MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 463         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 iulie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

206. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social si al locuintelor de serviciu

 

672. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social si al locuintelor de serviciu

 

207. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice

 

673. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice

 

208. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2007 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

 

674. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2007 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 503 din 29 mai 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 pct. 4 din Codul de procedură civilă si art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

654. - Hotărâre privind transmiterea unor bunuri mobile si imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al judetului Sibiu si în administrarea Consiliului Judetean Sibiu, pentru Complexul National Muzeal „Astra” din Sibiu

 

656. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Generalal Jandarmeriei Române în administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul de Maximă Sigurantă Craiova

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

192. - Decizie privind stabilirea componentei nominale a Comisiei pentru studierea robiei romilor

 

193. - Decizie privind încetarea mandatului, respectiv numirea unor membri în cadrul Comisiei pentru managerii publici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

634. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind organizarea si desfăsurarea bacalaureatului român - filiera bilingv-francofonă

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

9. - Normă pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară si a Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României

 

10. - Normă pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 3/2005 privind functionarea pietei valutare interbancare

 

14. - Circulară privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unor monede dedicate aniversării a 550 de ani de la urcarea lui Stefan cel Mare pe tronul Moldovei

 

15. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iulie 2007

 

459. - Ordin pentru desemnarea sistemelor care intră sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social si al locuintelor de serviciu

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 24 din 31 ianuarie 2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social si al locuintelor de serviciu, adoptată în temeiul ari 1 pct 1.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 2 iulie 2007.

Nr. 206.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social si al locuintelor de serviciu

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social si al locuintelor de serviciu si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficialal României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 672.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 9 din 24 ianuarie 2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. 1.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72din 31 ianuarie2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 iulie 2007.

Nr. 207.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 673.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2007 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 13 din 31 ianuarie 2007 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2007, cu următoarea modificare:

- Articolul II va avea următorul cuprins:

„Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Culturii si Cultelor si Ministerul Transporturilor vor elabora metodologia cercetării arheologice pentru proiectele de infrastructură de transport de interes national, care cuprinde măsurile necesar a fi întreprinse pentru accelerarea eliberării Certificatului de descărcare de sarcină arheologică, aprobată prin ordin comun al ministrului culturii si cultelor si al ministrului transporturilor.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 iulie 2007.

Nr. 208.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2007 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2007 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 674.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 503

din 29 mai 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 pct. 4 din Codul de procedură civilă si art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 pct. 4 din Codul de procedură civilă si art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale, exceptie ridicată de Asociatia salariatilor si membrilor conducerii „Pangar din Societatea Comerciala „Galmopan” - S.A. din Galati în Dosarul nr. 16.381/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la dosar de către autorul exceptiei, prin care solicită un nou termen de judecată, în vederea angajării unui apărător.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii de acordare a unui nou termen de judecată, având în vedere că autorul a avut suficient timp pentru angajarea unui apărător de la sesizarea Curtii Constitutionale la data de 19 decembrie 2006.

Curtea, deliberând, în temeiul art. 14 din Legea nr. 47/1992, coroborat cu art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, respinge cererea de acordare a unui termen de judecată, astfel cum a fost formulată.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 19 decembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 16.381/3/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 pct. 4 din Codul de procedură civilă si art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002. Exceptia a fost ridicată de Asociatia salariatilor si membrilor conducerii „Pangar din Societatea Comercială „Galmopan” - S.A. din Galati într-o cauză având ca obiect solutionarea unei cereri a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului de obligare la reparare a prejudiciului datorat ca urmare a desfiintării unui contract de vânzare-cumpărare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate sunt neconstitutionale, deoarece, potrivit art. 5 si art. 7 din Codul de procedura civilă, cererea de chemare în judecată se adresează instantei de la domiciliul pârâtului, iar dispozitiile art. 10 alin. 4 din aceiasi cod, dând posibilitatea ca cererea să fie introdusă la instanta locului unde obligatia a luat nastere, sunt de natură să conducă la motive de bănuială legitimă si de impartialitate a judecătorilor, constituind totodată un abuz de fortă juridică de care beneficiază reclamantul în realizarea drepturilor sale, încălcând astfel principiul egalitătii.

