MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 280         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 aprilie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

22. - Hotărâre privind demisia directorului Serviciului de Informatii Externe

 

23. - Hotărâre privind demisia domnului Mihai Constantin Seitan din functia de presedinte al Consiliului Economic si Social

 

25. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

26. - Hotărâre pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor

 

27. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2005 privind alegerea membrilor Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului de Informatii Externe si a biroului acesteia

 

28. - Hotărâre privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

19. - Hotărâre privind numirea a 3 membri ai Adunării reprezentantilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 257 din 20 martie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

Decizia nr. 258 din 20 martie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi

 

Decizia nr. 279 din 22 martie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de

proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si ale art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

352. - Hotărâre privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri aflate în proprietatea privată a statului din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în administrarea Ministerului Apărării

 

370. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora, si pentru modificarea art. 21 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor

 

376. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Mănăstirea Antim, Bucuresti, din cadrul Patriarhiei Române

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

92. - Decizie privind numirea doamnei Mihăilescu Maria în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

168. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune si televiziune sau de către orice persoane furnizori ai serviciilor de muzică on-line

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia directorului Serviciului de Informatii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. h) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Parlamentul României ia act de cererea de demisie a domnului Claudiu Săftoiu din functia de director al Serviciului de Informatii Externe si declară vacantă această functie.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 24 aprilie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 aprilie 2007.

Nr. 22.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia domnului Mihai Constantin Seitan din functia de presedinte al Consiliului Economic si Social

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se ia act de cererea de demisie a domnului Mihai Constantin Seitan din functia de presedinte al Consiliului Economic si Social, validat în această functie prin Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2005.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 24 aprilie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 aprilie 2007.

Nr. 23.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă următoarele modificări în componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului nr. 4/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2005, cu modificările ulterioare:

1. Domnul senator Berceanu Radu Mircea, membru al Grupului parlamentar al P.D., o înlocuieste, în calitate de membru titular, pe doamna senator Cazacu Cornelia.

2. Doamna senator Cazacu Cornelia, membră a Grupului parlamentar al P.D., îl înlocuieste, în calitate de membru supleant, pe domnul senator David Gheorghe.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 24 aprilie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 aprilie 2007.

Nr. 25.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor

 

În temeiul art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, al art. 1 pct. 26 si al art. 86 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere solicitarea unui grup de senatori si deputati,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se constituie o comisie comună parlamentară de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor.

(2) Componenta nominală a Comisiei comune parlamentare de anchetă prevăzute la alin. (1) este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Raportul Comisiei comune parlamentare de anchetă prevăzute la art. 1 alin. (1) va fi depus până la data de 14 mai 2007.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 24 aprilie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 aprilie 2007.

Nr. 26.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

nominală a Comisiei comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Ion Vasile - senator

P.S.D.

2.

Georgescu Radu Cristian - senator

P.S.D.

3.

Nitulescu Teodor - deputat

P.S.D.

4.

Iordache Florin - deputat

P.S.D.

5.

Tudose Mihai - deputat

P.S.D.

6.

Iluscă Daniel - senator

P.N.L

7.

Calimente Mihăită - deputat

P.N.L

8.

Gheorghiof Titu Nicolae - deputat

P.N.L.

9.

Petrescu llie - senator

P.R.M.

10.

Buzea Cristian Ionescu - deputat

P.R.M.

11.

Rădulescu Cristache - senator

P.D.

12.

Cancheu Costică - deputat

P.D.

13.

Verestdy Attila - senator

U.D.M.R.

14.

Faina Constantin - deputat

P.C.

15.

Ibram Iusein - deputat

minorităti nationale

 

BIROUL

Comisiei comune parlamentare de anchetă care să verifice informatiile furnizate cu privire la interceptarea comunicatiilor

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia

Grupul parlamentar

1.

Georgescu Radu Cristian

Presedinte

P.S.D.

2.

Gheorghiof Titu Nicolae

Vicepresedinte

P.N.L

3.

Petrescu llie

secretar

P.R.M.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 2672005 privind alegerea membrilor Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului de Informatii Externe si a biroului acesteia

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se alege domnul senator Diaconescu Cristian, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., în calitate de membru al Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitătii Serviciului de Informatii Externe, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Maior George Cristian.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 24 aprilie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 aprilie 2007.

