MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 841         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Sāmbătă, 8 decembrie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

337. - Lege pentru completarea art. 195 din Codul penal

 

1.033. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 195 din Codul penal

 

356. - Lege pentru aderarea Romāniei la Conventia privind definirea statutului scolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994

 

Conventia privind definirea statutului scolilor europene

 

1.052. - Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Romāniei la Conventia privind definirea statutului scolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994

 

1.057. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

1.058. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

 

82. - Hotărāre privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor

 

83. - Hotărāre privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Muntenegru

 

84. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Parlamentului Romāniei nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

85. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Parlamentului Romāniei nr. 1/2005 privind alegerea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului Romān de Informatii

 

86. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Parlamentului Romāniei nr. 26/2005 privind alegerea membrilor Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului de Informatii Externe si a biroului acesteia

 

87. - Hotărāre privind numirea directorului Serviciului de Informatii Externe

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

1.452. - Hotărāre pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil īnscris īn domeniul public al statului si īn administrarea Serviciului de Informatii Externe

 

1.467. - Hotărāre pentru aprobarea redistribuirii unui consilier pentru afaceri europene din cadrul Secretariatului General al Guvernului īn cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.421. - Ordin al ministrului pentru īntreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru suplimentarea bugetului acordat organizării editiei regionale a Tārgului īntreprinderilor mici si mijlocii - TIMM 2007 din orasul Constanta

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMĀNIEI

 

31. - Circulară privind nivelul ratei dobānzii de referintă a Băncii Nationale a Romāniei valabil īn luna decembrie 2007

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 195 din Codul penal

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 195 din Codul penal al Romāniei, republicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 21, cu următorul cuprins:

„Dacă faptele prevăzute la alin. 1 si 2 au fost săvārsite de un functionar care are obligatia legală de a respecta secretul profesional si confidentialitatea informatiilor la care are acces, pedeapsa este īnchisoarea de la 2 la 5 ani si interzicerea unor drepturi.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 decembrie 2007.

Nr. 337.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 195 din Codul penal

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 195 din Codul penal si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2007.

Nr. 1.033.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aderarea Romāniei la Conventia privind definirea statutului scolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Romānia aderă la Conventia privind definirea statutului scolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994 si intrată īn vigoare la 1 octombrie 2002.

Art. 2. - Modalitătile concrete de punere īn aplicare a Conventiei privind definirea statutului scolilor europene vor fi stabilite prin acte normative ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 3 decembrie 2007.

Nr. 356.

 

CONVENTIA

privind definirea statutului scolilor europene*)

*) Traducere.

PREAMBUL

 

Īnaltele părti contractante, membre ale Comunitătilor Europene, si Comunitătile Europene, denumite īn continuare părti contractante,

īntrucāt, pentru educarea īn comun a copiilor personalului Comunitătilor Europene īn vederea bunei functionări a institutiilor europene, īncepānd cu anul 1957 s-au īnfiintat unităti speciale de īnvătămānt, denumite scoli europene,

īntrucāt Comunitătile Europene se preocupă de asigurarea educării īn comun a acestor copii si, īn acest scop, contribuie la bugetul scolilor europene,

īntrucāt sistemul scolilor europene este un sistem sui generis; īntrucāt el constituie o formă de cooperare atāt īntre statele membre, cāt si īntre acestea si Comunităţile Europene, recunoscāndu-se īn totalitate responsabilitatea statelor membre īn ceea ce priveste continutul procesului de īnvătămānt, organizarea sistemului educational propriu, precum si diversitatea culturală si lingvistică,

īntrucāt:

- este necesar ca Statutul scolilor europene, adoptat īn 1957, să fie consolidat pentru a se tine seama de toate documentele relevante adoptate de părtile contractante;

- este necesar ca statutul să fie adaptat tinānd seama de dezvoltarea Comunitătilor Europene;

- este necesară modificarea procedurii decizionale la nivelul conducerii unei scoli;

- trebuie avută īn vedere experienta cāstigată īn activitatea de conducere scolară;

- trebuie să se asigure protectie juridică adecvată īmpotriva actelor Consiliului superior sau ale consiliilor de administratie, atāt pentru personalul didactic, cāt si pentru alte persoane aflate sub incidenta actelor respective; īn acest sens, este necesară īnfiintarea unei camere de recurs căreia să i se confere competente strict definite;

- competenta Camerei de recurs nu aduce atingere competentelor nationale īn ceea ce priveste răspunderea civilă si penală,

īntrucāt la München a fost īnfiintată o scoală, īn temeiul Protocolului aditional din 15 decembrie 1975, īn vederea scolarizării īn comun a copiilor personalului Oficiului European de Brevete īn aceeasi scoală, convin după cum urmează:

 

TITLUL I

Scolile europene

 

ARTICOLUL 1

 

Prezenta conventie defineste statutul scolilor europene (denumite īn continuare scoli).

Obiectivul scolilor europene este educarea īn comun a copiilor personalului Comunitătilor Europene. Pe lāngă copiii la

care se referă reglementările prevăzute la art. 28 si 29, la aceste scoli se pot īnscrie si alti copii, īn limitele impuse de către Consiliul superior. Scolile sunt enumerate īn anexa nr. I, care poate fi modificată de către Consiliul superior, tināndu-se seama de deciziile luate īn conformitate cu art. 2, 28 si 31.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Consiliul superior, hotărānd īn unanimitate, poate decide deschiderea de noi scoli.

