MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 896         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 decembrie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

1. – Declaratia Parlamentului României referitoare la viitorul provinciei Kosovo

 

DECRETE

 

1.129. – Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 

1.130. – Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Comandor

 

1.131. – Decret privind conferirea unor decoratii de război

 

1.132. –Decret privind conferirea unor decoratii

 

1.142. – Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

203. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

 

209. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de înregistrare a activitătilor de vânzare directă de produse primare, a activitătilor de vânzare cu amănuntul si a activitătilor de fabricare a alimentelor

 

2.169. – Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 315/2005 privind aprobarea Procedurii de notificare a administratorilor de scheme de intercomparare laboratoare de analize medicale

 

2.463. – Ordin al ministrului economiei si finantelor privind nivelul accizei minime pentru tigarete si alte precizări date în aplicarea titlului VII „Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

20. – Ordin pentru completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 2/2006 privind modul de organizare si conducere a contabilitătii si întocmirea situatiilor financiare de către institutiile financiare nebancare

 

33. – Circulară privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate rhytonului de la Poroina

 

34. – Circulară privind preschimbarea vechilor însemne monetare

 


ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

DECLARATIA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

referitoare la viitorul provinciei Kosovo

 

Luând în consideratie Reuniunea din data de 19 decembrie 2007 a Consiliului de Securitate al ONU privind viitorul provinciei Kosovo,

 

Parlamentul României adoptă prezenta declaratie.

 

Având în vedere prevederile Rezolutiei 1.244 a Consiliului de Securitate al ONU care urmăreau crearea bazelor unei guvernări autonome a provinciei Kosovo, cu garantarea drepturilor minoritătilor, în cadrul frontierelor Serbiei,

luând act de finalizarea fără rezultat a negocierilor de 120 de zile ale reprezentantilor troicii UE–S.U.A.–Rusia,

considerând că lucrările Consiliului European din 13–14 decembrie 2007 nu au condus la formularea unei pozitii consensuale comunitare asupra recunoasterii statutului provinciei Kosovo,

tinând cont de necesitatea mentinerii unui climat de securitate consolidat în regiunea din care face parte si tara noastră,

Parlamentul României declară următoarele:

- este în favoarea continuării demersurilor pentru găsirea unei solutii negociate, formalizată printr-o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU;

- propune organizarea unui summit al Uniunii Europene dedicat armonizării pozitiilor în cadrul comunitar privind statutul provinciei Kosovo, integrarea europeană si euroatlantica a statelor din Balcanii de Vest si sistemul regional de securitate, în perspectiva summitului NATO de la Bucuresti;

- recomandă autoritătilor române să adopte o pozitie coerentă si unitară fată de o eventuală declarare unilaterală a independentei provinciei Kosovo, care să reflecte interesele de stabilitate în regiune si interesul national al României, să aibă în vedere precedentul la nivel regional si international, precum si responsabilitătile asumate de România ca stat membru al NATO si UE.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 20 decembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 20 decembrie 2007.

Nr. 1.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de apreciere deosebită pentru contributia personală în sustinerea aderării tării noastre la Uniunea Europeană si implicarea în consolidarea relatiilor dintre România si Republica Federală Germania,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce domnului Norbert Kartmann, presedintele Parlamentului Landului Hessen.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2007.

Nr. 1.129.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea presedintelui Institutului Cultural Român,

cu ocazia împlinirii a 70 de ani de viată, în semn de înaltă apreciere pentru contributia personală la îmbogătirea patrimoniului cultural românesc si universal,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Comandor maestrului Marin Gherasim, pictor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2007.

Nr. 1.130.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii de război

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. Asi Bsi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

la propunerea ministrului apărării,

având în vedere gradul ridicat de risc la care s-au expus militarii americani pe timpul executării misiunilor comune cu detasamentele românesti în teatrul de operatiuni din Afganistan,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Comandor, cu însemn de război, pentru militari, domnului maior Clay Christopher.

Art. 2. – Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă, clasa a lll-a, cu însemn de război, pentru militari:

– domnului sergent Burgos Luis;

– domnului sergent Johnson Kelvon.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2007.

Nr. 1.131.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 si 7 si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru contributia deosebită la dezvoltarea relatiilor de colaborare la nivel stiintific si cultural dintre Republica Austria si România,

pentru sprijinul constant acordat cetătenilor români,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor.

1. domnului dr. Alois Mock;

2. domnului prof. univ. dr. Johannes Poigenfurst;

3. doamnei Veronica F. Prisecariu.

Art. 2. – Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Ofiter.

1. domnului prof. univ. dr. Walter Klepetko;

2. domnului prof. univ. dr. Gunther Laufer;

3. domnului ing. Valentin Lisi;

4. domnului prof. univ. dr. Ernst Wolner.

Art. 3. – Se conferă Ordinul Meritul Sanitarîn grad de Ofiter.

