MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 813         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 octombrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.301. - Hotărâre privind stabilirea uniformei si a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si din unitătile si institutiile subordonate acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

395. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

 

1.698. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind stabilirea parcului auto normat al Autoritătii Navale Române

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea uniformei si a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si din unitătile si institutiile subordonate acestuia

 

Având în vedere prevederile art. 9 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament si materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/1994, si ale art. 23 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul uniformelor pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si din unitătile si institutiile subordonate acestuia.

(2) Uniforma si echipamentul special se acordă gratuit conform prevederilor legale, în conditiile prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Descrierea însemnelor pentru gradele militare, a semnelor de armă si a emblemelor pentru coifură din compunerea uniformelor, pentru efectivele prevăzute la art. 1 alin. (1), este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor si accesoriile pentru acestea se asigură pe baza normelor privind drepturile de echipament pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si din unitătile si institutiile subordonate acestuia, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Valoarea financiară a normelor de echipare se stabileste anual, în functie de preturile la care se achizitoneazã articolele cuprinse în norme, si se aprobã de cãtre ministrul adminstratiei si internelor.

(2) Până la stabilirea noii valori financiare a drepturilor de echipament ce se cuvin personalului militar prevăzut la art. 1 alin. (1), acestuia îi sunt aplicabile cotele-părti anuale din drepturile de echipament pentru cadrele militare din celelalte structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Cadrele militare care, prin natura activitătii, sunt obligate să poarte în majoritatea timpului tinută civilă pot primi drepturile de echipament sub formă bănească, integral sau numai o parte din acestea, si diferenta în articole de echipament, pentru completarea uniformei.

(4) Restantele de echipament se pot acorda si sub formă bănească, dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal. Valoarea restantelor se calculează în functie de preturile la care se achizitionează articolele pentru anul în care se acordă.

(5) La trecerea în rezervă sau în retragere, cadrele militare, precum si urmasii personalului decedat în timpul serviciului primesc contravaloarea echipamentului neacordat în ultimii 3 ani, precum si valoarea cotei-părti anuale din drepturile ce li se cuvin, aferentă timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna când sunt trecute în rezervă, în retragere sau când a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primite până la data trecerii în rezervă, în retragere sau când a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferenta nu se restituie.

(6) La solicitarea urmasilor decedatului se poate asigura gratuit o uniformă pentru înhumare.

Art. 4. - Structura normelor de echipare se poate modifica prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Valoarea articolelor introduse în normă nu va depăsi valoarea articolelor scoase din normă.

Art. 5. - (1) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si unitătile si institutiile subordonate acestuia pot constitui un stoc de sigurantă la principalele articole de echipament din compunerea uniformelor, care nu va depăsi 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în norme, pentru un an calendaristic, respectiv un stoc de rulaj la principalele articole de echipament special, care nu va depăsi 25% din cantitatea integrală a necesarului de articole prevăzute în norme, pentru un an calendaristic.

(2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achizitionat cu un an înainte, In proportie de până ta 50% âvn rvecesax.

Art. 6. - Regulamentul pentru compunerea si portul uniformelor, precum si regulile de aplicare a normelor se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 7. - Normele de echipare si de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, specifice altor structuri din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, pot fi aplicate si pentru efectivele Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă si ale unitătilor si institutiilor din subordinea acestuia, dacă au intervenit situatii similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.

Art. 8. - Articolele din compunerea uniformei efectivelor prevăzute la art. 1 alin. (1) si echipamentul specific se achizitionează conform legislatiei privind achizitiile publice de bunuri si servicii.

Art. g. - (1) Pentru activităti culturale si filmări, uniforma poate fi închiriată persoanelor juridice. Tarifele de închiriere se stabilesc în conditiile legii.

(2) Sumele încasate din închirieri se varsă la bugetul de stat.

Art. 10. - Sumele necesare pentru aplicarea prezentei hotărâri se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 11. - Trecerea la noile uniforme ale personalului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă si al unitătilor si institutiilor subordonate acestuia se va realiza esalonat până la data de 31 decembrie 2009.

Art. 12. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.301.

 

ANEXA Nr. 1

 

DESCRIEREA

Însemnelor pentru gradele militare, a semnelor de armă si a emblemelor pentru coifură din compunerea uniformelor pentru Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si pentru unitătile si institutiile subordonate acestuia

 

Însemnele pentru gradele militare ale personalului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă si al unitătilor si institutiilor subordonate acestuia se poartă pe umerii articolelor de îmbrăcăminte. Însemnele pentru gradele militare se aplică pe epoletii treflă la uniforma de ceremonie si pe un suport textil la celelalte uniforme. Acestea sunt:

a) stele pentru generali;

b) trese pentru ofiteri;

c) galoane pentru maistrii militari subofiteri, studenti, elevi si militarii angajati pe bază de contract. Semnele de armă contin elemente din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă (casca si toporasele), combinate cu elemente specifice care sunt acceptate si la nivel european. Semnele de armă sunt realizate din metal având îmbinate culorile alb-argintiu si rosu-purpură.

Semnele de armă se aplică pe epoletii treflă sau pe suportul textil pe care sunt aplicate si însemnele de grad.

Aplicarea însemnelor de grad militar si a semnelor de armă

Generali

1. însemnele de grad militar pentru uniforma de ceremonie sunt epoletii treflă realizati din trei snururi de culoare alb-argintie, pe care se aplică stele metalice argintate, astfel:

a) pentru gradul de general de brigadă - o stea;

b) pentru gradul de general maior - două stele;

c) pentru gradul de general locotenent - trei stele;

d) pentru gradul de general - patru stele.

