MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 250         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 13 aprilie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

15. - Hotărâre privind demisia unor membri ai Biroului permanent al Senatului

 

16. - Hotărâre privind alegerea unor membri ai Biroului permanent al Senatului

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

74. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian Zlotea din functia de secretar de stat, presedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

75. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Jeanina Preda din functia de presedinte al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

76. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marius Cătălin Marinescu din functia de presedinte al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

77. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Mihaela Cristina Mostavi din functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

78. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mircea Marinescu din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

79. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Maria Mota din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati (ANES)

 

80. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Corin Nicolae Lunganu din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

81. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Decebal Lohan din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Tineret

 

82. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ivan Marius Bogdan din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism

 

83. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Silvian Ionescu din functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Nationale de Mediu

 

84. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ioan Gherhes din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

85. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Silviu Bian din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

86. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian Avram din functia de presedinte al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.600. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 668/2006 privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

44. - Ordin privind validarea operatiunilor îndeplinite pentru alegerile a căror dată a fost stabilită de Guvern pe 4 februarie 2007, pentru alegerile organizate în vederea desemnării Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de întreprindere

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unor membri ai Biroului permanent al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 29 din Regulamentul Senatului,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Senatul ia act de demisia din functia de vicepresedinte al Senatului a domnului senator Alexandru Peres, Grupul parlamentar al Partidului Democrat, precum si a domnului senator Teodor Viorel Melescanu, Grupul parlamentar al Partidului National Liberal.

Art. 2. - Senatul ia act de demisia din functia de chestor al Senatului a domnului senator Paul Păcuraru, Grupul parlamentar al Partidului National Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 aprilie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2007.

Nr. 15.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea unor membri ai Biroului permanent al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) si (5) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 26 si 27 din Regulamentul Senatului,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aleg în functia de vicepresedinti ai Senatului:

- doamna Norica Nicolai, Grupul parlamentar al Partidului National Liberal, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei din această functie domnului senator Teodor Viorel Melescanu;

- domnul Radu Mircea Berceanu, Grupul parlamentar al Partidului Democrat, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei din această functie a domnului senator Alexandru Peres.

Art. 2. - Se alege în functia de chestor al Senatului domnul senator Daniel Muscă. Grupul parlamentar al Partidului National Liberal, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei din această functie a domnului senator Paul Păcuraru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 aprilie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2007.

Nr. 16.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian Zlotea din functia de secretar de stat, presedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

Având în vedere demisia domnului Marian Zlotea din functia de secretar de stat, presedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, înregistrată sub nr. 5/2.012 din 12 aprilie 2007,

în temeiul art. 15 lit. a) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Zlotea se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat, presedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2007.

Nr. 74.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Jeanina Preda din functia de presedinte al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

Având în vedere demisia doamnei Jeanina Preda din functia de presedinte al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, înregistrată sub nr. 5/2.010 din 12 aprilie 2007,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 16 alin. (1) si alin. (3) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Jeanina Preda se eliberează, la cerere, din functia de presedinte al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2007.

Nr. 75.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marius Cătălin Marinescu din functia de presedinte al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

Având în vedere demisia domnului Marius Cătălin Marinescu din functia de presedinte al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, înregistrată sub nr. 5/2.008 din 12 aprilie 2007,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius Cătălin Marinescu se eliberează, la cerere, din functia de presedinte al Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2007.

Nr. 76.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Mihaela Cristina Mostavi din functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

Având în vedere demisia doamnei Mihaela Cristina Mostavi din functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, înregistrată sub nr. 5/2007 din 12 aprilie 2007,

în temeiul art. 15 lit. e) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela Cristina Mostavi se eliberează, la cerere, din functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2007.

Nr. 77.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mircea Marinescu din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Având în vedere demisia domnului Mircea Marinescu din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, înregistrată sub nr.'5/2.006 din 12 aprilie 2007,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, si al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mircea Marinescu se eliberează, la cerere, din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2007.

Nr. 78.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Maria Mota din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati (ANES)

 

Având în vedere demisia doamnei Maria Mota din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati (ANES), înregistrată sub nr. 5/2.005 din 12 aprilie 2007,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 27 alin. (1) si (3) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si bărbati, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Maria Mota se eliberează, la cerere, din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati (ANES).

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2007.

Nr. 79.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Corin Nicolae Lunganu din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Având în vedere demisia domnului Corin Nicolae Lunganu din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, înregistrată sub nr. 5/2.004 din 12 aprilie 2007,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, si al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Corin Nicolae Lunganu se eliberează, la cerere, din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2007.

Nr. 80.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Decebal Lohan din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Tineret

 

Având în vedere demisia domnului Decebal Lohan din functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Tineret, înregistrată sub nr. 5/2.003 din 12 aprilie 2007,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 384/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Tineret, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Decebal Lohan se eliberează, la cerere, din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Tineret.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2007.

