MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 388         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 iunie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

147. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plătilor compensatorii efectuate către angajatii locali ai Delegatiei Comisiei Europene în România

 

578. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plătilor compensatorii efectuate către angajatii locali ai Delegatiei Comisiei Europene în România

 

148. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

579. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

149. - Lege pentru completarea art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

580. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

150. - Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

 

581. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

151. - Lege pentru modificarea Legii nr. 216/2004 privind înfiintarea Administratiei Nationale de Meteorologie

 

582. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 216/2004 privind înfiintarea Administratiei Nationale de Meteorologie

 

152. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a institutiilor de credit, a societătilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societătilor de servicii de investitii financiare si a societătilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar

 

583. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a institutiilor de credit, a societătilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societătilor de servicii de investitii financiare si a societătilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

290. - Ordin al ministrului transporturilor pentru introducerea măsurilor de întărire a securitătii portuare

 

987. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea continutului minim al trusei sanitare auto

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plătilor compensatorii efectuate către angajatii locali ai Delegatiei Comisiei Europene în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 122 din 21 decembrie 2006 privind regimul fiscal aplicabil plătilor compensatorii efectuate către angajatii locali ai Delegatiei Comisiei Europene în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 1 iunie 2007.

Nr. 147.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plătilor compensatorii efectuate către angajatii locali ai Delegatiei Comisiei Europene în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plătilor compensatorii efectuate către angajatii locali ai Delegatiei Comisiei Europene în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 mai 2007.

Nr. 578.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Învătătorii/institutorii care predau în învătământul primar din scolile cu predare în limba minoritătilor nationale au aceeasi normă didactică prevăzută în planurile de învătământ pentru scolile cu limba de predare română. Pentru orele efectuate în plus fată de normă, acestia sunt remunerati prin plata cu ora.”

2. La articolul 49, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Personalul didactic prevăzut la art. 44 alin. (21) si (4) este salarizat prin plata cu ora, conform prevederilor alin. (1) si ale art. 43.”

Art. II. - Plata orelor efectuate în plus fată de normă, prevăzute la art. 44 alin. (21) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, se aplică începând cu anul scolar 2007-2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 1 iunie 2007.

Nr. 148.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 mai 2007.

Nr. 579.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) si (42), cu următorul cuprins:

„(41) În învătământul primar, orele de educatie fizică prevăzute în planurile de învătământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora sau prin plata cu ora ori cu cumul.

(42) În situatia în care predarea orelor de educatie fizică nu se poate face de profesor cu studii de specialitate, acestea sunt predate de învătătorul/institutorul clasei.”

Art. II. - Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 1 iunie 2007.

Nr. 149.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 mai 2007.

Nr. 580.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 108 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„(2) Copiii personalului didactic aflat în activitate sau pensionat după cel putin 10 ani de activitate didactică sunt scutiti de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învătământul superior si beneficiază de gratuitate la cazarea în cămine si internate.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 1 iunie 2007.

Nr. 150.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 mai 2007.

Nr. 581.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 216/2004 privind înfiintarea Administratiei Nationale de Meteorologie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 216/2004 privind înfiintarea Administratiei Nationale de Meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 1 iunie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

„(2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de toate drepturile de personal prevăzute în legislatie si în contractul colectiv de muncă în vigoare, precum si de alimentatia de protectie necesară la statiile meteorologice amplasate la altitudini de peste 600 mdM si la statiile meteorologice izolate din Delta Dunării. Locurile de muncă pentru care se acordă alimentatie de protectie se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale de Meteorologie, iar cuantumul acesteia se negociază cu sindicatele din domeniu, în functie de posibilitătile financiare ale administratiei în cadrul colectivului de muncă.”

2. Anexa nr. 1 „Sucursalele Administratiei Nationale de Meteorologie” va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 1

 

SUCURSALELE ADMINISTRATIEI NATIONALE DE METEOROLOGIE

 

Nr. crt.

Denumirea sucursalei

Sediul

1.

Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Vânătorului nr. 17, judetul Cluj

2.

Centrul Meteorologic Regional Banat-Crisana

Municipiul Timisoara, str. Gheorghe Adam nr. 15, judetul Timis

3.

Centrul Meteorologic Regional Oltenia

Municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 3A, judetul Dolj

4.

Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud

Municipiul Sibiu, Str. Somesului nr. 49, judetul Sibiu

5.

Centrul Meteorologic Regional Moldova

Municipiul lasi, str. Văscăuteanu nr. 10, judetul lasi

6.

Centrul Meteorologic Regional Dobrogea

Municipiul Constanta, bd. Mamaia nr. 300, judetul Constanta

7.

Centrul Meteorologic Regional Muntenia

Comuna Afumati, sos. Bucuresti-Urziceni nr. 6, judetul Ilfov

8.

Scoala Natională de Meteorologie

Municipiul Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 97, sectorul 1”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 1 iunie 2007.

Nr. 151.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 216/2004 privind înfiintarea Administratiei Nationale de Meteorologie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 216/2004 privind înfiintarea Administratiei Nationale de Meteorologie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 mai 2007.

Nr. 582.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a institutiilor de credit, a societătilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societătilor de servicii de investitii financiare si a societătilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98 din 6 decembrie 2006 privind supravegherea suplimentară a institutiilor de credit, a societătilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societătilor de servicii de investitii financiare si a societătilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.023 din 22 decembrie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 28, litera d) a alineatului (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) principalii actionari si persoanele care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere a conglomeratului financiar;”.

2. La articolul 30, litera a) a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) modificări ale structurii actionariatului, ale structurii organizatorice sau ale structurii de administrare si conducere ale entitătilor reglementate dintr-un conglomerat financiar, care necesită aprobarea sau autorizarea autoritătilor competente;”.