2. însemnele de grad militar pentru uniformele de reprezentare si serviciu sunt epoleti sub formă dreptunghiulară, confectionati dintr-un suport tare, acoperit cu un material textil tesut de culoare alb-argintie, pe care se aplică semnele specifice gradului, respectiv stele în cinci colturi. Stelele sunt brodate cu fir metalizat de culoare galbenă, fiind conturate cu un fir de culoare rosie. Ca dimensiuni, stelele vor fi încadrate într-un cerc (imaginar) având diametrul de 22 mm. Numărul de stele aplicat pe fiecare epolet va fi:

a) pentru gradul de general de brigadă - o stea;

b) pentru gradul de general maior - două stele;

c) pentru gradul de general locotenent - trei stele;

d) pentru gradul de general - patru stele.

Ofiteri

1. însemnele de grad militar pentru uniforma de ceremonie sunt epoleti treflă, pe care se aplică trese cu lătimea de 8 mm. Atât epoletii, cât si tresele au culoarea alb-argintie.

1.1. Pentru ofiterii cu grad superior, epoletii treflă se realizează din două snururi dispuse sub formă de treflă la un capăt, continuat pe lungime cu uri snur în care sunt aplicate doua rânduri de snur împletit, pe care se aplică trese, corespunzător gradului, după cum urmează:

a) pentru gradul de maior - o tresă;

b) pentru gradul de locotenent-colonel - două trese;

c) pentru gradul de colonel - trei trese.

1.2. Pentru ofiterii cu grad inferior, epoletii treflă se realizează din două snururi dispuse sub formă de treflă la un capăt, continuat pe lungime cu două rânduri cu câte două snururi pe care se aplică trese, corespunzător gradului, după cum urmează:

a) pentru gradul de sublocotenent - o tresă;

b) pentru gradul de locotenent - două trese;

c) pentru gradul de căpitan - trei trese.

2. Însemnele de grad militar pentru uniforma de reprezentare si serviciu se confectionează din paspoal, de culoare bleu-navy, ajurat cu fir de culoare rosie la ambele capete, pe care se aplică trese de culoare alb-argintie.

Însemnele de grad pentru ofiterii superiori au aplicate longitudinal pe mijlocul epoletilor din paspoal un galon de culoare alb-argintie.

Tresele si galonul se aplică pe acesta corespunzător gradului, astfel:

a) pentru gradul de sublocotenent - o tresă;

b) pentru gradul de locotenent - două trese;

c) pentru gradul de căpitan - trei trese;

d) pentru gradul de maior - o tresă si galonul;

e) pentru gradul de locotenent-colonel - două trese si galonul;

f) pentru gradul de colonel - trei trese si galonul.

Semnul de armă se fixează pe mijlocul lătimii epoletului, la 5 mm de capătul interior al acestuia.

Maistri militari

Însemnul de grad pentru uniforma de reprezentare si serviciu se confectionează din paspoal de culoare bleu-navy, pe care se aplică un galon sub formă de unghi si galoane drepte, de culoare alb-argintie, corespunzător gradului, astfel:

a) pentru gradul de maistru militar clasa a IV-a - un galon sub formă de unghi si un galon drept;

b) pentru gradul de maistru militar clasa a III-a - un galon sub formă de unghi si două galoane drepte;

c) pentru gradul de maistru militar clasa a II-a - un galon sub formă de unghi si trei galoane drepte;

d) pentru gradul de maistru militar clasa I - un galon sub formă de unghi si patrii galoane drepte;

e) pentru gradul de maistru militar principal - un galon sub formă de unghi si cinci galoane drepte. Semnul de armă se fixează pe mijlocul lătimii epoletului, la 5 mm de capătul interior al acestuia.

Subofiteri

Însemnul de grad pentru uniforma de reprezentare si serviciu se confectionează din paspoal de culoare bleu-navy, pe care se aplică galoane cu lătimea de 20 mm si 13 mm, de culoare alb-argintie, corespunzător gradului, astfel:

a) pentru gradul de sergent major - un galon de 20 mm si unul de 13 mm;

b) pentru gradul de plutonier - două galoane de 20 mm;

c) pentru gradul de plutonier major - două galoane de 20 mm si unul de 13 mm;

d) pentru gradul de plutonier adjutant - trei galoane de 20 mm;

e) pentru gradul de plutonier adjutant sef - patru galoane de 20 mm.

Semnul de armă se fixează pe mijlocul lătimii epoletului, la 5 mm de capătul interior al acestuia. Studenti si elevi din scolile militare

Însemnele de grad militar pentru uniformele de oras, clasă si instructie sunt confectionate din material fond, având aplicate galoane confectionate din fir textil de culoare alb-argintie, astfel:

a) pentru gradul de fruntas - un galon cu lătimea de 13 mm;

b) pentru gradul de caporal - două galoane de 13 mm;

c) pentru gradul de sergent - un galon cu lătimea de 20 mm.

Semnul de armă este de culoare alb-argintie si se fixează la mijlocul epoletului, pe lătime, si la 5 mm de capătul interior al acestuia.

Militari angajati pe bază de contract si militari în termen

Însemnele de grad militar pentru uniformele de oras si instructie sunt confectionate din material fond, având aplicate galoane confectionate din fir textil de culoare alb-argintie, astfel:

a) pentru gradul de fruntas - un galon cu lătimea de 13 mm;

b) pentru gradul de caporal - două galoane de 13 mm;

c) pentru gradul de sergent - un galon cu lătimea de 20 mm.

Semnul de armă este de culoare alb-argintie si se fixează la mijlocul epoletului, pe lătime, si la 5 mm de capătul interior al acestuia.

