MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 830         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 octombrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.316. - Hotărâre pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.585/2005 privind aprobarea proiectului final al contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de actiuni detinut de stat la Banca Comercială Română - S.A. si a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2005 pentru aprobarea pretului de vânzare al actiunilor detinute de stat la Banca Comercială Română - S.A. si a unor documente contractuale necesare încheierii procesului de privatizare a acestei bănci

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.585/2005 privind aprobarea proiectului final al contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de actiuni detinut de stat la Banca Comercială Română - S.A. si a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2005 pentru aprobarea pretului de vânzare al actiunilor detinute de stat la  Banca Comercială Română - S.A. si a unor documente contractuale necesare încheierii procesului de privatizare a acestei bănci

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.585/2005 privind aprobarea proiectului final al contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de actiuni detinut de stat la Banca Comercială Română - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.117 din 12 decembrie 2005, cu exceptia art. 23.4 si a anexelor nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9.

            Art. 2. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2005 pentru aprobarea pretului de vânzare al actiunilor detinute de stat la Banca Comercială Română - S.A. si a unor documente contractuale necesare încheierii Brocesului de privatizare a acestei bănci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.187 din 29 decembrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Jean Cătălin Sandu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.316.