MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 519         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 august 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

740. - Hotărâre privind finantarea în anul 2007 a Centrului-pilot de consultantă si informare a consumatorilor din municipiul Bucuresti din bugetul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

741. - Hotărâre privind donarea de către statul român a unor bunuri mobile apartinând domeniului privat al statului pentru Ministerul Apărării din Republica Moldova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

830/175. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare

 

1.109. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru abrogarea Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 370/2003 privind activitătile si sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu

 

1.449. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu"

 

1.450. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.975/2005 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu"

 

1.662/C.- Ordin al ministrului justitiei privind aprobarea Statutului Corpului Executorilor pentru Societătile de Microfinantare

 

125. - Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 018-07 „Sisteme de măsurare continuă si dinamică a cantitătilor de fluide (de volum si de masă)"

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea în anul 2007 a Centrului-pilot de consultantă si informare a consumatorilor din municipiul Bucuresti din bugetul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 37 lit. b), art. 38, 39 si 67 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În anul 2007 se aprobă finantarea activitătii Centrului-pilot de consultantă si informare a consumatorilor din municipiul Bucuresti, din cadrul Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor din România.

Art. 2. - Finantarea prevăzută la art. 1 se acordă din prevederile bugetare aprobate Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale pentru Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatoriloi pe anul 2007, la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiur externe", titlul „Transferuri între unităti ale administratie publice".

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert,

turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 740.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind donarea de către statui român a unor bunuri mobile apartinând domeniului privat al statului pentru Ministerul Apărării din Republica Moldova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă donarea unor bunuri mobile de uz didactic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, apartinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării, către Ministerul Apărării din Republica Moldova.

(2) Bunurile mentionate la alin. (1) se scad din evidenta Ministerului Apărării.

Art. 2. - Se autorizează Compania Natională „Romtehnica" - S.A. să îndeplinească formalitătile de export al bunurilor.

Art. 3. - (1) Transportul, manipularea si paza bunurilor pe parcurs intern se efectuează cu mijloace si forte puse la dispozitie de Ministerul Apărării.

(2) Transportul pe parcurs extern se asigură prin grija Ministerului Apărării din Republica Moldova.

Art. 4. - Cheltuielile necesare pentru ducerea la îndeplinire, pe teritoriul national, a activitătii de donare a bunurilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul alocat Ministerului Apărării.

Art. 5. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se Face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Comei iu Dobritoiu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 741.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând bunurile mobile donate Ministerului Apărării din Republica Moldova

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor

U.M.

Cantitatea

Valoarea unitară

-lei-

Valoarea totală

-lei-

1.

AN-3, Regulamentul de semne conventionale si abrevieri

buc.

74

0.254

18.796

2.

AN-3, Regulamentul de semne conventionale si abrevieri

buc.

13

0.5

6.5

3.

AN-3, Regulamentul de semne conventionale si abrevieri

buc.

5

0.5

2,5

4.

AN-3, Regulamentul de luptă al subunitătilor de infanterie si vânători de munte, batalion, companie

buc.

29

0.592

17,168

5.

AN-3, Regulamentul de luptă al subunitătilor de infanterie si vânători de munte, batalion, companie

buc.

20

0.1

2

6.

AN-3, Regulamentul de luptă al subunitătilor de infanterie si vânători de munte, batalion, companie

buc.

2

0.0854

0.1708

7.

AN-4, Regulamentul de luptă al infanteriei si vânătorilor de munte, pluton, grupă, soldat

buc.

50

1.30

65

8.

AN-4, Regulamentul de luptă al infanteriei si vânătorilor de munte, pluton, grupă, soldat

buc.

450

0.592

266.4

9.

AN-4, Regulamentul de luptă al infanteriei si vânătorilor de munte, pluton, grupă, soldat

buc.

17

0.8

13.6

10.

Requlamentul tragerilor cu armamentul de infanterie

buc.

10

0.15

1,5

11.

Regulamentul tragerilor cu armamentul de infanterie

buc.

30

0.1070

3,21

12.

Regulamentul tragerilor cu armamentul de infanterie

buc.

250

0.32

80

13.

Requlamentul tragerilor cu armamentul de infanterie

buc.

10

0.15

1,5

14.

Manualul pentru instructia tragerii cu armamentul de infanterie

buc.

388

0.39

151,32

15.

Manualul pentru instructia tragerii cu armamentul de infanterie

buc.

2

0,39

0.78

16.

Instructiuni, principii si reguli de tragere cu armamentul de infanterie

buc.

450

0.432

194,4

17.

Operatiuni de tragere cu armamentul de infanterie

buc.

28

0.01

0,28

18.

Operatiuni de tragere cu armamentul de infanterie

buc.

24

0.5

12

19.

Metodica instructiei tragerii cu armamentul de infanterie

buc.

16

0.322

5.152

20.

Metodica instructiei traqerii cu armamentul de infanterie

buc.

10

0.15

1.5

21.

Metodica instructiei tragerii cu armamentul de infanterie

buc.

3

0.4075

1.2225

22.

CT-2, Regulamentul de cercetare al trupelor de uscat (cercetas, grupă, pluton, companie)

buc.

8

0.2

1.6

23.

S-7, Instructiuni privind evidenta bunurilor materiale în Armata României la pace

buc.

20

0.2100

4,2

24.

Dictionar militar - termeni tactici operativi

buc.

2

2

4

25.

C-12, Substante chimice de luptă

buc.

20

0.8213

16.426

26.

Topografie militară

buc.

2

0.0986

0,1972

27.

L-11, Regulamentul mentenantei tehnice si echipamentelor din înzestrarea Ministerului Apărării pe timp de pace. În situatii de criză si la război

buc.

3

0.5655

1.6965

28.

L-1. Regulamentul logisticii militare

buc.

40

0.3187

12,748

29.

L-6. Regulamentul de descriere si port al uniformelor militare

buc.

40

1.70

68

30.

L-16, Regulamentul marilor unităti si unităti de căi ferate

buc.

40

0.50

20

31.

L-3/2, Instructiuni privind aprovizionarea cu tehnică, produse si materiale a marilor unităti pe timpul mobilizării, stării de asediu, stării de urgentă si la război

buc.

40

0.60

24

32.

L-18, Metodologia privind angajarea prestărilor de servicii de către unitătile militare ale Ministerului Apărării

buc.

20

0.50

10

33.

A-114. Regulamentul asigurării tehnice cu armament si munitii în timp de pace

buc.

2

0.5

1

34.

Despre război

buc.

1

0.01

0.01

35.

Revolutie si reformă

buc.

1

0.27

0.27

36.

Bazele matematice ale organizării sistemelor de transmisiuni

buc.

1

0.33

0.33

37.

Introducere în teoria generală a dreptului

buc.

1

0.45

0.45

38.

Lexicon militar

buc.

1

0.01

0.01

39.

Dictionar de filozofie

buc.

1

3.29

3.29

40.

CD nr. 8.337 „Manuale pentru luptă - EsaIon Brigadă"

buc.

1

2.76

2.76

41.

CD nr. 8.338 .Manuale pentru luptă - EsaIon Batalion"

buc.

1

2.76

2.76

42.

CD nr. 8.339 .Manuale pentru luptă - EsaIon Companie"

buc.

1

2.76

2.76

43.

CD nr. 8.340 .Manuale pentru luptă - EsaIon Pluton"

buc.

1

2.76

2.76

44.

CD nr. 8.041 „Manuale de instructie a militarilor"

buc.

1

2.76

2.76

45.

Cutii din carton pentru ambalaj

buc.

200

2

400

46.

Sfoară de legat

buc.

10

3

30

47.

Hârtie de împachetat

buc.

400

0.6

240

48.

Aracet

Kg.

2

4

8

Valoare totală

 

-

-

1.705.027

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 830 din 23 aprilie 2007

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 175 din 23 aprilie 2007

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, art. 262 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si Referatul de aprobare al Ministerului Sănătătii Publice si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. E.N. 5.009/P 1.795/2007,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 si al prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privincLorganizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Declaratia privind obligatiile de plată va fi însotită, după caz, de declaratia privind evidenta nominală a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2, si de exemplarul 2 al certificatelor de concedii medicale. Exemplarul 2 al certificatelor de concedii medicale se depune la casele de asigurări de sănătate si în situatia în care indemnizatiile aferente se suportă integral de către angajator conform art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, precum si în situatia în care asiguratul nu îndeplineste conditiile prevăzute de lege pentru a beneficia de indemnizatii."

2. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8.-Toate operatiunile legate de înregistrarea si evidenta declaratiilor si a contractelor de asigurare pentru concedii si indemnizatii, a comunicărilor de modificare si a solicitărilor de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii, precum si de plata contributiilor pentru concedii si indemnizatii sunt în sarcina caselor de asigurări de sănătate care au primit si au înregistrat documentele respective."

3. După articolul 8 se introduce litera C cu următorul cuprins:

„C. Contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii"

4. După litera C se introduce un nou articol, articolul 81 cu următorul cuprins:

„Art. 81. - Pot încheia contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si pentru îngrijirea copilului bolnav persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, în conditiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006. Modelul de contract este cel aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 345/2006."

5. La articolul 9, alineatele (2), (3), (4) si partea introductivă a alineatului (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 au obligatia plătii contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicată la fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislatiei financiar-fiscale în materie. Fondul de salarii realizat reprezintă totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariate sau de natură salarială. În fondul de salarii sunt incluse si sumele reprezentând indemnizatii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii, precum si indemnizatii pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, suportate de către angajator.

(3) Baza lunară de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguratilor din luna pentru care se calculează contributia si valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe tară. Prin sintagma numărul asiguratilor din lună se întelege numărul de salariati cu venituri salariale care fac parte din fondul de salarii asupra căruia s-a aplicat contributia pentru concedii si indemnizatii.