Pentru militarii cu termen redus, ca semn distinctiv se va folosi un galon rosu, bordurat cu zig-zag alb, lat de 10 mm, aplicat lângă gradul respectiv.

Embleme pentru coifură

Generali

Emblema pentru coifură a generalilor este brodată. Broderia se execută pe un suport textil de culoarea coifurii (negru pentru uniforma de ceremonie si căciulă, respectiv bleu-navy pentru uniforma de reprezentare si serviciu). Emblema pentru coifură contine elemente din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă (casca dispusă pe două toporase încrucisate, având la bază grenada explodând). Elementele din însemnul heraldic sunt încadrate de 4 rânduri de frunze de stejar, dispuse în evantai. Broderia se realizează utilizând fire metalice de culoare alb-argintie, pentru frunze, cască, toporase si grenadă, si fire metalizate de culoare rosie, pentru spatiul rămas neocupat de acestea. Deasupra emblemei, la toate articolele pentru coifură, se montează stema tării.

Ofiteri

Emblema pentru coifură a ofiterilor este brodată. Broderia se execută pe un suport textil de culoarea coifurii (negru pentru uniforma de ceremonie si căciulă, respectiv bleu-navy pentru uniforma de reprezentare si serviciu). Emblema pentru coifură contine aceleasi elemente din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă ca si emblema pentru coifură a generalilor. Elementele din însemnul heraldic sunt încadrate de 3 rânduri de frunze de stejar dispuse în evantai. Broderia se execută utilizând aceleasi tipuri si culori de fire ca si la emblema pentru coifură a generalilor. Deasupra emblemei, la toate articolele pentru coifură, se montează stema tării.

Maistri militari si subofiteri

Emblema pentru coifură a maistrilor militari si a subofiterilor este brodată. Ea contine aceleasi elemente din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă ca si emblema pentru coifură a ofiterilor. Elementele din însemnul heraldic sunt încadrate de două ramuri de frunze de stejar dispuse în evantai. Deasupra emblemei, la toate articolele pentru coifură, se montează stema tării.

Studenti si elevi din scolile militare

Emblema pentru coifură a studentilor si elevilor din scolile militare este realizată din metal alb-argintiu, continând aceleasi elemente ca si emblema pentru coifura a maistrilor militari si subofiterilor. Elementele din însemnul heraldic sunt încadrate de un rând de frunze de stejar, dispuse în evantai. Spatiul rămas liber între elementele însemnului heraldic si frunzele de stejar se vopseste cu vopsea metalizată de culoare rosie. Deasupra emblemei, la toate articolele pentru coifură, se montează stema tării.

Militari angajati pe bază de contract si militari în termen

Emblema pentru coifură a gradatilor profesionisti si a militarilor în termen (casca suprapusă peste două toporase) este ovală, având fondul vopsit cu vopsea metalizată de culoare rosie. Casca si toporasele au culoarea alb-argintie. Deasupra emblemei, la toate articolele pentru coifură, se montează stema tării.

 

TABELUL Nr. 1*) Ia anexa nr.1

cuprinzând culorile principalelor articole de echipament

 

Arma si specialitatea

 

Tinuta

 

ARTICOLE DE ECHIPAMENT

Sapcă stofă, sapcă tercot.

Căciulă

Costum stofă

Costum unic, costum izoterm, costum protectie contra intemperiilor

Manta stofă

Scurtă, manta ploaie

Pulover

Cămasă

Cămasă bluză. Tricou

Fular

Cravata

Pantofi. ghete, bocanci

Centură

Curea

Accesorii

1. GENERALI, OFITERI SUPERIORI. OFITERI INFERIORI, MAISTRI MILITARI Sl SUBOFITERI

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si unitătile sl Institutiile subordonate acestuia

 

 

Ceremonie

Negru

 

Negru

_

Negru

_

_

Alb

 

 

Negru

Negru

Ceremonie

 

Alb- argintiu

Reprezentare

Bleu navy

Negru

Bleu navy

-

-

Bleu navy

Bleu navy

Bleu clei

Bleu ciel

Bleu navy alb

Bleu navy

Negru

Negru

Negru

Alb- argintiu

Serviciu

Bleu navy

-

Bleu navy

Bleu navy

-

Bleu navy

Bleu navy

-

Bleu navy

-

-

Negru

Negru

Negru

Alb- argintiu

 

Arma si specialitatea

 

Tinuta

 

ARTICOLE DE ECHIPAMENT

Sapcă stofă, sapcă tercot, basc

Căciulă

Costum (sacou, pantalon)

Costum de clasă

Costum unic

Scurtă, manta ploaie

Pulover

Cămasă

Cămasă bluză

Fular

Cravata

Pantofi, ghete, bocanci

Centură

Curea

Accesorii

II. STUDENTI Sl ELEVI

Academia de Politie - facultatea de Pompieri

 

 

Oras

Bleu navy

Bleumarin

Bleu navy

 

 

Bleu navy

_

Alb

_

Bleu navy

Bleu navy

Negru

Negru

Negru

Alb- argintiu

Clasă

Bleumarin

Bleumarin

 

Bleumarin

 

-

Bleumarin

Bleumarin

Bleumarin

 

 

Negru

Negru

Negru

Alb- argintiu

Instruire

Bleumarin

Bleumarin

 

 

Bleumarin

Bleumarin

Bleumarin

_

Bleumarin

_

 

Negru

Negru

Negru

Alb- argintiu

Scoala de Subofiteri

 

 

Oras

Bleu navy

Negru

Bleu navy

 

_

Bleu navy

_

Alb

 

Bleu navy

Bleu navy

Negru

Negru

Negru

Alb- argintiu

Clasă

Bleu navy

Negru

 

Bleu navy

 

 

Bleu navy

Bleu clei

Bleu navy

 

 

Negru

Negru

Negru

Alb- argintiu

Instruire

Bleu navy

Negru

 

_

Bleu navy

Bleu navy

Bleu navy

_

Bleu navy

_

_

Negru

Negru

Negru

Alb- argintiu

 

ANEXA Nr. 2)

 

NORME PRIVIND DREPTURILE DE ECHIPAMENT pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si unitătile si institutiile subordonate acestuia

 

NORMA Nr. 1

pentru echiparea cu uniformă de ceremonie a generalilor si ofiterilor

 

Nr. crt.