Nr. 27.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării

 

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnii Dragos Tiberiu Nită si Istvan Haller se numesc în functia de membru al Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării, pentru un mandat de 5 ani.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 24 aprilie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 aprilie 2007.

Nr. 28.

 

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind numirea a 3 membri ai Adunării reprezentantilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

În temeiul prevederilor art. 272 alin. (1) si ale art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnii Mircea Niculae Penescu, Ion Burnei si luliu Ioan Furo sunt numiti în calitatea de membru al Adunării reprezentantilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 24 aprilie 2007.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 24 aprilie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 24 aprilie 2007. Nr. 19.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 257

din 20 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, exceptie ridicată de Cristina Maria Constantinescu în Dosarul nr. 57/325/2006 al Judecătoriei Timisoara.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin avocat, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Având cuvântul, reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 341/2004, reiterând argumentele expuse în fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 28 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 57/325/2006, Judecătoria Timisoara a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, exceptie ridicată de Cristina Maria Constantinescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate încalcă următoarele prevederi constitutionale: art. 15 alin. (2), deoarece, „prin interdictia de înstrăinare timp de 10 ani, norma retroactivează, ea aplicându-se si persoanelor beneficiare ale Legii nr. 42/1990", art. 44 alin. (2), întrucât „persoanele care au primit un teren, în aplicarea Legii nr. 42/1990, dar după intrarea în vigoare a Legii nr. 341/2004, nu au voie să înstrăineze acel teren pe o perioadă de 10 ani", art. 21, deoarece „reclamanta-pârâtă nu se poate adresa justitiei mai devreme de 10 ani" si art. 16 alin. (1), deoarece „realizează o discriminare între persoanele beneficiare ale Legii nr. 42/1990 si persoanele beneficiare ale Legii nr. 341/2004". Se arată totodată că Legea nr. 341/2004 nu îndeplineste „conditiile de accesibilitate si previzibilitate", deoarece „nu specifică, în mod clar, un anumit moment de la care se aplică".

Judecătoria Timisoara apreciază că dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 341/2004 sunt conforme prevederilor constitutionale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia este neîntemeiată, deoarece stabilirea unor reguli privind circulatia juridică a terenurilor nu are semnificatia unei încălcări a dispozitiilor constitutionale privind neretfoactivitatea legii, egalitatea în drepturi si garantarea proprietătii private.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind fn deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate în motivarea exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2),ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, potrivit cărora: „(1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum si la art. 4 alin. (1) beneficiază, pe lângă indemnizatia calculată conform prevederilor art. 4, si de următoarele drepturi:[...]

g) atribuirea, în limita posibilitătilor, în proprietate si cu clauză de neînstrăinare timp de 10 ani de la data dobândirii, a 10.000 m2 de teren în extravilan si 500 m2 de teren în intravilan - acesta din urmă pentru destinatia de locuintă, dacă nu a avut sau nu are în proprietate un alt spatiu locativ".

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile de lege criticate sunt în neconcordantă cu prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii civile, art. 44 alin. (2) privind dreptul de proprietate privată, art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 16 alin. (1), referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea principiului neretroactivitătii legii prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constitutie, Curtea constată că textul de lege dedus controlului nu contine, în sine, nicio prevedere cu caracter retroactiv, acesta urmând a-si găsi aplicarea exclusiv de la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004.

Referitor la sustinerea că dispozitiile legale în cauză ar încălca prevederile art. 44 alin. (2) din Constitutie privind garantarea dreptului de proprietate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Textul de lege reprezintă o concretizare a dispozitiilor art. 44 alin. (1) teza a doua, conform cărora continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, o astfel de limită fiind cea stabilită prin norma legală a cărei constitutionalitate este pusă în discutie.

Curtea constată că prin dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 341/2004 a fost reglementat un caz de scoatere temporară din circuitul civil a terenurilor cu care au fost împroprietăriti cetătenii apartinând unei categorii sociale, asa cum aceasta a fost definită prin lege, iar nu un caz de îngrădire a liberului acces la justitie. De altfel, este de observat că exceptia de neconstitutionalitate nu a fost invocată de beneficiarul dreptului de proprietate grevat în modalitatea arătată, ci de reclamanta-pârâtă, care, tocmai în baza liberului acces la justitie, a formulat actiunea în cauza dedusă judecătii.

