MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 863         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 octombrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.429. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Bistrita-Năsăud

 

1.430. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Brasov

 

1.431. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Dâmbovita

 

1.433. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Ialomita

 

1.434. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Mehedinti

 

1.436. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Prahova

 

1.437. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Timis

 

1.438. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Tulcea

 

1.439. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Satu Mare

 

1.440. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Vrancea

 

1.441. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Suceava

 

1.442. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

1.445. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Botosani

 

1.446. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Cluj

 

1.448. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Timis

 

1.449. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

1.450. - Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială „Uzina Termica Comănesti” - S.A., judetul Bacău

 

1.451. - Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială „Civitas” - SA Breaza, judetul Prahova

 

1.453. - Hotărâre privind aprobarea contractării de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în valoare de 144,067 milioane euro si maximum 92,35 milioane dolari S.U.A., destinate asigurării partiale a necesarului de finantat pentru patru proiecte prioritare din portofoliul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

1.454. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.845/2005 privind aprobarea concesionării unor activităti din domeniul ameliorării si reproductiei animalelor

 

1.466. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 513/2006 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru infrastructura de transport, care se vor executa în perioada 2006-2008

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.281/2006;

- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 635/2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Bistrita-Năsăud

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 cu suma de 300 mii lei, pentru judetul Bistrita-Năsăud, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului Bistrita-Năsăud, pentru finantarea lucrărilor de amenajare si consolidare a Drumului judetean 172 H, km 14+043- 25+593, Matei-Fântânele-DJ 151.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.429.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 cu suma de 1.000 mii lei, pentru judetul Brasov, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al orasului Predeal, judetul Brasov, în vederea executării lucrării „Extindere retele de alimentare cu apă si retele de canalizare menajeră în orasul Predeal, judetul Brasov”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.430.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 cu suma de 1.200 mii lei, pentru judetul Dâmbovita, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al orasului Titu, judetul Dâmbovita, pentru finantarea obiectivului de investitii „Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare, reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate în orasul Titu, zona Titu-Gară, Sălcuta”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.431.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Ialomita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si ai art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 cu suma de 200 mii lei, pentru judetul Ialomita, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al comunei Moldoveni, judetul Ialomita, în vederea reabilitării unei clădiri cu destinatia de sediu pentru Primăria Comunei Moldoveni, judetul Ialomita.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.433.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Mehedinti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 cu suma de 4.950 mii lei, pentru judetul Mehedinti, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Viădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.434.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

pe unităti administrativ-teritoriale a sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Mehedinti

 

Nr.

crt.

Unitatea

administrativ-teritorială

Destinatia

Suma alocată

- mii lei -

1.

Comuna Balta

Reparatii drumuri comunale si construire podete

400

2.

Comuna Corcova

Reparatii drumuri comunale si podete

150

3.

Comuna Ilovita

Consolidarea malului torentului Rocovăt

600

4.

Comuna Bâlvănesti

Reparatii drumuri comunale

200

5.

Comuna Sovarna

Reparatii drumuri comunale si construire podete

100

6.

Comuna Bâcles

Reparatii drumuri comunale si construire podete

300

7.

Comuna Husnicioara

Reparatii drumuri comunale si construire podete

200

8.

Orasul Vânju Mare

Reparatii drumuri comunale si construire podete

200

9.

Comuna Breznita-Motru

Refacere podete si drumuri comunale DC 81, DC 82, reparatii scoli

300

10.

Comuna Pătulele

Pod peste râul Blahnita, podete pe ulite comunale din si Viasu, reparatii scoli Pătulele

500

11.

Orasul Strehaia

Reparatii scoli

400

12.

Comuna Greci

Reparatii scoli

400

13.

Comuna Voloiac

Refacere podete, drumuri comunale DC 65, DC 67, DC 68, regularizare torent Valea Bună, reparatii scoli

700

14.

Comuna Ponoarele

Continuare lucrări la căminul cultural, refacere podete, drumuri comunale DC 38, DC 56

500

 

TOTAL:

 

4.950

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 5.425 mii lei, pentru judetul Prahova, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.436.

 

ANEXA

 

REPARTIZAREA

pe unităti administrativ-teritoriale a sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Prahova

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Destinatia

Suma alocată - mii lei -

1.

