MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 831         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 octombrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI Sl DECRETE

 

383. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A.

 

1.162 - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A

 

1.135. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.136. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.137. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.138. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.139. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A.

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 33 din 26 iulie 2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A., adoptată în temeiul art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 3 august 2006, cu următoarele modificări si completări:

            1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

            „Art. 3. - (1) Se aprobă contractul de vânzare-cumpărare de actiuni în Banca Comercială Română - S.A., încheiat între AVAS, în calitate de vânzător, si Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, în calitate de cumpărător, la data de 21 decembrie 2005, privind pachetul de 292.282.131 actiuni, reprezentând 36,8825% minus două actiuni din capitalul social al băncii, ce se publică, cu exceptia prevederilor si a anexelor clasificate din contractul de vânzare-cumpărare, în Monitorul Oficial al României, Partea I, împreună cu legea de aprobare a prezentei ordonante.

            (2) Se aprobă Contractul de garantie si asistare la plată si drepturi de coparticipare la apărare, încheiat de AVAS cu BERD si IFC la data de 21 decembrie 2005, având ca obiect alocarea unor răspunderi contractuale rezultând din vânzarea actiunilor băncii, ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            (3) AVAS este autorizată să coordoneze activitătile care se derulează în vederea finalizării privatizării."

            2. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Cu respectarea prevederilor contractului de vânzare-cumpărare si legislatiei aplicabile, AVAS are obligatia de a efectua toate demersurile legale necesare în vederea recuperării sumelor plătite cu titlu de despăgubiri prevăzute la alin. (1)."

3. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Mecanismul de despăgubire a băncii pentru prejudicii sau pierderi prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

4. La articolul 9 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Cu respectarea prevederilor contractului de vânzare-cumpărare si legislatiei aplicabile, AVAS are obligatia de a efectua toate demersurile legale necesare în vederea recuperării sumelor plătite cu titlu de garantii prevăzute la alin. (1)."

5. La articolul 10 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) AVAS are obligatia de a recupera de la BERD si IFC sumele plătite cu titlu de despăgubiri prevăzute la alin. (1), în limitele dispozitiilor contractuale convenite cu acestea si existente la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonante."

6. La articolul 12, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Valoarea despăgubirilor pentru orice prejudicii, pierderi sau orice alte sume plătibile de către vânzător cu privire la daunele rezultând din sau în legătură cu obligatiile băncii legate de Bancorex - S.A., astfel cum sunt acestea definite în contractul de vânzare-cumpărare, nu va depăsi 50% din pretul de cumpărare a pachetului de actiuni plătit de cumpărător către AVAS. Această valoare a despăgubirilor este distinctă fată de valoarea de 50% din pretul de cumpărare a pachetului de actiuni plătit de cumpărător către AVAS, ce reprezintă limita pentru despăgubiri acordate pentru alte daune, pierderi, precum si alte sume plătibile în legătură cu declaratii si garantii, obligatii si răspunderi ale vânzătorului, conform contractului de vânzare-cumpărare.

(3) Mecanismul de plată a despăgubirilor prevăzute la alin. (2) si acordul de implementare a acestuia, continând limitări privind durata obligatiei si valoarea răspunderii AVAS, se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

7. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - AVAS este autorizată să renunte, în beneficiul băncii si al cumpărătorului, la orice drepturi de a formula pretentii împotriva băncii în legătură cu sumele plătite de vânzător pentru orice obligatii legate de Bancorex - S.A., în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2006.

Nr. 383.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A.

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 octombrie 2006.

Nr. 1.162.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. j1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

            având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 515 din data de 22 august 2006,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Doamna Pitaru Georgeta, judecător la Judecătoria Ploiesti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

 Nr. 1.135.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

            având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 515 din data de 22 august 2006,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Doamna Dobre Ecaterina Neli, judecător la Tribunalul Giurgiu, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 1.136.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

            având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 515 din data de 22 august 2006,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Domnul Boariu Ioan Moisin, judecător la Tribunalul Sălaj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 1.137.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicata, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

            având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 515 din data de 22 august 2006,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Domnul Visan Apostol, judecător cu grade de curte de apel, presedintele Judecătoriei Urziceni, se eliberează din functie ca urmare a

pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 1.138.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

            având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 515 din data de 22 august 2006,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Domnul Călin Pavel, judecător la Judecătoria Roman, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 1.139.