MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 836         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 11 octombrie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.140. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.141. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.142. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.143. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.144. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.145. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

671. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 218/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006

            968/665/1.462. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

1.205. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea modului de rezolvare a cererilor privind modificările designului si inscriptionării ambalajului medicamentelor de  uz uman, precum si modificările prospectului si rezumatului caracteristicilor produsului, altele decât cele datorate unor variatii de tip IA, IB si II

 

1.206. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normelor privind modul de solutionare a cererilor de transfer al autorizatiei de punere pe piată

 

1.551. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2006

 

1.552. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2006

 

1.553. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2006

 

7.155/415. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru modificarea Ordinului ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 106/320/2002 pentru stabilirea societătilor comerciale a căror privatizare se va realiza în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care statul detine actiuni

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            316. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor de artă vizuală

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

            având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 515 din data de 22 august 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Onciulescu Nicolae Marcel, judecător la Curtea de Apel Pitesti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 1.140.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 515 din data de 22 august 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Marin Ion, presedinte cu delegatie al Curtii de Apel Ploiesti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 1.141.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 562 din data de 5 septembrie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Popescu Mariana, vicepresedintele Curtii de Apel Brasov, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 1.142.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 562 din data de 5 septembrie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Moiceanu Ioan Dorel, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mures, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 1.143.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 553 din data de 22 august 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ion Marian, procuror la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 1.144.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 553 din data de 22 august 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ioan Sas, judecător la Judecătoria Sighetu Marmatiei, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 1.145.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 218/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) si ale art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 264/2006,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

            în baza Referatului de aprobare nr. 93.064 din 4 octombrie 2006 al Directiei generale de implementare politici sectoriale si de piată,

ministrul aariculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 218/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 6 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 18 va avea următorul cuprins: „Art. 18. - Termenul pentru depunerea cererilor în vederea acordării sprijinului direct pentru plantatiile de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni este 10 noiembrie 2006 inclusiv.”

2. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins: „(3) Bonurile valorice sunt valabile până la data de 20 noiembrie 2006 inclusiv.”

3. Articolul 21 va avea următorul cuprins: „Art. 21. - Sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei primesc spre decontare bonuri valorice până la data de 30 noiembrie 2006 inclusiv, deconturile se depun la Agentie până la data de 4 decembrie 2006, după care Aqentia solicită până la 7 decembrie 2006 Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale disponibilizarea fondurilor necesare, iar până la 20 decembrie 2006 virează sumele cuvenite în conturile furnizorilor.”

4. Alineatele (1) si (3) ale articolului 25 vor avea următorul cuprins: „(1) Termenul pentru depunerea cererilor în vederea acordării sprijinului direct pentru cultura vitei-de-vie din soiuri nobile este 10 noiembrie 2006 inclusiv. (3) Bonurile valorice sunt valabile până la 20 noiembrie 2006 inclusiv.”

5. Articolul 26 va avea următorul cuprins: „Art. 26. - Sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei primesc spre decontare bonuri valorice până la data de 30 noiembrie 2006 inclusiv si depun deconturile la Agentie până la data de 4 decembrie 2006, după care Agentia solicită până la 7 decembrie 2006 Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale disponibilizarea fondurilor necesare, iar până la 20 decembrie 2006 virează sumele cuvenite în contul furnizorilor.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Fluture

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 671.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 968 din 14 septembrie 2006

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 665 din 18 septembrie 2006

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 1.462 din 27 septembrie 2006

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

În temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor, ministrul economiei si comertului si ministrul administratiei si internelor emit prezentul ordin.

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 3 din Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 12 ianuarie 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarea componentă:

a) presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - presedinte:

b) directorul general al Directiei generale gestiune deseuri si substante chimice periculoase din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - vicepresedinte;

c) un reprezentant al Directiei deseuri din cadrul Directiei generale gestiune deseuri si substante chimice periculoase din Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor - membru;

d) un reprezentant al Compartimentului juridic, contencios administrativ din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - membru;

e) 2 reprezentanti ai Directiei deseuri si substante chimice periculoase din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - membri;

f) un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului - Comisia Natională pentru Reciclarea Materialelor - membru;

g) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor - Directia generală servicii de interes general si parteneriat cu asociatiile alesilor locali - membru;

h) un reprezentant al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - membru.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modului de rezolvare a cererilor privind modificările designuiui si inscriptionării ambalajului medicamentelor de uz uman, precum si modificările prospectului si rezumatului caracteristicilor produsului, altele decât cele datorate unor variatii de tip IA, IB si II

 

Având în vedere prevederile titlului XVII „Medicamentul” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si ale Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Directiei farmaceutice nr. E.N. 4.713/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Toate modificările privind designul si inscriptionarea ambalajului, precum si modificările prospectului si rezumatului caracteristicilor produsului (RCP) pentru medicamentele de uz uman se prezintă Agentiei Nationale a Medicamentului de către detinătorul autorizatiei de punere pe piată, denumit în continuare detinător.

