MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 303         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 7 mai 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

116. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice

 

499. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice

 

117. - Lege pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

500. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

119. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat

 

502. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 231 din 20 martie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, si ale art. 851 si 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

Decizia nr. 338 din 3 aprilie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

31. - Ordonantă de urgentă privind completarea art. 23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

357. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei si cadastrului si a Programului de colaborare între Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din România si Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie din Republica Moldova în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei si teledetectiei, semnate la Chisinău la 29 aprilie 1999, si a Acordului convenit prin schimb de note verbale dintre Ministerul Afacerilor Externe al României si Ambasada Republicii Moldova la Bucuresti, la 28 iunie 2000 si, respectiv, la 4 august 2000, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei si cadastrului si a Programului de colaborare între Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din România si Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie din Republica Moldova în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei si teledetectiei, semnate la Chisinău la 29 aprilie 1999

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei si cadastrului

 

Program de colaborare între Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din România si Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie din Republica Moldova în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei si teledetectiei

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

119. - Decizie pentru numirea domnului Akos Derzsi în functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

274. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Catalogului national cu produse, profile si pachete de protectie INFOSEC - versiunea aprilie 2007

 

734. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind organizarea si desfăsurarea, în perioada 17-24 iunie 2007, a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care postul de manager nu a fost ocupat în urma concursurilor desfăsurate în lunile noiembrie 2006 si martie 2007

 

748. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 mai 2007.

Nr. 116.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 aprilie 2007.

Nr. 499.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 11 aiin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 11 alineatul (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) reparatii si înlocuiri de tâmplărie interioară si exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor si tâmplăriei, inclusiv în situatia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu exceptia clădirilor declarate monumente istorice, în conditiile legii;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 mai 2007.

Nr. 117.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 aprilie 2007.

Nr. 500.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 73 din 29 august 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 31 august 2002, cu completările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 155 alin. (1) si cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 mai 2007.

Nr. 119.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 aprilie 2007.

Nr. 502.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 231

din 20 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor  publice, stabilite prin titluri executorii, si ale art. 851 si 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, si ale art. 851 si 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, exceptie ridicată de Societatea Comercială „O.N.T Carpati” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 9.412/4/2006 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 29 august 2006, pronuntată în Dosarul nr. 9.412/4/2006, Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, si ale art. 851 si 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „O.N.T Carpati” - S.A. din Bucuresti într-o cauză ce are ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece contravin art. 1 alin. (3), art. 16, art. 21 alin. (3), art. 44 alin. (1) si art. 53 din Constitutie, precum si art. 1 din Protocolul aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Se arată că prevederile art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 lezează drepturile si interesele legitime ale creditorilor, creând un regim discriminatoriu, de favoare pentru debitorii institutii publice, si o protectie sporită a proprietătii private a institutiilor publice în dauna altor subiecte de drept, titulare de creante certe, lichide si exigibile. Exceptarea tuturor bunurilor ce sunt în proprietatea privată a institutiilor publice, precum si a tuturor veniturilor acestor institutii de la executarea obligatiilor de plată ce le revin acestora contravine dispozitiilor art. 44 alin. (2) din Constitutie.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2005, se arată că si acestea sunt neconstitutionale, deoarece creează un statut privilegiat Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin scutirea de taxe de timbru, timbru judiciar, cautiuni si orice alte taxe în cazul cererilor formulate de acesta si în cazul altor acte procedurale efectuate de si pentru acesta în orice fel de cauze.

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, face referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 851 si 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 este neîntemeiată. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002, se arată că acestea contravin art. 21 alin. (3) din Constitutie. În acest sens, arată că dispozitiile criticate prin care sunt reglementate conditiile de executare a obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, creează o stare de imposibilitate pentru creditori de a-si pune în executare o hotărâre judecătorească pronuntată împotriva institutiilor publice, în situatia în care acestea nu plătesc de bunăvoie. Executarea unei hotărâri judecătoresti este considerată a fi parte integrantă din „proces” în sensul art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, statul având obligatia de a se supune unei hotărâri judecătoresti pronuntate împotriva lui, executarea unei hotărâri neputând fi împiedicată, anulată sau întârziată într^un mod excesiv.

