MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 3         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 3 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.908/2006. - Hotărâre pentru extinderea regimului de zonă liberă pe unele suprafete din porturile Galati, Brăila si Constanta

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

233/2006. - Decizie pentru eliberarea domnului Kramer Alpar din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului

 

234/2006. - Decizie privind numirea domnului Dan Cristian Georgescu în functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

235/2006. - Decizie privind numirea doamnei Hîrtan Alexandrina-Luminita în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.539/2006. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Reglementărilor specifice referitoare la expunerea medicală a persoanelor la radiatii ionizante în cazul expertizelor medico-legale

 

1.540/2006. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Reglementărilor specifice referitoare la expunerea medicală în radiologia pediatrică

 

2.198/2006. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 546/2005 privind modelul si continutul fisei fiscale, cu modificările si completările ulterioare

 

2.199/2006. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 160/2004 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice, cu modificările si completările ulterioare

 

2.224/2006. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea unor proceduri privind înregistrarea si gestiunea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru extinderea regimului de zonă liberă pe unele suprafete din porturile Galati, Brăila si Constanta

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se extinde regimul de zonă liberă în portul Galati, pe o suprafată de 818.150 m2, conform delimitării prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Suprafata de teren prevăzută la alin. (1) face parte din domeniul public al statului, este în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si rămâne în concesiunea Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, potrivit legii.

Art. 2. - (1) Se extinde regimul de zonă liberă în portul Brăila, pe o suprafată de 403.880 m2, conform delimitării prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Suprafata de teren prevăzută la alin. (1) face parte din domeniul public al statului, este în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si rămâne în concesiunea Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, potrivit legii.

Art. 3. - (1) Se extinde regimul de zonă liberă în portul Constanta, pe o suprafată de 38.831.993,5 m2, conform delimitării prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Suprafata de teren prevăzută la alin. (1) face parte din domeniul public al statului, este în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si rămâne în concesiunea Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, potrivit legii.

Art. 4. - Hotărârea Guvernului nr. 190/1994 privind înfiintarea Zonei libere Galati si a Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Galati”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 13 mai 1994, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 330/1994 privind înfiintarea Zonei Libere Brăila si a Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Brăila”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 13 iulie 1994, cu modificările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 410/1993 privind înfiintarea Zonei libere Constanta Sud, a Zonei libere Basarabi si a Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 2 septembrie 1993, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. - Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Alexandros Galiatatos,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2006.

Nr. 1.908.

 

ANEXA Nr. 1

 

DELIMITAREA SUPRAFETEI

pe care se extinde regimul de zonă liberă în portul Galati

 

1. Portul Mineralier

 

Nord MITTAL STEEL

Sud

Inspectoratul Silvic

Est Fluviul Dunărea

Vest

MITTAL STEEL

 

2. Portul Docuri

 

Nord ADMET Galati Est - SNG - Fluviul Dunărea

Sud Vest

Fluviul Dunărea PESCOGAL Galati

 

3. Portul Bazinul nou

 

Nord - Str. Basarabiei

Sud

Fluviul Dunărea

- Domeniul public local

 

 

- Sortare minereu

 

 

- AZL Galati

 

 

Est AZL Galati

Vest

SNG

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DELIMITAREA SUPRAFETEI

pe care se extinde regimul de zonă liberă în portul Brăila

 

Nord

Domeniul public local

Sud

Societatea Comercială PAL S.A. - Brăila

Est

Fluviul Dunărea

Vest

- AZL Brăila - Triaj C.F.R. - Domeniul public local

 

ANEXA Nr. 3

 

DELIMITAREA SUPRAFETEI

pe care se extinde regimul de zonă liberă în portul Constanta

 

Nord

Primăria Municipiului Constanta

Sud

Directia Apelor - Dobrogea Litoral

Est

Directia Apelor - Dobrogea Litoral

Vest

- Primăria Municipiului Constanta

- Primăria Comunei Agigea

- Compania Natională „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A.

- Compania Natională C.F. „C.F.R.” - SA

 

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Kramer Alpar din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Kramer Alpar se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 233.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Dan Cristian Georgescu În functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan Cristian Georgescu se numeste în functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

Art. 2. - Salarizarea presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si tehnologia Informatiei se realizează în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 234.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Hîrtan Alexandrina-Luminita În functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Hîrtan Alexandrina-Luminita se numeste în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

Art. 2. - Salarizarea vicepresedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei se realizează în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 235.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Reglementărilor specifice referitoare la expunerea medicală a persoanelor la radiatii ionizante în cazul expertizelor medico-legale

 

Având în vedere:

- Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologica, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante;

- Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologica în practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventională, cu modificările si completările ulterioare;

- Documentul de pozitie al României CONF-RO 37/01, cap. 22 „Protectia mediului înconjurător”, sectiunea „Securitate nucleară si radioprotectie”, aprobat în sedinta Guvernului din 18 octombrie 2001;

- Documentul de pozitie complementar al României CONF-RO 27/04, cap. 22 „Protectia mediului înconjurător”, sectiunea „Securitate nucleară si radioprotectie”;

- angajamentele asumate de România prin Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană în anul 2005, aprobat în sedinta Guvernului din 17 noiembrie 2005,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate nr. EN 7.676/2006, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementările specifice referitoare la expunerea medicală a persoanelor la radiatii ionizante în cazul expertizelor medico-legale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2006.

Nr. 1.539.

 

ANEXĂ

 

REGLEMENTĂRI SPECIFICE

referitoare la expunerea medicală a persoanelor la radiatii ionizante în cazul expertizelor medico-legale

 

 

 

CAPITOLUL I

Domeniu si scop

 

Art. 1. - Prezentele reglementări completează Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante si Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventională, cu modificările si completările ulterioare, si stabilesc principiile generale de radioprotectie a persoanelor sau pacientilor expusi medical la radiatii ionizante în cazul expertizelor medico-legale.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 2. - Termenii si expresiile utilizate în prezentele reglementări sunt cele definite în actele normative prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Se definesc ca proceduri radiologice medico-legale expunerile medicale la radiatii ionizante efectuate în scopul expertizelor medico-legale sau la solicitarea unor asigurători, cu sau fără indicatie medicală clară.

 

CAPITOLUL III

Justificarea

 

Art. 4. - Orice expunere medicală la radiatii ionizante care are ca scop final o expertiză medico-legală se justifică individual, cu respectarea criteriilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002 si în Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 173/2003, cu modificările si completările ulterioare, conform cărora trebuie să existe o solicitare scrisă din partea unui ordonator.

Art. 5. - Orice expunere medicală la radiatii ionizante a unei persoane la solicitarea unor asigurători, efectuată fără referintă la indicatii clinice, se consideră nejustificată.

Art. 6. - Sunt exceptate de la prevederile art. 4 si 5 situatiile prestabilite, cum ar fi: suspiciune de furt sau trafic de droguri si arme, pentru care beneficiul net fată de persoana expusă nu este relevant; în astfel de situatii,

Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică, toate institutiile implicate, unitătile sanitare publice sau private, precum si personalul implicat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

criteriile de justificare sunt stabilite punctual, prin consultare cu organismele profesionale relevante.

