MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 900         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 decembrie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

378. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale

 

1.154. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor ele venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale

 

379. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei nationale în bugetul institutiilor implicate în gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”

 

1.155. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei nationale în bugetul institutiilor implicate în gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”

 

382. – Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM – S.A.

 

1.158. – Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” – S.A.

 

383. – Lege pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata

 

1.159. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicată

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.003 din 8 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Decizia nr. 1.025 din 13 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (3) si (7) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.562. – Hotărâre privind donarea de către statul român a unor bunuri mobile apartinând domeniului privat al statului pentru Politia de Stat Albaneză

 

1.568. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative – Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Călărasi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciocănesti, judetul Călărasi

 

1.569. – Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în comuna Pogonesti, judetul Vaslui

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

56. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si în domeniul gazelor naturale

 

2.121/940. – Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Metodologiei de utilizare a autospecialelor de consultatii la domiciliu aflate în dotarea serviciilor publice de ambulantă


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 42 din 28 august 2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 30 august 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2007.

Nr. 378.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2007.

Nr. 1.154.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei nationale în bugetul institutiilor implicate în gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 46 din 28 august 2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei nationale în bugetul institutiilor implicate în gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, adoptată în temeiul art. 1 pct. 1.1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2007.

Nr. 379.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei nationale în bugetul institutiilor implicate în gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei nationale în bugetul institutiilor implicate în gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2007.

Nr. 1.155.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” – S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 34 din 7 august 2007 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” – S.A., adoptată în temeiul art. 1 pct. II.6 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 14 august 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2007.

Nr. 382.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” – S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” – S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2007.

Nr. 1.158.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Articolul 36 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Functia de Avocat al Poporului este asimilată ca rang, salarizare si conditii de pensionare cu functia de ministru, iar functia de adjunct al Avocatului Poporului este asimilată ca rang, salarizare si conditii de pensionare cu functia de secretar de stat, beneficiind în mod corespunzător de toate drepturile acestora. Functiile de conducere si de executie de specialitate sunt asimilate cu cele din aparatul Parlamentului. Adjunctii Avocatului Poporului sunt numiti pentru un mandat de 5 ani, mandat ce poate fi reînnoit o singură dată.”

2. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Adjunctii Avocatului Poporului care nu au domiciliu si nici locuintă proprietate personală în municipiul Bucuresti beneficiază, de la data numirii în functie, de diurnă de deplasare, pe zi, în cuantum de 2% din salariul de bază, precum si de decontarea cheltuielilor de cazare si transport de la localitatea de domiciliu până la locul de muncă din municipiul Bucuresti.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2007.

Nr. 383.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicată, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2007.

Nr. 1.159.

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.003

din 8 noiembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Puskás Valentin Zoltán – judecător

Tudorel Toader – judecător

Augustin Zegrean – judecător

Ion Tiucă – procuror

Măria Bratu – magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Galmopan” – S.A Galatiîn Dosarul nr. 5.096/121/2006 al Tribunalului Galati – Sectia comercială, maritimă si fluvială, de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 si ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele :

Prin încheierea din 23 februarie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 5.096/121/2006, Tribunalul Galati – Sectia comercială, maritimă si fluvială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Galmopan” – S.A. Galati.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 este neconstitutional, întrucât instanta, „în raport de atributiile conferite de lege, este obligată să suspende cauza si să trimită spre solutionare orice exceptie de neconstitutionalitate. Cenzurarea acesteia de către instanta în fata căreia se ridică o asemenea exceptie este ea însăsi o îngrădire a liberului acces la justitie în materie de neconstitutionalitate, singura instantă competentă fiind Curtea Constitutională”.

În ceea ce priveste art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, autorul exceptiei nu îsi motivează criticile de neconstitutionalitate.

Tribunalul Galati – Sectia comercială, maritimă si fluvială, de contencios administrativ si fiscal apreciază că prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 sunt constitutionale.