Orasul Azuga

Investitie înzăpezire artificială domeniul de schi - statiunea Azuga

500

2.

Orasul Comarnic

Lucrări de refacere a infrastructurii

275

3.

Orasul Mizil

Lucrări de refacere a infrastructurii

Modernizare piată

500

4.

Orasul Plopeni

Finalizare Statie de tratare si pompare a apei pentru sistemul de alimentare cu apă

500

5.

Orasul Urlati

Lucrări de refacere a infrastructurii

Realizare zid de sprijin

400

6.

Comuna Gornet-Cricov

Lucrări de refacere a infrastructurii

Realizare zid de sprijin

600

7.

Comuna Posesti

Lucrări de refacere a infrastructurii

200

8.

Comuna Telega

Lucrări de reparatii la drumul comunal DC 5

600

9.

Comuna Valea Călugărească

Lucrări de refacere a infrastructurii

500

10.

Comuna Puchenii Mari

Extindere si reparatii obiective de interes local

Lucrări de refacere a infrastructurii

700

11.

Orasul Busteni

Lucrări de refacere a infrastructurii

650

 

TOTAL:

 

5.425

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 1.130 mii lei, pentru judetul Timis, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al orasului Jimbolia, judetul Timis, pentru finantarea unor lucrări de întretinere si reparare străzi.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1. Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.437.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 2.343 mii lei, pentru judetul Tulcea, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, pentru finantarea obiectivului „Reabilitare rezervor apă cota +100,00 m, municipiul Tulcea”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1. Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.438.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Satu Mare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor deîaicate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 1.200 mii lei, pentru judetul Satu Mare, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului Satu Mare, pentru finantarea lucrărilor la obiectivul de investitii „Modernizare drum de ocolire în zona Nord a municipiului Satu Mare”, pe sectorul de drum vicinal între DN 19 A Satu Mare-PCTF Petea si DJ 194 Satu Mare-Lazuri.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.439.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aproba suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 1.212 mii lei, pentru judetul Vrancea, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care

face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea unor obiective de investitii.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.440.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Vrancea

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritoriaiă

Obiectivul

Suma alocată

- mii lei -

1.

Comuna Răcoasa

Extinderea retelelor de alimentare cu apă si canalizare în satele Răcoasa si Mărăsti

207

2.

Comuna Soveja

Finalizarea lucrărilor de distributie a apei potabile în satul Dragosloveni

432

3.

Orasul Odobesti

Amenajarea retelei de drumuri - Lot sinistrati Odobesti

573

 

 

TOTAL:

1.212

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 1.000 mii lei, pentru judetul Suceava, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Fălticeni, judetul Suceava, pentru obiectivul de investitii „Reparatii asfaltice (plombări) pe 30.000 metri pătrati, în municipiul Fălticeni, judetul Suceava”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.441.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetulu Ministerului Sănătătii Publice din Fondul de rezerva bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 2.500 mii lei, la capitolul 66 „Sănătate”, titlul „Transferuri între unităti ale administratiei publice”, articolul „Transferuri de capital”, alineatul „transferuri pentru reparatii capitale la spitale”.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru reparatii capitale la Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică si Balneologie Eforie Nord.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite,

modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 3. - Ministerul Sănătătii Publice răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.442.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1 - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 900 mii lei, pentru judetul Botosani, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Dorohoi, judetul Botosani, pentru finantarea obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri destinate închirierii”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.445.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 500 mii lei, pentru judetul Cluj, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Turda, judetul Cluj, pentru continuarea lucrărilor de constructie la Mănăstirea Mihai Vodă.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.446.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind nantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 ir. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 1.500 mii lei, pentru judetul Timis, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al comunei Dudestii Noi, judetul Timis, pentru reabilitarea drumului comunal DC 45.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.448.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 42 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006 din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 41.000 mii lei la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura si vânătoare”, grupa 55, titlul VII „Alte transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne”, alineatul 12 „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru realizarea în regim de urgentă a lucrărilor de consolidare a digurilor de apărare la Dunăre, închiderea breselor, reabilitarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare, afectată de indundatiile din anul 2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Elaborarea documentatiilor tehnico-economice si executia lucrărilor se contractează de Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare, în calitate de beneficiar, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 3. - (1) Până la aprobarea documentatiilor tehnico-economice se aprobă deschiderea finantării si începerea executiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ si valoric.

