MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 21         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

471/2006. - Lege privind aprobarea plătii cotizatiei anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea Romāniei de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 

1.389/2O06. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea plătii cotizatiei anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea Romāniei de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 

472/2006. - Lege pentru ratificarea Acordului privind finantarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) īntre guvernele părtilor la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005

 

Acord privind finantarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) īntre guvernele părtilor la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa- Caucaz-Asia)

 

1.390/2006. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind finantarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) īntre guvernele părtilor la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005

 

20. - Decret privind īnaintarea īn gradul următor a unui general din Ministerul Apărării

 

21. - Decret privind trecerea īn rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

22. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, īn retragere, unui colonel īn retragere din Ministerul Apărării

 

23. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, īn retragere, unui colonel īn retragere din Ministerul Apărării

 

24. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, īn retragere, unui colonel īn retragere din Ministerul Apărării

 

25. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, īn retragere, unui colonel īn retragere din Ministerul Apărării

 

26. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, īn rezervă, unui colonel īn rezervă din Ministerul Apărării

 

27. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, īn rezervă, unui colonel īn rezervă din Ministerul Apărării

 

28. - Decret privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă, īn rezervă, unui comandor īn rezervă din Ministerul Apărării

 

30. - Decret privind īnaintarea īn gradul următor a unui general īn retragere din Ministerul Apărării

 

31. - Decret privind īnaintarea īn gradul următor a unui general īn retragere din Ministerul Apărării.

 

32. - Decret privind īnaintarea īn gradul următor a unui general īn rezervă din Ministerul Apărării

 

33. - Decret privind īnaintarea īn gradul următor a unui general īn retragere din Ministerul Apărării

 

34. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, īn retragere, unui colonel īn retragere din Ministerul Apărării

 

43. - Decret pentru numirea īn functia de procuror sef al Directiei de investigare a infractiunilor de criminalitate organizată si terorism din cadrul Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie

 

44. - Decret pentru numirea īn functia de procuror sef adjunct al Directiei de investigare a infractiunilor de criminalitate organizată si terorism din cadrul Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casatie si Justitie

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

1.809/2006. - Hotărāre privind trecerea din domeniul public al statului īn domeniul privat al acestuia a unor imobile aflate īn administrarea Casei Judetene de Pensii Dolj, īn vederea efectuării schimbului cu unele bunuri imobile aflate īn proprietatea Societătii Comerciale „Macptast” - S.R.L Craiova

 

1. - Hotărāre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 50/2006 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2006, peniru operatorii economici monitorizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind īntărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

3. - Hotărāre privind indexarea cuantumului alocatiei lunare de plasament

 

4. - Hotărāre privind corectarea limitelor de venituri si indexarea cuantumului alocatiei familiale complementare si al alocatiei de sustinere pentru familia monoparentală

 

5. - Hotărāre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei pentru copiii nou-născuti, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

6. - Hotărāre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2007

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

5. - Decizie privind numirea coordonatorului national al Programului ISPA

 

6. - Decizie privind numirea coordonatorului national al Asistentei financiare nerambursabile

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

805/2006. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat īn anul 2007 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriate, din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat si a persoanelor fizice si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMĀNIA

 

            19/2006. - Decizie privind punerea īn aplicare a unor dispozitii legale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea plătii cotizatiei anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea Romāniei de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku ia 8 septembrie 1998

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata contributiei anuale ce decurge din calitatea Romāniei de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 20/2000, aprobată prin Legea nr. 95/2000, cu modificările ulterioare, pentru perioada ianuarie-decembrie 2007, īn valoare de 50.000 euro.

(2) Echivalentul īn lei al sumei prevăzute la alin. (1) se  va calcu|a pe baza raportului de schimb leu/euro, īn  vigoare la data efectuării plătii.

Art. 2. - Plata contributiei anuale a părtii romāne se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2006.

Nr. 471.

 

TRACECA

 

FIFTH ANNUAL MEETING

OF THE INTERGOVERNMENTAL COMMISSION TRACECA

Sofia / Republic of Bulgaria, 2-3 May, 2006

CEA DE A CINCEA SEDINTĂ ANUALA

A COMISIEI INTERGUVERNAMENTALE TRACECA

Sofia / Republica Bulagria, 2-3 mai 2006

 

REZOLUTII FINALE**

 

Comisia Interguvemamentală TRACECA, după desfăsurarea celei de a Cincea Conferintă Anuală a sa īn Sofia, Republica Bulgaria, īn perioada 2-3 mai 2006:

- a discutat probleme conform Agendei adoptate (Anexa 1);

- a audiat raportul D-lui Ziya Mamedov, Ministrul Transporturilor Republicii Azerbaidjan, īn numele Părtii care detine Presedintia CIG;

- a audiat raportul financiar al Secretarului General al SP CIG TRACECA, d-na Lyudmila Trenkova, privind folosirea fondurilor SP īn 2005;

- a luat īn considerare rezultatele proiectelor TRACECA īncheiate si ale celor curente din 2004-2005 si a discutat posibilitătile de cooperare cu CE īn conditiile noii Politici de Vecinătate a UE;

- a audiat informatiile privind proiectele ce vor fi lansate īn 2006.;

- a luat īn considerare probleme financiare, institutionale, juridice, conceptuale si alte probleme vitale pentru dezvoltarea viitoare a coridorului de transport international Europa - Caucaz - Asia (TRACECA), inclusiv cele strategice;

īn conformitate cu Articolul 8 (punctele 5, 6) ale «Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea coridorului Europa-Caucaz-Asia”,

 

 

A ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRĀRI:

 

1. Raportul financiar privind modul īn care au fost folosite fondurile SP CIG TRACECA īn 2005

Īn conformitate cu punctul 11, Articolul 5 din Acordul de Finantare Comună a SP, CIG a aprobat Raportul financiar al Secretarului General al SP CIG TRACECA, d-na Lyudmila Trenkova, privind modul de folosire a fondurilor SP īn 2005 (Anexa 2).

 

2. Prezentarea structurii Secretariatului Permanent

Luānd īn considerare necesitatea SP de personal calificat, si īn viziunea scopului bugetului aprobat pentru anul fiscal 2006, CIG TRACECA recunoaste necesitatea īmbunătătirii structurii SP. CIG decide să desfiinteze pozitia de Secretar Executiv si adoptă o structură internă preliminară a SP CIG (Anexa 3) introducānd amendamente īn Statutul SP.

CIG mandatează pe Secretarul General īn cooperare cu Reprezentantele Permanente (Secretariatele Nationale) să proiecteze structura internă finală a SP pānă la sfārsitul lunii iulie 2006.

 

3. Bugetul SP CIG TRACECA pentru 2006

Bazāndu-se pe decizia CIG TRACECA (p.1.3, Rezolutiile Finale ale celei de-a Patra Conferinte Anuale, Baku, 21-22 aprilie 2005) si īn concordantă cu procedura privind bugetul prevăzută īn Articolul 5 (punctele 1-7) din Acordul de Finantare Comună a SP, luānd īn considerare necesitătile reale ale SP care vor fi ajustate la situatia actuală, CIG a adoptat modificări īn articole distincte īn cadrul bugetului aprobat pentru 2006 (Anexa 4).