Cu privire la încălcarea principiului egalitătii în fata legii, consacrat constitutional de prevederile art. 16 alin. (1), Curtea constată că dispozitiile legale criticate referitoare la atribuirea, în limita posibilitătilor, în proprietate si cu clauză de neînstrăinare, timp de 10 ani de la data dobândirii, a unor suprafete de teren nu aduc atingere principiului egalitătii cetătenilor în fata legii, întrucât se aplică tuturor persoanelor aflate în situatia reglementată de ipoteza normei juridice, fără a institui privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, exceptie ridicată de Cristina Maria Constantinescu în Dosarul nr. 57/325/2006 al Judecătoriei Timisoara.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 martie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 258

din 20 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. I pct. 56 din Legea hr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, exceptie ridicată de Felicia Crisan în Dosarul nr. 9.841/300/2006 (nr. vechi 12.971/2005) al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei, precum si partea Vasile Nită. Se constată lipsa celeilalte părti. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei, desi arată că are cunostintă de continutul Deciziei nr. 62 din 18 ianuarie 2007 prin care a fost admisă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006, partea referitoare la abrogarea art. 205, 206 si 207 din Codul penal, solicită admiterea acesteia asa cum a fost formulată. Depune, de asemenea, concluzii scrise.

Partea Vasile Nită solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că a fost ridicată în scop de tergiversare a judecării cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 27 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 9.841/300/2005 (nr. vechi 12.971/2005), Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, exceptie ridicată de Felicia Crisan în dosarul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (5) referitoare la statul român ca stat de drept, în care respectarea Constitutiei si a legilor este obligatorie, art. 4 alin. (2) referitoare la egalitatea între cetătenii României, art. 20 referitoare la Tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1) si (2) referitoare la liberul acces la justitie, precum si ale art. 14 referitoare la Interzicerea discriminării din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, art. 7 referitoare la egalitatea cetătenilor din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si art. 1 si 20 din Carta drepturilor fundamentale adoptată de CE. În reuniunea din 7 decembrie 2000, potrivit cărora „Demnitatea umană este inviolabilă. Trebuie respectată si protejată" si „ Toate persoanele sunt egale în fata legii".

Astfel, prin dezincriminarea faptelor de insultă si calomnie, legiuitorul a eliminat instrumentele necesare implementării dispozitiilor referitoare la garantarea demnitătii omului. Totodată, prin scoaterea acestor fapte din sfera ilicitului penal, se îngrădeste liberul acces la justitie, întrucât numai persoanele care dispun de mijloacele materiale necesare plătii taxei de timbru se pot adresa judecătorului pentru a-si apăra, pe cale civilă, demnitatea si onoarea. În acest fel se produce si o discriminare pe criterii de avere.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile constitutionale invocate stabilesc cu valoare de principiu protejarea si garantarea drepturilor si libertătilor cetătenilor, fără să impună însă, ca metodă de protectie, prevederea în legea penală.

De asemenea, sumele plătite cu titlu de taxe judiciare reprezintă, de fapt, contravaloarea serviciilor prestate justitiabilului, fiind suportată în final de partea care cade în pretentii si, prin urmare, nu echivalează cu încălcarea liberului acces la justitie.

În sfârsit, în opinia instantei, Curtea Constitutională a României nu are competenta de a cenzura dispozitiile din dreptul intern prin raportare la reglementări internationale, controlul acesteia vizând doar conformitatea legilor si ordonantelor Guvernului cu Legea fundamentală.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporuiui consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece prin Decizia nr. 62/2007 Curtea Constitutională a admis o exceptie de neconstitutionalitate ce a avut acelasi obiect.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2006, care au următorul continut: .Articolele 205, 206, 207 si 2361 se abrogă."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, ulterior sesizării sale prin încheierea din 27 octombrie 2006, prin Decizia nr. 62, pronuntată în sedinta publică din data de 18 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 104 din 12 februarie 2007, a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006, partea referitoare la abrogarea art. 205, 206 si 207 din Codul penal. Or, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară [...]". Prin urmare, partea din textul legal criticat care a constituit obiectul exceptiei anterioare de admitere a devenit inadmisibilă.

