MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 578         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 23 august 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

899. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.277/2005 pentru nominalizarea unitătilor scolare afectate de inundatiile din perioada aprilie-mai si iulie-august 2005

 

902. - Hotărâre privind aprobarea repartizării sumei de 100.000 mii lei din Fondul national de dezvoltare Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, pentru finantarea proiectelor prioritare de mediu si gospodărire a apelor pentru anul 2007

 

934. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Canadei în domeniul relatiilor cinematografice, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1992

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Canadei în domeniul relatiilor cinematografice

 

935. - Hotărâre privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de pază care îsi desfăsoară activitatea în cadrul societătilor specializate de pază si protectie

 

936. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 792/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale de Integritate

 

939. - Hotărâre privind stabilirea datei de referintă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

 

941. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.277/2005 pentru nominalizarea unitătilor scolare afectate de inundatiile din perioada aprilie-mai si iulie-august 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.277/2005 pentru nominalizarea unitătilor scolare afectate de inundatiile din perioada aprilie-mai si iulie-august 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.018 din 16 noiembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Beneficiarii de grant pentru fondurile alocate pentru reabilitarea/reconstruirea clădirilor ce apartin unitătilor institutiilor de învătământ afectate de inundatiile din anul 2005 sunt consiliile judetene ale unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexă, care vor încheia parteneriate cu consiliile locale si după caz, cu institutiile de învătământ superior, în vederea implementării proiectelor.”

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, suma rămasă disponibilă pentru fiecare judet se redistribuie unitătilo scolare cu un grad de reabilitare/reconstruire mai mare decâ cel prevăzut initial, din judetul respectiv.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Dumitru Miron,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 august 2007.

Nr. 899.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unitătilor de învătământ afectate de calamităti supuse interventiei

 

Nr. crt.

Nr. unitate/judet

Judetul/Unitatea de învătământ

Suma totală aprobată

- euro -

 

 

TOTAL GENERAL:

12.360.000

 

 

TOTAL învătământ preuniversitar:

 

1

 

ALBA

520.000

 

1.

Grădinita nr. 1, oras Zlatna

 

 

2.

Grădinita nr. 1, oras Teius

 

 

3.

Grădinita Bărăbant, municipiul Alba Iulia

 

2

 

ARAD

190.000

 

1.

Grădinita P.N., comuna Sagu

 

 

2.

Grădinita P.N., comuna Beliu

 

3

 

ARGES

900.000

 

1.

Colegiul National „Dinicu Golescu”, municipiul Câmpulung

 

 

2.

Grădinita nr. 4, municipiul Curtea de Arges

 

 

3.

Scoala nr. 1 cls. I-VIII, municipiul Curtea de Arges

 

 

4.

Grădinita sat Gălesesti, comuna Budeasa (fostă Valea Mărului)

 

4

 

BACĂU

235.000

 

1.

Grădinita sat Luizi Călugăra, comuna Luizi Călugăra

 

 

2.

Grădinita nr. 1, sat Lespezi, comuna Gârleni

 

5

 

BOTOSANI

910.000

 

1.

Scoala cls. I-VIII, comuna Avrămeni-local 1

 

 

2.

Scoala cls. I-VIII, comuna Avrămeni-local 2

 

 

3.

Scoala cls. I-IV sat Dimitrie Cantemir, comuna Avrămeni

 

 

4.

Scoala cls. I-IV sat Zăicesti, comuna Băluseni

 

 

5.

Scoala cls. I-VIII sat Băluseni, comuna Băluseni-corp B

 

 

6.

Scoala cls. I-VIII sat Cristinesti, comuna Cristinesti

 

 

7.

Scoala cls. I-VIII sat Crasnaleuca, comuna Cotusca

 

 

8.

Scoala cls. I-VIII sat Leorda, comuna Leorda

 

 

9.

Scoala cls. I-VIII sat Cordăreni, comuna Cordăreni

 

 

10.

Scoala cls. I-IV sat Vlădeni, comuna Corlăteni

 

 

11.

Scoala cls. I-VIII sat Sulita, comuna Sulita-local 1

 

 

12.

Scoala cls. I-VIII sat Sulita, comuna Sulita-local 2

 

 

13.

Scoala cls. I-VIII sat Dracsani-local 1, comuna Sulita

 

 

14.

Scoala cls. I-IV Dracsani-local 2, comuna Sulita

 

 

15.

Scoala cls. I-VIII sat Mănăstirea Doamnei, comuna Curtesti

 

 

16.

Scoala cls. I-IV sat Podeni, comuna Corlăteni

 

 

17.

Scoala cls. I-IV sat Borolea, comuna Hănesti

 

 

18.

Scoala cls. I-VIII sat Frumusica, comuna Frumusica

 

 

19.

Scoala cls. I-VIII sat Brăiesti, comuna Brăiesti

 

 

20.

Scoala I-IV sat Cotu Miculinti, comuna Cotusca

 

 

21.

Scoala cls. I-IV sat Hudesti, comuna Hudesti-corp A

 

 

22.

Scoala cls. I-VIII sat Rădăuti Prut, comuna Rădăuti Prut

 

 

23.

Scoala cls. I-IV sat Pomârla, comuna Pomârla

 

 

24.

Scoala cls. I-IV sat Dămideni, comuna Românesti

 

 

25.

Scoala cls. I-VIII sat Smârdan, comuna Suharău

 

 

26.

Scoala cls. I-VIII sat Suharău, comuna Suharău

 

 

27.

Grup Scolar sat Cotusca, comuna Cotusca-corp C

 

6

 

BRĂILA

35.000

 

1.

Grup Scolar „G. Vâlsan” Oras Făurei

 

7

 

BUZĂU

335.000

 

1.

Scoala cls. I-VIII sat Pănătău, comuna Pănătău

 

 

2.

Scoala cls. I-VIII sat Izvorul Dulce, comuna Merei

 

8

 

CARAS-SEVERIN

305.000

 

1.

Scoala cls. I-VIII nr. 2, municipiul Caransebes

 

 

2.

Grădinita nr. 5, municipiul Caransebes

 

 

3.

Grădinita comuna Rusca Montană

 

 

4.

Scoala cls. I-VIII comuna Ciclova Română

 

 

5.

Scoala cls. I-VIII comuna Prigor

 

 

6.

Scoala cls. I-VIII comuna Lăpusnicu Mare

 

 

7.

Scoala cls. I-IV sat Prisaca, comuna Constantin Daicoviciu

 

 

8.

Grădinita comuna Lupac

 

 

9.

Scoala cls. I-VIII nr. 1, municipiul Resita

 

 

10.

