MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 2         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 3 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.438/2006. - Decret privind supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Acordul pentru implementarea prevederilor Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 în legătură cu conservarea si gestionarea stocurilor de peste aflate în zonele economice exclusive ale mai multor state riverane sau atât în zona economică exclusivă, cât si într-un sector adiacent zonei si a stocurilor de pesti mari migratori, adoptat la New York la 4 august 1995

 

1.439/2006. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei de cooperare politienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată la Viena la 5 mai 2006, semnată de România la aceeasi dată

 

1.440/2006. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării de către România a Amendamentului adus la Conventia privind comertul international cu specii sălbatice de faună si floră pe cale de disparitie, adoptată la Washington la 3 martie 1973, care a fost adoptat la cea de-a patra Conferintă a părtilor la Gaborone la 30 aprilie 1983

 

1.441/2006. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

1.442/2006. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.706/2006. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere în vederea cooperării bilaterale privind promovarea investitiilor dintre Agentia Romană pentru Investitii Străine si Agentia pentru Promovarea Investitiilor din cadrul Ministerului Comertului al Republicii Populare Chineze, semnat la Beijing la 28 martie 2006

 

Memorandum de întelegere în vederea cooperării bilaterale privind promovarea investitiilor dintre Agentia Română pentru Investitii Străine si Agentia pentru Promovarea Investitiilor din cadrul Ministerului Comertului al Republicii Populare Chineze

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

225/2006. - Decizie pentru numirea doamnei Monica Mihaela Bărbuletiu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism

 

226/2006. - Decizie pentru numirea domnului Armean Petru în functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii Publice

 

227/2006. - Decizie pentru eliberarea domnului Cătălin Florin Teodorescu din functia de secretar de stat, presedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

228/2006. - Decizie pentru numirea domnului Zlotea Marian în functia de secretar de stat, presedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

229/2006. - Decizie pentru eliberarea domnului Jean-Cătălin Sandu din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

230/2006. - Decizie pentru numirea domnului Marinescu Mircea în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

231/2006. - Decizie pentru eliberarea domnului Gheorghe Florian-Carmen din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Sport

 

232/2006. - Decizie pentru numirea domnului Bellu Octavian Ioan Atanase în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Sport

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

551/1.475/2006. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină si secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentă în domeniul fitosanitar - invazii ale agentilor de dăunare si contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar si a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentă ca urmare a incendiilor de pădure

 

Comunicat al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Acordul pentru implementarea prevederilor Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 în legătură cu conservarea si gestionarea stocurilor de peste aflate în zonele economice exclusive ale mai multor state riverane sau atât în zona economică exclusivă, cât si într-un sector adiacent zonei si a stocurilor de pesti mari migratori, adoptat la New York la 4 august 1995

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 344 din 6 decembrie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului aderarea României la Acordul pentru implementarea prevederilor Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 în legătură cu conservarea si gestionarea stocurilor de peste aflate în zonele economice exclusive ale mai multor state riverane sau atât în zona economică exclusivă, cât si într-un sector adiacent zonei si a stocurilor de pesti mari migratori, adoptat la New York la 4 august 1995, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.                                                                 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2006.

Nr. 1.438.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei de cooperare politienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată la Viena la 5 mai 2006, semnată de România la aceeasi dată

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 355 din 13 decembrie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia de cooperare politienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată la Viena la 5 mai 2006, semnată de România la aceeasi dată, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                                                                            

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) dm Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2006.

Nr. 1.439.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării de către România a Amendamentului adus la Conventia privind comertul international cu specii sălbatice de faună si floră pe cale de disparitie, adoptată la Washington la 3 martie 1973, care a fost adoptat la cea de-a patra Conferintă a părtilor la Gaborone la 30 aprilie 1983

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) Iit. a) si ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 356 din 13 decembrie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului acceptarea de către România a Amendamentului adus la Conventia privind comertul international cu specii sălbatice de faună si floră pe cale de disparitie, adoptată la Washington la 3 martie 1973, care a fost adoptat la cea de-a patra Conferintă a părtilor la Gaborone la 30 aprilie 1983, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2006.

Nr. 1.440.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea guvernatorului Băncii Nationale a României,

cu ocazia împlinirii a 60 de ani, în semn de înaltă apreciere pentru rezultatele remarcabile obtinute în îndeplinirea cu înaltă responsabilitate a procesului de denominare a monedei nationale, contribuind la stabilitatea financiară a tării noastre,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler domnului profesor universitar doctor Virgiliu-Jorj Stoenescu, membru al Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2006.

Nr. 1.441.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea guvernatorului Băncii Nationale a României,

în semn de înaltă apreciere pentru rezultatele remarcabile obtinute în îndeplinirea cu înaltă responsabilitate a procesului de denominare a monedei nationale, contribuind la stabilitatea financiară a tării noastre,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Industrial si Comercial în grad de Mare Ofiter:

- domnului Mugur Constantin Isărescu, presedinte al Consiliului de administratie si guvernator al Băncii Nationale a României;

- domnului Florin Georgescu, vicepresedinte al Consiliului de administratie si prim-viceguvernator al Băncii Nationale a României;

- domnului Eugen Dijmărescu, membru al Consiliului de administratie si viceguvernator al Băncii Nationale a României;

- domnului Cristian Popa, membru al Consiliului de administratie si viceguvernator al Băncii Nationale a României.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Industrial si Comercial în grad de Comandor:

- domnului Silviu Cerna, membru al Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României;

- doamnei Maria Ene, membru al Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României;

- doamnei Agnes Nagy, membru al Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României;

- domnului Napoleon Pop, membru al Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României.

 

PRESEdlNTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2006.

Nr. 1.442.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere în vederea cooperării bilaterale privind promovarea investitiilor dintre Agentia Română pentru Investitii Străine si Agentia pentru Promovarea Investitiilor din cadrul Ministerului Comertului al Republicii Populare Chineze, semnat la Beijing la 28 martie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere în vederea cooperării bilaterale privind promovarea investitiilor dintre Agentia Română pentru Investitii Străine si Agentia pentru Promovarea Investitiilor din cadrul Ministerului Comertului al Republicii Populare Chineze, semnat la Beijing la 28 martie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Agentiei Române pentru Investitii Străine,

Florin Vasilache

p. Ministrul economiei si comertului,

Darius Mesca,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.706.

 

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

în vederea cooperării bilaterale privind promovarea investitiilor dintre Agentia Română pentru Investitii Străine si Agentia pentru Promovarea Investitiilor din cadrul Ministerului Comertului al Republicii Populare Chineze

 

Agentia Română pentru Investitii Străine si Agentia pentru Promovarea Investitiilor din cadrul Ministerului Comertului al Republicii Populare Chineze, denumite în continuare părti, reafirmă existenta unei relatii solide de cooperare bilaterală privind promovarea investitiilor din cele două tări.

Obiectivul prezentului memorandum de întelegere constă în identificarea domeniilor de intensificare a cooperării în ambele directii - investitiile României în Republica Populară Chineză si investitiile Republicii Polupare Chineze în România -, respectând cadrul stabilit de Comisia mixtă de cooperare în domeniul economic si comercial chino-român.

Domeniile mentionate vizează:

Schimbul de informatii si de referinte asupra potentialilor investitori

Ambele părti vor stabili de comun acord si vor promova canalele de schimb de informatii în vederea comunicării următoarelor informatii:

- politici si reglementări în domeniul investitiilor;

- climatul investitional;

- informatii privind potentialii investitori, bonitatea acestora, conditiile privind investitiile, precum si necesitătile investitorilor deja prezenti;

- activităti de promovare bilaterală;

- mecanismul de promovare a investitiilor.

Părtile vor furniza informatiile si serviciile necesare investitorilor si partenerilor de investitii.

Activitătile de promovare a investitiilor includ:

- informatii concrete si contracte despre companie;

- seminarii de investitii;

- misiuni reciproce de promovare a investitiilor;

- participarea la târguri de comert si investitii;

- link-uri între paginile web proprii părtilor semnatare, ambele sustinând diferite activităti de promovare a investitiilor on-line;

- alte activităti de promovare în domeniul investitiilor, inclusiv identificarea unor proiecte comune, proiecte si pachete de proiecte de investitii.

Priorităti sectoriale în domeniile industriale strategice

- Sectoarele-cheie ale investitiilor Republicii Populare Chineze în România:

- tehnologia informatiei si comunicatii;

- industria constructoare de masini;

- metalurgia feroasă si neferoasă;

- industria nucleară;

- industria aeronautică;

- industria textilă si de confectii;

- industria de echipamente electronice si electrocasnice;

- industria de prelucrare a maselor plastice;

- industria producătoare de biciclete si piese de schimb;

- productia de hardware;

- comert si distributie;

- telecomunicatii;

- industria farmaceutică;

- industria mineritului;

- geologia;

- industria chimică;

- energia electrică;

- infrastructura;

- industria de procesare a lemnului;

- agricultura si industria alimentară;

- turism;

- materiale de constructii;

- alte sectoare.

- Sectoarele-cheie ale investitiilor României în Republica Populară Chineză:

- tehnologia informatiei si comunicatii;

- industria constructoare de masini;

- metalurgie feroasă si neferoasă;

- industria nucleară;

- industria aeronautică;

- industria textilă si de confectii;

- industria de echipamente electronice si electrocasnice;

- industria farmaceutică;

- industria mineritului;

- geologia;

- industria chimică;

- energia electrică;

- infrastructura de transport rutier;

- industria de procesare a lemnului;

- agricultura si industria alimentară;

- turism;

- materiale de constructii;

- alte sectoare.

Întâlniri anuale

Părtile se vor întâlni anual pentru a analiza progresele înregistrate si a dezbate asupra sprijinului bilateral acordat investitiilor în vederea cresterii investitiilor străine directe dintre România si Republica Populară Chineză.

Semnat la Beijing la 28 martie 2006.

Prezentul memorandum de întelegere a fost redactat în limbile chineză, română si engleză, toate versiunile fiind autentice sub toate aspectele, iar în caz de neîntelegeri în ceea ce priveste versiunile în limba română sau chineză, prevalează versiunea în limba engleză.

 

Ana-Maria Cristina,

presedintele Agentiei Române pentru Investitii Străine

Liu Yajun,

directorul general al Agentiei pentru Promovarea

Investitiilor din cadrul Ministerului Comertului

al Republicii Populare Chineze

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Monica Mihaela Bărbuletiu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Turism, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Monica Mihaela Bărbuletiu se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

In-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2006.

Nr. 225.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Armean Petru în functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii Publice

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Armean Petru se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii Publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

In-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2006.

Nr. 226.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Cătălin Florin Teodorescu din functia de secretar de stat, presedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin Florin Teodorescu se eliberează din functia de secretar de stat, presedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

 

PRIM-MltJISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2006.

Nr. 227.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Zlotea Marian în functia de secretar de stat, presedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Zlotea Marian se numeste în functia de secretar de stat, presedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2006.

Nr. 228.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Jean-Cătălin Sandu din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, si al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Jean-Cătălin Sandu se eliberează din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2006.

Nr. 229.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Marinescu Mircea în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, si al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marinescu Mircea se numeste în functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2006.

Nr. 230.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Gheorghe Florian-Carmen din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Sport

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în, vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Florian-Carmen se eliberează din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Sport.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2006.

Nr. 231.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Bellu Octavian Ioan Atanase în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Sport

 

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bellu Octavian loan Atanase se numeste în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Sport.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2006.

Nr. 232.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 551 din 8 august 2006

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 1.475 din 13 octombrie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină si secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentă în domeniul fitosanitar - invazii ale agentilor de dăunare si contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar si a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentă ca urmare a incendiilor de pădure

În temeiul art. 41 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2005,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 215.860 din 4 august 2006 al Centrului operativ pentru situatii de urgentă,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină si secetă severă, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgentă în domeniul fitosanitar - invazii ale agentilor de dăunare si contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgentă ca urmare a incendiilor de pădure, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Structurile de la nivel central si local implicate în gestionarea situatiilor de urgentă specifice factorilor de risc, prevăzute în regulamentele din anexele nr. 1-3, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitii contrare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

privind monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină si secetă severă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină si secetă severă sunt activităti de interes national, având în vedere frecventa de producere si dimensiunile efectelor acestor tipuri de riscuri.

Art. 2. - (1) Scopul prezentului regulament este acela de a monitoriza si a gestiona riscurile cauzate de căderile de grindină si secetă severă pe suprafetele special amenajate, incluse în Sistemul national antigrindină si de crestere a precipitatiilor, denumit în continuare Sistem.

(2) Definitiile termenilor folositi în cadrul regulamentului sunt prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Art. 3. - Domeniul de aplicare a prezentului regulament cuprinde reglementarea modului de efectuare a interventiilor active în atmosferă, denumite în continuare Activităti, precum si atributiile structurilor implicate în desfăsurarea Activitătilor.

 

CAPITOLUL II

Modul de desfăsurare a Activitătilor si structurile implicate

 

Art. 4. - Activitătile se desfăsoară prin implementarea si exploatarea operatională si/sau de cercetare a Sistemului.

Art. 5. - (1) Implementarea Sistemului se face esaIonat, pe baza Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor, denumit în continuare Program.

(2) Programul este national, strategic, pe termen lung, interdisciplinar, cu caracter bivalent: de cercetare stiintifică si operational.

Art. 6. - Activitătile se desfăsoară în exclusivitate în cadrul structurii Sistemului, sub controlul Directiei antigrindină din Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, care reprezintă autoritatea de coordonare a Activitătilor.

Art. 7. - Programul se realizează de către autoritatea de coordonare a Activitătilor, cu participarea proiectantului general al Sistemului si a beneficiarilor Sistemului.

Art. 8. - Proiectantul general al Sistemului elaborează, împreună cu autoritatea de coordonare a Activitătilor, conceptia de realizare a acestuia si avizează documentele necesare creării si implementării Sistemului.

Art. 9. - Sistemul cuprinde:

a) o structură formată din centre zonale de coordonare, unităti operationale si/sau de cercetare pentru desfăsurarea Activitătilor, zone de comparatie pentru monitorizarea obiectivă a Activitătilor si puncte de combatere a grindinei, precum si orice alte structuri care desfăsoară activităti de modificare artificială a vremii, cu infrastructură informatică, de comunicatii si logistică aferente;

b) unităti colaboratoare din domeniul meteorologiei, navigatiei aeriene si cercetării stiintifice;

c) organe ale administratiei publice centrale si locale.

Art. 10. - (1) Exploatarea Sistemului se realizează prin operatori selectati de autoritatea de coordonare a Activitătilor, care stabileste caietele de sarcini privind exploatarea Sistemului pentru fiecare unitate componentă.

(2) Operatorii Sistemului sunt, de regulă, societăti comerciale cu regim special de functionare, care corespund criteriilor de selectie, monitorizare, atestare, garantii si patrimoniu, stabilite în caietele de sarcini.