În continuare, se arată că dispozitiile art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 contravin si prevederilor art. 44 din Constitutie prin instituirea de către normele criticate a unor limite ale executării hotărârilor judecătoresti pronuntate împotriva institutiilor publice, creându-se un exces de protectie pentru institutiile publice în raporturile acestora cu creditorul privat. Finalitatea de protectie a patrimoniului institutiilor publice pe care a avut-o în vedere legiuitorul apare nu numai ca excesivă, ci si instituită în detrimentul creditorilor statului.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitatea îl constituie:

- dispozitiile art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002;

- dispozitiile art. 851 si 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului; alin. (1) si (2) ale art. 851 si 86 au fost modificate prin art. II pct. 1 si 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2005, ordonantă aprobată prin Legea nr. 294/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 28 octombrie 2005; alin. (3) al art. 851 a fost modificat prin pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, ordonantă aprobată prin Legea nr. 184/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 23 mai 2006.

Textele de lege criticate au următorul continut:

- Art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002: „Executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice în temeiul titlurilor executorii se realizează din sumele aprobate prin bugetele acestora la titlul de cheltuieli la care se încadrează obligatia de plată respectivă.”;

- Art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002: „În procesul executării silite a sumelor datorate de către institutiile publice în baza unor titluri executorii trezoreria statului poate efectua numai operatiuni privind plăti dispuse de către ordonatorii de credite, în limita creditelor bugetare si a destinatiilor aprobate potrivit legii.”;

- Art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51 /1998: „(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 300 si ale art. 7203 alin. 2 din Codul de procedură civilă, apelul si recursul suspendă de drept executarea hotărârilor judecătoresti pronuntate în litigiile îndreptate împotriva A. V.A.S.

(2) Prin derogare de la dispozitiile art. 365 alin. 3 si ale art. 367 din Codul de procedură civilă, formularea actiunii în anulare împotriva hotărârii arbitra/e în litigiile prevăzute la alin. (1) suspendă de drept executarea sentintei arbitrate până la data solutionării irevocabile a actiunii în anulare.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplică până la data de 30 iunie 2006 inclusiv.”;

- Art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998: „Cererile formulate de A. V.A.S. si orice alte acte procedurale efectuate de si pentru aceasta în orice fel de cauze sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cautiuni si orice alte taxe.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) referitoare la statul român, art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 44 alin. (1) referitoare la garantarea dreptului de proprietate si a creantelor asupra statului si art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 529 din 11 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.025 din 18 noiembrie 2005, s-a pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002, retinând că ordonanta a cărei constitutionalitate este contestată are o evidentă finalitate de protectie a patrimoniului institutiilor publice, ca o premisă indispensabilă a desfăsurării activitătii lor în conditii optime si, prin aceasta, a îndeplinirii atributiilor ce le revin ca parte integrantă a mecanismului statului. De asemenea, Curtea a constatat că ar fi disproportionat si inechitabil a recunoaste creditorilor institutiilor publice dreptul de a-si valorifica creantele în conditiile dreptului comun, cu consecinta perturbării grave a activitătii ce constituie însăsi ratiunea de a fi a unor astfel de institutii. Curtea a mai retinut prin aceeasi decizie că, desi prin dispozitiile legale criticate se instituie anumite limite ale executării, în sensul că aceasta nu se poate face asupra oricăror resurse bănesti ale institutiilor publice, ci numai asupra celor alocate de la buget în acest scop, executarea silită a obligatiilor de plată ale institutiilor publice nu este împiedicată, de vreme ce, potrivit art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002, se instituie obligatia ordonatorilor de credite de a lua toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare, pentru efectuarea plătii sumelor stabilite prin titluri executorii. Instituirea de restrictii, impuse de ratiuni evidente, în valorificarea dreptului creditorului nu înseamnă negarea posibilitătii acestuia de a si-l realiza, tot asa cum instituirea unor termene pentru introducerea unei actiuni sau pentru exercitarea căilor de atac nu semnifică restrângerea accesului liber la justitie. Atâta vreme cât prevederile art. 44 alin. (1) din Constitutie, prin care se garantează creantele asupra statului, nu precizează că realizarea creantelor presupune executarea lor de îndată, atunci conditiile instituite în această materie prin ordonantă, chiar dacă afectează celeritatea procedurii, nu contravin Constitutiei. Ele urmăresc găsirea resurselor necesare pentru executarea obligatiilor, cu respectarea exigentelor impuse de constituirea si executarea bugetului, astfel încât nu fac decât să dea expresie obligatiei constitutionale a garantării obligatiilor asupra statului.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, Curtea constată că prin Decizia nr. 853 din 28 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 17 ianuarie 2007, a statuat că, potrivit art. 139 alin. (1) din Constitutie, „Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”. Asadar, este atributul exclusiv al legiuitorului să prevadă inclusiv scutirea institutiilor publice implicate în procesul de privatizare de la plata taxelor de timbru si a celorlalte taxe, având în vedere interesul general pe care-l prezintă aceste institutii publice. În plus, această scutire îsi are justificarea în strânsa legătură cu bugetul de stat, alimentat, printre altele, si prin încasarea taxelor judiciare a actiunilor în justitie promovate de acestea în interes public. Curtea a constatat că scutirea institutiilor publice implicate în procesul de privatizare de la plata taxelor de timbru si a celorlalte taxe nu este de natură să contravină niciunuia din principiile statuate în ari. 21 alin. (3) din Constitutie, întrucât în cadrul procesului ambele părti beneficiază de toate drepturile si garantiile procesuale care conditionează într-o societate democratică procesul echitabil, judecat într-un termen rezonabil de către o instantă independentă, impartială si stabilită prin lege.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, Curtea constată că, potrivit alin. (3) al art. 851, „dispozitiile alin. (1) si (2) se aplică până la data de 30 iunie 2006 inclusiv”. Prin urmare, se constată că, la data sesizării Curtii Constitutionale, prevederile art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 si-au încetat aplicabilitatea. Or, conform art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti ori de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare. Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi, în ceea ce priveste dispozitiile art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, si ale art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, exceptie ridicată de Societatea Comercială „O.N.T Carpati” - S.A. În Dosarul nr. 9.412/4/2006 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 martie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 338 din 3 aprilie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă – procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Minai Pompiliu Parotă, prin mandatar Vlad Eugen Parotă, în Dosarul nr. 2.035/2006 (nr. unic 169/229/2006) al Judecătoriei Fetesti.