Scoala cls. I-VIII nr. 5, municipiul Resita

 

9

 

CONSTANȚA

1.085.000*)

 

1.

Scoala cls. I-VIII nr. 5 „Gala Galaction”, municipiul Mangalia

 

 

2.

Scoala cls. I-IV, sat Ivrinezu Mare, comuna Pestera

 

 

3.

Scoala cls. I-VIII, comuna Pestera

 

 

4.

Grădinita comuna Nicolae Bălcescu

 

10

 

CLUJ

60.000

 

1.

Grădinita comuna Unguras

 

 

2.

Scoala cls. I-VIII, comuna Buza

 

 

11

 

COVASNA

90.000

 

1.

Scoala cls. I-IV si Grădinita sat Dobolii de Sus, comuna Borosneu Mare

 

12

 

DÂMBOVIȚA

175.000*)

 

1.

Scoala cls. I-VIII nr. 2, sat Goleasca, comuna Sotânga

 

 

2.

Scoala cls. I-VIII, comuna Răzvad

 

13

 

DOLJ

365.000

 

1.

Scoala cls. I-VIII, comuna Grecesti

 

 

2.

Grădinita nr. 1, oras Dăbuleni

 

 

3.

Scoala cls. I-IV, comuna Brabova

 

 

4.

Scoala cls. I-VIII, comuna Cleanov

 

 

5.

Grădinita comuna Cleanov

 

 

6.

Grădinita comuna Plenita

 

14

 

GALAȚI

140.000

 

1.

Grădinita sat Liesti, comuna Liesti

 

 

2.

Scoala nr. 1 sat Nămoloasa, comuna Nămoloasa

 

 

3.

Scoala cls. I-VIII sat Băneasa, comuna Băneasa

 

15

 

GORJ

165.000*)

 

1.

Grădinita nr. 4, oras Rovinari

 

16

 

HARGHITA

75.000

 

1.

Scoala cls. I-IV sat Polonita, comuna Feliceni

 

17

 

HUNEDOARA

120.000

 

1.

Scoala cls. I-VIII „Avram Iancu” sat Baia de Cris, comuna Baia de Cris

 

 

2.

Grădinita sat Aurel Vlaicu, oras Geoagiu

 

18

 

IASI

950.000*)

 

1.

Scoala Specială, municipiul Pascani

 

 

2.

Scoala cls. I-VIII comuna Cucuteni

 

 

3.

Scoala cls. I-VIII comuna Brăiesti

 

 

4.

Grup Scolar CFR „Unirea”, municipiul Pascani

 

19

 

MURES

115.000

 

1.

Grădinita comuna Pănet

 

20

 

NEAMȚ

750.000

 

1.

Scoala cls. I-VIII corp A+B+C, sat Bârgăuani, comuna Bârgăuani

 

 

2.

Scoala cls. I-VIII, sat Războieni, comuna Războieni

 

 

3.

Scoala cls. I-VIII, sat Dragomiresti, comuna Dragomiresti

 

 

4.

Scoala cls. I-VIII corp B, sat Nisiporesti, comuna Botesti

 

 

5.

Scoala cls. I-VIII, sat Davideni, comuna Țibucani

 

 

6.

Scoala cls. I-VIII, sat Păstrăveni, comuna Păstrăveni

 

 

7.

Scoala cls. I-VIII nr. 7, municipiul Roman

 

 

8.

Scoala cls. I-VIII nr. 9 „Roman Musat”, municipiul Roman

 

 

9.

Scoala cls. I-VIII corp vechi, sat Tarcău, comuna Tarcău

 

 

10.

Scoala cls. I-IV, sat Betesti, comuna Rediu

 

 

11.

Scoala cls. I-VIII, sat Ruginoasa, comuna Ruginoasa

 

 

12.

Scoala cls. I-VIII sat Sagna, comuna Sagna

 

 

13.

Scoala cls. I-VIII „Otilia Cazimir”, sat Cotu Vames, comuna Horia

 

 

14.

Scoala cls. I-VIII, sat Dochia, comuna Dochia

 

 

15.

Scoala cls. I-VIII, sat Valea Ursului, comuna Valea Ursului

 

 

16.

Scoala cls. I-VIII nr. 2, sat Piatra Soimului, comuna Piatra Soimului

 

21

 

OLT

85.000

 

1.

Grădinita comuna Iancu Jianu

 

 

2.

Scoala cls. I-VIII, comuna Schitu

 

 

3.

Grădinita sat Bărcănesti, comuna Vâlcele

 

 

4.

Scoala cls. I-VIII si Grădinita comuna Bobicesti

 

22

 

PRAHOVA

155.000

 

1.

Scoala cls. I-VIII, sat Drăgăneasa, comuna Provita de Jos

 

 

2.

Grădinita nr. 1, oras Plopeni

 

 

23

 

SATU MARE

155.000

 

1.

Grădinita P.P. nr. 1, oras Tăsnad

 

 

2.

Scoala cls. I-VIII, sat Cherăusa, comuna Santău

 

 

3.

Scoala cls. I-X, sat Becheni, comuna Săuca

 

 

4.

Scoala cls. I-VIII nr. 1, oras Negresti-Oas

 

24

 

SĂLAJ

170.000

 

1.

Scoala cls. I-IV, sat Chilioara, comuna Coseiu

 

 

2.

Scoala cls. I-IV, sat Sâncraiu Almăsului, comuna Zimbor

 

 

3.

Scoala cls. I-IV sat Camăr, comuna Camăr

 

 

4.

Scoala cls. I-IV sat Plopis, comuna Plopis

 

 

5.

Scoala cls. I-VIII sat Sălătig, comuna Sălătig

 

25

 

SUCEAVA

215.000

 

1.

Scoala cls. I-VIII, sat Doroteia, oras Frasin

 

 

2.

Scoala cls. I-VIII, sat Veresti, comuna Veresti

 

 

3.

Scoala cls. I-IV, sat Grigoresti, comuna Siminicea

 

 

4.

Scoala cls. I-VIII, sat Corocăiesti, comuna Veresti

 

 

5.

Grădinita nr. 1, municipiul Fălticeni

 

 

6.

Grădinita nr. 1, sat Baia, comuna Baia

 

 

7.

Scoala cls. I-IV, sat Botos, comuna Ciocănesti

 

 

8.

Scoala cls. I-VIII, sat Drăguseni, comuna Drăguseni

 

 

9.

Scoala cls. I-VIII nr. 4, sat Clit, comuna Arbore

 

 

10.

Scoala cls. I-VIII, sat Siminicea, comuna Siminicea

 

26

 

TELEORMAN

280.000

 

1.

