MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 430         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

163. – Lege pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală

 

695. – Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală

 

164. – Lege pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

696. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

165. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 

697. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 

703. – Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006

 

704. – Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului aditional dintre România si Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România si Republica Slovacă privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994

 

705. – Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

706. – Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

12/173/286/1/124. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetală

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – După articolul 6 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 22 ianuarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un articol nou, articolul 61, cu următorul cuprins:

“Art.61. – După finalizarea construirii locuintei, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuintei, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Pretul de vânzare se stabileste prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat si aprobată de consiliul local.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 163.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 695.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Alineatul (2) al articolului 17 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

“(2) La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societăti dacă imobilul, prin structura lui, permite functionarea mai multor societăti în încăperi diferite si dacă este îndeplinită una dintre următoarele conditii:

a) cel putin o persoană este, în conditiile legii, asociat în fiecare dintre societăti;

b) dacă cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmează a fi sediul societătii.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 164.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 696.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146 din 3 noiembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 9, litera c) a alineatului (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“c) efectuează operatiuni specifice de finantare, cofinantare, refinantare, asigurare, reasigurare, garantare pentru sustinerea obiectivelor de interes national si a tranzactiilor internationale;“.

2. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(2) Sursa de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 10 va fi dimensionată si alocată anual de la bugetul de stat, cu respectarea politicii Guvernului României de acordare a ajutoarelor de stat permise, atunci când este cazul, astfel încât să se asigure dezvoltarea activitătii de comert exterior, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitătilor de interes public, dezvoltarea regională, sustinerea activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea si formarea personalului, sustinerea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale.“

3. La articolul I punctul 17, punctul (iv) al literei b) a alineatului (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“(iv) finantarea, cofinantarea, refinantarea, garantarea, asigurarea si reasigurarea activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetaredezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea si formarea personalului, sustinerea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, precum si sustinerea tranzactiilor internationale;“.

4. Articolul II va avea următorul cuprins:

“Art.II. – Sumele din fondul pentru acordarea bonificatiilor de dobândă alocate în baza Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.151 din 19 decembrie 2005, se vor utiliza pentru destinatiile mentionate la art. 10 lit. a), b) si c) din Legea nr. 96/2000, republicată, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonantă de urgentă.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 165.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 697.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 119 din 19 aprilie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie  2006, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 703.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului aditional dintre România si Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România si Republica Slovacă privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 120 din 19 aprilie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul aditional dintre România si Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România si Republica Slovacă privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 704.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 262 din data de 6 aprilie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Stefan Sofia, judecător la Tribunalul Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 705.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 262 din data de 6 aprilie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Ionită Neculai, procuror în cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism – Biroul Teritorial Vrancea, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 706.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 12 din 23 ianuarie 2006

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 173 din 13 martie 2006

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 286 din 24 martie 2006

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU

PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 1/124 din 12 aprilie 2006

 

ORDIN

privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetală

 

În temeiul prevederilor:

– art. 4 alin. (5) din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, cu modificările si completările ulterioare;

– art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare;

– art. 3 alin. (3), precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia;

– art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare;

– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

– art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 40.796 din 26 august 2005, întocmit de Directia generală siguranta alimentelor din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Prezentul ordin se aplică atât produselor, cât si părtilor din acestea, stabilite în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

(2) Lista reziduurilor de pesticide si limitele maxime admise sunt stabilite în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(3) Pentru produsele uscate, transformate sau incluse într-un aliment compus, se aplică prevederile prezentului ordin, în măsura în care acestea pot contine anumite reziduuri de pesticide.

(4) Prezentul ordin se aplică si produselor mentionate în anexa nr. 1 care sunt destinate exportului către tări terte.

Art. 2. – (1) Pentru produsele tratate înainte de export, limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite în anexa nr. 2 nu se aplică în următoarele cazuri:

a) când tările terte de destinatie cer un tratament fitosanitar pentru prevenirea introducerii pe teritoriul lor a organismelor dăunătoare;

b) când tratamentul este necesar pentru protejarea produselor împotriva organismelor dăunătoare în timpul transportului către tările terte de destinatie sau pentru depozitarea lor.