Art. 2. - În vederea aprobării modificărilor prevăzute la art. 1, detinătorul depune la Agentia Natională a Medicamentului următoarele documente:

a) cerere, în care sunt prezentate sumar modificările propuse, însotită de formularul de tarifare întocmit în conformitate cu reglementările în vigoare ale Agentiei Nationale a Medicamentului privind primirea cererilor pentru modificări la autorizatia de punere pe piată si încasarea tarifelor aferente;

b) prospect si RCP, atât în varianta pe hârtie, cât si cea în format electronic, întocmite în conformitate cu reglementările în vigoare privind prospectul si RCP-ul pentru medicamentele de uz uman, respectiv prospect si RCP curente/prospect si RCP propuse. Modificările propuse se specifică în mod clar, prin sublinierea cuvintelor modificate;

c) în cazul în care documentatia este prezentată într-o altă limbă decât limba română, se depun prospectul si RCP-ul cu modificările propuse subliniate, în limba engleză si traducerea corespunzătoare;

d) machete de ambalaj primar si/sau secundar, după cum este cazul, inscriptionate în conformitate cu reglementările în vigoare privind etichetarea medicamentelor de uz uman, respectiv etichetă curentă/etichetă propusă.

Art. 3. - (1) Cererea si formularul de tarifare se depun în cazul medicamentelor care au autorizatie de punere pe piată în vigoare emisă de Agentia Natională a Medicamentului.

(2) Pentru medicamentele aflate în procedură de reînnoire a autorizatiei de punere pe piată se depune formular de tarifare numai în cazul în care solicitantul doreste evaluarea cererii înainte de finalizarea procedurii de reînnoire.

Art. 4. - Termenul de solutionare a cererii privind modificarea designului si inscriptionării ambalajului, precum si modificarea prospectului si RCP-ului este de 60 de zile de la data confirmării plătii tarifului Agentiei Nationale a Medicamentului de către Departamentul economic al acesteia.

Art. 5. - În cazul în care Agentia Natională a Medicamentului nu a formulat solicitări în intervalul de timp prevăzut la art. 4, notificarea poate fi considerată ca fiind acceptată.

Art. 6. - Agentia Natională a Medicamentului informează detinătorul asupra acceptării cererii si emite documente rectificative, atunci când este cazul, modificare la autorizatia de punere pe piată, anexele la autorizatia de punere pe piată modificate sau părtile modificate ale anexelor la autorizatia de punere pe piată, în termen de 30 de zile de la solutionare.

Art. 7. - (1) În cazul în care Agentia Natională a Medicamentului solicită informatii suplimentare în legătură cu cererile privind modificarea designului si inscriptionării ambalajului, modificarea prospectului si RCP-ului, detinătorul trebuie să răspundă solicitărilor în termen de 60 de zile de la primirea adresei.

(2) În această situatie, derularea procedurii este oprită până la depunerea informatiilor suplimentare solicitate de Agentia Natională a Medicamentului.

Art. 8. - (1) în cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile pentru aprobarea cererii, aceasta se respinge; dacă detinătorul nu transmite datele solicitate în termenul stabilit, cererea se consideră respinsă de drept la expirarea acestuia.

(2) Agentia Natională a Medicamentului informează detinătorul asupra respingerii cererii.

(3) Respingerea cererii nu aduce atingere dreptului detinătorului de a depune o nouă cerere.

Art. 9. - Prevederile prezentului ordin se aplică cererilor privind modificările designului si inscriptionării ambalajului medicamentelor de uz uman, precum si modificările prospectului si rezumatului caracteristicilor produsului, altele decât cele datorate unor variatii de tip IA, IB si II, depuse la Agentia Natională a Medicamentului după data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.126/2003 pentru aprobarea modului de rezolvare a cererilor privind modificările designului si inscriptionării ambalajului, precum si modificările prospectului, altele decât cele datorate unor variatii de tip IA, IB si II, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 19 decembrie 2003.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2006.