Cu privire la art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, arată că acesta nu contravine dispozitiilor art. 21 si 24 din Constitutie, precum si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece încheierea de sedintă prin care o exceptie de neconstitutionalitate este apreciată ca inadmisibilă de către instanta de judecată poate fi atacată cu recurs. Invocă, în acest sens, si jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 este inadmisibilă, deoarece, cu privire la acest text, autorul exceptiei nu îsi motivează criticile de neconstitutionalitate. Referitor la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, apreciază că este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate nu contravin normelor constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, si art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, care au următorul cuprins:

– Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006: „Dispozitiile art. 24 alin. 1 din Codul de procedură civilă privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile judecătorului-sindic care pronuntă succesiv hotărâri în acelasi dosar, cu exceptia situatiei rejudecării, după casarea hotărârii în recurs.”;

– Art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992: „Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanta imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronuntare. Recursul se judecă în termen de 3 zile.”

Textele constitutionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la apărare si art. 146 lit. d) privind atributiile Curtii Constitutionale. Este invocată si încălcarea art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

I. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, din examinarea concluziilor scrise formulate de autorul acesteia, precum si a considerentelor încheierii de sesizare, Curtea constată că autorul exceptiei nu motivează în ce fel aceste prevederi contravin normelor constitutionale.

Potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, sesizările adresate instantei de contencios constitutional trebuie motivate, cerintă care nu este îndeplinită în ceea ce priveste această exceptie. Textul de lege fiind imperativ, încălcarea dispozitiilor sale are drept consecintă imposibilitatea exercitării controlului de constitutionalitate, Curtea neputând să se substituie autorului exceptiei cu privire la invocarea unor motive de neconstitutionalitate. De aceea, coroborând prevederile de lege mai sus mentionate cu prevederile art. 29 alin. (6) din aceeasi lege, rezultă că exceptia este inadmisibilă.

II. Asupra dispozitiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 Curtea s-a mai pronuntat prin numeroase decizii. Astfel, prin Decizia nr. 514 din 20 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 13 iulie 2006, a fost respinsă ca neîntemeiată o exceptie similară.

În această decizie Curtea a statuat că prevederile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 sunt norme de procedură pe care instanta care a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate este obligată să le aplice, în vederea selectării doar a acelor exceptii care, potrivit legii, pot face obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională, unica autoritate de jurisdictie constitutională. Această procedură nu face însă posibila respingerea sau admiterea exceptiei de neconstitutionalitate de către instanta judecătorească, ci doar pronuntarea, în situatiile date, asupra oportunitătii sesizării Curtii Constitutionale. Instanta de judecată are rol de filtru al exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de părti, având obligatia de a le respinge ca inadmisibile pe cele care nu îndeplinesc cerintele legii.

Considerentele si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art.11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Galmopan” – S.AGalati în Dosarul nr. 5.096/121/2006 al Tribunalului Galati – Sectia comercială, maritimă si fluvială, de contencios administrativ si fiscal.

2. Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 noiembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Măria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 1.025

din 13 noiembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (3) si (7) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Ion Predescu – judecător

Puskás Valentin Zoltán – judecător

Tudorel Toader – judecător

Augustin Zegrean – judecător

Antonia Constantin – procuror

Măria Bratu – magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (3) si (7) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Regia Natională a Pădurilor Romsilva – Directia silvică Târgu Mures în Dosarul nr. 165/308/2007 al Judecătoriei Sighisoara.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.


Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă, întrucât criticile de neconstitutionalitate privesc o omisiune legislativă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 19 martie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 165/308/2007, Judecătoria Sighisoara a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (3) si (7) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr.169/1997, exceptie ridicată de Regia Nationalăa Pădurilor Romsilva – Directia silvică Târgu Mures într-o cauză civilă având ca obiect un [itigiu de fond funciar.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textele de lege criticate contravin art. 44 alin. (2), (3) si (6) din Constitutie, întrucât nu reglementează modul în care imobilele avute în vedere de aceste prevederi de lege trec în proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor pe care se află aceste imobile, respectiv dacă trecerea se face cu plată sau fără plată.

Judecătoria Sighisoara arată că, desi textele de lege criticate nu prevăd modalitătile de trecere a constructiilor amplasate pe terenurile forestiere ce fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea persoanelor fizice sau persoanelor juridice, prin acest mod defectuos de redactare a acestora nu au fost încălcate dispozitiile constitutionale invocate. Instituirea unor eventuale măsuri reparatorii în favoarea constructorului este dreptul suveran al legiuitorului de a aprecia asupra acestor măsuri, iar Curtea nu se poate pronunta si nu poate completa măsurile legislative.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia este inadmisibilă, deoarece criticile de neconstitutionalitate privesc o deficientă de reglementare a normei juridice criticate.

