silistea, Targusor, Techirghiol, Topaiu, Topraisar, Tortonamu, Tuzia, Valu lui Traian, Vulturul

Judetul Galati - localitătile: Bălăbănesti, Bălăsesti, Băleni, Băneasa, Barcea, Beresti, Beresti - Meria, Brăhăsesti, Branistea, Buciumeni, Cavadinesti, Certesti, Corni, Corod, Cosmesti, Costache Negri, Cuca, Cudalbi, Cuza Vodă, Drăgănesti, Drăguseni, Fârtănesti, Foltesti, Frumusita, Fundeni, Galati, Ghidigeni, Gohor, Grivita, Independenta, Ivesti, Jorăsti, Liesti, Măstăcani, Matca, Movileni, Munteni, Nămoloasa, Negrilesti, Nicoresti, Oancea, Pechea, Piscu, Poiana, Priponesti, Rădesti, Rediu, Scânteiesti, Schela, Sendreni, Slobozia Conachi, Smârdan, Smulti, Suceveni, Tecuci, Tepu, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu, Tulucesti, Umbrăresti, Valea Mărului.Vânători, Vârlezi, Vlădesti

Judetul Tulcea - localitătile: Babadag, Baia, Beidăud, Bestepe, C.A.Rosetti, Carcaliu, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Ceatalchioi, Cerna, Chilia Veche, Ciucurova, Crisan, Dăeni, Dorobantu, Frecătei, Greci, Grindu, Hamcearca, Horia, I.C.Bratianu, Isaccea, Izvoarele, Jijila, Jurilovca, Luncavita, Macin, Mahmudia, Maliuc, Mihai Bravu, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Murighiol, Nălbant, Niculitel, Nufăru, Ostrov, Pardina, Peceneaga, Samova, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Slava Cercheză, Smârdan, Stejaru, Sulina, Topolog, Tulcea, Turcoaia, Văcăreni, Valea Nucarilor, Valea Teilor

Judetul Vrancea - localitătile: Adjud, Andreiasu de Jos, Bălesti, Bârsesti, Biliesti, Boghesti, Bolotesti, Bordesti, Brosteni, Câmpineanca, Câmpuri, Cârligele, Chiojdeni, Ciorăsti, Corbita, Cotesti, Dumbrăveni, Dumitresti, Fitionesti, Focsani, Garoafa, Golesti, Gologanu, Gugesti, Gura Călitei, Homocea, Jaristea, Jitia, Măicănesti, Mărăsesti, Mera, Milcovul, Movilita, Nănesti, Naruja, Negrilesti, Nereju, Nistoresti, Obrejita, Odobesti, Paltin, Panciu, Păulesti, Paunesti, Ploscuteni, Poiana Cristei, Popesti, Pufesti, Răcoasa, Răstoaca, Reghiu, Ruginesti, Sihlea, Slobozia Bradului, Slobozia Ciorăsti, Soveja, Străoane, Suraia, Tanasoaia, Tătăranu, Tifesti, Timboesti, Tulnici, Urechesti, Valea Sării, Vânători, Vârtescoiu, Vidra, Vintileasca, Vizantea-Livezi, Vrâncioaia, Vulturu

 

ANEXA Nr. 2

 

REPREZENTAREA GRAFICĂ

a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti emisi în atmosferă în Regiunea 2

 

2.1.1. Distributia spatială a concentratiei maxime orare pentru SO2

2.1.2. Distributia spatială a concentratiei maxime zilnice pentru SO2

2.1.3. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru SO2

2.2.1. Distributia spatială a concentratiei maxime orare pentru N02

2.2.2. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru N02

2.2.3. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru NOx

2.3.1. Distributia spatială a concentratiei maxime zilnice pentru PM10

2.3.2. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru PM10

2.4. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru Pb L

2.5. Distributia spatială a valorilor maxime zilnice ale concentratiilor medii pe 8 ore pentru CO

2.6. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru C6H6

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 3 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor

pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

în temeiul art. 18 alin. (1) si al art. 512 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România,

în baza art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă listele provizorii rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, pentru Regiunea 3 Sud Pitesti.

(2) Listele cuprinzând încadrarea localitătilor, rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 si PM25), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului în aerul înconjurător, pentru Regiunea 3, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Listele se revizuiesc si/sau se reactualizează anual, în functie de evolutia calitătii aerului.

Art. 2. - (1) Evaluarea calitătii aerului s-a realizat pe baza inventarelor de emisii locale, a informatiilor furnizate pentru anul 2005 si a datelor meteorologice, utilizând modele matematice pentru dispersia poluantilor emisi în atmosferă.

(2) Repartizarea grafică a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti emisi în atmosferă pentru Regiunea 3*) este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune prevederile art. 8.1, 8.2 si 9 din Directiva 96/62/CE privind evaluarea si gestionarea calitătii aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 296 din 21 noiembrie 1996, si ale art. 3.2, 4.2 si 5 din Directiva 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 67 din 9 martie 2002.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 348.


*) Reprezentarea grafică a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti emisi în atmosferă pentru Regiunea 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ANEXA Nr.1

 

ÎNCADRAREA

localitătilor din cadrul Regiunii 3 în liste, potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 745/2002

 

LISTA 1 - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mari decât valoarea limită plus marja de tolerantă sau mai mari decât valoarea limită, În caz că nu a fost fixată si o marjă de tolerantă.

1.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2) Judetul Arges - localitătile: Albota, Boteni, Bradu, Câmpulung, Căteasca, Costesti, Leresti, Mărăcineni, Micesti, Mioarele, Mioveni, Mosoaia, Oarja, Pitesti, Poiana Lacului, Poienarii de Muscel, Stefănesti, Stoenesti, Suseni, Valea Mare-Pravăt

Judetul Călărasi - localitatea: Fundeni

Judetul Dâmbovita - localitătile: Cornesti, Doicesti, Fieni, Finta, Glodeni, Motăieni, Pucioasa, Sotânga, Vulcana Pândele, Vulcana-Băi

Judetul Giurgiu - localitătile: Giurgiu, Slobozia

Judetul Ialomita - localitătile: Săveni, Tăndărei, Urziceni

Judetul Prahova - localitătile: Albesti-Paleologu, Aricestii Rahtivani, Balta Doamnei, Bărcănesti, Berceni, Blejoi, Boldesti-Scăieni, Brazi, Bucov, Cocorăstii Colt, Colceag, Dumbrava, Gherghita, Gorgota, Mănesti, Olari, Păulesti, Ploiesti, Poienarii Burchii, Puchenii Mari, Rifov, Sirna, Târgsoru Vechi, Tinosu, Tomsani, Urlati, Valea Călugărească

Judetul Teleorman - localitătile: Alexandria, Poroschia

1.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT Sl OXIZI DE AZOT (NOj/NOx)

Judetul Arges - localitătile: Albota, Bascov, Boteni, Bradu, Budeasa, Călinesti, Câmpulung, Căteasca, Costesti, Dragoslavele, Hărtiesti, Leordeni, Leresti, Mărăcineni, Mioarele, Mioveni, Mosoaia, Oarja, Pitesti, Poienarii de Muscel, Ratesti, Stefănesti, Stoenesti, Suseni, Topoloveni, Valea Mare-Pravăt

Judetul Călărasi - localitătile: Frumusani, Fundeni, Plătăresti

Judetul Dâmbovita - localitătile: Fieni, Motăieni, Pucioasa, Vulcana-Băi

Judetul Giurgiu - localitătile: Adunatii-Copăceni, Giurgiu, Mihăilesti, Slobozia

Judetul Ialomita - localitatea: Slobozia

Judetul Prahova - localitătile: Albesti-Paleologu, Aricestii Rahtivani, Balta Doamnei, Bărcănesti, Berceni, Blejoi, Brazi, Bucov, Dumbrava, Gorgota, Păulesti, Ploiesti, Poienarii Burchii, Puchenii Mari, Rifov, Sirna, Târgsoru Vechi, Tinosu, Tomsani, Urlati, Valea Călugărească

Judetul Teleorman - localitatea: Turnu Măgurele

1.3. - PENTRU PULBERI IN SUSPENSIE (PM10)

Judetul Arges - localitătile: Bradu, Oarja Judetul Giurgiu - localitătile: Giurgiu, Slobozia

Judetul Ialomita - localitatea: Urziceni

Judetul Prahova - localitătile: Bărcănesti, Berceni, Blejoi, Brazi, Bucov, Ploiesti, Puchenii Mari

 

LISTA 2 - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt între valoarea limită si valoarea limită plus marja de tolerantă

2.1. - PENTRU DIOXID DE AZOT SI OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Arges - localitătile: Buchea de Sus, Buzoesti, Cetăteni, Poiana Lacului, Rociu, Vulturesti

Judetul Călărasi - localitătile: Belciugatele, Budesti, Fundulea, Gălbinasi, Herăsti, Sohatu, Vasilati

Judetul Dâmbovita - localitătile: Corbii Mari, Găesti, Mătăsari, Mogosani, Morteni, Petresti, Târgoviste, Uliesti, Ulmi, Văleni Dâmbovita

Judetul Giurgiu - localitătile: Bolintin-Vale, Buturugeni, Comana, Singureni, Ulmi, Valea Dragului, Vânătorii Mici

Judetul Ialomita - localitătile: Petrachioaia, Sinesti, Urziceni

Judetul Prahova - localitătile: Baba Ana, Boldesti-Scăieni, Cocorăstii Colt, Colceag, Drăgănesti, Gherghita, Olari, Plopu

Judetul Teleorman - localitatea: Ciuperceni

2.2. - PENTRU PULBERI IN SUSPENSIE (PM10)

Judetul Arges - localitătile: Albota, Bascov, Buzoiesti, Căteasca, Costesti, Hârsesti, Leordeni, Mărăcineni, Mosoaia, Mozăceni, Pitesti, Rociu, Stefan cel Mare, Stefănesti, Stoenesti, Suseni, Topoloveni, Valea Mare-Pravăt

Judetul Călărasi - localitătile: Călărasi, Fundeni, Fundulea

Judetul Dâmbovita - localitătile: Branistea, Cojasca, Contesti, Corbii Mari, Cornesti, Dărmănesti, Fieni, Găesti, Lunguletu, Motăieni, Odobesti, Petresti, Poiana, Potlogi, Pucioasa, Răcari, Târgoviste, Titu, Ulmi, Văcăresti, Vulcana-Băi

Judetul Giurgiu - localitătile: Adunatii-Copăceni, Bolintin-Vale, Floresti-Stoenesti, Găiseni, Mihăilesti, Ulmi

Judetul Ialomita - localitătile: Borănesti, Borcea, Brazi, Ciulnita, Fetesti, Gheorghe Lazăr, Grădistea, Manasia, Nuci, Ograda, Petrachioaia, Platonesti, Săveni, Sinesti, Slobozia, Stelnica, Tăndărei

Judetul Prahova - localitătile: Albesti-Paleologu, Aricestii Rahtivani, Aricestii Zeletin, Băicoi, Balta Doamnei, Ciorani, Cocorăstii Colt, Colceag, Drăgănesti, Dumbrava, Filipestii de Târg, Floresti, Gherghita, Gorgota, Magureni, Mănesti, Olari, Poienarii Burchii, Rifov, Sirna, Surani, Târgsoru Vechi, Tinosu, Tomsani, Urlati, Valea Călugărească

Judetul Teleorman - localitătile: Alexandria, Rosiori de Vede, Turnu Măgurele, Vedea

 

LISTA 3 - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită

 

SUBLISTA3.1. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între aceasta si pragul superior de evaluare

3.1.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Arges - localitătile: Babana, Bascov, Budeasa, Bughea de Jos, Bughea de Sus, Buzoesti, Călinesti, Cetăteni, Ciomăgesti, Cocu, Dărmănesti, Dragoslavele, Hârtiesti, Leordeni, Lunca Corbului, Merisani, Negrasi, Priboieni, Ratesti, Rociu, Săpata, Stolnici, Teiu, Topoloveni, Uda, Ungheni, Vedea, Vulturesti

Judetul Călărasi - localitătile: Belciugatele, Budesti, Călărasi, Chirnogi, Frumusani, Fundulea, Gălbinasi, Gurbănesti, Herăsti, Ileana, Nana, Oltenita, Plătăresti, Sărulesti, Sohatu, Soldanu, Tămădău Mare, Valea Argovei, Vasilati

Judetul Dâmbovita - localitătile: Aninoasa, Bălciuresti, Băleni, Brănesti, Bucsani, Cojasca, Comisani, Contesti, Cornătelu, Crângurile, Dărmănesti, Dobra, Gura Ocnitei, I.L.Caragiale, Iedera, Moreni, Morteni, Poiana, Răcari, Sălcioara, Târgoviste, Ulmi, Vlădeni

Judetul Giurgiu - localitătile: Adunatii-Copăceni, Bolintin-Vale, Bucsani, Bulbucata, Buturugeni, Călugăreni, Clejani, Comana, Floresti-Stoenesti, Frătesti, Găiseni, Ghimpati, Gostinari, Greaca, Iepuresti, Isvoarele, Letca Nouă, Malu, Mihai Bravu, Mihăilesti, Mârsa, Ogrezeni, Oinacu, Putineiu, Schitu, Sângureni, Stănesti, Stoenesti, Ulmi, Valea Dragului

Judetul Ialomita - localitătile: Adâncată, Armăsesti, Axintele, Bărcănesti, Borănesti, Borcea, Brazi, Ciocârlia, Ciulnita, Cosereni, Drăgoesti, Dridu, Fetesti, Fierbinti-Târg, Gârbovi, Grădistea, Jilavele, Maia, Manasia, Moldoveni, Movilita, Nuci, Petrăchioaia, Platonesti, Rosiori, Sinesti, Slobozia, Stelnica

Judetul Prahova - localitătile: Baba Ana, Băicoi, Băltesti, Boldesti Grădistea, Călugăreni, Ceptura, Ciorani, Drăgănesti, Filipestii de Pădure, Filipestii de Târg, Floresti, Fulga, Gornet-Cricov, lordăcheanu, Lipănesti, Măgurele, Măgureni, Mizil, Plopeni, Plopu, Poienarii Burchii, Sălciile, Tătaru, Vadu Săpat

Judetul Teleorman - localitătile: Mereni, Nanov, Tigănesti, Videle

3.1.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT Sl OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Arges - localitătile: Albesii de Muscel, Babana, Botesti, 1Bughea de Jos, Dobresti, Godeni, Lunca Corbului, Micesti, Mihăesti, Negrasi, Săpata, Schitu Golesti, Stolnici, Teiu, Ungheni

Judetul Călărasi - localitătile: Chirnogi, Curcani, Dragalina, Gurbănesti, Luica, Mitreni, Nana, Radovanu, Sărulesti, Soldanu, Tămădău Mare

Judetul Dâmbovita - localitătile: Brănesti, Cândesti, Cojasca, Cornesti, Costestii din Vale, Crângurile, Doicesti, Dragodana, Finta, Glodeni, Lucieni, Lunguletu, Odobesti, Poiana, Potlogi, Răcari, Răscăieti, Sotânga, Valea Mare, Visina, Vlădeni, Vulcana Pândele

Judetul Giurgiu - localitătile: Băneasa, Bulbucata, Călugăreni, Clejani, Crevedia Mare, Daia, Floresti-Stoenesti, Găiseni, Gostinari, Gostinu, Greaca, Hotarele, Iepuresti, Isvoarele, Mihai Bravu, Ogrezeni, Prundu

Judetul Ialomita - localitătile: Brazi, Ciulnita, Cosâmbesti, Drăgoesti, Dridu, Fierbinti-Târg, Gheorghe Lazăr, Grădistea, Movilita, Nuci

Judetul Prahova - localitătile: Ceptura, Fulga, lordăcheanu, Lipănesti, Mănesti

Judetul Teleorman - localitatea: Alexandria

3.1.3. - PENTRU PULBERI IN SUSPENSIE (PM10)

Judetul Arges - localitătile: Albestii de Arges, Albestii

de Muscel, Aninoasa, Arefu, Babana, Băiculesti, Bălilesti, Beleti-Negresti, Berevoiesti, Bârla, Bogati, Boteni, Botesti, Brădulet, Budeasa, Bughea de Jos, Bughea de Sus, Căldăraru, Călinesti, Câmpulung, Cepari, Cetăteni, Cicănesti, Ciofringeni, Ciomăgesti, Cocu, Corbeni, Corbi, Cosesti, Cotmeana, Cuca, Curtea de Arges, Dâmbovicioara, Dărmănesti, Davidesti, Dobresti, Domnesti, Drăganu, Dragoslavele, Godeni, Hârtiesti, Izvoru, Leresti, Lunca Corbului, Mălureni, Merisani, Micesti, Mihăesti, Mioarele, Mioveni, Mirosi, Morăresti, Musătesti, Negrasi, Nucsoara, Pietrosani, Poiana Lacului, Poienarii de Arges, Poienarii de Muscel, Popesti, Priboieni, Râca, Rătesti, Recea, Rucăr, Sălătrucu, Săpata, Schitu Golesti, Slobozia, Stâlpeni, Stolnici, Suiei, Teiu, Tigveni, Titesti, Uda, Ungheni, Valea Danului, Valea lasului, Vedea, Vlădesti, Vulturesti

Judetul Călărasi - localitătile: Alexandru Odobescu, Belciugatele, Budesti, Căscioarele, Chirnogi, Chiselet, Ciocănesti, Curcani, Cuza Vodă, Dichiseni, Dor Mărunt, Dorobantu, Dragalina, Frăsinet, Frumusani, Gălbinasi, Grădistea, Gurbănesti, Herăsti, Ileana, Independenta, Jegălia, Lehliu, Lehliu-Gară, Luica, Lupsanu, Mănăstirea, Mitreni, Modelu, Nana, Nicolae Bălcescu, Oltenita, Perisoru, Plătăresti, Radovanu, Roseti, Sărulesti, Sohatu, Soldanu, Spantov, Stefan Vodă, Tămădău Mare, Ulmeni, Ulmu, Unirea, Valea Argovei, Vasilati, Vâlcelele, Vlad Tepes

Judetul Dâmbovita - localitătile: Aninoasa, Bălciuresti, Băleni, Bărbuletu, Bezdead, Brănesti, Buciumeni, Bucsani, Cândesti, Cobia, Comisani, Cornătelu, Costestii din Vale, Crângurile, Dobra, Doicesti, Dragodana, Dragomiresti, Finta, Glodeni, Gura Foii, Gura Ocnitei, Gura Sutii, Hulubesti, I.L. Caragiale, Iedera, Lucieni, Ludesti, Malu cu Flori, Mănesti, Mătăsaru, Mogosani, Moreni, Moroeni, Morteni, Nucet, Ocnita, Piersinari, Pietrari, Pietrosita, Produlesti, Pucheni, Raciu, Răscăieti, Râu Alb, Răzvad, Runcu, Sălcioara, Selaru, Sotânga, Tătărani, Uliesti, Valea Lungă, Valea Mare, Văleni Dâmbovita, Vârfuri, Visina, Visinesti, Vlădeni, Voinesti, Vulcana Pândele

Judetul Giurgiu - localitătile: Băneasa, Bucsani, Bulbucata, Buturugeni, Călugăreni, Clejani, Comana, Crevedia Mare, Daia, Frătesti, Găujani, Ghimpati, Gogosari, Gostinari, Gostinu, Greaca, Hotarele, Iepuresti, Isvoarele, Izvoarele, Letca Nouă, Malu, Mihai Bravu, Mârsa, Ogrezeni, Oinacu, Prundu, Putineiu, Răsuceni, Roata de Jos, Schitu, Sângureni, Stănesti, Stoenesti, Valea Dragului, Vânătorii Mici, Vedea

Judetul Ialomita - localitătile: Adâncată, Albesti, Alexeni, Amara, Andrăsesti, Armăsesti, Axintele, Bălaciu, Bărcănesti, Bordusani, Bucu, Buesti, Căzănesti, Ciocârlia, Ciochina, Cocora, Colelia, Cosereni, Cosâmbesti, Drăgoesti, Dragos Vodă, Dridu, Făcăeni, Fierbinti-Târg, Gârbovi, Gheorghe-Doja, Giurgeni, Grindu, Grivita, Ion Roată, Jilavele, Maia, Mărculesti, Mihail Kogălniceanu, Milosesti, Moldoveni, Movila, Movilita, Munteni Buzău, Perieti, Reviga, Rosiori, Sălcioara, Sărăteni, Scânteia, Sfântu Gheorghe, Stefan cel Mare, Suditi, Traian, Valea Ciorii, Valea Măcrisului, Vlădeni

Judetul Prahova - localitătile: Adunati, Alunis, Apostolache, Azuga, Baba Ana, Băltesti, Bănesti, Bertea, Boldesti Grădistea, Boldesti-Scăieni, Breaza, Brebu, Busteni, Călugăreni, Câmpina, Cărbunesti, Ceptura, Cerasu, Chiojdeanca, Cocorăstii Mislii, Comarnic, Cornu, Cosminele, Drajna, Dumbrăvesti, Fântânele, Filipestii de Pădure, Fulga, Gornet, Gornet-Cricov, Gura Vadului, Gura Vitioarei, lordăcheanu, Izvoarele, Jugureni, Lapos, Lipănesti, Măgurele, Mâneciu, Mizil, Păcureti, Păulesti, Plopeni, Plopu, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Posesti, Predeal-Sărari, Provita de Jos, Provita de Sus, Salcia, Sălciile, Sângeru, Scorteni, Secăria, Sinaia, Slănic, Soimari, Sotrile, Starchiojd, Stefesti, Talea, Tătaru, Teisani, Telega, Vadu Săpat, Valea Doftanei, Vălenii de Munte, Vărbilău, Vâlcănesti

Judetul Teleorman - localitătile: Băbăita, Balaci, Beciu, Beuca, Blejesti, Bogdana, Botoroaga, Bragadiru, Brânceni, Bujoreni, Bujoru, Buzescu, Călinesti, Călmătuiu, Călmătuiu de Sus, Cervenia, Ciolănesti, Ciuperceni, Contesti, Cosmesti, Crângeni, Crângu, Crevenicu, Didesti, Dobrotesti, Dracea, Drăcsenei, Drăgănesti de Vede, Drăgănesti-Vlasca, Fântânele, Frăsinet, Frumoasa, Furculesti, Gălăteni, Gratia, Izlaz, Izvoarele, Lisa, Lita, Lunca, Măgura, Măldăeni, Mârzănesti, Mavrodin, Mereni, Mosteni, Nanov, Năsturelu, Necsesti, Nenciulesti, Olteni, Orbească, Peretu, Piatra, Pietrosani, Plopii-Slăvitesti, Plosca, Poeni, Poroschia, Purani, Putineiu, Radoiesti, Răzmiresti, Săceni, Saelele, Salcia, Scrioastea, Scurtu Mare, Seaca, Segarcea Vale, Sfintesti, Silistea, Silistea Gumesti, Sârbeni, Slobozia Mândra, Smârdioasa, Stejaru, Storobăneasa, Suhaia, Talpa, Tătărăstii de Jos, Tătărăstii de Sus, Tigănesti, Toporu, Traian, Trivalea-Mosteni, Troianul, Uda Clocociov, Vârtoape, Videle, Viisoara, Vitănesti, Zimbreasca, Zimnicea

 

SUBLISTA 3.2. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între pragul superior de evaluare si pragul inferior de evaluare

3.2.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Arges - localitătile: Albestii de Muscel, Aninoasa, Băiculesti, Bălilesti, Beleti-Negresti, Berevoiesti, Bârla, Bogati, Botesti, Căldăraru, Ciofringeni, Corbi, Cosesti, Cotmeana, Cuca, Curtea de Arges, Davidesti, Dobresti, Domnesti, Drăganu, Godeni, Hârsesti, Izvoru, Mălureni, Mihăesti, Mirosi, Morăresti, Mozăceni, Musătesti, Pietrosani, Poienarii de Arges, Popesti, Râca, Recea, Rucăr, Schitu Golesti, Slobozia, Stâlpeni, Stefan cel Mare, Tigveni, Titesti, Valea Danului, Vlădesti

Judetul Călărasi - localitătile: Alexandru Odobescu, Căscioarele, Chiselet, Ciocănesti, Curcani, Cuza Vodă, Dichiseni, Dor Mărunt, Dorobantu, Dragalina, Frăsinet, Grădistea, Independenta, Jegălia, Lehliu, Lehliu-Gară, Luica, Lupsanu, Mănăstirea, Mitreni, Modelu, Nicolae Balcescu, Perisoru, Radovanu, Roseti, Spantov, Stefan Vodă, Ulmeni, Ulmu, Unirea, Vâlcelele, Vlad Tepes

Judetul Dâmbovita - localitătile: Bărbuletu, Bezdead, Branistea, Buciumeni, Cândesti, Cobia, Corbii Mari, Costestii din Vale, Dragodana, Dragomiresti, Găesti, Gura Foii, Gura Sutii, Hulubesti, Lucieni, Ludesti, Lunguletu, Malu cu Flori, Mănesti, Mătăsaru, Mogosani, Nucet, Ocnita, Odobesti, Petresti, Piersinari, Pietrari, Potlogi, Produlesti, Pucheni, Raciu, Răscăieti, Râu Alb, Răzvad, Runcu, Selaru, Tătărani, Titu, Uliesti, Văcăresti, Valea Lungă, Valea Mare, Văleni Dâmbovita, Vârfuri, Visina, Visinesti, Voinesti

Judetul Giurgiu - localitătile: Băneasa, Crevedia Mare, Daia, Găujani, Gogosari, Gostinu, Hotarele, Izvoarele, Prundu, Răsuceni, Roata de Jos, Vânătorii Mici, Vedea

Judetul Ialomita - localitătile: Albesti, Alexeni, Amara, Andrăsesti, Bălaciu, Bordusani, Bucu, Buesti, Căzănesti, Ciochina, Cocora, Colelia, Cosâmbesti, Dragos Vodă, Făcăeni, Gheorghe Lazăr, Gheorghe-Doja, Giurgeni, Grindu, Grivita, Ion Roată, Mărculesti, Mihail Kogălniceanu, Milosesti, Movila, Munteni Buzău, Ograda, Perieti, Reviga, Sălcioara, Sărăteni, Scânteia, Sfântu Gheorghe, Stefan cel Mare, Suditi, Traian, Valea Ciorii, Valea Măcrisului, Vlădeni Judetul Prahova - localitătile: Alunis, Apostolache, Bănesti, Breaza, Brebu, Câmpina, Cărbunesti, Chiojdeanca, Cocorăstii Mislii, Cornu, Cosminele, Dumbrăvesti, Fântânele, Gornet, Gura Vadului, Gura Vitioarei, Jugureni, Lapos, Păcureti, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Predeal-Sărari, Provita de Jos, Provita de Sus, Salcia, Sângeru, Scorteni, Soimari, Sotrile, Surani, Telega, Vărbilău, Vâlcănesti

Judetul Teleorman - localitătile: Băbăita, Balaci, Beciu, Beuca, Blejesti, Bogdana, Botoroaga, Bragadiru, Brânceni, Bujoreni, Bujoru, Buzescu, Călinesti, Călmătuiu, Călmătuiu de Sus, Cervenia, Ciolănesti, Ciuperceni, Contesti, Cosmesti, Crângeni, Crângu, Crevenicu, Didesti, Dobrotesti, Dracea, Drăcsenei, Drăgănesti de Vede, Drăgănesti-Vlasca, Fântânele, Frăsinet, Frumoasa, Furculesti, Gălăteni, Gratia, Izlaz, Izvoarele, Lisa, Lita, Lunca, Măgura, Măldăeni, Mârzănesti, Mavrodin, Mosteni, Năsturelu, Necsesti, Nenciulesti, Olteni, Orbească, Peretu, Piatra, Pietrosani, Plopii - Slăvitesti, Plosca, Poeni, Purani, Putineiu, Radoiesti, Răzmiresti, Rosiori de Vede, Săceni, Saelele, Salcia, Scrioastea, Scurtu Mare, Seaca, Segarcea Vale, Sfintesti, Silistea, Silistea Gumesti, Sârbeni, Slobozia Mândra, Smârdioasa, Stejaru, Storobăneasa, Suhaia, Talpa, Tătărăstii de Jos, Tătărăstii de Sus, Toporu, Traian, Trivalea-Mosteni, Troianul, Turnu Măgurele, Uda Clocociov, Vârtoape, Vedea, Viisoara, Vitănesti, Zimbreasca, Zimnicea

3.2.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT SI OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Arges - localitătile: Aninoasa, Bălilesti, Beleti-Negresti, Berevoiesti, Bârla, Bogati, Căldăraru, Cocu, Dărmănesti, Davidesti, Hârsesti, Izvoru, Mirosi, Mozăceni, Priboieni, Râca, Recea, Stâlpeni, Titesti, Uda, Vedea, Vlădesti

Judetul Călărasi - localitătile: Căscioarele, Chiselet, Dorobantu, Frăsinet, Ileana, Lehliu, Lehliu-Gară, Mănăstirea, Nicolae Balcescu, Oltenita, Spantov, Ulmeni, Valea Argovei

Judetul Dâmbovita - localitătile: Bălciuresti, Băleni, Bucsani, Contesti, Cornătelu, Dărmănesti, Dobra, I.L. Caragiale, Malu cu Flori, Voinesti

Judetul Giurgiu - localitătile: Bucsani, Frătesti, Ghimpati, Gogosari, Izvoarele, Letca Nouă, Malu, Oinacu, Putineiu, Schitu, Stănesti, Stoenesti

Judetul Ialomita - localitătile: Adâncată, Alexeni, Armăsesti, Axintele, Bărcănesti, Borănesti, Cosereni, Jilavele, Maia, Mărculesti, Moldoveni, Rosiori