(2) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza situatiilor de lucrări însusite de beneficiar.

(3) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va aproba documentatiile tehnico-economice aferente lucrărilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finantării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 41.000 mii lei Fondul de interventie la dispozitia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2006.

Art. 6. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.449.

 

ANEXĂ

 

LISTA

incintelor îndiguite la care se realizează lucrări de consolidare a digurilor de apărare la Dunăre, închiderea breselor, reabilitarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare, afectată de inundatiile din anul 2006

 

Nr. crt.

Denumirea incintei îndiguite la Dunăre

Judetul

Valoare estimativă

- mii lei -

0

1

2

3

1

Oltenita - Surlari - Dorobantu

Călărasi

1.100

2

Ghidici - Rast - Bistret

Doli

13.800

3

Bistret - Nedeia - Jiu

Doli

3.300

4

Bechet - Dăbuleni

Doli

6.100

5

Dăbuleni - Potelu

Olt

6.800

6

Călărasi - Rau

Călărasi

1.900

7

Făcăieni - Vlădeni

Călărasi

2.200

8

Ostrov - Peceneaga

Tulcea

5.800

 

TOTAL:

 

41.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială „Uzina Termica Comănesti” - S.A., judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă efectuarea concedierilor colective pentru un număr de 70 de salariati, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Societatea Comercială „Uzina Termica Comănesti” - S.A., aflată în subordinea Consiliului Local al Orasului Comănesti, judetul Bacău.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.450.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială „Civitas” - S.A. Breaza, judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă efectuarea concedierilor colective pentru un număr de 31 de salariati, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Societatea Comercială „Civitas” - S.A. Breaza, aflată în subordinea Consiliului Local al Orasului Breaza, judetul Prahova.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnsază:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.451.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în valoare de 144,067 milioane euro si maximum 92,35 milioane dolari S.U.A., destinate asigurării partiale a necesarului de finantat pentru patru proiecte prioritare din portofoliul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, si având în vedere pct. 7.4.2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.415/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă următoarea hotărâre:

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în valoare de 144,067 milioane euro si maximum 92,35 milioane dolari S.U.A., destinate asigurării partiale a necesarului de finantat pentru patru proiecte prioritare din portofoliul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, după cum urmează:

a) 70,66 milioane euro, pentru finantarea avansului de 20% din Lotul 7 (ultimul lot), precum si a plătilor datorate la livrare (inclusiv glisarea preturilor de bază ale automotoarelor), conform prevederilor Contractului comercial semnat la data de 3 aprilie 2002 între Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A. si Siemens AG TS în vederea dotării cu 120 de rame automotor;

b) maximum 92,35 milioane dolari S.U.A., pentru:

(i) finantarea plătilor la livrarea primelor două aeronave, datorate conform prevederilor Contractului comercial semnat între Societatea Comercială „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. si Compania AIRBUS SAS Franta la data de

29 aprilie 2004 pentru achizitionarea a patru aeronave AIRBUS A 318; (ii) acoperirea avansului aferent perioadei mai 2005 - martie 2006, achitat Companiei AIRBUS SAS de către Societatea Comercială „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., conform prevederilor contractului de achizitie mentionat;

c) 51 milioane euro, pentru asigurarea resurselor financiare necesare finantării plătilor datorate la livrare pentru implementarea sistemelor de centralizare electronică în statiile de cale ferată, Contract comercial semnat între Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. si Alcatel SEL AG la data de 18 octombrie 2004;

d) 22,407 milioane euro, pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru derularea anului III al Contractului nr. 91/2003 „Mentenantă material rulant si feroviar pentru circulatia în tunel”, încheiat între Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex” - S.A. si Societatea Comercială ALSTOM Transport - S.A. la data de 20 noiembrie 2003.

Art. 2. - În vederea contractării creditelor externe prevăzute la art. 1 se va semna un acord de împrumut între Ministerul Finantelor Publice si Dexia Kommunalkredit Bank AG Austria, cu următoarele conditii financiare:

a) perioada de acordare a creditului este de 12 ani, din care 4 ani reprezintă perioada de gratie, ratele de rambursare fiind în număr de 17, egale, consecutive si plătibile semestrial;

b) rată variabilă de dobândă pentru creditul în valoare de 144,067 milioane euro si rată fixă de dobândă pentru creditul în valoare de maximum 92,35 milioane dolari S.U.A.

