MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 808         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 septembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.216. - Hotărâre privind denuntarea unor tratate internationale

 

1.217. - Hotărâre privind constituirea mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale în România

 

1.274. - Hotarare privind utilizarea rondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

 

1.284. - Hotărâre privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore

 

1.285. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Compania Română de Aviatie „Romavia” - R.A.

 

1.286. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Maramures

 

1.287. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

1.291. - Hotărâre privind aprobarea concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială „GOSCOMLOC” - S.A. Uricani

 

1.292. - Hotărâre privind premierea colectivelor care au desfăsurat activitate de cercetare-dezvoltare sau servicii specifice acesteia, cu rezultate deosebite în domeniul stiintei si tehnologiei, în anul 2006

 

1.297. - Hotărâre privind declararea utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni- Bumbesti

 

1.298. - Hotărâre privind normarea parcului auto si a consumului de carburanti la Ministerul Economiei si Comertului pentru Biroul consilierului economic din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate

 

1.302. - Hotărâre privind aprobarea stemei judetului Botosani

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 1.044/2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind denuntarea unor tratate internationale

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (10) din Protocolul privind conditiile si aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria si a României în Uniunea Europeană, anexat Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 34 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se denuntă acordurile si conventiile internationale prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ministerul Afacerilor Externe va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, data la care tratatele denuntate îsi încetează valabilitatea, în conformitate cu prevederile acestora.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.216.

 

ANEXĂ

 

Acorduri si conventii internationale propuse spre denuntare

 

Acordul/Conventia

Statul

1. Convenue între Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul proiectiei plantelor si carantinei fitosanitare, semnată Ia Bucuresti la 5 aprilie 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 966/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 11 decembrie 2000

Armenia

2. Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul veterinar, semnată la Baku la 27 martie 1996, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 714/199, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 26 august 1996

Azerbaidjan

3. Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare. semnală la Baku, la 27 martie 1996, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 713/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 27 august 1996

4. Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea in domeniul sanitar-veiarinar, semnată la Brasilia la 25 iulie 2000, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 13 decembrie 2000

Brazilia

5. Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si al carantinei, semnată la Brasilia, la 25 iulie 2000, aprobată prin Hotărârea Guvemutui nr. 1236/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 13 decembrie 2000

6. Conventie sanitară-veterinară între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Columbia, semnată la Bogota, la 12 noiembrie 1973, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 65/1974, publicată în Buletinul Oficial nr. 12 din 1 februarie 1974

Columbia

7. Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar. semnată la Bucuresti la 29 septembrie 1998. aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 182/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 25 martie 1999

Croatia

8. Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnat la Bucuresti, la 29 septembrie 1998, aprobai prin Hotărârea Guvernului nr. 122/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 17 martie 1999

9. Conventie sanitar-veterinară între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnată la Cairo, la 6 aprilie 1972, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 977/1972, publicată în Buletinul Oficial nr. 96 din 30 august 1972

Egipt

10. Conventie privind proiectia plantelor si carantina fitosanitară între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvemul Republicii Arabe Egipt, semnată la Cairo, la 6 aprilie 1972, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 870/1972, publicată în Buletinul Oficial nr. 90 din 10 august 1972

11. Conventie samtar-veierinară între Guvernul României si Guvernul Gcorgiei. semnată la Tbilisi la 26 martie 1996, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 712/1990, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 26 august 1996

Georgia

12. Conventie sanitară-veterinară între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Guineea, semnată la Conakry, la 11 martie 1974, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 652/1974, publicată în Buletinul Oficial nr. 92 din 1 iulie 1974

Guineea

13. Conventie privind protectia plantelor si carantina fitosanitară între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei, semnată la Amman, la 16 aprilie 1975, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 612/1975, publicată în Buletinul Oficial nr. 68 din 30 iunie 197S

Iordania

14. Conventie sanitară-veterinară între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Irak, semnată la Bucuresti, la 3 octombrie 1975, aprobată prin Decretul nr. 27/1976, publicată în Buletinul Oficial nr. 11 din 10 februarie 1976

Irak

15. Conventie privind protectia plantelor si carantina fitosanitară între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Imperial al Iranului, semnată la Teheran la 20 iunie 1970, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1361/1972, publicată în Buletinul Oficial nr. 134 din 24 noiembrie 1972