2. Consiliul superior stabileste amplasarea acestora de comun acord cu statul membru gazdă.

3. Īnainte de deschiderea unei noi scoli pe teritoriul unui stat membru, se īncheie un acord īntre Consiliul superior si statul membru gazdă privind asigurarea gratuită a unui amplasament corespunzător si īntretinerea acestuia pentru noua scoală.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Īn fiecare scoală, procesul de instruire are īn vedere parcurgerea programei scolare pānă la sfārsitul ciclului secundar.

Scoala cuprinde 3 cicluri:

- prescolar;

- primar, de 5 ani;

- secundar, de 7 ani.

Necesitătile tehnice ale īnvătămāntului sunt, īn măsura posibilitătilor, acoperite de către scoli, īn cooperare cu sistemul educational al tării gazdă.

2. Instruirea este asigurată de profesori detasati sau numiti de către statele membre, īn conformitate cu deciziile luate de către Consiliul superior, potrivit procedurii mentionate la art. 12 alin. 4.

3. a) Orice propunere de schimbare a structurii fundamentale a unei scoli impune votul unanim al reprezentantilor statului membru īn Consiliul superior.

b) Orice propunere de schimbare a statutului oficial al profesorilor presupune votul unanim al Consiliului superior.

 

ARTICOLUL 4

 

Educatia oferită īn scolile europene se organizează pe următoarele principii:

1. cursurile sunt tinute īn limbile specificate īn anexa nr. II;

2. anexa mentionată anterior poate fi modificată de către Consiliul superior, tināndu-se seama de deciziile luate īn conformitate cu art. 2 si 32;

3. pentru a īncuraja unitatea scolilor europene, la unele materii se pot uni clasele de acelasi nivel pentru a da posibilitatea elevilor repartizati pe sectii diferite, īn functie de limba maternă, să īnvete si īmpreună, īnlesnindu-le astfel cunoasterea reciprocă. Pentru aceste ore comune poate fi folosită orice limbă a Comunitătii, īn măsura īn care Consiliul superior decide că circumstantele justifică acest lucru;

4. o atentie specială se acordă īnsusirii temeinice a limbilor moderne de către elevi;

5. planurile de īnvătămānt promovează dimensiunea europeană;

6. īn procesul de educare si instruire sunt respectate constiinta si convingerile individuale;

7. se iau măsuri pentru a facilita primirea īn scoală a copiilor cu nevoi educationale speciale.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Anii de studiu īncheiati cu succes īn cadrul scolii, precum si diplomele si certificatele respective sunt recunoscute oficial pe teritoriul statelor membre, pe baza unui tabel de echivalare, īn conditiile stabilite de Consiliul superior, prevăzute īn art. 11, si sub rezerva acordului autoritătilor nationale competente.

2. Bacalaureatul european, care face obiectul Acordului din 11 aprilie 1984 prin care se modifică anexa statutului scolilor europene de reglementare a bacalareatului european, denumit īn continuare Acordul european privind bacalaureatul, se acordă la terminarea ciclului secundar. Consiliul superior, care hotărăste prin votul unanim al reprezentantilor statului membru, este īn măsură să modifice respectivul acord, dacă acest lucru se dovedeste necesar.

Titularii diplomei de bacalaureat european obtinut la scoala europeană:

a) se bucură, īn cadrul statului membru din care provin, de toate beneficiile rezultate de pe urma diplomei sau a certificatului īnmānat la terminarea ciclului secundar din tara respectivă;

b) au dreptul de a solicita admiterea la orice universitate de pe teritoriul oricărui stat membru, īn aceleasi conditii ca si cetătenii acestui stat membru cu calificări echivalente.

Īn sensul prezentei conventii, cuvāntul universitate se aplică:

a) universitătilor;

b) institutiilor privite drept universităti de către statul membru pe al cărui teritoriu sunt situate.

 

ARTICOLUL 6

 

Fiecare scoală are personalitatea juridică necesară pentru atingerea obiectivelor educationale proprii, după cum se precizează la art. 1. Īn acest scop, este liberă să īsi gestioneze fondurile alocate de la buget, īn conditiile prevăzute de regulamentul financiar la care se face referire īn art. 13 alin. 1. Scoala are dreptul să stea īn justitie. Este abilitată, īn special, să cumpere si să vāndă bunuri mobile si imobile.

Īn ceea ce priveste drepturile si obligatile, scoala este tratată īn fiecare stat membru ca o institutie educatională, de drept public, sub rezerva dispozitiilor speciale ale prezentei conventii.

 

TITLUL II

Organele scolilor

 

ARTICOLUL 7

 

Organele comune tuturor scolilor sunt:

1. Consiliul superior;

2. secretarul genaral;

3. Consiliul inspectorilor;

4. Camera de recurs.

Fiecare scoală este administrată de către Consiliul de administratie si condusă de director.

 

CAPITOLUL I

Consiliul superior

 

ARTICOLUL 8

 

1. Īn temeiul art. 28, Consiliul superior este format din următorii membri:

a) reprezentantul (reprezentantii) la nivel ministerial din fiecare stat membru al Comunitătilor Europene, īmputernicit (īmputerniciti) să angajeze guvernul respectivului stat membru, subīntelegāndu-se că fiecare stat membru nu are decāt un singur vot;

b) un membru al Comisiei Comunitătilor Europene;

c) un reprezentant desemnat de către Comitetul personalului scolii (din cadrul personalului didactic), īn conformitate cu art. 22;

d) un reprezentant al părintilor elevilor, desemnat de către Asociatia părintilor, īn conformitate cu art. 23.