Nr. 1.205.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind modul de solutionare a cererilor de transfer al autorizatiei de punere pe piată

 

Având în vedere prevederile titlului XVII „Medicamentul” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si ale Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Directiei farmaceutice nr. E.N. 4.714/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind modul de solutionare a cererilor de transfer al autorizatiei de punere pe piată, potrivit anexelor nr. 1, 2 si 3.

Art. 2. - Prevederile normelor prevăzute la art. 1 se aplică cererilor de transfer al autorizatiei de punere pe piată ce se depun la Agentia Natională a Medicamentului după data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitie contrară.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2006.

Nr. 1.206.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME

privind modul de solutionare a cererilor de transfer al autorizatiei de punere pe piată

 

CAPITOLUL I

Introducere

 

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc procedura administrativă, precum si modalitătile de examinare a cererilor de transfer al autorizatiei de punere pe piată pentru medicamente de uz uman autorizate prin procedură natională.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Art. 2. - Prezentele norme se aplică cererilor de transfer al autorizatiei de punere pe piată emise de Agentia Natională a Medicamentului.

Art. 3. - Prezentele norme nu se aplică în cazul cererilor de variatie tip IA/1 referitoare la schimbarea numelui detinătorului autorizatiei de punere pe piată.

 

CAPITOLUL III

Definitii

 

Art. 4. - (1) Transferul autorizatiei de punere pe piată este procedura prin care este înlocuit detinătorul autorizatiei de punere pe piată curent (existent) cu un nou detinător.

            (2) Noul detinător al autorizatiei de punere pe piată trebuie să fie stabilit în România sau în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 5. - Un transfer al autorizatiei de punere pe piată poate fi necesar în cazul unei fuziuni/achizitionări, prin care detinătorul autorizatiei de punere pe piată este preluat de către o altă societate comercială si încetează să existe ca o entitate juridică separată, în cazul în care o societate comercială vinde medicamentul si drepturile asupra medicamentului unei alte societăti comerciale sau în alte situatii permise de lege.

 

CAPITOLUL IV

Procedura administrativă privind solutionarea cererilor de transfer al autorizatiei de punere pe piată

 

Art. 6. - Detinătorul autorizatiei de punere pe piată, denumit în continuare detinător, depune la Agentia Natională a Medicamentului cererea pentru transferul autorizatiei de punere pe piată, în conformitate cu anexa nr. 3, însotită de documentatia de sustinere, în conformitate cu anexa nr. 2, si de formularul de tarifare, întocmit în conformitate cu reglementările în vigoare ale Agentiei Nationale a Medicamentului, privind primirea cererilor pentru modificări la autorizatia de punere pe piată si încasarea tarifelor aferente.

Art. 7. - O cerere trebuie să facă referire la o singură autorizatie de punere pe piată.

Art. 8. - Cererea pentru transferul autorizatiei de punere pe piată si formularul de tarifare se depun în cazul medicamentelor pentru care există autorizatie de punere pe piată în vigoare emisă de Agentia Natională a Medicamentului.

Art. 9. - Pentru medicamentele aflate în procedură de reînnoire a autorizatiei de punere pe piată, cererea de transfer este însotită de formularul de tarifare doar în cazul în care solicitantul doreste evaluarea cererii de transfer înainte de finalizarea procedurii de reînnoire a autorizatiei de punere pe piată.

Art. 10. - În cazul în care este necesară, în timpul procedurii de autorizare, înlocuirea detinătorului autorizatiei de punere pe piată propus initial, solicitantul informează Agentia Natională a Medicamentului despre aceasta printr-o adresă însotită de documentatia de sustinere relevantă, întocmită în conformitate cu anexa nr. 2.

Art. 11. - (1) Agentia Natională a Medicamentului verifică dacă cererea si documentatia de sustinere sunt corecte si complete.

(2) În cazul în care cererea si documentatia sunt validate sub aspect administrativ, se dă curs procedurii.

(3) În cazul în care nu este validată, cererea se respinge; procedura poate fi reluată prin depunerea unei noi cereri.

Art. 12. - Evaluarea cererii pentru transferul autorizatiei de punere pe piată are loc după confirmarea plătii tarifului Agentiei Nationale a Medicamentului de către Departamentul economic al acesteia, în acord cu reglementările în vigoare ale Agentiei Nationale a Medicamentului.

Art. 13. - Termenul în care Agentia Natională a Medicamentului trebuie să solutioneze cererea pentru transferul autorizatiei de punere pe piată este de 30 de zile de la data confirmării plătii de către Departamentul economic.