Avocatul Poporului consideră prevederile de lege ca fiind constitutionale, arătând că dreptul de proprietate nu poate fi exercitat decât cu respectarea tuturor reglementărilor legale ce îi determină continutul si limitele acestuia.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 31 alin. (3) si (7) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, asa cum au fost modificate prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

Aceste prevederi au următoarea redactare:

– Art. 31 alin. (3) si (7): „(3) Constructiile de pe terenurile forestiere, inclusiv cele de corectare a torentilor, drumurile forestiere, sediile de cantoane silvice, cabanele de vânătoare, pepinierele, alte amenajări silvice, instalatii sau mijloace fixe, inclusiv cele aflate în curs de executie, amplasate în suprafetele care fac obiectul retrocedării, trec în proprietatea persoanelor fizice sau juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor.

[...]

(7) Sediile ocoalelor silvice trec în proprietatea persoanelor juridice sau fizice dacă suprafata care se retrocedează acestora, individual sau în asociere, este mai mare decât jumătate din suprafata administrată de respectivul ocol silvic anterior retrocedării.”

Textul constitutional considerat a fi încălcat este cel al art. 44 alin. (2), (3) si (6) privind dreptul de proprietate privată. Este invocată si încălcarea art. 480, 481 si 494 din Codul civil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în realitate, autorul acesteia critică prevederile art. 31 alin. (3) si (7) din Legea nr. 1/2000 din perspectiva unei deficiente de reglementare.

Asadar, Curtea constată că pretinsa neconstitutionalitate a textului de lege criticat este determinată exclusiv de o omisiune legislativă. Or, în temeiul art. 61 din Constitutie, „Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a tării”, astfel încât modificarea sau completarea normelor juridice constituie atributii exclusive ale acestuia.

Ca atare, în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (3) si (7) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Regia Natională a Pădurilor Romsilva – Directia silvică Târgu Mures în Dosarul nr. 165/308/2007 al Judecătoriei Sighisoara.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publică din data de 13 noiembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Măria Bratu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind donarea de către statul român a unor bunuri mobile apartinând domeniului privat al statului pentru Politia de Stat Albaneza

 

Având în vedere prevederile art. 1 pct. 2 lit. a) si c) din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, precum si a altor activităti ilegale, semnat la Bucuresti la 7 iunie 2002, ratificat prin Legea nr. 610/2002, si prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă donarea, pentru Politia de Stat Albaneză, a unor bunuri mobile apartinând domeniului privat al statului român, aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, care în această operatiune reprezintă statul român. Aceste bunuri sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se scad din evidenta Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 2. – Cheltuielile necesare pentru ducerea la îndeplinire, pe teritoriul national, a activitătii de donare a bunurilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 3. – Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.562.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând bunurile mobile ce se donează Politiei de Stat Albaneze

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor

U.M.

Cantitatea

Rasa

Categoria

Numele, numărul CIP, data nasterii

Pretul unitar

– lei –

Valoarea

– lei –

1.

Câine de politie

Cap

 

Ciobănesc german

Tineret canin Mascul

IAP

941000002226548

7.03.2007

3.300

3.300

2.

Câine de politie

Cap

 

Ciobănesc german

Tineret canin Mascul

IOH

941000001948704

9.04.2007

2.990

2.990

3.

Câine de politie

Cap

 

Ciobănesc german

Tineret canin Femelă

IECA

941000002232449

30.03.2007

3.080

3.080

4.

Câine de politie

Cap

 

Ciobănesc german

Tineret canin Femelă

IAZA

941000002206295

30.03.2007

3.080

3.080

5.

Câine de politie

Cap

 

Ciobănesc german

Tineret canin Femelă

IEHA

941000001947014

2.04.2007

3.020

3.020

6.

Câine de politie

Cap

 

Ciobănesc german

Tineret canin Femelă

IELA

941000002189394

8.04.2007

3.160

3.160

7.

