MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 96         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 februarie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

73. - Hotărâre privind abrogarea unor hotărâri ale Guvernului având ca obiect înfiintarea de comisii sau comitete interministeriale

 

90. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si concesionate Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A

 

91. - Hotărâre privind transmiterea unei suprafete de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Administratia Natională de Meteorologie în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A

 

93. - Hotărâre privind organizarea în România a Exercitiului de instruire prin simulare CENCOOP CAX 07, în cadrul Initiativei regionale „Cooperarea Natiunilor Central-Europene în Sprijinul Păcii” (CENCOOP)

 

94. - Hotărâre privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Stefănesti-Arges din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

95. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării în domeniul public al municipiului Resita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin

 

96. - Hotărâre privind aprobarea stemei orasului întorsura Buzăului, judetul Covasna

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.374/2006. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protectia mediului/RACR-PM, editia 2/2003, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 193/2003

 

65. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli întocmit de Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind abrogarea unor hotărâri ale Guvernului având ca obiect înfiintarea de comisii

sau comitete interministeriale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

1. Hotărârea Guvernului nr. 959/1990 privind constituirea Comisiei guvernamentale pentru participarea României la crearea unei noi organizatii interguvernamentale de colaborare economică multilaterală, în locul C.A.E.R., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 14 mai 1992.

2. Hotărârea Guvernului nr. 52/1992 privind crearea Comitetului interdepartamental pentru coordonarea participării României la programele internationale de asistentă destinate noilor state independente de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 26 februarie 1992.

3. Hotărârea Guvernului nr. 998/1996 privind constituirea Comitetului Interministerial pentru Problemele Tineretului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 28 octombrie 1996.

4. Hotărârea Guvernului nr. 635/1997 privind instituirea Comisiei interministeriale pentru coordonarea si derularea efectivă a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contributiilor de asigurări sociale ale refugiatilor politici greci repatriati din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 14 octombrie 1997.

5. Hotărârea Guvernului nr. 862/2001 privind reorganizarea Consiliului Interministerial pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 12 septembrie 2001.

6. Hotărârea Guvernului nr. 179/2002 privind înfiintarea Comisiei de supraveghere a functionării Sistemului electronic de achizitii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 7 martie 2002.

7. Hotărârea Guvernului nr. 1.452/2002 privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea si urmărirea accelerării decontărilor si recuperării arieratelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002.

8. Hotărârea Guvernului nr. 6/2003 privind constituirea Comisiei interministeriale pentru urmărirea Programului de constructie de săli de sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 23 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare.

9. Hotărârea Guvernului nr. 889/2003 privind desemnarea membrilor Comitetului de coordonare a restructurării, constituit potrivit art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 11 august 2003.

10. Hotărârea Guvernului nr. 1.201/2003 privind constituirea Comitetului interministerial pentru relatia cu administratia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 22 octombrie 2003, cu modificările ulterioare.

11. Hotărârea Guvernului nr. 1.623/2003 privind înfiintarea Consiliului Superior pentru Reforma Administratiei Publice, Coordonarea Politicilor Publice si Ajustare Structurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 22 ianuarie 2004.

12. Hotărârea Guvernului nr. 332/2005 privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru urgentarea asigurării bazei legale si a resurselor financiare necesare pentru construirea posturilor de inspectie veterinară la frontieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 27 aprilie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

Ministrul administratiei si internelor, Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Adrian Cosmin Vierita,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2007.

Nr. 73.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si concesionate Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si concesionate Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A., denumită în continuare S.C. METROREX - S.A., identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat a bunurilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functie si casării acestora, în conditiile legii.

Art. 3. - Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si S.C. METROREX - S.A. se modifică în mod corespunzător, cu respectarea legislatiei în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 90.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

si concesionate Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A.,

care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea instalatiilor propuse pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului

An P.I.F. An expirare

Caracteristicile tehnice

Locul unde este situată instalatia

Valoarea de inventar - lei -

1.

33564 (partial)

8.11

Instalatii electrice

1980

1994

Execută comenzi si primeste semnalizări de pozitii si avarii către si de la instalatii electroenergetice

Magistrala I

8.178

2.

33565 (partial)

8.11

Instalatii de automatizare

1980

2000

Efectuează comenzi si primeste control de la instalatiile aflate la distantă

Magistrala I

258.230

3.