La apelul nominal se prezintă, pentru autorul exceptiei, mandatarul ales si răspunde nepotul părtii Constanta Oatu, care nu a depus însă la dosar procură în acest sens. Se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia asa cum a fost formulată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 2.035/2006 (nr. unic 169/229/2006), Judecătoria Fetesti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, modificată si completată prin Legea nr. 247/2005, exceptie ridicată de Mihai Pompiliu Parotă, prin mandatar Vlad Eugen Parotă, în dosarul de ma[ sus, având ca obiect solutionarea unei cauze civile.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 44 referitoare la Dreptul de proprietate privată, deoarece se limitează reconstituirea dreptului de proprietate la suprafata maximă de 50 ha teren arabil.

Judecătoria Fetesti opinează că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textul legal criticat nu reprezintă o îngrădire a dreptului de proprietate privată. Prevederile privind garantarea si ocrotirea proprietătii se aplică numai după reconstituirea sau constituirea dreptului.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, modificate prin titlul VI art. I pct. 3 din Legea nr. 247/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, care au următorul continut:

„Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se face pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusă în cooperativa agricolă de productie sau preluată prin legi speciale ori în orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la aceleasi dispozitii si cu motivări similare. Astfel, prin Decizia nr. 43 din 4 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 11 aprilie 2003, Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate, pentru considerentele acolo arătate.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Mihai Pompiliu Parotă, prin mandatar Vlad Eugen Parotă, în Dosarul nr. 2.035/2006 (nr. unic 169/229/2006) al Judecătoriei Fetesti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 aprilie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind completarea art. 23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

Având în vedere necesitatea asigurării conditiilor corespunzătoare pentru ca cetătenii români aflati în străinătate în ziua organizării referendumului national pentru demiterea Presedintelui României, care nu se găsesc în proximitatea localitătii în care se află misiunea diplomatică sau oficiul consular, să îsi poată exercita dreptul la vot, în conditiile în care reglementările legale actuale nu permit organizarea decât a unei singure sectii de votare pe lângă misiunea diplomatică sau oficiul consular, toate aceste elemente vizând interesul public si constituind o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - La articolul 23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

„(11) În afara sectiilor de votare prevăzute la alin. (1), pot fi organizate, cu acordul guvernului din tara respectivă, sectii de votare si în alte localităti decât cele în care îsi au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 4 mai 2007.