(4) În situatia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, institutia care administrează bugetul asigurărilor pentru somaj are obligatia plătii contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicată drepturilor reprezentând indemnizatia de somaj; contributia se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj.

(5) În situatia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii se aplică asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:".

6. La articolul 9 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) asupra veniturilor declarate în contractele de asigurare socială pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005."

7. La articolul 9, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) si (7), cu următorul cuprins:

„(6) Baza lunară de calcul a contributiei prevăzută la alin. (5) nu poate depăsi plafonul a 12 salarii minime brute pe tară.

(7) Contributia pentru concedii si indemnizatii se aplică si asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unui accident de muncă sau boală profesională si se suportă de către angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale constituit în conditiile legii, după caz. Contributia pentru concedii si indemnizatii care se suportă din fondul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se va evidentia distinct în declaratia prevăzută la art. 1 alin. (1)."

8. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Termenele de plată a contributiilor pentru concedii si indemnizatii sunt:

a) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul angajatorilor;

b) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul institutiei care administrează bugetul asigurărilor pentru somaj;

c) până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

(2) Pentru neachitarea la termenul de scadentă de către angajatorii, asimilatii acestora si asiguratii care au obligatia plătii contributiei pentru concedii si indemnizatii, acestia datorează după acest termen majorări de întârziere, potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creantelor fiscale.

(3) Plata sumelor reprezentând contributia pentru concedii si indemnizatii se poate face prin virament sau direct la casieriile caselor de asigurări de sănătate."

9. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, a căror contributie calculată la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mică decât contributia datorată, calculată în raport cu decizia de impunere anuală, casele de asigurări de sănătate vor proceda după cum urmează:

a) În cazul în care venitul realizat este mai mare fată de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizată în plus se va distribui proportional pe cele 12 luni, contributia recalculându-se în mod corespunzător, cu luarea în considerare a plafonului stabilit de lege. Diferenta de contributie rămasă de achitat conform deciziei de impunere anuale se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează si nu se datorează majorări de întârziere potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creantelor bugetare. În situatia în care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizatiei se recalculează, urmând ca suma rezultată în plus să fie compensată cu obligatia de plată rezultată din decizia de impunere anuală sau cu obligatii de plată viitoare, după caz;

b) În cazul în care venitul realizat este mai mic fată de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contributia se recalculează, urmând ca diferenta achitată în plus deasigurat să fie compensată cu obligatiile de plată viitoare. În situatia în care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizatiei se recalculează, urmând ca indemnizatia plătită în plus să fie compensată cu diferenta de contributie achitată conform deciziei anticipate sau cu obligatii de plată viitoare, după caz;

c) În cazul în care asiguratul a realizat pierdere fiscală, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contributia achitată de contribuabil se restituie. În situatia în care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, contributia achitată de asigurat se compensează cu indemnizatia de asigurări sociale de sănătate, iar în cazul în care rămân diferente, acestea se recuperează sau se plătesc, după caz.

(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1) lit. a), pentru sumele datorate si rămase neachitate se vor percepe majorări de întârziere potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creantelor fiscale."

10. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (1) si litera a) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical si se constituie din însumarea perioadelor:

a) pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru somaj;".

11. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Se consideră stagiu de cotizare si situatia în care, prin însumarea perioadelor ce constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezultă un număr de 22 de zile de stagiu de cotizare.

 

Exemplul nr. 1 - Situatia în care există o lună integrală de stagiu de cotizare

 

Luna

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

zile lucrătoare

19

22

23

20

23

22

21

22

20

23

20

21

zile de stagiu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

-

-

 

- luna 1 reprezintă prima lună anterioară producerii riscului;

- luna 12 reprezintă a 12-a lună anterioară producerii riscului.

În acest caz conditia de stagiu de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 este realizată, întrucât se constată că există o lună integrală de stagiu de cotizare (luna a 3-a).

 

Exemplul nr. 2 - Situatia în care nu există o lună integrală de stagiu de cotizare

 

luna 12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

zile lucrătoare 19

22

23

20

23

22

21

22

20

23

20

21

zile de stagiu -

-

-

-

11

-

-

-

6

5

. -

-

 

Din cumularea zilelor de stagiu din lunile 3, 4 si 8 rezultă un număr de 22 de zile, reprezentând stagiul minim de cotizare pentru deschiderea dreptului la concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii."

12. La articolul 17, partea introductivă a alineatului (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Certificatele de concediu medical se pot elibera si la o dată ulterioară, număr pentru luna în curs sau luna anterioară, pentru următoarele situatii:".

13. La articolul 17 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) În caz de carantină."

14. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181 cu următorul cuprins:

„Art. 181. - La externarea pacientului din spital, medicul curant eliberează certificat de concediu medical în conditiile art. 18, cu înscrierea codului de indemnizatie corespunzător, cu exceptia codului de indemnizatie de urgentă (06)."

15. La articolul 24, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Începând cu a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi până la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale."

16. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - În caz de urgente medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital, concediul medical se acordă de medicul care a asistat urgenta (medic de familie, medic din ambulatoriul de specialitate, de la camera de gardă, structuri de primire urgente, ambulantă, centru de permanentă), pentru o perioadă de maximum 5 zile calendaristice. Dacă incapacitatea temporară de muncă se mentine, concediul medical poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeasi afectiune, dar nu pentru cod de indemnizatie de urgentă (06), în conditiile si pe duratele stabilite de lege."

17. Articolul 35 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă, potrivit art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, de către angajator sau din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), pentru zilele lucrătoare din duratele exprimate în zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, socotite din prima zi de incapacitate.

 

Exemplu - Situatia în care concediul medical este acordat pentru perioada 1-12 ianuarie 2007

 

ziua

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

...

...

...

data calendaristica

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

...

...

zile platite

-

-

X

X

X

-

-

Y

Y

Y

Y

Y

 

 

 

 

În acest caz angajatorul suportă indemnizatia de asigurări sociale de sănătate pentru 3 zile lucrătoare, având în vedere că 1 si 2 ianuarie sunt zile de sărbătoare declarate nelucrătoare.

(2) Numărul de zile ce urmează a fi plătite nu va cuprinde zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, si/sau zilele nelucrătoare stabilite prin programul de lucru, potrivit contractelor colective de muncă."

18. La articolul 37, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În situatia în care unui asigurat i se acordă două sau mai multe concedii medicale pentru aceeasi afectiune, fără întrerupere între ele, durata lor se cumulează, iar plata se suportă conform art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005. În această situatie, la calculul indemnizatiilor pentru certificatele de concediu medical în continuare se mentine baza de calcul determinată pentru certificatul de concediu medical initial."

19. La articolul 51, teza a 2-a se modifică si va avea următorul cuprins:

„Dacă durata concediului medical depăseste 90 de zile, este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale."

20. Articolul 68 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 68. - Baza de calcul a indemnizatiilor prevăzute de

Ordonanta de urgentă a Guvemului nr. 158/2005 se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe tară lunar, pe baza cărora se calculează, conform legii, contributia pentru concedii si indemnizatii."

21. Articolul 70 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 70. - În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic

de o lună, pentru situatiile prevăzute la art. 9 si 31 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contributia, cu respectarea prevederilor art. 69."

22. Articolul 73 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 73. - (1) Media zilnică a bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate se determină ca raport între suma veniturilor realizate în ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, si numărul total de zile pentru care s-a achitat contributia în această perioadă, astfel:

 

Mzbci = ΣV: NTZ,

 

în care:

Mzbci = media zilnică a bazei de calcul a indemnizatiilor;

SUMĂ V = suma veniturilor din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii;

NTZ = numărul total de zile lucrate din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii.

Numărul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii în această perioadă nu poate fi mai mare decât numărul zilelor lucrătoare corespunzătoare fiecărei luni din perioada luată în considerare pentru baza de calcul, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare.

(2) În cazul în care persoana asigurată a realizat venituri pe o perioadă mai mică de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie media veniturilor realizate pe baza cărora s-a achitat contributia.

 

Exemplul nr. 1

 

- lei-

luna

1

2

3

4

5

6

V

-

-

500

500

500

500

NZ

-

-

21

20

21

20

 

În acest caz, media zilnică a bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate se determină ca raport între suma veniturilor realizate în lunile 3, 4, 5 si 6, pe baza cărora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, si numărul total de zile pentru care s-a achitat contributia în această perioadă.

 

Exemplul nr. 2 - Situatia în care veniturile din ultimele 6 luni depăsesc plafonul stabilit de lege

- lei -

luna*)

1

2

3

4

5

6

V**)

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

NZ***)

21

19

21

20

21

20

vplaf****)

5.000

5.000

5.000

3.960

3.960

4.680

 


*) luna 1 - luna august 2006

luna 2 - luna septembrie 2006

luna 3 - luna octombrie 2006

luna 4 - luna noiembrie 2006

luna 5 - luna decembrie 2006

luna 6 - luna ianuarie 2007


**) Veniturile totale realizate în cele 6 luni din baza de calcul.

***) Numărul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare lună din baza de calcul.

****) În lunile 4,5 si 6 veniturile pentru care s-a achitat contributia nu trebuie să depăsească limita a 12 salarii minime brute pe tară.

 

Exemplul nr. 4 - Situatia în care nu există venituri realizate în ultimele 6 luni

 

luna

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

V

-

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zile lucrătoare

19

22

 

20

23

22

21

22

20

22

20

21

zile de stagiu

-

-

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

În acest caz, media zilnică a bazei de calcul nu se poate determina, deoarece în ultimele 6 luni anterioare producerii riscului nu sunt venituri realizate."

