MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 421         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 25 iunie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

48. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

49. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

50. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 

51. - Hotărâre privind prelungirea mandatelor presedintelui si ale unor membri ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

52. - Hotărâre privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea si clarificarea modului în care au fost cheltuite sumele din fondul constituit în cotă de 2% din sumele obtinute din privatizări, destinat constructiei de locuinte sociale, prevăzut la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

53. - Hotărâre privind numirea unui membru al Consiliului National al Audiovizualului

 

54. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2005 privind alegerea membrilor Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului de Informatii Externe si a biroului acesteia

 

55. - Hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

 

ACTE ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

 

4. - Hotărâre pentru modificarea Normelor privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului nr. 2/2006

 

ORDONANTE SI HOTÂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

54. - Ordonantă de urgentă privind trecerea obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Bacău” din subordinea Autoritătii de Sănătate Publică a Judetului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău si continuarea investitiei la obiectivul „Spitalul Municipal Bacău”

 

602. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al unui subprefect al judetului Olt

 

614. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 383/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 7+535-11+938” din cadrul obiectivului de investitii „Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100-17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti”

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

186. - Decizie pentru numirea domnului Nicu Bajan în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

187. - Decizie pentru eliberarea domnului Nicolae Adrian Lemeni din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Cultelor

 

188. - Decizie pentru numirea domnului Gigel Sorinel Stirbu în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Cultelor

 

189. - Decizie pentru numirea domnului Nicolae Adrian Lemeni în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBUCE CENTRALE

 

480. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru constituirea Consiliului National de Vânătoare

 

1.163/C/995. - Ordin al ministrului justitiei si al ministrului sănătătii publice privind înfiintarea, componenta si atributiile Comisiei comune a Ministerului Justitiei si a Ministerului Sănătătii Publice de analiză a deceselor persoanelor private de libertate, survenite în sistemul penitenciar

 

6.415. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea utilizării si completării unor modele de formulare în cazul exportului de mărfuri care intră sub incidenta măsurilor de Politică Agricolă Comună si a produselor Non-Anexa I

 

9.353. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „TEROM” - S.A. Iasi

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

422. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/200

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înlocuirea domnului deputat Uniunii Interparlamentare, prevăzută în anexa la Hotărârea Dumitriu Dragos Petre cu domnul senator Dinescu Valentin, Parlamentului României nr. 11/2005, publicată în Monitorul apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., în componenta Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 martie 2005, nominală a Comitetului director al Grupului Român al cu modificările ulterioare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 48.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă următoarele modificări în componenta nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie, constituite prin Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 4 mai 2005, cu modificările ulterioare:

1. Grupul parlamentar de prietenie cu Australia

Domnul deputat Palăr Ionel, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru al grupului parlamentar de prietenie pe locul devenit vacant prin decesul domnului Preda Ion.

2. Grupul parlamentar de prietenie cu Malta

Domnul deputat Fenechiu Relu, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru al grupului parlamentar de prietenie pe locul devenit vacant prin decesul domnului Preda Ion.

3. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei

Domnul senator Vasilescu Gavrilă, apartinând Grupului parlamentar al P.C., este desemnat secretar al grupului parlamentar de prietenie în locul domnului senator Gheorghe Constantin.

4. Grupul parlamentar de prietenie cu Bosnia si Hertegovina

Domnul deputat Frâncu Emilian Valentin, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru al grupului parlamentar de prietenie pe locul devenit vacant prin decesul domnului Preda Ion.

5. Grupul parlamentar de prietenie cu Malayezia

 Domnul deputat Gheorghiof Titu Nicolae, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat vicepresedinte al grupului parlamentar de prietenie pe locul devenit vacant prin decesul domnului Preda Ion.

6. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Bolivariană a Venezuelei

Domnul deputat Ciopraga Mircea, apartinând Grupului parlamentar al P.N.L., este desemnat membru al grupului parlamentar de prietenie pe locul devenit vacant prin decesul domnului Preda Ion.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 49.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul deputat Brînză William Gabriel, apartinând Grupului parlamentar al P.D., o înlocuieste pe doamna deputat lacob Ridzi Monica Măria în componenta nominală a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României, aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 52/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 50.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea mandatelor presedintelui si ale unor membri ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

            Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Mandatele doamnei Gabriela Victoria Anghelache, presedinte, si al doamnei Ileana Agalopol, comisar, membre ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobate potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2001, cu modificările ulterioare, se prelungesc până la data de 30 septembrie 2007.

Art. 2. - Mandatul domnului Bogdan Mihai Chetreanu, comisar, membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 15/2006, se prelungeste până la data de 30 septembrie 2007.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 51.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea si clarificarea modului în care au fost cheltuite sumele din fondul constituit în cotă de 2% din sumele obtinute din privatizări, destinat constructiei de locuinte sociale, prevăzut la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

În temeiul art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si al art. 86 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constituie Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea si clarificarea modului în care au fost cheltuite sumele din fondul constituit în cotă de 2% din sumele obtinute din privatizări, destinat constructiei de locuinte sociale, prevăzut la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate În mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având ca obiectiv aflarea adevărului în ceea ce priveste utilizarea sumelor acumulate din privatizări, destinate constructiei de locuinte.

Art. 2. - Comisia parlamentară de anchetă va fi formată din 15 deputati si senatori conform algoritmului politic.

Art. 3. - (1) Componenta Comisiei parlamentare de anchetă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Biroul Comisiei parlamentare de anchetă este alcătuit dintr-un presedinte, un vicepresedinte si un secretar si se alege în prima sedintă a comisiei.

Art. 4. - Camera Deputatilor si Senatul solicită primului-ministru si ministrilor de resort să pună la dispozitia Comisiei parlamentare de anchetă, în timp util, informatiile, datele si materialele care certifică modul în care au fost folosite sumele acumulate în fondul destinat constructiei de locuinte sociale, prevăzut la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Comisia parlamentară de anchetă va prezenta raportul final la termenul de 10 decembrie 2007.

Art. 6. - În scopul realizării obiectivelor pentru care a fost constituită Comisia parlamentară de anchetă, Camera Deputatilor si Senatul vor asigura personal de specialitate si logistică necesare, aprobate de birourile permanente.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din 20 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2)

din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 52.