3. Articolul 36 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Administrarea si/sau conducerea activitătii unei societăti financiare holding mixte, persoană juridică română, trebuie să fie asigurată de două persoane.

(2) Persoanele cărora le sunt încredintate responsabilităti de administrare si/sau conducere, în calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să aibă reputatie adecvată si experientă suficientă pentru exercitarea responsabilitătilor încredintate.

(3) Societătile financiare holding mixte trebuie să notifice coordonatorului numirea în functie a persoanelor prevăzute la alin. (2), inclusiv în situatia în care coordonatorul este o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, în conditiile stabilite prin reglementări.

(4) Coordonatorul urmăreste în permanentă îndeplinirea cerintelor prevăzute la alin. (2), dispunând măsurile sau sanctiunile care se impun în caz de nerespectare a acestora, prevăzute la art. 43, respectiv la art. 44.”

4. La articolul 37, alineatul (2) se abrogă.

5. La articolul 40, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Coordonatorul împreună cu celelalte autorităti competente relevante si auditorii financiari ai societătii financiare holding mixte se întâlnesc periodic, pentru a discuta aspecte de interes comun în ceea ce priveste activitatea conglomeratului financiar. La aceste întâlniri pot fi invitate si persoanele care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere a societătii financiare holding mixte si, respectiv, a entitătilor reglementate din conglomeratul financiar.”

6. La articolul 43, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) Încheierea unui acord cu administratorii sau, după caz, cu membrii directoratului societătii financiare holding mixte, care să cuprindă un program de măsuri de remediere;”.

7. La articolul 44, literele b), d) si e) ale alineatului (1) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„b) suspendarea din functie pe o perioadă determinată a uneia sau a mai multor persoane care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere a societătii;

d) amendă aplicată persoanelor care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere a societătii, între 1-6 remuneratii nete, conform nivelului acestora în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta;

e) dispunerea înlocuirii, de către societatea financiară holding mixtă, a persoanei/persoanelor care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere a societătii.”

8. La articolul 44, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Pe perioada suspendării din functie, dispusă de coordonator în baza alin. (1) lit. b), se va asigura de către societatea financiară holding mixtă desemnarea persoanei/persoanelor care să exercite interimar responsabilităti de administrare si/sau conducere, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2).”

9. La articolul 44, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) si e) se aplică persoanelor vinovate de executarea în mod necorespunzător a responsabilitătilor de administrare si/sau conducere.”

10. Articolul 50 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) Constatarea faptelor prevăzute la art. 44 se face de către personalul împuternicit în acest sens de coordonator, care exercită atributii de supraveghere a respectării dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă.

(2) Actele cu privire la o societate financiară holding mixtă, prin care sunt aplicate măsuri sau sanctiuni potrivit dispozitiilor art. 43 si 44, se emit de către coordonator. Prevederile legale sectoriale referitoare la emiterea actelor de aplicare a măsurilor sau sanctiunilor cu privire la entitătile reglementate se aplică în mod corespunzător.”

11. După articolul 50 se introduc două noi articole, articolele 501 si 502, cu următorul cuprins:

„Art. 501. - (1) Aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 44 se prescrie în termen de un an de la data constatării faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârsirii faptei.

(2) Aplicarea sanctiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă sau penală, după caz.

Art. 502. - (1) Actele prin care se aplică măsuri sau sanctiuni de către coordonator, potrivit dispozitiilor art. 43 si 44, pot fi contestate la organul de conducere al coordonatorului, în termen de 15 zile de la comunicare. Coordonatorul se pronuntă prin hotărâre motivată, în termen de 30 de zile de la data sesizării.

(2) Hotărârea coordonatorului poate fi atacată la nalta Curte de Casatie si Justitie, în termen de 15 zile de la comunicare.

(3) Până la adoptarea unei hotărâri de către coordonator, potrivit alin. (1), sau până la pronuntarea unei hotărâri definitive si irevocabile de către instanta judecătorească, potrivit alin. (2), executarea actelor emise de coordonator nu se suspendă.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitufia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 1 iunie 2007.

Nr. 152.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a institutiilor de credit, a societătilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societătilor de servicii de investitii financiare si a societătilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a institutiilor de credit, a societătilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societătilor de servicii de investitii financiare si a societătilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 mai 2007.

Nr. 583.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru introducerea măsurilor de întărire a securitătii portuare

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 725/2004 privind consolidarea securitătii navelor si a instalatiilor portuare,

tinând seama de prevederile Deciziei Consiliului Uniunii Europene 1999/468/CE de stabilire a normelor privind exercitarea competentelor de executare conferite Comisiei, în timpul prevederilor art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

 

Obiect

 

Art. 1. - (1) Prezentul ordin introduce măsuri de întărire a securitătii portuare în fata amenintării atentatelor la adresa securitătii.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) constau în:

a) norme de bază comune cu privire la măsurile de securitate portuară;

b) un mecanism de aplicare a acestor norme;

c) mecanisme corespunzătoare de monitorizare a conformitătii.

 

Domeniul de aplicare

 

Art. 2. - (1) Măsurile prevăzute la art. 1 trebuie respectate în porturi si în zonele unde se desfăsoară activităti legate de porturi.

(2) Măsurile prevăzute de prezentul ordin se aplică fiecărui port situat pe teritoriul României, în care se găsesc una sau mai multe instalatii portuare ce fac obiectul unui plan de securitate a instalatiilor portuare, aprobat conform Regulamentului (CE) nr. 725/2004, inclusiv zonelor unde se desfăsoară activităti legate de porturi si în care se găsesc una sau mai multe instalatii portuare.