1. domnului prof. univ. dr. Thomas Czech;

2. domnului prof. univ. dr. Helmut Gadner;

3. domnului prof. univ. dr. Rainer Ingo Peter Kotz;

4. domnului prof. univ. dr. Reinhart Waneck;

5. domnului prof. univ. dr. Gregor Wollenek;

6. domnului prof. univ. dr. Christoph C. Zielinski.

Art. 4. – Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler.

1. doamnei dr. Edith Konrad;

2. domnului Herbert Rechberger;

3. domnului dr. Stefan Stortecky.

Art. 5. – Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler.

1. domnului dr. Ludwig Alex Cik;

2. domnului prof. univ. dr. Werner Linkesch;

3. domnului dr. Reinhard Pichler;

4. domnului dr. Victor Leonard Prisecariu;

5. doamnei dr. lise Seidl;

6. doamnei Brigitte Stumberger.

Art. 6. – Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria G „Cultele":

1. domnului Paulus Kohler;

2. domnului Mag. Vasile Lutai;

3. domnului dr. Herwig Sturm.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2007.

Nr. 1.132.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul general de brigadă cu o stea Gheorghe Mihai Ionel trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2007.

Nr. 1.142.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 35.473 din 29 noiembrie 2007 al Directiei generale siguranta alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru asigurarea conformitătii cu legiSIatia în domeniul alimentelor si furajelor, sănătătii si bunăstării animale,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Instructiunile pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. –Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. – (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008 până la data de 31 decembrie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 20 decembrie 2007.

Nr. 203.

 

ANEXA

 

INSTRUCTIUNI

pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezentele instructiuni stabilesc cadrul organizatoric în care inspectorii autoritătii nationale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor îsi desfăsoară activitatea de control oficial în unitătile care prelucrează, procesează, depozitează, valorifică si comercializează produse si subproduse alimentare de origine nonanimală.

Art. 2. – În sensul prezentelor instructiuni, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) control oficial – orice formă de control pe care îl efectuează autoritatea competentă ori Comisia Europeană împreună cu statele membre ale Uniunii Europene pentru verificarea conformitătii cu legiSIatia în domeniul alimentelor;

b) inspectorii autoritătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor – personal de specialitate angajat, în conditiile legii, al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, respectiv al directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, cu atributii de control oficial conform fisei postului;

c) unităti – unitătile care prelucrează, procesează, depozitează, transportă, valorifică si comercializează produse si subproduse alimentare de origine nonanimală;

d) unităti integrate – unitătile care desfăsoară mai multe activităti sectoriale (cod CAEN) integrate în aceeasi locatie;

e) operator economic – orice persoană fizică sau juridică care prelucrează, procesează, depozitează, transportă, valorifică si comercializează produse si subproduse alimentare de origine nonanimală;

f) cheltuieli – valoarea operatiunilor efectuate în cadrul activitătii de control oficial pentru siguranta alimentelor, stabilite în baza prevederilor legale;

g) plata aferentă activitătii de control oficial – cuantumul rezultat prin înmultirea timpului aferent pentru efectuarea controlului oficial cu tariful stabilit pe oră;

h) documente justificative – actele oficiale în baza cărora directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti întocmeste formalitătile de plată, reprezentate de procese-verbale de constatare, fise de control, însotite, dacă este cazul, de procese-verbale de prelevare probe, procese-verbale de retinere oficială, procese-verbale de confiscare, cereri de analiză, precum si de alte documente care cuprind actiunile întreprinse ca urmare a desfăsurării activitătii de control oficial în unitătile care prelucrează, procesează, depozitează, transportă, valorifică si comercializează produse si subproduse alimentare de origine nonanimală, inclusiv buletine de analiză ca urmare a determinărilor de către laboratoare specializate.

Art. 3. –Tariful aferent activitătii de control oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală se calculează de către inspectorii autoritătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, prin aplicarea tarifului total de 48,6 lei/h, prevăzut în anexa nr. 2, la timpul stabilit potrivit anexei nr. 1.

 

CAPITOLUL II

 

SECTIUNEA I

Obligatiile inspectorilor autoritătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

Art. 4. – Inspectorii autoritătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor trebuie să detină baza de date corespunzătoare si să identifice unitătile care prelucrează, procesează, depozitează, valorifică si comercializează produse si subproduse alimentare de origine nonanimală arondate, în vederea asigurării activitătii de control oficial pentru siguranta alimentelor.

Art. 5. – Activitatea de control oficial la unitătile care prelucrează, procesează, depozitează, valorifică si comercializează produse si subproduse alimentare de origine nonanimală se realizează de către inspectorii autoritătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, în conformitate cu prevederile fisei postului, ale procedurii prevăzute în anexa nr. 3, precum si ale altor dispozitii si instructiuni primite de la autoritatea centrală sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor.

Art. 6. – Ca urmare a controlului oficial realizat în unitătile care prelucrează, procesează, depozitează, valorifică si comercializează produse si subproduse alimentare de origine nonanimală, inspectorii autoritătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor elaborează documente justificative privind controalele oficiale pe care le-au efectuat.