 

4. Bugetul SP CIG TRACECA pentru 2007

Īn conformitate cu procedura privind bugetul prevăzută īn Articolul 5 (punctele 1-7) din Acordul de Finantare Comună a SP, CIG adoptă si aprobă proiectul de buget pentru 2007 (Anexa 5). Pentru asigurarea bugetului Părtile vor plăti părti egale de 50.000 (cincizeci mii) euro fiecare. Plata contributiilor va fi realizată īn conformitate cu Articolul 4 (clauza 1) din Acordul de finantare comună a SP.

 

5. Numirea Echipei de Auditori pentru anul fiscal 2006

Īn conformitate cu punctul 12, Articolul 5 din Acordul de finantare comună a SP CIG TRACECA, CIG este īnsărcinată să nominalizeze Echipa de Auditori care vor efectua controlul īndeplinirii bugetului, compusă din următorii membri:

Republica Azerbaidjan: D-ul Faig Alekperov, Seful Departamentului de Politică Financiară din Ministerul Transporturilor.

Republica Kazahstan: D-na Raikhan Shishanova, Sefa serv. Contabilitate si Raportări Financiare din cadrul Departamentului de Reglementări Financiare, din Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor.

Republica Turcia: D-ul Izzet Isik, Seful Departamentului de Relatii Internationale, Directia Generală de Transport Rutier din Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor.

 

si aprobă Regulile de Procedură pentru activitatea Echipei de Auditori (Anexa 6).

 

6. Amendamente la Regulile de Procedură privind Statutul de membri asociati si Introducerea Statutului de Observator

In conformitate cu Regula 11 din Regulile de Procedură, precum si p. 4 si p. 5 ale Articolului 14 din Acordul de Bază, Comisia Interguvemamentalā a aprobat includerea īn ReguKie de Procedură a prevederilor privind statutul de asociat.

CIG TRACECA luānd fn considerare intentia sa de a permite statutul de observator īn cadrul Comisiei Interguvemamentale, declarată īn cadrul celei de a 4-a Conferinte CIG TRACECA si, īn conformitate cu prevederile Regulii 11 din Regulile de Procedură, hotărăste că:

Comisia Interguvemamentaiă poate acorda statutul de observator īn cadrul Comisiei Interguvemamentale statelor si organizatiilor internationale, capabile să contribuie la obiectivele Acordului de Bază;

Comisia Interguvemamentaiă va urma procedurile de acordare si terminare a statutului de observator, care vor fi specificate īn Regulile de Procedură ale sale, si o Anexă la acestea, care devine parte integrantă din Regulile de Procedură.

Avānd (n vedere acestea CIG TRACECA a adoptat amendamentele si completările (Anexa) la Regulile de Procedură ale CIG TRACECA.

Textul amendat al Regulilor de Procedură este inclus īn prezentele Rezolutii Finale (Anexa 7).

 

7. Adoptarea Strategiei CIG TRACECA

CIG a salutat eforturile Părtilor depuse pentru implementarea cu succes a Deciziei privind punctul 7 din Rezolutiile Finale ale celei de-a Patra Conferinte Anuale CIG TRACECA si si-au exprimat multumirea CE pentru asistenta gratuită īn elaborarea proiectului de Strategie CIG TRACECA.

CIG TRACECA a aprobat si adoptat Strategia pentru Dezvoltarea Coridorului de transport Europa -Caucaz - Asia (TRACECA) pentru perioada pānă īn anul 2015 {Anexa 8).

 

8. Conceperea viitoarelor planuri de actiune privind implementarea Strategiei

CIG a īnsărcinat SP să elaboreze, asistat de Părti, un ghid pentru dezvoltarea planurilor de actiune privind implementarea Strategiei, pentru a fi supus aprobării ia conferintele CIG.

CIG īnsărcinează SP cu pregătirea Primului Plan de Actiune pe 2-3 ani privind implementarea Strategiei, bazat pe sugestiile primite din partea tărilor care va fi īnaintat CIG spre adoptare la cea de a Sasea Sedintă Anuală.

 

9. Institutionalizarea viitoare a CIG TRACECA /

Comisia Interguvemamentaiă a subliniat importanta crescāndă a coridoarelor de transport pe directia Vest Est, recunoscānd necesitatea evidentă de a asigura continuarea si dezvoltarea ulterioară a initiativelor, deja realizate īn cadrul programului Uniunii Europene Tacts/TRACECA.

Recunoscānd necesitatea consolidării statutului său juridic international si al structurii institutionale, īn vederea īmbunătătirii credibilitătii si consolidării sale, CIG a fost de acord să continue activitătile viitoare care includ elaborarea unor studii relevante referitor la perspectivele transformării CIG TRACECA din organism international īn organizatie internatională, conform prevederilor Articolului 9 din Strategie, adoptată prin Decizia CIG, pct. 7 din prezentele Rezolutii Finale.

 

10. Secretarul General al SP CIG TRACECA

Īn conformitate cu punctui 3.8 din Regulile de Procedură ale CIG TRACECA si punctul 3.3 din Statutul SP CIG TRACECA, membrii CIG au ales pe D-ul Rustan Jenalinov Tn calitate de Secretar General al SP CIG TRACECA pentru perioada de presedintie a Republicii Bulgaria īn cadrul CIG TRACECA.

 

11. Baza de date TRACECA

CIG a salutat activitatea de creare a unei baze de date TRACECA si a īnsărcinat SP cu sprijinul Părtilor, să asigure continuitatea colectării informatiilor statistice prin reprezentantele sale permanente.

Īn scopul asigurării eficientei sistemului, CIG a adoptat următoarea hotărāre regulatorie:

a) Utilizatorii din cadrul tārilor TRACECA si Uniunea Europeană au dreptul la acces nelimitat asupra īntregii baze de date TRACECA după īnregistrarea corespunzătoare;

b) PS a fost autorizată să elaboreze conditiile de acces si taxele pentru ceilalti utilizatori.

Urmānd principiile mentionate mai sus, CIG a recomandat SP cu elaborarea unui manual detaliat pentru utilizatori care să includă si taxele.

 

12 Planul de Actiune pentru 2006 din cadrul Programului TRACECA

Comisia Interguvernamentală a adoptat planul de actiune pentru 2006 din cadrul Programului Tacis/TRACECA (Anexa 9).

 

13. Discutii privind securitatea transportului maritim si probleme de securitate

Comisia Interguvernamentală a salutat initiativa de a prezenta subiecte importante membrilor AMB si invitatilor acestora si a multumit initiatorului si purtătorului de cuvānt din Turcia.

 

14. Web-site-ul TRACECA

Comisia Interguvernamentală a apreciat initiativa Secretariatului Permanent īn domeniul constientizării publice si a  īn nsărcinat SP cu dezvoltarea viitoare a web-site-ului.

