MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 586         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 august 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

943. - Hotărâre privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de Societatea Comercială „MENAROM” - S.A. Galati si de Societatea Comercială „I.C.E.F.S.” - S.A. Săvinesti, aflate în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

944. - Hotărâre privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de Societatea Natională „PLAFAR” - S.A. Bucuresti, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

662. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 405/2004

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

262. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 25 iulie 2007


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de Societatea Comercială „MENAROM” - S.A. Galati si de Societatea Comercială „I.C.E.F.S.” - S.A. Săvinesti, aflate în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea si/sau privatizarea unor societăti din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 142/2007, si al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 171/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă numărul de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de Societatea Comercială „MENAROM” - S.A. Galati si de Societatea Comercială „I.C.E.F.S.” - S.A. Săvinesti, aflate în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea si/sau privatizarea unor societăti din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 142/2007, si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 171/2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 943.

 

ANEXĂ

 

TABEL

privind numărul de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de Societatea Comercială „MENAROM” - S.A. Galati si de Societatea Comercială „I.C.E.F.S.” - S.A. Săvinesti, aflate în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

Numărul personalului

existent la data întocmirii programului de restructurare totală

Numărul de persoane

propus pentru restructurare

totală

1.

Societatea Comercială „MENAROM” - S.A. Galati

455

455

2.

Societatea Comercială „I.C.E.F.S.” - S.A. Săvinesti

30

30

 

TOTAL GENERAL:

485

485


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de Societatea Natională „PLAFAR” - S.A. Bucuresti, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea si/sau privatizarea unor societăti din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 142/2007, si al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 171/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă numărul de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de Societatea Natională „PLAFAR” - S.A. Bucuresti, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea si/sau privatizarea unor societăti din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 142/2007, si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 171/2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 944.

 

ANEXĂ

 

TABEL

privind numărul de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de Societatea Natională „PLAFAR” - S.A. Bucuresti, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Denumirea societătii comerciale

Numărul personalului existent la data întocmirii programului de restructurare

Numărul de persoane propus pentru restructurare

Societatea Natională „PLAFAR” - S.A. Bucuresti

328

11 0


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 405/2004

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007,

în temeiul prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 405/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În declaratia lunară, depusă/transmisă cumulat de unitatea centrală, se va preciza distinct fiecare categorie de subventie deductibilă, scutire sau reducere a contributiei datorate de angajator, realizată în temeiul legii [sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat potrivit art. 80 si 85, scutirile de la plata contributiei datorate de angajator, aferente persoanelor încadrate prevăzute la art. 80 si la art. 85 alin. (1), precum si reducerile prevăzute la art. 93 si 94 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, sumele cuvenite în temeiul Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale, sumele cuvenite potrivit art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitătii de cercetare medicală în sectorul sanitar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 41/2002, cu modificările si completările ulterioare, sumele cuvenite potrivit art. 17 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă si sumele cuvenite potrivit art.1 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor].”

2. La articolul 12, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În capitolul 2 (anexa nr. 2 la prezenta procedură): a) câmpurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), LOC, JUD, CPOST, CAEN, BANCA, IBAN, TCID, CAD1, CAD2, TCAD, RP, RI, NA, NI, NTA, FS1, FS2, NUMEA, PREA, FUNCTA, SSRR, SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC si SUB172RES; angajatorii care au sediul în municipiul Bucuresti vor completa câmpul „JUD” cu „Bucuresti” si, în mod obligatoriu, câmpul „SECT” cu numărul aferent sectorului (cu valori între 1 si 6). Câmpurile SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC si SUB172RES se completează cu zero în cazul în care nu există sume recuperate prin deducere si/sau de restituit de către AJOFM/AMOFM;

b) câmpurile care se completează numai dacă este cazul sunt: STR, NRA, BL, SC, ET, AP, SECT, TEL, FAX si MAIL;

c) suma subventiilor, scutirilor si reducerilor recuperate prin deducere din contributia datorată (SUB80REC, SC80144REC, SUB85REC, SC85144REC, SUB58REC, SUB116REC, RED9394REC, SUB17AREC, SUB17BREC si SUB172REC) reprezintă valoarea câmpului „Subventii, scutiri si reduceri recuperate” (SSRR) si nu poate depăsi valoarea câmpului „Total contributie datorată de angajator” (TCAD);

d) valoarea câmpului „Rest de plată” (RP) reprezintă diferenta dintre TCAD si SSRR, în cazul în care TCAD > SSRR;