Nr. 31.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei si cadastrului si a Programului de colaborare între Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din România si Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie din Republica Moldova în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei si teledetectiei, semnate la Chisinău la 29 aprilie 1999, si a Acordului convenit prin schimb de note verbale dintre Ministerul Afacerilor Externe âl României si Ambasada Republicii Moldova la Bucuresti, la 28 iunie 2000 si, respectiv, la 4 august 2000, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei si  cadastrului si a Programului de colaborare între Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din România si Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie din Republica Moldova în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei si teledetectiei, semnate la Chisinău la 29 aprilie 1999

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei si cadastrului si Programul de colaborare între Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din România si Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie din Republica Moldova în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei si teledetectiei, semnate la Chisinău la 29 aprilie 1999.

Art. 2. - Se aprobă Acordul convenit prin schimb de note verbale dintre Ministerul Afacerilor Externe al României si Ambasada Republicii Moldova la Bucuresti, la 28 iunie 2000 si, respectiv, la 4 august 2000, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei si cadastrului si a Programului de colaborare între Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din România si Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie din Republica Moldova în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei si teledetectiei, semnate la Chisinău la 29 aprilie 1999.

Art. 3. - Cheltuielile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acordului si programului de colaborare prevăzute la art. 1 se vor efectua în conformitate cu prevederile legale, din bugetul anual al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosgânian

 

Bucuresti, 11 aprilie 2007.

Nr. 357.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei si cadastrului

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părti,

având în vedere atât legăturile traditionale, cât si bunele relatii existente, manifestându-si năzuinta pentru dezvoltarea bazelor organizatorice si tehnico-stiintifice, precum si colaborarea si întrajutorarea reciprocă în domeniile geodeziei, cartografiei si cadastrului,

convinse de importanta stabilirii unui cadru juridic corespunzător privind desfăsurarea în bune conditii a cooperării în domeniile geodeziei, cartografiei si cadastrului,

prin institutiile lor de coordonare a acestor activităti - Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din România si Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie din Republica Moldova,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

În cadrul prezentului acord, părtile vor coopera în următoarele domenii de activitate:

- geodezie, astronomie geodezică, gravimetrie;

- topografie;

- fotogrammetrie si teledetectie;

- cartografie si cartoeditare a planurilor topografice si a hărtilor;

- cadastru;

- sistemele informationale geografice (GIS) si teritoriale (LIS);

- acordare de consultantă tehnică;

- pregătirea cadrelor în domeniile de activitate specifice si perfectionarea specialistilor în aceste domenii;

- colaborare tehnică si stiintifică între institutiile de specialitate din subordinea organelor de coordonare pe tară a activitătilor sus-mentionate;

- schimburi de materiale de literatură tehnică si stiintifică de specialitate.

Modalitătile practice de desfăsurare a cooperării în domeniile prevăzute la alin. 1 sunt cele prevăzute în Programul de colaborare între Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din România si Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie din Republica Moldova.

 

ARTICOLUL 2

 

Cele două părti vor colabora în domeniile prevăzute la art. 1, tinând seama de prevederile prezentului acord, de legislatia internă a fiecărei părti, precum si pe baza Programului de colaborare între Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din România si Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie din Republica Moldova, încheiat pe baza prezentului acord.

 

ARTICOLUL 3

 

Institutiile împuternicite să pună în aplicare prevederile prezentului acord pe teritoriile tărilor lor sunt:

- pentru România - Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie;

- pentru Republica Moldova - Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie.

 

ARTICOLUL 4

 

În vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord, părtile, prin organele de coordonare mentionate la art. 3, vor constitui comisii mixte de specialitate, pentru buna desfăsurare a activitătilor înscrise în Programul de colaborare. Organizarea si functionarea acestora se va stabili de către cele două părti, pentru fiecare domeniu de colaborare în parte.

Cheltuielile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului acord vor fi suportate de fiecare parte, cu respectarea legislatiei sale interne.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile îsi vor acorda sprijin reciproc pentru realizarea prezentului acord, precum si a eventualelor întelegeri ce vor fi încheiate în viitor pe baza acestuia.

 

ARTICOLUL 6

 

Eventualele divergente care ar putea apărea în legătură cu interpretarea si aplicarea prezentului acord, precum si a Programului de colaborare se vor solutiona pe calea consultărilor si a negocierilor între părti.