Iran

16. Acord între Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind reglementările veterinare pentru importul si exportul de animale vii si produse de origine animală, semnat la Ierusalim, ia 2 septembrie 1991, nesupus aprobam (Agreemem between the Government of România and the Government of the State of Israel concerning the veterinary regulations for import and export of live animas and products of animal origin)

Israel

17. Acord între Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor semnat la Ierusalim, la 2 septembrie 1991, nesupus aprobării (Agreemem between the Government of România and the Government of the State of Israel concerning co-operation in the fietd of plant quarantine and plant protection)

18. Conventie privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Liban, semnată la Bucuresti, la 19 august 2002, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1292/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 26 noiembrie 2002

Liban

19. Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Liban privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare. semnată la Bucuresti, la 19 august 2002, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1200/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 13 noiembrie 2002

20. Conventie sanitară-veterinară între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Democratice Madagascar, semnată la Anlananarivo, la 17 martie 1978, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 137/1978, publicată în Buletinul Oficial nr. 66 din 20 iulie 1978

Madagascar

21. Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul sanitar-veterinar, semnată la lasi, la 16 martie 1999, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 842/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 513 din 22 octombrie 1999

Moldova (Republica)

22. Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privitul cooperarea in domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Bucuresti, la 15 mai 1997, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 427/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 15 august 1997

23. Conventie între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Mongole cu privire la colaborarea in domeniul veterinar, semnată la Ulan Bator, la 9 august 1982, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 16/1985, publicată în Buletinul Oficial nr. 3 din 28 ianuarie 1985

Mongolia

24. Conventie sanitar-velerinară între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Islamice Mauritania, semnată la Bucuresti, la 25 iunie 1974, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 43/1977, publicată în Buletinul Oficial nr. 17 din 1 martie 1977

Mauritania

25. Conventie sanitar-veterinară între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Islamice Pakistan, semnată la Islamabad, la 17 octombrie 1977, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 51/1978, publicată în Buletinul Oficial nr. 30 din 10 aprilie 1978

Pakistan

26. Conventie între Guvermtl României si Guvernul Federatiei Ruse privind colaborarea in domeniul carantinei si proiectiei plantelor, semnată la Bucuresti, la 3 mai 1997, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 426/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 15 august 1997

Rusia

27. Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar, semnată la Bucuresti, la 21 septembrie 1996, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1256/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 02 decembrie 1996

Serbia

28. Conventie între Guvernul României si Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor, semnată la Bucuresti, la 21 septembrie 1996, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1257/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 02 decembrie 1996

29. Conventie sanitaru-veterinară între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnată la Bucuresti, la 28 iunie 1976, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 78/1981, publicată în Buletinul Oficial nr. 45 din 8 iulie 1981

Siria

30. Conventie sanitaiă-veterinarã între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Democratice Sudan, semnată la Khartoum, la 28 august 1974, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1442/1974, publicată în Buletinul Oficial nr. 150 din 26 noiembrie 1974

Sudan

31. Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar. semnată la Ankara, la 29 aprilie 1997, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 428/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 15 august 1997

Turcia

32 Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul carantinei si proiectiei plantelor, semnată la Ankara, la 29 aprilie 1997, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 429/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 196 din 15 august 1997

33. Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind cooperarea in domeniul sanitar-veterinar, semnată la Bucuresti, la 3 septembrie 1998, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 831/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 noiembrie 1998

Uruguay

34. Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea in domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosaniture, semnat la Bucuresti, la 16 octombrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 214/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 10 martie 2004

Vietnam

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constituie mecanismul national pentru promovarea incluziunii sociale, organizat la nivel central si judetean, potrivit anexelor nr. 1 si 2.

Art. 2. - (1) În cadrul autoritătilor publice centrale prevăzute în anexa nr. 3 se constituie unitatea de incluziune socială, care are ca scop monitorizarea implementării angajamentelor asumate de România în documentele internationale din domeniul incluziunii sociale.