Cât priveste partea referitoare la abrogarea art. 2361 din Codul penal - Defăimarea tării sau a natiunii - Curtea constată că obiectul litigiului dedus instantei de judecată vizează fapte ca insulta, calomnia si proba veritătii referitoare la acestea. Or, dispozitiile ari. 2361 din Codul penal nu au niciun fel de legătură cu solutionarea cauzei. Asa fiind, având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor [...] privind neconstitutionalitatea unei legi [...], care are legătură cu solutionarea cauzei [...]", coroborate cu cele ale alin. (6) al aceluiasi articol, Curtea constată că exceptia este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge ca devenită inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, partea referitoare la abrogarea art. 205, 206 si 207 din Codul penal, exceptie ridicată de Felicia Crisan în Dosarul nr. 9.841/300/2006 (nr. vechi 12.971/2005) al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

2. Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, partea referitoare la abrogarea art. 2361 din Codul penal, exceptie ridicată în acelasi dosar de acelasi autor.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 martie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 279

din 22 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere,

solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si ale art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Irina Loredana Gulie - maqistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, ale art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 si art. I pct. 3 cuprins în titlul VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Lucian Dan Eugen

Grancea Nanoveanu în Dosarul nr. 4.509/87/2006 al Tribunalului Teleorman - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 17 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 4.509/87/2006, Tribunalul Teleorman - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, ale art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 si art. I pct. 3 cuprins în titlul VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente. Exceptia a fost ridicată de Lucian Dan Eugen Grancea Nanoveanu într-o cauză având ca obiect judecarea plângerii formulate împotriva hotărârii Comisiei judetene Teleorman pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, prin care s-a respins cererea de reconstituire a dreptului de proprietate al autorului exceptiei, aflată în faza de recurs.

În motivarea exceptiei se arată că prevederile legale criticate, potrivit cărora reconstituirea dreptului de proprietate privată se face în limita a 50 de hectare de familie si pentru fiecare proprietar deposedat, sunt neconstitutionale si în contradictie cu caracterul reparatoriu al actelor normative din domeniul proprietătii, emise în scopul reparării abuzurilor săvârsite de stat în perioada regimului comunist. Se mai arată că mostenitorii care au fost repusi în termen de Legea nr. 247/2005 pentru reconstituirea dreptului de proprietate nu pot beneficia de restituirea integrală a proprietătii autorilor lor, datorită limitării reconstituirii dreptului de proprietate la 50 de hectare pentru fiecare proprietar deposedat, în situatia în care acestea au fost deja retrocedate celorlalti mostenitori care au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în temeiul legilor reparatorii anterioare.

Tribunalul Teleorman - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, arătând că, în privinta măsurilor reparatorii instituite prin legislatia din domeniul fondului funciar si forestier, competenta de legiferare îi apartine în exclusivitate Parlamentului, în temeiul art. 61 alin. (1) din Constitutie.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constitutionale. În acest sens, arată că textul de lege criticat nu contine nicio discriminare în raport de criteriul egalitătii în drepturi si se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei juridice. În ceea ce priveste încălcarea dreptului de proprietate, se arată că limitarea suprafetelor asupra cărora se reconstituie dreptul de proprietate reprezintă o optiune a legiuitorului, iar nu o problemă de constitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul acesteia îl constituie art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, ale art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, si art. I pct. 3 cuprins în titlul VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.

Se constată că art. I pct. 3 cuprins în titlul VI din Legea nr. 247/2005 priveste modificarea art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, astfel încât obiectul exceptiei îl constituie art. 3 din Legea nr. 1/2000, modificat prin Legea nr. 247/2005, prin Legea nr. 400/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 9 iulie 2002, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 29 iunie 2001, precum si art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, modificat prin Legea nr. 218/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 26 noiembrie 1998.

Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 3 din Legea nr. 1/2000: „(1) Pentru aplicarea prezentei legi comisia locală dispune de totalitatea terenurilor proprietate privată a unitătii administrativ-teritoriale respective.

(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se face pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusă în cooperativa agricolă de productie sau preluată prin legi speciale ori în orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.

(3) In cazul în care în localitate nu există suprafete de teren agricol, pentru a satisface integral cererile, în conditiile prevăzute la alin. (2), reconstituirea dreptului de proprietate se va face, la propunerea comisiei locale, din suprafetele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, orasului sau municipiului, conform art. 49 din Legea nr. 18/1991, republicată, din terenul comunelor limitrofe pe raza cărora se află terenul agricol solicitat, prin transfer de anexe cu validarea comisiei judetene, precum si prin hotărâri judecătoresti rămase definitive si irevocabile.