Art. 11. - Activitatea operatorilor pentru exploatarea unitătilor din structura Sistemului se desfăsoară pe bază de contract de centrele zonale de coordonare, aprobat de autoritatea de coordonare a Activitătilor.

Art. 12. - Activitatea operatorilor se evidentiază prin documentele operationale stabilite de proiectantul general al Sistemului împreună cu autoritatea de coordonare a Activitătilor, pentru fiecare unitate.

Art. 13. - (1) După fiecare Activitate, operatorul trebuie să întocmească Raportul privind interventia activă în atmosferă, denumit în continuare Raport, care trebuie să contină, în principal, următoarele date:

a) denumirea unitătii de interventie;

b) data interventiei;

c) natura interventiei;

d) ora alarmării;

e) numărul de lansări de rachete antigrindină;

f) tipul celulelor purtătoare de grindină;

g) ora încetării;

h) rezultatul interventiei.

(2) Raportul se transmite, în cel mult două ore, la inspectoratul judetean pentru situatii de urgentă si la Centrul operativ pentru situatii de urgentă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 14. - Sarcinile privind coordonarea activitătii unitătilor operationale si/sau de cercetare, precum si urmărirea implementării Sistemului în aria teritorială de responsabilitate, conform etapelor de dezvoltare aprobate, revin centrelor zonale de coordonare. În prezent, sarcinile centrelor zonale de coordonare sunt asigurate de directiile judetene pentru agricultură si dezvoltare rurală.

Art. 15. - Centrele zonale de coordonare întocmesc, la cel mult 30 de zile de la data încheierii sezonului Activitătilor, Sinteza privind sezonul anual de interventii active în atmosferă, denumită în continuare Sinteza, care se transmite la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, iar după avizarea acesteia de către autoritatea de coordonare a Activitătilor se transmite la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 16. - (1) Monitorizarea Activitătilor se efectuează de către organizatii neguvernamentale care operează în zona de comparatie si în zona protejată (tintă), organizată pe lângă fiecare unitate.

(2) Organizarea, dotarea si exploatarea zonelor de comparatie fac parte integrantă din activitatea de implementare a Sistemului si se prevăd în Program, prin grija autoritătii de coordonare a Activitătilor.

Art. 17. - Selectia organizatiei neguvernamentale care monitorizează Activitătile se face de către autoritatea de coordonare a Activitătilor, pe bază de criterii de selectie stabilite prin caietele de sarcini.

Art. 18. - (1) Pentru activitatea de monitorizare, autoritatea de coordonare a Activitătilor alocă fonduri si mijloace care se includ în obiectivele etapelor anuale, în limita obiectivelor prevăzute în Program.

(2) Mijloacele si echipamentele necesare activitătii organizatiei neguvernamentale care monitorizează Activitătile se predau si se primesc de către autoritatea de coordonare a Activitătilor. ^

 

CAPITOLUL III

Atributiile structurilor implicate în Activitătile privind monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină

 

Art. 19. - Asigurarea coordonării implementării Programului revine Directiei antigrindină din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, care are, în principal, următoarele atributii:

a) elaborează Programul pe termen lung si îl supune aprobării Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

b) coordonează activitatea de implementare a Programului;

c) elaborează strategia de dezvoltare în domeniul interventiilor active în atmosferă;

d) elaborează strategia de reducere a factorilor de risc la fenomenele meteorologice periculoase, colaborând în acest sens cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si cu Centrul operativ pentru situatii de urgentă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

e) stabileste structura generală de organizare a Sistemului si etapele sale de dezvoltare, potrivit prevederilor Programului aprobat;

f) organizează activitatea de cooperare cu structurile implicate în Program;

g) elaborează etapele anuale de dezvoltare a Programului;

h) planifică si solicită introducerea în proiectul de buget al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale a fondurilor anuale necesare pentru fiecare etapă a Programului;

i) organizează, potrivit legii, activitatea de aprobare a investitiilor prevăzute în Program;

j) organizează, potrivit legii, activitatea de omologare si punere în functiune a unitătilor din componenta Sistemului;

k) organizează, inspectează si controlează activitatea de exploatare operatională în domeniul interventiilor active în atmosferă, desfăsurate de unitătile din Sistem;

l) coordonează, urmăreste si controlează activitatea de investitii în toate fazele, potrivit legii;

m) organizează receptia lucrărilor de cercetare, exploatare, dezvoltare si investitii pentru toate fazele acestora, cu participarea directiilor judetene pentru agricultură si dezvoltare rurală;

n) organizează, împreună cu directiile judetene pentru agricultură si dezvoltare rurală, gestionarea patrimoniului realizat în cadrul Programului;

o) organizează, împreună cu toate structurile implicate, analize periodice ale implementării Programului si întocmeste rapoarte de informare pentru conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

p) elaborează strategia de extindere a utilizării infrastructurii create în cadrul Programului si pentru alte domenii de aplicatii;

q) reprezintă Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în relatiile cu organismele internationale din domeniu si propune programe specifice de colaborare internatională;

r) elaborează si urmăreste promovarea actelor normative necesare implementării Sistemului.

Art. 20. - Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si institutiile din subordinea acestuia au următoarele atributii:

a) stabilesc zonele cu potential ridicat de risc la căderile de grindină si le comunică autoritătii de coordonare a Activitătilor;

b) asigură cu produse meteorologice specializate unitătile din structura Sistemului;

c) comunică autoritătii de coordonare a Activitătilor modificările majore aduse retelei nationale de meteorologie;

d) elaborează studii si documentatii de specialitate, la solicitarea autoritătii de coordonare a Activitătilor;

e) asigură avizele de mediu necesare Activitătilor;

f) participă, împreună cu autoritatea de coordonare a Activitătilor, la elaborarea rapoartelor internationale si la stabilirea obiectivelor colaborării internationale în domeniu.

Art. 21. - Ministerul Economiei si Comertului si institutiile din subordinea acestuia au următoarele atributii:

a) participă la elaborarea programelor de cercetare-dezvoitare tehnologică în domeniu;

b) stabilesc, împreună cu autoritatea de coordonare a Activitătilor, strategia de dezvoltare a mijloacelor tehnice utilizate în Activităti.

Art. 22. - Ministerul Administratiei si Internelor si institutiile din subordinea acestuia au următoarele atributii:

a) asigură managementul situatiilor de criză corespunzând Activitătilor, potrivit legii;

b) participă la activitatea de protectie civilă ocazionată de derularea Activitătilor;

c) la solicitarea autoritătii de coordonare a Activitătilor, stabilesc obiectivele speciale din zonele de actiune ale unitătilor din structura Sistemului, precum si măsurile speciale de protectie pentru fiecare obiectiv;

d) participă la activităti de pază si investigatii, potrivit legii;

e) la solicitarea autoritătii de coordonare a Activitătilor, asigură sprijin specific la actiunile de monitorizare si inspectii.

Art. 23. - Ministerul Educatiei si Cercetării si institutiile de sub autoritatea acestuia au următoarele atributii:

a) includ temele de cercetare specifice Activitătilor în programele proprii si stabilesc nivelul si modul de finantare a acestora;

b) includ specialistii autoritătii de coordonare a Activitătilor si ai proiectantului Sistemului în organismele de selectie a temelor de cercetare din acest domeniu;

c) avizează cursurile de pregătire a personalului specializat în derularea Activitătilor, întocmite si sustinute de proiectantul Sistemului, la propunerea autoritătii de coordonare a Activitătilor.

Art. 24. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei stabileste procedurile necesare includerii în Codul ocupatiilor din România a noilor profesii ale personalului

specializat în activităti de interventii active în atmosferă, potrivit legii.

Art. 25. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si institutiile de sub autoritatea acestuia au următoarele atributii:

a) elaborează, împreună cu autoritatea de coordonare a Activitătilor, protocoalele din domeniul sigurantei spatiului aerian;

b) stabilesc zonele de desfăsurare a Activitătilor în porturi si aeroporturi;

c) asigură accesul la bazele aeriene si aeroporturi pentru desfăsurarea Activitătii, potrivit legii.

Art. 26. - Ministerul Apărării si institutiile de sub autoritatea acestuia au următoarele atributii:

a) elaborează, împreună cu autoritatea de coordonare a Activitătilor, protocoalele din domeniul sigurantei spatiului aerian;

b) stabilesc zonele de desfăsurare a Activitătilor în porturi si aeroporturi; \-

c) asigură accesul la bazele aeriene, poligoane si aeroporturi pentru desfăsurarea Activitătii, potrivit legii;

d) pun la dispozitia autoritătii de coordonare a Activitătilor depozite păzite pentru materialele pirotehnice utilizate la interventii, conform legii.

Art. 27. - Autoritătile publice locale (comisiile judetene si consiliile locale, după caz) au următoarele atributii:

a) asigură relatia de cooperare cu autoritatea de coordonare a Activitătilor, unitătile si operatorii din Sistem;

b) integrează Sistemul în Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă;

c) pun la dispozitie terenurile necesare implementării Sistemului, în limita posibilitătilor;

d) participă, împreună cu organizatiile neguvernamentale de monitorizare, la informarea populatiei din zonele de protectie si de comparatie referitor la activitătile din domeniu;

e) acordă prioritate întretinerii căilor de acces la unitătile din zonă;

f) sprijină activitatea de selectie a personalului de operare necesar în zonă;

g) participă cu fonduri la actiunea de implementare si functionare a Sistemului, potrivit legii.

 

CAPITOLUL IV

Asigurarea functionării Sistemului

 

Art. 28. - Administratia Natională de Meteorologie furnizează produsele meteorologice specializate necesare Activitătii, în mod gratuit, unitătilor operationale si altor unităti din Sistem, prin Centrul National de Prognoză si/sau prin centrele meteorologice regionale si/sau prin unitătile din structura acestora.

Art. 29. - Furnizarea produselor meteorologice specializate se realizează gratuit, pe bază de protocoale de colaborare încheiate între Administratia Natională de Meteorologie si autoritatea de coordonare a Activitătilor pentru fiecare unitate din structura Sistemului.

Art. 30. - Cheltuielile ocazionate de transmiterea produselor meteorologice specializate către unitătile din structura Sistemului, precum si cheltuielile necesare realizării radiosondajelor se suportă din fondurile asigurate de autoritatea de coordonare a Activitătilor.

Art. 31. - Siguranta spatiului aerian pe timpul desfăsurării Activitătilor se asigură prin respectarea strictă de către toate părtile implicate a protocoalelor privind interventiile active în atmosferă, încheiate între autoritatea

de coordonare a Activitătilor si institutiile responsabile cu siguranta spatiului aerian.

Art. 32. - (1) Protocoalele privind interventiile active în atmosferă se aprobă prin ordin comun al autoritătii de coordonare a Activitătilor si al organelor centrale ale administratiei publice implicate.

(2) Aceste protocoale se completează/se modifică cu acordul tututor părtilor implicate pe măsura modificărilor legilor si acordurilor în domeniu.

Art. 33. - Transportul si depozitarea rachetelor antigrindina si ale altor mijloace pirotehnice utilizate în Activităti, de la furnizor sau depozite, se asigură cu mijloace de transport special amenajate si echipate, conform reglementărilor în vigoare, de către operatori atestati ai Sistemului, pentru fiecare unitate.

Art. 34. - Proiectele de amenajare specială a mijloacelor de transport se elaborează si se efectuează de către proiectantul mijloacelor pirotehnice si/sau rachetelor antigrindina utilizate în Activităti si se avizează de autoritatea de coordonare a Activitătilor.

Art. 35. - Atestatea si reatestarea amenajărilor prevăzute la art. 34 revin proiectantului mijloacelor tehnice sau furnizorului acestora, după caz, ca activitate de asistentă tehnică la exploatarea Sistemului, contractată cu autoritatea de coordonare a Activitătilor.

Art. 36. - Însotirea transporturilor de rachete antigrindina si/sau de mijloace pirotehnice se execută de militari din unitătile zonale ale jandarmeriei, în mod gratuit, la solicitarea autoritătii de coordonare a Activitătilor.

Art. 37. - Conditiile de depozitare în depozitele proprii sau ale unitătilor din cadrul Ministerului Apărării sau ale Ministerului Administratiei si Internelor, precum si obtinerea avizului de functionare pentru depozitele proprii sunt cele prevăzute de reglementările în domeniu.

Art. 38. - Atestarea si reatestarea personalului angrenat în manipularea rachetelor antigrindina si/sau a mijloacelor pirotehnice utilizate în Activităti se asigură de către proiectantul general al Sistemului si/sau de fabricantul acestor mijloace, potrivit procedurii stabilite de proiectantul general si avizate de autoritatea de coordonare a Activitătilor.

Art. 39. - (1) Asigurarea pazei obiectivelor din componenta Sistemului se execută astfel:

a) pentru depozitele de rachete antigrindina sau mijloacele pirotehnice utilizate în Activităti, de către fabricant sau de către unitatea militară din subordinea Ministerului Apărării sau Ministerului Administratiei si Internelor, pe teritoriul cărora acestea se construiesc sau sunt situate în localitatea de resedintă a acestor unităti, în mod gratuit, pe bază de protocol încheiat între părti;

b) cu personal propriu, atestat, al operatorului, cu firme de pază sau politia comunitară, pe bază de protocol si/sau contract încheiat între părti, contra cost, din bugetul autoritătii de coordonare a Activitătilor pentru celelalte obiective.

(2) Politia locală este obligată să se implice în asigurarea măsurilor specifice protectiei acestor obiective, la solicitarea autoritătii de coordonare a Activitătilor sau a unitătilor din structură.

Art. 40. - (1) Avizul de mediu pentru exploatarea Sistemului se acordă pentru fiecare unitate, la cererea autoritătii de coordonare a Activitătilor, potrivit prevederilor legale.

(2) Avizul de mediu se acordă de autoritatea competentă, în baza documentelor care atestă lipsa nocivitătii materialelor folosite si/sau rezultate la actiunea mijloacelor pirotehnice si/sau rachetelor antigrindina ori a altor materiale utilizate la Activităti.

Art. 41. - Documentele de atestare se pun la dispozitie autoritătii de coordonare a Activitătilor de către proiectantul si/sau fabricantul rachetelor antigrindina sau al mijloacelor pirotehnice utilizate la Activităti.

Art. 42. - (1) Asigurarea măsurilor privind protectia muncii pentru desfăsurarea Activitătilor se face astfel:

a) de către autoritatea de coordonare a Activitătilor, pentru personalul propriu si al unitătilor din structură;

b) de către operator, pentru personalul acestuia, pe timpul exploatării Sistemului.

(2) Cheltuielile necesare asigurării protectiei muncii se asigură de către autoritatea de coordonare a Activitătilor, în limita normelor si potrivit prevederilor de dotare a acestora.