 

DENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENT

 

U/M

 

PREVEDERI

OBSERVATII

 

Cantitate

Durata (ani)

0

1

2

3

4

5

A. COIFURA

1.

Sapcă din stofă pentru ceremonie completă

buc

2

8

Se asigură una de vară si una de iarnă

B. ÎMBRĂCĂMINTE

1.

Costum din stofă pentru ceremonie (veston cu un pantalon lung)

buc

2

8

Se asigură unul de vară si unul de iama

2.

Manta din stofă

buc

1

8

 

C. LENJERIE

1.

Cămasă albă

buc

2

4

 

D. ÎNCĂLTĂMINTE

1.

Pantofi negri din piele pentru ceremonie

per

2

8

Se asigură o pereche de vară si una de iarnă

E. ECHIPAMENT DIVERS

1.

Cravată pentru ceremonie

buc

1

4

 

2.

Centură pentru ceremonie

buc

1

8

 

F. EPOLETI Sl ACCESORII

1.

Epoleti cu însemne de grad

per

3

4

 

2.

Eghilet dublu cu accesorii

buc

1

4

 

3

Petiite

per

2

4

 

 

NOTĂ:

1. De prevederile normei beneficiază generalii si ofiterii cu functii de conducere, până ia comandanti de detasament inclusiv,

2. Femeile primesc fustă în ioc de pantalon lung si pălărie în loc de sapcă.

3. Pardesiul, fularul din mătase pentru pardesiu si haina lunga din piele se achizitionează contracost de către cadrele militare, la pretul de aprovizionare, în afara prevederilor normei.

 

NORMA Nr. 2

pentru echiparea cu uniformă de reprezentare a generalilor, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor

 

Nr. crt.

 

DENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENT

 

U/M

 

PREVEDERI

OBSERVATII

 

Cantitate

Durata (ani)

0

1

2

3

4

5

A.COIFURÃ

1.

Sapcă stofă iarnă completă

buc

1

3

 

2.

Sapcă stofă vară completă

buc

1

3

 

3.

Căciulă din blană naturală

buc

1

5

 

4.

Căciulă din blană caracul

buc

1

6

Pentru generali si ofiterii cu gradul de colonel.

B. ÎMBRĂCĂMINTE

1

Costum stofă iarnă cu doi pantaloni lungi

buc

1

3

 

2

Costum stofă vară cu doi pantaloni lungi

buc

1

3

 

3

Scurtă cu mesadă si guler blană naturală

buc

1

5

Pentru generalii si ofiterii cu gradul de colonel se asigură cu guler din blană caracul.

4

Bluzon

buc

1

3

 

5

Manta pentru ploaie

buc

1

4

 

C. LENJERIE

1.

Cămasă

buc

4

2

 

2.

Cămasă albă

buc

1

4

Se asigură numai ofiterilor fără drept de port uniformă de ceremonie, maistrilor militari si subofiterilor.

3.

Cămasă bluzăcu mânecă lungă

buc

2

2

 

4.

Cămasă bluză cu mânecă scurtă

buc

2

2

 

D. ÎNCĂLTĂMINTE

1.

Pantofi din piele pentru iama

per

1

2

 

2.

Pantofi din piele pentru vară

per

1

1

 

3.

Ghete din piele

per

1

4

Pentru femei se distribuie cizme scurte.

E. ECHIPAMENT DIVERS

1.

Cravată

buc

2

4

 

2.

Fular lână

buc

1

5

 

3.

Mănusi din piele

per

1

2

Se distribuie alternativ o pereche pentru iarnă si o pereche pentru vară.

4.

Centură din piele

buc

1

6

 

5.

Curea pantaloni din piele

buc

1

6

 

6.

Pulover

buc

1

3

 

7.

Ciorapi

per

6

1

Pentru femei se asigură 6 perechi ciorapi dres.

F. EPOLETI Sl ACCESORII

1

Emblemă pentru coifură

buc

1

5

Pentru fiecare căciulă.

2

Suport cu însemne de grad

per

7

3

 

3

Petlite

per

2

3

 

4

Semne de armă

buc

18

3

 

5

Eghilet cu accesorii

buc

1

4

Se asigură numai ofiterilor fără drept de port uniformă de ceremonie, maistrilor militari si subofiterilor.

6

Ecuson

buc

10

3

 

7

Centură pentru ceremonie

buc

1

8

Se asigură numai ofiterilor fără drept de port uniformă de ceremonie.

 

NOTĂ:

1. La prima acordare a gradului de ofiter, maistru militar sau subofiter se distribuie o singură dată, pentru totdeauna : o sapcă din stofă pentru iarnă, un costum cu doi pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtă îmblănită, patru cămăsi, sase perechi ciorapi, patru cearsafuri, două fete de pemă, o pătură, o geantă pentru transport echipament si accesoriile aferente (suport cu însemne de grad, semne de armă, petlite si ecusoane).

2. Femeile primesc pălărie cu emblemă în toc de sapcă si fustă în loc de un pantalon lung.

3. Pardesiul, fularul din mătase pentru pardesiu, acul de cravată, haina lunga din piele, bluzonui si scurta din piele se pot confectiona, în acelasi model si se achizitionează contra cost de către cadrele miiitare, în afara prevederilor normei.