Judetul Prahova - localitătile: Băicoi, Băltesti, Boldesti Grădistea, Ciorani, Fântânele, Filipestii de Târg, Floresti, Gornet-Cricov, Măgurele, Mizil, Plopeni, Podenii Noi, Sălciile, Vadu Săpat

Judetul Teleorman - localitătile: Izlaz, Mereni

 

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăsesc pragul inferior de evaluare

3.3.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Arges - localitătile: Albestii de Arges, Arefu, Brădulet, Cepari, Cicanesti, Corbeni, Dâmbovicioara, Nucsoara, Sălătrucu, Suici, Valea lasului

Judetul Dâmbovita - localitătile: Moroeni, Pietrosita Judetul Prahova - localitătile: Adunati, Aricestii Zeletin, Azuga, Bertea, Busteni, Cerasu, Comarnic, Drajna, Izvoarele, Mâneciu, Posesti, Secăria, Sinaia, Slănic, Starchiojd, Stefesti, Talea, Teisani, Valea Doftanei, Vălenii de Munte

3.3.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT Sl OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Arges - localitătile: Albestii de Arges, Arefu, Băiculesti, Brădulet, Cepari, Cicanesti, Ciofringeni, Ciomăgesti, Corbeni, Corbi, Cosesti, Cotmeana, Cuca, Curtea de Arges, Dâmbovicioara, Domnesti, Drăganu, Mălureni, Merisani, Morăresti, Musătesti, Nucsoara, Pietrosani, Poienarii de Arges, Popesti, Rucăr, Sălătrucu, Slobozia, Stefan cel Mare, Suiei, Tigveni, Valea Danului, Valea lasului

Judetul Călărasi - localitătile: Alexandru Odobescu, Călărasi, Ciocănesti, Cuza Vodă, Dichiseni, Dor Mărunt, Grădistea, Independenta, Jegălia, Lupsanu, Modelu, Perisoru, Roseti, Stefan Vodă, Ulmu, Unirea, Vâlcelele, Vlad Tepes

Judetul Dâmbovita - localitătile: Aninoasa, Bărbuletu, Bezdead, Branistea, Buciumeni, Cobia, Comisani, Dragomiresti, Gura Foii, Gura Ocnitei, Gura Sutii, Hulubesti, Iedera, Ludesti, Mănesti, Moreni, Moroeni, Nucet, Ocnita, Piersinari, Pietrari, Pietrosita, Produlesti, Pucheni, Raciu, Râu Alb, Răzvad, Runcu, Sălcioara, Selaru, Tătărani, Titu, Văcăresti, Valea Lungă, Vârfuri, Visinesti

Judetul Giurgiu - localitătile: Găujani, Mârsa, Răsuceni, Roata de Jos, Vedea

Judetul Ialomita - localitătile: Albesti, Amara, Andrăsesti, Bălaciu, Borcea, Bordusani, Bucu, Buesti, Căzănesti, Ciocârlia, Ciochina, Cocora, Colelia, Dragos Vodă, Făcăeni, Fetesti, Gârbovi, Gheorghe-Doja, Giurgeni, Grindu, Grivita, Ion Roată, Manasia, Mihail Kogălniceanu, Milosesti, Movila, Munteni Buzău, Ograda, Perieti, Platonesti, Reviga, Sălcioara, Sărăteni, Săveni, Scânteia, Sfântu Gheorghe, Stefan cel Mare, Stelnica, Suditi, Tăndărei, Traian, Valea Ciorii, Valea Măcrisului, Vlădeni

Judetul Prahova - localitătile: Adunati, Alunis, Apostolache, Aricestii Zeletin, Azuga, Bănesti, Bertea, Breaza, Brebu, Busteni, Călugăreni, Câmpina, Cărbunesti, Cerasu, Chiojdeanca, Cocorăstii Mislii, Comarnic, Cornu, Cosminele, Drajna, Dumbrăvesti, Filipestii de Pădure, Gornet, Gura Vadului, Gura Vitioarei, Izvoarele, Jugureni, Lapos, Măgureni, Mâneciu, Păcureti, Poiana Câmpina, Posesti, Predeal-Sărari, Provita de Jos, Provita de Sus, Salcia, Sângeru, Scorteni, Secăria, Sinaia, Slănic, Soimari,

Sotrile, Starchiojd, Stefesti, Surani, Talea, Tătaru, Teisani, Telega, Valea Doftanei, Vălenii de Munte, Vărbilău, Vâlcănesti

Judetul Teleorman - localitătile: Băbăita, Bal aci, Beciu, Beuca, Blejesti, Bogdana, Botoroaga, Bragadiru, Brânceni, Bujoreni, Bujoru, Buzescu, Călinesti, Călmătuiu, Călmătuiu de Sus, Cervenia, Ciolănesti, Contesti, Cosmesti, Crângeni, Crângu, Crevenicu, Didesti, Dobrotesti, Dracea, Drăcsenei, Drăgănesti de Vede, Drăgănesti-Vlasca, Fântânele, Frăsinet, Frumoasa, Furculesti, Gălăteni, Gratia, Izvoarele, Lisa, Lita, Lunca, Măgura, Măldăeni, Mârzănesti, Mavrodin, Mosteni, Nanov, Năsturelu, Necsesti, Nenciulesti, Olteni, Orbească, Peretu, Piatra, Pietrosani, Plopii-Slăvitesti, Plosca, Poeni, Poroschia, Purani, Putineiu, Radoiesti, Răzmiresti, Rosiori de Vede, Săceni, Saelele, Salcia, Scrioastea, Scurtu Mare, Seaca, Segarcea Vale, Sfintesti, Silistea, Silistea Gumesti, Sârbeni, Slobozia Mândra, Smârdioasa, Stejaru, Storobăneasa, Suhaia, Talpa, Tătărăstii de Jos, Tătărăstii de Sus, Tigănesti, Toporu, Traian, Trivalea-Mosteni, Troianul, Uda Clocociov, Vârtoape, Vedea, Videle, Viisoara, Vitănesti, Zimbreasca, Zimnicea

3.3.3. - PENTRU PLUMB (Pb)

Judetul Arges - localitătile: Albestii de Arges, Albestii de Muscel, Albota, Aninoasa, Arefu, Babana, Băiculesti, Bălilesti, Bascov, Beleti-Negresti, Berevoiesti, Bârla, Bogati, Boteni, Botesti, Bradu, Brădulet, Budeasa, Bughea de Jos, Bughea de Sus, Buzoesti, Căldăraru, Călinesti, Câmpulung, Căteasca, Cepari, Cetăteni, Cicanesti, Ciofringeni, Ciomăgesti, Cocu, Corbeni, Corbi, Cosesti, Costesti, Cotmeana, Cuca, Curtea de Arges, Dâmbovicioara, Dărmănesti, Davidesti, Dobresti, Domnesti, Drăganu, Dragoslavele, Godeni, Hârtiesti, Hârsesti, Izvoru, Leordeni, Leresti, Lunca Corbului, Mălureni, Mărăcineni, Merisani, Micesti, Mihaesti, Mioarele, Mioveni, Mirosi, Morăresti, Mosoaia, Mozăceni, Musătesti, Negrasi, Nucsoara, Oarja, Pietrosani, Pitesti, Poiana Lacului, Poienarii de Arges, Poienarii de Muscel, Popesti, Priboieni, Râca, Rătesti, Recea, Rociu, Rucăr, Sălătrucu, Săpata, Schitu Golesti, Slobozia, Stâlpeni, Stefan cel Mare, Stefănesti, Stoenesti, Stolnici, Suiei, Suseni, Teiu, Tigveni, Titesti, Topoloveni, Uda, Ungheni, Valea Danului, Valea lasului, Valea Mare-Pravăt, Vedea, Vlădesti, Vulturesti

Judetul Călărasi - localitătile: Alexandru Odobescu, Belciugatele, Budesti, Călărasi, Căscioarele, Chirnogi, Chiselet, Ciocănesti, Curcani, Cuza Vodă, Dichiseni, Dor Mărunt, Dorobantu, Dragalina, Frăsinet, Frumusani, Fundeni, Fundulea, Gălbinasi, Grădistea, Gurbănesti, Herăsti, Ileana, Independenta, Jegălia, Lehliu, Lehliu-Gară, Luica, Lupsanu, Mănăstirea, Mitreni, Modelu, Nana, Nicolae Bălcescu, Oltenita, Perisoru, Plătăresti, Radovanu, Roseti, Sărulesti, Sohatu, Soldanu, Spantov, Stefan Vodă, Tămădău Mare, Ulmeni, Ulmu, Unirea, Valea Argovei, Vasilati, Vâlcelele, Vlad Tepes

Judetul Dâmbovita - localitătile: Aninoasa, Bălciuresti, Băleni, Bărbuletu, Bezdead, Brănesti, Branistea, Buciumeni, Bucsani, Cândesti, Cobia, Cojasca, Comisani, Contesti, Corbii Mari, Cornătelu, Cornesti, Costestii din Vale, Crângurile, Dărmănesti, Dobra, Doicesti, Dragodana, Dragomiresti, Fieni, Finta, Găesti, Glodeni, Gura Foii, Gura Ocnitei, Gura Sutii, Hulubesti, I.L. Caragiale, Iedera, Lucieni, Ludesti, Lunguletu, Malu cu Flori, Mănesti, Mătăsaru, Mogosani, Moreni, Moroeni, Morteni, Motăieni, Nucet, Ocnita, Odobesti, Petresti, Piersinari, Pietrari, Pietrosita, Poiana, Potlogi, Produlesti, Pucheni, Pucioasa, Răcari, Raciu, Răscăieti, Râu Alb, Răzvad, Runcu, Sălcioara, Selaru, Sotânga, Târgoviste, Tătărani, Titu, Uliesti, Ulmi, Văcăresti, Valea Lungă, Valea Mare, Văleni Dâmbovita, Vârfuri, Visina, Visinesti, Vlădeni, Voinesti, Vulcana Pândele, Vulcana-Băi

Judetul Giurgiu - localitătile: Adunatii-Copăceni, Băneasa, Bolintin-Vale, Bucsani, Bulbucata, Buturugeni, Călugăreni, Clejani, Comana, Crevedia Mare, Daia, Floresti-Stoenesti, Frătesti, Găiseni, Găujani, Ghimpati, Giurgiu, Gogosari, Gostinari, Gostinu, Greaca, Hotarele, Iepuresti, Isvoarele, Izvoarele, Letca Nouă, Malu, Mihai Bravu, Mihăilesti, Mârsa, Ogrezeni, Oinacu, Prundu, Putineiu, Răsuceni, Roata de Jos, Schitu, Sângureni, Slobozia, Stănesti, Stoenesti, Ulmi, Valea Dragului, Vânătorii Mici, Vedea

Judetul Ialomita - localitătile: Adâncată, Albesti, Alexeni, Amara, Andrăsesti, Armăsesti, Axintele, Bălaciu, Bărcănesti, Borănesti, Borcea, Bordusani, Brazi, Bucu, Buesti, Căzănesti, Ciocârlia, Ciochina, Ciulnita, Cocora, Colelia, Cosereni, Cosâmbesti, Drăgoesti, Dragos Vodă, Dridu, Făcăeni, Fetesti, Fierbinti-Târg, Gârbovi, Gheorghe Lazăr, Gheorghe-Doja, Giurgeni, Grădistea, Grindu, Grivita, Ion Roată, Jilavele, Maia, Manasia, Mărculesti, Mihail Kogălniceanu, Milosesti, Moldoveni, Movila, Movilita, Munteni Buzău, Nuci, Ograda, Perieti, Petrăchioaia, Platonesti, Reviga, Rosiori, Sălcioara, Sărăteni, Săveni, Scânteia, Sfântu Gheorghe, Sinesti, Slobozia, Stefan cel Mare, Stelnica, Suditi, Tăndărei, Traian, Urziceni, Valea Ciorii, Valea Măcrisului, Vlădeni

Judetul Prahova - localitătile: Adunati, Albesti-Paleologu, Alunis, Apostolache, Aricestii Rahtivani, Aricestii Zeletin, Azuga, Baba Ana, Băicoi, Balta Doamnei, Băltesti, Bănesti, Bărcănesti, Berceni, Bertea, Blejoi, Boldesti Grădistea, Boldesti-Scăieni, Brazi, Breaza, Brebu, Bucov, Busteni, Călugăreni, Câmpina, Cărbunesti, Ceptura, Cerasu, Chiojdeanca, Ciorani, Cocorăstii Colt, Cocorăstii Mislii, Colceag, Comarnic, Cornu, Cosminele, Drăgănesti, Drajna, Dumbrava, Dumbrăvesti, Fântânele, Filipestii de Pădure, Filipestii de Târg, Floresti, Fulga, Gherghita, Gorgota, Gornet, Gornet-Cricov, Gura Vadului, Gura Vitioarei, lordăcheanu, Izvoarele, Jugureni, Lapos, Lipănesti, Măgurele, Măgureni, Mâneciu, Mănesti, Mizil, Olari, Păcureti, Păulesti, Ploiesti, Plopeni, Plopu, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Posesti, Predeal-Sărari, Provita de Jos, Provita de Sus, Puchenii Mari, Rifov, Salcia, Sălciile, Sângeru, Scorteni, Secăria, Sinaia, Sirna, Slănic, Soimari, Sotrile, Starchiojd, Stefesti, Surani, Talea, Targsoru Vechi, Tătaru, Teisani, Telega, Tinosu, Tomsani, Urlati, Vadu Săpat, Valea Călugărească, Valea Doftanei, Vălenii de Munte, Vărbilău, Vâlcănesti

Judetul Teleorman - localitătile: Alexandria, Băbăita, Balaci, Beciu, Beuca, Blejesti, Bogdana, Botoroaga, Bragadiru, Brânceni, Bujoreni, Bujoru, Buzescu, Călinesti, Călmătuiu, Călmătuiu de Sus, Cervenia, Ciolănesti, Ciuperceni, Contesti, Cosmesti, Crângeni, Crângu, Crevenicu, Didesti, Dobrotesti, Dracea, Drăcsenei, Drăgănesti de Vede, Drăgănesti-Vlasca, Fântânele, Frăsinet, Frumoasa, Furculesti, Gălăteni, Gratia, Izlaz, Izvoarele, Lisa, Lita, Lunca, Măgura, Măldăeni, Mârzănesti, Mavrodin, Mereni, Mosteni, Nanov, Năsturelu, Necsesti, Nenciulesti, Olteni, Orbească, Peretu, Piatra, Pietrosani, Plopii-Slăvitesti, Plosca, Poeni, Poroschia, Purani, Putineiu, Radoiesti, Răzmiresti, Rosiori de Vede, Săceni, Saelele, Salcia, Scrioastea, Scurtu Mare, Seaca, Segarcea Vale, Sfintesti, Silistea, Silistea Gumesti, Sârbeni, Slobozia Mândra, Smârdioasa, Stejaru, Storobăneasa, Suhaia, Talpa, Tătărăstii de Jos, Tătărăstii de Sus, Tigănesti, Toporu, Traian, Trivalea-Mosteni, Troianul, Turnu Măgurele, Uda Clocociov, Vârtoape, Vedea, Videle, Viisoara, Vitănesti, Zimbreasca, Zimnicea

3.3.4. - PENTRU MONOXID DE CARBON (CO)

Judetul Arges - localitătile: Albestii de Arges, Albestii de Muscel, Albota, Aninoasa, Arefu, Babana, Băiculesti, Băii Iesti, Bascov, Beleti-Negresti, Berevoiesti, Bârla, Bogati, Boteni, Botesti, Bradu, Brădulet, Budeasa, Bughea de Jos, Bughea de Sus, Buzoesti, Căldăraru, Călinesti, Câmpulung, Căteasca, Cepari, Cetăteni, Cicănesti, Ciofringeni, Ciomăgesti, Cocu, Corbeni, Corbi, Cosesti, Costesti, Cotmeana, Cuca, Curtea de Arges, Dâmbovicioara, Dărmănesti, Davidesti, Dobresti, Domnesti, Drăganu, Dragoslavele, Godeni, Hârtiesti, Hârsesti, Izvoru, Leordeni, Leresti, Lunca Corbului, Mălureni, Mărăcineni, Merisani, Micesti, Mihaesti, Mioarele, Mioveni, Mirosi, Morăresti, Mosoaia, Mozăceni, Musătesti, Negrasi, Nucsoara, Oarja, Pietrosani, Pitesti, Poiana Lacului, Poienarii de Arges, Poienarii de Muscel, Popesti, Priboieni, Râca, Rătesti, Recea, Rociu, Rucăr, Sălătrucu, Săpata, Schitu Golesti, Slobozia, Stâlpeni, Stefan cel Mare, Stefănesti, Stoenesti, Stolnici, Suiei, Suseni, Teiu, Tigveni, Titesti, Topoloveni, Uda, Ungheni, Valea Danului, Valea lasului, Valea Mare-Pravăt, Vedea, Vlădesti, Vulturesti

Judetul Călărasi - localitătile: Alexandru Odobescu, Belciugatele, Budesti, Călărasi, Căscioarele, Chirnogi, Chiselet, Ciocănesti, Curcani, Cuza Vodă, Dichiseni, Dor Mărunt, Dorobantu, Dragalina, Frăsinet, Frumusani, Fundeni, Fundulea, Gălbinasi, Grădistea, Gurbănesti, Herăsti, Ileana, Independenta, Jegălia, Lehliu, Lehliu-Gară, Luica, Lupsanu, Mănăstirea, Mitreni, Modelu, Nana, Nicolae Bălcescu, Oltenita, Perisoru, Plătăresti, Radovanu, Roseti, Sărulesti, Sohatu, Soldanu, Spantov, Stefan Vodă, Tămădău Mare, Ulmeni, Ulmu, Unirea, Valea Argovei, Vasilati, Vâlcelele, Vlad Tepes

Judetul Dâmbovita - localitătile: Aninoasa, Bălciuresti, Băleni, Bărbuletu, Bezdead, Brănesti, Branistea, Buciumeni, Bucsani, Cândesti, Cobia, Cojasca, Comisani, Contesti, Corbii Mari, Cornătelu, Cornesti, Costestii din Vale, Crângurile, Dărmănesti, Dobra, Doicesti, Dragodana, Dragomiresti, Fieni, Finta, Găesti, Glodeni, Gura Foii, Gura Ocnitei, Gura Sutii, Hulubesti, I.L. Caragiale, Iedera, Lucieni, Ludesti, Lunguletu, Malu cu Flori, Mănesti, Mătăsaru, Mogosani, Moreni, Moroeni, Morteni, Motăieni, Nucet, Ocnita, Odobesti, Petresti, Piersinari, Pietrari, Pietrosita, Poiana, Potlogi, Produlesti, Pucheni, Pucioasa, Răcari, Raciu, Răscăieti, Râu Alb, Răzvad, Runcu, Sălcioara, Selaru, Sotânga, Târgoviste, Tătărani, Titu, Uliesti, Ulmi, Văcăresti, Valea Lungă, Valea Mare, Văleni Dâmbovita, Vârfuri, Visina, Visinesti, Vlădeni, Voinesti, Vulcana Pândele, Vulcana-Băi

Judetul Giurgiu - localitătile: Adunatii-Copăceni, Băneasa, Bolintin-Vale, Bucsani, Bulbucata, Buturugeni, Călugăreni, Clejani, Comana, Crevedia Mare, Daia, Floresti-Stoenesti, Frătesti, Găiseni, Găujani, Ghimpati, Giurgiu, Gogosari, Gostinari, Gostinu, Greaca, Hotarele, Iepuresti, Isvoarele, Izvoarele, Letca Nouă, Malu, Mihai Bravu, Mihăilesti, Mârsa, Ogrezeni, Oinacu, Prundu, Putineiu, Răsuceni, Roata de Jos, Schitu, Sângureni, Slobozia, Stănesti, Stoenesti, Ulmi, Valea Dragului, Vânătorii Mici, Vedea

Judetul Ialomita - localitătile: Adâncată, Albesti, Alexeni, Amara, Andrasesti, Armasesti, Axintele, Bălaciu, Bărcănesti, Borănesti, Borcea, Bordusani, Brazi, Bucu, Buesti, Căzănesti, Ciocârlia, Ciochina, Ciulnita, Cocora, Colelia, Cosereni, Cosâmbesti, Drăgoesti, Dragos Vodă, Dridu, Făcăeni, Fetesti, Fierbinti-Târg, Gârbovi, Gheorghe Lază, Gheorghe-Doja, Giurgeni, Grădistea, Grindu, Grivita, Ion Roată, Jilavele, Maia, Manasia, Mărculesti, Mihail Kogălniceanu, Milosesti, Moldoveni, Movila, Movilita, Munteni Buzău, Nuci, Ograda, Perieti, Petrăchioaia, Platonesti, Reviga, Rosiori, Sălcioara, Sărăteni, Săveni, Scânteia, Sfântu Gheorghe, Sinesti, Slobozia, Stefan cel Mare, Stelnica, Suditi, Tăndărei, Traian, Urziceni, Valea Ciorii, Valea Măcrisului, Vlădeni

Judetul Prahova - localitătile: Adunati, Albesti-Paleologu, Alunis, Apostolache, Aricestii Rahtivani, Aricestii Zeletin, Azuga, Baba Ana, Băicoi, Balta Doamnei, Băltesti, Bănesti, Bărcănesti, Berceni, Bertea, Blejoi, Boldesti Grădistea, Boldesti-Scăieni, Brazi, Breaza, Brebu, Bucov, Busteni, Călugăreni, Câmpina, Cărbunesti, Ceptura, Cerasu, Chiojdeanca, Ciorani, Cocorăstii Colt, Cocorăstii Mislii, Colceag, Comarnic, Cornu, Cosminele, Drăgănesti, Drajna, Dumbrava, Dumbrăvesti, Fântânele, Filipestii de Pădure, Filipestii de Târg, Floresti, Fulga, Gherghita, Gorgota, Gornet, Gornet-Cricov, Gura Vadului, Gura Vitioarei, lordăcheanu, Izvoarele, Jugureni, Lapos, Lipănesti, Măgurele, Măgureni, Mâneciu, Mănesti, Mizil, Olari, Păcureti, Păulesti, Ploiesti, Plopeni, Plopu, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Posesti, Predeal-Sărari, Provita de Jos, Provita de Sus, Puchenii Mari, Rifov, Salcia, Sălciile, Sângeru, Scorteni, Secăria, Sinaia, Sirna, Slănic, Soimari, Sotrile, Starchiojd, Stefesti, Surani, Talea, Targsoru Vechi, Tătaru, Teisani, Telega, Tinosu, Tomsani, Urlati, Vadu Săpat, Valea Călugărească, Valea Doftanei, Vălenii de Munte, Vărbilău, Vâlcănesti

Judetul Teleorman - localitătile: Alexandria, Băbăita, Balaci, Beciu, Beuca, Blejesti, Bogdana, Botoroaga, Bragadiru, Brânceni, Bujoreni, Bujoru, Buzescu, Călinesti, Călmătuiu, Călmătuiu de Sus, Cervenia, Ciolănesti, Ciuperceni, Contesti, Cosmesti, Crângeni, Crângu, Crevenicu, Didesti, Dobrotesti, Dracea, Drăcsenei, Drăgănesti de Vede, Drăgănesti-Vlasca, Fântânele, Frăsinet, Frumoasa, Furculesti, Gălăteni, Gratia, Izlaz, Izvoarele, Lisa, Lita, Lunca, Măgura, Măldăeni, Mârzănesti, Mavrodin, Mereni, Mosteni, Nanov, Năsturelu, Necsesti, Nenciulesti, Olteni, Orbească, Peretu, Piatra, Pietrosani, Plopii-Slăvitesti, Plosca, Poeni, Poroschia, Purani, Putineiu, Radoiesti, Răzmiresti, Rosiori de Vede, Săceni, Saelele, Salcia, Scrioastea, Scurtu Mare, Seaca, Segarcea Vale, Sfintesti, Silistea, Silistea Gumesti, Sârbeni, Slobozia Mândra, Smârdioasa, Stejaru, Storobăneasa, Suhaia, Talpa, Tătărăstii de Jos, Tătărăstii de Sus, Tigănesti, Toporu, Traian, Trivalea-Mosteni, Troianul, Turnu Măgurele, Uda Clocociov, Vârtoape, Vedea, Videle, Viisoara, Vitănesti, Zimbreasca, Zimnicea

3.3.5. - PENTRU BENZEN (C6H6)

Judetul Arges - localitătile: Albestii de Arges, Albestii de Muscel, Albota, Aninoasa, Arefu, Babana, Băiculesti, Bălilesti, Bascov, Beleti-Negresti, Berevoiesti, Bârla, Bogati, Boteni, Botesti, Bradu, Brădulet, Budeasa, Bughea de Jos, Bughea de Sus, Buzoesti, Căldăraru, Călinesti, Câmpulung, Căteasca, Cepari, Cetăteni, Cicănesti, Ciofringeni, Ciomăgesti, Cocu, Corbeni, Corbi, Cosesti, Costesti, Cotmeana, Cuca, Curtea de Arges, Dâmbovicioara, Dărmănesti, Davidesti, Dobresti, Domnesti, Drăganu, Dragoslavele, Godeni, Hârtiesti, Hârsesti, Izvoru, Leordeni, Leresti, Lunca Corbului, Mălureni, Mărăcineni, Merisani, Micesti, Mihaesti, Mioarele, Mioveni, Mirosi, Morăresti, Mosoaia, Mozăceni, Musătesti, Negrasi, Nucsoara, Oarja, Pietrosani, Pitesti, Poiana Lacului, Poienarii de Arges, Poienarii de Muscel, Popesti, Priboieni, Râca, Rătesti, Recea, Rociu, Rucăr, Sălătrucu, Săpata, Schitu Golesti, Slobozia, Stâlpeni, Stefan cel Mare, Stefănesti, Stoenesti, Stolnici, Suiei, Suseni, Teiu, Tigveni, Titesti, Topoloveni, Uda, Ungheni, Valea Danului, Valea lasului, Valea Mare-Pravăt, Vedea, Vlădesti, Vulturesti

Judetul Călărasi - localitătile: Alexandru Odobescu, Belciugatele, Budesti, Călărasi, Căscioarele, Chirnogi, Chiselet, Ciocănesti, Curcani, Cuza Vodă, Dichiseni, Dor Mărunt, Dorobantu, Dragalina, Frăsinet, Frumusani, Fundeni, Fundulea, Gălbinasi, Grădistea, Gurbănesti, Herăsti, Ileana, Independenta, Jegălia, Lehliu, Lehliu-Gară, Luica, Lupsanu, Mănăstirea, Mitreni, Modelu, Nana, Nicolae Bălcescu, Oltenita, Perisoru, Plătăresti, Radovanu, Roseti, Sărulesti, Sohatu, Soldanu, Spantov, Stefan Vodă, Tămădău Mare, Ulmeni, Ulmu, Unirea, Valea Argovei, Vasilati, Vâlcelele, Vlad Tepes

Judetul Dâmbovita - localitătile: Aninoasa, Bălciuresti, Băleni, Bărbuletu, Bezdead, Brănesti, Branistea, Buciumeni, Bucsani, Cândesti, Cobia, Cojasca, Comisani, Contesti, Corbii Mari, Cornătelu, Cornesti, Costestii din Vale, Crângurile, Dărmănesti, Dobra, Doicesti, Dragodana, Dragomiresti, Fieni, Finta, Găesti, Glodeni, Gura Foii, Gura Ocnitei, Gura Sutii, Hulubesti, I.L. Caragiale, Iedera, Lucieni, Ludesti, Lunguletu, Malu cu Flori, Mănesti, Mătăsaru, Mogosani, Moreni, Moroeni, Morteni, Motăieni, Nucet, Ocnita, Odobesti, Petresti, Piersinari, Pietrari, Pietrosita, Poiana, Potlogi, Produlesti, Pucheni, Pucioasa, Răcari, Raciu, Răscăieti, Râu Alb, Răzvad, Runcu, Sălcioara, Selaru, Sotânga, Târgoviste, Tătărani, Titu, Uliesti, Ulmi, Văcăresti, Valea Lungă, Valea Mare, Văleni Dâmbovita, Vârfuri, Visina, Visinesti, Vlădeni, Voinesti, Vulcana Pândele, Vulcana-Băi

Judetul Giurgiu - localitătile: Adunatii-Copăceni, Băneasa, Bolintin-Vale, Bucsani, Bulbucata, Buturugeni, Călugăreni, Clejani, Comana, Crevedia Mare, Daia, Floresti-Stoenesti, Frătesti, Găiseni, Găujani, Ghimpati, Giurgiu, Gogosari, Gostinari, Gostinu, Greaca, Hotarele, Iepuresti, Isvoarele, Izvoarele, Letca Nouă, Malu, Mihai Bravu, Mihailesti, Mârsa, Ogrezeni, Oinacu, Prundu, Putineiu, Răsuceni, Roata de Jos, Schitu, Sângureni, Slobozia, Stănesti, Stoenesti, Ulmi, Valea Dragului, Vânătorii Mici, Vedea

Judetul Ialomita - localitătile: Adâncată, Albesti, Alexeni, Amara, Andrăsesti, Armăsesti, Axintele, Bălaciu, Bărcănesti, Borănesti, Borcea, Bordusani, Brazi, Bucu, Buesti, Căzănesti, Ciocârlia, Ciochina, Ciulnita, Cocora, Colelia, Cosereni, Cosâmbesti, Drăgoesti, Dragos Vodă, Dridu, Făcăeni, Fetesti, Fierbinti-Târg, Gârbovi, Gheorghe Lază, Gheorghe-Doja, Giurgeni, Grădistea, Grindu, Grivita, Ion Roată, Jilavele, Maia, Manasia, Mărculesti, Mihail Kogălniceanu, Milosesti, Moldoveni, Movila, Movilita, Munteni Buzău, Nuci, Ograda, Perieti, Petrăchioaia, Platonesti, Reviga, Rosiori, Sălcioara, Sărăteni, Săveni, Scânteia, Sfântu Gheorghe, Sinesti, Slobozia, Stefan cel Mare, Stelnica, Suditi, Tăndărei, Traian, Urziceni, Valea Ciorii, Valea Măcrisului, Vlădeni