 

CAPITOLUL V

Controlul si inspectia Activitătilor

 

Art. 43. - Controlul si inspectia Activitătilor se exercită de către autoritatea de coordonare a Activitătilor.

Art. 44. - Controlul se exercită asupra tuturor activitătilor legate de exploatarea Sistemului si asupra integritătii patrimoniului.

Art. 45. - Activitătile se apreciază după eficienta fizică a interventiei sau atingerea obiectivelor de cercetare stiintifică si se evidentiază în documentele operationale ale fiecărei unităti.

Art. 46. - (1) Documentele operationale, stabilite conform prevederilor art. 12, se elaborează, se înregistrează, se evidentiază, se păstrează si se arhivează de autoritatea de coordonare a Activitătilor si unitătile din structură, după caz.

(2) Documentele operationale constituie baza documentelor pentru receptia serviciului operational si pentru plata către operatorii Sistemului, alături de celelalte documente de plată întocmite potrivit legii.

Art. 47. - Documentele operationale constituie documente juridice opozabile în actiunile ce privesc Activitătile, alături de documentele constatative elaborate de organizatiile care monitorizează exploatarea Sistemului.

Art. 48. - Inspectia se exercită, în principal, pentru:

a) constatarea integritătii patrimoniului dat în folosintă operatorilor Sistemului;

b) participarea în comisii de cercetare-constatare a unor evenimente ivite în timpul Activitătilor;

c) constatarea nerespectării normelor de protectie a muncii;

d) participarea la constatarea eficientei fizice si economice a Activitătii;

e) controlul activitătii operationale desfăsurate de operatorii din Sistem;

f) participarea la receptii de lucrări, atestări de tehnică si persoane;

g) activităti de arbitraj.

 

CAPITOLUL VI

Atestarea calitătii Activitătilor

 

Art. 49. - Atestarea calitătii Activitătilor revine autoritătii de coordonare a Activitătilor, organizatiilor neguverna­mentale de monitorizare prevăzute la art. 16 si beneficiarilor Activitătilor, după caz.

Art. 50. - Atestarea calitătii Activitătilor de către autoritatea de coordonare a Activitătilor se efectuează în scopul:

a) aprecierii calitative a activitătii operatorilor din Sistem;

b) elaborării, întocmirii, analizei si arhivării documentelor de atestare a calitătii Activitătilor;

c) efectuării plătilor către operatorii din Sistem si către organizatiile neguvernamentale de monitorizare;

d) aprecierii comparative a activitătii organizatiilor de monitorizare;

e) opozabilitătii stiintifice fată de actiunile ce privesc activitătile de interventii active în atmosferă, în tară si străinătate;

f) constatării si calificării dezastrelor naturale meteorologice de proportii.

Art. 51. - Atestarea calitătii Activitătilor de către organizatiile neguvernamentale de monitorizare se efectuează în scopul obtinerii unei aprecieri calitative independente a Activitătii, credibilă si opozabilă în actiunile ce privesc Activitătile.

Art. 52. - Atestarea calitătii Activitătilor se poate efectua si de către beneficiari, în folos propriu, pentru sustinerea cauzei în actiuni care privesc Activitatea.

Art. 53. - Atestarea calitătii Activitătilor se referă în exclusivitate la eficienta fizică a interventiilor active în atmosferă în zonele protejate.

Art. 54. - Documentele de atestare a calitătii sunt, în principal, următoarele:

a) documentele operationale, rapoarte si acte elaborate de autoritatea de coordonare a Activitătilor;

b) rapoarte de atestare a calitătii elaborate de organizatiile neguvernamentale;

c) actele de atestare a calitătii, elaborate de beneficiari potrivit normelor proprii de functionare.

 

CAPITOLUL VII

Activităti experimentale si de evaluare a efectelor si riscurilor în domeniu

 

Art. 55. - Activitătile experimentale în domeniul interventiilor active în atmosferă sunt activităti de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică si se referă, în principal, la:

a) combaterea căderilor de grindină în folosul economiei si populatiei, având în vedere protectia principalelor bazine pomicole, viticole, serelor si a culturilor din zona de responsabilitate a unitătilor din Sistem;

b) combaterea secetei severe, îndeosebi în Câmpia Română, Dobrogea si sud-estui Moldovei;

c) uniformizarea precipitatiilor, în principal în zonele colinare si de munte;

d) combaterea cetei dense, în porturi si aeroporturi;

e) combaterea tornadelor locale, în principal în Câmpia Română si Câmpia de Vest;

f) combaterea fulgerelor intense.

Art. 56. - Activitătile experimentale de acest tip se prevăd obligatoriu în program.

Art. 57. - Activitătile experimentale ale autoritătii de coordonare a Activitătilor se desfăsoară obligatoriu pe bază de programe de experimentare, în baza unor teme de cercetare stiintifică elaborate de autoritatea de coordonare a Activitătilor, în colaborare cu institutii române sau străine din domeniu, în scopul dezvoltării tehnologiilor, perfectio­nării metodologiilor de evaluare a efectelor si a riscurilor Activitătilor, precum si ca activitate preliminară de exploatare.

Art. 58. - Introducerea în dotare a mijloacelor tehnice pentru interventii active, achizitionate din productia internă sau import, parcurge obligatoriu etapa de activitate experimentală pentru confirmarea calitătii acestora si evaluarea efectelor si a riscurilor generate de utilizarea lor.

Art. 59. - (1) Utilizarea agentilor de tip nou în domeniu este permisă numai după prezentarea buletinelor de analize care să confirme ecoiogitatea si compatibilitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

(2) Buletinele de analiză se emit de laboratoare autorizate international sau de laboratoare nationale acreditate metrologic pentru acest tip de agenti.

Art. 60. - (1) Activitătile experimentale se desfăsoară obligatoriu cu amploare graduală, în cadrul experimentelor stiintifice trebuind să se parcurgă etapele privind simularea în laborator, expertiment local de mică amploare si experiment stiintific cu obiectiv functional.

(2) Omologarea tehnologiei rezultate se face după procedura utilizată la omologarea unitătilor din Sistem, cu concluzii privind evaluarea efectelor si a riscurilor acestor activităti.

 

CAPITOLUL VIII

Sanctiuni. Dispozitii finale

 

Art. 61. - Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, contraventională, civilă sau penală, potrivit legii.

Art. 62. - Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXĂ

la regulament

 

DEFINITII

 

1. Interventiile active în atmosferă sunt actiuni de modificare a stării microfizice si macrofizice a atmosferei pentru înlăturarea sau atenuarea efectelor distructive ori dăunătoare ale fenomenelor meteorologice prognozate sau constatate cu mijloace tehnico-stiintifice ori pentru obtinerea de conditii meteorologice favorabile.

În sinteză, pot fi definite ca activităti de modificare artificială a vremii.

2. Sistemul national antigrindină si de crestere a precipitatiilor (Sistemul) este un ansamblu coerent organizatoric si functional, continând mijloace tehnice si personal specializat în actiuni de interventii active în atmosferă.

3. SIMIN este Sistemul national meteorologic integrat, din structura Administratiei Nationale de Meteorologie.

4. Centrul zonal de coordonare este partea Sistemului care coordonează actiuni de interventie activă în atmosferă la care participă mai multe unităti de combatere a căderilor de grindină si/sau unităti de crestere a precipitatiilor si/sau în colaborare cu unităti similiare din tările vecine, într-o zonă geografică si fizică a României.

5. Unitatea de combatere a căderilor de grindină este partea operatională a Sistemului, autonomă operational, care înlătură sau atenuează efectele distructive ale căderilor de grindină din zona sa de protectie.

6. Unitatea de crestere a precipitatiilor este partea operatională si/sau de cercetare a Sistemului destinată să realizeze interventii active în atmosferă, singură sau împreună cu unităti similare din tară ori tările vecine, în scopul modificării vremii în zona de interes, în cadrul unor programe experimentale sau operationale.

7. Mijloacele tehnice de combatere a grindinei sunt ansambluri complexe mecanice, pirotehnice, chimice, utilizate în unitătile de combatere a căderilor de grindină, conform tehnologiei aplicate.

8. Tehnologia de combatere a căderilor de grindină reprezintă totalitatea metodelor si activitătilor din Sistem destinate să prevină sau să micsoreze pagubele produse de grindină, în zonele protejate.

9. Produsele meteorologice specializate sunt produsele meteorologice elaborate potrivit normelor stabilite de Administratia Natională de Meteorologie si autoritatea de coordonare a Activitătilor, utilizate în domeniul Activitătii.

10. Racheta antigrindină este vectorul purtător al agentului activ utilizat în cadrul tehnologiei de combatere a căderilor de grindină.

11. Punctul de comandă este centrul decizional al unei unităti, din care se asigură conducerea întregii activităti în conformitate cu tehnologia de interventii active în atmosferă.

12. Punctul de lansare este componenta de executie a unitătii din care se asigură lansările rachetelor antigrindină la timp si în conditii de sigurantă.

13. Zona protejată (tintă) este o arie stabilită să fie protejată la căderile de grindină.

14. Zona cu precipitatii crescute si/sau uniformizate este o arie geografică extinsă în care se execută actiuni de interventie activă în atmosferă pentru cresterea si/sau uniformizarea precipitatiilor, numită si zonă de interes.

15. Zona de comparatie este suprafata adiacentă zonei protejate, stabilită conform criteriilor din domeniu, în care se execută activitatea de monitorizare a Activitătilor.

16. Eficienta fizică a interventiei active în atmosferă reprezintă eficienta acestei activităti, comensurată numai prin elementele definitorii pentru succesul acesteia si calculată ca atare.

17. Eficienta economică a interventiei active în atmosferă reprezintă protectia asigurată operatorilor economici si populatiei din zona protejată/zona de interventie, calculată ca atare.

18. Proiectantul general al Sistemului este persoana juridică română care elaborează conceptia pentru Sistem si asigură avizele si activitătile conform prezentului regulament.

19. Organizatia neguvernamentală de monitorizare este institutia care se ocupă cu supravegherea si evaluarea calitătii interventiilor active în atmosferă.

20. Dezastre naturale meteorologice de proportii, în sensul prezentului regulament, reprezintă căderea de precipitatii în cantitate cel putin triplă fată de media multianuală considerată, pe bazin hidrografic, care s-a datorat Activitătilor si care a condus la inundatii de proportii în bazinul respectiv.

La combaterea grindinei se consideră dezastru natural meteorologic de proportii atunci cînd, ca urmare a Activitătilor, se produce un strat de grindină de minimum 5 cm pe mai mult de 25% din suprafata zonei protejate.

21. Forta majoră la siguranta spatiului aerian este situatia demonstrabilă prin probe înregistrate în momentul producerii, în care din motive tehnice, accidentale, cursul unui zbor nu poate fi scos în afara zonelor în care se execută actiuni de combatere a grindinei.

22. Mijloacele tehnice de interventii active (altele decât cele de combatere a grindinei) sunt mijloacele tehnice si echipamentele folosite în interventii active în atmosferă.

 

ANEXA Nr. 2

 

 

REGULAMENT

privind gestionarea situatiilor de urgentă în domeniul fitosanitar - invazii ale agentilor de dăunare si contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Gestionarea situatiilor de urgentă ca urmare a invaziei agentilor de dăunare si a contaminării culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar este o activitate de interes national, având în vedere pagubele pe care le pot provoca.

Art. 2. - Scopul prezentului regulament este acela de a stabili atributiile ce revin tuturor structurilor implicate în gestionarea situatiilor de urgentă ca urmare a invaziei agentilor de dăunare si a contaminării culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar.

Art. 3. - Sunt expuse direct sau indirect acestor factori de risc:

a) mediul natural (culturile agricole, apele);

b) populatia.

Art. 4. - (1) În sensul prezentului regulament, prin gestionarea situatiilor de urgentă ca urmare a invaziei agentilor de dăunare si a contaminării culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar se întelege identificarea, evaluarea, monitorizarea, limitarea si stabilirea măsurilor de prevenire si combatere a agentilor de dăunare si a contaminării culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar.

(2) În functie de judetul în care a avut loc invazia agentului de dăunare sau contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar, gestionarea măsurilor va fi realizată de unitatea fitosanitară a judetului respectiv.

Art. 5. - Managementul situatiilor de urgentă se realizează prin:

a) măsuri preventive;

b) măsuri operative de interventie.

 

CAPITOLUL II

Organizarea gestionării situatiilor de urgentă ca urmare a invaziei agentilor de dăunare si a contaminării culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar

 

Art. 6. - Elaborarea strategiei de prevenire si combatere a agentilor de dăunare si a contaminării culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar revine Directiei fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 7. - Monitorizarea situatiilor de urgentă, evaluarea informatiilor, înstiintarea, avertizarea, precum si coordonarea aplicării unitare a măsurilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgentă sunt asigurate de Centrul operativ temporar, care va cuprinde specialisti de la unitatea fitosanitară, directia pentru agricultură si dezvoltare rurală, precum si specialisti din cadrul comitetelor judetene pentru situatii de urgentă, pe categorii de risc, pentru cunoasterea exactă a atributiilor ce le revin în diferite situatii de urgentă.

Art. 8. - Centrul operativ temporar va fi coordonat din punct de vedere tehnic de Directia fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 9. - Având în vedere particularitătile managementului situatiilor de urgentă generate de invazii ale agentilor de dăunare sau de contaminarea culturilor agricole cu produse fitosanitare, institutiile implicate în desfăsurarea activitătilor ce se impun sunt:

1. la nivel central:

a) Directia fitosanitară;

b) Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară;

c) Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale;

2. la nivel teritorial:

a) unitătile fitosanitare;

b) laboratoarele regionale de diagnoză;

c) alte structuri cu atributii în domeniu.

Art. 10. - Directia fitosanitară are următoarele atributii generale:

- controlează modul de aplicare în teritoriu a dispozitiilor legale în domeniul fitosanitar si al produselor de uz fitosanitar;

- stabileste normele fitosanitare, unice si obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice detinătoare de culturi agricole si alte forme de vegetatie utilă, precum si pentru cei care depozitează, transportă si valorifică plante si produse vegetale;

- coordonează, îndrumă tehnic si controlează activitatea în domeniul fitosanitar si al omologării, respectiv al autorizării si utilizării produselor de uz fitosanitar;

- elaborează si promovează proiecte de acte normative care privesc activitatea fitosanitară, în scopul îmbunătătirii si perfectionării legislatiei nationale si armonizării acesteia cu legislatia comunitară.

Art. 11. - Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, prin laboratoarele de specialitate (entomologie, nematologie, bacteriologie, virologie, micologie), efectuează:

- diagnoza organismelor dăunătoare plantelor si produselor vegetale;

- controlul calitătii produselor de protectie a plantelor prin Laboratorul pentru controlul calitătii pesticidelor, aflat în structura Laboratorului Central pentru Carantină Fitosanitară.

