MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 888         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 decembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.490. – Hotărâre pentru completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

1.560. – Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei financiare anuale a României la Organizatia Hidrografică Internatională

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

301. – Decizie pentru constatarea încetării aplicabilitătii Deciziei primului-ministru nr. 476/2005 privind promovarea temporară a domnului Răzvan Nicolae Tîru în functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

302. – Decizie pentru constatarea încetării efectelor Deciziei primului-ministru nr. 314/2005 privind suspendarea domnului Gabriel Vasile Drăgan din functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

303. – Decizie privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Radian Doru Tufă, secretar general la Ministerul Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

214. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 200/2007 privind aprobarea Listei perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 57/2007, pentru concesionarea de activităti de explorare

 

1.235/2.403. – Ordin al ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

 

1.486. – Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind comasarea prin absorbtie a unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Junior” Bucuresti de către unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Genesis” Bucuresti

 

1.649/2.375/930. – Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Nationale de Meteorologie

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 si 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu 15 noi pozitii, pozitiile nr. 122–136, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.490.

 

ANEXĂ

 

COMPLETAREA

anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare (lungime x lătime)

Anul dobândirii

Valoarea

de inventar

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

122

 

Teren aferent retea de canalizare

Cvartal 62, parcela 5, suprafata – 1.763,00 mp

N – Sos. Banatului

S – drum centură DNCB

E – Sos. Banatului

V –Str. Crinului

2005

81.946

H.C.L. nr. 41/2005

123

 

Teren aferent retea de canalizare

Str. Aurel Vlaicu nr. 10–12 din cvartal 48, parcela 1, suprafata – 956,00 mp

N – consiliul local

S – consiliul local

E – str. Aurel Vlaicu

V –C.N.C.F. C.F.R.– S.A.

2005

53.791

H.C.L. nr. 41/2005

124

1321

Extindere retea de canalizare

7,20 km

2005

4.351.225

H.C.L. nr. 41/2005

125

 

Extindere retea de alimentare cu apă

7,80 km

2004

1.014.261

H.C.L. nr. 41/2005

126

 

Instalatii hidromecanice rezervor apă

Str. Lalelelor nr. 41B, Gospodăria de apă

2002

34.094

H.C.L. nr. 41/2005

127

 

Grup pompare rezervor

Str. Lalelelor nr. 41B, Gospodăria de apă

2002

87.830

H.C.L. nr. 41/2005

128

 

Instalatii hidromecanice punct de exploatare clorinare

Str. Lalelelor nr. 41B, Gospodăria de apă

2002

4.463

H.C.L. nr. 41/2005

129

 

Instalatii hidromecanice statie de pompare

Str. Lalelelor nr. 41 B Gospodăria de apă

2002

9.740

H.C.L. nr. 41/2005

130

 

Instalatii hidromecanice statie de hidrofor

Str. Lalelelor nr. 41 B Gospodăria de apă

2002

10.777

H.C.L. nr. 41/2005

131

 

Extindere retea de alimentare cu apă

8,700 km

2006

1.211.662,35

H.C.L. nr. 79/2007

132

 

Extindere retea de alimentare cu apă

1,700 km

2007

651.525,42

H.C.L. nr. 79/2007

133

 

Alimentare cu apă potabilă oras Chitila – Put de mare adâncime – 1 buc. + conductă de refulare

Tarla 19, parcela 79/1/33/1

N – tarla 19, parcela 79/1/32/1, 79/1/31

S – Str. Trandafirilor

E – Valea Mangului

V – tarla 19, parcela 79/1/33

2007

213.733,13

H.C.L. nr. 79/2007

134

1321

Extindere retea de canalizare

0,350 km

2006

138.173,12

H.C.L. nr. 79/2007

135

 

Centrală termică + canal termic

Sos. Banatului nr. 2

2006

688.926,63

H.C.L. nr. 79/2007

136

 

Drum comunal DC110

Chitila–Rudeni, prelungire str. Rudeni – Soseaua de centură 61+300 km; Suprafata = 2,25 ha; 2.250 m'x 10 m = 22,5 km

2007

136.187,50

H.C.L. nr. 79/2007


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei financiare anuale a României la Organizatia Hidrografică Internatională

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile Legii nr. 414/2006 pentru aderarea Guvernului României la Conventia privind Organizatia Hidrografică Internatională, adoptată la Monaco la 3 mai 1967,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă plata contributiei financiare anuale a României la Organizatia Hidrografică Internatională.

