MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 374         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 iunie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

572. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

573. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

574. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

42. - Hotărâre privind solicitarea Presedintelui României referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului, începând cu următoarele alegeri

 

43. - Hotărâre privind numirea directorului general interimar al Societătii Române de Televiziune

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

45. - Ordonantă de urgentă privind completarea art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

46. Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

 

47. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

166. - Decizie privind numirea domnului Alexandru Victor Micula în functia de subsecretar de stat pentru organizare Summit NATO la Ministerul Afacerilor Externe

 

167. - Decizie privind eliberarea doamnei Mariea Ionescu din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Romi

 

168. - Decizie privind numirea domnului Bumbu Gruia în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Romi

 

169. - Decizie privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Decizia primului-ministru nr. 15/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Departamentului pentru Afaceri Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

60. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru exceptionala sa dăruire artistică încununată prin premierea filmului „4 luni, 3 săptămâni si 2 zile” cu trofeul „Palme d'Or”, la cea de-a 60-a editie a Festivalului de la Cannes,

pentru întreaga sa contributie prin care s-a evidentiat, ca exponent al tinerei generatii de regizori români, în promovarea la nivel mondial a cinematografiei românesti,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler domnului Cristian Mungiu, regizor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 28 mai 2007.

Nr. 572.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A si ale art. 75 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru activitatea regizorală si contributia remarcabilă la promovarea cinematografiei românesti atât în tară, cât si în străinătate, încununată prin câstigarea trofeului „Un Certain Regard” la cea de-a 60-a editie a Festivalului de la Cannes, cu filmul „California Dreamin”',

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler regizorului Cristian Nemescu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 28 mai 2007.

Nr. 573.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de apreciere pentru contributia personală în sustinerea aderării României la Uniunea Europeană si implicarea deosebită în promovarea prieteniei si întelegerii între adeptii religiilor crestină, iudaică si musulmană,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor lui Sir Sigmund Sternberg, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 28 mai 2007.

Nr. 574.

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind solicitarea Presedintelui României referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului, începând cu următoarele alegeri

 

În temeiul prevederilor art. 90 din Constitutia României, republicată, si ale art. 11 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu modificările si completările ulterioare,

având Fn vedere scrisoarea Presedintelui României, domnul Traian Băsescu, adresată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, privind initierea unui referendum pe probleme de interes national, precum si dezbaterile din sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din ziua de 1 martie 2007,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Parlamentul României avizează favorabil initierea de către Presedintele României a unui referendum national consultativ cu privire la introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului, începând cu următoarele alegeri.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta din 30 mai 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 30 mai 2007.

Nr. 42.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea directorului general interimar al Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (3), art. 26 alin. (4) si art. 30 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si a Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Tudor Giurgiu se numeste în functia de director general interimar al Societătii Române de Televiziune, începând cu data de 3 iunie 2007, până la numirea de către Parlamentul României a noului Consiliu de administratie al Societătii Române de Televiziune, dar nu mai târziu ae 3u ae zne ae ia puDiicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Directorul general interimar al Societătii Române de Televiziune va exercita atributiile prevăzute la art. 28 - 30 din Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările ulterioare.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 30 mai 2007, cu respectarea prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si a Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 mai 2007.

Nr. 43.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind completarea art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

Tinând cont de complexitatea sarcinilor ce revin atât Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, cât si institutiilor aflate în subordinea sa, în contextul realizării obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare,

având în vedere faptul că Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse este principalul factor de decizie care elaborează si implementează, prin departamentele si structurile sale, politica Guvernului în domeniul social, în deplină concordantă cu politicile comunitare în domeniu, în special în ceea ce priveste asigurarea sustenabilitătii bugetare prin întărirea activitătii de gestionare judicioasă a resurselor disponibile,

si că, în vederea întăririi capacitătii functionale, este necesară asigurarea egalitătii de tratament între angajatii din Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si din institutiile cu personalitate juridică finantate din bugetul de stat aflate în subordinea ministerului, prin crearea unui mecanism transparent de stimulare materială a personalului, combinat cu pregătirea profesională intensivă,