Judetul Prahova - localitătile: Adunati, Albesti-Paleologu, Alunis, Apostolache, Aricestii Rahtivani, Aricestii Zeletin, Azuga, Baba Ana, Băicoi, Balta Doamnei, Băltesti, Bănesti, Bărcănesti, Berceni, Bertea, Blejoi, Boldesti Grădistea, Boldesti-Scăieni, Brazi, Breaza, Brebu, Bucov, Busteni, Călugăreni, Câmpina, Cărbunesti, Ceptura, Cerasu, Chiojdeanca, Ciorani, Cocorăstii Colt, Cocorăstii Mislii, Colceag, Comarnic, Cornu, Cosminele, Drăgănesti, Drajna, Dumbrava, Dumbrăvesti, Fântânele, Filipestii de Pădure, Filipestii de Târg, Floresti, Fulga, Gherghita, Gorgota, Gornet, Gornet-Cricov, Gura Vadului, Gura Vitioarei, lordăcheanu, Izvoarele, Jugureni, Lapos, Lipănesti, Măgurele, Măgureni, Mâneciu, Mănesti, Mizil, Olari, Păcureti, Păulesti, Ploiesti, Plopeni, Plopu, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Posesti, Predeal-Sărari, Provita de Jos, Provita de Sus, Puchenii Mari, Rifov, Salcia, Sălciile, Sângeru, Scorteni, Secăria, Sinaia, Sirna, Slănic, Soimari, Sotrile, Starchiojd, Stefesti, Surani, Talea, Târgsoru Vechi, Tătaru, Teisani, Telega, Tinosu, Tomsani, Urlati, Vadu Săpat, Valea Călugărească, Valea Doftanei, Vălenii de Munte, Vărbilău, Vâlcănesti

Judetul Teleorman - localitătile: Alexandria, Băbăita, Balaci, Beciu, Beuca, Blejesti, Bogdana, Botoroaga, Bragadiru, Brânceni, Bujoreni, Bujoru, Buzescu, Călinesti, Călmătuiu, Călmătuiu de Sus, Cervenia, Ciolănesti, Ciuperceni, Contesti, Cosmesti, Crângeni, Crângu, Crevenicu, Didesti, Dobrotesti, Dracea, Drăcsenei, Drăgănesti de Vede, Drăgănesti-Vlasca, Fântânele, Frăsinet, Frumoasa, Furculesti, Gălăteni, Gratia, Izlaz, Izvoarele, Lisa, Lita, Lunca, Măgura, Măldăeni, Mârzănesti, Mavrodin, Mereni, Mosteni, Nanov, Năsturelu, Necsesti, Nenciulesti, Olteni, Orbească, Peretu, Piatra, Pietrosani, Plopii-Slăvitesti, Plosca, Poeni, Poroschia, Purani, Putineiu, Radoiesti, Răzmiresti, Rosiori de Vede, Săceni, Saelele, Salcia, Scrioastea, Scurtu Mare, Seaca, Segarcea Vale, Sfintesti, Silistea, Silistea Gumesti, Sârbeni, Slobozia Mândra, Smârdioasa, Stejaru, Storobăneasa, Suhaia, Talpa, Tătărăstii de Jos, Tătărăstii de Sus, Tigănesti, Toporu, Traian, Trivalea-Mosteni, Troianul, Turnu Măgurele, Uda Clocociov, Vârtoape, Vedea, Videle, Viisoara, Vitănesti, Zimbreasca, Zimnicea

 

ANEXA Nr. 2

 

REPREZENTAREA GRAFICĂ

a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti emisi în atmosferă în Regiunea 3

 

2.1.1. Distributia spatială a concentratiei maxime orare pentru SO2

2.1.2. Distributia spatială a concentratiei maxime zilnice pentru SO2

2.1.3. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru SO2

2.2.1. Distributia spatială a concentratiei maxime orare pentru N02

2.2.2. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru N02

2.2.3. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru NOx

2.3.1. Distributia spatială a concentratiei maxime zilnice pentru PM10

2.3.2. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru PM10

2.4. Distributia spatială, a concentratiei medii anuale pentru Pb

2.5. Distributia spatială a valorilor maxime zilnice ale concentratiilor medii pe 8 ore pentru CO

2.6. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru C6H6

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 4 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

în temeiul art. 18 alin. (1) si al art. 512 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România,

în baza art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă listele provizorii rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, pentru Regiunea 4 Sud-Vest Craiova.

(2) Listele cuprinzând încadrarea localitătilor, rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 si PM25), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului în aerul înconjurător, pentru Regiunea 4 sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Listele se revizuiesc si/sau se reactualizează anual, în functie de evolutia calitătii aerului.

Art. 2. - (1) Evaluarea calitătii aerului s-a realizat pe baza inventarelor de emisii locale, a informatiilor furnizate pentru anul 2005 si a datelor meteorologice, utilizând modele matematice pentru dispersia poluantilor emisi în atmosferă.

(2) Reprezentarea grafică a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti emisi în atmosferă pentru Regiunea 4*) este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune prevederile art. 8.1, 8.2 si 9 din Directiva 96/62/CE privind evaluarea si gestionarea calitătii aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 296 din 21 noiembrie 1996, si ale aiî. 3.2, 4.2 si 5 din Directiva 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 67 din 9 martie 2002.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 349.


*) Reprezentarea grafică a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti emisi în atmosferă pentru Regiunea 4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ANEXA Nr.1

 

ÎNCADRAREA

localitătilor din cadrul Regiunii 4 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002

 

LISTA 1 - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mari decât valoarea limită plus marja de tolerantă sau mai mari decât valoarea limită, În caz că nu a fost fixată si o marjă de tolerantă.

1.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Dolj - localitătile: Afumati, Almăj, Argetoaia, Bistret, Botosesti-Paia, Brabova, Brădesti, Bralostita, Breasta, Bucovăt, Calopăr, Cârna, Carpen, Castranova, Cernătesti, Cioroiasi, Circea, Cosoveni, Cotofenii din Dos, Cotofenii din Fată, Craiova, Diosti, Drăgotesti, Filiasi, Galiciuica, Ghercesti, Ghindeni, Gighera, Gingiova, Giubega, Gogosu, Goicea, Goiesti, Grecesti, Isalnita, Leu, Măcesu de Jos, Măcesu de Sus, Malu Mare, Melinesti, Mischii, Murgasi, Orodel, Ostroveni, Perisor, Pielesti, Plenita, Plesoi, Podari, Predesti, Radovan, Robănesti, Sadova, Sălcuta, Scăesti, Seaca de Pădure, Secu, Silistea Crucii, Simnicu de Sus, Sopot, Teasc, Terpezita, Teslui, Tuglui, Urzicuta, Vârtop, Vârvoru de Jos, Vela, Verbita

Judetul Gorj - localitătile: Aninoasa, Arcani, Bălesti, Bălteni, Bolbosi, Borăscu, Brănesti, Câlnic, Căpreni, Cătunele, Ciuperceni, Cruset, Dănesti, Drăgotesti, Drăgutesti, Fărcăsesti, Glogova, Godinesti, lonesti, Lelesti, Mătăsari, Motru, Negomir, Pades, Pestisani, Plopsoru, Rovinari, Runcu, Samarinesti, Săulesti, Slivilesti, Stoina, Tântăreni, Târgu Jiu, Telesti, Ticleni, Tismana, Turburea, Turceni, Urdari, Văgiulesti

Judetul Mehedinti - localitătile: Baia de Aramă, Bala, Bălăcită, Balta, Bicles, Branistea, Breznita Motru, Breznita Ocol, Brosteni, Burila Mare, Butoiesti, Căzănesti, Corcova, Corlătel, Devesel, Dârvari, Drobeta-Turnu Severin, Dubova, Dumbrava, Eselnita, Floresti, Gârla Mare, Gogosu, Greci, Grozesti, Gruia, Hinova, Husnicioara, Ilovăt, Isverna, Izvoru Barzii, Jiana, Livezile, Malovăt, Oprisor, Orsova, Padina, Pătulele, Ponoarele, Poroina Mare, Pristol, Prunisor, Punghina, Rogova, Simian, Sisesti, Stingaceaua, Strehaia, Svinita, Timna, Vânători, Vânju Mare, Vânjulet, Vlădaia, Voloiac, Vrata

Judetul Olt - localitătile: Baldovinesti, Bals, Barza, Bobicesti, Brâncoveni, Brebeni, Călui, Caracal, Cârlogani, Cezieni, Coteana, Crâmpoia, Curtisoara, Dobretu, Dobrosloveni, Dobrun, Drăgănesti-Olt, Drăghiceni, Fălcoiu, Fărcasele, Găneasa, Găvănesti, Ghimpeteni, lancu Jianu, Icoana, Ipotesti, Izvoarele, Măruntei, Mihăesti, Milcov, Morunclav, Movileni, Nicolae Titulescu, Oboga, Osica de Jos, Osica de Sus, Parscoveni, Piatra-Olt, Plesoiu, Schitu, Seaca, Serbănesti, Slatina, Slătioara, Sopârlita, Stoicănesti, Tufeni, Vâlcele, Valea Mare, Văleni, Voineasa, Vulpeni

Judetul Vâlcea - localitătile: Babeni, Budesti, Frâncesti, Galicea, Lalosu, Mihăesti, Nicolae Bălcescu, Ocnele Mari, Râmnicu Vâlcea

1.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT Sl OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Dolj - localitătile: Breasta, Bucovăt, Circea, Cotofenii din Dos, Craiova, Ghindeni, Isalnita, Malu Mare, Podari, Predesti, Simnicu de Jos, Tuglui

Judetul Gorj - localitătile: Câlnic, Fărcăsesti, lonesti, Rovinari, Turceni

Judetul Mehedinti - localitatea: Drobeta-Turnu Severin

Judetul Vâlcea - localitătile: Budesti, Mihăesti, Ocnele Mari, Râmnicu Vâlcea

1.3. - PENTRU PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10)

Judetul Dolj - localitătile: Breasta, Bucovăt, Craiova, Isalnita, Podari

Judetul Gorj - localitătile: Bălesti, Câlnic, Fărcasele, Ionesti, Rovinari, Târgu Jiu, Turceni

Judetul Mehedinti - localitătile: Drobeta-Turnu Severin, Strehaia, Vânju Mare

Judetul Vâlcea - localitătile: Budesti, Drăgăsani, Râmnicu Vâlcea, Sutesti

 

LISTA 2 - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt între valoarea limită si valoarea limită plus marja de tolerantă.

2.1. - PENTRU DIOXID DE AZOT SI OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Dolj - localitătile: Almăj, Calopăr, Cosoveni, Ghercesti, Mischii, Pielesti, Plesoi, Robănesti, Sopot, Teasc

udetul Gorj - localitătile: Brănesti, Plopsoru

Judetul Vâlcea - localitătile: Galicea, Nicolae Bălcescu

2.2. - PENTRU PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10)

Judetul Dolj - localitătile: Băilesti, Circea, Cosoveni,

Filiasi, Ghindeni, Malu Mare, Pielesti, Predesti, Robănesti, Simnicu de Sus

Judetul Gorj - localitătile: Bălteni, Bolbosi, Borăscu, Brănesti, Ciuperceni, Drăgotesti, Drăgutesti, Godinesti, Mătăsari, Motru, Negomir, Plopsoru, Slivilesti, Tântăreni, Telesti, Urdari, Văgiulesti

Judetul Mehedinti - localitătile: Baia de Aramă, Breznita Motru, Brosteni, Burila Mare, Butoiesti, Corcova, Eselnita, Greci, Grozesti, Orsova, Ponoarele, Simian, Stingaceaua, Vânjulet, Voloiac

Judetul Olt - localitătile: Bals, Caracal, Corabia, Milcov, Slatina, Slătioara, Voineasa

Judetul Vâlcea - localitătile: Mihăiesti, Ocnele Mari, Stefănesti

 

LISTA 3 - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită.

 

SUB LISTA 3.1. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează intre aceasta si pragul superior de evaluare.

3.1.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Dolj - localitătile: Amărăstii de Jos, Amărăstii de Sus, Apele Vii, Băilesti, Bechet, Barca, Bratovoiesti, Bulzesti, Calafat, Călărasi, Caraula, Catane, Celaru, Cerăt, Cetate, Ciupercenii Noi, Dăbuleni, Dăneti, Desa, Dobresti, Dobrotesi, Drănic, Fărcas, Galicea Mare, Ghidici, Giurgita, Întorsura, Izvoare, Lipovu, Maglavit, Mârsani, Motătei, Negoi, Piscu Vechi, Poiana Mare, Rast, Rojiste, Seaca de Câmp, Segarcea, Tălpas, Unirea, Valea Standului

Judetul Gorj - localitătile: Albeni, Alimpesti, Baia de Fier, Bălănesti, Bărbătesti, Bengesti-Ciocadia, Berlesti, Bumbesti-Jiu, Bumbesti-Pitic, Bustuchin, Crasna, Dănciulesti, Hurezani, Jupănesti, Licurici, Logresti, Musetesti, Novaci, Polovragi, Prigoria, Rosia de Amaradia, Săcelu, Schela, Scoarta, Stănesti, Stejari, Târgu Cărbunesti, Turcinesti, Vladimir

Judetul Mehedinti - localitătile: Bilvănesti, Ciresu, Cujmir, Gruia, Godeanu, Ilovita, Obârsia Closani, Obârsia de Câmp, Podeni, Salcia, Sovarna

Judetul Olt - localitătile: Babiciu, Bălteni, Bărăsti, Brastavătu, Bucinisu, Cilieni, Colonesti, Corabia, Corbu, Cungrea, Dăneasa, Deveselu, Dobroteasa, Drăgoesti, Făgetelu, Gârcov, Giuvărăsti, Gostavătu, Grădinari, Grădinile, Grojdibodu, Gura Padinii, lanca, Izbiceni, Leleasca, Obârsia, Oporelu, Optasi-Măgura, Orlea, Perieti, Poboru, Potcoava, Priseaca, Radomiresti, Redea, Rotunda, Rusănesti, Sâmburesti, Sârbii Măgura, Scărisoara, Scornicesti, Spineni, Sprâncenata, Stefan cel Mare, Stoenesti, Strejesti, Studina, Tătulesti, Teslui, Tia Mare, Topana, Traian, Urzica, Vădastra, Vădăstrita, Verguleasa, Visina, Visina Nouă, Vlădila, Vulturesti

Judetul Vâlcea - localitătile: Alunu, Amărăsti, Băile Govora, Băile Olănesti, Bălcesti, Bărbătesti, Berbesti, Berislăvesti, Bujoreni, Bunesti, Călimănesti, Cernisoara, Copăceni, Costesti, Creteni, Dăesti, Dănicei, Diculesti, Drăgăsani, Fârtătesti, Făuresti, Ghioroiu, Glavile, Golesti, Grădistea, Gusoeni, Horezu, lonesti, Lăcusteni, Lădesti, Lăpusata, Livezi, Lungesti, Măciuca, Mădulari, Malaia, Măldăresti, Mateesti, Milcoiu, Mitrofani, Muereasca, Olanu, Orlesti, Otesani, Păusesti, Păusesti Măglasi, Pesceana, Pietrari, Popesti, Prundeni, Roesti, Rosiile, Runcu, Sălătrucel, Scundu, Sinesti, Sirineasa, Slătioara, Stănesti, Stefănesti, Stoenesti, Stoilesti, Stroesti, Susani, Sutesti, Tetoiu, Tomsani, Vaideeni, Valea Mare, Vitomiresti, Vlădesti, Voicesti, Voineasa, Zătreni

3.1.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT SI OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Dolj - localitătile: Brădesti, Bralostita, Cotofenii din Fată, Filiasi, Întorsura, Leu, Lipovu, Petrisor, Radovan, Scăesti, Terpezita, Vârvoru de Jos

Judetul Gorj - localitătile: Aninoasa, Bălesti, Bălteni, Negomir, Tântăreni, Telesti, Turburea, Urdari

Judetul Mehedinti - localitătile: Butoiesti, Grozesti, Simian, Strehaia

Judetul Olt - localitătile: Bals, Barza, Bobicesti, Găneasa, Piatra-Olt, Slatina, Slătioara, Voineasa

Judetul Vâlcea - localitatea: Băbeni

3.1.3. - PENTRU PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10)

Judetul Dolj - localitătile: Afumati, Almăj, Amărăstii de Jos, Amărăstii de Sus, Apele Vii, Argetoaia, Bechet, Barca, Bistret, Botosesti-Paia, Brabova, Brădesti, Bralostita, Bratovoiesti, Bulzesti, Calafat, Călărasi, Calopăr, Caraula, Cârna, Carpen, Castranova, Catane, Celaru, Cerăt, Cernatesti, Cetate, Cioroiasi, Ciupercenii Noi, Cotofenii din Dos, Cotofenii din Fată, Dăbuleni, Dăneti, Desa, Diosti, Dobresti, Dobrotesti, Drăgotesti, Drănic, Fărcas, Galicea Mare, Galiciuica, Ghercesti, Ghidici, Gighera, Gingiova, Giubega, Giurgita, Gogosu, Goicea, Goiesti, Grecesti, Întorsura, Izvoare, Leu, Lipovu, Măcesu de Jos, Măcesu de Sus, Maglavit, Mârsani, Melinesti, Mischii, Motătei, Murgasi, Negoi, Orodel, Ostroveni, Perisor, Piscu Vechi, Plenita, Plesoi, Poiana Mare, Radovan, Rast, Rojiste, Sadova, Sălcuta, Scăesti, Seaca de Câmp, Seaca de Pădure, Secu, Segarcea, Silistea Crucii, Sopot, Tălpas, Teasc, Terpezita, Teslui, Tuglui, Unirea, Urzicuta, Valea Standului, Vârtop, Vârvoru de Jos, Vela, Verbita

Judetul Gorj - localitătile: Albeni, Alimpesti, Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălănesti, Bărbătesti, Bengesti-Ciocadia, Berlesti, Bumbesti-Jiu, Bumbesti-Pitic, Bustuchin, Căpreni, Cătunele, Crasna, Cruset, Dănciulesti, Dănesti, Glogova, Hurezani, Jupănesti, Lelesti, Licurici, Logresti, Musetesti, Novaci, Pades, Pestisani, Polovragi, Prigoria, Rosia de Amaradia, Runcu, Săcelu, Samarinesti, Săulesti, Schela, Scoarta, Stănesti, Stejari, Stoina, Târgu Cărbunesti, Ticleni, Tismana, Turburea, Turcinesti, Vladimir

Judetul Mehedinti - localitătile: Bala, Bălăcită, Balta, Bicles, Bilvănesti, Branistea, Breznita Ocol, Căzănesti, Ciresu, Corlătel, Cujmir, Devesel, Dârvari, Dubova, Dumbrava, Floresti, Gârla Mare, Godeanu, Gogosu. Gruia, Hinova, Husnicioara, Ilovăt, Ilovita, Isverna, Izvoru Barzii, Jiana, Livezile, Malovăt, Obârsia Closani, Obârsia de Câmp, Oprisor, Padina, Pătulele, Podeni, Poroina Mare, Pristol, Prunisor, Punghina, Rogova, Salcia, Sisesti, Sovarna, Svinita, Timna, Vânători, Vlădaia, Vrata

Judetul Olt - localitătile: Babiciu, Baldovinesti, Bălteni, Bărăsti, Barza, Bobicesti, Brâncoveni, Brastavătu, Brebeni, Bucinisu, Călui, Cârlogani, Cezieni, Cilieni, Colonesti, Corbu, Coteana, Crâmpoia, Cungrea, Curtisoara, Dăneasa, Deveselu, Dobretu, Dobrosloveni, Dobroteasa, Dobrun, Drăgănesti-Olt, Drăghiceni, Drăgoesti, Făgetelu, Fălcoiu, Fărcasele, Găneasa, Gârcov, Găvănesti, Ghimpeteni, Giuvărăsti, Gostavătu, Grădinari, Grădinile, Grojdibodu, Gura Padinii, lanca, lancu Jianu, Icoana, Ipotesti, Izbiceni, Izvoarele, Leleasca, Măruntei, Mihăesti, Morunclav, Movileni, Nicolae Titulescu, Obârsia, Oboga, Oporelu, Optasi-Măgura, Orlea, Osica de Jos, Osica de Sus, Parscoveni, Perieti, Piatra-Olt, Plesoiu, Poboru, Potcoava, Priseaca, Radomiresti, Redea, Rotunda, Rusănesti, Sâmburesti, Sârbii Măgura, Scărisoara, Schitu, Scornicesti, Seaca, Serbănesti, Sopârlita, Spineni, Sprâncenata, Stefan cel Mare, Stoenesti, Stoicănesti, Strejesti, Studina, Tătulesti, Teslui, Tia Mare, Topana, Traian, Tufeni, Urzica, Vădastra, Vădăstrita, Vâlcele, Valea Mare, Văleni, Verguleasa, Visina, Visina Nouă, Vlădila, Vulpeni, Vulturesti

Judetul Vâlcea - localitătile: Alunu, Amărăsti, Băbeni, Băile Govora, Băile Olănesti, Bălcesti, Bărbătesti, Berbesti, Berislăvesti, Boisoara, Brezoi, Bujoreni, Bunesti, Câineni, Călimănesti, Cernisoara, Copăceni, Costesti, Creteni, Dăesti, Dănicei, Diculesti, Fârtătesti, Făuresti, Frâncesti, Galicea, Ghioroiu, Glavile, Golesti, Grădistea, Gusoeni, Horezu, Ionesti, Lăcusteni, Lădesti, Lalosu, Lăpusata, Livezi, Lungesti, Măciuca, Mădulari, Malaia, Măldăresti, Mateesti, Milcoiu, Mitrofani, Muereasca, Nicolae Bălcescu, Olanu, Orlesti, Otesani, Păusesti, Păusesti Măglasi, Perisani, Pesceana, Pietrari, Popesti, Prundeni, Racovita, Roesti, Rosiile, Runcu, Sălătrucel, Scundu, Sinesti, Sirineasa, Slătioara, Stănesti, Stoenesti, Stoilesti, Stroesti, Susani, Tetoiu, Titesti, Tomsani, Vaideeni, Valea Mare, Vitomiresti, Vlădesti, Voicesti, Voineasa, Zătreni

 

SUBLISTA 3.2. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între pragul superior de evaluare si pragul inferior de evaluare.

3.2.1. - PENTRU DIOXID QE SULF (SO2)

Judetul Vâlcea - localitătile: Boisoara, Brezoi, Câineni, Perisani, Racovita, Titesti

3.2.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT SI OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Dolj - localitătile: Brabova, Castranova, Cernatesti, Drăgotesti, Dranic, Goiesti

Judetul Gorj - localitătile: Arcani, Borăscu, Ciuperceni, Drăgutesti, Pestisani

Judetul Mehedinti - localitătile: Breznita Ocol, Devesel

Judetul Olt - localitatea: Baldovinesti

Judetul Vâlcea - localitătile: Golesti, Milcoiu

 

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăsesc pragul inferior de evaluare

3.3.1. - PENTRU DIOXID DE AZOT Sl OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Dolj - localitătile: Afumati, Amărăstii de Jos, Amărăstii de Sus, Apele Vii, Argetoaia, Băilesti, Bechet, Barca, Bistret, Botosesti-Paia, Bratovoiesti, Bulzesti, Calafat, Călărasi, Caraula, Cârna, Carpen, Catane, Celaru, Cerăt, Cetate, Cioroiasi, Ciupercenii Noi, Dăbuleni, Dăneti, Desa, Diosti, Dobresti, Dobrotesti, Fărcas, Galicea Mare, Galiciuica, Ghidici, Gighera, Gingiova, Giubega, Giurgita, Gogosu, Goicea, Grecesti, Izvoare, Măcesu de Jos, Măcesu de Sus, Maglavit, Mârsani, Melinesti, Motătei, Murgasi, Negoi, Orodel, Ostroveni, Piscu Vechi, Plenita, Poiana Mare, Rast, Rojiste, Sadova, Sălcuta, Seaca de Câmp, Seaca de Pădure, Secu, Segarcea, Silistea Crucii, Tălpas, Teslui, Unirea, Urzicuta, Valea Stanciului, Vârtop, Vela, Verbita

Judetul Gorj - localitătile: Albeni, Alimpesti, Baia de Fier, Bălănesti, Bărbătesti, Bengesti-Ciocadia, Berlesti, Bolbosi, Bumbesti-Jiu, Bumbesti-Pitic, Bustuchin, Căpreni, Cătunele, Crasna, Cruset, Dănciulesti, Dănesti, Drăgotesti, Glogova, Godinesti, Hurezani, Jupănesti, Lelesti, Licurici, Log re sti, Mătăsari, Motru, Musetesti, Novaci, Pades, Polovragi, Prigoria, Rosia de Amaradia, Runcu, Săcelu, Samarinesti, Săulesti, Schela, Scoarta, Slivilesti, Stănesti, Stejari, Stoina, Târgu Cărbunesti, Târgu Jiu, Ticleni, Tismana, Turcinesti, Văgiulesti, Vladimir

Judetul Mehedinti - localitătile: Baia de Aramă, Bala, Bălăcită, Balta, Bicles, Bilvănesti, Branistea, Breznita Motru, Brosteni, Burila Mare, Căzănesti, Ciresu, Corcova, Corlătel, Cujmir, Dârvari, Dubova, Dumbrava, Eselnita, Floresti, Gârla Mare, Godeanu, Gogosu, Greci, Gruia, Hinova, Husnicioara, Ilovăt, Ilovita, Isverna, Izvoru Barzii, Jiana, Livezile, Malovăt, Obârsia Closani, Obârsia de Câmp, Oprisor, Orsova, Padina, Pătulele, Podeni, Ponoarele, Poroina Mare, Pristol, Prunisor, Punghina, Rogova, Salcia, Sisesti, Sovarna, Stingăceaua, Svinita, Timna, Vânători, Vânju Mare, Vânjulet, Vlădaia, Voloiac, Vrata

Judetul Olt - localitătile: Babiciu, Bălteni, Bărăsti, Brâncoveni, Brastavătu, Brebeni, Bucinisu, Călui, Caracal, Cârlogani, Cezieni, Cilieni, Colonesti, Corabia, Corbu, Coteana, Crâmpoia, Cungrea, Curtisoara, Dăneasa, Deveselu, Dobretu, Dobrosloveni, Dobroteasa, Dobrun, Drăgănesti-Olt, Draghiceni, Drăgoesti, Făgetelu, Fălcoiu, Fărcasele, Gârcov, Găvănesti, Ghimpeteni, Giuvărăsti, Gostavătu, Grădinari, Grădinile, Grojdibodu, Gura Padinii, lanca, lancu Jianu, Icoana, Ipotesti, Izbiceni, Izvoarele, Leleasca, Măruntei, Mihăesti, Milcov, Morunclav, Movileni, Nicolae Titulescu, Obârsia, Oboga, Oporelu, Optasi-Măgura, Orlea, Osica de Jos, Osica de Sus, Parscoveni, Perieti, Plesoiu, Poboru, Potcoava, Priseaca, Radomiresti, Redea, Rotunda, Rusănesti, Sâmburesti, Sârbii Măgura, Scărisoara, Schitu, Scornicesti, Seaca, Serbanesti, Sopârlita, Spineni, Sprâncenata, Stefan cel Mare, Stoenesti, Stoicănesti, Strejesti, Studina, Tătulesti, Teslui, Tia Mare, Topana, Traian, Tufeni, Urzica, Vadastra, Vădăstrita, Vâlcele, Valea Mare, Văleni, Verguleasa, Visina, Visina Nouă, Vlădila, Vulpeni, Vulturesti

Judetul Vâlcea - localitătile: Alunu, Amărăsti, Băile Govora, Băile Olănesti, Bălcesti, Bărbătesti, Berbesti, Berislăvesti, Boisoara, Brezoi, Bujoreni, Bunesti, Câineni, Călimănesti, Cernisoara, Copăceni, Costesti, Creteni, Dăesti, Dănicei, Diculesti, Drăgăsani, Fârtătesti, Făuresti, Frâncesti, Ghioroiu, Glavile, Grădistea, Gusoeni, Horezu, lonesti, Lăcusteni, Lădesti, Lalosu, Lăpusata, Livezi, Lungesti, Măciuca, Mădulari, Malaia, Măldăresti, Mateesti, Mitrofani, Muereasca, Olanu, Orlesti, Otesani, Păusesti, Păusesti Măglasi, Perisani, Pesceana, Pietrari, Popesti, Prundeni, Racovita, Roesti, Rosiile, Runcu, Sălătrucel, Scundu, Sinesti, Sirineasa, Slătioara, Stănesti, Stefănesti, Stoenesti, Stoilesti, Stroesti, Susani, Sutesti, Tetoiu, Titesti, Tomsani, Vaideeni, Valea Mare, Vitomiresti, Vlădesti, Voicesti, Voineasa, Zătreni

3.3.2. - PENTRU PLUMB (Pb)