Art. 2. – Fondurile necesare pentru plata contributiei financiare prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul Ministerului Apărării.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.560.

 

DECIZII ALE PRlMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru constatarea încetării aplicabilitătii Deciziei primului-ministru nr. 476/2005 privind promovarea temporară a domnului Răzvan Nicolae Tîru în functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

Având în vedere:

– dispozitiile Deciziei primului-ministru nr. 476/2005 privind promovarea temporară a domnului Răzvan Nicolae Tîru în functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;

– rezolutia emisă în Dosarul nr. 88/P/2005 de către Ministerul Public, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Natională Anticoruptie, prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a domnului Drăgan Vasile Gabriel;

– dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constată încetarea aplicabilitătii Deciziei primului-ministru nr. 476/2005 privind promovarea temporară a domnului Răzvan Nicolae Tîru în functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 25 octombrie 2005, ca urmare a încetării suspendării din functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor a domnului Gabriel Vasile Drăgan.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 21 decembrie 2007.

Nr. 301.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru constatarea încetării efectelor Deciziei primului-ministru nr. 314/2005 privind suspendarea domnului Gabriel Vasile Drăgan din functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

Având în vedere:

– dispozitiile Deciziei primului-ministru nr. 218/2004 privind numirea domnului Gabriel Vasile Drăgan în functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;

– prevederile Deciziei primului-ministru nr. 314/2005 privind suspendarea domnului Gabriel Vasile Drăgan din functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;

– rezolutia emisă în Dosarul nr. 88/P/2005 de către Ministerul Public, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Natională Anticoruptie, prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a domnului Drăgan Vasile Gabriel;

– dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constată încetarea efectelor Deciziei primului-ministru nr. 314/2005 privind suspendarea domnului Gabriel Vasile Drăgan din functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 21 decembrie 2007.

Nr. 302.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Radian Doru Tufă, secretar general la Ministerul Transporturilor

 

Având în vedere cererea domnului Radian Doru Tufă, secretar general la Ministerul Transporturilor, prin care acesta solicită suspendarea raportului său de serviciu pe perioada cuprinsă între datele de 3 ianuarie 2008 si 3 ianuarie 2010,

tinând cont de faptul că cererea sus-mentionată a fost aprobată de primul-ministru,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 95 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Raportul de serviciu al domnului Radian Doru Tufă, secretar general la Ministerul Transporturilor, se suspendă pe perioada cuprinsă între datele de 3 ianuarie 2008 si 3 ianuarie 2010.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 21 decembrie 2007.

Nr. 303.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 200/2007 privind aprobarea Listei perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 57/2007, pentru concesionarea de activităti de explorare

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Articol unic. –Anexa „Lista perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 57/2007, pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare” la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 200/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 28 noiembrie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Pozitia 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

8.

Sărata Monteoru

Se exclude perimetrul

407.900

407.900

406.300

406.300

407.131

407.108

406.979

406.943

406.823

406.830

406.837

406.844

406.844

627.500

628.800

628.800

627.500

628.386

628.508

628.483

628.522

628.483

628.459

628.404

628.351

628.337

2,040

Buzău

apă minerală terapeutică

 

2. Pozitia 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

11.

Haieu Glamour

615.187

615.095

615.000

615.017

271.484

271.639

271.622

271.403

0,027

Bihor

apă geotermală

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2007.

Nr. 214.

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1.235 din 23 noiembrie 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 2.403 din 17 decembrie 2007

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligatiilor asumate de România prin aderarea la Conventia internatională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigatiei aeriene si la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”, care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” se aprobă de consiliul de administratie al acesteia.

Art. 2. – (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministerului avizator, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” poate efectua cheltuielile totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. – Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 218/2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 14 februarie 2007, se abrogă.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. – Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Radian Doru Tufă

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REGIA AUTONOMĂ „ADMINISTRATIA ROMÂNĂ

A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN – ROMATSA”

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC aprobat 2007

BVC

rectificat

2007

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I.

VENITURI TOTALE <rd.2+rd.11+rd.16)

1

514,270.79

476,833.98

-37,436.81

92.72

 

1.