în scopul atragerii si mentinerii de profesionisti în corpul functionarilor publici prin acordarea unui pachet salarial stimulativ si competitiv, corelat cu responsabilitătile functiei detinute,

tinând cont de faptul că personalul angajat în cadrul institutiilor mentionate prestează acelasi tip de muncă ca si salariatii ministerului si, pentru a asigura egalitate de tratament, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările si completările ulterioare, trebuie să se aplice, fără discriminare, tuturor angajatilor implicati în realizarea obiectivelor strategice ale ministerului,

luând în considerare că cele expuse mai sus constituie situatii extraordinare, ce vizează elemente de interes public, se impune adoptarea prezentei ordonante de urgentă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - După alineatul (8) al articolului IV din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

„(81) Prevederile alin. (8) se aplică si personalului din cadrul:

a) Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap;

b) Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului;

c) Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei;

d) Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati;

e) directiilor de muncă si protectie socială judetene si a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate;

f) organismelor intermediare regionale pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane;

g) Inspectiei Sociale.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Akos Derzsi,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 45.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

 

Având în vedere:

- problemele pe care le întâmpină unitătile administrativ-teritoriale cu capacitate financiară redusă în asigurarea cofinantării si/sau prefinantării proiectelor care beneficiază de asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

- posibilitatea blocării unor proiecte menite să asigure o dezvoltare uniformă în zone cu o infrastructură precară si care beneficiază de finantare în cadrul programelor pre- si postaderare, în conditiile în care aceste proiecte pot fi realizate cu un minimum de resurse financiare din partea unitătilor administrativ-teritoriale; tinând cont de efectul de pârghie al fondurilor europene,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - După alineatul (5) al articolului 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Împrumuturile contractate si/sau garantate de unitătile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantării si/sau cofinantării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeană, sunt exceptate de la prevederile alin. (4).”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti. 23 mai 2007.

Nr. 46.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

În bugetul de stat pentru anul 2007, aprobat prin Legea nr. 486/2006, pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap au fost alocate transferuri în sumă de 700.000 mii lei. Această sumă a fost fundamentată pe baza prestatiilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999, cu modificările si completările ulterioare. Prin Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sunt prevăzute noi prestatii pentru persoanele cu handicap. Din analiza plătilor efectuate până în prezent rezultă că sumele aprobate sunt insuficiente în unele judete, ca de exemplu Satu Mare, Sălaj, Cluj, lasi si Suceava, fondurile fiind deja utilizate în totalitate.

Având în vedere necesitatea asigurării fondurilor pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, se impune adoptarea cadrului normativ necesar reglementării prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonantei de urgentă.

Toate aceste elemente constituie situatii extraordinare si vizează interesul public.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) Bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, aprobat pentru anul 2007 prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică la capitolul 68.01 „Asigurări si asistentă socială”, prin suplimentarea cu suma de 184.000 mii lei la titlul „Transferuri între unitătile administratiei publice”, alineatul „Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap” si diminuarea cu aceeasi sumă la titlul „Asistentă socială”, articolul 57.01 „Asigurări sociale”.

(2) Anexa nr. 3/20/2b la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 „Transferuri pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap pe anul 2007” la bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(3) Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în structura bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pe anul 2007.

(4) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse să detalieze influentele aprobate si să introducă modificările prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă în bugetul lui si în anexele la acesta pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 47.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Sl EGALITĂTII DE SANSE

 

TRANSFERURI

pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2007

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Judetul

Program

Influente

Program rectificat

0

A

1

2

3=1+2

1.

Alba

18.099

 

18.099

2.

Arad

11.909

3.700

15.609

3.

Arges

28.479

4.200

32.679

4.

Bacău

18.748

4.400

23.148

5.

Bihor

29.141

6.300

35.441

6.