(4) În situatia în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, în conditiile alin. (2), se vor acorda despăgubiri pentru diferenta de teren neretrocedat.

(5) Prin proprietar deposedat, în sensul prezentei legi, se întelege persoana titulară a dreptului de proprietate în momentul deposedării. ";

- Art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991:

„(1) Persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafetei de teren de 10 ha de familie, în echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta dintre această suprafată si cea pe care au adus-o în cooperativa agricolă de productie sau care a fost preluată în orice mod de aceasta, până la limita suprafetei prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, de familie, indiferent dacă reconstituirea urmează să se facă în mai multe localităti sau de la autori diferiti.

(2) Persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, în limita suprafetei de teren de până la 10 ha de familie si cărora li s-a aplicat cota de reducere, potrivit art. 14 alin. (3) clin lege, pot formula cerere pentru suprafetele de teren care au constituit această cotă. Cererile se formulează în cazul în care cota de reducere a depăsit procentul de 5%.

(3) Cererea se depune la primăria localitătii sau, după caz, la primăriile localitătilor în a căror rază teritorială se afla terenul pentru care urmează să fie reconstituit dreptul de proprietate, personal sau prin postă, cu confirmare de primire, până la data de 31 decembrie 1998, sub sanctiunea decăderii din termen.

(4) Cererea va cuprinde:

a) numele si prenumele persoanei solicitante si domiciliul acesteia;

b) calitatea de titular sau de mostenitor al dreptului de proprietate pentru care i s-a reconstituit sau urmează să i se reconstituie acest drept, potrivit prezentei legi;

c) suprafata de teren care i s-a reconstituit si diferenta pe care o solicita.

(5) La cerere se va anexa:

a) copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, după caz, de pe procesul-verbal ori de pe fisa de punere în posesie;

b) copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren solicitate în plus;

c) o declaratie în care se va mentiona, pe propria răspundere, suprafata totală de teren atribuită în proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit prezentei legi, chiar dacă aceasta s-a făcut în mai multe localităti sau de la mai multi autori.

(6) Primarul va constitui un registru special, parafat, numerotat si sigilat, în care se vor înregistra, în ordine cronologică cererile depuse de persoanele îndreptătite si va emite, la cerere, un bon cu numărul de înregistrare.

(7) Pentru cererile depuse prin postă, pe confirmarea de primire se vor mentiona numărul de înregistrare a cererii si data acesteia.

(8) Primarul sau secretarul consiliului local este obligat să primească cererea si să o înregistreze, indiferent dacă aceasta cuprinde sau nu cuprinde toate mentiunile precizate la alin. (4) si dacă nu este însotită de toate actele prevăzute la alin. (5). În acest caz, primarul sau secretarul este obligat să comunice solicitantului ca, până la data de 31 decembrie 1998, să depună toate actele mentionate la alin. (5), sub sanctiunea decăderii acestuia din termen.

(9) Nerespectarea obligatiilor prevăzute la alin. (6) de către primar sau secretar atrage după sine atât răspunderea administrativă si disciplinară a acestuia, potrivit legii, cât si plata de daune cominatorii sau, după caz, si de daune-interese.

(10) După data de 31 decembrie 1998, prevăzută la alin. (3), primarul este obligat ca, în termen de 30 de zile, să întocmească situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate - comună, oras sau municipiu - în^ vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Înlăuntrul acestui termen primarul le va transmite prefectului, sub semnătură.

(11) În termen de 15 zile de la primire, prefectul va întocmi situatia privind categoriile de persoane solicitante si balanta fondului funciar pe judet, pe care le va transmite, în acelasi termen, Departamentului pentru Administratie Publică Locala.

(12) După întocmirea balantei fondului funciar la nivel de tară, prin lege se vor stabili suprafetele de teren agricol care vor fi reconstituite."

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) si (2) referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice si la preeminenta legii, art. 20 - tratatele internationale privind drepturile omului, art. 44 alin. (1) teza întâi si alin. (2) teza întâi privind garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate si a proprietătii private si art. 136 alin. (5) referitor la inviolabilitatea proprietătii private, în conditiile legii organice.