Referitor la dispozitiile art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, sustine că acestea sunt neconstitutionale, deoarece, în cazul desfiintării contractului de privatizare, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului retine de la cumpărător toate sumele achitate de acesta în contul contractului, iar obligarea la plata daunelor interese si dividendelor neîncasate reprezintă o îmbogătire fără just temei, deoarece aceasta si-a recuperat pachetul de actiuni prin anularea contractuluide vânzare-cumpărare de actiuni.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială si-a exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât, pe de-o parte, textele legale criticate nu contravin dreptului la un proces echitabil, părtile beneficiind de toate garantiile procesuale prevăzute de lege, iar, pe de altă parte, prevederile art. 45 din Constitutie nu au incidentă în cauză.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale, deoarece instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului, acesta putând sa stabilească reguli de procedură diferite, adecvate fiecărei situatii juridice.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile criticate nu înlătură posibilitatea persoanelor interesate de a se adresa justitiei si de a se prevala de toate garantiile dreptului la un proces echitabil. Totodată, pe parcursul procesului, părtile au posibilitatea de a-si valorifica pretentiile sau de a dovedi netemeinicia pretentiilor părtii adverse. Referitor la pretinsa încălcare a art. 45 din Constitutie, arată că acest text nu are incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3,10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 alin. 4 din Codul de procedură civilă si ale art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 februarie 2002.

Art. 10 pct. 4 din Codul de procedură civilă are următorul cuprins: „În afară de instanta domiciliului pârâtului, mai sunt competente următoarele instante: [...] 4. În cererile privitoare la obligatii comerciale, instanta locului unde obligatia a luat nastere sau aceea a locului plătii.”

Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, publicată în Monitorul bficial al României, Partea I, nr. 549 din 26 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Titlul Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unefe măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 19 iulie 2005, având următorul cuprins: „Ordonantă privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale.”

Dispozitiile art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 au în prezent următorul cuprins: „(1) În cazul desfiintării contractului pe cale conventională sau judiciară Autoritatea va retine de la cumpărător toate sumele achitate de acesta în contul contractului, reprezentând, după caz, avans, rate, dobânzi, penalităti achitate cu orice titlu, până la desfiintarea acestuia.

(11) În cazul desfiintării contractului pe cale conventională sau judiciară, pentru prejudicii cauzate Autoritătii, cumpărătorul este obligat la plata daunelor-interese constituite din:

a) sumele reprezentând dobânzile si penalitătile datorate pentru ratele scadente si neachitate pană la data desfiintării contractului, precum si penalitătile datorate ca urmare a neîndeplinirii celorlalte obligatii contractuale;

b) sumele reprezentând dividendele încasate de cumpărător în perioada de valabilitate a contractului;

c) sumele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2001 privind recuperarea onorariilor de succes plătite consultantilor de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului*) în cadrul Programului pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL).

(12) Prevederile alin. (1) si (11) se aplică si proceselor în curs de judecată având ca obiect desfiintarea contractului, începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Pentru prejudiciile cauzate societătii de către cumpărător, aceasta poate cere instantei judecătoresti daune-interese.

(3) Stabilirea prejudiciilor si a întinderii daunelor-interese prevăzute la alin. (2), precum si a celor provocate Autoritătii se va face, la solicitarea societătii/Autoritătii, pe baza unei expertize întocmite de persoane fizice si/sau juridice abilitate prin lege pentru astfel de operatiuni.

(4) Cheltuielile aferente efectuării expertizei prevăzute la alin. (3) vor fi avansate de societate sau, după caz, de Autoritate si vor fi recuperate de la cumpărător.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 45 privind libertatea economică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că asupra dispozitiilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, s-a pronuntat în numeroase cazuri, constatând că acestea nu contravin prevederilor Constitutiei. Prin Decizia nr. 460 din 1 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 22 iunie 2006, Curtea a statuat - referitor la invocarea art. 21 din Constitutie - că exercitarea acestor drepturi de natură procesuală este asigurată pe calea contestatiei la executare, potrivit regulilor de drept comun, textul legal criticat necontinând în sine norme contrare dreptului de acces liber la instantă.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie, atât solutia, cât si considerentele din decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Cu privire la dispozitiile art. 10 pct. 4 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că, atâta timp cât legiuitorul stabileste o competentă alternativă - în afară de instanta domiciliului pârâtului -, nu se poate sustine că aceste dispozitii ar contraveni accesului la justitie, garantat prin prevederile art. 21 din Legea fundamentală.