Câine de politie

Cap

 

Ciobănesc german

Tineret canin Femelă

IASĂ

9410000022165454

7.03.2007

3.300

3.300

 

TOTAL:

21.930

 

notă: Câinii de politie se donează în vederea specializării pentru descoperirea de droguri si explozivi.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative – Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Călărasi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciocănesti, judetul Călărasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situat în comuna Ciocănesti, judetul Călărasi, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative – Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Călărasi în administrarea Consiliului local al comunei Ciocănesu, juaetui Călărăsi, în scopul amenajării unui centru de îngrijire a persoanelor în vârstă.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.568.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative – Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Călărasi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciocănesti, judetul Călărasi

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Datele de identificare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Ciocănesti, judetul Călărasi

Ministerul Internelor si Reformei Administrative – Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Călărasi

Consiliul Local al Comunei Ciocănesti

– Denumire: sediul S.PF Călărasi;

– imobil intravilan în comuna Ciocănesti, judetul Călărasi;

– Nr. cadastral: 318

Suprafata terenului = 3.986 m2

Suprafata construită = 363,00 m2

Nr. M.E.F: 105.209

Valoarea imobilului: 489.250,25 lei


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat În comuna Pogonesti, judetul Vaslui

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui teren având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pogonesti nr. 14/2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pogonesti nr. 15/2007, din administrarea Consiliului Local al Comunei Pogonesti, judetul Vaslui, în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative – pentru Inspectoratul Judetean de Politie Vaslui, în vederea realizării sediului Postului de Politie al Comunei Pogonesti.

Art. 2. – Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.569.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Consiliului Local al Comunei Pogonesti în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative –

pentru Inspectoratul Judetean de Politie Vaslui

 

Locul unde este situat

terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Numărul de înregistrare în inventarul domeniului public

Satul Pogonesti,

Comuna Pogonesti,

judetul Vaslui

Din administrarea Consiliului Local

al Comunei Pogonesti

În administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative – pentru Inspectoratul Judetean de Politie Vaslui

Suprafata terenului = 950,82 m2

Ministerul Economiei si Finantelor urmează să atribuie număr de inventar pentru acest imobil teren

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si în domeniul gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. I) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 8 lit. s) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si în domeniul gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2002 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si termice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 11 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.231/2004 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 30 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 13 decembrie 2007.

Nr. 56.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si în domeniul gazelor naturale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Temei legal

 

Art. 1. – Prezentul regulament de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si în domeniul gazelor naturale, denumit în continuare Regulament, este emis în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Scop

 

Art. 2. – (1) Regulamentul stabileste modul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de natură contraventională de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si în domeniul gazelor naturale de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE.

(2) Modul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor, altele decât cele de natură contraventională, de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si în domeniul gazelor naturale este stabilit prin reglementări specifice emise de ANRE.

(3) Nu fac obiectul Regulamentului abaterile de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si în domeniul gazelor naturale care, potrivit legislatiei în materie, constituie infractiuni si pentru care sunt sesizate organele de cercetare penală.

 

SECTIUNEA a 3-a

Domeniu de aplicare

 

Art. 3. – Prevederile Regulamentului se aplică:

a) persoanelor fizice/juridice, titulare de licente, atestate, autorizatii etc, acordate de ANRE în domeniul energiei electrice si/sau în domeniul gazelor naturale;

b) persoanelor fizice/juridice care săvârsesc abateri de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si/sau în domeniul gazelor naturale;

c) consumatorilor de energie electrică si/sau de gaze naturale.

Art. 4. – Punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului va fi asigurată de personalul ANRE, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Definitii

 

Art. 5. – (1) În întelesul Regulamentului, următorii termeni se definesc după cum urmează:

actiune de control – modalitate prin care ANRE verifică modul de respectare de către persoanele juridice/fizice a reglementărilor din domeniul energiei electrice si/sau în domeniul gazelor naturale;

agent constatator – persoană împuternicită de ANRE în vederea constatării contraventiilor si aplicării sanctiunilor prevăzute de legislatia în vigoare în domeniul energiei electrice si/sau în domeniul gazelor naturale;

control – activitate efectuată de către ANRE pentru a determina dacă activitătile persoanelor juridice/fizice se desfăsoară conform prevederilor reglementărilor din domeniul energiei electrice sau din domeniul gazelor naturale;