Nr. 81.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ivan Marius Bogdan din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism

 

Având în vedere demisia domnului Ivan Marius Bogdan din functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Turism, înregistrată sub nr. 5/2.002 din 12 aprilie 2007,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Turism, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ivan Marius Bogdan se eliberează, la cerere, din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2007.

Nr. 82.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Silvian Ionescu din functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Nationale de Mediu

 

Având în vedere demisia domnului Silvian Ionescu din functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Nationale de Mediu, înregistrată sub nr. 5/2.001 din 12 aprilie 2007,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 440/2005 pentru reorganizarea si functionarea Gărzii Nationale de Mediu,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Silvian Ionescu se eliberează, la cerere, din functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Nationale de Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2007.

Nr. 83.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ioan Gherhes din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

Având în vedere demisia domnului Ioan Gherhes din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, înregistrată sub nr. 5/2.000 din 12 aprilie 2007,

în temeiul art. 15 lit. e) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ioan Gherhes se eliberează, la cerere, din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Piângu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2007.

Nr. 84.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Silviu Bian din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

Având în vedere demisia domnului Silviu Bian din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, înregistrată sub nr. 5/1.999 din 12 aprilie 2007,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 19 alin. (1) si (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Silviu Bian se eliberează, la cerere, din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Piângu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2007.

Nr. 85.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian Avram din functia de presedinte al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

Având în vedere demisia domnului Marian Avram din functia de presedinte al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, înregistrată sub nr. 5/1.998 din 12 aprilie 2007,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 66 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Avram se eliberează, la cerere, din functia de presedinte al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2007.

Nr. 86.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 668/2006 privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva

 

În temeiul prevederilor:

- art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare si atragere de investitii la următoarele societăti cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud, Societatea Comercială „Moldomin” - S.A. Moldova Nouă, Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Mim/est” - S.A. Deva, Societatea Comercială „Băita” - S.A. Stei, Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei, precum si la filialele acestora,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva si filialele sale,

ministrul economiei si comertului emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 668/2006 privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 23 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:

- în tot cuprinsul ordinului sintagma „Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului «Minvest» - S.A. Deva” se înlocuieste cu sintagma „Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului «Minvest» - S.A. Deva si filialele”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 martie 2007.

Nr. 1.600.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

ORDIN

privind validarea operatiunilor îndeplinite pentru alegerile a căror dată a fost stabilită de Guvern pe 4 februarie 2007, pentru alegerile organizate în vederea desemnării Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita

 

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2004 privind numirea presedintelui Autoritătii Electorale Permanente,

în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2007 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unui consiliu local,

văzând prevederile art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare si desfăsurare a alegerilor,

tinând cont că pentru desemnarea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, Guvernul României a stabilit ziua de 29 aprilie 2007 ca dată a alegerilor locale partiale,

având în vedere art. 49 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

fiind necesară validarea operatiunilor electorale desfăsurate în perioada 5 ianuarie 2007 - 30 ianuarie 2007, pentru alegerile organizate în vederea desemnării Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, a căror dată a fost stabilită la 4 februarie 2007, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.863/2006,

presedintele Autoritătii Electorale Permanente emite prezentul ordin.

Art. 1. - Autoritatea Electorală Permanentă validează toate operatiunile electorale desfăsurate în perioada 5 ianuarie 2007 - 30 ianuarie 2007, pentru alegerile organizate în vederea desemnării Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, a căror dată a fost stabilită la 4 februarie 2007, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.863/2006, cu exceptia campaniei electorale, care va începe pe data de 23 aprilie 2007 si se va termina pe data de 28 aprilie 2007, ora 7,00.

Art. 2. - Biroul electoral de circumscriptie nr. 3 Odorheiu Secuiesc va încheia pe data de 19 aprilie 2007, procesul-verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor.

Art. 3. - Celelalte operatiuni electorale nerealizate se vor desfăsura conform legii.

Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

 

Bucuresti, 3 aprilie 2007.

Nr. 44.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 217/2005

privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de întreprindere*)

 


*) Republicată în temeiul art. II din Ordonanta Guvernului nr. 48/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de întreprindere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 31 august 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 468/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 217/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 19 iulie 2005.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prevederile prezentei legi reglementează conditiile referitoare la constituirea comitetului european de întreprindere sau la instituirea procedurii de informare si consultare a salariatilor în întreprinderile de dimensiune comunitară si în grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, în vederea îmbunătătirii dreptului la informare si consultare al salariatilor.