Art. 14. - (1) În cazul aprobării cererii de către Agentia Natională a Medicamentului, aceasta informează în scris fostul si noul detinător asupra aprobării transferului si emite documentele rectificative (modificare la autorizatia de punere pe piată, părtile modificate ale anexelor la autorizatia de punere pe piată), în termen de 30 de zile de la solutionare.

(2) Documentele rectificative vor fi comunicate doar noului detinător.

Art. 15. - (1) Transferul autorizatiei de punere pe piată este valabil de la data la care Agentia Natională a Medicamentului informează fostul si noul detinător cu privire la aprobarea cererii de transfer.

(2) Data implementării transferului autorizatiei de punere pe piată este data la care noul detinător îsi asumă toate responsabilitătile care îi revin, în conformitate cu titlul XVII „Medicamentul” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii. Aceasta se stabileste de Agentia Natională a Medicamentului pe baza acordului dintre fostul si noul detinător al autorizatiei de punere pe piată si se mentionează în documentele de aprobare a transferului.

Art. 16. - Solutia Agentiei Nationale a Medicamentului va fi de respingere a cererii în cazul în care documentele transmise pentru sustinerea cererii de transfer al autorizatiei de punere pe piată sunt incomplete sau dacă nu au fost îndeplinite conditiile de transfer al autorizatiei de punere pe piată, în conformitate cu anexa nr. 2.

Art. 17. - În situatia în care Agentia Natională a Medicamentului solicită completarea documentatiei de sustinere a cererii pentru transferul autorizatiei de punere pe piată, răspunsul la solicitări trebuie să fie transmis integral, în termen de 60 de zile de la primirea adresei, iar în acest caz derularea procedurii este suspendată până la depunerea informatiilor suplimentare solicitate de Agentia Natională a Medicamentului.

Art. 18. - (1) În cazul în care documentele solicitate transmise nu îndeplinesc conditiile pentru aprobarea cererii de transfer, cererea se respinge; dacă documentele nu sunt transmise la termenul stabilit, cererea este de drept respinsă.

(2) Agentia Natională a Medicamentului va informa în scris ambii detinători, curent si propus, asupra respingerii cererii de transfer.

(3) Respingerea cererii de transfer nu aduce atingere dreptului de a depune o nouă cerere de transfer.

Art. 19. - (1) Se recomandă ca detinătorul autorizatiei de punere pe piată să evite depunerea unor cereri de variatie în paralel cu cererea pentru transferul autorizatiei de punere pe piată.

(2) În cazul în care se depun cereri de variatie în timpul procedurii de evaluare a cererii de transfer, acestea vor fi solutionate independent de cererea de transfer.

Art. 20. - (1) Modificările la nivelul producătorului/ producătorilor produsului finit, rezultate din transferul autorizatiei de punere pe piată, nu sunt considerate parte a procedurii de transfer.

(2) Variatiile respective trebuie depuse separat, simultan cu cererea de transfer sau ulterior aprobării cererii de transfer.

(3) Procedura de evaluare a cererilor de variatie mentionate la alin. (2) va fi initiată după aprobarea cererii de transfer.

 

ANEXA Nr. 2

 

DOCUMENTELE Sl INFORMATIILE

care trebuie să însotească cererea de transfer al autorizatiei de punere pe piată

 

1. Denumirea medicamentului pentru care se solicită transferul autorizatiei de punere pe piată, numărul autorizatiei de punere pe piată si data până la care autorizatia de punere pe piată este valabilă

2. Date de identificare (numele, adresa si e-mail) privind detinătorul curent si detinătorul propus

3. Un document care să certifice că dosarul complet, actualizat al produsului sau o copie a acestui dosar a fost făcut/făcută disponibil/disponibilă ori a fost transferat/ transferată către noul detinător al autorizatiei de punere pe piată

4. Un document privind data la care noul detinător al autorizatiei de punere pe piată preia toate responsabilitătile de la detinătorul curent al autorizatiei de punere pe piată pentru medicamentul pentru care se solicită transferul; se va face referire la data implementării transferului autorizatiei de punere pe piată.