 

NORMA Nr. 3

pentru echiparea cu uniformă de serviciu a generalilor, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor

 

Nr. crt.

 

DENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENT

 

U/M

 

PREVEDERI

OBSERVATII

 

Cantitate

Durata (ani)

0

1

2

3

4

5

A. COIFURÃ

1

Basc cu emblemă

buc

1

1

Se poate achizitiona fes tricotat

2

Sapcă din tercot completă

buc

2

2

Se asigură una de vară si una de iama

B. ÎMBRAC AMINTE

1

Costum unic cu doi pantaloni

buc

1

1

 

2

Costum izoterm

buc

1

3

 

3

Costum de protectie contra intemperiilor

buc

1

4

 

4

Scurtă de instructie

buc

1

4

 

C. LENJERIE

1

Cămasă bluză mânecă lungă

buc

2

3

 

2

Cămasă bluză mânecă scurtă

buc

2

3

 

3

Costum flausat (bluză si pantalon)

buc

1

2

 

4

Tricou cu mânecă scurtă

buc

2

2

 

5

Ciorapi din bumbac

per

6

1

 

D. ÎNCĂLTĂMINTE

 

 

 

 

1

Bocanci unici

per

1

1

Pentru femei se asigură ghete cu siret

E. ACCESORII

 

 

 

 

2

Suport cu însemne de grad

per

6

3

 

3

Semn armă

buc

12

3

 

4

Ecuson

buc

6

3

 

5

Ecuson nominal

buc

3

4

 

 

NORMA Nr. 4

pentru echiparea generalilor si ofiterilor în rezervă si în retragere

 

Nr. crt.

 

DENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENT

 

U/M

 

PREVEDERI

OBSERVATII

 

Cantitate

Durata (ani)

0

1

2

3

4

5

1

Sapcă stofă pentru ceremonie completă

buc

1

10

Pentru generalii si ofiterii care au detinut functii de conducere la data trecerii în rezervă.

2

Sapcă stofă iarnă pentru oras cu emblemă

buc

1

10

 

3

Sapcă stofă vară pentru oras cu emblemă

buc

1

10

 

4

Căciulă

buc

1

-

 

5

Costum stofă pentru ceremonie (veston cu pantalon lung)

buc

1

10

Pentru generalii si ofiterii care au detinut functii de conducere la data trecerii în rezervă.

6

Costum stofă cu un pantalon lung iarnă

buc

1

10

 

7

Costum stofă cu un pantalon lung vară

buc

1

10

 

8

Scurtă cu mesadă si guler blană naturală

buc

1

-

 

9

Manta pentru ploaie

buc

1

10

 

10

Cămasă

buc

2

4

Se poate distribui si de culoare albă.

11

Pantofi pentru ceremonie

per

1

5

Pentru generalii si ofiterii care au detinut functii de conducere la data trecerii în rezervă. Se asigură o pereche de vară si una de iarnă.

12

Pantofi

per

1

3

La cerere se poate asigura o pereche de vara

13

Cravată pentru ceremonie

buc

1

5

Pentru generalii si ofiterii care au detinut functii de conducere la data trecerii în rezervă.

14

Cravată

buc

1

3

 

15

Fular

buc

1

10

 

16

Centură pentru ceremonie

buc

1

10

 

17

Eghilet cu accesorii

buc

1

10

 

 

NOTA:

1. Prezenta normă se aplică pentru echiparea generalilor si ofiterilor în rezervă sau în retragere, cu drept de a purta uniformă - cu asigurarea gratuită a articolelor de echipament Articolele de echipament prevăzute în prezenta normă se asigură după 8 ani de la trecerea în rezervă sau în retragere.

2. Odată cu echipamentul prevăzut de normă se distribuie toate accesoriile de îmbrăcăminte si însemnele de grad aferente.

3. Cu ocazia avansării în gradul următor celui avut la data trecerii în rezervă sau retragere, se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru 2 uniforme. Ofiterii în rezervă (retragere) avansati generali, primesc în dotare numai o singură dată următoarele accesorii: 4 per. de epoleti, 3 embleme pentru coifură, 3 per. pettite, paspoal pentru vipuscă si lampas pentru două costume, 3 buc. parmace si 3 cozoroace cu 3 rânduri de frunze de stejar.

4. Accesoriile de îmbrăcăminte si însemnele de grad necesare pentru înlocuirea celor uzate, precum si alte articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la pretul de achizitie. Femeile primesc pălărie în loc de sapcă si fustă în loc de pantaloni.

5. în cazul când se introduc în dotare noi uniforme, acestea se vor asigura din anul introducerii tor.

 

NORMA Nr. 5

pentru echiparea studentilor pompieri din Academia de Politie „ALEXANDRU IOAN CUZA”

 

Nr. crt.

 

Denumirea articolelor de echipament

 

U.M.

 

PREVEDERI

Observatii

 

Cantitate

Durata (ani)

0

1

2

3

4

5

A. Coifură

1

Sepcută cu cozoroc

buc.

2

4

 

2

Sapcă completă

buc.

2

4

Se asigură 1 buc, din camgam si 1 buc. din tergal

3

Basc

buc.

2

4

 

4

Căciulă

buc.

1

4

 

B. Îmbrăcăminte

1

Costum instruire (bluză cu 2 pantaloni golf)

buc.

1

4

 

2

Costum pentru clasă (bluzon tercot cu 2 pantaloni lungi)

buc.

1

4

Se asigură 1 pantalon din camgarn sl 1 pantalon din tergal

3

Costum oras (veston cu un pantalon)

buc.