Bistrita-Năsăud

10.305

300

10.605

7.

Botosani

11.187

11.200

22.387

8.

Brasov

13.381

4.500

17.881

9.

Brăila

11.820

1.500

13.320

10.

Buzău

17.132

700

17.832

11.

Caras-Severin

16.673

400

17.073

12.

Călărasi

12.697

1.800

14.497

13.

Cluj

15.181

7.000

22.181

14.

Constanta

20.410

4.300

24.710

15.

Covasna

4.994

900

5.894

16.

Dâmbovita

16.999

4.300

21.299

17.

Dolj

15.127

4.600

19.727

18.

Galati

12.871

1.400

14.271

19.

Giurgiu

10.105

 

10.105

20.

Gorj

14.075

3.500

17.575

21.

Harghita

8.876

1.400

10.276

22.

Hunedoara

17.508

5.900

23.408

23.

Ialomita

10.745

2.800

13.545

24.

Iasi

18.976

10.400

29.376

25.

Ilfov

8.950

 

8.950

26.

Maramures

20.958

2.800

23.758

27.

Mehedinti

10.343

3.400

13.743

28.

Mures

15.110

8.300

23.410

29.

Neamt

18.471

3.800

22.271

30.

Olt

13.744

4.800

18.544

31.

Prahova

32.291

800

33.091

32.

Satu Mare

10.733

11.200

21.933

33.

Sălaj

7.894

4.800

12.694

34.

Sibiu

19.605

6.000

25.605

35.

Suceava

20.476

11.200

31.676

36.

Teleorman

12.547

2.800

15.347

37.

Timis

26.750

7.300

34.050

38.

Tulcea

6.996

 

6.996

39.

Vaslui

12.008

4.200

16.208

40.

Vâlcea

16.077

8.200

24.277

41.

Vrancea

21.322

3.300

24.622

42.

Municipiul Bucuresti din care:

60.287

15.600

75.887

 

Sectorul 1

12.379

 

12.379

 

Sectorul 2

9.352

5.200

14.552

 

Sectorul 3

10.672

3.300

13.972

 

Sectorul 4

7.959

900

8.859

 

Sectorul 5

9.304

1.500

10.804

 

Sectorul 6

10.621

4.700

15.321

 

TOTAL:

700.000

184.000

884.000

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Alexandru Victor Micuia în functia de subsecretar de stat pentru organizare Summit NATO la Ministerul Afacerilor Externe

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Victor Micuia se numeste în functia de subsecretar de stat pentru organizare Summit NATO la Ministerul Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 30 mai 2007.

Nr. 166.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Mariea Ionescu din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Romi

 

Având în vedere art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale pentru Romi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2005, cu modificările ulterioare, precum si art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mariea Ionescu se eliberează din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Romi.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 30 mai 2007.

Nr. 167.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM UL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Bumbu Gruia în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Romi

 

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale pentru Romi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2005, cu modificările ulterioare, precum si al art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Romi, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bumbu Gruia se numeste în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Romi.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 30 mai 2007.

Nr. 168.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Decizia primului-ministru nr. 15/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Departamentului pentru Afaceri Europene

 

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 102/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 si 2*) la Decizia primului-ministru nr. 15/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Departamentului pentru Afaceri Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 24 ianuarie 2007, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 30 mai 2007.

Nr. 169.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Departamentului pentru Afaceri Europene

 

ANEXA Nr. 2

 

STATUL DE FUNCTII

al Departamentului pentru Afaceri Europene

 

Nr.crt.

 

Functia

Număr de posturi

Natua functiei

Nivel Studii

I

 

Cabinet secretar de stat

2

 

 

1

Director cabinet

1

c.i.m.

S

2

Consilier personal

1

c.i.m.

S

II

Compartiment Audit public intern

1

 

 

1

Auditor superior 2

1

f.p.

S

III

 

Compartiment Juridic

2

 

 

1

Consilier juridic principal 1

1

f.p.