Art. 7. – Inspectorii autoritătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor au obligatia să păstreze confidentialitatea activitătii de control oficial desfăsurate în unităti care prelucrează, procesează, depozitează, valorifică si comercializează produse si subproduse alimentare de origine nonanimală, în raport cu alte persoane fizice sau juridice, pentru a nu afecta concurenta de piată, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

SECTIUNEA a II-a

Obligatiile directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

 

Art. 8. – în cel mult 5 zile lucrătoare de la efectuarea controlului oficial, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti trimit operatorilor economici controlati documentele de plată pentru activitatea desfăsurată, precum si o copie a documentelor justificative privind controlul oficial efectuat.

Art. 9. – (1) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti încasează tariful aferent activitătii de control oficial.

(2) Tariful aferent activitătii de control oficial, stabilit pe baza documentelor justificative, este virat de unităti în contul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si suma rezultată este evidentiată distinct în contabilitate, constituind pentru acestea fonduri extrabugetare, care se utilizează, conform legii, pentru acoperirea costurilor controalelor oficiale.

(3) Costurile aferente analizelor de laborator efectuate potrivit programului anual de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor, aprobat prin ordin al presedintelui Autoritătii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, se suportă din bugetul alocat directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

 

SECTIUNEA a III-a

Obligatiile operatorilor economici

 

Art. 10. – (1) Operatorii economici controlati virează în contul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti suma corespunzătoare cheltuielilor calculate pentru activitatea de control oficial desfăsurată de inspectorii autoritătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii documentelor de plată.

(2) Încadrarea în categoriile de productie prevăzute în anexa nr. 1 se face prin declaratia pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 4, depusă la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 11. – Operatorii economici sunt obligati să asigure trasabilitatea produselor de la materiile prime la produsul finit.

Art. 12. – Operatorii economici sunt obligati să detină proceduri interne de retragere a produselor alimentare neconforme.

Art. 13. – Operatorii economici asigură conditii optime pentru ca inspectorii autoritătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor să îsi poată desfăsura si exercita activitatea de control oficial în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

CAPITOLULUI

Dispozitii finale

 

Art. 14. – (1) În cazul în care operatorii economici îsi desfăsoară activitatea într-unui sau mai multe judete prin unităti fără personalitate juridică si cu acelasi cod CAEN, plata aferentă controlului oficial se face de către entitatea juridică, conform categoriei de încadrare prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Dacă unitatea de prelucrare, procesare, depozitare sau valorificare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală detine puncte de lucru fără personalitate juridică distinctă, fie pe raza aceluiasi judet, fie în mai multe judete, dar a căror activitate se încadrează în aceeasi clasă CAEN, si dacă suma calculată pentru controlul oficial depăseste valoarea de 2.000 euro/lună, suma care trebuie plătită pentru fiecare punct de lucru se calculează luându-se în considerare ponderea fiecărui punct de lucru în activitatea totală, astfel încât per total unitate să nu depăsească valoarea maximă de 2.000 euro/lună.

(3) Plata se va face proportional cu activitatea desfăsurată în fiecare punct de lucru, consemnată în declaratia pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 4.

(4) Operatorul economic care desfăsoară mai multe activităti sectoriale (cod CAEN) integrate în aceeasi locatie va fi tarifat o singură dată pentru categoria cu tariful cel mai mare.

(5) Pentru unitătile aflate în primul an de activitate, sumele pentru activitatea specifică de control oficial se calculează în baza documentului justificativ întocmit conform productiei curente din luna precedentă.


Art. 15. – Neplata în termenul prevăzut la art. 10 a sumelor calculate pentru activitatea de control oficial atrage perceperea unor penalităti de 0,25% din suma de plată restantă pentru fiecare zi de întârziere, de la data la care obligatia de plată a sumei a devenit scadentă până la achitarea integrală a sumei, inclusiv pentru ziua plătii.

Art. 16. – Neplata sumelor restante calculate pentru activitatea de control oficial atrage actionarea în instantă a operatorului economic pentru obligarea la plata sumelor datorate.

Art. 17. – Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezentele instructiuni.

 

ANEXA Nr. 1 la instructiuni

 

TIMPUL

pentru controlul oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

 

Tip unitate (operator economic)

Categorie

Productie

Timp pentru controlul oficial (h)

Unităti de fabricare a pâinii, produselor de panificatie si patiserie

A

<1.800 (t/an)

1

B

1.800–4.500 (t/an)

2,5

C

4.500–9.000 (t/an)

4

D

>9.000 (t/an)

6

Unităti de morărit

A

<1.800 (t/an)

1

B

1.800–4.500 (t/an)

1,5

C

4.500–9.000 (t/an)

2

D

>9.000 (t/an)

3

Unităti de fabricare a băuturilor răcoritoare

A

<20.000 (t/an)

1,5

B

20.000–50.000 (t/an)

3

C

50.000–100.000 (t/an)

4

D

>100.000 (t/an)