2

4

Se asigură 1 costum din camgarn si 1 costum din tergal

4

Pulover

buc.

1

4

 

5

Scurtă pentru oras

buc.

1

4

 

6

Scurtă pentru instruire

buc.

1

4

 

7

Manta Dentru Dloaie

buc.

1

4

 

C. Lenierie

1

Batistă

buc.

4

4

 

2

Cămasă pentru oras

buc.

3

4

 

3

Cămasă

buc.

3

4

 

4

Cămasă bluză

buc.

6

4

 

5

Chiloti

buc.

3

4

 

6

Izmene flanelate

buc.

3

4

 

7.

Tricou (maiou)

buc.

3

4

 

8.

Sosete

per.

4

1

 

9.

Ciorapi

per.

6

1

Pentru studente se distribuie ciorapi cu chilot (dresuri)

10.

Pijama

buc.

3

4

 

11.

Bluză flanetată

buc.

3

4

 

D. încăltăminte

1

Pantofi pentru oras

per.

4

4

Se asigură 2 per. de vară si 2 per. de iarnă

2

Ghete cu fermoar

per.

1

4

Pentru studente se asigură cizme scurte

3

Bocanci cu siret

per.

2

4

Pentru studente se asigură ghete

4

Papuci

per.

1

4

 

E. Echipament divers

1

Cravată

buc.

2

2

 

2

Centură din piele

buc.

1

8

 

3

Curea din piele pentru pantaloni

buc.

1

4

 

4

Fular

buc.

1

4

 

5

Mănusi din lână pentru oras

per.

1

4

 

6

Mănusi din pânză căptusite

per.

2

4

 

7

Prosop

buc.

4

4

 

F. Cazarmament

1

Cearsaf

buc.

4

4

A. Coifurâ

2

Cearsaf plic

buc.

4

4

Se poate asigura si cearsaf simplu

3

Pătură (pled)

buc.

1

6

 

4

Fată de pernă

buc.

4

4

 

5

Saltea

buc.

1

10

După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot reconditiona

6

Pernă

buc.

1

5

După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot reconditiona

G. Accesorii

1

Emblemă pentru coifură

buc.

1

-

De fiecare sepcută, basc si căciulă

2

însemne de grad

per.

1

-

De fiecare costum, scurtă, cămasă bluză, manta ploaie, la acordarea gradului

3

Semne de armă

buc.

10

4

 

4

Petlite

per.

2

4

Numai pentru costumul de oras

5

Ecuson (insignă) specialitate

buc.

1

-

De fiecare veston, scurtă,manta ploaie, cămasă bluză, pulover

6

Însemne an de studiu

per.

1

-

 

7

Ecuson

buc.

1

-

 

8

Ecuson nominal

buc.

1

4

 

9

Eghllet cu accesorii

buc.

1

4

 

 

Notă:

1. Conform acestei norme se echipează si studentele cu următoarele deosebiri: - în loc de sapcă de oras se distribuie pălărie;

• la costumul de oras se asigură în plus câte o fustă din camgam si tergal

2. Articolele de echipament care în urma modificării si completării uniformei au devenit atipice, se vor purta până la epuizarea stocurilor,

 

NORMA Nr. 6

pentru echiparea elevilor din scolile militare de maistri militari si subofiteri

 

Nr. crt.

 

DENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENT

 

U/M

 

PREVEDERI

OBSERVATII

 

Cantitate

Durata (ani)

0

1

2

3

4

5

A. COIFURÃ

1

Sapcă stofă pentru oras completă

buc

 

2

 

2

Basc cu emblemă

buc

 

2

 

3

Sapcă tercot cu embtemă

buc

 

2

 

4

Căciulă

buc

 

4

 

B. ÎMBRĂCĂMINTE

1

Costum unic cu doi pantaloni

buc

 

2

 

2

Costum pentru oras (veston cu un pantalon lung)

buc

 

2

 

3

Costum pentru clasă (bluzon cu un pantalon lung)

buc

 

2

 

4

Scurtă cu mesadă detasabilă pentru instruire

buc

 

4

 

5

Scurtă pentru oras

buc

 

4

 

6

Manta pentru ploaie

buc

 

4

 

7

Costum de protectie contra intemperiilor

buc

1

4

 

C. LENJERIE

1

Cămasă

buc

2

2

Poate fi si de culoare albă.

2

Cămasă bluză cu epoleti

buc

4

2

 

3

Costum flausat (bluză si pantalon)

buc

2

2

 

4

Batistă

buc

4

2

 

5

Chiloti

buc

4

2

 

6

Izmene

buc

2

2

 

7

Tricou (maiou)

buc

4

2

 

8

Pijama

buc

2

2

 

9

Ciorapi din bumbac

per

12

2

 

10

Sosete

per

4

2

 

 

D. ÎNCĂLTĂMINTE

1

Pantofi pentru oras

per

1

2

 

2

Bocanci unici

per

2

2

 

3

Ghete negre îmblănite pentru oras

per

1

2

 

4

Papuci

per

1

2

 

E. ECHIPAMENT DIVERS

1

Cravată

buc

1

2

 

2

Fular

buc

1

4

 

3

Mănusi lână pentru oras

per

1

4

 

4

Mănusi din pânză căptusite

per

1

2

 

5

Centură

buc

1

6

 

6

Curea pentru pantaloni

buc

1

6

 

7

Pulover

buc

1

4

 

8

Prosop

buc

4

2

 

F. CAZARMAMENT

1 Cearsaf pânză

buc

4

4

 

2

Cearsaf BBc

buc

4

4

Se poate asigura si cearsaf simplu.