Totodată, Curtea retine că dispozitiile procesual civile care stabilesc ca fiind competentă si instanta locului unde obligatia a luat nastere sau aceea a locului plătii, în cererile privitoare la obligatiile comerciale, nu contravin prevederilor art. 45 din Constitutie, întrucât nu îngrădesc în niciun fel accesul liber la o activitate economică sau libera initiativă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 pct. 4 din Codul de procedură civilă si art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale, exceptie ridicată de Asociatia salariatilor si membrilor conducerii „Pangal” din Societatea Comercială „Galmopan” - S.A. din Galati în Dosarul nr. 16.381/3/2006 ai Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publică din data de 29 mai 2007.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean


*) Conform art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, la data de 1 mai 2004 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare si-a schimbat denumirea în Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si s-a reorganizat prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, institutie care s-a desfiintat.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri mobile si imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al judetului Sibiu si în administrarea Consiliului Judetean Sibiu, pentru Complexul National Muzeal „Astra” din Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri mobile si imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al judetului Sibiu si în administrarea Consiliului Judetean Sibiu, pentru Complexul National Muzeal „Astra” din Sibiu.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iunie 2007.

Nr. 654.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor mobile si imobile care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în domeniul public al judetului Sibiu si în administrarea Consiliului Judetean Sibiu, pentru Complexul National Muzeal „Astra” din Sibiu

 

Nr. crt.

Denumirea imobilelor care se transmit

Locul unde sunt situate imobilele care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor

Caracteristicile tehnice

1.

„Casa Artelor” - Sibiu

Piata Mică nr. 21, Sibiu, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.28._. nr. M.F.P. 26688

Clădire veche cu parter si etaj. Spatiu pentru expozitii

2.

Teren aferent muzeului în aer liber

Drumul Răsinarului, Sibiu, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.04.02. nr. M.F.P. 38048

Teren construit, alei pietonale, teren împădurit, lac piscicol 96 ha

3.

Teren aferent imobilului istoric medieval Piata Mică nr. 11

Piata Mică nr. 11, Sibiu, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.04.02. nr. M.F.P. 38049

Teren construit - 540 m2

4.

Teren aferent imobilului monument istoric medieval Piata Mică nr. 12

Piata Mică nr. 12, Sibiu, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.04.02. nr. M.F.P. 38050

Teren construit - 294 m2

5.

Colectie de obiecte de patrimoniu din ceramică

Piata Mare nr. 4-5, Sibiu, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.28._. nr. M.F.P. 38051

În depozitul Muzeului Brukenthal - 7.171 de piese

6.

Colectie de obiecte de patrimoniu din lemn, fier si os

Piata Mare nr. 4-5, Sibiu, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.28._. nr. M.F.P. 38052

În depozitul Muzeului Brukenthal - 3.784 de piese

7.

Colectie de obiecte de patrimoniu din port, textile

Piata Mare nr. 4-5, Sibiu, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.28._. nr. M.F.P. 38053

În depozitul Muzeului Brukenthal - 11.980 de piese

8.

Colectie de obiecte de patrimoniu - broderie

Piata Mare nr. 4-5, Sibiu, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.28._. nr. M.F.P. 38054

În depozitul Muzeului Brukenthal- 9.869 de piese

9.

Colectie de obiecte exotice

Piata Mică nr. 2, Sibiu, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.28._. nr. M.F.P. 38055

Obiecte din lut, lemn, metal, corn, os, piele, paie; 2.261 de piese

10.

Colectie de obiecte de cult

Piata Mare nr. 4-5, Sibiu, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.28._. nr. M.F.P. 38056

Icoane pe sticlă, lemn, măsti, ouă încondeiate, pâine ritual, sfesnice - 3.938 de piese

11.

Colectie cărti bibliotecă

Piata Mică nr. 12, Sibiu, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.28._. nr. M.F.P. 38057

În Centrul de documentare si informare „Cornel Irimie”; 11.233 de piese

12.

Colectie fonotecă, filmotecă si diafilme

Piata Mică nr. 12, Sibiu, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.28. nr. M.F.P. 38058

În Centrul de documentare si informare „Cornel Irimie”; 85.799 de piese

13.

Colectie de filme si diafilme

Piata Mică nr. 12, Sibiu, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.28._. nr. M.F.P. 38059

În muzeul în aer liber; 9 piese

14.

Colectie fototecă, filmotecă

Piata Mică nr. 12, Sibiu, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.28._. nr. M.F.P. 38060

În cadrul Studioului de film Astra; 2.882 de piese

15.