e) valoarea câmpului „Rest de încasat” reprezintă suma subventiilor, scutirilor si reducerilor de restituit de către AJOFM/AMOFM (SUB80RES, SC80144RES, SUB85RES, SC85144RES, SUB58RES, SUB116RES, RED9394RES, SUB17ARES, SUB17BRES si SUB172RES), în cazul în care TCAD = SSRR;

f) NA reprezintă numărul de persoane asigurate, declarate la cap. 1; o persoană este numărată o singură dată, chiar dacă are două sau mai multe înregistrări (contracte individuale de muncă cu acelasi angajator) în cap. 1;

g) NI reprezintă numărul de înregistrări din cap. 1; în situatia în care o persoană are două sau mai multe înregistrări, este numărată de atâtea ori câte înregistrări are;

h) NTA reprezintă numărul de asigurati care în cap. 1 sunt de tip asigurat 2 (TA = 2);

i) NA ≤ NI, respectiv NTA ≤ NA.”

3. Anexele nr. 1-3 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr.1-3 la prezentul ordin.

Art. II. - (1) Dispozitiile prezentului ordin se aplică începând cu declaratia lunară corespunzătoare lunii iunie 2007.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul ordin, va fi republicat, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 23 iulie 2007.

Nr. 662.

 

ANEXA NR. 1 *)

(Anexa nr. 1 la procedura)


 

ANEXA NR. 2 *)

(Anexa nr. 2  la procedura)


 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la procedură)

 

Fisierul cap1.DBF sau cap1.TXT contine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat1) si are următoarea structură:

 

 

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea câmpului

Semnificatie

1

2

3

4

5

Luna declaratiei

LD

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeste declaratia

Anul declaratiei

AD

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeste declaratia

Codul unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare /codului fiscal atribuit angajatorilor - persoane juridice

Codul unic de înregistrare (CUI)/CNP al angajatorului persoană fizică

CNPA

N

13

Contine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice (codul numeric personal al angajatorului)

Numele si prenumele asiguratului

NUME

C

30

Contine numele si prenumele asiguratului

Codul numeric personal

CNP

N

13

Contine codul numeric personal al asiguratului

Codul numeric personal anterior

CNPANT

N

13

Se completează numai în cazul declaratiilor rectificative (REC=”C”) si contine codul numeric personal al asiguratului din declaratia initială, care trebuie schimbat

Tipul contractului

TC

C

2

Se completează cu:

„1” - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„10” - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„11” - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

„2” - pentru contractul individual de muncă cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„3” - pentru contractul individual de muncă cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„4” - pentru contractul individual de muncă cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

„5” - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„50” - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„51” - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

„6” - pentru contractul de muncă temporară cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„7” - pentru contractul de muncă temporară cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„8” - pentru contractul de muncă temporară cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

„9” - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale angajatilor militari cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„90” - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale angajatilor militari cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„91” - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale angajatilor militari cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore.

 

1) Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de muncă la acelasi angajator, declaratia se va completa cu câte o înregistrare pentru fiecare contract în parte.


 

1

2

3

4

5

Număr de ore normate în lună

NOL

N

3

Se completează cu numărul de ore de lucru normate în lună.

Exemplu nr. 1:

- timpul de muncă/lucru cu normă întreagă: 8 ore/zi; zile lucrătoare în lună: 21 de zile; NOL= 8 ore/zi X 21 de zile = 168 de ore normate în lună.

Exemplu nr. 2:

- timpul de muncă/lucru, timp partial: 1 oră/zi; zile lucrătoare în lună: 22 de zile; NOL= 1 oră/zi X 22 de zile = 22 de ore normate în lună.

Exemplu nr. 3:

- în situatia unui program de lucru inegal format din două zile lucrătoare în care timpul de muncă/lucru este de 3 ore/zi si două zile lucrătoare în care timpul de muncă/lucru este de 7 ore/zi; total zile lucrate în cursul lunii: 4 zile; NOL= 3+3+7+7=20 de ore normate în lună.

Numărul de ore lucrate efectiv în lună

NOEL

N

3

Se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile, rubrica se va completa în acelasi mod în care se completează pentru persoanele care au lucrat toată luna (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate).

Numărul de ore suspendate în lună

NOS

N

3

Se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu exceptia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate).

Baza de calcul

BC

N

10

Se completează cu drepturile bănesti determinate în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru asiguratii prevăzuti la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare. În lunile în care raporturile de muncă sau de serviciu se stabilesc, încetează, se suspendă, respectiv se reiau, cu exceptia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăseste 30 de zile, baza de calcul se consideră în functie de numărul de ore efectiv lucrate în luna respectivă. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile, rubrica se va completa în acelasi mod ca si pentru persoanele care au lucrat toată luna.

