MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 103         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 februarie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

82. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ

 

84. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

85. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

86. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

87. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

88. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

89. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

90. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

91. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

105. - Hotărâre privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

 

106. - Hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi cu atributii consulare prevăzut în serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe

 

112. - Hotărâre pentru aprobarea subventiilor pe produse, a subventiilor privind protectia socială acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier, precum si a cheltuielilor de procesare pentru obtinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

171. - Ordin al ministrului finantelor publice privind delegarea unor atributii ale ministrului finantelor publice secretarului de stat coordonator national al asistentei si coordonator national al Programului ISPA

 

431. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

121/2006.- Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare

 

Rectificări la:

- Decizia nr. 1.000/2006

 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învătământ

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înfiintarea Facultătii de limbă si civilizatie românească, în semn de apreciere pentru contributia deosebită avută la dezvoltarea relatiilor bilaterale în domeniul învătământului si culturii, la afirmarea Departamentului de limbă si civilizatie românească din cadrul Universitătii de Studii Internationale Hankuk,

Presedintele României decretează:

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul pentru învătământ în grad de Comandor:

- domnului profesor doctor Park Chul, rectorul Universitătii Hankuk, Republica Coreea;

- domnului profesor doctor Kim Song Ki, vicerector al Universitătii Hankuk, Republica Coreea.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul pentru învătământ în grad de Ofiter:

- domnului profesor doctor Park Jeong O, seful Catedrei de limbă si civilizatie românească, Universitatea Hankuk, Republica Coreea;

- domnului profesor doctor Lee Mun Suh, presedintele Asociatiei de Studii Est Europene, Universitatea Hankuk, Republica Coreea.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul pentru învătământ în grad de Cavaler:

- domnului lector doctor Kim Jeong Hwan, Catedra de limbă si civilizatie românească, Universitatea Hankuk, Republica Coreea;

- domnului lector doctor Lee Ho Chang, Catedra de limbă si civilizatie românească, Universitatea Hankuk, Republica Coreea;

- domnului lector doctor Qum Tae Hyun, Catedra de limbă si civilizatie românească, Universitatea Hankuk, Republica Coreea;

- doamnei lector doctor Baek Seung Nam, Catedra de limbă si civilizatie românească, Universitatea Hankuk, Republica Coreea;

- doamnei lector doctor Roxana Cătălina Anghelescu, Catedra de limbă si civilizatie românească, Universitatea Hankuk, Republica Coreea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 6 februarie 2007.

Nr. 82.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2 din 8 ianuarie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Panait Romana, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 84.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 10 din 18 ianuarie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Moica Liviu, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mures, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 85.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

           

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 10 din 18 ianuarie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Budu Marius Flaviu, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 86.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 10 din 18 ianuarie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cosma Nicolae, judecător la Tribunalul Dâmbovita, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 87.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 10 din 18 ianuarie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Drăghici Octavian, presedintele Curtii de Apel Brasov, se eliberează din functie ca urmare a

pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 88.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 791 din 13 decembrie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ciobanu Gheorghe, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găesti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 89.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 791 din 13 decembrie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Anca Viorica, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovita, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 90.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 791 din 13 decembrie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Olariu Gabriel Mihai, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 91.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

           

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită în conditiile art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, este de 1.800 lei.

(2) Valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.500 lei si 1.800 lei, existente în patrimoniul operatorilor economici, se va recupera integral la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau se poate opta pentru recuperarea acestei valori, pe durata normală de functionare rămasă, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător si institutiilor publice si persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 12 ianuarie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 105.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea numărului de posturi cu atributii consulare prevăzut în serviciul

exterior al Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează cu 26 de posturi, dintre care 16 posturi cu grad consular si 10 posturi de functionari consulari, în scopul asigurării functionării oficiilor consulare ale României în Republica Moldova.

(2) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Ministerul Afacerilor Externe prin Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare, se majorează corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Adrian Cosmin Vierita,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 106.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea subventiilor pe produse, a subventiilor privind protectia socialăacordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier, precum si a cheltuielilor de procesare pentru obtinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, având în vedere prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat acordat industriei cărbunelui, precum si dispozitiile Tratatului Euratom în domeniul sectorului nuclear,


Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru produsele huilă energetică si octoxid de uraniu se acordă subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii.

Art. 2. - (1) Pentru anul 2007 se aprobă subventiile pe produse acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier, prevăzute în anexele nr. 1/1 si 1/2, si subventiile privind protectia socială pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale din sectorul minier, prevăzute în anexele nr. 2/1 si 2/2.

