MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 826         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 6 octombrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

366. - Lege pentru ratificarea Protocolului, adoptat la Erevan la 9 octombrie 2003, de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa- Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 

Protocol de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia

 

1.118. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, adoptat la Erevan la 9 octombrie 2003, de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz- Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.354. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Agentia Natională pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Corporatia pentru Mici Afaceri din Republica Coreea, semnat la Seul la 19 octombrie 2005

 

Memorandum de întelegere între Agentia Natională pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Corporatia pentru Mici Afaceri din Republica Coreea

 

1.356. - Hotărâre privind suspendarea executării silite a creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului fată de Societatea de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

7.687. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „RAMI-DACIA” - S.A. Bucuresti

 

7.692. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 3.975/2004 de instituire a procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „INTEC” - S.A. Bucuresti

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

275. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale de către organismele de televiziune

 

302. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise de către organismele de radiodifuziune

 

304. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a înregistrărilor audiovizuale

 

LEGI Sl DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului, adoptat la Erevan la 9 octombrie 2003, de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Protocolul, adoptat la Erevan la 9 octombrie 2003, de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa -Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 si ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 20/2000, aprobată prin Legea nr. 95/2000.

Art. 2. - Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare se va formula următoarea declaratie: „În cazul României, sintagma aplicarea unei cote zero pe taxa pe valoarea adăugată (TVA), cuprinsă la pct. 3 din Protocolul, adoptat la Erevan la 9 octombrie 2003, de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa- Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, se va interpreta ca «aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată cu drept de deducere pentru prestatori», în conformitate cu legislatia natională în vigoare.”

Art. 3. - (1) Pe teritoriul României se aplică procedura simplificată de tranzit pentru mărfurile transportate pe calea ferată sub acoperirea scrisorii de trăsură, întocmită conform „Regulilor uniforme privind contractul de transport international feroviar al mărfurilor (CIM)”, apendicele B la Conventia cu privire la transporturile internationale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 si ratificată de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 100/1983.

(2) În punctele de trecere a frontierei dintre România si statele participante la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, care aplică procedura simplificată de tranzit pentru mărfurile transportate pe calea ferată sub acoperirea scrisorii de trăsură, întocmită potrivit Conventiei privind traficul international feroviar de mărfuri - SMGS, se va realiza transcrierea scrisorilor de trăsură SMGS în scrisori de trăsură CIM la intrarea în tară, iar la iesirea din tară se va realiza transcrierea scrisorilor de trăsură CIM în scrisori de trăsură SMGS.

 

Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 2 octombrie 2006.

Nr. 366.

 

PROTOCOL DE AMENDARE

a Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia*)

 


*) Traducere.

În conformitate cu art. 11 (Introducerea amendamentelor si a completărilor) din Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia si cu rezolutiile finale ale celei de-a doua Conferinte anuale a Comisiei interguvernamentale TRACECA privind Coridorul de transport Europa-Caucaz-Asia, s-a hotărât introducerea următoarelor amendamente la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia:

1. Se completează articolul 4 (Facilitarea transportului international) din Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, prin introducerea alineatului 4 cu următorul cuprins:

„4. Pe o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei completări, părtile asigură eliberarea gratuită de vize cu una/două intrări pentru persoanele care efectuează transporturi si/sau însotirea ajutoarelor umanitare si a materialelor de constructii spre Afganistan pe Coridorul de transport Europa-Caucaz-Asia «TRACECA».”

2. În conformitate cu articolul 3 litera c) si articolul 8 alineatul 6 litera g) din Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, se completează articolul 4 (Prelucrarea documentelor) din anexa tehnică cu privire la procedurile vamale si de prelucrare a documentelor, prin introducerea alineatului 5 cu următorul cuprins:

„5. Părtile nu vor aplica practica depozitelor vamale ipotecare, garantiilor bancare, politelor de asigurare a riscului financiar, împuternicirile de garantie din partea departamentelor feroviare pentru mărfurile care circulă în traficul feroviar de tranzit;”.

3. Se completează apendicele 2 al anexei tehnice la Acordul de bază privind transportul feroviar international, prin introducerea literei c) cu următorul cuprins:

,,c) aplicarea unei cote zero pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru serviciile de transport feroviar în traficul feroviar international si în tranzit, incluzând serviciile de transport, expeditie, încărcare, descărcare si depozitare;”.

4. În conformitate cu articolul 10 (anexele tehnice) si articolul 11 (Introducerea amendamentelor si a completărilor) din Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, se adoptă o nouă anexă tehnică la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa- Caucaz-Asia TRACECA, cu privire la „Procedurile de realizare a tranzitului vamal international pe Coridorul de transport Europa-Caucaz-Asia, pentru bunurile transportate pe calea ferată, cu scrisoare de trăsură SMGS” (Anexa: Anexă tehnică la Acordul de bază privind procedurile la realizarea tranzitului vamal international pe Coridorul TRACECA la transportul mărfurilor pe calea ferată, cu scrisoare de trăsură SMGS).

Prezentul protocol intră în vigoare în conformitate cu art. 11 (Introducerea amendamentelor si a completărilor) si art. 13 (Intrarea în vigoare) din Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia.

Încheiat la cea de-a treia Conferintă anuală a Comisiei interguvernamentale TRACECA pentru dezvoltarea Coridorului de transport Europa-Caucaz-Asia, la Erevan la 9 octombrie 2003, într-un exemplar original în limbile engleză si rusă, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Republica Armenia

Andranik Manukian,

ministrul transporturilor si comunicatiilor,

(semnătură indescifrabilă)

 

Pentru Republica Azerbaidjan

Akif Mustafayev,

secretar national, Azerbaidjan

Ratificat de către Parlamentul (Milli Mejlis) Republicii

Azerbaidjan la data de 13 mai 2003

(semnătură indescifrabilă)

 

Pentru Republica Bulgaria

Nicolai Vasilev,

viceprim-ministru

si ministru al transporturilor si comunicatiilor

cu rezerve

(semnătură indescifrabilă)

 

Pentru Georgia

Merab Adeisvili,

ministrul transporturilor si comunicatiilor

cu rezerve

(semnătură indescifrabilă)

 

Pentru Republica Kazahstan

Nurjan Baidauletov,

adjunct al ministrului transporturilor si comunicatiilor

cu rezerve

(semnătură indescifrabilă)

 

Pentru Republica Kîrgîzstan

Kubanîcibek Jumaliev,

viceprim-ministru si ministru al transporturilor si comunicatiilor

(semnătură indescifrabilă)

Pentru Republica Moldova

Viaceslav Teleman,

secretar national TRACECA

(semnătură indescifrabilă)

 

Pentru România

Ion Selaru,

consilier al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului

(semnătură indescifrabilă)

 