Venituri din exploatare - total, din care

2

513,035.29

464,309.73

-48,725.56

90.50

 

 

a) productia vândută

3

510,726.58

461,881.77

-48,844.81

90.44

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

- subventii, cf.prevederi legale în vigoare

5a

0.00

0.00

0.00

0,00

 

 

- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare

5b

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

d) productia imobilizată

6

353.00

40.00

-313.00

11.33

 

 

e) alte venituri din exploatare,

din care :

7

529.50

1,012.24

482.74

191.17

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

- alte venituri din exploatare

9

529.50

1,012.24

482.74

191.17

 

 

f) venituri din provizioane, din care:

10

1,426.21

1,375.72

-50.49

96.46

 

 

- proviz.pt. riscuri si cheltuieli (OG 46/98)

10a

1,426.21

1,375.72

-50.49

96.46

 

 

- proviz.pt.fd.participare la profit

10b

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2.

Venituri financiare - total, dîn care :

11

1,235.50

12,524.25

11,288.75

1,013.70

 

 

a) venituri din interese de participare

12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

c) venituri din dobânzi

14

882.50

4,854.00

3,971.50

550.03

 

 

d) alte venituri financiare

15

353.00

7,670.25

7,317.25

2,172.88

 

3.

Venituri extraordinare

16

0.00

0.00

0.00

0.00

II.

CHELTUIELI TOTALE

<rd.18+rd.46+rd.49)

17

511,793.05

474,356.24

-37,436.81

92.69

 

1.

Cheltuieli de exploatare - total, din care :

18

509,675.05

463,070.24

-46,604.81

90.86

 

 

a) cheltuieli materiale

19

9,845.77

9,692.77

-1 53.00

98.45

 

 

b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)

20

3,705.51

3,705.51

0.00

100.00

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care :

22

296,212.65

299,621.45

3,408.80

101.15

 

 

- salarii totale, din care:

23

229,542.47

241,558.10

12,015.63

105.23

 

 

- salarii negociate

23a

208,675.00

224,169.28

15,494.28

107.43

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care :

24

53,568.65

48,686.10

-4,882.55

90.89

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

31,377.99

27,786.33

-3,591.66

88.55


 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pt.somaj

26

4,590.85

4,831.16

240.31

105.23

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

13,984.35

14,784.31

799.96

105.72

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care :

28

13,101.53

9,377.25

-3,724.28

71.57

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

29

9,278.54

7,070.47

-2,208.07

76.20

 

 

- cheltuieli sociale 2%, din care:

29a

4,173.50

4,483.39

309.89

107.43

 

 

- tichete de cresă (cf.art.3 din L193/2006)

29a 1

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

- tichete cadou pentru eh.sociale (cf.art.2 din L193/2006)

29a2

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

- fond accidente muncă si boli profesionale (L.346/2002-0,821 %)

29b

4,531.18

1,983.19

-2,547.99

43.77

 

 

- fond garantare plata creante salarale (L20O/2006-O,25%)

29c

573.86

603.89

30.03

0.00

 

 

- tichete de masă

30

706.00

650.00

-56.00

92.07

 

 

- asigurare persoane

31

3,116.99

1,656.78

-1,460.21

53.15

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

32

43,029.50

40,662.49

-2,367.01

94.50

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare,

din care :

34

156,881.62

109,388.02

-47,493.60

69.73

 

 

- chelt. cu prestatiile din afara societătii, din care :

35

143,349.45

94,780.42

-48,569.03

66.12

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

36

49.55

2.15

-47.40

4.34

 

 

- tichete de cadou pentru protocol (cf.art.2 din L193/2006)

36a

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

- cheltuieli de reclamă si

publicitate, din care:

37

270.05

270.05

0.00

100.00

 

 

- tichete cadou pentru ch.de reclamă si publicitate (cf.art.2 din L193/2006)

37a

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea

pe piete existente sau noi (cf.art.2 din L193/2006)

37b

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

38

75.32

3.27

-72.05

4.34

 

 

- taxa licentiere MTCT

39

24,812.37

0.00

-24,812.37

0.00

 

 

- chelt. cu deplasări externe

40

2,357.93

1,885.17

-472.76

79.95

 

 

- contributii EUROCONTROL

41

29,087.94

24,513.27

-4,574.67

84.27

 

 

- cheltuieli cu transportul persoanelor la si de la locul de munca

42

1,011.98

1,310.00

298.02

129.45

 

 

- alte cheltuieli, din care :

43

13,532.17

14,607.60

1,075.43

107.95

 

 

- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2.