inspectie – actiune de control efectuată la o persoană juridică/fizică titulară de licentă, atestat, autorizatie etc. acordate de ANRE sau la un consumator, prin care se urmăreste modul în care sunt respectate reglementările emise în domeniul energiei electrice si/sau în domeniul gazelor naturale;

măsuri de conformare – măsuri obligatorii dispuse de ANRE, în urma unei actiuni de control, pentru restabilirea legalitătii si/sau aplicarea corectă a reglementărilor emise în domeniul energiei electrice si/sau în domeniul gazelor naturale;

supraveghere – actiune de control cu caracter permanent, care se efectuează la sediul ANRE, prin care se urmăreste respectarea reglementărilor în domeniul energiei electrice si/sau în domeniul gazelor naturale de către persoane juridice/fizice, pe bază de documente, date, informatii etc, gestionate de institutie în considerarea atributiilor sale specifice;

verificare – actiune de control efectuată la una sau mai multe persoane juridice/fizice, ca urmare a unei petitii transmise la ANRE, care necesită analiza la fata locului a aspectelor semnalate, pentru a se stabili dacă sunt respectate reglementările emise în domeniul energiei electrice si/sau în domeniul gazelor naturale. (2) Ceilalti termeni utilizati în Regulament sunt definiti în legislatia aplicabilă în domeniul energiei electrice si în domeniul gazelor naturale.

 

CAPITOLUL II

Constatarea si sanctionarea contraventiilor

 

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

 

Art. 6. – Constatarea si sanctionarea contraventiilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si în domeniul gazelor naturale se fac prin activitatea de control desfăsurată de ANRE.

 

SECTIUNEA a 2-a

Activitatea de control

 

Art. 7. – Activitatea de control a ANRE în domeniul energiei electrice si în domeniul gazelor naturale se desfăsoară prin actiuni de control, care pot fi, după caz, de următoarele tipuri:

a) inspectie;

b) verificare;

c) supraveghere.

Art. 8. – Actiunile de control de tip inspectie sau de tip verificare se desfăsoară în baza unui mandat de control emis de ANRE, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 9. – (1) Actiunile de control de tip inspectie se efectuează de către o echipă de control formată din cel putin 2 reprezentanti ai ANRE.

(2) În urma efectuării unei inspectii, echipa de control întocmeste un raport de inspectie.

(3) O copie a raportului de inspectie se transmite persoanei juridice/fizice controlate.

Art. 10. – (1) Actiunile de control de tip verificare se efectuează de către o echipă de control formată din unul sau mai multi reprezentanti ai ANRE.

(2) În urma efectuării unei verificări, echipa de control întocmeste un raport de verificare.

(3) O copie a raportului de verificare se transmite persoanei juridice/fizice controlate.

Art. 11. – (1) Actiunile de control de tip supraveghere se efectuează de către personalul existent în compartimentele ANRE, în conformitate cu atributiile specifice.

(2) Atunci când în cadrul actiunii de control de tip supraveghere au fost constatate fapte care întrunesc elementele constitutive ale uneia sau mai multor contraventii prevăzute de legislatia în vigoare în domeniul energiei electrice si/sau în domeniul gazelor naturale, se întocmeste o notă de sesizare, care se transmite compartimentului cu atributii de control, în vederea aplicării sanctiunii contraventionale.

(3) O copie a notei de sesizare se transmite persoanei juridice/fizice controlate.

 

SECTIUNEA a 3-a

Aplicarea sanctiunilor contraventionale

 

Art. 12. – (1) Aplicarea sanctiunilor contraventionale se face prin proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, încheiat de către un agent constatator, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Calitatea de agent constatator este dovedită cu legitimatia de serviciu, pe care este precizat în mod explicit: „Posesorul prezentei legitimatii este împuternicit să constate contraventiile si să aplice sanctiunile prevăzute de legislatia în domeniul energiei electrice si în domeniul gazelor naturale”.

Art. 13. – (1) Contraventia constatată în urma unei inspectii/verificări se sanctionează de către un agent constatator, desemnat din cadrul echipei de control, pe baza datelor si informatiilor din raportul de inspectie/verificare.

(2) Contraventia constatată în urma unei actiuni de control de tip supraveghere se sanctionează de către un agent constatator, desemnat din cadrul ANRE, pe baza datelor si informatiilor din nota de sesizare întocmită de compartimentul din cadrul ANRE care a efectuat supravegherea.