S

2

Consilier juridic asistent 3

1

f.p.

S

IV

 

Biroul Economic

6

 

 

1

Sef birou- consilier superior 1

1

f.p.

S

2

Expert principal 1

2

f.p.

S

3

Consilier superior 1

1

f.p.

S

4

Consilier

1

c.i.m.

S

5

Expert

1

c.i.m.

S

V

Biroul resurse umane, documente secrete, informatizare

9

 

 

1

Sef birou consilier superior 1

1

f.p.

S

2

Expert principal 1

3

f.p.

S

3

Consilier

1

c.i.m.

S

4

Expert

2

c.i.m.

S

5

Referent principal 3

1

f.p.

M

6

Consilier pt.afaceri europene

1

c.i.m.

S

VI

Compartiment achizitii publice, administrativ

7

 

 

1

Consilier superior 1

1

f.p.

S

2

Expert principal 2

1

f.p.

S

3

Expert

1

c.i.m.

S

4

Referent

1

c.i.m.

M

5

Sofer IA

3

c.i.m.

M

VII

Compartiment comunicare si relatii publice

6

 

 

1

Consilier

1

c.i.m.

S

2

Consilier evaluare examinare/grd.asistent

1

f.p.

S

4

Consilier evaluare examinare/grd.principal

1

f.p.

S

5

Expert principal 1

1

f.p.

S

6

Consilier ptafaceri europene

2

c.i.m.

S

VIII

Directia monitorizare post-aderare

23

 

 

1

Director consilier superior 1

1

f.p.

S

2

Consilier evaluare examinare/grd. superior

1

f.p.

S

3

Expert evaluare examinare /grd.superior

1

f.p.

S

4

Expert evaluare examinare /grd.principal

1

f.p.

S

5

Expert principal 1

2

f.p.

S

6

Consilier

2

c.i.m.

S

7

Referent

1

c.i.m.

M

8

Consilier pt.afaceri europene

3

c.i.m.

S

Serviciul coordonare strategii UE

11

 

 

9

Sef serviciu consilier superior 1

1

f.p.

S

10

Consilier superior 1

2

f.p

S

11

Consilier evaluare examinare/ grd.superior

2

f.p.

S

12

Consilier armonizare legislativă/grd.superior

1

f.p.

S

VIII

13

Expert armonizare legislativă/grd.asistent

1

f.p.

S

14

Analist armonizare legislativă/grd.debutant

1

f.p.

S

15

Consilier

1

c.i.m.

S

16

Consilier pt.afaceri europene

2

c.i.m.

S

IX

Directia drept european, armonizare legislativă

22

 

 

1

Director - consil. armoniz. Legisl./grd. superior

1

f.p.

S

2

Consilier superior 1

3

f.p.

S

3

Exper principal 1

2

f.p.

S

4

Expert asistent 1

1

f.p.

S

5

Expert armonizare legislativă/grd.principal

2

f.p.

S

6

Consilier armonizare legislativă/grd.superior

1

f.p.

S

7

Consilier evaluare examinare/ grd.superior

1

f.p.

S

8

Expert armonizare legislativă/grd.asistent

1

f.p.

S

9

Analist armonizare legislativă/grd.asistent

3

f.p.

S

10

Analist armonizare legislativă/ grd.debutant

1

f.p.

S

11

Referent superior 3

1

f.p.

M

12

Consilier pt.afaceri europene

5

c.i.n

S

X

Serviciul SOLVIT si contencios comunitar

8

 

 

1

Sef serviciu-consilier armonizare legislativă asistent

1

f.p.

S

2

Consilier armonizare legislativă/grd.superior

1

f.p.

S

3

Consilier pt.afaceri europene

6

c.i.m.

S

XI

Serviciul pentru relatia cu Parlamentul si comunicare cu statele membre UE

10

 

 

1

Sef serviciu-consilier negociator/grd. principal

1

f.p.