Colectie de artă populară săsească

Piata Mare nr. 4-5, Sibiu, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.28 nr. M.F.P. 38061

Port textile, broderii, obiecte din lemn, os, fier si ceramică; 1.300 de piese

16.

Clădirile Muzeului Civilizatiei Populare Traditionale „Astra” - muzeul în aer liber

Drumul Răsinarului, Sibiu, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.29.06 nr. M.F.P. 38062

Pavilion multifunctional; galerii de artă populară; birouri administrative, ateliere, grajduri, depozite; pavilion expozitional; amfiteatru; laborator zonal de conservare-restaurare „Astra”; seră flori; gater; cabana Diana + dormitoare;

17.

Clădire monument istoric medieval „Casa Hermes”

Piata Mică nr. 11, Sibiu, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.29.06. nr. M.F.P. 38063

Muzeul Etnografiei Universale „Franz Binder”; birouri centrale ale Muzeului Civilizatiei Populare Traditionale ,Astra” (directori, contabilitate, personal, tehnic)

18.

Clădire monument istoric Piata Mică nr. 12, Sibiu

Piata Mică nr. 12, Sibiu, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.29.06. nr. M.F.P. 38064

Muzeul de Etnografie Săsească „Emil Sigerus”, Centrul de informare si documentare „Cornel Irimie”, laboratoare de restaurare, Cabinet memorial „Cornel Irimie”, Studioul „Astra Film”

19.

„Conacul Telea”

Localitatea Arpasu de Jos, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.30._. nr. M.F.P. 147544

Casă de locuit, sură cu grajduri si anexe; suprafata totală = 353,10 m2

20.

Teren aferent Conac Telea

Localitatea Arpasu de Jos, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.30._. nr. M.F.P. 147545

suprafata = 518 m2

21.

Colectia dr. Gh. Telea

Localitatea Arpasu de Jos, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.30._. nr. M.F.P. 147546

1.405 piese

22.

Teren aferent muzeului în aer liber

Drumul Răsinarului, Sibiu, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.04.02 nr. M.F.P. 147740

Suprafata = 16.800 m2

23.

Obiective muzeale

Drumul Răsinarului, Sibiu, judetul Sibiu

Ministerul Culturii si Cultelor

Judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Judetean Sibiu

cod 8.28._. nr. M.F.P. 147741

169 buc. cu 388 unităti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române în administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul de Maximă Sigurantă Craiova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române în administrarea Ministerului Justitiei -Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul de Maximă Sigurantă Craiova.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se realizează pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Patrimoniul Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române se diminuează, iar patrimoniul Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul de Maximă Sigurantă Craiova se majorează în mod corespunzător, cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul justitiei,

Zsuzsánna Peter,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iunie 2007.

Nr. 656.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, ce se transmite din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române în administrarea Ministerului Justitiei – Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul de Maximă Sigurantă Craiova

 

Adresa imobilului

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice

Valoarea

contabilă

(lei)

Număr de

înregistrare

al imobilului depus la M.F.P.

Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94, judetul Olt

Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul General al

Jandarmeriei Române

Ministerul Justitiei

1. Pavilion 45-300-01 „administrativ”:

Suprafata construită = 435,00 m2

Suprafata desfăsurată = 870,00 m2

15.809,50

120851

2. Pavilion 45-300-02 „dormitor”:

Suprafata construită = 630,00 m2

Suprafata desfăsurată = 630,00 m2 3.

9.936,90

Pavilion 45-300-03 „dormitor”:

Suprafata construită = 579,00 m2 ,

Suprafata desfăsurată = 579,00 m2 4.

8.342,30

Pavilion 45-300-04 „dormitor”:

Suprafata construită = 463,00 m2

Suprafata desfăsurată = 463,00 m2 5.

6.650,50

Pavilion 45-300-05 „dormitor”:

Suprafata construită = 530,00 m2

Suprafata desfăsurată = 530,00 m2

6.475,50

 

 

 

 

6. Pavilion 45-300-06 „corp de gardă”:

Suprafata construită = 257,00 m2

Suprafata desfăsurată = 257,00 m2

7.467,20

 