(2) Transferurile pentru constituirea stocului de sigurantă si consum la Compania Natională a Uraniului - S.A. în anul 2007 se vor acorda la produsul octoxid de uraniu, prin derogare de la prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 69/1993 privind modul de constituire si finantare a stocului de uraniu în concentrat. Se aprobă structura cheltuielilor de reprocesare pentru cantitatea de 20 de tone de uraniu în concentrat, prevăzută în anexa nr. 3.

(3) Regularizarea subventiei la sfârsitul anului se va face pe baza deconturilor definitive anuale, eventualele diferente în plus sau în minus fată de prevederi putând fi redistribuite între societătile comerciale de către ordonatorul principal de credite, în limita sumelor înscrise în bugetul de stat.

Art. 3. - Anexele nr. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 si 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Măsurile de sprijin susceptibile de a constitui ajutoare de stat vor fi acordate  cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 112.

 

ANEXA Nr. 1/1

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

CALCULATIA SUBVENTIEI ÎN ANUL 2007

 

 

Unitatea

Cantitatea 2007

 

Subventia unitară (lei/U.M.)

 

Subventia totală (mii lei) 2007

 

Produsul

 

 

 

 

C.N.H. Petrosani

 

 

 

Huilă energetică (Gcal)

12.170.348

15,83

192.600,00

TOTAL:

 

 

192.600,00

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1/2

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

CALCULATIA SUBVENTIEI ÎN ANUL 2007

 

Unitatea

Cantitatea 2007

 

Subventia unitară (lei/U.M.)

 

Subventia totală (mii lei) 2007

 

Produsul

 

 

 

 

C.N.U. Bucuresti

 

 

 

Octoxid de uraniu (kg)

65.000

448,97

29.183,00

TOTAL:

 

 

29.183,00

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2/1

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

SUBVENTII

pentru protectia socială în sectorul minier pe anul 2007 - C.N.H. Petrosani - S.A.

 

Nr. cit.

Specificatie

U.M.

- mii lei -

A

Masă caldă

 

 

1.

Numărul de persoane care au dreptul la masă caldă pe zi în mod gratuit

nr.

3.426

2.

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

229

3.

Costul unei mese calde

lei

8,56

4.

TOTAL cost masă caldă

mii lei

6.716.00

B.

Transport la locul de muncă

 

 

1.

Numărul de persoane care beneficiază de transport gratuit

nr.

4.564

2.

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

229

3.

Distanta medie de transport (dus-întors)

km

28

4.

Tarif transport om/km

lei/km

0,06

5.

TOTAL cost transport

mii lei

1.756.00

C.

Echipament de protectie

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

4.637

2.

Cheltuieli pentru o persoană

lei

60.60

3.

TOTAL cheltuieli protectia muncii

mii lei

281.00

 

 

Nr.

crt.

Specificatie

U.M.

- mii lei -

 

Alocatie de cărbune

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

6.694

2.

Cantitatea de cărbune pe salariat

t

4,4

3.

Calitatea cărbunelui local

Gcal/t

4.7

4.

Tarif pe Gcal

lei

23,26

5.

Total cost cărbune pentru o persoană

lei

481,02

6.

TOTAL alocatie cărbune

mii lei

3.220,00

E

Diferentă tarif ener

ie electrică

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

6.698

2.

Consum anual de energie

kWh

3.887

3.

Diferenta de tarif lei/kW

lei/kWh

0,15

4.

TOTAL diferentă de tarif

mii lei

3.905,00

F

Asistentă medicală aratuită

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

4.893

2.

Cheltuieli anuale pe o persoană

lei

22,48

3.

TOTAL cheltuieli asistentă medicală

mii lei

110,00

G

Antidot acordat gratuit

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

71

2.

Cheltuieli anuale pe o persoană

lei

170,00

3.

TOTAL cheltuieli antidot

mii lei

12,00

 

TOTAL regie

mii lei

16.000,00

 

ANEXA Nr. 2/2

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

SUBVENTII

pentru protectia socială în sectorul minier pe anul 2007 - C.N.U. Bucuresti - S.A.

 

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

mii lei

A

Masa caldă

 

 

1.

Numărul de persoane care au dreptul la masă caldă pe zi în mod gratuit

nr.

1.373

2.

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

205

3.

Costul unei mese calde

lei

8,56

4.

TOTAL cost masă caldă

mii lei

2.409,00

B

Transport la locul de muncă

 

 

1.

Numărul de persoane care beneficiază de transport gratuit

nr.

1.209

2.

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

205

3.

Distanta medie de transport (dus-întors)

km

60

4.

Tarif transport om/km

lei/km

0.03

5.

TOTAL cost transport

mii lei

446.00

C

Echipament de protectie

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

1.422

2.

Cheltuieli pentru o persoană

lei

64.00

3.

TOTAL cheltuieli protectia muncii

mii lei

91.00

D

Alocatie de cărbune

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

 

2.