 

ANEXA

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea si clarificarea modului în care au fost cheltuite sumele din fondul constituit în cotă de 2% din sumele obtinute din privatizări, destinat constructiei de locuinte sociale, prevăzut la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

1. Popescu Dan Mircea - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.;

2. Simionescu Aurel Gabriel - senator, Grupul parlamentar al P.S.D.;

3. Zgonea Valeriu - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.;

4. Rusu Mihaela - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.;

5. Gubandru Aurel - deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.;

6. Timis Ioan - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.;

7. Fenechiu Relu - deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.;

8. Prodan Tiberiu - senator, Grupul parlamentar al P.N.L.;

9. Iordache Gratiela Denisa - deputat, Grupul parlamentar al P.D.;

10. Mocanu Alexandru - deputat, Grupul parlamentar al P.D.;

11. Funar Gheorghe - senator, Grupul parlamentar al P.R.M.;

12. Purceld Mircea Octavian - deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.;

13. Lakatos Petru - deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.;

14. Ardelean Lia - deputat, Grupul parlamentar al P.C.;

15. Vainer Aurel - deputat, Grupul parlamentar al minoritătilor nationale.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui membru al Consiliului National al Audiovizualului

 

În temeiul prevederilor art. 11 si ale art. 14 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Valentin Nicolau se numeste în calitatea de membru al Consiliului National al Audiovizualului pentru continuarea mandatului devenit vacant prin decesul domnului Ralu Filip, până la data de 9 decembrie 2008.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 67 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 53.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2005 privind alegerea membrilor Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului de Informatii Externe si a biroului acesteia

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se alege domnul deputat Preda Cezar Florin, apartinând Grupului parlamentar al P.D., în calitatea de membru si presedinte al Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului de Informatii Externe, în tocul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Raicu Romeo Marius din calitatea de deputat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 54.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 19 si ale art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se desemnează în Consiliul de administratie al Societătii Române de Televiziune, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 20 iunie 2007, membrii titulari si membrii supleanti prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 55.

 

ANEXA

 

COMPONENTA

Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune

 

I.

Membri titulari:

II.

Membri supleanti:

1.

Alexandru Sassu

1.

Vasile Arhire

2.

Anne-Marie Rose Jugănaru

2.

Dumitru Pelican

3.

Victor Socaciu

3.

Brândusa Nicoleta Miron

4.

Dida Drăgan

4.

Nicolae Cristian Victor Teodorescu

5.

Radu Toma

5.

Salamon Mârton Lâszlo

6.

Stanik Stefan Ioan

6.

Mariana Mirela Luca

7.

Răzvan Barbato

7.

Mihai Rădulescu

8.

Raico Comea

8.

Ioana Cătălina Băntoiu

9.

Vlad Alexandru Velcu

 

 

10.

Sorin Burtea

 

 

11.

Marian Voicu

 

 

 

ACTE ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului nr. 2/2006

 

Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele privind modul de aplicare a prevederilor referitoarea la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului nr. 2/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 9 iunie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Beneficiarii pensiei prevăzute de lege sunt deputatii si senatorii care, începând cu anul 1990, detin sau au detinut mandate de deputat sau senator.”

2. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Beneficiază de pensie conform legii următoarele persoane:

a) care la data solicitării pensiei au calitatea de deputat sau senator si au îndeplinite conditiile de vârstă si stagiu de cotizare necesare obtinerii unei categorii de pensie prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare;

b) care la data solicitării pensiei nu au calitatea de deputat sau senator, dar au detinut în trecut un mandat de deputat sau senator si îndeplinesc conditiile de vârstă si stagiu de cotizare prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, pentru obtinerea unei categorii de pensie;

c) care la data solicitării pensiei au o pensie stabilită legal în sistemul public de pensii, pe baza Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, si au detinut în perioada 1990 până la data solicitării un mandat complet sau incomplet de deputat sau senator.”

Art. II. - Normele privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului nr. 2 din 30 mai 2006, modificate si completate prin prezenta hotărâre, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului în sedinta comună din data de 19 iunie 2007.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 iunie 2007.

Nr. 4.

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 
GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind trecerea obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Bacău” din subordinea Autoritătii de Sănătate Publică a Judetului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău si continuarea investitiei la obiectivul „Spitalul Municipal Bacău”

 

Având în vedere necesitatea finantării mixte în vederea demarării cât mai urgente a executiei obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Bacău”, din punctul de vedere al rezolvării unor probleme sociale deosebite si, de asemenea, dată fiind oportunitatea si necesitatea cofinantării acestui obiectiv si din alte surse, ceea ce constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Bacău” din subordinea Autoritătii de Sănătate Publică a Judetului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 54.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al unui subprefect al judetului Olt

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează, prin acordul părtilor, raportul de serviciu al domnului Stirbu Gigei Sorinei, subprefect al judetului Olt.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 602.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 383/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată

situate pe amplasamentul lucrării „Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 7+535-11+938” din cadrul obiectivului de investitii „Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100-17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 383/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 7+535-11+938” din cadrul obiectivului de investitii „Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100-17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302

din 4 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării „Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 7+535-11+938” din cadrul obiectivului de investitii „Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100-17+100” cu suma globală estimată de 2.575 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Alte transferuri”, pozitia „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.

Art. III. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 614.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 383/2006)

 

TABEL CU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ

situate pe amplasamentul lucrării „Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 7+535-11+938” din cadrul obiectivului de investitii „Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100-17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti”

 

Nr. crt.

 

Judetul

 

Unitatea administrativ- teritorială

 

Nr. cadastral

 

Suprafata terenului

Suprafata constructiilor

 

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-economice

 

Suprafata rezultată din acte (m2)

Suprafata rezultată din măsurători (m2)

1.

Municipiul Bucuresti

sector 1

7474/1

19,92

19,92

0

Gheteu Virgil-Dan, Gheteu Mariana

2.

Municipiul Bucuresti

sector 1

23401

166,00

166,00

0

Diamandi I. Andrei, Diamandi V. Elisabeta

3.

Municipiul Bucuresti

sector 1

1858/1

171,00

171,00

0

Vulvară V. Virgil

4.

Municipiul Bucuresti

sector 1

1759/3/1/2

262,83

262,83

0

S.C. Selgros Băneasa Imobiliare - S.R.L, Selgros Cash&Carry - S.R.L.

5.

Municipiul Bucuresti

sector 1

487/1/1/3/2/1

91,42

91,42

0

S.N. Aeroportul International „Aurel Vlaicu” - S.A.

6.

Municipiul Bucuresti

sector 1

4056/1/1/26/2/1

83,09

83,09

0

S.C. Băneasa Investements - S.A.

7.

Municipiul Bucuresti

sector 1

4056/1/1/18/1/3/4/1, 4056/1/1/18/1/3/42

16,62

16,62

0

S.C. Băneasa Investements - S.A.

8.

Municipiul Bucuresti

sector 1

7448/3/1, 7448/3/2, 7448/3/3, 7448/3/4

610,53

610,53

0

S.C. Claymore Imrjort-ExDOrt - S.R.L.

9.