Pentru Republica Tadjikistan

Mukhamad Khabibov,

seful Departamentului de Transporturi si Comunicatii

din cadrul Oficiului Executiv Prezidential

(semnătură indescifrabilă)

 

Pentru Republica Turcă

Met in Katî,

seful Departamentului de Relatii Internationale

din cadrul Ministerului Transportului

cu rezerve

(semnătură indescifrabilă)

 

Pentru Ucraina

Semion Krol,

adjunctul ministrului transportului

cu rezerve

(semnătură indescifrabilă)

 

Pentru Republica Uzbekistan

Rustam Yunusov,

viceprim-ministru

(semnătură indescifrabilă)

 

 

ANEXA TEHNICA

la Acordul de bază, privind procedurile la realizarea tranzitului vamal international pe Coridorul TRACECA la transportul mărfurilor pe calea ferată, cu folosirea scrisorii de trăsură SMGS

 

ARTICOLUL 1

Prevederi generale

 

Prevederile prezentei anexe tehnice reglementează procedurile tranzitului vamal international în timpul transportului de mărfuri pe calea ferată în cadrul Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, cu folosirea scrisorii de trăsură SMGS:

a) bilateral, între părti;

b) în tranzit, pe teritoriile părtilor.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

La aplicarea prezentei anexe tehnice vor fi folositi următorii termeni:

a) tranzit vamal international - desemnează procedura vamală, în conformitate cu care mărfurile se transportă prin una sau mai multe frontiere, sub control vamal, de la punctul vamal de plecare până la punctul vamal de destinatie;

b) Conventia SMGS - desemnează Conventia privind traficul international feroviar de mărfuri, intrată în vigoare la 1 noiembrie 1951, cu modificările si completările ulterioare, din 1 ianuarie 1998;

c) scrisoare de trăsură - înseamnă scrisoarea de trăsură SMGS, sub acoperirea Conventiei privind traficul international feroviar de mărfuri; scrisoarea de trăsură poate consta dintr-un sistem electronic de schimb de date;

d) autorităti competente - înseamnă autoritatea vamală sau oricare altă autoritate responsabilă pentru aplicarea prezentei anexe tehnice;

e) punct vamal de plecare - înseamnă orice punct vamal al unei tări, în care începe o operatiune de tranzit vamal international în raport cu întreaga marfă sau cu o parte a sa;

f) punct vamal de destinatie - înseamnă orice punct vamal al unei tări, în care se finalizează o operatiune de tranzit vamal international în raport cu întreaga marfă sau cu o parte a sa;

g) punct vamal de tranzit - înseamnă orice punct vamal prin care o marfă este introdusă pe teritoriul uneia sau a altei părti sau scoasă de pe teritoriul său în timpul desfăsurării operatiunii de tranzit vamal international;

h) plăti vamale - înseamnă taxe vamale si toate celelalte taxe vamale, impozite, taxe si alte sume, colectate la introducerea sau scoaterea ori în legătură cu introducerea si scoaterea mărfurilor, dar care exclud sumele si taxele a căror mărime se limitează la valoarea aproximativă a serviciilor oferite;

i) principal - înseamnă o persoană care, în mod direct sau, în cazul în care este necesar, printr-un reprezentant împuternicit, demonstrează prin intermediul unui document corespunzător care este prevăzut pentru astfel de situatii faptul că este pregătit să realizeze o operatiune de tranzit vamal international.

 

ARTICOLUL 3

Scopul

 

Scopul prezentei anexe tehnice este de a stabili procedurile de tranzit vamal international pe coridorul TRACECA pentru transportul mărfurilor realizate pe calea ferată prin folosirea scrisorii de trăsură SMGS.

 

ARTICOLUL 4

Domeniul de aplicare

 

Fiecare parte recunoaste scrisoarea de trăsură SMGS, folosită în conformitate cu prevederile prezentei anexe tehnice, în calitate de document de tranzit vamal.

 

ARTICOLUL 5

Modificarea scrisorii de trăsură

 

Forma si continutul scrisorii de trăsură, în privinta aplicării prezentei anexe tehnice, nu pot fi modificate fără acordul prealabil al Comisiei interguvernamentale TRACECA.

 

ARTICOLUL 6

Importanta juridică

 

1. Scrisoarea de trăsură folosită în conformitate cu prezenta anexă tehnică si măsurile de identificare folosite de autoritătile competente ale unei părti vor avea aceeasi importantă juridică pentru celelalte părti ca si scrisoarea de trăsură utilizată în conformitate cu regulile si măsurile de identificare folosite de autoritătile competente ale fiecărei părti.

2. Concluziile, efectuate de autoritătile competente ale unei părti în timpul inspectiilor făcute în conformitate cu prezenta anexă tehnică, vor avea aceeasi fortă probatoare pentru celelalte părti ca si concluziile autoritătilor competente din fiecare dintre aceste părti.

 

ARTICOLUL 7

Ajutor reciproc

 

Autoritătile competente ale părtilor respective îsi vor comunica reciproc, dacă acest lucru este permis de legislatia lor, toate informatiile pe care le detin, care ar putea contribui la aplicarea corespunzătoare a prezentei anexe tehnice.

Ca rezultat, autoritătile competente îsi vor comunica reciproc toate concluziile, documentele, materialele, protocoalelor si informatiile, care se referă la operatiunile de tranzit realizate prin utilizarea scrisorii de trăsură, precum si la încălcările si actiunile nelegale, care au avut loc în timpul sau în legătură cu astfel de operatiuni.

 

ARTICOLUL 8

Controlul documentatiei de evidentă

 

1. Companiile nationale de cale ferată ale fiecărei părti, în caz de necesitate, în conformitate cu legislatiile nationale, prezintă autoritătilor competente ale celorlalte părti pe teritoriul cărora acestea sunt înfiintate copiile documentelor de transport care se află la dispozitia căilor ferate.

2. Companiile de cale ferată nationale vor asigura păstrarea, pentru cel putin un an, a documentelor de transport pe care le au la dispozitie.

 

ARTICOLUL 9

Răspunderea

 

1. Compania natională de cale ferată care acceptă mărfuri pentru transport sub procedura de tranzit vamal international pe coridorul TRACECA este principal si în această calitate poartă răspunderea în fata autoritătilor competente ale părtilor pe teritoriile cărora se realizează un astfel de transport, pentru efectuarea adecvată a operatiunilor de tranzit vamal international.

2. Dacă marfa este acceptată pentru transport de la o companie de cale ferată a unei terte tări, atunci compania natională de cale ferată care preia mărfurile pentru transport prin procedura de tranzit vamal international, la introducerea mărfurilor pe teritoriile părtilor devine principal si poartă răspunderea pentru desfăsurarea adecvată a operatiunilor de tranzit vamal international, în fata autoritătilor competente ale părtilor pe teritoriile cărora se realizează un astfel de transport.