Cheltuieli financiare - total, din care :

46

2,118.00

11,286.00

9,168.00

532.86

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

47

353.00

336.00

-17.00

95.18

 

 

- alte cheltuieli financiare

48

1,765.00

10,950.00

9,185.00

620.40


3.

Cheltuieli extraordinare

49

0.00

0.00

0.00

0.00

III.

REZULTAT BRUT ( profit / pierdere )

50

2,477.74

2,477.74

0.00

100.00

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE

STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care :

51

123.89

123.89

0.00

100.00

 

- fond de rezervă

52

123.89

123.89

0.00

100.00

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

53

0.00

0.00

0.00

0.00

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

54

376.62

376.62

0.00

100.00

VII.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

55

2,101.12

2,101.12

0.00

100.00

 

1.

Rezerve legale

56

123.89

123.89

0.00

100.00

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

3.

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6.

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

197.72

0.00

-197.72

0.00

 

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

988.62

988.62

0.00

100.00

 

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1 -7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

790.89

988.61

197.72

125.00

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :

64

62,238.80

49,606.00

-12,632.80

79.70

 

1.

Surse proprii

65

62,238.80

49,606.00

-12,632.80

79.70

 

2.

Alocatii de la buget

66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

3.

Credite bancare :

67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

- interne

68

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

- externe

69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4.

Alte surse

70

0.00

0.00

0.00

0.00

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

62,238.80

49,606.00

-12,632.80

79.70

 

1.

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

72

55,947.69

43,364.16

-12,583.53

77.51


 

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii si rate leasing :

73

6,291.11

6,241.84

-49.27

99.22

 

 

- credite externe

74

5,828.24

5,189.84

-638.40

89.05

 

 

- rate leasing

75

462.87

1,052.00

589.13

227.28

X.

REZERVE, din care:

76

914.78

1,112.50

197.72

121.61

 

1.

Rezerve legale

77

123.89

123.89

0.00

100.00

 

2.

Rezerve statutare

78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

3.

Alte rezerve

79

790.89

988.61

197.72

125.00

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

81

514,270.79

476,677.61

-37,593.18

92.69

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

511,793.05

474,356.24

-37,436.81

92.69

 

3

Număr prognozat de personal la finele anului

83

1,930

1,890

-40

97.93

 

4

Număr mediu de personal total

84

1,926

1,872

-54

97.20

 

5

Fond de salarii negociate, din care:

85

208,675.00

224,169.28

15,494.28

107.43

 

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, din care:

87

405.69

444.45

38.76

109.55

 

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială

88

221.29

258.84

37.55

116.97

 

 

- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001

89

 

 

 

 

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

90

207,159.31

222,584.83

15,425.52

107.45

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

91

360.00

360.00

0.00

100.00

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

92

750.00

780.00

30.00

104.00

 

6

Castig mediu lunar pe salariat

93

8,983.52

9,929.84

946

110.53

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persona) - în preturi curente

94

 

 

 

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persona) - în preturi comparabile

95

 

 

 

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

96

227.13

251.07

23.94

110.54

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)* 1000]

97

995.18

994.80

-0.38

99.96

 

11

Plati restante - total

98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

- preturi curente

99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

- preturi comparabile (rd.99*indicele de crestere a preturilor prognozat)

100

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

Creante restante - total

101

12,127.18

12,086.16

-41.02

99.66

 

 

- preturi curente

102

12,127.18

12,086.16

-41.02

99.66

 

 

- preturi comparabile (rd.102*indicele de crestere a preturilor prognozat)

103

0.00

0.00

0.00

0.00

Indicator fizic = număr total de zboruri/persoană


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind comasarea prin absorbtie a unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Junior” Bucuresti de către unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoală „Genesis” Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.629/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar Scoala „Genesis” Bucuresti,

având în vedere dispozitiile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.632/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar Grădinita „Junior” Bucuresti,

tinând cont de prevederile Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si juridice,

luând în considerare solicitarea Fundatiei „Genesis” Bucuresti nr. 486 din 7 iunie 2007, înregistrată la Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar cu nr. 2.408 din 13 iunie 2007, privind demararea procedurilor pentru absorbtia Grădinitei „Junior” Bucuresti de către Scoala „Genesis” Bucuresti,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă comasarea prin absorbtie a unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Junior” Bucuresti, cu sediul în sos. Străulesti nr. 168, Unitatea 13, sectorul 1, Bucuresti, care se desfiintează, de către unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Genesis” Bucuresti, cu sediul în sos. Străulesti nr. 89A, sectorul 1, Bucuresti, persoane juridice de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ.