5. Dovada stabilirii noului detinător în România sau în Uniunea Europeană (UE)

6. Documente din care să rezulte că noul detinător are capacitatea de a-si îndeplini toate responsabilitătile cerute unui detinător de autorizatie de punere pe piată, în acord cu legislatia farmaceutică în vigoare:

a) un document de identificare a persoanei calificate, responsabilă cu activitatea de farmacovigilentă, împreună cu adresa, telefonul, faxul, e-mail si curriculum vitae ale persoanei calificate; persoana calificată responsabilă cu activitatea de farmacovigilentă trebuie să fie permanent la dispozitia noului detinător si trebuie să fie stabilită în România sau în UE;

b) un document care să descrie serviciul stiintific, serviciu care răspunde de informatiile privind medicamentele puse pe piată, incluzând adresa, telefonul, faxul;

c) un document de identificare a persoanei/companiei autorizate pentru comunicarea între noul detinător al autorizatiei de punere pe piată si Agentia Natională a Medicamentului, după aprobarea transferului autorizatiei de punere pe piată;

d) un document de identificare a persoanei de contact responsabile de reclamatiile ulterioare referitoare la produs, incluzând numele, adresa, telefonul, faxul si e-mail.

7. O declaratie, atunci când este cazul, din care să reiasă că medicamentul pentru care se solicită transferul autorizatiei de punere pe piată nu a fost pus încă pe piată în UE, în oricare dintre formele sale de prezentare

8. O declaratie a noului detinător al autorizatiei de punere pe piată, în care sunt listate orice măsuri restante sau obligatii specifice; dacă nu mai este valabil niciunul dintre cele două aspecte, se face o declaratie în care se mentionează că nu mai sunt de îndeplinit măsuri restante sau obligatii specifice.

9. O declaratie că nu au fost făcute alte modificări referitoare la informatiile despre produs, în afara celor care au vizat detinătorul autorizatiei de punere pe piată si, dacă este cazul, detalii privind reprezentanta locală

10. Noile informatii despre produs (prospect, rezumatul caracteristicilor produsului, etichetă).

 

NOTĂ:

Documentele mentionate la pct. 1, 2, 3, 4, 6 si 9 trebuie să fie semnate atât de către detinătorul curent, cât si de către noul detinător.

Documentul mentionat la pct. 7 trebuie să fie semnat de către detinătorul curent.

Documentele mentionate la pct. 5 si 8 trebuie să fie semnate de către noul detinător.

 

ANEXA Nr. 3

 

CERERE

pentru transferul autorizatiei de punere pe piată

 

Denumirea comercială a medicamentului:

Substanta activă/substantele active:

Forma farmaceutică:

Concentratia:

Calea de administrare:

Numărul autorizatiei de punere pe piată:

 

Detinătorul curent al autorizatiei de punere pe piată

Numele:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

 

Detinătorul propus al autorizatiei de punere pe piată

Numele:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

 

Numele si adresa reprezentantei/persoanei de contact (pentru detinătorul curent)

Numele:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

 

Numele si adresa reprezentantei/persoanei de contact (pentru detinătorul propus)

Numele:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

 

Documente atasate la cererea de transfer:

- 1. Denumirea medicamentului pentru care se solicită transferul autorizatiei de punere pe piată, numărul autorizatiei de punere pe piată si data până la care autorizatia de punere pe piată este valabilă

- 2. Date de identificare (numele, adresa si e-mail) privind detinătorul curent si detinătorul propus

- 3. Un document care să certifice că dosarul complet, actualizat al produsului sau o copie a acestui dosar a fost făcut/făcută disponibil/disponibilă ori a fost transferat/ transferată către noul detinător al autorizatiei de punere pe piată

- 4. Un document privind data la care noul detinător al autorizatiei de punere pe piată preia toate responsabilitătile de la detinătorul curent al autorizatiei de punere pe piată pentru medicamentul pentru care se solicită transferul; se va face referire la data implementării transferului autorizatiei de punere pe piată

- 5. Dovada stabilirii noului detinător în România sau în Uniunea Europeană (UE)

- 6. Documente care să evidentieze capacitatea noului detinător de a-si îndeplini toate responsabilitătile cerute unui detinător de autorizatie de punere pe piată, în acord cu legislatia farmaceutică în vigoare:

- un document de identificare a persoanei calificate, responsabilă cu activitatea de farmacovigilentă, împreună cu adresa, telefonul, faxul, e-mail si curriculum vitae ale persoanei calificate; persoana calificată responsabilă cu activitatea de farmacovigilentă trebuie să fie permanent la dispozitia noului detinător si trebuie să fie stabilită în România sau în UE;

- un document care să descrie serviciul stiintific, serviciu care răspunde de informatiile privind medicamentele puse pe piată, incluzând adresa, telefonul, faxul;

- un document de identificare a persoanei/companiei autorizate pentru comunicarea între noul detinător al autorizatiei de punere pe piată si Agentia Natională a Medicamentului, după aprobarea transferului autorizatiei de punere pe piată;

- un document de identificare a persoanei de contact responsabile de reclamatiile ulterioare referitoare la produs, incluzând numele, adresa, telefonul, faxul si e-mail.