(2) Unitatea de incluziune socială prevăzută la alin. (1) are următoarele atributii principale, în raport cu specificul domeniului de activitate al autoritătilor publice centrale în care functionează:

a) coordonează monitorizarea planurilor de implementare a măsurilor de prevenire si combatere a excluziunii sociale;

b) evaluează efectele măsurilor preconizate prin planurile de implementare prevăzute la lit. a), prin raportare la obiectivele de dezvoltare regională si judeteană;

c) actualizează indicatorii sectoriali de incluziune socială;

d) elaborează sistemul informational privind datele cu relevantă pentru domeniul incluziunii sociale;

e) participă la procesul de consultare initiat în domeniul incluziunii sociale de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu scopul eradicării sărăciei si prevenirii excluziunii sociale;

f) monitorizează periodic progresul realizat în raport cu obiectivele si indicatorii stabiliti prin Raportul anual în domeniul incluziunii sociale;

g) elaborează documentele necesare pentru redactarea Raportului de progres în domeniul incluziunii sociale, definitivat de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(3) Componenta nominală a unitătii de incluziune socială cuprinde maximum 3 persoane, dintre care una va fi desemnată coordonator, si se stabileste prin ordin sau decizie a conducătorilor autoritătilor publice centrale prevăzute în anexa nr. 3

(4) Coordonatorul unitătii de incluziune socială participă la lucrările Comisiei nationale privind incluziunea socială.

Art. 3. - Se înfiintează Comisia natională privind incluziunea socială, denumită în continuare Comisia natională, organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, ce functionează în cadrul Consiliului interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protectia consumatorului, prevăzut la pozitia VI din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.

Art. 4. - (1) Comisia natională este constituită din câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat sau presedinte, al ministerelor, autoritătilor, agentiilor si al altor institutii guvernamentale cu atributii în domeniul incluziunii sociale, prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Componenta nominală a Comisiei nationale se stabileste prin decizie a primului-ministru, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor transmise Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei de autoritătile publice centrale prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Propunerile privind desemnarea reprezentantilor din cadrul ministerelor, autoritătilor, agentiilor, precum si din cadrul altor institutii guvernamentale cu atributii în domeniul incluziunii sociale trebuie să cuprindă un membru titular si un membru supleant.

(4) Procedura de lucru a Comisiei nationale se stabileste prin regulamentul propriu de organizare si functionare, aprobat de comisie, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Hotărârile Comisiei nationale se adoptă prin votul majoritătii membrilor prezenti.

Art. 5. - La lucrările Comisiei nationale pot fi invitati si partenerii sociali, reprezentanti ai mediului academic, reprezentantelor organismelor internationale în România, organizatiilor nonguvernamentale, institutelor de cercetare si altii asemenea.

Art. 6. - Comisia natională este condusă de ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei.

Art. 7. - (1) Principalele atributii ale Comisiei nationale sunt următoarele:

a) identificarea prioritătilor nationale din domeniul incluziunii sociale;

b) stabilirea Planului de actiune în conformitate cu prioritătile nationale identificate;

c) avizarea rapoartelor de monitorizare a implementării prioritătilor din domeniul incluziunii sociale;

d) avizarea indicatorilor sectoriali privind incluziunea socială, utilizati în sistemele de raportare;

e) avizarea Raportului national privind domeniul incluziunii sociale si protectiei sociale.

(2) Raportul national privind domeniul incluziunii sociale si protectiei sociale, precum si rapoartele de monitorizare a implementării prioritătilor din domeniul incluziunii sociale se elaborează sub coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 8. - Comisia natională actionează prin Directia politici, strategii, programe de incluziune socială din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si prin unitătile de incluziune socială, pentru a promova o strategie de convergentă a politicilor în acest domeniu, fundamentate pe obiectivele stabilite în comun în vederea promovării coeziunii sociale.

Art. 9. - Secretariatul Comisiei nationale este asigurat de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia politici, strategii, programe de incluziune socială.

Art. 10. - (1) Directia politici, strategii, programe de incluziune socială derulează actiuni de cooperare în domeniul sistemului informational statistic cu Institutul National de Statistică.

(2) Actiunile de cooperare prevăzute la alin. (1) se derulează pentru realizarea compatibilitătii sistemelor informationale si pentru realizarea statisticilor solicitate de Uniunea Europeană în domeniul incluziunii sociale.