4

Unităti de fabricare a vinurilor*)

A

<7.000 (hl/an)

3

B

7.000–10.000 (hl/an)

4

C

10.000–15.000 (hl/an)

6

D

>15.000 (hl/an)

8

Unităti de fabricare a băuturilor alcoolice distilate

A

<7.000 (hl/an)

2

B

7.000–10.000 (hl/an)

4

C

10.000–15.000 (hl/an)

5

D

>15.000 (hl/an)

6

Unităti de fabricare a alcoolului etilic de fermentatie****)

A

<5.000 (hl/an)

2

B

5.000–10.000(hl/an)

3

C

10.000–15.000 (hl/an)

4

D

>15.000 (hl/an)

6

Unităti de fabricare a uleiurilor, grăsimilor fine si rafinate, a margarinei si a produselor comestibile similar

A

<12.500 (t/an)

1,5

B

12.500–25.000 (t/an)

2

C

25.000–50.000 (t/an)

3

D

> 50.000 (t/an)

4

Unităti de fabricare a produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

A

<1.000 (t/an)

3

B

1.000–5.000 (t/an)

4

C

5.000–10.000 (t/an)

6

D

> 10.000 (t/an)

8

Unităti de fabricare a berii

A

< 20.000 (t/an)

1,5

B

20.000–50.000 (t/an)

3

C

50.000–100.000 (t/an)

4

D

> 100.000(t/an)

4

Unităti de fabricare a maltului

A

< 4.000 (t/an)

3

B

4.000–11.000 (t/an)

4

C

11.000–16.000 (t/an)

6

D

> 16.000 (t/an)

8

Unităti de prelucrare si conservare a fructelor si legumelor**)

A

< 200 (t/an)

2

B

200–500 (t/an)

4

C

500–750 (t/an)

6

D

> 750 (t/an)

8

Depozite seminte de consum***)

A

< 50.000 (t/an)

2

B

50.000–150.000 (t/an)

4

C

150.000–300.000 (t/an)

6

D

> 300.000 (t/an)

8

Unităti de producere a apelor minerale (carbogazoasă si plată) Îmbuteliate la sursă

A

< 20.000 (t/an)

1

B

20.000–50.000 (t/an)

2

C

50.000–100.000 (t/an)

3

D

> 100.000(t/an)

3

 

Controlul oficial se efectuează de două ori pe an pentru unitătile încadrate, ca urmare a evaluării, la calificativul „bine" si de 6 ori pe an pentru unitătile încadrate la calificativul „acceptabil cu recontrol".

 

*) Pentru astfel de unităti se efectuează un control preoperational si un control în perioada de vinificatie.

**) Pentru astfel de unităti controlul oficial constă în lunile fără activitate într-un control preoperational si în lunile cu activitate în conformitate cu rezultatul evaluării unitătilor.

***) Pentru astfel de unităti se efectuează un control oficial preoperational si două controale în perioada de constituire a stocurilor. ****) Pentru astfel de unităti se efectuează un control oficial pe an.

 

Tip unitate (operator economic)

Timp pentru controlul oficial (h)

Miniberării (capacitate de productie < 3.000 hl/an)

1

Unităti de prelucrare a cartofilor si conservare a produselor din cartofi

4

Unităti de fabricare a macaroanelor, tăiteilor, cuscusului si a altor produse făinoase similare

2

Unităti de prelucrare a ceaiului si a cafelei

4

Unităti de fabricare a condimentelor

3

Unităti de fabricare a altor produse alimentare

6

Unităti de fabricare a cidrului si a vinului din fructe*)

6

Unităti de fabricare a altor băuturi obtinute prin fermentare*)

6

Supermarket/hipermarket

8

Unităti de îmbuteliere si ambalare a produselor de origine nonanimală

2

Unităti de fabricare a sucurilor de fructe si legume*)

8

Unităti de fabricare a amidonului si a produselor din amidon

5

Unităti de fabricare a biscuitilor, piscoturilor si a altor produse similare

2

Unităti de fabricare a zahărului*)

8

Depozite de produse alimentare de origine nonanimală

4

Depozite de comercializare angro

6

 

Controlul oficial se efectuează de două ori pe an pentru unitătile încadrate la calificativul „bine" si de 6 ori pe an pentru unitătile încadrate la calificativul „acceptabil cu recontrol".

 

*) Pentru astfel de unităti controlul oficial constă în lunile fără activitate într-un control preoperational si în lunile cu activitate în conformitate cu rezultatul evaluării unitătilor.

 


ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

TARIFELE

pentru cheltuielile privind personalul care desfăsoară activitatea de control oficial În unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

 

Nr. crt.

Etapele aferente realizării unui control oficial în domeniul alimentar

Cheltuieli pentru

salariu/persoană/h

(lei)

Cheltuieli necesare

perfectionării/persoană/h

(lei)

Total cheltuieli/h (lei)

1.