3. Companiile nationale de cale ferată ale părtilor poartă răspunderea în comun si individuală alături de companiile nationale de cale ferată, indicate la paragrafele 1 si 2, în fata autoritătilor competente ale părtilor pentru realizarea corespunzătoare a operatiunilor de tranzit vamal international pe teritoriile părtilor.

4. Conform obligatiilor prevăzute la paragrafele 1 -3, companiile nationale de cale ferată poartă răspunderea pentru achitarea plătilor vamale, care pot fi percepute ca urmare a unor actiuni necorespunzătoare sau a unor încălcări comise de compania natională de cale ferată în timpul operatiunii de transport respective ori în legătură cu aceasta.

 

ARTICOLUL 10

Scutirile de la plata tarifelor si taxelor

 

O companie natională de cale ferată răspunzătoare pentru realizarea corespunzătoare a operatiunii de tranzit vamal international, în conformitate cu prevederile prezentei anexe tehnice, va fi scutită de achitarea plătilor vamale în raport cu mărfurile, care:

a) au fost distruse ca urmare a unui caz de fortă majoră sau a unor circumstante neprevăzute care au fost stabilite corect;

b) sunt recunoscute pierdute pentru motive conditionate de natura si caracteristica mărfurilor, inclusiv uzura naturală a acestora sau micsorarea în conditii normale de transport.

 

ARTICOLUL 11

Scutirea de la acordarea de garantii

 

            În cadrul aplicării prezentei anexe tehnice, companiile nationale de cale ferată ale părtilor vor fi scutite de obligativitatea furnizării unor garantii.

 

ARTICOLUL 12

Marcarea

 

Companiile nationale de cale ferată se asigură că, în timpul transportului de mărfuri în conformitate cu procedurile de tranzit vamal international, în baza prevederilor prezentei anexe tehnice, în scrisoarea de trăsură a fost introdus un însemn special, al cărui model este prevăzut în anexa la prezenta anexă tehnică.

 

ARTICOLUL 13

Modificarea contractului de transport

 

            În caz de necesitate, în conformitate cu declaratia scrisă a expeditorului sau primitorului mărfii, companiei nationale de cale ferată i se va permite modificarea contractului de transport numai cu acordul prealabil al autoritătilor vamale.

 

ARTICOLUL 14

Întocmirea formalitătilor la plecare

 

La începutul operatiunii de transport punctului vamal de plecare i se prezintă scrisoarea de trăsură SMGS, precum si documentele necesare pentru întocmirea formalitătilor vamale si pentru controlul vamal.

 

ARTICOLUL 15

Măsuri de identificare

 

Ca regulă, tinând cont de măsurile de identificare luate de companiile nationale de cale ferată, punctul vamal de plecare are dreptul de a nu efectua măsuri suplimentare de identificare.

 

ARTICOLUL 16

Întocmirea formalitătilor pentru tranzitul vamal

 

În conformitate cu prezenta anexă tehnică, întocmirea formalitătilor pentru mărfuri în tranzit vamal se realizează pe baza procedurilor simplificate, care sunt în vigoare pe teritoriile părtilor, adică pe calea prezentării autoritătilor vamale ale tării de tranzit a scrisorii de trăsură SMGS în care se vor reflecta datele necesare pentru scopuri vamale.

Documentele de transport prevăzute la art. 8 vor fi examinate de către autoritătile competente ca o documentatie care le permite să verifice realizarea corespunzătoare a operatiunilor de tranzit.

 

ARTICOLUL 17

Întocmirea formalitătilor la punctele vamale de destinatie

 

În conformitate cu regulile în vigoare pe teritoriile părtilor în punctul vamal de destinatie se prezintă scrisoarea de trăsură SMGS.

Punctul vamal de destinatie va returna după controlul vamal scrisoarea de trăsură SMGS, pe a cărei primă pagină va aplica stampila sa, si va retine copia primei foi în scopul formalitătilor vamale.

 

ARTICOLUL 18

Actiuni necorespunzătoare si contraventii

 

În cazul comiterii unei actiuni necorespunzătoare sau a unei contraventii în timpul procedurii tranzitului vamal international, persoana care a comis-o poartă răspunderea în fata autoritătilor competente ale părtii pe teritoriul căreia s-a constatat prezenta actiune necorespunzătoare sau contraventie.

 

ARTICOLUL 19

Facilităti suplimentare

 

Prevederile prezentei anexe tehnice nu vor împiedica aplicarea de facilităti suplimentare pe care părtile le acordă sau pot dori să le acorde, fie pe baza unor prevederi unilaterale, fie pe baza acordurilor bilaterale sau multilaterale, cu conditia ca asemenea facilităti să nu împiedice aplicarea prevederilor prezentei anexe tehnice.

 

ANEXA la anexa tehnică

 

Exemplu de marcare (stampilă)

(în conformitate cu art. 12)

 

 

 

(Desen alb pe fundal bleu)

dimensiuni 5,0 cm X 3,0 cm

 

Rezerva Republicii Bulgaria

la anexa tehnică privind procedurile la realizarea tranzitului vamal international pe Coridorul TRACECA la transportul mărfurilor pe calea ferată cu scrisoare de trăsură SMGS, la Acordul multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia

 

1. În privinta Republicii Bulgaria, textul pct. 4 din art. 9 se consideră aplicabil în următoarea redactare: „În conformitate cu obligatiile prevăzute la pct. 1-3, companiile nationale de cale ferată poartă răspunderea pentru achitarea plătilor vamale, care pot fi percepute ca urmare a unor actiuni necorespunzătoare sau încălcări efectuate în decursul operatiei de tranzit respective sau în legătură cu aceasta.”

2. În privinta Republicii Bulgare, procedura prevăzută în al doilea paragraf al art. 17 se aplică în următorul mod: „Punctul vamal de destinatie după îndeplinirea formalitătilor cu scrisoarea de trăsură SMGS va returna companiei de cale ferată exemplarul al doilea autentificat al scrisorii de trăsură si va retine exemplarul al patrulea si documentele necesare;

 

Vicepresedintele Consiliului de Ministri si ministrul transporturilor si comunicatiilor Republicii Bulgare,

Nikolai Vasilev

 

Rezerva Georgiei

la Protocolul de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia

 

În privinta pct. 3 din prezentul protocol, Georgia va examina această problemă după introducerea modificărilor corespunzătoare în „Codexul Georgiei privind impozitele”.

 

Conducătorul delegatiei Georgiei,

Merab Adeisvili

 

Rezerva Republicii Kazahstan

la Protocolul de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia

 

Punctele 2 si 4 din prezentul protocol nu pot fi adoptate de partea kazahă, deoarece Acordul multilateral de bază a fost semnat cu rezerva referitoare la transportul pe calea ferată.