Art. 11. - În vederea asigurării transversalitătii implementării politicilor de incluziune socială se organizează, la nivelul institutiei prefectului, comisia judeteană privind incluziunea socială, respectiv Comisia privind incluziunea socială a municipiului Bucuresti, având în principal următoarele atributii si responsabilităti:

a) elaborează si aprobă planul judetean din domeniul incluziunii sociale si protectiei sociale;

b) monitorizează realizarea obiectivelor prevăzute în planurile judetene si efectuează informări periodice cu privire la situatia si evolutia stării sociale a judetului;

c) prezintă periodic Comisiei nationale informări asupra stadiului de realizare a prioritătilor asumate prin planul judetean anual.

Art. 12. - (1) Comisia judeteană privind incluziunea socială este alcătuită din reprezentanti ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu responsabilităti în domeniul incluziunii sociale, reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale reprezentative din judet, reprezentanti ai consiliilor locale si ai consiliului judetean.

(2) La reuniunile comisiei judetene privind incluziunea socială sunt invitati să participe reprezentanti ai organizatiilor sindicale, ai patronatelor, precum si personalităti recunoscute în domeniu.

Art. 13. - Secretariatul comisiei judetene privind incluziunea socială se asigură de compartimentul de incluziune socială din cadrul directiei judetene de muncă, solidaritate socială si familie.

Art. 14. - (1) Numărul de posturi necesare pentru realizarea atributiilor ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri se asigură pentru Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin redistribuire în cadrul numărului maxim de posturi aprobat acestui minister, după cum urmează: 5 posturi pentru Directia politici, strategii, programe incluziune socială, câte un post pentru fiecare directie judeteană de muncă, solidaritate socială si familie si două posturi pentru Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Municipiului Bucuresti.

(2) În scopul exercitării atributiilor unitătii de incluziune socială, numărul de posturi se asigură prin redistribuire în cadrul numărului maxim de posturi aprobat pentru fiecare autoritate publică centrală prevăzută în anexa nr. 3. în cazul în care posturile nu pot fi asigurate din disponibil prin redistribuire în cadrul numărului maxim de posturi aprobat, se poate suplimenta, după caz, prin legea bugetară, cu maximum 3 posturi.

Art. 15. - Cheltuielile de functionare ale secretariatului prevăzut la art. 9, respectiv la art. 13, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 16. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se desfiintează Comisia anti-sărăcie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS.

(2) Bunurile din dotarea secretariatului tehnic al Comisiei anti-sărăcie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS se preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 17. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea si functionarea Comisiei anti-sărăcie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 15 iulie 2002, cu modificările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 385/2006 privind constituirea Comitetului director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 5 aprilie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Minai Constantin Seitan,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.217.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANEXA Nr. 2

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

autoritătilor publice centrale cu atributii în domeniul incluziunii sociale

 

MSP                - Ministerul Sănătătii Publice

MJ                   - Ministerul Justitiei

MAI                 - Ministerul Administratiei si Internelor

MEC                - Ministerul Economiei si Comertului

MAPDR          - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

MTCT             - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

MEdC              - Ministerul Educatiei si Cercetării

MCTI              - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

MMGA            - Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

ANOFM          - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

ANES              - Agentia Natională pentru Egalitate de Sanse între Femei si Bărbati

ANA                - Agentia Natională Antidrog

ANDZM          - Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere

ANPDC           - Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului

ANPH                         - Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap

ANR                - Agentia Natională pentru Romi

ANPF              - Agentia Natională pentru Protectia Familiei

CNPAS           - Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

CNAS                        - Casa Natională de Asigurări de Sănătate

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, denumit în continuare FSUE, este un instrument financiar nerambursabil creat în anul 2002 la nivelul Uniunii Europene pentru situatii de urgentă.

(2) Scopul FSUE este de a acoperi o parte din cheltuiala publică efectuată de statul beneficiar pentru înlăturarea efectelor dezastrelor naturale.

(3) Suma totală acordată României de Comisia Europeană este de 71.204.670 euro, pentru decontarea/finantarea cheltuielilor publice eligibile aferente operatiunilor de urgentă întreprinse în scopul înlăturării' pagubelor provocate de cele două valuri de inundatii din anul 2005.