 

23. La articolul 74, exemplul de calcul nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Exemplul nr. 3 - Pentru cazurile prevăzute la art. 9 si 31 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005

- lei -

luna

1

2

3

4

5

6*)

V

-

-

-

-

-

500

NZ

-

-

-

-

-

21

 

24. La articolul 77, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonantarea de plată, ordinul de plată, borderoul ordinelor de plată prevăzut în anexa nr. 14 sau, după caz, comunicarea de respingere a plătii prevăzută în anexa nr. 15. În termen de 15 zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a plătii."

25. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

26. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin

În acest caz, media zilnică a bazei de calcul a indemnizatiilor se determină ca raport între suma veniturilor totale realizate în lunile 1, 2 si 3, precum si veniturile din lunile 4, 5 si 6, plafonate potrivit legii, pe baza cărora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, si numărul total de zile pentru care s-a achitat contributia în această perioadă.

 

Exemplul nr. 3 - Situatia în care în baza de calcul intră venituri pentru fractiune de lună

- lei -

 

luna*)

1

2

3

4

5

6

V NZ

5.000

5.000

5.000

1.250

5.000

5.000

 

21

19

21

5**)+15

21

20

vplaf

5.000

5.000

5.000

990

3.960

4.680


*) Se utilizează lunile din exemplul nr. 2.

**) În luna a 4-a persoana a avut 5 zile lucrate si 15 zile de concediu fără plată. În acest caz, veniturile realizate Tn cele 5 zile lucrate se plafonează conform legii.

 

27. Anexa nr. 4 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

28. Anexa nr. 9 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

29. La anexa nr. 10, punctul III se modifică si va avea următorul cuprins:

„III. Prezenta conventie este valabilă de la data încheierii până la sfârsitul anului calendaristic pentru care a fost încheiată, cu posibilitatea prelungirii valabilitătii prin act aditional."

30. La anexa nr. 10 punctul VII, articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentei conventii, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa în mod corespunzător. Ori de câte ori intervin modificări ale elementelor care au stat la baza prezentei conventii, aceasta se va modifica prin act aditional."

31. Anexa nr. 11 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

32. Anexa nr. 12 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

ANEXELE Nr. 1-4

(Anexele 1,2 si 9 la norme)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa Nr. 11 la norme)

 

CENTRALIZATOR initial Ť rectificativ Ť

CERTIFICATE DE CONCEDIU MEDICAL eliberate în luna...........anul..............

 

Unitatea sanitară emitentă.................

CUI .............

Număr conventie................. incheiată cu CAS .......................

 

Nr. Crt.

Tip rectificare*

Serie CCM

Număr CCM

Număr duplicat

Serie CCM anulat prin duolicare

Număr CCM anulat prin duDlicare

Luna CCM

An CCM

Cod urgentă medico-chirurgicală

Cod boală infecto­contagi-oasă

Cod indemnizatie

Tip CM amb/int/ext

Data acordării (eliberării)

Data început CCM amb/int

Data sfârsit CCM amb/int

Data început CCM la ext

Data sfârsit CCM la ext

Cod diagnostic amb/int

Cod diagnostic ext

CNP asigurat

Cod parafă medic prescriptor

Tip CCM (initial continuare)

Număr aviz medic expert

Data aviz medic expert

Cod parafă medic expert

Cod parafă medic sef sectie

Cod parafă medic medicina muncii

CAS asigurat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) M = modificare A = adăugare asigurat S = stergere asigurat

 

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor

Reprezentant legal al unitătii sanitare,

..............................................

 

Data .................................

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 12 la norme)

 

UNITATEA

Str........................nr. ..., bl.....sc. ..., et.

ap....., sectorul/judetul............................

Codul fiscal..............................................

Contul......................................................

Trezoreria/Banca.....................................

Nr........................../.................................

 

Către Casa de Asigurări de Sănătate.............................

 

Unitatea........................................., cod fiscal.............cu sediul în localitatea........................., str........................nr...., bl.....se.....et...., ap.....sectorul/judetul....................cont.................deschis la Trezoreria/Banca..........................vă rugăm a ne vira suma de ...............(........................) lei, reprezentând diferenta dintre suma indemnizatiilor cuvenite (tip indemnizatii):

- J1.....................................lei

- J2.....................................lei

- J3.....................................lei

- J4.....................................lei

-J5.....................................lei

si contributia de concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pe luna/ perioada..................................după cum urmează:

- totalul cuantumului prestatiilor de suportat din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii si indemnizatii plătite pe luna/perioada.............................., suma:.......................lei;

- totalul contributiilor pentru concedii si indemnizatii datorat de angajator pe luna/perioada...................suma:................ lei;

- totalul sumei de recuperat de la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii si indemnizatii pe luna/perioada........................, suma:................lei.

Ne asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus si pentru corectitudinea determinării drepturilor de indemnizatii sociale de sănătate.

Anexă: Declaratia/Declaratiile privind evidenta obligatiilor de plată către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii si indemnizatii pe luna/perioada......................................

 

Director

(Administrator),

.......................

Director economic,.................................

 

MINISTERUL MEDIULUI Sl DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 370/2003 privind activitătile si sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu

 

În temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 pentru organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile,

văzând Referatul de aprobare întocmit de Directia generală evaluare impact, controlul poluării si protectia atmosferei nr. 2.898 dm & iulie 2007,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 370/2003 privind activitătile si sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 29 octombrie 2003, se abrogă.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iulie 2007.

Nr. 1.109.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 3 ia Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu"

 

În temeiul art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu",

în baza Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4-839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 7 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Directia audit si Directia relatii publice - Serviciul informatizare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 3 iulie 2007.

Nr. 1.449.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3

la Ordinul nr. 4.839/2004)

 

CALENDARUL

de desfăsurare a Programului national de protectie socială „Bani de liceu"

 

Depunerea cererilor pentru Programul national de protectie socială „Bani de liceu" - până la 1 octombrie

Evaluarea eligibilitătii cererilor depuse de către comisii - 1 octombrie - 18 octombrie

Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 1 octombrie - 27 octombrie

Afisarea pe internet a listei beneficiarilor - 28 octombrie

Depunerea contestatiilor - 28 octombrie - 2 noiembrie

Rezolvarea contestatiilor - 2 noiembrie - 4 noiembrie

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.975/2005 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu"

 

            În temeiul art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu",

în baza Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.975/2005 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 30 septembrie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art- 1. - La nivelul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului se constituie Comisia pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului national de protectie socială «Bani de liceu», formată din:

- presedinte: Zvetlana Preoteasa, secretar de stat învătământ preuniversitar;

- membri: Liliana Preoteasa, director general, Directia generală management învătământ preuniversitar:

Gabriela Gutu, director Directia generală management învătământ preuniversitar;

Mihai Paunică, director general, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii;

Lucian Ghioca, auditor, Directia audit;

Ion Marcu, sef Serviciu informatizare, Directia relatii publice;

Rodica Stefănescu, consilier, Serviciul informatizare. Directia relatii publice;

Lajos Nagy, consilier, Directia juridic si contencios."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Directia audit, Directia relatii publice - Serviciul informatizare si persoanele nominalizate la art. I vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 3 iulie 2007.

Nr. 1.450.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Statutului Corpului Executorilor pentru Societătile de Microfinantare

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de dispozitiile art 15 din Legea nr. 240/2005 privind societătile de microfinantare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Statutul Corpului Executorilor pentru Societătile de Microfinantare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii si Directia pentru servicii juridice conexe vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3.- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare de la data publicării.

 

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

 

Bucuresti, 27 iunie 2007.

Nr. 1.662/C.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Corpului Executorilor pentru Societătile de Microfinantare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În temeiul prevederilor art. 15 din Legea nr. 240/2005 privind societătile de microfinantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 26 iulie 2005, se adoptă prezentul statut privind organizarea si functionarea Corpului Executorilor pentru Societătile de Microfinantare.

(2) Corpul executorilor se poate înfiinta în fiecare societate de microfinantare, constituită ca persoană juridică, notificată Băncii Nationale a României, declarată la Centrala Riscurilor Bancare si la Biroul de credit, în conditiile prevăzute de art. 3,5 si 18 din Legea nr. 240/2005, sau în cadrul asociatiilor profesionale ale acestor societăti.

(3) Executorii organizati în corpul prevăzut la alin. (2) sunt denumiti în continuare în prezentul statut executori sau executor, după caz.

Art. 2. - (1) Executorii sunt învestiti să îndeplinească orice activităti legale, în scopul realizării voluntare sau, când este cazul, prin executare silită a obligatiilor stabilite prin titlurile executorii ce apartin societătii de microfinantare.

(2) În tot cursul executării, executorii au îndatorirea să îsi exercite atributiile si să efectueze orice act necesar pentru îndeplinirea executării, cu respectarea strictă a dispozitiilor Codului de procedură civilă si a celorlalte reglementări aplicabile în materie.

(3) Actul îndeplinit de executor, purtând stampila si semnătura acestuia, este de autoritate publică si are forta probantă prevăzută de lege.

Art. 3. - Executorii, precum si oricare alt personal angajat în compartimentul acestora au obligatia să păstreze secretul profesional, inclusiv secretul cu privire la actele, datele si faptele despre care au luat cunostintă în cadrul activitătii lor, chiar si după încetarea functiei, cu exceptia cazurilor în care legea sau părtile interesate îi eliberează de această obligatie.

Art. 4. - (1) Când este cazul, pe baza datelor prezentate de executor, conducerea societătii de microfinantare sau a asociatiei prevăzute la art. 1 alin. (2) se poate adresa instantei de executare solicitându-i să obtină, potrivit legii, informatiile necesare pentru efectuarea executării silite de la cei care datorează sume de bani debitorilor urmăriti sau detin alte bunuri ale acestora, supuse urmăririi.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si în cazul în care, pentru îndeplinirea efectivă a executării silite, executorul consideră necesar concursul organelor de politie, al jandarmeriei sau al altor agenti ai fortei publice.