Cantitatea de cărbune pe salariat

t

 

3.

Calitatea cărbunelui local

Gcal/t

 

4.

Tarif pe Gcal

lei

 

5.

Total cost cărbune pentru o persoană

lei

 

6.

TOTAL alocatie cărbune

mii lei

 

E

Diferentă tarif energie electrică

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

 

2.

Consum anual de energie

kWh

 

3.

Diferenta de tarif lei/kW

lei/kWh

 

4.

TOTAL diferentă de tarif

mii lei

 

F

Asistentă medicală gratuită

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

 

2.

Cheltuieli anuale pe o persoană

lei

 

3.

TOTAL cheltuieli asistentă medicală

mii lei

 

G

Antidot acordat gratuit

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

 

2.

Cheltuieli anuale pe o persoană

lei

 

3.

TOTAL cheltuieli antidot

mii lei

 

 

TOTAL regie

mii lei

2.946.00

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

CHELTUIELI DE PROCESARE

pentru obtinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor

tehnice neconforme pe anul 2007

 

Elemente

Valoarea unitară lei/kg U

în DUNa

Cheltuieli de transport

3.39

Cheltuieli cu reactivii de productie

61,06

Cheltuieli materiale

42,69

- Materiale diverse

27,10

- Piese de schimb

13.08

- Obiecte de inventar

2.50

Cheltuieli cu gaz metan

22,00

Cheltuieli cu energie

22,64

Cheltuieli cu amortizarea

11,57

Cheltuieli cu lucrări si servicii efectuate de terti

36,46

Alte cheltuieli materiale

10,72

I. TOTAL cheltuieli materiale

210.54

Cheltuieli cu salariile

73,20

Cheltuieli cu C.A.S.

23,53

Cheltuieli cu contributia la fondul de sănătate

5,13

Cheltuieli cu contributia la fondul de somai

2,19

Cheltuieli cu contributia la fondul de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap

2,49

Alte cheltuieli muncă vie

2,72

II. total cheltuieli muncă vie

109.25

III. TOTAL COST UNITAR PROCESARE

319,79

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind delegarea unor atributii ale ministrului finantelor publice secretarului de stat coordonator national al asistentei si coordonator national al Programului ISPA

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

în conformitate cu dispozitiile art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Pe data prezentului ordin, exercitarea atributiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2005, privind eliberarea avizului favorabil pentru structurile si/sau persoanele din cadrul ministerelor si institutiilor, care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare, în vederea acordării cresterilor salariale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 490/2004, se deleagă domnului Bogdan Alexandru Drăgoi, secretar de stat în cadrul Ministerului Finantelor Publice, coordonator national al asistentei si coordonator national al Programului ISPA.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 februarie 2007.

Nr. 171.


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit

sub acoperirea carnetelor TIR

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.552/2006 privind reorganizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

în vederea aplicării unitare a regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu toate modificările ulterioare, si în Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 din 2 iulie 1993, cuprinzând Dispozitii de aplicare a Codului vamal comunitar, cu toate modificările ulterioare,

în aplicarea prevederilor Conventiei vamale relative la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975),

în aplicarea art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă pct. I „Organizarea culoarelor verzi” (subpct. 1-6) din Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 343/2005 privind organizarea culoarelor verzi si descărcarea electronică a carnetelor TIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2007.

Nr. 431.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

 

PARTEA I

Prevederi generale

 

1. Prezentele norme tehnice se aplică regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu toate modificările ulterioare, în Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 din 2 iulie 1993, cuprinzând Dispozitii de aplicare a Codului vamal comunitar, cu toate modificările ulterioare (denumite în continuare Codul vamal comunitar, respectiv Regulamentul vamal comunitar) si în Conventia vamală relativă la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975) (denumită în continuare Conventie), la care România a devenit parte contractantă începând cu data de 5 decembrie 1979.

2. (1) în aplicarea prezentelor norme tehnice, prin termenii de mai jos se întelege:

a) transport TIR - transportul de mărfuri de la un birou vamal de plecare la un birou vamal de destinatie, sub regim, denumit regim TIR, stabilit în Conventie;

b) operatiune TIR - partea unui transport care este efectuată îhtr-o parte contractantă, de la un birou de plecare sau de intrare (de trecere) la un birou vamal de destinatie sau de iesire (de trecere), utilizând un set de voleti (voletul nr. 1 +voletul nr. 2);

c) birou centralizator - biroul autoritătii vamale, cu următoarele functii principale: confirmarea operatiunilor de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR efectuate între birouri din Comunitate si birouri din România si invers; realizarea procedurii de cercetare pentru operatiuni TIR efectuate între birouri din Comunitate si birouri din România si invers, acordarea asistentei pentru recuperarea creantelor.