 

Conducătorul delegatiei Republicii Kazahstan,

Baidauletov N.T.

 

Rezerva Republicii Turce

la Protocolul de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia

 

Referitor la art. 4 din prezentul protocol, Turcia va examina informatiile după ce va deveni parte la Acordul SMGS.

 

Conducătorul delegatiei Republicii Turce,

Metin Katî

 

Rezerva Ucrainei

la Protocolul de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia

 

Sustinând esenta prevederilor protocolului, Ucraina nu consideră necesară introducerea lor drept amendament la acordul multilateral de bază. Guvernul Ucrainei aplică măsurile prevăzute de protocol, sub forma actelor de legislatie natională, obligatorii concomitent pentru toate cele 6 coridoare internationale de transport care trec pe teritoriul Ucrainei.

 

Conducătorul delegatiei Ucrainei,

S. Krol,

ministrul adjunct al transporturilor

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, adoptat la Erevan la 9 octombrie 2003, de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului, adoptat la Erevan la 9 octombrie 2003, de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2006.

Nr. 1.118.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Agentia Natională pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Corporatia pentru Mici Afaceri din Republica Coreea, semnat la Seul la 19 octombrie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Agentia Natională pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Corporatia pentru Mici Afaceri din Republica Coreea, semnat la Seul la 19 octombrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru întreprinderi Mici si Mijlocii

si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2006.

Nr. 1.354.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

Între Agentia Natională pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din România si Corporatia pentru Mici Afaceri din Republica Coreea*)

 


*) Traducere.

 

Prezentul memorandum de întelegere este încheiat între Agentia Natională pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu sediul social în Bucuresti, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, România (denumită în continuare ANIMMC), si Corporatia pentru Mici Afaceri din Republica Coreea (Small Business Corporation), cu sediul social în 24-3 Yoido-dong, Youngdeungpr-ku, Seul, Coreea (denumită în continuare SBC), privind cooperarea reciprocă dintre industriile mici si mijlocii din ambele tări.

Atât ANIMMC, cât si SBC doresc să colaboreze în scopul cooperării dintre industriile mici si mijlocii din Coreea si România si au convenit cele ce urmează:

1. ANIMMC si SBC vor schimba informatiile disponibile referitoare la intensificarea colaborării în afaceri dintre industriile mici si mijlocii atât din Coreea, cât si din România, cum sunt licentele tehnice, societătile mixte, comertul, aliantele strategice.

2. ANIMMC si SBC îsi vor furniza reciproc servicii care se vor încadra de la identificarea partenerilor de afaceri corespunzători până la semnarea contractelor de colaborare încheiate între firmele din ambele tări în cadrul capacitătii ambelor organizatii.

3. Pentru a înlesni implementarea prezentului memorandum de întelegere, ANIMMC si SBC îsi vor numi functionarii în calitate de coordonatori industriali, care vor avea în răspundere urmărirea si coordonarea problemelor legate de prezentul memorandum de întelegere.

4. ANIMMC si SBC vor pregăti si vor ajuta la realizarea evenimentelor promotionale, seminariilor si simpozioanelor, si schimbul de delegatii, iar coordonatorii industriali vor promova ocaziile pentru investitii, transferul de tehnologii si orice alte tranzactii dintre cele două tări.

5. ANIMMC si SBC vor trata informatiile obtinute de la cealaltă parte privind anumite societăti si/sau proiecte specifice, în baza prezentului memorandum de întelegere, drept strict confidentiale si se vor folosi de acestea numai în scopul colaborării în afaceri.

6. Asupra problemelor care nu au putut fi hotărâte prin prezentul memorandum de întelegere se va decide în urma consultării dintre ANIMMC si SBC.

7. Prezentul memorandum de întelegere va avea efect la semnarea acestuia de către ambele părti si poate înceta în baza unei notificări trimise cu o lună înainte de către cealaltă parte.

Drept care prezentul memorandum de întelegere a fost semnat de către reprezentantii deplin autorizati ai ANIMMC si SBC astăzi, 19 octombrie 2005.

 

Pentru Agentia Natională pentru întreprinderi Mici

si Mijlocii si Cooperatie din România,

Eugen Ovidiu Chirovici,

presedinte

Pentru Corporatia pentru Mici Afaceri

din Republica Coreea,

Hong-Kyung Kim,

presedinte

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suspendarea executării silite a creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului fată de Societatea de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 144 alin. (2) lit. c1) din Ordonanta Guvernului 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se suspendă executarea silită a creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului fată de Societatea de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A. pe o perioadă de 6 luni.

Art. 2. - Măsura fiscală prevăzută la art. 1 va fi pusă în aplicare după notificare si după autorizarea de către Consiliul Concurentei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Cosmin Mihai Popescu,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Răzvan Orăsanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

 

 

Bucuresti, 27 septembrie 2006.

Nr. 1.356.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „RAMI-DACIA” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială „RAMI-DACIA” - S.A. Bucuresti,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comerciale „RAMI-DACIA” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în Bucuresti, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J 40/2694/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe perioada administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul aducerii la cunostintă a instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, pentru conservarea integritătii patrimoniului în această perioadă;

d) întocmirea unui program care să cuprindă măsuri privind vânzări de active pentru plata datoriilor societătii comerciale, disponibilizări de personal, estimarea necesarului de investitii tehnologice si de mediu care urmează a fi negociat în procesul de privatizare cu cumpărătorul;

e) depunerea documentatiei la directia de specialitate a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru notificare la Consiliul Concurentei.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pet Valorificarea Activelor Statului,

Răzvan Orăsanu

 

Bucuresti, 26 septembrie 2006.

Nr. 7.687.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 3.975/2004 de instituire a procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „INTEC” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 3.975/2004 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „INTEC” - S.A. Bucuresti, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Răzvan Orăsanu

 

Bucuresti, 2 octombrie 2006.

Nr. 7.692.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale de către organismele de televiziune

 

Având în vedere cererea organismului de gestiune colectivă DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.651 din 24 august 2006, cererea principalei structuri asociative mandatate de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.809 din 30 august 2006, precum si Referatul nr. SG/4.657 din 31 august 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii cu publicul, conform prevederilor art. 1232 alin. (1) lit. d), art. 130 alin. (1) lit. a) si ale art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006, tinând cont de dispozitiile pct. 16 din Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice-audioviziiale de către organismele de televiziune si de Tabelul unic cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere cinematografice-audiovizuale: regizori-realizatori, scenaristi-adaptare-dialoguri, graficieni de animatie, pentru radiodifuzarea operelor lor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 9 mai 2005, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 97/2005, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie, începând cu data de 9 octombrie 2006, Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale de către organismele de televiziune, după cum urmează:

- un reprezentant al organismului de gestiune colectivă DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual, pe de o parte; si

- un reprezentant al principalei structuri asociative din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), câte un reprezentant al Societătii Comerciale „PRO TV” - S.A., al Societătii Comerciale „TV ANTENA 1” - S.A. si al Societătii Comerciale „Amerom Television” - S.R.L. (PRIMA TV), precum si un reprezentant al Societătii Române de Televiziune (SRTV), pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia prevăzută la art. 1 îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Se publică în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie, Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale de către organismele de televiziune, depusă de organismul de gestiune colectivă DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1.