Scoala cls. I-VIII, sat Plosca, comuna Plosca

 

 

2.

Grădinita nr. 5, oras Zimnicea

 

 

3.

Grădinita nr. 1, sat Plosca, comuna Plosca

 

 

4.

Scoala cls. I-IV, sat Păuleasca, comuna Frumoasa

 

 

5.

Scoala cls. I-VIII, sat Tigănesti, comuna Țigănesti

 

 

6.

Scoala cls. I-VIII „Alex. Depărăteanu”, municipiul Rosiori de Vede

 

 

7.

Grădinita sat Orbeasca de Sus, comuna Orbeasca

 

 

8.

Grădinita sat Scrioastea, comuna Scrioastea

 

27

 

TIMIS

780.000*)

 

1.

Grădinita sat Bunea Mare, oras Făget

 

 

2.

Grădinita comuna Valcani

 

 

3.

Grădinita comuna Ghilad

 

 

4.

Scoala cu cls. I-VIII, sat Sânmartinul Sârbesc, comuna Peciu Nou

 

28

 

TULCEA

525.000

 

1.

Grădinita comuna Dăeni

 

 

2.

Grădinita comuna Niculitel

 

 

3.

Grădinita oras Sulina

 

 

4.

Grădinita sat Mila 23, comuna Crisan

 

 

5.

Grădinita comuna Ostrov

 

29

 

VASLUI

2.240.000

 

1.

Scoala cls. I-VIII nr. 1, municipiul Bârlad

 

 

2.

Liceul „Mihail Kogălniceanu” corp B, municipiul Vaslui

 

 

3.

Grup Scolar Industrial, oras Negresti

 

 

4.

Scoala cls. I-IV nr. 3, sat Berezeni, comuna Berezeni

 

 

5.

Scoala cls. I-IV, sat Vetrisoaia, comuna Vetrisoaia

 

 

6.

Grădinita sat Tanacu, comuna Tanacu

 

 

7.

Grădinita nr. 1, sat Berezeni, comuna Berezeni

 

 

8.

Liceul Agricol „D. Cantemir”, municipiul Husi

 

 

9.

Scoala cls. I-IV, sat Todiresti, comuna Todiresti

 

 

10.

Scoala cls. I-VIII, sat Tutova, comuna Tutova

 

 

11.

Grădinita sat Docăneasa, comuna Vinderei

 

 

12.

Scoala cls. I-VIII, sat Ivesti, comuna Ivesti

 

 

13.

Scoala cls. I-VIII, sat Banca, comuna Banca

 

 

 

14.

Scoala cls. I-VIII, sat Vinetesti, comuna Oltenesti

 

 

15.

Scoala cls. I-IV, sat Urdesti, comuna Dodesti

 

 

16.

Scoala cls. I-VIII, sat Ghicani, comuna Al. Vlahută

 

 

17.

Scoala cls. I-VIII, sat Grivita, comuna Grivita

 

 

18.

Scoala cls. I-IV, sat Sălceni, comuna Pochidia

 

 

19.

Grădinita sat Buhăiesti, comuna Vulturesti

 

30

 

VÂLCEA

85.000

 

1.

Grup Scolar „Petrache Poenaru”, oras Bălcesti

 

 

2.

Grup Scolar „Antim Ivireanu”, municipiul Râmnicu Vâlcea

 

31

 

VRANCEA

150.000

 

1.

Grădinita sat Câmpineanca, comuna Câmpineanca

 

 

2.

Grădinita sat Vulturu, comuna Vulturu

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL învătământ superior

 

1

 

Universitatea „Politehnica” din municipiul Timisoara, judetul Timis

 

 

1.

Corp rectorat

 

2

 

Universitatea „Ovidius” din municipiul Constanta, judetul Constanta

 

 

1.

Corp laborator Stomatologie

 

 

2.

Corp Facultatea de Biologie

 

 

3.

Corp principal universitate

 

3

 

Universitatea „Constantin Brâncusi” din municipiul Târgu Jiu, judetul Gorj

 

 

1.

Cămin studentesc

 

4

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din municipiul Iasi, judetul Iasi

 

1.

Facultatea de Agricultură

 

5

Universitatea „Valahia” din municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita - Facultatea de Stiinte Economice

 

1.

Pavilionul G + E

 

 

*) Sunt cuprinse si sumele aferente institutiilor de învătământ superior din judet.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării sumei de 100.000 mii lei din Fondul national de dezvoltare Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, pentru finantarea proiectelor prioritare de mediu si gospodărire a apelor pentru anul 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiintarea Fondului national de dezvoltare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă repartizarea sumei de 100.000 mii lei din Fondul national de dezvoltare Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile pentru finantarea proiectelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul pe anul 2007 al Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile la capitolul 70.01 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”, titlul XII „Fondul national de dezvoltare”.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor, la cererea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 2 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile pe anul 2007.

Art. 4. - Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 august 2007.

Nr. 902.

 

 PARTEA I

 

ANEXĂ

 

LISTA

lucrărilor prioritare pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu si gospodărire a apelor finantate din fondul national de dezvoltare

 

Nr. crt.

Denumire proiect/denumire obiectiv

Valoarea alocată din Fondul national de dezvoltare

(mii lei)

01

2

A

ASIGURAREA SURSELOR DE APĂ

20.400,00

1

Surse de alimentare cu apă a zonei Azuga-Breaza, judetul Prahova

1.000,00

2

Acumularea Mihăileni pe râul Crisul Alb, judetul Hunedoara

2.000,00

3

Acumularea Runcu, judetul Maramures

2.500,00

4

Acumulare Mihoiesti pentru apărarea împotriva inundatiilor si alte folosinte, judetul Alba

2.500,00

5

Lucrări pentru înlăturarea calamitătilor naturale produse în bazinul hidrografic Barcău în perioada 14-16 iunie 1997, judetele Bihor si Sălaj

6.000,00

6

Suplimentarea debitului de primenire în amenajarea hidrotehnică actuală priza Bilciuresti, judetul Ilfov

1.200,00

7

Refacerea barajului de priză de la Bilciuresti, judetul Dâmbovita

3.000,00

8

Punerea în sigurantă a barajului Iezer, judetul Călărasi

2.000,00

9

Punerea în sigurantă a barajului Buhui pentru alimentarea cu apă a orasului Anina, judetul Caras-Severin