Art. 3. - Între Ministerul Finantelor Publice, în calitate de împrumutat, si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitate de subîmprumutat, se va încheia un acord de împrumut subsidiar prin care se va delega Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului întreaga autoritate si responsabilitate în implementarea proiectelor si utilizarea sumelor aferente celor două credite externe.

Art. 4. - (1) Rambursarea creditelor externe prevăzute la art. 1 si 2, precum si plata dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie.

(2) Plătile aferente serviciului datoriei publice externe pentru cele două credite se vor efectua de către Ministerul Finantelor Publice, în calitate de împrumutat.

Art. 5. - Plata taxelor si impozitelor datorate în cadrul contractelor prevăzute la art. 1 va fi suportată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂfflCEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Viădescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.453.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.845/2005 privind aprobarea concesionării unor activităti din domeniul ameliorării si reproductiei animalelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.845/2005 privind aprobarea concesionării unor activităti din domeniul ameliorării si reproductiei animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 10 ianuarie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Viădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.454.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei ia Hotărârea Guvernului nr. 513/2006 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru infrastructura de transport, care se vor executa în perioada 2006-2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 513/2006 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru infrastructura de transport, care se vor executa în perioada 2006-2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 21 aprilie 2006, se modifică după cum urmează:

 

1. Pozitiile 1 -19 vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Obiectivul

„1.

Autostrada Bucuresti-Brasov, km 0+000 - 173+000

2.

Reparatii sistem rutier autostrada Bucuresti-Pitesti, km 23+000 - 46+000

3.

Autostrada Transilvania

4.

Sporirea capacitătii de circulatie pe Centura Ploiesti Vest, km 0+000 - 12+850 (DN 1 km 53+650 - 66+500)

5.

Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 - 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti; obiectul 5 - Reabilitarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti între intersectia acestuia cu DN 1A si DN 1 si DN 2

6.

Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 - 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti; obiectul 6 - Continuarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste CF la Otopeni

7.

Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8+100 - 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti; obiectul 7 - Completarea centurii existente a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins între DN 7 - DN 1A

8.

Centuri ocolitoare (27 de centuri)

9.

Modernizare DN 1A Buftea - Centura Ploiesti Vest, km 12+260 - 64+400

10.

Modernizare DN 1A Ploiesti Est - Săcele (Brasov), km 70+550 - 182+500

11.

Drum expres Petea - Satu Mare - Baia Mare

12.

Modernizare DN 68A Lugoj - llia, km 2+900 - 78+489

13.

Modernizare DN 10 Buzău - Brasov, km 2+100 - 111+100

14.

Lărgire la 4 benzi DN 73, km 7+000 - 11+100

15.

Reabilitare DN 2D Focsani - Ojdula, km 0+000 - 118+873

16.

DN 66A Câmpul lui Neag - intersectie cu DN 67D, km 66+204 - 109+309

17.

Consolidare DN 22C, Cernavodă - Basarabi, km 0+000 - 43+600

18.

Consolidare DN 3, Basarabi - Constanta, km 242+800 - 256+000”

 

2. Pozitiile 20-30 se renumerotează în mod corespunzător, începând cu pozitia 19.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.466.

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2006 pentru modificarea unor pozitii din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 348/2006 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 5 septembrie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

- la articolul unic pct. 1 poz. 10, în loc de: „... El Solh Nour, născută la data de 24.08.2000.” se va citi: „... El Solh Nour, născută la data de 24.08.2003.”

 

În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.281/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Administratie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 22 septembrie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

- în coloana a 4-a „Caracteristicile tehnice ale imobilului”, în loc de „- Total suprafată (complex + suprafată liberă) = 8.760 m2se va citi: „- Total suprafată (complex + suprafată liberă) = 8.670 m2”.

 

În Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 635/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 13 octombrie 2006 (pag. 12), se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

- în titlul ordinului, în loc de: „...Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 849/2004...” se va citi: „...Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004...”