Municipiul Bucuresti

sector 1

3135/1, 3135/2

62,00

62,00

0

S.C. Imedica - S.R.L.

 

TOTAL:

1.483,41

1.483,41

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Nicu Băjan în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicu Băjan se numeste în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 21 iunie 2007.

Nr. 186.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Nicolae Adrian Lemeni din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Cultelor

 

În temeiul art. 15 lit. d) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicolae Adrian Lemeni se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si

Cultelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 22 iunie 2007.

Nr. 187.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Gigei Sorinei Stirbu

În functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Cultelor

 

În temeiul art. 15 lit. d) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gigei Sorinei Stirbu se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si

Cultelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 22 iunie 2007.

Nr. 188.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Nicolae Adrian Lemeni în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei

Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. d) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicolae Adrian Lemeni se numeste în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează;

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 22 iunie 2007.

Nr. 189.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru constituirea Consiliului National de Vânătoare

 

În baza prevederilor art. 6 alin. (3) si (4) si ale art. 56 alin. (1) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se înfiintează Consiliul National de Vânătoare, având următoarea componentă:

a) 4 reprezentanti ai autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) un reprezentant al autoritătii publice care răspunde de protectia mediului;

c) un reprezentant al autoritătii nationale sanitare veterinare;

d) 2 reprezentanti ai unitătilor de învătământ superior cu profil cinegetic în programa de învătământ;

e) un reprezentant al unitătilor de cercetare cu profil cinegetic;

f) 4 reprezentanti ai gestionarilor fondurilor de vânătoare, dintre care unul din partea administratorului pădurilor statului si 3 din partea organizatiilor vânătoresti.

(2) Nominalizările pentru reprezentantii prevăzuti la alin. (1) lit. a)-d) se fac de către ministerele de resort si se comunică autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(3) Reprezentantul unitătilor de cercetare cu profil cinegetic se desemnează de către Academia Română, în termenul prevăzut la alin. (2).

(4) Nominalizările pentru reprezentantii organizatiilor vânătoresti prevăzuti la alin. (1) lit. f) se fac de către organizatiile vânătoresti prin documente oficiale transmise autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termenul prevăzut la alin. (2).

(5) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură solicită nominalizările prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) si convoacă sedinta de constituire a Consiliului National de Vânătoare.

(6) Functia de membru al Consiliului National de Vânătoare este onorifică.

Art. 2. - În functie de eventualele modificări în ceea ce priveste proportia dintre categoriile de gestionari sub aspectul suprafetelor de fonduri de vânătoare gestionate, se actualizează distributia reprezentantilor gestionarilor fondurilor de vânătoare prevăzuti la art. 1 alin. (1) lit. f).

Art. 3. - (1) Secretarul Consiliului National de Vânătoare va fi un reprezentant al autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, nominalizat dintre cei prevăzuti la art. 1 alin. (1) lit. a).

(2) Secretariatul tehnic este asigurat de directia de specialitate din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 4. - (1) Consiliul National de Vânătoare îsi desfăsoară activitatea la sediul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Consiliul National de Vânătoare se întruneste, la solicitarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, semestrial si ori de câte ori este necesar.

(3) Locul, data sedintei si ordinea de zi se afisează pe site-ul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si se comunică în scris, cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte, fiecărui membru al consiliului, prin grija secretarului.

Art. 5. - La sedintele Consiliului National de Vânătoare pot participa, în calitate de invitati ai acestuia fără drept de vot, reprezentanti la nivel national ai proprietarilor de terenuri, ai autoritătii publice care răspunde de justitie, ai autoritătii care răspunde de administratie si interne, precum si alte persoane care prezintă un interes legitim.

Art. 6. - Regulamentul de organizare si functionare în baza căruia îsi desfăsoară activitatea Consiliul National de Vânătoare se adoptă în prima sedintă a acestuia si se transmite autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură în vederea avizării.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 14 iunie 2007.

Nr. 480.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

Nr. 1.163/C din 28 mai 2007

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 995 din 6 iunie 2007

 

ORDIN

privind înfiintarea, componenta si atributiile Comisiei comune a Ministerului Justitiei

si a Ministerului Sănătătii Publice de analiză a deceselor persoanelor private de libertate,

survenite în sistemul penitenciar

 

Având în vedere prevederile art. 80 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,

În temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Minsterului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările ulterioare,

văzând referatul de aprobare întocmit de Administratia Natională a Penitenciarelor,

ministrul justitiei si ministrul sănătătii publice emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se înfiintează Comisia comuna a Ministerului Justitiei si a Ministerului Sănătătii Publice de analiză a deceselor survenite în sistemul penitenciar, denumită în continuare Comisie, fără personalitate juridică, având ca scop analiza deceselor persoanelor private de libertate.

(2) Comisia functionează pe lângă Ministerul Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor si Ministerul Sănătătii Publice.

(3) Comisia va analiza modalitatea de acordare a serviciilor si îngrijirilor medicale persoanelor private de libertate decedate, precum si circumstantele producerii decesului.

Art. 2. - (1) Comisia este formată din 5 membri, numiti anual, după cum urmează:

a) 2 membri din cadrul retelei medicale a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, numiti de directorul general al acesteia, la propunerea Directiei medicale;

b) 3 membri numiti de ministrul sănătătii publice, la propunerea directiei de specialitate;

c) un secretar numit de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la propunerea Directiei medicale.

(2) Fiecare membru va avea un supleant, care îl va înlocui în cazul în care, din motive legale, nu va putea lua parte la lucrările Comisiei.

(3) Presedintele Comisiei si înlocuitorul acestuia vor fi alesi cu majoritate simplă de voturi în cadrul primei întruniri a Comisiei.

(4) Comisia se întruneste lunar, de regulă în ultima săptămână a lunii.

Art. 3. - În vederea pregătirii lucrărilor Comisiei, secretarul acesteia se ocupă de completarea dosarului persoanei decedate, care trebuie să contină următoarele documente:

a) un referat medical întocmit de medicul locului de detentie privind modul în care s-a produs decesul si îngrijirile medicale acordate până la deces;

b) copia certificatului medical constatator al decesului;

c) copia dosarului medical al persoanei decedate;

d) copia foii de observatie clinică si un referat medical întocmit de medicul curant, în cazul în care decesul a survenit într-o unitate spitalicească;

e) copia raportului de necropsie, care va fi pusă la dispozitia unitătii penitenciare de către serviciul teritorial de medicină legală unde s-a efectuat autopsia.