Art. 2. - (1) Comitetul european de întreprindere sau procedura de informare si consultare se instituie, după modalitătile prevăzute de prezenta lege, în fiecare întreprindere de dimensiune comunitară si în fiecare grup de întreprinderi de dimensiune comunitară, definite potrivit art. 4.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul în care grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară include una sau mai multe întreprinderi ori unul sau mai multe grupuri de întreprinderi care sunt, de asemenea, de dimensiune comunitară, comitetul european de întreprindere se constituie la nivelul grupului, în afara cazului în care acordul la care se referă art. 19 prevede altfel.

Art. 3. - Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului navigant din marina comercială.

 

CAPITOLUL II

Definitii si domeniu de aplicare

 

SECTIUNEA 1

Termeni si expresii utilizate

 

Art. 4. - În sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. întreprindere - o entitate publică sau privată care desfăsoară o activitate economică, cu scop lucrativ sau nu;

2. grup de întreprinderi - un grup cuprinzând o întreprindere care exercită controlul si întreprinderile controlate;

3. reprezentantii salariatilor - reprezentantii organizatiilor sindicale sau persoanele alese si mandatate să reprezinte salariatii, potrivit legii si/sau practicii nationale;

4. întreprindere de dimensiune comunitară - întreprinderea care angajează minimum 1.000 de salariati în statele membre si, în cel putin două state membre diferite, cel putin 150 de salariati în fiecare dintre acestea;

5. întreprindere care exercită controlul în cadrul grupului de întreprinderi - întreprinderea care poate exercita o influentă dominantă asupra unei alte întreprinderi, denumită întreprindere controlată, în temeiul dreptului de proprietate, al participării financiare sau al regulilor care o guvernează.

Se prezumă capacitatea de a exercita o influentă dominantă, fără a se exclude însă proba contrară, atunci când o întreprindere, direct sau indirect, îndeplineste unul dintre următoarele criterii:

a) poate numi mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie, comitetului de directie sau ai consiliului de supraveghere al unei alte întreprinderi;

b) controlează majoritatea voturilor atasate actiunilor emise de o altă întreprindere;

c) detine majoritatea capitalului social subscris al unei alte întreprinderi.

Drepturile de vot si de numire pe care le detine întreprinderea care exercită controlul le includ pe cele ale oricărei alte întreprinderi controlate si pe cele ale oricărei persoane sau ale oricărui organism care actionează în nume propriu, dar în interesul întreprinderii care exercită controlul sau al oricărei alte întreprinderi controlate.

Nu este considerată întreprindere care exercită controlul aceea care detine participatii într-o altă întreprindere, atunci când prima dintre acestea se găseste în una dintre situatiile prevăzute la art. 11 lit. b) sau c) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată.

Nu se prezumă exercitarea unei influente dominante exclusiv pe baza faptului că un reprezentant îsi exercită atributiile, în conformitate cu prevederile legii, cu privire la lichidare, faliment, insolvabilitate, încetare de plăti sau o procedură similară.

Atunci când două sau mai multe întreprinderi dintr-un grup îndeplinesc unul ori mai multe dintre criteriile prevăzute la lit. a), b) sau c) ale prezentului punct, este considerată întreprindere care exercită controlul aceea care îndeplineste criteriul prevăzut la lit. a), fără a se exclude însă posibilitatea probei că o altă întreprindere are capacitatea de a exercita o influentă dominantă.

Legislatia aplicabilă pentru a determina dacă o întreprindere este o întreprindere care exercită controlul este cea a statului membru care guvernează întreprinderea respectivă. Dacă legislatia care guvernează întreprinderea nu este cea a unui stat membru, legislatia aplicabilă este cea a statului membru pe al cărui teritoriu este situat reprezentantul întreprinderii sau, în absenta unui astfel de reprezentant, conducerea centrală a întreprinderii din grup care angajează cel mai mare număr de salariati;

6. grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară - grupul de întreprinderi care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) angajează cel putin 1.000 de salariati în statele membre;

b) contine cel putin două întreprinderi membre ale grupului în state membre diferite;

c) cel putin o întreprindere membră a grupului angajează minimum 150 de salariati într-un stat membru si cel putin o altă întreprindere membră a grupului angajează minimum 150 de salariati într-un alt stat membru;

7. conducerea centrală - conducerea centrală a întreprinderii de dimensiune comunitară sau conducerea centrală a întreprinderii care exercită controlul în cadrul grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;

8. consultare - schimbul de opinii si stabilirea unui dialog între reprezentantii salariatilor si conducerea centrală sau orice alt nivel de conducere;

9. salariatul - persoana încadrată în muncă în baza unui contract individual de muncă sau de ucenicie;

10. comitetul european de întreprindere - comitetul constituit conform prevederilor cuprinse în cap. III sau IV, în vederea informării si consultării salariatilor;

11. grupul special de negociere - grupul constituit în conformitate cu prevederile art. 13 si 14, în vederea negocierii cu conducerea centrală cu privire la constituirea comitetului european de întreprindere sau la instituirea procedurii de informare si consultare a salariatilor;

12. state membre - statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state apartinând Spatiului Economic European.