7. Pavilion 45-300-07 „punct control acces”:

Suprafata construită = 98,00 m2

Suprafata desfăsurată = 98,00 m2

3.747,60

8. Pavilion 45-300-08 „punct control + ateliere”:

Suprafata construită = 170,00 m2

Suprafata desfăsurată = 170,00 m2

19.234,00

9. Pavilion 45-300-09 „punct control tehnic”:

Suprafata construită = 37,00 m2

Suprafata desfăsurată = 37,00 m2

2.281,00

10. Pavilion 45-300-10 „magazie”:

Suprafata construită = 220,00 m2

Suprafata desfăsurată = 220,00 m2

35.796,10

11. Pavilion 45-300-11 „dormitor”:

Suprafata construită = 588,00 m2

Suprafata desfăsurată = 588,00 m2

10.578,60

12. Pavilion 45-300-12 „bloc alimentar”:

Suprafata construită = 915,00 m2

Suprafata desfăsurată = 915,00 m2

17.793,30

13. Pavilion 45-300-13 „popotă cadre + club”:

Suprafata construită = 332,00 m2

Suprafata desfăsurată = 348,00 m2

7.914,50

14. Pavilion 45-300-14 „magazie alimente”:

Suprafata construită = 243,00 m2

Suprafata desfăsurată = 243,00 m2

6.883,90

15. Pavilion 45-300-15 „magazie materiale”:

Suprafata construită = 10,00 m2

Suprafata desfăsurată = 10,00 m2

1.421,10

16. Pavilion 45-300-16 „magazie materiale tehnic + grajd”:

Suprafata construită = 339,00 m2

Suprafata desfăsurată = 339,00 m2

8.766,20

17. Pavilion 45-300-17 „atelier reparatii auto”:

Suprafata construită = 301,00 m2

Suprafata desfăsurată = 301,00 m2

28.515,50

18. Paviiion 45-300-18 „remiză tehnică de luptă”:

Suprafata construită = 1.140,00 m2

Suprafata desfăsurată = 1.140,00 m2

78.063,70

19. Paviiion 45-300-19 „baie + magazie”:

Suprafata construită = 472,00 m2

Suprafata desfăsurată = 472,00 m2

20.200,40

20. Paviiion 45-300-20 „săli clasă”:

Suprafata construită = 1.065,00 m2

Suprafata desfăsurată = 1.065,00 m2

102.256,40

21. Paviiion 45-300-21 „ateliere”:

Suprafata construită = 309,00 m2

Suprafata desfăsurată = 309,00 m2

36.301,60

22. Pavilion 45-300-22 „castel apă”:

Suprafata construită = 13,00 m2

Suprafata desfăsurată = 26,00 m2

14.263,60

23. Paviiion 45-300-23 „magazie armament”:

Suprafata construită = 37,00 m2

Suprafata desfăsurată = 37,00 m2

6.611,60

 

 

 

 

24. Pavilion 45-300-24 „magazie munitii”:

Suprafata construită = 172,00 m2

Suprafata desfăsurată = 172,00 m2 25.

30.919,00

 

 

 

 

Pavilion 45-300-25 „magazie munitii”:

Suprafata construită = 172,00 m2

Suprafata desfăsurată = 172,00 m2

30.919,00

 

 

 

 

26. Pavilion 45-300-26 „bordei zarzavat”:

Suprafata construită = 130,00 m2

Suprafata desfăsurată = 130,00 m2

1.173,00

 

 

 

 

27. Pavilion 45-300-27 „bordei zarzavat”:

Suprafata construită = 130,00 m2

Suprafata desfăsurată = 130,00 m2

1.173,00

 

 

 

 

28. Pavilion 45-300-28 „bordei C.L.”:

Suprafata construită = 76,00 m2

Suprafata desfăsurată = 76,00 m2

6.028,20

 

 

 

 

29. Pavilion 45-300-29 „cocină”:

Suprafata construită = 671,00 m2

Suprafata desfăsurată = 671,00 m2

41.756,20

 

 

 

 

30. Pavilion 45-300-30 „statie C.L”:

Suprafata construită = 4,00 m2

Suprafata desfăsurată = 4,00 m2

972,30

 

 

 

 

31. Pavilion 45-300-31 „grup social”:

Suprafata construită = 54,00 m2

Suprafata desfăsurată = 54,00 m2

1.643,20

 

 

 

 

32. Pavilion 45-300-32 „patul”:

Suprafata construită = 50,00 m2

Suprafata desfăsurată = 50,00 m2

1.604,30

 

 

 

 

33. Pavilion 45-300-33 „magazie cereale”:

Suprafata construită = 58,00 m2

Suprafata desfăsurată = 58,00 m2

1.516,50

 

 

 

 