Art. 4. - Comisia are următoarele atributii principale:

a) analizează modul de acordare a îngrijirilor medicale până la deces si împrejurările în care s-a produs decesul persoanei private de libertate;

b) întocmeste pentru fiecare deces analizat un proces-verbal care va cuprinde concluzii privind modul în care s-au acordat îngrijirile medicale până la deces si împrejurările în care s-a produs decesul; o copie a procesului-verbal se transmite familiei celui decedat;

c) înaintează un exemplar al procesului-verbal, însotit de toate documentele din dosar, Parchetului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială se află penitenciarul unde a fost constatat decesul, precum si directorului generai al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

d) întocmeste anual rapoarte privind activitatea desfăsurată, pe care le prezintă directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorului general al directiei de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 5. - În situatiile în care, în baza documentelor medicale existente, Comisia constată că este necesară opinia unui medic de altă specialitate decât cea a membrilor acesteia, va solicita punctul de vedere al comisiei de specialitate a Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 6. - (1) Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, în functie de constatările Comisiei, poate dispune următoarele măsuri:

a) dacă s-au constatat abateri disciplinare ale personalului angajat în sistemul penitenciar, va efectua demersuri în vederea sesizării comisiei de disciplină competente;

b) dacă s-au constatat abateri ale personalului medical de la normele de etică si deontologie profesională, va fi sesizat colegiul judetean al medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, sau, după caz, filiala judeteană a Ordinului Asistentilor Medicali si al Moaselor, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea contraventională, patrimonială sau penală, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

(3) Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor va informa familia celui decedat asupra rezultatului cercetării disciplinare în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b).

Art. 7. - (1) Componenta Comisiei se va stabili în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

(2) Membrii Comisiei, numiti în conformitate cu art. 2, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justitiei si al ministrului sănătătii nr. 1.883/737/2003 privind înfiintarea Comisiei comune a Ministerului Justitiei si Ministerului Sănătătii de analiză a deceselor survenite în sistemul penitenciar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 29 august 2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl FINANTELOR

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

privind aprobarea utilizării si completării unor modele de formulare în cazul exportului de mărfuri care intră sub incidenta măsurilor de Politică Agricolă Comună si a produselor Non-Anexa I

           

Având în vedere:

- prevederile art. 32 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, cu completările si modificările ulterioare;

- prevederile art. 1, 2, 3, 10, 13, 51, 52, anexele I si III din Regulamentul (CE) nr. 1.043/2005 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3.448/1993 al Consiliului în ceea ce priveste regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum si criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective, cu completările si modificările ulterioare;

- prevederile art. 49 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole, în baza cărora statele membre ale Comunitătii Europene pot stabili un formular special al cererii de restituire;

- necesitatea aplicării în mod unitar a reglementărilor comunitare în ceea ce priveste măsurile de politică agricolă comună,

În temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2006 privind reorganizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă utilizarea, completarea, precum si modelul formularului „Declaratie de compozitie, produse Non-Anexa I”, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă utilizarea, completarea, precum si modelul formularului „Declaratia producătorului”, prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă utilizarea, completarea, tipărirea, precum si modelele formularelor „PAC/cerere de plată restituire”, primare si complementare, prevăzute în anexele nr. 3 si 4.

(4) Modelele de formulare prevăzute la alin. (1), (2) si (3) se utilizează numai în cazul mărfurilor pentru care se solicită o restituire la export.

(5) Prezentul ordin se aplică produselor agricole de bază din anexa I la Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, cu completările si modificările ulterioare, precum si produselor transformate din acestea, necuprinse în anexa I, denumite produse Non-Anexa I.

Art. 2. - (1) fn situatia în care sunt exportate produse Non-Anexa I, în vederea calculării restituirilor la export, exportatorul completează formularul „Declaratie de compozitie produse Non-Anexa I”.

(2) Formularul prevăzut la alin. (1) reprezintă documentul prin care produsele de bază, produsele asimilate si produsele intermediare folosite la fabricarea produselor exportate, precum si cantitătile utilizate sunt descrise în concordantă cu Nomenclatura Combinată, respectiv cu procesul de fabricatie.

(3) Formularul prevăzut la alin. (1) se depune si se înregistrează împreună cu declaratia vamală la biroul vamal de export. Agentul vamal înscrie în rubrica corespunzătoare numărul si data declaratiei vamale de export, semnează si aplică stampila personala.

(4) în situatia în care pentru produsele în cauză există o declaratie de compozitie înregistrată si acceptată de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., conform art. 10 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.043/2005 al Comisiei, sau când exportatorul a solicitat analiza mărfurilor conform art. 51 ori când cantitătile de produse agricole sunt stabilite în conformitate cu art. 52 si anexa III din aceIasi regulament, formularul prevăzut la alin. (1) nu se completează. Exportatorul care detine o declaratie de compozitie înregistrată si acceptată de A.P.I.A. are obligatia de a prezenta autoritătii vamale dovada acceptării acesteia.

(5) Destinatiile acestui formular sunt următoarele:

a) exemplarul 1 pentru biroul vamal;

b) exemplarul 2 se transmite de către biroul vamal la A.P.I.A.;

c) exemplarul 3 se restituie de către biroul vamal exportatorului.

(6) Formularul prevăzut la alin. (1) se completează pentru fiecare produs procesat, astfel:

a) în coloana 1 se înscriu produsele de bază, produsele asimilate conform art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.043/2005 ai Comisiei si produsele intennediare folosite la fabricarea produselor exportate, precum si datele suplimentare necesare pentru calcularea restituirii, cum ar fi procent substantă uscată, materie grasă si altele asemenea;

b) în coloana 2 se înscriu cantitătile produselor mentionate în coloana 1, necesare pentru obtinerea mărfii exportate;

c) în coloana 3 se înscriu cantitătile care reprezintă pierderi rezultate din procesarea produselor mentionate în coloana 1, peste procentul de 2%. Astfel, în cazul pierderilor ce depăsesc procentul de 2%, în această rubrică se înscrie cantitatea rezultată din diferenta dintre pierderea efectivă si procentul de 2%. Pierderile mai mici sau egale cu 2% si cele rezultate în cursul procesului de fabricatie prin transformare în vapori, fum, cenusă nerecuperabilă nu vor fi luate în calcul pentru cantitătile mentionate în această coloană, deoarece aceste pierderi dau dreptul la restituiri;

d) în coloana 4 se înscriu cantitătile produselor mentionate în coloana 1, încorporate în reziduuri în cursul procesării mărfii exportate;

e) în coloana 5 se înscriu cantitătile produselor mentionate în coloana 1, încorporate în subproduse în cursul procesării mărfii exportate;

f) în coloana 6 se înscriu cantitătile de produse cu drept de restituire, care trebuie să fie egale cu diferenta dintre cantitatea înscrisă în coloana 2 si cantitătile înscrise în coloanele 3 si 5;

g) în coloana 7 se înscriu coeficientii de transformare a produselor asimilate sau intermediare în produse de bază cuprinse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.043/2005 al Comisiei, conform art. 3 din aceIasi regulament;

h) în coloana 8, în cazul produselor de bază, se înscrie cantitatea produsului cu drept de restituire mentionată în coloana 6, iar în cazul produselor asimilate sau intermediare mentionate în coloana 1, se înscrie cantitatea de produse de bază obtinută prin înmultirea datelor din coloanele 6 si 7;

i) în coloana 9 se înscrie codul aferent Nomenclaturii Combinate.