Pentru stabilirea numărului de salariati, în cazul întreprinderilor de dimensiune comunitară si al grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară, se ia în calcul numărul mediu de salariati, inclusiv salariatii încadrati cu contract individual de muncă cu timp partial, angajati în cursul a 2 ani anteriori datei la care s-a initiat negocierea prevăzută la art. 8.

La cererea reprezentantilor salariatilor, conducerea centrală pune la dispozitie informatii privind numărul de salariati al întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară.

 

SECTIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

 

Art. 5. - (1) Prezenta lege se aplică:

a) Întreprinderilor de dimensiune comunitară si grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară care au conducerea centrală în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;

b) Întreprinderilor de dimensiune comunitară si grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară a căror conducere centrală nu este situată într-un stat membru, dar si-a desemnat un reprezentant în România;

c) Întreprinderilor de dimensiune comunitară si grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară a căror conducere centrală nu este situată într-un stat membru si nici nu si-a desemnat un reprezentant într-un stat membru, atunci când filiala, sucursala sau orice alt sediu secundar al unei astfel de întreprinderi ori, după caz, întreprinderea membră a grupului care angajează cel mai mare număr de salariati într-un stat membru este situată în România.

(2) În aplicarea prezentei legi, reprezentantul prevăzut la alin. (1) lit. b) si, respectiv, conducerea întreprinderii, filialei, sucursalei sau a oricărui alt sediu secundar prevăzut la alin. (1) lit. c) sunt considerati drept conducere centrală.

(3) Atributiile si competenta comitetului european de întreprindere, precum si sfera procedurii de informare si consultare acoperă toate filialele, sucursalele si celelalte sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară de pe teritoriul statelor membre si toate întreprinderile membre ale grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară de pe teritoriul statelor membre, cu exceptia cazului în care acordul prevăzut la art. 19 stabileste o arie mai largă de aplicare.

Art. 6. - (1) Prevederile prezentei legi nu se aplică societătilor europene înfiintate conform Regulamentului CE nr. 2.157/2001, precum si societătilor cooperatiste europene înfiintate conform Regulamentului CE nr. 1.435/2003, în cazul în care acestea sunt întreprinderi de dimensiune comunitară sau întreprinderi care exercită controlul asupra unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară.

(2) În cazul în care grupul special de negociere constituit în cadrul societătilor prevăzute la alin. (1) decide să nu înceapă negocieri sau să pună capăt negocierilor deja începute, prevederile prezentei legi sunt aplicabile.

 

CAPITOLUL III

Constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare si consultare a salariatilor

 

Art. 7. - Conducerea centrală are obligatia creării conditiilor si mijloacelor necesare pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare si consultare în întreprinderile ori grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, cu respectarea dispozitiilor prevăzute de prezenta lege.

 

SECTIUNEA 1
Grupul special de negociere

 

Art. 8. - (1) Conducerea centrală situată în România initiază negocieri pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare si consultare, din oficiu sau la solicitarea scrisă a cel putin 100 de salariati ori, după caz, a reprezentantilor acestora din cel putin două întreprinderi sau filiale, sucursale ori alte sedii secundare situate în cel putin două state membre diferite.

(2) Cererea privind initierea negocierilor pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare si consultare se adresează conducerii centrale definite potrivit prezentei legi.

Art. 9. - În vederea constituirii comitetului european de întreprindere sau a instituirii procedurii de informare si consultare a salariatilor, se creează un grup special de negociere.

Art. 10. - Grupul special de negociere are rolul de a stabili cu conducerea centrală din România, printr-un acord scris, domeniul de aplicare, componenta, atributiile si durata mandatului comitetului sau comitetelor europene de întreprindere ori modalitătile de aplicare a uneia sau mai multor proceduri de informare si consultare a salariatilor.

Art. 11. - (1) Grupul special de negociere este compus din minimum 3 membri, iar numărul maxim de membri nu poate depăsi numărul de state membre, cu reprezentarea ambelor sexe.

(2) În cadrul grupului special de negociere este desemnat sau ales cel putin un membru suplimentar din fiecare stat membru în care întreprinderea de dimensiune comunitară are una ori mai multe filiale, sucursale sau orice alte sedii secundare ori în care grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară are una sau mai multe întreprinderi.

(3) Desemnarea sau alegerea de membri suplimentari în grupul special de negociere va avea în vedere reprezentarea ambelor sexe si se face după următoarele reguli:

a) un membru suplimentar pentru fiecare stat membru în care sunt angajati cel putin 10% dintre salariatii întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;

b) 2 membri suplimentari pentru fiecare stat membru în care sunt angajati cel putin 20% dintre salariatii întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;

c) 3 membri suplimentari pentru fiecare stat membru în care sunt angajati cel putin 40% dintre salariatii întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;

d) 4 membri suplimentari pentru statul membru în care sunt angajati cel putin 60% dintre salariatii întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;

e) 5 membri suplimentari pentru statul membru în care sunt angajati cel putin 75% dintre salariatii întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară.