Judetul Dolj - localitătile: Afumati, Almăj, Amărăstii de Jos, Amărăstii de Sus, Apele Vii, Argetoaia, Băilesti, Bechet, Barca, Bistret, Botosesti-Paia, Brabova, Brădesti, Bralostita, Bratovoiesti, Breasta, Bucovăt, Bulzesti, Calafat, Călărasi, Calopăr, Caraula, Cârna, Carpen, Castranova, Catane, Celaru, Cerăt, Cernătesti, Cetate, Cioroiasi, Ciupercenii Noi, Cosoveni, Cotofenii din Dos, Cotofenii din Fată, Craiova, Dăbuleni, Dăneti, Desa, Diosti, Dobresti, Dobrotesti, Drăgotesti, Drănic, Fărcas, Filiasi, Galicea Mare, Galiciuica, Ghercesti, Ghidici, Ghindeni, Gighera, Gingiova, Giubega, Giurgita, Gogosu, Goicea, Goiesti, Grecesti, Întorsura, Isalnita, Izvoare, Leu, Lipovu, Măcesu de Jos, Măcesu de Sus, Maglavit, Malu Mare, Mârsani, Melinesti, Mischii, Motătei, Murgasi, Negoi, Orodel, Ostroveni, Perisor, Pielesti, Piscu Vechi, Plenita, Plesoi, Podari, Poiana Mare, Predesti, Radovan, Rast, Robănesti, Rojiste, Sadova, Sălcuta, Scăesti, Seaca de Câmp, Seaca de Pădure, Secu, Segarcea, Silistea Crucii, Sâmnicu de Sus, Sopot, Tălpas, Teasc, Terpezita, Teslui, Tuglui, Unirea, Urzicuta, Valea Stanciului, Vârtop, Vârvoru de Jos, Vela, Verbita

Judetul Gorj - localitătile: Albeni, Alimpesti, Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălănesti, Bălesti, Bălteni, Bărbătesti, Bengesti-Ciocadia, Berlesti, Bolbosi, Borăscu, Brănesti, Bumbesti-Jiu, Bumbesti-Pitic, Bustuchin, Câlnic, Căpreni, Cătunele, Ciuperceni, Crasna, Cruset, Dănciulesti, Dănesti, Drăgotesti, Drăgutesti, Fărcăsesti, Glogova, Godinesti, Hurezani, lonesti, Jupănesti, Lelesti, Licurici, Logresti, Mătăsari, Motru, Musetesti, Negomir, Novaci, Pades, Pestisani, Plopsoru, Polovragi, Prigoria, Rosia de Amaradia, Rovinari, Runcu, Săcelu, Samarinesti, Săulesti, Schela, Scoarta, Slivilesti, Stănesti, Stejari, Stoina, Tântăreni, Târgu Cărbunesti, Târgu Jiu, Telesti, Ticleni, Tismana, Turburea, Turceni, Turcinesti, Urdari, Văgiulesti, Vladimir

Judetul Mehedinti - localitătile: Baia de Aramă, Bala, Bălăcită, Balta, Bicles, Bilvănesti, Branistea, Breznita Motru, Breznita Ocol, Brosteni, Burila Mare, Butoiesti, Căzănesti, Ciresu, Corcova, Corlătel, Cujmir, Devesel, Dârvari, Drobeta-Turnu Severin, Dubova, Dumbrava, Eselnita, Floresti, Gârla Mare, Godeanu, Gogosu, Greci, Grozesti, Gruia, Hinova, Husnicioara, Ilovăt, Ilovita, Isverna, Izvoru Barzii, Jiana, Livezile, Malovăt, Obârsia Closani, Obârsia de Câmp, Oprisor, Orsova, Padina, Pătulele, Podeni, Ponoarele, Poroina Mare, Pristol, Prunisor, Punghina, Rogova, Salcia, Simian, Sisesti, Sovarna, Stingăceaua, Strehaia, Svinita, Timna, Vânători, Vânju Mare, Vânjulet, Vlădaia, Voloiac, Vrata

Judetul Olt - localitătile: Babiciu, Baldovinesti, Bals, Bălteni, Bărăsti, Barza, Bobicesti, Brâncoveni, Brastavătu, Brebeni, Bucinisu, Călui, Caracal, Cârlogani, Cezieni, Cilieni, Colonesti, Corabia, Corbu, Coteana, Crâmpoia, Cungrea, Curtisoara, Dăneasa, Deveselu, Dobretu, Dobrosloveni, Dobroteasa, Dobrun, Drăgănesti-Olt, Draghiceni, Drăgoesti, Făgetelu, Fălcoiu, Fărcasele, Găneasa, Gârcov, Găvănesti, Ghimpeteni, Giuvărăsti, Gostavătu, Grădinari, Grădinile, Grojdibodu, Gura Padinii, lanca, lancu Jianu, Icoana, Ipotesti, Izbiceni, Izvoarele, Leleasca, Măruntei, Mihăesti, Milcov, Morunclav, Movileni, Nicolae Titulescu, Obârsia, Oboga, Oporelu, Optasi-Măgura, Orlea, Osica de Jos, Osica de Sus, Parscoveni, Perieti, Piatra-Olt, Plesoiu, Poboru, Potcoava, Priseaca, Radomiresti, Redea, Rotunda, Rusănesti, Sâmburesti, Sârbii Măgura, Scărisoara, Schitu, Scornicesti, Seaca, Serbănesti, Slatina, Slătioara, Sopârlita, Spineni, Sprâncenata, Stefan cel Mare, Stoenesti, Stoicănesti, Strejesti, Studina, Tătulesti, Teslui, Tia Mare, Topana, Traian, Tufeni, Urzica, Vădastra, Vădăstrita, Vâlcele, Valea Mare, Văleni, Verguleasa, Visina, Visina Nouă, Vlădila, Voineasa, Vulpeni, Vulturesti

Judetul Vâlcea - localitătile: Alunu, Amărăsti, Băbeni, Băile Govora, Băile Olănesti, Bălcesti, Bărbătesti, Berbesti, Berislăvesti, Boisoara, Brezoi, Budesti, Bujoreni, Bunesti, Câineni, Călimănesti, Cernisoara, Copăceni, Costesti, Creteni, Dăesti, Dănicei, Diculesti, Drăgăsani, Fârtătesti, Făuresti, Frâncesti, Galicea, Ghioroiu, Glavile, Golesti, Grădistea, Gusoeni, Horezu, lonesti, Lăcusteni, Lădesti, Lalosu, Lăpusata, Livezi, Lungesti, Măciuca, Mădulari, Malaia, Măldăresti, Mateesti, Mihăesti, Milcoiu, Mitrofani, Muereasca, Nicolae Bălcescu, Ocnele Mari, Olanu, Orlesti, Otesani, Păusesti, Păusesti Măglasi, Perisani, Pesceana, Pietrari, Popesti, Prundeni, Racovita, Râmnicu Vâlcea, Roesti, Rosiile, Runcu, Sălătrucel, Scundu, Sinesti, Sirineasa, Slătioara, Stănesti, Stefănesti, Stoenesti, Stoilesti, Stroesti, Susani, Sutesti, Tetoiu, Titesti, Tomsani, Vaideeni, Valea Mare, Vitomiresti, Vlădesti, Voicesti, Voineasa, Zătreni

3.3.3. - PENTRU MONOXID DE CARBON (CO)

Judetul Dolj - localitătile: Afumati, Almăj, Amărăstii de Jos, Amărăstii de Sus, Apele Vii, Argetoaia, Băilesti, Bechet, Barca, Bistret, Botosesti-Paia, Brabova, Brădesti, Bralostita, Bratovoiesti, Breasta, Bucovăt, Bulzesti, Calafat, Călărasi, Calopăr, Caraula, Cârna, Carpen, Castranova, Catane, Celaru, Cerăt, Cernătesti, Cetate, Cioroiasi, Circea, Ciupercenii Noi, Cosoveni, Cotofenii din Dos, Cotofenii din Fată, Craiova, Dăbuleni, Dăneti, Desa, Diosti, Dobresti, Dobrotesti, Drăgotesti, Drănic, Fărcas, Filiasi, Galicea Mare, Galiciuica, Ghercesti, Ghidici, Ghindeni, Gighera, Gingiova, Giubega, Giurgita, Gogosu, Goicea, Goiesti, Grecesti, Întorsura, Isalnita, Izvoare, Leu, Lipovu, Măcesu de Jos, Măcesu de Sus, Maglavit, Malu Mare, Mârsani, Melinesti, Mischii, Motătei, Murgasi, Negoi, Orodel, Ostroveni, Perisor, Pielesti, Piscu Vechi, Plenita, Plesoi, Podari, Poiana Mare, Predesti, Radovan, Rast, Robănesti, Rojiste, Sadova, Sălcuta, Scăesti, Seaca de Câmp, Seaca de Pădure, Secu, Segarcea, Silistea Crucii, Sâmnicu de Sus, Sopot, Tălpas, Teasc, Terpezita, Teslui, Tuglui, Unirea, Urzicuta, Valea Stanciului, Vârtop, Vârvoru de Jos, Vela, Verbita

Judetul Gorj - localitătile: Albeni, Alimpesti, Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălănesti, Bălesti, Bălteni, Bărbătesti, Bengesti-Ciocadia, Berlesti, Bolbosi, Borăscu, Brănesti, Bumbesti-Jiu, Bumbesti-Pitic, Bustuchin, Câlnic, Căpreni, Cătunele, Ciuperceni, Crasna, Cruset, Dănciulesti, Dănesti, Drăgotesti, Drăgutesti, Fărcăsesti, Glogova, Godinesti, Hurezani, lonesti, Jupănesti, Lelesti, Licurici, Logresti, Mătăsari, Motru, Musetesti, Negomir, Novaci, Pades, Pestisani, Plopsoru, Polovragi, Prigoria, Rosia de Amaradia, Rovinari, Runcu, Săcelu, Samarinesti, Săulesti, Schela, Scoarta, Slivilesti, Stănesti, Stejari, Stoina, Tântăreni, Târgu Cărbunesti, Târgu Jiu, Telesti, Ticleni, Tismana, Turburea, Turceni, Turcinesti, Urdari, Văgiulesti, Vladimir

Judetul Mehedinti - localitătile: Baia de Aramă, Bala, Bălăcită, Balta, Bicles, Bilvănesti, Branistea, Breznita Motru, Breznita Ocol, Brosteni, Burila Mare, Butoiesti, Căzănesti, Ciresu, Corcova, Corlătel, Cujmir, Devesel, Dârvari, Drobeta-Turnu Severin, Dubova, Dumbrava, Eselnita, Floresti, Gârla Mare, Godeanu, Gogosu, Greci, Grozesti, Gruia, Hinova, Husnicioara, Ilovăt, Ilovita, Isverna, Izvoru Barzii, Jiana, Livezile, Malovăt, Obârsia Closani, Obârsia de Câmp, Oprisor, Orsova, Padina, Pătulele, Podeni, Ponoarele, Poroina Mare, Pristol, Prunisor, Punghina, Rogova, Salcia, Simian, Sisesti, Sovarna, Stingăceaua, Strehaia, Svinita, Timna, Vânători, Vânju Mare, Vânjulet, Vlădaia, Voloiac, Vrata

Judetul Olt - localitătile: Babiciu, Baldovinesti, Bals, Bălteni, Bărăsti, Barza, Bobicesti, Brâncoveni, Brastavătu, Brebeni, Bucinisu, Călui, Caracal, Cârlogani, Cezieni, Cilieni, Colonesti, Corabia, Corbu, Coteana, Crâmpoia, Cungrea, Curtisoara, Dăneasa, Deveselu, Dobretu, Dobrosloveni, Dobroteasa, Dobrun, Drăgănesti-Olt, Draghiceni, Drăgoesti, Făgetelu, Fălcoiu, Fărcasele, Găneasa, Gârcov, Găvănesti, Ghimpeteni, Giuvărăsti, Gostavătu, Grădinari, Grădinile, Grojdibodu, Gura Padinii, lanca, lancu Jianu, Icoana, Ipotesti, Izbiceni, Izvoarele, Leleasca, Măruntei, Mihăesti, Milcov, Morunclav, Movileni, Nicolae Titulescu, Obârsia, Oboga, Oporelu, Optasi-Măgura, Orlea, Osica de Jos, Osica de Sus, Parscoveni, Perieti, Piatra-Olt, Plesoiu, Poboru, Potcoava, Priseaca, Radomiresti, Redea, Rotunda, Rusănesti, Sâmburesti, Sârbii Măgura, Scărisoara, Schitu, Scornicesti, Seaca, Serbănesti, Slatina, Slătioara, Sopârlita, Spineni, Sprâncenata, Stefan cel Mare, Stoenesti, Stoicănesti, Strejesti, Studina, Tătulesti, Teslui, Tia Mare, Topana, Traian, Tufeni, Urzica, Vădastra, Vădăstrita, Vâlcele, Valea Mare, Văleni, Verguleasa, Visina, Visina Nouă, Vlădila, Voineasa, Vulpeni, Vulturesti

Judetul Vâlcea - localitătile: Alunu, Amărăsti, Băbeni, Băile Govora, Băile Olănesti, Bălcesti, Bărbătesti, Berbesti, Berislăvesti, Boisoara, Brezoi, Budesti, Bujoreni, Bunesti, Câineni, Călimănesti, Cernisoara, Copăceni, Costesti, Creteni, Dăesti, Dănicei, Diculesti, Drăgăsani, Fârtătesti, Făuresti, Frâncesti, Galicea, Ghioroiu, Glavile, Golesti, Grădistea, Gusoeni, Horezu, lonesti, Lăcusteni, Lădesti, Lalosu, Lăpusata, Livezi, Lungesti, Măciuca, Mădulari, Malaia, Măldăresti, Mateesti, Mihăesti, Milcoiu, Mitrofani, Muereasca, Nicolae Bălcescu, Ocnele Mari, Olanu, Orlesti, Otesani, Păusesti, Păusesti Măglasi, Perisani, Pesceana, Pietrari, Popesti, Prundeni, Racovita, Râmnicu Vâlcea, Roesti, Rosiile, Runcu, Sălătrucel, Scundu, Sinesti, Sirineasa, Slătioara, Stănesti, Stefănesti, Stoenesti, Stoilesti, Stroesti, Susani, Sutesti, Tetoiu, Titesti, Tomsani, Vaideeni, Valea Mare, Vitomiresti, Vlădesti, Voicesti, Voineasa, Zătreni

3.3.4. - PENTRU BENZEN (C6He)

Judetul Dolj - localitătile: Afumati, Almăj, Amărăstii de Jos, Amărăstii de Sus, Apele Vii, Argetoaia, Băilesti, Bechet, Barca, Bistret, Botosesti-Paia, Brabova, Brădesti, Bralostita, Bratovoiesti, Breasta, Bucovăt, Bulzesti, Calafat, Călărasi, Calopăr, Caraula, Cârna, Carpen, Castranova, Catane, Celaru, Cerăt, Cernătesti, Cetate, Cioroiasi, Circea, Ciupercenii Noi, Cosoveni, Cotofenii din Dos, Cotofenii din Fată, Craiova, Dăbuleni, Dăneti, Desa, Diosti, Dobresti, Dobrotesti, Drăgotesti, Drănic, Fărcas, Filiasi, Galicea Mare, Galiciuica, Ghercesti, Ghidici, Ghindeni, Gighera, Gingiova, Giubega, Giurgita, Gogosu, Goicea, Goiesti, Grecesti, Întorsura, Isalnita, Izvoare, Leu, Lipovu, Măcesu de Jos, Măcesu de Sus, Maglavit, Malu Mare, Mârsani, Melinesti, Mischii, Motătei, Murgasi, Negoi, Orodel, Ostroveni, Perisor, Pielesti, Piscu Vechi, Plenita, Plesoi, Podari, Poiana Mare, Predesti, Radovan, Rast, Robănesti, Rojiste, Sadova, Sălcuta, Scăesti, Seaca de Câmp, Seaca de Pădure, Secu, Segarcea, Silistea Crucii, Sâmnicu de Sus, Sopot, Tălpas, Teasc, Terpezita, Teslui, Tuglui, Unirea, Urzicuta, Valea Stanciului, Vârtop, Vârvoru de Jos, Vela, Verbita

Judetul Gorj - localitătile: Albeni, Alimpesti, Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălănesti, Bălesti, Bălteni, Bărbătesti, Bengesti-Ciocadia, Berlesti, Bolbosi, Borăscu, Brănesti, Bumbesti-Jiu, Bumbesti-Pitic, Bustuchin, Câlnic, Căpreni, Cătunele, Ciuperceni, Crasna, Cruset, Dănciulesti, Dănesti, Drăgotesti, Drăgutesti, Fărcăsesti, Glogova, Godinesti, Hurezani, lonesti, Jupănesti, Lelesti, Licurici, Logresti, Mătăsari, Motru, Musetesti, Negomir, Novaci, Pades, Pestisani, Plopsoru, Polovragi, Prigoria, Rosia de Amaradia, Rovinari, Runcu, Săcelu, Samarinesti, Săulesti, Schela, Scoarta, Slivilesti, Stănesti, Stejari, Stoina, Tântăreni, Târgu Cărbunesti, Târgu Jiu, Telesti, Ticleni, Tismana, Turburea, Turceni, Turcinesti, Urdari, Văgiulesti, Vladimir

Judetul Mehedinti - localitătile: Baia de Aramă, Bala, Bălăcită, Balta, Bicles, Bilvănesti, Branistea, Breznita Motru, Breznita Ocol, Brosteni, Burila Mare, Butoiesti, Căzănesti, Ciresu, Corcova, Corlătel, Cujmir, Devesel, Dârvari, Drobeta-Turnu Severin, Dubova, Dumbrava, Eselnita, Floresti, Gârla Mare, Godeanu, Gogosu, Greci, Grozesti, Gruia, Hinova, Husnicioara, Ilovăt, Ilovita, Isverna, Izvoru Barzii, Jiana, Livezile, Malovăt, Obârsia Closani, Obârsia de Câmp, Oprisor, Orsova, Padina, Pătulele, Podeni, Ponoarele, Poroina Mare, Pristol, Prunisor, Punghina, Rogova, Salcia, Simian, Sisesti, Sovarna, Stingăceaua, Strehaia, Svinita, Timna, Vânători, Vânju Mare, Vânjulet, Vlădaia, Voloiac, Vrata

Judetul Olt - localitătile: Babiciu, Baldovinesti, Bals, Bălteni, Bărăsti, Barza, Bobicesti, Brâncoveni, Brastavătu, Brebeni, Bucinisu, Călui, Caracal, Cârlogani, Cezieni, Cilieni, Colonesti, Corabia, Corbu, Coteana, Crâmpoia, Cungrea, Curtisoara, Dăneasa, Deveselu, Dobretu, Dobrosloveni, Dobroteasa, Dobrun, Drăgănesti-Olt, Draghiceni, Drăgoesti, Făgetelu, Fălcoiu, Fărcasele, Găneasa, Gârcov, Găvănesti, Ghimpeteni, Giuvărăsti, Gostavătu, Grădinari, Grădinile, Grojdibodu, Gura Padinii, lanca, lancu Jianu, Icoana, Ipotesti, Izbiceni, Izvoarele, Leleasca, Măruntei, Mihăesti, Milcov, Morunclav, Movileni, Nicolae Titulescu, Obârsia, Oboga, Oporelu, Optasi-Măgura, Orlea, Osica de Jos, Osica de Sus, Parscoveni, Perieti, Piatra-Olt, Plesoiu, Poboru, Potcoava, Priseaca, Radomiresti, Redea, Rotunda, RusănestL Sâmburesti, Sârbii Măgura, Scărisoara, Schitu, Scornicesti, Seaca, Serbănesti, Slatina, Slătioara, Sopârlita, Spineni, Sprâncenata, Stefan cel Mare, Stoenesti, Stoicănesti, Strejesti, Studina, Tătulesti, Teslui, Tia Mare, Topana, Traian, Tufeni, Urzica, Vădastra, Vădăstrita, Vâlcele, Valea Mare, Văleni, Verguleasa, Visina, Visina Nouă, Vlădila, Voineasa, Vulpeni, Vulturesti

Judetul Vâlcea - localitătile: Alunu, Amărăsti, Băbeni, Băile Govora, Băile Olănesti, Bălcesti, Bărbătesti, Berbesti, Berislăvesti, Boisoara, Brezoi, Budesti, Bujoreni, Bunesti, Câineni, Călimănesti, Cernisoara, Copăceni, Costesti, Creteni, Dăesti, Dănicei, Diculesti, Drăgăsani, Fârtătesti, Făuresti, Frâncesti, Galicea, Ghioroiu, Glavile, Golesti, Grădistea, Gusoeni, Horezu, lonesti, Lăcusteni, Lădesti, Lalosu, Lăpusata, Livezi, Lungesti, Măciuca, Mădulari, Malaia, Măldăresti, Mateesti, Mihăesti, Milcoiu, Mitrofani, Muereasca, Nicolae Bălcescu, Ocnele Mari, Olanu, Orlesti, Otesani, Păusesti, Păusesti Măglasi, Perisani, Pesceana, Pietrari, Popesti, Prundeni, Racovita, Râmnicu Vâlcea, Roesti, Rosiile, Runcu, Sălătrucel, Scundu, Sinesti, Sirineasa, Slătioara, Stănesti, Stefănesti, Stoenesti, Stoilesti, Stroesti, Susani, Sutesti, Tetoiu, Titesti, Tomsani, Vaideeni, Valea Mare, Vitomiresti, Vlădesti, Voicesti, Voineasa, Zătreni

 

ANEXA Nr. 2

 

REPREZENTAREA GRAFICĂ

a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti emisi în atmosferă în Regiunea 4

 

2.1.1. Distributia spatială a concentratiei maxime orare pentru SO2

2.1.2. Distributia spatială a concentratiei maxime zilnice pentru SO2

2.1.3. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru SO2

2.2.1. Distributia spatială a concentratiei maxime orare pentru N02

2.2.2. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru N02

2.2.3. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru NOx

2.3.1. Distributia spatială a concentratiei maxime zilnice pentru PM10

2.3.2. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru PM10

2.4. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru Pb

2.5. Distributia spatială a valorilor maxime zilnice ale concentratiilor medii pe 8 ore pentru CO

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARII APELOR

 

ORDIN

privind aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 5 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor

pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

în temeiul art. 18 alin. (1) si al art. 512 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România,

în baza art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă listele provizorii rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, pentru Regiunea 5 Vest Timisoara.

(2) Listele cuprinzând încadrarea localitătilor, rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 si PM25), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului în aerul înconjurător, pentru Regiunea 5 sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Listele se revizuiesc si/sau se reactualizează anual, în functie de evolutia calitătii aerului.

Art. 2. - (1) Evaluarea calitătii aerului s-a realizat pe baza inventarelor de emisii locale, a informatiilor furnizate pentru anul 2005 si a datelor meteorologice, utilizând modele matematice pentru dispersia poluantilor emisi în atmosferă.

(2) Reprezentarea grafică a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti emisi în atmosferă pentru Regiunea 5*) este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune prevederile art. 8.1, 8.2 si 9 din Directiva 96/62/CE privind evaluarea si gestionarea calitătii aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 296 din 21 noiembrie 1996, si ale aiî. 3.2, 4.2 si 5 din Directiva 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 67 din 9 martie 2002.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 350.


*) Reprezentarea grafică a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti emisi în atmosferă pentru Regiunea 5 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

ÎNCADRAREA LOCALITĂTILOR

din cadrul Regiunii 5 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002

 

LISTA I - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mari decât valoarea limită plus marja de tolerantă sau mai mari decât valoarea limită, În caz că nu a fost fixată si o marjă de tolerantă

1.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2) Judetul Arad - localitatea: Arad Judetul Caras-Severin - localitătile: Caransebes, Obreja Judetul Hunedoara - localitătile: Aninoasa, Băcia, Beriu, Brănisca, Călan, Cârjiti, Deva, Hărău, Hunedoara, Lupeni, Mărtinesti, Orăstie, Orăstioara de Sus, Pestisu Mic, Rapoltu Mare, Romos, Simeria, Soimus, Turdas, Vetel, Vulcan Judetul Timis - localitătile: Giroc, Lugoj, Sag, Timisoara

1.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT Sl OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Arad - localitatea: Arad

Judetul Caras-Severin - localitătile: Armenis, Bucosnita, Cornea, Domasnea, Luncăvita, Mehadica, Resita, Slatina-Timis, Teregova

Judetul Hunedoara - localitătile: Băcia, Brănisca, Cârjiti, Deva, Hărău, Rapoitu Mare, Simeria, Soimus, Vetel Judetul Timis - localitătile: Giroc, Timisoara

1.3. - PENTRU PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10)

Judetul Arad - localitătile: Arad, Chisineu-Cris, Curtici, Dorobant, Ineu, Livada, Nădlac, Pâncota, Pecica, Sagu, Sicula, Siria, Zădăreni

Judetul Caras-Severin - localitătile: Anina, Berzovia, Bocsa, Buchin, Caransebes, Ciclova Română, Ciudanovita, Dognecea, Glimboca, Lupac, Măureni, Moldova Nouă, Obreja, Ocna de Fier, Oravita, Otelu Rosu, Păltinis, Pescari, Ramna, Resita

Judetul Hunedoara - localitătile: Băita, Brănisca, Cârjiti, Deva, Hunedoara, Pestisu Mic, Simeria, Soimus, Teliucu Inferior, Vetel

Judetul Timis - localitătile: Gătaia, Giroc, Sag, Sânpetru Mare, Timisoara

 

LISTA 2 - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt între valoarea limită si valoarea limită plus marja de tolerantă

2.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2) Judetul Hunedoara - localitatea: Certeju de Sus

2.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT Sl OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Caras-Severin - localitătile: Buchin, Caransebes, Iablanita, Mehadia, Păltinis

Judetul Hunedoara - localitătile: Călan, Hunedoara, Lupeni, Pestisu Mic, Turdas, Vulcan

Judetul Timis - localitatea: Sag

2.3. - PENTRU PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10) Judetul Arad - localitătile: Bârsa, Buteni, Felnac, Frumuseni, Iratosu, Lipova, Macea, Olari, Sântana, Sebis, Secusigiu, Seitin, Seleus, Semlac, Simand, Socodor, Sofronea, Vinga, Zărand

Judetul Caras-Severin - localitătile: Armenis, Băile Herculane, Bănia, Băutar, Berliste, Bolvasnita, Bozovici, Bucosnita, Carasova, Cărbunari, Constantin Daicoviciu, Copăcele, Cornea, Cornereva, Dalboset, Doclin, Domasnea, Eftimie Murgu, Ezeris, Fărliug, Forotic, Gârnic, Grădinari, lablanita, Lăpusnicu Mare, Luncavita, Marga, Mehadia, Naidăs, Răcăsdia, Sasca Montană, Sichevita, Slatina-Timis, Sopotu Nou, Târnova, Teregova, Ticvaniu Mare, Toplet, Vărădia, Vermes, Vrani, Zăvoi, Zorlentu-Mare

Judetul Hunedoara - localitătile: Bacia, Hărău, Ilia, Orăstie, Petrila, Petrosani, Turdas, Vulcan

Judetul Timis - localitătile: Banloc, Barda, Boldur, Buzias, Ciacova, Darova, Denta, Deta, Dumbrăvita, Foeni, Ghilad, Giera, Giulvăz, Gottlob, Jamu Mare, Jebel, Jimbolia, Liebling, Lovrin, Lugoj, Moravita, Nitchidor, Ortisoara, Pădureni, Parta, Peciu Nou, Sânmihaiu Român, Sannicolau Mare, Saravale, Sânandrei, Stiuca, Tormac, Var, Victor Vlad Delamarina, Voiteg

 

LISTA 3 - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită

 

SUBLISTA3.1. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între aceasta si pragul superior de evaluare.