(7) Pierderile, reziduurile si subprodusele mentionate la alin. (6) lit. c), d) si e) se definesc conform art. 2 alin. (1) si (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.043/2005 al Comisiei.

(8) Formularul prevăzut la alin. (1) poate contine una sau mai multe pagini. Numărul de pagini se scrie sub forma: 1/n, 2/n .... n/n, unde n este numărul total de pagini. Pe fiecare pagină trebuie să apară numele si prenumele persoanei care a completat formularul, data si semnătura în original.

Art. 3. - (1) În cazul în care exportatorul care depune o declaratie de compozitie nu este si producătorul produselor Non-Anexa I declarate, se utilizează formularul „Declaratia producătorului”, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

(2) Formularul prevăzut la alin. (1) se completează de producător si se depune împreună cu declaratia vamală de export la biroul vamal, însotind declaratia de compozitie mentionată la art. 2; datele înscrise se certifică prin semnătura si prin stampila producătorului.

(3) Agentul vamal înscrie în rubrica corespunzătoare numărul si data declaratiei vamale de export, semnează si aplică stampila personală.

Art. 4. - (1) În cazul produselor pentru care se acordă restituiri, se utilizează formularul „PAC/cerere de plată restituire”, conform modelelor prezentate în anexa nr. 3, respectiv anexa nr. 4, unde PAC înseamnă Politica Agricolă Comună.

(2) Formularul din anexa nr. 3 reprezintă cererea de plată a restituirii primară, completat de exportator sau de reprezentantul său în 3 exemplare, fiind utilizat pentru declararea în detaliu a mărfurilor cIasificate la un singur cod tarifar din Nomenclatura de Restituiri sau din Nomenclatura Combinată, în cazul produselor Non-Anexa I si a produselor pentru care nu s-au stabilit coduri în Nomenclatura de Restituiri, dar care beneficiază de restituiri în baza unor ingrediente.

(3) în cazul în care pentru declararea mărfurilor se folosesc declaratii vamale complementare, se utilizează împreună cu exemplarele cererii de plată primare formularul din anexa nr. 4, care reprezintă cererea de plată a restituirii complementară, completat de exportator sau de reprezentantul său, în 3 exemplare.

(4) Formularele complementare se folosesc numai în cazurile în care declaratia vamală cuprinde mai mult de un articol.

(5) Mărfurile pentru care se solicită restituiri la export, precum si mărfurile care nu fac obiectul acestor măsuri se declară' pe formulare separate ale documentului administrativ unic.

(6) Rubricile de pe fata formularului de cerere de plată a restituirii se completează astfel:

A - birou de expediere/de export: agentul vamal înscrie codul si denumirea biroului vamal, numărul si data declaratiei vamale de export si aplică semnătura si stampila personală.

1 - declaratie: în prima casetă se înscrie codul EX.

2 - Expeditor/Exportator: se înscriu denumirea, adresa si codul unic de înregistrare ale expeditorului/exportatorului.

3 - Formulare:

Prima casetă: se completează în toate cazurile, când se depune si o declaratie vamală complementară care contine mărfuri pentru care se solicită restituiri la export. Fiecare formular al cererii de plată se completează în aceeasi ordine cu formularele complementare ale declaratiei vamale de export de mărfuri pentru care se solicită si se numerotează în ordinea pe care acesta o ocupă. Această casetă nu se completează în cazul în care cererea de plată restituire se depune pentru o singură marfă, situatie în care în rubrica 5 se înscrie cifra 1.

A doua casetă: se înscrie numărul total al formularelor care compun cererea de plată restituire, atunci când cererea contine si formulare complementare. Această casetă nu se completează în cazul în care cererea de plată restituire se depune pentru o singură marfă, situatie în care în rubrica 5 se înscrie cifra 1.

5 - Articole: se înscrie numărul total de coduri tarifare din Nomenclatura Restituirilor sau din Nomenclatura Combinată, după caz, completate pe declaratia primară si pe declaratiile complementare, respectiv pe cererea primară si pe cererile complementare. Numărul de articole corespunde numărului de rubrici 31 completate.

6 - Total colete: se înscrie numărul total al atletelor în care sunt ambalate mărfurile pentru care se solicită restituiri.

7 - Nr. de referintă: se completează cu informatiile referitoare la anul înregistrării cererii, urmat de datele de identificare unică a lotului de marfă atribuite de către declarant/reprezentant.

8 - Destinatar: se înscriu denumirea si adresa persoanei căreia îi sunt livrate mărfurile.

9 - caseta 9a - An: se înscrie în cifre anul în care a fost formulată cererea de plată a restituirii;

- caseta 9b - Nr. cerere: se înscrie numărul atribuit declaratiei vamale de export din registrul de export PAC al biroului vamal;

- caseta 9c - Tip plată: se înscrie tipul modalitătii de plată a restituirii sub forma unui cod numeric, astfel:

00 - plată standard;

01 - plată în avans.

C9 - Număr unic OPR: se înscrie numărul unic de referintă atribuit exportatorului de către A.P.I.A., care reprezintă organismul de plată a restituirii.

13 - c.p.r.: se completează optional cu informatii referitoare la datele de identificare unică a cererii de plată a restituirii, atribuite de către declarant/reprezentant.

14 - Declarant/Reprezentant: se înscriu denumirea si adresa completă a declarantului/reprezentantului. Atunci când declarantul si exportatorul sunt aceeasi persoană, în această rubrică se înscrie, în plus, mentiunea „exportator”.

15 - Tara de expediere/de export: se înscrie denumirea tării de expeditie/export.

16 - Tara de origine: se înscrie denumirea tării de origine atunci când aceasta se cunoaste si poate fi probată cu documente ce atestă originea mărfurilor.

17 - Tara de destinatie: se înscrie denumirea tării de destinatie către care sunt livrate mărfurile.

18 - Identitatea si nationalitatea mijlocului de transport la plecare: se completează în conformitate cu prevederile legale privind completarea declaratiei vamale de export.

19 - CTR: se înscrie codul:

0 - pentru mărfuri netransportate în containere;

1 - pentru mărfuri transportate în containere.