Art. 12. - (1) În România membrii grupului special de negociere sunt desemnati de către reprezentantii salariatilor din România ai întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară. În situatia inexistentei acestor reprezentanti, membrii grupului special de negociere sunt desemnati cu majoritatea voturilor salariatilor din România ai întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară.

(2) Membrii grupului special de negociere pot alege un presedinte dintre ei si pot adopta un regulament de organizare si functionare.

(3) Regulamentul de organizare si functionare va cuprinde modul concret de desemnare sau de alegere a membrilor grupului special de negociere, precum si aspecte referitoare la suspendarea, revocarea ori încetarea mandatelor acestora.

Art. 13. - Pentru asigurarea continuitătii în cadrul grupului special de negociere în situatii prevăzute de regulamentul de organizare si functionare, se constituie o listă de rezervă, astfel:

a) un înlocuitor pentru fiecare stat membru;

b) un înlocuitor suplimentar, dacă cel putin 75% dintre salariatii întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară sunt încadrati în unul si acelasi stat membru.

Art. 14. - Conducerea centrală situată în România este informată cu privire la componenta grupului special de negociere si a persoanelor care figurează pe lista de rezervă. Conducerea centrală informează si conducerile filialelor, sucursalelor si ale altor sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară, precum si conducerile întreprinderilor care compun grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară.

Art. 15. - (1) Cheltuielile aferente negocierilor acordului pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare si consultare a salariatilor se suportă de conducerea centrală.

(2) Conducerea centrală depune toate diligentele în vederea asigurării membrilor grupului special de negociere a resurselor materiale si financiare necesare îndeplinirii atributiilor lor.

(3) În măsura în care conducerea centrală si grupul special de negociere nu decid altfel, atunci când grupul

special de negociere este asistat de experti, conducerea centrală va suporta cheltuielile numai pentru un expert.

 

SECTIUNEA a 2-a

Acordul privind constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare si consultare a salariatilor

 

Art. 16. - (1) Conducerea centrală convoacă, în termen de 30 de zile de la data comunicării componentei grupului special de negociere, o reuniune cu membrii acestuia, în scopul încheierii unui acord privind constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare si consultare a salariatilor. Conducerea centrală informează despre aceasta conducerile locale.

(2) Grupul special de negociere are dreptul de a se reuni anterior datei la care este convocat de conducerea centrală, potrivit alin. (1).

(3) În scopul realizării atributiilor sale, grupul special de negociere poate fi asistat de către experti, la alegerea acestuia.

Art. 17. - În vederea încheierii acordului prevăzut la art. 19, deciziile grupului special de negociere se iau cu votul majoritătii membrilor.

Art. 18. - (1) Grupul special de negociere poate decide, cu majoritatea a două treimi din numărul voturilor, să oprească negocierile cu conducerea centrală sau să nu le initieze.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) si în lipsa unui acord între grupul special de negociere si conducerea centrală, prin care se decide altfel, grupul special de negociere se dizolvă.

(3) O nouă solicitare de convocare, respectiv de constituire a grupului special de negociere poate fi introdusă cel mai devreme după 2 ani de la data deciziei prevăzute la alin. (1), cu exceptia situatiei în care părtile fixează un termen mai scurt.

(4) În situatia luării unei decizii în conditiile alin. (1), dispozitiile subsidiare prevăzute în prezenta lege nu sunt aplicabile.

Art. 19. - (1) Acordul dintre grupul special de negociere si conducerea centrală are ca scop fie constituirea comitetului european de întreprindere, fie instituirea procedurii de informare si consultare a salariatilor.

(2) Acordul trebuie să se încheie în formă scrisă.

Art. 20. - Acordul privind constituirea si functionarea comitetelor europene de întreprindere stabileste cel putin:

a) Întreprinderile care compun grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară sau filialele, sucursalele ori alte sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară cărora li se aplică acordul;

b) componenta comitetului european de întreprindere, numărul de membri, cu reprezentarea ambelor sexe, repartitia locurilor si durata mandatului membrilor;

c) atributiile si procedura informării si consultării comitetului european de întreprindere;

d) locul, frecventa si durata reuniunilor comitetului;

e) resursele financiare si materiale necesare functionării, care vor fi alocate comitetului;

f) durata acordului si procedura de renegociere a acestuia.