34. Pavilion 45-300-34 „grajd”:

Suprafata construită = 525,00 m2

Suprafata desfăsurată = 525,00 m2

28.426,60

 

 

 

 

35. Pavilion 45-300-35 „punct sacrificare”:

Suprafata construită = 19,00 m2

Suprafata desfăsurată = 19,00 m2

919,00

 

 

 

 

36. Pavilion 45-300-36 „cocină”:

Suprafata construită = 300,00 m2

Suprafata desfăsurată = 300,00 m2

15.355,40

 

 

 

 

37. Pavilion 45-300-37 „foisor santinelă”:

Suprafata construită = 5,00 m2

Suprafata desfăsurată = 5,00 m2 38.

10,90

 

 

 

 

Pavilion 45-300-38 „punct control condamnati”:

Suprafata construită = 4,00 m2

Suprafata desfăsurată = 4,00 m2

582,00

 

 

 

 

39. Pavilion 45-300-39 „magazie materiale”:

Suprafata construită = 160,00 m2

Suprafata desfăsurată = 160,00 m2

: 33.312,80

 

 

 

 

40. Pavilion 45-300-40 „sopron p.s.i.”:

Suprafata construită = 15,00 m2

Suprafata desfăsurată = 15,00 m2 41.

2.528,00

 

 

 

 

Pavilion 45-300-41 „cabine hidrofoare si rezervor”:

- Suprafata construită = 46,12 m2

- Suprafata desfăsurată = 46,12 m2

219.999,96

 

 

 

 

Suprafata terenului = 755.900 m2

Total suprafată construită =11.774,12 m2

Total suprafată desfăsurată =12.238,12 m2

Total valoare constructii =874.150,06 lei

Total valoare imobil(constructii + teren + utilităti) = 3.196.872,57 lei

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea componentei nominale a Comisiei pentru studierea robiei romilor

 

Având în vedere propunerea Agentiei Nationale pentru Romi, formulată prin Adresa înregistrată sub nr. 5/3.383/CPT din 25 iunie 2007,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 546/2007 privind înfiintarea Comisiei pentru studierea robiei romilor,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se stabileste componenta nominală a Comisiei pentru studierea robiei romilor, după cum urmează:

1. Neagu Djuvara - istoric;

2. Viorel Achim - istoric;

3. Luckacs Antal - prodecan Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucuresti;

4. Delia Grigore - antropolog;

5. Alin Ciupala - conf. dr. univ. Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucuresti;

6. Alfred Bulai - sociolog;

7. Vasile Ionescu - scriitor;

8. Andrei Oisteanu - antropolog;

9. Gheorghe Sărau - lingvist;

10. Andreea Varga - istoric;

11. Constanta Vintilă-Ghitulescu - istoric;

12. Florin Serbănescu - preot, Biserica Ortodoxă Română.

Art. 2. - Presedintele Comisiei pentru studierea robiei romilor va fi ales de către membrii acesteia prin vot.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 192.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind încetarea mandatului, respectiv numirea unor membri în cadrul Comisiei pentru managerii publici

 

Având în vedere:

- prevederile art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 alin. (2) lit. a), d), i) si q) si art. 4 alin. (1) lit. a) si e) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2005, cu modificările ulterioare;

- Adresa nr. 15.607 din 15 iunie 2007, prin care este desemnat reprezentantul Ministerului Internelor si Reformei Administrative în calitate de membru în Comisia pentru managerii publici;

- propunerea Institutului National de Administratie formulată prin Adresa nr. 1.663.325 din 24 aprilie 2007;

- propunerea formulată de Cancelaria Primului-Ministru în data de 4 iulie 2007;

- Adresa din 2 februarie 2007 a Clubului Român de Presă, prin care se desemnează reprezentantul în Comisia pentru managerii publici;

- solicitarea doamnei Margaret Prythergch, expert din cadrul unui stat al Uniunii Europene, de încetare a mandatului de membru al Comisiei pentru managerii publici,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (4) si art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2005, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii:

a) mandatul doamnei Elena Ciocan de membru al Comisiei pentru managerii publici încetează, iar doamna Adelina Irina Bălasa se numeste în această functie în cadrul aceleiasi comisii;

b) doamna Cătălina Sofia Damian se numeste în functia de membru al Comisiei pentru managerii publici;

c) mandatul doamnei Oana-Marina Istrate de membru al Comisiei pentru managerii publici încetează, iar doamna Bianca-Marinela Dănilă se numeste în această functie în cadrul aceleiasi comisii;

d) încetează mandatul domnului Răzvan Corneteanu de membru al Comisiei pentru managerii publici, iar domnul Mihai Tatulici se numeste în această functie în cadrul aceleiasi comisii;

e) încetează mandatul doamnei Margaret Prythergch de membru al Comisiei pentru managerii publici.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia primului-ministru nr. 461/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru managerii publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 5 octombrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

lon-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 5 iulie 2007.