Art. 12. - Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale:

- efectuează analize oficiale pentru determinarea calitativă si cantitativă a reziduurilor de pesticide în plante si produse vegetale destinate importului, exportului si consumului intern;

- monitorizează reziduurile de pesticide în plante si produse vegetale si realizează o bază de date;

- prognozează evolutia reziduurilor de pesticide în plante si produse vegetale pe baza datelor din anii anteriori.

Art. 13. - Unitătile fitosanitare:

- efectuează controlul fitosanitar al plantelor si produselor vegetale importate si exportate;

- monitorizează organismele de carantină în conformitate cu prevederile programelor de monitorizare;

- realizează diagnoza si prognoza agentilor de dăunare si avertizează producătorii agricoli cu privire la aparitia si evolutia acestora, recomandând măsuri specifice pentru combaterea lor;

- controlează calitatea pesticidelor, prin laboratoare de specialitate;

- desfăsoară activitatea de supraveghere si control privind respectarea regimului de carantină fitosanitară, conform prevederilor legislatiei în vigoare;

- acordă asistentă tehnică de specialitate în organizarea si desfăsurarea activitătilor de prevenire si combatere a agentilor de dăunare sau a contaminării cu produse de uz fitosanitar.

Art. 14. - Laboratoarele regionale de diagnoză efectuează analize fitosanitare specifice de nematologie si bacteriologie.

Art. 15. - Alte structuri cum sunt camerele agricole si oficiile de consultantă pot furniza informatii specifice domeniului fitosanitar.

Art. 16. - Cadrele tehnice special numite răspund, potrivit competentei pe care o au, de îndrumarea si controlul tehnic de specialitate al întregii activităti de prevenire si combatere a agentilor de dăunare sau a contaminării cu produse de uz fitosanitar.

Art. 17. - Persoanele fizice si juridice care au în proprietate sau în folosintă terenuri agricole ce au fost afectate au obligatia de a participa la actiunile de prevenire si combatere a agentilor de dăunare sau a contaminării cu produse de uz fitosanitar.

 

SUBCAPITOLUL 1

Măsuri de prevenire si combatere a agentilor de dăunare si a contaminării culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar

 

Art. 18. - Directia fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, coordonatorul tehnic al Centrului operativ temporar în situatii de urgentă, răspunde de:

- evaluarea situatiei si a pagubelor determinate de invazia unor agenti de dăunare sau de contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar;

- recomandarea metodelor de combatere a agentilor de dăunare;

- stabilirea necesarului de produse de uz fitosanitar omologate în România (denumire si cantitate), în functie de agentul de dăunare identificat în urma analizării probelor prelevate;

- stabilirea unei liste de furnizori de produse de uz fitosanitar si servicii (manopera);

- stabilirea fondurilor necesare pentru executarea tratamentelor fitosanitare.

Art. 19. - Unitătile fitosanitare teritoriale răspund de:

- stabilirea cu exactitate a culturilor agricole si a suprafetelor care au fost afectate, a gradului de afectare, precum si stabilirea măsurilor ce urmează a fi luate pentru contracararea efectelor invaziilor agentilor de dăunare;

- gestionarea focarelor, în functie de rezultatele analizelor de diagnoză, (aplicarea tratamentelor fitosanitare sau distrugerea culturilor agricole în functie de gradul de infestare);

- efectuarea tratamentelor fitosanitare specifice pentru combaterea agentilor de dăunare;

- evaluarea eficacitătii tratamentelor fitosanitare.

Art. 20. - Directia fitosanitară va informa Centrul operativ pentru situatii de urgentă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale privind măsurile întreprinse si desfăsurarea actiunii de combatere a invaziei agentilor de dăunare sau a contaminării culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar.

Art. 21. - Unitătile fitosanitare se vor ocupa de:

- avertizarea consiliilor judetene si a producătorilor agricoli prin toate mijloacele existente (buletine de avertizare, mass-media);

- interzicerea comercializării plantelor si produselor vegetale contaminate;

- monitorizarea permanentă a zonelor afectate de invazii ale unor agenti de dăunare sau contaminate cu produse de uz fitosanitar;

- metodele de interventie în conditiile de atac al unui agent de dăunare se stabilesc în functie de tipul agentului de dăunare, momentul atacului si de dimensiunea suprafetei atacate.

 

CAPITOLUL III

Atributiile autoritătilor publice centrale si locale în gestionarea situatiilor de urgentă, ca urmare a invaziei agentilor de dăunare sau a contaminării culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar

 

Art. 22. - Directia fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale are următoarele atributii specifice:

a) elaborează si promovează proiecte de acte normative care privesc activitatea fitosanitară, norme si instructiuni;

b) coordonează, îndrumă tehnic si controlează Centrul operativ temporar în situatii de urgentă în domeniul fitosanitar;

c) recomandă metodele de combatere a agentilor de dăunare;

d) controlează modul de aplicare în teritoriu a dispozitiilor legate de desfăsurarea activitătilor de prevenire si combatere a agentilor de dăunare sau a contaminării cu produse de uz fitosanitar;

e) verifică modul de constituire a necesarului de mijloace, aparatură si substante chimice pentru dotare.

Art. 23. - Unitătile fitosanitare teritoriale au următoarele atributii specifice:

a) acordă asistentă tehnică de specialitate în organizarea si desfăsurarea activitătilor de prevenire si combatere a agentilor de dăunare sau a contaminării cu produse de uz fitosanitar;

b) stabilesc cu exactitate culturile agricole si suprafetele care au fost afectate si gradul de afectare;

c) identifică agentul de dăunare, localizează si delimitează zona afectată cu panouri de avertizare;

d) prelevează probe pentru identificarea agentului de dăunare în caz de suspiciune si le transmit la laboratoarele specializate pentru diagnoză;

e) gestionează focarele, în functie de rezultatele analizelor de diagnoză (aplicarea tratamentelor fitosanitare sau distrugerea culturilor agricole în functie de gradul de infestare);

f) efectuează tratamentele fitosanitare specifice pentru combaterea agentilor de dăunare;

g) evaluează eficacitatea tratamentelor fitosanitare.

 

CAPITOLUL IV

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 24. - Faptele care constituie contraventii, amenzi pentru acestea, precum si organele împuternicite să le constate si să le aplice sunt cele prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor si buruienilor în agricultură si silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 30 ianuarie 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările ulterioare, în Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările ulterioare, si în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 15 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 25. - Planul de gestionare a situatiilor de urgentă în domeniul fitosanitar este prevăzut în anexă.

Art. 26. - Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

 

 

ANEXĂ
la regulament

 

PLANUL DE GESTIONARE

a situatiilor de urgentă în domeniul fitosanitar

 

Structura-cadru

1. Date de identificare:

- denumirea societătii comerciale, asociatiei agricole, proprietarilor terenului;

- sediul, numărul de telefon, fax.

2. Planul general de amplasare a suprafetelor afectate:

- amplasarea suprafetei în cadrul societătii, asociatiei;

- vecinătătile.

3. Strategia de prevenire si combatere în caz de invazii ale agentilor de dăunare si de contaminare a culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar:

- evaluarea situatiei, identificarea preliminară a agentului de dăunare, localizarea si delimitarea zonei afectate cu panouri de avertizare;

- prelevarea de probe pentru identificarea agentului de dăunare în caz de suspiciune si transmiterea acestora pentru diagnoză la laboratoarele specializate;

- stabilirea măsurilor ce urmează a fi luate pentru contracararea efectelor invaziilor agentilor de dăunare si ale contaminării culturilor cu produse de uz fitosanitar;

- gestionarea focarelor, în functie de rezultatele analizelor de diagnoză (aplicarea tratamentelor fitosanitare sau distrugerea culturilor agricole în functie de gradul de infestare);

- efectuarea tratamentelor fitosanitare specifice pentru combaterea agentilor de dăunare;

- evaluarea eficacitătii tratamentelor fitosanitare;

- protectia vecinătătilor.

4. Forte de interventie:

- personalul de teren de la unitătile fitosanitare.

 

ANEXA Nr. 3

 

 

 

REGULAMENT

privind gestionarea situatiilor de urgentă ca urmare a incendiilor de pădure

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Gestionarea situatiilor de urgentă ca urmare a incendiilor de pădure este o activitate de interes national, având în vedere frecventa de producere si dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.

Art. 2. - Scopul prezentului regulament este acela de a stabili atributiile ce revin tuturor structurilor implicate în gestionarea situatiilor de urgentă, ca urmare a incendiilor de pădure.

Art. 3. - Sunt expuse direct sau indirect acestui factor de risc:

a) populatia, precum si bunurile sale mobile si imobile;

b) obiectivele sociale;

c) capacitătile productive (societăti comerciale, centrale electrice, ferme agrozootehnice, amenajări piscicole si altele);

d) căile de comunicatii rutiere si feroviare, retelele de alimentare cu energie electrică, gaze, sursele si sistemele de alimentare cu apă si canalizare, statiile de tratare si de epurare, retelele de telecomunicatii si altele;

e) mediul natural (păduri, terenuri agricole, intravilanul localitătilor si altele).

Art. 4. - (1) În sensul prezentului regulament, prin gestionarea situatiilor de urgentă ca urmare a incendiilor de pădure se întelege identificarea si monitorizarea, înstiintarea factorilor interesati, avertizarea populatiei, evaluarea, limitarea, înlăturarea sau contracararea incendiilor de pădure.

(2) În functie de proprietarul pădurii în care s-a declansat un incendiu, gestionarea incendiilor de pădure va fi realizată de către inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare (pentru pădurile detinute de alti proprietari decât statul) si de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva (pentru pădurile proprietate publică a statului).

Art. 5. - Managementul situatiilor de urgentă se realizează prin:

- măsuri preventive;

- măsuri operative urgente de interventie;

- măsuri de reabilitare.

Art. 6. - Măsurile de limitare, înlăturare sau contracarare a incendiilor de pădure constituie o obligatie pentru organele administratiei publice centrale si locale cu atributii în acest domeniu si pentru toate persoanele juridice si fizice, cu exceptia persoanelor cu handicap, a bătrânilor, copiilor si a altor categorii defavorizate.

Art. 7. - Detinătorii de păduri a căror incendiere poate pune în pericol populatia si bunurile sale materiale, obiectivele sociale si capacitătile productive sau poate aduce prejudicii mediului ambiant sunt obligati să ia măsuri de prevenire si stingere a incendiilor si să se doteze cu mijloace tehnice specifice de prevenire si stingere a incendiilor, indiferent de titlul de proprietate.

Art. 8. - Persoanele juridice care îsi desfăsoară activitatea în limitele fondului forestier national au obligatia dotării cu mijloace tehnice specifice de prevenire si stingere a incendiilor.

 

CAPITOLUL II

Organizarea gestionării situatiilor de urgentă ca urmare a incendiilor de pădure

 

Art. 9. - Elaborarea strategiei si conceptiei de apărare împotriva incendiilor de pădure revine Comitetului ministerial pentru situatii de urgentă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, care se subordonează Comitetului National pentru Situatii de Urgentă.

Art. 10. - Monitorizarea situatiilor de urgentă, evaluarea informatiilor, înstiintarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea la nivel national, precum si coordonarea aplicării unitare a măsurilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgentă sunt asigurate de Centrul operativ pentru situatii de urgentă, organ tehnic cu activitate permanentă, constituit în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 11. - Aplicarea strategiei si coordonarea tehnică de specialitate, la nivel national, a actiunilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor sunt asigurate de către Regia Natională a Pădurilor - Romsilva pentru fondul forestier proprietate publică a statului si de inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare pentru ocoalele silvice private autorizate în conditiile legii.

Art. 12. - Având în vedere particularitătile manage­mentului situatiilor de urgentă generate de incendiile de pădure, desfăsurarea activitătilor ce se impun si organizarea conducerii, coordonării si cooperării se asigură prin:

- centre operative pentru situatii de urgentă cu activitate permanentă constituite la nivelul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si al inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare, sub conducerea directă a directorului general si, respectiv, a inspectorilor-sefi;

- grupuri de suport tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgentă generate de incendii la fondul forestier national, care se constituie în cadrul fiecărui comitet judetean, din specialistii cooptati cu responsabilităti în acest domeniu, fiind conduse de reprezentantii inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare.

Art. 13. - Grupul de suport tehnic din cadrul comitetului judetean este numit prin ordinul prefectului de constituire a comitetului judetean pentru situatii de urgentă si este alcătuit din reprezentanti ai inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare, Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, Agentiei de Protectie a Mediului si comisariatului judetean al Gărzii Nationale de Mediu.

Art. 14. - Activitatea permanentă si atributiile centrelor operative pentru situatii de urgentă definite la art. 12 sunt asigurate de serviciile (birourile, compartimentele) dispecerat - apărare împotriva incendiilor, din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si al inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare.

Art. 15. - Grupul de suport tehnic din cadrul comitetului judetean are următoarele atributii specifice:

a) asigură, în colaborare cu inspectoratul judetean pentru situatii de urgentă, elaborarea planului judetean de protectie împotriva incendiilor la fondul forestier national, prin corelarea planurilor de apărare întocmite de comitetele municipale, orăsenesti si comunale pentru situatii de urgentă;

b) acordă asistentă tehnică comitetelor municipale, orăsenesti si comunale pentru întocmirea planurilor de apărare specifice;

c) avizează planurile de protectie împotriva incendiilor de pădure municipale, orăsenesti si comunale, în vederea aprobării de către presedintele comitetului judetean pentru situatii de urgentă;

d) coordonează tehnic actiunile pentru gestionarea situatiilor de urgentă generate de incendiile la fondul forestier national, asigurând legăturile cu Comitetul ministerial pentru situatii de urgentă si Centrul operativ pentru situatii de urgentă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, conform sistemului informational operativ;

e) asigură consultanta de specialitate, în cadrul comitetului judetean pentru situatii de urgentă, pentru cuprinderea în bugetele locale a cheltuielilor necesare constituirii si completării stocurilor de materiale si mijloace de apărare pentru situatii de urgentă generate de incendii la fondul forestier national;

f) asigură, în colaborare permanentă cu centrul operational al inspectoratului judetean pentru situatii de urgentă, întocmirea rapoartelor operative zilnice, a rapoartelor de sinteză atât în timpul situatiilor de urgentă, cât si după încetarea acestora, precum si transmiterea lor la Centrul operativ pentru situatii de urgentă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

g) participă, în comisia stabilită de comitetul judetean pentru situatii de urgentă, la evaluarea si stabilirea pagubelor produse de incendii la fondul forestier national.