Contributia individuală datorată

CID

N

8

Contine contributia datorată de asigurat si retinută de angajator (1% din BC - cu rotunjire potrivit prevederilor legale).

Tipul asiguratului

TA

N

1

Se completează cu:

„1” - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru somaj, angajatorul are obligatia, conform Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, de a plăti lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;

 

 

 

 

„2” - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru somaj, angajatorul nu are obligatia, conform Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, de a plăti lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

Rectificativă

REC

C

1

- spatiu dacă declaratia nu este rectificativă;

- „M”, dacă se doreste modificarea înregistrării initiale;

- „A”, dacă se doreste adăugarea unei înregistrări noi;

- „S”, dacă se doreste stergerea înregistrării initiale;

- „C”, dacă se doreste modificarea CNP-ului din declaratia initială.

 

Fisierul cap2.DBF sau cap2.TXT contine o singură înregistrare si are următoarea structură:

 

 

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea câmpului

Semnificatie

1

2

3

4

5

Luna declaratiei

LD

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeste declaratia

Anul declaratiei

AD

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeste declaratia

Denumirea angajatorului

DEN

C

30

Contine denumirea angajatorului

Codul unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor - persoane juridice.

Codul unic de înregistrare anterior (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CFANT

N

10

Se completează numai în cazul declaratiilor rectificative (REC=”C”) si contine codul fiscal al angajatorului din declaratia initială, care trebuie schimbat (a fost introdus eronat în declaratia initială).

Codul unic de înregistrare (CUI)/CNP pentru angajatori persoane fizice

CNPA

N

13

Contine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice (codul numeric personal al angajatorului).

Codul unic de înregistrare (CUI)/CNP pentru angajatori persoane fizice

CNPAANT

N

13

Se completează numai în cazul declaratiilor rectificative (REC=”C”) si contine codul numeric personal al angajatorului persoană fizică din declaratia initială, care trebuie schimbat (a fost introdus eronat în declaratia initială).

Codul CAEN

CAEN

C

4

Codul CAEN al angajatorului pentru activitatea de bază

Localitatea (oras, comună)

LOC

C

30

Adresa, sediul angajatorului - localitatea (orasul sau comuna)

Strada (strada, satul)

STR

C

30

Adresa, sediul angajatorului - strada sau satul

- dacă localitatea este oras, se completează în mod

obligatoriu si strada

Număr

NRA

C

10

Adresa, sediul angajatorului - numărul

Bloc

BL

C

10

Adresa, sediul angajatorului - blocul

Scara

SC

C

4

Adresa, sediul angajatorului - scara

Etaj

ET

C

2

Adresa, sediul angajatorului - etajul

Apartament

AP

C

4

Adresa, sediul angajatorului - apartamentul

Sector

SECT

N

1

Adresa, sediul angajatorului - sectorul (numai pentru Bucuresti); câmp obligatoriu pentru angajatorii cu sediul în municipiul Bucuresti


1

2

3

4

5

Judet

JUD

C

15

Adresa, sediul angajatorului - judetul

Telefon

TEL

N

9

Numărul de telefon pentru contactare al angajatorului

Fax

FAX

N

9

Numărul de fax al angajatorului

E-mail

MAIL

C

30

Adresa de e-mail a angajatorului de la care se trimite declaratia, respectiv cea comunicată în scris în conditiile art. 5 alin. (2) din procedură.

Cod postal

CPOST

C

6

Codul postal

Cod IBAN

IBAN

C

24

Codul IBAN

Banca

BANCA

C

30

Banca la care angajatorul are deschis contul

Fondul de salarii brute realizate de personalul contractual

FS1

N

15

Contine total fond de salarii brute realizate de asiguratii mentionati la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, (salariatii încadrati în temeiul unui contract individual de muncă încheiat pentru normă întreagă sau cu timp partial ori a unui contract de muncă la domiciliu, de muncă temporară sau de ucenicie la locul de muncă, indiferent de durata acestora, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionar), determinat în conformitate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Fondul de salarii brute realizate de personal necontractual

FS2

N

15

Contine total fond de salarii brute realizate de asiguratii mentionati la art. 19 lit. b) - f) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, determinat în conformitate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Contributia angajatorului diminuată

CAD1

N

10

Contributia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru somaj, cu rotunjire potrivit prevederilor legale. [CAD1 = FS1 x cota contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru somaj, diminuată conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale].

Contributia angajatorului nediminuată

CAD2

N

10

Contributia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru somaj, cu rotunjire potrivit prevederilor legale [CAD2 = FS2 x cota contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru somaj, prevăzută de art. 26 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare (cota de contributie nediminuată conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale)].