 

15. Următoarea Conferintă Anuală CIG TRACECA

Īn conformitate cu Regulile de Procedură CIG TRACECA, CIG TRACECA recomandă convenirea celei de a sasea Sedinte Anuale a CIG TRACECA, īn Astana, Republica Kazahstan, īn prima jumătate a anului 2007.

 

CIG TRACECA regretă faptul că delegatia Kīrghīză nu a putu fi prezentă la eveniment.

 

Prezentele Rezolutii Finale CIG TRACECA au fost adoptate prin consensul Părtilor la Acordul Multilateral de Bază care au participat la cea de-a Cfncea Conferintă Anuală a Comisiei Interguvemamentale TRACECA, īn Sofia, Republica Bulgaria, 3 mai 2006.

 

Presedintele CIG TRACECA

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea plătii cotizatiei anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea Romāniei de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea plătii cotizatiei anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea Romāniei de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridoruiui Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2006.

Nr. 1.389.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului privind finantarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) īntre guvernele părtilor la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul privind finantarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) īntre guvernele părtilor la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 12 decembrie 2006.

Nr. 472.

 

ACORD

privind finantarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) īntre guvernele părtilor la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Eu ropa-Caucaz-Asia*)

 

*) Traducere.

 

Guvernele părtilor, denumite īn continuare părti, la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, denumit īn continuare Acord de bază,

plecānd de la necesitatea asigurării autofinantării Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA), precum si a organizării sedintelor CIG TRACECA si ale grupurilor sale de lucru, create īn conformitate cu prevederile Acordului de bază,

īn temeiul pct. 3 al art. 9 din Acordul de bază,

au convenit īncheierea prezentului acord, denumit īn continuare acord de finantare.

 

ARTICOLUL 1

Prevederi generale

 

1. Prevederile prezentului acord de finantare reglementează finantarea comună a activitătii SP CIG TRACECA.

2. Bugetul anual pentru fiecare an următor se aprobă prin hotărāre a CIG TRACECA la sedinta sa anuală. Această hotărāre are caracter obligatoriu pentru toate părtile.

3. Anul fiscal īncepe la 1 ianuarie si se īncheie la 31 decembrie.

4. Cotizatiile părtilor si evidenta contabilă corespunzătoare īn cadrul SP CIG TRACECA se efectuează īn euro, dacă nu se prevede altfel printr-o hotărāre corespunzătoare a CIG TRACECA.

 

ARTICOLUL 2

Principiile sistemului de finantare comună

 

1. Mijloacele financiare ale bugetului anual sunt asigurate pe seama cotizatiilor plătite de părtile prezentului acord de finantare, precum si din alte surse.

2. Cotizatiile părtilor se plătesc īn cote egale.

3. Bugetul anual si cotizatiile părtilor īn conformitate cu acesta se stabilesc plecāndu-se de la:

a) cheltuielile prevăzute pentru anul financiar următor;

b) veniturile preconizate (īncasările) īn anul financiar următor;

c) soldul (balanta) mijloacelor din anul financiar precedent;

d) alte īncasări.

 

ARTICOLUL 3

Structura bugetului anual

 

1. Partea de īncasări a bugetului anual al SP CIG TRACECA include:

a) cotizatiile părtilor pentru anul financiar īn curs;

b) valoarea rămasă a bugetului (balantă) anului precedent;

c) venituri din dobānzi bancare, rate de schimb;

d) donatii (granturi) de la donatori si organizatii;

e) alte venituri.

2. Partea de cheltuieli a bugetului anual al SP CIG TRACECA include:

a) indemnizatii ale conducerii si salariatilor SP CIG TRACECA - toate cheltuielile legate de plata regulată a salariilor, a asigurării medicale, cheltuielile de īntretinere, cheltuielile de cazare a conducerii si salariatilor SP CIG TRACECA si a secretarilor nationali;

b) cheltuieli de birou - toate cheltuielile legate de activitatea sediului central al SP CIG TRACECA din Baku si a reprezentantelor sale permanente īn cadrul părtilor la Acordul de bază, care includ plata comunicatiilor, cheltuielile de delegatie, cheltuielile legate de īntretinerea autoturismelor, īntretinerea web-site-ului TRACECA, a bazei de date, costul difuzării materialelor, tipăririi, publicatiilor, articolelor de papetărie;

c) reinvestitii - toate cheltuielile legate de livrări de echipamente noi, necesare pentru activitatea sediului central al SP CIG TRACECA si a reprezentantelor sale permanente, si care includ echiparea tehnică si cu programe, echipamente pentru oficiu, autoturisme, reparatii/īnnoirea īncăperilor;

d) sedinte CIG si ale grupurilor de lucru - toate cheltuielile legate de organizarea si desfăsurarea actiunilor TRACECA, care constau īn cheltuieli de transport, cheltuieli de cazare, masă, pregătirea si difuzarea documentelor, transport local;

e) alte cheltuieli - cheltuieli legate de deservirea conturilor bancare, diferente de curs valutar, orice alte cheltuieli care nu sunt indicate īn prezenta listă.

 

ARTICOLUL 4

Transferul cotizatiilor

 

1. Părtile vor transfera īn contul SP CIG TRACECA, al cărui sediu central se află la Baku, Republica Azerbaidjan, cotizatiile lor de membri pentru anul fiscal următor, pānă la data de 31 decembrie a anului curent, dar nu mai tārziu de data de 31 martie a anului următor.

2. Īn cazul nerespectării prevederilor pct. 1, CIG TRACECA, actionānd īn temeiul art. 8 si 12 din Acordul de bază, elaborează hotărāri corespunzătoare.

 

ARTICOLUL 5

Proceduri legate de buget

 

1. Proiectul de buget este elaborat de SP CIG TRACECA. La proiectul de buget se anexează nota explicativă, care va contine analiza veniturilor si cheltuielilor pentru perioada precedentă si cauzele modificării proiectului de buget pe articole distincte īn comparatie cu datele perioadei de raportare.

2. Proiectul de buget si nota explicativă sunt trimise părtilor cu cel putin 3 luni īnainte de deschiderea următoarei conferinte CIG TRACECA.

3. Secretarii nationali ai SP CIG TRACECA trimit la SP CIG TRACECA observatiile părtilor privind proiectul de buget al CIG TRACECA, cu cel putin două luni īnainte de deschiderea următoarei conferinte a CIG TRACECA.

4. Observatiile părtilor se anexează la nota explicativă si sunt trimise părtilor cu două săptămāni īnainte de desfăsurarea sedintei SP CIG TRACECA.

5. Proiectul de buget, nota explicativă la acesta si observatiile părtilor sunt examinate la sedinta SP CIG TRACECA.

6. Proiectul de buget convenit īn conformitate cu pct. 2-4 se aduce la cunostintă părtilor cu cel putin 3 săptămāni īnainte de deschiderea sedintei următoare a CIG TRACECA.