(3) Prezentul ordin nu se aplică instalatiilor militare din porturi.

(4) Ministerul Transporturilor, denumit în continuare MT, stabileste, în sensul prezentului ordin, limitele tuturor porturilor si zonelor unde se desfăsoară activităti legate de porturi, luând în considerare, în mod corespunzător, informatiile care rezultă în urma evaluării securitătii portuare.

(5) În cazul în care limitele unei instalatii portuare, în sensul Regulamentului (CE) nr. 725/2004, au fost stabilite astfel încât să înglobeze portul, dispozitiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 725/2004 prevalează asupra acelora din prezentul ordin.

 

Definitii

 

Art. 3. - În întelesul prezentului ordin, termenii folositi se definesc după cum urmează:

a) autoritatea competentă pentru securitate portuară - MT, autoritatea desemnată pentru a coordona si supraveghea aplicarea măsurilor de securitate portuară prevăzute de prezentul ordin:

b) autoritate pentru securitatea portuară - autoritatea responsabilă cu problemele de securitate dintr-un anumit port sau zonă de pe canalele navigabile unde se află instalatii portuare, denumită în continuare ASP;

c) instalatie portuară - o locatie în care are loc interfata navă/port si care include zone cum sunt: locul de ancorare, danele de asteptare, ecluzele de pe canalele navigabile si zonele de abordare dinspre mare, după caz;

d) interfată navă/port - interactiunile care au loc atunci când o navă este în mod direct si imediat afectată de activităti care implică miscări de persoane sau de mărfuri, manevre de ecluzare sau asigurarea de servicii portuare înspre sau dinspre navă;

e) organizatie de securitate recunoscută - o organizatie care are experienta adecvată în materie de securitate si un nivel adecvat de cunostinte despre porturi si operatiuni portuare si care poate fi autorizată să efectueze o activitate de evaluare conform cerintelor prezentului ordin;

f) port - suprafata delimitată din teritoriul national, situată la malul mării sau al unei căi navigabile, protejată natural sau artificial împotriva valurilor, vânturilor, curentilor si gheturilor, construită si echipată astfel încât să permită, în principal, primirea si adăpostirea navelor, încărcarea, descărcarea, transbordarea, depozitarea mărfurilor, primirea si expedierea acestora cu mijloace de transport, îmbarcarea si debarcarea pasagerilor. Portul cuprinde totalitatea acvatoriilor, terenurilor, constructiilor hidrotehnice, senalelor de acces, radelor interioare, clădirilor, magaziilor, platformelor, căilor ferate, drumurilor, instalatiilor si echipamentelor aflate în perimetrul acestuia;

g) punct de contact pentru securitatea portuară - organismul desemnat pentru a servi drept punct de contact pentru Comisia Europeană si celelalte state membre si pentru a facilita, urmări si furniza informatii cu privire la aplicarea măsurilor de securitate portuară prevăzute de prezentul ordin;

h) zone de interes - zonele în care se desfăsoară activităti legate de porturi - zonele libere, instituite conform legii, situate în vecinătatea porturilor - si zonele de pe canalele navigabile unde se află instalatii portuare.

 

Corelarea cu măsurile luate prin aplicarea Regulamentului (CE) nr. 725/2004

 

Art. 4. - La aplicarea măsurilor de securitate portuară introduse prin prezentul ordin, ASP se vor asigura că acestea sunt corelate cu măsurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 725/2004.

 

Autoritatea pentru securitatea portuară

 

Art. 5. - (1) Autoritatea competentă pentru securitatea portuară este Ministerul Transporturilor, autoritate de stat în domeniul transporturilor, care este desemnat si ca autoritate competentă pentru securitatea maritimă conform Regulamentului (CE) nr. 725/2004.

(2) Functia de autoritate pentru securitatea portuară va fi îndeplinită de:

a) Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A. - pentru porturile maritime Constanta, Midia si Mangalia;

b) Compania Natională „Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati - pentru porturile Brăila, Galati si Tulcea, inclusiv zonele libere situate în vecinătatea acestor porturi;

c) Compania Natională „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta - pentru porturile Medgidia, Basarabi, Ovidiu, Luminita, inclusiv ecluzele de pe canalele navigabile Dunăre - Marea Neagră.

(3) Pentru porturile aflate în administratia autoritătilor publice locale, functia de autoritate pentru securitate portuară va fi îndeplinită de către administratorii desemnati de către aceste administratii.

(4) Pentru porturile private, functia de autoritate pentru securitate portuară va fi îndeplinită de către administratorii desemnati de proprietarii porturilor.

(5) ASP sunt responsabile de punerea în aplicare a planurilor de securitate portuară în baza concluziilor evaluărilor de securitate portuară.

 

Evaluarea securitătii portuare

 

Art. 6. - (1) ASP se vor asigura că se realizează evaluări ale securitătii portuare pentru porturile si zonele de interes aflate sub incidenta prezentului ordin. Aceste evaluări trebuie să tină cont în mod corespunzător de specificul diferitelor sectiuni ale unui port sau zone de interes si, atunci când consideră necesar, ale zonelor adiacente, dacă acestea au un impact asupra securitătii portului sau zonei de interes, si iau în considerare evaluările pentru instalatiile portuare din limitele acestora, evaluări realizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 725/2004.

(2) Fiecare evaluare a securitătii portuare se desfăsoară luându-se în considerare cel putin cerintele prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Evaluările securitătii portuare se efectuează de către o organizatie de securitate recunoscută si autorizată de MT.

(4) Evaluările securitătii portuare se aprobă de către ministrul transporturilor, prin ordin.