Total contributie datorată de angajator

TCAD

N

10

Contributia totală datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru somaj (este egală cu suma dintre CAD1 si CAD2).

Total contributii individuale datorate de asigurati si colectate de angajator

TCID

N

10

Suma contributiilor individuale datorate la bugetul asigurărilor pentru somaj declarate de angajator în cap. 1.

Subventii, scutiri si reduceri recuperate

SSRR

N

10

Suma subventiilor, scutirilor si reducerilor recuperate din contributia datorată de angajator (nu poate fi mai mare decât această contributie).


1

2

3

4

5

Rest de plată

RP

N

10

Se completează cu suma pe care angajatorul o virează la bugetul asigurărilor pentru somaj, în cazul în care TCAD>SSRR. (RP = TCAD - SSRR), după efectuarea, în conditiile legii, a deducerilor din contributia datorată de angajator.

Rest de încasat

RI

N

10

Se completează cu suma pe care angajatorul o are de încasat de la bugetul asigurărilor pentru somaj, în cazul în care TCAD = SSRR [reprezintă suma subventiilor, scutirilor si reducerilor de restituit de către AJOFM/AMOFM (SUB80RES, SC80144RES, SUB85RES, SC85144RES, SUB58RES, SUB116RES, RED9394RES, SUB17ARES, SUB17BRES, SUB172RES), după efectuarea, în conditiile legii, a deducerilor din contributia datorată de angajator].

Numărul de asigurati din cap. 1

NA

N

6

Numărul de asigurati (CNP-uri unice) din cap. 1.

Numărul de înregistrări din cap. 1

NI

N

6

Numărul de înregistrări din cap. 1; poate fi mai mare decât numărul de asigurati (NA), în cazul în care cel putin un asigurat are mai mult de un contract individual de muncă cu respectivul angajator.

Numărul de asigurati de tip asigurat =2

NTA

N

6

Numărul de asigurati care în cap. 1 sunt de tip asigurat 2 (TA=2).

Subventii conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperate din CAD

SUB80REC

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD.

Subventii conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit

SUB80RES

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM.

Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperată din CAD

SC80144REC

N

10

Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, aferentă absolventilor încadrati, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperată prin deducere din TCAD.

Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit

SC80144RES

N

10

Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, aferentă absolventilor încadrati, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM.

Subventii conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperate din CAD

SUB85REC

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD.

Subventii conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit

SUB85RES

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM.

Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperată din CAD

SC85144REC

N

10

Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, aferentă persoanelor încadrate din categoriile prevăzute de lege, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperată prin deducere din TCAD.


1

2

3

4

5

Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit

SC85144RES

N

10

Scutire de la plata contributiei datorate de angajator, aferentă persoanelor încadrate din categoriile prevăzute de lege, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM.

Subventii conform art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2001, cu modificările si completările ulterioare, recuperată din CAD

SUB58REC

N

10

Subventii conform art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2001, recuperate prin deducere din TCAD.

Subventii conform art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2001, cu modificările si completările ulterioare, de restituit

SUB58RES

N

10

Subventii conform art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2001, de restituit de către AJOFM/AMOFM.

Subventii în baza Legii nr. 116/2002 si a Nomelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, recuperate din CAD

SUB116REC

N

10

Subventii în baza Legii nr. 116/2002 si a Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, recuperate prin deducere din TCAD.

Subventii în baza Legii nr. 116/2002 si a Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, de restituit

SUB116RES

N

10

Subventii în baza Legii nr. 116/2002 si a Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, de restituit de către AJOFM/AMOFM.

Reduceri ale contributiei datorate de angajator, conform art. 93 si 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperate din CAD

RED9394REC

N

10

Reduceri ale contributiei datorate de angajator, conform art. 93 si 94 din Legea nr. 76/2002, recuperate prin deducere din TCAD.

Reduceri ale contributiei datorate de angajator, conform art.93 si 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit.

RED9394RES

N

10

Reduceri ale contributiei datorate de angajator, conform art. 93 si 94 din Legea nr. 76/2002, de restituit de către AJOFM/AMOFM.

Subventii conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, recuperate din CAD

SUB17AREC

N

10

Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, recuperate prin deducere din TCAD.

Subventii conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, de restituit

SUB17ARES

N

10

Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, de restituit de către AJOFM/AMOFM.

Subventii, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, recuperate din CAD

SUB17BREC

N

10

Contravaloarea lunară a servicilor de instruire teoretică a ucenicilor, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, recuperată prin deducere din TCAD.

Subventii conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, de restituit

SUB17BRES

N

10

Contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicilor, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, de restituit de către AJOFM/AMOFM.