Pregătirea controlului, studierea facilitătilor si a documentatiei detinute de operatorii economici, astfel încât să fie capabil să îsi îndeplinească atributiile în mod adecvat

15,6

0,6

16,2

2.

Realizarea controlului

15,6

0,6

16,2

3.

Analiza activitătii de control si stabilirea concluziilor

15,6

0,6

16,2

 

TOTAL:

46,8

1,8

48,6

 

ANEXA Nr. 3

la instructiuni

 

PROCEDURA

privind efectuarea controlului oficial în unitătile de prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală

 

I. Generalităti

Controalele oficiale se efectuează fără o avertizare prealabilă.

Controalele oficiale se efectuează pentru toate etapele de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimală sau selectiv, pentru una ori mai multe dintre etapele mentionate anterior care se consideră a fi necesar să fie supuse activitătii de inspectie si control.

Controalele oficiale se efectuează pentru:

a) produsele alimentare provenind din:

1. schimburile comerciale desfăsurate pe teritoriul României;

2. schimburile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene;

3. import;

b) produsele destinate exportului.

Inspectorul autoritătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor este însotit de un reprezentant al societătii comerciale sau de o persoană abilitată să răspundă întrebărilor inspectorului, care să fie prezentă pe tot parcursul inspectiei si controlului.

II. Scop

Controalele oficiale se realizează pentru a se verifica conformitatea cu regulile ce au drept scop prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor până la niveluri acceptabile pentru sănătatea publică.

Controalele oficiale asigură suportul informativ pentru realizarea evaluării riscului în domeniul sigurantei alimentelor.

III. Definitii

În întelesul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc astfel:

a) verificare – controlul, prin examinarea si prin luarea în considerare a evidentelor, sub raportul îndeplinirii cerintelor specificate;

b) inspectie – examinarea oricărui aspect privind alimentele, pentru a se verifica faptul că astfel de aspecte sunt conforme cu cerintele legiSIatiei în domeniul alimentelor;

c) monitorizare – realizarea de observatii sau măsuri planificate secvential, cu scopul de a obtine o evaluare generală a nivelului de conformitate cu legiSIatia în domeniul alimentelor;

d) supraveghere – o examinare, cu caracter preventiv, a activitătii uneia sau mai multor întreprinderi cu activitate în domeniul alimentelor, a operatorilor economici ori a activitătilor acestora;

e) neconformitate – neconcordanta cu legiSIatia în domeniul alimentelor;

f) prelevare de probe pentru analiză – recoltarea de probe de alimente sau de orice alte substante reprezentative pentru producerea, prelucrarea si distributia alimentelor, cu scopul de a se verifica prin analiză conformitatea cu legiSIatia în domeniul alimentelor;

g) retinere oficială – procedura prin care autoritatea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor dispune ca alimentele să nu fie deplasate ori falsificate până la luarea unei decizii cu privire la destinatia acestora; aceasta include depozitarea de către operatorii economici, în conformitate cu instructiunile Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;

h) trasabilitate – posibilitatea identificării si urmăririi, pe parcursul tuturor etapelor de productie, procesare si distributie, a unui aliment, a hranei pentru animale, a unui animal destinat pentru productia de alimente sau a unei substante care urmează


ori care poate fi încorporată într-un aliment sau în hrana pentru animale;

i) productia – totalitatea produselor obtinute din prelucrarea, procesarea, depozitarea, transportul, valorificarea si comercializarea produselor alimentare de origine nonanimală.

IV. Etapele controlului oficial

Controalele oficiale se efectuează utilizându-se una sau mai multe dintre metodele de control, cum ar fi: inspectia, monitorizarea, supravegherea, verificarea, prelevarea de probe si analiza.

A. Inspectia

În cadrul activitătii de inspectie se verifică următoarele:

1. Conditiile generale de functionare a unitătii:

a) profilul unitătii;

b) amplasarea unitătii;

c) constructia;

d) Împrejmuirea unitătii;

e) căile de acces în unitate;

f) platforma de gunoi menajer.

2. Depozitele de materii prime, materiale auxiliare, produse finite, ambalaje, etichete:

a) igiena spatiilor de depozitare;

b) sistemul de ventilare (functionalitate si eficientă) si modul de înregistrare si control al temperaturii si umiditătii;

c) capacitatea depozitelor si dotarea acestora pentru asigurarea conditiilor optime de păstrare, cu respectarea conditiilor de compatibilitate;

d) modul de depozitare a materiilor prime si de rulare a stocurilor;

e) salubritatea ambalajelor;

f) prelevarea de probe pentru determinarea de contaminanti si reziduuri de pesticide, în conformitate cu legiSIatia în vigoare;

g) documentele de însotire a produselor finite (declaratie/certificate de conformitate) si documentele care să ateste conditiile privind siguranta alimentară;

h) modul de ambalare a produselor finite; i) modul de depozitare si marcare a substantelor chimice cu risc potential de contaminare.