Art. 2. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Genesis” Bucuresti, acreditată potrivit dispozitiilor Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.629/2006, preia toate drepturile si obligatiile unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Junior” Bucuresti, acreditată potrivit prevederilor Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.632/2006.

Art. 3. – (1) Patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Junior” Bucuresti este preluat de unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Genesis” Bucuresti pe bază de protocol de predare-primire.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala „Genesis” Bucuresti, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. – Personalul didactic si nedidactic din unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Junior” Bucuresti este preluat de unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Genesis” Bucuresti, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. – Fundatia „Genesis” Bucuresti, unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Junior” Bucuresti, unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Genesis” Bucuresti, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Dumitru Miron,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 iulie 2007.

Nr. 1.486.

 


MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

Nr. 1.649 din 22 octombrie 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 2.375 din 12 decembrie 2007

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 930 din 30 octombrie 2007

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Nationale de Meteorologie

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul mediului si dezvoltării durabile, ministrul economiei si finantelor si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.

Art. 2. – În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Administratia Natională de Meteorologie va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 87/440/112/2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Administratiei Nationale de Meteorologie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 11 aprilie 2007.

 

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru


ANEXĂ*)

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ DE METEOROLOGIE                      

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR.97.SECTOR 1

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO11672708                    

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007

 

APROBAT

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr.

rd.

2007

Aprobat

2007

Rectificat

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

1

 

VENITURI TOTALE din care:

1

63790,95

63790,95

0,00

100,0

 

1

Venituri din exploatare - total

din care:

2

63740,95

63740,95

0,00

100,0

 

 

a) productia vândută

3

10625,50

10625,50

0,00

100,0

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

5

 

50357,00

50357,00

0,00

100,0

 

 

- subventii , cf. prevederilor legale în vigoare

5a

 

 

 

 

 

 

-transferuri , cf. prevederi lor legale în vigoare

5b

50357,00

50357,00

0,00

100,0

 

 

d) productia imobilizată

6

935,45

935,45

0,00

100,0

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

1823,00

1823,00

0,00

100,0

 

 

-venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

0,00

0,00

 

 

 

 

-alte venituri de exploatare

9

1823,00

1823,00

0,00

100,0

 

 

2. Venituri financiare total, din care:

10

50,00

50,00

0,00

100,0

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

30,00

30,00

0,00

100,0

 

 

d) alte venituri financiare

14

20,00

20,00

0,00

100,0

 

 

3. Venituri extraordinare

15

0,00

0,00

0,00

 

II

 

CHELTUIELI TOTALE din care:

16

60474,00

60474,00

0,00

100,0

 

1

Cheltuieli pentru exploatare -total, din care:

17

60354,00

60354,00

0,00

100,0

 

 

a) Cheltuieli materiale, din care:

18

4863,90

4863,90

0,00

100.0

 

 

b) alte cheltuieli din afara(energie, gaze,apă)

19

2913,91

2913,91

0,00

100,0

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

 

 

d) Cheltuieli privind personalul, din care:

21

35724,57

35724,57

0,00

100,0

 

 

- salarii

22

23180,00

23180,00

0,00

100,0

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

23

6958,87

6958,87

0,00

100,0

 

 

- contributii la asigurările sociale de stat

24

4520,10

4520,10

0,00

100,0

 

 

- contributia pt. accidente de muncă si boli profesionale

24a

329,39

329,39

0,00

100,0

 

 

- contributia de asigurări pentru somaj, din care

25

521,55

521,55

0,00

100,0

 

 

- contributia ia fondul de garantare a salariilor

25a

57,95

57,95

0,00

 

 

 

- contributia la asigurările sociale pentru sănătate

26

1390,80

1390,80

0,00

100,0

 

 

- contributii pentru concedii si indemnizatii

26a

197,03

197,03

0,00

 

 

 

- alte cheltuieli cu personalul,din care:

27

5585,70

5585,70

0,00

100,0

 

 

-vărsăminte pentru persoane cu handicap neîncadrate

27a

226,98

226,98

0,00

100,0

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

714,49

714,49

0,00

100,0

 

 

-tichete de cresă(art.3 legea 193/2006)

28a

0,00

0,00

0,00

 

 

 