200,00

B

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR

63.600,00

1

Watman-Sistem informational pentru managementul integrat al apelor

5.000,00

2

Amenajare Valea Botiza si Valea Sasu în localitatea Botiza, judetul Maramures

2.000,00

3

Amenajare Valea Poienilor în comuna Poienile Izei, judetul Maramures

2.000,00

4

Refacerea zidului de sprijin, consolidare de mal pe râul Săsar si afluenti în localitatea Baia Sprie, judetul Maramures

600,00

5

Amenajare Valea Făget în comuna Fărcasa, judetul Maramures

600,00

6

Reprofilare Valea Bandău la Unguras, judetul Cluj

985,00

7

Rgularizare Valea Sălaj, judetul Sălaj

870,00

8

Lucrări de stabilizare a albiei pârâului Talna, în zona localitătii Vama, judetul Satu Mare

1.000,00

9

Impermeabilizare dig drept râu Tur în localitatea Turulung, judetul Maramures

400,00

10

Amenajare râu Crasna, comuna Bistra, sat Crasna, judetul Maramures

300,00

11

Amenajare râul Bistrita în zona localitătii Unirea-Slatina, judetul Bistrita-Năsăud

800,00

12

Amenajare râul Somesul Mare în zona localitătii Nimigea de Sus, judetul Bistrita-Năsăud

250,00

13

Lucrări de regularizare si acumulări nepermanente pe râul Borod si afluenti, judetul Bihor

1.300,00

14

Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Gurghiu pe tronsonul Reghin-Lapusna, judetul Mures

1.000,00

15

Consolidare mal stâng râu Mures în zona localitătii Stâna de Mures, comuna Năslag, judetul Mures

1.000,00

16

Amenajarea râului Mures pentru apărare împotriva inundatiilor în zona Iernut, judetul Mures

700,00

17

Lucrări de regularizare a râului Dobra, în zona localitătilor Mihăiesti, Roscani si Dobra - comuna Dobra, judetul Hunedoara

700,00

18

Refacere lucrări de îndiguire pe pârâul Biertan la Saros pe Târnava, judetul Sibiu

200,00

19

Amenajarea pentru combaterea inundatiilor în bazinul hidrografic Râul Negru si bazinul hidrografic Olt, judetele Covasna, Harghita si Brasov

3.000,00

20

Supraînăltare dig de apărare localitatea Branisca, etapa a II-a, judetul Hunedoara

800,00

21

Regularizare Valea Bârzava în comuna Bârzava, judetul Arad

650,00

22

Îndiguire râu Mures în zona localitătii Bodrog, judetul Arad

900,00

23

Amenajarea râului Târnava Mare în zona de confluentă cu pârâul Curciu, judetul Sibiu

300,00

24

Regularizare Valea Somonita în comuna Birchis, judetul Arad

250,00

25

Regularizare pârâu Frumoasa aval baraj Frumoasa, confluentă cu râul Olt, judetul Harghita

1.000,00

26

Regularizarea râului Jiul de Est în zona localitătii Petrila, judetul Hunedoara

300,00

27

Reabilitare si amenajare pârâu Răscoala, judetul Hunedoara

500,00

28

Recalibrare si îndiguire mal drept râu Drincea în zona localitătii Punghina, satul Recea, judetul Mehedinti

350,00

29

Amenajarea râului Ghimbăsel pentru apărarea împotriva inundatiilor în zona Cristian-Ghimbav, judetul Brasov

600,00

30

Regularizarea pâraielor Rosu si Barza - comuna Dobrun, judetul Olt

800,00

31

Regularizarea râului Oltet în zona orasului Bals, judetul Olt

500,00

32

Apărări de maluri pe râul Oltet în localitatea Voineasa, judetul Olt

330,00

33

Amenajări pe Valea Snagov, judetul Ilfov

1.500,00

34

Regularizarea râului Târgului în zona municipiului Câmpulung, judetul Arges

225,00

35

Amenajare Valea Sticlăriei, judetul Ilfov

600,00

36

Lucrări de amenajare pe râul Arges aval acumulare Zăvoiu Orbului în zonele Petresti si Corbeanca, judetul Dâmbovita

300,00

37

Amenajare râul Târgului între localitătile Câmpulung si Cucereasa, judetul Arges

1.500,00

 

01

2

38

Supraînăltare dig mal stâng pe râul Ialomita, în zona localitătii Ion Roată, comuna Ion Roată, judetul Ialomita

500,00

39

Punerea în sigurantă a digului râului Buzău în dreptul municipiului Buzău, tronson pod Mărăcineni - pod Vadu Pasii, judetul Buzău

1.520,00

40

Refacere dig si faleză în localitatea Rasova, judetul Constanta

600,00

41

Lucrări de regularizare a râului Agi Cabul pe o lungime L = 3 km pe sectorul DN 22-baraj Cuza Vodă 12, judetul Constanta

500,00

42

Amenajarea albiei râului Cuejdiu în zona municipiului Piatra-Neamt, judetul Neamt

500,00

43

Regularizarea pâraielor Borca si Sabasa în comuna Borca, judetul Neamt

500,00

44

Amenajare râu Moldova pentru apărarea frontului de captare a orasului Fălticeni la Baia, judetul Suceava

500,00

45

Lucrări de amenajare pe pârâul Bahna în zona localitătii Luiza-Călugăra, judetul Bacău

350,00

46

Regularizare râu Suceava aval pod DJ 178 B în zona localitătii Satu Mare, judetul Suceava

1.100,00

47

Amenajarea pentru apărare împotriva inundatiilor provocate de râul Somesul Mic, pe sectorul Cluj-Napoca-Dej, judetul Cluj

1.200,00

48

Amenajare râu Crasna si afluenti aval acumularea Vârsolt si Zalău Sărmăsag, judetele Sălaj si Satu Mare

1.000,00

49

Amenajarea râului Somesul Rece si a Văii Răcătau între confluenta dintre pârâul Negruta si acumularea Gilău, judetul Cluj

300,00

50

Amenajarea râului Somesul Mic în municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj

200,00

51

Amenajarea râului Somes pe sectorul Ulmeni-Apateu, judetul Maramures

1.000,00

52

Acumulare nepermanentă Ginta pe râul Crisul Negru, judetul Bihor

4.000,00

53

Amenajări în bazinul hidrografic Crisul Negru pe tronsonul Tăuti, Soim, Beius si pe afluentii Valea Rosie si Crisul Băita, judetul Bihor

500,00

54

Amenajare râu Crisul Repede, judetul Bihor

1.000,00

55

Amenajare Valea Crăiasa, judetul Bihor

1.000,00

56

Amenajare Valea Hotărel, judetul Bihor

1.000,00

57

Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în bazinul hidrografic Crisul Negru, judetul Bihor