3. Spatiile de productie:

a) proiectare, amplasare, constructie si dimensionare;

b) existenta vestiarelor corespunzătoare;

c) aprovizionarea cu apă potabilă, caldă si rece;

d) spatii separate pentru spălarea materiei prime, unde este cazul;

e) sistem adecvat de colectare a reziduurilor lichide si solide;

f) sursa de agent termic;

g) instalatii, utilaje si echipamente de lucru.

4. Amenajarea si organizarea fluxului tehnologic:

a) asigurarea circuitelor functionale pentru desfăsurarea fluxului tehnologic fără intersectări între fazele salubre si cele insalubre;

b) controlul întretinerii si dotării cu dispozitive si utilaje de lucru specifice profilului (cernatoare, separatoare, magneti, site, tăvăluguri etc);

c) sistemul de ventilatie;

d) aparatura de măsură si control;

e) procedurile operationale standard de sanitatie (SSOP);

f) implementarea si functionarea unui sistem de sigurantă al alimentelor bazat pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Criticai Control Point – HCCP);

g) verificarea sistemului de alimentare cu apă rece si caldă, controlul potabilitătii apei.

5. Spatiile destinate depozitării detergentilor si dezinfectantilor.

6. Spatiile destinate curătării instalatiilor, utilajelor si echipamentelor de lucru.

7. Anexele (vestiare, grupuri sanitare etc).

8. Mijloacele de transport, spatiul necesar spălării si dezinfectiei mijloacelor de transport, conditiile de transport si modul cum se face receptia materiei prime si a materiilor auxiliare.

9. Laboratoarele proprii:

a) asigurarea spatiului/compartimentare;

b) analize conform metodelor standardizate;

c) asigurarea aparaturii si a reactivilor;

d) calificarea si competenta personalului;

e) Întretinerea aparaturii, verificare, calibrare;

f) evidenta si monitorizarea parametrilor controlati.

10. Evacuarea deseurilor:

a) sistemul de precolectare si colectare a deseurilor;

b) existenta spatiului pentru depozitarea recipientelor pentru colectarea deseurilor (ghene) si racordarea acestora la reteaua centrală de apă-canal;

c) existenta contractului cu o firmă de salubrizare.

11. Aplicarea ghidurilor de bune practici sau aplicarea normelor pentru siguranta alimentelor.

12. Aplicarea programelor preliminare.

13. Stabilirea punctelor critice de control.

14. Monitorizarea punctelor critice de control.

B. Prelevarea de probe si analiza

Se vor realiza:

a) prelevarea de teste de sanitatie;

b) recoltarea de alte probe, ori de câte ori există suspiciuni sau atunci când sunt depistate neconformităti, pentru produsele alimentare de origine nonanimală (contaminanti, reziduuri de pesticide etc.) pentru care sunt prevăzute limite maxime admise în legiSIatia din domeniul alimentelor; recoltarea se realizează de către inspectori ai autoritătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, conform metodelor prevăzute de lege, iar în cazul în care acestea nu sunt prevăzute, conform procedurilor emise de autoritatea centrală sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor;

c) Întocmirea procesului-verbal de prelevare de probe si a cererii de analiză;

d) trimiterea către laboratoare specializate a probelor prelevate, însotite de documentele de mai sus.

Se vor respecta următoarele :

a) Prelevarea probelor dintr-un lot se va efectua o singură dată pentru produsele care necesită aceeasi metodă de prelevare, pentru toată gama de analize de laborator, astfel încât rezultatul acestora sa fie transmis în mod obligatoriu în perioada de valabilitate a produsului retinut, dar nu mai târziu de 30 de zile.

b) Analizele se vor efectua numai în laboratoare acreditate, iar rezultatele/buletinele de analiză vor fi transmise si operatorului economic.

c) Lotul din care s-au prelevat probele este retinut si depozitat în conditii corespunzătoare până la obtinerea rezultatelor/buletinelor de analiză.

d) Nerespectarea prevederilor de la pct. a), b) si c) atrage pentru persoanele vinovate răspunderea potrivit prevederilor legale.

C. Inspectia stării de igienă a personalului

Se verifică:

a) echipamentul de protectie a personalului (halat, bonetă, mănusi, sorturi, încăltăminte de protectie etc);

b) igiena personală.


D. Controlul documentelor

Se verifică existenta:

a) programelor de igienizare a unitătii;

b) documentelor pentru monitorizarea si controlul punctelor critice (PC) si a punctelor critice de control (PCC);

c) programelor pentru instruirea personalului în domeniul sigurantei alimentelor;

d) documentelor care să ateste provenienta produselor depozitate;

e) documentelor pentru înregistrarea temperaturii, după caz;

f) programului actiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare (DDD) si eficienta acestora;

g) buletinelor de analiză pentru materiile prime; h) buletinelor de analiză pentru produsele finite; i) buletinelor de analiză pentru apa potabilă;

j) buletinelor de analiză pentru teste de sanitatie; k) dosarului cu autorizatii si avize; I) documentelor care să ateste trasabilitatea produselor; m) controlului potabilitătii apei.