(2) Prevederile prezentului ordin nu se aplică produselor destinate însământării sau plantării, precum si fabricării altor produse decât cele alimentare si hranei pentru animale.

Art. 3. – (1) În întelesul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a) autorităti competente – Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor în colaborare cu Ministerul Sănătătii, conform prevederilor Legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, modificată si completată prin Legea nr. 412/2004;

b) reziduuri de pesticide – reziduurile de pesticide, precum si produsii lor de metabolism, de descompunere sau reactie ai acestora, care sunt prezenti în sau pe produsele la care se face referire în art. 1;

c) punerea pe piată – orice livrare, contra cost sau gratuit, a produselor la care se face referire în art. 1, după recoltarea acestora.

Art. 4. – (1) Produsele sau părti ale acestora care sunt descrise în anexa nr. 1 nu pot prezenta din momentul când sunt puse pe piată limite ale reziduurilor de pesticide mai mari decât cele care sunt specificate în anexa nr. 2.

(2) Pentru produsele uscate sau procesate pentru care limitele maxime nu sunt stabilite în anexa nr. 2, limita maximă de reziduu aplicabilă va fi cea stabilită în anexa nr. 2, luându-se în considerare factorul de concentratie sau dilutie ca rezultat al anumitor operatii de uscare sau procesare.

(3) Pentru alimentele compuse care contin un amestec de ingrediente si pentru care nu sunt prevăzute limite maxime admise în reziduuri, limitele maxime în reziduuri aplicabile nu pot depăsi limitele stabilite în anexa nr. 2, tinându-se cont de concentratiile relative ale ingredientelor din amestec si de dispozitiile alin. (2).

(4) Autoritătile competente asigură respectarea limitelor maxime admise, specificate în anexa nr. 2, prin controalele efectuate.

(5) Punerea pe piată a produselor la care se face referire în art. 1 nu se poate interzice pe motivul că acestea contin reziduuri de pesticide, în cazul în care cantitatea acestor reziduuri nu depăseste limitele maxime admise, specificate în anexa nr. 2.

Art. 5. – (1) Autoritătile competente pot autoriza prezenta în sau pe produsele la care se face referire în art. 1 a reziduurilor de pesticide listate în partea B a sectiunii a 2-a din anexa nr. 2, în concentratii mai mari decât cele specificate în aceasta, dacă produsele nu sunt destinate consumului imediat si dacă există un sistem de control adecvat care să asigure că aceste produse nu pot ajunge la utilizatorul final sau la consumator, iar dacă sunt livrate direct consumatorului, numai după ce nivelul reziduurilor a scăzut sub limitele maxime admise prevăzute în partea B a sectiunii a 2-a din anexa nr. 2.

(2) Autoritătile competente vor informa imediat celelalte state membre si Comisia Europeană cu privire la măsurile luate. Aceste măsuri se vor aplica tuturor produselor vegetale din partea B a sectiunii a 2-a din anexa nr. 2, indiferent de originea produselor.

Art. 6. – (1) Amendamentele la anexele nr. 1 si 2 vor fi adoptate în acord cu procedurile comunitare de către autoritătile competente.

(2) În cazul în care autoritătile competente consideră că limita maximă stabilită în anexa nr. 2 pune în pericol sănătatea oamenilor sau animalelor în urma unor reevaluări, autoritătile pot să reducă temporar limitele în si pe anumite produse pe teritoriul României. În acest caz, autoritătile competente vor informa celelalte state membre si Comisia Europeană asupra măsurilor luate.

(3) Limitele maxime provizorii în reziduuri, aplicabile în ansamblul comunitătii stabilite de Comisia Europeană vor fi indicate în anexa nr. 2.