Art. 16. - Pentru monitorizarea incendiilor de pădure si efectelor negative ale acestora, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale (inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare si Regia Natională a Pădurilor - Romsilva) are următoarele obligatii principale în activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare:

a) elaborează strategia privitoare la apărarea împotriva incendiilor în domeniul activitătilor specifice fondului forestier national si asigură aplicarea acesteia;

b) Îndrumă si controlează activitatea de prevenire si stingere a incendiilor prin cadre tehnice special numite pentru îndeplinirea acestor atributii;

c) include în prescriptiile tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, instalatiilor, echipamentelor si utilajelor, pe care le emite, toate măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor, cu acordul Ministerului Administratiei si Internelor (Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă) si al Directiei de avizare a documentatiei si proiectelor din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

d) la avizarea documentatiilor tehnico-economice, verifică modul în care au fost respectate prevederile normelor, standardelor si prescriptiilor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, în domeniul constructiilor si amenajării pădurilor;

e) propune în planurile economice si financiare - anuale si de perspectivă - fondurile necesare dotării cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si realizării măsurilor de prevenire si stingere a incendiilor;

f) cu sprijinul Departamentului Aviatiei Civile solicită, pe bază de contract, în perioadele critice, aeronave pentru actiunile de patrulare în zonele împădurite, cu scop de depistare, localizare si alarmare, precum si pentru conducerea actiunilor de stingere a incendiilor de pădure;

g) verifică includerea în planul de protectie împotriva incendiilor a punctelor vulnerabile la incendii în cadrul fondului forestier si a măsurilor pentru solutionarea stărilor de pericol;

h) Întocmeste planul de interventie a fortelor si mijloacelor la incendiile de proportii, catastrofe si calamităti;

i) stabileste, potrivit dispozitiilor legale, responsabilitătile si modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în unitătile din subordine;

j) elaborează planurile tematice de instruire pentru ^ situatii de urgentă a serviciilor publice de voluntari din unitătile subordonate ministerului si asigură difuzarea acestora;

k) stabileste atributiile si sarcinile ce revin compartimentelor si persoanelor din structura aparatului central al ministerului, privind prevenirea si stingerea incendiilor;

l) stabileste unitătile din subordine la care îndrumarea si controlul activitătii de prevenire si stingere a incendiilor se asigură prin cadre tehnice special numite, atributiile si modul de lucru ale acestora, în functie de complexitatea problemelor si de vulnerabilitatea la incendii;

m) asigură, cu sprijinul Ministerului Administratiei si Internelor (Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă), atestarea cadrelor tehnice din minister, inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare, Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, structurile silvice private autorizate si a personalului tehnic al operatorilor economici, cu atributii de îndrumare, control si constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor de pădure;

n) asigură, cu sprijinul Ministerului Administratiei si Internelor (Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă) si cu aportul Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesională, pregătirea si calificarea în meseriile specifice a persoanelor ce se încadrează în serviciile publice voluntare pentru situatii de urgentă din unitătile subordonate.

Art. 17. - Pentru monitorizarea incendiilor de pădure si efectelor negative ale acestora, inspectorii-sefi ai inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare si directorii directiilor silvice din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva au următoarele obligatii principale în activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare:

a) să stabilească, prin dispozitii scrise, responsabilitătile si modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în raza de activitate a inspectoratului, respectiv a directiei silvice pe care o conduc, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări si să le aducă la cunostintă salariatilor, utilizatorilor si oricărei persoane interesate;

b) să asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu în raza de activitate a inspectoratului, respectiv a directiei silvice pe care o conduc, si să justifice autoritătilor competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura si nivelul riscurilor;

c) să obtină avizele si autorizatiile de prevenire si stingere a incendiilor, prevăzute de lege;

d) să întocmească si să actualizeze permanent lista cu substantele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea acestora sub orice formă, cu mentiuni privind: proprietătile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metode de prim ajutor, substante pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

e) să elaboreze instructiunile de apărare împotriva incendiilor si să stabilească sarcinile ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de muncă;

f) să verifice că atât salariatii, cât si persoanele din exterior, care desfăsoară activităti în raza de activitate a inspectoratului, respectiv a directiei silvice pe care o conduc, primesc, cunosc si respectă instructiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;

g) să stabilească un număr de persoane cu atributii privind punerea în aplicare, controlul si supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

h) să asigure mijloacele tehnice corespunzătoare si personalul necesar interventiei în caz de incendiu, precum si conditiile de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activitătii si mărimea inspectoratului sau directiei silvice;

i) să asigure întocmirea planurilor de interventie si conditiile pentru ca acestea să fie operationale în orice moment;

j) să asigure contractele, întelegerile, angajamentele, conventiile si planurile necesare corelării, în caz de incendiu, a actiunii tortelor si mijloacelor proprii cu cele ale inspectoratului pentru situatii de urgentă si cu ale serviciilor publice voluntare pentru situatii de urgentă ce pot fi solicitate în ajutor; să permită accesul acestora în raza de activitate a inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare sau a directiei silvice din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva pe care o conduc, în scop de recunoastere, de instruire sau de antrenament, si să participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate;

k) să asigure si să pună în mod gratuit la dispozitie fortelor chemate în ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protectie individuală, substantele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare sau a directiei silvice din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva pe care o conduc, precum si medicamentele si antidotul necesare acordării primului ajutor;

l) să prevadă fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor si să asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor în raza de activitate a inspectoratului, respectiv a directiei silvice pe care o conduc;

m) să stabilească si să transmită către operatorii economici din raza de activitate a inspectoratului, respectiv a directiei silvice pe care o conduc, precum si către tertii interesati regulile si măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile

previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor respective.

Art. 18. - Dacă inspectorii-sefi ai inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare si directorii directiilor silvice din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva nu îsi pot îndeplini, cu mijloacele si personalul proprii, obligatiile prevăzute la art. 17 lit. b), e) si h), acestia sunt obligati să încheie contracte sau conventii cu persoane fizice sau juridice, caz în care vor asigura acestora toate informatiile si conditiile necesare realizării scopurilor propuse.

Art. 19. - (1) În toate cazurile, salariatii desemnati potrivit art. 17 trebuie să aibă competenta profesională si, după caz, mijloacele tehnice de interventie, la nivelul de performantă prevăzut de reglementările specifice.

(2) Inspectorii-sefi ai inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare, respectiv directorii directiilor silvice, sunt obligati să acorde salariatilor desemnati potrivit art. 17 timpul necesar executării atributiilor stabilite.

Art. 20. - Acesti salariati asigură confectionarea si echiparea hărtilor la scara 1:50000 si 1:20000 pentru utilizarea specială în actiunea de apărare împotriva incendiilor. Hărtile se vor întocmi la nivel de inspectorate teritoriale de regim silvic si de vânătoare, respectiv de directie silvică, ocol silvic si brigadă silvică, iar pentru canton - extras din hartă pentru zona respectivă. Pentru aceasta se informează Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale despre desfăsurarea activitătii de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 21. - Pentru monitorizarea incendiilor de pădure si efectelor negative ale acestora sefii structurilor silvice autorizate - ocoale silvice private (în cazul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare) si sefii ocoalelor silvice din cadrul directiilor silvice (în cazul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva) au următoarele obligatii principale în activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare:

a) organizează, îndrumă si controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor în păduri si în toate locurile de muncă din raza de activitate a ocolului pe care îl conduc si completează si reactualizează organizarea activitătii de apărare împotriva incendiilor, în cazul modificării situatiei din ocol;

b) organizează si asigură instruirea întregului personal din subordine privind cunoasterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor si modul practic de actiune în caz de incendiu si verifică sistematic cum se realizează această instruire, asigurând procurarea materialelor si mijloacelor necesare desfăsurării activitătii instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor;

c) organizează controlul sistematic al respectării normelor de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor din raza de activitate a ocolului pe care îl conduc, asigurând înlăturarea operativă a stărilor de pericol, cauzelor de incendiu si a celorlalte nereguli în activitatea de apărare împotriva incendiilor;

d) asigură, conform normelor, dotarea tuturor locurilor de muncă cu instalatii, utilaje, aparate, echipamente de protectie si substante chimice necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor, precum si cu alte sisteme si dispozitive de protectie împotriva incendiilor; asigură mentinerea în stare de functionare permanentă a acestor dotări si efectuarea la timp a întretinerilor, reviziilor, verificărilor si reparatiilor, tinând evidenta tuturor mijloacelor de protectie si stingere a incendiilor din raza de activitate a ocolului pe care îl conduc;

e) îndeplinesc la termen obligatiile si măsurile ce le revin din planul de apărare împotriva incendiilor, din cel de organizare a interventiei la păduri, precum si celelalte sarcini privind prevenirea si stingerea incendiilor, stabilite de conducerea inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare, respectiv a directiei silvice;

f) asigură permanenta la sediul ocolului silvic, îndeosebi în perioadele critice, a personalului instruit privind cunoasterea măsurilor necesare de luat în caz de incendiu si raportează conducerii inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare, respectiv a directiei silvice, evenimentele ce se produc;

g) Întocmesc si reactualizează permanent planul de mobilizare-alarmare pentru ocolul silvic;

h) echipează hărtile ocolului silvic, necesare pentru actiune în cazul interventiilor de stingere a incendiilor în pădure si pentru actiunile de control si patrulare preventivă, în cadrul planului de protectie împotriva incendiilor;

i) verifică permanent starea constructiilor proprii si a obiectivelor altor detinători, situate în perimetrul sau imediata apropiere a fondului forestier, modul de întretinere a acestora si respectarea măsurilor de prevenire si stingere a incendiilor, analizează periodic modul de îndeplinire a obligatiilor ce le revin;

j) întocmesc, împreună cu persoanele cu atributii de îndrumare, control si constatare a încălcărilor legii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, planul de protectie împotriva incendiilor, controlează si asigură respectarea si îndeplinirea la termen a pevederilor si sarcinilor prevăzute în acest plan;

k) stabilesc si urmăresc măsurile de prevenire si stingere a incendiilor, ce vor trebui respectate si aplicate de către angajatii operatorilor economici, culegătorii de fructe, apicultori, paznicii pastorali si alte persoane ce desfăsoară activităti sezoniere în apropierea zonelor împădurite sau în fondul forestier.

Art. 22. - Îndrumarea si controlul activitătii de prevenire si stingere a incendiilor de către inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare si directiile silvice din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor se exercită prin cadre tehnice special numite pentru îndeplinirea acestor atributii.

Art. 23. - Pentru rezolvarea operativă a unor probleme de prevenire si stingere a incendiilor, cadrele tehnice special numite se subordonează functional direct conducătorului inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare, respectiv directorului directiei silvice.

Art. 24. - (1) Cadrele tehnice special numite răspund, potrivit competentei ce o au, de îndrumarea si controlul tehnic de specialitate al întregii activităti de prevenire si stingere a incendiilor în cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare, respectiv al directiilor silvice din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.

(2) Cadrele tehnice prevăzute la alin. (1) au următoarele atributii principale:

a) studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire si stingere a incendiilor în ocoalele silvice (private sau de stat) pe care le controlează, verifică aplicarea lor în practică si fac propuneri pentru completarea, reactualizarea si îmbunătătirea acestora;

b) studiază pericolul de incendiu prezentat de tehnologiile de fabricatie, instalatiile de productie din ocoalele silvice (private sau de stat), materiile prime si auxiliare, produsele semifabricate si finite, precum si măsurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice, propunând îmbunătătirea acestora;

c) acordă asistentă tehnică de specialitate conducătorilor ocoalelor silvice (private sau de stat) În organizarea si desfăsurarea activitătii de prevenire si stingere a incendiilor si verifică îndeplinirea măsurilor stabilite de acestia pentru apărarea împotriva incendiilor, a vietii oamenilor si a bunurilor detinute de unităti;

d) îndrumă si controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor, acordă asistentă tehnică de specialitate la întocmirea, completarea si reactualizarea planurilor de apărare împotriva incendiilor si urmăresc îndeplinirea la termen si de calitate a măsurilor stabilite;

e) îndrumă si controlează activitatea serviciilor publice voluntare pentru situatii de urgentă, acordă sprijin la întocmirea si pregătirea programului de instruire a acestora;

f) execută, pe baza planificării aprobate, controale tehnice de prevenire a incendiilor la obiectivele în exploatare si în curs de executie din ocoalele silvice (private sau de stat), verificând respectarea prevederilor normelor, normativelor si ale altor prescriptii tehnice, precum si îndeplinirea măsurilor de protectie împotriva incendiilor, stabilind măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor si aplicarea întocmai a prevederilor legale;

g) verifică modul de întretinere si functionare a masinilor, instalatiilor, utilajelor, aparatelor si mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si cunoasterea de către personalul încadrat în muncă a modului de utilizare a acestora. Tin evidenta mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si asigură comunicarea acestor date inspectorului-sef al inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare, respectiv directorului directiei silvice;

h) urmăresc respectarea normelor, normativelor si a altor prescriptii tehnice de prevenire si stingere a incendiilor la elaborarea documentatiilor tehnice ale noilor investitii, obtinerea avizelor/autorizatiilor legale, executarea acestora si darea lor în exploatare, precum si la efectuarea reviziilor si reparatiilor la constructiile ce prezintă pericol de incendiu, inclusiv pe timpul repunerii lor în functiune;

i) acordă sprijin si asistentă tehnică de specialitate pentru înlăturarea unor stări de pericol sau pentru solutionarea unor probleme deosebite din domeniul prevenirii incendiilor survenite în ocoalele silvice (private sau de stat), precum si la efectuarea unor interventii la instalatiile cu pericol de incendiu aflate în functiune. Informează imediat conducerea inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare, respectiv a directiei silvice, asupra unor stări de pericol iminent de incendiu constatate si raportează măsurile luate;

j) participă la organizarea si desfăsurarea în ocoalele silvice (private sau de stat) a activitătii de educare pentru prevenirea incendiilor si la instruirea personalului încadrat în muncă, executând nemijlocit activităti de popularizare a prevederilor legale, dezbaterea cu personalul a abaterilor în respectarea normelor, precum si a învătămintelor desprinse în urma unor incendii si evenimente ce au avut loc;

k) participă la actiunile de stingere a incendiilor, desfăsurate în ocoalele silvice (private sau de stat), precum si la cercetarea acestora. Tin evidenta incendiilor, începuturilor de incendii si a altor evenimente urmate de incendii, exploatează concluziile si învătămintele desprinse din acestea si asigură comunicarea datelor referitoare la incendiile si începuturile de incendii produse;

l) participă la actiunile de prevenire si stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, schimburi de experientă, consfătuiri, analize etc), organizate de inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare (sau de directiile silvice), de inspectoratele judetene pentru situatii de urgentă sau de către alte organe împuternicite prin lege, si fac propuneri pentru organizarea unor astfel de actiuni;

m) urmăresc includerea în planurile economice si financiare anuale si de perspectivă a fondurilor necesare dotării ocoalelor silvice (private sau de stat) cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si pentru realizarea măsurilor de protectie împotriva incendiilor stabilite;

n) urmăresc realizarea sau procurarea mijloacelor si materialelor necesare desfăsurării activitătii instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor la ocoalele silvice (private sau de stat) si la locurile de muncă, precum si modul de utilizare si întretinere a acestora;

o) fac propuneri pentru completarea si reactualizarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor si a temelor din programele de învătământ ale scolilor cu profil de silvicultură, precum si ale cursurilor de calificare si perfectionare a personalului încadrat în muncă. Verifică, de asemenea, modul cum se prezintă temele stabilite si participă la tinerea unor astfel de teme;

p) fac propuneri pentru generalizarea experientelor pozitive obtinute în activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si întocmesc materialele în acest sens pentru organele de presă, precum si pentru diferite actiuni (instructaje, consfătuiri etc);

q) aplică sau fac propuneri, potrivit prevederilor legale si competentelor stabilite, pentru recompense ori sanctiuni în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.