Art. 2. - Sumele primite de România din FSUE se utilizează pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu următoarele actiuni/operatiuni eligibile:

a) repunerea imediată la starea de functionare sau stadiul initial, după caz, a lucrărilor de infrastructură si a instalatiilor din domeniul furnizării energiei, apei si al tratării apelor uzate, telecomunicatii, transport, sănătate si educatie, asigurarea de adăpost temporar si finantarea serviciilor de salvare, pentru acoperirea nevoilor imediate ale populatiei afectate;

b) asigurarea imediată a infrastructurii de preventie si a măsurilor imediate de protectie a mostenirii culturale;

c) curătarea imediată a zonelor lovite de dezastre, inclusiv a zonelor naturale.

Art. 3. - (1) Se desemnează Cancelaria Primului-Ministru ca autoritate coordonatoare a întregii activităti referitoare la implementarea FSUE.

(2) Autoritatea coordonatoare este institutia care aprobă efectuarea plătilor corespunzătoare, pe baza documentelor justificative, verificate si avizate de autoritătile de implementare si elaborate de beneficiarii finali.

(3) Se desemnează ca autorităti de implementare a FSUE Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, institutii care detin responsabilitatea implementării tehnice si financiare a FSUE, în conformitate cu prevederile acordurilor de implementare subsidiare. Autoritătile de implementare sunt institutiile abilitate să stabilească criteriile de selectie si prioritizare a contractelor ce vor face obiectul decontării din FSUE.

(4) Între autoritatea coordonatoare si autoritătile de implementare se încheie câte un acord de implementare subsidiar, în care sunt stabilite responsabilitătile/atributiile, precum si sumele aferente acestora.

(5) Beneficiarii finali pot fi: consilii judetene, consilii locale, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., Administratia Natională „Apele Române”.

Art. 4. - Suma totală de 71.204.670 euro acordată României din FSUE se repartizează astfel:

a) Ministerului Administratiei si Internelor - 61.004.670 euro, din care 16.497.800 euro pentru acoperirea cheltuielilor din primul val de inundatii, aprilie-mai 2005, si 44.506.870 euro pentru cel de-al doilea val de inundatii, iulie-august 2005;

b) Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului - 6.000.000 euro, din care 1.000.000 euro pentru acoperirea cheltuielilor din primul val de inundatii, aprilie-mai 2005, iar 5.000.000 euro pentru cel de-al doilea val de inundatii, iulie-august 2005;

c) Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - 4.200.000 euro, din care 1.300.000 euro pentru acoperirea cheltuielilor din primul val de inundatii, aprilie-mai 2005, iar 2.900.000 euro pentru cel de-al doilea val de inundatii, iulie-august 2005.

Art. 5. - Sumele primite de România de la FSUE pentru înlăturarea efectelor/pagubelor produse de cele două valuri de inundatii din anul 2005 se folosesc pentru:

a) decontarea integrală/partială a cheltuielilor eligibile efectuate cu operatiunile de urgentă întreprinse în baza contractelor de achizitii, încheiate începând cu prima zi a producerii pagubelor ca urmare a inundatiilor, 15 aprilie, respectiv 2 iulie 2005, dar nu mai târziu de 26 iulie 2006, cu respectarea prevederilor legislatiei nationale. Sumele decontate vor fi utilizate de beneficiarii finali pentru refacerea, consolidarea, inclusiv dezvoltarea infrastructurii, conform procedurilor proprii fiecărei autorităti de implementare;

b) finantarea unor proiecte noi care să îndeplinească conditiile de apărare si prevenire împotriva inundatiilor, proiecte care fac obiectul contractelor încheiate după data de 26 iulie 2006, cu respectarea procedurilor de licitatie în conformitate cu legislatia comunitară.

Art. 6. - (1) FSUE se implementează în cel mult un an de la data la care a intrat efectiv în conturile speciale deschise de România, în calitate de stat beneficiar.

(2) România va transmite Comisiei Europene un raport de implementare, în cel mult 6 luni de la data expirării termenului de implementare a FSUE.

(3) Comisia va încheia asistenta acordată în interval de 6 luni de la data primirii raportului de implementare, cu conditia ca acesta să contină toate informatiile necesare.