Art 5. - (1) Dacă, referitor la aceleasi bunuri, se efectuează mai multe executări silite pentru societăti de microfinantare diferite, întreaga executare se va reuni la executorul care a început cel dintâi executarea.

(2) În cazul în care bunurile prevăzute la alin. (1) sunt urmărite si pentru realizarea unei executări silite de competenta executorului judecătoresc sau a altor organe de executare prevăzute de lege, întreaga executare se va reuni la executorul judecătoresc învestit, dacă legea nu prevede altfel.

Art. 6. - Avizarea prealabilă asupra legalitătii actelor întocmite de executori se va asigura de către compartimentul juridic al institutiilor sau al asociatiilor lor profesionale ori, în lipsa compartimentelor respective, prin asistenta juridică a unui avocat autorizat potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Organizarea activitătii executorilor

 

Art. 7. - Corpul executorilor se înfiintează, după caz, de conducerea societătii sau a asociatiei prevăzute la art. 1 alin. (2), care hotărăste numărul executorilor necesari, corespunzător volumului activitătii curente, numeste seful corpului executorilor, stabileste atributiile corpului respectiv, precum si relatiile functionale ale acestuia cu celelalte compartimente ale societătii sau ale asociatiei profesionale. Când corpul executorilor se înfiintează la asociatia profesională a societătilor de microfinantare, conducerea acesteia repartizează executorii necesari fiecărei societăti, membră a aceleiasi asociatii.

Art. 8. - Executor pentru societătile de microfinantare poate fi persoana care îndeplineste conditiile generale prevăzute de reglementările în vigoare pentru numirea în functia de executor judecătoresc.

Art. S. - (1) În termen de 10 zile de la numirea unei persoane în functia de executor, conducerea societătii sau a asociatiei prevăzute la art. 1 alin. (2) va solicita Ministerului Justitiei înregistrarea executorului în evidenta specială întocmită la compartimentul de resort, scop în care se vor prezenta stampila acestuia, specimenul lui de semnătură, datele privind starea sa civilă, domiciliul si studiile efectuate.

(2) După confirmarea în scris a înregistrării prevăzute la alin. (1), executorul îsi poate exercita efectiv atributiile ca atare, în baza legitimatiei de serviciu eliberate sub semnătura conducătorului societătii sau al asociatiei prevăzute la art. 1 alin. (2).

 

CAPITOLUL III

Competenta executorilor

pentru societătile de microfinantare

 

Art. 10. - (1) Executorii au următoarele atributii:

a) pun în executare titlurile executorii apartinând societătii de microfinantare pentru care îsi desfăsoară activitatea si efectuează actele de executare necesare în toate formele de executare silită prevăzute de Codul de procedură civilă si de alte dispozitii legale aplicabile în materie;

b) notifică actele judiciare si extrajudiciare;

c) comunică actele de procedură;

d) recuperează pe cale amiabilă creantele societătii de microfinantare creditoare;

e) aplică măsurile asigurătorii dispuse de instanta judecătorească în favoarea societătii de microfinantare;

f) întocmesc procesele-verbale de constatare în cazul ofertei reale, urmate de consemnarea sumei de către debitorul urmărit, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă;

g) întocmesc, potrivit legii, protestul de neplată a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, după caz;

h) constată starea de insolvabilitate a debitorului urmărit;

i) efectuează orice alte acte sau operatiuni prevăzute de dispozitiile legale, aplicabile executării titlurilor executorii apartinând societătilor de microfinantare.

(2) Executorilor pentru societătile de microfinantare le este strict interzis să efectueze acte de executare în temeiul unor titluri executorii apartinând persoanelor fizice sau juridice, altele decât cele pentru care sunt abilitati să îsi desfăsoare activitatea.

Art. 11. - Executorii pentru societătile de microfinantare îsi desfăsoară activitatea, exercitându-si atributiile prevăzute la art. 10, pe întregul teritoriu al României.

 

CAPITOLUL IV

Drepturile, îndatoririle si răspunderea executorilor

pentru societătile de microfinantare

 

Art. 12. - Drepturile si îndatoririle executorilor pentru societătile de microfinantare, corespunzătoare activitătii depuse în baza unui contract ue nuuea sau u aiiei conventii, sunt cele prevăzute de reglementările legale aplicabile fiecăruia dintre raporturile juridice respective, precum si de reguiarnenteie interne ale acestor societăti sau ale asociatiei prevăzute la art. 1 alin. (2)

Art. 13. - Exercitarea functiei de executor pentru societătile de microfinantare este incompatibilă cu:

a) activitatea salarizată sau în baza unui contract de colaborare în afara societătii sau asociatiei prevăzute la art. 1 alin. (2), pentru care îsi desfăsoară activitatea, cu exceptia activitătii didactice universitare;

b) calitatea de deputat sau de senator ori de consilier în consiliile judetene sau locale, pe durata mandatului;

c) desfăsurarea unei activităti comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

d) calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, de asociat comanditat în societătile în comandită simplă sau pe actiuni, de administrator al unei societăti cu răspundere limitată sau pe actiuni, de membru al consiliului de conducere, de director general sau director al unei societăti comerciale, de administrator al unei societăti civile, precum si cu orice activităti care lezează demnitatea profesiei de executor sau care aduc atingere bunelor moravuri.

Art. 14. - (1) Răspunderea civilă a executorului pentru societătile de microfinantare poate fi angajată, în conditiile legii, pentru cauzarea de prejudiciu prin încălcarea obligatiilor sale profesionale.

(2) Asigurarea de răspundere profesională a executorului se poate realiza de către si în contul societătii sau asociatiei prevăzute la art. 1 alin. (2), în care îsi desfăsoară activitatea, dacă aceasta este expres stipulată, după caz, în regulamentul intern al acestora sau în conventia încheiată cu executorul.

Art. 15. - Este interzis executorilor pentru societătile de microfinantare să achizitioneze, direct sau prin interpusi, pentru ei sau pentru altii, bunurile ce au format obiectul activitătii de executare silită sau să facă acte de executare în propria lor cauză ori în cauzele privind rudele si afinii până la gradul al patrulea inclusiv.

Art. 16. - Răspunderea disciplinară a executorului pentru societătile de microfinantare se stabileste în conditiile si în cazurile prevăzute de regulamentul intern al societătii sau al asociatiei prevăzute la art. 1 alin. (2), în care îsi desfăsoară activitatea, si de celelalte reglementări aplicabile în materie. În aceleasi conditii, răspunderea disciplinară a executorului intervine si pentru următoarele abateri:

a) încălcarea incompatibilitătilor si interdictiilor prevăzute de prezentul statut;

b) întârzierea sistematică si neglijenta în efectuarea lucrărilor;

c) nerespectarea secretului profesional;

d) săvârsirea unor fapte care aduc atingere onoarei sau probitătii profesionale.

Art. 17. - În afara răspunderii prevăzute la art. 14 si 16, în conditiile legii, poate fi angajată, după caz, si răspunderea patrimonială, administrativă sau penală a executorului pentru societătile de microfinantare.

Art. 18. - (1) În caz de suspendare sau de încetare a raportului de muncă, stampila, legitimatia, registrele si lucrările executorului în cauză vor fi predate sefului corpului de executori în cadrul căruia si-a desfăsurat activitatea.

(2) În termen de 3 zile de la suspendarea sau încetarea raportului de muncă al executorului, conducerea societătii sau a asociatiei prevăzute la art. 1 alin. (2), în care si-a desfăsurat activitatea, va solicita Ministerului Justitiei radierea acestuia din evidenta prevăzută la art. 9 alin. (1).

 

CAPITOLUL V

Desfăsurarea activitătii executorilor pentru societătile de microfinantare

 

Art. 19. - (1) Executorul pentru societătile de microfinantare îndeplineste actele de executare silită si celelalte acte care sunt de competenta sa, în baza dispozitiei scrise a sefului corpului de executori si a avizului prealabil obligatoriu prevăzut la art. 6.

(2) Toate actele întocmite de executor se redactează în limba română.

(3) Persoanele interesate în efectuarea executării, care nu înteleg sau nu vorbesc limba română, au dreptul să ia cunostintă, printr-un interpret sau traducător, de cuprinsul oricăror acte întocmite de executor, precum si de celelalte acte depuse la dosarul executării.

Art. 20. - (1) În îndeplinirea atributiilor lor, executorii pentru societătile de microfinantare întocmesc procese-verbale în care consemnează constatările făcute si măsurile luate, dacă reglementările aplicabile în materie nu prevăd altfel.

(2) Unul dintre exemplarele proceselor-verbale întocmite potrivit alin. (1) se depune la dosarul executării, iar celelalte se comunică persoanelor interesate.

Art. 21. - Actele care prezintă erori materiale sau omisiuni vădite vor fi corectate sau completate de către executor, la cererea părtilor ori din oficiu. Despre corectarea sau completarea efectuată se va face mentiune pe toate exemplarele actului, sub semnătura executorului si cu aplicarea stampilei. În acest scop, părtile vor fi înstiintate să prezinte toate exemplarele actului care urmează să fie corectat sau completat, după caz.

Art. 22. - (1) Actele executorilor sunt supuse, în conditiile legii, controlului judecătoresc.

(2) Cei interesati sau vătămati prin actele de executare pot formula contestatii la executare în conditiile prevăzute de Codul de procedură civilă, dacă prin lege nu se dispune altfel.

Art. 23. - Corpul executorilor va întocmi evidenta si arhiva lucrărilor îndeplinite pentru fiecare societate de microfinantare pentru care s-au efectuat acte de executare silită.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 24. - Dosarele de executare aflate în curs de rezolvare la data intrării în vigoare a prezentului statut pot fi preluate de către executorii pentru societătile de microfinantare, pe baza solicitărilor scrise adresate presedintelui instantei de executare.