S

2

Analist negociator/ grd.asistent

1

f.p.

S

3

Consilier

4

c.i.m.

i. S

4

Consilier pt.afaceri europene

4

c.i.m.

1. S

XII

Directia coordonare pozitii piată internă

18

 

 

1

Director- consilier negociator/grd. superior

1

f.p.

S

2

Manager public asistent 2

2

f.p.

S

3

Consilier superior 1

2

f.p.

S

4

Expert principal 1

1

f.p.

S

5

Consilier asistent 3

1

f.p.

S

6

Consilier negociator/ grd.superior

3

f.p.

S

7

Consilier negociator/ grd.principal

1

f.p.

S

8

Expert negociator/ debutant

1

f.p.

S

9

Expert negociator/ grd.asistent

1

f.p.

S

10

Consilier pt.afaceri europene

5

c.i.m.

S

XIII

Directia coordonare pozitii politici comunitare

17

 

 

1

Director- consilier superior 1

1

f.p.

S

2

Manager public asistent 2

1

f.p.

S

3

Consilier superior 1

1

f.p.

S

4

Consilier evaluare examinare/grd superior

2

f.p.

S

5

Consilier negociator/ grd superior

2

f.p.

S

6

Consilier negociator/ grd.principal

1

f.p.

S

7

Analist negociator/grd. asistent

1

f.p.

S

8

Expert negociator/ grd asistent

1

f.p.

S

9

Consilier pt.afaceri europene

7

c.i.m.

S

Total număr posturi în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene( exclusiv demnitarii)

131

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENTIA NATIONALĂ ANTI-DOPING

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport si ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006,

în temeiul art. 11 din Legea nr. 227/2006,

presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de apel, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

 

Bucuresti, 21 mai 2007.

Nr. 60.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de apel

 

CAPITOLUL I

Cadru legislativ

 

Art. 1. - Agentia Natională Anti-Doping, denumită în continuare Agentia, organizează procedura de solutionare a contestatiilor formulate împotriva deciziilor prevăzute la art. 47 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport.

Art. 2. - Procedura solutionării contestatiilor se desfăsoară în fata Comisiei de apel, denumită în continuare Comisia, ce se constituie în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 227/2006.

 

CAPITOLUL II

Organizare

 

Art. 3. - (1) Comisia este formată din 5 membri, reprezentanti ai autoritătilor publice fără atributii în activitatea sportivă, desemnati de acestea.

(2) Membrii Comisiei sunt numiti prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 4. - (1) Durata mandatului de membru al Comisiei este de un an, cu posibilitatea reînnoirii acestuia la propunerea institutiei din care face parte.

(2) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului, Agentia va declansa procedura de numire a noilor membri, conform art. 3.

Art. 5. - Membrii Comisiei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie cetăteni români cu domiciliul în România;

b) să aibă capacitate deplină de exercitiu;

c) să aibă o bună reputatie si pregătire profesională;

d) să nu fi suferit condamnări pentru infractiuni săvârsite cu intentie;

e) să aibă studii superioare juridice de lungă durată, atestate în conditiile legii.

Art. 6. - (1) Mandatul membrilor Comisiei încetează înainte de termen în următoarele situatii:

a) renuntarea la calitatea de membru;

b) transferarea în cadrul altei autorităti sau institutii publice;

c) revocarea de către institutia care i-a desemnat;

d) aplicarea unei sanctiuni disciplinare;

e) neîndeplinirea obligatiilor ce le revin;

f) deces.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se numeste un nou membru, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.

Art. 7. - (1) Pentru asigurarea conditiilor organizatorice necesare desfăsurării activitătii Comisiei, activitatea de secretariat este asigurată de către un consilier din cadrul Serviciului juridic al Agentiei.

(2) Secretarul Comisiei nu are calitatea de membru si nu are drept de vot.

 

CAPITOLUL III

Functionare

 

Art. 8. - (1) Comisia se întruneste la solicitarea presedintelui.