4.000,00

58

Amenajare Valea Hălmăgel, judetul Arad

300,00

59

Amenajare râu Moldova pentru apărarea frontului de captare a municipiului Suceava la Berchisesti, judetul Suceava

750,00

60

Amenajare râu Suceava si afluenti pe zona Ulma, Brodina, Straja, judetul Suceava

500,00

61

Amenajarea râului Siret pe sectorul Homocea - confluentă cu fluviul Dunărea, judetele Vrancea si Galati

770,00

62

Amenajare râu Cracău la Slobozia, judetul Neamt

1.000,00

63

Reducerea gradului de risc la inundatii pe râul Bistrita pe sectorul Borca-Poiana Teiului, judetul Neamt

1.000,00

64

Amenajarea pârâului Toplita pentru apărarea împotriva inundatiilor în zona localitătii Toplita, judetul Harghita

500,00

65

Reabilitare si amenajare pârâu Crevedia, judetul Hunedoara

1.000,00

66

Apărare de mal pe râul Ozana în zona orasului Târgu-Neamt, judetul Neamt

1.000,00

67

Consolidare mal fluviu Dunărea în zona digului de apărare Bădălan, judetul Galati

1.100,00

68

Consolidare mal râu Sitna, judetul Botosani

300,00

C

COMBATEREA EROZIUNII COSTIERE

16.000,00

1

Lucrări de consolidare a falezelor în zona municipiului Constanta, judetul Constanta

4.000,00

2

Lucrări de consolidare a falezelor în zona localitătii Tuzla, judetul Constanta

4.000,00

3

ZONA EFORIE - Lucrări de consolidare a falezelor în zona Eforie Nord si Eforie Sud, judetul Constanta

4.000,00

4

Lucrări de consolidare a falezelor în zona localitătii Costinesti, judetul Constanta

4.000,00

TOTAL:

 

100.000,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Canadei în domeniul relatiilor cinematografice, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1992

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Canadei în domeniul relatiilor cinematografice, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1992.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 934.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Canadei în domeniul relatiilor cinematografice

 

Guvernul României si Guvernul Canadei (denumite în continuare părti),

considerând că este de dorit să se stabilească un cadru pentru relatiile audiovizuale si în mod deosebit pentru coproductiile de film si video,

constiente de contributia pe care coproductiile de calitate o pot aduce la dezvoltarea respectivelor industrii cinematografice si la cresterea schimburilor economice si culturale dintre cele două tări;

hotărâte să stimuleze dezvoltarea cooperării cinematografice dintre cele două tări,

au convenit asupra celor ce urmează:

 

ARTICOLUL I

 

1. În sensul prezentului acord, coproductie este un proiect de orice durată, incluzând si productiile de animatie si documentarele, produse fie pe peliculă, casetă, CD sau pe orice alt format până în prezent necunoscut, pentru exploatarea în sălile de cinematograf, TV, casete video, CD sau sub orice altă formă de distributie, fie cunoscută, fie care va deveni cunoscută.

2. Coproductiile realizate în conditiile prezentului acord trebuie să capete aprobarea autoritătilor competente:

În Canada: Ministerul Comunicatiilor;

În România: Centrul National al Cinematografiei.

3. Orice coproductie propusă în conditiile prezentului acord va fi produsă si distribuită în conformitate cu dispozitiile legislative si reglementările în vigoare în Canada si România.

4. Orice coproductie produsă în conditiile prezentului acord va fi considerată o productie natională, de fiecare stat parte la acord. Prin urmare, fiecare coproducător va fi pe deplin îndreptătit să profite de toate beneficiile curente, valabile pentru industria filmului si video, sau a celor care vor fi stabilite pe viitor în fiecare tară. De aceste avantaje beneficiază totusi numai producătorul tării care le garantează.

 

ARTICOLUL II

 

Avantajele prezentului acord se aplică doar coproductiilor produse de producători atestati ca având o bună organizare tehnică si financiară, precum si calificări profesionale recunoscute.

 

ARTICOLUL III

 

1. Proportia respectivelor contributii ale coproducătorilor celor două tări poate varia de la douăzeci la sută (20%) la optzeci la sută (80%) din bugetul coproductiei.

2. Coproducătorului minoritar i se va cere să facă o contributie atât tehnică, cât si artistică. În principiu, această contributie va fi proportională cu investitia sa si va trebui să contină o participare atât a personalului artistic, tehnicieni, actori (fie în rolul principal sau secundar, fie în amândouă), precum si a utilajelor tehnice. Abaterile de la acest principiu trebuie aprobate de autoritătile competente ale celor două state.

 

ARTICOLUL IV

 

1. Producătorii, scenaristii si regizorii coproductiei, precum si tehnicienii, actorii sau orice alt personal de productie care participă la coproductii trebuie să fie cetăteni canadieni sau români ori rezidenti permanenti în Canada sau România.

2. Termenul cetătean canadian are acelasi înteles ca în actul de cetătenie, care poate fi îmbunătătit din când în când.

3. Termenul rezident permanent canadian are acelasi înteles ca în Actul de imigrare, 1976, care poate fi îmbunătătit din când în când.

4. Termenul cetătean român are acelasi înteles ca în Legea nr. 24/1971, modificată prin Decretul nr. 150/19741).

5. Termenul rezident permanent în România are acelasi sens care îi este atribuit în Legea nr. 25/1969, amendată prin decretele nr. 131/1972 si nr. 637/19732).

6. Dacă coproductia necesită participarea altor actori decât cei prevăzuti de paragraful 1, acest lucru va fi supus aprobării autoritătilor competente din cele două tări.

 

ARTICOLUL V

 

1. Locatia filmărilor, exterior si interior, într-o tară care nu ia parte la productie poate fi totusi autorizată, dacă scenariul si actiunea o necesită si dacă tehnicieni din Canada si România iau parte la filmări.

2. Filmările pe viu si lucrările de animatie, cum ar fi scenariile sub formă de imagini, planurile, elementele principale de animatie, înregistrările sonore si intermediare, trebuie realizate, în principiu, alternativ în Canada si în România.

3. Lucrările de laborator trebuie realizate fie în Canada, fie în România, iar dacă sunt tehnic imposibil de realizat, autoritătile competente din cele două tări pot autoriza executarea lucrărilor de laborator într-o tară neparticipantă la coproductie.

 

ARTICOLUL VI

 

1. Autoritătile competente din cele două tări autorizează favorabil coproductiile produse de coproducători din Canada, România sau orice altă tară cu care Canada ori România este legată printr-un acord de coproductie oficial.