Subventii, conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, recuperate din CAD

SUB172REC

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, recuperate prin deducere din TCAD

Subventii, conform art.1 din Legea nr. 72/2007, de restituit

SUB172RES

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Numele persoanei autorizate

NUMEA

C

15

Numele persoanei autorizate să depună declaratia

Prenumele persoanei autorizate

PREA

C

15

Prenumele persoanei autorizate să depună declaratia

Functia persoanei autorizate

FUNCTA

C

15

Functia persoanei autorizate să depună declaratia

Rectificativă

REC

C

1

- spatiu, dacă declaratia nu este rectificativă

- „M”, dacă se doreste modificarea înregistrării initiale

- „C”, dacă se doreste modificarea CF/CNP-ului din declaratia initială

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 25 iulie 2007

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (8) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, si Referatul nr. SDG/1.566 din 31 iulie 2007 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din data de 25 iulie 2007.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 31 iulie 2007.

Nr. 262.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR CORPUL DE ARBITRI

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

din 25 iulie 2007

 

Complet de arbitraj constituit din: Ana Diculescu-Sova - arbitru Cristian Iordănescu - arbitru Alexandru Ticlea - arbitru

Mihai Tănăsescu - arbitru

Gheorghe Gheorghiu - arbitru

Având în vedere cererea formulată de Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Maria Rosetti nr. 7-9, ap.18, sectorul 2, prin care solicită organizarea arbitrajului în relatia cu Uniunea Producătorilor de Fonograme din Romania (UPFR), cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1, pentru medierea repartizării remuneratiilor reprezentând dreptul de comunicare publică-ambiental, copie privată, dreptul de radiodifuzare si dreptul de retransmitere prin cablu,

tinând seama de înscrisurile depuse de părti pe durata arbitrajului, de dezbaterile si concluziile părtilor,

COMPLETUL DE ARBITRI

constată:

Ca urmare a cererii de arbitraj formulate de ADPFR si înregistrate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) sub nr. 5.649 din 5 iunie 2007 privind repartizarea remuneratiilor reprezentând dreptul de comunicare publică-ambiental, copie privată, dreptul de radiodifuzare si dreptul de retransmitere prin cablu, colectate de UPFR la data de 18 iunie 2007, au fost convocate părtile, UPFR invocând chestiunea prealabilă a nelegalitătii cererii de arbitraj si a desfăsurării arbitrajului întrucât cererea nu se încadrează în niciunul dintre obiectivele de arbitraj limitative prevăzute de art. 1312 alin. (3) din Legea nr. 8/1996. Întrucât ADPFR si-a mentinut cererea de arbitraj, s-a procedat la constituirea completului de arbitraj prin tragere la sorti.

Din cuprinsul cererii de arbitraj reiese că între părtile implicate, la data de 28 noiembrie 2006, au avut loc negocieri privind drepturile membrilor ADPFR pentru ambiental, copie privată, posturile de radio si televiziune mici si medii fără playlist si fondul de rezervă pentru aceste categorii, pentru anii 2003- 2004, fără a se ajunge la un acord, stabilindu-se o a doua întâlnire după analizarea procentelor propuse de fiecare parte. Se arată că la data de 8 decembrie 2006 părtile au avut discutii, când, desi se convenise asupra procentelor cuvenite membrilor ADPFR, UPFR a arătat că la acele procente negociate urmează a se aplica un nou coeficient, în functie de ponderea repertoriului membrilor ADPFR în piata de muzică populară si manele.

Se afirmă că, urmare discutiilor ulterioare, UPFR a virat la data de 4 mai 2007 suma de 101.172,72 lei in contul ADPFR, fără a preciza ce reprezintă acea sumă si că anterior depusese un tabel cu numărul de holograme utilizate, fiind agreată propunerea UPFR ca repartizarea remuneratiilor să se facă în functie de numărul hologramelor.

La finalul cererii se precizează obiectul arbitrajului: stabilirea remuneratiilor corespunzătoare drepturilor membrilor ADPFR, tinându-se seama de criteriul agreat, respectiv numărul de holograme utilizate, raportat la sumele repartizate de către UPFR altor producători de fonograme, membri UPFR, pe baza aceleiasi proceduri.