3.1.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Arad - localitătile: Frumuseni, Livada, Sagu, Vinga, Vladimirescu, Zădăreni

Judetul Caras-Severin - localitătile: Băile Herculane, Constantin Daicoviciu, Mehadia, Păltinis, Toplet

Judetul Hunedoara - localitătile: Bosorod, Geoagiu, Petrila, Petrosani, Teliuc Inferior

Judetul Timis - localitătile: Becicherecu Mic, Boldur, Buzias, Cenei, Ciacova, Darova, Denta, Deta, Dudestii Noi, Gavojdia, Ortisoara, Pădureni, Parta, Peciu Nou, Săcălaz, Sânmihaiu Român, Sannicolau Mare, Satchinez, Sânandrei, Var, Victor Vlad Delamarina

3.1.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT SI OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Arad - localitătile: Livada, Sagu

Judetul Caras-Severin - localitătile: Băile Herculane, Bocsa, Bolvasnita, Constantin Daicoviciu, Lupac, Obreja, Toplet, Turnu Ruieni

Judetul Hunedoara - localitătile: Banita, Baru, Beriu, Burjuc, Dobra, Gurasada, Ilia, Martinesti, Orăstie

Judetul Timis - localitătile: Denta, Deta, Ghilad, Jebel, Lugoj, Moravita, Pădureni, Parta, Sânmihaiu Român, Voiteg

3.1.3. - PENTRU PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10) Judetul Arad - localitătile: Almas, Apateu, Archis,

Bârzava, Bata, Beliu, Birchis, Bocsig, Brazii, Cărând, Cermei, Chisindia, Conop, Covasint, Craiva, Dezna, Dieci, Fântânele, Ghioroc, Grăniceri, Gurahont, Hălmăgel, Hălmagiu, Hăsmas, Ignesti, Lipova, Misca, Moneasa, Păulis, Peregu Mare, Petris, Pilu, Plescuta, Săvârsin, Sepreus, Silindia, Sintea-Mare, Sistarovăt, Târnova, Taut, Ususău, Vărădia de Mures, Vârfurile, Vladimirescu, Zăbrani, Zerind, Zimandu Nou

Judetul Caras-Severin - localitătile: Berzasca, Brebu, Brebu Nou, Ciuchici, Goruia, Lăpusnicel, Mehadica, Pojejena, Prigor, Rusca Montană, Sacu, Socol, Turnu Ruieni, Văliug

Judetul Hunedoara - localitătile: Aninoasa, Baia de Cris, Balsa, Banita, Baru, Bătrâna, Beriu, Blăjeni, Bosorod, Brad, Bretea Română, Buces, Bucuresci, Bulzestii de Sus, Bunila, Burjuc, Călan, Cerbăl, Certeju de Sus, Criscior, Densus, Dobra, Geoagiu, Ghelari, Gurasada, Hateg, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Luncoiu de Jos, Lupeni, Martinesti, Orăstioara de Sus, Pui, Răchitova, Rapoitu Mare, Râu de Mori, Ribita, Romos, Sălasu de Sus, Sântamaria-Orlea, Sarmizegetusa, Tomesti, Toplita, Totesti, Unirea, Uricani, Vălisoara, Vata de Jos, Vorta, Zam

Judetul Timis - localitătile: Balint, Bara, Bârna, Beba Veche, Becicherecu Mic, Belint, Bethausen, Biled, Bogda, Brestovăt, Cărpinis, Cenad, Cenei, Checea, Cheveresu Mare, Comlosu Mare, Costeiu, Criciova, Curtea, Dudestii Noi, Dudestii Vechi, Dumbrava, Făget, Fârdea, Fibis, Gavojdia, Ghiroda, Ghizela, Giarmata, Iecea Mare, Lenauheim, Mănăstiur, Margina, Masloc, Mosnita Nouă, Nădrag, Ohaba Lungă, Periam, Pietroasa, Pischia, Racovita, Recas, Remetea Mare, Săcălaz, Sacosu Turcesc, Sandra, Satchinez, Secas, Teremia Mare, Tomesti, Tomnatic, Topolovătu Mare, Traian Vuia, Varias

 

SUBLISTA 3.2. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între pragul superior de evaluare si pragul inferior de evaluare

3.2.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Arad - localitătile: Fântânele, Zăbrani Judetul Caras-Severin - localitătile: Anina, Berliste, Berzovia, Bocsa, Buchin, Cărbunari, Ciclova Română, Ciuchici, Ciudanovita, Copăcele, Doclin, Dognecea, Ezeris, Fărliug, Forotic, Gârnic, Grădinari, Lăpusnicu Mare, Lupac, Măureni, Moldova Nouă, Naidăs, Ocna de Fier, Oravita, Pescari, Pojejena, Răcăsdia, Ramna, Resita, Sasca Montană, Slatina-Timis, Socol, Ticvaniu Mare, Vărădia, Vermes, Vrani

Judetul Hunedoara - localitătile: Brad, Bretea Română, Hateg, Luncoiu de Jos

Judetul Timis - localitătile: Banloc, Belint, Biled, Birda, Bogda, Cărpinis, Checea, Cheveresu Mare, Costeiu, Dumbrăvita, Fibis, Foeni, Gătaia, Ghilad, Giarmata, Giera, Giulvăz, Iecea Mare, Jamu Mare, Jebel, Jimbolia, Liebling, Masloc, Moravita, Mosnita Nouă, Nitchidor, Pischia, Racovita, Recas, Remetea Mare, Sacosu Turcesc, Stiuca, Tormac, Voiteg

3.2.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT SI OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Hunedoara - localitătile: Geoagiu, Romos

 

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentratii/or unuia sau mai mu/tor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăsesc pragul inferior de evaluare

3.3.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Arad - localitătile: Almas, Apateu, Archis, Bârsa, Bârzava, Bata, Beliu, Birchis, Bocsig, Brazii, Buteni, Cărând, Cermei, Chisindia, Chisineu-Cris, Conop, Covasint, Craiva, Curtici, Dezna, Dieci, Dorobant, Felnac, Ghioroc, Grăniceri, Gurahont, Hălmăgel, Hălmagiu, Hăsmas, Ignesti, Ineu, Iratosu, Lipova, Macea, Misca, Moneasa, Nădlac, Olari, Pâncota, Păulis, Pecica, Peregu Mare, Petris, Pilu, Plescuta, Sântana, Săvârsin, Sebis, Secusigiu, Seitin, Seleus, Semlac, Sepreus, Sicula, Silindia, Simand, Sintea-Mare, Siria, Sistarovăt, Socodor, Sofronea, Târnova, Taut, Ususău, Vărădia de Mures, Vârfurile, Zărand, Zerind, Zimandu Nou

Judetul Caras-Severin - localitătile: Armenis, Bănia, Băutar, Berzasca, Bolvasnita, Bozovici, Brebu, Brebu Nou, Bucosnita, Carasova, Cornea, Cornereva, Dalboset, Domasnea, Eftimie Murgu, Glimboca, Goruia, Iablanita, Lăpusnicel, Luncavita, Marga, Mehadica, Otelu Rosu, Prigor, Rusca Montană, Sacu, Sichevita, Sopotu Nou, Târnova, Teregova, Turnu Ruieni, Văliug, Zăvoi, Zorlentu-Mare

Judetul Hunedoara - localitătile: Baia de Cris, Băita, Balsa, Banita, Baru, Bătrâna, Blăjeni, Buces, Bucuresci, Bulzestii de Sus, Bunila, Burjuc, Cerbăl, Criscior, Densus, Dobra, Ghelari, Gurasada, Ilia, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Pui, Răchitova, Râu de Mori, Ribita, Sălasu de Sus, Sântamaria-Orlea, Sarmizegetusa, Tomesti, Toplita, Totesti, Unirea, Uricani, Vălisoara, Vata de Jos, Vorta, Zam

Judetul Timis - localitătile: Balint, Bara, Bârna, Beba Veche, Bethausen, Brestovăt, Cenad, Comlosu Mare, Criciova, Curtea, Dudestii Vechi, Dumbrava, Făget, Fârdea, Ghiroda, Ghizela, Gottlob, Lenauheim, Lovrin, Mănăstiur, Margina, Nădrag, Ohaba Lungă, Periam, Pietroasa, Sandra, Sânpetru Mare, Saravale, Secas, Teremia Mare, Tomesti, Tomnatic, Topolovătu Mare, Traian Vuia, Varias

3.3.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT Sl OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Arad - localitătile: Almas, Apateu, Archis, Bârsa, Bârzava, Bata, Beliu, Birchis, Bocsig, Brazii, Buteni, Cărând, Cermei, Chisindia, Chisineu-Cris, Conop, Covasint, Craiva, Curtici, Dezna, Dieci, Dorobant, Fântânele, Felnac, Frumuseni, Ghioroc, Grăniceri, Gurahont, Hălmăgel, Hălmagiu, Hăsmas, Ignesti, Ineu, Iratosu, Lipova, Macea, Misca, Moneasa, Nădlac, Olari, Pâncota, Păulis, Pecica, Peregu Mare, Petris, Pilu, Plescuta, Sântana, Săvârsin, Sebis, Secusigiu, Seitin, Seleus, Semlac, Sepreus, Sicula, Silindia, Simand, Sintea-Mare, Siria, Sistarovăt, Socodor, Sofronea, Târnova, Taut, Ususău, Vărădia de Mures, Vârfurile, Vinga, Vladimirescu, Zăbrani, Zădăreni, Zărand, Zerind, Zimandu Nou

Judetul Caras-Severin - localitătile: Anina, Bănia, Băutar, Berliste, Berzasca, Berzovia, Bozovici, Brebu, Brebu Nou, Carasova, Cărbunari, Ciclova Română, Ciuchici, Ciudanovita, Copăcele, Cornereva, Dalboset, Doclin, Dognecea, Eftimie Murgu, Ezeris, Fărliug, Forotic, Gârnic, Glimboca, Goruia, Grădinari, Lăpusnicel, Lăpusnicu Mare, Marga, Măureni, Moldova Nouă, Naidăs, Ocna de Fier, Oravita, Otelu Rosu, Pescari, Pojejena, Prigor, Răcăsdia, Ramna, Rusca Montană, Sacu, Sasca Montană, Sichevita, Socol, Sopotu Nou, Târnova, Teregova, Ticvaniu Mare, Văliug, Vărădia, Vermes, Vrani, Zăvoi, Zorlentu-Mare

Judetul Hunedoara - localitătile: Aninoasa, Baia de Cris, Băita, Balsa, Bătrâna, Blăjeni, Bosorod, Brad, Bretea Română, Buces, Bucuresci, Bulzestii de Sus, Bunila, Cerbăl, Certeju de Sus, Criscior, Densus, Ghelari, Hateg, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Luncoiu de Jos, Orăstioara de Sus, Petrila, Petrosani, Pui, Răchitova, Râu de Mori, Ribita, Sălasu de Sus, Sântamaria-Orlea, Sarmizegetusa, Teliuc Inferior, Tomesti, Toplita, Totesti, Unirea, Uricani, Vălisoara, Vata de Jos, Vorta, Zam

Judetul Timis - localitătile: Balint, Banloc, Bara, Bârna, Beba Veche, Becicherecu Mic, Belint, Bethausen, Biled, Barda, Bogda, Boldur, Brestovăt, Buzias, Cărpinis, Cenad, Cenei, Checea, Cheveresu Mare, Ciacova, Comlosu Mare, Costeiu, Criciova, Curtea, Darova, Dudestii Noi, Dudestii Vechi, Dumbrava, Dumbrăvita, Făget, Fârdea, Fibis, Foeni, Gătaia, Gavojdia, Ghiroda, Ghizela, Giarmata, Giera, Giulvăz, Gottlob, lecea Mare, Jamu Mare, Jimbolia, Lenauheim, Liebling, Lovrin, Mănăstiur, Margina, Masloc, Mosnita Nouă, Nădrag, Nitchidor, Ohaba Lungă, Ortisoara, Peciu Nou, Periam, Pietroasa, Pischia, Racovita, Recas, Remetea Mare, Sandra, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Saravale, Sarchinez, Secas, Sânandrei, Stiuca, Teremia Mare, Tomesti, Tomnatic, Topolovătu Mare, Tormac, Traian Vuia, Var, Varias, Victor Vlad Delamarina

3.3.3. - PENTRU PLUMB (Pb)

Judetul Arad - localitătile: Almas, Apateu, Arad, Archis, Bârsa, Bârzava, Bata, Beliu, Birchis, Bocsig, Brazii, Buteni, Cărând, Cermei, Chisindia, Chisineu-Cris, Conop, Covasint, Craiva, Curtici, Dezna, Dieci, Dorobant, Fântânele, Felnac, Frumuseni, Ghioroc, Grăniceri, Gurahont, Hălmăgel, Hălmagiu, Hăsmas, Ignesti, Ineu, Iratosu, Lipova, Livada, Macea, Misca, Moneasa, Nădlac, Olari, Pâncota, Păulis, Pecica, Peregu Mare, Petris, Pilu, Plescuta, Sagu, Sântana, Săvârsin, Sebis, Secusigiu, Seitin, Seleus, Semlac, Sepreus, Sicula, Silindia, Simand, Sintea-Mare, Siria, Sistarovăt, Socodor, Sofronea, Târnova, Taut, Ususău, Vărădia de Mures, Vârfurile, Vinga, Vladimirescu, Zăbrani, Zădăreni, Zărand, Zerind, Zimandu Nou

Judetul Caras-Severin - localitătile: Anina, Armenis, Băile Herculane, Bănia, Băutar, Berliste, Berzasca, Berzovia, Bocsa, Bolvasnita, Bozovici, Brebu, Brebu Nou, Buchin, Bucosnita, Carasova, Cărbunari, Ciclova Română, Ciuchici, Ciudanovita, Constantin Daicoviciu, Copăcele, Cornea, Cornereva, Dalboset, Doclin, Dognecea, Domasnea, Eftimie Murgu, Ezeris, Fărliug, Forotic, Gârnic, Glimboca, Goruia, Grădinari, lablanita, Lăpusnicel, Lăpusnicu Mare, Luncavita, Lupac, Marga, Măureni, Mehadia, Mehadica, Moldova Nouă, Naidăs, Obreja, Ocna de Fier, Oravita, Otelu Rosu, Păltinis, Pescari, Pojejena, Prigor, Răcăsdia, Ramna, Resita, Rusca Montană, Sacu, Sasca Montană, Sichevita, Slatina Timis, Socol, Sopotu Nou, Târnova, Teregova, Ticvaniu Mare, Toplet, Turnu Ruieni, Văliug, Vărădia, Vermes, Vrani, Zăvoi, Zorlentu-Mare

Judetul Hunedoara - localitătile: Aninoasa, Băcia, Baia de Cris, Băita, Balsa, Banita, Baru, Bătrâna, Beriu, Blăjeni, Bosorod, Brad, Branisca, Bretea Română, Buces, Bucuresci, Bulzestii de Sus, Bunila, Burjuc, Călan, Cârjiti, Cerbăl, Certeju de Sus, Criscior, Densus, Deva, Dobra, Geoagiu, Ghelari, Gurasada, Hărău, Hateg, Hunedoara, Ilia, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Luncoiu de Jos, Lupeni, Martinesti, Orăstie, Orăstioara de Sus, Pestisu Mic, Petrila, Petrosani, Pui, Răchitova, Rapoltu Mare, Râu de Mori, Ribita, Romos, Sălasu de Sus, Sântamaria-Orlea, Sarmizegetusa, Simeria, Soimus, Teliuc Inferior, Tomesti, Toplita, Totesti, Turdas, Unirea, Uricani, Vălisoara, Vata de Jos, Vetel, Vorta, Vulcan, Zam

Judetul Timis - localitătile: Balint, Banloc, Bara, Bârna, Beba Veche, Becicherecu Mic, Belint, Bethausen, Biled, Barda, Bogda, Boldur, Brestovăt, Buzias, Cărpinis, Cenad, Cenei, Checea, Cheveresu Mare, Ciacova, Comlosu Mare, Costeiu, Criciova, Curtea, Darova, Denta, Deta, Dudestii Noi, Dudestii Vechi, Dumbrava, Dumbrăvita, Făget, Fârdea, Fibis, Foeni, Gătaia, Gavojdia, Ghilad, Ghiroda, Ghizela, Giarmata, Giera, Giroc, Giulvăz, Gottlob, Iecea Mare, Jamu Mare, Jebel, Jimbolia, Lenauheim, Liebling, Lovrin, Lugoj, Mănăstiur, Margina, Masloc, Moravita, Mosnita Nouă, Nădrag, Nitchidor, Ohaba Lungă, Ortisoara, Pădureni, Parta, Peciu Nou, Periam, Pietroasa, Pischia, Racovita, Recas, Remetea Mare, Săcălaz, Sacosu Turcesc, Sag, Sandra, Sânmihaiu Mare, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Saravale, Sarchinez, Secas, Sânandrei, Stiuca, Teremia Mare, Timisoara, Tomesti, Tomnatic, Topolovătu Mare, Tormac, Traian Vuia, Var, Varias, Victor Vlad Delamarina, Voiteg

3.3.4. - PENTRU MONOXID DE CARBON (CO)

Judetul Arad - localitătile: Almas, Apateu, Arad, Archis, Bârsa, Bârzava, Bata, Beliu, Birchis, Bocsig, Brazii, Buteni, Cărând, Cermei, Chisindia, Chisineu-Cris, Conop, Covasint, Craiva, Curtici, Dezna, Dieci, Dorobant, Fântânele, Felnac, Frumuseni, Ghioroc, Grăniceri, Gurahont, Hălmăgel, Hălmagiu, Hăsmas, Ignesti, Ineu, Iratosu, Lipova, Livada, Macea, Misca, Moneasa, Nădlac, Olari, Pâncota, Păulis, Pecica, Peregu Mare, Petris, Pilu, Plescuta, Sagu, Sântana, Săvârsin, Sebis, Secusigiu, Seitin, Seleus, Semlac, Sepreus, Sicula, Silindia, Simand, Sintea-Mare, Siria, Sistarovăt, Socodor, Sofronea, Târnova, Taut, Ususău, Vărădia de Mures, Vârfurile, Vinga, Vladimirescu, Zăbrani, Zădăreni, Zărand, Zerind, Zimandu Nou

Judetul Caras-Severin - localitătile: Anina, Armenis, Băile Herculane, Bănia, Băutar, Berliste, Berzasca, Berzovia, Bocsa, Bolvasnita, Bozovici, Brebu, Brebu Nou, Buchin, Bucosnita, Caransebes, Carasova, Cărbunari, Ciclova Română, Ciuchici, Ciudanovita, Constantin Daicoviciu, Copăcele, Cornea, Cornereva, Dalboset, Doclin, Dognecea, Domasnea, Eftimie Murgu, Ezeris, Fărliug, Forotic, Gârnic, Glimboca, Goruia, Grădinari, lablanita, Lăpusnicel, Lăpusnicu Mare, Luncavita, Lupac, Marga, Măureni, Mehadia, Mehadica, Moldova Nouă, Naidăs, Obreja, Ocna de Fier, Oravita, Otelu Rosu, Păltinis, Pescari, Pojejena, Prigor, Răcăsdia, Ramna, Resita, Rusca Montană, Sacu, Sasca Montană, Sichevita, Slatina Timis, Socol, Sopotu Nou, Târnova, Teregova, Ticvaniu Mare, Toplet, Turnu Ruieni, Văliug, Vărădia, Vermes, Vrani, Zăvoi, Zorlentu-Mare

Judetul Hunedoara - localitătile: Aninoasa, Băcia, Baia de Cris, Băita, Balsa, Banita, Baru, Bătrâna, Beriu, Blăjeni, Bosorod, Brad, Branisca, Bretea Română, Buces, Bucuresci, Bulzestii de Sus, Bunila, Burjuc, Călan, Cârjiti, Cerbăl, Certeju de Sus, Criscior, Densus, Deva, Dobra, Geoagiu, Ghelari, Gurasada, Hărău, Hateg, Hunedoara, Ilia, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Luncoiu de Jos, Lupeni, Martinesti, Orăstie, Orăstioara de Sus, Pestisu Mic, Petrila, Petrosani, Pui, Răchitova, Rapoltu Mare, Râu de Mori, Ribita, Romos, Sălasu de Sus, Sântamaria-Orlea, Sarmizegetusa, Simeria, Soimus, Teliuc Inferior, Tomesti, Toplita, Totesti, Turdas, Unirea, Uricani, Vălisoara, Vata de Jos, Vetel, Vorta, Vulcan, Zam

Judetul Timis - localitătile: Balint, Banloc, Bara, Bârna, Beba Veche, Becicherecu Mic, Belint, Bethausen, Biled, Barda, Bogda, Boldur, Brestovăt, Buzias, Cărpinis, Cenad, Cenei, Checea, Cheveresu Mare, Ciacova, Comlosu Mare, Costeiu, Criciova, Curtea, Darova, Denta, Deta, Dudestii Noi, Dudestii Vechi, Dumbrava, Dumbrăvita, Făget, Fârdea, Fibis, Foeni, Gătaia, Gavojdia, Ghilad, Ghiroda, Ghizela, Giarmata, Giera, Giroc, Giulvăz, Gottlob, lecea Mare, Jamu Mare, Jebel, Jimbolia, Lenauheim, Liebling, Lovrin, Lugoj, Mănăstiur, Margina, Masloc, Moravita, Mosnita Nouă, Nădrag, Nitchidor, Ohaba Lungă, Ortisoara, Pădureni, Parta, Peciu Nou, Periam, Pietroasa, Pischia, Racovita, Recas, Remetea Mare, Săcălaz, Sacosu Turcesc, Sag, Sandra, Sânmihaiu Român, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Saravale, Sarchinez, Secas, Sânandrei, Stiuca, Teremia Mare, Timisoara, Tomesti, Tomnatic, Topolovătu Mare, Tormac, Traian Vuia, Var, Varias, Victor Vlad Delamarina, Voiteg

3.3.5. - PENTRU BENZEN (C6H6)

Judetul Arad - localitătile: Almas, Apateu, Arad, Archis, Bârsa, Bârzava, Bata, Beliu, Birchis, Bocsig, Brazii, Buteni, Cărând, Cermei, Chisindia, Chisineu-Cris, Conop, Covasint, Craiva, Curtici, Dezna, Dieci, Dorobant, Fântânele, Felnac, Frumuseni, Ghioroc, Grăniceri, Gurahont, Hălmăgel, Hălmagiu, Hăsmas, Ignesti, Ineu, Iratosu, Lipova, Livada, Macea, Misca, Moneasa, Nădlac, Olari, Pâncota, Păulis, Pecica, Peregu Mare, Petris, Pilu, Plescuta, Sagu, Sântana, Săvârsin, Sebis, Secusigiu, Seitin, Seleus, Semlac, Sepreus, Sicula, Silindia, Simand, Sintea-Mare, Siria, Sistarovăt, Socodor, Sofronea, Târnova, Taut, Ususău, Vărădia de Mures, Vârfurile, Vinga, Vladimirescu, Zăbrani, Zădăreni, Zărand, Zerind, Zimandu Nou

Judetul Caras-Severin - localitătile: Anina, Armenis, Băile Herculane, Bănia, Băutar, Berliste, Berzasca, Berzovia, Bocsa, Bolvasnita, Bozovici, Brebu, Brebu Nou, Buchin, Bucosnita, Caransebes, Carasova, Cărbunari, Ciclova Română, Ciuchici, Ciudanovita, Constantin Daicoviciu, Copăcele, Cornea, Cornereva, Dalboset, Doclin, Dognecea, Domasnea, Eftimie Murgu, Ezeris, Fărliug, Forotic, Gârnic, Glimboca, Goruia, Grădinari, lablanita, Lăpusnicel, Lăpusnicu Mare, Luncavita, Lupac, Marga, Măureni, Mehadia, Mehadica, Moldova Nouă, Naidăs, Obreja, Ocna de Fier, Oravita, Otelu Rosu, Păltinis, Pescari, Pojejena, Prigor, Răcăsdia, Ramna, Resita, Rusca Montană, Sacu, Sasca Montană, Sichevita, Slatina Timis, Socol, Sopotu Nou, Târnova, Teregova, Ticvaniu Mare, Toplet, Turnu Ruieni, Văliug, Vărădia, Vermes, Vrani, Zăvoi, Zorlentu-Mare

Judetul Hunedoara - localitătile: Aninoasa, Băcia, Baia de Cris, Băita, Balsa, Banita, Baru, Bătrâna, Beriu, Blăjeni, Bosorod, Brad, Branisca, Bretea Română, Buces, Bucuresci, Bulzestii de Sus, Bunila, Burjuc, Călan, Cârjiti, Cerbăl, Certeju de Sus, Criscior, Densus, Deva, Dobra, Geoagiu, Ghelari, Gurasada, Hărău, Hateg, Hunedoara, Mia, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Luncoiu de Jos, Lupeni, Martinesti, Orăstie, Orăstioara de Sus, Pestisu Mic, Petrila, Petrosani, Pui, Răchitova, Rapoltu Mare, Râu de Mori, Ribita, Romos, Sălasu de Sus, Sântamaria-Orlea, Sarmizegetusa, Simeria, Soimus, Teliuc Inferior, Tomesti, Toplita, Totesti, Turdas, Unirea, Uricani, Vălisoara, Vata de Jos, Vetel, Vorta, Vulcan, Zam

Judetul Timis - localitătile: Balint, Banloc, Bara, Bârna, Beba Veche, Becicherecu Mic, Belint, Bethausen, Biled, Barda, Bogda, Boldur, Brestovăt, Buzias, Cărpinis, Cenad, Cenei, Checea, Cheveresu Mare, Ciacova, Comlosu Mare, Costeiu, Criciova, Curtea, Darova, Denta, Deta, Dudestii Noi, Dudestii Vechi, Dumbrava, Dumbrăvita, Făget, Fârdea, Fibis, Foeni, Gătaia, Gavojdia, Ghilad, Ghiroda, Ghizela, Giarmata, Giera, Giroc, Giulvăz, Gottlob, lecea Mare, Jamu Mare, Jebel, Jimbolia, Lenauheim, Liebling, Lovrin, Lugoj, Mănăstiur, Margina, Masloc, Moravita, Mosnita Nouă, Nădrag, Nitchidor, Ohaba Lungă, Ortisoara, Pădureni, Parta, Peciu Nou, Periam, Pietroasa, Pischia, Racovita, Recas, Remetea Mare, Săcălaz, Sacosu Turcesc, Sag, Sandra, Sânmihaiu Mare, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Saravale, Sarchinez, Secas, Sânandrei, Stiuca, Teremia Mare, Timisoara, Tomesti, Tomnatic, Topolovătu Mare, Tormac, Traian Vuia, Var, Varias, Victor Vlad Delamarina, Voiteg.

 

ANEXA Nr. 2

 

REPREZENTAREA GRAFICĂ

a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti emisi în atmosferă în Regiunea 5

 

2.1.1. Distributia spatială a concentratiei maxime orare pentru SO2

2.1.2. Distributia spatială a concentratiei maxime zilnice pentru SO2

2.1.3. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru SO2

2.2.1. Distributia spatială a concentratiei maxime orare pentru N02

2.2.2. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru N02

2.2.3. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru NOx

2.3.1. Distributia spatială a concentratiei maxime zilnice pentru PM10

2.3.2. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru PM10

2.4. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru Pb

2.5. Distributia spatială a valorilor maxime zilnice ale concentratiilor medii pe 8 ore pentru CO

2.6. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru C6H6

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 6 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

În temeiul art. 18 alin. (1) si al art. 512 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România,

în baza art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă listele provizorii rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, pentru Regiunea 6 Nord-Vest Cluj-Napoca.

(2) Listele cuprinzând încadrarea localitătilor, rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 si PM25), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului în aerul înconjurător, pentru Regiunea 6, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Listele se revizuiesc si/sau se reactualizează anual, în functie de evolutia calitătii aerului.

Art. 2. - (1) Evaluarea calitătii aerului s-a realizat pe baza inventarelor de emisii locale, a informatiilor furnizate pentru anul 2005 si a datelor meteorologice, utilizând modele matematice pentru dispersia poluantilor emisi în atmosferă.

(2) Reprezentarea grafică a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti emisi în atmosferă în Regiunea 6*) este reprodusă în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune prevederile art. 8.1, 8.2 si 9 din Directiva 96/62/CE privind evaluarea si gestionarea calitătii aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 296 din 21 noiembrie 1996, si ale ari. 3.2, 4.2 si 5 din Directiva 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 67 din 9 martie 2002.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 351.