-tichete cadou pentru chelt.sociale (art.2 legea193/2006)

28 b

225,00

225,00

0,00

100,0

 

 

-tichete de masă

29

2834,00

2834,00

0,00

100,0

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

 

1593,00

1593,00

0,00

100,0

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

 

 

 

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

15258,62

15258,62

0,00

100,0

 

 

-cheltuieli cu prestatiile din afara societătii,din care:

33

15258,62

15258,62

0,00

100,0


0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

-cheltuieli de protocol, din care:

34

66,34

66,34

0,00

100,0

 

 

-tichete cadou pentru protocol(art.2 legea 193/2006)

34a

15,00

15,00

0,00

 

 

 

-cheltuieli de reclamă si publicitate.din care:

35

55,00

55,00

0,00

100,0

 

 

-tichete cadou pentru chelt.de reclamă si publicitate (art 2 din legea 193/2006)

35a

0,00

0,00

0,00

 

 

 

-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (art. 2 legea 193/2006)

35b

0,00

0,00

0,00

 

 

 

-cheltuieli cu sponsorizarea

36

60,00

60,00

0,00

100,0

 

 

-alte cheltuieli, din care:

37

0,00

0,00

0,00

 

 

 

-taxa pt. exploatarea resurselor minerale

38

0,00

0,00

 

 

 

 

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

0,00

0,00

 

 

 

 

-cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat total, din care:

40

0,00

0,00

0,00

 

 

 

-transferuri si/sau subventii

41

0,00

0,00

0,00

 

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

120,00

120,00

0,00

100,0

 

 

-cheltuieli privind dobânzile

43

0,00

0,00

 

 

 

 

-alte cheltuieli financiare

44

120,00

120,00

0,00

100,0

 

3

Cheltuieli extraordinare

45

0,00

0,00

 

 

III

 

REZULTAT BRUT-(profit/pierdere)

46

3316,95

3316,95

0,00

100,0

IV

 

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

 

 

 

 

 

 

-fond de rezervă

48

165,85

165,85

0,00

100,0

V

 

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

0,00

0,00

0,00

 

VI

 

IMPOZIT PE PROFIT

50

504,18

504,18

0,00

100,0

VII

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care:

51

2812,77

2812,77

0,00

100,0

 

1

Rezerve legale

52

165,85

165,85

0,00

100,0

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

53

0,00

0,00

0,00

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

54

 

 

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri af. acestor împrum.

 

55

 

 

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

 

 

 

 

 

6

Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit

57

264,69

264,69

0,00

100,0

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome ori dividende, în cazul companiilor nationale

58

1323,46

1323,46

0,00

100,0

 

8

Profit nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartiz. ca sursă proprie de finantare

59

1058,77

1058,77

0,00

100,0

VIII

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

8487,00

7487,00

-1000,00

88,2

 

1

Surse proprii

61

1980,00

1980,00

0,00

100,0

 

2

Alocatii de la buget

62

4647,00

3647,00

-1000,00

78,5

 

3

Credite bancare

63

0,00

0,00

0,00

 

 

 

interne

64

0,00

0,00

0,00

 

 

 

externe

65

0,00

0,00

0,00

 

 

4

Alte surse

66

1860,00

1860,00

0,00

100,0

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

-cheltuieli de protocol, din care:

34

66,34

66,34

0,00

100,0

 

 

-tichete cadou pentru protocol(art.2 legea 193/2006)

34a

15,00

15,00

0,00

 

 

 

-cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

35

55,00

55,00

0,00

100,0

 

 

-tichete cadou pentru chelt. de reclamă si publicitate(art 2 din legea 193/2006)

35a

0,00

0,00

0,00

 

 

 

-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,promovarea pe piete existente sau noi (art. 2 legea 193/2006)

35b

0,00

0,00

0,00

 

 

 

-cheltuieli cu sponsorizarea

36

60,00

60,00

0,00

100,0

 

 

-alte cheltuieli, din care:

37

0,00

0,00

0,00

 

 

 

-taxa pt. exploatarea resurselor minerale

38

0,00

0,00

 

 

 

 

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

0,00

0,00

 

 

 

 

-cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat total, din care:

40

0,00

0,00

0,00

 

 

 

-transferuri si/sau subventii

41

0,00

0,00

0,00

 

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

120,00

120,00

0,00

100,0

 

 

-cheltuieli privind dobânzile

43

0,00

0,00

 

 

 

 