Analizând exceptia, Curtea constată următoarele: Prevederile legale criticate instituie reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor aduse în cooperativa agricolă de productie sau preluate prin legi speciale sau în orice alt mod, în limita a 50 de hectare de familie, respectiv pentru fiecare proprietar deposedat.

Asadar, reconstituirea dreptului de proprietate se face în limita a 50 de hectare pentru familia fiecărui proprietar deposedat, iar nu pentru fiecare familie a mostenitorilor, asa cum sustine autorul exceptiei. În acest sens sunt si prevederile aii. 13 alin. (3) din Legea nr. 18/1991, potrivit cărora „(3) Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafata de teren determinată pe numele tuturor mostenitorilor, urmând ca ei să procedeze potrivit dreptului comun".

Această solutie a legiuitorului nu contravine principiului egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, dat fiind că textele de lege criticate se aplica în mod egal tuturor persoanelor care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza legilor reparatorii, fără nicio discriminare pe criterii arbitrare, inclusiv pentru cei care au formulat cereri de reconstituire în baza Legii nr. 247/2005.

De altfel, Curtea Constitutională s-a pronuntat asupra solutiei legislative criticate, prin raportare la dispozitiile art. 16 si art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie, si cu o motivare similară a exceptiei.

Astfel, prin Decizia nr. 43 din 4 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 11 aprilie 2003, Curtea a statuat că este dreptul suveran al legiuitorului de a aprecia întinderea si amploarea măsurilor pe care le stabileste prin lege, iar sub aspectele practice pe care le-ar presupune o apreciere asupra oportunitătii vreunei măsuri reparatorii, Curtea nu numai că nu s-ar putea pronunta, dar, în principiu, n-ar putea să completeze sau să schimbe măsuri legislative existente, devenind astfel „legislator pozitiv".

În acest sens sunt dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „(3) Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului", iar, pe de altă parte, în temeiul art. 61 alin. (1) din Constitutie, Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tării.

Cele statuate prin decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si ale art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Lucian Dan Eugen Grancea Nanoveanu în Dosarul nr. 4.509/87/2006 al Tribunalului Teleorman - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 martie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri aflate în proprietatea privată a statului din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în administrarea

Ministerului Apărării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, fără plată, a unor bunuri aflate în proprietatea privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în administrarea Ministerului Apărării, pentru Universitatea Natională de Apărare „Carol I", în scopul organizării unei expozitii permanente cu articole de echipament din dotarea personalului diferitelor categorii de forte ale sistemului de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

Art. 2. - Patrimoniul Ministerului Internelor si Reformei Administrative se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, iar patrimoniul Ministerului Apărării se majorează cu valoarea de inventar a bunurilor preluate.

Art. 3. - Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 aprilie 2007.

Nr. 352.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor, proprietate privată a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în administrarea Ministerului Apărării, pentru Universitatea Natională de Apărare „Carol I"

 

Persoana juridică

de la care se

transmit bunurile

Persoana juridică

la care se

transmit bunurile

Denumirea bunurilor

U.M.

Valoare de inventar unitară

Cantitatea distribuită

Valoare de inventar totala

1

2

3

4

5

6

7

Statul român, Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Statul român, Ministerul

Apărării, pentru Universitatea Natională de Apărare „Carol I"