 

ARTICOLUL 7

 

Prevederile prezentului acord vor continua să se aplice si după încetarea valabilitătii lui, în ceea ce priveste contractele sau lucrările care sunt în curs de executare la data încetării valabilitătii.

 

ARTICOLUL 8

 

Prezentul acord poate fi modificat sau completat în scris de către părti, pe baza întelegerii dintre acestea.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani. Valabilitatea lui se va prelungi în mod automat pentru următoarele noi perioade de câte 5 ani, dacă niciuna dintre părti nu va înstiinta cealaltă parte, pe căi diplomatice, cu cel putin 6 luni înainte, despre expirarea valabilitătii prezentului acord si despre intentia sa de a-l denunta.

 

ARTICOLUL 10

 

Prezentul acord intră în vigoare la data ultimei notificări, pe căi diplomatice, privind îndeplinirea de către părti a procedurilor lor interne necesare intrării în vigoare a acestuia.

Încheiat la Chisinău la 29 aprilie 1999, în două exemplare originale, redactate în limba română, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Nicolae Petre Popescu

Pentru Guvernul Republicii Moldova,

Ion Stratulat

 

PROGRAM DE COLABORARE

între Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din România si Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie din Republica Moldova în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului,

fotogrammetriei si teledetectiei

 

Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din România si Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie din Republica Moldova, denumite în continuare părti, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scopul Programului

 

Scopul Programului de colaborare în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei si teledetectiei, elaborat de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din România si de Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie din Republica Moldova, denumit în continuare Program, constă în realizarea cooperării în domeniul cercetării stiintifice si dezvoltării acestor domenii, al schimbului de date si documente nesecrete de specialitate, de materiale de literatură tehnică de specialitate, precum si în pregătirea si perfectionarea specialistilor.

 

ARTICOLUL 2

Domeniile colaborării tehnico-stiintifice

 

Cele două părti îsi propun realizarea unei colaborări tehnico-stiintifice, după cum urmează:

1. Părtile sunt de acord cu realizarea unui program de colaborare tehnico-stiintifică în următoarele domenii:

a) cercetarea stiintifică privind retelele geodezice GPS si gravimetrice, precum si prelucrarea datelor obtinute pe baza acestora;

b) perfectionarea tehnologiilor actuale, precum si introducerea de tehnologii noi privind întocmirea, actualizarea si editarea planurilor topografice si a hărtilor;

c) cercetările privind sistemele informatice adecvate cadastrului;

d) studiile privind sistemele informationale geografice (GIS) si teritoriale (LIS), în vederea adoptării unor solutii optime de realizare si implementare a lor în activitatea curentă;

e) editarea în comun a unor produse cartografice;

f) acordarea de consultantă tehnică de specialitate;

g) pregătirea cadrelor în domeniile de activitate specifice, precum si perfectionarea modului de pregătire al specialistilor;

h) colaborarea tehnică si stiintifică între institutiile de specialitate din subordinea celor două părti, respectiv Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru din Bucuresti si Institutul de Geodezie, Prospectiuni Tehnice si Cadastru si Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului din Chisinău;

i) schimburile de materiale de literatură tehnică si stiintifică de specialitate.

2. Părtile vor constitui comisii proprii de specialisti, care urmează să ducă la îndeplinire prevederile prezentului program.

Întâlnirile de lucru ale comisiilor vor avea loc de regulă anual, alternativ la Bucuresti si la Chisinău, pe baza principiului reciprocitătii. Comisiile vor întocmi un program detaliat, care va intra în vigoare după semnarea lui de către reprezentantii autorizati ai fiecărei părti.

Analiza rezultatelor si stabilirea directiilor de desfăsurare a colaborării tehnico-stiintifice, la nivelul conducerii celor două institutii, vor avea loc la fiecare 2 ani, alternativ în România si în Republica Moldova, pe baza principiului reciprocitătii.

3. Părtile convin să înfiinteze o comisie mixtă de specialitate, care se va întâlni la solicitarea oricăreia dintre ele si de comun acord, alternativ, în capitala fiecărei tări, în scopul promovării si dezvoltării colaborării tehnico-

stiintifice de specialitate, în conformitate cu obiectivele si în spiritul prezentului program.

Comisia mixtă de specialitate va avea ca sarcini specifice analizarea modului de desfăsurare a relatiilor de colaborare din domeniile de specialitate ale celor două părti, prezentând institutiilor abilitate sau guvernelor lor propuneri de măsuri apte să contribuie la schimbul de informatii de specialitate bilaterale.