Art. 7. - Indiferent de solicitare, decizia finală în ceea ce priveste efectuarea procedurii radiologice medico-legale apartine practicianului.

Art. 8. - Orice repetare a unei expuneri medicale la radiatii ionizante având ca scop final o expertiză medico-legală este justificată numai în următoarele situatii:

a) calitatea radiografiilor este nesatisfăcătoare pentru un diagnostic de certitudine;

b) radiografiile nu au elemente de sigurantă care să permită identificarea persoanei căreia i s-a efectuat expunerea anterioară;

c) când se contestă argumentat autenticitatea radiografiilor efectuate anterior;

d) când este necesară evaluarea evolutiei temporale a unor leziuni traumatice interne;

e) În scopul efectuării unei contraexpertize.

 

CAPITOLUL IV

Optimizarea

 

Art. 9. - În toate procedurile radiologice medico-legale justificate se aplică principiile de optimizare prevăzute în actele normative mentionate la art. 1.

Art. 10. - În cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante care au ca scop final expertiza medico-legală, se aplică si prevederile legale în vigoare care reglementează organizarea activitătii si functionarea institutiilor de medicină legală.

Art. 11. - Orice expunere medicală la radiatii ionizante, efectuată în cazul procedurilor medicale, impune efectuarea cel putin a unei radiografii, care se constituie ca document medico-legal.

Art. 12. - Înregistrarea si raportarea procedurilor radiologice medico-legale se realizează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 13. - Respectarea prevederilor prezentelor reglementări se inspectează conform prevederilor art. 13 din Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002.

Art. 14. - Nerespectarea prevederilor prezentelor reglementări se sanctionează administrativ, disciplinar, contraventional sau penal, după caz, în conditiile legii.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Reglementărilor specifice referitoare la expunerea medicală în radiologia pediatrică

 

Având în vedere:

- Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante;

- Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventională, cu modificările si completările ulterioare;

- Documentul de pozitie al României CONF-RO 37/01, cap. 22 „Protectia mediului înconjurător”, sectiunea „Securitate nucleară si radioprotectie”, aprobat în sedinta Guvernului din 18 octombrie 2001;

- Documentul de pozitie complementar al României CONF-RO 27/04, cap. 22 „Protectia mediului înconjurător”, sectiunea „Securitate nucleară si radioprotectie”;

- angajamentele asumate de România prin Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană în anul 2005, aprobat în sedinta Guvernului din 17 noiembrie 2005;

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate nr. E.N. 1.676/2006,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementările specifice referitoare la expunerea medicală în radiologia pediatrică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică, toate institutiile implicate, unitătile sanitare publice sau private, precum si personalul implicat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2006.

Nr. 1.540.

 

ANEXĂ

 

REGLEMENTĂRI SPECIFICE

referitoare la expunerea medicală în radiologia pediatrică

 

CAPITOLUL I

Domeniu si scop

 

Art. 1. - Prezentele reglementări completează Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante si Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventională, cu modificările si completările ulterioare, si stabilesc principiile generale de radioprotectie în cazul copiilor expusi medical la radiatii ionizante.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 2. - Termenii si expresiile utilizate în prezentele reglementări sunt cele definite în actele normative prevăzute la art. 1.

 

CAPITOLUL III

Cerinte generale

 

Art. 3. - Examinarea radiologică a copilului va avea în vedere:

a) particularitătile anatomice, patologice, biochimice si fiziologice la copil, prezentate în tabelul 1, diferite pentru fiecare grupă de vârstă si deosebite de cele ale unui pacient adult;

b) sensibilitatea la radiatia ionizantă mai mare în cazul copilului decât în cazul adultului.

 

Tabelul 1 - Diferente esentiale între copil si adult, semnificative în radiologie

 

1. Anatomie

a) proportiile corporale

b) mărimea si forma organelor

c) dezvoltarea scheletului

d) variatia distributiei măduvei hematogene în timpul cresterii

2. Patologie

bolile specifice vârstei (boli congenitale de cord, ileus cu meconiu, copilul abuzat)

3. Biochimie

a) continutul total de apă al corpului

(nou-născut - 90%, adult - 60%)

b) masă adipoasă redusă

c) metabolismul diferit al mediilor de contrast

4. Fiziologie

a) rată respiratorie mai mare (nou-născut -

80-120 de respiratii/minut)

b) ritm cardiac mai mare (nou-născut - 160-200 de bătăi/minut)

c) miscări rapide

 

Art. 4. - În cazul copiilor, cele două principii de bază în protectia radiologică a pacientului - justificarea procedurii si optimizarea protectiei - se aplică cu o exigentă mărită.

Art. 5. - În radiologia pediatrică este necesar personal experimentat, care să coopereze cu copiii, iar asistentele de radiologie vor avea o pregătire specifică radiologiei pediatrice.

 

CAPITOLUL IV

Cerinte privind spatiile, instalatiile si echipamentele

 

Art. 6. - Camerele de radiologie pentru pediatrie vor fi amenajate astfel încât să asigure o cooperare bună cu copiii.

Art. 7. - Generatorul de radiatii X va fi de înaltă frecventă, pentru a îmbunătăti acuratetea si reproductibilitatea expunerilor, si va avea suficientă putere pentru a permite timpi de expunere mici.

Art. 8. - Dispozitivul de control automat al expunerii (AEC) trebuie să permită valori ale parametrilor de expunere specifici pentru pediatrie si va fi utilizat cu precautie, fiind preferată selectarea manuală atentă a parametrilor de expunere.

Art. 9. - Grila antiîmprăstiere va fi detasabilă, în particular la sistemele fluoroscopice, si va fi utilizată cu precautie numai în cazul copiilor cu greutate corporală mare, prezenta ei în fasciculul primar crescând semnificativ doza pacientului.

Art. 10. - (1) Se respectă ajustarea corectă a grilei antiîmprăstiere la distanta focar-film (DFF), care, de regulă, nu este diferită fată de pacientul adult.

(2) Dacă nu se foloseste grila antiîmprăstiere, iar caseta este plasată pe masă, se alege o DFF de circa 100 cm sau, în cazuri speciale, mai mare.

Art. 11. - În sistemele fluoroscopice, intensificatorii de imagine vor avea factori de conversie mare, pentru reducerea dozei pacientului.

Art. 12. - Se recomandă combinatiile film-ecran întăritor rapide, care prezintă avantaje în ceea ce priveste reducerea dozei, cu mentinerea calitătii imaginii.

Art. 13. - Se vor folosi casete, grile, mese si plăci frontale pentru schimbătoarele de film din materiale usoare, cu absorbtie redusă a radiatiei X incidente.

Art. 14. - Procesoarele de film vor fi mentinute în stare optimă de functionare si verificate regulat prin proceduri de control al calitătii.