*) Reprezentarea grafică a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti emisi în atmosferă în Regiunea 6 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

ÎNCADRAREA LOCALITĂTILOR

din cadrul Regiunii 6 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

LISTA 1 - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mari decât valoarea limită plus marja de tolerantă sau mai mari decât valoarea limită, În caz că nu a fost fixată si o marjă de tolerantă

1.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Bihor - localitătile: Biharia, Bors, Girisu de Cris, Ineu, Nojorid, Oradea, Paleu, Sântandrei, Sânmartin Judetul Maramures - localitătile: Baia Mare, Baia Sprie

1.2. - PENTRU PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10) Judetul Bihor - localitătile: Bors, Oradea, Paleu, Salonta, Sântandrei, Sânmartin

Judetul Bistrita-Năsăud - localitatea: Beclean Judetul Maramures - localitătile: Baia Mare, Baia Sprie, Grosi

Judetul Satu Mare - localitatea: Satu Mare

1.3. - PENTRU PLUMB (Pb)

Judetul Maramures - localitătile: Baia Mare, Baia Sprie

 

LISTA 2 - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt între valoarea limită si valoarea limită plus marja de tolerantă

2.1. - PENTRU PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10)

Judetul Bihor - localitătile: Abram, Abrămut, Alesd, Astileu, Auseu, Bale, Beius, Biharia, Boianu Mare, Borod, Bratca, Brusturi, Cefa, Cetariu, Chisiaz, Ciuhoi, Cociuba Mare, Diosig, Finis, Gepiu, Girisu de Cris, Hidiselu de Sus, Holod, Husasău de Tinca, Ineu, Lunca, Lungasu de Jos, Mădăras, Marghita, Nojorid, Osorhei, Popesti, Rieni, Rosiori, Sânnicolau Român, Sacadat, Săcueni, Sălard, Sârbi, Sinteu, Spinus, Stei, Suncuius, Tărcaia, Tăuteu, Tetchea, Tileagd, Tinca, Tulea, Vadu Crisului, Vascău, Viisoara

Judetul Bistrita-Năsăud - localitătile: Bistrita, Bistrita Bârgăului, Branistea, Căianu Mic, Feldru, Ilva Mică, Nuseni, Poiana llvei, Prundu Bârgăului, Sângeorz-Băi, Spermezeu

Judetul Cluj - localitatea: Unguras

Judetul Maramures - localitătile: Asuaju de Sus, Băita de sub Codru, Băsesti, Boiu Mare, Borsa, Coas, Dumbrăvita, Miresu Mare, Moisei, Recea, Remetea Chioarului, Săcel, Sighetu Marmatiei, Sisesti, Somcuta Mare, Tăutii-Măgherăus, Ulmeni, Valea Chioarului

Judetul Sălaj - localitătile: Bobota, Chiesd, Plopis, Sărmăsag, Simleu Silvaniei

Judetul Satu Mare - localitătile: Ardud, Botiz, Cărei, Ciumesti, Lazuri, Negresti-Oas, Odoreu, Orasu Nou, Păulesti, Tăsnad, Vama, Vetis, Viile Satu Mare

 

LISTA 3 - alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită

SUBLISTA3.1. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între aceasta si pragul superior de evaluare

3.1.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Bihor - localitătile: Cefa, Cetariu, Diosig,

Drăgesti, Gepiu, Hidiselu de Sus, Husasău de Tinca, Lăzăreni, Mădăras, Osorhei, Rosiori, Sânnicolau Român, Sacadat, Sălard, Sârbi, Spinus, Tinca

Judetul Maramures - localitatea: Sighetu Marmatiei

3.1.2. - PENTRU OXIZI DE AZOT SI DIOXID DE AZOT (NOx-NO2)

Judetul Bihor - localitătile: Bors, Oradea, Sântandrei Judetul Cluj - localitătile: Cluj-Napoca, Huedin, Sâncraiu

Judetul Satu Mare - localitatea: Satu Mare

3.1.3. - PENTRU PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10)

Judetul Bihor - localitătile: Avram lancu, Bătar,

Budureasa, Buduslău, Bulz, Buntesti, Cabesti, Câmpani, Căpâlna, Cărpinet, Ceica, Cherechiu, Ciumeghiu, Copăcel, Cristioru de Jos, Curătele, Curtuiseni, Derna, Dobresti, Drăgănesti, Drăgesti, Lăzăreni, Lazuri de Beius, Măgesti, Nucet, Olcea, Pietroasa, Pocola, Pomezeu, Răbăgani, Remetea, Rosia, Sălacea, Sâmbăta, Simian, Soimi, Suplacu de Barcău, Tarcea, Uileacu de Beius, Valea lui Mihai, Vârciorog

Judetul Bistrita-Năsăud - localitătile: Budacu de Jos, Budesti, Cetate, Chiochis, Chiuza, Ciceu Mihăesti, Ciceu-Giurgesti, Cosbuc, Dumitra, Dumitrita, Galatii Bistritei, Ilva Mare, Josenii Bârgăului, Lechinta, Lesu, Livezile, Lunca llvei, Măgura Ilvei, Măieru, Măriselu, Matei, Micestii de Câmpie, Milas, Monor, Năsăud, Negrilesti, Nimigea, Pârva, Petru Rares, Rebra, Rebrisoara, Rodna, Romuli, Runcu Salvei, Salva, Sânmihaiu de Câmpie, Sant, Sieu, Sieu-Măgherus, Sieu-Odorhei, Sieut, Silivasu de Câmpie, Sintereag, Târlisua, Teaca, Telciu, Tiha Bârgăului, Uriu, Urmenis, Zagra

Judetul Cluj - localitătile: Aghiresu, Aiton, Alunis, Apahida, Aschileu, Baciu, Băisoara, Belis, Bobâlna, Bontida, Borsa, Buza, Căianu, Călărasi, Călătele, Cămărasu, Câmpia Turzii, Căpusu Mare, Căseiu, Cătina, Ceanu Mare, Chinteni, Chiuiesti, Citeau, Ciucea, Ciurila, Cluj-Napoca, Cojocna, Cornesti, Cuzdrioara, Dabica, Dej, Feleacu, Fizesu Gherlii, Floresti, Frata, Geaca, Gherla, Gilău, Girbău, Huedin, lara, Iclod, Izvoru Crisului, Jichisu de Jos, Jucu, Luna, Măguri-Răcătău, Mânăstireni, Mărgău, Mărisel, Mica, Mihai Viteazu, Mintiu Gherlii, Mociu, Moldovenesti, Negreni, Pălatca, Pânticeu, Petrestii de Jos, Ploscos, Poieni, Recea-Cristur, Risca, Săcuieu, Săndulesti, Săvădisla, Sic, Sâncraiu, Sânmartin, Sânpaul, Suatu, Taga, Tritenii de Jos, Turda, Tureni, Vad, Valea lerii, Viisoara, Vultureni

Judetul Maramures - localitătile: Ardusat, Arinis, Băiut, Bicaz, Bârsana, Bistra, Bocicoiu Mare, Bogdan Vodă, Botiza, Budesti, Calinesti, Cavnic, Cernesti, Cicărlău, Câmpulung la Tisa, Coltău, Copalnic-Mănăstur, Coroieni, Cupseni, Desesti, Dragomiresti, Fărcasa, Gârdani, Giulesti, Grosii Tiblesului, Ieud, Lăpus, Leordina, Oarta de Jos, Ocna Sugatag, Oncesti, Petrova, Poienile de sub Munte, Poienile Izei, Remeti, Repedea, Rona de Jos, Rona de Sus, Rozavlea, Ruscova, Săcălăseni, Sălistea de Sus, Sălsig, Săpânta, Sarasău, Satulung, Seini, Sieu, Strâmtura, Suciu de Sus, Târgu Lăpus, Vadu Izei, Vima Mică, Viseu de Jos, Viseu de Sus

Judetul Sălaj - localitătile: Agrij, Almasu, Băbeni, Bălan, Bănisor, Benesat, Bocsa, Boghis, Buciumi, Camăr, Carastelec, Cehu Silvaniei, Cizer, Coseiu, Crasna, Creaca, Criseni, Cristolt, Cuzăplac, Dobrin, Dragu, Fildu de Jos, Gâlgău, Gârbou, Halmăsd, Hereclean, Hida, Horoatu Crasnei, lleanda, Jibou, Letca, Lozna, Măeriste, Marca, Mesesenii de Jos, Mirsid, Năpradea, Nusfalău, Pericei, Poiana Blenchii, Românasi, Rus, Sâg, Sălătig, Samsud, Sânmihaiu Almasului, Simisina, Somes-Odorhei, Surduc, Treznea, Valcău de Jos, Vârsolt, Zalău, Zalha, Zimbor

Judetul Satu Mare - localitătile: Acis, Agris, Andrid, Apa, Bârsău, Bătarci, Beltiug, Berveni, Bixad, Bogdand, Călinesti-Oas, Cămărzana, Cămin, Căpleni, Căuas, Cehal, Certeze, Craidorolt, Crucisor, Culciu, Doba, Dorolt, Foieni, Gherta Mică, Halmeu, Hodod, Homoroade, Livada, Mediesu Aurit, Micula, Moftin, Petresti, Pir, Piscolt, Pomi, Porumbesti, Săcăseni, Sanislău, Santău, Săuca, Socond, Supur, Târna Mare, Târsolt, Terebesti, Tiream, Turt, Turulung, Urziceni, Valea Vinului

 

SUBLISTA 3.2. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între pragul superior de evaluare si pragul inferior de evaluare

3.2.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Bihor - localitătile: Abram, Abrămut, Alesd, Astileu, Auseu, Avram lancu, Bale, Bătar, Boianu Mare, Borod, Brusturi, Buduslău, Cabesti, Căpâlna, Ceica, Cherechiu, Chislaz, Ciuhoi, Ciumeghiu, Cociuba Mare, Copăcel, Curătele, Curtuiseni, Derna, Dobresti, Finis, Holod, Lazuri de Beius, Lunca, Lungasu de Jos, Măgesti, Marghita, Olcea, Pomezeu, Popesti, Răbăgani, Remetea, Rieni, Rosia, Săeueni, Sălacea, Salonta, Sâmbăta, Simian, Sinteu, Soimi, Stei, Suplacu de Barcău, Tărcaia, Tarcea, Tăuteu, Tetchea, Tileagd, Tulea, Uileacu de Beius, Valea lui Mihai, Vârciorog, Viisoara

Judetul Maramures - localitătile: Arinis, Asuaju de Sus, Băita de sub Codru, Băsesti, Bicaz, Oarba de Jos

Judetul Sălaj - localitătile: Bobota, Bocsa, Camăr, Carastelec, Cehu Silvaniei, Chiesd, Halmăsd, Hereclean, Măeriste, Marca, Nusfalău, Pericei, Plopis, Sâg, Sărmăsag, Simleu Silvaniei, Valcău de Jos

Judetul Satu Mare - localitătile: Acis, Andrid, Bârsău, Beltiug, Berveni, Bogdand, Cămin, Căpleni, Cărei, Căuas, Cehal, Hodod, Homoroade, Petresti, Pir, Piscolt, Săcăseni, Sanislău, Santău, Săuca, Socond, Supur, Tasnad, Tirem, Urziceni

 

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăsesc pragul inferior de evaluare

3.3.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Bihor - localitătile: Beius, Bratca, Budureasa, Bulz, Buntesti, Câmpani, Cărpinet, Cristioru de Jos, Drăgănesti, Nucet, Pietroasa, Pocola, Suncuius, Vadu Crisului, Vascău

Judetul Bistrita-Năsăud - localitătile: Beclean, Bistrita, Bistrita Bârgăului, Branistea, Budacu de Jos, Budesti, Căianu Mic, Cetate, Chiochis, Chiuza, Ciceu Mihăesti, Ciceu-Giurgesti, Cosbuc, Dumitra, Dumitrita, Feldru, Galatii Bistritei, IIva Mare, Ilva Mică, Josenii Bârgăului, Lechinta, Lesu, Livezile, Lunca llvei, Măgura llvei, Măieru, Măriselu, Matei, Micestii de Câmpie, Milas, Monor, Năsăud, Negrilesti, Nimigea, Nuseni, Pârva, Petru Rares, Poiana llvei, Prundu Bârgăului, Rebra, Rebrisoara, Rodna, Romuli, Runcu Salvei, Salva, Sângeorz-Băi, Sânmihaiu de Câmpie, Sant, Sieu, Sieu-Măgherus, Sieu-Odorhei, Sieut, Silivasu de Câmpie, Sintereag, Spermezeu, Târlisua, Teaca, Telciu, Tiha Bârgăului, Uriu, Urmenis, Zagra

Judetul Cluj - localitătile: Aghiresu, Aiton, Alunis, Apahida, Aschileu, Baciu, Băisoara, Belis, Bobâina, Bontida, Borsa, Buza, Căianu, Călărasi, Călătele, Cămărasu, Câmpia Turzii, Căpusu Mare, Căseiu, Cătina, Ceanu Mare, Chinteni, Chiuiesti, Citeau, Ciucea, Ciurila, Cluj-Napoca, Cojocna, Cornesti, Cuzdrioara, Dabica, Dej, Feleacu, Fizesu Gherlii, Floresti, Frata, Geaca, Gherla, Gilău, Girbău, Huedin, lara, Iclod, Izvoru Crisului, Jichisu de Jos, Jucu, Luna, Măguri-Răcătău, Mânăstireni, Mărgău, Mărisel, Mica, Mihai Viteazu, Mintiu Gherlii, Mociu, Moldovenesti, Negreni, Pălatca, Pânticeu, Petrestii de Jos, Ploscos, Poieni, Recea-Cristur, Risca, Săcuieu, Săndulesti, Săvădisla, Sic, Sâncraiu, Sânmartin, Sânpaul, Suatu, Taga, Tritenii de Jos, Turda, Tureni, Unguras, Vad, Valea lerii, Viisoara, Vultureni

Judetul Maramures - localitătile: Ardusat, Băiut, Bârsana, Bistra, Bocicoiu Mare, Bogdan Vodă, Boiu Mare, Borsa, Botiza, Budesti, Călinesti, Cavnic, Cernesti, Cicărlău, Câmpulung la Tisa, Coas, Coltău, Copalnic-Mănăstur, Coroieni, Cupseni, Desesti, Dragomiresti, Dumbrăvita, Fărcasa, Gârdani, Giulesti, Grosi, Grosii Tiblesului, Ieud, Lăpus, Leordina, Miresu Mare, Moisei, Ocna Sugatag, Oncesti, Petrova, Poienile de sub Munte, Poienile Izei, Recea, Remetea Chioarului, Remeti, Repedea, Rona de Jos, Rona de Sus, Rozavlea, Ruscova, Săcălăseni, Săcel, Sălistea de Sus, Sălsig, Săpânta, Sarasău, Satulung, Seini, Sieu, Sisesti, Somcuta Mare, Strâmtura, Suciu de Sus, Tăutii-Măgherăus, Târgu Lăpus, Ulmeni, Vadu Izei, Valea Chioarului, Vima Mică, Viseu de Jos, Viseu de Sus

Judetul Sălaj - localitătile: Agrij, Almasu, Băbeni, Bălan, Bănisor, Benesat, Boghis, Buciumi, Cizer, Coseiu, Crasna, Creaca, Criseni, Cristolt, Cuzăplac, Dobrin, Dragu, Fildu de Jos, Gâlgău, Gârbou, Hida, Horoatu Crasnei, Ileanda, Jibou, Letca, Lozna, Mesesenii de Jos, Mirsid, Năpradea, Poiana Blenchii, Românasi, Rus, Sălătig, Samsud, Sânmihaiu Almasului, Simisina, Somes-Odorhei, Surduc, Treznea, Vârsolt, Zalău, Zalha, Zimbor

Judetul Satu Mare - localitătile: Agris, Apa, Ardud, Bătarci, Bixad, Botiz, Călinesti-Oas, Cămărzana, Certeze, Ciumesti, Craidorolt, Crucisor, Culciu, Doba, Dorolt, Foieni, Gherta Mică, Halmeu, Lazuri, Livada, Mediesu Aurit, Micula, Moftin, Negresti-Oas, Odoreu, Orasu Nou, Păulesti, Pomi, Porumbesti, Satu Mare, Târna Mare, Târsolt, Terebesti, Turt, Turulung, Valea Vinului, Vama, Vetis, Viile Satu Mare

3.3.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT SI OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Bihor - localitătile: Abram, Abrămut, Alesd, Astileu, Auseu, Avram lancu, Bale, Bătar, Beius, Biharia, Boianu Mare, Borod, Bratca, Brusturi, Budureasa, Buduslău, Bulz, Buntesti, Cabesti, Câmpani, Căpâlna, Cărpinet, Cefa, Ceica, Cetariu, Cherechiu, Chislaz, Ciuhoi, Ciumeghiu, Cociuba Mare, Copăcel, Cristioru de Jos, Curătele, Curtuiseni, Derna, Dîosig, Dobresti, Drăgănesti, Drăgesti, Finis, Gepiu, Girisu de Cris, Hidiselu de Sus, Holod, Husasău de Tinca, Ineu, Lăzăreni, Lazuri de Beius, Lunca, Lungasu de Jos, Mădăras, Măgesti, Marghita, Nojorid, Nucet, Olcea, Osorhei, Paleu, Pietroasa, Pocola, Pomezeu, Popesti, Răbăgani, Remetea, Rieni, Rosia, Rosiori, Sânnicolau Român, Sacadat, Săeueni, Sălacea, Sălard, Salonta, Sâmbăta, Sârbi, Simian, Sânmartin, Sinteu, Soimi, Spinus, Stei, Suncuius, Suplacu de Barcău, Tărcaia, Tarcea, Tăuteu, Tetchea, Tileagd, Tinca, Tulea, Uileacu de Beius, Vadu Crisului, Valea lui Mihai, Vârciorog, Vascău, Viisoara

Judetul Bistrita-Năsăud - localitătile: Beclean, Bistrita, Bistrita Bârgăului, Branistea, Budacu de Jos, Budesti, Căianu Mic, Cetate, Chiochis, Chiuza, Ciceu Mihăesti, Ciceu-Giurgesti, Cosbuc, Dumitra, Dumitrita, Feldru, Galatii Bistritei, Ilva Mare, Ilva Mică, Josenii Bârgăului, Lechinta, Lesu, Livezile, Lunca IIvei, Măgura IIvei, Măieru, Măriselu, Matei, Micestii de Câmpie, Milas, Monor, Năsăud, Negrilesti, Nimigea, Nuseni, Pârva, Petru Rares, Poiana llvei, Prundu Bârgăului, Rebra, Rebrisoara, Rodna, Romuli, Runcu Salvei, Salva, Sângeorz-Băi, Sânmihaiu de Câmpie, Sant, Sieu, Sieu-Măgherus, Sieu-Odorhei, Sieut, Silivasu de Câmpie, Sintereag, Spermezeu, Târlisua, Teaca, Telciu, Tiha Bârgăului, Uriu, Urmenis, Zagra

Judetul Cluj - localitătile: Aghiresu, Aiton, Alunis, Apahida, Aschileu, Baciu, Băisoara, Belis, Bobâlna, Bontida, Borsa, Buza, Căianu, Călărasi, Călătele, Cămărasu, Câmpia Turzii, Căpusu Mare, Căseiu, Cătina, Ceanu Mare, Chinteni, Chiuiesti, Citeau, Ciucea, Ciurila, Cojocna, Cornesti, Cuzdrioara, Dabica, Dej, Feleacu, Fizesu Gherlii, Floresti, Frata, Geaca, Gherla, Gilău, Girbău, lara, Iclod, Izvoru Crisului, Jichisu de Jos, Jucu, Luna, Măguri-Răcătău, Mânăstireni, Mărgău, Mărisel, Mica, Mihai Viteazu, Mintiu Gherlii, Mociu, Moldovenesti, Negreni, Pălatca, Pânticeu, Petrestii de Jos, Ploscos, Poieni, Recea-Cristur, Risca, Săcuieu, Săndulesti, Săvădisla, Sic, Sânmartin, Sânpaul, Suatu, Taga, Tritenii de Jos, Turda, Tureni, Unguras, Vad, Valea lerii, Viisoara, Vultureni

Judetul Maramures - localitătile: Ardusat, Arinis, Asuaju de Sus, Baia Mare, Baia Sprie, Băita de sub Codru, Băiut, Băsesti, Bicaz, Bârsana, Bistra, Bocicoiu Mare, Bogdan Vodă, Boiu Mare, Borsa, Botiza, Budesti, Călinesti, Cavnic, Cernesti, Cicărlău, Câmpulung la Tisa, Coas, Coltău, Copalnic-Mănăstur, Coroieni, Cupseni, Desesti, Dragomiresti, Dumbravita, Fărcasa, Gârdani, Giulesti, Grosi, Grosii Tiblesului, Ieud, Lăpus, Leordina, Miresu Mare, Moisei, Oarta de Jos, Ocna Sugatag, Oncesti, Petrova, Poienile de sub Munte, Poienile Izei, Recea, Remetea Chioarului, Remeti, Repedea, Rona de Jos, Rona de Sus, Rozavlea, Ruscova, Săcălăseni, Săcel, Sălistea de Sus, Sălsig, Săpânta, Sarasău, Satulung, Seini, Sieu, Sighetu Marmatiei, Sisesti, Somcuta Mare, Strâmtura, Suciu de Sus, Tăutii-Măgherăus, Târgu Lăpus, Ulmeni, Vadu Izei, Valea Chioarului, Vima Mică, Viseu de Jos, Viseu de Sus

Judetul Sălaj - localitătile: Agrij, Almasu, Băbeni, Bălan, Bănisor, Benesat, Bobota, Bocsa, Boghis, Buciumi, Camăr, Carastelec, Cehu Silvaniei, Chiesd, Cizer, Coseiu, Crasna, Creaca, Criseni, Cristolt, Cuzăplac, Dobrin, Dragu, Fildu de Jos, Gâlgău, Gârbou, Halmăsd, Hereclean, Hida, Horoatu Crasnei, lleanda, Jibou, Letca, Lozna, Măeriste, Marca, Mesesenii de Jos, Mirsid, Năpradea, Nusfalău, Pericei, Plopis, Poiana Blenchii, Romănasi, Rus, Sâg, Sălătig, Samsud, Sânmihaiu Almasului, Sărmăsag, Simisina, Simleu Silvaniei, Somes-Odorhei, Surduc, Treznea, Valcău de Jos, Vârsolt, Zalău, Zalha, Zimbor

Judetul Satu Mare - localitătile: Acis, Agris, Andrid, Apa, Ardud, Bârsău, Bătarci, Beltiug, Berveni, Bixad, Bogdand, Botiz, Călinesti-Oas, Cămărzana, Cămin, Căpleni, Cărei, Căuas, Cehal, Certeze, Ciumesti, Craidorolt, Crucisor, Culciu, Doba, Dorolt, Foieni, Gherta Mică, Halmeu, Hodod, Homoroade, Lazuri, Livada, Mediesu Aurit, Micula, Moftin, Negresti-Oas, Odoreu, Orasu Nou, Păulesti, Petresti, Pir, Piscolt, Pomi, Porumbesti, Săcăseni, Sanislău, Santău, Săuca, Socond, Supur, Târna Mare, Târsolt, Tăsnad, Terebesti, Tiream, Turt, Turulung, Urziceni, Valea Vinului, Vama, Vetis, Viile Satu Mare

3.3.3. - PENTRU PLUMB (Pb)

Judetul Bihor - localitătile: Abram, Abrămut, Alesd, Astileu, Auseu, Avram lancu, Bale, Bătar, Beius, Biharia, Boianu Mare, Borod, Bors, Bratca, Brusturi, Budureasa, Buduslău, Bulz, Buntesti, Cabesti, Câmpani, Căpâlna, Cărpinet, Cefa, Ceica, Cetariu, Cherechiu, Chislaz, Ciuhoi, Ciumeghiu, Cociuba Mare, Copăcel, Cristioru de Jos, Curătele, Curtuiseni, Derna, Diosig, Dobresti, Drăgănesti, Drăgesti, Finis, Gepiu, Girisu de Cris, Hidiselu de Sus, Holod, Husasău de Tinca, Ineu, Lăzăreni, Lazuri de Beius, Lunca, Lungasu de Jos, Mădăras, Măgesti, Marghita, Nojorid, Nucet, Olcea, Oradea, Osorhei, Paleu, Pietroasa, Pocola, Pomezeu, Popesti, Răbăgani, Remetea, Rieni, Rosia, Rosiori, Sânnicolau Român, Sacadat, Săcueni, Sălacea, Sălard, Salonta, Sâmbăta, Sântandrei, Sârbi, Simian, Sânmartin, Sinteu, Soimi, Spinus, Stei, Suncuius, Suplacu de Barcău, Tărcaia, Tarcea, Tăuteu, Tetchea, Tileagd, Tinca, Tulea, Uileacu de Beius, Vadu Crisului, Valea lui Mihai, Vârciorog, Vascău, Viisoara

Judetul Bistrita-Năsăud - localitătile: Beclean, Bistrita, Bistrita Bârgăului, Branistea, Budacu de Jos, Budesti, Căianu Mic, Cetate, Chiochis, Chiuza, Ciceu Mihăesti, Ciceu-Giurgesti, Cosbuc, Dumitra, Dumitrita, Feldru, Galatii Bistritei, Ilva Mare, Ilva Mică, Josenii Bârgăului, Lechinta, Lesu, Livezile, Lunca llvei, Măgura llvei, Măieru, Măriselu, Matei, Micestii de Câmpie, Milas, Monor, Năsăud, Negrilesti, Nimigea, Nuseni, Pârva, Petru Rares, Poiana llvei, Prundu Bârgăului, Rebra, Rebrisoara, Rodna, Romuli, Runcu Salvei, Salva, Sângeorz-Băi, Sânmihaiu de Câmpie, Sant, Sieu, Sieu-Măgherus, Sieu-Odorhei, Sieut, Silivasu de Câmpie, Sintereag, Spermezeu, Târlisua, Teaca, Telciu, Tiha Bârgăului, Uriu, Urmenis, Zagra

Judetul Cluj - localitătile: Aghiresu, Aiton, Alunis, Apahida, Aschileu, Baciu, Băisoara, Belis, Bobâlna, Bontida, Borsa, Buza, Căianu, Călărasi, Călătele, Cămărasu, Câmpia Turzii, Căpusu Mare, Căseiu, Cătina, Ceanu Mare, Chinteni, Chiuiesti, Citeau, Ciucea, Ciurila, Cluj-Napoca, Cojocna, Cornesti, Cuzdrioara, Dabica, Dej, Feleacu, Fizesu Gherlii, Floresti, Frata, Geaca, Gherla, Gilău, Girbău, Huedin, lara, Iclod, Izvoru Crisului, Jichisu de Jos, Jucu, Luna, Măguri-Răcătău, Mânăstireni, Mărgău, Mărisel, Mica, Mihai Viteazu, Mintiu Gherlii, Mociu, Moldovenesti, Negreni, Pălatca, Pânticeu, Petrestii de Jos, Ploscos, Poieni, Recea-Cristur, Risca, Săcuieu, Săndulesti, Săvădisla, Sic, Sâncraiu, Sânmartin, Sânpaul, Suatu, Taga, Tritenii de Jos, Turda, Tureni, Unguras, Vad, Valea lerii, Viisoara, Vultureni

Judetul Maramures - localitătile: Ardusat, Arinis, Asuaju de Sus, Băita de sub Codru, Băiut, Băsesti, Bicaz, Bârsana, Bistra, Bocicoiu Mare, Bogdan Vodă, Boiu Mare, Borsa, Botiza, Budesti, Călinesti, Cavnic, Cernesti, Cicărlău, Câmpulung la Tisa, Coas, Coltău, Copalnic-Mănăstur, Coroieni, Cupseni, Desesti, Dragomiresti, Dumbravita, Fărcasa, Gârdani, Giulesti, Grosi, Grosii Tiblesului, Ieud, Lăpus, Leordina, Miresu Mare, Moisei, Oarta de Jos, Ocna Sugatag, Oncesti, Petrova, Poienile de sub Munte, Poienile Izei, Recea, Remetea Chioarului, Remeti, Repedea, Rona de Jos, Rona de Sus, Rozavlea, Ruscova, Săcălăseni, Săcel, Sălistea de Sus, Sălsig, Săpânta, Sarasău, Satulung, Seini, Sieu, Sighetu Marmatiei, Sisesti, Somcuta Mare, Strâmtura, Suciu de Sus, Tăutii-Măgherăus, Târgu Lăpus, Ulmeni, Vadu Izei, Valea Chioarului, Vima Mică, Viseu de Jos, Viseu de Sus

Judetul Sălaj - localitătile: Agrij, Almasu, Băbeni, Bălan, Bănisor, Benesat, Bobota, Bocsa, Boghis, Buciumi, Camăr, Carastelec, Cehu Silvaniei, Chiesd, Cizer, Coseiu, Crasna, Creaca, Criseni, Cristolt, Cuzăplac, Dobrin, Dragu, Fildu de Jos, Gâlgău, Gârbou, Halmăsd, Hereclean, Hida, Horoatu Crasnei, lleanda, Jibou, Letca, Lozna, Măeriste, Marca, Mesesenii de Jos, Mirsid, Năpradea, Nusfalău, Pericei, Plopis, Poiana Blenchii, Romănasi, Rus, Sâg, Sălătig, Samsud, Sânmihaiu Almasului, Sărmăsag, Simisina, Simleu Silvaniei, Somes-Odorhei, Surduc, Treznea, Valcău de Jos, Vârsolt, Zalău, Zalha, Zimbor

Judetul Satu Mare - localitătile: Acis, Agris, Andrid, Apa, Ardud, Bârsău, Bătarci, Beltiug, Berveni, Bixad, Bogdand, Botiz, Călinesti-Oas, Cămărzana, Cămin, Căpleni, Cărei, Căuas, Cehal, Certeze, Ciumesti, Craidorolt, Crucisor, Culciu, Doba, Dorolt, Foieni, Gherta Mică, Halmeu, Hodod, Homoroade, Lazuri, Livada, Mediesu Aurit, Micula, Moftin, Negresti-Oas, Odoreu, Orasu Nou, Păulesti, Petresti, Pir, Piscolt, Pomi, Porumbesti, Săcăseni, Sanislău, Santău, Satu Mare, Săuca, Socond, Supur, Târna Mare, Târsolt, Tăsnad, Terebesti, Tiream, Turt, Turulung, Urziceni, Valea Vinului, Vama, Vetis, Viile Satu Mare

3.3.4. - PENTRU MONOXID DE CARBON (CO)

Judetul Bihor - localitătile: Abram, Abrămut, Alesd, Astileu, Auseu, Avram lancu, Bale, Bătar, Beius, Biharia, Boianu Mare, Borod, Bors, Bratca, Brusturi, Budureasa, Buduslău, Bulz, Buntesti, Cabesti, Câmpani, Căpâlna, Cărpinet, Cefa, Ceica, Cetariu, Cherechiu, Chislaz, Ciuhoi, Ciumeghiu, Cociuba Mare, Copăcel, Cristioru de Jos, Curătele, Curtuiseni, Derna, Diosig, Dobresti, Drăgănesti, Drăgesti, Finis, Gepiu, Girisu de Cris, Hidiselu de Sus, Holod, Husasău de Tinca, Ineu, Lăzăreni, Lazuri de Beius, Lunca, Lungasu de Jos, Mădăras, Măgesti, Marghita, Nojorid, Nucet, Olcea, Oradea, Osorhei, Paleu, Pietroasa, Pocola, Pomezeu, Popesti, Răbăgani, Remetea, Rieni, Rosia, Rosiori, Sânnicolau Român, Sacadat, Săcueni, Sălacea, Sălard, Salonta, Sâmbăta, Sântandrei, Sârbi, Simian, Sânmartin, Sinteu, Soimi, Spinus, Stei, Suncuius, Suplacu de Barcău, Tărcaia, Tarcea, Tăuteu, Tetchea, Tileagd, Tinca, Tulea, Uileacu de Beius, Vadu Crisului, Valea lui Mihai, Vârciorog, Vascău, Viisoara

Judetul Bistrita-Năsăud - localitătile: Beclean, Bistrita, Bistrita Bârgăului, Branistea, Budacu de Jos, Budesti, Căianu Mic, Cetate, Chiochis, Chiuza, Ciceu Mihăesti, Ciceu-Giurgesti, Cosbuc, Dumitra, Dumitrita, Feldru, Galatii Bistritei, IIva Mare, Ilva Mică, Josenii Bârgăului, Lechinta, Lesu, Livezile, Lunca IIvei, Măgura llvei, Măieru, Măriselu, Matei, Micestii de Câmpie, Milas, Monor, Năsăud, Negrilesti, Nimigea, Nuseni, Pârva, Petru Rares, Poiana llvei, Prundu Bârgăului, Rebra, Rebrisoara, Rodna, Romuli, Runcu Salvei, Salva, Sângeorz-Băi, Sânmihaiu de Câmpie, Sant, Sieu, Sieu-Măgherus, Sieu-Odorhei, Sieut, Silivasu de Câmpie, Sintereag, Spermezeu, Târlisua, Teaca, Telciu, Tiha Bârgăului, Uriu, Urmenis, Zagra