- 7. O declaratie semnată, în cazul în care medicamentul pentru care se solicită transferul autorizatiei de punere pe piată nu a fost pus încă pe piată în UE, în oricare dintre formele sale de prezentare

- 8. O scrisoare semnată de către noul detinător al autorizatiei de punere pe piată, în care sunt listate orice măsuri restante sau obligatii specifice; dacă nu mai este valabil niciunul dintre cele două aspecte, se face o scrisoare prin care se mentionează că nu mai sunt de îndeplinit măsuri restante sau obligatii specifice

- 9. O declaratie semnată că nu au fost făcute alte modificări referitoare la informatiile despre produs, în afara celor care au vizat detinătorul autorizatiei de punere pe piată si, dacă este cazul, detalii privind reprezentanta locală

- 10. Noile informatii despre produs (prospect, rezumatul caracteristicilor produsului, etichetă)

Semnatarii îsi asumă răspunderea că datele din prezenta cerere si din documentatia de transfer anexată sunt în conformitate cu Normele în vigoare privind modul ie solutionare a cererilor de transfer al autorizatiei de Dunere pe piată.

 

Detinătorul curent/Detinătorul propus

Numele în clar ...............................................

Functia ............................................................

Semnătura ......................................................

Data .................................

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2006

 

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 4/2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2006.

Nr. 1.551.

 

ANEXĂ

 

DECIZIA

Comisiei fiscale centrale nr. 4 din 19 iulie 2006

 

I. Art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 12-17 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si art. 82 coroborat cu art. 115 - 121 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

În situatia în care sumele rezultate după rectificarea declaratiilor fiscale sunt mai mici decât obligatiile fiscale declarate initial, se datorează obligatii fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, numai pentru sumele datorate ca urmare a rectificării, cu modificarea corespunzătoare a actelor administrative de calcul al obligatiilor fiscale accesorii, după caz.

II. Pct. 2 din Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată, conventiile de evitare a dublei impuneri, impozitul pe venit si probleme de procedură, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.445/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 30 septembrie 2005, se completează si va avea următorul cuprins:

„2. În baza conventiilor de evitare a dublei impuneri, coroborate cu legislatia internă în materie:

În situatia prezentării, în termenul de prescriptie, a certificatului de rezidentă fiscală care atestă că beneficiarul venitului are rezidenta fiscală într-un stat semnatar al conventiei de evitare a dublei impuneri cu România, veniturile obtinute de acest nerezident din România sunt impozabile potrivit conventiei, în conditiile în care certificatul de rezidentă fiscală mentionează că beneficiarul venitului a avut, în termenul de prescriptie, rezidenta fiscală în acel stat contractant pentru toată perioada în care s-au realizat veniturile, producând efecte inclusiv asupra calculului de obligatii fiscale accesorii aferente, acestea calculându-se numai pentru impozitul calculat conform conventiei si neachitat în termen.”

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2006

 

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

            în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 5/2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2006.

Nr. 1.552.

 

ANEXĂ

 

DECIZIA

Comisiei fiscale centrale nr. 5 din 26 iulie 2006

 

Solicitarea de rambursare a soldului negativ de taxă pe valoarea adăugată, formulată după data depunerii decontului de TVA, dar până la expirarea termenului legal de depunere a acestuia, produce efectele exprimării optiunii de rambursare la momentul depunerii initiale a decontului.

Solicitarea se efectuează conform procedurii prevăzute pentru îndreptarea erorilor materiale din deconturile de TVA.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 672006

 

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2006.

Nr. 1.553.

 

ANEXĂ

 

DECIZIA

Comisiei fiscale centrale nr. 6 din 11 august 2006

 

            Art. 1091 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

            Certificatul de atestare fiscală este un act emis de organul fiscal competent, care atestă creantele fiscale exigibile datorate de o persoană fizică sau juridică la o anumită dată si care nu stabileste, modifică ori stinge drepturi sau obligatii fiscale.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Nr. 7.155 din 25 septembrie 2006

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

Nr. 415 din 25 septembrie 2006

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 106/320/2002 pentru stabilirea societătilor comerciale a căror privatizare se va realiza în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care statul detine actiuni

 

În temeiul prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care statul detine actiuni,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care statul detine actiuni,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emit prezentul ordin.

Articol unic. - Ordinul ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 106/320/2002 pentru stabilirea societătilor comerciale a căror privatizare se va realiza în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care statul detine actiuni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) va avea următorul continut:

,,a) societătile comerciale declarate în faliment sau în reorganizare judiciară, precum si cele la care se initiază procedura lichidării voluntare, prezentate în anexa nr. 2;”.

2. Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele care fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Răzvan Orăsanu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

 

ANEXA Nr. 1

 

Societăti comerciale din domeniul informatic rămase de privatizat

 

Nr. crt.

 

Codul fiscal

 

Denumirea

 

Localitatea

 

Adresa

 

Capitalul social total

(mii lei)

 

AVAS

Capital

%

1.

481958

BANEASA (IPRS)

Voluntari

Str. Erou Iancu Nicolae nr. 32

184.530.075

94.840.250

51,396

2.

451051

STRAERO

Bucuresti

Bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6

8.325.950

8.320.950

100,000

3.

1138

ELEC TRONICA

Bucuresti

Bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7 sectorul 2

49.221.950

24.894.925

50,577

4.

876

ICE FELIX COMPUTER

Bucuresti

Str. Ing. Gheorghe Constantinescu nr. 2, sectorul 2

21.254.450

12.623.500

59,392

5.

1049

IIRUC

Bucuresti

Bd. Dimitrie Pompei nr. 6, sectorul 2

16.066.275

14.687.000

91,415

6.

1384821

INFOTEL (SSI)

Alexandria

Str. Libertătii nr. 3

137.025

135.575

98,942

7.

11060083

P.C. BOARDS

Bucuresti

Bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7

2.476.375

1.252.475

50,577

8.

478952

ROMES

Voluntari

Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126

1.714.200

765.650

44,665

9.

1561311

SIAT-Sisteme industriale de automatizări

Bucuresti

Calea Floreasca nr. 169, sectorul 1

7.629.250

3.868.600

50,707

10.

1975852

SINTA

Iasi

Calea Chisinăului nr. 17

770.375

532.525

69,125

11.

55553

INFORMA TICA

Oradea

Str. Szigligeti Ede nr. 1-3

463.025

446.600

96,453

12.

2981704

PMSOFT

Constanta

Aleea Egretei nr. 3

41.491

16.606

40,023

13.

2463770

SSI (societa­te de servicii informa tice)-CTCE

Tulcea

Str. Sublocotenent C. Gavrilov nr. 6

328.400

226.925

69,100

14.

1893507

SSI (societate de servicii informa tice) -INFOMAR

Constanta

Bd. Alexandru Lăpusneanu nr. 13

261.450

183.025

70,004

15.

1867010

SSI (societate de servicii informatice) TOTALDATA

Constanta

Bd. Alexandru Lăpusneanu nr. 13

618.850

423.750

68,474

16.

2302943

SICO

Craiova

Str. Brestei nr. 3A

653.412

616.875

94,410

17.

1472664

SOFTEX-PRESS

Râmnicu Vâlcea

Str. Nicolae Bălcescu nr. 26

206.150

155.380

75,372

18.

1811302

INFOTIM

Timisoara

Piata Timisoara 700 nr. 1

1.065.375

734.725

68,964

 

ANEXA Nr. 2)

 

Societăti comerciale din domeniul informatic rămase de privatizat

 

Nr. crt.

 

Codul fiscal

 

Denumirea

 

Localitatea

 

Adresa

 

Capitalul social total (mii lei)

 

AVAS

Capital

%

1.

2210971

INFOSIGMA

Sighetu Marmatiei

Str. Simion Bărnutiu nr. 2

25.800

10.320

40,000

2.

175

INFOSISTEM

Bucuresti

Sos. Morarilor nr.2, sectorul 3

79.550

79.550

100,000

3.

128744

INFPREF

Pitesti

Piata Vasile Milea nr. 1

19.625

13.750

70,064

4.

1566840

METALSOFT

Bucuresti

Str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1

119.525

47.810

40,000

5.

1202792

INFOMURES

Târgu Mures

Str. Bolyai nr. 27

1.218.425

1.008.050

82,734

6.

910138

SSI (societate de servicii informatice)

Târgoviste

Sos.Găesti nr.8-10

394.375

378.050

95,861

7.