Art. 15. - Conditiile optime de vizionare a imaginii vor respecta următoarele cerinte:

a) intensitatea luminii incidente la ochiul privitorului de circa 100 cd/m2, care poate fi realizată în conditiile luminozitătii negatoscopului cuprinse între 2.000 si 4.000 cd/m2;

b) culoarea luminii albă sau albastră si constantă pe toată suprafata negatoscopului;

c) mijloace de colimare a ariei de vizualizare;

d) mijloace de mărire a detaliilor radiografice;

e) o sursă punctiformă de lumină suplimentară de cel putin 10.000 cd/m2;

f) lumină ambientală redusă.

Art. 16. - (1) Calitatea imaginii va fi o preocupare constantă în radiologia pediatrică; cu toate acestea, în cazul anumitor indicatii clinice, o calitate mai slabă a imaginii poate fi acceptată în situatiile în care acest lucru a fost prevăzut intentionat si este asociat cu o doză de iradiere mai scăzută.

(2) Toate filmele neutilizate pentru diagnostic, din cauza calitătii imaginii sau a defectelor tehnice, vor fi păstrate, motivele respingerii urmând a fi analizate periodic, cu luarea măsurilor adecvate de corectare, ca parte componentă a unui program de audit al calitătii.

Art. 17. - Din cauza dificultătii de a obtine timpi de expunere scurti si a riscului expunerii unor pacienti pediatrici aflati în aceeasi încăpere, folosirea instalatiilor mobile este restrictionată numai pentru cazurile în care nu există alte solutii.

Art. 18. - (1) Pozitionarea pacientului va fi precisă, indiferent dacă acesta cooperează sau nu.

(2) Pentru sugari si copii mici se vor utiliza dispozitive de imobilizare, care, aplicate corect, vor garanta că:

a) pacientul nu se miscă;

b) fasciculul poate fi centrat corect;

c) filmul este obtinut în proiectia corectă;

d) colimarea limitează dimensiunea câmpului la zona de interes diagnostic;

e) este posibilă protejarea restului corpului;

f) sunt usor de utilizat;

g) aplicarea lor nu traumatizează pacientul.

(3) Utilitatea dispozitivelor de imobilizare va fi explicată părintilor.

(4) Absenta acestor dispozitive de imobilizare interzice expunerea medicală.

Art. 19. - În situatia unor urgente medico-chirurgicale se va efectua procedura radiologică chiar în lipsa acestor dispozitive, asigurându-se confortul necesar expunerii cu aportul unor persoane voluntare.

Art. 20. - Persoanele care ajută voluntar la efectuarea practicilor radiologice la copii se supun restrictiilor prevăzute în Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002.

 

CAPITOLUL V

Justificarea si optimizarea

 

Art. 21. - (1) Nicio expunere medicală nu va fi efectuată fără o justificare adecvată.

(2) Orice examinare radiologică va aduce copilului bolnav un beneficiu clar în ceea ce priveste precizarea diagnosticului, eficienta tratamentului si prognosticul.

(3) Nu se va efectua nicio investigatie radiologică atunci când se pot obtine aceleasi rezultate prin alte metode de diagnostic, care ar implica un risc mai mic pentru copil.

Art. 22. - (1) Medicul ordonator este obligat să prezinte în scris practicianului toate informatiile necesare justificării expunerii solicitate.

(2) Medicul ordonator va notifica scopul, motivatia expunerii, elementele clinice particulare expunerii solicitate, precum si alte expuneri medicale practicate anterior.

(3) Decizia finală pentru examinarea radiologică a copilului revine practicianului (radiologului), pentru stabilirea

procedurii celei mai adecvate, fiind esentială o relatie consultativă între medicul ordonator si radiolog.

Art. 23. - În cazul bolnavilor internati nu se va practica nicio expunere medicală la radiatii ionizante decât după finalizarea si notificarea examenului clinic general complet.

Art. 24. - În cazul bolnavilor internati, la care expunerea medicală este succesivă altor expuneri, orice nouă solicitare a unei expuneri va fi însotită de dosarul medical imagistic anterior.

Art. 25. - Orice fel de expunere medicală la radiatii ionizante va fi efectuată cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la drepturile pacientului.

Art. 26. - (1) Toate dozele datorate expunerilor medicale vor fi mentinute la un nivel cât mai redus, fără a depăsi nivelele de referintă corespunzătoare procedurii radiologice efectuate.

(2) Solicitarea unei proceduri radiologice de către medicul ordonator va fi efectuată în concordantă cu Ghidul de utilizare a examenelor radiologice si imagistice medicale elaborat de Societatea de Radiologie si Imagistică Medicală, avizat de Colegiul Medicilor, Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare si Comisia de specialitate radiologie-imagistica medicală si medicină nucleară a Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 27. - (1) Optimizarea procedurii imagistice presupune interactiunea a 3 aspecte: calitatea diagnostică a imaginii, doza de iradiere a pacientului si alegerea tehnicii radiologice.

(2) Pentru aspectele prevăzute la alin. (1) se vor respecta Criteriile de calitate a imaginii si Ghidul de utilizare a examenelor radiologice si imagistice medicale elaborat de Societatea de Radiologie si Imagistică Medicală, avizat de Colegiul Medicilor, Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare si Comisia de specialitate radiologie-imagistica medicală si medicină nucleară a Ministerului Sănătătii Publice.

 

CAPITOLUL VI

Recomandări specifice

 

Art. 28. - (1) Pentru orice examinare radiologică adresată copiilor, se prevede un echipament standard din cauciuc plumbat pentru ecranarea portiunilor de corp aflate în imediata apropiere a câmpului de diagnostic; pentru anumite tipuri de examene, se va adăuga o ecranare specială, pentru protectia împotriva radiatiei externe împrăstiate si a radiatiei extrafocale.

(2) Pentru expuneri de 60-80 kV, reducerea maximă de 30-40% a dozei gonadice se obtine prin ecranare cu cauciuc plumbat, având echivalentul a 0,25 mm plumb, pozitionat în marginea câmpului de interes.

Art. 29. - Pentru examinările radiologice care includ organele genitale în interiorul fasciculului primar sau la o distantă mai mică de 5 cm de acesta, gonadele trebuie protejate ori de câte ori este posibil, fără a deteriora informatia diagnostică.

Art. 30. - (1) În serviciul de radiologie vor fi disponibile mijloace de protectie de tipuri si dimensiuni diferite;

(2) Pozitionarea pacientului trebuie să asigure pe cât posibil excluderea gonadelor din fasciculul direct.

(3) Colimarea si proiectia fasciculului vor avea în vedere expunerea numai la zona de strict interes si minimizarea dozelor în tesuturile cu risc mare.

(4) Adolescentele vor fi chestionate asupra posibilitătii unei sarcini, atunci când se intentionează efectuarea unor examinări abdominale.

Art. 31. - (1) Includerea gonadelor în câmpul primar de radiatii nu are nicio justificare în cazul radiografiilor abdominale, radiografiilor pelviene si a cistouretrografiilor.

(2) Este exceptată de la prevederile alin. (1) efectuarea radiografiilor pelviene în situatia unor urgente medico-chirurgicale sau dacă metoda de explorare nu poate fi înlocuită cu altă tehnică de examinare neiradiantă.