Judetul Cluj - localitătile: Aghiresu, Aiton, Alunis, Apahida, Aschileu, Baciu, Băisoara, Belis, Bobâlna, Bontida, Borsa, Buza, Căianu, Călărasi, Călătele, Cămărasu, Câmpia Turzii, Căpusu Mare, Căseiu, Cătina, Ceanu Mare, Chinteni, Chiuiesti, Citeau, Ciucea, Ciurila, Cluj-Napoca, Cojocna, Cornesti, Cuzdrioara, Dabica, Dej, Feleacu, Fizesu Gherlii, Floresti, Frata, Geaca, Gherla, Gilău, Girbău, Huedin, lara, Iclod, Izvoru Crisului, Jichisu de Jos, Jucu, Luna, Măguri-Răcătău, Mânăstireni, Mărgău, Mărisel, Mica, Mihai Viteazu, Mintiu Gherlii, Mociu, Moldovenesti, Negreni, Pălatca, Pânticeu, Petrestii de Jos, Ploscos, Poieni, Recea-Cristur, Risca, Săcuieu, Săndulesti, Săvădisla, Sic, Sâncraiu, Sânmartin, Sânpaul, Suatu, Taga, Tritenii de Jos, Turda, Tureni, Unguras, Vad, Valea Ierii, Viisoara, Vultureni

Judetul Maramures - localitătile: Ardusat, Arinis, Asuaju de Sus, Baia Mare, Baia Sprie, Băita de sub Codru, Băiut, Băsesti, Bicaz, Bârsana, Bistra, Bocicoiu Mare, Bogdan Vodă, Boiu Mare, Borsa, Botiza, Budesti, Călinesti, Cavnic, Cernesti, Cicărlău, Câmpulung la Tisa, Coas, Coltău, Copalnic-Mănăstur, Coroieni, Cupseni, Desesti, Dragomiresti, Dumbrăvita, Fărcasa, Gârdani, Giulesti, Grosi, Grosii Tiblesului, Ieud, Lăpus, Leordina, Miresu Mare, Moisei, Oarta de Jos, Ocna Sugatag, Oncesti, Petrova, Poienile de sub Munte, Poienile Izei, Recea, Remetea Chioarului, Remeti, Repedea, Rona de Jos, Rona de Sus, Rozavlea, Ruscova, Săcălăseni, Săcel, Sălistea de Sus, Sălsig, Săpânta, Sarasău, Satulung, Seini, Sieu, Sighetu Marmatiei, Sisesti, Somcuta Mare, Strâmtura, Suciu de Sus, Tăutii - Măgherăus, Târgu Lăpus, Ulmeni, Vadu Izei, Valea Chioarului, Vima Mică, Viseu de Jos, Viseu de Sus

Judetul Sălaj - localitătile: Agrij, Almasu, Băbeni, Bălan, Bănisor, Benesat, Bobota, Bocsa, Boghis, Buciumi, Camăr, Carastelec, Cehu Silvaniei, Chiesd, Cizer, Coseiu, Crasna, Creaca, Criseni, Cristolt, Cuzăplac, Dobrin, Dragu, Fildu de Jos, Gâlgău, Gârbou, Halmăsd, Hereclean, Hida, Horoatu Crasnei, lleanda, Jibou, Letca, Lozna, Măeriste, Marca, Mesesenii de Jos, Mirsid, Năpradea, Nusfalău, Pericei, Plopis, Poiana Blenchii, Romănasi, Rus, Sâg, Sălătig, Samsud, Sânmihaiu Almasului, Sărmăsag, Simisina, Simleu Silvaniei, Somes-Odorhei, Surduc, Treznea, Valcău de Jos, Vârsolt, Zalău, Zalha, Zimbor

Judetul Satu Mare - localitătile: Acis, Agris, Andrid, Apa, Ardud, Bârsău, Bătarci, Beltiug, Berveni, Bixad, Bogdand, Botiz, Călinesti-Oas, Cămărzana, Cămin, Căpleni, Cărei, Căuas, Cehal, Certeze, Ciumesti, Craidorolt, Crucisor, Culciu, Doba, Dorolt, Foieni, Gherta Mică, Halmeu, Hodod, Homoroade, Lazuri, Livada, Mediesu Aurit, Micula, Moftin, Negresti-Oas, Odoreu, Orasu Nou, Păulesti, Petresti, Pir, Piscolt, Pomi, Porumbesti, Săcăseni, Sanislău, Santău, Satu Mare, Săuca, Socond, Supur, Târna Mare, Târsolt, Tăsnad, Terebesti, Tiream, Turt, Turulung, Urziceni, Valea Vinului, Vama, Vetis, Viile Satu Mare

 

3.3.5. - PENTRU BENZEN (C6H6)

Judetul Bihor - localitătile: Abram, Abrămut, Alesd, Astileu, Auseu, Avram lancu, Bale, Bătar, Beius, Biharia, Boianu Mare, Borod, Bors, Bratca, Brusturi, Budureasa, Buduslău, Bulz, Buntesti, Cabesti, Câmpani, Căpâlna, Cărpinet, Cefa, Ceica, Cetariu, Cherechiu, Chislaz, Ciuhoi, Ciumeghiu, Cociuba Mare, Copăcel, Cristioru de Jos, Curătele, Curtuiseni, Derna, Diosig, Dobresti, Drăgănesti, Drăgesti, Finis, Gepiu, Girisu de Cris, Hidiselu de Sus, Holod, Husasău de Tinca, Ineu, Lăzăreni, Lazuri de Beius, Lunca, Lungasu de Jos, Mădăras, Măgesti, Marghita, Nojorid, Nucet, Olcea, Oradea, Osorhei, Paleu, Pietroasa, Pocola, Pomezeu, Popesti, Răbăgani, Remetea, Rieni, Rosia, Rosiori, Sânnicolau Român, Sacadat, Săcueni, Sălacea, Sălard, Salonta, Sâmbăta, Sântandrei, Sârbi, Simian, Sânmartin, Sinteu, Soimi, Spinus, Stei, Suncuius, Suplacu de Barcău, Tărcaia, Tarcea, Tăuteu, Tetchea, Tileagd, Tinca, Tulea, Uileacu de Beius, Vadu Crisului, Valea lui Mihai, Vârciorog, Vascău, Viisoara

Judetul Bistrita-Năsăud - localitătile: Beclean, Bistrita, Bistrita Bârgăului, Branistea, Budacu de Jos, Budesti, Căianu Mic, Cetate, Chiochis, Chiuza, Ciceu Mihăesti, Ciceu-Giurgesti, Cosbuc, Dumitra, Dumitrita, Feldru, Galatii Bistritei, IIva Mare, IIva Mică, Josenii Bârgăului, Lechinta, Lesu, Livezile, Lunca llvei, Măgura IIvei, Măieru, Măriselu, Matei, Micestii de Câmpie, Milas, Monor, Năsăud, Negrilesti, Nimigea, Nuseni, Pârva, Petru Rares, Poiana llvei, Prundu Bârgăului, Rebra, Rebrisoara, Rodna, Romuli, Runcu Salvei, Salva, Sângeorz-Băi, Sânmihaiu de Câmpie, Sant, Sieu, Sieu-Măgherus, Sieu-Odorhei, Sieut, Silivasu de Câmpie, Sintereag, Spermezeu, Târlisua, Teaca, Telciu, Tiha Bârgăului, Uriu, Urmenis, Zagra

Judetul Cluj - localitătile: Aghiresu, Aiton, Alunis, Apahida, Aschileu, Baciu, Băisoara, Belis, Bobâlna, Bontida, Borsa, Buza, Căianu, Călărasi, Călătele, Cămărasu, Câmpia Turzii, Căpusu Mare, Căseiu, Cătina, Ceanu Mare, Chinteni, Chiuiesti, Citeau, Ciucea, Ciurila, Cluj-Napoca, Cojocna, Cornesti, Cuzdrioara, Dabica, Dej, Feleacu, Fizesu Gherlii, Floresti, Frata, Geaca, Gherla, Gilău, Girbău, Huedin, lara, Iclod, Izvoru Crisului, Jichisu de Jos, Jucu, Luna, Măguri-Răcătău, Mânăstireni, Mărgău, Mărisel, Mica, Mihai Viteazu, Mintiu Gherlii, Mociu, Moldovenesti, Negreni, Pălatca, Pânticeu, Petrestii de Jos, Ploscos, Poieni, Recea-Cristur, Risca, Săcuieu, Săndulesti, Săvădisla, Sic, Sâncraiu, Sânmartin, Sânpaul, Suatu, Taga, Tritenii de Jos, Turda, Tureni, Unguras, Vad, Valea lerii, Viisoara, Vultureni

Judetul Maramures - localitătile: Ardusat, Arinis, Asuaju de Sus, Baia Mare, Baia Sprie, Băita de sub Codru, Băiut, Băsesti, Bicaz, Bârsana, Bistra, Bocicoiu Mare, Bogdan Vodă, Boiu Mare, Borsa, Botiza, Budesti, Călinesti, Cavnic, Cernesti, Cicărlău, Câmpulung la Tisa, Coas, Coltău, Copalnic-Mănăstur, Coroieni, Cupseni, Desesti, Dragomiresti, Dumbrăvita, Fărcasa, Gârdani, Giulesti, Grosi, Grosii Tiblesului, Ieud, Lăpus, Leordina, Miresu Mare, Moisei, Oarta de Jos, Ocna Sugatag, Oncesti, Petrova, Poienile de sub Munte, Poienile Izei, Recea, Remetea Chioarului, Remeti, Repedea, Rona de Jos, Rona de Sus, Rozavlea, Ruscova, Săcălăseni, Săcel, Sălistea de Sus, Sălsig, Săpânta, Sarasău, Satulung, Seini, Sieu, Sighetu Marmatiei, Sisesti, Somcuta Mare, Strâmtura, Suciu de Sus, Tăutii-Măgherăus, Târgu Lăpus, Ulmeni, Vadu Izei, Valea Chioarului, Vima Mică, Viseu de Jos, Viseu de Sus

Judetul Sălaj - localitătile: Agrij, Almasu, Băbeni, Bălan, Bănisor, Benesat, Bobota, Bocsa, Boghis, Buciumi, Camăr, Carastelec, Cehu Silvaniei, Chiesd, Cizer, Coseiu, Crasna, Creaca, Criseni, Cristolt, Cuzăplac, Dobrin, Dragu, Fildu de Jos, Gâlgău, Gârbou, Halmăsd, Hereclean, Hida, Horoatu Crasnei, lleanda, Jibou, Letca, Lozna, Măeriste, Marca, Mesesenii de Jos, Mirsid, Năpradea, Nusfalău, Pericei, Plopis, Poiana Blenchii, Romănasi, Rus, Sâg, Sălătig, Samsud, Sânmihaiu Almasului, Sărmăsag, Simisina, Simleu Silvaniei, Somes-Odorhei, Surduc, Treznea, Valcău de Jos, Vârsolt, Zalău, Zalha, Zimbor

Judetul Satu Mare - localitătile: Acis, Agris, Andrid, Apa, Ardud, Bârsău, Bătarci, Beltiug, Berveni, Bixad, Bogdand, Botiz, Călinesti-Oas, Cămărzana, Cămin, Căpleni, Cărei, Căuas, Cehal, Certeze, Ciumesti, Craidorolt, Crucisor, Culciu, Doba, Dorolt, Foieni, Gherta Mică, Halmeu, Hodod, Homoroade, Lazuri, Livada, Mediesu Aurit, Micula, Moftin, Negresti-Oas, Odoreu, Orasu Nou, Păulesti, Petresti, Pir, Piscolt, Pomi, Porumbesti, Săcăseni, Sanislău, Santău, Satu Mare, Săuca, Socond, Supur, Târna Mare, Târsolt, Tăsnad, Terebesti, Tiream, Turt, Turulung, Urziceni, Valea Vinului, Vama, Vetis, Viile Satu Mare

 

ANEXA Nr. 2

 

REPREZENTAREA GRAFICĂ

a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti emisi în atmosferă în Regiunea 6

 

2.1.1. Distributia spatială a concentratiei maxime orare pentru SO2

2.1.2. Distributia spatială a concentratiei maxime zilnice pentru SO2

2.1.3. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru SO2

2.2.1. Distributia spatială a concentratiei maxime orare pentru N02

2.2.2. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru NO2

2.2.3. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru NO2

2.3.1. Distributia spatială a concentratiei maxime zilnice pentru PM10

2.3.2. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru PM10

2.4. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru Pb

2.5. Distributia spatială a valorilor maxime zilnice ale concentratiilor medii pe 8 ore pentru CO

2.6. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru C6H6

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind aprobarea încadrării localitătilor din cadrul Regiunii 7 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

În temeiul art. 18 alin. (1) si al art. 512 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România,

în baza art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă listele provizorii rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, pentru Regiunea 7 Centru Sibiu.

(2) Listele cuprinzând încadrarea localitătilor, rezultate din evaluarea calitătii aerului prin modelare, În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 si PM25), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului în aerul înconjurător, pentru Regiunea 7, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Listele se revizuiesc si/sau se reactualizează anual, în functie de evolutia calitătii aerului.

Art. 2. - (1) Evaluarea calitătii aerului s-a realizat pe baza inventarelor de emisii locale, a informatiilor furnizate pentru anul 2005 si a datelor meteorologice, utilizându-se modele matematice pentru dispersia poluantilor emisi în atmosferă.

(2) Reprezentarea grafică a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti emisi în atmosferă în Regiunea 7*) este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune prevederile art. 8.1, 8.2 si 9 din Directiva 96/62/CE privind evaluarea si gestionarea calitătii aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 296 din 21 noiembrie 1996, si ale art. 3.2, 4.2 si 5 din Directiva 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 67 din 9 martie 2002.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 352.


*) Reprezentarea grafică a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti admisi în atmosferă în Regiunea 7 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

ÎNCADRAREA LOCALITĂTILOR

din cadrul Regiunii 7 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului în România

 

LISTA 1 - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mari decât valoarea limită plus marja de tolerantă sau mai mari decât valoarea limită, În caz că nu a fost fixată si o marjă de tolerantă

1.1.  - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

1.2.  Judetul Brasov - localitatea: Brasov

1.3.  Judetul Sibiu - localitătile: Copsa Mică, Târnava, Valea Viilor

1.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT Sl OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Brasov - localitătile: Brasov, Săcele, Sânpetru

Judetul Mures - localitătile: Atintis, Bogata, Crăciunesti, Cristesti, Cuci, Gheorghe Doja, lernut, Ludus, Pănet, Sâncraiu de Mures, Târnăveni, Târgu Mures, Ungheni

1.4.  - PENTRU PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10)

1.5.  Judetul Alba - localitătile: Daia Română, Sebes

Judetul Mures - localitătile: Bogata, Crăciunesti, Cristesti, Ludus, Pănet, Sâncraiu de Mures, Târgu Mures

1.4. - PENTRU PLUMB (Pb)

Judetul Sibiu - localitătile: Copsa Mică, Târnava, Valea Viilor

 

LISTA 2 - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt între valoarea limită si valoarea limită plus marja de tolerantă

2.1. - PENTRU DIOXID DE AZOT Sl OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Alba - localitatea: Sebes Judetul Mures - localitătile: Bând, Chetani, Cucerdea, Gănesti, Sânpaul, Suplac

Judetul Sibiu - localitatea: Sibiu

2.2. - PENTRU PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10)

Judetul Alba - localitătile: Aiud, Alba Iulia, Blaj, Ciugud, Cut, Ocna Mures, Sâncel, Unirea, Vintu de Jos Judetul Brasov - localitătile: Holbav, Poiana Mărului, Vulcan

Judetul Harghita - localitătile: Ditrău, Gălăutas, Joseni, Remetea, Sărmas, Subcetate

Judetul Mures - localitătile: Bând, Chetani, Corunca, Sântana de Mures, Gheorghe Doja, Livezeni, Reghin, Sighisoara, Sângeorgiu de Mures, Târnăveni, Ungheni

 

LISTA 3 - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită

SUBLISTA3.1. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între aceasta si pragul superior de evaluare

3.1.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Alba - localitatea: Sebes

Judetul Brasov - localitătile: Predeal, Săcele, Tărlungeni

Judetul Mures - localitătile: Adămus, Târnăveni

Judetul Sibiu - localitătile: Axente Sever, Bazna, Brateiu, Medias, Micăsasa, Mosna, Seica Mare, Seica Mică

3.1.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT SI OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Brasov - localitatea: Bod

Judetul Harghita - localitatea: Miercurea-Ciuc

Judetul Mures - localitătile: Acătari, Adămus, Băgaciu, Bahnea, Corunca, Iclănzel, Livezeni, Ogra, Singer, Sântana de Mures

Judetul Sibiu - localitătile: Medias, Târnava

3.1.3. - PENTRU PULBERI IN SUSPENSIE (PM10)

Judetul Alba - localitătile: Abrud, Albac, Almasu Mare,

Arieseni, Avram Iancu, Baia de Aries, Berghin, Bistra, Blandiana, Bucium, Câlnic, Câmpeni, Cenade, Cergău, Ceru-Băcăinti, Cetatea de Baltă, Ciuruleasa, Crăciunelu de Jos, Cricău, Cugir, Dostat, Fărău, Gâlda de Jos, Gârbova, Garda de Sus, Hopârta, Horea, Ighiu, Întregalde, Jidvei, Livezile, Lopadea Nouă, Lunca Muresului, Lupsa, Metes, Mihalt, Mirăslău, Mogos, Noslac, Ocolis, Ohaba, Pianu, Poiana Vadului, Ponor, Posaga, Rădesti, Râmet, Râmetea, Rosia de Secas, Rosia Montană, Sălciua, Sălistea, Sântimbru, Săsciori, Scărisoara, Sibot, Sohodol, Sona, Spring, Stremt, Sugag, Teius, Vadu Motilor, Valea Lungă, Vidra, Zlatna

Judetul Brasov - localitătile: Apata, Augustin, Beclean, Bod, Bran, Brasov, Budila, Bunesti, Cata, Cincu, Codlea, Comana, Cristian, Crizbav, Drăgus, Dumbrăvita, Făgăras, Feldioara, Fundata, Ghimbav, Hălchiu, Hărman, Hârseni, Hoghiz, Homorod, Jibert, Lisa, Măierus, Mândra, Moieciu, Ormenis, Părău, Predeal, Prejmer, Racos, Râsnov, Recea, Rupea, Săcele, Sâmbăta de Sus, Sânpetru, Sercaia, Sinca, Sinca Nouă, Soars, Târlungeni, Teliu, Ticusu, Ucea, Ungra, Vama Buzăului, Victoria, Vistea, Voila, Zărnesti

Judetul Covasna - localitătile: Aita Mare, Arcus, Baraolt, Bărcani, Bătani, Belin, Bixad, Bodoc, Borosneu Mare, Brădut, Brates, Bretcu, Cătălina, Cernat, Chichis, Comandau, Covasna, Dalnic, Dobârlău, Ghelinta, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Întorsura Buzăului, Lemnia, Malnas, Mereni, Micfalău, Moacsa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sfântu Gheorghe, Sita Buzăului, Târgu Secuiesc, Turia, Vâlcele, Valea Crisului, Valea Mare, Vârghis, Zăbala, Zagon

Judetul Harghita - localitătile: Atid, Avrămesti, Băile Tusnad, Bălan, Bilbor, Borsec, Brădesti, Căpâlnita, Cârta, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Ciumani, Corbu, Corund, Cozmeni, Cristuru Secuiesc, Dănesti, Dârjiu, Dealu, Feliceni, Frumoasa, Gheorgheni, Lăzarea, Leliceni, Lueta, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Lupeni, Mădăras, Mărtinis, Meresti, Miercurea-Ciuc, Mihăileni, Mugeni, Ocland, Odorheiu Secuiesc, Păuleni-Ciuc, Plăiesii de Jos, Porumbeni, Praid, Racu, Săcel, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Satu Mare, Secuieni, Siculeni, Simonesti, Suseni, Tomesti, Toplita, Tulghes, Tusnad, Ulies, Vărsag, Vlahita, Voslăbeni, Zetea

Judetul Mures - localitătile: Acătari, Adămus, Albesti, Alunis, Apold, Atintis, Băgaciu, Bahnea, Băla, Bălăuseri, Batos, Beica de Jos, Bereni, Bichis, Brâncovenesti, Breaza, Ceausu de Câmpie, Chibed, Chiheru de Jos, Coroisânmărtin, Cozma, Crăiesti, Cucerdea, Cuci, Danes, Deda, Eremitu, Ernei, Fântânele, Fărăgău, Găiesti, Gănesti, Ghindari, Glodeni, Gornesti, Grebenisu de Câmpie, Gurghiu, Hodac, Hodosa, Ibănesti, Iclănzel, Ideciu de Jos, lemut, Lunca, Lunca Bradului, Mădăras, Măgherani, Mica, Miercurea Nirajului, Mihesu de Câmpie, Nades, Neaua, Ogra, Papiu Marian, Păsăreni, Petelea, Pogăceaua, Răstolita, Riciu, Rusii-Munti, Sângeorgiu de Pădure, Sărăteni, Sărmasu, Saschiz, Săulia, Sincai, Singer, Sânpaul, Sânpetru de Câmpie, Sântana de Mures, Solovăstru, Sovata, Stânceni, Suplac, Suseni, Tăureni, Valea Largă, Vărgata, Vătava, Vetca, Viisoara, Vânători, Voivodeni, Zagar, Zău de Câmpie

Judetul Sibiu - localitătile: Agnita, Alma, Altina, Apoldu de Jos, Arpasu de Jos, Atei, Avrig, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bârghis, Blăjel, Boita, Brădeni, Brateiu, Bruiu, Cârta, Cârtisoara, Chirpăr, Cisnădie, Copsa Mică, Cristian, Dârlos, Gura Râului, Hoghilag, Iacobeni, Jina, Laslea, Loamnes, Ludos, Marpod, Medias, Merghindeal, Micăsasa, Miercurea Sibiului, Mihăileni, Mosna, Nocrich, Ocna Sibiului, Orlat, Păuca, Poiana Sibiului, Poplaca, Porumbacu de Jos, Racovita, Răsinari, Râu Sadului, Rosia, Sadu, Săliste, Seica Mare, Seica Mică, Selimbar, Sibiu, Slimnic, Sura Mare, Sura Mică, Tălmaciu, Târnava, Tilisca, Turnu Rosu, Valea Viilor, Vurpăr

 

SUBLISTA 3.2. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între pragul superior de evaluare si pragul inferior de evaluare

3.2.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Alba - localitătile: Blaj, Cenade, Cergău, Cetatea de Baltă, Daia Română, Jidvei, Sâncel, Sona, Valea Lungă

Judetul Brasov - localitătile: Bod, Bran, Budila, Codlea, Cristian, Feldioara, Fundata, Ghimbav, Hălchiu, Hărman, Holbav, Moieciu, Poiana Mărului, Prejmer, Râsnov, Sânpetru, Teliu, Ucea, Vama Buzăului, Vistea, Vulcan, Zărnesti

Judetul Covasna - localitătile: Arcus, Întorsura Buzăului, Sfântu Gheorghe, Sita Buzăului

Judetul Harghita - localitatea: Miercurea-Ciuc

Judetul Mures - localitătile: Albesti, Apold, Băgaciu, Cucerdea, Danes, Gănesti, Sighisoara

Judetul Sibiu - localitătile: Agnita, Altina, Apoldu de Jos, Arpasu de Jos, Atei, Avrig, Biertan, Bârghis, Brădeni, Bruiu, Cărta, Cârtisoara, Chirpar, Cisnădie, Laslea, Loamnes, Ludos, Marpod, Mihăileni, Nocrich, Ocna Sibiului, Păuca, Porumbacu de Jos, Racovita, Rosia, Săliste, Selimbar, Sibiu, Slimnic, Sura Mare, Sura Mică, Vurpăr

3.2.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT SI OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Alba - localitătile: Fărău, Noslac

Judetul Brasov - localitatea: Hărman

Judetul Mures - localitătile: Bichis, Ceausu de Câmpie, Coroisânmărtin, Grebenisu de Câmpie, Mădăras, Mica, Papiu Marian, Sântana de Mures, Săulia, Sincai, Sângeorgiu de Mures, Tăureni, Viisoara, Zău de Câmpie

Judetul Sibiu - localitatea: Selimbar

 

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai mu/tor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depăsesc pragul inferior de evaluare

3.3.1. - PENTRU DIOXID DE SULF (SO2)

Judetul Alba - localitătile: Abrud, Aiud, Alba Iulia, Albac, Almasu Mare, Arieseni, Avram lancu, Baia de Aries, Berghin, Bistra, Blandiana, Bucium, Câlnic, Câmpeni, Ceru-Băcăinti, Ciugud, Ciuruleasa, Crăciunelu de Jos, Cricău, Cugir, Cut, Dostat, Fărău, Gâlda de Jos, Gârbova, Garda de Sus, Hopârta, Horea, Ighiu, Întregalde, Livezile, Lopadea Nouă, Lunca Muresului, Lupsa, Metes, Mihalt, Mirăslău, Mogos, Noslac, Ocna Mures, Ocolis, Ohaba, Pianu, Poiana Vadului, Ponor, Posaga, Rădesti, Râmet, Râmetea, Rosia de Secas, Rosia Montană, Sălciua, Sălistea, Sântimbru, Săsciori, Scărisoara, Sibot, Sohodol, Spring, Stremt, Sugag, Teius, Unirea, Vadu Motilor, Vintu de Jos, Vidra, Zlatna

Judetul Brasov - localitătile: Apata, Augustin, Beclean, Bunesti, Cata, Cincu, Comana, Crizbav, Drăgus, Dumbrăvita, Făgăras, Hârseni, Hoghiz, Homorod, Jibert, Lisa, Măierus, Mândra, Ormenis, Părău, Racos, Recea, Rupea, Sâmbăta de Sus, Sercaia, Sinca, Sinca Nouă, Soars, Ticusu, Ungra, Victoria, Voila

Judetul Covasna - localitătile: Aita Mare, Baraolt, Bărcani, Bătani, Belin, Bixad, Bodoc, Borosneu Mare, Brădut, Brates, Bretcu, Cătălina, Cernat, Chichis, Comandau, Covasna, Dalnic, Dobârlău, Ghelinta, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Lemnia, Malnas, Mereni, Micfalău, Moacsa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Târgu Secuiesc, Turia, Vâlcele, Valea Crisului, Valea Mare, Vârghis, Zăbala, Zagon

Judetul Harghita - localitătile: Atid, Avrămesti, Băile Tusnad, Bălan, Bilbor, Borsec, Brădesti, Căpâlnita, Cârta, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Ciumani, Corbu, Corund, Cozmeni, Cristuru Secuiesc, Dănesti, Dârjiu, Dealu, Ditrău, Feliceni, Frumoasa, Gălăutas, Gheorgheni, Joseni, Lăzarea, Leliceni, Lueta, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Lupeni, Mădăras, Mărtinis, Meresti, Mihăileni, Mugeni, Ocland, Odorheiu Secuiesc, Păuleni-Ciuc, Plăiesii de Jos, Porumbeni, Praid, Racu, Remetea, Săcel, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Sărmas, Satu Mare, Secuieni, Siculeni, Simonesti, Subcetate, Suseni, Tomesti, Toplita, Tulghes, Tusnad, Ulies, Vărsag, Vlahita, Vosiabeni, Zetea

Judetul Mures - localitătile: Acătari, Alunis, Atintis, Bahnea, Băla, Bălăuseri, Bând, Batos, Beica de Jos, Bereni, Bichis, Bogata, Brâncovenesti, Breaza, Ceausu de Câmpie, Chetani, Chibed, Chiheru de Jos, Coroisânmărtin, Corunca, Cozma, Crăciunesti, Crăiesti, Cristesti, Cuci, Deda, Eremitu, Ernei, Fântânele, Fărăgău, Găiesti, Gheorghe Doja, Ghindari, Glodeni, Gomesti, Grebenisu de Câmpie, Gurghiu, Hodac, Hodosa, Ibănesti, Iclănzel, Ideciu de Jos, lernut, Livezi, Ludus, Lunca, Lunca Bradului, Mădăras, Magherani, Mica, Miercurea Nirajului, Mihesu de Câmpie, Nades, Neaua, Ogra, Pănet, Papiu Marian, Păsăreni, Petelea, Pogăceaua, Răstolita, Reghin, Riciu, Rusii-Munti, Sângeorgiu de Pădure, Sărăteni, Sărmasu, Saschiz, Săulia, Sincai, Sâncraiu de Mures, Sângeorgiu de Mures, Singer, Sânpaul, Sânpetru de Câmpie, Sântana de Mures, Solovăstru, Sovata, Stânceni, Suplac, Suseni, Tăureni, Târgu Mures, Ungheni, Valea Largă, Vărgata, Vătava, Vetca, Viisoara, Vânători, Voivodeni, Zagar, Zău de Câmpie

Judetul Sibiu - localitătile: Alma, Blăjel, Boita, Cristian, Dârlos, Dumbrăveni, Gura Râului, Hochilag, Iacobeni, Jina, Merghindeal, Miercurea Sibiului, Orlat, Poiana Sibiului, Poplaca, Răsinari, Râu Sadului, Sadu, Săliste, Tălmaciu, Tilisca, Turnu Rosu

3.3.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT SI OXIZI DE AZOT (NO2/NOx)

Judetul Alba - localitătile: Abrud, Aiud, Alba Iulia, Albac, Almasu Mare, Arieseni, Avram lancu, Baia de Aries, Berghin, Bistra, Blaj, Blandiana, Bucium, Câlnic, Câmpeni, Cenade, Cergău, Ceru-Băcăinti, Cetatea de Baltă, Ciugud, Ciuruleasa, Craciunelu de Jos, Cricău, Cugir, Cut, Daia Română, Dostat, Gâlda de Jos, Gârbova, Garda de Sus, Hopârta, Horea, Ighiu, Întregalde, Jidvei, Livezile, Lopadea Nouă, Lunca Muresului, Lupsa, Metes, Mihalt, Mirăslău, Mogos, Ocna Mures, Ocolis, Ohaba, Pianu, Poiana Vadului, Ponor, Posaga, Rădesti, Râmet, Râmetea, Rosia de Secas, Rosia Montană, Sălciua, Sălistea, Sâncel, Sântimbru, Săsciori, Scărisoara, Sibot, Sohodol, Sona, Spring, Stremt, Sugag, Teius, Unirea, Vadu Motilor, Valea Lungă, Vintu de Jos, Vidra, Zlatna