 

Planul de securitate portuară

 

Art. 7. - (1) În baza concluziilor evaluărilor securitătii portuare, ASP se asigură că se întocmesc si se actualizează planurile de securitate portuară. Planurile de securitate portuară se întocmesc conform specificitătii diferitelor sectiuni ale unui port sau zone de interes si integrează planurile de securitate pentru instalatiile portuare din limitele acestora stabilite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 725/2004.

(2) Planurile de securitate portuară vor fi realizate de o organizatie de securitate recunoscută de MT, alta decât cea care a realizat evaluarea securitătii portuare pentru portul sau zona de interes respectivă, desemnată de ASP.

(3) Planurile de securitate portuară se aprobă de către ministrul transporturilor, prin ordin.

(4) Planurile de securitate portuară identifică, pentru fiecare nivel de securitate prevăzut la art. 8:

a) procedurile care trebuie urmate;

b) măsurile care trebuie puse în aplicare;

c) actiunile care trebuie întreprinse.

(5) Fiecare plan de securitate portuară ia în considerare cel putin cerintele detaliate prevăzute în anexa nr. 2. După caz si în măsura în care este necesar, planul de securitate portuară include în special măsuri de securitate care trebuie să se aplice pasagerilor si vehiculelor ce urmează să fie îmbarcate pe nave maritime care transportă pasageri si vehicule. În cazul serviciilor de transport maritim international, ASP cooperează la evaluarea securitătii cu statele membre în cauză.

(6) Punerea în aplicare a planurilor de securitate portuară este monitorizată de către MT. Monitorizarea este corelată cu alte activităti de control desfăsurate în port.

(7) ASP se asigură că se desfăsoară exercitii adecvate, luând în considerare cerintele de bază privind exercitiile de pregătire pentru securitate, enumerate în anexa nr. 3.

 

Niveluri de securitate

 

Art. 8. - (1) MT stabileste prin ordin al ministrului un sistem de niveluri de securitate pentru porturi, zone de interes sau portiuni din acestea, care cuprinde următoarele 3 niveluri de securitate după modelul celor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 725/2004, astfel:

a) nivelul de securitate 1 - nivelul pentru care sunt mentinute permanent măsuri de securitate corespunzătoare minime;

b) nivelul de securitate 2 - nivelul pentru care se mentin măsuri de securitate corespunzătoare suplimentare pe o perioadă de timp, ca urmare a cresterii riscului de producere a unui atentat la adresa securitătii;

c) nivelul de securitate 3 - nivelul pentru care se mentin măsuri de securitate specifice suplimentare pe o perioadă de timp limitată, în cazul în care este probabil sau iminent un atentat la adresa securitătii, desi nu este posibil să se identifice tinta exactă.

(2) ASP stabilesc nivelurile de securitate valabile pentru fiecare port sau portiune din port, zonă de interes sau portiuni din acestea. La fiecare nivel de securitate, ASP pot decide ca, în diferite portiuni ale unui port sau zonă de interes, să se aplice măsuri de securitate diferite, în functie de concluziile evaluării securitătii portuare.

(3) ASP comunică tuturor celor interesati nivelul de securitate aflat în vigoare pentru fiecare port, zonă de interes sau portiune din acestea, precum si orice modificări survenite la acesta.

 

Ofiterul de securitate portuară

 

Art. 9. - (1) Pentru fiecare port sau zonă de interes va fi desemnat un ofiter de securitate portuară. Fiecare port sau zonă de interes va avea, dacă este necesar, un ofiter de securitate portuară diferit, dar, atunci când este cazul, un ofiter de securitate poate fi responsabil de mai multe dintre acestea.

(2) Ofiterii de securitate portuară îndeplinesc rolul de persoană de contact pentru problemele referitoare la securitatea portuară.

(3) În cazul în care un ofiter de securitate portuară este altul decât ofiterul/ofiterii de securitate ai instalatiei/instalatiilor portuare din acel port, stabilit/stabiliti în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 725/2004, între acestia trebuie să existe o strânsă cooperare.

 

Revizuiri

 

Art. 10. - (1) Evaluările securitătii portuare se efectuează anual, iar planurile de securitate portuară se revizuiesc ori de câte ori este necesar, dar cel putin o dată la 5 ani.

(2) Revizuirea planurilor de securitate portuară se realizează în aceleasi conditii ca si cele prevăzute la art. 6 sau 7, după caz.

 

Organizatie de securitate recunoscută

 

Art. 11. - În scopul prezentului ordin, MT va autoriza organizatii de securitate recunoscute, în conformitate cu reglementările în vigoare si cu îndeplinirea conditiilor prevăzute în anexa nr. 4.

 

Punct de contact pentru securitatea portuară

 

Art. 12. - Punctul de contact pentru sequritatea portuară este Directia Generală Transport Naval din cadrul MT, denumită în continuare DGTN, care va transmite Comisiei Europene lista porturilor si zonelor de interes care fac obiectul prezentului ordin si o informează cu privire la orice modificare adusă acestei liste.

 

Punerea în aplicare si controlul conformitătii

 

Art. 13. - (1) Sistemul care asigură auditarea adecvată si periodică a planurilor de securitate portuară si punerea în aplicare a acestora este prevăzut în anexa nr. 5.

(2) DGTN în calitate de punct de contact va monitoriza împreună cu Comisia Europeană aplicarea prevederilor prezentului ordin.

(3) Această monitorizare se va desfăsura în comun cu inspectiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 725/2004.

 

Adaptări

 

Art. 14. - Anexele nr. 1-5 se pot modifica respectându-se procedura prevăzută la art. 15, fără a se extinde domeniul de aplicare al Directivei 2005/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind consolidarea securitătii portuare.