21 - Identitatea si nationalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera: se completează în conformitate cu prevederile legale privind completarea declaratiei vamale de export.

25 - Mod de transport la frontieră: se înscrie codul corespunzător mijlocului de transport activ cu care se presupune că mărfurile părăsesc teritoriul vamal al Comunitătii Europene, conform prevederilor privind completarea declaratiei vamale în detaliu.

27 - Locul de încărcare: se indică, după caz, sub formă de cod, locul cunoscut la momentul îndeplinirii formalitătilor vamale, unde mărfurile urmează a fi încărcate pe mijlocul de transport activ cu care urmează să treacă frontiera Comunitătii Europene.

29 - Birou de iesire: se indică biroul vamal prin care mărfurile urmează să părăsească teritoriul vamal al Comunitătii Europene.

31 - Colete si descrierea mărfurilor; mărci si numele - numărul/numerele containerului/containerelor - numărul si natura: se înscriu următoarele informatii:

- descrierea mărfurilor în concordantă cu Nomenclatura de Restituiri sau cu Nomenclatura Combinată, după caz;

- numărul autorizatiei antrepozitului de aprovizionare în care sunt implicate operatiuni de aprovizionare cu alimente.

32 - Articol nr. - se indică numărul de ordine al fiecărui articol în raport cu numărul total al articolelor declarate în rubrica 5.

33 - Codul mărfurilor: se înscrie numărul codului aferent mărfii din Nomenclatura de Restituiri, format din 12 cifre, la care a noua cifră este întotdeauna 9. Pentru produsele Non-Anexa I si produsele pentru care nu s-au stabilit coduri în Nomenclatura de Restituiri, dar care beneficiază de restituiri în baza unor ingrediente, se înscrie codul de 8 cifre din Nomenclatura Combinată.

35 - Greutate brută (kg): se înscrie greutatea brută a mărfurilor descrise în rubrica 31, exprimată în kilograme. Aceasta corespunde masei cumulate a mărfurilor si a ambalajelor aferente, excluzând greutatea containerelor, prelatelor si a altor materiale accesorii mijlocului de transport.

Atunci când o declaratie vamală acoperă mai multe feluri de mărfuri, greutatea brută totală a acestora se înscrie numai în prima rubrică 35, restul rubricilor 35 rămânând necompletate.

În cazul în care greutatea brută este mai mare de 1 kg si include o fractie a unei unităti, se utilizează următoarea regulă de rotunjire:

- de la 0,001 la 0,499: se rotunjeste în minus la kg;

- de la 0,5 la 0,999: se rotunjeste în plus la kg. Atunci când greutatea brută este mai mică de 1 kg se

Înscrie ca număr zecimal sub forma „O.xyz”.

37 - regim: în prima casetă se înscrie codul corespunzător regimului vamal pentru care sunt declarate mărfurile.

38 - Greutate netă (kg): se înscrie masa netă a mărfurilor descrise în rubrica 31, exprimată în kilograme. Masa netă este masa mărfurilor fără ambalaj.

41 - Unităti suplimentare: se indică, atunci când este cazul, cantitatea exprimată în unitatea de măsură folosită pentru calculul restituirii la export.

C42 - Nr. declaratie compozitie: se înscrie, după caz, una dintre următoarele mentiuni:

- codul declaratiei de compozitie, atribuit de A.P.I.A., conform art. 10 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.043/2005 al Comisiei;

- „A”, când exportatorul a solicitat analiza mărfurilor conform art. 51 din Regulamentul (CE) nr. 1.043/2005 al Comisiei;

- „C, când cantitătile de produse agricole sunt stabilite în conformitate cu art. 52 si anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1.043/2005 al Comisiei.

44 - Informatii aditionale/Nr. T5/Nr. certif. dezosare: se înscriu următoarele:

- nr. si data licentei (certificatului) sau extraselor eliberate de A.P.I.A.;

- nr. si data certificatului de dezosare;

- data emiterii exemplarului de control T5.

C45 - Origine C/l: se indică originea produselor de bază sau a ingredientelor pentru care se solicită restituiri, după cum urmează:

C - atunci când produsele de bază sunt de

origine comunitară; I - atunci când produsele de bază au fost importate anterior din tări terte. 47 - Detalii produse de bază: se completează cu date aferente produselor de bază sau ingredientelor pentru care se solicită restituiri la export, astfel:

- coloana 1 - cnr: se completează codul din nomenclatura de restituiri a produsului de bază sau a ingredientelor;

- coloana 2 - Greutate netă: se indică masa netă a produsului de bază sau a ingredientelor, exprimată în kilograme. Masa netă este masa mărfurilor fără ambalaj;

- coloana 3 - UM: se înscrie codul unitătii de măsură;

- coloana 4 - C48 nr. lic./certif. export: se înscriu numărul licentei de export sau al certificatului de fixare în avans ori al certificatului de restituire pentru produse Non-Anexa I sau al extrasului atribuit de A.P.I.A. si data emiterii acestuia, sub forma: XXXXXXXX/AAAALLZZ.

C49 - Coduri suplimentare: se înscriu codurile suplimentare de declarare atribuite de A.P.I.A. pentru fiecare produs care se încadrează în nomenclatura restituirilor la export, în ordinea declarării acestora. Listele codurilor suplimentare, cu explicatiile aferente acestora, se întocmesc de A.P.I.A., se actualizează periodic, se publică de către această institutie si se transmit la A.N.V.

54 - Locul si data: se înscriu locul si data completării C.P.R., semnătura exportatorului sau a reprezentantului său, urmată de numele, prenumele si calitatea acestuia.

D - controlat la biroul de plecare: se completează de către agentul vamal desemnat să efectueze controlul documentar asupra declaratiilor vamale de export si cererilor de plată a restituirii, care aplică semnătura si stampila personală în partea dreaptă a rubricii D. Pe exemplarele 1 si 2 datele înscrise si semnăturile aplicate în rubricile A, D si 54 trebuie să figureze în original.

(7) Rubricile A, B, C, D si E de pe versoul exemplarelor 1 si 2 se completează de exportator/ reprezentant prin bifarea casetelor sau înscrierea mentiunilor corespunzătoare, după caz. Aceste date se certifică prin aplicarea stampilei si a semnăturii agentului vamal care a efectuat controlul documentar.

(8) Dispozitiile alin. (5) se aplică si formularelor complementare, pentru rubricile si casetele corespondente; prima casetă a rubricii 1 contine sigla „EX/c”, iar rubrica 2 se utilizează optional si cuprinde numai denumirea exportatorului si numărul de identificare al acestuia.

(9) În cazul formularelor complementare, rubricile 31 „Colete si descrierea mărfurilor” care nu se utilizează se barează cu J” pentru a nu putea fi completate ulterior.