Art. 25. - Prezentul statut intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 018-07 „Sisteme de măsurare continuă si dinamică a cantitătilor de fluide (de volum si de masă)"

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma de metrologie legală NML 018-07 „Sisteme de măsurare continuă si dinamică a cantitătilor de fluide (de volum si de masă), cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezenta normă înlocuieste următoarele reglementări de metrologie legală: NTM 3-163-94 „Verificarea metrologică a sistemelor cu diafragmă de măsurare a cantitătilor de fluide si energie termică"; P 188-03 „Sisteme de măsurare a cantitătii de apă în sisteme de curgere cu nivel liber, în conducte, pe sub stavile, cu canale deversoare sau praguri de măsurare"; NML 4-04-01 „Termometre cu rezistentă din platină"; P 233-05 „Verificarea metrologică a traductoarelor de presiune"; P 34-97 „Calculatoare de debit cu unitate de achizitie de date, tip CUAD/u EMC-xy fabricatie Societatea Comercială «Microsim» - S.R.L.Timisoara", cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. - (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, a reglementărilor prevăzute la art. 2 pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestor acte normative, după cum urmează:

- până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificarea metrologică initială;

- o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. - Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Fănel Iacobescu

 

Bucuresti, 18 iunie 2007.

Nr. 125.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ NML 018-07

„Sisteme de măsurare continuă si dinamică a cantitătilor de fluide (de volum si de masă)"

 

1. Domeniu de aplicare

1.1. Prezenta normă de metrologie legală stabileste cerintele metrologice si tehnice si modalitătile specifice de atestare a legalitătii sistemelor de măsurare a cantitătilor de fluide (apă, abur, gaz natural) si energie termică conventională, inclusiv a cantitătilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber, denumite în continuare sisteme de măsurare sau sisteme, utilizate în măsurările efectuate în cadrul unor tranzactii comerciale. În prezenta normă de metrologie legală termenii masă si, respectiv, kg pot fi înlocuiti, după caz, cu volum si simbolul L.

1.2. Pentru a putea fi introduse pe piată, puse în functiune sau utilizate, sistemele de măsurare prevăzute la pct. 1.1 trebuie să îndeplinească atât cerintele metrologice si tehnice din prezenta normă, cât si cele aplicabile, prevăzute în norma de metrologie legală NML 001-05 „Cerinte metrologice si tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal". Aplicabilitatea cerintelor din normele sus-mentionate rezultă din tabelele 6-16.

1.3. Fluidele supuse măsurărilor cu sistemele mentionate mai sus sunt prezentate mai jos: 1.3.1. Gaze naturale având următoarele caracteristici:

- presiune absolută: (0,001... 12) MPa;

- temperatură: (-40 ... + 100) °C;

- densitate relativă în raport cu densitatea aerului în conditii de bază (p = 101,325 kPa, t = 15°C): 0,55 ...0,80.

 

1.3.2. Apă având următoarele caracteristici:

- presiune absolută: (Ps ... 80) MPa;

- temperatură: (0,01 ... 350) °C.

1.3.3. Aburi supraîncălziti având următoarele caracteristici:

- presiune absolută: (0,001 ... Ps) MPa;

- temperatură: (0,01 ... 350) °C si

- presiune absolută: (0,001 .... PL) MPa;

- temperatură: (350 ... 800) °C.

2. Terminologie

În prezenta normă de metrologie legală, termenii specifici au următoarele semnificatii:

2.1. sistem de măsurare a cantitătilor de fluide si energie termică conventională - ansamblu constituit din:

- traductor de debit;

- calculator de debit;

- un traductor de temperatură: senzor Pt100, Pt500 cu sau fără adaptor (analogic sau digital);

- un traductor de presiune statică (absolută sau relativă);

- unul, două sau trei traductoare de presiune diferentială;

- densimetru;

- gaz cromatograf.

Primele 3 componente sunt obligatorii, iar celelalte pot fi prezente în functie de aplicatia dată. În afară de aceste componente pot fi prezente dispozitive anexe pentru realizarea conditiilor de curgere;

2.2. sistem de măsurare a cantitătilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber - ansamblu destinat măsurării cantitătii de apă care curge cu nivel liber printr-un canal de măsurare; în general, un asemenea sistem de măsurare este constituit din:

- traductor de nivel sau de deplasare si/sau traductor de viteză;

- canal de măsurare;

- calculator de debit;

2.3. calculator de debit - parte a sistemului care primeste semnalele de iesire de la unul sau mai multe traductoare de măsurare si de la mijloacele de măsurare asociate si afisează rezultatele măsurării;

2.4. mijloc de măsurare asociat - mijloc de măsurare conectat la calculator pentru a măsura anumite mărimi caracteristice fluidelor, în vederea aplicării unei corectii si/sau conversii;

2.5. dispozitiv de conversie - parte a sistemului de măsurare care, tinând cont de caracteristicile fluidului (temperatură, presiune, densitate etc.) măsurate cu ajutorul mijloacelor de măsurare asociate sau stocate în memorie, converteste automat masa sau volumul fluidului măsurat în conditii de măsurare într-un volum în conditii de bază.

Notă: Dispozitivul de conversie include mijloacele de măsurare asociate relevante;

2.6. conditii de bază - conditiile specificate la care este convertită cantitatea de fluid măsurată în conditii de măsurare;

2.7. indicatie directă - indicatie, în volum sau masă, corespunzătoare măsurandului pe care sistemul este capabil, din punct de vedere fizic, să-l măsoare.

Notă: Indicatia directă poate fi convertită într-o indicatie a unei alte mărimi folosind un dispozitiv de conversie;

2.8. domeniu de debit - domeniul cuprins între debitul minim (Qmin) si debitul maxim (Qmax);

2.9. mărime de influentă - mărime, alta decât măsurandul, care influentează rezultatul unei măsurări;

2.10. perturbatie - mărime de influentă a cărei valoare este cuprinsă între limitele indicate în cerintele aplicabile, dar se află în afara conditiilor nominale de functionare specificate ale mijlocului de măsurare;

2.11. conditii nominale de functionare - conditii de utilizare pentru care caracteristicile metrologice ale unui mijloc de măsurare sunt presupuse că se află în limitele erorilor maxime tolerate declarate;

2.12. conditii de referintă - conditii de utilizare prescrise pentru încercarea functionării unui mijloc de măsurare pentru intercompararea rezultatelor măsurărilor;

2.13. simboluri- semnificatia simbolurilor utilizate în prezenta normă este dată în tabelul 17;

2.14. energie termică conventională - diferenta de entalpie a agentului termic la temperatura din flux si temperatura de 0°C;

2.15. traductor de nivel-mijloc de măsurare a nivelului apei în sectiunea de măsurare a unui canal de măsurare; traductorul de nivel poate fi cu ultrasunete sau cu efect Doppler;

2.16. traductor de deplasare - mijloc de măsurare a deschiderii stavilei fată de pozitia de închidere completă, considerată „pozitia de zero a stavilei";

2.17. traductor de viteză - mijloc de măsurare a vitezei apei în sectiunea de măsurare a unui canal de măsurare;

2.18. canal de măsurare - element de constructie din beton sclivisit, fibră de sticlă sau tablă de otel inoxidabil ori alte materiale similare, cu sectiunea transversală de formă si dimensiuni cunoscute, prin care curge cu nivel liber cantitatea de apă care urmează a fi măsurată; cele mai cunoscute tipuri de canale de măsurare sunt:

a) canale de măsurare cu îngustare rectangulară;

b) canale de măsurare cu îngustare trapezoidală;

c) canale de măsurare cu îngustare cu pereti verticali si radier semicircular;

d) canale de măsurare Parshall si Saniiri;

e) canale deschise prevăzute cu deversoare cu pereti subtiri;

f) conducte cu nivel liber;

g) sisteme de curgere pe sub stavile;

h) canale deversoare rectangulare sau cu pereti verticali si radier semicircular sau de formă oarecare a sectiunii de măsurare.

3. Cerinte metrologice si tehnice comune tuturor sistemelor de măsurare, cu exceptia sistemelor de măsurare a cantitătilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber

3.1. Conditii nominale de functionare

Producătorul trebuie să precizeze conditiile nominale de functionare ale sistemului de măsurare si în special:

3.1.1. Domeniul de debit

3.1.1.1. Valoarea minimă a raportului dintre limitele de variatie a debitului sistemului de măsurare trebuie să fie cel putin egală cu 5.

Qmax/min ≥ 5

Totusi pentru fluid apă se poate admite raport minim Qmax/min 3 pentru sisteme la care debitul este mentinut constant, modificându-se doar alti parametri (de exemplu temperatura).

3.1.2. Domeniile de măsurare ale mărimilor de intrare

 

3.1.2.1. Plim1 – Plim2

tlim1 – tlim2

 

 

Domeniile de variatie ale valorilor presiunii absolute si ale temperaturii pe care sunt definite functiile înscrise în memoria calculatorului de debit, respectându-se erorile δc1, δc2. Domeniile de măsurare pentru care eroarea limită a sistemului este mai mică decât eroarea declarată pot fi identice sau incluse în domeniile de măsurare mentionate mai sus.