Art. 21. - (1) Conducerea centrală si grupul special de negociere pot conveni, prin acord scris, să instituie una sau mai multe proceduri de informare si consultare, în loc să constituie un comitet european de întreprindere.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), acordul trebuie să prevadă modalitătile concrete în care reprezentantii salariatilor au dreptul de a se reuni pentru a fi informati si de a se consulta cu conducerea centrală în privinta informatiilor care le sunt comunicate, respectiv de a se reuni pentru a discuta cu privire la informatiile care le sunt comunicate.

(3) Informatiile prevăzute la alin. (2) se referă, în principal, la aspectele transnationale care afectează considerabil interesele salariatilor întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară.

Art. 22. - Acordului prevăzut la art. 19 nu i se aplică dispozitiile subsidiare din prezenta lege, dacă prin acesta nu se prevede contrariul.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii subsidiare

 

SECTIUNEA 1

Aplicabilitate

 

Art. 23. - (1) Dispozitiile prezentului capitol sunt aplicabile în oricare dintre situatiile următoare:

a) conducerea centrală si grupul special de negociere decid astfel;

b) conducerea centrală refuză deschiderea negocierilor în termen de 6 luni de la data solicitării salariatilor, formulată potrivit art. 8 alin. (1);

c) În termen de 3 ani de la data solicitării salariatilor, formulată potrivit art. 8 alin. (1), conducerea centrală si grupul special de negociere nu sunt în măsură să încheie un acord si grupul special de negociere nu a luat decizia prevăzută la art. 18 alin. (1).

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) se constituie un comitet european de întreprindere, în conformitate cu dispozitiile prezentului capitol.

 

SECTIUNEA a 2-a

Componenta comitetului european de întreprindere

 

Art. 24. - (1) Comitetul european de întreprindere este compus din salariati ai întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară desemnati ori alesi de reprezentantii salariatilor sau, în absenta acestora, de ansamblul salariatilor.

(2) Numărul membrilor comitetului european de întreprindere este de cel putin 3 si de cel mult 30, cu reprezentarea ambelor sexe.

Art. 25. - (1) Comitetul european de întreprindere adoptă regulamentul său de organizare si functionare.

(2) Regulamentul de organizare si functionare va cuprinde modul concret de desemnare sau de alegere a membrilor săi, precum si aspecte referitoare la suspendarea, revocarea ori încetarea mandatelor acestora.

Art. 26. - Reprezentarea în comitetul european de întreprindere se asigură prin desemnarea sau alegerea unui membru din fiecare stat membru în care întreprinderea de dimensiune comunitară are una ori mai multe filiale, sucursale sau alte sedii secundare ori în care grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară are una sau mai multe întreprinderi.

Art. 27. - Desemnarea sau alegerea de membri suplimentari în comitetul european de întreprindere se face după procedura prevăzută la art. 11 alin. (3).

Art. 28. - (1) Conducerea centrală verifică la fiecare 2 ani dacă numărul de salariati s-a schimbat; în acest caz numărul de membri dintr-un stat trebuie readaptat.

(2) Când o asemenea schimbare este constatată, conducerea centrală notifică în scris comitetului european de întreprindere această schimbare.

(3) Comitetul european de întreprindere va desemna sau va alege noii membri, în conditiile prevăzute în regulamentul de organizare si functionare, potrivit art. 26 si 27.

Art. 29. - Pentru a asigura continuitatea în cadrul comitetului european de întreprindere, în situatiile prevăzute în regulamentul de organizare si functionare, se constituie o listă de rezervă, potrivit regulilor prevăzute la art. 13, cu reprezentarea ambelor sexe.

Art. 30. - (1) Dacă dimensiunea comitetului european de întreprindere o justifică, acesta alege din rândul membrilor săi un comitet restrâns care cuprinde cel mult 3 membri, cu reprezentarea ambelor sexe.

(2) Comitetul restrâns prevăzut la alin. (1) adoptă un regulament de organizare si functionare.

Art. 31. - Conducerea centrală din România este informată cu privire la componenta comitetului european de întreprindere, a comitetului restrâns, precum si a persoanelor care figurează pe lista de rezervă. Ea informează si conducerile filialelor, sucursalelor si ale altor sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară, precum si conducerile întreprinderilor care compun grupul de dimensiune comunitară.

 

SECTIUNEA a 3-a

Competenta si functionarea comitetului european de întreprindere

 

Art. 32. - (1) Competenta comitetului european de întreprindere este limitată la informarea si consultarea salariatilor asupra problemelor care interesează ansamblul întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară ori cel putin două filiale, sucursale sau alte sedii secundare ori întreprinderi ale grupului, situate în state membre diferite.

(2) În cazul întreprinderilor sau al grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară a căror conducere centrală nu este situată într-un stat membru, competenta comitetului european de întreprindere este limitată la aspectele care privesc toate filialele, sucursalele si orice alte sedii secundare ori toate întreprinderile membre ale grupului, situate în statele membre, sau care privesc cel putin două filiale, sucursale ori alte sedii secundare sau întreprinderi ale grupului, situate în state membre diferite.