7. Secretarul general al SP CIG TRACECA prezintă proiectul de buget spre aprobare CIG TRACECA.

8. Pānă la aprobarea bugetului, cheltuielile se efectuează plecāndu-se de la necesitatea asigurării activitătii normale a SP CIG TRACECA, tināndu-se cont de cheltuielile care au avut loc pentru perioada similară din anul bugetar finalizat.

9. Īn cazul īn care sumele aprobate pentru un articol determinat din buget au fost cheltuite, secretarul general al SP CIG TRACECA are dreptul, īn caz de necesitate, să permită cheltuirea unor sume īn limita a 20% din suma alocată pentru articolul respectiv din buget, pe seama economiilor realizate la alte articole.

10. Secretarul general al SP CIG TRACECA poartă răspunderea pentru administrarea bugetului īn conformitate cu prevederile prezentului acord de finantare si pe baza hotărārilor CIG TRACECA referitoare la programul de lucru si bugetul anual.

11. Secretarul general al SP CIG TRACECA prezintă la fiecare conferintă anuală a CIG TRACECA un raport financiar privind realizarea bugetului pentru anul precedent. Raportul financiar se adoptă prin hotărāre a CIG TRACECA.

12. CIG TRACECA stabileste un grup de audit pentru efectuarea controlului privind realizarea bugetului. Grupul include 3 experti pe probleme financiare din părti diferite, dar nu din partea care asigură presedintia. Componenta grupului de audit se aprobă prin hotărāre a CIG TRACECA.

13. Grupul de audit are drept de acces liber la toate registrele de raportare financiară si la alte documente. SP CIG TRACECA este obligat să acorde sprijin la efectuarea controlului financiar si, de asemenea, să prezinte toate documentele necesare pe problemele legate de control.

14. Rezultatele auditului sunt īntocmite sub forma unui raport de audit, care contine concluziile expertilor si recomandările acestora de īmbunătătire a activitătii financiare a SP CIG TRACECA. Acest raport de audit este semnat de toti membrii grupului de audit. Secretarul general al SP CIG TRACECA are dreptul să īsi prezinte observatiile la raport īn formă scrisă. Raportul de audit si observatiile scrise ale secretarului general vor fi supuse examinării la sedinta CIG TRACECA.

15. Pānă la examinarea īn sedinta CIG TRACECA, raportul financiar privind realizarea bugetului si raportul de audit sunt examinate la sedinta SP CIG TRACECA, mentionată la pct. 5.

 

ARTICOLUL 6

Documentele si operatiunile financiare

 

1. Operatiunile financiare, efectuarea īnregistrării documentelor financiare si a raportărilor se realizează īn baza legislatiei nationale a statului unde este amplasat sediul central al SP CIG TRACECA si īn conformitate cu documentele si hotărārile CIG TRACECA.

2. Toate documentele care contin obligatii financiare, inclusiv facturi si alte documente bancare, vor fi semnate de secretarul general al SP CIG TRACECA.

3. Documentele financiare utilizate īn activitatea zilnică a SP CIG TRACECA (registre contabile, comenzi, formulare, cecuri de casierie etc.) se vor păstra īn mod corespunzător īn decurs de 10 ani, īn scopul efectuării raportărilor financiare.

 

ARTICOLUL 7

Introducerea amendamentelor si a completărilor

 

1. Cu acordul părtilor, īn prezentul acord de finantare pot fi introduse amendamente si completări ce-vor fi formulate printr-un protocol care va fi parte integrantă a prezentului acord de finantare.

2. Intrarea īn vigoare a protocoalelor de amendare si completare se realizează īn acelasi mod ca si intrarea īn vigoare a prezentului acord de finantare.

 

ARTICOLUL 8

Depozitarul

 

1. Depozitarul prezentului acord de finantare este Republica Azerbaidjan, care va trimite părtilor care au semnat prezentul acord de finantare copii legalizate ale acestuia.

2. Depozitarul informează părtile cu privire la aderarea altor state la prezentul acord de finantare si cu privire la īncetarea valabilitătii acestuia īn privinta oricărei părti.

 

ARTICOLUL 9

Intrarea īn vigoare, aderarea si termenul de valabilitate

 

1. Prezentul acord de finantare va intra īn vigoare după 30 de zile de la depunerea celui de-al patrulea instrument de ratificare sau de acceptare la depozitarul indicat īn art. 8.

2. Dacă prezentul acord de finantare nu intră īn vigoare pānă la data de 1 ianuarie 2006, va fi supus aplicării temporare pānă la intrarea īn vigoare.

3. Aplicarea temporară a prezentului acord de finantare īncetează odată cu intrarea sa īn vigoare.

4. Prezentul acord de finantare este deschis pentru aderare părtilor la Acordul de bază.

5. Instrumentele de aderare sunt depuse la depozitarul indicat īn art. 8.

6. Pentru fiecare tară care ratifică, adoptă sau aderă la prezentul acord de finantare după ce este depus la depozitar cel de-al patrulea instrument de ratificare sau de acceptare, prezentul acord de finantare intră īn vigoare după 30 de zile de la depunerea la depozitar a instrumentului său de ratificare, acceptare sau de aderare.

7. Prezentul acord de finantare este valabil pe perioada de valabilitate a Acordului de bază.

Īncheiat la Baku, Republica Azerbaidjan, la 21 aprilie 2005, īntr-un exemplar original īn limbile engleză si rusă, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan,

Abid Serifov,

vicepremier, presedinte īn exercitiu al CIG TRACECA

 

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,

Anelia Kroushkova,

ministru adjunct al transporturilor

 

Pentru Guvernul Georgiei,

Tamara Kovziridze,

ministru adjunct pentru dezvoltare economică

 

Pentru Guvernul Republicii Moldova,

Andrei Cuculesku,

ministru adjunct al transporturilor si comunicatiei

Pentru Guvernul Romāniei,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat īn Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului

 

Pentru Guvernul Republicii Tadjikistan,

Makhamad Khabibov,

seful Departamentului de transporturi si comunicatii

din cadrul Oficiului Executiv Prezidential

 

Pentru Guvernul Republicii Turcia,

Baris Tozar,

subsecretar de stat adjunct īn Ministerul Transporturilor,

secretar national TRACECA

 

REZERVA GEORGIEI

la Acordul privind finantarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) īntre guvernele părtilor la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia

Īn privinta Georgiei, textul pct. 1 al art. 4 se va aplica īn următoarea redactare:

„Părtile vor transfera īn contul SP CIG TRACECA, al cărui sediu central se află la Baku, Republica Azerbaidjan,

cotizatiile lor de membri pentru anul fiscal următor, pānă la data de 31 decembrie a anului curent, dar nu mai tārziu de data de 30 iunie a anului următor.”

 

Ministrul adjunct pentru dezvoltare economică al Georgiei,

Tamara Kovziridze

 

REPUBLICA AZERBAIDJAN

Ministerul Afacerilor Externe

“.....”............... 200.....