E. Examinarea sistemelor de verificare

Se controlează documentele care să ateste verificarea aparatelor de măsură si control (AMC-urile), buletinele metrologice, monitorizarea si înregistrarea parametrilor tehnologici.

V. Documente elaborate la finalizarea controlului oficial

După realizarea activitătii de supraveghere, inspectie si control, inspectorul autoritătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor completează fisa de control, procesul-verbal de constatare, precum si celelalte documente necesare aplicării de măsuri în caz de neconformitate.

VI. Măsuri, sanctiuni

În functie de situatia existentă la fata locului si de rezultatele analizelor de laborator, se aplică măsurile corespunzătoare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările ulterioare, si cu Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de înregistrare a activitătilor de vânzare directă de produse primare, a activitătilor de vânzare cu amănuntul si a activitătilor de fabricare a alimentelor, cu modificările si completările ulterioare.

Astfel, pot fi dispuse:

a) aplicarea de sanctiuni;

b) confiscarea în vederea distrugerii produselor improprii consumului uman;

c) retinerea oficială;

d) propunere de suspendare, închiderea unitătii.

În situatia în care, în urma activitătilor de supraveghere, inspectie si control, se constată că operatorii economici încalcă în mod flagrant alte prevederi legale legate de productia, depozitarea, transportul sau comercializarea alimentelor si furajelor care nu tin de legiSIatia privind siguranta alimentelor si furajelor, autoritatea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor va notifica autoritătile competente să sanctioneze respectivele fapte.

 

ANEXA Nr. 4

la instructiuni

 

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Nr............................din..........................

 

 

Pentru unitatea denumită: ......................................................................, adresa unitătii: ..............................................., proprietar .................................................................., din localitatea ............................................, str. .............................nr. ...., sectorul ..... codul ........................, judetul ............................................., telefon ........................., e-mail ....................., pentru obiectivul .......................................................... în care se desfăsoară următoarele activităti:

1. ....................................................................................... (codCAEN ...............................................................................);

2. ...................................................................................... (codCAEN ...............................................................................);

3. ...................................................................................... (codCAEN ...............................................................................).

Declar pe propria răspundere că în cadrul activitătilor mai sus mentionate productia realizată, conform prevederilor Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 203/2007, este următoarea:

1. ....................................................................................... (codCAEN ...............................................................................);

2. ...................................................................................... (codCAEN ...............................................................................);

3. ...................................................................................... (codCAEN ...............................................................................).

 

Reprezentantul legal al unitătii,

.......................................................................

(semnătura, stampila oficială a unitătii)

 


AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de înregistrare a activitătilor de vânzare directă de produse primare, a activitătilor de vânzare cu amănuntul si a activitătilor de fabricare a alimentelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 69.849 din 21 decembrie 2007 întocmit de Directia de igienă si sănătate publică veterinară si de Directia generală siguranta alimentelor din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

luând în consideratie prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitătii cu legiSIatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sănătate si de protectie a animalelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de înregistrare a activitătilor de vânzare directă de produse primare, a activitătilor de vânzare cu amănuntul si a activitătilor de fabricare a alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Prin exceptie de la alin. (1), în cazul unitătilor prevăzute la pct. 2, 3 si 4 din cap. I al anexei nr. 1 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor prevăzută la art. 1, prevederile prezentului ordin vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009."

2. La articolul 6, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Activitătile de vânzare directă a produselor primare si activitătile de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală care nu sunt înregistrate sanitar-veterinar se pot desfăsura până la data de 1 ianuarie 2009."

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 27 decembrie 2007.

Nr. 209.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 315/2005 privind aprobarea Procedurii de notificare a administratorilor de scheme de intercomparare laboratoare de analize medicale

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică nr. E.N. 13.707 din 24 decembrie 2007,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. – Alineatul (2) al articolului 3 din Ordinul ministrului sănătătii nr. 315/2005 privind aprobarea Procedurii de notificare a administratorilor de scheme de intercomparare laboratoare de analize medicale, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 aprilie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Termenul de valabilitate al notificărilor provizorii eliberate de Ministerul Sănătătii Publice administratorilor de scheme de intercomparare, indiferent de data eliberării, se prelungeste până la data de 31 decembrie 2008."

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 24 decembrie 2007.

Nr. 2.169.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind nivelul accizei minime pentru tigarete si alte precizări date în aplicarea titlului VII „Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 166 alin. (4), ale art. 177 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si cele ale art.II din Hotărârea Guvernului nr. 213/2007 pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Nivelul accizei minime pentru tigarete în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2008, inclusiv, este de 39,50 euro/1.000 tigarete, respectiv de 132,60 lei/1.000 tigarete.

Art. 2. – În întelesul prevederilor alin.(4) al art.166 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, nu se consideră eliberare pentru consum pentru antrepozitul fiscal din România distrugerea de produse accizabile – realizate în sistem de prestări de servicii într-un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru –, datorată unor cazuri fortuite sau de fortă majoră sau a neîndeplinirii conditiilor legale de comercializare ce au avut loc în antrepozitul fiscal în care s-a realizat productia. Dovada în acest caz o reprezintă un document certificat de autoritatea competentă a statului membru în care se află antrepozitul fiscal producător.