Art. 5. - Se publică în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie, Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale de către organismele de televiziune, depusă de principala structură asociativă mandatată de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1. Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 31 august 2006.

Nr. 275.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale de către organismele de televiziune

 

Baza legală: art. 7 lit. e); art. 10-12; art. 13 lit. g) si h); art. 151 lit. a) si b); art. 25; art. 64-66; art. 69; art. 71 alin. (1); art. 92 alin. (1); art. 117 alin. (1)-(3); art. 1232 alin. (1) lit. d) si alin. (2); art. 130 alin. (1) lit. a)-c) si h); art. 131 alin. (1)-(3); art. 1311; art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare; art. 11 bis alin. (1) pct. 1° si 2° din Conventia de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice din 9 septembrie 1886, în forma revizuită prin Actul de la Paris la 24 iulie 1971 si modificată la 28 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr. 77/1998.

1. - (1) Prin organism de televiziune, în sensul legii, se întelege o persoana juridică având ca obiect de activitate radiodifuzarea prin orice mijloc ce serveste la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor ori a reprezentării digitale a acestora, inclusiv prin satelit, în scopul receptionării de către public; radiodifuzarea unei opere sau a reprezentării digitale a acesteia, prin fir, cablu, fibră optică sau prin orice alt procedeu similar, în scopul receptionării ei de către public.

(2) Prin radiodifuzare, în sensul legii, se întelege emiterea unei opere de către un organism de radiodifuziune sau de televiziune prin orice mijloc ce serveste ia propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor ori a reprezentării acestora, inclusiv comunicarea publică prin satelit, în scopul receptionării ei de către public.

2. Pentru utilizarea operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale în cadrul propriilor emisiuni, organismele de televiziune sunt obligate să încheie cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale contracte de licentă neexclusivâ.

3. Între organismele de televiziune si organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale se vor încheia contracte-cadru de acordare a licentelor neexclusive pe termene determinate sau nedeterminate.

4. Cererile de acordare a licentelor neexclusive se fac înainte de utilizarea repertoriului protejat, pe bază de liste, anexe la contractul-cadru, cu nominalizarea titlurilor si a autorilor operelor cinematografice sau ai altor opere audiovizuale.

5. - (1) Contractele de licentă neexclusivă eliberate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale acordă utilizatorilor dreptul de a radiodifuza operele aflate în repertoriul pe care acesta îl gestionează.

(2) Organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale precizează per titlu autorizat drepturile pentru care titularul de drepturi i-a acordat mandat.

6. În cazul utilizării unor opere cinematografice sau a altor opere audiovizuale achizitionate de la terte persoane fizice ori juridice, aflate sub contract de cesiune a exploatării filmelor cu Centrul National al Cinematografiei, administrator legal al patrimoniului cinematografic national, sau cu producători privati, organismele de televiziune sunt obligate să precizeze drepturile cesionate.

7. În cazul utilizării operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale în formate de emisiuni proprii ale organismului de televiziune, în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de televiziune ori a unui distribuitor de servicii de programe de televiziune prin cablu, în generice de emisiuni sau în rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligatia de a obtine acordul expres al titularului de drepturi, fie prin intermediul organismului de gestiune colectivă, fie în mod individual, cu titlu oneros sau gratuit.

8. Utilizatorii, titulari de contracte de licentă neexclusivă, potrivit prevederilor prezentei metodologii, au obligatia să plătească trimestrial pentru operele radiodifuzate o remuneratie reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor operelor cinematografice si ai altor opere audiovizuale.

9. Remuneratia se calculează procentual din totalitatea încasărilor brute trimestriale provenite din abonamente, dacă este cazul, si din difuzarea spatiilor publicitare sau, în cazul în care nu există venituri, din' cheltuielile ocazionate de utilizare, conform tabelului următor, precum si celorlalte prevederi din prezenta metodologie.

 

Tabel

 

Anul

%

2006 si următorii

3

 

10. Baza de calcul a remuneratiei prevăzute la pct. 9 o constituie totalitatea veniturilor brute trimestriale sau totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare, din care se scad taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul, taxa locală de publicitate si taxa pentru publicitatea la băuturi alcoolice, dacă este cazul, si contributia pentru cinematografie, dacă este cazul, precum si orice alte taxe ce ar putea fi introduse ulterior.

11. - (1) Pentru calculul remuneratiei datorate se procedează astfel: la suma rezultată conform pct. 9 si 10 se calculează valoarea în venituri a unei ore de emisie per post principal. Această valoare se aplică la durata totală de radiodifuzare a operei cinematografice sau audiovizuale. La valoarea astfel obtinută se aplică cota procentuală prevăzută în tabelul de mai sus, care reprezintă remuneratia cuvenită autorilor operelor cinematografice si ai altor opere audiovizuale.

(2) Prin durata totală de radiodifuzare a operei cinematografice-audiovizuale se întelege spatiul de emisie cuprinzând integralitatea operei si intercalările de publicitate, dacă este cazul, de la începutul genericului de frontispiciu până la încheierea genericului final.

12. Organismele de televiziune fără venituri corespunzătoare sau cele ale căror venituri nu asigură o remuneratie echitabilă pot conveni cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale plata unor remuneratii forfetare pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale.

13. Organismele de televiziune au obligatia să pună la dispozitie organismului de gestiune colectiva a drepturilor autorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale listele cuprinzând toate operele'radiodifuzate în cadrul serviciilor de programe proprii (play-list), cu mentionarea datelor si orelor de programare. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, cuvenite titularilor de drepturi.

14. Plata remuneratiilor prevăzute conform pct. 11, datorate de organismele de televiziune, se efectuează trimestrial. Termenul limită de plată este ziua a 25-a din prima lună a trimestrului următor celui pentru care se efectuează plata. Postul de televiziune comunică în acest interval de timp calculul sumelor datorate pe baza căruia organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale va emite factura corespunzătoare.

15. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităti echivalente nivelului dobânzii de referintă stabilit de Banca Natională a României, aferente sumelor neachitate la termen.