Judetul Brasov - localitătile: Apata, Augustin, Beclean, Bran, Budila, Bunesti, Cata, Cincu, Codlea, Comana, Cristian, Crizbav, Drăgus, Dumbrăvita, Făgăras, Feldioara, Fundata, Ghimbav, Hălchiu, Hârseni, Hoghiz, Holbav, Homorod, Jibert, Lisa, Măierus, Mândra, Moieciu, Ormenis, Părău, Poiana Mărului, Predeal, Prejmer, Racos, Râsnov, Recea, Rupea, Sâmbăta de Sus, Sercaia, Sinca, Sinca Nouă, Soars, Târlungeni, Teliu, Ticusu, Ucea, Ungra, Vama Buzăului, Victoria, Vistea, Voila, Vulcan, Zărnesti

Judetul Covasna - localitătile: Aita Mare, Arcus, Baraolt, Barcani, Bătani, Belin, Bixad, Bodoc, Borosneu Mare, Brădut, Brates, Bretcu, Cătălina, Cernat, Chichis, Comandau, Covasna, Dalnic, Dobârlău, Ghelinta, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Întorsura Buzăului, Lemnia, Malnas, Mereni, Micfalău, Moacsa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sfântu Gheorghe, Sita Buzăului, Târgu Secuiesc, Turia, Vâlcele, Valea Crisului, Valea Mare, Vârghis, Zăbala, Zagon

Judetul Harghita - localitătile: Atid, Avrămesti, Băile Tusnad, Bălan, Bilbor, Borsec, Brădesti, Căpâlnita, Cârta, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Ciumani, Corbu, Corund, Cozmeni, Cristuru Secuiesc, Dănesti, Dârjiu, Dealu, Ditrău, Feliceni, Frumoasa, Gălăutas, Gheorgheni, Joseni, Lăzarea, Leliceni, Lueta, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Lupeni, Mădăras, Mărtinis, Meresti, Mihăileni, Mugeni, Ocland, Odorheiu Secuiesc, Păuleni-Ciuc, Plăiesii de Jos, Porumbeni, Praid, Racu, Remetea, Săcel, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Sărmas, Satu Mare, Secuieni, Siculeni, Simonesti, Subcetate, Suseni, Tomesti, Toplita, Tulghes, Tusnad, Ulies, Vărsag, Vlahita, Voslăbeni, Zetea

Judetul Mures - localitătile: Albesti, Alunis, Apold, Băla, Bălăuseri, Batos, Beica de Jos, Bereni, Brâncovenesti, Breaza, Chibed, Chiheru de Jos, Cozma, Crăiesti, Cucerdea, Danes, Deda, Eremitu, Ernei, Fântânele, Fărăgău, Găiesti, Ghindari, Glodeni, Gornesti, Gurghiu, Hodac, Hodosa, Ibănesti, Ideciu de Jos, Lunca, Lunca Bradului, Măgherani, Miercurea Nirajului, Mihesu de Câmpie, Nades, Neaua, Păsăreni, Petelea, Pogăceaua, Răstolita, Reghin, Riciu, Rusii-Munti, Sângeorgiu de Pădure, Sărăteni, Sărmasu, Saschiz, Sighisoara, Sânpetru de Câmpie, Solovăstru, Sovata, Stânceni, Suseni, Valea Largă, Vărgata, Vătava, Vetca, Vânători, Voivodeni, Zagar

Judetul Sibiu - localitătile: Agnita, Alma, Altina, Apoldu de Jos, Arpasu de Jos, Atei, Avrig, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bârghis, Blăjel, Boita, Brădeni, Brateiu, Bruiu, Cârta, Cârtisoara, Chirpăr, Cisnădie, Copsa Mică, Cristian, Dârlos, Dumbrăveni, Gura Râului, Hochilag, Iacobeni, Jina, Laslea, Loamnes, Ludos, Marpod, Merghindeal, Micasasa, Miercurea Sibiului, Mihăileni, Mosna, Nocrich, Ocna Sibiului, Orlat, Păuca, Poiana Sibiului, Poplaca, Porumbacu de Jos, Racovita, Răsinari, Râu Sadului, Rosia, Sadu, Săliste, Seica Mare, Seica Mică, Slimnic, Sura Mare, Sura Mică, Tălmaciu, Tilisca, Turnu Rosu, Valea Viilor, Vurpăr

3.3.3. - PENTRU PLUMB (Pb)

Judetul Alba - localitătile: Abrud, Aiud, Alba Iulia, Albac, Almasu Mare, Arieseni, Avram lancu, Baia de Aries, Berghin, Bistra, Blaj, Blandiana, Bucium, Câlnic, Câmpeni, Cenade, Cergău, Ceru-Băcăinti, Cetatea de Baltă, Ciugud, Ciuruleasa, Craciunelu de Jos, Cricău, Cugir, Cut, Daia Română, Dostat, Fărău, Gâlda de Jos, Gârbova, Garda de Sus, Hopârta, Horea, Ighiu, Întregalde, Jidvei, Livezile, Lopadea Nouă, Lunca Muresului, Lupsa, Metes, Mihalt, Mirăslău, Mogos, Nasloc, Ocna Mures, Ocolis, Ohaba, Pianu, Poiana Vadului, Ponor, Posaga, Rădesti, Râmet, Râmetea, Rosia de Secas, Rosia Montană, Sălciua, Sălistea, Sâncel, Sântimbru, Săsciori, Scărisoara, Sebes, Sibot, Sohodol, Sona, Spring, Stremt, Sugag, Teius, Unirea, Vadu Motilor, Valea Lungă, Vintu de Jos, Vidra, Zlatna

Judetul Brasov - localitătile: Apata, Augustin, Beclean, Bran, Brasov, Budila, Bunesti, Cata, Cincu, Codlea, Comana, Cristian, Crizbav, Drăgus, Dumbrăvita, Făgăras, Feldioara, Fundata, Ghimbav, Hălchiu, Hârseni, Hoghiz, Holbav, Homorod, Jibert, Lisa, Măierus, Mândra, Moieciu, Ormenis, Părău, Poiana Mărului, Predeal, Prejmer, Racos, Râsnov, Recea, Rupea, Săcele, Sâmbăta de Sus, Sânpetru, Sercaia, Sinca, Sinca Nouă, Soars, Târlungeni, Teliu, Ticusu, Ucea, Ungra, Vama Buzăului, Victoria, Vistea, Voila, Vulcan, Zărnesti

Judetul Covasna - localitătile: Aita Mare, Arcus, Baraolt, Barcani, Bătani, Belin, Bixad, Bodoc, Borosneu Mare, Brădut, Brates, Bretcu, Cătălina, Cernat, Chichis, Comandau, Covasna, Dalnic, Dobârlău, Ghelinta, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Întorsura Buzăului, Lemnia, Malnas, Mereni, Micfalău, Moacsa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sfântu Gheorghe, Sita Buzăului, Târgu Secuiesc, Turia, Vâlcele, Valea Crisului, Valea Mare, Vârghis, Zăbala, Zagon

Judetul Harghita - localitătile: Atid, Avrămesti, Băile Tusnad, Bălan, Bilbor, Borsec, Brădesti, Căpâlnita, Cârta, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Ciumani, Corbu, Corund, Cozmeni, Cristuru Secuiesc, Dănesti, Dârjiu, Dealu, Ditrău, Feliceni, Frumoasa, Gălăutas, Gheorgheni, Joseni, Lăzarea, Leliceni, Lueta, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Lupeni, Mădăras, Mărtinis, Meresti, Miercurea-Ciuc, Mihăileni, Mugeni, Ocland, Odorheiu Secuiesc, Păuleni-Ciuc, Plăiesii de Jos, Porumbeni, Praid, Racu, Remetea, Săcel, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Sărmas, Satu Mare, Secuieni, Siculeni, Simonesti, Subcetate, Suseni, Tomesti, Toplita, Tulghes, Tusnad, Ulies, Vărsag, Vlahita, Voslăbeni, Zetea

Judetul Mures - localitătile: Acătari, Adămus, Albesti, Alunis, Apold, Atintis, Băgaciu, Bahnea, Băla, Bălăuseri, Bând, Batos, Beica de Jos, Bereni, Bichis, Brâncovenesti, Breaza, Ceausu de Câmpie, Chetani, Chibed, Chiheru de Jos, Coroisânmărtin, Corunca, Cozma, Crăciunesti, Crăiesti, Cristesti, Cucerdea, Cuci, Danes, Deda, Eremitu, Ernei, Fântânele, Fărăgău, Găiesti, Gănesti, Gheorghe Doja, Ghindari, Glodeni, Gornesti, Grebenisu de Câmpie, Gurghiu, Hodac, Hodosa, Ibănesti, Iclănzel, Ideciu de Jos, lernut, Livezeni, Ludus, Lunca, Lunca Bradului, Mădăras, Măgherani, Mica, Miercurea Nirajului, Mihesu de Câmpie, Nades, Neaua, Ogra, Pănet, Papiu llarian, Păsăreni, Petelea, Pogăceaua, Răstolita, Reghin, Riciu, Rusii-Munti, Sângeorgiu de Pădure, Sărăteni, Sărmasu, Saschiz, Săulia, Sighisoara, Sincai, Sâncraiu de Mures, Sângeorgiu de Mures, Singer, Sânpaul, Sânpetru de Câmpie, Sântana de Mures, Solovăstru, Sovata, Stânceni, Suplac, Suseni, Târnăveni, Tăureni, Târgu Mures, Ungheni, Valea Largă, Vărgata, Vătava, Vetca, Viisoara, Vânători, Voivodeni, Zagar, Zău de Câmpie

Judetul Sibiu - localitătile: Agnita, Alma, Altina, Apoldu de Jos, Arpasu de Jos, Atei, Avrig, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bârghis, Blăjel, Boita, Brădeni, Brateiu, Bruiu, Cârta, Cârtisoara, Chirpăr, Cisnădie, Cristian, Dârlos, Dumbrăveni, Gura Râului, Hochilag, Iacobeni, Jina, Laslea, Loamnes, Ludos, Marpod, Merghindeal, Micăsasa, Miercurea Sibiului, Mihăileni, Mosna, Nocrich, Ocna Sibiului, Orlat, Păuca, Poiana Sibiului, Poplaca, Porumbacu de Jos, Racovita, Răsinari, Râu Sadului, Rosia, Sadu, Săliste, Seica Mare, Seica Mică, Selimbăr, Sibiu, Slimnic, Sura Mare, Sura Mică, Tălmaciu, Tilisca, Turnu Rosu, Vurpăr

3.3.4. - PENTRU MONOXID DE CARBON (CO)

Judetul Alba - localitătile: Abrud, Aiud, Alba Iulia, Albac, Almasu Mare, Arieseni, Avram lancu, Baia de Aries, Berghin, Bistra, Blaj, Blandiana, Bucium, Câlnic, Câmpeni, Cenade, Cergău, Ceru-Băcăinti, Cetatea de Baltă, Ciugud, Ciuruleasa, Crăciunelu de Jos, Cricău, Cugir, Cut, Daia Română, Dostat, Fărău, Gâlda de Jos, Gârbova, Garda de Sus, Hopârta, Horea, Ighiu, Întregalde, Jidvei, Livezile, Lopadea Nouă, Lunca Muresului, Lupsa, Metes, Mihalt, Mirăslău, Mogos, Noslac, Ocna Mures, Ocolis, Ohaba, Pianu, Poiana Vadului, Ponor, Posaga, Rădesti, Râmet, Râmetea, Rosia de Secas, Rosia Montană, Sălciua, Sălistea, Sâncel, Sântimbru, Săsciori, Scărisoara, Sebes, Sibot, Sohodol, Sona, Spring, Stremt, Sugag, Teius, Unirea, Vadu Motilor, Valea Lungă, Vintu de Jos, Vidra, Zlatna

Judetul Brasov - localitătile: Apata, Augustin, Beclean, Bod, Bran, Brasov, Budila, Bunesti, Cata, Cincu, Codlea, Comana, Cristian, Crizbav, Drăgus, Dumbrăvita, Făgăras, Feldioara, Fundata, Ghimbav, Hălchiu, Hărman, Hârseni, Hoghiz, Holbav, Homorod, Jibert, Lisa, Măierus, Mândra, Moieciu, Ormenis, Părău, Poiana Mărului, Predeal, Prejmer, Racos, Râsnov, Recea, Rupea, Săcele, Sâmbăta de Sus, Sânpetru, Sercaia, Sinca, Sinca Nouă, Soars, Târlungeni, Teliu, Ticusu, Ucea, Ungra, Vama Buzăului, Victoria, Vistea, Voila, Vulcan, Zărnesti

Judetul Covasna - localitătile: Aita Mare, Arcus, Baraolt, Barcani, Bătani, Belin, Bixad, Bodoc, Borosneu Mare, Brădut, Brates, Bretcu, Cătălina, Cernat, Chichis, Comandau, Covasna, Dalnic, Dobârlău, Ghelinta, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Întorsura Buzăului, Lemnia, Malnas, Mereni, Micfalău, Moacsa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sfântu Gheorghe, Sita Buzăului, Târgu Secuiesc, Turia, Vâlcele, Valea Crisului, Valea Mare, Vârghis, Zăbala, Zagon

Judetul Harghita - localitătile: Atid, Avrămesti, Băile Tusnad, Bălan, Bilbor, Borsec, Brădesti, Căpâlnita, Cârta, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Ciumani, Corbu, Corund, Cozmeni, Cristuru Secuiesc, Dănesti, Dârjiu, Dealu, Ditrău, Feliceni, Frumoasa, Gălăutas, Gheorgheni, Joseni, Lăzarea, Leliceni, Lueta, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Lupeni, Mădăras, Mărtinis, Meresti, Miercurea-Ciuc, Mihăileni, Mugeni, Ocland, Odorheiu Secuiesc, Păuleni-Ciuc, Plăiesii de Jos, Porumbeni, Praid, Racu, Remetea, Săcel, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Sărmas, Satu Mare, Secuieni, Siculeni, Simonesti, Subcetate, Suseni, Tomesti, Toplita, Tulghes, Tusnad, Ulies, Vărsag, Vlahita, Voslăbeni, Zetea

Judetul Mures - localitătile: Atid, Avrămesti, Băile Tusnad, Bălan, Bilbor, Borsec, Brădesti, Căpâlnita, Cârta, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Ciumani, Corbu, Corund, Cozmeni, Cristuru Secuiesc, Dănesti, Dârjiu, Dealu, Ditrău, Feliceni, Frumoasa, Gălăutas, Gheorgheni, Joseni, Lăzarea, Leliceni, Lueta, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Lupeni, Mădăras, Mărtinis, Meresti, Miercurea-Ciuc, Mihăileni, Mugeni, Ocland, Odorheiu Secuiesc, Pâuleni-Ciuc, Plăiesii de Jos, Porumbeni, Praid, Racu, Remetea, Săcel, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Sărmas, Satu Mare, Secuieni, Siculeni, Simonesti, Subcetate, Suseni, Tomesti, Toplita, Tulghes, Tusnad, Ulies, Vărsag, Vlahita, Voslăbeni, Zetea

Judetul Sibiu - localitătile: Agnita, Alma, Altina, Apoldu de Jos, Arpasu de Jos, Atei, Avrig, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bârghis, Blăjel, Boita, Brădeni, Brateiu, Bruiu, Cârta, Cârtisoara, Chirpăr, Cisnădie, Copsa Mică, Cristian, Dârlos, Dumbrăveni, Gura Râului, Hochilag, Iacobeni, Jina, Laslea, Loamnes, Ludos, Marpod, Medias, Merghindeal, Micăsasa, Miercurea Sibiului, Mihăileni, Mosna, Nocrich, Ocna Sibiului, Orlat, Păuca, Poiana Sibiului, Poplaca, Porumbacu de Jos, Racovita, Răsinari, Râu Sadului, Rosia, Sadu, Săliste, Seica Mare, Seica Mică, Selimbăr, Sibiu, Slimnic, Sura Mare, Sura Mică, Tălmaciu, Târnava, Tilisca, Turnu Rosu, Valea Viilor, Vurpăr

3.3.5. - PENTRU BENZEN (C6H6)

Judetul Alba - localitătile: Abrud, Aiud, Alba Iulia, Albac, Almasu Mare, Arieseni, Avram lancu, Baia de Aries, Berghin, Bistra, Blaj, Blandiana, Bucium, Câlnic, Câmpeni, Cenade, Cergău, Ceru-Băcăinti, Cetatea de Baltă, Ciugud, Ciuruleasa, Crăciunelu de Jos, Cricău, Cugir, Cut, Daia Română, Dostat, Fărău, Gâlda de Jos, Gârbova, Garda de Sus, Hopârta, Horea, Ighiu, Întregalde, Jidvei, Livezile, Lopadea Nouă, Lunca Muresului, Lupsa, Metes, Mihalt, Mirăslău, Mogos, Noslac, Ocna Mures, Ocolis, Ohaba, Pianu, Poiana Vadului, Ponor, Posaga, Rădesti, Râmet, Râmetea, Rosia de Secas, Rosia Montană, Sălciua, Sălistea, Sâncel, Sântimbru, Săsciori, Scărisoara, Sebes, Sibot, Sohodol, Sona, Spring, Stremt, Sugag, Teius, Unirea, Vadu Motilor, Valea Lungă, Vintu de Jos, Vidra, Zlatna

Judetul Brasov - localitătile: Apata, Augustin, Beclean, Bod, Bran, Brasov, Budila, Bunesti, Cata, Cincu, Codlea, Comana, Cristian, Crizbav, Drăgus, Dumbrăvita, Făgăras, Feldioara, Fundata, Ghimbav, Hălchiu, Hărman, Hârseni, Hoghiz, Holbav, Homorod, Jibert, Lisa, Măierus, Mândra, Moieciu, Ormenis, Părău, Poiana Mărului, Predeal, Prejmer, Racos, Râsnov, Recea, Rupea, Săcele, Sâmbăta de Sus, Sânpetru, Sercaia, Sinca, Sinca Nouă, Soars, Târlungeni, Teliu, Ticusu, Ucea, Ungra, Vama Buzăului, Victoria, Vistea, Voila, Vulcan, Zărnesti

Judetul Covasna - localitătile: Aita Mare, Arcus, Baraolt, Barcani, Bătani, Belin, Bixad, Bodoc, Borosneu Mare, Brădut, Brates, Bretcu, Cătălina, Cernat, Chichis, Comandau, Covasna, Dalnic, Dobârlău, Ghelinta, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Întorsura Buzăului, Lemnia, Malnas, Mereni, Micfalău, Moacsa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Sfântu Gheorghe, Sita Buzăului, Târgu Secuiesc, Turia, Vâlcele, Valea Crisului, Valea Mare, Vârghis, Zăbala, Zagon

Judetul Harghita - localitătile: Atid, Avrămesti, Băile Tusnad, Bălan, Bilbor, Borsec, Brădesti, Căpâlnita, Cârta, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Ciumani, Corbu, Corund, Cozmeni, Cristuru Secuiesc, Dănesti, Dârjiu, Dealu, Ditrău, Feliceni, Frumoasa, Gălăutas, Gheorgheni, Joseni, Lăzarea, Leliceni, Lueta, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Lupeni, Mădăras, Mărtinis, Meresti, Miercurea-Ciuc, Mihăileni, Mugeni, Ocland, Odorheiu Secuiesc, Păuleni-Ciuc, Plăiesii de Jos, Porumbeni, Praid, Racu, Remetea, Săcel, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sânsimion, Sântimbru, Sărmas, Satu Mare, Secuieni, Siculeni, Simonesti, Subcetate, Suseni, Tomesti, Toplita, Tulghes, Tusnad, Ulies, Vărsag, Vlahita, Voslăbeni, Zetea

Judetul Mures - localitătile: Acătari, Adămus, Albesti, Alunis, Apold, Atintis, Băgaciu, Bahnea, Băla, Bălăuseri, Bând, Batos, Beica de Jos, Bereni, Bichis, Bogata, Brâncovenesti, Breaza, Ceausu de Câmpie, Chetani, Chibed, Chiheru de Jos, Coroisânmărtin, Corunca, Cozma, Crăciunesti, Crăiesti, Cristesti, Cucerdea, Cuci, Danes, Deda, Eremitu, Ernei, Fântânele, Fărăgău, Găiesti, Gănesti, Gheorghe Doja, Ghindari, Glodeni, Gornesti, Grebenisu de Câmpie, Gurghiu, Hodac, Hodosa, Ibănesti, Iclănzel, Ideciu de Jos, lernut, Livezeni, Ludus, Lunca, Lunca Bradului, Mădăras, Măgherani, Mica, Miercurea Nirajului, Mihesu de Câmpie, Nades, Neaua, Ogra, Pănet, Papiu Marian, Păsăreni, Petelea, Pogăceaua, Răstolita, Reghin, Riciu, Rusii-Munti, Sângeorgiu de Pădure, Sărăteni, Sărmasu, Saschiz, Săulia, Sighisoara, Sincai, Sâncraiu de Mures, Sângeorgiu de Mures, Singer, Sânpaul, Sânpetru de Câmpie, Sântana de Mures, Solovăstru, Sovata, Stânceni, Suplac, Suseni, Târnăveni, Tăureni, Târgu Mures, Ungheni, Valea Largă, Vărgata, Vătava, Vetca, Viisoara, Vânători, Voivodeni, Zagar, Zău de Câmpie

Judetul Sibiu - localitătile: Agnita, Alma, Altina, Apoldu de Jos, Arpasu de Jos, Atei, Avrig, Axente Sever, Bazna, Biertan, Bârghis, Blăjel, Boita, Brădeni, Brateiu, Bruiu, Cârta, Cârtisoara, Chirpăr, Cisnădie, Copsa Mică, Cristian, Dârlos, Dumbrăveni, Gura Râului, Hochilag, Iacobeni, Jina, Laslea, Loamnes, Ludos, Marpod, Medias, Merghindeal, Micăsasa, Miercurea Sibiului, Mihăileni, Mosna, Nocrich, Ocna Sibiului, Orlat, Păuca, Poiana Sibiului, Poplaca, Porumbacu de Jos, Racovita, Răsinari, Râu Sadului, Rosia, Sadu, Săliste, Seica Mare, Seica Mică, Selimbăr, Sibiu, Slimnic, Sura Mare, Sura Mică, Tălmaciu, Târnava, Tilisca, Turnu Rosu, Valea Viilor, Vurpăr.

 

ANEXA Nr. 2

 

REPREZENTAREA GRAFICĂ

a distributiei spatiale a concentratiilor de poluanti emisi în atmosferă în Regiunea 7

 

2.1.1. Distributia spatială a concentratiei maxime orare pentru SO2

2.1.2. Distributia spatială a concentratiei maxime zilnice pentru SO2

2.1.3. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru SO2

2.2.1. Distributia spatială a concentratiei maxime orare pentru NO2

2.2.2. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru NO2

2.2.3. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru NOx

2.3.1. Distributia spatială a concentratiei maxime zilnice pentru PM10

2.3.2. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru PM10

2.4. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru Pb

2.5. Distributia spatială a valorilor maxime zilnice ale concentratiilor medii pe 8 ore pentru CO

2.6. Distributia spatială a concentratiei medii anuale pentru C6H6

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului fisei de evidentă a fiecărei grădini zoologice si fiecărui acvariu public, precum si a Registrului national al grădinilor zoologice si acvariilor publice

 

În baza prevederilor art. 16 din Legea grădinilor zoologice si acvariilor publice nr. 191/2002, completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2007,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile,

în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul fisei de evidentă a fiecărei grădini zoologice si fiecărui acvariu public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Totalitatea fiselor de evidentă a tuturor grădinilor zoologice si acvariilor publice din România constituie Registrul national al grădinilor zoologice si acvariilor publice.

Art. 3. - Fisa de evidentă a fiecărei grădini zoologice si fiecărui acvariu public se realizează în format electronic si se deschide la nivelul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - (1) Lista informatiilor cuprinse în fisa de evidentă a fiecărei grădini zoologice si fiecărui acvariu public se actualizează în functie de evolutia legislatiei comunitare în domeniul grădinilor zoologice si al acvariilor publice.

(2) Informatia înregistrată în fisa de evidentă a fiecărei grădini zoologice si fiecărui acvariu este publică.

Art. 5. - (1) Administratorii grădinilor zoologice si acvariilor publice au obligatia să tină înregistrări pe suport hârtie si în format electronic, În conformitate cu cerintele fiselor de evidentă a fiecărei grădini zoologice si fiecărui acvariu public, pe care să le pună la dispozitia agentiei judetene pentru protectia mediului sau altor autorităti cu atributii în domeniu.

(2) Fiecare agentie judeteană pentru protectia mediului colectează si actualizează trimestrial date, În conformitate cu cerintele fiselor de evidentă a fiecărei grădini zoologice si fiecărui avcariu public, existente la nivel local, pe care le transmite agentiei regionale pentru protectia mediului din regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul.

(3) Fiecare agentie regională pentru protectia mediului centralizează datele specifice privind grădinile zoologice si acvariile publice, pe care le transmite trimestrial Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

(4) Agentia Natională pentru Protectia Mediului centralizează datele în vederea realizării fisei de evidentă a fiecărei grădini zoologice si fiecărui acvariu public.

(5) Agentia Natională pentru Protectia Mediului actualizează periodic fisele de evidentă a grădinilor zoologice si acvariilor publice si, pe baza datelor relevante privind grădinile zoologice si acvariile publice, transmite Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile un raport anual privind situatia grădinilor zoologice si a acvariilor publice, În termen de 60 de zile de la încheierea anului calendaristic pentru care se face raportul.

(6) Agentia Natională pentru Protectia Mediului informează Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile asupra modificărilor semnificative apărute în fisele de evidentă a fiecărei grădini zoologice si fiecărui acvariu public, care ar putea avea un impact la nivel national si international, si transmite date pentru actualizarea Registrului national al grădinilor zoologice si acvariilor publice.

(7) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile avizează raportul anual prevăzut la alin. (5).

Art. 6. - Registrul national al grădinilor zoologice si acvariilor publice se înfiintează la nivelul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si se gestionează de către directia care coordonează conservarea biodiversitătii, pe baza datelor furnizate de către autoritătile teritoriale pentru protectia mediului, În conformitate cu prevederile art. 5.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 27 aprilie 2007.

Nr. 755.

 

ANEXĂ

 

MODELUL

fisei de evidentă a fiecărei grădini zoologice sau fiecărui acvariu public

 

Nr. fisei ............................................ din data de ............................................

 

Denumirea grădinii zoologice/acvariului public .............................................................................

Numele si prenumele proprietarului ..............................................................................................

Tipul de proprietate ....................................................................................................................

Numele si prenumele administratorului .........................................................................................

Adresa institutiei............................................

Telefon ............................. fax .............................. e-mail .........................., adresa paginii de internet .............................

Data înfiintării grădinii zoologice/acvariului public ........................................................................

Suprafata totală a institutiei (m2) ..................................................................................................

Suprafata amplasamentelor (m2) ..................................................................................................

Numărul autorizatiei de mediu .....................................................................................................

Data emiterii ...............................................................................................................................

Data expirării ..............................................................................................................................

Numărul autorizatiei sanitar-veterinare ..........................................................................................

Data emiterii ...............................................................................................................................

Data expirării ..............................................................................................................................

Numărul total de specii ...............................................................................................................

Numărul total de exemplare .........................................................................................................

Activităti de conservare a speciilor...............................................................................................

Date despre Planul colectiei de animale .......................................................................................

Date despre Planul de austeritate pentru animale, În cazul închiderii grădinii zoologice/ acvariului public sau în cazul întreruperii subventiilor ............................................................................

Activităti de educare si sensibilizare a publicului ..........................................................................

Colaborări cu alte grădini zoologice/acvarii publice si/sau cu alte oganizatii

Surse de finantare ......................................................................................................................

Lista speciilor de animale din colectie

1. Denumirea comună si denumirea stiintifică a speciilor de animale ..............................................

2. Sexul indivizilor din colectie ....................................................................................................

3. Provenienta indivizilor .............................................................................................................

4. Intrări de specii în colectie până la data de 31 decembrie a anului ........................

4.1. Specii de vertebrate/nevertebrate intrate în colectie până la 31 decembrie

4.1.1. Număr de indivizi născuti/eclozati în captivitate (denumirea comună, denumirea stiintifică, sexul, data)

..............................................................................................

4.1.2. Donatii (data, denumirea comună, denumirea stiintifică, sexul) ..............................

4.1.3. Cumpărări (data, denumirea comună, denumirea stiintifică, sexul) ..........................

4.1.4. Schimburi (data, denumirea comună, denumirea stiintifică, sexul) ..........................

4.1.5. Număr de indivizi intrati în colectie din alte cauze (data, denumirea comună, denumirea stiintifică, sexul) ............................................................................................................

5. Specii de animale iesite din colectie până la data de 31 decembrie a anului pentru care se completează Registrul ............................................................................................................

5.1. Specii de vertebrate/nevertebrate iesite din colectie până la 31 decembrie

5.1.1. Număr de indivizi evadati (data, denumirea comună, denumirea stiintifică, sexul)

5.1.2. Număr de indivizi decedati (data, denumirea comună, denumirea stiintifică, sexul)

5.1.3. Număr de indivizi iesiti din colectie prin donatie (data, denumirea comună, denumirea stiintifică, sexul) si locul unde se expediază fiecare individ

5.1.4. Număr de indivizi iesiti din colectie prin schimburi cu alte grădini zoologice/acvarii publice/delfinarii (data, denumirea comună, denumirea stiintifică, sexul) si locul unde se expediază fiecare individ ......................................................................

5.1.5. Număr de indivizi iesiti din colectie din alte cauze (data, denumirea comună, denumirea stiintifică, sexul) .......................................................................................