MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 624         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 iulie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

317. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

954. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

318. – Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

955. – Decret privind promulgarea Legii pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

323. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

960. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

326. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

 

963. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

 

327. – Lege privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune

 

964. – Decret pentru promulgarea Legii privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

908. – Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

 

911. – Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Deva si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judetul Hunedoara

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

492. – Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Contractului de concesiune nr. 10 din 10 octombrie 2005 a serviciului de distributie a energiei electrice în zona VII

 

7.614. – Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind încetarea aplicabilitătii Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 7.591/2005 privind formalitătile vamale de import pentru mărfurile perisabile cuprinse în cap. 6, 7 si 8 din Tariful vamal de import al României, transportate pe cale rutieră, destinate să fie vămuite în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov

 

7.615. – Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru implementarea Amendamentului nr. 26 la Conventia vamală relativă la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33 din 19 aprilie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 2 mai 2006, cu următoarea modificare:

La articolul I punctul 2, articolul 1581 va avea următorul cuprins:

“Registrul persoanelor impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată

 Art. 1581. – Ministerul Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală va lua măsuri pentru crearea unei baze de date electronice, care să contină informatii asupra tranzactiilor desfăsurate de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, în vederea realizării schimbului de informatii în domeniul taxei pe valoarea adăugată cu statele membre ale Uniunii Europene.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 iulie 2006.

Nr. 317.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2006.

Nr. 954.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Termenul prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.110 din 8 decembrie 2005, aprobată prin Legea nr. 76/2006, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 octombrie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 iulie 2006.

Nr. 318.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica“ – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare – Sucursala “ROMAG-TERMO“ si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2006.

Nr. 955.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 3 din 12 ianuarie 2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, adoptată în temeiul art. 1 pct. X.6 si 7 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2006, cu următoarele modificări:

1. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.9. – (1) În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activitătii, persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plătit pentru cresterea si îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum si cele ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunostintelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedându-se în acelasi mod ca si în cazul persoanelor angajate prin concurs.“

2. La anexa nr. Ia punctul III, punctul 5 va avea următorul cuprins:

 

“5. MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

Functii specifice din aparatul propriu si din serviciile deconcentrate

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază

– lei –

minim

maxim

 

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

 

1.

Asistent-sef

S

548

1.250

2.

Asistent-sef

SSD

486

1.048

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

 

 

 

3.

Asistent-sef

PL

454

918

4.

Asistent-sef

M

444

843“

 

3. La anexa nr. IV/2a punctul I litera a), numerele curente 1, 2 si 4 vor avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază

– lei –

minim

maxim

 

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

 

“1.

Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I, dirijor cor, artist liric;

S

 

 

 

gradul I A

 

630

1.283

 

gradul I

 

441

1.131

 

gradul II

 

434

843

 

gradul III

 

426

755

 

gradul IV

 

418

667

 

gradul V

 

411

617

 

debutant

 

391

2.

Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise);

S

 

 

 

gradul I

 

418

931

 

gradul II

 

411

780

 

gradul III

 

404

667

......................................................................................................................................................................................

4.

Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpusi, sculptor păpusi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;

S

 

 

 

gradul I

 

426

718

 

gradul II

 

418

655

 

gradul III

 

411

617

 

debutant

 

391

.........................................................................................................................................................................................

 

*) La salarizarea functiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, I A, II si III.“

 

4. Anexa nr. V/2a va avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. V/2a

(la 01.02.2006)

 

ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

 

Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întretinere-reparatii si de deservire1)

 

Functii de executie pe trepte profesionale

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază

– lei –

minim

maxim

1.

Stenodactilograf I A*)

M

411

561

2.

Stenodactilograf I

M

404

475

3.

Stenodactilograf II

M

395

435

4.

Stenodactilograf debutant

M

369

5.

Secretar-dactilograf, dactilograf; I A*)

M

404

527

6.

Secretar-dactilograf, dactilograf; I

M; G

395

465

7.

Secretar-dactilograf, dactilograf; II

M; G

388

424

8.

Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant

M; G

369

9.

Secretar, secretar-dactilograf; I**)

M; G

395

447

10.

Secretar, secretar-dactilograf; II**)

M; G

388

407

11.

Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)

M; G

369

12.

Administrator I

M

404

566

13.

Administrator II

M

395

515

14.

Administrator III

M

388

465

15.

Sef depozit I

M

395

510

16.

Sef depozit II

M

388

465

17.

Casier, magaziner; I

M

395

498

18.

Casier, magaziner; II

M; G

388

447

19.

Casier, magaziner; debutant

M; G

369

20.

Functionar, arhivar; I

M

404

487

21.

Functionar, arhivar; II

M

395

447

22.

Functionar, arhivar; III

M

388

407

23.

Functionar, arhivar; debutant

M

369

24.

Sef formatie pază, pompieri

 

381

447

25.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I

 

388

404

26.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II

 

381

395

27.

Maistru I

 

395

550

28.

Maistru II

 

388

510

29.

Sofer***)

 

388

651

30.

Muncitor calificat I

 

426

538

31.

Muncitor calificat II

 

418

510

32.

Muncitor calificat III

 

411

475

33.

Muncitor calificat IV

 

404

447

34.

Muncitor calificat V

 

395

412

35.

Muncitor calificat VI

 

388

404

36.

Muncitor necalificat

 

381

395

 

1) Se utilizează în administratia publică si în unitătile subordonate acesteia, finantate partial sau integral de la bugetul de stat.