33566 (partial)

8.11

Instalatii de telecomunicatii

1980

2000

Asigură suportul pentru retelele de transmisii de date aferente tuturor instalatiilor de metrou

Magistrala 1

113.135

4.

33574 (partial)

8.11

Instalatii de telecomunicatii

1986

2001

Asigură suportul pentru retelele de transmisii de date aferente tuturor instalatiilor de metrou

Magistrala II

62.747

5.

33575 (partial)

8.11

Instalatii de automatizare

1986

1996

Efectuează comenzi si primeste control de la instalatiile aflate la distantă

Magistrala II

730.295

6.

33583 (partial)

8.11

Instalatii de automatizare

1980

2000

Efectuează comenzi si primeste control de la instalatiile aflate la distantă

Magistrala III

174.859

7.

33584 (partial)

8.11

Instalatii de telecomunicatii

1987

2001

Asigură suportul pentru retelele de transmisii de date aferente tuturor instalatiilor de metrou

Magistrala III

51.195

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei suprafete de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Administratia Natională de Meteorologie în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - SA prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei suprafete de teren, aflată în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Administratia Natională de Meteorologie în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 91.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei suprafete de teren, aflată în domeniul public al statului, care se transmite

din administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Administratia Natională de Meteorologie

în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale

din România - S.A.

 

Locul unde este situată

suprafata de teren

care se transmite

si categoria de folosintă

Persoana juridică

de la care

se transmite

suprafata de teren

Persoana juridică

la care

se transmite

suprafata de teren

Caracteristicile tehnice

ale suprafetei de teren

Municipiul Bucuresti,

str. Bucuresti-Ploiesti nr. 97, sectorul 1, curti constructii

Ministerul Mediului

si Gospodăririi Apelor -

Administratia Natională

de Meteorologie

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 2.095,34 m2 lot 1

Nr. cadastral - 21004/1

Situate la km 9+490-9+838

Nr. M.F.P. 62736 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea în România a Exercitiului de instruire prin simulare CENCOOP CAX 07, în cadrul Initiativei regionale „Cooperarea Natiunilor Central-Europene în Sprijinul Păcii” (CENCOOP)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea si desfăsurarea în România, în luna martie a anului 2007, a Exercitiului de instruire prin simulare CENCOOP CAX 07, inclusiv a conferintelor de planificare aferente acestuia, în cadrul Initiativei regionale „Cooperarea Natiunilor Central-Europene în Sprijinul Păcii” (CENCOOP).

Art. 2. - (1) În scopul participării la activitătile prevăzute la art. 1, se aprobă invitarea în tară a unui număr de 70 de persoane, pentru fiecare activitate, prin derogare de la prevederile părtii I cap. II pct. 2 din Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.

(2) Cheltuielile necesare organizării si desfăsurării activitătii prevăzute la art. 1 se stabilesc prin normative proprii, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Fondurile necesare organizării si desfăsurării activitătilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Ioan Ion,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Adrian Cosmin Vierita,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 93.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Stefănesti-Arges din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Stefănesti-Arges, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

Art. 2. - Trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a imobilelor prevăzute la art. 1 se face în vederea retrocedării, în conditiile legii, către proprietarii de drept.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 94.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care trec din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii,

Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare

pentru Biotehnologii în Horticultura Stefănesti-Arges în domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Adresa imobilului care se transmite

Numărul de identificare

atribuit de

Ministerul

Finantelor Publice

Persoana juridică la care se află în administrare imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Judetul Arges,

orasul Stefănesti,

Str. Valea Mare

116285

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Stefănesti-Arges

Clădire de zid acoperită cu tablă

3 camere

2.

Judetul Arges,

orasul Stefănesti, Str. Valea Mare

116321

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Stefănesti-Arges

Magazie din cărămidă

Suprafata construită = 240 m2

3.

Judetul Arges,

orasul Stefănesti,

Str. Valea Mare

116325

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Stefănesti-Arges

Clădire din zid acoperită

cu tablă

10 camere

Suprafata construită = 170 m2

4.

Judetul Arges,

orasul Stefănesti,

Str. Valea Mare

116327

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Stefănesti-Arges

Clădire din zid acoperită

cu tablă, atelier mecanic

3 camere

Suprafata construită = 150 m2

5.

Judetul Arges,

orasul Stefănesti,

Aleea ICHV

116394

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării

Rurale - Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Stefănesti-Arges

Clădire administrativă birouri

si laborator, P+ 1, cărămidă,

acoperită cu tiglă

6.

Judetul Arges,

orasul Stefănesti,

Aleea ICHV

116679

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării

Rurale - Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Stefănesti-Arges

Clădire din zid acoperită cu

tiglă, pivnită si magazie

4 camere

Suprafata construită = 286 m2

7.

Judetul Arges,

orasul Stefănesti,

Str. Valea Mare

116398

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării

Rurale - Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Stefănesti-Arges

Clădire-dormitor pentru

muncitori, acoperită cu tablă

3 camere + etaj

8.

Judetul Arges,

orasul Stefănesti,

Str. Valea Mare

116644

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării

Rurale - Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Stefănesti-Arges

Clădire din zid acoperită

cu tiglă, pivnită si magazie

7 camere

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării în domeniul public al municipiului Resita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării în domeniul public al municipiului Resita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 95.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării în domeniul public al municipiului Resita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Resita,

judetul Caras-Severin

 

Locul unde este situat imobilul care se

transmite

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor care fac parte

din domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Aleea Dacia nr. 1,

municipiul Resita,

judetul Caras-Severin

Statul român, din

administrarea Ministerului

Educatiei si Cercetării -

Clubul Sportiv Scolar Resita, judetul Caras-Severin

Municipiul Resita, în

administrarea Consiliului

Local al Municipiului

Resita, pentru Grupul Scolar Economic si Administrativ Resita

- cod = 8.29.06

- nr. M.F. = 100.844

Suprafata

construită = 595 m2

Suprafata

desfăsurată = 791 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei orasului întorsura Buzăului, judetul Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema orasului întorsura Buzăului, judetul Covasna, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor însumate ale stemei si semnificatiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 96.

 

ANEXA Nr. 1)

 

STEMA

orasului întorsura Buzăului, judetul Covasna

 

ANEXA Nr. 2

 

 

DESCRIEREA Sl SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei orasului întorsura Buzăului, judetul Covasna

 

Descrierea stemei

Stema orasului întorsura Buzăului, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.

În câmp rosu se află un brad dezrădăcinat natural, flancat stânga-dreapta, sus, de două stelute de gheată, de argint.

Pe fascia de culoare neagră este plasată o locomotivă de epocă, de argint, spre dreapta.

În vârful scutului se află un brâu undat, de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificatiile elementelor însumate

Bradul si stelele de gheată simbolizează că localitatea se află într-o zonă montană, considerată polul frigului din România.

Fascia neagră si locomotiva amintesc de faptul că la întorsura Buzăului se află cel mai lung tunel de cale ferată din tară.

Brâul undat este imaginea simbolică a râului Buzău, care se regăseste si în numele localitătii.

Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oras.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protectia mediului/RÂCR-PM, editia 2/2003, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 193/2003

 

Având în vedere aderarea României la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007, precum si obligatia implementării integrale a Directivei Consiliului 89/629/CEE din 4 decembrie 1989 privind limitarea emisiilor de zgomot produse de avioanele civile subsonice cu reactie, a Directivei Consiliului 92/14/CEE din 2 martie 1992 cu privire la limitarea operării avioanelor care satisfac cerintele cuprinse în partea a ll-a cap. 2 voi. I al anexei nr. 16 la Conventia privind aviatia civilă internatională, editia a doua (1988), cu amendamentele ulterioare, si a Directivei 2002/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 martie 2002 privind stabilirea regulilor si procedurilor pentru introducerea restrictiilor de operare legate de zgomot pe aeroporturile Comunitătii,

pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Reglementările aeronautice civile române referitoare la protectia mediului/RACR-PM, editia 2/2003, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 193/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 16 septembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După paragraful RACR-PM 2.020 se introduce un nou paragraf, paragraful RACR-PM 2.025, cu următorul cuprins:

„RACR-PM 2.025

a) Autoritatea informează autoritătile competente din statele membre ale UE si Comisia Europeană cu privire la derogările acordate în baza prevederilor RACR-PM 2.015 si RACR-PM 2.020.

b) Autoritatea recunoaste derogările acordate de alte state membre ale UE în baza unor prevederi nationale similare prevederilor art. 4 si 5 din Directiva Consiliului 89/629/CEE din 4 decembrie 1989 privind limitarea emisiilor de zgomot produse de avioanele civile subsonice cu reactie.”

2. Paragraful RACR-PM 3.065 va avea următorul cuprins:

„RACR-PM 3.065

a) Autoritatea informează autoritătile competente din statele membre ale UE si Comisia Europeană cu privire la derogările acordate în baza prevederilor RACR-PM 3.035, RACR-PM 3.040, RACR-PM 3.045, RACR-PM 3.050 si RACR-PM 3.055.

b) Autoritatea recunoaste derogările de zgomot acordate de alte state membre ale UE pentru avioanele civile subsonice cu reactie, înmatriculate în aceste state.”

3. După paragraful RACR-PM 4.055 se introduce un nou paragraf, paragraful RACR-PM 4.057, cu următorul cuprins:

„RACR-PM 4.057

a) Autoritatea informează autoritătile competente din statele membre ale UE si Comisia Europeană cu privire la decizia de a introduce pe unul dintre aeroporturile din România o restrictie de operare, în baza prevederilor acestei sectiuni.

b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului transmite informatii Comisiei Europene, la cererea acesteia, cu privire la aplicarea pe teritoriul României a Directivei 2002/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 martie 2002 privind stabilirea regulilor si procedurilor pentru introducerea restrictiilor de operare legate de zgomot pe aeroporturile Comunitătii.”

Art. II. - Prezentul ordin transpune:

- art. 6 din Directiva Consiliului 89/629/CEE din 4 decembrie 1989 privind limitarea emisiilor de zgomot produse de avioanele civile subsonice cu reactie;

- art. 9 din Directiva Consiliului 92/14/CEE din 2 martie 1992 cu privire la limitarea operării avioanelor care satisfac cerintele cuprinse în partea a ll-a cap. 2 voi. I al anexei nr. 16 la Conventia privind aviatia civilă internatională, editia a doua (1988), asa cum a fost amendată prin Directiva Consiliului 98/20/CE din 30 martie 1998 si prin Directiva Comisiei 1999/28/CE din 21 aprilie 1999;

- art. 11.2 si 14 din Directiva 2002/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 martie 2002 privind stabilirea regulilor si procedurilor pentru introducerea restrictiilor de operare legate de zgomot pe aeroporturile Comunitătii.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin Directia generală aviatie civilă si Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 8 decembrie 2006.

Nr. 2.374.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli întocmit de Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (8) din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol nr. 152 din 18 decembrie 2006,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, potrivit Referatului nr. 8.992 din 18 decembrie 2006, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli mentionat la alin. (1) se aprobă de către ordonatorul principal de credite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

(2) În cazul în care în executia bugetului de venituri si cheltuieli se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, nivelul cheltuielilor efectuate va fi proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Directia buget-finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va transmite Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol bugetul de venituri si cheltuieli, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 65.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Sl DEZVOLTĂRII RURALE COMPANIA NATIONALĂ DE

ADMINISTRARE A FONDULUI PISCICOL

 

SE APROBĂ ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

 

INDICATORI

PREVEDERI AN 2007

1

2

3

I

VENITURI TOTALE

22.174.000

1.1

Venituri din încasarea redeventei, conform contractelor de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, a bunurilor, a activitătilor, a serviciilor specifice si a resurselor acvatice vii;

5.680.000

1.2

Venituri încasate din vânzarea actiunilor emise de societătile comerciale aflate în portofoliul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol;

6.200.000

1.3

Venituri încasate din vânzarea activelor cu destinatie piscicolă din patrimoniul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol;

3.500.000

1.4

Tarife pentru desfăsurarea activitătii de acvacultura în bazinele piscicole naturale;

524.000

1.5

Venituri obtinute din contracte de arendă, precum si cele obtinute în baza altor contracte;

880.000

1.6

Venituri din dobânzi bancare

15.000

1.7

Venituri din dividende;

100.000

1.8

Venituri realizate din vânzarea caietelor de sarcini si a dosarelor de prezentare;

15.000

1.9

Alte venituri.

1.760.000

1.10

Venituri din anii precedenti

3.500.000

II

CHELTUIELI TOTALE

20.754.800

II A.

Cheltuieli de personal

8.900.000

1

Cheltuieli salariate în bani

6.485.000

1.1

Salarii de bază

3.350.000

1.2

Salarii de merit

92.000

1.3

Indemnizatie de conducere

665.000

1.4

Spor de vechime

795.000

1.5

Alte sporuri

620.000

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Sl DEZVOLTĂRII RURALE COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI PISCICOL

SE APROBĂ ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

 

INDICATORI

PREVEDERI AN 2007

1

2

3

I

VENITURI TOTALE

22.174.000

1.1

Venituri din încasarea redeventei, conform contractelor de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, a bunurilor, a activitătilor, a serviciilor specifice si a resurselor acvatice vii;

5.680.000

1.2

Venituri încasate din vânzarea actiunilor emise de societătile comerciale aflate în portofoliul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol;

6.200.000

1.3

Venituri încasate din vânzarea activelor cu destinatie piscicolă din patrimoniul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol;

3.500.000

1.4

Tarife pentru desfăsurarea activitătii de acvacultura în bazinele piscicole naturale;

524.000

1.5

Venituri obtinute din contracte de arendă, precum si cele obtinute în baza altor contracte;

880.000

1.6

Venituri din dobânzi bancare

15.000

1.7

Venituri din dividende;

100.000

1.8

Venituri realizate din vânzarea caietelor de sarcini si a dosarelor de prezentare;

15.000

1.9

Alte venituri.

1.760.000

1.10

Venituri din anii precedenti

3.500.000

II

CHELTUIELI TOTALE

20.754.800

II A.

Cheltuieli de personal

8.900.000

1

Cheltuieli salariate în bani

6.485.000

1.1

Salarii de bază

3.350.000

1.2

Salarii de merit

92.000

1.3

Indemnizatie de conducere

665.000

1.4

Spor de vechime

795.000

1.5

Alte sporuri

620.000

 

1.6

Ore suplimentare

20.000

1.71

Fond de premii

443.000

1.8

Primă de vacantă

250.000

1.9

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

25.000

1.10

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

123.000

1.11

Indemnizatii de delegare

35.000

1.12

Alte drepturi salariaie

67.000

2

Cheltuieli salariate în natură

393.000

2.1

Tichete de masă

383.000

2.2

Locuintă de serviciu folosită de salariat si familia sa

10.000

3

Contributii

2.022.000

3.1

Contributii pentru asigurări sociale de stat

1.300.000

3.2

Contributia pentru concedii si indemnizatii

60.000

3.3

Contributii pentru asigurările de somaj

153.000

3.4

Contributii la Fondul de garantare salarii

20.000

3.5

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

455.000

3.6

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale

34.000

II B.

BUNURI Sl SERVICII

10.400.200

1

Bunuri si servicii

1.951.000

1.1

Furnituri de birou

150.000

1.2

Materiale pentru curătenie

12.000

1.3

Încălzit,iluminat si fortă motrice

85.000

1.4

Apă,canal,salubritate

7.000

1.S

Carburanti si lubrefianti

600.000

1.6

Piese de schimb

20.000

1.7

Transport

7.000

1.8

Posta, telefon, telex, telecomunicatii, internet

500.000

1.9

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

200.000

1.10

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

350.000

1.11

Reparatii curente

20.000

2

Bunuri de natura obiectelor de inventar

420.000

2.1

Uniforme si echipament

12.000

2.2

Alte ob. de inventar

408.000

3

Deplasări ,detasări,transferări

180.000

3.1

Deplasări interne,detasări,transferări

130.000

3.2

Deplasări în străinătate

50.000

4

Cheltuieli pentru finantarea activitătii de cercetare, pentru protectia resurselor acvatice vii, pentru stabilirea capturilor totale admisibile, pentru studii de promovare si marketing al produselor piscicole;

3.000.000

5

Cărti, publicatii si materiale documentare

16.000

6

Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti, cabinete sau societăti profesionale de avocatură;

350.000

7

Pregătire profesională

90.000

8

Protectia muncii

20.000

10

Alte cheltuieli

4.373.200

10.1

Reclamă si publicitate

50.000

10.2

Protocol si reprezentare

200.000

10.3

Chirii

1.250.000

10.4

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:

2.873.200

10.4.1

Cheltuieli pentru finantarea programelor de populare si repopulare;

133.200

10.4.2

Costuri implicate de închiderea operatională, reorganizarea si/sau lichidarea societătilor comerciale cu profil piscicol;

150.000

10.4.3

Plata rapoartelor de evaluare

200.000

10.4.4

Taxe notariale, taxe de registru, taxe judiciare si de timbru, taxe pentru avize de mediu; cheltuieli de judecată,pretentii

650.000

 

10.4.5

Cheltuieli pentru înregistrare transferului actiunilor de la Agentia Domeniului Statului la Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol

10.000

10.4.6

Sumele plătite efectiv cumpărătorilor în executarea garantiilor acordate acestora si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărători;

50.000

10.4.7

Sumele plătite efectiv concesionarilor în executarea contractelor de concesiune cu titlu de despăgubiri pentru nerespectarea obligatiilor de mediu si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărători;

50.000

10.4.8

Sumele plătite efectiv tertilor în vederea pregătirii procesului de concesionare;

50.000

10.4.9

Cheltuieli corespunzătoare întocmirii balantei terenurilor, stabilirii bonitătii terenurilor pe clase de calitate, în vederea calculării redeventei, pentru verificarea respectării tehnologiilor,

500.000

10.4.10

Cheltuieli pentru finantarea construirii infrastructurii necesare pescuitului

600.000

10.4.11

Cheltuieli privind tipărirea permiselor de pescuit si viniete

150.000

10.4.12

Medicina muncii

30.000

10.4.13

Alte impozite si taxe

300.000

IIC.

Cheltuieli de capital

1.454.600

 

Active nefinanciare

1.454.600

1

Active fixe(inclusiv reparatii capitale)

1.454.600

1.1

Constructii

100.000

1.2

Masini echipamente si mijl.de transport

1.050.000

1.3 Mobilier.aparatură birotică si alte active corporale

169.000

1.4 Alte active fixe

135.600

III

Excedent

1.419.200

 

ANEXA Nr. 1a)

la bugetul de venituri si cheltuieli

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, SI DEZVOLTARE RURALE COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A FONDULUI PISCICOL

 

Aprobat

Ordonatorul principal de credite

 

LISTA

obiectivelor de investitii pe anul 2007 cu finantare integrală extrabugetară*

 

INV/ C + M mii lei

 

Nr. Crt.

Nominalizarea pe obiective de investitii, dotări si alte cheltuieli de investitii

 

Valoarea totală**)

 

Valoarea totală actualizată***)

 

Cheltuieli din total surse de finantare

 

Finantare din

Capaci­tate Termen P.I.F.

Surse proprii

Credite externe

Fond special

Buget

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A.

TOTAL, din care: Obiective de investitii în continuare - total, din care:

1.455

 

 

1.455

 

 

 

 

1.

Obiectivul...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.

Obiectivul...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

Obiective noi de investitii - total, din care:.................

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.

Obiectivul

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.

Obiectiv......................

1.455

 

 

1.455

 

 

 

 

C.

Alte cheltuieli de investitii (anexa nr.l b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se înscrie: bugetul de stat, bugetul fondurilor speciale sau bugetul asigurărilor sociale de stat **) Valoarea investitiilor la data aprobării studiului de fezabilitate

***) Valoarea investitiilor, în preturi valabile, la data înscrierii în listă a obiectivelor, a dotărilor sau a altor cheltuieli de investitii, însusită de ordonatorul principal de credite

 

ANEXA Nr. 1b)

la bugetul de venituri si cheltuieli

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI PISCICOL

APROBAT

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

 

LISTA

pozitiei «Alte cheltuieli de investitii», defalcată pe categorii de bunuri

 

- lei -

Nominalizarea achizitiilor

de bunuri si a altor

cheltuieli de investitii

U.M.

 

Cantitatea

 

Valoarea

Plăti

efectuate*

Nr. si data

documentului

Suma

Achizitii imobile

buc

1

100.000

 

 

 

Dotări independente

 

 

 

 

 

 

1. Calculator PC

buc

50

96.000

 

 

 

2. Laptop

buc

5

18.000

 

 

 

3. Server

buc

1

15.000

 

 

 

4. Licente windows

buc

55

21.000

 

 

 

5. Licente office

buc

55

38.500

 

 

 

6. Licente antivirus

buc

97

23.100

 

 

 

7. Licente server

buc

3

3.000

 

 

 

8. Programe informatice

buc

2

50.000

 

 

 

9. Casă de valori

buc

9

27.000

 

 

 

10. Autoturisme

buc

12

630.000

 

 

 

11. Salupă

buc

4

420.000

 

 

 

12.. Centrală telefonică

buc

1

13.000

 

 

 

TOTAL

 

 

1.454.600 lei

 

 

 

 

* Se completează de către trezoreria statului