(2) Biroul centralizator functionează în cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

3. (1) Pot efectua operatiuni de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR persoanele al căror acces la regimul TIR a fost autorizat de autoritatea competentă si care îndeplinesc conditiile si cerintele minimale prevăzute în anexa nr. 9, partea a ll-a din Conventie.

(2) Autorizarea la regimul TIR se efectuează potrivit instructiunilor emise prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

 

PARTEA a II-a

Garantii

 

4. Cuantumul maxim pe fiecare carnet TIR al sumelor care pot fi pretinse asociatiei garante, în conformitate cu art. 8 paragraful 3 din Conventie, este de 60.000 (saizeci mii) euro.

5. Asociatiile garante autorizate să elibereze carnete TIR pe teritoriul României sunt:

- Asociatia Română pentru Transporturi Rutiere Internationale, denumită în continuare ARTRI;

- Uniunea Natională a Transportatorilor Rutieri din România, denumită în continuare UNTRR.

6. Carnetele TIR emise de cele două asociatii vor prezenta pe prima pagină a copertii, în rubrica 4, semnătura reprezentantului asociatiei si stampila acesteia.

7. Carnetele TIR furnizate asociatiilor garante de către Uniunea Internatională a Transporturilor Rutiere, denumită în continuare IRU, vor avea imprimată pe prima pagină a copertii, în rubrica 5, semnătura secretarului general al IRU.

 

PARTEA a III-a

Procedura de agreare a vehiculelor rutiere

 

8. Vehiculele rutiere, asa cum sunt definite la art. 1 lit. g) si h) din Conventie, pot beneficia de prevederile acesteia în efectuarea de transporturi internationale de mărfuri doar dacă îndeplinesc, din punctul de vedere al constructiei si echipamentului lor, conditiile definite de anexa nr. 2 la Conventie si au fost agreate conform procedurii definite în anexa nr. 3 la Conventie.

9. Agrearea se efectuează la biroul vamal situat în orasul resedintă de judet unde îsi are sediul societatea comercială în cauză. Lista birourilor vamale, în sensul celor mentionate, este prezentată în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice.

10. (1) Certificatul de agreare se eliberează pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România.

(2) Certificatul de agreare trebuie să fie conform modelului din anexa nr. 4 la Conventie.

11. (1) Certificatul de agreare se eliberează la solicitarea persoanelor juridice române pentru vehiculele rutiere ale căror proprietari sau utilizatori sunt.

(2) Proprietarul sau utilizatorul vehiculelor rutiere va prezenta autoritătii vamale formularul certificatului de agreare însotit de:

a) copia autorizatiei pentru utilizarea carnetelor TIR;

b) cartea de identitate a vehiculului, eliberată de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” pe numele proprietarului;

c) certificatul de înmatriculare al vehiculului, eliberat de organele de politie pe numele proprietarului;

d) contractul de utilizare (de închiriere), după caz. în această situatie, termenul de valabilitate a certificatului de agreare va fi corelat cu durata contractului de utilizare (închiriere), dar nu mai mare de 2 ani [conform paragrafului (3) din anexa nr. 3 la Conventie], perioadă după care vehiculele vor fi prezentate unitătii vamale pentru o nouă verificare;

e) 3 fotografii ale mijlocului de transport care urmează a fi agreat. Fotografiile se vor realiza color si vor prezenta mijlocul de transport din fată, lateral dreapta si spate. La mijloacele de transport prevăzute cu usă laterala, fotografia se va realiza numai pe această parte. Fotografiile se prezintă fixate pe un suport format A4, iar identificarea mijlocului de transport se va face prin aplicarea stampilei autoritătii vamale emitente la toate colturile fotografiilor. Filele suplimentare vor reprezenta anexe la certificatul de agreare, iar numărul lor va fi mentionat în rubrica 6 din certificat.

12. Originalul certificatului de agreare se remite solicitantului si va trebui să se afle la bordul vehiculului. O copie a acestui certificat rămâne în evidentele biroului vamal emitent, împreună cu adresa de solicitare.

13. Pierderea sau deteriorarea certificatului de agreare ori a fotografiilor însotitoare atrage anularea agreării vehiculului respectiv.

14. Termenul maxim de valabilitate a unui certificat de agreare este de 2 ani. Pentru prelungirea acestuia, vehiculele vor fi prezentate autoritătii vamale pentru o nouă verificare.

15. Prevederile pct. 8-14 sunt valabile numai pentru agrearea individuală a vehiculelor rutiere.

 

PARTEA a IV-a

Confirmarea operatiunilor TIR

 

16. (1) Biroul de plecare/de intrare (trecere) completează carnetul TIR sau/si voletul nr. 1 si înscrie în rubrica „Pentru utilizare oficială” a voletului nr. 2 următorul text: „De returnat la biroul centralizator/ str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1, 010144 Bucuresti, România”. Acest text poate fi imprimat pe volet si cu ajutorul unei stampile.