4. Evaluarea contributiei materiale a fiecărei părti în privinta lucrărilor abordate în comun se va face în cadrul întâlnirilor anuale ale specialistilor, pe baza criteriilor care vor fi puse de acord în cadrul acestor întâlniri. Colaborarea se va desfăsura în principal în echivalentă, fără a se avea în vedere decontarea reciprocă între părti.

5. Oricare dintre părti poate transmite rezultatele cercetărilor si lucrărilor comune către o tertă parte numai cu acordul scris al celeilalte părti.

6. Părtile se vor informa reciproc asupra desfăsurării propriilor manifestări stiintifice si vor sprijini participarea specialistilor celeilalte părti la aceste manifestări, prin scutiri reciproce de plata taxelor de participare sau prin alte înlesniri.

7. Cheltuielile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Programului vor fi suportate de fiecare parte contractantă, cu respectarea legislatiei sale interne.

 

ARTICOLUL 3

Informatii, materiale cartografice, literatura de specialitate si pregătirea cadrelor

 

1. Părtile pot pune la dispozitie, la cerere, sub formă de schimb echivalent sau după cum se convine:

- planuri topografice, hărti topografice generale sau tematice, alte materiale convenite, toate acestea având caracter nesecret;

- date si informatii nesecrete din domeniile proprii de activitate, convenite în comisii si aprobate de cele două părti;

- publicatii de specialitate în domeniile de activitate proprii (cărti, manuale, instructiuni, reviste, comunicări stiintifice etc).

Costurile privind ambalarea si expedierea acestora vor fi suportate de către furnizor.

2. Anual, părtile se vor informa reciproc asupra editiilor de hărti si a publicatiilor de specialitate nou-apărute si le vor pune la dispozitie la cerere, în 3 exemplare, gratuit.

3. Datele, documentele si hărtile care fac obiectul schimbului sunt protejate prin dreptul de autor, în conformitate cu legislatia internă a părtilor.

4. Părtile sunt de acord să se informeze reciproc asupra programelor de învătământ, în domeniul lor de activitate, atât la nivel mediu, cât si la nivel universitar.

5. Părtile îsi vor acorda sprijin reciproc în instruirea unor specialisti pe echipamentele moderne achizitionate, în cazul în care au acumulat experienta necesară pentru exploatarea acestora.

Instruirea se va face pe bază de reciprocitate sau în virtutea ajutorului pe care si-l acordă părtile, conform programelor convenite de specialisti.

 

ARTICOLUL 4

Colaborarea dintre institutiile din subordinea celor două părti

 

1. Colaborarea dintre institutiile din subordinea celor două părti va fi asigurată si coordonată prin Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, pentru România, si prin Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie, pentru Republica Moldova.

Institutiile din subordine pot promova initiative de colaborare cu acordul propriilor organe coordonatoare.

Colaborările dintre institutiile din subordine vor putea fi perfectate cu aprobarea organelor coordonatoare, în urma întelegerilor dintre părti.

2. Colaborările dintre institutiile din subordine se vor desfăsura în conformitate cu prevederile prezentului program.

Pentru orice altă colaborare care nu este prevăzută în prezentul program trebuie să se obtină avizele necesare conform legislatiei celor două părti si conform acordurilor sau tratatelor bilaterale.

 

ARTICOLUL 5

Ajutoare acordate între părti

 

1. În functie de hotărârile la nivel prezidential, parlamentar sau guvernamental si în baza actelor normative care se vor elabora, cele două părti îsi vor acorda ajutoare tehnice, lucrative sau bănesti.

2. Ajutoarele prevăzute de cele două părti prin acte normative, asa cum se prevede la paragraful 1, vor fi nominalizate de partea care acordă ajutorul conform posibilitătilor proprii în limitele si respectând restrictiile prevăzute de actele normative prin care se acordă acest ajutor, în conformitate cu cerintele si necesitătile celeilalte părti. În acest sens, cele două părti vor încheia conventii prin care se vor nominaliza obiectul, modul în care se acordă ajutorul, precum si obligatiile părtilor referitoare la ajutorul acordat.

 

ARTICOLUL 6

Aprobarea, intrarea în vigoare, modificări si încetare

 

1. Prezentul program se elaborează pe baza acordului încheiat între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, intră în vigoare concomitent cu acesta si are aceeasi perioadă de valabilitate.