(10) Destinatiile formularului corespunzător modelului din anexa nr. 3 sunt următoarele:

a) exemplarul C.P.R. 1 pentru biroul vamal;

b) exemplarul C.P.R. 2 se transmite de către biroul vamal la A.P.I.A.;

c) exemplarul C.P.R. 3 se restituie exportatorului.

(11) Destinatiile formularului corespunzător modelului din anexa nr. 4 sunt următoarele:

a) exemplarul 1 pentru biroul vamal;

b) exemplarul 2 se transmite de către biroul vamal la A.P.I.A.;

c) exemplarul 3 se restituie exportatorului.

Art. 5. - (1) Pot fi utilizate numai formularele cererii de plată a restituirii tipărite, după cum urmează:

a) imprimarea seturilor de formulare, în vederea punerii în uz, se poate efectua numai pe baza aprobării prealabile emise de Autoritatea Natională a Vămilor;

b) informatiile privind tipografiile care au obtinut aprobarea pentru tipărirea formularelor se transmit la A.P.I.A. si pot fi puse la dispozitia persoanelor interesate, la solicitarea acestora.

(2) Persoanele care intentionează să tipărească formularul „Cerere de plată a restituirii” sunt obligate să obtină aprobarea Autoritătii Nationale a Vămilor, în baza unei cereri însotite de setul propriilor formulare pentru care solicită aprobarea. În situatia în care în urma verificării autoritatea vamală constată că sunt îndeplinite toate conditiile privind modul de realizare a formularelor, Autoritatea Natională a Vămilor aprobă cererea; în caz contrar, solicitantul este înstiintat în scris despre motivele refuzului.

(3) Formularele se imprimă pe hârtie autocopiantă, adezivă la cotor. Fac exceptie câmpurile aferente rubricilor A, D si 54 din exemplarul 2, pentru care functia de autocopiere este neutralizată. Hârtia utilizată pentru imprimarea formularelor cererii de plată trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă o greutate de cel putin 40 g/m2;

b) să fie suficient de opacă pentru ca indicatiile figurând pe o fată să nu afecteze lizibilitatea indicatiilor ce figurează pe cealaltă fată;

c) să fie suficient de rezistentă pentru a nu se produce ruperea ori sifonarea cu usurintă a formularelor;

d) să asigure conservarea datelor înscrise, pe o perioadă de minimum 5 ani de la data completării.

(4) Hârtia pentru cererea de plată trebuie să fie de culoare albă, cu exceptia următoarelor rubrici: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9a, 9b, 9c, C9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41, C42, 44, C45, 47 si C49, care au un fond oranj pal ghilosat; chenarul si denumirea rubricilor trebuie să fie imprimate în culoare oranj închis.

(5) Formularele trebuie să aibă dimensiunile de 210 x 297 mm, fiind permisă o tolerantă în lungime între -5 si +8 mm. Dimensiunile rubricilor cererii de plată se raportează la o unitate de măsură având ca valoare o zecime dintr-un inch pe orizontală si o sesime dintr-un inch pe verticală. Casetele din cadrul rubricilor sunt dimensionate folosindu-se ca unitate de măsură o zecime dintr-un inch pe orizontală.

(6) Pe fiecare formular tipărit trebuie să se facă o mentiune care să indice numele si adresa persoanei care, pe baza aprobării emise de Autoritatea Natională a Vămilor, a efectuat imprimarea; această mentiune poate fi înlocuită cu un semn distinctiv imprimat pe formulare, care să permită identificarea acestora. Formularele trebuie să aibă imprimat si termenul de conservare a datelor la care face referire alin. (3) lit. d).

Art. 6. - (1) Exemplarele declaratiei de compozitie si ale cererii de plată a restituirii se completează în limba română la masina de scris sau printr-un procedeu mecanografic ori similar sau de mână, cu conditia ca datele să fie înscrise în mod lizibil, cu cerneală, folosindu-se majuscule.

(2) Exemplarele declaratiei de compozitie si ale cererii de plată a restituirii depuse la autoritatea vamală nu trebuie să contină stersături, completări sau modificări; în caz contrar, este necesară depunerea unor noi exemplare completate corespunzător.

Art. 7. - Anexele nr. 1*), 2, 3*) si 4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 11 iunie 2007.

Nr. 6.415.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

DECLARATIE DE COMPOZITIE produse Non-Anexa I

 

Exportator..................................

Denumirea comercială a mărfii:

Codul din Nomenclatura Combinată (NC): Descrierea mărfii conform NC:..................

Cantitatea de marfă exportată (kg): .....................

Nr DVE:

Data DVE:

Semnătura

 

EXEMPLAR BIROU VAMAL

1

Nr pagină........../...........

 

Denumire produs de bază, asimilat sau intermediar

 

Cantitati în kg, la 100 kg de marfă

Coeficienti

 

Cantitate produs de bază în kg/100kg

 

Codul produsului de bază

 

Cantitate înainte de procesare

Pierderi

Reziduuri

Cantitate produs atribuită subproduselor

Cantitate produs cu drept de restituire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele declarantului...........................

Data :................................ Semnătura

 

Exportator..................................

Denumirea comercială a mărfii:

Codul din Nomenclatura Combinată (NC): Descrierea mărfii conform NC:..................

Cantitatea de marfă exportată (kg): .....................

Nr DVE:

Data DVE:

Semnătura

 

EXEMPLAR A.P.I.A

2

Nr pagină........../...........

 

Denumire produs de bază, asimilat sau intermediar

 

Cantitati în kg, la 100 kg de marfă

Coeficienti

 

Cantitate produs de bază în kg/100kg

 

Codul produsului de bază

 

Cantitate înainte de procesare

Pierderi

Reziduuri

Cantitate produs atribuită subproduselor

Cantitate produs cu drept de restituire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele declarantului

Data :................................ Semnătura

 

DECLARATIE DE COMPOZITIE produse Non-Anexa I

 

Exportator..................................

Denumirea comercială a mărfii:

Codul din Nomenclatura Combinată (NC): Descrierea mărfii conform NC:..................

Cantitatea de marfă exportată (kg): .....................

Nr DVE:

Data DVE:

Semnătura

 

EXEMPLAR EXPORTATOR

3

Nr pagină........../...........

 

Denumire produs de bază, asimilat sau intermediar

 

Cantitati în kg, la 100 kg de marfă

Coeficienti

 

Cantitate produs de bază în kg/100kg

 

Codul produsului de bază

 

Cantitate înainte de procesare

Pierderi

Reziduuri

Cantitate produs atribuită subproduselor

Cantitate produs cu drept de restituire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele declarantului

Data :................................ Semnătura

 

ANEXA Nr. 2

 

 

Nr. ...........................................................