(2) Biroul de plecare/de intrare (trecere) păstrează voletul nr. 1 al carnetului TIR.

17. Biroul vamal de destinatie/de iesire (trecere) atestă încheierea operatiunii TIR prin completarea cotorului si a rubricilor 24-28 ale voletului nr. 2, restituie carnetul persoanei care l-a prezentat si confirmă operatiunea conform pct. 18.

18. (1) Atunci când biroul de plecare este un birou dintr-un alt stat membru al Comunitătii, partea corespunzătoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, completată corespunzător, va fi transmisă de biroul de destinatie, prin postă, biroului centralizator, în maximum 5 zile de la data înregistrării, astfel încât aceasta să ajungă la biroul de plecare în termen de maximum o lună de la încheierea operatiunii TIR.

(2) Atunci când biroul de plecare este un birou vamal din România, partea corespunzătoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, completată corespunzător, va fi transmisă de biroul de destinatie, prin postă, direct biroului de plecare, în vederea confirmării încheierii operatiunii, în maximum 10 zile de la data înregistrării, astfel încât aceasta să ajungă la biroul de plecare în termen de maximum o lună de la încheierea operatiunii TIR.

19. (1) La cererea transportatorului, biroul de destinatie este obligat să elibereze o copie certificată a voletului nr. 2 sau o recipisă completată anticipat de persoana interesată.

(2) Aceste documente se eliberează la momentul încheierii operatiunii TIR si nu ulterior.

20. La primirea voletului nr. 2 (rubricile 18-28), biroul vamal de plecare/de intrare (de trecere) compară informatiile continute de acesta cu cele continute de voletul nr. 1 aflat în evidentele sale.

 

PARTEA a V-a

Procedura de cercetare

 

21. (1) Procedura de cercetare se aplică în situatia în care operatiunea TIR nu a fost încheiată.

(2) Aceasta se declansează fără întârziere dacă autoritatea vamală a fost informată că operatiunea TIR nu s-a încheiat sau, în termen de 4 luni de la data înregistrării, dacă autoritatea vamală nu a primit dovada că operatiunea TIR s-a încheiat.

(3) Procedura de cercetare se declansează, de asemenea, atunci când ulterior se dovedeste că încheierea operatiunii TIR a fost falsificată.

 

SECTIUNEA 1

Cercetarea operatiunilor TIR emise de birouri de plecare din România

           

22. (1) Dacă biroul de plecare din România nu a intrat în posesia părtii corespunzătoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR în termen de două luni de la data acceptării carnetului TIR, acesta are obligatia de a informa în scris asociatia garantă cu privire la aceasta, fără a aduce atingere notificării care trebuie prezentată în conformitate cu art. 11 paragraful (1) din Conventie.

(2) În aplicarea alin. (1), biroul de plecare va informa:

- ARTRI pentru carnetele TIR eliberate de această asociatie, precum si de asociatii străine afiliate la Uniunea Internatională a Transporturilor Rutiere (IRU); sau

- UNTRR pentru carnetele TIR eliberate de această asociatie.

(3) În aplicarea art. 455 alin. (2) din Regulamentul vamal comunitar, biroul de plecare informează, de asemenea, titularul carnetului TIR si solicită atât acestuia, cât si asociatiei garante respective să furnizeze dovada că operatiunea tlR a fost încheiată.

23. Titularul carnetului TIR/asociatia garantă are obligatia să prezinte biroului de plecare, în termen de două luni de la data solicitării:

a) un document certificat „conform cu originalul” de autoritatea vamală a tării de destinatie, care contine identificarea mărfurilor în cauză si care stabileste că ele au fost prezentate la destinatie;

b) copia documentului vamal (declaratie vamală sau declaratie sumară) de plasare a mărfurilor sub un regim vamal sau sub supraveghere vamală, certificată de biroul de destinatie ca fiind „conformă cu originalul”;

c) un document vamal de plasare sub o altă destinatie vamală într-o tară tertă sau o copie ori fotocopie ce contine identificarea mărfurilor în cauză. Copia sau fotocopia trebuie să fie certificată „conform cu originalul” fie de către administratia vamală care a vizat documentul original, fie de serviciile oficiale ale tării terte în cauză;

d) cotoarele nr. 1 sau 2 corespondente carnetului TIR, corect stampilate de o parte contractantă, sau o copie certificată conform cu originalul a acestora furnizată de IRU;

e) recipisa.

24. În cazul prezentării documentelor mentionate la pct. 23 lit. a)-d) operatiunea TIR se consideră încheiată.