2. Programul poate înceta oricând prin acordul ambelor părti sau la cererea oricăreia dintre părti, prin notificare transmisă celeilalte părti cu 6 luni înainte de data efectivă a încetării valabilitătii.

3. Prezentul program poate fi modificat sau completat în scris de către părti, pe baza întelegerii dintre acestea.

Semnat la Chisinău la 29 aprilie 1999, în două exemplare originale, redactate în limba română, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru

Oficiul National de Cadastru, Geodezie

si Cartografie din România,

Nicolae Petre Popescu

Pentru

Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare

si Geodezie din Republica Moldova,

Ion Stratulat

 

Nr. D6/2.281

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Moldova la Bucuresti si, referindu-se la Nota verbală a Ambasadei nr. 644 din 13 aprilie 2000, are onoarea a-i propune ca textele Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei si cadastrului si ale Programului de colaborare între Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din România si Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie din Republica Moldova, semnate la Chisinău la 29 aprilie 1999, să se modifice după cum urmează:

- la art. 2 si 4 din acord, expresia „legislatia internă a fiecărei părti” să fie înlocuită cu „legislatia internă a fiecărui stat”;

- la Programul de colaborare să fie înlocuită expresia „legislatiei sale interne” (art. 2 pct. 7) si „legislatiei interne a părtilor” (art. 3 pct. 3 si art. 4 pct. 2) cu expresia „legislatia internă a fiecărui stat”.

Ministerul Afacerilor Externe al României propune ca prezenta notă verbală si nota de răspuns a Ambasadei Republicii Moldova la Bucuresti să constituie un acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind modificarea textului acordului si al programului sus-mentionate.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Moldova la Bucuresti asigurarea înaltei sale consideratii.

 

Bucuresti, 28 iunie 2000.

 

AMBASADEI REPUBLICII MOLDOVA

- în oras –

 

AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA ÎN ROMÂNIA

 

Bucuresti, Aleea Alexandru nr. 40, tel. 230 04 74; fax 230 77 90

Nr. 1.299 din 4 august 2000

 

Ambasada Republicii Moldova la Bucuresti prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al României si are onoarea să-i confirme primirea Notei sale verbale nr. D6/2.281 din 28 iunie 2000, cu următorul continut:

„Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Moldova la Bucuresti si, referindu-se la Nota verbală a Ambasadei nr. 644 din 13 aprilie 2000, are onoarea a-i propune ca textele Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei si cadastrului si ale Programului de colaborare între Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie din România si Agentia Natională Cadastru, Resurse Funciare si Geodezie din Republica Moldova, semnate la Chisinău la 29 aprilie 1999, să se modifice după cum urmează:

- la art. 2 si 4 din acord, expresia «legislatia internă a fiecărei părti» să fie înlocuită cu «legislatia internă a fiecărui stat»;

- la Programul de colaborare să fie înlocuită expresia «legislatiei sale interne» (art. 2 pct. 7) si «legislatiei interne a părtilor» (art. 3 pct. 3 si art. 4 pct. 2) cu expresia «legislatia internă a fiecărui stat».

Ministerul Afacerilor Externe al României propune ca prezenta notă verbală si nota de răspuns a Ambasadei Republicii Moldova la Bucuresti să constituie un acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind modificarea textului acordului si al programului sus-mentionate.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Moldova la Bucuresti asigurarea înaltei sale consideratii.”

Ambasada Republicii Moldova la Bucuresti are onoarea să comunice Ministerului Afacerilor Externe al României că Guvernul Republicii Moldova este de acord ca nota verbală a Ministerului Afacerilor Externe al României si prezenta notă verbală de răspuns a Ambasadei Republicii Moldova la Bucuresti să constituie un acord între Guvernul Republicii Moldova si Guvernul României privind modificarea acordului si a programului sus-mentionate.

Ambasada Republicii Moldova foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al României sentimentul înaltei sale consideratii.

 

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

DIRECTIA JURIDICĂ Sl TRATATE

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Akos Derzsi în functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Akos Derzsi se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 4 mai 2007.