 

Prin prezenta certific faptul că textele anexate sunt copie certificată autentică a Acordului privind finantarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) īntre guvernele părtilor la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului

Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005 (īn limbile engleză si rusă), corectat prin Procesul-verbal din 20 aprilie 2006.

Originalul acordului mentionat mai sus este depozitat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan.

Documentul este format din 10 (zece) pagini.

 

Conducătorul Departamentului drept international si tratate,

Murad Najafov

 

Republica Azerbaidjan

Ministerul Afacerilor Externe

 

Acordul privind finantarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) īntre guvernele părtilor la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005

 

PROTOCOL

de corectare a textului autentic īn limba engleză

 

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan, actionānd īn calitate de depozitar al Acordului privind finantarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) īntre guvernele părtilor la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa- Caucaz-Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005 (Acordul),

luānd īn considerare faptul că textul original al Acordului (textul autentic īn limba engleză) contine erori,

luānd īn considerare faptul că propunerile de corectare corespunzătoare au fost transmise de către depozitar tuturor statelor participante prin Nota 5/11-344/03 din 1 martie 2006,

luānd īn considerare faptul că la 1 aprilie 2006, dată la care perioada stabilită pentru notificarea obiectiunilor fată de propunerile de corectare a expirat, nu a fost notificată nicio obiectie,

a efectuat corecturile necesare, indicate īn anexa la prezentul proces-verbal, īn textul original al Acordului (textul autentic īn limba engleză), trimis cu Nota depozitarului 5/11-1237/03 din 7 iunie 2005,

drept care, eu, Khalaf Khalafov, ministru adjunct al afacerilor externe al Republicii Azerbaidjan, am semnat prezentul proces-verbal.

Īncheiat īn Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan, Baku, la 20 aprilie 2006.

 

Khalaf Khalafov

 

Text autentic īn limba engleză

 

TEXT ORIGINAL

TEXT CORECTAT

Art. 5 pct. 3:

 „ .....părtilor la Acordul de bază privind proiectul de buget CIG TRACECA...”

Art. 5 pct. 3:

„...părtilor privind proiectul de buget al CIG TRACECA...”

Art. 5 pct. 11

prima propozitie: „Secretarul general al SP CIG TRACECA prezintă Raportul financiar...”

Art. 5 pct. 11 prima propozitie:

„Secretarul general al SP CIG TRACECA prezintă la fiecare conferintă anuală a CIG TRACECA un raport financiar...”

Art. 5 pct. 12:

„Grupul include 3 experti din părti diferite,.

Art. 5 pct. 12:

„Grupul include 3 experti pe probleme financiare din părti diferite,...”

Art. 5 pct. 14:

„Rezultatele auditului sunt īntocmite sub forma unui raport de audit, care contine concluziile expertilor si recomandările acestora de īmbunătătire a activitătii financiare a SP CIG TRACECA. Acest raport de audit este semnat de toti membrii grupului de audit. Secretarul general al SP CIG TRACECA este autorizat să-si prezinte observatiile la raport īn formă scrisă.”

Art. 5 pct. 14:

„Rezultatele auditului sunt īntocmite sub forma unui raport de audit, care contine concluziile expertilor si recomandările acestora de īmbunătătire a activitătii financiare a SP CIG TRACECA. Acest raport de audit este semnat de toti membrii grupului de audit. Secretarul general al SP CIG TRACECA are dreptul să-si prezinte 3 observatiile la raport īn formă scrisă. Raportul de audit si observatiile scrise ale secretarului general vor fi supuse  examinării la sedinta CIG TRACECA.”

Art. 9 pct. 1:

.....va intra īn vigoare după 30 de zile de la depunerea celui de-al patrulea instrument de ratificare sau de acceptare...” (corectare gramatică engleză: era trecut „forth Document”)

Art. 9 pct. 1:

„...va intra īn vigoare după 30 de zile de la depunerea celui de-al patrulea instrument de ratificare sau de acceptare...” (corectare gramatică engleză: se va scrie „fourth Document”)

Art. 9 pct. 6:

„...prezentul acord de finantare, după ce este depus la depozitar cel de-al patrulea instrument de ratificare sau de acceptare...” (corectare gramatică engleză: era trecut „forth Document”)

Art. 9 pct. 6:

„...prezentul acord de finantare, după ce este depus la depozitar cel de-al patrulea instrument de ratificare sau de acceptare...” (corectare gramatică engleză: se va scrie „fourth Documenf)

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind finantarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) īntre guvernele părtilor la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa- Caucaz-Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului privind finantarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) īntre guvernele părtilor la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005, si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2006.

Nr. 1.390.

 

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind īnaintarea īn gradul următor a unui general din Ministerul Apărării

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărārii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 187 din 21 decembrie 2006,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 31 ianuarie 2007, domnul general de brigadă cu o stea Bica Antonie Mihăilă se īnaintează īn gradul de general-maior cu două stele.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 20.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind trecerea īn rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 din statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 31 ianuarie 2007, domnul general-maior cu două stele Bica Antonie Mihăilă trece īn rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 21.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, īn retragere, unui colonel īn retragere din Ministerul Apărării

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărārii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 182 din 21 decembrie 2006,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel īn retragere Dumitrescu Victor Viorel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, īn retragere.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 22.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, īn retragere, unui colonel īn retragere din Ministerul Apărării

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărārii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 182 din 21 decembrie 2006,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel īn retragere Dumitrescu Virgil Sebastian-loachim i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, īn retragere.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 23.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, īn retragere, unui colonel īn retragere din Ministerul Apărării

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărārii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 182 din 21 decembrie 2006,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel īn retragere Gălăteanu Stan Neculai i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, īn retragere.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 24.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, īn retragere, unui colonel īn retragere din Ministerul Apărării

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărārii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 182 din 21 decembrie 2006,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel īn retragere Năstase Gheorghe Mie i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, īn retragere.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 25.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, īn rezervă, unui colonel īn rezervă din Ministerul Apărării

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărārii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 182 din 21 decembrie 2006,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel īn rezervă Ion Gheorghe Ioan i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, īn rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 26.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, īn rezervă, unui colonel īn rezervă din Ministerul Apărării

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărārii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 182 din 21 decembrie 2006,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel īn rezervă Mircovici Pavel Niculae i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, īn rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 27.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă, īn rezervă, unui comandor īn rezervă din Ministerul Apărării

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărārii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 182 din 21 decembrie 2006,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnului comandor īn rezervă Baibarac Dumitru Ionel i se acordă gradul de contraamiral de flotilă, īn rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 28.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind īnaintarea īn gradul următor a unui general īn retragere din Ministerul Apărării

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărārii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 182 din 21 decembrie 2006,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea, īn retragere, Diaconescu Mie Mircea se īnaintează īn gradul de general-maior cu două stele, īn retragere.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 30.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind īnaintarea īn gradul următor a unui general īn retragere din Ministerul Apărării

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărārii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 182 din 21 decembrie 2006,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea, īn retragere, Mangu Ion Florea se īnaintează īn gradul de general-maior cu două stele, īn retragere.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 31.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind īnaintarea īn gradul următor a unui general īn rezervă din Ministerul Apărării