Art. 7. - (1) Pentru gestionarea în exclusivitate a sumelor primite de la FSUE, autoritatea coordonatoare, autoritătile de implementare si beneficiarii finali vor deschide conturi speciale destinate transferării/plătii sumelor aferente cheltuielilor eligibile, solicitate si aprobate la plată.

(2) Dobânzile bancare încasate de autoritatea coordonatoare generate pentru disponibilitătile conturilor speciale si veniturile generate din schimbul valutar al sumelor mobilizate din FSUE vor fi utilizate în acelasi scop si în aceleasi conditii cu sumele primite din FSUE.

(3) Comisioanele si spezele bancare rezultate din transferul sumelor provenite din FSUE din conturile autoritătii coordonatoare în conturile autoritătilor de implementare, precum si pierderile rezultate din schimbul valutar al sumelor mobilizate din FSUE vor fi suportate din conturile curente ale autoritătii coordonatoare, altele decât cele destinate FSUE.

(4) Plătile vor fi efectuate de Comisia Europeană în conturile bancare speciale deschise de autoritatea coordonatoare în euro, iar autoritatea coordonatoare va face plata către autoritătile de implementare în lei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru controlul implementării

programelor cu finantare internatională

si urmărirea aplicării acquis-ului comunitar,

Cristian David

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Constantin Oascălu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

Nr. 1.274.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat, precum'si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - începând cu luna septembrie 2006 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru un elev, respectiv pentru un prescolar, la 1,04 lei/elev, respectiv prescolar.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena bascalu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.284.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Compania Română de Aviatie „Romavia” - R.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apărării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 5.950 mii lei, la capitolul 84.01 ^Transporturi”, subcapitolul 06, paragraful 03 „Zboruri speciale”, articolul bugetar 40.02 „Subventii pe activităti”, pentru suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei Române de Aviatie „Romavia” - R.A. pe anul 2006.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Apărării pe anul 2006.

Art. 3. - Ministerul Apărării răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Corneliu Oobritoiu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena bascalu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.285.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 540 mii lei, pentru judetul Maramures, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului Maramures pentru achizitionarea unui imobil destinat functionării institutiei „Scoala Populară de Artă Liviu Borlan” Baia Mare.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.286.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 3.500 mii lei la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura si vânătoare”, titlul „Bunuri si servicii”.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, achizitionează pentru desfăsurarea programului de repopulare a Dunării pui de sturioni din speciile nisetru (Acipenser gulderistaedti), păstrugă (Acipenser stellatus), morun (Huso huso) - specii periclitate, conform legislatiei privind achizitiile publice.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.287.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială „GOSCOMLOC” - S.A. Uricani

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă efectuarea concedierilor colective ale unui număr de 50 de salariati, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Societatea Comercială „GOSCOMLOC” - S.A. Uricani, aflată în subordinea Consiliului Local al Orasului Uricani, judetul Hunedoara.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.291.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind premierea colectivelor care au desfăsurat activitate de cercetare-dezvoltare sau servicii specifice acesteia, cu rezultate deosebite în domeniul stiintei si tehnologiei, în anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 58 alin. (3) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă premierea colectivelor care au desfăsurat activitate de cercetare-dezvoltare sau servicii specifice acesteia, cu rezultate deosebite în domeniul stiintei si tehnologiei, în anul 2006.

Art. 2. - (1) Premiile care se acordă pentru rezultate deosebite colectivelor de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 sunt următoarele:

a) 18.000 lei pentru fiecare premiu I care se acordă, câte unul, pentru rezultatele obtinute în cadrul fiecărui tip de proiecte din cadrul programelor Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare, si anume: proiecte de cercetare fundamentală - PF, proiecte experimental-demonstrative - PED, proiecte cu dezvoltare tehnologică - PDT, proiecte cu transfer la agentii economici - PA, proiecte cu valorificare la agentii economici - PV; proiecte privind infrastructura calitătii;

b) 15.000 lei pentru fiecare premiu II care se acordă, câte unul, pentru rezultatele obtinute în cadrul fiecărui tip de proiecte prevăzute la lit. a);

c) 12.000 lei pentru fiecare premiu III care se acordă, câte unul, pentru rezultatele obtinute în cadrul fiecărui tip de proiecte prevăzute la lit. a).