25. În cazul neprezentării uneia dintre dovezile mentionate la pct. 23 lit. a)-d) sau atunci când principalul obligat prezintă o recipisa, în termen de 4 luni de la data emiterii tranzitului, biroul de plecare procedează astfel:

a) atunci când biroul de destinatie este un birou din România, îi solicită în scris informatii privind operatiunea TIR;

b) atunci când biroul de destinatie este un birou dintr-un alt stat membru, comunică în scris biroului centralizator neconfirmarea operatiunii TIR, anexând o copie a voletului nr. 1 al carnetului TIR, în vederea declansării procedurii de cercetare.

26. În situatia mentionată la pct. 25 lit. a) se va proceda astfel:

Biroul de destinatie va efectua investigatiile în functie de informatiile primite, va proceda la verificarea evidentelor proprii (unde sunt înregistrate carnetele TIR) sau, după caz, ale destinatarului agreat si, în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării, va informa biroul de plecare cu privire la rezultatele verificărilor. Prin această verificare poate fi găsit originalul dovezii încheierii regimului (partea corespunzătoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR), care nu. a fost transmis sau a fost arhivat din eroare.

27. În situatia mentionată la pct. 25 lit. b) se va proceda astfel:

(1) Biroul centralizator transmite biroului de destinatie avizul de cercetare al cărui model este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice, împreună cu o copie a voletului nr. 1 al carnetului, si solicită informatii în legătură cu încheierea operatiunii TIR!

(2) În functie de răspunsul biroului de destinatie, biroul centralizator poate finaliza procedura de cercetare prin dispozitie de încasare a drepturilor de import si a altor taxe devenite exigibile sau prin încheierea operatiunii TIR.

28. În situatia în care procedura de cercetare se finalizează prin încasarea drepturilor de import si a altor taxe devenite exigibile, biroul vamal va adresa cererea de plată către asociatia garantă în conformitate cu prevederile art. 11 paragrafele (1) si (2) din Conventie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cercetarea operatiunilor TIR emise de alte state membre UE cu destinatie România

 

29. Pentru operatiunile TIR emise de birouri de plecare din alte state membfe UE cu destinatie un birou vamal din România, se va proceda astfel:

a) avizele de cercetare sunt transmise de autoritătile competente din celelalte tări, prin postă, direct birourilor de destinatie;

b) după efectuarea verificărilor corespunzătoare, biroul de destinatie completează avizul de cercetare si îl trimite biroului centralizator, în termen de maximum 30 de zile, în vederea transmiterii răspunsului către autoritatea competentă din tara biroului de plecare;

c) scrisorile de revenire prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice sunt transmise prin biroul centralizator. Biroul de destinatie are obligatia de a răspunde la scrisorile de revenire primite într-un termen de maximum 10 zile.

 

PARTEA a VI-a

Simplificări - Destinatar agreat

 

30. (1) La solicitarea destinatarului, autoritatea vamală îi poate acorda acestuia statutul de destinatar agreat, autorizându-l să primească la sediul său sau în oricare loc specificat mărfurile transportate sub regimul TIR.

(2) în aplicarea prevederilor Regulamentului vamal comunitar autorizarea se acordă numai persoanelor care:

a) sunt stabilite în România;

b) primesc în mod regulat mărfuri care au fost înregistrate pentru regimul TIR sau despre care autoritatea vamală stie că îndeplinesc conditiile pentru acest regim. Se considera că o persoană „primeste în mod regulat mărfuri care au fost înregistrate pentru regimul TIR” atunci când acea persoană primeste în calitate de destinatar mărfuri transportate sub regim TIR, cel putin 100 de operatiuni într-un an calendaristic;

c) nu a comis încălcări grave sau repetate ale legislatiei vamale ori fiscale.

(3) Autorizatia nu se aplică decât operatiunilor TIR care au ca loc de descărcare finală spatiile stabilite în autorizatie.

(4) în autorizatie se stabilesc: biroul sau birourile de destinatie competente pentru mărfurile pe care le primeste destinatarul agreat, termenul si modalitătile în care destinatarul desemnat informează biroul de destinatie în legătură cu sosirea mărfurilor, pentru a-i permite să poată efectua un eventual control la sosirea mărfurilor, categoriile sau transporturile de mărfuri excluse.

31. (1) Cererea de autorizare pentru acordarea statutului de destinatar agreat, justificată, se depune la biroul vamal la care destinatarul primeste mărfuri transportate sub regim TIR.

(2) în cererea de autorizare vor fi mentionate: denumirea societătii comerciale si sediul social al acesteia, adresele la care sunt primite mărfurile în vederea încheierii operatiunii TIR.