3

Fată pernă

buc

4

4

 

4

Saltea

buc

1

10

După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot reconditiona.

5

Pernă

buc

1

5

 

6

Pătură lână

buc

1

6

 

G. EPOLETI Sl ACCESORII

1

Emblemă pentru coifură

buc

1

.

Pentru fiecare căciulă.

2

Petlite

per

1

2

 

3

Semne armă

buc

2

-

De fiecare costum unic, veston, bluzon, scurtă, manta ploaie, cămasă bluză.

4

Suport cu însemne grad

per

1

-

De fiecare costum unic, veston, bluzon.scurtă, manta ploaie cămasă bluză, o dată la avansarea tn qrad.

5

Ecuson

buc

1

-

De fiecare costum unic, veston, bluzon, scurtă, manta ploaie si cămasă bluză

6

Ecuson nominal

buc

t

2

 

7

Eghilet simplu cu accesorii

buc

1

4

 

 

Notă:

Articolele de echipament care în urma schimbării uniformei au devenit atipice se vor purta până la epuizarea stocurilor.

 

NORMA Nr. 7

pentru echiparea militarilor angajati pe bază de contract si a militarilor în termen

 

Nr. crt

 

DENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENT

 

U/M

 

PREVEDERI

OBSERVATII

Cantitate

Durata (ani)

0

1

2

3

4

5

A. COIFURA

1

Fes tricotat

buc

1

1

 

2

Sepcută vară cu emblemă

buc

1

2

 

3

Sepcută iarnă cu emblemă

buc

1

2

 

4

Căciula

buc

1

4

 

B. ÎMBRĂCĂMINTE

1

Costum unic cu doi pantaloni

buc

2

2

 

2

Costum pentru oras cu doi pantaloni

buc

1

4

 

3

Scurta pentru instructie

buc

1

4

 

4

Scurtă pentru oras

buc

1

4

 

5

Costum de protectie contra intemperiilor

buc

1

4

 

6

Costum izoterm

buc

1

4

 

7

Pulover

buc

1

3

 

C. LENJERIE

1

Cămasă

buc

2

2

 

2

Cămasă bluză mânecă lungă cu epoleti

buc

2

2

 

3

Cămasă bluză mânecă scurtă cu epoleti

buc

2

2

 

4

Tricou cu mânecă scurtă

buc

2

1

 

5

Costum flausat (bluză si pantalon)

buc

2

2

 

6

Batistă

buc

2

1

Numai pentru militari în termen

7

Chiloti

buc

2

1

Numai pentru militari în termen

8

Maiou

 

2

1

Numai pentru militari în termen

9

Pijama

buc

2

2

Numai pentru militari în termen

10

Ciorapi

per

12

1

Se asigură 4 per. pentru iarnă si 8 per. pentru vară

D. Încăltăminte

1

Bocanci unici

per

2

2

 

2

Pantofi

per

1

4

 

3

Papuci de casă

per

1

2

Numai pentru militari în termen st 1/3 din efective profesioniste.

E. ECHIPAMENT DIVERS

1

Cravată

buc

2

4

 

2

Mănusi din pânză căptusite

per

1

1

 

3

Mănusi lână

per

1

1

 

4

Centură neagră

buc

1

4

Cele din piele au durata de serviciu de 6 ani

5

Curea neagră pentru pantaloni

buc

1

4

Cele din piele au durata de serviciu de 6 ani

6

Prosop

buc

3

3

Numai pentru militari în termen si termen redus

F. CAZARMAMENT

 

 

 

Se acordă numai pentru militari în termen, si 1/3 din efective profesioniste.

1

Cearsaf pânză

buc

4

4

 

2

Cearsaf plic

buc

4

4

Se poate asigura si cearsaf simplu.

3

Fată pernă

buc

4

4

 

4

Saltea

buc

1

10

După folosirea a 1/2 din durata de serviciu se pot reconditiona.

5

Pernă

buc

1

5

 

6

Pătură lână

buc

1

6

 

G. EPOLETI Sl ACCESORII

 

 

 

 

1

Emblemă pentru coifură

buc

1

-

Pentru fiecare căciulă.

2

Suport însemne de grad

buc

1

-

De fiecare costum, scurtă, manta ploaie si o pereche pentru cămăsile bluză, la acordarea gradului.

3

Ecuson

buc

1

-

De fiecare veston, scurtă, manta ploaie si o bucată pentru cămăsile bluză.

4

Ecuson nominal

buc

3

4

Numai pentru efectivele profesioniste.

5

Semne de armă

buc

2

-

De fiecare veston, scurtă, manta ploaie, cămasă bluză.

6

Petlite

per

1

2

 

7

Galon cu zig-zag

ml

1.5

-

Pentru militarii cu termen redus pe toată perioada instruirii.

 

NOTĂ:

1. Articolele de echipament care în urma modificării si completării uniformei au devenit atipice, se vor purta până la epuizarea stocurilor.

2. Ofiterii, maistrii militari, subofiterii, gradatii si soldatii în rezervă, chemati pentru concentrare, se echipează, pe toată durata concentrării, conform acestei norme.

 

NORMA Nr. 8

privind echipamentul pentru muzica reprezentativă si a formatiunilor si echipelor artistice

 

Nr. crt.

 

DENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENT

 

U/M

 

PREVEDERI

OBSERVATII

 

Cantitate

Durata (ani)

0

1

2

3

4

5

A. COIFURĂ

1

Sapcă stofă pentru ceremonie cu emblemă

buc

2

8

Se asigură una de vară si una de iarnă.

2

Căciulă din blană naturală

buc

1

6

 

B. ÎMBRĂCĂMINTE

1

Costum din stofă pentru ceremonie, veston cu un pantalon lung

buc

2

8

Se asigură unul de vară si unul de iarnă.