2. Proportia coproductiei minoritare într-o astfel de coproductie nu poate fi mai mică de douăzeci la sută (20%).

3. Orice coproducător minoritar într-o astfel de coproductie va fi obligat să îsi aducă o contributie efectivă atât tehnică, cât si creativă.

4. Cu exceptia anumitor derogări, dispozitiile prezentului acord vor fi aplicate oricărei coproductii ce va fi prezentată autoritătilor competente din cele două tări de acum înainte.

 

ARTICOLUL VII

 

1. Coloana sonoră originală a fiecărei coproductii se va face în una dintre limbile engleză, franceză sau română. Filmările sunt permise în două sau în toate cele trei limbi. Dialogurile în alte limbi pot fi incluse în coproductie dacă scenariul o impune.

2. Dublarea sau subtitrarea fiecărei coproductii în limba franceză ori engleză sau în română se va face în Canada, respectiv în România. Orice derogare de la acest principiu trebuie aprobat de autoritătile competente din ambele tări.

 

ARTICOLUL VIII

 

1. Cu exceptia anumitor derogări ce vor fi prezentate în paragraful următor, nu mai putin de două copii ale materialelor finale de protectie si reproducere (negativul) folosite în productie vor fi executate pentru toate coproductiile. Fiecare coproducător va fi proprietarul unei singure copii a acestor materiale si va putea s-o folosească în concordantă cu termenii si conditiile stabilite de coproducători, pentru a face copiile necesare. Fiecare coproducător va avea acces la materialul de productie original conform acestor termeni si conditii.

2. La cererea ambilor coproducători si după aprobarea de către autoritătile competente ale celor două tări, o singură copie a materialului final (de protectie si reproducere) poate fi făcută pentru acele productii calificate drept productii cu buget redus de către autoritătile competente. În astfel de cazuri, materialul se va păstra în tara coproducătorului majoritar. Coproducătorul minoritar va avea acces la material ori de câte ori va avea nevoie pentru a face copiile necesare, conform termenilor si conditiilor stabilite de coproducători.

 

ARTICOLUL IX

 

Potrivit legislatiei si dispozitiilor în vigoare, părtile:

a) vor facilita intrarea si sederea temporară pe teritoriile lor a personalului artistic si tehnic si a actorilor angajati de coproducătorul dintr-o altă tară în scopul realizării coproductiei; si

b) vor permite, în mod similar, intrarea temporară si reexportul echipamentului necesar pentru realizarea coproductiei.

 

ARTICOLUL X

 

Repartizarea încasărilor între coproducători se va face proportional cu respectivele contributii la finantarea productiei. Această repartizare poate fi o repartizare proportională a încasărilor, o repartizare a pietelor, o repartizare a media sau o combinatie a acestor formule. în general, formula pentru a stabili repartizarea încasărilor poate lua în calcul diferenta de mărime a pietelor celor două părti si va constitui, în orice caz, obiectul aprobării din partea celor două tări.

 

ARTICOLUL XI

 

Aprobarea coproductiei propuse de către autorită t ile competente ale celor două tări nu obligă autorităile guvernamentale fată de fiecare sau fată de ambii coproducători în vederea acordării autorizatiei de proiectare a coproductiei.

 

ARTICOLUL XII

 

1. În cazul în care o coproductie este exportată într-o tară în care importul de opere cinematografice este contingentat, filmul este, de regulă, calculat în contingentul tării:

a) cu participare majoritară;

b) cu cele mai bune conditii de export, în cazul în care contributiile celor 2 coproducători sunt egale; sau

c) din tara de origine a regizorului, dacă există dificultăti de aplicare a paragrafului 2 si lit. b) de mai sus.

2. Cu toate prevederile paragrafului 1, în cazul în care una dintre t ările coproducătoare se bucură de intrarea fără restrictii într-o ară în care importul de opere cinematografice este contingentat, o coproductie realizată în conditiile acestui acord va fi la fel de îndreptătită ca orice altă productie natională a acelei tări la intrarea fără restrictii într-o tară importatoare.

 

ARTICOLUL XIII

 

1. O coproductie va fi prezentată cu precizarea „Coproductie Canada - România” sau „Coproductie România - Canada”, conform originii coproducătorului majoritar sau conform întelegerii dintre coproducători.

2. Această precizare va apărea în titlurile de început si de sfârsit ale filmului, în toată publicitatea comercială, în materialul promotional si ori de câte ori este prezentată această coproductie.


1) Legea nr. 24/1971, modificată prin Decretul nr. 150/1974, a fost abrogată şi înlocuită de Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2) Legea nr. 25/1969, amendată prin decretele nr. 131/1972 şi nr. 637/1973, a fost abrogată prin Legea nr.123/2001 şi înlocuită de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL XIV

 

În eventualitatea prezentării la festivalurile internationale de film si doar în cazul în care coproducătorii nu decid altfel, o coproductie va fi prezentată din partea coproducătorului majoritar sau, în cazul în care participările financiare ale coproducătorilor sunt egale, din partea tării de origine a regizorului.

 

ARTICOLUL XV

 

Autoritătile competente ale celor două tări vor stabili de comun acord normele de procedură pentru coproducători, tinându-se cont de legislatia si reglementările în vigoare din Canada si România.

Aceste norme de procedură sunt atasate prezentului acord.

 

ARTICOLUL XVI

 

1. Importul, distribuirea s i proiectia filmelor si productiilor video românesti în Canada s i a filmelor si productiilor video canadiene în România nu vor fi subordonate niciunei restrictii, în afara celor stabilite de legislatia si de reglementările în vigoare din cele două tări.

2. Este de dorit ca dublarea sau subtitrarea în limbile engleză si franceză a fiecărei productii românesti distribuite si prezentate în Canada să se facă în Canada si dublarea sau subtitrarea în limba română a fiecărei productii canadiene distribuite si prezentate în România să se facă în România.

 

ARTICOLUL XVII

 

1. În termenii prezentului acord, o balantă echilibrată trebuie mentinută cu privire la participarea financiară, precum si a personalului artistic, tehnic, actori si facilităti (studio si laborator), tinându-se cont de caracteristicile fiecărei tări.

2. Autoritătile competente ale ambelor tări vor examina conditiile de aplicare a prezentului acord pentru a rezolva dificultătile apărute în aplicarea propriilor dispozitii. Ele vor recomanda, dacă va fi nevoie, posibile modificări pentru dezvoltarea cooperării în domeniul filmului si video, în interesul

3. O comisie mixtă va fi stabilită pentru a supraveghea implementarea prezentului acord.

Comisia mixtă va examina dacă echilibrul a fost atins si, în caz contrar, va lua măsurile necesare pentru a stabili un astfel de echilibru.

