MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 472         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 31 mai 2006

 

SUMAR

 

DECIZII

 

3. – Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 1–2 iunie 2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

533. – Hotărâre pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 728/2005 privind unele măsuri pentru declansarea procesului de privatizare a Companiei Nationale “Posta Română“ – S.A.

 

534. – Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societătii Comerciale “Romtelecom“ – S.A.

 

535. – Hotărâre pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 774/2005 privind unele măsuri pentru declansarea procesului de privatizare a Societătii Nationale de Radiocomunicatii – S.A.

 

604. – Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

61. – Decizie privind eliberarea domnului Valică Gorea din functia de presedinte cu rang de ministru al Agentiei Nucleare si numirea acestuia în functia de presedinte cu rang de secretar de stat al Agentiei Nucleare

 

62. – Decizie privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru microcredite

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

353. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea atributiilor si modalitătilor de functionare ale inspectiei privind activitatea de clasificare a carcaselor, împuternicirea inspectorilor din cadrul directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene pentru realizarea activitătii de inspectie, precum si stabilirea zonelor în care inspectorii îsi desfăsoară activitatea

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 1–2 iunie 2006

 

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului,

 

presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. – Pe durata absentei din tară a presedintelui Senatului, din perioada 1–2 iunie 2006, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Doru Ioan Tărăcilă, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 mai 2006.

Nr. 3.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 728/2005 privind unele măsuri pentru declansarea procesului de privatizare a Companiei Nationale “Posta Română“ – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – După alineatul (2) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 728/2005 privind unele măsuri pentru declansarea procesului de privatizare a Companiei Nationale “Posta Română“ – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005, se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) si (5), cu următorul cuprins:

“(3) Cheltuielile pentru pregătirea si realizarea privatizării includ si cheltuielile cu remunerarea comisiei de evaluare si electare a consultantului pentru întreaga activitate esfăsurată, cheltuieli care sunt suportate de Compania Natională «Posta Română» – S.A.

(4) Indemnizatia membrilor comisiei de evaluare si electare a consultantului, inclusiv a presedintelui comisiei, e stabileste într-un cuantum lunar de 20% din salariul directorului general al Companiei Nationale «Posta Română» – S.A., cu aplicare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Membrii secretariatului tehnic beneficiază de o indemnizatie lunară reprezentând 25% din indemnizatia lunară a membrilor comisiei de evaluare si selectare a consultantului.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 533.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societătii Comerciale “Romtelecom“ – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societătii Comerciale “Romtelecom“ – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului, cheltuielile pentru plata firmei de avocatură angajate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, precum si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării Societătii Comerciale «Romtelecom» – S.A., inclusiv cele pentru remunerarea comisiei de evaluare si selectare a consultantului pentru întreaga activitate desfăsurată, se suportă după cum urmează:

a) cheltuielile pentru plata firmei de avocatură angajate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, precum si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării Societătii Comerciale «Romtelecom» – S.A., inclusiv cele pentru remunerarea comisiei de evaluare si selectare a consultantului pentru întreaga activitate desfăsurată, vor fi suportate din bugetul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei privind activitatea de privatizare, aprobat pentru anii 2005 si 2006;

b) cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului, aferente sumelor încasate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei cu titlu de pret pentru actiunile vândute, vor fi suportate de către acesta din bugetul propriu privind activitatea de privatizare, aprobat pentru anul 2006;

c) indemnizatia membrilor comisiei de evaluare si selectare a consultantului, inclusiv a presedintelui comisiei, pentru întreaga activitate desfăsurată, se stabileste într-un cuantum lunar de 20% din indemnizatia presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Comerciale «Romtelecom» – S.A., cu aplicare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

d) membrii secretariatului tehnic beneficiază de o indemnizatie lunară reprezentând 25% din indemnizatia lunară a membrilor comisiei de evaluare si selectare a consultantului.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 534.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 774/2005 privind unele măsuri pentru declansarea procesului de privatizare a Societătii Nationale de Radiocomunicatii – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – După alineatul (2) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 774/2005 privind unele măsuri pentru declansarea procesului de privatizare a Societătii Nationale de Radiocomunicatii – S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2005, se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) si (5), cu următorul cuprins:

“(3) Cheltuielile pentru pregătirea si realizarea privatizării includ si cheltuielile cu remunerarea comisiei de evaluare si selectare a consultantului pentru întreaga activitate desfăsurată, cheltuieli care sunt suportate de Societatea Natională de Radiocomunicatii – S.A.

(4) Indemnizatia membrilor comisiei de evaluare si selectare a consultantului, inclusiv a presedintelui comisiei, se stabileste într-un cuantum lunar de 20% din salariul directorului general al Societătii Nationale de Radiocomunicatii – S.A., cu aplicare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Membrii secretariatului tehnic beneficiază de o indemnizatie lunară reprezentând 25% din indemnizatia lunară a membrilor comisiei de evaluare si selectare a consultantului.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 aprilie 2006.

Nr. 535.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 si 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 9 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brăesti“:

a) se abrogă pozitiile nr. 16, 23–28, 38, 46, 58, 77, 93, 104–107, 109, 111, 112, 134, 136, 150, 152, 163, 165, 171, 173 si 181;

b) se completează cu pozitiile nr. 224–310, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 10 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Broscăuti“:

a) se abrogă pozitiile nr. 34–39, 42 si 209;

b) se completează cu pozitiile nr. 220–234, conform anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 14 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Copălău“:

a) se abrogă pozitiile nr. 17, 37, 38, 42, 43, 52, 67, 74–142, 162, 168–197, 199–280, 283 si 285–287;

b) se completează cu pozitiile nr. 288–392, conform anexei nr. 3.

4. La anexa nr. 16 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corlăteni“:

a) se abrogă pozitiile nr. 1–9, 11, 15, 202–340, 388, 389, 394–399, 402, 416–432, 458–468, 470–473 si 476–487;

b) se completează cu pozitiile nr. 488–502, conform anexei nr. 4.

5. La anexa nr. 22 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dersca“:

a) se abrogă pozitiile nr. 5, 10, 14, 22, 23, 39, 51, 53, 90, 107, 117, 126–128, 132, 134, 135, 139, 141, 150–161, 265–272, 275, 276, 278, 279, 281–293, 297, 298, 303–322, 324–326, 328–331, 339–341, 357, 370, 371, 373, 374, 377–435 si 437;

b) se completează cu pozitiile nr. 439–530, conform anexei nr. 5.

6. La anexa nr. 25 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Drăguseni“:

a) se abrogă pozitiile nr. 125, 127, 128, 131, 132, 134, 180 si 352;

b) se completează cu pozitiile nr. 372–375, conform anexei nr. 6.

7. La anexa nr. 30 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gorbănesti“:

a) se abrogă pozitiile nr. 24, 25, 28, 112, 138, 139, 196, 198–201, 206 si 223;

b) se completează cu pozitiile nr. 225–234, conform anexei nr. 7.

8. La anexa nr. 32 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hănesti“:

a) se abrogă pozitiile nr. 5, 26, 138–140 si 142;

b) se completează cu pozitiile nr. 143–170, conform anexei nr. 8.

9. La anexa nr. 35 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hudesti“:

a) se abrogă pozitiile nr. 56, 57, 76, 77, 79, 84–87, 91, 92 si 137;

b) se completează cu pozitiile nr. 158–170, conform anexei nr. 9.

10. La anexa nr. 36 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ibănesti“:

a) se abrogă pozitiile nr. 36, 88, 147, 191, 293, 294 si 307;

b) se completează cu pozitiile nr. 323–396, conform anexei nr. 10.

11. Anexa nr. 39 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Manoleasa“ se completează cu pozitiile nr. 352–373, conform anexei nr. 11.

12. La anexa nr. 41 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mihăileni“:

a) se abrogă pozitiile nr. 160–242, 246, 250, 256, 271–273 si 276–282;

b) se completează cu pozitiile nr. 290–327, conform anexei nr. 12.

13. La anexa nr. 56 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Suharău“:

a) se abrogă pozitiile nr. 297, 299, 300, 532–539, 546, 550–552, 563, 564 si 606;

b) se completează cu pozitiile nr. 609–629, conform anexei nr. 13.

14. La anexa nr. 55 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Santa Mare“:

a) se abrogă pozitia nr. 41;

b) se completează cu pozitia nr. 180, conform anexei nr. 14.

15. La anexa nr. 57 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sulita“:

a) se abrogă pozitiile nr. 2, 3, 10, 11, 13–120, 183–193, 195, 197–209, 319–322 si 327;

b) se completează cu pozitiile nr. 329–340, conform anexei nr. 15.

16. La anexa nr. 59 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stăuceni“:

a) se abrogă pozitiile nr. 1, 2 si 32;

b) se completează cu pozitiile nr. 46 si 47, conform anexei nr. 16.

17. La anexa nr. 71 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vlăsinesti“:

a) se abrogă pozitiile nr. 16, 288, 384, 455, 456, 476, 495, 514 si 537;

b) se completează cu pozitiile nr. 642–650, conform anexei nr. 17.

Art. II. – Se atestă apartenenta bunurilor prevăzute în anexa nr. 18 la domeniul public al comunei Cosula, judetul Botosani, înfiintată prin Legea nr. 337/2003.

Art. III. – Se atestă apartenenta bunurilor prevăzute în anexa nr. 19 la domeniul public al comunei Lozna, judetul Botosani, înfiintată prin Legea nr. 342/2003.

Art. IV. – Se atestă apartenenta bunurilor prevăzute în anexa nr. 20 la domeniul public al comunei Dimăcheni, judetul Botosani, înfiintată prin Legea nr. 343/2003.

Art. V. – Se atestă apartenenta bunurilor prevăzute în anexa nr. 21 la domeniul public al comunei Cândesti, judetul Botosani, înfiintată prin Legea nr. 344/2003.

Art. VI. – Se atestă apartenenta bunurilor prevăzute în anexa nr. 22 la domeniul public al comunei Blândesti, judetul Botosani, înfiintată prin Legea nr. 84/2004.

Art. VII. – Anexele nr. 1–22*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 604.


*) Anexele nr. 1–22 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Valică Gorea din functia de presedinte cu rang de ministru al Agentiei Nucleare si numirea acestuia în functia de presedinte cu rang de secretar de stat al Agentiei Nucleare

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 18 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea si monitorizarea activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (1) si (3) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale Agentiei Nucleare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valică Gorea se eliberează din functia de presedinte cu rang de ministru al Agentiei Nucleare.

Art. 2. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valică Gorea se numeste în functia de presedinte cu rang de secretar de stat al Agentiei Nucleare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 29 mai 2006.

Nr. 61.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru microcredite

 

Având în vedere Adresa Ministerului Finantelor Publice înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/5.691/MAV din 18 mai 2006,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 18 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 376/2002, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Comisia interministerială pentru microcredite îsi va desfăsura activitatea în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. – Decizia primului-ministru nr. 69 din 23 mai 2002 privind numirea membrilor Comisiei interministeriale pentru microcredite, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 29 mai 2006.

Nr. 62.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei interministeriale pentru microcredite

 

1. Ministerul Finantelor Publice Cătălin Doica – secretar de stat

2. Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei Ilie Ivorschi – consilier al ministrului

3. Ministerul Economiei si Comertului Radu Iacob – director tehnic al Unitătii de Management al Proiectului

4. Ministerul Integrării Europene Nicoleta Daniela Ionescu – expert

5. Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale Aurică Stoica – consilier al ministrului

6. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului Petre Neacsa – director general

7. Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă Antal Attila Bacso – sef serviciu

8. Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Raluca Ciupitu-Istrate – consilier juridic

9. Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere Ana Maria Teiusanu – consilier

10. Banca Natională a României Amalia Fugaru – consilier viceguvernator

11. Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti Nicolae Vasile – vicepresedinte

12. Camera de Comert si Industrie a României Olivia Petcu – director adjunct

13. Consiliul National al Întreprinderilor Mici si Mijlocii Marian Dumitrescu – vicepresedinte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea atributiilor si modalitătilor de functionare ale inspectiei privind activitatea de clasificare a carcaselor, împuternicirea inspectorilor din cadrul directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene pentru realizarea activitătii de inspectie, precum si stabilirea zonelor în care inspectorii îsi desfăsoară activitatea

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) si ale art. 111 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Referatului Directiei de crestere a animalelor si produse animaliere nr. 89.993/2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă atributiile si modalitătile de functionare ale inspectiei privind activitatea de clasificare a carcaselor, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se stabilesc zonele pentru desfăsurarea activitătii de inspectie a inspectorilor în domeniul clasificării carcaselor de porcine, bovine si ovine, sediul zonelor si se împuternicesc inspectorii care răspund de aceste zone, conform anexei nr. 2.

Art. 3. – Inspectorii zonali împuterniciti, care vor avea responsabilităti în Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, sunt direct subordonati inspectorului-sef, directorul Directiei inspectii în domeniul cresterii animalelor si valorificarea productiei zootehnice (clasificare carcase).

Art. 4. – Directorul executiv al directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene unde inspectorul zonal este încadrat asigură logistica necesară desfăsurării în conditii optime a activitătii de inspectie – mijloc de transport, PC cu acces la reteaua Internet a directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, telefon/fax, rechizite etc.

Art. 5. – Costurile aferente desfăsurării activitătii de inspectie vor fi suportate de directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană unde inspectorul zonal este încadrat.

Art. 6. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Vasile Lupu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 mai 2006.

Nr. 353.

 

ANEXA Nr. 1

 

ATRIBUTIILE SI MODALITĂTILE

de functionare ale inspectiei privind activitatea de clasificare a carcaselor

 

Inspectia se realizează prin inspectorii zonali împuterniciti pentru clasificarea carcaselor de porcine, bovine si ovine, care au următoarele atributii:

a) controlează respectarea aplicării corecte a Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, conform legislatiei în vigoare si aplică sanctiuni acolo unde constată încălcări ale acesteia;

b) exercită controlul tehnic pe toate fazele aplicării sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine si aplică sanctiunile care se impun;

c) verifică inopinat prin sondaj sau la cerere activitatea referitoare la acest domeniu a clasificatorilor, a agentiilor de clasificare a carcaselor si a abatoarelor, astfel:

– în cazul inspectiei prin sondaj, inspectorul zonal verifică în prezenta sau în absenta clasificatorului cel putin 40 de carcase ale aceleiasi specii în abatoarele mari, 25 de carcase ale aceleiasi specii în abatoarele mici sau câte carcase sunt la fata locului în momentul efectuării controlului, conform normelor tehnice prevăzute de legislatia în vigoare. Pentru carcasele de porc se verifică dacă metoda de clasificare folosită este aplicată în mod corect, conform procedurilor descrise în manualul clasificatorului de porcine, elaborat de Comisia de clasificare a carcaselor;

– în cazul inspectiei la cerere, inspectorul zonal împreună cu un reprezentant al Comisiei de clasificare a carcaselor verifică cele mentionate mai sus si participă la solutionarea contestatiilor referitoare la clasificarea carcaselor;

d) efectuează prin sondaj un număr minim de două inspectii pe trimestru;

e) întocmesc rapoartele de inspectie, în urma inspectiei efectuate prin sondaj sau la cerere, si le transmit inspectorului-sef si Comisiei de clasificare a carcaselor;

f) instruiesc împreună cu Comisia de clasificare a carcaselor clasificatori pentru clasificarea carcaselor de bovine si ovine;

g) verifică dacă echipamentele folosite la clasificarea carcaselor de porcine sunt autorizate de Comisia de clasificare a carcaselor si aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 457/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci, cu modificările si completările ulterioare;

h) verifică aplicarea grilei de preturi la pretul negociat pentru nivelul de referintă, înscrierea acestuia în raportul de clasificare si plata către producător;

i) verifică trasabilitatea carcaselor de porcine, bovine si ovine pe baza documentelor specifice;

j) verifică respectarea obligatiei de a transmite săptămânal Comisiei de clasificare a carcaselor datele privind rezultatul clasificării;

k) verifică achitarea lunară a cotei procentuale de 15% din tariful de clasificare către Comisia de clasificare a carcaselor;

l) verifică afisarea de către abatoare a tarifului de clasificare si a grilei de preturi;

m) cel putin 2 inspectori zonali verifică omogenitatea clasificării la nivel national, a subevaluării sau supraevaluării carcaselor, astfel:

– verifică trimestrial toti clasificatorii care execută clasificarea carcaselor de porcine, bovine si ovine în abatoare, pentru a putea compara rezultatele clasificării;

– controlează cel putin 100 de carcase din fiecare specie în abatoarele care clasifică peste 200 de porci/săptămână si/sau peste 75 de bovine/săptămână;

– controlează cel putin 40 de carcase din fiecare specie în abatoarele care clasifică sub 200 de porci/săptămână si/sau peste 20 de bovine/săptămână;

– controlează cel putin 40 de carcase de ovine sau câte carcase sunt la fata locului în momentul efectuării controlului, numai în abatoarele care au optat pentru efectuarea clasificării carcaselor de ovine;

n) întocmesc o balantă, în urma verificării omogenitătii clasificării la nivel national, care cuprinde procentele de subevaluare sau supraevaluare a clasificării realizate de clasificatori fată de rezultatele clasificării obtinute în urma inspectiei si o transmit inspectorului-sef si Comisiei de clasificare a carcaselor.

 

ANEXA Nr. 2

 

ZONELE

pentru desfăsurarea activitătii de inspectie a inspectorilor în domeniul clasificării carcaselor de porcine, bovine si ovine, sediul zonelor si împuternicirea inspectorilor care răspund de aceste zone

 

Zona

Judetele aferente zonei

Sediul zonei

Inspectorul împuternicit să răspundă de această zonă

V

Brasov

Mures

Sibiu

Prahova

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Brasov 

Geantă Sorina

VI

Călărasi

Ialomita

Buzău

Ilfov

Bucuresti

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Călărasi

Petcu Ion Sorin

VII

Dâmbovita

Arges

Giurgiu

Teleorman

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Dâmbovita

Davidoiu Edward

VIII

Gorj

Dolj

Vâlcea

Mehedinti

Olt

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Gorj

Udrescu Ion

IX

Maramures

Bistrita

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Maramures

Cocârcă Dan Ioan

X

Neamt

Harghita

Covasna

Bacău

Vrancea

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Neamt

Crăciun Vasile