2

Manta din stofă

buc

1

8

 

3

Manta pentru ploaie

buc

1

8

 

C. LENJERIE

1

Cămasă

buc

4

4

 

2

Cămasă bluză

buc

2

2

 

D. ÎNCĂLTĂMINTE

1

Pantofi de iama

per

1

2

 

2

Pantofi de vară

per

1

2

 

3

Ghete îmblănite

per

1

4

 

E. ECHIPAMENT DIVERS Si ACCESORII

1

Cravată

buc

2

4

 

2

Fular

buc

1

4

 

3

Ciorapi (sosete)

buc

3

1

 

4

Emblemă pentru coifură

per

1

-

De fiecare căciulă.

5

Epotet format treflă pt. ceremonie

per

2

8

 

6

Semne de armă

buc

4

8

 

7

Petlite

per

2

8

 

8

Centură pt. ceremonie

buc

1

4

 

9

Eghilet cu accesorii

buc

1

4

 

10

Ecuson

buc

5

4

 

 

NOTĂ: Pentru femei se asigură pălărie în loc de sapcă si fustă în loc de pantalon.

 

NORMA Nr. 9

pentru asigurarea cu echipament special

 

Nr. crt.

 

DENUMIREA ARTICOLELOR DE ECHIPAMENT

 

U/ M

 

PREVEDERI

OBSERVATII

 

Cantitate

Durata (ani)

0

1

2

3

4

5

I. POMPIERI

a) De flecare cadru militar, militar angajat pe bază de contract, militar în termen si personal contractual care participă la interventii, aplicatii, concursuri, exercitii si experimentări cu autospecialele psi din înzestrare

1

Cască de protectie cu vizor

buc

1

inv.

 

2

Costum de protectie tip pompier

buc

1

inv.

 

3

Vestă impermeabilă îmblănită

buc

1

inv.

 

4

Combinezon (salopetă)

buc

2

inv.

se asigură numai pentru conducătorii auto de pe autospecialele psi

5

Mănusi de protectie

per

1

inv.

 

6

Cizme scurte din piele cu brant metalic

per

1

Inv.

 

7

Brâu pompieri (centură de sigurantă)

buc

1

inv.

 

8

Mască de protectie contra rumului si C02

per

1

inv.

 

9

Halat din pânză

buc.

1

inv.

numai pentru cadrele militare si personalul civil din compartimentele de prevenire a incendiilor care execută controale tehnice de specialitate

NOTĂ: Pentru asigurarea unor nevoi operative din materialele prevăzute la litera “a” se constituie un stoc de rulaj în limita a 25% din necesar. Modul de constituire si utilizare a stocului se stabileste de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă.

b) necesar ce se stabileste prin tabela de înzestrare

1

Costum de protectie anticaloric

buc

-

inv.

 

2

Cizme lungi din cauciuc

per

-

inv.

 

3

Sac de salvare

buc

-

inv.

 

4

Cos de salvare

buc

-

inv.

 

5

Plasă de salvare

buc

-

inv.

 

II. PROTECTIA CIVILĂ

 

a) De fiecare cadru militar, militar angajat pe bazi de contract, militar în termen si personal contractual din subunitătile pirotehnice

1

Cască de protectie cu vizor

buc

1

inv.

 

2

Bocanci unici instructie

per

1

inv.

numai pentru personalul contractual

3

Complet salvare de Ia înăltime (cadru metalic cu scripete, cos de salvare din material textil, complet de frânghii pentru sustinere si ghidare)

cpl

1

inv.

de fiecare echipă de pirotehnicieni

4

Mască de protectie contra fumului si C02

per

1

inv.

 

b) De fiecare cadru militar, militar angajat pe bază de contract, militar în termen si personal contractual din subunitătile de cercetare si decontaminare chimici, bacteriologici sau radiologiei.

1

Cască cu dispozitiv de iluminare

buc

1

inv.

 

2

Vestă tactică (multifunctională)

buc

1

inv.

numai pentru personalul de cercetare chimică, bacteriologică sau radiologică

3

Vestă cu dungi reflectorizante

buc

1

inv.

numai pentru personalul de decontaminare chimică, bacteriologică sau radiologică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR Sl TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

 

În temeiul art. 6 din Legea nr. 24/2006 privind ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale la Bucuresti la 5 octombrie 2004 si al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 si 489 bis din 6 iunie 2006, se completează după cum urmează.

1. anexa nr. l „Regulamentul postei de scrisori si protocolul său final” se completează cu anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin;

2. anexa nr. 2 „Regulamentul privind coletele postale si protocolul său final” se completează cu anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin;

3. anexa nr. 3 „Regulamentul serviciilor de plată ale postei si protocolul său final” se completează cu anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 395.


*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Pandun nr. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR Sl TURISMULUI

 

ORDIN

privind stabilirea parcului auto normat al Autoritătii Navale Române

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Navale Române, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru exercitarea atributiilor specifice de inspectie, control si supraveghere, parcul auto normat al Autoritătii Navale Române este de 86 de autovehicule, din care:

a) 81 autoturisme pentru inspectii si control, cu o normă de consum mediu combustibil de 350 litri pentru fiecare autoturism pe lună;

b) 5 autospeciale cisterne de transport combustibil, cu o normă de consum mediu combustibil de 450 litri pentru fiecare autospecială pe lună.

(2) Nu se consideră depăsire a consumului normat pe autoturism consumul care la nivelul anului se încadrează în cantitatea de combustibil normată în raport cu numărul de autoturisme aprobat pentru Autoritatea Navală Română.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 18 septembrie 2006.

Nr. 1.698.