3.1.2.2. Δpmin1 … Δpmax1

Δpmin2 … Δpmax2

Δpmin3 … Δpmax3

Domeniile de măsurare ale traductoarelor sau traductorului de presiune diferentială

3.1.2.3. Δpcom

Valoarea presiunii diferentiale, exprimată în procente, la care are loc

comutarea între traductoare

3.1.2.4. pmin … pmax

Domeniul de măsurare al traductorului de presiune statică,

corespunzător semnalului de iesire

3.1.2.5. tmin … tmax

Domeniul de măsurare al traductorului de temperatură, corespunzător

semnalului de iesire

3.1.2.6. Δpm … ΔpM

pm … pM

tm … tM

 

omenii de măsurare ale presiunii diferentiale, presiunii statice si ale temperaturii pentru care eroarea limită a sistemului este mai mică decât eroarea maximă tolerată. Aceste valori trebuie să se încadreze în limitele de măsurare ale traductoarelor si de asemenea:

tm ≤ ts (pM) – pentru apa

tm ≥ ts (pM) – pentru abur

Δpm ≤ 100kPa

3.1.3.

Domenii de măsurare a mărimilor de iesire

3.1.3.1. Qmin-Qmax

Pmin-Pmax

Domenii de măsurare a debitului si puterii termice pentru care eroarea limită a sistemului este mai mică decât eroarea maximă tolerată declarată

3.1.3.2. Pentru gaze naturale:

Qmin = Qv(Δpm, pm, tM)

Qmax = Qv(Δpm, pm, tm)

 

3.1.3.3. Pentru apă:

Qm min = Qm[Δpm, pm, ts(pm)] Ptmin = Qm h(pm, tm)

Qm max = Qm(ΔpM, pM, ts(pM)] Ptmax = QM h(pM, tM)

 

3.1.3.4. Pentru aburi supraîncălziti:

Qm min = Qm[Δpm, pm, tM)] Ptmin = Qm h(pm, tm)

Qm max = Qm(ΔpM, pM, ts(pM)] Ptmax = QM h(pM, tM)

 

3.1.4.

Valoarea nominală a tensiunii de alimentare în curent alternativ si/sau limitele tensiunii de

alimentare în curent continuu (pentru fiecare parte componentă)

3.1.5.

Conditiile de bază pentru valorile convertite. Numai pentru gaze naturale:

- presiune absolută p = 101,325 kPa

- una dintre valorile temperaturii: t = 0°C, t = 15°C, t = 20°C

3.1.6.

Conditiile de mediu climatic si mecanic în care este destinat să functioneze sistemul de măsurare, conform cerintelor 2.1.3.1 si 2.1.3.2 din NML 001-05 „Cerinte metrologice si tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal".

3.2.

Clase de exactitate si erori maxime tolerate

3.2.1.

Pentru debit, cantitate (masă sau volum) si energie termică conventională, erorile relative de măsurare trebuie să fie mai mici decât erorile maxime tolerate din tabelul 1.

 

Tabelul 1 - Erorile maxime tolerate ale sistemelor de măsurare

 

Clasele de exactitate a sistemului de măsurare

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Eroare maximă tolerată (%)

±0,3

±0,5

±1,0

±1,5

±2,0

±2,5

±3

±4

±5

 

3.2.2. Eroarea sistemului de măsurare poate fi:

- determinată experimental prin comparare cu instalatii de măsurare etaIon pentru masă, volum sau energie termică conventională;

- evaluată prin calculul incertitudinii de măsurare a sistemului, luând ca bază erorile de măsurare ale componentelor în conditii nominale de functionare.

3.3. Efecte admise ale perturbatiilor

3.3.1. Producătorul trebuie să precizeze conditiile de mediu electromagnetic în care este destinat să functioneze sistemul, conform cerintei 2.1.3.3 din NML 001-05 „Cerinte metrologice si tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal".

3.3.2. Efectul unei perturbatii electromagnetice corespunzătoare clasei de mediu electromagnetic specificate de producător, conform pct. 3.3.1, trebuie să fie astfel încât:

- variatia rezultatului măsurării nu depăseste valoarea variatiei critice definite la pct 3.3.3; sau

- indicatia rezultatului măsurării prezintă o variatie momentană ce nu poate fi interpretată, memorată sau transmisă ca rezultat al măsurării;

- variatia rezultatului măsurării este mai mare decât valoarea variatiei critice, caz în care sistemul de măsurare trebuie să permită contorizarea cantitătilor si/sau a energiei termice într-un registru pentru conditii de alarmă.

3.3.3. Valoarea variatiei critice este a cincea parte din eroarea maximă tolerată.

3.4. Durabilitate

3.4.1. Un sistem de măsurare care face obiectul prezentei norme trebuie să fie proiectat si realizat astfel încât, după efectuarea încercării de durabilitate corespunzătoare perioadei de timp estimate si specificate de producător, variatia erorilor componentelor comparativ cu rezultatul initial al măsurării să nu depăsească valoarea de 1/2 din eroarea maximă tolerată pentru fiecare componentă.

3.5. Adecvare

3.5.1. Sistemul de măsurare trebuie să afiseze alarmele corespunzătoare depăsirii limitelor tehnologice programate si a limitelor de algoritm. În cazul depăsirii limitelor de algoritm, contorizarea cantitătilor de fluid si energie termică conventională nu trebuie să fie posibilă sau eventual posibilă numai în registre separate de alarmă.

3.6. Cerinte privind întreruperea alimentării cu energie electrică

3.6.1. Un sistem de măsurare trebuie să fie echipat cu o sursă de alimentare cu energie electrică de urgentă care recuperează toate functiile de măsurare în timpul defectării dispozitivului principal de furnizare a energiei electrice sau să fie echipat cu mijloace de salvare si afisare a datelor existente.

3.7. Unităti de măsură

3.7.1. Cantitatea măsurată trebuie să fie afisată în litri (I sau L), metri cubi (m3), grame (g), kilograme (kg) sau tone (t).

3.7.2. Energia termică măsurată trebuie să fie afisată în jouli (J), kilojouli (kJ), megajouli (MJ), gigajouli (GJ) sau kilowattore (kWh).

3.8. Cerinte privind punerea în functiune

3.8.1. Calculatorul de debit si traductoarele asociate trebuie să prezinte compatibilitate în transmiterea datelor. În cazul în care un calculator de debit gestionează două sau mai multe sisteme de măsurare, componentele fiecărui sistem trebuie identificate atât „hard", cât si „soft".

Sistemele de măsurare pentru apă pot să nu fie echipate cu traductor de presiune dacă aceasta este mai mică de 20 bari.

3.8.2. Toate componentele sistemului care au functii de măsurare asociate cu mărimile de iesire trebuie să aibă aprobare de model pentru utilizarea ca părti componente ale sistemului.

3.8.3. Fabricantul sistemului trebuie să declare valorile următoarelor erori maxime tolerate: δc1, δc2, δp, δΔp, δt, δcp

Valorile erorilor δc1, δc2 trebuie să apartină următorului sir de valori: ±0,001 %, ±0,005 %, ±0,01 %, ±0,05%, ±0,1%, ±0,2%, ±0,3%, ±0,5%, ±1%.

3.8.4. Fabricantul sistemului trebuie să declare valorile tuturor limitelor domeniilor de măsurare prezentate la pct. 3.1.1, 3.1.2 si 3.1.3.

3.8.5. Egalitătile si inegalitătile de la pct. 3.1.2.5 trebuie respectate.

3.8.6. Domeniile de debit si putere termică conventională declarate trebuie să fie identice sau incluse în domeniile de măsurare definite la pct. 3.1.3.

3.8.7. Calculatorul de debit nu trebuie să înregistreze cantitate de fluid si energie termică conventională atunci când nu există debit de fluid prin sistem.

3.8.8. Calculatorul de debit nu trebuie să înregistreze cantitate de fluid si energie termică conventională atunci când:

p ps - pentru aburi supraîncălziti;

psps pentru apă.

3.8.9. Configuratia fiecărui sistem trebuie să fie în conformitate cu configuratia modelului aprobat.

3.8.10. Fiecare sistem trebuie însotit de o fisă tehnică care trebuie să contină cel putin următoarele informatii:

- tipul si numărul de serie ale fiecărei componente a sistemului;

- factori de corectie/calibrare obtinuti la verificarea componentelor si setati în calculatorul de debit (se notează valorile obtinute la verificare înainte si după calibrare);

- configurarea calculatorului de debit (conditii de bază, compozitie gaz, normativ factor de compresibilitate gaz, limite intrări analogice sau digitale, adrese traductoare, număr de sisteme gestionate, tip senzor de temperatură).

3.9. Cerinte privind algoritmii de calcul

3.9.1. Pentru calculul densitătii, entalpiei si curbei de saturatie a apei si aburului normativul de referintă este IAPWS IF-97.

3.9.2. Pentru calculul densitătii gazului natural se va utiliza unul dintre normativele de compresibilitate specifice.

3.9.3. Pentru calculul puterii calorifice a gazului natural normativul de referintă este ISO 6976:1995.

 4. Cerinte metrologice si tehnice specifice sistemelor de măsurare echipate cu traductor primar tip diafragmă

4.1. Diafragma de măsurare trebuie să aibă aprobare de model pentru utilizarea ca parte componentă a sistemului. Diafragma si tronsonul de măsurare trebuie să corespundă prescriptiilor normativului de referintă declarat de producător (în vigoare la data punerii în functiune a sistemului).

4.2. Valoarea presiunii diferentiale nu trebuie să depăsească 100 kPa.

4.3. Descriere si formule

Curgerea fluidului prin elementul de strangulare creează o diferentă de presiune Ap, iar debitul masic este dat de formula:

 

Qm = α ε1 π d2/4 (2 πΔp ρ1)0,5 = C(1 - β4)-05 ε1 π d2/4 (2 Δp ρ1) 0,5  (1)

 

Coeficientul de descărcare C se determină prin calcule iterative; algoritmul de calcul trebuie să corespundă prescriptiilor normativului de referintă declarat de producător (în vigoare la data punerii în functiune a sistemului).