2. Reprezentantii la nivel ministerial din cadrul fiecărui stat membru, precum si membrul Comisiei Comunitătilor Europene pot desemna persoane care să īi reprezinte. Alti membri, care nu au posibilitatea să ia parte la lucrări, sunt reprezentati de loctiitorii lor.

3. Un reprezentant al elevilor poate fi invitat să ia parte la sedintele Consiliului superior ca observator pentru problemele ce īi privesc pe elevi.

4. Consiliul superior este convocat de către presedintele său, din proprie initiativă ori la cererea bine motivată a 3 membri ai Consiliului superior sau a secretatului general. Acesta se īntruneste cel putin o dată pe an.

5. Functia de presedinte este detinută, pe rānd, īn fiecare an, de cāte un reprezentant al fiecărui stat membru, īn următoarea ordine a statelor membre: Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Spania, Franta, Irlanda, Italia, Luxemburg, Tările de Jos, Portugalia, Regatul Unit.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Cu exceptia cazurilor īn care prin prezenta conventie se impune unanimitate de voturi, deciziile Consiliului superior se adoptă cu majoritate de două treimi din numărul membrilor acestuia, sub rezerva următoarelor dispozitii:

a) adoptarea unei decizii care afectează interesele specifice ale unui stat membru, cum ar fi extinderea semnificativă a spatiului ocupat de scoală sau īnchiderea unei scoli de pe teritoriul acestuia, impune obtinerea unui vot favorabil din partea reprezentantului statului membru respectiv;

b) īnchiderea unei scoli impune obtinerea unui vot favorabil din partea membrului Comisiei;

c) reprezentantul unei organizatii care functionează īn temeiul dreptului public si este membră cu drept de vot īn Consiliul superior, conform unui acord īncheiat īn baza art. 28, are drept de vot īn toate problemele care privesc scoala, reglementate de acordul respectiv;

d) dreptul de vot al reprezentantului Comitetului personalului scolii, mentionat la art. 8 alin. 1 lit. c), si al reprezentantului părintilor elevilor, mentionat la art. 8 alin. 1 lit. d), se limitează la adoptarea de decizii privind chestiuni educationale, īn conformitate cu art. 11; acestia sunt exclusi de la deciziile cu privire la modificările aduse Acordului european asupra bacalaureatului si de la decizii care au efecte financiare sau bugetare.

2. Īn cazurile īn care prin prezenta conventie se impune unanimitatea, adoptarea deciziilor de către Consiliul superior nu este īmpiedicată de abtinerea de la vot a membrilor prezenti sau reprezentati.

3. Īn toate procedurile de votare, fiecare membru prezent sau reprezentat are dreptul la un singur vot, fără a aduce atingere dispozitiilor speciale mentionate īn art. 8 alin. 1 lit. a).

 

ARTICOLUL 10

 

Consiliul superior veghează la punerea īn aplicare a prezentei conventii; īn acest sens, are putere de decizie īn chestiuni privind educatia, bugetul si administratia, precum si īn negocierea acordurilor mentionate la art. 28-30. Acesta este abilitat să īnfiinteze comitete de pregătire a deciziilor Consiliului superior.

Consiliul superior stabileste Regulamentul general al scolilor.

Pe baza unui proiect pregătit de către secretarul general, Consiliul superior elaborează un raport anual privind functionarea scolilor, pe care īl īnaintează Parlamentului European si Consiliului.

 

ARTICOLUL 11

 

Īn materie de īnvătămānt, Consiliul superior stabileste ce discipline se studiază si cum se organizează studiile respective. Īn special, īn conformitate cu avizul Consiliului inspectorilor:

1. adoptă planurile de īnvătămānt si orarul pentru fiecare an de studiu si pentru fiecare sectie pe care a īnfiintat-o si face recomandări privind metodele de predare ce trebuie folosite;

2. dispune supravegherea procesului de predare, de către Consiliul inspectorilor, si stabileste regulamentul de functionare a acestuia;

3. hotărăste vārsta de īnscriere la diferite niveluri scolare. Stabileste regulamentul de promovare a elevilor īn anul următor de studiu sau īn ciclul secundar, precum si regulamentul pentru validarea anilor de studii la scoala europeană, īn conformitate cu art. 5, pentru a permite elevilor să se īntoarcă oricānd la scolile lor nationale. Īntocmeste tabelul de echivalări mentionat la art. 5 alin. 1;

4. reglementează sistemul de examene ca mijloc de certificare a performantei scolare; stabileste regulamentul de examen, numeste comisiile de examen si acordă diplomele. Ia măsuri de elaborare la un nivel corespunzător a subiectelor de examen, pentru a pune īn aplicare dispozitiile art. 5.