a) Echipament specific Politiei Române

1. Sapcă din tercot cu două coafe

bucată

95,44

1

95,44

2. Sapcă albă cu două coafe

bucată

83,82

1

83,82

3. Complet modular

bucată

637,90

1

637,90

4. PantaIoni din tercot pentru vară

bucată

47,38

1

47,38

5. Cămasă bluză cu mânecă lungă

bucată

44,03

1

44,03

6. Cravată

bucată

13,80

1

13,80

7. Scurtă reflectorizantă

bucată

151,13

1

151,13

8. Costum de protectie împotriva ploii, inscriptionat „POLITIA"

bucată

59,85

1

59,85

9. Ghete cu siret pentru vară

pereche

124,95

1

124,95

10. Suport cu grad profesional

bucată

7,38

1

7,38

b) Echipament specific Politiei de Frontieră

1. Sapcă pentru vară - corpul inspectorilor

bucată

67,24

1

397,74

2. Complet modular bărbati

bucată

397,74

1

118,95

3. PantaIoni din tercot pentru iarnă

bucată

118,95

1

33,08

4. Cămasă bluză cu mânecă lungă si bandă la terminatie

bucată

33,08

1

14,87

5. Cravată

bucată

14,87

1

18,80

6. Centură piele

pereche

18,80

1

123,76

7. Ghete iarnă bărbati

bucată

123,76

1

4,75

8. Suport cu grad profesional

bucată

4,75

1

34,39

c) Echipament specific Jandarmeriei Române

1. Basc cu emblemă

bucată

34,39

1

25,82

2. Sapcă tercot iarnă pentru ofiteri

bucată

25,82

1

349,86

3. Costum unic cu doi pantaloni

bucată

349,86

1

330,88

4. Scurtă cu mesadă detasabilă

bucată

330,88

1

47,96

5. Cămasă bluză cu mânecă scurtă

bucată

47,96

2

58,32

6. Centură

pereche

29,16

2

307,02

7. Bocanci

pereche

153,51

2

65,06

8. Suport cu însemne grad si semne de armă

bucată

32,53

 

331,85

d) Echipament specific Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă

1. Cască de protectie p.s.i. cu vizor

bucată

331,85

1

1.159,39

2. Costum protectie tip pompieri

bucată

1.159,39

1

136,85

3. Centură sigurantă

bucată

136,85

1

 

4. Mănusi tip p.s.i.

pereche

45,79

1

45,79

5. Cizme p.s.i.

pereche

23,56

1

23,56

 

 

 

 

4.961,62

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora, si pentru modificarea art. 21 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 20 alin. (1) lit. a) si alin. (6) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Punerea în circulatie a pasapoartelor electronice se face începând cu data de 1 ianuarie 2008."

Art. II. - Alineatul (3) al articolului 21 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 8 septembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Punerea în circulatie a pasapoartelor electronice se face începând cu data de 1 ianuarie 2008."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Minai Cioroianu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 aprilie 2007.

Nr. 370.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Mănăstirea Antim, Bucuresti, din cadrul Patriarhiei Române

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie", titlul 59 „Alte cheltuieli", alineatul 59.12 „Sustinerea cultelor", cu suma de 300 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2007, pentru Mănăstirea Antim, Bucuresti, din cadrul Patriarhiei Române.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2007.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 aprilie 2007.

Nr. 376.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Mihăilescu Maria în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihăilescu Maria se numeste în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 24 aprilie 2007.

Nr. 92.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune si televiziune sau de către orice persoane furnizori ai serviciilor de muzică on-line

 

Având în vedere cererea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) si a Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti sau Executanti (CREDIDAM), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 3.422 din 4 aprilie 2006, precum si Referatul nr. SG/712 din 10 aprilie 2007 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

conform prevederilor art. 98 alin. (1) lit. g) si art. 105 alin. (1) lit. f), coroborate cu art. 1233 si art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile pct. 1 lit. f.2) din Recomandarea Comisiei Europene din 18 mai 2005 privind gestiunea colectivă transfrontalieră a dreptului de autor si a drepturilor conexe în domeniul serviciilor licite (legale) ale muzicii on-line,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop

comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune si televiziune sau de către orice persoane furnizori ai serviciilor de muzică on-line, după cum urmează:

- câte un reprezentant al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) si al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti sau Executanti (CREDIDAM), pe de o parte; si

- câte un reprezentant al Asociatiei Române de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), al Societătii Române de Radiodifuziune (SRR), al Societătii Române de Televiziune (SRTV) si al Societătii Comerciale SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L, pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia prevăzută la art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Propunerea de metodologie privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si

producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune si televiziune sau de către orice persoane furnizori ai serviciilor de muzică on-line, depusă de organismul de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) pentru negociere în cadrul comisiei constituite conform art. 1 si 2 este prevăzută în anexa la prezenta decizie.

Art. 5. - (1) Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

(2) Până la data intrării în vigoare a prezentei decizii, entitătile interesate pot depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor informatiile prevăzute de art. 131 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, pentru a putea face parte din comisia de negociere.

 

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 10 aprilie 2007.