 

Procedura consultativă

 

Art. 15. - (1) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică prevederile art. 5 si 7 din Decizia 1999/468/CE de stabilire a normelor privind exercitarea competentelor de executare conferite Comisiei, tinându-se cont de prevederile art. 8 din această decizie.

(2) Termenul stabilit în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 6 din decizia prevăzută la alin. (1) este de o lună.

 

Confidentialitatea si diseminarea informatiilor

 

Art. 16. - (1) MT si ASP vor lua măsurile necesare pentru protectia informatiilor la care au acces părtile implicate, în conformitate cu legislatia natională relevantă.

(2) Nivelul de acces în materie de securitate al membrilor personalului care desfăsoară inspectii de securitate sau care manipulează informatii care au legătură cu prevederile prezentului ordin se atribuie în conformitate cu legislatia natională relevantă.

 

Contraventii

 

Art. 17. - Contraventiile la prevederile prezentului ordin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

 

Dispozitii finale

 

Art. 18. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, MT, prin intermediul punctului de contact, va comunica Comisiei Europene prevederile acestuia.

Art. 19. - DGTN, Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime Constanta' - S.A., Compania Natională „Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, Compania Natională „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanta si administratiile porturilor aflate în administrarea autoritătilor publice locale, cât si administratorii desemnati pentru porturile private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 20. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 21. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2005/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005, privind consolidarea securitătii portuare, publicată în JO nr. L 310 din 25 noiembrie 2005, p. 0028-0039.

Art. 22. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 mai 2007.

Nr. 290.

 

ANEXA Nr. 1

 

Cerinte privind evaluarea securitătii portuare

 

Art. 1. - (1) Evaluarea securitătii portuare reprezintă temeiul planului de securitate portuară si al punerii în aplicare a acestuia. Evaluarea securitătii portuare cuprinde cel putin:

1. identificarea si evaluarea activelor importante si a infrastructurii a cărei protectie se impune;

2. identificarea posibilelor amenintări la adresa activelor si a infrastructurii si probabilitatea concretizării acestora, pentru a stabili si ordona măsuri de securitate în functie de priorităti;

3. identificarea, selectarea si ordonarea după priorităti a măsurilor de contracarare, a schimbărilor procedurale si a nivelului acestora de eficientă în reducerea vulnerabilitătii; si

4. identificarea punctelor slabe, inclusiv a factorilor umani implicati în activitatea portuară, a politicilor si a procedurilor.

(2) În acest sens, evaluarea cuprinde cel putin următoarele:

1. toate zonele relevante pentru securitatea portuară, definind astfel si limitele portuare. Acestea includ instalatiile portuare aflate deja sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 725/2004 si a căror evaluare de risc serveste drept bază;

2. problemele de securitate care provin din interfata dintre instalatia portuară si alte măsuri de securitate portuară;

3. personalul portuar care va face obiectul verificărilor de antecedente si/sau al verificării nivelului în materie de securitate, avându-se în vedere implicarea acestuia în zonele de risc sporit;

4. Împărtirea portului, în cazul în care acest lucru este util, în functie de probabilitatea producerii atentatelor la adresa securitătii. Zonele nu se analizează numai în functie de profilul lor direct ca potentială tinută, ci si de eventualul lor rol de trecere atunci când zonele-tintă sunt cele adiacente;

5. variatiile de risc, de exemplu cele bazate pe sezonalitate;

6. trăsăturile specifice ale fiecărei subzone, cum ar fi localizarea, căile de acces, furnizarea de electricitate, sistemul de comunicatii, proprietatea si utilizatorii, precum si ale elemente considerate relevante pentru securitate;

7. potentiale scenarii de amenintare pentru port. Întregul port sau părti specifice ale infrastructurii acestuia, mărfurile, bagajele, persoanele sau echipamentul de transport pot fi tinta directă a unei amenintări identificate;

8. urmările specifice ale unui scenariu de amenintare. Consecintele pot avea impact asupra uneia sau mai multor subzone. Se identifică atât consecintele directe, cât si cele indirecte. Se acordă o atentie specială riscului de producere a victimelor umane;

9. posibilitatea efectelor în masă ale atentatelor la adresa securitătii;

10. vulnerabilitatea fiecărei subzone;

11. toate aspectele organizatorice relevante pentru securitatea globală a portului, inclusiv diviziunea tuturor autoritătilor de securitate, a normelor si a procedurilor existente;

12. punctele vulnerabile ale securitătii portuare globale în raport cu aspecte organizatorice, legislative si procedurale;

13. măsurile, procedurile si actiunile destinate să reducă punctele vulnerabile critice. Se acordă o atentie deosebită necesitătii si mijloacelor de a controla sau restrictiona accesul la întregul port sau la anumite portiuni dintr-un port, inclusiv identificarea pasagerilor, a personalului portuar sau a altor lucrători, vizitatorilor si membrilor echipajelor de navă, cerintelor de monitorizare a zonelor sau a activitătilor, controlului mărfurilor si al bagajelor. Măsurile, procedurile si actiunile sunt conforme cu riscul perceput, care poate varia între zonele portuare;

14. modul în care măsurile, procedurile si actiunile vor fi consolidate în eventualitatea unei cresteri a nivelului de securitate;

15. cerintele specifice pentru gestionarea problemelor clasice de securitate, cum ar fi: încărcătură, bagaje, combustibili pentru nave, provizii sau persoane „suspecte”, colete de origine necunoscută, pericole cunoscute (de exemplu, bombe). Aceste cerinte analizează conditiile de dezirabilitate fie pentru eliminarea riscului la locul depistării acestuia, fie după deplasarea acestuia într-o zonă de securitate;