16. Organismul de gestiune colectivă care a acordat contracte de licentă neexclusivă poate solicita efectuarea unui audit extern pentru verificarea raportărilor privind timpii de radiodifuzare si a remuneratiilor plătite de utilizatori. Societatea de audit va fi agreată de părti.

17. Organismele de televiziune care nu si-au achitat obligatiile de plată fată de organismul de gestiune colectivă în baza Hotărârii Guvernului nr. 144/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă si a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii, a contractelor anterioare sau a altor acte normative sunt obligate să onoreze remuneratiile restante în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

18. Prezenta metodologie, tabelul si cifrele stabilite intră în vigoare la 3 zile de la data publicării lor în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I, si vor putea fi renegociate numai după 3 ani de la data publicării, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, vor fi modificate înainte de împlinirea acestui termen.

19. Până la publicarea noilor metodologii rămân valabile vechile metodologii, precum si contractele încheiate pentru anul 2006.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale de către organismele de televiziune

 

1. Utilizarea prin radiodifuzare de opere cinematografice-audiovizuale, aduse anterior la cunostintă publică, apartinând repertoriului protejat si determinat conform legii (ale căror drepturi de autor se află în termenele de protectie prevăzute de lege) de către organisme de televiziune, se poate face numai în baza unei autorizatii sub formă de licentă neexclusivă eliberată de organismul de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză.

2. Utilizatorii autorizati potrivit prevederilor pct. 1 au obligatia să plătească organismului de gestiune colectivă prevăzut la pct. 1 o remuneratie trimestrială, reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor operelor cinematografice-audiovizuale utilizate, stabilită prin aplicarea la baza de calcul determinată conform pct. 5 a unor procente diferentiate direct proportional cu ponderea utilizării repertoriului de opere gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare.

3. Procentul aplicabil corespunzător unei ponderi de 100% a utilizării repertoriului de opere cinematografice si audiovizuale gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare va fi de 1,2%.

4. Pentru ponderi inferioare ale utilizării, procentul de 1,2%, corespunzător ponderii de 100%, se va diminua direct proportional cu diminuarea ponderii.

De exemplu: pentru o pondere de 30%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,4%, iar pentru o pondere de 10%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,12%.

5. Baza de calcul se constituie astfel:

a) din veniturile obtinute de utilizatori prin activitatea care utilizează repertoriul protejat din difuzarea de publicitate sau, după caz, din abonamente se scad: taxa pe valoarea adăugată, taxa pentru publicitatea la băuturi alcoolice, contributia la fondul cinematografic national si orice alte taxe similare către bugetul de stat sau local ce ar putea fi introduse ulterior;

b) în cazul societătii publice de televiziune, din totalul veniturilor mentionate mai sus se scad si alocatiile bugetare.

6. În conditiile în care utilizatorul nu înregistrează venituri, baza de calcul va fi cea constituită de cheltuielile ocazionate de utilizarea repertoriului.

7. Organismul de gestiune colectivă va pune la dispozitia utilizatorilor (prin intermediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor) repertoriul său de opere cinematografice-audiovizuale care generează drepturi de autor aflate în termenele de protectie, operele aflate în afara acestui repertoriu nefiind luate în calcul la stabilirea ponderii utilizării repertoriului protejat, iar utilizarea lor neimpiicând autorizarea în ceea ce priveste drepturile de autor.

8. Nu vor fi supuse obligatiei de autorizare prin gestiune colectivă a radiodifuzării si nu se vor lua în calcul la stabilirea ponderii operelor cinematografice-audiovizuale pentru care gestiunea drepturilor de autor s-a făcut în mod individual.

9. Remuneratia se plăteste până la data de 25 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată, dată la care se va transmite si baza de calcul a sumelor virate.

10. Utilizatorii de opere cinematografice si audiovizuale prin radiodifuzare au obligatia să comunice organismului de gestiune colectivă, până la data mentionată la pct. 9, un raport privind utilizarea operelor în trimestrul precedent. Pentru trimestrul de raportare, raportul va cuprinde lista operelor cinematografice si audiovizuale utilizate, cu mentionarea denumirii operei si durata utilizării. Raportul va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura si stampila utilizatorului, adresa prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute în raport. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere cinematografice si audiovizuale respectiv. Raportul va fi transmis si în format electronic.

11. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează, de la data scadentei, dobânda legală.

12. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu completările si modificările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivă sau utilizatorul va putea solicita initierea unei noi proceduri de negociere.

13. În relatiile contractuale cu utilizatorii, organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere cinematografice si audiovizuale poate negocia tarife procentuale reduse fată de cele prevăzute la pct. 3 si 4, în conditiile legale si statutare care reglementează activitatea acestuia.

 

OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise de către organismele de radiodifuziune

 

Având în vedere cererea organismului de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere scrise - COPYRO, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.900 din 1 septembrie 2006, cererea principalei structuri asociative mandatate de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.809 din 30 august 2006, precum si Referatul nr. SG/4.769 din 6 septembrie 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

conform prevederilor art. 1232 alin. (i) lit. d), ale art. 130 alin. (1) lit. a)'si ale art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie, începând cu data de 9 octombrie 2006, Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise de către organismele de radiodifuziune, după cum urmează:

- un reprezentant al organismului de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere scrise - COPYRO, pe de o parte; si

- un reprezentant al principalei structuri asociative din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), un reprezentant al Societătii Comerciale „Europe Developpement International” - S.R.L. (EUROPA FM), precum si un reprezentant al Societătii Române de Radiodifuziune (SRR), pe de altă parte.

Art. 2. - Din comisia prevăzută la art. 1 va face parte si câte un reprezentant al altor 2 utilizatori majori potrivit cifrei de afaceri si cotei de piată din domeniu, cu conditia ca acestia să declare la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data constituirii comisiei de negociere, pe propria răspundere, cifra de afaceri si cota de piată.

Art. 3. - Comisia constituită potrivit art. 1 si, respectiv, art. 2, după caz, are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 4. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 5. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise de către organismele de radiodifuziune, depusă de organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere scrise - COPYRO pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1 si, respectiv, art. 2, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise de către organismele de radiodifuziune, depusă de principala structură asociativă mandatată de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1 si, respectiv, art. 2, după caz, este prevăzută în anexa rir. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 7. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 302.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise de către organismele de radiodifuziune

 

1. Prin radiodifuzare, în sensul prezentei metodologii, se întelege: emiterea unei opere scrise de către un organism de radiodifuziune, prin orice mijloc ce serveste la propagarea fără fir a semnalelor, sunetelor sau imaginilor ori a reprezentării acestora, inclusiv comunicarea publică prin satelit, în scopul receptionării de către public, precum si transmiterea unei opere scrise sau a reprezentării acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar, cu exceptia retelelor de calculatoare, în scopul receptionării de către public.