O întâlnire a comisiei mixte va avea loc, în principiu, o dată la 2 ani, alternativ în cele două tări. Cu toate acestea, pot fi stabilite întâlniri extraordinare la cererea uneia dintre autoritătile competente, mai ales în cazul unor modificări ale legislatiei sau ale reglementărilor care guvernează industria filmului, industria televiziunii si video într-o tară sau alta ori unde aplicarea acestui acord prezintă serioase dificultăti. Comisia mixtă se va întâlni în intervalul de 6 luni de la convocarea din partea uneia dintre părti.

 

ARTICOLUL XVIII

 

1. Prezentul acord va fi aplicat provizoriu la data semnării lui. El va intra în vigoare în momentul în care fiecare parte a informat cealaltă parte cu privire la îndeplinirea procedurilor interne de ratificare.

2. Prezentul acord va fi valabil 3 ani de la data intrării sale în vigoare si va fi reînnoit tacit pe perioade succesive de durată identică, exceptându-se cazul denuntării sale de către una dintre părti, notificată cu cel putin 6 luni înainte de data expirării.

3. Coproductiile care au fost aprobate de autoritătile competente si care sunt în desfăsurare în momentul notificării anulării acestui acord de către una dintre părti vor beneficia în continuare, până la ducerea lor la bun sfârsit, de reglementările acestui acord. După expirarea prezentului acord, clauzele se vor aplica pentru diviziunea încasărilor pentru coproductiile terminate.

Drept care subsemnatii, autorizati de respectivele guverne, am semnat prezentul acord.

Semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1992, în două exemplare, în limbile franceză, engleză si română, fiecare versiune având aceeasi valabilitate.

 

Pentru Guvernul Canadei,

William Murray Fairweather

Pentru Guvernul României,

Dan Pita

 

ANEXĂ

la acord

 

NORME DE PROCEDURĂ

 

Cererea pentru aprobarea proiectului de coproductie în termenii prezentului acord va trebui prezentată simultan celor două administratii, cu cel putin 30 de zile înaintea începerii filmărilor.

Administratia tării de origine a coproducătorului majoritar va comunica propunerea celeilalte administratii, în termen de 20 de zile de la data primirii documentatiei complete de mai jos. Administratia tării de origine a coproducătorului minoritar îsi va comunica decizia în termen de 20 de zile.

Documentatia depusă va trebui să contină următoarele elemente, în limbile engleză sau franceză, în cazul Canadei, si în limba română, în cazul României.

I. Scenariul final

II. Dovada de dobândire legală a drepturilor de autor pentru coproductia de realizat

III. Copia contractului de coproductie semnată de cei 2 coproducători

Contractul va contine:

1. titlul coproductiei;

2. numele si prenumele autorului scenariului sau ale autorului adaptării, dacă se preia dintr-o sursă literară;

3. numele si prenumele regizorului (este permisă o sursă de substituire în caz de necesitate);

4. bugetul;

5. planul de finantare;

6. clauza care stabileste repartizarea încasărilor, teritoriile, media sau combinarea acestora;

7. clauza care să detalieze respectivele părti ale coproducătorilor, în cazul depăsirii sau nedepăsirii unor cheltuieli; aceste părti vor fi în general direct proportionale cu respectivele lor contributii, cu toate că partea coproducătorului minoritar în cazul unei depăsiri a cheltuielilor va putea fi limitată la un procent mai mic sau la respectarea proportiei fixe prevăzute de art. VI al acordului;

8. o clauză care să admită că realizarea unui film în baza prezentului acord nu angajează autorită t ile guvernamentale din cealaltă tară să aprobe implicit si proiecia lui în public;

9. o clauză care să descrie măsurile ce trebuie luate când:

a) după examinarea cazului, autoritătile competente refuză acordarea statului de coproductie;

b) autoritătile competente interzic proiec t ia coproductiei în tările coproducătoare sau exportul într-o altă ară;

c) oricare dintre părti nu îsi îndeplineste obligatiile;

10. data de începere a filmărilor;

11. clauza care să stipuleze că coproducătorul majoritar va avea o polită de asigurare cel putin pentru „toate riscurile de productie” si „toate riscurile materialelor de productie originale”;

12. clauza care să prevadă repartizarea proprietătii drepturilor de autor pe o bază proportională cu respectivele contributii ale coproducătorilor;

13. contract de distributie semnat;

14. lista personalului artistic si tehnic, cu specificarea nationalitătii, si în cazul actorilor, rolurile pe care le vor interpreta;

15. programarea productiei;

16. devizul detailat care să stabilească cheltuielile prevăzute pentru fiecare tară; si

17. sinopsisul.

Autoritătile competente din cele două tări vor putea solicita si alte documente si informatii suplimentare dacă se va considera necesar.

De regulă, înainte de începerea filmărilor va trebui să se prezinte autoritătilor competente scenariul definitiv (inclusiv dialogurile).

Amendamente, inclusiv înlocuirea unui coproducător, se pot face în contractul original, dar ele trebuie supuse aprobării administratiilor competente din cele două tări înainte de terminarea coproductiei. Înlocuirea unui coproducător poate fi permisă numai în cazuri exceptionale si din motive care să satisfacă ambele administratii competente.

Administratiile competente se vor informa reciproc cu privire la deciziile adoptate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de pază care îsi desfăsoară activitatea în cadrul societătilor specializate de pază si protectie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 22 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Articolele de echipament pentru agentii de pază din cadrul societătilor specializate de pază si protectie sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prezenta hotărâre nu aduce atingere domeniului reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor minime pentru introducerea lor pe piată, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Uniformele de serviciu, de interventie sau de protectie se stabilesc de către fiecare angajator, astfel încât, prin croială si culoare, acestea să nu prezinte o asemănare evidentă cu articolele de echipament ale autoritătilor publice, de natură să creeze confuzii.

(2) Descrierea articolelor de echipament este cuprinsă în regulamentul de organizare si functionare al societătii, care se aprobă odată cu licentierea acesteia.

(3) Orice modificare ulterioară a articolelor de echipament este supusă aprobării Inspectoratului General al Politiei Române prin actualizarea regulamentului de organizare si functionare.

Art. 3. - (1) Bluzonul, vesta, bluza de protectie, scurta matlasată sau îmblănită, hanoracul, suba, haina de piele, cămasa-bluză, combinezonul, sacoul, geaca si salopeta se inscriptionează vizibil, pe partea din spate, cu denumirea si sigla societătii de pază si protectie, aprobate de către Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci.