16. măsurile, procedurile si actiunile care au ca scop limitarea si diminuarea consecintelor;

17. diviziunea sarcinilor care să permită aplicarea adecvată si corectă a măsurilor, procedurilor si actiunilor identificate;

18. acordarea unei atentii deosebite, după caz, relatiei cu alte planuri de securitate (de exemplu, planuri de securitate a instalatiilor portuare) si alte măsuri de securitate existente. De asemenea, se acordă atentie relatiei cu alte planuri de reactie (de exemplu: planul de reactie la mareele negre, planul de contingentă portuară, planul de interventie medicală, planul pentru dezastrele nucleare etc);

19. cerintele de comunicare pentru aplicarea măsurilor si procedurilor;

20. acordarea unei atentii deosebite măsurilor de protectie împotriva divulgării informatiilor sensibile din punctul de vedere al securităti;

21. cerintele legate de cunostinte pe care trebuie să le detină toti cei implicati direct si, după caz, publicul larg.

 

ANEXA Nr. 2

 

Cerinte privind planul de securitate portuară

 

Art. 1. - Planul de securitate portuară stabileste regimul de securitate a unui port. Acesta se bazează pe concluziile evaluării securitătii portuare. Planul stabileste în

mod clar măsuri detaliate. Acesta contine un mecanism de control care permite, atunci când este necesar, luarea de măsuri corective corespunzătoare.

Art. 2. - Planul de securitate portuară are la bază următoarele aspecte generale:

1. definirea tuturor zonelor relevante pentru securitatea portuară. În functie de evaluarea securitătii portuare, măsurile, procedurile si actiunile pot varia de la o subzonă la alta. Într-adevăr, unele subzone pot necesita măsuri preventive mai severe decât altele. O atentie specială se acordă interfetelor dintre subzone, identificate în evaluarea securitătii portuare;

2. asigurarea coordonării dintre măsurile de securitate pentru zone cu caracteristici de securitate diferite;

3. furnizarea, atunci când este necesar, de măsuri diferite, în functie de diferitele portiuni ale portului, de nivelurile de securitate variabile si de informatiile specifice;

4. identificarea unei structuri organizatorice care să sustină consolidarea securitătii portuare.

Art. 3. - În baza aspectelor generale, prevăzute la art. 2, planul de securitate portuară va atribui sarcini si va specifica planuri de lucru în următoarele domenii:

1. cerinte de acces. Pentru anumite zone, cerintele intră în vigoare numai în cazul în care nivelurile de securitate depăsesc pragurile minime. Toate cerintele si pragurile sunt incluse exhaustiv în planul de securitate portuară;

2. cerinte referitoare la controlul actelor de identitate, al bagajelor si al mărfurilor. Aceste cerinte se pot aplica sau nu la subzone; cerintele se pot aplica integral sau partial la diferite subzone. Persoanele care intră sau se află într-o subzonă pot face obiectul unui control. Planul de securitate portuară va răspunde în mod corespunzător concluziilor evaluării securitătii portuare, care reprezintă instrumentul prin care vor fi identificate cerintele de securitate pentru fiecare subzonă si la fiecare nivel de securitate. În cazul în care se utilizează, din motive de securitate portuară, cărti de identitate speciale, se stabilesc proceduri exacte pentru emiterea, controlul utilizării si restituirea acestor documente. Aceste proceduri iau în considerare specificul anumitor grupuri de utilizatori ai porturilor, prevăzând măsuri speciale pentru limitarea impactului negativ al cerintelor privind controlul accesului. Categoriile includ cel putin marinarii, functionarii din cadrul autoritătilor, persoanele care lucrează cu regularitate în port sau vizitează portul cu regularitate, rezidentii care locuiesc în port si persoanele care lucrează sau vizitează ocazional portul;

3. legătura cu autoritătile de control al mărfurilor, al bagajelor si al pasagerilor. Atunci când este necesar, planul prevede legătura dintre sistemul de informatii si cel de control ale acestor autorităti, inclusiv eventuale sisteme de control al securitătii înainte de sosire;

4. proceduri si măsuri de manipulare a mărfurilor, bagajelor, combustibililor de la nave, proviziilor sau persoanelor suspecte, inclusiv identificarea unei zone de securitate, precum si pentru alte aspecte îngrijorătoare din punctul de vedere al securitătii si încălcări ale securitătii portuare;

5. cerinte de monitorizare pentru subzone sau activităti din cadrul subzonelor. Atât necesitatea găsirii de solutii tehnice, cât si solutiile ca atare rezultă din evaluarea securitătii portuare;

6. semnalizare. Zonele cu cerinte privind accesul si/sau controlul vor fi semnalizate în mod corespunzător. Cerintele de control si acces vor lua în considerare în mod corespunzător toate legile si practicile relevante în vigoare. Monitorizarea activitătilor se va indica în mod corespunzător în cazul în care legislatia internă cuprinde dispozitii în acest sens;

7. comunicare si control de securitate. Toate informatiile relevante pentru securitate se comunică în mod corespunzător în functie de normele de control de securitate incluse în plan. Având în vedere sensibilitatea anumitor informatii, comunicarea se face conform principiului necesitatii de a cunoaste, dar include, atunci când este necesar, proceduri pentru comunicatele adresate publicului larg. Standardele de control de securitate fac parte din plan si sunt destinate să protejeze informatiile sensibile din punctul de vedere al securitătii împotriva divulgării neautorizate;