 

ARTICOLUL 12

 

Īn chestiuni administrative, Consiliul superior:

1. stabileste statutul secretarului general, al directorilor, al personalului didactic si, īn conformitate cu art. 9 alin. 1 lit. a), al personalului administrativ si auxiliar;

2. numeste secretarul general si secretarul general adjunct;

3. numeste directorul si directorul adjunct ai fiecărei scoli;

4. a) hotărăste īn fiecare an, la propunerea Consiliului inspectorilor, necesarul de personal didactic prin crearea sau desfiintarea unor posturi. Asigură repartizarea judicioasă a posturilor īn statele membre. Hotărăste, īmpreună cu guvernul, modul īn care procedează la numirea sau īnlocuirea profesorilor din ciclul secundar, a profesorilor de scoală primară si a consilierilor educationali ai scolii. Personalul scolii īsi păstrează drepturile de promovare si pensionare, garantate prin reglementările din tara lui de origine;

b) stabileste īn fiecare an, la propunerea secretarului general, necesarul de personal administrativ si auxiliar;

5. īsi organizează propria functionare si īsi stabileste regulamentul de procedură.

 

ARTICOLUL 13

 

1. Īn probleme bugetare, Consiliul superior:

a) adoptă regulamentul financiar, specificānd īn special procedura pentru stabilirea si punerea īn aplicare a bugetului scolilor europene;

b) adoptă bugetul scolilor europene pentru fiecare an financiar īn conformitate cu alin. 4;

c) aprobă contul anual de venituri si cheltuieli si īl īnaintează autoritătilor competente ale Comunitătilor Europene.

2. Pānă la data de 30 aprilie a fiecărui exercitiu financiar, Consiliul superior īntocmeste un cont estimativ de venituri si cheltuieli pentru următorul exercitiu si īl īnaintează Comsiei, care, pe această bază, īntocmeste prognozele necesare pentru proiectul de buget general al Comunitătilor Europene.

Autoritatea bugetară a Comunitătilor Europene stabileste contributia Comunitătilor Europene la bugetul scolilor, conform propriilor proceduri bugetare.

3. De asemenea, Consiliul superior transmite contul estimativ de venituri si cheltuieli celorlalte organizatii de drept public mentionate la art. 28, precum si organizatiilor sau institutiilor mentionate la art. 29, ale căror contributii financiare au rolul să acopere diferenta pānă la completarea bugetului total al scolii; pe această bază, institutiile respective īsi stabilesc cuantumul contributiei financiare.

4. Consiliul superior adoptă īn cele din urmă bugetul scolilor, īnainte de īnceperea exercitiului financiar, si īl adaptează, dacă este necesar, īn functie de contributiile Comunitătilor Europene si ale organizatiilor sau institutiilor mentionate la alin. 3.

 

ARTICOLUL 14

 

Secretarul general reprezintă Consiliul superior si conduce secretariatul, īn conformitate cu dispozitiile statutului secretarului general, prevăzut la art. 12 alin. 1. Acesta reprezintă scolile īn procedurile judiciare. Răspunde de activitatea sa īn fata Consiliului superior.

 

CAPITOLUL 2

Consiliul inspectorilor

 

ARTICOLUL 15

 

Există două consilii ale inspectorilor pentru scolile europene: unul pentru ciclul prescolar si primar, iar celălalt pentru ciclul secundar.

 

ARTICOLUL 16

 

Fiecare stat membru care este parte contractantă este reprezentat de către un inspector īn fiecare consiliu. El este numit de către Consiliul superior, la propunerea părtii interesate.

Consiliul inspectorilor este prezidat de către reprezentantul Consiliului inspectorilor al statului membru care detine presedintia Consiliului superior.

 

ARTICOLUL 17

 

Intră īn atributia Consiliului inspectorilor să asigure calitatea educatiei oferite de scoli si, īn acest sens, să programeze desfăsurarea inspectiilor necesare īn scoli.

Consiliul inspectorilor īnaintează Consiliului superior opiniile si propunerile prevăzute la art. 11 si, respectiv, la art. 12 si, dacă este cazul, propuneri de schimbări īn programele de īnvătămānt si īn organizarea studiilor.

 

ARTICOLUL 18

 

Atributiile inspectorilor sunt:

1. să asigure, īn ciclurile respective de instruire, supravegherea activitătii profesorilor resortisanti ai administratiilor nationale proprii;

2. să efectueze analize comparative cu privire la nivelul performantei elevilor si la calitatea metodelor didactice;

3. să prezinte directorilor si personalului didactic rezultatele inspectiilor.

Tinānd seama de nevoile de īnvătare evaluate de către Consiliul superior, fiecare stat membru pune la dispozitia inspectorilor toate mijloacele de care acestia au nevoie pentru īndeplinirea atributiilor lor fată de scoli.

 

CAPITOLUL 3

Consiliul de administratie

 

ARTICOLUL 19

 

Īn conformitate cu art. 28 si 29, fiecare consiliu de administratie īnfiintat īn temeiul art. 7 este format din 8 membri, după cum urmează:

1. secretarul general, care este si presedinte;

2. directorul scolii;

3. reprezentantul Comisiei Comunitătilor Europene;

4. 2 membri ai personalului didactic: un reprezentant pentru ciclul secundar si un reprezentant comun pentru ciclul primar si prescolar;

5. 2 membri reprezentānd Asociatia părintilor, īn conformitate cu art. 23;

6. un reprezentant al personalului administrativ si auxiliar. Un reprezentant al statului membru īn care este localizată scoala are drept de participare, īn calitate de observator, la sedintele Consiliului de administratie.

Doi reprezentanti ai elevilor sunt invitati să ia parte la sedintele Consiliului de administratie al scolii lor ca observatori, pentru problemele de interes pentru elevi.

 

ARTICOLUL 20

 

Consiliul de administratie:

1. īntocmeste contul estimativ de venituri si cheltuieli al scolii, īn conformitate cu regulamentul financiar;

2. supraveghează punerea īn aplicare a sectiunii bugetare a scolii si pregăteste contul anual de venituri si cheltuieli;

3. ia măsuri īn vederea mentinerii scolii īn perfectă stare de functionare si pentru crearea unei atmosfere propice bunului mers al acesteia;

4. īndeplineste orice alte atributii administrative care īi revin prin hotărāre a Consiliului superior.

Procedurile referitoare la competenta decizională si la convocarea sedintelor de către Consiliul de administratie sunt stabilite īn Regulamentul general al scolilor europene prevăzut la art. 10.

 

CAPITOLUL 4

Directorul

 

ARTICOLUL 21

 

Directorul īsi īndeplineste atributiile īn conformitate cu Regulamentul general al scolilor europene, īn temeiul art. 10. Acesta are autoritate asupra personalului scolii, īn conformitate cu procedurile prevăzute la art. 12 alin. 4 lit. a) si b).

Directorul are competenta si calificările cerute īn tara sa pentru ocuparea unei functii de conducere īntr-o institutie de īnvătămānt abilitată să acorde diplome care să ateste dreptul la admiterea īn īnvătămāntul universitar. Răspunde de activitatea sa īn fata Consiliului superior.

 

TITLUL III

Reprezentarea personalului scolii

 

ARTICOLUL 22

 

Se constituie un comitet al personalului scolii format din reprezentanti alesi din rāndul personalului didactic si al personalului administrativ si auxiliar al fiecărei scoli.

Comitetul contribuie la buna functionare a scolii, īnlesnind dreptul la opinie si la exprimare pentru personalul scolii.

Procedurile pentru alegerea si functionarea Comitetului personalului scolii sunt stabilite īn statutul personalului didactic si al personalului administrativ si auxiliar, īn temeiul art. 12 alin. 1.

O dată pe an, Comitetul personalului scolii desemnează un membru si un loctiitor din rāndul cadrelor didactice, pentru a reprezenta personalul īn Consiliul superior.

 

TITLUL IV

Asociatia părintilor

 

ARTICOLUL 23

 

Īn scopul păstrării legăturii dintre părintii elevilor si autoritătile scolare, Consiliul superior recunoaste īn mod oficial Asociatia părintilor ca reprezentantă a părintilor elevilor din fiecare scoală.

Asociatia părintilor, astfel recunoscută, numeste anual cāte 2 reprezentanti īn Consiliul de administratie al scolii respective.

O dată pe an, asociatiile părintilor numesc un membru si un loctiitor pentru a le reprezenta īn Consiliul superior.

 

TITLUL V

Bugetul

 

ARTICOLUL 24

 

Exercitiul financiar al scolilor corespunde anului calendaristic.

 

ARTICOLUL 25

 

Bugetul scolilor este finantat prin:

1. contributiile statelor membre, concretizate īn plata permanentă a remuneratiei profesorilor titulari prin transfer sau suplinitori si, unde este cazul, printr-o contributie financiară stabilită de către Consiliul superior, care hotărăste īn unanimitate;

2. contributia din partea Comunitătilor Europene, destinată să acopere diferenta dintre totalul cheltuielilor suportate de scoală si totalul altor venituri;

3. contributii ale organizatiilor din afara Comunitătii, īn temeiul unui acord īncheiat cu Consiliul superior;

4. veniturile proprii ale scolii, provenind cu precădere din taxele scolare percepute de la părinti, īn conformitate cu hotărārea Consiliului superior;

5. diverse venituri.

Reglementările privind disponibilizarea sumelor care reprezintă contributia Comunitătilor Europene fac obiectul unui acord special īncheiat īntre Consiliul superior si Comisie.

 

TITLUL VI

Litigiile

 

ARTICOLUL 26

 

Curtea de Justitie a Comunitătilor Europene este singura competentă să statueze īn litigiile dintre părtile contractante cu privire la interpretarea si aplicarea prezentei conventii, care nu au putut fi solutionate de către Consiliul superior.

 

ARTICOLUL 27

 

1. Prin prezenta se īnfiintează o cameră de recurs.

2. Camera de recurs are competentă exclusivă īn primă si īn ultimă instantă pentru a statua, după epuizarea căii administrative, īn orice litigiu cu privire la aplicarea prezentei conventii persoanelor la care se face trimitere īn aceasta, cu exceptia personalului administrativ si auxiliar, si cu privire la legalitatea oricărui act contestat, īntemeiat pe conventie sau pe normele stabilite īn temeiul acesteia, si care lezează asemenea persoane, adoptat īn ceea ce le priveste de către Consiliul superior sau de către Consiliul de administratie al scolii īn exercitarea atributiilor care le sunt conferite prin prezenta conventie. Īn cazul īn care litigiile au caracter pecuniar, Camera de recurs are competentă īn fond.

Conditiile si normele de aplicare privitoare la aceste proceduri se stabilesc, după caz, prin statutul personalului didactic, prin regimul aplicabil profesorilor cu normă redusă sau prin Regulamentul general al scolilor europene.

3. Camera de recurs este formată din personalităti care oferă toate garantiile de independentă si care posedă competente juridice recunoscute.

Numai persoanele de pe lista īntocmită de Curtea de Justitie a Comunitătilor Europene pot fi numite īn calitate de membri ai Camerei de recurs.

4. Consiliul superior, hotărānd īn unanimitate, adoptă statutul Camerei de recurs.

Statutul stabileste numărul membrilor Camerei de recurs, procedura de numire a acestora de către Consiliul superior, durata mandatului si regimul pecuniar aplicabil acestora. Statutul stabileste modul de functionare a Camerei de recurs.

5. Camera de recurs īsi adoptă regulamentul de procedură, care contine toate măsurile necesare pentru aplicarea statutului.

Regulamentul de procedură trebuie aprobat īn unanimitate de către Consiliul superior.

6. Hotărārile Camerei de recurs sunt obligatorii pentru părti si, īn caz de neexecutare, acestea sunt puse īn executare de către autoritătile competente ale statelor membre, īn conformitate cu legislatiile nationale respective.

7. Celelalte litigii īn care scolile europene sunt parte tin de competenta instantelor nationale. Īn special, competenta acestora īn materie de răspundere civilă si penală nu este afectată de prezentul articol.

 

TITLUL VII

Dispozitii speciale

 

ARTICOLUL 28

 

Īn conformitate cu art. 2, Consiliul superior, hotărānd īn unanimitate, poate negocia un acord de participare referitor la o scoală existentă sau la o scoală ce urmează a fi īnfiintată cu orice organizatie de drept public care, prin amplasarea ei, este interesată de functionarea acestei scoli. Prin īncheierea acestui acord, orice astfel de organizatie poate obtine un loc si un vot īn Consiliul superior īn toate chestiunile privind scoala respectivă, atunci cānd contributia sa financiară constituie fondul de finantare a bugetului scolii īn cauză. De asemenea, această organizatie poate obtine un loc si un vot īn Consiliul de administratie al scolii respective.

 

ARTICOLUL 29

 

Consiliul superior, hotărānd īn unanimitate, poate, de asemenea, negocia acorduri, altele decāt cele de participare, cu organizatii sau institutii de drept public sau privat care au interes īn functionarea unei scoli europene.

Consiliul superior le poate atribui acestora un loc si un vot īn Consiliul de administratie al scolii respective.

 

ARTICOLUL 30

 

Consiliul superior poate negocia cu guvernul tării īn care este amplasată scoala orice acord aditional care se impune, īn vederea functionării scolii europene īn cele mai bune conditii.

 

ARTICOLUL 31

 

1. Orice parte contractantă are dreptul de a denunta prezenta conventie, prin notificare scrisă adresată Guvernului luxemburghez; acesta din urmă informează celelalte părti contractante despre primirea notificării. Denuntarea trebuie comunicată pānă la data de 1 septembrie a fiecărui an, pentru ca aceasta să intre īn vigoare la data de 1 septembrie a anului următor.

2. Partea contractantă care denuntă prezenta conventie renuntă la orice drept de participatie la activele scolilor. Consiliul superior decide asupra măsurilor organizatorice, inclusiv asupra măsurilor cu privire la personalul scolii, care trebuie luate ca rezultat al denuntării din partea oricăreia dintre părtile contractante.

3. Consiliul superior, deliberānd īn conformitate cu procedura de votare prevăzută la art. 9, are drept de decizie cu privire la īnchiderea unei scoli. Conform aceleiasi proceduri, dacă acesta consideră necesar, ia măsuri, īn special cu privire la situatia personalului didactic, a personalului administrativ si auxiliar, precum si la distribuirea activelor scolii.

4. Orice parte contractantă poate cere ca prezenta conventie să fie modificată. Īn acest scop, aceasta notifică Guvernului luxemburghez cererea sa. Guvernul luxemburghez face demersurile necesare pe lāngă partea contractantă care detine Presedintia Consiliului Comunitătilor Europene pentru convocarea unei conferinte interguvernamentale.

 

ARTICOLUL 32

 

Cererile de aderare la prezenta conventie din partea oricărui viitor stat membru al Comunitătii se adresează īn scris Guvernului luxemburghez, care informează fiecare dintre celelalte părti contractante cu privire la aceasta.

Aderarea intră īn vigoare la data de 1 septembrie următoare datei de depunere a instrumentelor de aderare la Guvernul luxemburghez.

Īncepānd cu acea dată, structura organizatorică a scolii se modifică īn consecintă.

 

ARTICOLUL 33

 

Prezenta conventie se ratifică de către statele membre, īn calitate de părti contractante, īn conformitate cu normele lor constitutionale. Īn ceea ce priveste Comunitătile Europene, aceasta se īncheie īn conformitate cu tratatele care le instituie. Instrumentele de ratificare si actele care consemnează īncheierea prezentei conventii se depun la Guvernul luxemburghez, īn calitate de depozitar al statutului scolilor europene. Guvernul luxemburghez informează toate celelalte părti contractante cu privire la această depunere.

Prezenta conventie intră īn vigoare īn prima zi a lunii care urmează după depunerea tuturor instrumentelor de ratificare de către statele membre si a tuturor actelor care consemnează īncheierea conventiei de către Comunitătile Europene.

Prezenta conventie, redactată īntr-un singur exemplar īn limbile daneză, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză si spaniolă, toate cele nouă texte fiind īn mod egal autentice, se depozitează īn arhivele Guvernului luxemburghez, care transmite o copie certificată pentru conformitate fiecăreia dintre celelalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 34

 

Prezenta conventie anulează si īnlocuieste Statutul din 12 aprilie 1957 si Protocolul din 13 aprilie 1962.

Cu exceptia unor dispozitii contrare ale prezentei conventii, Acordul european privind bacalaureatul rămāne īn vigoare.

Protocolul aditional cu privire la scoala din München, īntocmit cu referire la Protocolul din 13 aprilie 1962 si semnat la Luxemburg la 15 decembrie 1975, nu este afectat de prezenta conventie.

Trimiterile din actele anterioare prezentei conventii cu privire la scolile europene se interpretează ca trimiteri la articolele corespunzătoare din prezenta conventie.

 

ANEXA Nr. I

 

Scolile europene cărora li se aplică statutul:

- Scoala europeană, Bergen

- Scoala europeană, Bruxelles I

- Scoala europeană, Bruxelles II

- Scoala europeană, Bruxelles III*)

- Scoala europeană, Culham

- Scoala europeană, Karlsruhe

- Scoala europeană, Luxemburg

- Scoala europeană, Mol

- Scoala europeană, München

- Scoala europeană, Varese

*) Consiliul superior a decis īnfiintarea acestei scoli la reuniunea din 27-29 octombrie 1992.

 

ANEXA Nr. II

 

Limbile īn care se face instruirea de bază:

- daneză

- engleză

- franceză

- germană

- greacă

- italiană

- olandeză

- portugheză

- spaniolă

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aderarea Romāniei la Conventia privind definirea statutului scolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aderarea Romāniei la Conventia privind definirea statutului scolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994, si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2007.

1.052.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ionel Nicu Sava se acreditează īn calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romāniei īn Confederatia Elvetiană.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 3 decembrie 2007.

Nr. 1.057.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ionel Nicu Sava se acreditează īn calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romāniei īn Principatul Liechtenstein.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 3 decembrie 2007.

Nr. 1.058.

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 2 din Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 26/2007 privind constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor, publicată īn īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 280 din 26 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se prelungeste pānă la data de 31 martie 2008.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat īn sedinta comună din 5 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 decembrie 2007.

Nr. 82.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Muntenegru

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Muntenegru, avānd componenta nominală prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat īn sedinta comună din 5 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 decembrie 2007.

Nr. 83.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Muntenegru

 

- presedinte:

Dusa Mircea

deputat P.S.D.

- vicepresedinte:

Mălaimare Mihai Adrian

deputat P.N.L.

- secretar:

Buda Daniel

deputat P.D.

- membri:

Tomoiagă Liliana Lucia

senator P.S.D.

 

Mardare Radu Cătălin

senator P.S.D.

membri:

Marin Constantin

deputat P.S.D.

 

Stativă Irinel Ioan

deputat P.S.D.

 

Hasotti Puiu

senator P.N.L.

 

Gabor Gheorghe

deputat P.N.L.

 

David Gheorghe

senator P.D.

 

Loghin Irina

senator P.R.M.

 

Mīnzīnă Ion

deputat P.R.M.

 

Antal Įrpįd Andrįs

deputat U.D.M.R.

 

Glăvan Stefan

deputat P.C.

 

Gvozdenovici Slavomir

deputat minorităti nationale

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Parlamentului Romāniei nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă următoarele modificări īn componenta nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie constituite prin Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 23/2005, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 373 din 4 mai 2005, cu modificările ulterioare:

1. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Austria

- domnul senator Vasilescu Gavrilă, apartinānd Grupului parlamentar al P.C., este desemnat īn calitatea de presedinte al acestui grup parlamentar de prietenie, īn locul devenit vacant ca urmare a īncetării mandatului de parlamentar al domnului Voiculescu Dan.

2. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cehă

- domnul deputat Stanciu Anghel, apartinānd Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnat īn calitatea de secretar al acestui grup parlamentar de prietenie, īn locul devenit vacant ca urmare a īncetării mandatului de parlamentar al domnului Giurescu Ion.

3. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Elenă

- doamna senator Stănoiu Mihaela Rodica, apartinānd Grupului parlamentar al P.C., este desemnată īn calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie, īn locul devenit vacant ca urmare a īncetării mandatului de parlamentar al domnului Voiculescu Dan;

- domnul deputat Stanciu Anghel, apartinānd Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnat īn calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie, īn locul devenit vacant ca urmare a īncetării mandatului de parlamentar al domnului Giurescu Ion.

4. Grupul parlamentar de prietenie cu Irlanda

- doamna deputat Vasile Aurelia, apartinānd Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnată īn calitatea de vicepresedinte al acestui grup parlamentar de prietenie, īn locul devenit vacant ca urmare a īncetării mandatului de parlamentar al domnului Tănăsescu Mihai Nicolae.

5. Grupul parlamentar de prietenie cu Malta

- domnul deputat Stanciu Anghel, apartinānd Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnat īn calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie, īn locul devenit vacant ca urmare a īncetării mandatului de parlamentar al domnului Giurescu Ion.

6. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

- domnul senator Terinte Radu, apartinānd Grupului parlamentar al P.C., este desemnat īn calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie, īn locul devenit vacant ca urmare a īncetării mandatului de parlamentar al domnului Voiculescu Dan.