Debitul volumic este dat de formula:

 

Qv = Qm/ ρ1  (2)

 

Puterea termică conventională (pentru apă sau abur) este dată de formula: Pt = Qmh (3)

Pentru calculul densitătii ρ1 si entalpiei h normativul de referintă este IAPWS IF-97. Cantitatea (masa sau volumul) si energia termică conventională se calculează prin integrarea în timp a debitelor si, respectiv, a puterii termice conventionale.

Pentru gaze naturale densitatea este calculată cu unul dintre normativele specifice pentru factorul de compresibilitate. Puterea calorifică poate fi pentru calculatorul de debit fie o valoare de intrare (setată sau dată de un cromatograf extern sistemului), fie o valoare calculată pe baza compozitiei complete a gazului; normativul de referintă pentru calculul puterii calorifice este ISO 6976:1995. Debitul volumic pentru conditiile de bază este calculat cu formula:

 

Qvb = Qv ρl/ ρb = Qm/Pb (4)

 

Calculul incertitudinii debitului masic δQm se efectuează conform normativului de referintă pentru debit si incertitudine declarat de producător (în vigoare la data punerii în functiune a sistemului).

Mărimile de iesire principale sunt:

- volum - pentru gaze si apă;

- masă sau masă si energie termică - pentru apă si abur.

5. Cerinte metrologice si tehnice specifice subansamblurilor sistemului de măsurare care fac obiectul unor evaluări separate

În completarea cerintelor metrologice si tehnice aplicabile, prevăzute la cap. 3 si 4, părtilor componente care sunt încercate sau verificate separat li se aplică următoarele cerinte:

5.1. Cerinte specifice traductorului de debit

 

Tabelul 2 - Erorile relative maxime tolerate ale traductorului de debit

 

 

Clasele de exactitate ale sistemului de măsurare

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Eroarea maximă tolerată (%)

+0,2

±0,3

±0,6

±1,0

±0,7

±1,5

±2

±2,7

±3

 

5.2. Cerinte specifice calculatorului de debit

5.2.1. Erorile maxime tolerate, pozitive sau negative, pentru indicatiile cantitătilor de fluid, aplicabile calculelor, sunt egale cu o cincime din eroarea maximă tolerată din tabelul 1.

5.2.2. Eroarea maximă tolerată, pozitivă sau negativă, pentru calculul fiecărei mărimi caracteristice fluidului este egală cu două cincimi din valorile corespunzătoare prevăzute la pct. 5.3.1, 5.3.2 si 5.3.3.

5.3. Cerinte specifice mijloacelor de măsurare asociate 5.3.1. Cerinte specifice traductoarelor de temperatură

Traductoarele de temperatură trebuie să aibă o exactitate cel putin la fel de bună ca valorile prevăzute în tabelul 3, care se aplică temperaturii afisate de calculatorul de debit.

 

Tabelul 3 - Erorile maxime tolerate pentru măsurarea temperaturii

Clasele de exactitate ale sistemului de măsurare

1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Eroarea maximă tolerată (%)

±0,2°C

±0,3°C

±0,5°C

±1,0°C

±1,5°C

 

5.3.2. Cerinte specifice traductoarelor de presiune

Traductoarele de presiune trebuie să aibă o exactitate cel putin la fel de bună ca valorile prevăzute în tabelul 4, care se aplică presiunii afisate de calculatorul de debit.

 

Tabelul 4 - Erorile relative maxime tolerate pentru măsurarea presiunii

 

Clasele de exactitate ale sistemului de măsurare

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Eroarea maximă tolerată (%)

±0,1

±0,15

±0,3

±0,5

±0,7

±0,8

±1

±1.3

±1,5

 

5.3.3. Cerinte specifice traductoarelor de densitate

Traductoarele de densitate trebuie să aibă o exactitate cel putin la fel de bună ca valorile prevăzute în tabelul 5, care se aplică valorii densitătii afisate de calculatorul de debit.

 

Tabelul 5 - Erorile maxime tolerate pentru măsurarea densitătii

 

Clasele de exactitate ale sistemului de măsurare

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Eroarea maximă tolerată (%)

±0,1

±0,15

±0,3

±0,5

±0,7

±0,8

±1

±1,3

±1,5

 

6. Cerinte metrologice si tehnice specifice sistemelor de măsurare a cantitătilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber

6.1. Producătorul sistemului trebuie să declare domeniul de debit, erorile maxime tolerate ale sistemului (sub forma uneia dintre valorile ± 3% sau ± 5%), precum si erorile maxime tolerate impuse părtilor componente (traductoare de nivel, traductoare de viteză, traductoare de deplasare, canal de măsurare, calculator de debit), în concordantă cu erorile maxime tolerate ale sistemului, declarate.

6.2. La alegerea amplasamentului si a tipului de canal sau conductă cu nivel liber se vor lua în considerare domeniul de debit declarat, exactitatea impusă, sarcina disponibilă si continutul de sedimente din apă.

6.3. Erorile de măsurare ale sistemului trebuie să fie mai mici decât erorile maxime tolerate declarate de producător.

7. Cerinte metrologice si tehnice specifice traductoarelor de nivel din compunerea sistemelor de măsurare a cantitătilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber

7.1. Traductoarele de nivel trebuie să îndeplinească cerintele metrologice si tehnice prevăzute în NML 015-05 „Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor", în conditiile respectării erorilor maxime tolerate declarate de producător.

8. Cerinte metrologice si tehnice specifice traductoarelor de viteză din compunerea sistemelor de măsurare a cantitătilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber

8.1. Erorile de măsurare ale traductoarelor de viteză pentru stavile trebuie să fie mai mici decât erorile maxime tolerate declarate de producător.

9. Cerinte metrologice si tehnice specifice traductoarelor de deplasare din compunerea sistemelor de măsurare a cantitătilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber

9.1. Erorile de măsurare ale traductoarelor de deplasare pentru stavile trebuie să fie mai mici decât erorile maxime tolerate declarate de producător, fără să depăsească valoarea de ± 3 mm.

10. Cerinte metrologice si tehnice specifice canalelor de măsurare din compunerea sistemelor de măsurare a cantitătilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber

10.1. Erorile de măsurare ale canalelor de măsurare trebuie să fie mai mici decât erorile maxime tolerate declarate de producător.

11. Cerinte metrologice si tehnice specifice calculatoarelor de debit din compunerea sistemelor de măsurare a cantitătilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber

11.1. Erorile de măsurare ale calculatoarelor de debit trebuie să fie mai mici decât erorile maxime tolerate declarate de producător.

12. Atestarea legalitătii

12.1. Atestarea legalitătii sistemelor de măsurare, respectiv a subansamblurilor componente ale sistemelor de măsurare, se realizează numai după demonstrarea conformitătii acestora cu cerintele metrologice si tehnice prevăzute în tabelele 6-16.

12.2. Atestarea legalitătii se realizează prin aplicarea marcajelor metrologice si eliberarea unor documente specifice (certificate de aprobare de model, buletine de verificare).

 

Tabelul 6 - Cerinte metrologice si tehnice aplicabile sistemelor de măsurare, cu exceptia sistemelor de măsurare a cantitătilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber

 

Nr. crt.

 

 

Cerinta metrologică sau tehnică

 

 

Punctul din norma de metrologie legală

 

 

Modalităti de control

Aprobare de model

 

Verificare metrologică

initială

periodică

1.

Adecvare

2.7/NML 001-05 3.5/NML 018-07

X

X

X

2.

Protectie împotriva interventiilor neautorizate si degradării informatiei

2.8/NML 001-05 3.6/NML 018-07

X

X

X

3.

Informatii furnizate de mijlocul de măsurare si informatii însotitoare

2.9/NML 001-05 3.1/NML 018-07 3.3.1/NML 018-07 3.4/NML 018-07

X

X

X

4.

Indicarea rezultatului măsurării

2.10/NML 001-05

X

 

 

5.

Cerinte privind punerea în functiune

3.8/NML 018-07

X

 

 

6.

Erori în conditii nominale de functionare, fără perturbatii

3.2/NML 018-07

X1)

X1

X

7.

Efectul conditiilor de mediu electromagnetic

3.3/NML 018-07

X2)

 

 

8.

Durabilitate

3.4/NML 018-07

X

 

 

9.

Unităti de măsură

3.7/NML 018-07

X

X

X

10.

Conditii de instalare

4.1/NML 018-07

X

X

 


1) La sistemele cu traductor primar tip diafragmă de măsurare se va estima incertitudinea globală la aprobarea de model si la verificarea initială. La verificările periodice se va efectua verificarea componentelor; eroarea fiecărei componente trebuie să fie în limitele erorilor maxime tolerate specificate fn certificatul aprobării de model al sistemului de măsurare.

2) Evaluările se efectuează numai la subansamblurile echipate cu dispozitive electrice sau electronice.

 

Tabelul 7 - Cerinte metrologice si tehnice aplicabile traductoarelor de debit din componenta sistemelor de măsurare, cu exceptia sistemelor de măsurare a cantitătilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber

 

Nr. crt.

 

 

Cerinta metrologică sau tehnică

 

 

Punctul din norma de metrologie legală

 

 

Modalităti de control

Aprobare de model

 

Verificare metrologică

initială

periodică

1.

Adecvare

2.7/NML 001-05 3.5/NML 018-07

X

X

X

2.

Protectie împotriva interventiilor neautorizate si degradării informatiei

2.8/NML 001-05 3.6/NML 018-07

X

X

X

3.

Informatii furnizate de mijlocul de măsurare si informatii însotitoare

2.9/NML 001-05 3.1/NML 018-07 3.3.1/NML 018-07 3.4/NML 018-07

X

X

X

4.

Posibilitatea evaluării conformitătii

2.12/NML 001-05

X

 

 

5.

Erori în conditii nominale de functionare, fără perturbatii

5.1/NML 018-07

X

X

X

6.