Art. 33. - (1) Conducerea centrală convoacă, cel putin o dată pe an, o reuniune cu comitetul european de întreprindere, pentru a-l informa si a-l consulta cu privire la evolutia activitătii întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară si a perspectivelor acesteia, în baza unui raport elaborat de conducerea centrală. Reuniunea va avea în vedere, în principal, următoarele aspecte:

a) structura întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;

b) situatia economică si financiară a acestora;

c) evolutia probabilă a activitătilor întreprinderii sau grupului de întreprinderi;

d) situatia angajărilor si previziunile de dezvoltare în acest domeniu;

e) productia si vânzările;

f) investitiile;

g) principalele modificări care privesc organizarea întreprinderilor sau grupurilor de întreprinderi;

h) introducerea noilor metode de lucru sau a noilor procedee de productie;

i) transferurile de productie, fuziunile, reducerea dimensiunii sau închiderea întreprinderilor, a filialelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare sau a unor părti importante ale acestora;

j) concedierile colective.

(2) Conducerea centrală va comunica data reuniunii comitetului european de întreprindere si conducerilor locale, cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de aceasta.

Art. 34. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 33, când intervin situatii exceptionale care afectează considerabil interesele salariatilor, în special în cazul schimbării sediului, închiderii întreprinderilor sau filialelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare, concedierilor colective, comitetul restrâns sau, dacă acesta nu există, comitetul european de întreprindere are dreptul de a fi informat.

(2) În acest caz comitetul european de întreprindere sau, după caz, comitetul restrâns are dreptul de a se reuni, la solicitarea sa, cu conducerea centrală din România sau cu orice alt nivel de conducere din cadrul întreprinderii de dimensiune comunitară ori al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară, care are competenta să ia decizii, pentru a fi informat si consultat asupra măsurilor ce afectează considerabil interesele salariatilor.

(3) La reuniunea organizată cu comitetul restrâns au, de asemenea, dreptul să participe membrii care au fost alesi sau desemnati de filialele, sucursalele ori alte sedii secundare si/sau de întreprinderile care sunt direct afectate de măsurile respective.

Art. 35. - (1) Reuniunea de informare si consultare prevăzută la art. 34 are loc în cel mai scurt timp posibil, pe baza unui raport elaborat de conducerea centrală sau de conducerile organizate la diferite niveluri.

(2) Comitetul european de întreprindere poate exprima un punct de vedere cu privire la raport, la sfârsitul reuniunii sau într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 10 zile de la data reuniunii.

Art. 36. - Reuniunea prevăzută la art. 34 nu poate aduce atingere prerogativelor conducerii centrale.

Art. 37. - Înainte de orice reuniune cu conducerea centrală, comitetul european de întreprindere sau comitetul restrâns, care poate fi extins atunci când este cazul, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (3), are dreptul să se reunească fără să fie prezentă conducerea centrală.

Art. 38. - (1) Membrii comitetului european de întreprindere informează reprezentantii salariatilor întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară ori, în absenta acestora, pe toti salariatii asupra continutului si rezultatului informărilor si consultărilor desfăsurate potrivit prevederilor prezentului capitol.

(2) Prevederile alin. (1) nu pot exonera membrii comitetului european de întreprindere sau membrii comitetului restrâns de obligatia de confidentialitate prevăzută la art. 44.

Art. 39. - (1) După 4 ani de la data constituirii comitetului european de întreprindere, acesta examinează necesitatea initierii de negocieri în vederea încheierii unui acord potrivit art. 19 sau a mentinerii aplicării dispozitiilor subsidiare prevăzute de prezentul capitol.

(2) Dacă se decide initierea unei proceduri de negociere, se aplică prevederile art. 17, 19-22, art. 43

alin. (3) si dispozitiile subsidiare din prezenta lege, iar rolul grupului special de negociere este îndeplinit de comitetul european de întreprindere.

Art. 40. - (1) Comitetul european de întreprindere sau comitetul restrâns, după caz, poate fi asistat de experti, la alegerea acestuia, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atributiilor lor.

(2) Conducerea centrală situată în România suportă cheltuielile pentru cel putin un expert.

Art. 41. - (1) Cheltuielile de functionare ale comitetului european de întreprindere sunt suportate de conducerea centrală situată în România, conducere care va stabili, în colaborare cu comitetul european de întreprindere, bugetul anual al acestuia.

(2) Conducerea centrală asigură membrilor comitetului european de întreprindere resursele financiare si materiale care să le permită să îsi îndeplinească în mod corespunzător obligatiile stabilite de prezenta lege.

(3) Conducerea centrală preia, dacă nu s-a convenit altfel, cheltuielile de organizare a reuniunilor si de traducere, precum si cheltuielile aferente deplasării si cazării membrilor comitetului european de întreprindere si ale membrilor comitetului restrâns.