(3) Desemnarea agentilor constatatori în vederea aplicării sanctiunilor contraventionale se face potrivit unei proceduri interne a ANRE.

Art. 14. – Evidenta proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor săvârsite în domeniul energiei electrice si în domeniul gazelor naturale se tine de ANRE, în cadrul compartimentului cu atributii de control.

Art. 15. – (1) În functie de gravitatea sau natura abaterii constatate, Departamentul control si protectia consumatorilor poate înainta presedintelui ANRE un referat de sanctionare, vizat de vicepresedintele ANRE responsabil cu activitatea de control, prin care va propune suspendarea/retragerea legitimatiei/autorizatiei/licentei contravenientului.

(2) Măsura suspendării sau retragerii se aplică în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE.

 

SECTIUNEA a 4-a

Competente si obligatii

 

Art. 16. – Membrii echipei de control au în principal următoarele competente:

a) să efectueze inspectii si verificări la persoane juridice/fizice, în conformitate cu prevederile reglementărilor;

b) să solicite persoanelor juridice/fizice supuse controlului documentele, datele si informatiile necesare îndeplinirii sarcinilor primite;

c) să aplice măsurile corespunzătoare când sunt constatate contraventii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 17. – Membrii echipei de control au în principal următoarele obligatii:

a) să se legitimeze în fata persoanei juridice/fizice care urmează a fi controlată;

b) să păstreze secretul informatiilor cu caracter confidential obtinute ca urmare a activitătii de control desfăsurate si să nu le facă publice decât în cazurile expres prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art. 18. – Persoana juridică/fizică supusă unei actiuni de control are următoarele obligatii:

a) să permită accesul echipei de control, în conditiile legii, în clădiri, încăperi, la instalatii si în orice alt loc, până la receptoarele de energie, în vederea efectuării de măsurători si determinări;

b) să pună la dispozitia echipei de control documentele si actele specifice activitătii lor, în original, permitând preluarea acestora în copie. La solicitarea echipei de control, acestea vor cuprinde si mentiunea „conform cu originalul”, semnate si stampilate de persoana juridică/fizică controlată;


c) să pună la dispozitie toate datele si informatiile solicitate de ANRE în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) să pună în aplicare măsurile de conformare stabilite în urma actiunii de control.

Art. 19. – Persoana juridică/fizică supusă unei actiuni de control are următoarele drepturi:

a) să solicite echipei de control prezentarea documentelor în baza cărora se efectuează actiunea de control;

b) să solicite înregistrarea actiunii de control în registrul unic de control;

c) să fie reprezentată pe parcursul actiunii de control de o persoană împuternicită;

d) să solicite explicatii suplimentare cu privire la aspectele consemnate în documentele întocmite de echipa de control.

 

ANEXĂ

la regulament

 

Antetul ANRE

 

Aprobat

 

MANDAT DE CONTROL

 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare din domeniul energiei electrice si din domeniul gazelor naturale, echipa de control compusă din:

1) sef echipă de control...................................................................................................................................................................;

2) membru.....................................................................................................................................................................................;

este împuternicită să efectueze o inspectie/verificare la......................................................................................................................,

cu sediul/domiciliul în......................., începând cu data de............................................................................................................... .

Tematica actiunii de control:

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Locul de desfăsurare a actiunii de control:

......................................................................................................................................................................................................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 2.121 din 11 decembrie 2007

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 940 din 10 decembrie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de utilizare a autospecialelor de consultatii la domiciliu aflate în dotarea serviciilor publice de ambulantă

 

În temeiul prevederilor:

– Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

– titlului IV „Sistemul national de asistentă medicală de urgentă si de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 13.182/2007 al Ministerului Sănătătii Publice si Referatul de aprobare nr. D.G.R.F.PP 278/2007 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Metodologia de utilizare a autospecialelor de consultatii la domiciliu aflate în dotarea serviciilor publice de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Serviciile publice de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti au obligatia de a utiliza autospeciale de consultatii la domiciliu în conformitate cu prevederile metodologiei prevăzute în anexă.

Art. 3. – Casele judetene de asigurări de sănătate si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin referitoare la decontarea activitătii serviciilor publice de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. – Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia să monitorizeze implementarea prevederilor metodologiei prevăzute în anexă la nivelul serviciilor publice de ambulantă judetene si municipiului Bucuresti.