UPFR a invocat în fata ORDA, prin Adresa nr. 2.534 din 18 iunie 2007, 3 chestiuni prealabile: nelegalitatea initierii procedurii de arbitraj, nelegalitatea constituirii unui complet de arbitraj si nelegalitatea desfăsurării unei proceduri de arbitraj, cu motivarea că cererea de arbitraj este întemeiată de dispozitiile art. 133 alin. (3), din Legea nr. 8/1996, ori textul invocat priveste gestiunea colectivă facultativă, iar nu gestiunea obligatorie realizată de UPFR, conditii în care nu există obligativitatea legală a încheierii unui protocol, iar în lipsa finalizării protocolului nu există posibilitatea de apelare la arbitraj; de asemenea, se arată că declansarea procedurii de arbitraj implică un fine de neprimire, constând în parcurgerea etapelor prealabile în conditiile legale, ceea ce nu s-a realizat deoarece nu există baza legală pentru desfăsurarea negocierilor si încheierea unui protocol. În final, UPFR constată că ADPFR a achiesat la criteriul de repartizare a sumelor stabilite de UPFR în conforminate cu dispozitiile legale si statutare si că se doreste de fapt stabilirea de către completul de arbitraj a remuneratiilor corespunzătoare membrilor ADPFR, adică a se face calculul matematic aferent sumelor cuvenite ADPFR, aspect ce nu poate constitui obiectul arbitrajului.

La aceste chestiuni prealabile, ADPFR a formulat următoarele precizări:

- privitor la legalitatea initierii procedurii de arbitraj consideră că sunt întrunite conditiile art. 1312 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 8/1996 deoarece cele două organisme de gestiune colectivă nu au reusit să încheie un protocol de repartizare a remuneratiilor si de stabilire a comisionului datorat colectorului unic, ca urmare a refuzului UPFR, care a invocat prevederile art. 133 alin. (2) referitoare la drepturi gestionate colectiv facultativ. Se afirmă în continuare că textul art. 133 alin. (2) cuprinde o eroare materială, respectiv în loc să se facă referire la art 1231, s-a facut referire la art 1232, sens în care s-a exprimat si ORDA prin Adresa nr. 2.384 din 19 decembrie 2006; chiar dacă nu ar fi eroare, consideră că gestiunii colective obligatorii i se pot aplica regulile de la gestiunea colectivă facultativă;

- obiectul cererii de arbitraj îl constituie aspectele ce ar fi trebuit inserate în protocol: „procedura de repartitie, procentele pentru fiecare categorie de drepturi gestionate, modalitătile de evidentiere a sumelor colectate, de justificare a costurilor de colectare, de stabilire a comisionului si orice alte aspecte, conform prevederilor legale si specificului gestiunii colective”. Se arată că singurul aspect asupra căruia s-a căzut de acord a fost criteriul de repartitie, respectiv numărul de holograme achizitionate, însă nu ar fi suficient pentru a considera că toate problemele referitoare la repartitie au fost rezolvate.

UPFR a depus întâmpinare în care a invocat 3 exceptii:

- exceptia lipsei calitătii de reprezentant a reclamantei ADPFR, întrucât contractul de mandat încheiat între producătorii de muzică, în calitate de mandanti, si ADPFR, în calitate de mandatar, cuprinde în art. 2 obiectul mandatului, constând în negocieri cu UPFR si orice alte organe de gestiune colectivă ori institutii abilitate pentru încasarea remuneratiilor reprezentând cota procentuală producătorilor de înregistrări audiovizuale, fără a se face referire la colectarea remuneratiei corespunzătoare drepturilor asupra fonogramelor;

- exceptia necompetentei materiale a completului de arbitraj pentru stabilirea remuneratiei corespunzătoare dreptului la renumeratie compensatorie pentru copie privată, dreptului de retransmitere prin cablu, dreptului la remuneratie echitabilă pentru comunicare publică, întrucât, potrivit art. 1231, aceste drepturi sunt gestionate obligatoriu colectiv de către organismul de gestiune colectivă UPFR, conditii în care ADPFR, în calitate de reprezentant al unor titulari de drepturi conexe ce nu sunt membri UPFR, are deschisă calea unei actiuni în justitie pentru revendicarea remuneratiei. Se arată în acest sens că dispozitiile art. 1312 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 8/1996 nu se aplică în spetă, iar UPFR nu este colector unic în raport cu ADPFR pentru remuneratia corespunzătoare drepturilor conexe care se gestionează colectiv si facultativ. Apreciază că art. 1291, coroborat cu art. 123 din lege, oferă solutia în sensul că revendicarea de către ADPFR a sumelor cuvenite membrilor săi se poate face în termen de 3 ani de la data notificării; textul reglementează si raportul dintre UPFR si ADPFR privind gestiunea obligatorie, competenta de colectare revenind organismului din domeniu cu cel mai mare număr de membri, fără a fi necesare nici numirea unui colector unic si nici stabilirea unui protocol privind repartizarea sumelor colectate, ipoteza contrară fiind nelegală deoarece s-ar admite că ADPFR are aceeasi competentă în materia „gestiunii obligatorii” ca si UPFR, competenta delegată către UPFR în baza unui protocol.