8. raportarea atentatelor la adresa securitătii. În vederea asigurării unui răspuns rapid, planul de securitate portuară va trasa cerintele exacte de raportare către agentul de securitate portuară si/sau către autoritatea de securitate portuară a tuturor atentatelor la adresa securitătii;

9. integrarea altor planuri sau activităti preventive. Planul abordează în mod clar integrarea altor activităti preventive si de control existente în port;

10. integrarea altor planuri de răspuns si/sau includerea anumitor măsuri, proceduri si actiuni specifice de răspuns. Planul descrie detaliat interactiunea si coordonarea cu alte planuri de răspuns si de urgentă. Conflictele si deficientele se rezolvă după caz;

11. cerintele de formare si exercitii;

12. organizarea practică a securitătii portuare si procedurile de lucru. Planul de securitate portuară va descrie în detaliu organizarea securitătii portuare, diviziunea sarcinilor si procedurile de lucru. De asemenea, el va descrie în detaliu coordonarea cu agentii de securitate ai instalatiilor portuare si ai navelor, după caz. Planul va delimita sarcinile comitetului pentru securitatea portuară, în cazul în care acesta există;

13. procedurile pentru adaptarea si actualizarea planului de securitate portuară.

 

ANEXA Nr. 3

 

Cerinte pentru exercitiile pregătirii de bază în domeniul securitătii

 

Art. 1. - Tipurile de exercitii de pregătire care pot presupune participarea agentilor de securitate ai instalatiilor portuare, în colaborare cu autoritătile relevante ale statelor membre, cu agentii de securitate ai companiilor sau cu agentii de securitate ai navelor, în cazul în care acestia sunt disponibili, se desfăsoară cel putin o dată la fiecare an calendaristic, fără ca intervalul dintre două exercitii de pregătire să depăsească 18 luni.

Art. 2. - Cererile de participare a agentilor de securitate ai companiilor sau a agentilor de securitate ai navelor la exercitiile de pregătire în comun se fac luându-se în considerare implicatiile cu privire la securitate si muncă pentru navă.

Art. 3. - Aceste exercitii de formare vor testa comunicatiile, coordonarea, disponibilitatea resurselor, interventia si pot fi:

1. la scară naturală sau în conditii reale;

2. simulare teoretică sau seminar; ori

3. combinate cu alte exercitii organizate, cum ar fi exercitii de interventie de urgentă sau exercitiile altor autorităti portuare statale.

 

ANEXA Nr. 4

 

Conditiile care trebuie îndeplinite de o organizatie de securitate recunoscută pentru a fi autorizată de MT

 

Art. 1. - O organizatie de securitate recunoscută pentru a fi autorizată de MT trebuie să poată demonstra:

1. expertiza în aspectele relevante ale securitătii portuare;

2. cunoasterea corespunzătoare a operatiunilor portuare, inclusiv cunostinte de proiectare portuară si constructie;

3. cunoasterea corespunzătoare a altor operatiuni relevante pentru securitate care ar putea afecta securitatea portuară;

4. capacitatea de a evalua riscurile de securitate portuară probabile;

5. abilitatea de a mentine si îmbunătăti cunostintele specializate ale personalului său în domeniul securitătii portuare;

6. abilitatea de a monitoriza capacitatea personalului de a prezenta încredere în permanentă;

7. abilitatea de a mentine măsuri corespunzătoare pentru a evita divulgarea neautorizată sau accesul la materiale sensibile din punctul de vedere al securitătii;

8. cunoasterea legislatiei si a cerintelor de securitate nationale si internationale relevate;

9. cunoasterea amenintărilor actuale la adresa securitătii si a modelelor acestora;

10. abilitatea de a recunoaste si depista arme, substante si dispozitive periculoase;

11. abilitatea de a recunoaste, fără discriminare, caracteristicile si modelul comportamental al persoanelor susceptibile de a ameninta securitatea portuară;

12. cunoasterea tehnicilor utilizate pentru eludarea măsurilor de securitate;

13. cunoasterea echipamentelor si sistemelor de securitate si supraveghere si a limitelor operationale ale acestora.

Art. 2. - O organizatie de securitate recunoscută care a efectuat o evaluare a securitătii portuare sau o revizuire a unei asemenea evaluări pentru un port nu poate întocmi sau revizui planul de securitate portuară pentru acelasi port.

 

ANEXA Nr. 5

 

Sistemul de auditare adecvată si periodică a planurilor de securitate portuară

 

Art. 1. - Auditul planurilor de securitate portuară si al modului de aplicare a acestora se face prin audituri externe care se execută de auditori ce apartin unei organizatii recunoscute sau de către auditorii specializati ai autoritătii portuare si/sau de căi navigabile si cuprinde:

1. Auditul initial al Planului de Securitate Portuară si al modului de aplicare a acestuia, care va include o verificare completă a sistemului de securitate si a oricăror echipamente de securitate asociate în conformitate cu prevederile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European si al Consiliului privind consolidarea securitătii navelor si a instalatiilor portuare, din 31 martie 2004. Acest audit are scopul de a constata dacă sistemul de securitate al portului si orice echipament de securitate asociat îndeplinesc în totalitate cerintele aplicabile ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 si că sunt în stare satisfăcătoare si potrivite scopului pentru care au fost proiectate si implementate.

2. Auditul anual al Planului de Securitate Portuară si al modului de aplicare a acestuia, care va include o verificare completă a sistemului de securitate si a oricăror echipamente de securitate asociate în conformitate cu prevederile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European si al Consiliului privind consolidarea securitătii navelor si a instalatiilor portuare, din 31 martie 2004. Acest audit are scopul de a constata dacă sistemul de securitate al portului si orice echipament de securitate asociat îndeplinesc în totalitate cerintele aplicabile ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 si că sunt în stare satisfăcătoare si potrivite scopului pentru care au fost proiectate si implementate.