Nr. 193.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind organizarea si desfăsurarea bacalaureatului român - filiera bilingv-francofonă

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere colaborarea bilaterală dintre Ministerul Educatiei si Cercetării, serviciile culturale ale Ambasadei Frantei la Bucuresti si Institutul Francez si Acordul interguvernamental franco-român de la Bucuresti din data de 28 septembrie 2006,

ministrul educatiei si cercetării emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă crearea unei mentiuni bilingve francofone optionale a bacalaureatului român, rezultat al unui parcurs scolar de 4 ani cu orar specific de cursuri de limba franceză si de discipline noniingvistice (DNL) predate în limba franceză: matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie si economie.

Art. 2. - Obtinerea acestei mentiuni este conditionată de trecerea cu succes a unei evaluări alcătuite din 4 probe ce se vor sustine o parte în clasa a Xl-a (una din probe) si celelalte în clasa a XII-a (3 probe). Proba sustinută în clasa a Xl-a va fi centrată pe o evaluare a Modulului interdisciplinar de proiect (MIP), în timp ce probele sustinute în clasa a XII-a se vor axa pe o evaluare scrisă si o alta orală pentru disciplina limba franceză, însotită de o probă orală la o disciplină nonlingvistică - probă sustinută la alegere în limba franceză sau în limba română.

Art. 3. - Proba de examen din clasa a Xl-a si cele 3 probe de examen din clasa a XII-a (două de limba franceză si una dintr-o materie DNL dintre cele 7, la alegere) vor avea o importantă egală. Nota probei date în clasa a Xl-a se va păstra pentru anul următor si va fi adăugată la notele primite de către elevi la celelalte probe date în clasa a XII-a.

Art. 4. - Pentru anul scolar 2006-2007, proba anticipată este propusă, în mod facultativ, slevilor din clasa a Xl-a care au participat la MIP în timpul anului. Data sustinerii probei anticipate pentru 2006-2007 este vineri, 26 mai 2007.

Art. 5. - Directia generală management învătământ preuniversitar si Serviciul National de Evaluare si de Examinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 22 martie 2007.

Nr. 634.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară si a Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României

 

Având în vedere dispozitiile art. 10,11 si 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Băncii Nationale a României nr. 13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.120 din 29 noiembrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Institutiile de credit prevăzute la art. 1 au obligatia să transmită Băncii Nationale a României raportările referitoare la tranzactiile efectuate pe piata valutară interbancară, în fiecare zi bancară, până la ora 9,15 pentru tranzactiile valută contra monedei nationale din ziua bancară precedentă si până la ora 11,00 pentru tranzactiile valută contra valută aferente zilei bancare precedente.”

2. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Eventuale corectii ale raportării transmise vor fi acceptate până la ora 13,00 a zilei bancare următoare celei pentru care se face raportarea.”

Art. II. - Norma Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 23 august 2006, modificată si completată prin Norma Băncii Nationale a României nr. 1/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 22 ianuarie 2007, se modifică după cum urmează:

- Termenul de raportare (electronică) pentru „Tranzactii efectuate pe piata valutară interbancară” (cod 110) de la pozitia nr. 1 din anexă va fi următorul:

„Până la ora 9,15 a fiecărei zile bancare pentru tranzactiile valută contra monedei nationale din ziua bancară precedentă si până la ora 11,00 pentru tranzactiile valută contra valută aferente zilei bancare precedente.”

Art. III. - Prezenta normă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2007.

Nr. 9.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 3/2005 privind functionarea pietei valutare interbancare

 

În baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma Băncii Nationale a României nr. 3/2005 privind functionarea pietei valutare interbancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005, se modifică după cum urmează:

- Articolul 4 se abrogă.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2007.

Nr. 10.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unor monede dedicate aniversării a 550 de ani de la urcarea lui Stefan cel Mare pe tronul Moldovei

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 2 iulie 2007, o monedă din aur, o monedă din argint si o monedă din tombac cuprat, dedicate aniversării a 550 de ani de la urcarea lui Stefan cel Mare pe tronul Moldovei.