Art. 32. - (1) Ochii vor fi protejati în cazul examinărilor cu radiatii X, care implică doze absorbite mari la nivelul ochilor.

(2) Proiectia posteroanterioară (PA) va fi utilizată preferential pentru orice pacient având vârsta si gradul de cooperare care să permită pozitia decubit ventral, sezând sau în picioare.

Art. 33. - Expunerea tesutului mamar în dezvoltare va fi limitată, cea mai comună metodă fiind utilizarea proiectiei PA în locul proiectiei anteroposterioare (AP).

Art. 34. - (1) Practicianul are obligatia de a cunoaste si de a utiliza corect factorii adecvati de expunere radiografică: înalta tensiune (kV), valoarea nominală a punctului focal, filtrare, distanta film-focar, caracteristicile grilei, acestia având un impact considerabil asupra dozelor primite de pacient si asupra calitătii imaginii.

(2) Tuburile utilizate în pediatrie este necesar să fie prevăzute cu posibilitatea de adăugare a filtrelor suplimentare si de schimbare cu usurintă a acestora.

Art. 35. - Pentru pacientii pediatrici, limitele de câmp vor fi vizibile sub forma marginilor clar neexpuse ale filmului, iar discrepantele dintre fasciculul de radiatii si fasciculul de lumină ale colimatorului vor fi evitate prin verificări regulate.

Art. 36. - Programele de control al calitătii reprezintă o parte importantă a unei practici radiologice eficiente în raport cu doza si vor fi initiate cu prioritate în toate unitătile de radiololgie medicală cu specific pediatric.

Art. 37. - În examinările de tomografie computerizată pediatrice (TC) se aplică parametrii tehnici specifici, iar în absenta acestora, dacă se folosesc parametrii tehnici utilizati în mod obisnuit la adult, acestia vor fi adaptati corespunzător.

Art. 38. - Folosirea fluoroscopiei pulsatorii si a echipamentelor digitale poate conduce la reducerea dozelor.

Art. 39. - În radiologia pediatrică, examinările ce presupun doze mari, TC si urografia intravenoasă (UIV) vor fi atent justificate.

Art. 40. - Responsabilitatea dotării unitătii sanitare cu aparatură radiologică corespunzătoare, mijloace adecvate individuale si colective de protectie radiologică si dispozitive ajutătoare de imobilizare pentru pacientul pediatric, prevăzute în prezentele reglementări, revine titularului de autorizatie.

Art. 41. - Respectarea prevederilor prezentelor reglementări se inspectează conform prevederilor art. 13 din Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatiile ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002.

Art. 42. - Nerespectarea prevederilor prezentelor reglementări se sanctionează administrativ, disciplinar, contraventional sau penal, după caz, în conditiile legii.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 546/2005 privind modelul si continutul fisei fiscale, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 31 si art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Formularul 210 „Fisa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii”, cod 14.13.01.13/1, prevăzut în anexa nr. I la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 546/2005 privind modelul si continutul fisei fiscale, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 17 mai 2005, se modifică si se înlocuieste cu formularul prevăzut în anexa nr. I.

Art. II. - Capitolul 5 „Calculul impozitului pe veniturile din salarii” din anexa nr. II „Instructiuni de completare a formularului 210 «Fisa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii»“, cod. 14.13.01.13/1, la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 546/2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Textul prevăzut la coloana 3 „Venit bază de calcul” se înlocuieste cu următorul text:

„- col. 3 «Venit bază de calcul», rd. 1.3-12.3 - se înscrie venitul bază de calcul din salarii, cuvenit salariatului conform statului de salarii din luna respectivă, determinat astfel:

- pentru veniturile din salarii, la locul unde se află functia de bază, ca diferentă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si următoarele:

- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

- cotizatia sindicală plătită în luna respectivă;

- contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu depăsească echivalentul în lei a 200 euro;

- pentru veniturile obtinute în celelalte cazuri, ca diferentă între venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.”

2. Textul prevăzut la rândul 13 „Impozit anual” se înlocuieste cu următorul text:

„- rd. 13 «Total» - se completează după cum urmează:

- rd. 13.1 - se înscrie suma rezultată prin cumularea venitului bază de calcul, rd. 1.3-12.3;

- rd. 13.2 - se înscrie impozitul anual rezultat prin cumularea impozitului lunar, calculat si retinut în cursul anului, rd. 1.4-12.4.

Stabilirea impozitului anual pe veniturile din salarii se face de către angajator, pentru fiecare angajat, prin însumarea impozitului aferent venitului fiecărei luni din anul fiscal, indiferent de numărul de luni în care angajatul a realizat venituri din salarii de la acesta.

nota: în fisa fiscală se înscriu sumele cuprinse în statele de salarii aferente perioadei impozabile si plătite angajatilor până la data limită de depunere a fiselor fiscale.”

3. Textul prevăzut la litera B „Bursa privată conform Legii nr. 376/2004” se abrogă.

Art. III. - Anexa nr. IV „Conditiile pentru transmiterea fiselor fiscale pe cale electronică” la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 546/2005, cu modificările si completările ulterioare, se înlocuieste cu anexa nr. II.

Art. IV. - După articolul 5 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 546/2005, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - Organul fiscal competent pentru depunerea fiselor fiscale este organul fiscal la care angajatorul/ plătitorul de venit este înregistrat în evidenta fiscală.”

Art. V. - Anexele nr. I si II*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VI. - Prevederile prezentului ordin se aplică pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate începând cu 1 ianuarie 2007.

Art VII. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, după caz, precum si angajatorii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. VIII. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2006.

Nr. 2.198.

 

ANEXA Nr. 1

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. II

(Anexa nr. IV la Ordinul nr. 546/2005)

 

CONDITII pentru transmiterea fiselor fiscale pe cale electronică

 

Informatiile din fisele fiscale pot fi transmise fie :

a) În fisier format text ASCII, în care fiecare înregistrare (linie) se termină cu “camage return” si “linefeed”.

Nu se admit în cadrul înregistrărilor (liniilor) diacritice (caractere românesti) si caractere de control, cu exceptia celor mentionate anterior. Separatorul dintre câmpuri va fi virgula, iar delimitatorul câmpurilor de tip caracter (alfanumeric) va fi #.

b) În fisier format DBF - DataBaseFile (dbase, Fox , Visual Fox , etc).

 

Ordinea câmpurilor din structura fisierului este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu.

Fisierul (text sau DBF) va avea obligatoriu denumirea 210_2007_CIF (unde CIF=cod de identificare fiscală angajator) si va contine:

- o înregistrare (linie) cu datele de identificare ale angajatorului

- câte o înregistrare (linie) pentru fiecare angajat care a obtinut venituri din salarii la functia de bază sau în afara functiei de bază.

Înregistrările fisierului vor avea următoarea structură:

 

Den.câmp

Tip câmp

Lung.max.