-alte cheltuieli financiare

44

120,00

120,00

0,00

100,0

 

3

Cheltuieli extraordinare

45

0,00

0,00

 

 

III

 

REZULTAT BRUT-(profit/pierdere)

46

3316,95

3316,95

0,00

100,0

IV

 

ALTE CHELTUIELI  DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

 

 

 

 

 

 

-fond de rezervă

48

165,85

165,85

0,00

100,0

V

 

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

0,00

0,00

0,00

 

VI

 

IMPOZIT PE PROFIT

50

504,18

504,18

0,00

100,0

VII

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care:

51

2812,77

2812,77

0,00

100,0

 

1

Rezerve legale

52

165,85

165,85

0,00

100,0

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

53

0,00

0,00

0,00

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

54

 

 

 

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri af. acestor împrum.

55

 

 

 

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

 

 

 

 

 

6

Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit

57

264,69

264,69

0,00

100,0

 

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome ori dividende, în cazul companiilor nationale

58

1323,46

1323,46

0,00

100,0

 

8

Profit nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartiz. ca sursă proprie de finantare

59

1058,77

1058,77

0,00

100,0

VIII

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

8487,00

7487,00

-1000,00

88,2

 

1

Surse proprii

61

1980,00

1980,00

0,00

100,0

 

2

Alocatii de la buget

62

4647,00

3647,00

-1000,00

78,5

 

3

Credite bancare

63

0,00

0,00

0,00

 

 

 

interne

64

0,00

0,00

0,00

 

 

 

externe

65

0,00

0,00

0,00

 

 

4

Alte surse

66

1860,00

1860,00

0,00

100,0

 

IX

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIITII,din care:

67

8487,00

7487,00

-1000,00

88,2

 

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

68

8487,00

7487,00

-1000,00

88,2

 

2

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

69

 

 

 

 

 

 

-interne

70

 

 

 

 

 

 

-externe

71

 

 

 

 

X

 

REZERVE, din care:

72

398,85

398,85

0,00

100,0

 

1

Rezerve legale

73

398,85

398,85

0,00

100,0

 

2

Rezerve statutare

74

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve

75

 

 

 

 

XI

 

DATE DE FUNDAMENTARE

76

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

77

63790,95

63790,95

0,00

100,0

 

2

Costuri aferente veniturilor totale

78

60474,00

60474,00

0,00

100,0

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

79

1455,00

1455,00

0,00

100,0

 

4

Nr. mediu personal total

80

1455,00

1455,00

0,00

100,0

 

 

permanenti

 

1425,00

1425,00

0,00

100,0

 

 

nepermanenti

 

30,00

30,00

0,00

100,0

 

5

Fond de salarii, din care:

81

23180,00

23180,00

0,00

100,0

 

 

a)-fond salarii aferent posturilor blocate

82

 

 

 

 

 

 

b)-fond salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

83

150,00

150,00

0,00

100,0

 

 

-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG 79/2001

84

30,00

30,00

0,00

100,0

 

 

-premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG 79/2001

85

52,00

52,00

0,00

100,0

 

 

c)-fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă pe durată nelimitată de timp

86

22712,00

22712,00

0,00

100,0

 

 

d) - fond de salarii aferent personalului angajat

pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

87

163,00

163,00

0,00

100,0

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

88

155,00

155,00

0,00

100,0

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat

89

1310,14

1310,14

0,00

100,0

 

7

Productivitatea muncii per total personal mediu (mii lei/persoana)

(rd.77/rd. 80) - în preturi curente

90

43,84

43,84

0,00

100,0

 

8

Productivitatea muncii per total personal mediu(mii lei/persoana) - în preturi comparabile

91

43,84

43,84

0,00

100,0

 

9

Productivitatea muncii pe total personal mediu productiv (unităti fizice/nr. personal)

92

 

 

 

 

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

93

948,00

948,00

0,00

100,0

 

11

Plăti restante - total

94

0,00

0,00

0,00

 

 

 

-preturi curente

95

 

 

 

 

 

 

-preturi comparabile(rd.92*lp)

96

 

 

 

 

 

12

Creante restante - total

97

 

 

 

 

 

 

-preturi curente

98

193,00

193,00

0,00

100,0

 

 

-preturi comparabile{rd.98*lp)

99

193,00

193,00

0,00

100,0

 

Nota: La alte cheltuieli cu personalul sunt cuprinse indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie.