MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 596         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 29 august 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 618 din 26 iunie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1), (12) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie

 

Decizia nr. 619 din 26 iunie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei si ale art. 66 si art. 81 din Codul familiei

 

Decizia nr. 621 din 26 iunie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31, art. 32 alin. (1), art. 33-36 si art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

897. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere si a Acordului de cofinantare privind implementarea proiectului „O Românie frumoasă”, semnate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare la Bucuresti la 16 mai 2007

 

Memorandum de întelegere între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor (MDLPL) si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

 

Acord de cofinantare privind implementarea proiectului „O Românie frumoasă” între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor (MDLPL) si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

 

932. - Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind finantarea de la bugetul de stat a hărtilor de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.133. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind sigiliile aplicate în cadrul activitătii de inspectie fiscală si de executare silită

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

60. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 28/2007 privind prospectul schemei de pensii facultative

 

REPUBLICĂRI

 

Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2005 privind sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 618

din 26 iunie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1), (12) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1), (12) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, exceptie ridicată de Gelu Manea si Laurentiu Postovaru în Dosarul nr. 11.504/300/2005 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc autorii exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Se prezintă personal părtile: Gheorghe Pistol, Elena Dascălu, Nicoleta Dumitru si Anne-Marie Hauca, asistată de avocat Anca Popescu-Cruceru, cu delegatie la dosar.

Se mai prezintă, depunând totodată delegatii la dosar, avocat Alexandru Popa pentru partea Gheorghe Granzulea, avocat Paul Dan Nedelcea pentru părtile Gabriela Bratu, Magdalena Dumitrescu, Sultana Zgură, Maria Moroianu si avocat Valentin Ovedenie pentru părtile Maria Dan, Mircea Radu, Stere Zică si Lucica Vasile. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că apărătorul autorului exceptiei Laurentiu Postovaru a depus o cerere de amânare pentru imposibilitate de prezentare din motive medicale, însotită de un certificat de concediu medical.

Curtea acordă cuvântul pe cererea de amânare.

Gheorghe Pistol solicită admiterea cererii de amânare.

Celelalte părti prezente si apărătorii părtilor se opun cererii de amânare, apreciind că avocatul autorului exceptiei trebuia să-si asigure substituirea pe perioada concediului.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune cererii de amânare.

Curtea respinge cererea de amânare.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Partea Gheorghe Pistol lasă la aprecierea Curtii solutionarea exceptiei.

Părtile si avocatii prezenti solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate si păstrarea jurisprudentei Curtii în materie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că, prin deciziile nr. 876 din 30 noiembrie 2006 si nr. 169 din 27 februarie 2007, Curtea s-a mai pronuntat în sensul respingerii acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 24 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 11.504/300/2005, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. 13 alin. ( t ), (12) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie.

Exceptia a fost ridicată de Gelu Manea si Laurentiu Postovaru, inculpati într-o cauză în care urmărirea penală a fost efectuată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Natională Anticoruptie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele de lege criticate aduc atingere art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3) si art. 124 alin. (2) din Constitutie. În acest sens, se arată, în esen t ă, că, pornind de la obiectul de activitate si atributiile Direciei Nationale Anticoruptie, stabilite prin lege, analiza prevederilor Legii nr. 78/2000 si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 conduce la concluzia că urmărirea penală într-o cauză dată este de competenta Directiei Nationale Anticoruptie în conditiile în care infractiunea pentru care s-a început urmărirea penală si ulterior s-a dispus trimiterea în judecată este o infractiune de coruptie propriu-zisă. Configurarea „unei alte situatii juridice” este, în opinia autorilor exceptiei, fără suport legal si poate fi „împiedicată” doar de Curtea Constitutională. Se arată în acest sens că din actele dosarului se poate constata că împotriva inculpatilor nu s-a efectuat urmărirea penală si nu au fost trimisi în judecată pentru o infractiune de coruptie i, prin urmare, „urmărirea penală efectuată de procurorul DNA si trimiterea în judecată sub aspectul săvârsirii infractiunilor prevăzute de art. 11 si art. 12 lit. a) teza a doua din Legea nr. 78/2000 si art. 194 alin. 1 din Codul penal, în baza dispozitiilor procedurale cuprinse în art. 13 alin. (1), (11) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, cu modificările ulterioare, respectiv art. 22 din Legea nr. 78/2000, s-a făcut cu înfrângerea prevederilor art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3) si art. 124 alin. (2) din Constitutia României”.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Textele de lege criticate nu creează privilegii sau discriminări între cetăteni, deoarece nu se aplică unei persoane determinate în prealabil, ci oricărei persoane care se află într-una dintre situatiile prevăzute de acestea.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale si că aspectele invocate de către autorii exceptiei nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci de aplicare a legii, de competenta exclusivă a instantelor judecătoresti.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile avocatilor si părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 13 alin. (1), (12) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, având următorul continut:

- Art. 13: „(1) Sunt de competenta Directiei Nationale Anticoruptie infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările si completările ulterioare, săvârsite în una dintre următoarele conditii:

a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 euro ori o perturbare deosebit de gravă a activitătii unei autorităti publice, institutii publice sau oricărei alte persoane juridice ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infractiunii de coruptie este mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 de euro;

b) dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de gravitatea perturbării aduse unei autorităti publice, institutii publice sau oricărei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infractiunii de coruptie, sunt comise de către: deputati; senatori; membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat si asimilatii acestora; consilieri ai ministrilor; judecătorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie si ai Curtii Constitutionale; ceilalti judecători si procurori; membrii Consiliului Superior al Magistraturii; presedintele Consiliului Legislativ si loctiitorul acestuia; Avocatul Poporului si adjunctii săi; consilierii prezidentiali si consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale; consilierii de stat ai primului-ministru; membrii si controlorii financiari ai Curtii de Conturi si ai camerelor judetene de conturi; guvernatorul, prim-viceguvernatorul si viceguvernatorul Băncii Nationale a României; presedintele si vicepresedintele Consiliului Concurentei; ofiteri, amirali, generali si maresali; ofiteri de politie; presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene; primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti; primarii si viceprimarii sectoarelor municipiului Bucuresti; primarii i viceprimarii municipiilor; consilierii judeteni; prefectii si subprefectii; conducătorii autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale si persoanele cu functii de control din cadrul acestora, cu exceptia conducătorilor autoritătilor si institutiilor publice de la nivelul oraselor si comunelor si a persoanelor cu functii de control din cadrul acestora; avocatii; comisarii Gărzii Financiare; personalul vamal; persoanele care detin functii de conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes national, al companiilor si societătilor nationale, al băncilor si societătilor comerciale la care statul este actionar majoritar, al institutiilor publice care au atributii în procesul de privatizare si al unitătilor centrale financiar-bancare; persoanele prevăzute la art. 81 din Legea nr. 78/2000, cu modificările si completările ulterioare; lichidatorii judiciari; executorii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(12) Directia Natională Anticoruptie este competentă să efectueze urmărirea penală, dacă s-a cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, în cazul infractiunilor prevăzute la art. 215 alin. 1, 2, 3 si 5, art. 246, 247, 248 si 2481 din Codul penal, al infractiunilor prevăzute la art. 175, 177 si 178-181 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările si completările ulterioare, si în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.

(2) Procurorii specializati din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infractiunile prevăzute la alin. (1), (11) si (12).”

Autorii exceptiei consideră că acestea aduc atingere prevederilor art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii, ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil si ale art. 124 alin. (2) referitoare la unicitatea, impartialitatea si egalitatea pentru toti a justitiei din Legea fundamentală.

Examinând exceptia, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 13 alin. (1), (12) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 876 din 30 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 17 ianuarie 2007, si Decizia nr. 169 din 27 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2007, respingând exceptia de neconstitutionalitate.

Cu aceste prilejuri s-a retinut, în esentă, că autorii exceptiei solicită Curtii Constitutionale cenzurarea unei eventuale interpretări a dispozitiilor ce reglementează activitatea si competenta Directiei Nationale Anticoruptie, interpretare ce ar determina deturnarea scopului înfiintării si atributiilor specifice acestei directii, extinderea nelegală a obiectului de activitate si a atributiilor sale, substituiri nelegale între organele judiciare, discriminarea cetătenilor chemati în justitie.

Curtea, în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 a respins exceptia de neconstitutionalitate, apreciind că asemenea critici, vizând interpretarea si aplicarea dispozitiilor legale, nu intră în competenta sa de solutionare.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate privesc, în esentă, aceleasi aspecte si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1), (12) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, exceptie ridicată de Gelu Manea si Laurentiu Postovaru în Dosarul nr. 11.504/300/2005 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 iunie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 619

din 26 iunie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei si ale art. 66 si art. 81 din Codul familiei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei si a dispozitiilor art. 66 si 81 din Codul familiei,

exceptie ridicată de Maria Gotia în Dosarul nr. 3.771/107/2006 al Tribunalului Alba - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, Maria Gotia; lipseste partea Manuela Alina Gotia, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea nr. 1/AD/2006 din 10 ianuarie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 3.771/107/2006, Tribunalul Alba - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei si a dispozitiilor art. 66 a i ale art. 81 din Codul familiei. Exceptia a fost ridicată de Mariâ Gotia într-o actiune civilă având ca obiect desfacerea adoptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16, 21, 22, art. 23 alin. (1) si ale art. 20, cu raportare la dispozitiile art. 1-3, 5, 13 si 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, întrucât nu recunosc adoptatorului dreptul de a cere desfacerea adoptiei. În acest sens, arată că adoptata majoră are un comportament incompatibil cu calitatea de fiică: a abandonat adoptatoarea când aceasta era bolnavă, a agresat-o fizic si verbal, a adus stricăciuni locuintei acesteia si si-a manifestat dorinta desfacerii adoptiei.

Tribunalul Alba - Sectia civilă apreciază că, întrucât adoptia se încheie numai în interesul copilului minor, scopul adopiei este îndeplinit atunci când adoptatul devine major. Apreciază că, în cazul în care fie adoptatul, fie adoptatorul, pentru motive temeinice, nu mai doreste mentinerea adoptiei, nu ar trebui să i se îngrădească persoanei respective dreptul de a se adresa justitiei pentru desfacerea adoptiei.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că drepturile si îndatoririle părintesti se exercită de către părintii adoptatori la fel ca în cazul părintilor firesti. Astfel, si după majoratul adoptatului, legăturile dintre acesta si adoptator merg pe regimul filiatiei firesti.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, arătă că prevederile art. 66 si 81 din Codul familiei au fost abrogate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997, ordonantă abrogată prin Legea nr. 273/2004. Prin urmare, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 66 si 81 din Codul familiei este inadmisibilă. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 din Legea hr. 273/2004, fată de dispozitiile art. 16 si 21 din Constitutie, arată că aceasta nu poate fi retinută, deoarece prevederile legale în discutie, potrivit cărora desfacerea adoptiei poate interveni în cazul în care adoptatorul sau sotii adoptatori au decedat, se aplică uniform tuturor subiectelor de drept din ipoteza normei juridice si nu contravin accesului liber la justitie. Solutia legală este apreciată ca fiind constitutională, întrucât, potrivit art. 51 din Legea nr. 273/2004, adoptatorul dobândeste prin adoptie, fată de adoptat, statutul juridic de părinte firesc. De asemenea, arată că celelalte dispozitii din Constitutie invocate nu au incidentă în cauza de fată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 55 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu următorul cuprins: „Adoptia se desface în cazul prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. a)”. De asemenea, sunt criticate si dispozitiile art. 66 din Codul familiei, potrivit cărora „Înfierea se face numai în interesul celui înfiat”, precum si cele ale art. 81 din acelasi act normativ, cu următorul cuprins: si nfiatul, părintii firesti ai acestuia, institutiile de ocrotire, autoritatea tutelară si orice organe ale administratiei de stat vor putea cere instantei judecătoresti desfacerea înfierii dacă aceasta este în interesul înfiatului”. Dispozitiile din Codul familiei criticate au fost, însă, abrogate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adoptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, ordonantă abrogată potrivit art. 75 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei.

În sustinerea neconstitutionalitătii dispozitiilor legale arătate mai sus, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 - egalitatea în drepturi, art. 21 - accesul liber la justitie, art. 22 - dreptul la viată si la integritatea fizică si psihică, art. 23 alin. (1) - libertatea individuală, precum si ale art. 20 - tratatele internationale privind drepturile omului, cu raportare la dispozitiile următoarelor articole din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale: art. 1 - obligatia de a respecta drepturile omului, art. 2 - dreptul la viată, art. 3 - interzicerea torturii, art. 5 - dreptul la libertate si la sigurantă, art. 13 - dreptul la un recurs efectiv si art. 14 - interzicerea discriminării.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile art. 66 si 81 din Codul familiei au fost abrogate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adoptie, ordonantă abrogată potrivit art. 75 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei. Or, potrivit art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii dispozitiilor legale în vigoare, astfel că exceptia de neconstitutionalitate a acestor prevederi este inadmisibilă.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 din Legea nr. 273/2004, Curtea retine că, potrivit dispozitiilor art. 7 alin. (3) lit. a) din lege, poate fi încuviintată o nouă adop î ie atunci când „adoptatorul sau sotii adoptatori au decedat; în acest caz, adoptia anterioară se consideră desfăcută pe data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoresti de încuviintare a noii adoptii.” Se observă că acesta este singurul caz de desfacere a adoptiei prevăzut de lege.

Curtea a exercitat controlul de constitutionalitate a dispozitiilor în materie de desfacere a adoptiei sub regimul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adoptie. Astfel, prin Decizia nr. 434 din 21 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 24 ianuarie 2005, Curtea a respins exceptia de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. 22 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 în raport cu dispozitiile art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1) si (2), art. 26 si 53 din Constitutie, retinând, printre altele, următoarele aspecte: „În sistemul juridic românesc, sub regimul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/1997, la fel ca si în reglementările anterioare, adoptia este concepută ca o institutie în interesul exclusiv al copilului, prin care între copil si adoptator se stabilesc raporturi de rudenie civilă, astfel încât copilul adoptat intră în familia adoptatorului ca un copil firesc al acestuia. (...) Legea refuză adoptatorului dreptul de a cere desfacerea adop î iei pentru că, urmând principiul amintit, adoptia nu se încheie t n interesul său, ci numai în interesul copilului adoptat, si nici nu este, prin natura sa, un contract care să poată fi denuntat de către una din părtile contractante, pe calea rezolutiunii sau a rezilierii, pentru neîndeplinirea de către cealaltă parte a obligatiilor asumate. (...) Nu poate fi primită nici opinia formulată de instanta de judecată, în sensul că textul de lege atacat este neconstitutional în măsura în care adoptatorul nu poate cere desfacerea adoptiei în cazurile de comportament reprobabil al copilului adoptat fa t ă de adoptator, căci asemenea cazuri se pot produce si în relaiile de rudenie firească, fără ca existenta lor să genereze posibilitatea juridică de încetare a acestor relatii. Pentru asemenea situatii există alte remedii juridice decât destructurarea legăturii de filiatie, atât în cazul relatiilor întemeiate pe adoptie, cât si în cazul celor născute din rudenie firească (...).”

Întrucât nu au intervenit elemente de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii în această materie, atât solutia, cât si considerentele din decizia mentionată îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 din Legea nr. 273/2004 în raport cu dispozitiile art. 16 si 21 din Constitutie.

De asemenea, Curtea constată că, pentru aceleasi argumente, nu poate fi retinută nici critica potrivit căreia textul de lege atacat contravine prevederilor art. 22, art. 23 alin. (1) si ale art. 20 din Constitutie, cu raportare la dispozitiile art. 1-3, 5, 13 si 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1- 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 66 si 81 din Codul familiei, exceptie ridicată de Maria Go , ia în Dosarul nr. 3.771/107/2006 al Tribunalului Alba - Sectia civilă.

2. Respinge ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 iunie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 621

din 26 iunie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31, art. 32 alin. (1), art. 33-36 si art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozi t iilor art. 31, art. 32 alin. (1), art. 33-36 si art. 47 din Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Bollemann” - S.A. din Baia Mare în Dosarul nr. 4.483/182/2006 al Tribunalului Maramures - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că autorul exceptiei a depus la dosar concluzii scrise în cuprinsul cărora „retractează” motivarea privitoare la prevederile art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, depusă la instanta care a sesizat Curtea Constitutională. Cu privire la celelalte texte de lege criticate, solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, arătând că, prin Decizia nr. 953 din 19 decembrie 2006, Curtea a admis această exceptie. Totodată, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a celorlalte texte de lege criticate, apreciind că acestea nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 9 februarie 2007 pronuntată în Dosarul nr. 4.483/182/2006, Tribunalul Maramures - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31, art. 32 alin. (1), art. 33-36 si art. 47 din Ordonan t a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Bollemann” - S.A. din Baia Mare într-un recurs împotriva unei sentinte civile pronuntate într-o actiune având ca obiect anularea unui proces-verbal de contraventie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sus . ine că prevederile legale criticate încalcă dispozitiile art! 21 alin. (1) si (2) si ale art. 20 din Constitutie, precum si dispozitiile art. 6 i 10 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens, arată, în esentă, că textele de lege criticate plasează regimul juridic al contraventiilor în domeniul extrapenal, ceea ce contravine dispozitiilor conventionale invocate. Totodată, depunerea plângerii contraventionale la organul din care face parte organul constatator îi oferă acestuia posibilitatea de a nu înainta plângerea instantei, ceea ce duce la încălcarea accesului liber la justitie al contravenientului.

Tribunalul Maramures - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că prevederile legale criticate nu contravin art. 21 din Legea fundamentală, deoarece persoana vătămată prin procesul-verbal se poate adresa instantei cu o plângere, conform art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, care este solutionată conform regulilor generale de procedură. Textele criticate nu contin nici dispozitii de procedură din care să reiasă o inversare a sarcinii probei.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 31, art. 33-36 si ale art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 sunt constitutionale si că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 este inadmisibilă, întrucât Curtea Constitutională s-a pronuntat în sensul admiterii acesteia prin Decizia nr. 953 din 19 decembrie 2007. Astfel, Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu interzice legiuitorului să adopte o legislatie specifică în materia contraventiilor, asa încât în dreptul românesc contraventiile au fost scoase de sub incidenta legii penale si au fost supuse unui regim administrativ. Totodată, dispozitiile legale criticate nu înlătură posibilitatea persoanelor de a se adresa justitiei si de a se prevala neîngrădit de toate garantiile pe care le oferă un proces echitabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 31, ale art. 32 alin. (1), ale art. 33-36 si ale art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001. Acestea au următorul continut: Î

- Art. 31: „(1) mpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

(2) Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveste despăgubirea, iar cel căruia îi apartin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce priveste măsura confiscării.”;

- Art. 32: „(1) Plângerea însotită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o primească si să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens.”;

- Art. 33: „(1) Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăsi 30 de zile, si va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sanctiunea, a martorilor indicati în procesul-verbal sau în plângere, precum si a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.

(2) În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, judecătoria va cita si societatea de asigurări mentionată în procesul-verbal de constatare a contraventiei.”;

- Art. 34: „(1) Instanta competentă să solutioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o si pe celelalte persoane citate, dacă acestia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal, si hotărăste asupra sanctiunii, despăgubirii stabilite, precum si asupra măsurii confiscării.

(2) Hotărârea judecătorească prin care s-a solutionat plângerea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la sectia contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi sustinute si oral în fata instantei. Recursul suspendă executarea hotărârii.”;

- Art. 35: „Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se solutionează cu precădere.”;

- Art. 36: „Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, recursul formulat împotriva hotărârii judecătoresti prin care s-a solutionat plângerea, precum si orice alte cereri incidente sunt scutite de taxa judiciară de timbru.”;

- Art. 47: „Dispozitiile prezentei ordonante se completează cu dispozitiile Codului de procedură civilă.”

Autorul exceptiei consideră că acestea sunt neconstitutionale în raport cu prevederile art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul liber la justitie si art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului din Constitutie, precum si cu dispozitiile art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil si art. 10 referitoare la libertatea de exprimare din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia, Curtea Constitutională retine următoarele:

I. Cu privire la prevederile art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, Curtea constată că s-a pronuntat prin Decizia nr. 953 din 19 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2007, prin care a admis exceptia de neconstitutionalitate.

Or, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale”.

Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă în temeiul art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992.

II. Referitor la prevederile art. 31, ale art. 33-36 si ale art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, autorul exceptiei arată, în esentă, că acestea plasează regimul juridic al contraventiilor în domeniul extrapenal, ceea ce contravine dispozitiilor art. 21 alin. (1) si (2) si art. 20 din Constitutie, precum si dispozitiilor art. 6 si 10 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea retine că asupra aspectelor invocate în motivarea exceptiei s-a pronuntat cu valoare de principiu prin Decizia nr. 317 din 9 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 8 octombrie 2003.

Cu acel prilej, Curtea a retinut, în esentă, făcând referire la jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, că în dreptul românesc contraventiile au fost scoase de sub incidenta legii penale si au fost supuse unui regim administrativ. Sub acest aspect, Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu se opune tendintei de „dezincriminare” a unor asemenea fapte, iar Curtea Europeană consideră ca pozitivă măsura dezincriminării, în „interesul individului”, a unor infractiuni mai putin grave si pentru care făptuitorul nu mai răspunde penal, putând chiar să evite procedura judiciară si pe această cale să se elimine supraaglomerarea tribunalelor.

Totodată, potrivit teoriei si jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, problema stabilirii vinovătiei în materia contraventiilor nu are în vedere faza extrajudiciară a sanctiunii administrative, ci faza judiciară a acesteia, ceea ce presupune respectarea dreptului la un proces echitabil si a garantiilor prevăzute de art. 6 din Conventie.

Pentru aceleasi motive nu poate fi retinută nici critica privind încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) si (2) din Legea fundamentală.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate privesc, în esentă, aceleasi aspecte si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele cuprinse în decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

În final, Curtea retine că dispozitiile art. 10 referitoare la libertatea de exprimare din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu au incidentă în cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Bollemann” - S.A. din Baia Mare în Dosarul nr. 4.483/182/2006 al Tribunalului Maramures - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

II. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitu , ionalitate a prevederilor art. 31, art. 33-36 si art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 iunie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere si a Acordului de cofinantare privind implementarea proiectului „O Românie frumoasă”, semnate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare la Bucuresti la 16 mai 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si având în vedere prevederile art. III pct. 3 din Acordul dintre Guvernul României si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 113/1991, cu modificările si completările ulterioare,

 

 

Art. 1. - Se aprobă Memorandumul de întelegere si Acordul de cofinantare privind implementarea proiectului „O Românie frumoasă” (denumit în continuare Proiectul), semnate la Bucuresti la 16 mai 2007 între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Art. 2. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor asigură cofinantarea Proiectului pentru perioada 2007-2008, de la bugetul de stat si din venituri proprii constituite la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în baza art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Cofinantarea de la bugetul de stat pentru anul 2007 se asigură în limita fondurilor aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si în conformitate cu Acordul de cofinantare. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor îsi va cuprinde în proiectul de buget pentru anul 2008 fondurile ce rezultă din aplicarea Memorandumului de întelegere si a Acordului de cofinantare. Finantarea lucrărilor din venituri proprii se va face prin programe anuale, aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lázló Borbély

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 897.


 

MEMORANDUM

de întelegere între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor (MDLPL) si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

 

Întrucât PNUD are o întelegere deosebită a problemelor cu care se confruntă România, datorită prezentei sale de mai multi ani în România si în regiune,

întrucât PNUD doreste să sprijine eforturile Guvernului României privind revitalizarea mediului urban,

întrucât Guvernul României a declarat conservarea centrelor istorice ca o prioritate a României, majoritatea oraselor având nevoie urgentă de asistentă pentru renovarea si refacerea elementelor de referintă ale peisajului urban, cum ar fi clădiri, monumente, parcuri, zone pietonale si zone de recreere,

întrucât MDLPL joacă un rol deosebit de important în procesul de reabilitare a patrimoniului României, îndeosebi în domeniul interventiilor pentru consolidarea structurală,

părtile convin după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Domeniul de aplicare

 

În baza prezentului memorandum părtile vor colabora pentru implementarea componentei urbane a proiectului „O Românie frumoasă”, denumit în continuare Proiectul, pentru perioada 2007-2008.

 

ARTICOLUL 2

Obiectivele colaborării

 

Scopul prezentului memorandum de întelegere este stabilirea termenilor si conditiilor de cooperare între PNUD si MDLPL în implementarea componentei urbane a Proiectului în următoarele localităti: Alba Iulia, Baia Mare, Bistrita, Brăila, Craiova, Miercurea-Ciuc, Sibiu, Sighisoara, Sulina si Târgoviste.

 

ARTICOLUL 3

Asigurarea finantării

 

(1) MDLPL asigură finantarea din veniturile proprii constituite conform art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, evidentiate în bugetul de venituri si cheltuieli al ministerului, aferent perioadei 2007- 2008, pentru lucrări de interventie în primă urgentă la constructii de patrimoniu vulnerabile si care prezintă pericol public, din cadrul Proiectului - până la incidenta sumei de 400.000 USD/an, în localitătile participante la Proiect (în limita sumei de 100.000 USD pentru fiecare obiectiv).

(2) MDLPL asigură finantarea de la bugetul de stat, aferent perioadei 2007-2008, pentru lucrări de proiectare si executie privind dezvoltarea/reabilitarea zonelor centrale protejate, reabilitarea spatiilor publice si restaurarea/amenajarea peisajelor urbane - până la incidenta sumei de 400.000 USD/an, în localitătile participante la Proiect (în limita sumei de 100.000 USD pentru fiecare obiectiv).

(3) MDLPL va finanta lucrările prevăzute la alin. (1) al prezentului articol, prin programe anuale, aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor.

(4) MDLPL si PNUD vor încheia un acord de cofinantare pentru lucrările prevăzute la alin. (2) al prezentului articol.

 

ARTICOLUL 4

Conditiile cooperării

 

(1) MDLPL va sprijini PNUD în selectarea amplasamentelor de pe listele puse la dispozitie de autoritătile locale din localitătile de mai sus, în functie de interesele arhitectonice si urbane urmărite.

(2) MDLPL va initia si promova legislatia în completare pentru facilitarea implementării Proiectului.

(3) PNUD va pune la dispozitie fonduri pentru acest proiect, conform bugetelor si planurilor de activitate incluse în documentul de proiect.

(4) PNUD si MDLPL vor explora posibilitatea de a atrage resurse suplimentare de la donatori pentru extinderea Proiectului în alte orase ale României.

(5) PNUD va răspunde de gestionarea administrativă, financiară si tehnică a Proiectului, inclusiv de respectarea procedurilor de licitatie si contractare, selectie, achizitii, raportare si monitorizare a implementării Proiectului în cadrul modului de executie national (NEX).

(6) PNUD va identifica, în colaborare cu MDLPL si autoritătile locale, locuinte sociale pentru cei mai buni dintre tinerii cursanti ai cursurilor de pregătire profesională în domeniul constructiilor - fosti copii institutionalizati -, care participă la acest proiect.

 

ARTICOLUL 5

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul memorandum va intra în vigoare la data semnării.

(2) Pentru rezolvarea oricăror aspecte la care nu se face referire în mod concret în prezentul memorandum de întelegere se vor aplica prevederile documentului de proiect „O Românie frumoasă” (prezentat în anexă).

(3) Părtile pot conveni asupra modificărilor prezentului memorandum printr-un protocol de amendare care va intra în vigoare în conditiile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol.

(4) Prezentul memorandum de întelegere se va aplica pe durata proiectului „O Românie frumoasă”.

Prezentul memorandum de întelegere a fost încheiat în patru (4) exemplare originale, două (2) în limba română si două (2) în limba engleză, toate textele fiind egal autentice.

 

 

Pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

László Borbély,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor

Data ....................

 

Pentru Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare,

Soknan Han Jung,

reprezentant rezident PNUD, rezident coordonator ONU

Data ....................

 

ANEXĂ

la Acordul de cofinantare dintre MDLPL si PNUD

 

PROGRAM NATIONAL „O ROMÂNIE FRUMOASĂ” - 2007

 

Nr. crt.

Denumirea constructiei/Adresa

Finantare MDLPL

Detinător persoană juridică

1.

Reabilitare itinerariu cultural Cetate Alba Iulia - municipiul Alba Iulia

90.000 USD

Primăria Municipiului Alba Iulia

2.

Reabilitare spatiu public „Piata Poligon” - municipiul Brăila

80.000 USD

Primăria Municipiului Brăila

3.

Reabilitare si punere în valoare a spatiului public Mănăstirea Franciscană - municipiul Miercurea-Ciuc

90.000 USD

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc

4.

Reabilitare spatiu public Cetate Sighisoara - municipiul Sighisoara

40.000 USD

Primăria Municipiului Sighisoara

5.

Reabilitare Zona centrală protejată - Spatiu public Strada 1 - orasul Sulina

40.000 USD

Primăria Orasului Sulina

6.

Reabilitare Zona centrală protejată - municipiul Târgoviste

60.000 USD

Primăria Municipiului Târgoviste

 

TOTAL:

400.000 USD

(1.040.000 lei)

 

 

Curs de schimb pentru USD (media anuală 2007): 1 $ = 2,60 lei RON.

 

ACORD

de cofinantare privind implementarea proiectului „O Românie frumoasă” între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor (MDLPL) si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

 

În conformitate cu:

1. Acordul dintre Guvernul României si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1991, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 113/1991,

2. Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare privind componenta urbană a proiectului „O Românie frumoasă”, semnat la data de 16 mai 2007,

părtile:

1. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, denumit în continuare MDLPL, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod 050741, cod fiscal 13646233 si cont nr. RO98TREZ70023510120xxxxx, deschis la Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti, reprezentat legal de către domnul László Borbély, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor, si

2. Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, denumit în continuare PNUD, cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Primăverii nr. 48A, sectorul 1, cont numărul RO02BRDE450SV03466804500, deschis la B.R.D.-G.S.G. Sucursala Mari Clienti Corporativi, Bucuresti, reprezentat legal de către doamna Soknan Han Jung, reprezentant rezident,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul acordului

 

1.1. Prezentul acord se referă la cofinantarea si administrarea de către părtile semnatare, denumite în continuare MDLPL si PNUD, a programului de activităti privind componenta urbană a proiectului „O Românie frumoasă.”

 

ARTICOLUL 2

Durata acordului

 

2.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către părti.

2.2. Prezentul acord este valabil până la data de 31 decembrie 2008. Durata de valabilitate poate fi prelungită prin acordul părtilor. După data încetării valabilitătii Acordului, PNUD va continua să administreze plătile neefectuate si obligatiile asumate în decursul implementării Proiectului, existente la data încetării valabilitătii prezentului acord, până la finalizarea activitătilor legate de Proiect.

 

ARTICOLUL 3

Contributia financiară

 

3.1. În conformitate cu prevederile Memorandumului de întelegere (anexa 1), MDLPL va contribui de la bugetul de stat, în 2007-2008, cu suma de 400.000 USD/an (la rata de schimb a Băncii Nationale a României la data transferului) la fondul PNUD pentru implementarea componentei urbane a proiectului „O Românie frumoasă”.

3.2. Datele plătilor mentionate mai jos iau în considerare necesitatea ca acestea să fie făcute înainte de implementarea activitătilor componentei urbane din cadrul Proiectului. Aceste date vor putea fi modificate printr-un amendament la prezentul acord, în functie de evolutia implementării Proiectului.

 

2007 mai

100.000 USD

2007 iunie

100.000 USD

2007 iulie

100.000 USD

2007 septembrie

100.000 USD

2008 ianuarie

100.000 USD

2008 martie

100.000 USD

2008 mai

100.000 USD

2008 iulie

100.000 USD


3.3. PNUD va primi si administra plătile în conformitate cu regulamentul si procedurile PNUD.

3.4. Toate evidentele si rapoartele financiare vor fi elaborate în dolari USD.

 

ARTICOLUL 4

Dezvoltarea Proiectului

 

4.1. Administrarea fondurilor financiare si managementul Proiectului vor fi asigurate de către PNUD în conformitate cu documentul de proiect (anexa 2), cu Memorandumul de întelegere dintre MDLPL si PNUD (anexa 1), precum si în conformitate cu regulamentul si procedurile PNUD în vigoare.

4.2. Din contributia financiară alocată pentru Proiect 5% se vor utiliza atât pentru administrarea fondurilor, cât si pentru managementul de Proiect de către PNUD, în conformitate cu deciziile si directivele Comitetului executiv al PNUD.

4.3. PNUD are responsabilitatea întocmirii raportului final care va contine atât programul de activităti, cât si datele financiare intermediare, incluzând documentatia justificativă pentru acestea. De asemenea, PNUD, prin Departamentul de management si control al PNUD, are responsabilitatea elaborării unui raport financiar certificat, privind finalizarea obiectivelor asumate de părti, până la data de 31 decembrie 2007, respectiv 2008, dar nu mai târziu de data de 30 iunie a anului următor.

 

ARTICOLUL 5

Obligatii si responsabilităti

 

5.1. PNUD va informa MDLPL la terminarea tuturor activitătilor din Proiect cofinantate prin prezentul acord.

5.2. PNUD va decide în consultare cu MDLPL asupra rambursării oricăror sume ce rămân neutilizate după ce s-au onorat toate angajamentele si obligatiile asumate.

 

ARTICOLUL 6

Audit

 

6.1. Contributia financiară va fi supusă exclusiv procedurilor interne si externe de audit, astfel cum sunt ele mentionate în regulamentele si procedurile financiare în vigoare în cadrul PNUD.

 

ARTICOLUL 7

Forta majoră

 

7.1. Niciuna din părtile semnatare ale prezentului acord nu va fi făcută responabilă de neîndeplinirea termenelor sau de executia inadecvată a oricăror alte obligatii asumate prin prezentul acord sau de neexecutarea anumitor obligatii cauzate de forta majoră, astfel cum este ea definită prin lege.

7.2. În termen de 20 (douăzeci) de zile de la situatia de fortă majoră, partea care invocă forta majoră este obligată să notifice cealaltă parte.

 

ARTICOLUL 8

Notificări între părti

 

8.1. Orice notificare trebuie transmisă ca scrisoare recomandată (prin postă), cu confirmare de primire, fiind considerată primită la data mentionată de către oficiul postal unde a fost înregistrată.

8.2. Trimiterea prin fax sau telex va fi considerată ca receptionată în prima zi lucrătoare după ziua în care a fost trimisă.

8.3. Notificările verbale nu vor fi luate în considerare dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele precizate în paragrafele anterioare.

 

ARTICOLUL 9

Rezolvarea litigiilor

 

9.1. Părtile convin ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului acord sau rezultând din interpretarea, implementarea sau încetarea prezentului acord să fie rezolvate în mod amiabil de către reprezentantii lor.

9.2. În cazul în care litigiile nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, acestea vor fi transmise spre rezolvare prin proceduri juridice în conformitate cu legislatia română în vigoare.

 

ARTICOLUL 10

Amendamente

 

10.1. Prezentul acord poate fi modificat prin întocmirea unor amendamente cu acordul scris al ambelor părti.

 

ARTICOLUL 11

Denuntarea acordului

 

11.1. Prezentului acord îi încetează valabilitatea la data îndeplinirii termenelor mentionate în art. 2.

11.2. Încetarea totală sau partială a clauzelor prezentului acord nu va avea niciun efect asupra obligatiilor dintre părti si nu va putea înlocui responsabilitatea părtii care prin vina proprie a cauzat încetarea prezentului acord.

11.3. Acordul poate fi denuntat de către MDLPL si/sau PNUD după consultări între părti, cu conditia ca sumele care au fost deja avansate împreună cu celelalte fonduri de care dispune Proiectul să fie suficiente pentru a onora toate angajamentele făcute si responsabilitătile asumate în cadrul implementării Proiectului.

11.4. Acordul va înceta să mai fie în vigoare la 30 de zile după notificarea în scris a unei părti de către cealaltă parte, referitor la decizia acesteia de a denunta prezentul acord.

 

ARTICOLUL 12

Clauze finale

 

12.1. PNUD va fi proprietarul echipamentelor, materialelor si altor bunuri finantate din contributia financiară a MDLPL, pe perioada Proiectului. La încheierea Proiectului, PNUD va transfera dreptul de proprietate asupra echipamentelor, materialelor si celorlalte bunuri mentionate mai sus către MDLPL, în conformitate cu regulile si procedurile PNUD.

12.2. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul acord.

12.3. Prezentul acord a fost semnat la Bucuresti la 16 mai 2007 în patru (4) exemplare originale, două (2) în limba română si două (2) în limba engleză, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

László Borbély,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor

Data ....................

 

Pentru Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare,

Soknan Han Jung,

reprezentant rezident PNUD, rezident coordonator ONU

Data ....................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Metodologiei privind finantarea de la bugetul de stat a hărtilor de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 51 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Metodologia privind finantarea de la bugetul de stat a hărtilor de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 august 2007.

Nr. 932.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind finantarea de la bugetul de stat a hărtilor de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Hărtile de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren se elaborează, se avizează si se aprobă în conformitate cu prevederile Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - zone de risc natural si ale Hotărârii Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare si continutul hărtilor de risc natural la alunecări de teren si inundatii, precum si cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. - Hărtile de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren, avizate si aprobate conform prevederilor art. 1, se cuprind în planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism în vederea instituirii măsurilor specifice privind atenuarea riscurilor, realizarea constructiilor si utilizarea terenurilor.

Art. 3. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor avizează din punct de vedere tehnic hărtile de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren împreună cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale si locale competente potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Finantarea elaborării hărtilor de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren

 

Art. 4. - (1) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au obligatia să prevadă în bugetele proprii anuale fondurile necesare finantării elaborării hărtilor de risc natural.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru zonele identificate de autoritătile administratiei publice locale ca având un potential ridicat de risc natural, finantarea elaborării hărtilor de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren se poate asigura în proportie de până la 50% de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, pe baza programelor anuale aprobate prin ordin al ministrului, în limita fondurilor anuale alocate cu această destinatie.

Art. 5. - (1) În vederea finantării elaborării hărtilor de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, consiliile judetene, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, vor deschide la trezoreriile statului, conform art. 70 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, contul 21.46.02.05 „Planuri si regulamente locale de urbanism, hărti de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren”.

(2) Conturile prevăzute la alin. (1) se alimentează, pe măsura necesitătilor, cu sumele prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, reprezentând transferuri de la bugetul de stat:

a) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor alocă sume, cu ordin de plată, sub formă de transferuri, consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe baza cererilor justificative;

b) transferurile primite se cuprind în veniturile bugetului judetean la capitolul 4202 „Subventii primite din bugetul de stat”, subcapitolul 420205 „Planuri si regulamente locale de urbanism, hărti de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren”.

Art. 6. - Pentru fundamentarea necesarului de alocatii de la bugetul de stat în vederea elaborării hărtilor de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren se procedează după cum urmează:

a) compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, examinează si centralizează solicitările primite de la consiliile locale, precum si alte zone având un potential ridicat de risc natural identificate în cadrul teritoriului judetean, stabilesc prioritătile si transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor, lista cuprinzând hărtile de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren, care urmează să fie elaborate, si valoarea totală a cheltuielilor prevăzute pentru acestea în bugetul judetean, potrivit anexei nr. 1A;

b) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor examinează, centralizează si prioritizează propunerile consiliilor judetene si ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe baza cărora prezintă Ministerului Economiei si Finantelor estimările proprii, în scopul includerii în proiectul bugetului de stat pentru anul următor, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1B.

Art. 7. - (1) În limita alocatiilor bugetare aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor va repartiza si va comunica consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti plafoanele aprobate pentru elaborarea hărtilor de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren.

(2) Pa baza si în limitele plafoanelor transmise de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si a plafoanelor cuprinse în bugetele proprii, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în functie de prioritătile stabilite, vor comunica Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor lista cuprinzând lucrările, întocmită conform anexei nr. 1A, precum si valoarea acestora repartizată pe trimestre, în limita prevederilor bugetare comunicate.

Art. 8. - În limita plafoanelor aprobate consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor încheia contracte de elaborare a hărtilor de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren, cu operatori economici de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 9. - (1) Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, verifică documentatia primită, acordă viza de control financiar propriu si întocmesc decontul justificativ, care se transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor în două exemplare până la data de 5 a lunii următoare încheierii trimestrului, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.

(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, pe baza deconturilor justificative, solicită Ministerului Economiei si Finantelor deschiderea de credite în limita alocatiilor bugetare aprobate si virează sumele consiliilor judetene sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu ordin de plată, la trezorerii, în contul 21.46.02.05 „Planuri si regulamente locale de urbanism, hărti de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren”.

Art. 10. - Presedintii consiliilor judetene si primarul general al municipiului Bucuresti răspund, în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, de utilizarea fondurilor primite de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

Art. 11. - Trimestrial, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor împreună cu consiliile judetene si cu Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor centraliza situatia contractelor de elaborare a hărtilor de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren încheiate, urmând ca fondurile neutilizate să se redistribuie.

Art. 12. - În limita plafoanelor aprobate si a prioritătilor stabilite conform prezentei metodologii, consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, răspund, conform prevederilor legale, de elaborarea hărtilor de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren, conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 13. - (1) Hărtile de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren au caracter public.

(2) Hărtile de risc vor fi afisate la sediul primăriilor care au solicitat alocatii potrivit art. 6 lit. a), într-un loc vizibil si accesibil publicului, timp de 3 luni, perioadă în care publicul poate face observatii pe care le va consemna într-un registru special deschis în acest sens la secretariatul primăriilor.

(3) Observatiile consemnate în registrul special vor fi analizate si aprobate, după caz, de consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, care va dispune măsurile corespunzătoare fiecărei situatii în parte.

Art. 14. - Informatiile furnizate de hărtile de risc pentru cutremure si alunecări de teren, avizate si aprobate conform legii, vor fi introduse în planurile de urbanism general si regulamentul local de urbanism, precum si în planurile de amenajare a teritoriului judetean, prin grija autoritătilor administratiei publice locale si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 15. - Nivelul finantării de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, pentru elaborarea hărtilor de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren nu exonerează consiliile judetene de a prevedea în bugetele proprii anuale fondurile necesare finantării în integralitate a elaborării hărtilor de risc pentru zonele de risc de pe teritoriul unitătilor administrativ-teritoriale componente.

Art. 16. - Anexele nr. 1A,1B si 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 


ANEXA Nr. 1A

la metodologie

 

Consiliul*)................................................................

 

LISTA

cuprinzând lucrările privind elaborarea si/sau actualizarea hărtilor de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren

 

Lista

Valoarea totală

Valoarea

rămasă de

executat

Valoarea 2000 –

din care:

Din care in trimestrul:

Termenul

final

 

 

 

bugetul de stat

prin MDLPL

bugetul consiliului judetean

I

 

 

 

II

III

IV

Denumirea lucrării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul MDLPL

Bugetul CJ

Bugetul MDLPL

Bugetul CJ

Bugetul MDLPL

Bugetul CJ

Bugetul MDLPL

Bugetul CJ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Lucrări în continuare

1. Consiliul Judetean.............................

a) Hartă de risc

(elaborare/actualizare)

- etapa I (calificativă)

- etapa a ll-a (de detaliu)

Total A:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Lucrări noi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Consiliul Judetean...........................

Hartă de risc

(elaborare/actualizare)

- etapa I (calificativă)

- etapa a ll-a (de detaliu)

Total B:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,

....................................................

Control financiar propriu

întocmit.

....................................................

Directia generală coordonatoare a activitătii de amenajare a teritoriului si urbanism a judetului

 

*) Se completează, după caz, Judetean sau General al Municipiului Bucuresti.

 


ANEXA Nr. 1B

la metodologie

 

Ordonator principal de credite*)................................................................

 

LISTA

cuprinzând lucrările privind elaborarea si/sau actualizarea hărtilor de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren

 

Lista

Valoarea totală

 

 

 

Valoarea

rămasă de

executat

 

 

 

Valoarea 2000 -

din care:

Din care in trimestrul:

Termenul final

 

 

 

bugetul de stat

prin

MDLPL

bugetul consiliului judetean

I

II

III

IV

Denumirea lucrării

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul

MDLPL

Bugetul

CJ

Bugetul

MDLPL

Bugetul

CJ

Bugetul

MDLPL

Bugetul

CJ

Bugetul

MDLPL

Bugetul

CJ

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Lucrări în continuare

 

1. Consiliul Judetean.............................

 

b) Hartă de risc

 

(elaborare/actualizare)

 

- etapa I (calificativă)

 

- etapa a ll-a (de detaliu)

 

Total A:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Lucrări noi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Consiliul Judetean...........................

 

Hartă de risc

 

(elaborare/actualizare)

 

- etapa I (calificativă)

 

- etapa a ll-a (de detaliu)

 

Total B:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru/Secretar de stat,

....................................................

Control financiar propriu

întocmit.

....................................................

Directia generală coordonatoare a activitătii de amenajare a teritoriului si urbanism a judetului

 

*) Se completează, după caz, ministerul ordonator principal de credit.

 


ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Consiliul*)......................................

 

Se aprobă,

Ministru/Secretar de stat

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

Vizat,

Director general

Directia generală coordonatoare a programului

 

DECONT JUSTIFICATIV

privind fundamentarea necesarului de alocatii bugetare pe trimestrul ..../200.... pentru elaborarea sau actualizarea hărtilor de risc natural pentru cutremure si alunecări de teren

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr.

crt.

Beneficiarul

........................................

Denumirea lucrării

........................................

Numărul si data

depunerii documentelor

la consiliul*)

Numărul si data contractului

Numărul contului si banca beneficiarului

Valoarea lucrărilor executate

Disponibilul

la finele trimestrului precedent

0

1

2

3

4

5

6

1

 

2

Consiliul*) Judetean......................................

 

 

 

 

 

 

Hartă de risc

 

Consiliul*) Judetean......................................

 

 

 

 

 

Total Consiliul*) Judetean..........................

 

 

 

 

 

2

Consiliul*) Judetean......................................

 

 

 

 

 

 

a)...................................................................

 

b)...................................................................

 

Total Consiliul*) Judetean...............

 

 

 

 

 

Total Consiliul*)...............

 

 

 

 

 

 

Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor înscrise.

 

Presedinte,

..............................................

Control financiar propriu

Director,

..............................................

 

*) Se completează, după caz, Judetean sau General al Municipiului Bucuresti.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind sigiliile aplicate în cadrul activitătii de inspectie fiscală si de executare silită

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, având în vedere prevederile art. 92 alin. (3) lit. j), ale art. 148 alin. (1) lit. g) si ale art. 149 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru desfăsurarea inspectiei fiscale si activitătii de colectare a creantelor fiscale, având în vedere dispozitiile art. 92 alin. (3) lit. j), ale art. 148 alin. (1) lit. g) si ale art. 149 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se vor elibera personalului cu atributii de inspectie fiscală si de executare silită sigilii personalizate.

(2) Modelul sigiliilor este prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Personalul cu atributii de inspectie fiscală si de executare silită cuprinde functionarii publici ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si din cadrul unitătilor teritoriale subordonate acesteia, desemnati de conducătorul organului fiscal să efectueze inspectia fiscală sau executarea silită.

Art. 3. - Sigiliile vor fi înseriate si vor purta în mod obligatoriu însemnele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 4. - (1) Eliberarea si utilizarea sigiliilor vor fi consemnate într-o evidentă nominală condusă la nivelul conducătorului activitătii de inspectie fiscală, respectiv de executare silită.

(2) Modelul evidentei nominale este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Eliberarea sigiliilor se va face la propunerea conducătorului activitătii de inspectie fiscală, respectiv de executare silită, si se va consemna în evidenta prevăzută la alin. (2).

(4) În urma desigilării, sigiliile utilizate vor fi retinute de organele de inspectie fiscală si de organele de executare silită, în vederea predării organului emitent pentru operare în evidenta prevăzută la alin. (2).

(5) Sigiliile neutilizate vor fi predate de organele de inspectie fiscală si de organele de executare silită, în vederea operării în evidenta prevăzută la alin. (2).

(6) Pierderea sau furtul sigiliului se publică în presă si se anuntă directia emitentă în termen de 48 de ore, în vederea consemnării în evidenta prevăzută la alin. (2).

(7) Personalul care îsi încetează activitatea de inspectie fiscală sau executare silită prin transfer, demisie, promovare temporară sau alte modalitati prevăzute de reglementările legale în vigoare va preda sigiliile neutilizate la organul care le-a eliberat, în vederea consemnării în evidenta prevăzută la alin. (2).

Art. 5. - Până la data eliberării de sigilii conform modelului aprobat prin prezentul ordin, la efectuarea inspectiei fiscale si executării silite, personalul va utiliza sigiliile emise de Ministerul Economiei si Finantelor si unitătile sale teritoriale.

Art. 6. - Directia antifraudă fiscală, Directia de investitii, achizitii publice si servicii interne din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 635/2004 privind sigiliile aplicate în cadrul activitătii de inspectie fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 4 octombrie 2004.

Art. 8. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 17 august 2007.

Nr. 1.133.


 

ANEXA Nr. 1

 

Model*)

 

 

Caracteristicile sigiliului:

1. pe fată - sigla Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, poansonat;

2. pe verso - XXXXX, numărul sigiliului, poansonat;

3. cerc cu diametru de 2,5 cm.

 

ANEXA Nr. 2

 

ANAF

DGFP a Judetului ............................... /DGFPMB/DGAMC

AIF/AMAVS

 

Situatia nominală privind eliberarea si utilizarea sigiliilor

 

Nr. crt.

Numele, prenumele

si functia persoanei

care ridică sigiliile

Marca

Nr. legitimatiei de inspectie fiscală sau de executor fiscal

Primirea sigiliilor de către organele de inspectie fiscală sau de executare silită

Primirea sigiliilor de către organul fiscal emitent

 

 

 

 

Data

Nr. de

identificare a

sigiliului

Semnătura

Data

Nr. de identificare a sigiliului

utilizat

Nr. de

identificare

a sigiliului

neutilizat

Semnătura

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Modalitatea de completare

1. La eliberarea spre utilizare a sigiliilor, organul care conduce evidenta nominală va completa coloanele 1– 6, iar persoana care ridică sigiliile va semna pentru primire în coloana 7.

2. La returnarea sigiliilor utilizate se vor completa, în continuare, coloanele 8 si 9, iar persoana care predă sigiliile va semna de predare în coloana 11.

3. La returnarea sigiliilor neutilizate se vor completa, în continuare, coloanele 8 si 10, iar persoana care predă sigiliile va semna de predare în coloana 11.

4. Pentru fiecare sigiliu se va completa un rând din situatie, respectiv se va aloca un număr curent.

5. Căsutele rămase necompletate după predarea sigiliului utilizat sau neutilizat, după caz, vor fi barate cu o linie orizontală.

II. Caracteristicile de tipizare si arhivare

1. Se va tipări pe coală de hârtie format A3.

2. Se va îndosaria în volume de 50 de file tipărite fată/verso.

3. Se va înregistra în evidenta intrări/iesiri a organului emitent.

III. Exemplu de completare

1. Primirea sigiliului cu nr. 12345 de către organul de inspectie fiscală/organul de executare silită Y. Y. , având marca 7890 si numărul de legitimatie de inspectie fiscală/executor fiscal 0000, eliberat de DGFPMB în data de 1 ianuarie 2007.


 

ANAF

DGFPMB

AIF/AMAVS

 

Situatia nominală privind eliberarea si utilizarea sigiliilor

 

Nr. crt.

Numele, prenumele

si functia persoanei

care ridică sigiliile

Marca

Nr. legitimatiei de inspectie fiscală sau de executor fiscal

Primirea sigiliilor de către organele de inspectie fiscală sau de executare silită

Primirea sigiliilor de către organul fiscal emitent

 

 

 

 

Data

Nr. de

identificare a

sigiliului

Semnătura

Data

Nr. de identificare a sigiliului

utilizat

Nr. de

identificare

a sigiliului

neutilizat

Semnătura

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Y. Y.

7890

0000

01.01.07

12345

Semnat organ de inspectie fiscală/

organ de executare

silită

 

 

 

 

 

2. Predarea sigiliului mentionat la pct. 1, neutilizat, la data de 30 ianuarie 2007.

 

ANAF

DGFPMB

AIF/AMAVS

 

Situatia nominală privind eliberarea si utilizarea sigiliilor

 

Nr. crt.

Numele, prenumele

si functia persoanei

care ridică sigiliile

Marca

Nr. legitimatiei de inspectie fiscală sau de executor fiscal

Primirea sigiliilor de către organele de inspectie fiscală sau de executare silită

Primirea sigiliilor de către organul fiscal emitent

 

 

 

 

Data

Nr. de

identificare a

sigiliului

Semnătura

Data

Nr. de identificare a sigiliului

utilizat

Nr. de

identificare

a sigiliului

neutilizat

Semnătura

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Y. Y.

7890

0000

01.01.07

12345

Semnat organ de inspectie fiscală/

organ de executare

silită

30.01.07

-

0000

Semnat organ de inspectie fiscală/

organ de executare

silită

 

ANAF

DGFPMB

AIF/AMAVS

 

Situatia nominală privind eliberarea si utilizarea sigiliilor

 

Nr. crt.

Numele, prenumele

si functia persoanei

care ridică sigiliile

Marca

Nr. legitimatiei de inspectie fiscală sau de executor fiscal

Primirea sigiliilor de către organele de inspectie fiscală sau de executare silită

Primirea sigiliilor de către organul fiscal emitent

 

 

 

 

Data

Nr. de

identificare a

sigiliului

Semnătura

Data

Nr. de identificare a sigiliului

utilizat

Nr. de

identificare

a sigiliului

neutilizat

Semnătura

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Y. Y.

7890

0000

01.01.07

12345

Semnat organ de inspectie fiscală/

organ de executare

silită

30.01.07

0000

Semnat organ de inspectie fiscală/

organ de executare

silită

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 28/2007 privind prospectul schemei de pensii facultative

 

În temeiul dispozitiilor art. 16, 21, ale art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. a) si g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 30, 31, 33, 34, 36, ale art. 86 alin. (2) si ale art. 103 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 14 august 2007,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 28/2007 privind prospectul schemei de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www. csspp.ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 14 august 2007.

Nr. 60.


 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 28/2007

privind prospectul schemei de pensii facultative

 

Având în vedere prevederile art. 30, 31, 33, 34, 36, ale art. 86 alin. (2) si ale art. 103 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, ale art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. a) si g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează continutul si procesul de autorizare ale prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 2. - Prospectul schemei de pensii facultative, denumit în continuare prospect, este elaborat si propus de către un administrator si se adresează participantilor la un fond de pensii facultative, denumit în continuare fond.

Art. 3. - Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare Lege.

 

CAPITOLUL II

Continutul prospectului

 

Art. 4. - Prospectul va contine următoarele:

1. Prima parte a prospectului prezintă informatii/datele de identificare ale administratorului si ale fondului:

a) data publicării, informatie care se va completa după obtinerea autorizatiei;

b) denumirea fondului;

c) denumirea administratorului fondului;

d) codul unic de înregistrare al administratorului;

e) numărul de înregistrare al administratorului la oficiul registrului comertului;

f) numărul si data deciziei de autorizare ca administrator, după obtinerea acesteia;

g) numărul si data de înscriere în Registrul Comisiei, după obtinerea deciziei de la lit. f);

h) numărul deciziei de autorizare a prospectului, după obtinerea acesteia, precum si numărul deciziilor ulterioare de autorizare a modificărilor prospectului;

i) numărul deciziei de autorizare a fondului, după obtinerea acesteia;

j) gradul de risc al fondului: ridicat/mediu/scăzut;

k) datele de contact ale administratorului fondului: adresă, telefon, fax, adresă de web, adresă de e-mail;

l) fraza: „Autoritatea competentă în domeniul reglementării si supravegherii sistemului de pensii private din România este Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.”

2. Cuprinsul prospectului este următorul:

a) definitiile termenilor utilizati în prospectul schemei de pensii facultative, în mod special ale termenilor care definesc politica de investitii, instrumentele financiare si riscurile investitiilor;

b) obiectivele fondului;

c) conditiile de eligibilitate, modalitatea de aderare si de dobândire a calitătii de participant la un fond, potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) frazele:

(i) „Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuală, oferirea oricărui fel de beneficii colaterale fiind interzisă.”;

(ii) „Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la fondul de pensii facultative.”;

(iii) „Toti participantii la un fond de pensii facultative au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplică un tratament nediscriminatoriu.”;

e) informatii privind contributia exprimată în lei:

(i) limitele contributiei la fond, fără a depăsi limita maximă a contributiei prevăzută de lege;

(ii) posibilitatea stabilirii contributiei în sumă fixă sau în procent din venitul brut al participantului;

(iii) modalitatea de plată a contributiei;

(iv) posibilitatea de a modifica contributia, fără a depăsi limita maximă prevăzută de lege;

(v) posibilitatea suspendării sau încetării plătii contributiei la fond, fără penalizarea participantului;

(vi) posibilitatea pentru participantul la un fond din România care a fost detasat într-o altă tară de a plăti în continuare contributia la fond pe durata detasării;

f) obligatiile participantului:

(i) să plătească contributia stabilită de comun acord în actul individual de aderare, precum si să notifice în prealabil administratorului si angajatorului, dacă este cazul, orice modificare, suspendare sau încetare a plătilor;

(ii) să comunice administratorului si angajatorului orice modificare a datelor sale personale;

(iii) să comunice administratorului în scris deschiderea dreptului de pensie facultativă;

g) declaratia privind politica de investitii;

h) modalitatea de schimbare a politicii de investitii;

i) riscurile asociate structurii de portofoliu propuse;

j) pietele financiare pe care investeste administratorul;

k) structura portofoliului;

l) mentionarea în mod obligatoriu a frazelor:

(i) „Performantele anterioare nu reprezintă o garantie a realizărilor viitoare.”;

(ii) „Activele fondului de pensii facultative sunt organizate, evidentiate si administrate distinct de activele administratorului si de celelalte fonduri de pensii pe care le administrează”;

(iii) „Autorizarea de către Comisie a prospectului schemei de pensii facultative nu reprezintă o garantie pentru realizarea obiectivelor investitionale ale fondului de pensii.”;

(iv) „Autorizarea de către Comisie a prospectului schemei de pensii facultative nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către Comisie a calitătii plasamentului în instrumente financiare si nu oferă nicio garantie participantului.”;

m) alte elemente pe care administratorul le consideră necesare;

n) regimul fiscal al operatiunilor fondului;

o) procedura de calcul al valorii activului net si al valorii unitătii de fond sau mentiunea că aceste proceduri sunt în conformitate cu normele Comisiei, precum si modalitatea publicării acestor valori;

p) procedura de calcul al ratei anuale a rentabilitătii fondului sau mentiunea că această procedură este în conformitate cu normele Comisiei, precum si modalitatea publicării acestei valori;

q) caracteristici ale contului individual al participantilor, cu mentionarea în mod obligatoriu a textului: „Participantul este proprietarul activului personal din contul său. Activul personal nu poate face obiectul unei executări silite sau al unei tranzactii, sub sanctiunea nulitătii actelor respective. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sanctiunea nulitătii.”;

r) modalitatea de transformare în unităti de fond a contributiilor si transferurilor de lichidităti în conturile individuale ale participantilor;

s) resursele financiare ale fondului;

s) cuantumul si structura cheltuielilor, respectiv o prezentare detaliată a comisioanelor si taxelor suportate din contributii si din activul fondului, precum si modalitatea de percepere a acestora;

t) modalitătile de transfer la un alt fond si valoarea penalitătilor;

t) conditiile de acordare a prestatiilor facultative în caz de invaliditate, precum si conditiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească participantul/beneficiarul, potrivit legii, pentru a obtine o pensie facultativă. Se va mentiona prevederea din lege potrivit căreia se va adopta o lege specială privind organizarea si functionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie;

u) garantii oferite de administrator, în cazul în care acestea există:

(i) structura garantiilor; (ii) constituirea provizioanelor tehnice; v) obligatiile de raportare si informare ale administratorului, periodicitatea si tipurile de informări, informatiile gratuite si contra cost pe care le poate obtine participantul; w) procedura de modificare a prospectului; x) informatii despre administrator:

(i) date despre membrii consiliului de administratie, membrii comitetului de directie/conducători, conducătorii departamentului sau directiei de investitii si, după caz, membrii comitetului de investitii, analiză si risc din structura organizatorică a administratorului;

(ii) structura actionariatului;

(iii) informatii despre persoanele fizice si/sau juridice care detin, direct sau indirect, mai mult de 10% din actiunile administratorului ori care ar putea să exercite pozitie de control, dacă este cazul;

y) informatii despre depozitar: denumirea, adresa sediului social, telefon, fax, e-mail, adresa de web, precum si numărul si data avizului Comisiei;

z) informatii despre auditorul financiar extern: denumirea, adresa sediului social, sedii secundare, telefon, fax, e-mail, web-site, numărul si data avizului Comisiei;

3. Contractul de administrare a fondului, întocmit în conformitate cu modelul contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

 

SECTIUNEA 1

Conditii generale

 

Art. 5. - Pentru a administra un fond, administratorul elaborează si propune prospectul schemei de pensii facultative.

Art. 6. - Administratorul trebuie să obtină autorizarea prospectului pentru fiecare fond de pensii facultative pe care intentionează să îl administreze.

Art. 7. - (1) Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative se eliberează în baza unei cereri al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Cererea de autorizare a primului prospect al schemei de pensii facultative, însotită de documentatia completă, se depune si se înregistrează la Comisie odată cu cererea de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative, de către reprezentantul legal al societătii de pensii, al societătii de asigurare sau al societătii de administrare a investitiilor.

Art. 8. - Cererea pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative este însotită de documentele prevăzute de Lege, precum si de următoarele:

a) schema de pensii facultative, în baza căreia se elaborează prospectul, întocmită în conformitate cu prevederile Legii;

b) proiectul contractului de administrare, întocmit în conformitate cu modelul-cadru prevăzut în anexa nr. 1;

c) împuternicire semnată si stampilată de către reprezentantul legal al administratorului, în cazul în care acesta deleagă una sau mai multe persoane pentru a reprezenta societatea în relatia cu reprezentantii Comisiei, pe durata instrumentării cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 9. - (1) Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative se realizează în cadrul procesului de autorizare ca administrator al societătii de pensii, al societătii de asigurare sau al societătii de administrare a investitiilor.


(2) Comisia hotărăste cu privire la eliberarea deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(3) Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(4) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevăzut la alin. (2), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(5) În situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, după caz.

Art. 10. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.

(2) Decizia de respingere, scrisă si motivată, se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislatia în vigoare privind contenciosul administrativ.

 

SECTIUNEA a 3-a

Modificarea prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 11. - Prospectul schemei de pensii facultative poate fi modificat doar după îndeplinirea procedurii prevăzute în prezenta normă.

Art. 12. - Administratorul trebuie să obtină în prealabil avizul Comisiei pentru propunerile de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, în conformitate cu procedura prevăzută în prezenta normă.

Art. 13. - Comisia autorizează modificarea prospectului schemei de pensii facultative numai după ce administratorul face dovada obtinerii acordului majoritătii participantilor la fondul a cărui schemă se modifică.

 

SECTIUNEA a 4-a

Procedura eliberării avizului prealabil pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 14. - Administratorul va propune modificarea prospectului schemei de pensii facultative în functie de evolutia reală a fondului si de schimbările legislative, precum si pentru a adapta prevederile schemei de pensii facultative la conditiile specifice pietei.

Art. 15. - (1) Decizia de avizare prealabilă a modificării prospectului schemei de pensii facultative se eliberează în baza unei cereri de avizare prealabilă a modificării acestuia, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Cererea, însotită de documentatia completă, se depune si se înregistrează la Comisie de către administratorul care intentionează să modifice schema de pensii a unui fond pe care îl administrează.

Art. 16. - Cererea pentru avizarea prealabilă a modificării prospectului schemei de pensii facultative este însotită de următoarele documente:

a) modificările propuse si nota de fundamentare a administratorului;

b) forma finală a prospectului, ce urmează a fi difuzată în cazul obtinerii avizului Comisiei pentru modificarea prospectului;

c) modalitatea de informare si consultare a participantilor si beneficiarilor sau, după caz, a reprezentantilor acestora, în conformitate cu prevederile prospectului ce urmează a fi modificat;

d) împuternicirea persoanei care reprezintă administratorul în relatia cu reprezentantii Comisiei;

e) cartea de identitate a persoanei împuternicite, în copie.

Art. 17. - (1) Comisia hotărăste cu privire la eliberarea avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(3) În situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare ori înlocuire, după caz.

Art. 18. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de eliberare a avizului prealabil.

(2) Decizia de respingere, scrisă si motivată, se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislatia în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 19. - O nouă cerere de eliberare a avizului prealabil pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative poate fi adresată Comisiei numai după ce au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

 

SECTIUNEA a 5-a

Procedura de obtinere a acordului majoritătii participantilor pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 20. - (1) În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data obtinerii avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, administratorul informează participantii si beneficiarii acestora sau, după caz, reprezentantii lor asupra propunerilor de modificare a prospectului, conform procedurii prevăzute în prospect.

(2) Administratorul, în termen de maximum 30 de zile de la data informării participantilor, trebuie să obtină acordul majoritătii acestora pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative, în conformitate cu procedura de consultare a participantilor, prevăzută în prospect.

(3) Participantii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare a prospectului aduc la cunostintă, în scris, administratorului acest fapt în termen de maximum 30 de zile de la data informării.

(4) În baza notificării prevăzute la alin. (3), participantii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare a prospectului schemei de pensii facultative se pot transfera, fără penalităti, la un alt fond.

Art. 21. - (1) Administratorul va întocmi un proces-verbal în care va mentiona că a obtinut acordul a jumătate plus unu din numărul participantilor pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative.

(2) Procesul-verbal se întocmeste nu mai devreme de 15 zile calendaristice de la data la care expiră termenul în care participantii îsi pot exprima dezacordul fată de modificările propuse.

(3) Înscrisurile care consemnează opozitia participantilor la modificarea prospectului schemei de pensii facultative se vor păstra în conformitate cu procedurile interne privind arhivarea.

(4) Procesul-verbal va fi semnat si stampilat de către reprezentantul legal al administratorului.

 

SECTIUNEA a 6-a

Procedura de autorizare a modificării prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 22. - (1) Comisia autorizează modificarea prospectului schemei de pensii facultative în baza unei cereri de autorizare a modificării prospectului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Cererea se va depune însotită de procesul-verbal în care se specifică că s-a obtinut acordul a jumătate plus unu din numărul participantilor pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 23. - (1) Comisia hotărăste cu privire la eliberarea autorizării modificării prospectului schemei de pensii facultative, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

Art. 24. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de autorizare a modificării prospectului schemei de pensii facultative.

(2) Decizia de aprobare sau de respingere, scrisă si motivată, se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislatia în vigoare privind contenciosul administrativ.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 25. - (1) Prospectul schemei de pensii facultative este pus în mod obligatoriu la dispozitia publicului la sediul social si la sediile secundare autorizate ale administratorului.

(2) Prospectul schemei de pensii facultative se publică în mod obligatoriu pe pagina de web a administratorului.

Art. 26. - (1) Prospectul schemei de pensii facultative modificat se publică cu respectarea normei privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora.

(2) Prospectul schemei de pensii facultative se republică integral, pe pagina de web a administratorului, după fiecare modificare autorizată de Comisie.

(3) Republicarea prospectului schemei de pensii facultative se anuntă cel putin într-un cotidian national.

Art. 27. - (1) În situatia în care, în urma aparitiei unor acte normative, prospectul schemei de pensii facultative va necesita modificări, acestea se vor realiza fără a mai fi necesară îndeplinirea procedurilor de obtinere a acordului majoritătii participantilor.

(2) În termen de maximum 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor acte normative care duc la modificarea unor prospecte ale schemelor de pensii facultative, administratorii au obligatia de a solicita Comisiei autorizarea prospectului cu modificările operate.

(3) Administratorul, în situatia prevăzută la alin. (1), va depune o cerere de autorizare a modificării prospectului care va cuprinde numai modificările operate ca efect al schimbării cadrului legislativ.

(4) Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (3) se aplică procedura prezentată la sectiunea a 6-a „Procedura de autorizare a modificării prospectului schemei de pensii facultative” a cap. III din prezenta normă, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentului articol.

Art. 28. - Nerespectarea dispozitiilor cuprinse în prezenta normă se sanctionează cu:

a) suspendarea autorizatiei de administrare conform art. 37 din Lege, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 58-70 din Lege privind administrarea specială;

b) retragerea autorizatiei de administrare potrivit prevederilor art. 38 lit. c) si h) din Lege.

Art. 29. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 30. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 6/2006 privind prospectul schemei de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 8 septembrie 2006, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 18/2006, precum si Norma nr. 13/2006 privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 27 octombrie 2006, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 25/2006, precum si orice alte dispozitii contrare.


 

ANEXA Nr. 1

la normă

 

CONTRACT-CADRU DE ADMINISTRARE

 

- model –

 

Prezentul contract se încheie între:

Societatea de administrare a fondului de pensii facultative ................................................................. , (denumirea) cu sediul în ................................................................................. , persoană juridică română, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. . ............................... , cod unic de înregistrare ................................... , cod IBAN .............................................. , deschis la ...................................................... , nr. si data Deciziei de autorizare ca administrator emise de către Comisie ........................... , nr. si data de înscriere în Registrul Comisiei ..................................................... , reprezentată legal prin .......................................................... (numele, prenumele, C.I./B.I. seria.... nr. . ..... ), în calitate de .............................................................. ,

denumită în continuare ..................................... , si participantii .................................................................. (numele ............................... , prenumele ................................... , cetătenia ............................. , cu domiciliul în ................................ , C.I./B.I. seria ...... nr. . ................................... , CNP .............................................. ).

Obiectul contractului

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie administrarea fondului de pensii facultative ..........

.................................................................................................................................................................... .

(2) Prin administrare, în sensul prezentului contract, părtile înteleg .......................................................

(3) Participantul la fondul de pensii facultative împuterniceste administratorul în vederea realizării obiectului prezentului contract.

(4) Principiile schemei de pensii facultative sunt: ..................................................................................

(5) Administratorul fondului de pensii facultative este obligat să respecte eventualele limitări ce ar decurge din prevederile prezentului contract.

Durata contractului

Art. 2. - Durata prezentului contract este ............................................................................................

Pretul contractului; modalităti de plată

Art. 3. - Pentru administrarea fondului de pensii facultative, administratorul va retine un comision de administrare care se compune dintr-un procent de ............ % aplicat la contributiile plătite de către participant, înainte de convertirea acestora în unităti de fond, si un procent de ........... % pe lună aplicat la activul net total al fondului de pensii facultative.

Art. 4. - Metoda de calcul si de percepere a comisioanelor este ..............................................................

....................................................................................................................................................................

Obligatiile administratorului

Art. 5. - Obligatiile administratorului fondului de pensii facultative sunt: .............................................

....................................................................................................................................................................

Art. 6. - În vederea ducerii la îndeplinire a obligatiilor ce îi revin, administratorul fondului de pensii facultative va actiona numai în interesul participantilor la fond si va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea pierderilor, precum si pentru exercitarea si încasarea drepturilor cuvenite aferente activelor din portofoliul administrat.

Art. 7. - Evidentele administratorului referitoare la participanti, contributii, investitii si pensii facultative ..............................................................................................................

Art. 8. - Procedurile privind modalitătile de constatare si solutionare a sesizărilor si reclamatiilor, precum si procedurile de remediere a deficientelor ..................................

Art. 9. - Administratorul va comunica participantilor la fondul de pensii facultative orice informatie cerută de acestia si având legătură cu obiectul prezentului contract, conform Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative.

Drepturile participantilor

Art. 10. - Drepturile participantilor la fondul de pensii facultative sunt

................................................................................................................................................................

Obligatiile participantilor

Art. 11. - Obligatiile participantilor la fondul de pensii facultative sunt .....................................................

.....................................................................................................................................................................

Răspunderea părtilor

Art. 12. - Administratorul fondului de pensii facultative răspunde pentru orice prejudiciu produs participantilor prin:

a) încălcarea actelor normative si/sau a reglementărilor speciale în vigoare;


b) dol;

c) neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Depozitarea

Art. 13. - Administratorul este împuternicit prin prezentul act să încheie un contract cu o societate de depozitare avizată de Comisie, care să fie responsabilă pentru tinerea în sigurantă a tuturor activelor fondului de pensii facultative, precum si pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligatii legale în legătură cu activitatea de depozitare.

Art. 14. - Nivelul comisionului de depozitare este .................. , calculat din valoarea medie lunară a activului net.

Auditul

Art. 15. - Administratorul este împuternicit prin prezentul act să încheie un contract cu persoane fizice sau juridice, persoane active, avizate de Comisie, care să fie responsabile pentru auditarea situatiilor financiar-contabile ale fondului de pensii facultative, precum si pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligatii legale în legătură cu activitatea de audit.

Art. 16. - Pretul contractului de audit este ..............................................................................................

Art. 17. - Modalitătile de control exercitate de către auditori ...................................................................

Forta majoră

Art. 18. - Forta majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de... zile de la data aparitiei si demonstrată în termen de ........... zile de la data aparitiei.

Modificarea contractului

Art. 19. - Modificarea prezentului contract se va face prin act aditional, cu acordul părtilor.

Încetarea contractului

Art. 20. - (1) Prezentul contract încetează de plin drept si fără interventia instantei de judecată în cazurile prevăzute de lege si de reglementările speciale privind pe oricare dintre părti.

(2) Transferul activelor conturilor individuale ale participantilor se va realiza conform prevederilor legale.

Litigii

Art. 21. - (1) Modul de rezolvare a litigiilor .............................................................................................

(2) Instanta competentă este ....................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 2

la normă

 

Datele de identificare ale solicitantului

Cerere

pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

1. Denumirea fondului de pensii facultative: ..................................................................................................................................................................

2. Denumirea solicitantului - administrator: .............................................................................................

3. Reprezentantul legal : ..................................................................................                                        ...........................................

(numele, prenumele si functia)                            (numărul de telefon)

4. Persoana de contact: ................................................................................                                           ............................................

(numele, prenumele si functia)                            (numărul de telefon)

5. Certificatul de înregistrare al administratorului la oficiul registrului comertului: .....................................................................................................................................................................

(seria, numărul si data emiterii)

6. Codul unic de înregistrare al administratorului la oficiul registrului comertului:

....................................................................................................................................................................

Prezenta cerere este însotită de opisul documentelor anexate si de un număr de ............... documente, totalizând un număr de ................ file.

 

Semnătura reprezentantului legal .........................................

 

Data

............................

 

Stampila administratorului

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

ANEXA Nr. 3

la normă

 

Datele de identificare ale solicitantului

Cerere de avizare prealabilă

a modificării prospectului schemei de pensii facultative

1. Denumirea fondului de pensii facultative: .............................................................................................

2. Denumirea solicitantului - administrator: ..........................................................................................

3. Reprezentantul legal : ................................................................................. ............................................

(numele, prenumele si functia)                (numărul de telefon)

4. Persoana de contact: ................................................................................ ............................................

(numele, prenumele si functia)                (numărul de telefon)

5. Certificatul de înregistrare al administratorului la oficiul registrului comertului: .....................................................................................................................................................................

(seria, numărul si data emiterii)

6. Codul unic de înregistrare al administratorului la oficiul registrului comertului: ....................................................................................................................................................................

7. Numărul deciziei de autorizare ca administrator al fondului de pensii facultative, emisă de Comisie .................................................................................................................................................................

(numărul si data emiterii)

8. Numărul deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative, emisă de Comisie ..................................................................................................................................................................

(numărul si data emiterii)

Prezenta cerere este însotită de un proces-verbal si un număr de ................. documente, totalizând un număr de ............. file.

 

Semnătura reprezentantului legal .........................................

 

Data

............................

 

Stampila administratorului

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

ANEXA Nr. 4

la normă

 

Datele de identificare ale solicitantului

Cerere de autorizare

a modificării prospectului schemei de pensii facultative

1. Denumirea fondului de pensii facultative: ...........................................................................................

2. Denumirea solicitantului - administrator: ..........................................................................................

3. Reprezentantul legal: ................................................................................... ....................................

(numele, prenumele si functia)                (numărul de telefon)

4. Persoana de contact: ................................................................................. .......................................

(numele, prenumele si functia)                (numărul de telefon)

5. Certificatul de înregistrare al administratorului la oficiul registrului comertului: ....................................................................................................................................................................

(seria, numărul si data emiterii)

6. Codul unic de înregistrare al administratorului la oficiul registrului comertului: ................................................................................................................................................................

7. Numărul deciziei de autorizare ca administrator al fondului de pensii facultative, emisă de Comisie .....................................................................................................................................................................

(numărul si data emiterii)

8. Numărul deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative, emisă de Comisie .....................................................................................................................................................................

(numărul si data emiterii)

9. Numărul avizului prealabil pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative, emis de Comisie

.............................................................................................................................................................

(numărul si data emiterii)

Prezenta cerere este însotită de un proces-verbal si un număr de .......... documente, totalizând un număr de ......... file.

 

Semnătura reprezentantului legal ................................

 

Data

............................

 

Stampila administratorului

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

REPUBLICĂRI

 

REGULAMENTUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI Nr. 1/2005

privind sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor*)

 


*) Republicat în temeiul art. II din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 9/2005 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2005 privind sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 30 septembrie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare.

Regulamentul nr. 1/2005 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 31 martie 2005.

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament are ca obiect:

a) autorizarea de către Banca Natională a României a sistemelor de plăti care asigură compensarea fondurilor;

b) procedura de administrare a riscului de decontare impusă de Banca Natională a României pentru sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor, în conditiile în care acestea nu au prevăzute proceduri proprii de administrare a riscului de decontare, impuse de administratorul de sistem si aprobate de Banca Natională a României.

Art. 2. - În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. administrator de sistem - persoana juridică ce stabileste regulile sistemului de plăti care asigură compensarea fondurilor si răspunde de operarea acestuia;

2. participant compensator - entitătile care participă la un sistem si ale căror pozitii nete rezultate în urma compensării sunt decontate prin conturi de decontare deschise în sistemul ReGIS;

3. perioadă de observare - intervalul de 20 de zile bancare anterioare ultimei zile bancare a săptămânii curente;

4. perioadă de aplicare - zilele bancare aferente săptămânii următoare perioadei de observare;

5. plafon tehnic de garantare unilaterală - nivelul minim al garantiilor unilaterale pe care participantii compensatori au obligatia să le constituie la dispozitia Băncii Nationale a României în perioada de aplicare pentru decontarea pozitiilor nete calculate de sistemele la care acestia participă;

6. sistem - un sistem de plăti care asigură compensarea fondurilor, inclusiv un sistem care asigură si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare.

 

TITLUL II

Procedura de autorizare

 

Art. 3. - Sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor pot opera pe teritoriul României numai pe baza autorizatiei acordate de Banca Natională a României în temeiul art. 22 din Legea nr. 312/2004 privind statutul Băncii Nationale a României.

Art. 4. - (1) Procesul de autorizare de către Banca Natională a României cuprinde următoarele etape:

a) autorizarea prealabilă;

b) autorizarea de functionare.

(2) Autorizarea prealabilă nu garantează obtinerea autorizatiei de functionare a sistemului.

(3) Aparitia oricăror modificări fată de conditiile în care a fost acordată autorizatia prealabilă va determina o nouă evaluare din partea Băncii Nationale a României în cea de-a doua etapă a procesului de autorizare.

Art. 5. - (1) În vederea autorizării prealabile a unui sistem, administratorul de sistem va adresa Directiei reglementare si autorizare din cadrul Băncii Nationale a României o cerere de autorizare, însotită de următoarele documente:

a) copie conformă de pe documentele constitutive ale administratorului de sistem;

b) un studiu de fezabilitate continând cel putin informatii privind necesitatea punerii în functiune a sistemului, estimarea volumului operatiunilor pentru cel putin un an de activitate si caracteristicile sistemului proiectat/existent;

c) regulile de sistem si procedurile de operare;

d) procedurile de administrare a riscurilor asociate sistemului, inclusiv procedura de administrare a riscului de decontare, după caz;

e) procedurile pentru asigurarea continuitătii operationale în situatii neprevăzute;

f) o prezentare a infrastructurii care urmează a fi utilizată de sistem.

(2) În cazul în care consideră necesar, Banca Natională a României poate solicita informatii sau documente suplimentare fată de cele prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul sistemelor care asigură si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare, documentatia prezentată va fi avizată în prealabil de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

Art. 6. - Banca Natională a României va răspunde solicitării de autorizare prealabilă în termen de 90 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

Art. 7. - (1) Directia reglementare si autorizare din cadrul Băncii Nationale a României va evalua solicitările de autorizare în functie de obiectivele de politică si de standardele stabilite de Banca Natională a României în domeniul plătilor, precum si de standardele si practicile existente la nivel international, referitoare la criterii de sigurantă, eficientă si accesibilitate aplicabile diferitelor tipuri de sisteme.

(2) Standardele avute în vedere de Banca Natională a României sunt specifice tipului de sistem pentru care se solicită autorizarea, iar procesul de evaluare si caracteristicile recomandate au în vedere importanta sistemică a sistemului respectiv în contextul general al stabilitătii sistemului financiar national.

Art. 8. - Autorizatia prealabilă are o valabilitate de 90 de zile de la data emiterii, perioadă în care solicitantul are următoarele obligatii:

a) să încheie cu Banca Natională a României contractul de participare în sistemul ReGIS, care să prevadă si procedura de administrare a riscului de decontare;

b) să încheie contracte cu participantii compensatori, conforme cu regulile sistemului stabilite de administratorul de sistem;

c) să se asigure că participantii compensatori au încheiat contracte de participare la sistemul ReGIS cu Banca Natională a României, care să prevadă si aplicarea procedurii de administrare a riscului de decontare;

d) să asigure infrastructura necesară functionării sistemului. Art. 9. - În vederea autorizării functionării unui sistem, administratorul de sistem va adresa Directiei reglementare si autorizare din cadrul Băncii Nationale a României o cerere de autorizare, însotită de următoarele documente:

a) lista participantilor compensatori;

b) un raport de audit realizat de un auditor certificat de securitate a datelor (CISA - Certified Information Security Auditor), independent fată de sistemul auditat, care să certifice gradul de sigurantă al sistemului pentru care se solicită autorizarea;

c) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al administratorului de sistem referitoare la existenta si functionalitatea infrastructurii prevăzute în documentatia de autorizare.

Art. 10. - (1) Banca Natională a României va răspunde solicitării de autorizare de functionare în termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

(2) Orice modificare adusă unui sistem care functionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament este supusă aprobării prealabile a Băncii Nationale a României.

(3) În vederea analizării cererilor depuse potrivit alin. (2), Banca Natională a României poate solicita orice informatie si/sau documente considerate necesare de către aceasta.

(4) Banca Natională a României va decide asupra cererilor depuse de administratorul de sistem în conditiile alin. (2) în termen de 30 zile de la data primirii cererii sau a informatiilor si documentatiei prevăzute la alin. (3), după caz.

(5) În cazul în care Banca Natională a României consideră că modificările aduse sistemului sunt importante în raport cu obiectivele sale în domeniul plătilor, Banca Natională a României va putea stabili termenele în care modificările respective vor putea deveni efective.

 

TITLUL III

Procedura de administrare a riscului de decontare

 

CAPITOLUL I

Aspecte generale

 

Art. 11. - Procedura de administrare a riscului de decontare, reglementată prin prezentul regulament pentru sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor, în conditiile în care acestea nu au prevăzute proceduri proprii de administrare a riscului de decontare impuse de administratorul de sistem si aprobate de Banca Natională a României, este structurată pe 3 niveluri:

a) procedura de garantare unilaterală;

b) suplimentarea de către participantii compensatori a garantiilor unilaterale constituite pentru sistem sau, după caz, de procurarea de către acestia a fondurilor necesare decontării;

c) acordarea de către Banca Natională a României a unor credite, în cadrul facilitătii de creditare pentru asigurarea decontării pozitiilor nete, prevăzută în reglementările Băncii Nationale a României privind facilitătile acordate de banca centrală în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS.

Art. 12. - Decontarea finală a pozitiilor nete calculate de administratorii de sisteme se efectuează de către Banca Natională a României prin transferul irevocabil si neconditionat al fondurilor bănesti între conturile de decontare ale participantilor compensatori deschise în sistemul ReGIS, în conformitate cu regulile de sistem ale ReGIS si contractele de participare aferente.

Art. 13. - (1) Banca Natională a României poate participa în cadrul procedurilor de administrare a riscului de decontare, aferente sistemelor de plăti care asigură compensarea fondurilor, furnizând participantilor compensatori lichiditatea necesară decontării pozitiilor lor nete debitoare, prin executarea de active eligibile pentru garantare, constituite drept garantii la dispozitia Băncii Nationale a României.

(2) Activele eligibile pentru garantare prevăzute la alin. (1) sunt aceleasi cu cele utilizate în cadrul facilitătilor acordate de Banca Natională a României în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS.

(3) Evaluarea garantiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de Banca Natională a României în acelasi mod ca si în cazul garantiilor aferente facilitătilor acordate de Banca Natională a României în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS, respectiv prin deducerea unor marje (haircut) din valoarea la care activele sunt evaluate de Banca Natională a României.


 

CAPITOLUL II

Procedura de garantare unilaterală

 

SECTIUNEA 1

Plafonul tehnic de garantare unilaterală

 

Art. 14. - (1) Banca Natională a României calculează săptămânal, la nivelul fiecărui sistem, pentru fiecare participant compensator, un plafon tehnic de garantare unilaterală.

(2) Plafonul tehnic de garantare unilaterală se calculează ca fiind cea mai mare dintre pozitiile nete debitoare înregistrate zilnic de un participant compensator, la nivelul unui sistem, în cursul perioadei de observare, multiplicată cu indicele 1,2.

(3) În cazul sistemelor care asigură si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare, plafonul tehnic de garantare unilaterală se calculează ca fiind cea mai mare dintre pozitiile nete debitoare înregistrate zilnic de un participant compensator la calculul prealabil al pozitiilor nete realizat de administratorul de sistem, în cursul perioadei de observare. În vederea realizării acestui calcul, administratorii de sisteme vor transmite zilnic Băncii Nationale a României, prin e-mail securizat transmis prin reteaua proprietară a TransFonD - S.A., semnat electronic sau pe suport hârtie, pozitiile nete prealabile ale participantilor compensatori prevăzute la art. 22 pct. 1.

(4) Plafonul tehnic de garantare unilaterală se comunică de către Banca Natională a României participantului compensator, prin e-mail securizat transmis prin reteaua proprietară a TransFonD - S.A., semnat electronic sau pe suport hârtie, în prima zi bancară după perioada de observare si este valabil pe toată durata perioadei de aplicare, dacă Banca Natională a României nu hotărăste altfel.

(5) În situatia cresterii sau diminuării rapide a valorii pozitiilor nete aferente unui participant compensator, precum si în orice alte cazuri, Banca Natională a României poate decide majorarea sau diminuarea plafonului tehnic de garantare unilaterală al acestuia la un nivel pe care îl consideră corespunzător pentru evitarea riscului de nedecontare.

Art. 15. - (1) În cazul în care un participant compensator constată că există diferente între plafonul tehnic de garantare unilaterală comunicat si cel rezultat din propriile calcule, poate comunica prin e-mail securizat semnat electronic, transmis prin reteaua proprietară a TransFonD - S.A. sau pe suport hârtie, respectiva neconcordantă Băncii Nationale a României.

(2) Banca Natională a României are obligatia să comunice prin e-mail securizat semnat electronic, transmis prin reteaua proprietară a TransFonD - S.A. sau pe suport hârtie, cel mai târziu în ziua bancară următoare, valoarea corectă a plafonului tehnic de garantare unilaterală sau valoarea pozitiilor nete care au stat la baza calculului acestuia.

Art. 16. - Banca Natională a României calculează si comunică plafonul tehnic de garantare unilaterală:

a) pentru participantii compensatori rezultati în urma divizării, prin împărtirea plafonului de garantare unilaterală existent înainte de divizare, în mod egal între participantii compensatori rezultati din divizare;

b) pentru participantii compensatori rezultati în urma fuziunii, prin însumarea plafoanelor tehnice de garantare unilaterală ale participantilor compensatori care au fuzionat.

Art. 17. - Pentru prima săptămână sau fractiune de săptămână de functionare, plafonul tehnic de garantare unilaterală pentru un nou participant compensator la unul sau mai multe sisteme va fi stabilit de acesta, pe propria răspundere, în functie de valoarea estimată a plătilor proprii, si va fi comunicat în prealabil Băncii Nationale a României.

 

SECTIUNEA a 2-a

Constituirea, executarea si eliberarea garantiilor unilaterale

 

Art. 18. - Participantul compensator este obligat să constituie garantii unilaterale, în lei, la dispozitia Băncii Nationale a României, cel putin la nivelul plafonului tehnic de garantare unilaterală calculat si comunicat de Banca Natională a României pentru fiecare sistem la care participă.

Art. 19. - Garantiile unilaterale în lei, constituite de participantii compensatori pentru asigurarea decontării finale a propriilor pozitii nete, pot fi sub formă de:

a) fonduri, care se evidentiază ca garantii în sectiunea „Rezerve” din conturile de decontare ale participantilor compensatori, deschise în sistemul ReGIS;

b) active eligibile pentru garantare, definite în reglementările Băncii Nationale a României privind operatiunile de piată monetară si acceptate de banca centrală în operatiunile aferente facilitătilor acordate de aceasta în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS, care se evidentiază ca garantii în sistemul SaFIR.

Art. 20. - (1) Garantiile unilaterale în lei se constituie în sistemele ReGIS si SaFIR de către participantii compensatori din sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor până cel târziu la orele prevăzute în contractele de constituire si executare a garantiilor încheiate între Banca Natională a României si respectivii participanti compensatori.

(2) Din momentul prevăzut la alin. (1) si până cel mai devreme la decontarea instructiunii de plată initiată în ReGIS de respectivul sistem de plăti, garantiile unilaterale în lei constituite în sistemele ReGIS si SaFIR de către participantii compensatori nu mai pot fi diminuate de acestia, ci doar suplimentate, în conformitate cu regulile acestor sisteme.

Art. 21. - Executarea garantiilor unilaterale, precum si eliberarea acestora se realizează de Banca Natională a României, în calitate de administrator al sistemelor ReGIS si SaFIR, în conformitate cu regulile acestor sisteme.


 

CAPITOLUL III

Aplicarea procedurii de administrare a riscului de decontare

 

SECTIUNEA 1

Sistemele care asigură si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare

 

Art. 22. - În cazul sistemelor care asigură si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare, procedura de administrare a riscului de decontare se va aplica în următoarele etape, în conformitate cu prevederile regulilor de sistem ale ReGIS si SaFIR si ale contractului de participare la ReGIS încheiat de Banca Natională a României si administratorul de sistem:

1. Sistemul va realiza un calcul prealabil al pozitiilor nete ale participantilor compensatori.

2. Administratorul de sistem va vizualiza în sistemul ReGIS si va primi de la sistemul SaFIR, la orele prevăzute în contractul de participare la ReGIS încheiat de respectivul administrator de sistem cu Banca Natională a României, valoarea garantiilor constituite de participantii compensatori pentru sistemul respectiv.

3. În cazul în care pozitia netă debitoare a unui participant compensator nu este acoperită de valoarea totală a garantiilor constituite de acesta pentru sistem, administratorul de sistem va comunica participantului compensator în cauză valoarea cu care trebuie suplimentate garantiile unilaterale aferente sistemului, participantii având la dispozitie un interval de timp pentru această operatiune. Intervalul de timp mentionat va fi cel stabilit prin contractul de participare la ReGIS încheiat de administratorul de sistem cu Banca Natională a României.

4. La expirarea intervalului de timp mentionat la pct. 3, administratorul de sistem va vizualiza în sistemul ReGIS si va primi de la sistemul SaFIR noile valori ale garantiilor constituite de către participantii compensatori pentru sistem.

5. În cazul în care pozitia netă debitoare a fiecărui participant este acoperită de valoarea totală a garantiilor constituite de acesta pentru sistem în sistemele ReGIS si SaFIR, administratorul de sistem va initia o instructiune de plată pentru decontarea pozitiilor nete în sistemul ReGIS.

6. În cazul în care pozitia netă debitoare a unui participant compensator nu este acoperită nici la acest moment de valoarea totală a garantiilor constituite de respectivul participant pentru sistem în ReGIS si în SaFIR, administratorul de sistem va recalcula pozitiile nete prin excluderea tranzactiilor care au determinat pozitia debitoare neacoperită, astfel încât pozitiile nete debitoare rezultate să fie acoperite de garantiile constituite de participanti, si va initia instructiunea de plată pentru decontarea pozitiilor nete în sistemul ReGIS în conformitate cu noile pozitii nete calculate. Pentru tranzactiile excluse din calculul pozitiilor nete, administratorul de sistem poate initia

instructiuni de plată în sistemul ReGIS în vederea decontării pe bază brută a acestora.

Art. 23. - (1) Initierea în sistemul ReGIS a instructiunilor de plată aferente pozitiilor nete, recalculate conform prevederilor art. 22 pct. 6, se va face conform contractului de participare la ReGIS, încheiat de Banca Natională a României cu administratorul sistemului respectiv.

(2) Banca Natională a României nu are nicio responsabilitate privind recalcularea pozitiilor nete în situatia prevăzută la art. 22 pct. 6.

(3) În cazul în care instructiunile de plată aferente pozitiilor nete recalculate nu sunt initiate în ReGIS în intervalul de timp stabilit prin regulile de sistem ale ReGIS si prin contractul de participare la ReGIS încheiat de Banca Natională a României cu administratorul sistemului respectiv, Banca Natională a României nu are nicio responsabilitate privind decontarea pozitiilor nete calculate de sistemele care asigură si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare pentru ziua de decontare respectivă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor aferente operatiunilor cu carduri bancare

 

Art. 24. - În cazul sistemelor de plăti care asigură compensarea fondurilor aferente operatiunilor cu carduri bancare, procedura de administrare a riscului de decontare se va aplica în următoarele etape, în conformitate cu prevederile regulilor de sistem ale ReGIS si SaFIR, ale contractului de participare la ReGIS încheiat de Banca Natională a României cu administratorul de sistem si ale reglementărilor Băncii Nationale a României privind facilitătile acordate de banca centrală în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS:

1. În cazul în care pozitia netă debitoare a unui participant compensator nu poate fi decontată din lipsă de fonduri disponibile în contul de decontare din ReGIS al respectivului participant, se va aplica procedura de garantare unilaterală.

2. În cazul în care, în urma aplicării procedurii de garantare unilaterală, pozitia netă debitoare a participantului compensator continuă să nu poată fi decontată, respectivul participant va suplimenta garantiile unilaterale constituite pentru sistem sau va procura fondurile necesare decontării, fie prin apelarea la facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei, oferită de banca centrală, fie prin obtinerea unor credite din partea altor participanti la sistemul ReGIS, fie prin operatiuni pe piata interbancară.

3. În cazul în care nici în urma parcurgerii etapei mentionate la pct. 2 pozitia netă debitoare a participantului compensator nu poate fi decontată la momentul limită final al zilei de operare a sistemului ReGIS, se va recurge la facilitatea de creditare pentru asigurarea decontării pozitiilor nete, acordată de Banca Natională a României participantilor compensatori din cadrul sistemelor de plăti care asigură compensarea fondurilor aferente tranzactiilor cu carduri bancare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Sistemul de plăti care asigură compensarea fondurilor si care este administrat de Banca Natională a României

 

Art. 25. - În cazul sistemului de plăti care asigură compensarea fondurilor, administrat de Banca Natională a României, procedura de administrare a riscului de decontare se va aplica în următoarele etape, în conformitate cu prevederile regulilor de sistem ale ReGIS si SaFIR si ale reglementărilor Băncii Nationale a României privind facilitătile acordate de banca centrală în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS:

1. În cazul în care pozitia netă debitoare a unui participant compensator nu poate fi decontată din lipsă de fonduri disponibile în contul de decontare din ReGIS al respectivului participant, se va aplica procedura de garantare unilaterală.

2. În cazul în care, în urma aplicării procedurii de garantare unilaterală, pozitia netă debitoare a participantului compensator continuă să nu poată fi decontată, respectivul participant va suplimenta garantiile unilaterale constituite pentru sistem sau va procura, în cursul unei perioade stabilite în contractul de participare la ReGIS încheiat între Banca Natională a României si administratorul de sistem respectiv, fondurile necesare decontării fie prin apelarea la facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei, oferită de banca centrală, fie prin obtinerea unor credite din partea altor participanti la sistemul ReGIS, fie prin operatiuni pe piata interbancară.

3. În cazul în care un participant compensator nu îsi poate acoperi pozitia netă debitoare în urma aplicării procedurii de garantare unilaterală si nici nu îsi poate procura fondurile necesare pentru decontarea propriei pozitii nete debitoare până la sfârsitul zilei de decontare, orice institutie de credit si/sau Trezoreria Statului pot/poate să furnizeze participantului respectiv fondurile necesare decontării, prin constituirea unor depozite interbancare în lei în favoarea participantului debitor, în conditii stabilite de părti, cu titlu de depozite de garantare exceptionale.

4. În cazul în care nici în urma parcurgerii etapei mentionate la pct. 3 pozitia netă debitoare a participantului compensator nu poate fi decontată la momentul limită final al zilei de operare a sistemului ReGIS, se va recurge la facilitatea de creditare pentru asigurarea decontării pozitiilor nete, acordată de Banca Natională a României participantilor compensatori din cadrul sistemului de plăti care asigură compensarea fondurilor, administrat de Banca Natională a României.

 

TITLUL IV

Măsuri de remediere si sanctiuni

 

Art. 26. - (1) Următoarele fapte pot atrage aplicarea de către Banca Natională a României administratorilor de sisteme de

plăti care asigură compensarea fondurilor si/sau participantilor compensatori de măsuri de remediere si/sau sanctiuni prevăzute în legislatia bancară:

a) neconstituirea de către un participant compensator a garantiilor unilaterale până cel putin la nivelul plafonului tehnic de garantare unilaterală, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, ale contractelor de constituire si executare a garantiilor încheiate cu Banca Natională a României, si cu cele ale regulilor sistemelor ReGIS si SaFIR;

b) orice altă nerespectare a prevederilor prezentului regulament si a măsurilor de remediere dispuse de Banca Natională a României în aplicarea acestuia.

(2) În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament, Banca Natională a României poate aplica administratorilor de sisteme si/sau participantilor compensatori măsuri de remediere si/sau sanctiuni prevăzute în legislatia bancară.

Art. 27. - În cazul în care, într-o anumită zi bancară, un participant compensator nu constituie garantii unilaterale în lei până cel putin la nivelul plafonului tehnic de garantare unilaterală, Banca Natională a României poate proceda la suspendarea sau excluderea participantului atât din sistemul respectiv, cât si din toate celelalte sisteme care asigură compensarea fondurilor, în care acesta este participant, pe baza propriei analize privind bonitatea participantului respectiv.

Art. 28. - (1) În cazul în care Banca Natională a României constată aparitia unor deficiente în cadrul unui sistem, datorate unui participant compensator, Banca Natională a României poate proceda la suspendarea acestuia atât din sistemul respectiv, cât si din toate celelalte sisteme în care acesta este participant, pe baza propriei analize privind bonitatea participantului respectiv.

(2) Încetarea suspendării îsi produce efectele în ziua bancară imediat următoare zilei bancare în care Banca Natională a României constată remedierea deficientelor mentionate la alin. (1), cu respectarea regulilor administratorului de sistem.

Art. 29. - În cazul deciziei de suspendare sau excludere prevăzute la art. 27, Banca Natională a României va consulta administratorul sistemului respectiv asupra momentului suspendării sau excluderii din sistem a participantului si va notifica administratorilor celorlalte sisteme această decizie.

 

TITLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 30. - Pentru decontarea finală a operatiunilor aferente unei anumite zile de decontare, Banca Natională a României nu efectuează corectii prin conturile de decontare din sistemul ReGIS ale participantilor compensatori în zile de decontare ulterioare.

Art. 31. - (1) Sistemele care sunt în functiune la data intrării în vigoare a prezentului regulament si care intră sub incidenta acestuia se consideră autorizate si îsi vor desfăsura activitatea cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

(2) Sistemele mentionate la alin. (1) vor transmite Băncii Nationale a României, în termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, documentatia actualizată aferentă regulilor de sistem si procedurilor de operare, procedura de administrare a riscului de decontare si a celorlalte riscuri asociate sistemului, procedurile pentru asigurarea continuitătii operationale în situatii neprevăzute, o prezentare a infrastructurii care este utilizată de sistem, precum si un raport de audit realizat de un auditor certificat de securitate a datelor (CISA - Certified Information Security Auditor) independent, care să certifice gradul de sigurantă al sistemului respectiv.

Art. 32. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 8/1996 privind regimul de decontare specială si autorizare a caselor de compensatii interbancare, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 20 iunie 1997, cu modificările si completările ulterioare, Norma Băncii Nationale a României nr. 3/1998 privind plafoanele tehnice de garantare unilaterală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 3 iulie 1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 33. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 8 aprilie 2005.