Art. 25. - Cadrele tehnice special numite în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pe lângă atributiile prevăzute mai sus, au si următoarele obligatii:

a) întocmesc, cu avizul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, planurile tematice de instruire a serviciilor publice voluntare pentru situatii de urgentă si asigură difuzarea lor;

b) participă la actiunile comune de prevenire si stingere a incendiilor, organizate în subunitătile subordonate împreună cu organele Ministerului Administratiei si Internelor si alte organe centrale;

c) asigură informarea operativă reciprocă între minister si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă asupra problemelor de prevenire si stingere a incendiilor;

d) fac propuneri si coordonează elaborarea normelor, normativelor si a altor prescriptii tehnice de prevenire si stingere a incendiilor;

e) colaborează cu media pentru popularizarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 26. - Pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin, cadrele tehnice special numite la minister si în cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare, respectiv al directiilor silvice din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, sunt obligate:

a) să-si planifice, potrivit metodologiei stabilite, întreaga activitate ce o desfăsoară;

b) să întocmească, potrivit metodologiei stabilite cu prilejul controalelor ce le execută, documente de control ori, după caz, să înscrie măsurile în registrul unic de control;

c) să colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare, respectiv al directiilor silvice din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, cu alti specialisti în îndeplinirea atributiilor si în solutionarea problemelor de prevenire si stingere a incendiilor din ocoalele silvice (private sau de stat);

d) să informeze operativ factorii interesati asupra modului de solutionare a problemelor de prevenire si stingere a incendiilor si să urmărească îndeplinirea măsurilor stabilite în acest scop.

Art. 27. - În zonele afectate de incendii de pădure se va trece, atunci când este cazul, la evacuarea populatiei, animalelor sau bunurilor periclitate. Actiunea de evacuare a populatiei, animalelor sau bunurilor periclitate se va realiza atunci când incendiile de pădure se extind si la localitătile, fermele etc. limitrofe fondului forestier. Evacuarea va fi realizată de Ministerul Administratiei si Internelor împreună cu autoritătile administratiei publice locale.

Art. 28. - (1) Localizarea incendiilor de pădure este realizată de personalul de teren din subordinea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva (pentru pădurile proprietate publică a statului) si de personalul de teren al structurilor silvice autorizate (pentru fondul forestier national pe care acestea îl administrează).

(2) Imediat ce se localizează un astfel de incendiu de pădure va fi anuntată persoana responsabilă cu protectia si stingerea incendiilor (PSI) din cadrul ocolului silvic care administrează pădurea respectivă. Această persoană va anunta la rândul său cadrele tehnice responsabile din cadrul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare sau al directie silvice, după caz, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, serviciile publice de voluntari pentru situatii de urgentă, operatorii economici care îsi desfăsoară activitatea în zona respectivă si întregul personal de teren al ocolului silvic.

(3) Stingerea incendiilor va fi făcută prin efortul comun ai tuturor factorilor mentionati anterior, utilizându-se toate sursele de apă disponibile din zona afectată.

Art. 29. - (1) Asigurarea transportului tuturor factorilor mentionati la art. 28 si a mijloacelor de interventie se va face cu mijloacele de transport ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă, cu mijloacele de transport ale serviciilor publice voluntare pentru situatii de urgentă si cu mijloacele de transport ale ocolului silvic pe raza căruia s-a declansat incendiul de pădure (pentru personalul de teren din cadrul acestuia).

(2) Transportul se face pe drumurile forestiere existente (în functie de accesibilitatea zonei afectate), astfel încât fortele de interventie să ajungă într-un timp cât mai scurt la locul unde s-a produs incendiul.

(3) Asigurarea transportului persoanelor evacuate, al animalelor si al bunurilor periclitate se va face cu mijloacele de transport ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale (în fapt cu mijloacele de transport ale unitătilor subordonate acestui minister din zona respectivă) si cu mijloacele de transport detinute de administratiile publice locale (din zona afectată).

Art. 30. - (1) Asigurarea apei si hranei pentru persoanele evacuate sau afectate în urma incendiilor de pădure va fi realizată de Ministerul Administratiei si Internelor sau de administratia publică locală în primele 72 de ore de la evacuare.

(2) Dacă situatia este de asa natură încât evacuarea depăseste 72 de ore, asigurarea apei si hranei pentru persoanele evacuate va fi făcută de Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

(3) Asigurarea apei si hranei pentru animalele evacuate se va face de către unitătile specializate din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, aflate în zona afectată de incendiile de pădure sau în apropierea acestora.

Art. 31. - Incendiile de pădure nu produc efecte de poluare sau de contaminare cu diferite substante chimice.

Art. 32. - Asigurarea bazei materiale pentru realizarea functiilor de sprijin mentionate anterior (evacuarea populatiei, animalelor sau bunurilor periclitate, localizarea si stingerea incendiilor de pădure, asigurarea transportului fortelor si mijloacelor de interventie, persoanelor evacuate si altor resurse, asigurarea apei si hranei pentru persoanele si animalele evacuate sau afectate) va fi realizată prin efortul conjugat al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, al Ministerului Administratiei si Internelor si al administratiei publice locale.

Art. 33. - (1) Reabilitarea suprafetelor de pădure afectate de incendii va fi sarcina ocoalelor silvice (de stat sau private) care au administrat suprafata de pădure afectată.

(2) Această reabilitare se va face, în special, prin împăduriri cu specii din tipul natural fundamental de pădure, numai după îndepărtarea trunchiurilor arse si aplicarea de amendamente.

Art. 34. - Persoanele fizice si juridice care au în proprietate sau în folosintă terenuri din fondul forestier national au obligatia să participe la actiunile de prevenire si stingere a incendiilor la fondul forestier national.

Art. 35. - Măsurile de interventie operativă se realizează în mod unitar, pe baza planurilor de apărare împotriva incendiilor, ce se elaborează pe judete si localităti, acolo unde există un asemenea factor de risc.

Art. 36. - Elaborarea planurilor de apărare împotriva incendiilor se va face cu luarea în considerare a planurilor de amenajare a teritoriului si a restrictionării regimului de constructii în zonele limitrofe fondului forestier national.

 

SUBCAPITOLUL 1

Reguli si măsuri de prevenire a incendiilor de pădure

 

SUBCAPITOLUL 1.1

Reguli si măsuri de prevenire si stingere a incendiilor în arborele

 

SECTIUNEA A

Măsuri organizatorice

 

Art. 37. - Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, prin directiile silvice, si inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare, prin ocoalele silvice private din raza lor de activitate, vor desfăsura permanent actiuni instructiv-educative privind măsurile de prevenire a incendiilor de pădure. Acestea se vor putea realiza prin:

a) sensibilizarea opiniei publice la actiunea distructivă a focului si a caracterului fragil al pădurii în fata focului;

b) ridicarea constiintei individuale asupra responsabilitătii civice a fiecărui cetătean pentru salvarea si păstrarea patrimoniului forestier, colaborându-se cu organele silvice la actiunile de prevenire si stingere a incendiilor de pădure;

c) respectarea de către întreaga populatie a normelor de protectie a pădurilor împotriva incendiilor, angajarea în actiunile de observare si anuntarea operativă a incendiilor declansate si participarea efectivă la stingerea acestora;

d) promovarea relatiilor cu toate organele si organizatiile locale administrative si obstesti în vederea realizării unor măsuri eficiente de prevenire si stingere a incendiilor de pădure;

e) efectuarea unor manifestări instructiv-educative specifice, pentru populatia din zonele limitrofe pădurii (filme, conferinte, instructaje, emisiuni de radio si de televiziune);

f) se vor întreprinde actiuni de instruire privind măsurile de prevenire a incendiilor de pădure (periodic si ori de câte ori se iveste ocazia) cu muncitorii din unitătile de exploatare a pădurilor, cu personalul de serviciu de la cabanele limitrofe pădurii, cu conducătorii auto, cu cei care culeg fructe si plante medicinale, cu stuparii care ies în pastoral, cu paznicii vitelor care păsunează în preajma pădurii, cu muncitorii silvici, cu turistii si elevii care sunt în vacantă, în tabere etc;

g) se vor lua măsuri împreună cu unitătile ce detin obiective în fondul forestier national, pentru prevenirea si stingerea incendiilor în zonele de activitate ale acestora;

h) Regia Natională a Pădurilor - Romsilva si ocoalele silvice private vor confectiona, în conditiile legii, pe plan centralizat, respectiv local, afise cu continut si imagini sugestive privind prevenirea incendiilor de pădure si vor lua măsuri pentru răspândirea acestora.

Art. 38. - Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, prin directiile silvice, si inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare, pentru celelalte structuri silvice autorizate din raza lor de activitate (ocoale silvice private), vor realiza planificarea, organizarea, executarea si controlul efectuării unor actiuni de patrulare pe bază de grafic si în mod sustinut în perioadele de secetă si în zilele nelucrătoare.

Art. 39. - Pe baza planurilor de protectie împotriva incendiilor, împreună cu Departamentul Aviatiei Civile, se vor organiza actiuni de patrulare aeriană, pentru observarea si alarmarea incendiilor, în perioadele secetoase si în zonele cu grad mare de periclitate.

Art. 40. - În lunile februarie-martie si septembrie- octombrie, ce preced perioadele critice de producere a incendiilor la fondul forestier national, si în perioadele de maximă afluentă turistică se vor curăta uscăturile din apropierea constructiilor (cantoane, cabane turistice) si se va asigura întretinerea liniilor izolatoare, somiere si parcelare.

Art. 41. - Directiile si ocoalele silvice din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, precum si celelalte structuri silvice autorizate (ocoale silvice private) vor revizui si vor completa locurile admise în pădure pentru popas, pentru fumat si parcare a autovehiculelor în pădurile de agrement si de interes turistic, marcându-le si amenajându-le corespunzător, în scopul atragerii turistilor în zone cu organizare adecvată.

Art. 42. - Se vor stabili si marca drumurile permise circulatiei autovehiculelor. Pe drumurile interzise se montează bariere si indicatoare corespunzătoare.

Art. 43. - În toate pădurile si, în special, în fondurile forestiere de vânătoare de interes deosebit în care se interzic circulatia autovehiculelor si folosirea surselor ce produc zgomote, în functie de necesităti, se vor marca si delimita „zone de liniste".

Art. 44. - La intrarea în pădure si pe traseele turistice se vor plasa panouri si pancarte cu texte adecvate privind prevenirea si stingerea incendiilor de pădure.

Art. 45. - Se asigură o colaborare strânsă cu primăriile, cu inspectoratele judetene pentru situatii de urgentă si cu serviciile publice voluntare pentru situatii de urgentă pentru interventia operativă si eficientă în cazuri critice.

Art. 46. - Pentru activitatea de păsunat în pădure se va tine o evidentă strictă a autorizatiilor sau contractelor, în scopul verificării si controlului privind respectarea prevederilor măsurilor de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 47. - Pentru activitatea de recoltare a fructelor de pădure, la cantoanele silvice se va tine evidenta muncitorilor si a sectoarelor de activitate a acestora. Se va face totodată instruirea muncitorilor, pe bază de semnătură, asupra cunoasterii măsurilor privind prevenirea si stingerea incendiilor de pădure.

 

SECTIUNEA B

Măsuri silviculturale

 

Art. 48. - Pentru prevenirea declansării incendiilor de pădure, tinându-se seama de conditiile ecologice, se vor respecta următoarele:

a) plantatiile de răsinoase se vor crea în amestec cu foioase acolo unde conditiile bioecologice permit aceasta, în aceleasi conditii-pe marginea masivelor de răsinoase- schemele de împădurire pentru viitoarele împăduriri vor avea prevăzută o bandă de 4-8 rânduri de foioase sau larice;

b) lizierele trupurilor de pădure ce se vor crea vor fi închise cu vegetatie densă verde, arbustivă;

c) liniile somiere să fie cultivate si întretinute, astfel încât să constituie benzi de prevenire a extinderii eventualelor incendii si să satisfacă si nevoile sectorului cinegetic;

d) amestecul speciilor în culturile ce se vor crea se va face conform cerintelor bioecologice;

e) la operatiunile culturale se va urmări scoaterea materialului rezultat, pentru diminuarea potentialului de combustie în cazul unui eventual incendiu;

f) pe marginea drumurilor, a soselelor, a căilor ferate (normale sau forestiere) ce trec prin păduri, se vor amenaja benzi izolatoare în zonele care prezintă pericol de incendiu, prin îndepărtarea litierei si a resturilor combustibile, pe o lătime de 5-10 m pe care este interzisă depozitarea materialului combustibil (vegetatie ierboasă uscată, gunoaie, lichide inflamabile etc);

g) în pădure se va asigura o stare corespunzătoare de igienă prin extragerea arborilor uscati, lâncezi, rupti sau doborâti de vânt.

Art. 49. - În pădure sunt interzise accesul autovehi­culelor proprietate personală pe drumurile forestiere, arderea resturilor vegetale rezultate din curătarea păsunilor si a terenurilor agricole limitrofe la o distantă mai mică de 100 m de liziera pădurii, fumatul si focul deschis în afara locurilor special amenajate sau aruncarea la întâmplare a tigărilor si chibriturilor aprinse, precum si instalarea corturilor, a autoturismelor si a suprafetelor de picnic.

 

SUBCAPITOLUL 1.2

Reguli si măsuri specifice de prevenire a incendiilor în lucrările de amenajare a pădurilor

 

Art. 50. - Prin proiectele de amenajare a pădurilor se vor preciza măsuri si mijloace de protectie împotriva incendiilor.

Art. 51. - Se va stabili ca sarcină obligatorie pentru toate ocoalele silvice realizarea de linii somiere cultivate si liziere compactizate prin culturi arbustive dense, pentru izolarea pădurii de zonele limitrofe si apărarea în fata unui eventual incendiu.

Art. 52. - La proiectarea si construirea drumurilor forestiere se va avea în vedere ca acestea să servească si scopului de apărare a pădurilor din zona respectivă împotriva incendiilor. Aceste drumuri vor îndeplini conditiile de carosabilitate si pentru autovehiculele pompierilor.