Explicatie

TIP

Numeric

1

- se completează cu:

0 pt.înregistrare angajator

1 pt.înregistrare angajat cu ven.la functia de bază

2 pt.înregistrare angajat cu ven.în afara functiei de bază

COD

Numeric

13

- se completează codul de identificare fiscală al angajatorului

(pentru TIP=0) sau al angajatului (pentru TIP=1 sau 2)

DENUMIRE

Caracter

70

- se completează denumirea angajatorului (pentru TIP=0)

sau

numele si prenumele angajatului (pentru TIP=1 sau 2)

ADRESA

Caracter

100

- se completează adresa angajatorului (pentru TIP=0) sau

a angajatului (pentru TIP=1 sau 2)

RECTIF

Caracter

1

- se completează cu X, dacă este fisă fiscală rectificativă

MISDIPL

Caracter

1

- se completează cu X, dacă angajatul a fost trimis în cursul anului în misiune permanentă în străinătate

TV1

Caracter

1

- se completează cu X, în functie de tipul venitului, numai pentru TIP=2

TV2

Caracter

1

- se completează cu X, în functie de tipul venitului, numai pentru TIP=2

TV3

Caracter

1

- se completează cu X, în functie de tipul venitului, numai pentru TIP=2

TV4

Caracter

1

- se completează cu X, în functie de tipul venitului, numai pentru TIP=2

TV5

Caracter

1

- se completează cu X, în functie de tipul venitului, numai pentru TIP=2

TV6

Caracter

1

- se completează cu X, în functie de tipul venitului, numai pentru TIP=2

TV7

Caracter

1

- se completează cu X, în functie de tipul venitului, numai pentru TIP=2

 

 

 

 

 

DATA ANGAJ

Date

8

- ZZ/LL/AAAA

DATA_ÎNCET

Date

8

- ZZ/LL/AAAA

CNP 1

Numeric

13

- cod de identificare fiscală pers.în întretinere 1

L1_1

Caracter

1

- “X” pt.luna 01 pers.1

L2 1

Caracter

1

- “X” pt.luna 02 pers.1

L3 1

Caracter

1

- “X” pt.luna 03 pers.1

L4 1

Caracter

1

- “X” pt.luna 04 pers.1

L5 1

Caracter

1

- “X” pt.luna 05 pers.1

L6 1

Caracter

1

- “X” pt.luna 06 pers.1

L7_1

Caracter

1

- “X” pt.luna 07 pers.1

L8 1

Caracter

1

- “X” pt.luna 08 pers.1

L9 1

Caracter

1

- “X” pt.luna 09 pers.1

L10_1

Caracter

1

- ”X” pt.luna 10pers.1

L11 1

Caracter

1

- ”X” pt.luna 11 pers.1

L12_1

Caracter

1

- ”X” pt.luna 12 pers.1

.....

 

 

 

CNP_8

Numeric

13

- cod de identificare fiscală pers.în întretinere

L1_8

Caracter

1

- “X” pt.luna 01 pers.8

L2_8

Caracter

1

- “X” pt.luna 02 pers.8

L3_8

Caracter

1

- “X” pt.luna 03 pers.8

L4_8

Caracter

1

- “X” pt.luna 04 pers.8

L5_8

Caracter

1

- “X” pt.luna 05 pers.8

L6_8

Caracter

1

- “X” pt.luna 06 pers.8

L7_8

Caracter

1

- “X” pt.luna 07 pers.8

L8_8

Caracter

1

- “X” pt.luna 08 pers.8

L9_8

Caracter

1

- “X” pt.luna 09 pers.8

L10_8

Caracter

1

- “X” pt.luna 10 pers.8

L11_8

Caracter

1

- “X” pt.luna 11 pers.8

L12_8

Caracter

1

- “X” pt.luna 12 pers.8

 

 

 

 

DEDU_1

Numeric

10

- Deduceri personale pentru luna 01

ALTDED_1

_1 Numeric

10

- Alte deduceri pentru luna 01

VENIT_1

Numeric

10

- Venit bază de calcul pentru luna 01

IMPOZIT_1

_1 Numeric

10

- Impozit calculat si retinut pentru luna 01

....

 

 

 

DEDU_6

Numeric

10

- Deduceri personale pentru luna 06

ALTDED_6

_6 Numeric

10

- Alte deduceri pentru luna 06

VENIT_6

Numeric

10

- Venit bază de calcul pentru luna 06

IMPOZIT_6

Numeric

10

- Impozit calculat si retinut pentru luna 06

....

 

 

 

DEDU_12

Numeric

10

- Deduceri personale pentru luna 12

ALTDED_12

Numeric

10

- Alte deduceri pentru luna 12

VENIT_12

Numeric

10

- Venit bază de calcul pentru luna 12

IMPOZIT_12

Numeric

10

- Impozit calculat si retinut pentru luna 12

 

 

 

 

VENIT_13

Numeric

10

- Venit anual

IMPOZIT_13

Numeric

10

- Impozit anual

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 160/2004 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice, cu modificările si completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 60, ale art. 67 alin. (3) si ale art. 81 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 31, 36 si ale art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. l. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 160/2004 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După punctul 9 al articolului 1 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:

„10. 226 „Declaratie privind impozitul datorat pe câstigul din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si părtile sociale” cod 14.13.01.13/11p.”

2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - Organul fiscal competent pentru depunerea declaratiilor prevăzute la art. 1 este:

- organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

- organul fiscal la care asocierea fără personalitate juridică este înregistrată în evidenta fiscală;

- organul fiscal în a cărui rază teritorială se realizează, în întregime sau cu preponderentă, cifra de afaceri, pentru persoanele fizice nerezidente care desfăsoară activităti pe teritoriul României printr-un sediu permanent;

- organul fiscal stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, pentru persoanele fizice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent.

Declaratia prevăzută la pct. 6 al art. 1 se depune la organul fiscal în a cărui evidentă fiscală este înregistrată persoana fizică ori juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul.”

3. Anexa nr. 1 se completează cu formularul 226 „Declaratie privind impozitul datorat pe câstigul din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si părtile sociale”, cod 14.13.01.13/11p, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

4. Formularul 224 „Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România”, cod 14.13.01.13/5, din anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu formularul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

5. Anexa nr. 2 se completează cu instructiunile de completare a formularului 226 „Declaratie privind impozitul datorat pe câstigul din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si părtile sociale”, cod 14.13.01.13/11p, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

6. Instructiunile de completare a formularului 224 „Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România” din anexa nr. 2 se modifică si se înlocuiesc cu instructiunile de completare prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

7. Anexa nr. 3 se înlocuieste cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1 -5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu 1 ianuarie 2007.

Art. IV. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2006.

Nr. 2.199.

 

ANEXA nr.1

 

ANEXA nr.2

 

ANEXA nr.3

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 226 “Declaratie privind impozitul datorat pe câstigul din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si părtile sociale” Cod 14.13.01.13/11p

 

Declaratia se completează si se depune de către persoanele fizice care realizează câstiguri din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si părtile sociale, care au fost dobândite si înstrăinate într-o perioadă mai mica de 365 de zile si care au obligatia stabilirii,declarării si virării impozitului, reprezentând plată anticipată în contul impozitului pe câstigul anual din astfel de tranzactii.