3. Auditul suplimentar poate fi stabilit de către MT ca urmare a situatiilor concrete constatate de către acesta în functionarea porturilor sau căilor navigabile. Auditul suplimentar se efectuează, de asemenea, ori de câte ori este initiat sau declansat un incident de securitate care afectează semnificativ climatul de sigurantă din zona portuară.

Art. 2. - Auditul anual al Planului de Securitate Portuară si al modului de aplicare a acestuia trebuie să cuprindă o evaluare care să aibă în vedere cel putin:

1. evidentierea functionării corespunzătoare a sistemului de management al securitătii portuare la parametrii înregistrati cu ocazia aprobării initiale a Planului de Securitate Portuară;

2. evaluarea modului în care au fost solutionate nonconformitătile constatate cu prilejul auditului anterior;

3. identificarea rezultatelor înregistrate ca urmare a modificărilor aduse pe parcursul functionării sistemului cu scopul îmbunătătirii acestuia.

Art. 3. - La finalizarea oricărui tip de audit al Planului de Securitate Portuară si al modului de aplicare a acestuia trebuie întocmit un raport care constă într-un rezumat privind modul de efectuare a auditului, o descriere a fiecărei nonconformităti găsite în timpul auditului si o descriere a măsurilor utilizate pentru remedierea acestora.

Art. 4. - Raportul trebuie protejat împotriva accesului neautorizat sau dezvăluirii neautorizate si trebuie să contină de asemenea anexat chestionarul de audit completat cu toate constatările făcute.

 

MINISTERUL SÃNÃTÃTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea continutului minim al trusei sanitare auto

 

Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată, ale art. 125 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei logistică, administrativ, relatii publice si mass-media nr. 5.866/2007, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă continutul minim al trusei sanitare auto, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Ambalajul trusei sanitare auto trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să asigure o etanseitate corespunzătoare pentru protejarea continutului fată de praf, umezeală, carburanti si uleiuri, printr-un sistem de închidere ferm;

b) să fie dimensionată corespunzător, în vederea depozitării si asigurării integritătii componentelor din continutul trusei sanitare auto.

(2) Eticheta trusei sanitare auto trebuie să contină denumirea produsului, denumirea si adresa producătorului si denumirea si adresa persoanei responsabile de introducerea produsului pe piată, după caz.

(3) Dispozitivele medicale din componenta trusei sanitare auto trebuie să îndeplinească cerintele aplicabile din Hotărârea Guvernului nr. 911/2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de punere în functiune a dispozitivelor medicale.

Art. 3. - Producătorii cu sediul în România care fabrică si introduc pe piată truse sanitare auto se înregistrează la Ministerul Sănătătii Publice potrivit art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 911/2005.

Art. 4. - Prevederile art. 1 nu sunt aplicabile truselor sanitare auto legal fabricate si/sau comercializate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European si care furnizează un nivel de protectie echivalent cu cel prevăzut de prezentul ordin.

Art. 5. - Trusele sanitare auto înregistrate la Ministerul Sănătătii Publice până la data intrării în vigoare a prezentului ordin pot fi comercializate până la expirarea Certificatului de înregistrare a dispozitivelor medicale emis de Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 6. - La expirarea termenului de valabilitate al componentelor trusei sanitare auto, acestea pot fi înlocuite de utilizator cu produse cu aceleasi caracteristici, introduse pe piată cu respectarea cerintelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 911/2005.

Art. 7. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 623/1999 pentru aprobarea componentei trusei sanitare auto si a continutului minim obligatoriu al acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 24 decembrie 1999.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 4 iunie 2007.

Nr. 987.

 

ANEXĂ

 

CONTINUTUL MINIM AL TRUSEI SANITARE AUTO

 

 

Nr. crt.

Denumirea produsului

Dimensiuni

Cantitatea

1.

Instrumentar

 

 

1.1.

Foarfecă cu ambele vârfuri boante, cu lama tăietoare pentru material textil tip postav gros de minimum 2 mm

14-20 cm

O bucată

1.2.

Dispozitiv intermediar pentru respiratie gură la gură cu valvă unidirectională sau filtru

 

O bucată

2.

Materiale sanitare

 

 

2.1.

Leucoplast

Minimum 2,5 m x 2,5 cm

O rolă

2.2.

Plasture (pansament rapid)

Minimum 6 cm x 10 cm

Minimum 4 bucăti

2.3.

Compresă tifon sterilă

Minimum 10 cm x 8 cm

Minimum 5 pachete Minimum 25 bucăti/pachet

2.4.

Fasă tifon

5 cm x 4 m 10 cm x 4 m

Minimum două bucăti pentru fiecare dimensiune

2.5.

Bandaj triunghiular nedeformabil

Două laturi de minimum 80 cm

Două bucăti

2.6.

Pansament steril adsorbant

Minimum două dimensiuni

Minimum 4 bucăti

2.7.

Fasă elastică

5 cm x 4 m

O bucată

2.8.

Mănusi de unică folosintă din polietilenă sau din latex

Mărime medie

Două perechi

3.

Materiale diverse

 

 

3.1.

Ace de sigurantă

Minimum 4 cm

Minimum 6 bucăti

3.2.

Folie de supravietuire izotermă

2,10 m x 1,60 m

Minimum o bucată

3.3.

Brosură de instructiuni de prim ajutor redactată conform standardelor europene referitoare la primul ajutor necalificat, autorizată de Comisia de medicină de urgentă si dezastre a Ministerului Sănătătii Publice

 

O bucată

3.4.

Listă cu continutul trusei