 

CAPITOLUL V

Protectia reprezentantilor salariatilor

 

Art. 42. - (1) Membrii grupului special de negociere, ai comitetului european de întreprindere si reprezentantii salariatilor angajati în România beneficiază, în exercitarea functiilor lor, de drepturile prevăzute de legislatia în vigoare pentru reprezentantii salariatilor si pentru persoanele alese în organele de conducere ale organizatiilor sindicale.

(2) Prevederea alin. (1) priveste, în special, participarea la reuniunile grupului special de negociere ori ale comitetului european de întreprindere sau la orice altă reuniune realizată în cadrul acordului prevăzut la art. 19, precum si plata salariului pentru membrii care fac parte din personalul întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară, în timpul absentei necesare exercitării atributiilor acestora.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot fi supuse vreunei discriminări, concediate sau supuse altor sanctiuni, ca urmare a îndeplinirii atributiilor lor în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(4) Membrilor grupului special de negociere, ai comitetului european de întreprindere si reprezentantilor salariatilor trebuie să le fie acordate timpul si mijloacele necesare pentru a le permite să informeze salariatii cu privire la stadiul si rezultatele procesului de informare si consultare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii diverse

 

Art. 43. - (1) Relatiile dintre conducerea centrală din România si comitetul european de întreprindere se bazează pe principiul colaborării, cu respectarea drepturilor si obligatiilor lor reciproce.

(2) Colaborarea dintre conducerea centrală si reprezentantii salariatilor este necesară si în cadrul procedurii de informare si consultare a salariatilor.

(3) Negocierile dintre conducerea centrală si grupul special de negociere se bazează pe principiul colaborării.

Art. 44. - Informatiile cu caracter confidential comunicate cu acest titlu membrilor grupului special de negociere, membrilor comitetuluî european de întreprindere, expertilor, precum si reprezentantilor salariatilor nu pot fi dezvăluite unor terti nici după expirarea mandatului, indiferent de locul unde se găsesc aceste persoane.

Art. 45. - (1) Conducerea centrală din România nu este obligată să comunice informatii atunci când acestea, potrivit unor criterii obiective, prin natura lor, ar afecta grav functionarea întreprinderilor respective sau le-ar prejudicia.

(2) Conducerea centrală din România are obligatia motivării în scris a refuzului divulgării informatiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 46. - Solicitarea venită din partea conducerii centrale de respectare a confidentialitătii, respectiv decizia conducerii centrale de a nu divulga informatiile prevăzute la art. 45 poate fi contestată de comitetul european de întreprindere sau de reprezentantii salariatilor la instantele judecătoresti competente, în termen de 30 de zile.

 

CAPITOLUL VII

Răspunderea contraventională

 

Art. 47. - Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei următoarele fapte*):

a) obstructionarea constituirii, organizării sau functionării grupului special de negociere, a comitetului european de întreprindere sau împiedicarea instituirii ori aplicării procedurii de informare sau consultare a angajatilor de către un membru al conducerii centrale ori al conducerii de un alt nivel în cadrul unei întreprinderi de dimensiune comunitară sau al unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară ori de către o persoană care actionează în numele acestora;

b) discriminarea unui membru al grupului special de negociere, al comitetului european de întreprindere sau al unui reprezentant al salariatilor, care actionează conform prezentei legi;

c) divulgarea informatiilor cu caracter confidential de către persoanele cărora le-au fost comunicate în cadrul procedurilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 48. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele de control ale Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei**) sau de către alte organe care, potrivit legii, au dreptul să efectueze control.

Art. 49. - Contraventiilor prevăzute la art. 47 li se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 50. - Prezenta lege nu aduce atingere drepturilor la informare si consultare ale salariatilor, prevăzute de legislatia română în vigoare.

Art. 51.. - Prezenta lege intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

Prezenta lege transpune:

Directiva Consiliului 94/45/CE privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare si consultare a lucrătorilor în întreprinderile si grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 254 din 30 septembrie 1994***);

prevederile art. 13 alin. (1) din Directiva Consiliului 2001/86/CE de completare a Statutului societătii europene în ceea ce priveste implicarea salariatilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 294 din 10 noiembrie 2001****);

prevederile art. 15 alin. (1) din Directiva Consiliului 2003/72/CE de completare a Statutului societătii europene de cooperare cu privire la implicarea salariatilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 207 din 18 august 2003****).


*) Amenzile sunt exprimate în monedă nouă potrivit dispozitiilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

**) Conform art. 15 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea „Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei” se înlocuieste cu „Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse”.

***) Norma de transpunere se regăseste în Legea nr. 217/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 19 iulie 2005.

****) Normele de transpunere au fost introduse prin Legea nr. 468/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.