Declaratia nu se completează de către persoanele care realizează venituri din tranzactionarea titlurilor dobândite gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă pentru care Impunerea este finală si nici pentru veniturile realizate din înstrăinarea valorilor mobiliare în cazul societătilor închise.

Termen de depunere:

- anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor pentru anul fiscal încheiat;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia anterioară, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie în care se înscrie “X” în căsuta special prevăzută în acest scop.

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia se păstrează de către contribuabil.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

 

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

Adresa - se completează adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Ministerul Finantelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

 

B. DATE PRIVIND CÂSTIGUL ANUAL DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE, ALTELE DECÂT TITLURILE DE PARTICIPARE LA FONDURILE DESCHISE DE INVESTITII Sl PĂRTILE SOCILAE Sl IMPOZITUL DATORAT

rd.1 Câstig - se înscrie câstigul total rezultat din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si părtile sociale, care au fost dobândite si înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile, la nivelul unui an fiscal.

Câstigul total rezultat din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si părtile sociale se calculează prin însumarea câstigului rezultat, conform legii, pentru fiecare tranzactie de astfel de titluri.

rd.2 impozit datorat - se înscrie suma impozitului calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra câstigului (rd.1).

 

C. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

 

ANEXA nr. 4

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 224 “Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România” Cod 14.13.01.13/5

 

Declaratia se completează de către persoanele fizice care isi desfăsoară activitatea în România si obtin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate în România.

Termen de depunere:

- lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia anterioară, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie în care se înscrie “X” în căsuta special prevăzută în acest scop.

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia se păstrează de către contribuabil.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

 

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

Adresa - se completează adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Ministerul Finantelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Documentul care reglementează raportul de muncă - se înscriu numărul si data documentului încheiat cu angajatorul, în baza căruia contribuabilul isi desfăsoară activitatea.

Perioada de activitate - se înscrie perioada de activitate prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.

 

B. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICĂ SAU JURIDICĂ LA CARE ÎSI DESFĂSOARĂ ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL

Cod de identificare fiscală - se completează, după caz, dacă persoana fizică sau juridică la care isi desfăsoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal si are atribuit cod de identificare fiscală, conform legislatiei române.

Adresa - se completează adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul isi desfăsoară activitatea.

 

C. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORMĂ DE SALARII DIN STRĂINĂTATE

rd.1. Venit brut - se înscrie suma veniturilor în bani si/sau în natură realizate de contribuabil în luna de raportare.

rd.2. Contributii sociale datorate potrivit legii - se înscrie suma totală a contributiilor obligatorii, datorate de contribuabil în luna de raportare potrivit legii si plătite (rd.2a+rd.2b+rd.2c):

2a) contributia pentru asigurări sociale - se înscrie suma reprezentând contributia individuală de asigurări sociale, datorată potrivit prevederilor legale;

2b) contributia pentru asigurările de soma] - se înscrie suma reprezentând contributia pentru protectia socială a somerilor, datorată potrivit prevederilor legale;

2c) contributia pentru asigurările sociale de sănătate - se înscrie suma reprezentând contributia pentru asigurările sociale de sănătate, datorată potrivit prevederilor legale.

rd.3. Venitul net - se calculează ca diferenta între venitul brut si suma totală a contributiilor sociale datorate, potrivit legii (rd.1-rd.2).

rd.4. Deduceri personale - se înscrie suma deducerilor personale cuvenite contribuabilului în luna de raportare, potrivit legii, stabilite pe baza documentelor justificative care atestă dreptul de deducere. Se completează numai de către persoanele rezidente care au dreptul la deduceri personale.

rd.5. Cotizatia sindicală plătită: se înscrie suma reprezentând cotizatia sindicală plătită în luna de raportare;

rd.6. Contribupile la fondurile de pensii facultative: se înscrie suma reprezentând contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu depăsească echivalentul în lei a 200 de euro;

rd.7. Venit bază de calcul:

- pentru functia de bază: se înscrie suma calculată prin scăderea deducerilor personale (rd.4), a cotizatiei sindicale plătite (rd.5) si a contributiilor la fondurile de pensii facultative (rd.6) din venitul net (rd.3);

- în celelate cazuri: se preia suma înscrisă la rd.3.

rd.8. Impozit lunar datorat - se înscrie suma impozitului calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului bază de calcul (rd.7).

rd.9 Impozit anual datorat - se înscrie suma impozitului anual calculată prin însumarea impozitului lunar datorat de contribuabil în luna de raportare, potrivit legii.

Acest rând se va completa în declaratia depusă pentru luna decembrie, respectiv luna în care contribuabilul si-a încetat raportul contractual de munca, după caz.

 

D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

 

ANEXA nr.5

 

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare a formularelor

 

1.Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor, cod 14.13.01.13/3p

1. Denumire: Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor

2. Cod: 14.13.01.13/3p

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste: (seturi)

-pe fată continutul declaratiei

-pe verso instructiunile de completare

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: estimarea veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor

7. Se întocmeste în: 2 exemplare de:

contribuabil sau reprezentantul fiscal

8. Circulă:          - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin

- copia la contribuabil

9. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

 

2.Declaratie privind veniturile estimate din activităti independente, cod 14.13.01.13/4p

1. Denumire: Declaratie privind veniturile estimate din activităti independente

2. Cod: 14.13.01.13/4p

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire: - se tipăreste:(seturi)

-pe fată continutul declaratiei

-pe verso instructiunile de completare

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: estimarea veniturilor obtinute din desfăsurarea activitătilor independente

7. Se întocmeste în: 2 exemplare de:

contribuabil sau reprezentantul fiscal

8. Circulă:          - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin

- copia la contribuabil

9. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

 

3.Declaratie privind veniturile estimate din activităti agricole, cod 14.13.01.13/9p

1. Denumire: Declaratie privind veniturile estimate din activităti agricole

2. Cod: 14.13.01.13/9p

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire: - se tipăreste:(seturi)

-pe fată continutul declaratiei

-pe verso instructiunile de completare

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: estimarea veniturilor obtinute din activităti agricole de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real

7. Se întocmeste în: 2 exemplare de:

contribuabil sau reprezentantul fiscal

8. Circulă la:      - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin

- copia la contribuabil

9. Se arhivează: la dosarul contribuabilului

 

4.Declaratie privind veniturile estimate pentru asociatiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, cod 14.13.01.13/1i

1. Denumire: Declaratie privind veniturile estimate pentru asociatiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice

2. Cod: 14.13.01.13/1i

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire

- pe ambele fete(seturi)

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: declararea veniturilor si a cheltuielilor estimate a se realiza de către asociatiile între persoane fizice care nu dau nastere unei persoane juridice

7. Se întocmeste în: 2 exemplare de:

responsabilul desemnat al asociatiei

8. Circulă:          - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin

- copia la asociatie

9. Se arhivează: la dosarul asociatiei.

 

5.Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România, cod 14.13.01.13/5

1. Denumire: Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România

2. Cod: 14.13.01.13/5

3. Format: A4/12

4. Caracteristici de tipărire:- se tipăreste:(seturi)

-pe fată continutul declaratiei

-pe verso instructiunile de completare

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: declararea lunară a veniturilor sub formă de salarii din străinătate, obtinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România