Art. 3. – Cursul de schimb valutar leu/euro utilizat pentru calculul accizelor în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2008 este de 3,3565 lei/euro.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2007.

Nr. 2.463.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 2/2006 privind modul de organizare si conducere a contabilitătii si întocmirea situatiilor financiare de către institutiile financiare nebancare

 

Având în vedere prevederile art. 18 si 47 din titlul I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul prevederilor art. 72 din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul Băncii Nationale a României nr. 2/2006 privind modul de organizare si conducere a contabilitătii si întocmirea situatiilor financiare de către institutiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 7 iunie 2006, completat prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 4/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 16 februarie 2007, se completează după cum urmează:

La articolul V, după alineatul (2) se introduc 4 noi alineate, alineatele (3), (4), (5) si (6), cu următorul cuprins:

„(3) Institutiile financiare nebancare, persoane juridice române, si sucursalele din România ale institutiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul general, care în cursul exercitiului financiar al anului 2007 au aplicat prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare, vor depune la Banca Natională a României o copie a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar al anului 2007, întocmite potrivit prevederilor acestor reglementări si aprobate în mod corespunzător, o copie a raportului administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si o copie a raportului auditorilor asupra situatiilor financiare.

(4) Termenele pentru depunerea la Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar al anului 2007 sunt de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, pentru situatiile financiare anuale individuale, respectiv de 8 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru situatiile financiare consolidate.

(5) Începând cu data de 1 ianuarie 2008, institutiile financiare nebancare, persoane juridice române, si sucursalele din România ale institutiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, mentionate la alin. (3), vor aplica Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Pe baza balantei de verificare întocmite pentru data de 31 decembrie 2007, entitătile prevăzute la alin. (3) vor asigura, începând cu data de 1 ianuarie 2008, trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005, cu modificările si completările ulterioare, prin transpunerea soldurilor finale ale conturilor din balanta de verificare la 31 decembrie 2007 în conturile prevăzute în planul de conturi aprobat prin acest ordin."

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 24 decembrie 2007.

Nr. 20.

 


BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate rhytonului de la Poroina

 

Art.1. – În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 28 decembrie 2007, o monedă din aur dedicată rhytonului de la Poroina - piesă de orfevrărie din perioada geto-dacică, reprezentând o cupă de băut în formă de corn.

Art. 2. – Caracteristicile monedei din aur sunt următoarele:

- valoare nominală: 10 lei;

- formă: rotundă;

- diametru: 13,92 mm;

- metal: aur; •titlu: 999/1000; •greutate: 1,224 grame;

- calitate: proof;

- margine: zimtată.

Aversul prezintă imaginea laterală a rhytonului de la Poroina, stema României, valoarea nominală „10 LEI", anul de emisiune „2007", iar în arc de cerc, inscriptia „ROMÂNIA".

Reversul prezintă imaginea din fată a rhytonului de la Poroina, încadrată de două personaje de pe gâtul rhytonului; inscriptia circulară „RHYTONUL DE LA POROINA".

Art. 3. – Monedele, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de o brosură de prezentare a tematicii emisiunii, redactată în limba română, engleză si franceză. Brosura include certificatul de autenticitate a emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central. Monedele vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscriptionată sigla BNR.

Art. 4. – Monedele din aur, dedicate rhytonului de la Poroina, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. – Punerea în circulatie în scop numismatic a monedelor din aur din emisiunea dedicată rhytonului de la Poroina se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 17 decembrie 2007.

Nr. 33.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind preschimbarea vechilor însemne monetare

 

Având în vedere prevederile art.18 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale art. 2 alin. (4) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următoarea circulară:

Art.1. – (1) In perioada 3 ianuarie – 31 decembrie 2008, bancnotele imprimate pe suport de polimer si monedele metalice din vechea emisiune monetară vor putea fi preschimbate, fără taxe si comisioane, la Banca Natională a României – sucursalele Bucuresti, lasi, Cluj si Timis, prin prezentarea la ghiseu sau remiterea prin postă, precum si la unitătile Băncii Române pentru Dezvoltare – GSG, prin prezentarea la ghiseu.

(2) Începând cu data de 3 ianuarie 2009, bancnotele imprimate pe suport de polimer si monedele metalice din vechea emisiune monetară vor putea fi preschimbate pe termen nelimitat, fără taxe si comisioane, numai la Banca Natională a României – sucursalele Bucuresti, lasi, Cluj si Timis, prin prezentarea la ghiseu sau remiterea prin postă.

Art. 2. – Prevederile prezentei circulare se aplică începând cu data de 3 ianuarie 2008 de către sucursalele Băncii Nationale a României si unitătile Băncii Române pentru Dezvoltare–GSG.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 24 decembrie 2007.

Nr. 34.