Se mai arată că stabilirea procedurii de repartitie, procentele de fiecare categorie de drepturi gestionate, modalitătile de evidentiere a sumelor colectate, de justificare a costurilor de colectare si stabilirea comisionului sunt reglementate prin lege si prin actele constitutive ale organismului de gestiune colectivă, asa cum arată art. 127 din lege. În acest context, arbitrajul nu are competenta de a stabili asemenea aspecte si nici să exercite vreo actiune de verificare a acestora, problemă ce se află sub controlul ORDA, potrivit art. 138 lit. f) si h) din lege;

- exceptia prematuritătii actiunii de arbitraj pentru stabilirea remuneratiei corespunzătoare dreptului de radiodifuzare a fonogramei, întrucât acest drept se gestionează facultativ, în baza art. 123 din lege, ceea ce impune un protocol prealabil, nominalizarea colectorului unic de către ORDA, chestiuni care nu au fost antamate la negociere.

ADPFR a răspuns la exceptii precizând că are calitate de reprezentant, potrivit contractului depus la ORDA, si că numai dintr-o eroare a anexat la cererea de arbitraj un alt contract, sens în care depune contractul de mandate. Privitor la necompetenta materială a arbitrajului afirmă că există temei legal pentru declansarea procedurii de arbitraj, invocându-se dispozitia art. 1291 din Legea nr. 8/1996, cu precizarea că obiectul cererii de arbitraj „nu îl constituie stabilirea cuantumului remuneratiilor, ci a cadrului criteriilor si procedurilor necesare pentru a putea determina acest cuantum”, nefiind echitabil ca toate aceste aspecte să fie lăsate la aprecierea unilaterală a UPFR, ca organism direct interesat. Referitor la exceptia prematuritătii cererii de arbitraj privitoare la remuneratia corespunzătoare dreptului de radiodifuzare a fonogramelor se recunoaste că nu s-au discutat aspectele legate de această categorie de drepturi si este de acord cu excluderea acestuia din obiectul cererii de arbitraj, urmând a se desfăsura procedura legală în baza art. 133 din lege.

Părtile au depus concluzii scrise arătând următoarele:

ADPFR consideră că obiectul arbitrajului îl constituie aspecte ce ar fi trebuit mentionate în protocol: procedura de repartitie,

procentele pe fiecare categorie de drepturi gestionate, modalitătile de evidentiere a sumelor colectate, de justificare a costurilor de colectare, stabilirea comisionului si orice alte aspecte, conform prevederilor legale si specificului gestiunii colective unice, apreciindu-se că este insuficient si inechitabil a fi rezolvate toate aceste aspecte doar de statutul UPFR în conditiile în care Legea nr. 8/1996 este echivocă, iar statutul nu poate avea autoritatea unei dispozitii legale sau a unei hotărâri arbitrale/judecătoresti. În final, se solicită a se pronunta o hotărâre care să reglementeze cadrul legal pentru desfăsurarea acordului dintre părti în ceea ce priveste repartitia remuneratiilor cuvenite membrilor UPFR pentru toate categoriile de drepturi gestionate colectiv de UPFR. Se mai arată că îsi restrânge obiectul cererii la criteriile de stabilire a remuneratiilor corespunzătoare drepturilor rezultate din comunicare publică si copie privată, pentru a stabili modalitatea de determinare a procentului pe care îl reprezintă numărul de holograme al membrilor ADFPR din totalul hologramelor achizitionate, în vederea repartitiei remuneratiilor.

UPFR apreciază că încheierea unui protocol este utilă în relatia cu ADPFR si că demersurile realizate - încheierea unor procese-verbale, plata unor sume de bani etc. - sunt în acest sens, dar că a solicita completului de arbitraj obligarea UPFR să încheie un protocol ale cărui clauze să fie stabilite de acelasi complet este inadmisibil. Pretentiile ADPFR sunt nefondate pe dispozitiile Legii nr. 8/1996, neexistând o prevedere legală care să oblige UPFR să încheie un protocol cu un reprezentant al unor titulari de drepturi, invocându-se dispozitiile art. 1232 din lege, care prevede un asemenea protocol numai pentru gestiunea facultativă. Dacă s-ar încheia un asemenea protocol, s-ar putea prevedea exclusiv criteriile privind repartizarea remuneratiei între categoriile de beneficiari si în niciun caz stabilirea remuneratiei corespunzătoare drepturilor ADFPR, stabilirea procedurii repartitiei, procentele pe fiecare categorie de drepturi gestionate, modalitătile de evidentiere a sumelor colectate, de justificare a costurilor de colectare si stabilirea comisionului, întrucât aceste chestiuni sunt prevăzute de lege. În final se arată că ADPFR nu a propus spre dezbatere o formă de protocol ale cărui clauze să fie argumentate temeinic si, în fapt, s-a rezumat doar la niste indicatii sumare, cum ar fi: repartizarea remuneratiilor colectate să fie proportională cu utilizarea reală a repertoriului, stabilirea procentelor din piata muzicală pe diferite genuri de muzică să fie un criteriu de stabilire a remuneratiei cuvenite etc.