7. Se întocmeste în: 2 exemplare de:

contribuabil sau reprezentantul fiscal

8. Circulă:          - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin

- copia la contribuabil

9. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

 

6.Declaratie informativă privind începerea/încetarea activitătii persoanelor fizice care desfăsoară activitate în România si care obtin venituri sub formă de salarii din străinătate, cod 14.13.01.13/5i

1. Denumire: Declaratie informativă privind începerea/încetarea activitătii persoanelor fizice care desfăsoară activitate în România si care obtin venituri sub formă de salarii din străinătate

2. Cod: 14.13.01.13/5i

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire:- se tipăreste:(seturi)

-pe fată continutul declaratiei

-pe verso instructiunile de completare

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: furnizarea informatiilor referitoare la data începerii si încetării activitătii contribuabilului persoanelor fizice care desfăsoară activitate în România si obtin venituri sub formă de salarii din străinătate

7. Se întocmeste în: 2 exemplare de:

persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul

8. Circulă:          - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin

- copia la persoana fizică sau juridică la care isi desfăsoară activitatea contribuabilul

9. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

 

7.Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor, cod 14.13.02.13/3a

1. Denumire: Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor

2. Cod: 14.13.02.13/3a

3. Format: A4/M

4. Caracteristici de tipărire: -pe o singură fată

-se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: stabilirea plătilor anticipate cu titlu de impozit

7. Se întocmeste în:

2 exemplare de organul fiscal definit prin prezentul ordin

8. Circulă:          - un exemplar la contribuabil

- un exemplar la organul fiscal competent

9. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul contribuabilului.

 

8.Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităti independente, cod 14.13.02.13/4a

1. Denumire: Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităti independente

2. Cod: 14.13.02.13/4a

3. Format: A4/M

4. Caracteristici de tipărire: -pe o singură fată

-se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: stabilirea plătilor anticipate cu titlu de impozit

7. Se întocmeste în:

2 exemplare de organul fiscal definit prin prezentul ordin

8. Circulă:          - un exemplar la contribuabil

- un exemplar la organul fiscal competent

9. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul contribuabilului.

 

9.Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităti agricole, cod 14.13.02.13/9a

1. Denumire: Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activităti agricole

2. Cod: 14.13.02.13/9a

3. Format: A4/ti

4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură fată

                                         - se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează: la stabilirea plătilor anticipate cu titlu de impozit

7. Se întocmeste în:

2 exemplare de organul fiscal definit prin prezentul ordin

8. Circulă:          - un exemplar la contribuabil

- un exemplar la organul fiscal competent

9. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul contribuabilului.

 

10.Declaratie privind impozitul datorat pe câstigul din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si părtile sociale, cod 14.13.01.13/11p

1. Denumire: Declaratie privind impozitul datorat pe câstigul din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si părtile sociale

2. Cod: 14.13.01.13/11 p

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste:(seturi)

           - pe fată continutul declaratiei -pe verso instructiunile de completare

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: declararea impozitului pe câstigul din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si părtile sociale, care au fost dobândite si înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile

7. Se întocmeste în:

2 exemplare

de: contribuabil sau reprezentantul fiscal

8. Circulă:          - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin

- copia la contribuabil

9. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea unor proceduri privind înregistrarea si gestiunea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA

 

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 153 si 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 69, precum si ale art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Persoana impozabilă care nu este înregistrată si care nu are obligatia să se înregistreze, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, si persoana juridică neimpozabilă care are obligatia sau optează să se înregistreze pentru efectuarea achizitiilor intracomunitare, potrivit art. 1531 din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent în a cărui rază teritorială îsi au domiciliul fiscal formularul 091 „Declaratie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectuează achizitii intracomunitare”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/a, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Instructiunile de completare a formularului 091 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare ale formularului 091 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Anexele nr. 1, 2 si 3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

(5) Pe baza declaratiei depuse potrivit alin. (1), organul fiscal competent emite, în termen de 5 zile, „Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA”, care contine codul de înregistrare în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare.

(6) Codul de înregistrare în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare este alcătuit din codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent, care este diferit de codul de identificare fiscală a contribuabilului, precedat de prefixul „RO”.

(7) Data înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare este data depunerii formularului 091 la organul fiscal competent.

(8) Persoanele impozabile înregistrate pentru achizitii intracomunitare vor utiliza codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit de organul fiscal competent numai pentru efectuarea achizitiilor intracomunitare si pentru declararea si plata taxei pe valoarea adăugată aferente achizitiilor intracomunitare efectuate.

Art. 2. - Începând cu data de 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, al persoanelor impozabile se atribuie de organele fiscale competente si este:

a) pentru persoanele juridice, cu exceptia comerciantilor, precum si pentru asocieri si alte entităti fără personalitate juridică, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent, precedat de prefixul „RO”;

b) pentru persoanele fizice, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent, precedat de prefixul „RO”;

c) pentru comercianti, inclusiv pentru sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului în străinătate, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale, precedat de prefixul „RO”;

d) pentru asocierile fără personalitate juridică, codul de identificare fiscală, precedat de prefixul „RO”.

Art. 3. - (1) Persoanele fizice, cu exceptia persoanelor fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau care exercită profesii libere, vor utiliza codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal, numai pentru operatiunile reglementate de titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal.

(2) Persoanele fizice definite la alin. (1) se înregistrează prin depunerea formularului (020) „Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice române” si se administrează de organul fiscal în a cărui rază teritorială îsi au domiciliul fiscal.

(3) Pe baza declaratiei depuse potrivit alin. (2), organul fiscal competent emite „Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA”, care contine codul de înregistrare în scopuri de TVA.

(4) Data înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor fizice definite la alin. (1) este, după caz:

a) data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, dacă aplică regimul normal de taxă de la începerea activitătii;

b) prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea în scopuri de TVA, ca urmare a depăsirii plafonului de scutire sau prin optiune, ulterior începerii activitătii.

(5) În relatia cu organul fiscal, persoanele fizice definite la alin. (1) vor utiliza:

a) codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal, numai pentru declararea si plata taxei pe valoarea adăugată;

b) codul numeric personal, pentru celelalte impozite si taxe, inclusiv pentru impozitul pe venit.

Art. 4. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, plătitorii de TVA persoane fizice, identificati fiscal prin cod numeric personal precedat de litera „R”, nu vor utiliza acest cod de identificare fiscală pentru efectuarea operatiunilor impozabile prevăzute de titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal.

(2) Deconturile aferente lunii decembrie 2006, cu termen legal de depunere până la data de 25 ianuarie 2007 inclusiv, se depun, utilizând drept cod de identificare fiscală codul numeric personal, la organul fiscal în a cărui administrare contribuabilul se afla înregistrat ca plătitor de TVA la data de 31 decembrie 2006.

(3) Începând cu data de 1 februarie 2007, plătitorii de TVA identificati fiscal prin codul numeric personal precedat de litera „R” vor fi scosi din oficiu de către organul fiscal competent din evidenta plătitorilor de TVA.