Nr DVE:

Data DVE:

Semnătura

 

DECLARATIA PRODUCĂTORULUI

 

Societatea Comercială ................ CUI ............... nr. de înregistrare la registrul comertului ............, cu sediul în............., adresa ................................. reprezentată legal de...................., având functia de....................în calitate de producător al mărfurilor ................................................................ (denumirea comercială) exportate de Societatea Comercială .............................. CUI ................. nr. de înregistrare la registrul comertului .................. cu sediul în ............................ adresa .............................. reprezentată legal de.................., având functia de....................., pentru care se solicită restituiri la

export, declară că:

1. Datele privind cantitătile, calitatea, originea materiilor prime si ale produselor semifabricate utilizate la fabricarea mărfurilor pot fi controlate de reprezentantii A.P.I.A.

2. Înregistrările stocurilor de produse sunt tinute distinct, astfel:

a) folosirea stocurilor de materii prime, produse semifabricate si produse finite;

b) cresteri/descresteri în utilizarea de materii prime si produse semifabricate;

c) mărimea, natura si destinatia pierderilor înregistrate.

3. La cererea reprezentantilor A.P.I.A. se permite accesul în sediul societătii si în spatiile de productie sau depozitare în vederea controlului si se va colabora pentru:

- a se preleva probe;

- a inspecta stocurile de materii prime si produse semifabricate, a inspecta stocul de marfă si înregistrările financiar-contabile.

4. Toate documentele referitoare la mărfurile ce fac obiectul prezentei declaratii vor fi păstrate cel putin 5 ani de la încheierea anului calendaristic de efectuare a exportului.

 

            Locul si data ......................................

            Numele si prenumele ..........................

            Calitatea persoanei .............................

            Semnătura si stampila .........................

 

ANEXA Nr. 3

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

„TEROM” - S.A. Iasi

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „TEROM” - S.A. Iasi, instituită prin Ordinul presedintelui interimar al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 5.452/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 29 septembrie 2005, înceteaza de la data publicrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 14 iunie 2007.

Nr. 9.353.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 32&2005

 

În temeiul dispozitiilor art. 134 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 106 lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Articol unic. - Regulamentul privind concediile judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325 din 24 august 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 august 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 6 se modifică si va avea  următorul cuprins:

„(4) La plecarea în concediu de odihnă judecătorii si procurorii au dreptul, în conditiile legii, pe lângă indemnizatia de concediu prevăzută la alin. (1), si la o

prima de concediu egala cu indemnizatia de incadrare brută lunară din luna anterioară plecării în concediu, Indemnizatia de concediu si prima de concediu se plătesc cumulat, cu cel putin 5 zile înaintea datei plecării în

concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fractionat, prima de concediu si indemnizatia de concediu se acordă o singură dată.”

2. La articolul 13, literele e), f) si g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

e) neîndeplinirea oricăreia dintre conditiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), c) si e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

f) încălcarea dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

g) nepromovarea examenului prevăzut la art. 33 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

3. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Judecătorii si procurorii au dreptul, la cerere, la concedii plătite pentru formare profesională, în următoarele situatii:

a) participarea la cursuri sau la alte forme de specializare, organizate în tară sau în străinătate;

b) pregătirea si sustinerea examenului de capacitate, a examenelor pentru doctorat si a concursului de promovare în functii de executie.

(2) Durata concediilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se aprobă de către conducerea institutiei, în functie de durata cursurilor ori a specializărilor efectuate.

(3) Pentru pregătirea si sustinerea examenului de capacitate, judecătorii stagiari si procurorii stagiari au dreptul la un concediu plătit de 30 de zile într-un an calendaristic.

(4) Pentru participarea la concursul de admitere la doctorat, sustinerea proiectului de cercetare stiintifică la încheierea programului de pregătire universitară avansată si elaborarea si sustinerea tezei de doctorat, precum si pentru sustinerea concursului de promovare în functii de executie, judecătorii si procurorii au dreptul la un concediu plătit ce nu poate depăsi 10 zile pentru fiecare examen, într-un an calendaristic.”

4. Alineatul (2) al articolului 16 se abrogă.

5. Alineatul (1) al articolului 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(1) Judecătorii si procurorii au dreptul la concedii fără plată pentru rezolvarea unor situatii personale. Durata însumată a acestor concedii nu poate depăsi 90 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.”

6. La alineatul (2) al articolului 18, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) Îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 7 ani, pe perioada indicată în certificatul medical;”.

7. Alineatul (2) al articolului 19 se abrogă.

8. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Judecătorii si procurorii au dreptul la concedii pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

(2) Î perioada concediului prevăzut la alin. (1) judecătorii si procurorii au dreptul la o indemnizatie stabilită potrivit legii.”

9. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Judecătorii si procurorii au dreptul la concedii plătite care nu se includ în durata concediului de dihnă, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

a) căsătoria judecătorului sau a procurorului - 5 zile lucrătoare;

b) nasterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;

c) decesul sotului sau sotiei ori al unei rude până la gradul al III-lea inclusiv - 3 zile lucrătoare;

d) controlul medical anual - o zi lucrătoare.”

10. La alineatul (1) al articolului 24, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) pentru personalul cu functii de conducere din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii de către secretarul general, iar pentru cel care ocupă functii de executie de către directori sau, după caz, de sefii serviciilor ori birourilor independente.”

11. Alineatul (2) al articolului 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Presedintii curtilor de apel si procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea aduc la cunostintă presedintelui Consiliului Superior ai Magistraturii perioada în care vor efectua concediul de odihnă, cu cel putin 15 zile înainte de data plecării în concediu.”

12. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

„Art. 241. - (1) Nu constituie vechime în magistratură si nici vechime efectivă în functia de judecător sau procuror durata concediilor fără plată acordate pentru rezolvarea unor situatii personale.

(2) Concediul pentru formare profesională, fără plată, care nu se acordă la initiativa conducerii instantei ori parchetului sau cu privire la care aceasta nu si-a exprimat acordul, în scris, referitor la relevanta studiilor efectuate pentru functia exercitată se consideră concediu pentru rezolvarea unor situatii personale.

(3) Perioada în care judecătorul si procurorul s-au aflat în concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, după caz, până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, constituie, potrivit legii, atât vechime în magistratură, cât si vechime în functia de judecător sau procuror.

(4) Instantele si parchetele au obligatia să comunice de îndată la Consiliul Superior al Magistraturii orice întrerupere a vechimii în activitatea de judecător sau procuror.”

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Anton Pandrea

 

Bucuresti, 14 iunie 2007.

Nr. 422.