Art. 7. – (1) Până la data de 30 septembrie a fiecărui an, autoritătile competente din România vor trimite Comisiei Europene programele nationale de monitorizare pentru anul calendaristic următor. Aceste programe vor specifica:

a) produsele care vor fi inspectate si numărul inspectiilor ce trebuie efectuate;

b) reziduurile de pesticide care trebuie inspectate;

c) criteriile aplicate la întocmirea programului.

(2) Până la data de 31 august a fiecărui an, autoritătile competente vor trimite Comisiei Europene si celorlalte state membre rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate în timpul anului precedent, conform Programului national de monitorizare si Programului comunitar coordonat de monitorizare.

Art. 8. – (1) Statul membru de origine este statul membru pe al cărui teritoriu un produs specificat în art. 1 alin. (1) si (3) este produs în mod legal sau comercializat.

(2) Statul membru de destinatie este statul membru pe al cărui teritoriu un astfel de produs este pus pe piată pentru alte operatiuni decât tranzitul către un alt stat membru sau o tară tertă.

(3) În cazurile în care nu au fost stabilite limitele maxime de reziduuri pentru produsele introduse pe teritoriul României dintr-un stat membru de origine, autoritătile competente se vor asigura că toate procedurile necesare sunt urmate pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri permanente sau temporare, luându-se în considerare bunele practici în agricultură din statul membru de origine.

(4) Pentru produsele introduse pe teritoriul României, ale căror reziduuri de pesticide diferă fată de cele stabilite si acceptate în statul membru de origine, ca urmare a introducerii unor limite nationale de către autoritătile competente pentru a asigura un nivel de protectie a consumatorilor disproportionat în comparatie cu nivelul de protectie aplicat de statul membru de origine, se vor aplica următoarele prevederi exceptionale:

a) România, ca stat membru de destinatie, va comunica imediat măsurile adoptate celuilalt stat membru de origine si Comisiei Europene, în termen de 20 de zile de la aplicarea măsurilor.

b) Pe baza notificării la care se face referire la lit. a), România, ca stat membru de destinatie, va contacta celălalt stat membru si va transmite toate informatiile necesare.

c) Pe durata unei perioade de 3 luni de la notificarea la care se face referire la lit. a), autoritătile competente vor informa Comisia Europeană cu privire la rezultatele acestor contacte si în special cu privire la măsurile pe care intentionează să le aplice, dacă este cazul, inclusiv limitele maxime de reziduuri pe care le-a agreat cu celălalt stat.

Art. 9. – (1) În caz de litigiu, autoritătile competente din România pot utiliza alte metode de analiză stiintifice validate, în măsură să producă rezultate comparabile cu metodele comunitare de analiză.

(2) Autoritătile competente vor informa celelalte state membre si Comisia Europeană despre alte metode de analiză utilizate conform alin. (1).

Art. 10. – Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. – Prezentul ordin se aplică fără a se aduce atingere următoarelor prevederi:

a) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 120/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind substantele nedorite din hrana pentru animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 24 noiembrie 2005;

b) Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinatie nutritională specială, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 18 decembrie 2002;

c) Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 3 octombrie 2002.

Art. 12. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului sănătătii si familiei nr. 505/720/2005 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 17 august 2005, precum si anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală si nonanimală si reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 bis din 17 februarie 2005, se abrogă.

Art. 13. – Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 76/895/CE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în si pe fructe si legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 340/1976 (cu modificările si completările aduse până în decembrie 2003), Directiva Consiliului 86/362/CE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în si pe cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 221/1986 (cu modificările si completările aduse până în aprilie 2004) si Directiva Consiliului 90/642/CE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în si pe anumite produse de origine vegetală inclusiv fructe si legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 350/1990 (cu modificările si completările aduse până în decembrie 2004).

Art. 14. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării, cu exceptia prevederilor art. 5 alin. (2), ale art. 6 alin. (2) si (3) si ale art. 7, 8 si 9, care se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Ion Agafitei

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.