(4) După scoaterea din evidenta plătitorilor de TVA, eventualele sume negative din decontul de TVA aferent lunii decembrie 2006, depus de această categorie de contribuabili, se restituie potrivit procedurii în materie.

Art. 5. - (1) Persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau care exercită profesii libere vor utiliza drept identificator fiscal codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal pe a cărui rază teritorială se află sediul sau locul desfăsurării activitătii, pentru activitătile desfăsurate începând cu data de 1 ianuarie 2007.

(2) Persoanele fizice definite la alin. (1) depun declaratiile privind impozitele, taxele si contributiile aferente lunii decembrie 2006, cu termen legal de depunere până la data de 25 ianuarie 2007 inclusiv, la organul fiscal în a cărui administrare se aflau la data de 31 decembrie 2006, utilizând ca identificator fiscal codul numeric personal.

(3) Impozitul pe venitul personal datorat de persoanele fizice definite la alin. (1) se administrează si după data de 1 ianuarie 2007 de organul fiscal în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul persoana fizică, utilizând drept identificator fiscal codul numeric personal.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generală a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2006.

Nr. 2.224.

 

Anexa nr. 1

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

Anexa nr.2

 

Instructiuni de completare a formularului

(091) “Declaratie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectuează achizitii intracomunitare”

 

Declaratia de înregistrare în scopuri de TVA/Declaratia de mentiuni a altor persoane care efectuează achizitii intracomunitare (091), denumită în continuare declaratie, se depune de către persoanele impozabile care nu sunt înregistrate si nu au obligatia să se înregistreze conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,si de persoanele juridice neimpozabile care intentionează să efectueze achizitii intracomunitare în România, astfel:

a) În mod obligatoriu, înaintea efectuării achizitiei intracomunitare, dacă valoarea achizitiei intracomunitare respective depăseste plafonul pentru achizitii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achizitia intracomunitară;

b) prin optiune, dacă realizează achizitii intracomunitare de bunuri care nu sunt considerate operatiuni impozabile în România conform art.126 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si optează pentru taxarea acestor operatiuni, conform art.126 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Declaratia se completează în două exemplare:

- un exemplar, însotit de o copie de pe certificatul de înregistrare/certificatul de înregistrare fiscală, precum si de pe decizia de înregistrare a domiciliului fiscal (decizia de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), după caz, se depune la registratura organului fiscal competent;

- un exemplar se păstrează de către contribuabil.

 

A. Felul declaratiei

Se marchează cu “X” punctul 1 sau 2, după caz. Declaratia de înregistrare se completează la solicitarea înregistrării în scopuri de TVA, iar declaratia de mentiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

În cazul declaratiei de înregistrare, se marchează, după caz, litera a) sau b).

Atentie! în cazul declaratiei de mentiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

 

B. Date de identificare a contribuabilului

1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - nu se completează la înregistrarea initială. Atentie! Acest cod este valabil si se utilizează numai în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare.

2. Denumire/Nume si prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei care efectuează achizitii intracomunitare (contribuabilul).

3. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a contribuabilului.

4. Date privind domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

 

C. Alte date despre contribuabil

1. Reprezentare prin împuternicit - se marchează cu “X” în cazul în care declaratia este completată de către împuternicitul desemnat potrivit Codului de procedură fiscală si se înscrie numărul si data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică si în conditiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

2. Date de identificare ale împuternicitului - se completează cu datele privind codul de identificare fiscală, numele si prenumele sau denumirea împuternicitului, precum si adresa acestuia.

 

D. Date privind vectorul fiscal I. Înregistrare în scopuri de TVA

1. Înregistrare prin depăsirea plafonului de achizitii intracomunitare – se marchează cu “X” de către persoanele impozabile care nu sunt înregistrate si nu au obligatia să se înregistreze conform art.153 din Legea nr.57I/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare si de persoanele juridice neimpozabile care intentionează să efectueze o achizitie intracomunitară în România, înaintea efectuării achizitiei intracomunitare, dacă valoarea achizitiei intracomunitare respective depăseste plafonul pentru achizitii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achizitia intracomunitară.

2. Înregistrare prin optiune pentru achizitii intracomunitare, conform art.126 alin.(6) din Codul fiscal - se marchează cu “X” de către persoanele impozabile care nu sunt înregistrate si nu au obligatia să se înregistreze conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare si de persoanele juridice neimpozabile, dacă realizează achizitii intracomunitare de bunuri care nu sunt considerate operatiuni impozabile în România conform art.126 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare si optează pentru taxarea acestor operatiuni, conform art.126 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 

II. Anularea înregistrării în scopuri de TVA

1. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate ca urmare a depăsirii plafonului de achizitii - se marchează cu “X” de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA ca urmare a depăsirii plafonului de achizitii, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea anului calendaristic următor celui în care au fost înregistrate, dacă valoarea achizitiilor intracomunitare nu a depăsit plafonul de achizitii în anul în care fac această solicitare sau în anul calendaristic anterior si dacă nu si-au exercitat optiunea conform alin.(7) al art.1531 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

2. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate prin optiune - se marchează cu “X” de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA prin optiune, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea a 2 ani calendaristici care urmează anului în care au optat pentru înregistrare, dacă valoarea achizitiilor intracomunitare nu a depăsit plafonul de achizitii în anul care depun această solicitare sau în anul calendaristic anterior si dacă nu si-au exercitat optiunea conform alin.(7) al art.1531 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

1a) si 2a). Valoarea achizitiilor intracomunitare în anul calendaristic anterior solicitării anulării - se înscrie suma totală a achizitiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul calendaristic anterior solicitării anulării.

1b) si 2b). Valoarea achizitiilor intracomunitare în anul calendaristic în care se solicită anularea - se înscrie suma totală a achizitiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul în care face această solicitare.

Toate sumele vor fi înscrise în lei.

1c) si 2c). Nu a fost exercitată optiunea conform art.1531 alin.(7) din Codul fiscal - se marchează cu “X” de către persoanele impozabile care solicită anularea înregistrării, în cazul în care nu si-au exercitat optiunea conform alin.(7) al art.1531 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

3. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate in scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal - se marchează cu “X” de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru achizitii intracomumtare conform art.1531 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 

Anexa nr.3

 

Caracteristicile

de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare ale formularului (091) “Declaratie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectuează achizitii intracomunitare”

 

1 .Denumire: Declaratie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectuează achizitii intracomunitare

2.Cod: 14.13.01.10.1 l/a

3.Format: A4/t2

4.Se tipăreste: - într-o singură culoare;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5.U.M: set (2 file).

6.Se difuzează: gratuit.

7.Se utilizează: la atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA si eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, a altor persoane care efectuează achizitii intracomunitare, precum si la actualizarea unor informatii despre aceste persoane.

8.Se întocmeste în: 2 exemplare

de: contribuabil sau de către împuternicit.

9.Circulă: - originalul la organul fiscal; - copia la contribuabil.

10.Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului.