MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 288         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 martie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

72. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vacă

 

361. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vacă

 

74. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

363. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

75. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 – noiembrie 2005

 

364. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 – noiembrie 2005

 

76. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

365. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 172 din 28 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

364. – Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Nationale “Posta Română“ – S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. IV din 16 ianuarie 2006

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vacă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 48 din 11 august 2005 privind organizarea pietei laptelui de vacă, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 29 august 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 5, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

“(8) Producătorii de lapte care renuntă la solicitarea cotei individuale de lapte vor beneficia de prevederile Programului national de reconversie a raselor de taurine în directia productiei de carne de vită, care va fi adoptat prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.“

2. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(4) Obligatia colectării contributiei la taxa datorată, rezultată din depăsirea cotei individuale de livrări a producătorilor, în vederea achitării taxei, revine cumpărătorilor, care o virează în fiecare an, până la data de 1 septembrie, organismului competent desemnat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.“

3. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(2) Departamentul de administrare a cotei de lapte se organizează la nivel central si în compartimente zonale corespunzătoare regiunilor de dezvoltare.“

4. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pretul de livrare al laptelui se stabileste prin negociere între fiecare producător si cumpărător, pe baza unei grile de parametri, stabilită de reprezentantii producătorilor si ai cumpărătorilor si aprobată prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.“

5. La anexa nr. 1 “Definitii“, literele a, m si n vor avea următorul cuprins:

“a. lapte: produsul provenit din mulgerea vacilor;

...........................................................................................

m. cantitatea individuală de referintă: cantitatea de eferintă alocată producătorului la data de 1 aprilie a unei perioade de douăsprezece luni, respectiv de la 1 aprilie la 31 martie a anului următor;

n. cantitate de referintă disponibilă: cantitatea la ispozitia producătorului la data de 1 aprilie a unei perioade de douăsprezece luni pentru care este calculată taxa, tinându-se cont de toate transferurile, vânzările, onversiile si realocările temporare intervenite în cursul acestei perioade de douăsprezece luni.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 martie 2006.

Nr. 72.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vacă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vacă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 361.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 173 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.124 din 13 decembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 martie 2006.

Nr. 74.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

           

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 363.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 – noiembrie 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 169 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 – noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.126 din 13 decembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 martie 2006.

Nr. 75.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 – noiembrie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului national de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităti în perioada mai 2004 – noiembrie 2005 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 364.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168 din 24 noiembrie 2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.110 din 8 decembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 martie 2006.

Nr. 76.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 365.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 172

din 28 februarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Marinela Mincă – procuror

Marieta Safta – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Emanuel Băncilă în Dosarul nr. 5.403/2005 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia penală.

La apelul nominal răspund reprezentantul autorului exceptiei, avocat Silviu Udangiu, precum si partea Marian Pană. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul, reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, arătând că textul de lege criticat încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 124 si 126, prin aceea că limitează dreptul justitiabilului de a ataca la instantele judecătoresti actele emise de procuror.

Partea Marian Pană solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că, în realitate, autorul exceptiei solicită interpretarea si aplicarea art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală în functie de o anumită situatie de fapt, ceea ce excedează competentei Curtii Constitutionale.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 24 noiembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 5.403/2005, Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Emanuel Băncilă în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat încalcă prevederile constitutionale invocate, fără a se aduce nici un argument în sprijinul acestor sustineri. Motivarea cuprinsă în concluziile scrise depuse la dosarul cauzei vizează neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 278 alin. 2 din Codul de procedură penală, privind plângerea contra actelor procurorului, autorul exceptiei considerând că reglementarea solutionării plângerii împotriva actelor si măsurilor procurorului, de către procurorul ierarhic superior, este contrară normelor constitutionale la care a făcut referire.

Însă, asa cum rezultă din considerentele încheierii de sesizare, autorul exceptiei a precizat oral, în fata instantei, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, “în sensul că vizează dispozitiile art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală în raport de aceleasi texte constitutionale invocate“, fără a aduce argumente noi, cu incidentă asupra continutului acestor prevederi din Codul de procedură penală, referitoare la plângerea în fata instantei împotriva rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată.

Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penală, făcând referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, având următoarea redactare: “După respingerea plângerii făcute conform art. 275–278, împotriva rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonantei ori, după caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum si orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la instanta căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenta să judece cauza în primă instantă.“

Dispozitiile constitutionale pretins încălcate sunt cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justitie, în art. 124 alin. (2) privind unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei, în art. 126 alin. (1) privind realizarea justitiei prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite prin lege, precum si în art. 132 alin. (1) privind statutul procurorilor.

Examinând exceptia astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat prin numeroase decizii asupra constitutionalitătii art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală. De exemplu, în Decizia nr. 405 din 14 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 4 august 2005, Curtea Constitutională a statuat că plângerea reglementată de dispozitiile art. 2781 din Codul de procedură penală reprezintă un răspuns la necesitatea consacrării legale exprese a dreptului persoanei de a se adresa instantei de judecată competente, atunci când este nemultumită de solutia dată plângerii sale contra actelor procurorului, asadar o concretizare a dispozitiilor art. 21 din Legea fundamentală, care consacră dreptul de acces liber la justitie.

În acelasi sens, în Decizia nr. 293 din 9 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2005, respingând exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, Curtea a retinut că dispozitiile alin. 1 al art. 2781 din Codul de procedură penală asigură exercitarea efectivă a dreptului de acces la justitie. Faptul că în sfera actelor împotriva cărora partea poate face plângere în temeiul art. 2781 din Codul de procedură penală nu sunt prevăzute, în mod expres, si alte acte ale procurorului nu reprezintă o problemă de constitutionalitate, de competenta Curtii Constitutionale, Curtea statuând în acest sens în mod constant că “nu se poate substitui legiuitorului pentru adăugarea unor noi prevederi celor instituite“ (Decizia nr. 45 din 2 mai 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 12 mai 1995), “ea nu îsi poate asuma rolul de a crea, de a abroga sau de a modifica o normă juridică“, spre a îndeplini rolul de “legislator pozitiv“ (Decizia nr. 27 din 12 martie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 26 aprilie 1996).

De asemenea, în Decizia nr. 74 din 8 februarie 2005 Curtea a statuat că prevederile art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală sunt în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 124 privind înfăptuirea justitiei si în art. 126 privind instantele judecătoresti.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii, atât solutia pronuntată prin deciziile mentionate, cât si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză. În ceea ce priveste prevederile constitutionale ale art. 132 alin. (1) referitoare la statutul procurorilor, invocate de asemenea de autorul exceptiei în motivarea acesteia, acestea nu au incidentă în cauză.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Emanuel Băncilă în Dosarul nr. 5.403/2005 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia penală. Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 februarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Nationale “Posta Română“ – S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, si al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Nationale “Posta Română“ – S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în  calitate de actionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al operatorului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. – Contraventia se constată si sanctiunea se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 364.

 

ANEXĂ

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

– SECTIILE UNITE –

 

DECIZIA Nr. IV

din 16 ianuarie 2006

 

Dosar nr. 22/2005

 

Sub presedintia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit la data de 12 decembrie 2005, în vederea examinării recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor prin uzucapiune în cazul posesiilor începute înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului si localitătilor urbane si rurale si a Legii nr. 59/1974 privind fondul funciar.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, fiind prezenti 87 judecători din totalul de 108 în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Florenta Baltă.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia în sensul de a se stabili că intrarea în vigoare a prevederilor art. 30 alin. 1 din Legea nr. 58/1974 si ale art. 44 alin. 1 din Legea nr. 59/1974 nu a întrerupt cursul prescriptiei achizitive, în privinta terenurilor, în cazul posesiei începute anterior adoptării acestor acte normative.

În vederea deliberării, a fost amânată pronuntarea pentru data de 16 ianuarie 2006, când

SECTIILE UNITE,

examinând recursul în interesul legii, constată următoarele:

În practica instantelor judecătoresti nu există un punct de vedere unitar în legătură cu posibilitatea de a dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor prin uzucapiune, în cazul posesiilor începute înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului si localitătilor urbane si rurale, precum si a Legii nr. 59/1974 privind fondul funciar.

I. Astfel, unele instante au considerat că, prin efectele pe care le-au produs, legile nr. 58/1974 si nr. 59/1974 au determinat o întrerupere naturală a cursului prescriptiei achizitive pentru posesiile începute înainte de intrarea lor în vigoare, astfel că, după ce au fost abrogate prin Decretul-lege nr. 1/1989 si, respectiv, Decretul-lege nr. 9/1989, începe să curgă un nou termen de prescriptie. În motivarea acestui punct de vedere s-a arătat că adoptarea legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974 a determinat o întrerupere naturală a cursului prescriptiei achizitive, deoarece prin prevederile lor terenurile au fost scoase din circuitul civil, astfel că nu s-a mai putut dobândi nici drept de proprietate pe calea uzucapiunii.

S-a subliniat că dispozitiile restrictive ale art. 30 alin. 1 din Legea nr. 58/1974 si ale art. 44 alin. 1 din Legea nr. 59/1974, potrivit cărora terenurile de orice fel puteau fi dobândite numai prin mostenire legală, au fost de natură să întrerupă, în momentul intrării acestor legi în vigoare, prescriptiile achizitive ce erau în curs de derulare.

S-a mai relevat că terenurile, chiar dacă nu au fost declarate în mod expres ca imprescriptibile, prin transformarea naturii sau destinatiei lor în sensul prevăzut în art. 1864 din Codul civil, au devenit indisponibilizate totusi, ca efect al dispozitiilor restrictive cuprinse în cele două acte normative.

S-a mai scos în evidentă că atât timp cât dispozitiile art. 1864 din Codul civil se referă la situatia când un lucru este scos din circuitul civil, fiind considerat de lege inalienabil, iar un bun, în măsura în care este inalienabil, devine si imprescriptibil, concluzia ce se impune este aceea că bunul respectiv este neprescriptibil pentru că altfel indisponibilizarea lui ar deveni formală.

Ca urmare, s-a concluzionat că, în cazurile în care termenele de prescriptie achizitivă începuseră să curgă, dispozitiile art. 30 din Legea nr. 58/1974 si ale art. 44 din Legea nr. 59/1974 au constituit modalităti de întrerupere naturală cu caracter special, în sensul prevederilor art. 1866–1867 din Codul civil, asa încât posesia exercitată în perioada în care aceste două legi erau în vigoare nu este aptă de a conduce la dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, independent de faptul dacă termenul necesar s-a împlinit sub imperiul acestora sau după abrogarea lor.

S-a subliniat că aptitudinea posesiei de a produce efectele juridice de natura prescriptiei achizitive trebuie luată în considerare numai în raport cu prevederile legale în vigoare atunci când s-a exercitat, ea neputând retroactiva.

În fine, s-a mai motivat că efectele produse sub legea veche nu ar putea fi modificate după intrarea în vigoare a noilor dispozitii, fără a se încălca principiul neretroactivitătii legii civile noi, încât efectele întreruperii încetează numai la data abrogării legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974, iar posesia devine aptă pentru uzucapiune numai pentru viitor.

II. Alte instante, dimpotrivă, s-au pronuntat în sensul că intrarea în vigoare a prevederilor art. 30 alin. 1 din Legea nr. 58/1974 si ale art. 44 alin. 1 din Legea nr. 59/1974 nu constituie o întrerupere naturală a cursului prescriptiei achizitive începută înainte de aparitia acestor două acte normative.

S-a relevat, în sprijinul acestui punct de vedere, că prin cele două texte de lege terenurile nu au fost scoase din circuitul civil, ci doar a avut loc o restrângere a atributiei de dispozitie din continutul dreptului de proprietate, ceea ce nu poate echivala cu lipsirea de efect a posesiei utile asupra terenurilor.

S-a mai motivat că imposibilitatea transmiterii terenurilor prin acte juridice între vii nu a împiedicat exercitarea posesiunii asupra acestora, cât timp cele două legi nu au determinat luarea de măsuri împotriva actelor de folosintă, în nume propriu, ale beneficiarilor prezumtiei de neprecaritate.

Ca urmare, s-a apreciat că după abrogarea legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974, fiind înlăturată interdictia dobândirii terenurilor în alt mod decât prin succesiune legală, posesorii acestora au devenit îndreptătiti să solicite instantelor de judecată să constate că au dobândit dreptde proprietate asupra acelor terenuri.

Aceste din urmă instante au interpretat si au aplicat corect dispozitiile legii.

În adevăr, din examinarea dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 si ale art. 44 din Legea nr. 59/1974 rezultă că intrarea în vigoare a acestor acte normative nu a determinat nici o modificare esentială asupra cursului posesiilor achizitive începute anterior.

 Astfel, prevăzând la art. 30 alin. 1 că "dobândirea terenurilor cuprinse în perimetrul construibil al localitătilor urbane si rurale se poate face numai prin mostenire legală, fiind interzisă înstrăinarea sau dobândirea prin acte juridice a acestor terenuri“, Legea nr. 58/1974 nu contine, în ansamblul său, nici o dispozitie referitoare la posesiile exercitate până în acel moment asupra terenurilor.

Tot astfel, nici Legea nr. 59/1974, care reglementează în mod similar dobândirea de terenuri agricole, la art. 44, nu contine vreo prevedere referitoare la posesiile exercitate asupra acelor terenuri până la data intrării ei în vigoare. Dar lipsa posibilitătii de a mai fi transmise terenurile prin acte juridice nu atrage si încetarea posesiei asupra lor cât timp exercitarea acesteia nu numai că nu a fost interzisă prin nici o dispozitie a legii, dar si-a demonstrat în mod neîndoielnic utilitatea economică si socială.

Caracterul real si util al exercitării posesiei asupra terenurilor a fost confirmat de recunoasterea si protectia acordată actiunilor posesorii în întreaga perioadă de aplicabilitate a legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974.

Pe de altă parte, în raport cu dispozitiile legale aplicabile în materie, nu se poate considera că, în perioada în care s-au aflat în vigoare legile nr. 58/1974 si nr. 59/1974, s-ar fi produs o întrerupere naturală a prescriptiei începute anterior asupra terenurilor ce au făcut obiectul acestor legi.

În această privintă, este de observat că prin art. 1864 pct. 2 din Codul civil se prevede că este întrerupere naturală a prescriptiei atunci “când lucrul este declarat neprescriptibil ca urmare a unei transformări legale a naturii sau destinatiei sale“.

Or, prin dispozitiile legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974, terenurile nu au fost scoase din circuitul juridic civil, spre a li se transforma natura sau destinatia legală, ci doar au fost restrânse modalitătile de transmitere si dobândire a acestora, astfel că nu se poate considera întreruptă prescriptia pentru perioada în care acele legi au fost în vigoare.

De altfel, în raport cu dispozitiile art. 1844 din Codul civil, potrivit cărora “nu se poate prescrie domeniul lucrurilor care, din natura lor proprie, sau printr-o declaratie a legii, nu pot fi obiecte de proprietate privată, ci sunt scoase afară din comert“, terenurile la care se referă reglementările din legile nr. 58/1974 si nr. 59/1974 si-au păstrat apartenenta la domeniul proprietătii private atât timp cât nu au fost trecute în altă formă de proprietate si, mai mult, au continuat să fie susceptibile de a fi transmise si dobândite pe calea restrânsă a mostenirii legale.

Din moment ce în perioada 1974–1989, în care au fost în vigoare dispozitiile legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974, terenurile nu au fost scoase din circuitul civil, ci doar s-au restrâns căile de transmitere si dobândire a lor, fără a se înlătura caracterul privat al formei de proprietate, este evident că nu a putut să aibă loc o întrerupere naturală a cursului prescriptiei acestora, în sensul prevederilor art. 1864 pct. 2 din Codul civil, care să poată fi invocată ca piedică la dobândirea dreptului de proprietate pe calea prescriptiei achizitive. Rezultând astfel că terenurile ce au făcut obiectul reglementărilor din cuprinsul legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974 si-au păstrat caracterul privat, sub aspectul dreptului de proprietate, iar posesorii lor au beneficiat atât de prezumtia de neprecaritate prevăzută de art. 1854 din Codul civil, cât si de dispozitiile art. 1858 din Codul civil referitoare la prezumtia de neintervertire de titlu, se impune concluzia că intervalul de timp în care aceste legi au fost în vigoare nu a întrerupt cursul prescriptiei începute anterior, putând fi invocat la calcularea duratei de timp necesare pentru constatarea prescriptiei achizitive asupra acelor terenuri.

Mai mult, fată de caracterul in rem al întreruperii naturale a prescriptiei, dedus din prevederile art. 1866 coroborate cu cele ale art. 1864 pct. 2 din Codul civil, care nu se putea produce atât timp cât în cazul terenurilor ce au făcut obiectul prevederilor din legile nr. 58/1974 si nr. 59/1974 se invocă o prescriptie de durată, bazată pe o posesie efectivă si necontestată, începută anterior adoptării acestor legi si încheiată după abrogarea expresă a acestora, prin decretele-lege nr. 1/1989 din 26 decembrie 1989 si nr. 9/1989 din 31 decembrie 1989, constatarea prescriptiei achizitive în astfel de cazuri devine de neînlăturat.

O astfel de solutie este în deplină concordantă si cu dispozitiile art. 36 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, prin care s-a stabilit ca terenurile atribuite în folosintă pe durata existentei constructiilor dobândite să fie trecute în proprietatea celor ce le aveau în folosintă.

Or, dacă unor detinători precari ai terenurilor pe care se aflau constructiile dobândite în perioada în care erau în vigoare prevederile Legii nr. 58/1974 li s-a recunoscut dreptul de proprietate asupra acelor terenuri, cu atât mai mult se cuvine să li se recunoască evidenta calitate de posesori celor care au stăpânit si folosit terenurile altor persoane fizice o perioadă atât de îndelungată de timp.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, si ale art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că, în cazul posesiilor începute înainte de adoptarea legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974, prescriptia achizitivă asupra terenurilor nu a fost întreruptă prin intrarea în vigoare a acestor legi, astfel că, după abrogarea lor prin Decretul-lege nr. 1/1989 si Decretul-lege nr. 9/1989, posesorii acelor terenuri pot solicita instantelor de judecată să constate că ei au dobândit dreptul de proprietate privind acele terenuri.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Stabilesc că, în cazul posesiilor începute înainte de adoptarea legilor nr. 58/1974 si nr. 59/1974, prescriptia achizitivă asupra terenurilor nu a fost întreruptă prin intrarea în vigoare a acestor legi, astfel că, după abrogarea lor prin Decretul-lege nr. 1/1989 si Decretul-lege nr. 9/1989, posesorii acelor terenuri pot solicita instantelor de judecată să constate că au dobândit dreptul de proprietate privind terenurile respective.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedinta publică din 16 ianuarie 2006.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent-sef,

Victoria Maftei