Erori în conditii de mediu electromagnetic

3.3/NML 018-07

x1>

 

 

7.

Durabilitate

3.4/NML 018-07

X

 

 

8.

Unităti de măsură

3.7/NML 018-07

X

X

X

 

1) Evaluările se efectuează numai la traductoarele de debit echipate cu dispozitive electrice sau electronice.

 

Tabelul 8 - Cerinte metrologice si tehnice aplicabile calculatoarelor din componenta sistemelor de măsurare, cu exceptia sistemelor de măsurare a cantitătilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber

 

Nr. crt.

 

 

Cerinta metrologică sau tehnică

 

 

Punctul din norma de metrologie legală

 

Modalităti de control

Aprobare de model

Verificare metrologică

initială

periodică

1.

Adecvare

2.7/NML 001-05 3.5/NML 018-07

X

X

X

2.

Protectie împotriva interventiilor neautorizate si degradării informatiei

2.8/NML 001-05 3.6/NML 018-07

X

X

X

3.

Informatii furnizate de mijlocul de măsurare si informatii însotitoare

2.9/NML 001-05 3.1/NML 018-07 3.3.1/NML 018-07 3.4/NML 018-07

X

X

X

4.

Indicarea rezultatului măsurării

2.10/NML 001-05

X

 

 

5.

Erori în conditii nominale de functionare, fără perturbatii

5.2/NML 018-07

X

X

X

6.

Erori în conditii de mediu electromagnetic

3.3/NML 018-07

X

 

 

7.

Durabilitate

3.4/NML 018-07

X

 

 

8.

Unităti de măsură

3.7/NML 018-07

X

X

X

 

Tabelul 9 - Cerinte metrologice si tehnice aplicabile traductoarelor de temperatură din componenta sistemelor de măsurare, cu exceptia sistemelor de măsurare a cantitătilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber

 

Nr. crt.

 

 

Cerinta metrologică sau tehnică

 

 

Punctul din norma de metrologie legală

 

Modalităti de control

Aprobare de model

Verificare metrologică

initială

periodică

1.

Adecvare

2.7/NML 001-05 3.5/NML 018-07

X

X

X

2.

Protectie împotriva interventiilor neautorizate si degradării informatiei

2.8/NML 001-05 3.6/NML 018-07

X

X

X

3.

Informatii furnizate de mijlocul de măsurare si informatii însotitoare

2.9/NML 001-05 3.1/NML 018-07 3.3.1/NML 018-07 3.4/NML 018-07

X

X

X

4.

Erori în conditii nominale de functionare, fără perturbatii

5.3.1/NML 018-07

X

X

X

5.

Erori în conditii de mediu electromagnetic

3.3/NML 018-07

X1

 

 

6.

Durabilitate

3.4/NML 018-07

X

 

 

1) Evaluările se efectuează numai la traductoarete echipate cu dispozitive electrice sau electronice.

 

Tabelul 10 - Cerinte metrologice si tehnice aplicabile traductoareior de presiune din componenta sistemelor de măsurare, cu exceptia sistemelor de măsurare a cantitătilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber

 

Nr. crt.

 

 

Cerinta metrologică sau tehnică

 

 

Punctul din norma de metrologie legală

 

Modalităti de control

Aprobare de model

Verificare metrologică

initială

periodică

1.

Adecvare

2.7/NML 001-05 3.5/NML 018-07

X

X

X

2.

Protectie împotriva interventiilor neautorizate si degradării informatiei

2.8/NML 001-05 3.6/NML 018-07

X

X

X

3.

Informatii furnizate de mijlocul de măsurare si informatii însotitoare

2.9/NML 001-05 3.1/NML 018-07 3.3.1/NML 018-07 3.4/NML 018-07

X

X

X

4.

Erori în conditii nominale de functionare, fără perturbatii

5.3.2/NML 018-07

X

X

X

5.

Erori în conditii de mediu electromagnetic

3.3/NML 018-07

X1

 

 

6.

Durabilitate

3.4/NML 018-07

X

 

 

 

Tabelul 11 - Cerinte metrologice si tehnice aplicabile traductoareior de densitate din componenta sistemelor de măsurare, cu exceptia sistemelor de măsurare a cantitătilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber

 

Nr. crt.

 

 

Cerinta metrologică sau tehnică

Punctul din norma de metrologie legală

 

Modalităti de control

Aprobare de model

Verificare metrologică

initială

periodică

1.

Adecvare

2.7/NML 001-05 3.5/NML 018-07

X

X

X

2.

Protectie împotriva interventiilor neautorizate si degradării informatiei

2.8/NML 001-05 3.6/NML 018-07

X

X

X

3.

Informatii furnizate de mijlocul de măsurare si informatii însotitoare

2.9/NML 001-05 3.1/NML 0018-07 3.3.1/NML 018-07 3.4.1/NML 018-07

X

X

X

4.

Erori în conditii nominale de functionare, fără perturbatii

5.3.3/NML 018-07

X

X

X

5.

Erori în conditii de mediu electromagnetic

3.3/NML 018-07

X1

 

 

6.

Durabilitate

3.4/NML 018-07

X

 

 

1) Evaluările se efectuează numai la traductoarele echipate cu dispozitive electrice sau electronice.

 

Tabelul 12 - Cerinte metrologice si tehnice aplicabile sistemelor de măsurare a cantitătilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber

 

Nr. crt.

 

 

Cerinta metrologică sau tehnică

Punctul din norma de metrologie legală

 

Modalităti de control

Aprobare de model

Verificare metrologică

initială

periodică

1.

Adecvare

2.7/NML 001-05 6.2/NML 018-07

X

X

X

2.

Protectie împotriva interventiilor neautorizate si degradării informatiei

2.8/NML 001-05

X

X

X

3.

Informatii furnizate de mijlocul de măsurare si informatii însotitoare

2.9/NML 001-05 6.1/NML 018-07

X

X

X

4.

Erori de măsurare

6.3/NML 018-07

X

X

X

 

Tabelul 13 - Cerinte metrologice si tehnice aplicabile traductoareior de viteză din compunerea sistemelor de măsurare a cantitătilor de apă

în sisteme de curgere cu nivel liber

 

Nr. crt.

 

 

Cerinta metrologică sau tehnică

 

 

Punctul din norma de metrologie legală

 

 

Modalităti de control

Aprobare de model

Verificare metrologică

initială

periodică

1.

Adecvare

2.7/NML 001-05

X

X

X

2.

Protectie împotriva interventiilor neautorizate si degradării informatiei

2.8/NML 001-05

X

X

X

3.

Informatii furnizate de mijlocul de măsurare si informatii însotitoare

2.9/NML 001-05 6.1/NML 018-07

X

X

X

4.

Erori de măsurare

8.1/NML 018-07

X

X

X

 

Tabelul 14 - Cerinte metrologice si tehnice aplicabile traductoareior de deplasare din compunerea sistemelor de măsurare a cantitătilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber

 

Nr. crt.

 

 

Cerinta metrologică sau tehnică

 

 

Punctul din norma de metrologie legală

Modalităti de control

Aprobare de model

Verificare metrologică

initială

periodică

1.

Adecvare

2.7/NML 001-05

X

X

X

2.

Protectie împotriva interventiilor neautorizate si degradării informatiei

2.8/NML 001-05

X

X

X

3.

Informatii furnizate de mijlocul de măsurare si informatii însotitoare

2.9/NML 001-05 6.1/NML 018-07

X

X

X

4.

Erori de măsurare

9.1/NML 018-07

X

X

X

 

Tabelul 15 - Cerinte metrologice si tehnice aplicabile canalelor de măsurare din compunerea sistemelor de măsurare a cantitătilor de apă

în sisteme de curgere cu nivel liber

 

Nr. crt.

 

 

Cerinta metrologică sau tehnică

 

 

Punctul din norma de metrologie legală

 

Modalităti de control

Aprobare de model

Verificare metrologică

initială

periodică

1.

Adecvare

2.7/NML 001-05

X

X

X

2.

Protectie împotriva interventiilor neautorizate si degradării informatiei

2.8/NML 001-05

X

X

X

3.

Informatii furnizate de mijlocul de măsurare si informatii însotitoare

2.9/NML 001-05 6.1/NML 018-07

X

X

X

4.

Erori de măsurare

10.1/NML 018-07

X

X

X

 

Tabelul 16 - Cerinte metrologice si tehnice aplicabile calculatoarelor de debit din compunerea sistemelor de măsurare a cantitătilor de apă în sisteme de curgere cu nivel liber

 

Nr. crt.

 

Cerinta metrologică sau tehnică

 

Punctul din norma de metrologie legală

 

Modalităti de control

Aprobare de model

Verificare metrologică

initială

periodică

1.

Adecvare

2.7/NML 001-05

X

X

X

2.

Protectie împotriva interventiilor neautorizate si degradării informatiei

2.8/NML 001-05

X

X

X

3.

Informatii furnizate de mijlocul de măsurare si informatii însotitoare

2.9/NML 001-05 6.1/NML 018-07

X

X

X

4.

Erori de măsurare

11.1/NML 018-07

X

X

X

 

Tabelul 17 - Simboluri utilizate în textul normei

 

Simbolul

Semnificatia simbolului

Unitatea de măsură

t

temperatura fluidului (indici: 1 - amonte diafragmă; 2 - aval diafragmă)

°C

T

temperatura absolută a fluidului

K

P

presiunea statică

MPa

Δp

presiunea diferentială

kPa

P

densitatea fluidului (indici: 1 - amonte diafragmă; 2 - aval diafragmă)

kg/m3

h

entalpia specifică (indici: 1 - amonte diafragmă; 2 - aval diafragmă)

kJ/kg

PL

presiune limită

MPa

Ps

presiune de saturatie

MPa

Qm

debit masic

kg/s