(2) Presedintele Comisiei se desemnează din rândul membrilor, cu votul majoritătii acestora, pe o perioadă de maximum un an, fără posibilitatea desemnării consecutive.

Art. 9. - Convocarea membrilor Comisiei se face în scris, prin grija secretariatului, care va transmite fiecărui membru invitatia de participare.

Art. 10. - Sedintele Comisiei nu sunt publice.

Art. 11. - Sedintele Comisiei sunt conduse de către presedinte, iar în lipsa acestuia, de către decanul de vârstă dintre ceilalti membri ai Comisiei.

Art. 12. - (1) Comisia este legal întrunită în prezenta a minimum 3 membri, iar deciziile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti.

(2) În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui sau, în absenta acestuia, cel al înlocuitorului de drept care conduce sedinta este hotărâtor.

(3) În situatia în care nu este întrunit cvorumul necesar prevăzut la alin. (1), sedinta se amână pentru 7 zile calendaristice.

(4) Decizia adoptată este obligatorie pentru toti membrii Comisiei, membrii care au votat împotrivă urmând a-si consemna opinia separată în procesul-verbal al sedintei respective.

(5) Membrii Comisiei îsi exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu exceptia celor absenti si a celor care au votat împotriva unei decizii si au consemnat opinia separată în procesul-verbal.

Art. 13. - Pentru fiecare sedintă a Comisiei se întocmeste câte un proces-verbal ce se consemnează în registrul de procese-verbaie, fiecare proces-verbal fiind semnat de membrii prezenti la sedintă si de secretar. Registrul de procese-verbaie se păstrează la secretariatul Comisiei.

Art. 14. - Secretariatul Comisiei tine o evidentă strictă a documentatiei aferente fiecărui caz analizat, a proceselor-verbale întocmite în cadrul sedintelor acesteia, a deciziilor luate, precum si a celorlalte documente depuse la Comisie sau emise de aceasta.

Art. 15. - Pentru îndeplinirea atributiilor legale, Comisia emite decizii, sub semnătura presedintelui, cu respectarea dispozitiilor prezentului regulament.

 

CAPITOLUL IV

Atributii

 

Art. 16. - Comisia are următoarele atributii principale: a) cercetează aspectele pentru care a fost sesizată;

b) propune mentinerea, modificarea sau anularea deciziilor Comitetului pentru stabilirea sanctiunilor ori a Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, după caz;

c) Întocmeste rapoarte cu privire la fiecare cauză pentru care a fost sesizată.

Art. 17. - Presedintele Comisiei are următoarele atributii principale:

a) stabileste locul, data si ora când au loc sedintele Comisiei;

b) verifică existenta cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea sedintelor;

c) conduce sedintele Comisiei;

d) coordonează activitatea Comisiei si a secretariatului acesteia;

e) reprezintă Comisia în fata altor autorităti sau institutii publice, precum si în fata oricărei alte persoane fizice sau juridice.

Art. 18. - Principalele atributii ale secretariatului Comisiei sunt:

a) Înregistrarea contestatiei;

b) convocarea, la solicitarea presedintelui, a membrilor Comisiei, reprezentantului Comitetului pentru stabilirea sanctiunilor sau, după caz, Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, a contestatorului si, dacă este cazul, a persoanelor ce urmează să fie audiate;

c) punerea la dispozitia membrilor a documentelor ce fac obiectul întrunirilor (pe suport hârtie sau electronic, după caz);

d) redactarea proceselor-verbale ale sedintelor si a deciziilor emise;

e) păstrarea documentelor în conformitate cu prevederile art. 13;

f) Îndeplinirea oricăror alte sarcini stabilite în cadrul sedintelor si dispuse de presedinte sau, în absenta acestuia, de înlocuitorul de drept.

 

CAPITOLUL V

Confidentialitatea informatiilor

 

Art. 19. - (1) Membrii Comisiei au obligatia de a păstra confidentialitatea cu privire la orice activitate legată de caz, precum si la orice informatie aflată în cursul procedurii de stabilire a sanctiunilor.