Art. 53. - Prin proiectele de amenajare vor fi prevăzute zonele accesibile în care se vor putea realiza depozite de apă pe văile principale prin bararea cursurilor de apă.

Art. 54. - Ocoalele silvice vor fi dotate cu hărti topografice la scara 1:5000 si 1:20000 cu scop special de apărare contra incendiilor si care vor face parte din planul de interventie. Pe aceste hărti vor fi marcate de către ocoalele silvice următoarele:

a) punctele de apă pe firul văilor permanente, de unde se pot aproviziona masinile si utilajele de stingere în caz de incendiu. Se tine seama că pentru un versant sunt necesari circa 100-150 m3 apă;

b) drumurile de acces, cu însemne asupra gradului de carosabilitate;

c) suprafetele si zonele destinate turismului, cu însemne asupra locurilor de foc si a punctelor de apă pentru turisti;

d) sediile de ocoale, de brigăzi si cantoane silvice, linii parcelare si somiere;

e) vecinătătile unitătilor de interventie în caz de incendii si punctele de sprijin pe care se poate conta în caz de incendiu (serviciile publice voluntare pentru situatii de urgentă, unităti ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă);

f) obiectivele altor operatori economici care îsi desfăsoară activitatea în fondul forestier.

Ari. 55. - Vor fi analizate cu discernământ formulele si schemele de împădurire, tinându-se seama de sensibilitatea la foc a speciilor forestiere si de cerintele bioecologice ale acestora.

Art. 56. - În lungul traseelor ce delimitează zona pastorală de zona forestieră se vor săpa santuri de 0,5 m lătime pe curba de nivel, cu scopul atât de limitare a extinderii incendiilor, cât si pentru evitarea formării de ogase prin dirijarea apelor din precipitatii si din pâraiele ce traversează versantii.

 

SUBCAPITOLUL 1.3

Reguli si măsuri specifice de prevenire a incendiilor în pepiniere si răchitării

 

Art. 57. - Pepinierele si răchităriile instalate în incinta pădurii vor avea un regim aparte de cele din afara pădurii.

Art. 58. - În jurul pepinierelor si al răchităriilor se va crea o bandă de sol de 2 m lătime permanent mineralizată, putând fi folosită si ca drum de acces si ca linie izolatoare pentru incendii.

Art. 59. - Drumurile, aleile si potecile vor fi întretinute în tot cursul anului.

Art. 60. - Clădirile pentru locuinte, dormitoarele si anexele pentru animale vor fi izolate de pădure prin benzi mineralizate, de minimum 5 m lătime.

Art. 61. - Hidrantii pentru stropire vor fi permanent echipati si pentru stingerea incendiilor.

Art. 62. - Muncitorii vor fi instruiti si testati periodic asupra cunostintelor si sarcinilor ce le revin în cazul incendiilor.

Art. 63. - După recoltarea productiei, puietii se vor pune la sant, iar răchita va fi cât mai urgent expediată beneficiarilor.

Art. 64. - Depozitele de răchită vor fi izolate de pădure sau de clădirile din incintă prin benzi de teren mineralizate.

 

SUBCAPITOLUL 1.4

Reguli si măsuri specifice de prevenire a incendiilor în parchetele de exploatare

 

Art. 65. - Pentru prevenirea si stingerea incendiilor de pădure în parchetele de exploatare se vor respecta toate regulile prevăzute de normativele în vigoare.

Art. 66. - În devizele de parchet ce se întocmesc înainte de începerea exploatării se prevăd toate lucrările si materialele necesare pentru prevenirea incendiilor, anexându-se si o schită de plan cuprinzând obiectivele care reclamă măsurile speciale de prevenire si stingere a incendiilor, directiile si drumurile de acces în parchet, limitele si vecinătătile parchetului (arborete de răsinoase, foioase etc), constructiile aferente definitive (cabane) sau provizorii (garaje, bucătării etc).

Art. 67. - Normele de prevenire si stingere a incendiilor trebuie respectate indiferent de felul tratamentului (tăieri rase, succesive, progresive, de igienă etc.) sau de structura arboretelui (răsinoase, foioase sau amestec).

Art. 68. - Cabanele si constructiile temporare din parchet vor fi izolate de pădure cu o bandă de 10 m lătime de pe care se va defrisa toată vegetatia.

Art. 69. - Parchetele de exploatare vor fi izolate de restul pădurii printr-o bandă izolatoare perimetrală de 10 m, care se va mineraliza. Această bandă va putea constitui drum de acces si o eventuală bază de lansare a contrafocului în cazul unui eventual incendiu de proportii.

Art. 70. - La recoltarea materialului lemnos din pădure, indiferent de natura produselor, se va acorda deosebită atentie prevenirii incendiilor în perioadele secetoase.

Art. 71. - Materialul lemnos ce se depozitează în parchete se va stivui pe solul curătat de toate materialele combustibile.

Art. 72. - Materialul lemnos depozitat pe platformele din cuprinsul parchetelor va fi ritmic transportat, eventualele stocuri fiind stivuite ordonat. Nu se va mentine în aceste depozite material de răsinoase necojit în perioada 1 aprilie - 1 octombrie.

Art. 73. - Scoaterea materialului lemnos din pădure se face numai pe traseele stabilite de organele silvice.

Art. 74. - Lucrările de exploatare vor fi permanent supravegheate si inspectate periodic de organele silvice, accentuându-se asupra respectării măsurilor prevăzute de normele de prevenire si stingere a incendiilor de pădure.

Art. 75. - Scoaterea si transportul lemnului din parchete si curătarea parchetelor trebuie să decurgă în paralel. Finalizarea exploatării trebuie să constituie si finalizarea celorlalte operatiuni.

Art. 76. - Se vor aduna si scoate toate resturile de exploatare din parchete.

Art. 77. - Cosurile de fum ale constructiilor din pădure vor fi dotate cu grătare (site) parascântei.

Art. 78. - La manipularea furajelor pentru animalele de muncă din parchete se vor avea în vedere următoarele:

a) toate resturile de furaje rezultate în urma transporturilor sau a manipulării lor se vor strânge si îndepărta;

b) pentru micsorarea suprafetelor de depozitare si a pericolului de foc se recomandă folosirea de furaje balotate si în cantităti necesare pentru 2-3 zile;

c) manipularea furajelor se va face numai la lumina zilei.

Art. 79. - În conditiile lipsei de curent electric, se vor folosi în încăperile de locuit numai lămpi de petrol cu glob de sticlă.

Art. 80. - Grătarele si cenusarele locomotivelor vor fi închise pe parcursul drumului prin pădure.

Art. 81. - Depozitarea carburantilor si lubrifiantilor pentru utilajele folosite în exploatarea parchetelor (tractoare, ferăstraie mecanice, funiculare etc.) se va face în depozite special amenajate, respectându-se prevederile de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 82. - Transportarea carburantilor de la depozite în locul de muncă se va face în canistre metalice.

Art. 83. - Alimentarea utilajelor cu combustibil se va face cu pâlnii si pompe si nu prin turnarea directă din butoaie, având grijă ca lichidul inflamabil să nu curgă pe jos.

Art. 84. - Utilajele cu motoare cu ardere ce se folosesc în exploatare vor fi prevăzute cu site parascântei la conductele de esapament.

Art. 85. -  În parchetele de exploatare se va organiza un sistem de alertare în caz de incendiu, care să fie cunoscut de toti muncitorii.

Art. 86. - Mangalizarea lemnului se va face în bocse special amenajate în acest scop si amplasate la maximum 30 m de sursele de apă, pe locuri orizontale, putin productive.

Art. 87. - Izolarea de pădure a bocselor se face printr-o bandă de 10 metri lătime, mineralizată, iar pe o rază de 50 m se vor îndepărta toate materialele combustibile.

Art. 88. - Bocsele de mangalizare vor fi supravegheate permanent, iar acoperirea cu pământ va fi urmărită în mod special, atât la înfiintare, cât si în timpul arderii.

Art. 89. - (1) În parchetele de exploatare se interzic fumatul si lucrul cu foc deschis în afara locurilor special amenajate, folosirea de instalatii electrice sau de fortă, defecte sau improvizate, folosirea benzinei, motorinei sau a altor substante la lămpile de iluminat si mentinerea mult timp a materialului lemnos în depozitele intermediare.

(2) De asemenea, sunt interzise încărcarea mangalului nestins si nerăcit complet sau cu resturi de lemn insuficient carbonizate, precum si scoaterea mangalului din bocsă pe timp de viscol sau furtună.

 

SUBCAPITOLUL 2

Organizarea sistemului informational cu privire la anuntarea producerii incendiilor de pădure, inclusiv în zonele transfrontaliere

 

Art. 90. - Este necesară crearea unui sistem informational pentru anuntarea producerii incendiilor de pădure în timp util, astfel încât să se asigure evacuarea persoanelor, animalelor, bunurilor aflate în pericol si pentru o interventie rapidă si eficace a tuturor fortelor de interventie.

Art. 91. - Implementarea acestui sistem informational se va face la nivelul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare (pentru ocoalele silvice private din raza lor de activitate) si la nivelul directiilor silvice din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva (pentru ocoalele silvice din subordinea acesteia).

 

SUBCAPITOLUL 3

Reguli si măsuri specifice si operative de stingere a incendiilor de pădure, inclusiv în zonele transfrontaliere

 

Art. 92. - Pentru stabilirea conceptiei tactice de stingere a incendiilor de pădure se impun:

a) analiza situatiei reale, cunoasterea suprafetei cuprinse de incendiu, structura materialului combustibil, limitele în care se va extinde incendiul, posibilitătile de stăpânire a acestuia, mijloacele cele mai eficiente pentru fiecare limită, zonele cu intensitatea ce mai mare a focului si mijloacele necesare pentru diminuarea potentialului acestuia;

b) analizarea factorilor care favorizează extinderea si intensificarea incendiului, ora din zi în care se găseste, gradul de insolatie, viteza si directia vântului (în caz că nu este vânt, se va tine seama că noaptea si dimineata curentii de aer sunt descendenti - dinspre culme spre vale -, iar de la prânz până seara si îndeosebi când este insolatie puternică, bat brizele din vale - curenti ascendenti).

Art. 93. - Procedeele tehnice de stingere a incendiilor de pădure implică:

a) utilizarea celor mai eficiente mijloace de stingere si repartizarea celor mai mari forte pe directia si intensitatea

cea mai mare a focului si care să apere cele mai importante obiective (constructii, arborete etc);

b) dacă există un pârâu sau o vale, se va bara urgent cursul de apă si se va organiza un lant de găleti, care va sprijini eficient actiunea de stingere;

c) utilizarea aparatelor pulverizatoare măreste eficienta actiunii de stingere.

Art. 94. - Metodele de interventie în conditiile unui incendiu de pădure se stabilesc în functie de dimensiunea incendiului si felul acestuia (incendiu de litieră, coronament, în plantatii sau arboret, în păsune sau poiană, pe teren plan sau pe versant cu pantă mare sau redusă, pe culme de deal sau în vale etc).

Art. 95. - Incendiul de litieră va fi bătut cu măturoaie, palete de răchită împletită, cu lopeti si se va arunca pământ sau nisip pe focul ce înaintează, se va actiona cu stropitoarele si pulverizatoarele de apă si la câtiva metri în fata focului se va interveni pentru formarea unui baraj prin mineralizarea solului si încercarea aprinderii contrafocului.

Art. 96. - Contrafocul este cea mai eficientă metodă de limitare a extinderii incendiului prin faptul că reduce puterea radiantă a focului ce înaintează, iar barajul realizat prin eliminarea materialului combustibil opreste înaintarea focului principal.

Art. 97. - Incendiul de coronament implică angajarea unor forte si mijloace mai puternice si mai mari, întrucât acesta devine un incendiu de proportii.

Art. 98. - Stingerea unui incendiu de coronament se bazează pe interventia prin metode deosebite:

a) pe o linie transversală directiei de înaintare, la distantă apreciată astfel ca focul să nu surprindă muncitorii în plină actiune, se doboară urgent arborii pe distanta de 2-4 înăltimi de arboret, cu coroanele paralele cu directia de înaintare a focului;

b) cu cai si tractoare se scot arborii pe măsura doborârii lor în afara zonei cu pericol de incendiu si se curătă zona de uscături;

c) cu plugurile cu cai sau cu tractoare se mineralizează o bandă de 2-3 m lătime pe mijlocul benzii formate prin scoaterea arborilor si se încearcă aplicarea contrafocului;

d) echipe de muncitori, cu ajutorul paletelor si lopetilor, urmăresc si opresc răspândirea de frunze si lujeri aprinsi si dusi de curenti de aer, prin aceasta anihilând orice extindere a focului.

 

SUBCAPITOLUL 4

Criterii de dotare cu mijloace de stingere a incendiilor de pădure

 

Art. 99. - La stabilirea dotării directiilor silvice din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si a celorlalte structuri silvice autorizate (ocoale silvice private) cu mijloace pentru stingerea incendiilor de proportii în fondul forestier se va avea în vedere numărul de incendii simultane ce pot izbucni, în functie de suprafata împădurită.

Art. 100. - În functie de suprafata împădurită ce o administrează o directie silvică sau de un ocol silvic privat, se stabileste numărul de incendii simultane astfel:

- un incendiu la o suprafată de până la 150.000 ha;

- două incendii simultane la o suprafată cuprinsă între 150.000 si 300.000 ha;

- trei incendii simultane la o suprafată de peste 300.000 ha.

Art. 101. - Directia silvică sau ocolul silvic privat va organiza un număr de puncte întărite, dotate cu mijloace pentru combaterea incendiilor egal cu numărul de incendii simultane (un incendiu la o suprafată de 150.000 ha, două incendii simultane la o suprafată cuprinsă între 150.000 si 300.000 ha, trei incendii simultane la o suprafată de peste 300.000 ha), amplasate în cadrul ocoalelor silvice cu cea mai mare pondere forestieră si distribuite echilibrat în zona împădurită a directiei silvice sau a ocolului silvic privat.

Art. 102. - Punctele întărite de dotare vor fi de două tipuri, în functie de natura pădurilor: tipul I pentru pădurile de foioase si tipul II pentru pădurile de răsinoase sau amestec (răsinoase cu foioase).

Art. 103. - Este necesară desfăsurarea de activităti instructiv-educative cu specific de protectie a fondului forestier în vederea apărării împotriva incendiilor, observare, alarmare si conducere a fortelor, scop în care directiile silvice si ocoalele silvice private vor fi dotate cu materiale si aparatură specifice (vezi anexa nr. I).

Art. 104. - Regia Natională a Pădurilor si inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare vor analiza posibilitatea amenajării si autorizării unor terenuri de zbor pentru avioane utilitare sau elicoptere, care să fie folosite atât pentru actiunile de prevenire si stingere a incendiilor de pădure, cât si pentru lucrările de protectie.