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărārii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 182 din 21 decembrie 2006,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea, īn rezervă, Popescu Eugen Eugen se īnaintează īn gradul de general-maior cu două stele, īn rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 32.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind īnaintarea īn gradul următor a unui general īn retragere din Ministerul Apărării

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărārii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 182 din 21 decembrie 2006,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-maior cu două stele, īn retragere, Palade Toma Ion se īnaintează īn gradul de general-locotenent cu trei stele, īn retragere.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 33.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, īn retragere, unui colonel īn retragere din Ministerul Apărării

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărārii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 182 din 21 decembrie 2006,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel īn retragere Dodon Pavel Ioan i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, īn retragere.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 34.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru numirea īn functia de procuror sef al Directiei de investigare a infractiunilor de criminalitate organizată si terorism din cadrul Parchetului de pe lāngă īnalta Curte de Casatie si Justitie

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată, ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 40 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea ministrului justitiei si avizul favorabil al Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Codrut Olaru se numeste īn functia de procuror sef al Directiei de investigare a infractiunilor de criminalitate organizată si terorism din cadrul Parchetului de pe lāngă īnalta Curte de Casatie si Justitie.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2007.

Nr. 43.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

pentru numirea īn functia de procuror sef adjunct al Directiei de investigare a infractiunilor de criminalitate organizată si terorism din cadrul Parchetului de pe lāngă īnalta Curte de Casatie si Justitie

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată, ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 40 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea ministrului justitiei si avizul favorabil al Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Angela Elisabeta Ciurea se numeste īn functia de procuror sef adjunct al Directiei de investigare a infractiunilor de criminalitate organizată si terorism din cadrul Parchetului de pe lāngă īnalta Curte de Casatie si Justitie.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2007.

Nr. 44.

 

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind trecerea din domeniul public al statului īn domeniul privat al acestuia a unor imobile aflate īn administrarea Casei Judetene de Pensii Dolj, īn vederea efectuării schimbului cu unele bunuri imobile aflate īn proprietatea Societătii Comerciale „Macplast” - S.R.L. Craiova

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 10 alin. (1) si (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, \si avānd īn vedere prevederile art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilelor, cu terenul aferent, situate īn municipiul Craiova, judetul Dolj, avānd datele de identificare prevăzute la pct. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre, din domeniul public al statului īn domeniul privat al acestuia si īn administrarea Casei Judetene de Pensii Dolj, īn vederea efectuării schimbului cu unele bunuri imobile aflate īn proprietatea Societătii Comerciale „Macplast” - S.R.L. Craiova.

Art. 2. - Se aprobă preluarea īn proprietatea publică a statului si īn administrarea Casei Judetene de Pensii Dolj a unor bunuri imobile aflate īn proprietatea Societătii Comerciale „Macplast” - S.R.L. Craiova, avānd datele de identificare prevăzute la pct. 2 din anexă, īn schimbul bunurilor imobile proprietate privată a statului, prevăzute la art. 1, care trec īn proprietatea Societătii Comerciale „Macplast” - S.R.L. Craiova, prin efectuarea acestui schimb īn conditiile legii.

Art. 3. - Schimbul si predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute īn anexă se vor efectua īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, după efectuarea de către Societatea Comercial㠄Macplast” - S.R.L. Craiova a īmbunătătirilor īn cuantum de 130.804 lei, fără TVA, reprezentānd diferenta de valoare dintre cele două bunuri imobile.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.809.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor si a terenului*) ce trec din domeniul public al statului īn domeniul privat al acestuia, īn vederea efectuării schimbului cu unele bunuri imobile aflate īn proprietatea Societătii Comerciale „Macplast” - S.R.L. Craiova

 

Nr. crt.

Locul unde sunt situate imobilele si terenul care se transmit

Modul de preluare

Caracteristicile tehnice ale imobilelor si ale terenului

1.

Municipiul Craiova,

str. Caracal nr. 146,

judetul Dolj

Nr. MFP - 149.956

Administrare

A. Imobile:

1. Grup social dezvoltare C18-P+3E, cu 73 de īncăperi,

īn suprafată desfăsurată de 1.612 m2

Valoarea de inventar = 912.000 lei

2. Corp protectia muncii C23-P, cu 3 īncăperi, īn

suprafată desfăsurată de 45 m2

Valoarea de inventar = 22.100 lei

3. Clădire pază C22-P, cu o singură īncăpere, īn

suprafată desfăsurată de 7 m2

Valoarea de inventar = 3.500 lei

4. Valoarea de inventar a constructiilor = 937.600 lei

Valoarea actualizată a constructiilor = 477.423 lei

B. Teren, īn suprafată de 1.255 m2, situat īn intravilanul municipiului Craiova, cu următoarele vecinătăti:

- nord - str. Caracal

- sud - corp proprietate 2/VIII S.C. CIT. -S.A. Craiova

- est - corp proprietate 2/VI S.C. CIT. - S.A. Craiova

- vest - corp proprietate 2/XII S.C. C.I.T. - S.A. Craiova

Valoarea de inventar a terenului = 200.000 lei

Valoarea actualizată a terenului = 467.960 lei

 

Total valoare de inventar a imobilelor :  constructii+teren = 1.137.600 lei + 216.144 lei (TVA) = 1.353.744 lei

Total valoarea actualizată a imobilelor : constructii 477.423 lei + teren 467.960 lei = 945.383 lei

2.

Municipiul Craiova,

str. Brazda lui Novac nr. 11,

judetul Dolj

Proprietate

Imobil P+3 etaje:

- suprafata construită = 286 m2

- suprafata desfăsurată = 1.144 m2

- valoarea = 814.579 lei

 

*) Imobilele si terenul au fost trecute īn proprietatea publică a statului prin Procesul-verbal nr. 51.699 din 23 decembrie 2003, īntocmit de Casa Judeteană de Pensii Dolj.

 

NOTĂ:

Terenul aferent īn suprafată de 1.340 m2 va fi preluat īn administrare de la Consiliul Local Dolj.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 50/2006 privind aprobarea obiectivelor salariate trimestriale, pe anul 2006, pentru operatorii economici monitorizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind īntărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 50/2006 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2006, pentru operatorii economici monitorizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind īntărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se īnlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 1.

 

MEM

(Anexa nr. 1 la Hotărārea Guvornului nr. 50/2006)

 

PLAFOANELE

trimestriale ale fondului de salarii sl ale numărului mediu de personal īn anul 2006 la operatorii economici monitorizati

conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 si Hotărārii Guvernului nr. 393/2004

 

Nr. crt.