Art. 5. – Conducerile serviciilor publice de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti au obligatia să depună ia Ministerul Sănătătii Publice, prin autoritătile de sănătate publice judetene si a municipiului Bucuresti, până la data de 21 decembrie 2007, planul final de implementare, care include centrele de permanentă ce urmează să fie implicate, precum si necesarul de linii de gardă suplimentare pentru fiecare statie si substatie, astfel încât autospecialele să fie utilizate în mod optim, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Vasile Ciurchea

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de utilizare a autospecialelor de consultatii la domiciliu aflate în dotarea serviciilor publice de ambulantă

 

Art. 1. – Autospecialele de consultatii la domiciliu fac parte din compartimentul de consultatii de urgentă la domiciliu si transport sanitar neasistat si sunt destinate următoarelor activităti:

a) transportul medicului pentru acordarea consultatiilor la domiciliul unui pacient care nu se află într-o stare critică conform informatiilor obtinute la dispeceratul medical sau la cel integrat;

b) transportul echipamentelor si al materialelor sanitare de care medicul poate avea nevoie în vederea acordării consultatiilor la domiciliu;

c) transportul echipamentelor si al materialelor sanitare necesare resuscitării cardiopulmonare în cazul în care starea pacientului se agravează.

Art. 2. – Prin exceptie de la prevederile art. 1, autospecialele de consultatii la domiciliu pot fi utilizate în următoarele situatii:

a) transportul medicului pentru acordarea primului ajutor la un caz clasificat sub incidenta codului rosu, în lipsa unui alt mijloc de interventie cu personal calificat;

b) transportul medicului pentru acordarea sprijinului unui echipaj de prim ajutor sau unui echipaj medical de urgentă cu asistent, în lipsa unui echipaj medical de urgentă cu medic sau a unui echipaj de terapie intensivă mobilă care să intervină sau până la sosirea unui astfel de echipaj.

Art. 3. – (1) Autospecialele pentru consultatii la domiciliu sunt destinate utilizării în zonele urbane, precum si în cele rurale.

(2) Autospecialele pentru consultatii la domiciliu sunt vehicule speciale de transport si interventie în scop medical si nu pot fi utilizate în activităti administrative sau de altă natură decât cele definite în prezenta metodologie.

(3) Autospeciala pentru consultatii la domiciliu va avea un jurnal de bord în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătătii publice si al ministrului internelor si reformei administrative privind unele măsuri în asistenta medicală de urgentă prespitalicească.

(4) Autospecialele de consultatii la domiciliu nu pot fi utilizate pentru transportul pacientilor sau al altor persoane în afară de personalul medical de gardă.

Art. 4. – Autospecialele de consultatii la domiciliu vor fi dotate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătătii publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.092/1.500/2006 privind stabilirea competentelor si atributiilor echipajelor publice de interventie de diferite niveluri în faza prespitalicească, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006.

Art. 5. – Activitatea de consultatii de urgentă la domiciliu este coordonată de dispeceratul medical al serviciului de ambulantă judetean sau al municipiului Bucuresti ori, după caz, de dispeceratul integrat de urgentă 1-1-2. Alertarea este asigurată prin una dintre următoarele modalităti:

a) telefon (fix sau mobil);

b) radio (fix, mobil sau portabil);

c) pager.

Art. 6. – (1) Autospecialele de consultatii la domiciliu pot fi deservite de următoarele categorii de personal medical:

a) medic specialist sau medic primar de medicină de familie/medicină internă, angajat al serviciului de ambulantă sau în regim de gardă;

b) medic rezident, cel putin anul III, în specialitatea medicină de familie/medicină internă, în regim de gardă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) medic rezident, cel putin anul III, în specialitatea pediatrie, în cazul consultatiilor pediatrice la domiciliu, în regim de gardă;

d) medic specialist sau medic primar pediatru angajat al serviciului de ambulantă sau în regim de gardă;

e) medic de gardă la un centru de permanentă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

f) medic de medicină generală, cu sau fără competentă în medicina de urgentă, angajat al serviciului de ambulantă sau în regim de gardă.