 

CAPITOLUL III

Atributiile autoritătilor publice centrale si locale În gestionarea situatiilor de urgentă ca urmare a incendiilor de pădure

 

Art. 105. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale are următoarele atributii specifice pentru gestionarea situatiilor de urgentă ca urmare a incendiilor de pădure:

a) elaborează strategia natională de protectie împotriva incendiilor de pădure;

b) asigură în domeniile sale de activitate organizarea activitătilor prevăzute de lege pentru rezolvarea situatiilor de urgentă generate de incendii de pădure;

c) verifică modul de constituire a necesarului de mijloace, aparatură si substante chimice pentru dotarea unitătilor silvice cu scopul stingerii incendiilor de pădure;

d) asigură evacuarea animalelor;

e) asigură localizarea si stingerea incendiilor de pădure;

f) asigură transportul fortelor si mijloacelor de interventie si transportul pentru persoanele si bunurile evacuate;

g) asigură apa si hrana necesare persoanelor evacuate în primele 72 de ore de la evacuare;

h) asigură apa si hrana necesare animalelor evacuate;

i) asigură reabilitarea zonei afectate în urma incendiilor de pădure prin institutiile din subordinea sa (inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare, pentru pădurile aflate în proprietatea altor proprietari decât statul, si Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, pentru pădurile proprietate publică a statului).

Art. 106. - Ministerul Administratiei si Internelor asigură prin inspectoratele judetene pentru situatii de urgentă:

a) urmărirea si coordonarea realizării sistemelor de alarmare a populatiei în localităti si verificarea periodică a stării de functionare a acestora, precum si afisarea în locuri vizibile a semnalelor folosite în situatii de urgentă;

b) elaborarea programelor de pregătire a populatiei pentru protectia si interventia în cazul incendiilor de pădure;

c) instruirea periodică a administratiei publice locale (prefecti, subprefecti, presedinti ai consiliilor judetene, primari) asupra atributiilor ce le revin în gestionarea situatiilor de urgentă generate de riscurile specifice;

d) evacuarea persoanelor si bunurilor periclitate;

e) interventia operativă pentru înlăturarea efectelor incendiilor de pădure;

f) transportul fortelor si mijloacelor de interventie.

Art. 107. - Prefectii si primarii au următoarele atributii specifice pentru gestionarea situatiilor de urgentă generate de incendii de pădure:

a) asigură mijloacele necesare înstiintării si alarmării populatiei din zonele de risc ce pot fi afectate de incendii de pădure;

b) coordonează pregătirea populatiei pentru realizarea actiunilor de protectie si interventie în caz de incendii la fondul forestier national;

c) asigură întocmirea planurilor de apărare împotriva incendiilor de pădure;

d) asigură organizarea actiunilor de limitare si de înlăturare a efectelor acestor incendii;

e) centralizează datele privind urmările incendiilor de pădure;

f) asigură transportul pentru persoanele, animalele si bunurile evacuate;

g) asigură localizarea si stingerea incendiilor de pădure; h) asigură transportul fortelor si mijloacelor de

interventie si transportul pentru persoanele si bunurile evacuate;

i) asigură apa si hrana necesare persoanelor evacuate în primele 72 de ore de la evacuare.

 

CAPITOLUL IV

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 108. - Faptele care constituie contraventii, amenzile pentru acestea, precum si organele împuternicite să le constate si să le aplice sunt cele prevăzute în Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996, cu modificările si completările ulterioare, si în Legea nr. 31/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie 2000.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 109. - Necesarul de mijloace, aparatură si substante chimice pentru dotarea ocoalelor silvice cu scopul stingerii incendiilor în pădure este prevăzut în anexa nr. I.

Art. 110. - Planul de apărare împotriva incendiilor de pădure este prevăzut în anexa nr. II.

Art. 111. - Planul de alarmare/avertizare (pentru alarmarea fortelor si mijloacelor de actiune ce vor interveni în cazul incendiilor de proportii la pădure) este prevăzut în anexa nr. III.

Art. 112. - Rapoartele operative zilnice/de sinteză în cazul incendiilor de pădure sunt prevăzute în anexa nr. IV.

Art. 113. - Anexele nr. I-IV*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

NECESARUL

de mijloace, aparatură sl substante chimice pentru dotarea ocoalelor silvice cu scopul stingerii Incendiilor în pădure

 

Nr. crt.

Materiale

Districtul

U.M.

Cantonul

Ocolul silvic

Punctul întărit

D.S.

Tip I

tip II

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Cazmale

 

bucăti

5

10

100

100

-

2

Topoare

10

bucăti

5

25

100

150

-

3

Lopeti

20

bucăti

5

8

100

150

-

4

Palete răchită (bătătoare)

 

bucăti

10

8

100

200

-

5

Sape de munte

20

bucăti

2

25

50

100

-

6

Târnăcoape

5

bucăti

1

10

50

50

-

7

Furci

5

bucăti

2

8

20

20

-

8

Coase

3

bucăti

2

25

25

23

-

9

Găleti de 10 litri

20

bucăti

5

10

50

75

-

10

Bidoane ranită de 20 litri

 

bucăti

5

1

30

50

-

11

Truse sanitare

1

bucăti

1

5

10

15

2

12

Lanterne

3

bucăti

2

5

25

25

2

13

Petrol

 

litri

2

1

25

25

21

14

Butoi de apă de 100 litri

 

bucăti

1

b

-

-

-

15

Joagăre

 

bucăti

2

1

20

30

-

16

Fierăstraie mecanice

1

bucăti

-

-

5

8

-

17

Tapi ne

 

bucăti

1

20

20

25

-

18

Carburanti

 

litri

-

4

400

500

-

19

Lubrifianti

 

litri

-

1

75

100

-

20

Binoclu

 

bucăti

-

2

5

5

-

21

Foi de cort

 

bucăti

-

-

20

20

2

22

Măsti contra gazelor

 

bucăti

-

60

20

20

-

23

Romopal (Detersin)

 

kg

-

50

100

100

-

24

Fosfat Diamoniu

 

kg

-

21

100

100

-

25

Aparate de stropit (Fontan, Kyoritz)

1

bucăti

-

 

10

10

-

26

Aparate radio de emisie -

 

 

 

 

 

 

 

receptie

 

bucăti

-

1

-

-

1

- fixe

 

bucăti

-

1

1

1

1

- transportabile

 

bucăti

-

3

5

5

3

- portabile

 

bucăti

-

1

1

1

1

- redresor încărcat

 

bucăti

-

-

3

3

-

27

Acumulatori

 

bucăti

-

-

10

10

-

28

Tărgi sanitare

 

bucăti

-

-

10

10

-

29

Cordite de salvare tip p.s.i.

 

bucăti

-

-

10

10

-

30

Brâie tip pompier

 

bucăti

-

-

2

2

-

31

Scripeti simpli

 

bucăti

-

-

2

2

-

32

Cric

 

bucăti

-

-

 

 

 

33

Plug pentru tractiune animală

 

bucăti

 

 

20

20

-

34

Veselă pentru hrană

 

bucăti

-

-

3

3

-

(complet - bidon apă, gamelă, lingură)

 

bucăti

-

-

-

-

1

35

Marmite pentru transportul hranei, 25 I

 

bucăti

 

-

1

1

1

36

Cort de 6 persoane, cu mobilier, pentru punct de comandă

 

 

 

1

 

 

1

37

Aparat de proiectie, pentru actiuni de propagandă

 

 

 

 

 

 

 

38

Aparat foto

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Pentru directiile silvice din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor ocolul silvic pe raza căruia s-a constituit punctul întărit (indiferent de tip) nu se mai dotează cu materiale si aparatura necesară prevăzută în anexă, ci numai cu radiotelefon fix.

 

PLANUL DE APĂRARE

Împotriva incediilor de pădure

Structura-cadru

 

1. Date de identificare:

- denumirea ocolului silvic;

- sediul, numărul de telefon, fax.

2. Planul general al ocolului silvic (la scară), pe care se marchează:

- amplasarea clădirilor (sediul ocolului, cantoane silvice, cabane de vânătoare, stâne, depozite etc);

- drumurile nationale, judetene, forestiere, de exploatare;

- retelele si sursele proprii de alimentare cu apâ si alte substante stingătoare, râuri, pârâuri cu debit relativ constant tot timpul anului;

- rezervele de agenti stingători si de mijloace de protectie a personalului de interventie;

- retelele si racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze si alte fluide combustibile;

- retelele de canalizare;

- vecinătătile

3. Conceptia de apărare în caz de Incendiu de pădure:

- concluzii privind interventia, rezultate din scenariul de sigurantă la foc sau din evaluarea capacitătii de apărare împotriva incendiilor;

- particularităti tactice de interventie pentru:

a) evacuarea (persoanelor sl, după caz, animalelelor sau bunurilor), acordarea primului ajutor si protejarea bunurilor periclitate;

b) localizarea si lichidarea incendiilor;

c) protectia personalului de interventie;

d) protectia vecinătătilor;

e) Înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.

4. Forte de interventie în caz de incendiu:

- personalul de teren, bine instruit, din zona unde s-a produs incendiul;

- serviciul public voluntar pentru situatii de urgentă cu care se cooperează (localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare - sistemul informational de alertare);

- inspectoratul pentru situatii de urgentă - prin unitătile subordonate (localitatea, distanta, Itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alertare si alarmare- sistemul informational de alertare);

- alte forte cu care se cooperează si modul de anuntare (ambulanta, protectia civilă, persoanele care desfăsoară activităti în zona de producere a incendiului etc.).

s. Surse de alimentare cu apa In caz de incendiu, exterioare ocolului silvic:

- retele de alimentare cu apă:

a) debite;

b) presiuni;

c) amplasarea hidrantilor si stabilirea distantelor fată de incinta ocolului silvic;

- alte surse artificiale sau naturale de apa:

a) felul si capacitatea acestora - baraje artificiale sau naturale, cursuri de apâ cu debit relativ constant, lacuri, bălti etc;

b) platforme (puncte) de alimentare si distantele fată de ocolul silvic.

 

ANEXA Nr. III

la regulament

 

PLANUL DE ALARMARE/AVERTIZARE

(pentru alarmarea fortelor si mijloacelor de actiune ce vor interveni în cazul Incendiilor de proportii la pădure

 

Nr. crt.

Organizatii participante

Mijloace de anuntare

Forte cu care intervin

Mijloace de interventie

1.

Inspectoratul judetean pentru situatii de urgentă

Telefon

Subunităti

Efective umane si masini de interventie

2.

Operatori economici de exploatare

Telefon

Sedii de exploatare

Personal de exploatarea utilajelor specializate tractoare TAF

3.

Perfectura

Telefon

Primăriile Serviciul public voluntar pentru situatii de urgentă

Forte umane

Utilaj de stingere si unelte

4.

Unitătile de transport

Telefon

 

Mijloace auto

5.

Directia de sănătate publică

Telefon

Personal specializat pentru asistentă sanitară

Autosalvări

6.

Inspectoratul de politie

Telefon

Cercetare si ordine

 

 

ANEXA Nr. IV

la regulament

 

RAPOARTELE OPERATIVE

zilnice/de sinteză în cazul incendiilor de pădure

 

Data:

Ocolul silvic:

 

Suprafata incendiul da pădure din ...

(ha)

 

U.P.

 

u.a.

 

Proprietarul suprafetei de pădure afectate (în căzul ocoalelor silvice private)

 

Felul incendiului

 

Distanta până la sediul ocolului (km)

 

Distantei până la cel mai apropiat drum forestier (km)

 

Distanta până la cel mai apropiat curs de apă cu debit relativ constant (km)

Dacă s-a intervenit si în caz că da, când a-a intervenit, cu ce forte de interventie, mijloace de transport

Starea actuală a suprafetelor de pădure afectate de incendii

 

Data

Fortele de interventie

Mijloace de transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabil PSI:

 

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

COMUNICAT

 

În baza art. 17 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (denumit în continuare Fondul), republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ca urmare a Sentintei comerciale nr. 2.926 din 9 noiembrie 2006, pronuntată de Tribunalul Bucuresti în Dosarul nr.33.812/3/2006, prin care se dispune începerea falimentului Nova Bank, facem următoarele precizări:

1. Plata compensatiilor pentru depozitele garantate constituite la Nova Bank se va face în perioada 10 ianuarie - 9 februarie 2007, pe baza listei cuprinzând deponentii garantati, transmisă Fondului de lichidatorul judiciar al băncii, prin una dintre următoarele modalităti, la alegerea petentilor:

a) numerar, prin casieria Fondului;

b) transfer bancar într-un cont deschis la o institutie de credit care functionează pe teritoriul României, caz în care se va preciza numărul de cont si numele institutiei de credit unde este deschis contul. Comisionul aferent transferului bancar va fi suportat de beneficiar;

c) mandat postal, pe teritoriul României, caz în care se va indica adresa unde se solicită efectuarea plătii compensatiilor. Comisionul postal va fi suportat de beneficiar.

Pentru sumele reprezentând echivalentul în lei a mai mult de 1.000 euro, plata se face numai prin transfer bancar.

În situatia în care se solicită plata către altă persoană decât titularul (beneficiarul) depozitului, se vor avea în vedere reglementările stipulate de Fond la art. 13 alin. (3) din Regulamentul Fondului nr. 3/2004 privind plata compensatiilor de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

2. În vederea încasării compensatiilor depozitelor garantate, solicitantii se vor adresa direct Fondului cu o cerere, al cărei model este prezentat în anexele la Regulamentul Fondului nr. 3/2004. Cererea de plată poate fi predată Fondului direct la sediul acestuia sau prin postă, însotită de toate documentele justificative necesare.

Regulamentul Fondului nr. 3/2004 poate fi consultat pe pagina de internet a Fondului www.fgdb.ro, sectiunea Cadru legislativ, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004 (a se citi si modificările aduse acestuia prin Regulamentul Fondului nr. 4/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 25 octombrie 2006) sau la sediul Fondului.

Pentru relatii suplimentare în ceea ce priveste nivelul depozitelor aflate în sold sau pentru verificarea datelor de identificare înregistrate de bancă, titularii de depozite se pot adresa lichidatorului judiciar al Nova Bank - bancă în faliment, care are sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 2, bl. P3, sectorul 4, sau la telefon (021)336.08.56 si fax (021)336.24.14.

Pentru relatii suplimentare în ceea ce priveste plata compensatiilor si actele justificative necesare a fi prezentate în original sau/si copie, titularii de depozite se pot adresa Fondului, care are sediul în municipiul Bucuresti, aleea Negru Vodă nr. 4-6, sectorul 3, CP 030775, sau la tele­fon (021)323.08.91, (021)323.09.90 si fax (021)323.06.59.

 

Directorul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Alexandru Matei