612239

SSI (societate de servicii informatice)

Botosani

Bd.Mihai Eminescu nr.62

401.600

281.100

69,995

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor de artă vizuală

 

Având în vedere Cererea Societătii de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale - VISARTA, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.964 din 4 septembrie 2006, precum si Referatul nr. SG/4.717 din 8 septembrie 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

conform prevederilor art. 121 alin. (1) si (2) coroborat cu art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006,

tinând cont de dispozitiile pct. 13 din Metodologia privind utilizarea de retransmitere prin cablu a operelor muzicale, audiovizuale, cinematografice, scrise, plastice, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, preluate prin radiodifuzări initiale, si tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 22 iunie 2005, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 124/2005,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul generai adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie, începând cu data de 9 octombrie 2006, Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor de artă vizuală, după cum urmează:

- un reprezentant al Societătii de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale - VISARTA, pe de o parte; si

- câte un reprezentant al principalelor structuri asociative ale utilizatorilor, respectiv al Asociatiei de Comunicatii prin Cablu (ACC) si al Asociatiei Nationale de Cabloviziune si Comunicatii în Mediul Rural (ANCCMR), pe de altă parte.

Art. 2. - Din comisia prevăzută la art. 1 va face parte si câte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori potrivit cifrei de afaceri si cotei de piată din domeniu, cu conditia ca acestia să declare la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data constituirii comisiei de negociere, pe propria răspundere, cifra de afaceri si cota de piată.

Art. 3. - Comisia constituită potrivit art. 1 si, după caz, art. 2, are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 4. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 5. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor de artă vizuală, depusă de Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale - VISARTA pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1 si, după caz, art. 2, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general adjunct al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 11 septembrie 2006.

Nr. 316.

 

ANEXĂ

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor de artă vizuală

 

1. În sensul prezentei metodologii, prin utilizare se întelege retransmiterea simultană, nealterată si integrală prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar, în scopul receptionării de către public a unei transmisii initiale, cu sau fără fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de televiziune destinate receptionării de către public a operelor de artă vizuală sau a reproducerilor făcute după acestea.

2. Utilizator, în sensul prezentei metodologii, este persoana fizică sau juridică autorizată care realizează activităti de retransmitere prin cablu, astfel cum se defineste la pct. 1.

3. Prin public se întelege inclusiv cadrul familial în care se realizează receptionarea.

4. Utilizarea reglementată de prezenta metodologie se poate realiza numai după obtinerea din partea organismului de gestiune colectivă a autorizatiei sub formă de licentă neexclusivă, în schimbul unei remuneratii lunare, potrivit prezentei metodologii, în cuantum de 1,5% aplicat veniturilor obtinute de utilizatori din activitatea de retransmitere prin cablu a serviciilor de programe.

5. Utilizatorul achită lunar către organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere de artă vizuală, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor colector unic, suma calculată conform pct. 4, reprezentând drepturi patrimoniale ale titularilor de drepturi de autor.

6. Baza de calcul a remuneratiei reprezentând drepturile patrimoniale ale titularilor de drepturi de autor datorată de utilizator o constituie totalitatea veniturilor brute lunare obtinute din activitatea de retransmitere de servicii de programe.

7. În cazul utilizării operelor mentionate în spoturile publicitare, în spoturi de promovare a unui post de televiziune ori a unui distribuitor de servicii de programe de televiziune prin cablu, acest utilizator are obligatia de a obtine acordul expres al titularului de drepturi, prin organismul de gestiune colectivă sau individual.

8. Utilizatorii au obligatia să comunice organismului de gestiune colectivă, până la data de 15 a fiecărei luni, un raport privind serviciile de programe retransmise în luna precedentă. Raportul va cuprinde pentru luna de raportare: lista serviciilor de programe retransmise, integrale sau pe pachete, numărul de abonati si valoarea medie a abonamentului si baza de calcul asupra căreia se aplică valoarea procentuală de 0,5%. Raportul va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura si stampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute de raport sau de documentele care îl însotesc. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor. Informatiile ce fac obiectul raportării pot fi transmise si în format electronic.

9. Remuneratia se plăteste până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care este datorată.

10. Dacă unii titulari de drepturi nu au încredintat mandat unui organism de gestiune colectivă, acestia pot revendica prin notificare drepturile lor patrimoniale într-un interval de 3 ani de la data de colectare. Sumele nerevendicate intră în repartitia curentă.

11. Ori de câte ori organismul de gestiune colectivă va solicita în scris, utilizatorul are obligatia de a-i comunica acestuia copii certificate pe propria răspundere de către reprezentantul legal ale documentelor financiar-contabile pe baza cărora s-a stabilit baza de calcul.

12. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalităti echivalente cu dobânzile practicate de Banca Natională a României, aferente sumelor neachitate la termen, calculate pe zi de întârziere.

13. Prezenta metodologie este valabilă până la modificarea actelor normative referitoare la drepturile de autor si drepturile conexe si care impun o nouă metodologie.