Nr. 168.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune si televiziune sau de către orice persoane furnizori ai serviciilor de muzică on-line

 

1. Pentru comunicarea publică directă sau indirectă a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora, inclusiv sau exclusiv prin internet (simulcasting sau webcasting), organismele de radiodifuziune si televiziune sau orice persoană implicată în furnizarea serviciilor de muzică on-line au obligatia să obtină licente neexclusive din partea organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme si să plătească o remuneratie unică echitabilă pentru această utilizare.

2. Comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, inclusiv sau exclusiv prin internet (simulcasting sau webcasting), aduse anterior la cunostintă publică si ale căror drepturi conexe patrimoniale se află în termenele de protectie prevăzute de lege, de către organismele de radiodifuziune si televiziune sau orice persoane implicate în furnizarea serviciilor de muzică on-line, se face în baza art. 98 alin. (1) lit. h) si art. 105 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

3. Prin utilizator, în sensul prezentei metodologii, se întelege orice persoană fizică sau juridică care comunică public fonograme publicate în scop comercial ori reproduceri ale acestora, inclusiv sau exclusiv prin internet (simulcasting sau webcasting).

4. În cazul comunicării publice a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, inclusiv ori exclusiv prin internet, în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de radio sau televiziune, în generice de emisiuni ori în rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligatia de a obtine acordul expres al producătorului de fonograme, care va fi comunicat în cel mult două zile de la solicitare.

5. Utilizatorii au obligatia să plătească trimestrial organismelor de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectori pentru artistii interpreti sau executanti si producătorii de fonograme o remuneratie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, inclusiv sau exclusiv prin internet (simulcasting sau webcasting), după cum urmează:

Pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora si prin internet (simulcasting) sau exclusiv prin internet (webcasting), organismul de radiodifuziune va plăti o sumă forfetară de 0,08 lei/utilizare/fonogramă, dar nu mai putin de 5.000 lei/an, indiferent de durata efectivă a utilizării, organismelor de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme, în cote egale.

Pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora si prin internet (simulcasting) sau exclusiv prin internet (webcasting), organismul de televiziune va plăti o sumă forfetară de 0,08 lei/utilizare/fonogramă, dar nu mai putin de 5.000 lei/an, indiferent de durata efectivă a utilizării, organismelor de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme, în cote egale.

Pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora si prin internet (simulcasting) sau exclusiv prin internet (webcasting), orice persoană implicată în furnizarea serviciilor de muzică on-line va plăti o sumă forfetară de 0,08 lei/utilizare/ fonogramă, dar nu mai putin de 5.000 lei/an, indiferent de durata efectivă a utilizării, organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme, în cote egale.

6. Utilizatorii au obligatia să transmită organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, un raport care va cuprinde lista completă a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora comunicate public, inclusiv sau exclusiv prin internet, conform modelului de playlist din tabelul de mai jos. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe prevăzute în prezenta metodologie:

 

Nr. crt.

Data difuzării

Minute

Secunde

Titlul piesei

Autorul muzicii

Artistul

Orchestră/ Formatie/ Grup

Nr. de artisti

Album

Nr. catalog

Producător

Tara

Anul înregistrării

F/ V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

7. Raportul va fi transmis în format electronic si va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura acestuia si stampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute în raport.

8. Remuneratia se plăteste trimestrial, până la data de 20 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată.

9. La solicitarea scrisă a organismelor de gestiune colectivă, după efectuarea plătilor, utilizatorul are obligatia de a comunica acestora copii certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informatiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul. Utilizatorul care a primit din partea organismelor de gestiune colectivă o asemenea cerere va avea un termen de maximum 15 zile calendaristice pentru pregătirea si comunicarea documentatiei solicitate.

10. Organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remuneratiei de către un auditor agreat de toate părtile.

11. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalizări de 0,2%, aferente sumelor neachitate la termen, pe zi de întârziere.

12. La toate sumele prevăzute la pct. 5 se adaugă TVA.

13. Prezenta metodologie nu se referă la ascultarea preferentială a uneia sau a mai multor fonograme în paralel cu cele comunicate public prin punerea lor la dispozitia publicului în conformitate cu prezenta reglementare si nici la descărcarea sau distribuirea fonogramelor.

14. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismele de gestiune colectivă sau utilizatorii vor putea solicita initierea unei noi proceduri de negociere si înainte de împlinirea termenului de 3 ani.