7. Grupul parlamentar de prietenie cu Norvegia

- doamna deputat Vasile Aurelia, apartinānd Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnată īn calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie, īn locul devenit vacant ca urmare a īncetării mandatului de parlamentar al domnului Tănăsescu Mihai Nicolae.

8. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Slovenia

- domnul deputat Buda Daniel, apartinānd Grupului parlamentar al P.D., este desemnat īn calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie, īn locul devenit vacant ca urmare a īncetării mandatului de parlamentar al domnului Raicu Romeo Marius.

9. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arabă Siriană

- doamna deputat Vasile Aurelia, apartinānd Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnată īn calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie, īn locul devenit vacant ca urmare a īncetării mandatului de parlamentar al domnului Tănăsescu Mihai Nicolae.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat īn sedinta comună din 5 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 decembrie 2007.

Nr. 84.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Parlamentului Romāniei nr. 1/2005 privind alegerea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului Romān de Informatii

 

Īn temeiul prevederilor art. 1 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Romān de Informatii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 din Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 30/1993 privind organizarea si functionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului Romān de Informatii,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul deputat Stănescu Cristian, apartinānd Grupului parlamentar al P.R.M., este ales īn calitatea de membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului Romān de Informatii, īn locul domnului deputat Codīrlă Liviu.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat īn sedinta comună din 5 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 decembrie 2007.

Nr. 85.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Parlamentului Romāniei nr. 26/2005 privind alegerea membrilor Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului de Informatii Externe si a biroului acesteia

 

Īn temeiul prevederilor art. 3 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 din Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 44/1998 privind constituirea, organizarea si functionarea Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activitătii Serviciului de Informatii Externe,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Componenta nominală a Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului de Informatii Externe si a biroului acesteia, prevăzută īn anexele nr. 1 si 2 ale Hotărārii Parlamentului Romāniei nr. 26/2005, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 369 din 3 mai 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Domnul deputat Eserghep Gelil, apartinānd Grupului parlamentar al P.R.M., este ales īn calitatea de membru si secretar al Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului de Informatii Externe, īn locul doamnei deputat Buruiană Aprodu Daniela.”

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat īn sedinta comună din 5 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 decembrie 2007.

Nr. 86.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind numirea directorului Serviciului de Informatii Externe

 

Īn temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. h) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Mihai Răzvan Ungureanu se numeste īn functia de director al Serviciului de Informatii Externe.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat īn sedinta comună din 5 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 decembrie 2007.

Nr. 87.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil īnscris īn domeniul public al statului si īn administrarea Serviciului de Informatii Externe

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Valoarea de inventar a imobilului apartinānd domeniului public al statului, īnregistrat la pozitia nr. MF 151.891 din anexa nr. 41 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Vasilică Sarcă

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2007.

Nr. 1.452.

 

ANEXĂ

 

Ordonator principal de credite

10668016

Serviciul de informatii externe

 

Nr. M.F.P

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobāndirii/

dării īn folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

Adresa

151891

8.29.11

clădire

 

 

Bucuresti, sectorul 1

2005

18.059.700,00

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea redistribuirii unui consilier pentru afaceri europene din cadrul Secretariatului General al Guvernului īn cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. II alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare, aprobată prin Legea nr. 103/2007,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă redistribuirea unui consilier pentru afaceri europene din cadrul Secretariatului General al Guvernului īn cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Redistribuirea se realizează īn conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului si al Agentiei pentru Strategii Guvernamentale īn cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 2. - Consilierul pentru afaceri europene prevăzut la art. 1 va fi preluat, pe bază de protocol īncheiat īntre părtile interesate, īn termen de 5 zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, cu īncadrarea postului īn numărul de posturi prevăzut de art. 1 alin. (1), respectiv de art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 124/2007.

Art. 3. - Anexa la Hotărārea Guvernului nr. 1.811/2006 pentru aprobarea redistribuirii pe autorităti si institutii publice a consilierilor pentru afaceri europene, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică īn mod corespunzător prevederilor prezentei hotărāri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.467.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL PENTRU ĪNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

 

ORDIN

pentru suplimentarea bugetului acordat organizării ediției regionale a Tārgului īntreprinderilor mici si mijlocii - TIMM 2007 din orasul Constanta

 

Avānd īn vedere prevederile anexei nr. 3/12/19 din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea īnfiintării si dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 4 lit. B pct. 1 si 2 din Hotărārea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, cu modificările ulterioare,

īn temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 387/2007,

ministrul pentru īntreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se majorează bugetul alocat organizării editiei regionale a Tārgului īntreprinderilor mici si mijlocii - TIMM 2007 din orasul Constanta, prevăzut la pct. 2.1 din Procedura de implementare a Programului pentru organizarea Tārgului īntreprinderilor mici si mijlocii - TIMM 2007, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 49/2007, astfel cum a fost modificată prin Ordinul ministrului pentru īntreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 1.250/2007, cu suma de 6.651 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se va publica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul pentru īntreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2007.

Nr. 1.421.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMĀNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMĀNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobānzii de referintă a Băncii Nationale a Romāniei valabil īn luna decembrie 2007

 

Avānd īn vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a Romāniei si tinānd seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a Romāniei hotărăste:

Pentru luna decembrie 2007, nivelul ratei dobānzii de referintă a Băncii Nationale a Romāniei este de 7,50% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a Romāniei,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 3 decembrie 2007.

Nr. 31.