(3) La cerere, pe lângă documentele care atestă că societatea îndeplineste conditiile generale prevăzute la art. 373 din Regulamentul vamal comunitar, respectiv la pct. 30 alin. (2) din prezentele norme tehnice, vor fi anexate următoarele:

a) documente justificative care atestă calitatea si obiectul de activitate al societătii (beneficiar al procedurii de vămuire la domiciliu pentru mărfuri care se importă, comisionar în vamă, transportator, casă de expeditii). Pentru ultimele trei calităti se va prezenta si situatia operatiunilor TIR primite (sau care vor fi primite) ca destinatar;

b) adresa/adresele locatiilor unde primeste mărfurile transportate sub regim TIR, în vederea încheierii regimului;

c) declaratie-angajament din care să rezulte că societatea va respecta prevederile referitoare la procedura TIR.

32. (1) Autorizatiile de destinatar agreat pentru mărfurile transportate sub regimul TIR se eliberează de biroul vamal în a cărui rază de competentă teritorială îsi are sediul sau punctul de lucru solicitantul.

(2) Autorizatia de expeditor/destinatar agreat se întocmeste în două exemplare si se semnează de seful biroului vamal.

(3) Un exemplar al autorizatiei se remite titularului si un exemplar se retine de biroul vamal. Biroul vamal transmite o copie a exemplarului care rămâne în evidenta sa la Autoritatea Natională a Vămilor.

33. (1) Se emite o singură autorizatie, indiferent de numărul birourilor vamale pe lângă care se utilizează procedura simplificată. Numărul autorizatiei se acordă în ordine cronologică si crescătoare.

(2) Extinderea autorizatiei si pe lângă alte birouri vamale se va acorda cu respectarea procedurii de autorizare. Noul birou vamal va completa o anexă la autorizatia initială, în care vor fi înscrise toate elementele corespunzătoare.

34. în vederea încheierii regimului TIR, destinatarul agreat este obligat:

a) să informeze biroul vamal despre sosirea mijlocului de transport, prin întocmirea si transmiterea avizului de sosire la biroul de destinatie;

b) să înregistreze avizul de sosire în Registrul de evidentă al avizelor;

c) dacă biroul vamal nu intervine în termenul prevăzut în autorizatie, să verifice existenta si integritatea sigiliilor, să descarce mărfurile si să efectueze controlul acestora;

d) să prevină imediat autoritătile vamale de la biroul de destinatie despre orice sigiliu care nu este intact si despre orice altă neregulă, cum ar fi cantităti suplimentare, cantităti lipsă sau înlocuiri;

e) să înscrie fără întârziere rezultatele descărcării în registrele sale;

f) să prezinte fără întârziere autoritătilor vamale de la biroul de destinatie un aviz care precizează detaliile si situatia sigiliilor aplicate, precum si data înscrierii în registre;

g) la primirea mărfurilor să elibereze transportatorului o recipisă corespunzătoare unei copii a avizului prevăzut la lit. f);

h) să trimită fără întârziere, cel târziu a doua zi, la biroul de destinatie carnetul TIR care a însotit mărfurile.

35. În aplicarea art. 454 lit. b) din Regulamentul vamal comunitar, biroul de destinatie completează corespunzător voletul nr. 2 (rubricile 24-28) si cotorul nr. 2 si restituie carnetul TIR titularului sau persoanei care îl reprezintă.

36. Confirmarea operatiunii TIR se va face de agentul vamal responsabil cu această operatiune.

37. Autorizatiile de destinatar agreat eliberate înainte de data de 1 ianuarie 2007, În temeiul Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, îsi mentin valabilitatea dacă cerintele care au stat la baza eliberării acestora sunt îndeplinite în continuare.

 

ANEXA Nr.

 la normele tehnice

 

Nr. crt.

Judetul

Biroul Vamal

1.

Alba

Alba Iulia

2.

Arad

Arad

3.

Teleorman

Alexandria

4.

Bucuresti si Ilfov

Antrepozite Bucuresti Sud Târguri si Expozitii

5.

Bacău

Bacău

6.

Bistrita-Năsăud

Bistrita

7.

Botosani

Botosani

8.

Brasov

Brasov

9.

Brăila

Brăila

10.

Buzău

Buzău

11.

Baia Mare

Baia Mare

12.

Cluj

Cluj-Napoca

13.

Constanta

Constanta

14.

Călărasi

Călărasi

15.

Doli

Craiova

16.

Mehedinti

Drobeta-Turnu Severin

17.

Vrancea

Focsani

18.

Galati

Galati

19.

Giurgiu

Giurgiu

20.

lasi

Iasi

21.

Harghita

Miercurea-Ciuc

22.

Bihor

Oradea

23.

Arges

Pitesti

24.

Neamt

Piatra-Neamt

25.