            (2) Membrii Comisiei semnează declaratii de confidentialitate.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de solutionare a contestatiilor

 

Art. 20. - Procedura de solutionare a contestatiilor se desfăsoară cu respectarea următoarelor principii:

a) dreptul la o audiere echitabilă si impartială;

b) dreptul persoanei de a fi reprezentată pe cheltuiala sa;

c) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, redactată si comunicată într-un timp rezonabil.

Art. 21. - (1) Pot fi contestate următoarele decizii: a) deciziile Comitetului pentru stabilirea sanctiunilor de pe lângă Agentie, referitoare la încălcările reglementărilor anti-doping;

b) deciziile Comisiei de acordare a scutirilor de uz terapeutic de pe lângă Agentie, referitoare la acordarea/neacordarea folosirii în scopuri terapeutice a substantelor si/sau metodelor interzise.

(2) Deciziile contestate îsi păstrează efectele pe durata desfăsurării procedurii de solutionare a contestatiei, cu exceptia situatiei în care Comisia decide suspendarea efectelor acestora, în cazuri temeinic justificate.

Art. 22. - (1) Sesizarea Comisiei se face prin depunerea si înregistrarea contestatiei la secretariatul Agentiei.

(2) Agentia va transmite de îndată contestatia secretariatului Comisiei, care va verifica dacă contestatia îndeplineste cerintele prevăzute la art. 23. Dacă este cazul, contestatorului i se pune în vedere să completeze sau să modifice de îndată contestatia. În cazul în care contestatia a fost primită prin postă, contestatorului i se vor comunica în scris lipsurile ei, cu mentiunea că urmează să facă completările sau modificările necesare în cel mai scurt timp posibil.

Art. 23. - (1) Contestatia va cuprinde în mod obligatoriu:

a) numele, prenumele, domiciliul sau resedinta, precum si calitatea contestatorului, iar pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor. Se vor mentiona totodată numărul certificatului de identitate sportivă, dacă este cazul, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail;

b) numele si calitatea celui care reprezintă partea în litigiu;

c) decizia contestată;

d) obiectul contestatiei;

e) motivele contestatiei;

f) arătarea dovezilor pe care se sprijină contestatia;

g) precizarea numelui si domiciliului martorilor, în cazul în care se solicită proba cu martori;

h) data si semnătura contestatorului.

(2) Lipsa mentiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) si h) atrage clasarea contestatiei.

Art. 24. - (1) La primirea contestatiei, respectiv după completarea sau modificarea acesteia potrivit art. 22 alin. (2), secretariatul Comisiei informează presedintele acesteia, care fixează termenul pentru întrunirea membrilor în vederea solutionării contestatiei.

(2) Termenul stabilit pentru întrunirea membrilor Comisiei nu poate fi mai mare de 15 zile de la data depunerii sau completării ori modificării contestatiei, după caz.

(3) La solicitarea presedintelui Comisiei, secretariatul convoacă membrii Comisiei, părtile, respectiv reprezentantul Comitetului pentru stabilirea sanctiunilor sau, după caz, Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic si contestatorul, pentru data, ora si locul stabilit. Totodată, vor fi convocate si persoanele desemnate ca martori, dacă este cazul.

(4) Notificarea datei stabilite pentru solutionarea contestatiei se face în scris, cu confirmare de primire. Dovezile de comunicare se depun la dosar.

Art. 25. - (1) Dacă contestatorul, până la data stabilită pentru solutionarea contestatiei, renuntă în scris la aceasta,

membrii Comisiei se vor întruni la data stabilită pentru a lua act de renuntare.

(2) Dacă contestatorul renuntă la contestatie în cadrul dezbaterilor, acesta are obligatia de a da o declaratie scrisă în acest sens.

(3) Renuntarea se consemnează în procesul-verbal de sedintă, contestatia urmând a fi clasată.