2. Organismele de radiodifuziune vor putea utiliza în Cadrul propriilor programe repertoriul operelor scrise al organismului de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în domeniul operelor scrise, numai în baza unei autorizatii sub formă de licentă neexclusivă de utilizare.

3. Radiodifuzarea operelor scrise prevăzute la pct. 2 nu include dreptul la prima înregistrare în scopul radiodifuzarii o singură dată a operei, stabilit potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, si dreptul la o nouă transformare (traducere, adaptare, dramatizare) a operei deja înregistrate.

4. Atât pentru dreptul de radiodifuzare privind înregistrarea în scopul radiodifuzarii o singură dată a operei, cât si pentru o nouă transformare (traducere, adaptare, dramatizare) a unei opere deja radiodifuzate, atât pentru cea existentă în arhiva utilizatorului, cât si pentru cea care nu a împlinit termenul de 6 luni de la prima radiodifuzare, utilizatorii au obligatia de a solicita, cu cel putin 30 de zile înainte de radiodifuzare, o autorizatie distinctă, printr-o cerere scrisă ce va cuprinde:

a) în cazul înregistrării în scopul radiodifuzarii o singură dată a operei: denumirea operei, denumirea autorului, modalitatea sub care urmează a fi pentru prima dată radiodifuzată opera (traducere, adaptare, dramatizare), data primei radiodifuzări, durata si denumirea emisiunii;

b) în cazul unei transformări (traducere, adaptare, dramatizare) a unei opere deja radiodifuzate: denumirea operei, denumirea autorului, modalitatea sub care a fost radiodifuzată opera initială si modalitatea sub care se doreste a fi radiodifuzată, durata si denumirea emisiunii.

5. Utilizatorii de opere scrise prin radiodifuzare prevăzuti la pct. 2, exceptând dreptul de radiodifuzare prevăzut la pct. 3 si 4, au obligatia să plătească organismului de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o remuneratie trimestrială reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor de opere scrise, determinată procentual din baza de calcul, după cum urmează:

 

Perioada

Procentul

Anul 2006 si următorii

3%

 

dar nu mai putin de:

- autor: 60 lei/minut;

- traducător: 40 lei/minut;

- adaptare si dramatizare: 30 lei/minut.

6. Pentru autorizarea drepturilor prevăzute la pct. 3 si 4, utilizatorii vor plăti o remuneratie distinctă în sumă fixă, stabilită conform prevederilor art. 43 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, ce se va achita în termen de 5 zile de la data obtinerii autorizatiei.

7. Baza de calcul asupra căreia se aplică procentul prevăzut în tabelul de la pct. 5 se constituie din veniturile obtinute de fiecare utilizator din activitatea de radiodifuzare, cum ar fi cele rezultate din: taxa pentru serviciul public de radio sau în lipsa acestora, din cheltuielile ocazionate de utilizare.

8. Remuneratia prevăzută la pct. 5 se va plăti până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata.

9. Organismele de radiodifuziune au obligatia să comunice organismului de gestiune colectivă, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului pentru care se face plata, o documentatie privind operele scrise utilizate în programele acestora.

10. Documentatia va cuprinde: lista operelor scrise utilizate, cu denumirea fiecărui autor al operelor, durata utilizării acestora, numărul de difuzări zilnice si denumirea emisiunilor în care au fost utilizate operele, precum si baza de calcul asupra căreia se va aplica procentul prevăzut la pct. 5. Documentatia în baza căreia se vor repartiza drepturile patrimoniale de autor va fi comunicată, cu adresă de înaintare purtând semnătura reprezentantului legal si stampila utilizatorului, organismului de gestiune colectiva, atât în format scris, cât si în format electronic, conform art. 130 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

11. Organismul de gestiune colectivă poate solicita, ori de câte ori consideră necesar, opera transformată în conditiile pct. 3 si 4, ce urmează a fi autorizată.

12. Pentru întârzieri la plată, organismele de radiodifuziune datorează dobânda legală aferentă sumelor neachitate la termen, calculată pe zi de întârziere, de la data scadentei.

13. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai 'după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificarea dispozitiilor Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, îndreptătesc organismul de gestiune colectivă să solicite initierea unei noi proceduri de negociere înainte de împlinirea termenului prevăzut în prezenta metodologie.

14. Remuneratiile stabilite în sumă fixă se pot modifica periodic prin reactualizarea cu indicele inflatiei, în conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise de către organismele de radiodifuziune

 

1. Utilizarea prin radiodifuzare a operelor scrise, aduse anterior la cunostintă publică, apartinând repertoriului protejat si determinat conform legii (ale căror drepturi de autor se află în termenele de protectie prevăzute de lege) de către organisme de radiodifuziune, se poate face numai în baza unei autorizatii sub formă de licentă neexclusivă eliberată de organismul de gestiune colectiva desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză.

2. Utilizatorii autorizati potrivit prevederilor pct. 1 au obligatia să plătească organismului de gestiune colectivă prevăzut la pct. 1 o remuneratie trimestrială, reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor operelor scrise utilizate, stabilită prin aplicarea la baza de calcul determinată conform pct. 5 a unor procente diferentiate direct proportional cu ponderea utilizării repertoriului de opere scrise gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare.

3. Procentul aplicabil corespunzător unei ponderi de 100% a utilizării repertoriului de opere scrise gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare va fi de 1,5%.

4. Pentru ponderi ale utilizării inferioare, procentul de 1,5%, corespunzător ponderii de 100%, se va diminua direct proportional cu diminuarea ponderii.

De exemplu: pentru o pondere de 33%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,5%, iar pentru o pondere de 10%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,15%.

5. Baza de calcul se constituie astfel:

a) din veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul protejat se scad: taxa pe valoarea adăugată, taxa pentru publicitatea la băuturi alcoolice si orice alte taxe similare către bugetul de stat sau local ce ar putea fi introduse ulterior;

b) în cazul societătii publice de radiodifuziune, din totalul veniturilor se scad si alocatiile bugetare.

6. În conditiile în care utilizatorul nu înregistrează venituri, baza de calcul va fi cea constituită de cheltuielile ocazionate de utilizarea repertoriului.

7. Nu vor fi supuse obligatiei de autorizare prin gestiune colectivă a radiodifuzarii si nu se vor lua în calcul la stabilirea ponderii operele scrise pentru care gestiunea drepturilor de autor s-a făcut în mod individual.

8. Organismul de gestiune colectivă va pune la dispozitia utilizatorilor (prin intermediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor) repertoriul de opere scrise care generează drepturi de autor aflate în termenele de protectie, operele aflate în afara acestui repertoriu nefiind luate în calcul la stabilirea ponderii utilizării repertoriului protejat, utilizarea lor neimplicând autorizarea în ceea ce priveste drepturile de autor.