Se solicită si cheltuieli de judecată în cuantum de 12.500 lei.

*

Analizând întregul material probator, completul de arbitri retine următoarele:

Fată de precizările aduse de părti si exceptiile invocate, obiectul cererii de arbitraj îl constituie remuneratia corespunzătoare din comunicare publică si copie privată.

Privitor la exceptia de necompetentă a completului de arbitraj, în sensul că problema depusă judecătii nu se află printre cele date de lege în competenta arbitrajului, completul de arbitri constată că fată de obiectul cererii de arbitraj sunt întrunite conditiile legale pentru realizarea arbitrajului, potrivit art. 1312 din Legea nr. 8/1996, modificată si completată. Se constată că între părti au avut loc mai multe runde de negocieri, având ca obiect repartizarea remuneratiilor reprezentând dreptul de comunicare publică - ambiental si copie privată, colectate de UPFR, însă negocierile au esuat. Rezultă că UPFR a acceptat negocierile, iar nefinalizarea acestora deschide posibilitatea realizării unui arbitraj aflat în competenta arbitrilor, potrivit art. 1312 alin. (1) lit. b) din lege, în cazul în care părtile aflate în negociere nu au putut conveni o formă unică a metodologiei. În consecintă, exceptia este neîntemeiată si se respinge.

Pe fondul cauzei, completul de arbitraj constată că negocierile purtate la data de 28 noiembrie 2006 si consemnate în procesul-verbal au avut ca obiect stabilirea de procente pentru mediul rural si urban, în functie de categoriile de utilizatori de fonograme, iar la negocierile din data de 8 decembrie 2006, desi se căzuse de acord cu procentele, cu exceptia procentului pentru copia privată, ca urmare a invocării de către UPFR a unui coeficient aplicabil procentelor, negocierile au fost sistate.

Fată de obiectul negocierilor cererea de arbitraj are un obiect extins, ajungându-se ca până la finalul procedurii de arbitraj ADPFR să solicite ca în protocolul dintre cele două organisme de gestiune colectivă să se prevadă: procedura de repartitie, procentele pe fiecare categorie de drepturi gestionate, modalitătile de evidentiere a sumelor colectate, de justificare a costurilor de colectare, stabilirea comisionului si orice alte aspecte, conform prevederilor legale si specificului gestiunii colective unice.

Completul de arbitraj constată că invocarea prin cererea de arbitraj a unor pretentii care nu au fost supuse în prealabil negocierii constituie un fine de neprimire ce împiedică luarea unei hotărâri. Această solutie se întemeiază pe dispozitiile art. 131 si următoarele din lege, privind reglementarea initierii procedurilor de negociere ce trebuie însotite de metodologii propuse a fi negociate de către comisii constituite prin decizii ale directorului general al ORDA. Negocierea metodologiilor se desfăsoară conform planului stabilit între părti pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei, iar întelegerea părtilor cu privire la metodologiile negociate se consemnează într-un protocol ce se depune la ORDA si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Rezultă din textele legale mentionate că etapa negocierilor trebuie să fie extrem de serioasă, părtile având obligatia să stabilească în concret pretentiile pe care le invocă, ceea ce semnifică elemente de fapt, întemeiate pe principiile generale stabilite de lege.

Or, în spetă, ADPFR, în calitate de initiator al procedurii de negociere, nu a realizat o metodologie pe care să o propună celeilalte părti, UPFR, etapă prealabilă legală ce nu poate fi ignorată, omisă sau depăsită în derularea procedurii, conditii în care urmează a se respinge cererea de arbitraj ca prematur formulată.

FATĂ DE CONSIDERENTELE EXPUSE COMPLETUL DE ARBITRI

HOTĂRĂSTE:

Se respinge cererea de arbitraj formulată de Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Maria Rosetti nr. 7-9, ap. 18, sectorul 2, fată de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1, ca prematur formulată.

Se obligă ADPFR la plata cheltuielilor de judecată, în cuantum de 12.500 lei, fată de UPFR.

 

Completul de arbitraj

Ana Diculescu-Sova

Cristian Iordănescu

Alexandru Ticlea

Mihai Tănăsescu

Gheorghe Gheorghiu