Ministerul / Institutia

TOTAL AN 2006

TRIMESTRUL I

TRIMESTRUL II

TRIMESTRUL III

TRIMESTRUL IV

Fondul da salarii conform BVC

Numărul mediu de personal

Fondul de salarii

Numărul mediu de personal

Fondul de salarii

Numărul mediu de personal

Fondul de salarii

Numărul mediu de personal

Fondul de salarii

Numărul mediu de personal

 

 

mii. lei

persoane

mii. lei

pers.

mii. lei

pers.

mii. lei

pers.

mii. lei

pers.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

2.385.852

114.121

583.997

115.797

682.728

114.935

616.646

113.723

602.483

112.029

2. MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

1.495.005

83.995

353.523

83.970

373.326

83.970

353.457

83.920

414.700

84.120

3. MINISTERUL JUSTITIEI

4.980

450

1.245

450

1.245

450

1.245

450

1.245

450

4. MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

306.851

35.000

76.751

35.000

76.631

35.000

77.090

35.000

76.379

35.000

5. BANCA NATIONALA A ROMĀNIEI

5.013

380

1.254

390

1.253

380

1.253

380

1.253

371

6. MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

359.950

31.975

89.931

31.442

101.613

35.049

94.550

33.068

73.856

28.341

7. MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

19.344

1.525

4.836

1.525

4.836

1.525

4.836

1.525

4.836

1.525

8. MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

10.692

1.050

2.932

1.060

2.666

1.040

2.597

1.050

2.497

1.050

9. AUTORITATEA pentru VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

131.583

10.601

33.184

11.308

33.599

10.578

31.831

10.065

32.970

10.053

TOTAL

4.719.270

278.997

1.147.652

280.942

1.177.895

282.927

1.183.505

279.181

1.210.219

272.939

 

NOTA:

Economiile la fondul de salarii dintr-un trimestru pot fi consumate īn trimestrele urmatoare cu īncadrarea īn plafonul trimestrial stabilit si respectiv īn fondul de salarii anual aprobat.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind indexarea cuantumului alocatiei lunare de plasament

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 119 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Īncepānd cu luna ianuarie 2007, cuantumul lunar al alocatiei de plasament se stabileste la 86 lei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale

si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 3.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind corectarea limitelor de venituri si indexarea cuantumului alocatiei familiale complementare si al alocatiei de sustinere pentru familia monoparentală

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - (1) Īncepānd cu luna ianuarie 2007, limita de venituri prevăzută la art. 2 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de 176 lei.

(2) Cuantumul alocatiei familiale complementare, prevăzut la art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de:

a) 36 lei pentru familia cu un copil;

b) 42 lei pentru familia cu 2 copii;

c) 47 lei pentru familia cu 3 copii;

d) 52 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

(3) Cuantumul alocatiei de sustinere pentru familia monoparentală, prevăzut la art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de:

a) 52 lei pentru familia cu un copil;

b) 62 lei pentru familia cu 2 copii;

c) 70 lei pentru familia cu 3 copii;

d) 79 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 4.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei pentru copiii nou-născuti, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 4 alin. (3) si al art. 25 alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Īncepānd cu luna ianuarie 2007, nivelul lunar al venitului minim garantat prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, este de:

a) 173 lei pentru familiile formate din 2 persoane;

b) 241 lei pentru familiile formate din 3 persoane;

c) 300 lei pentru familiile formate din 4 persoane;

d) 356 lei pentru familiile formate din 5 persoane;

e) cāte 24 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, īn conditiile prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Īncepānd cu luna ianuarie 2007, nivelul lunar al venitului minim garantat pentru persoana singură, prevăzut la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, este de 96 lei.

Art. 2. - Īncepānd cu luna ianuarie 2007, cuantumul alocatiei pentru copiii nou-născuti, prevăzut la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, este de 204 lei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 5.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2007

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2007, cu suma de 3.000 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul 55 „Alte transferuri”, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea manifestărilor de aderare a Romāniei la Uniunea Europeană, angajate de Ministerul Culturii si Cultelor, prin ARTEXIM - institutie publică subordonată acestuia.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările corespunzătoare īn structura bugetului de stat si īn volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2007.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si ARTEXIM răspund de modul de utilizare, īn conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărāri.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate pānă la data de 31 martie 2007, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reīntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 6.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea coordonatorului national al Programului ISPA

 

Avānd īn vedere prevederile Hotărārii Guvernului nr. 1.328/2000 pentru aprobarea Memorandumului de īntelegere dintre Guvernul Romāniei si Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2000, ale art. 3 din Hotărārea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan Alexandru Drăgoi, secretar de stat īn cadrul Ministerului Finantelor Publice, se numeste īn functia de coordonator national al Programului ISPA.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plāngu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2007.

Nr. 5.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea coordonatorului national al Asistentei financiare nerambursabile

 

Avānd īn vedere prevederile Hotărārii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de īntelegere dintre Guvernul Romāniei si Comisia Europeană privind īnfiintarea Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucuresti la 16 iulie 1998, si a Memorandumului de īntelegere dintre Guvernul Romāniei si Comisia Europeană privind īnfiintarea Fondului National, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, ale art. 3 din Hotărārea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnule Bogdan Alexandru Drăgoi, secretar de stat īn cadrul Ministerului Finantelor Publice, se numeste īn functia de coordonator national al Asistentei financiare nerambursabile.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plāngu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2007.

Nr. 6.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat īn anul 2007 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat si a persoanelor fizice si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

Īn temeiul art. 1 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 1.548/2006 privind aprobarea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat īn anul 2007,

īn baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărārea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat īn anul 2007 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat īn anul 2007 din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat īn anul 2007 din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat īn anul 2007 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national, conform anexei nr. 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - (1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vānătoare transmit īn scris ocoalelor silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, īn termen de 30 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentului ordin, repartizarea volumelor de lemn pe picior provenind din resursele prevăzute īn anexele nr. 1-4.

(2) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vānătoare vor publica pe site-urile proprii, īn termen de două luni de la intrarea īn vigoare a prezentului ordin, repartizarea volumelor de lemn pe picior prevăzute īn anexele nr. 1-4, inclusiv rezerva, pe fiecare ocol silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.

Art. 7. - Ocoalele silvice realizează marcarea, īntocmesc actul de punere īn valoare, autorizează parchetele spre exploatare, fac reprimirea acestora īn conditiile legii si comunică trimestrial inspectoratului teritorial de regim silvic si de vānătoare situatia exploatării volumului de lemn repartizat.

Art. 8. - Directia generală de control silvic si cinegetic si inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vānătoare controlează respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2006.

Nr. 805.