(2) În cazul în care în statia centrală sau într-o substatie a serviciului de ambulantă există un singur medic de gardă sau de serviciu:

a) medicul va asigura cu autospeciala de consultatii cazurile de consultatii la domiciliu;

b) în cazul în care apare necesitatea deplasării medicului la un caz de urgentă, acesta se va deplasa la cazul respectiv cu o ambulantă de tip B sau C ori cu autospeciala de consultatii la domiciliu, în mod exceptional, dacă acesta este deja în misiune utilizând autospeciala de consultatii;

c) autospeciala de consultatii la domiciliu se foloseste în mod exceptional la interventii de urgentă de cod rosu, doar în cazul în care pentru un caz de urgentă clasificat sub incidenta codului rosu nu există alt mijloc si echipaj de interventie adecvate din structura serviciului de ambulantă sau a serviciului mobil de urgentă, reanimare si descarcerare;

d) trimiterea autospecialei de consultatii la domiciliu la un caz de urgentă clasificat sub incidenta codului rosu din cauza prezentei în vecinătatea cazului respectiv nu anulează necesitatea trimiterii unui mijloc medical de interventie de un nivel de competentă adecvat cazului respectiv.


(3) În cazul în care în statia centrală sau într-o substatie a serviciului de ambulantă există mai multi medici de gardă sau de serviciu:

a) unul sau, după caz, mai multi medici pot fi repartizati autospecialelor de consultatii la domiciliu, iar restul pot fi alocati ambulantelor de tip C sau B;

b) alocarea medicilor la diferite mijloace de interventie se face numai în conformitate cu competentele fiecăruia si nivelul de competentă necesar deservirii unui anumit tip de mijloc de interventie; în acest sens se aplică în procesul de repartitie a medicilor la diferite categorii de mijloace de interventie, inclusiv la cele de consultatii la domiciliu, prevederile Ordinului ministrului sănătătii publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.092/1.500/2006.

Art. 7. – Conducerea autospecialei de consultatii la domiciliu se realizează de către următoarele categorii de personal:

a) conducător auto ambulantier angajat al serviciului de ambulantă;

b) medicul de gardă poate conduce autospeciala personal dacă acesta este angajat al serviciului de ambulantă.

Art. 8. – Folosirea mijloacelor de avertizare audiovizuale ale autospecialelor de consultatii la domiciliu se face în următoarele situatii:

a) în cazul deplasării, în mod exceptional, către un caz care poate fi o urgentă;

b) în cazul în care medicul este trimis să răspundă la o urgentă cod rosu în lipsa unui alt mijloc de interventie medicalizat;

c) în cazul deplasării la solicitări în conditiile unui trafic urban aglomerat.

Art. 9. – Finantarea activitătilor desfăsurate cu autospeciala de consultatii la domiciliu se realizează astfel:

a) cheltuielile de functionare, întretinere si operare sunt asigurate de serviciul de ambulantă care are în proprietatea sa autospeciala;

b) cheltuielile salariale ale conducătorului auto sunt asigurate de serviciul de ambulantă care are în proprietate autospeciala;

c) cheltuielile pentru plata liniilor de gardă a medicilor, cu exceptia celor aflati de gardă la centrele de permanentă, sunt asigurate de serviciul de ambulantă care are în proprietatea sa autospeciala;

d) activitatea medicilor din centrele de permanentă desfăsurată conform Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, cu modificările si completările ulterioare, se suportă de casele de asigurări de sănătate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e) în cazul în care serviciile publice de ambulantă sunt finantate prin buget global, contravaloarea consultatiilor de urgentă la domiciliu, pentru care sunt utilizate autospecialele de consultatii la domiciliu, se suportă din bugetul global alocat serviciilor publice de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti, cu exceptia contravalorii activitătii desfăsurate de medicii din centrele de permanentă pentru acordarea consultatiilor de urgentă la domiciliu, care se suportă conform prevederilor legale în vigoare;

f) în cazul în care serviciile publice de ambulantă sunt finantate prin plata de serviciu–solicitare, consultatia de urgentă la domiciliu efectuată de medicii angajati sau în regim de gardă din serviciul public de ambulantă judetean si al municipiului Bucuresti, ca solicitare a autospecialei de consultatii la domiciliu, se decontează conform prevederilor legale în vigoare.