(2) Pe coifură se aplică emblema societătii de pază si protectie.

Art. 4. - Conducătorii societătilor specializate de pază si protectie sunt obligati să asigure portul uniformei de către personalul de pază din subordine, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, societătile specializate de pază înfiintate în baza Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor, cu modificările si completările ulterioare, ce au fost licentiate în conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare, si care nu au echipat personalul de pază cu uniforme în conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 519/2004 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de pază care îsi desfăsoară activitatea în cadrul societătilor specializate de pază si protectie, prezintă unitătii de politie competente teritorial, spre aprobare, regulamentul de organizare si functionare, completat cu descrierea articolelor de echipament.

Art. 6. - (1) Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 3, precum si folosirea altor articole de echipament sau însemne decât cele prevăzute în regulamentul de organizare si functionare al societătii, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.

(2) Sanctiunile contraventionale prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Române.

(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 7. - Prevederile art. 6 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 519/2004 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agentii de pază care îsi desfăsoară activitatea în cadrul societătilor specializate de pază si protectie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 21 aprilie 2004, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 935.

 

ANEXĂ

 

ARTICOLELE DE ECHIPAMENT

pentru agentii de pază din cadrul societătilor de pază si protectie

 

A. Uniforma de serviciu:

1. Coifură:

a) sapcă;

b) sepcută;

c) căciulă;

d) beretă (basc);

e) fes.

2. Îmbrăcăminte:

a) sacou;

b) bluzon;

c) geacă;

d) vestă;

e) bluză de protectie împotriva frigului;

f) pantalon;

g) îmbrăcăminte groasă (scurte matlasate sau îmblănite, hanorace, impermeabile de ploaie, sube, haine de piele etc.).

3. Lenjerie:

a) căma s ă;

b) cămaă-bluză cu mânecă lungă sau scurtă;

c) tricou.

4. Încăltăminte:

a) pantofi;

b) bocanci;

c) ghete.

5. Echipament divers:

a) cravată;

b) fular;

c) centură;

d) curea.

B. Uniforma de interventie sau protectie:

a) combinezon;

b) salopete;

c) cizme de cauciuc sau bocanci.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 792/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale de Integritate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 792/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 27 iulie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Predarea-preluarea imobilului transmis conform prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), Regia Autonomă «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat» va efectua lucrările de reparatii necesare pentru amenajarea imobilului.”

2. După articolul 2 se introduc trei noi articole, articolele 3-5, cu următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Finantarea cheltuielilor pentru lucrările de reparatii care urmează să fie efectuate se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului, în limita sumei de 534.057 lei, potrivit devizului estimativ prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007,

cu suma de 534.057 lei, la capitolul 51.01 «Autorităti publice si actiuni externe», titlul VII «Alte transferuri», cod 55.01.12 «Investitii ale regiilor autonome si societătilor comerciale cu capital de stat», destinată cheltuielilor prevăzute la alin. (1).

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2007.

Art. 5. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2007, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.”

3. Anexa „Datele de identificare a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat» în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale de Integritate” devine anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 792/2007.

4. Anexa la prezenta hotărâre devine anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 792/2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 936.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 792/2007)

 

DEVIZ ESTIMATIV

pentru lucrările de reparatii, constructii, instalatii sanitare, de încălzire si electrice rămase de executat la imobilul situat în municipiul Bucuresti, str. Lascăr Catargiu nr. 15, sectorul 1

 

 

Valoare fără TVA

(lei)

1. Constructii

367.691

2. Instalatii sanitare si încălzire

21.905

3. Instalatii electrice subsol+demisol+exterioare

18.807

4. Instalatii electrice parter

7.239

5. Instalatii electrice etajul 1

8.402

6. Instalatii electrice mansardă

24.743

TOTAL:

448.787

TVA 19%:

85.270

TOTAL GENERAL:

534.057

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei de referintă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileste ziua de duminică, 25 noiembrie 2007, ca dată de referintă pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 939.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă, în limita sumei de 75.000 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pe anul 2007, familiilor din judetul Vâlcea ai căror membri au decedat sau au fost răniti în accidentul produs la Societatea Comercială „OLTCHIM” - S.A din judetul Vâlcea.

(2) Ajutoarele de urgentă prevăzute la alin. (1) se acordă după cum urmează:

a) câte 15.000 lei pentru fiecare dintre familiile persoanelor decedate;

b) câte 10.000 lei pentru fiecare dintre familiile persoanelor foarte grav rănite si spitalizate, cu arsuri pe aproximativ 90% din suprafata corpului;

c) câte 7.500 lei pentru fiecare dintre familiile persoanelor grav rănite si spitalizate, cu arsuri pe aproximativ 50% din suprafata corpului.

(3) Ajutoarele de urgentă mentionate la alin. (2) se acordă persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) În situatia în care persoanele rănite în accident decedează ca urmare a acestui eveniment, sumele prevăzute la alin. (2) lit. b) si c) se suplimentează până la nivelul sumei prevăzute la alin. (2) lit. a), la solicitarea Directiei de Muncă si Protectie Socială a Judetului Vâlcea.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 941.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa

Situatia persoanei

Persoana care va ridica ajutorul

Adresa persoanei care va ridica ajutorul

1.

Ancuta Elena

Comuna Olanu, satul Olanu nr. 232

decedată

Ancuta Nicolae

Comuna Olanu, satul Olanu nr. 232

2.

Crangă Elena

Râmnicu Vâlcea, str. Lucian Blaga nr. 7, bl. A33, sc. D, ap. 18

decedată

Crangă Petre

Râmnicu Vâlcea, str. Lucian Blaga nr. 7, bl. A33, sc. D, ap. 18

3.

Bănescu Marian

Comuna Nicolae Bălcescu, satul Serbăneasa nr.133

rănită foarte grav si spitalizată, cu arsuri pe apoximativ 90% din suprafata corpului

Bănescu Ion

Comuna Nicolae Bălcescu, satul Serbăneasa nr.133

4.

Gherghe Georgeta

Comuna Mihăesti, satul Măgura nr. 101

rănită grav si spitalizată, cu arsuri pe aproximativ 50% din suprafata corpului

Gherghe Marin

Comuna Mihăesti, satul Măgura nr. 101

5.

Sinescu Gheorghe

Râmnicu Vâlcea, str. Ostroveni nr. 1, bl. A23, sc. G, ap. 1

rănită grav si spitalizată, cu arsuri pe aproximativ 50% din suprafata corpului

Sinescu Ioana

Râmnicu Vâlcea, str. Ostroveni nr. 1, bl. A23, sc. G, ap. 1