Prahova

Ploiesti

26.

Caras-Severin

Resita

27.

Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

28.

Covasna

Sfântu Gheorghe

29.

Hunedoara

Deva

30.

Ialomita

Slobozia

31.

Olt

Slatina

32.

Sibiu

Sibiu

33.

Suceava

Suceava

34.

Satu Mare

Satu Mare

35.

Gori

Târgu Jiu

36.

Mures

Târgu Mures

37.

Timis

Timisoara

38.

Tulcea

Tulcea

39.

Dâmbovita

Târgoviste

40.

Vaslui

Vaslui

41.

Sălaj

Zalău


ANEXA Nr. 2 la normele tehnice

 

Modelul avizului de cercetare

 

CARNET TIR - AVIZ DE CERCETARE

 

I. Se completează de biroul de plecare/biroul de intrare în Comunitate

A. Carnet TIR Nr.

Copia voletului nr. 1 atasată

B. Biroul de destinatie/Biroul de iesire din Comunitate(denumirea si statul membru)

C. Biroul de plecare/Biroul de intrare în Comunitate (numele si adresa completă)

D. Numărul de înmatriculare al vehiculului rutier sau

denumirea vasului, dacă sunt cunoscute

E. Conform informatiilor disponibile la acest birou, transportul a fost:

1. prezentat ............. în

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Z

L

A

 

2. livrat la ....................................... în

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Z

L

A

 

(denumirea si adresa persoanei sau ale societătii comerciale)

 

 

 

 

 

 

3. Titularul carnetului nu poate furniza nicio informatie despre destinatia mărfurilor:

 

Locul si data

Semnătura

Stampila

 

II. Se completează de biroul de destinatie/biroul de iesire din Comunitate

Cerere de informatii complementare

Pentru continuarea cercetărilor, rog biroul vamal de plecare/biroul de intrare în Comunitate să-mi trimită:

1. descrierea exactă a mărfurilor;

2. o copie a CMR;

3. următoarele documente sau informatii:

 

Locul si data

Semnătura

Stampila

 

III. Se completează de biroul de plecare/biroul de intrare în Comunitate Răspuns la cererea de informatii complementare

1. Informatiile, copiile sau documentele cerute se anexează.

 

2. Informatiile, copiile sau documentele marcate la cifrele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

Z

L

A

 

din cererea dumneavoastră nu sunt disponibile.

 

Locul si data

Semnătura

Stampila

 

IV. Se completează de biroul de destinatie/biroul de iesire din Comunitate

 

1. Voletul nr. 2 a fost returnat în

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|;

 

 

Z

L

A

 

 

alăturat copia voletului nr. 1, vizată corespunzător.

 

2. Voletul nr. 2, vizat corespunzător, este anexat la prezentul aviz de cercetare.

3. Cercetările sunt în curs si voletul nr. 2 sau o copie a voletului nr. 1 va fi returnată în cel mai scurt timp.

4. Transportul a fost prezentat aici fără documentul aferent.

5. Nici transportul si nici carnetul TIR nu au fost prezentate aici si nicio informatie cu privire la aceasta nu a putut fi obtinută.

 

Locul si data

Semnătura

Stampila

 

ANEXA Nr. 3 la nomele tehnice

 

Modelul scrisorii de revenire

CARNET TIR - SCRISOARE DE REVENIRE

 

I. Biroul de plecare/Biroul de intrare în Comunitate (denumirea si adresa)

II. Autoritatea solicitată (denumirea si adresa)

 

III. Referinta/Nr.

IV. Carnet TIR (nr. si data)

V. Aviz de cercetare (nr. si data)

VI. Precizări eventuale cu privire la biroul de destinatie/biroul de iesire din Comunitate

VII. Orice alte informatii eventuale

 

- continuare pe verso -

 

VIII. Nu am primit încă răspunsul la avizul de cercetare sus-mentionat.

Vă rog să binevoiti a mă informa asupra stadiului actual al cercetărilor efectuate.

IX. Răspunsul autoritătii solicitate

 

- continuare pe verso -

 

Întocmit la ................................................................................................

 

Semnătura

Stampila

 

Anexe: O copie a voletului nr. 1 al Carnetului TIR O copie a avizului de cercetare.

 

- verso -

 

VII. Orice alte informatii (continuare)

IX. Răspunsul autoritătii solicitate (continuare)

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare*)

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004,

în sedinta din data de 18 decembrie 2006,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării acestuia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. - Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 121.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.-103 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Regulamentului privind furnizorul de ultimă instantă, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.000/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 septembrie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

- la art. 8 alin. (1), în loc de: „... în situatia prevăzută la art. 4 alin. (2)...” se va citi: „... în situatia prevăzută la art. 4 alin. (4)...”.