Art. 2. - (1) Caracteristicile monedei din aur sunt următoarele:

- valoare nominală: 100 lei;

- formă: rotundă;

- titlu: 900/1.000;

- calitate: proof;

- greutate: 6,452 g;

- diametru: 21 mm;

- margine: zimtată.

Aversul contine, în jumătatea inferioară, intrarea Cetătii de Scaun de la Suceava si inscriptiile „CETATEA DE SCAUN A SUCEVEI” si „ROMÂNIA”, iar în jumătatea superioară, valoarea nominală „100 LEI”, stema României si anul de emisiune „2007”.

Reversul prezintă portretul lui Stefan cel Mare stând în picioare în fata tronului; la exterior, inscriptiile în arc de cerc „550 ANI DE LA URCAREA PE TRON”, „STEFAN CEL MARE” si anii de domnie „1457-1504”.

(2) Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

- valoare nominală: 5 lei;

- formă: rotundă;

- titlu: 999/1.000;

- calitate: proof;

- greutate: 15,55 g;

- diametru: 30 mm;

- margine: zimtată.

Aversul contine, în jumătatea inferioară, intrarea Cetătii de Scaun de la Suceava si inscriptiile „CETATEA DE SCAUN A SUCEVEI” si „ROMÂNIA”, iar în jumătatea superioară, valoarea nominală „5 LEI”, stema României si anul de emisiune „2007”.

Reversul prezintă portretul lui Stefan cel Mare stând în picioare în fata tronului; la exterior, inscriptiile în arc de cerc „550 ANI DE LA URCAREA PE TRON”, „STEFAN CEL MARE” si anii de domnie „1457-1504”.

(3) Caracteristicile monedei din tombac cuprat sunt următoarele:

- valoare nominală: 1 leu;

- formă: rotundă;

- calitate: proof;

- greutate: 23,50 g;

- diametru: 37 mm;

- margine: zimtată.

Aversul contine, în jumătatea inferioară, intrarea Cetătii de Scaun de la Suceava si inscriptiile „CETATEA DE SCAUN A SUCEVEI” si „ROMÂNIA”, iar în jumătatea superioară, valoarea nominală „1 LEU”, stema României si anul de emisiune „2007”.

Reversul prezintă portretul lui Stefan cel Mare stând în picioare în fata tronului; la exterior, inscriptiile în arc de cerc „550 ANI DE LA URCAREA PE TRON”, „STEFAN CEL MARE” si anii de domnie „1457-1504”.

Art. 3. - Fiecare monedă, ambalată în capsulă de metacrilat transparent, va fi însotită de o brosură de prezentare a acestei emisiuni numismatice, redactată în limbile română, engleză si franceză. Brosura include si certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central. Monedele vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscriptionată sigla BNR.

Art. 4. - Monedele din aur, argint si tombac cuprat, dedicate aniversării a 550 de ani de la urcarea lui Stefan cel Mare pe tronul Moldovei, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din aur, argint si tombac cuprat, din emisiunea dedicată lui Stefan cel Mare, se realizează prin sucursalele Bucuresti, Iasi, Cluj si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2007.

Nr. 14.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iulie 2007

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna iulie 2007, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 7,25% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 2 iulie 2007.

Nr. 15.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru desemnarea sistemelor care intră sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 404 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, precum si ale art. 13 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare,

în temeiul art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Se desemnează următoarele sisteme ca fiind sisteme ce intră sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare:

a) sistemul ReGIS, sistem de plăti cu decontare pe bază brută în timp real, aflat în proprietatea si în administrarea Băncii Nationale a României;

b) sistemul SENT, sistem de plăti care asigură compensarea fondurilor, aflat în proprietatea si în administrarea Societătii de Transfer de Fonduri si Decontări - TRANSFOND - S.A.;

c) sistemul SaFIR, sistem de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, aflat în proprietatea si în administrarea Băncii Nationale a României;

d) sistemul RoClear, sistem de compensare-decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, aflat în proprietatea si în administrarea Societătii Comerciale „Depozitarul Central” - SA;

e) sistemul de compensare-decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, aflat în proprietatea si în administrarea Societătii Comerciale „Casa Română de Compensatie” - S.A. Sibiu.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 110/2006 privind desemnarea sistemelor care intră sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 13 martie 2006.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2007.

Nr. 459.