Nr. 119.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Catalogului national cu produse, profile si pachete de protectie INFOSEC - versiunea aprilie 2007

 

În temeiul:

- Deciziei primului-ministru nr. 193/2002 pentru numirea domnului Marius Petrescu în functia de director general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat;

- art. 1 alin. (4) lit. b) si art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările si completările ulterioare,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Catalogul national cu produse, profile si pachete de protectie INFOSEC - versiunea aprilie 2007, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Catalogul national cu produse, profile si pachete de protectie INFOSEC este actualizat, păstrat si publicat de către Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat în conformitate cu prevederile Directivei INFOSEC privind Catalogul national cu produse, profile si pachete de protectie INFOSEC - INFOSEC 5, aprobată prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 11/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 13 februarie 2006.

Art. 3. - Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat urmăreste ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucuresti, 26 aprilie 2007.

Nr. 274.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public si privat îndreptătite.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind organizarea si desfăsurarea, în perioada 17-24 iunie 2007, a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care postul de manager nu a fost ocupat în urma concursurilor desfăsurate în lunile noiembrie 2006 si martie 2007

 

În conformitate cu prevederile art 179 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 4.516 din 29 aprilie 2007,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care postul de manager nu a fost ocupat în urma concursurilor desfăsurate în lunile noiembrie 2006 si martie 2007, se organizează un nou concurs de selectie în perioada 17-24 iunie 2007.

(2) Concursul de selectie a managerului de spital public se organizează la nivel central, în municipiul Bucuresti, de către o comisie numită prin ordin al ministrului sănătătii publice, cu cel putin 30 de zile înainte de data începerii concursului.

Art. 2. - (1) Comisia centrală de concurs are următoarea componentă:

a) presedinte: un secretar de stat sau director general din Ministerul Sănătătii Publice;

b) vicepresedinte: un director din Ministerul Sănătătii Publice;

c) membri:

- un reprezentant al Ministerului Sănătătii Publice;

- un reprezentant al Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar;

- unu-două cadre didactice (profesor sau conferentiar) În specialitatea management din cadrul Facultătii de Management a Academiei de Studii Economice din Bucuresti;

- un cadru didactic (profesor sau conferentiar) În specialitatea psihologie din cadrul Facultătii de Psihologie si Stiintele Educatiei a Universitătii din Bucuresti;

d) secretariat: un reprezentant al Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar.

(2) După constituire, până la finalizarea concursului de selectie a managerului de spital public si solutionarea contestatiilor, comisia centrală de concurs îsi desfăsoară activitatea în încăperi destinate special, dotate cu mijloace birotice si de securitate a informatiilor, asigurate de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar.

Art. 3. - (1) Înscrierea candidatilor se face în perioada 7-9 iunie 2007, la sediul Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar;

(2) În cadrul desfăsurării probei de test-grilă, responsabilii de săli si supraveghetorii sunt asigurati de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar.

Art. 4. - Probele de concurs, anuntul de concurs, înscrierea candidatilor, organizarea, desfăsurarea si finalizarea concursului de selectie din perioada 17-24 iunie 2007, cu exceptia celor prevăzute la art. 1-3, se fac în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.212/2006 privind aprobarea Normelor de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 11 octombrie 2006.

Art. 5. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare din cadrul Ministerului Sănătătii Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 2 mai 2007.

Nr. 734.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar

 

Având în vedere Referatul Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 4.501 din 29 aprilie 2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 9 din anexa la Ordinul ministrului sănătătii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 26 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Asistentele medicale cu studii superioare si personalul sanitar mediu, încadrate în unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, au program de 8 ore zilnic, în program continuu sau divizat, în acelasi loc de muncă sau în locuri de muncă diferite.

(2) Asistentele medicale cu studii superioare si personalul sanitar mediu care îsi desfăsoară activitatea la următoarele locuri de muncă au program de 7 ore zilnic, în program continuu sau divizat, după cum urmează:

a) hidrotermoterapie;

b) laboratoare sau compartimente de analize medicale.

(3) Asistentele medicale cu studii superioare si personalul sanitar mediu, încadrate la următoarele locuri de muncă si activităti, au program de 6 ore zilnic, în program continuu sau divizat, după cum urmează:

a) anatomie patologică;

b) medicină legală, în activitatea de prosectură, săli de disectie si morgi;

c) radiologie si roentgenterapie, medicină nucleară si radioizotopi, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii înalte, angiografie si cateterism cardiac.”

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică si unitătile sanitare cu personalitate juridică vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 2 mai 2007.

Nr. 748.