9. Remuneratia se plăteste până la data de 25 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată, dată la care se va transmite si baza de calcul a sumelor virate.

10. La solicitarea scrisă a organismului de gestiune colectivă, transmisă cu cel putin 15 zile înainte, si ulterior datei virării remuneratiei prevăzute la pct. 3 si 4, utilizatorul are obligatia de a comunica acestuia copii, certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal, de pe documentele cuprinzând informatiile pe baza cărora se determină procentul aplicabil si baza de calcul. Organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară realizarea unui audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remuneratiei, de către un auditor agreat de toate părtile.

11. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează, de la data scadentei, dobânda legală.

12. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivă sau utilizatorul va putea solicita initierea unei noi proceduri de negociere.

13. În relatiile contractuale cu utilizatorii, organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere scrise poate negocia tarife procentuale reduse fată de cele prevăzute la pct. 3 si 4, în conditiile legale si statutare care reglementează activitatea acestuia.

 

OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a înregistrărilor audiovizuale

 

Având în vedere Cererea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR-ARGOA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.862 din 31 august 2006, precum si Referatul nr. SG/4.695 din 7 septembrie 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

conform prevederilor art. 121 alin. (1) si (2) coroborat cu art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006,

tinând cont de dispozitiile pct. 13 din Metodologia privind utilizarea de retransmitere prin cablu a operelor muzicale, audiovizuale, cinematografice, scrise, plastice, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, preluate prin radiodifuzări initiale, si tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 22 iunie 2005, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 124/2005,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie, începând cu data de 9 octombrie 2006, Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a înregistrărilor audiovizuale, după cum urmează:

- un reprezentant al organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR-ARGOA), pe de o parte; si

- câte un reprezentant al principalelor structuri asociative ale utilizatorilor, respectiv al Asociatiei de Comunicatii prin Cablu (ACC) si al Asociatiei Nationale de Cabloviziune si Comunicatii în Mediul Rural (ANCCMR), pe de altă parte.

Art. 2. - Din comisia prevăzută la art. 1 va face parte si câte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori potrivit cifrei de afaceri si cotei de piată din domeniu, cu conditia ca acestia să declare la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data constituirii comisiei de negociere, pe propria răspundere, cifra de afaceri si cota de piată.

Art. 3. - Comisia constituită potrivit art. 1 si, după caz, potrivit art. 2 are obligatia să desfăsoare negocierile în

conformitate cu dispozitiile art. 1311 si art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 4. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 5. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a înregistrărilor audiovizuale, depusă de Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFÂR-ARGOA) pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1 si, după caz, la art. 2, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 7 septembrie 2006.

Nr. 304.

 

ANEXĂ

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a înregistrărilor audiovizuale

 

1. În sensul prezentei metodologii, prin utilizare se întelege retransmiterea simultană, nealterată si integrală, prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru receptionarea de către public a unei transmisii initiale, cu sau fără fir, inclusiv prin satelit, a operelor audiovizuale cuprinse în servicii de programe de radiodifuziune si de televiziune.

2. Este utilizator în sensul prezentei metodologii persoana fizică sau juridică autorizată ce realizează activităti de utilizare, astfel cum este definită la pct. 1.

3. Utilizarea reglementată de prezenta metodologie se poate realiza numai după obtinerea autorizatiei sub formă de licentă neexclusivă de la organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe de opere audiovizuale, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Licenta acoperă drepturile conexe ale producătorului de audiovizual, precum si drepturile de retransmitere ale artistilor interpreti, pe care producătorul de audiovizual Ie-a dobândit de la titularii de drepturi conexe prin efectul legii sau prin contract, dar si acele drepturi conexe pentru care producătorul este titular originar, potrivit legislatiei nationale.

4. Obtinerea autorizatiei se poate realiza numai în schimbul unei remuneratii lunare de 2%, calculată procentual din baza de calcul, reprezentând drepturile patrimoniale ale titularilor de drepturi conexe. Prin pachetul de servicii de programe de bază se întelege tipul de abonament pe care utilizatorul îl oferă clientilor ca optiune standard.

5. Baza de calcul a remuneratiei reprezentând drepturile patrimoniale ale titularilor de drepturi conexe, datorată de utilizator, o constituie totalitatea veniturilor lunare ce urmează a fi obtinute de utilizatori din activitatea de retransmitere de servicii de programe, din care se scade taxa pe valoarea adăugată.

6. Remuneratiile datorate de utilizatori potrivit pct. 4 si 5 nu vor putea fi mai mici de 6.000 lei/trimestru.

7. Remuneratia se plăteste până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care este datorată.

8. - (1) Utilizatorii au obligatia să comunice organismului de gestiune colectivă, până la data de 15 a fiecărei luni, un raport privind serviciile de programe retransmise în luna precedentă. Raportul va cuprinde pentru luna de raportare: lista serviciilor de programe retransmise, baza de calcul asupra căreia se aplică procentul prevăzut la pct. 4, valoarea abonamentelor, numărul total de abonati si numărul de abonati pentru fiecare tip de abonament în parte. Raportul va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura si stampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute în raport sau în documentele care îl însotesc.

(2) Listele de programe retransmise constituie baza de repartizare între organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe a remuneratiilor încasate de colectorul unic.

(3) Informatiile ce fac obiectul raportării vor fi transmise si în format electronic.

9. Ori de câte ori organismul de gestiune colectivă colector unic solicită în scris, utilizatorul are obligatia de a-i comunica acestuia copii, certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal, de pe documentele financiar-contabile privind contractele de abonament încheiate si sumele ce trebuiau încasate de utilizator, pe baza cărora se determină baza de calcul.

10. Pentru întârzieri la plata remuneratiilor, utilizatorii datorează penalităti echivalente nivelului dobânzii de referintă stabilit de Banca Natională a României, aferente sumelor neachitate la termen.

11. Prezenta metodologie intră în vigoare după publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care încetează si aplicabilitatea metodologiei negociate anterior. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivă sau utilizatorul va putea solicita initierea unei noi proceduri de negociere si înainte de împlinirea termenului de 3 ani.

12. Modificarea remuneratiilor stabilite în sumă fixă se poate efectua si periodic prin reactualizarea cu indicele inflatiei, în conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

13. în cazul utilizării operelor în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de televiziune ori a unui distribuitor de servicii de televiziune prin cablu, în generice de emisiuni sau în rubrici proprii ale distribuitorului de servicii de televiziune prin cablu, acesta are obligatia de a obtine acordul expres al titularului de drepturi, prin organismul de gestiune colectivă.