Art. 26. - (1) Procedura de solutionare a contestatiei se desfăsoară în prezenta părtilor.

(2) Dacă una dintre părti, desi legal notificată, nu se prezintă la sedinta Comisiei, aceasta decide în lipsă, conform prevederilor prezentului regulament.

(3) În cazul în care Comisia apreciază ca fiind necesară prezenta la dezbateri a părtii lipsă, aceasta poate stabili un nou termen de solutionare a contestatiei, cu notificarea părtii în cauză. Termenul nu poate fi mai mare de 7 zile calendaristice.

Art. 27. - (1) După deschiderea sedintei, dacă cerintele de cvorum sunt îndeplinite, presedintele Comisiei verifică dacă contestatia a fost formulată în termen. În caz contrar, Comisia decide respingerea contestatiei ca tardiv formulată.

(2) În cazul în care contestatia a fost formulată în termen, presedintele Comisiei acordă cuvântul părtilor în vederea sustinerii contestatiei, prezentării probelor utile solutionării acesteia, aflate în legătură directă cu aceasta.

(3) Membrii Comisiei pot pune întrebări si, după caz, pot interoga martorii propusi.

Art. 28. - (1) După încheierea dezbaterilor, Comisia se pronuntă în sedintă secretă, printr-o decizie scrisă si motivată, cu respectarea dispozitiilor art. 12 alin. (1), (2) si (4).

(2) Decizia Comisiei este obligatorie.

Art. 29. - Comisia verifică motivele contestatiei si temeinicia deciziei contestate pe baza documentelor si materialelor aflate la dosarul cauzei, precum si a probelor noi depuse.

Art. 30. - Solutionând contestatia, Comisia poate decide:

a) respingerea contestatiei si mentinerea deciziei contestate, dacă contestatia a fost tardiv formulată ori dacă este nefondată;

b) admiterea contestatiei, cu modificarea sau desfiintarea deciziei contestate.

Art. 31. - Decizia Comisiei trebuie să contină următoarele elemente, sub sanctiunea nulitătii:

a) data, ora si locul unde s-a desfăsurat sedinta Comisiei;

b) obiectul contestatiei;

c) decizia contestată;

d) numele si prenumele părtilor prezente si ale celor care au lipsit, cu arătarea calitătii lor;

e) temeiurile de fapt si de drept care au dus, după caz, la admiterea sau respingerea contestatiei;

f) decizia luată de Comisie;

g) termenul de exercitare a căii de atac; h) data si numărul deciziei;

i) semnătura presedintelui Comisiei.

Art. 32. - (1) Decizia se comunică părtilor în cel mult 15 zile de la data pronuntării ei.

(2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire.

(3) Decizia poate fi înmânată si personal contestatorului ori reprezentantului acestuia, sub semnătura certificată de secretarul Comisiei, cu precizarea datei înmânării.

(4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei. Art. 33. - (1) Aspectele dezbătute în cadrul sedintei

Comisiei sunt consemnate în procesul-verbal de sedintă, semnat de toti membrii acestuia si de secretar. (2) Procesul-verbal de sedintă va cuprinde:

a) componenta nominală a Comisiei, locul si data întrunirii membrilor;

b) locul si data pronuntării deciziei;

c) numele părtilor, domiciliul sau resedinta lor ori, după caz, denumirea si sediul, precum si numele reprezentantilor părtilor si ale celorlalte persoane care au participat la procedura în fata Comisiei;

d) sustinerile părtilor si declaratiile martorilor audiati;

e) opinia separată a membrilor care au votat împotrivă, dacă este cazul, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină;

f) semnăturile membrilor prezenti si a secretarului Comisiei.

(3) La cererea contestatorului, se comunică o copie de pe procesul-verbal de sedintă.

Art. 34. - Decizia Comisiei poate fi atacată la Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, în termen de 21 de zile de la comunicare.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 35. - Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispozitii legale care privesc respectarea principiului echitătii.