(2) Se acordă câte un premiu de 12.000 lei pentru proiectul cu cele mai bune rezultate obtinute în cadrul fiecăruia dintre cele 15 programe din Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare.

Art. 3. - Se acordă câte un premiu de 6.000 lei pentru colectivul din cadrul fiecărui tip de entitate de inovare si transfer tehnologic acreditată (centru de informare tehnologică, centru de transfer tehnologic, incubator tehnologic si de afaceri, parc stiintific), care a obtinut cele mai performante rezultate.

Art. 4. - Se acordă premiul în valoare de 10.000 lei pentru colectivul unei întreprinderi mici si mijlocii inovative cu rezultate deosebite în activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare în cadrul Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare.

Art. 5. - Se acordă premiul în valoare de 9.000 lei pentru cel mai tânăr cercetător, autor/coautor al unuia sau mai multor articole publicate în reviste cotate de Institutul pentru Informatia Stiintifică ori autor/coautor al unui brevet de inventie.

Art. 6. - Se acordă premiul în valoare de 7.000 lei colectivului de redactie al unei publicatii românesti, cotată de Institutul pentru Informatia Stiintifică cu factor mare de impact.

Art. 7. - Suma de 500.000 lei necesară acordării premiilor prevăzute la art. 2-6 se asigură din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2006, de la capitolul 53.01 „Cercetare fundamentală si cercetare-dezvoltare”, titlul 20 „Bunuri si servicii”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.292.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbesti”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. 1 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se declară de utilitate publică lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbesti”.

Art. 2. - Expropriatorul este statul român, prin Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se aduce la cunostintă publică si prin afisare la sediul Consiliului Local al Orasului Aninoasa, judetul Hunedoara, si la sediul Consiliului Local al Orasului Bumbesti-Jiu, judetul Gorj.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor

si turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea teritoriului,

Lászlô Borbély

Ministrul economiei si comertului,

Codrut loan Seres

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.297.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind normarea parcului auto si a consumului de carburanti la Ministerul Economiei si Comertului pentru Biroul consilierului economic din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă detinerea si utilizarea de către Ministerul Economiei si Comertului a unui număr total de 117 autoturisme pentru desfăsurarea activitătii Biroului consilierului economic din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate.

Art. 2. - (1) Consumul lunar normat de carburanti pentru utilizarea autoturismelor prevăzute la art. 1 se stabileste la 300 litri/lună/vehicul.

(2) Nu se consideră depăsiri la consumul normat de carburanti pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat pentru Ministerul Economiei si Comertului pentru desfăsurarea activitătii Biroului consilierului economic din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut loan Seres

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascalu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.298.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei judetului Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema judetului Botosani, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor însumate ale stemei si semnificatiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu toader,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.302.

 

ANEXA Nr. 11

 

STEMA

judetului Botosani

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA Sl SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei judetului Botosani Descrierea stemei:

 

Stema judetului Botosani, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut francez, antic, tripartit în vârf.

În cartierul I, pe fond rosu, se află o coasă de aur în bară, cu lama în sus.

În cartierul II, pe fond argintiu, se află un sef negru zimtat si un rac rosu, în pal.

În cartierul III, pe fond albastru, se află trei luceferi de argint, în pal.

Semnificatiile elementelor însumate:

Coasa de aur în câmp rosu semnifică vechea stemă a tinutului si apoi a judetului.

Racul rosu în câmp argintiu semnifică fostul judet Dorohoi, aflat acum în componenta judetului Botosani, cu culorile inversate (rac de argint în câmp rosu).

Seful negru zimtat semnifică pierderea, de către fostul judet Dorohoi, a Tinutului Hertei.

Cei trei luceferi de argint fac referire la personalitătile de renume national si international născute pe teritoriul judetului.

 

RECTIFICĂRI

În Decretul nr. 1.044/2006 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 86 Asigurare Date „Mărăsti”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 21 august 2006, se face

următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

- în titlul decretului si în articolul unic, în loc de: „...Batalionului86 Asigurare Date «Mărăsti»“ se va citi: „...Batalionului84 Asigurare Date «Mărăsti»“.