 

ANEXA Nr. 1

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat īn anul 2007 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale

 

JUDETUL

VOLUM (mii mc)

Alba

145.6

Arad

128.2

Arges

6.2

Bacău

37.2

Bihor

148.8

Bistrita-Nćsăud

448.8

Botosani

0.1

Brasov

428 1

Brăila

0.6

Buzău

12.9

Caras -Severin

58.5

Călărasi

0.2

Cluj

112.0

Constanta

0.1

Covasna

84.8

Dāmbovita

0.9

Dolj

2.2

Galati

0.5

Giurgiu

0.1

Gorj

1.3

Harghita

103.4

Hunedoara

86.5

Ialomita

0.5

Iasi

1.2

Ilfov

8.5

Maramures

112.6

Mehedinti

0.6

Mures

189.7

Neamt

10.2

Olt

0.1

Prahova

0.4

Satu-Mare

50.1

Sălaj

26.5

Sibiu

313.4

Suceava

248.4

Teleorman

0.1

Timis

59.1

Tulcea

8.9

Vaslui

0.5

Vālcea

2.9

Vrancea

9.3

TOTAL

2850

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat īn anul 2007 din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat

 

Judetul

Volum (mii mc)

Alba

45.2

Arad

64.0

Arges

107.1

Bacău

44.8

Bihor

56.3

Bistrita-Năsăud

17.3

Botosani

1.2

Brasov

56.5

Brăila

0.1

Buzău

25.0

Caras -Severin

21.9

Călărasi

0.2

Cluj

24.8

Constanta

0

Covasna

179.2

Dāmbovita

4.4

Dolj

4.4

Galati

0.2

Giurgiu

0

Gorj

95.7

Harghita

502.1

Hunedoara

68.1

Ialomita

0.1

Iasi

6.5

Ilfov

0.1

Maramures

38.1

Mehedinti

4.4

Mures

109.7

Neamt

47.4

Olt

0.4

Prahova

16.6

Satu-Mare

9.5

Sălaj

26.8

Sibiu

24.4

Suceava

96.7

Teleorman

0.1

Timis

1.8

Tulcea

0.1

Vaslui

2.1

Vālcea

244,1

Vrancea

202.6

TOTAL

2150

 

ANEXA Nr. 3

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat īn anul 2007 din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice

 

Judetul

Volum (mii mc)

Alba

48.7

Arad

23.4

Arges

130.2

Bacău

153.2

Bihor

19.9

Bistrita-Năsăud

466

Botosani

13.7

Brasov

16.9

Brăila

0.1

Buzău

124.1

Caras -Severin

24.3

Călărasi

10.9

Cluj

49.4

Constanta

0.2

Covasna

92.3

Dāmbovita

82.9

Dolj

24.9

Galati

6.2

Giurgiu

3.3

Gorj

33.8

Harghita

257.2

Hunedoara

49.6

Ialomita

23.6

Iasi

27.6

Ilfov

4.5

Maramures

140.9

Mehedinti

29.6

Mures

48.5

Neamt

78.9

Olt

17.7

Prahova

98.9

Satu-Mare

35.4

Sălaj

31.5

Sibiu

2.3

Suceava

201.2

Teleorman

10.7

Timis

17.9

Tukea

0.1

Vaslui

27.1

Vālcea

77.4

Vrancea

164.4

TOTAL

2250

 

 

ANEXA Nr. 4

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat īn anul 2007 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

JUDETUL

VOLUM (mii mc.)

Alba

48.0

Arad

22.9

Arges

6.1

Bacău

31.3

Bihor

41.5

Bistrita-Năsăud

14.0

Botosani

4.3

Brasov

35.6

Brăila

26

Buzău

12.4

Caras -Severin

65.7

Călărasi

1.3

Cluj

67.3

Constanta

0.8

Covasna

41.7

Dāmbovita

5.2

Dolj

4.3

Galati

4.3

Giurgiu

1.0

Gorj

5.5

Harghita

216.9

Hunedoara

12.2

Ialomita

1.3

Iasi

4.3

Ilfov

0.9

Maramures

14.7

Mehedinti

3.4

Mures

53.5

Neamt

25.9

Olt

3.1

Prahova

1.8

Satu-Mare

164

Sălaj

9.3

Sibiu

18.0

Suceava

18.4

Teleorman

1.7

Timis

9.0

Tulcea

2.2

Vaslui

6.0

Vālcea

2.2

Vrancea

13.0

TOTAL

850

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMĀNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMĀNIA

 

DECIZIE

privind punerea īn aplicare a unor dispozitii legale

 

Īn temeiul art. 406 lit. c) si al art. 464 din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Normei privind īntocmirea, emiterea si utilizarea dovezilor de onorabilitate si moralitate profesională ale medicilor, medicilor dentisti si ale farmacistilor, aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. 1.464/2006,

Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romānia decide:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul certificatului profesional curent. (2) Modelul certificatului profesional curent este prevăzut īn anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Certificatul profesional curent va fi eliberat de colegiile teritoriale, prin Departamentul de avizări-acreditări.

Art. 3. - Eliberarea certificatului profesional curent se va face cu respectarea procedurilor prevăzute īn Norma privind īntocmirea, emiterea si utilizarea dovezilor de onorabilitate si moralitate profesională ale medicilor, medicilor dentisti si ale farmacistilor, aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. 1.464/2006.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din Romānia,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 15 decembrie 2006.

Nr. 19.

 

ANEXĂ

 

CERTIFICAT PROFESIONAL CURENT

Seria........Nr............

Īntocmit si emis de Colegiul Medicilor din Romānia prin:

Colegiul Medicilor Judetean ....................

la data ..........

 

 

DATE PERSONALE ALE MEDICULUI:

Nume..........................................................................................

Prenume.....................................................................................

Cetătenie (inclusiv dubla cetătenie) .............................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 

CNP

Numărul de identificare profesională

Sex M   / F   

Data nasterii: (ZZLLAAAA) 

 

 

CALIFICAREA PRIMARĂ  ĪN PROFESIE:

 

Institutia de īnvătămānt superior absolvită (denumirea acesteia, localitatea)

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Data obtinerii calificări (absolvire sau licentă) (ZZLLAAAA) 

Diploma, seria , numărul ,

Denumirea calificării (titlul)............................................................

 

Se completează pentru o a doua calificare primarii relevantă:

Institutia de īnvătămānt superior absolvită (denumirea acesteia, localitatea)

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Data obtinerii calificări (absolvire sau licentă) • (ZZLLAAAA) 

Diploma, seria , numărul ,

Denumirea calificării (titlul)............................................................

 

Date cu privire la formele de īnvătămānt postuniversitar absolvite:

- specialitatea /specialitătile (denumire, - titlul oficial de calificare al specialitătii, listat pentru Romānia de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului certificat nr. din data)

............................................................................................................................

- grad profesional (medic, medic rezident, medic specialist, medic primar)

............................................................................................................................

............................................................................................................................

- atestat/e de studii complementare (denumire, certificat nr. din data)

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 

Date privind dreptul de exercitare a profesiei – sanctiuni

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................

Denumirea si sediul destinatarului: ........................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Īn vederea:

 exercitării profesiei īn afara granitelor Romāniei.

 īntocmirii dosarului de īnscriere la examen de promovare profesională sau concurs de ocupare a unui post vacant de medic.

 īnfiintării cabinetelor medicale.

 

 

Valabil pānă la data.................................... (trei luni de la data emiterii)

 

 

 

Stampilć

CM

Teritorial

 

 

 

 

Semnătura originală a persoanei oficial abilitate (īn clar si indescifrabil)