*) Se utilizează în ministere si în celelalte institutii centrale ale administratiei publice.

**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unitătile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere si în celelalte institutii centrale ale administratiei publice.

 

NOTĂ:

În unitătile bugetare din subordinea ministerelor si a celorlalte institutii ale administratiei publice, încadrarea soferilor se face tinându-se seama si de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborată de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

*

* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.“

5. La anexa nr. Ib punctul III, punctul 5 va avea următorul cuprins:

 

“5. MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

Functii specifice din aparatul propriu si din serviciile deconcentrate

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază

– lei –

minim

maxim

 

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

 

1.

Asistent-sef

S

581

1.325

2.

Asistent-sef

SSD

516

1.111

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

 

 

 

3.

Asistent-sef

PL

482

974

4.

Asistent-sef

M

471

894“

 

6. La anexa nr. IV/2b punctul I litera a), numerele curente 1, 2 si 4 vor avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază

– lei –

minim

maxim

 

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

 

“1.

Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I, dirijor cor, artist liric;

S

 

 

gradul I A

 

668

1.360

gradul I

 

468

1.199

gradul II

 

461

894

gradul III

 

452

801

gradul IV

 

444

708

gradul V

 

436

655

debutant

 

415

2.

Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), producător delegat,

impresar artistic, regizor scenă (culise);

S

 

 

gradul I 444 987

 

 

 

gradul II 436 827

 

 

 

gradul III 429 708

 

 

 

 

........................................................................................................................................................................................

4.

Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor

păpusi, sculptor păpusi, sufleor teatru, artist plastic, machior,

peruchier, montor imagine, editor imagine;

S

 

 

gradul I 452 762

 

 

 

gradul II 444 695

 

 

 

gradul III 436 655

 

 

 

debutant 415 –

 

 

 

 

............................................................................................................................................................................................


*) La salarizarea functiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, I A, II si III.“

 

7. Anexa nr. V/2b va avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. V/2b

(la 01.09.2006)

 

ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

Salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întretinere-reparatii si de deservire1)

 

Functii de executie pe trepte profesionale

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază

– lei –

minim

maxim

1.

Stenodactilograf I A*)

M

436

595

2.

Stenodactilograf I

M

429

504

3.

Stenodactilograf II

M

419

462

4.

Stenodactilograf debutant

M

392

5.

Secretar-dactilograf, dactilograf; I A*)

M

429

559

6.

Secretar-dactilograf, dactilograf; I

M; G

419

493

7.

Secretar-dactilograf, dactilograf; II

M; G

412

450

8.

Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant

M; G

392

9.

Secretar, secretar-dactilograf; I**)

M; G

419

474

10.

Secretar, secretar-dactilograf; II**)

M; G

412

432

11.

Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)

M; G

392

12.

Administrator I

M

429

600

13.

Administrator II

M

419

546

14.

Administrator III

M

412

493

15.

Sef depozit I

M

419

541

16.

Sef depozit II

M

412

493

17.

Casier, magaziner; I

M

419

528

18.

Casier, magaziner; II

M; G

412

474

19.

Casier, magaziner; debutant

M; G

392

20.

Functionar, arhivar; I

M

429

517

21.

Functionar, arhivar; II

M

419

474

22.

Functionar, arhivar; III

M

412

432

23.

Functionar, arhivar; debutant

M

392

24.

Sef formatie pază, pompieri

 

404

474

25.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I

 

412

429

26.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II

 

404

419

27.

Maistru I

 

419

583

28.

Maistru II

 

412

541

29.

Sofer***)

 

412

691

30.

Muncitor calificat I

 

452

571

31.

Muncitor calificat II

 

444

541

32.

Muncitor calificat III

 

436

504

33.

Muncitor calificat IV

 

429

474

34.

Muncitor calificat V

 

419

437

35.

Muncitor calificat VI

 

412

429

36.

Muncitor necalificat

 

404

419


1) Se utilizează în administratia publică si în unitătile subordonate acesteia, finantate partial sau integral de la bugetul de stat.

*) Se utilizează în ministere si în celelalte institutii centrale ale administratiei publice.

**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unitătile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere si în celelalte institutii centrale ale administratiei publice.

 

NOTĂ:

În unitătile bugetare din subordinea ministerelor si a celorlalte institutii ale administratiei publice, încadrarea soferilor se face tinându-se seama si de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborată de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

 

*

* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 iulie 2006.

Nr. 323.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2006.

Nr. 960.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 10 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.3 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, cu următoarele completări:

1. La articolul I punctul 2, după litera g) a articolului 5 se introduc două noi litere, literele h) si i), cu următorul cuprins:

“h) Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Mures, pentru extinderea, modernizarea constructiilor si dotarea laboratorului Unitătii fitosanitare;

i) Institutul de Bioresurse Alimentare, pentru dotarea laboratorului propriu.“

2. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

“21. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

«(2) Beneficiarii prevăzuti la alin. (1) lit. d)–i) pot angaja credite bancare pentru cofinantarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD. Rambursarea acestora se face prin recuperarea cheltuielilor eligibile, decontabile prin Programul SAPARD.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 iulie 2006.

Nr. 326.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2006.

Nr. 963.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune.

(2) Salarizarea personalului din serviciile de probatiune se face tinându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea activitătii, pregătirea si competenta profesională.

(3) Personalul din serviciile de probatiune se compune din consilieri de probatiune, sefi ai serviciilor de probatiune, inspectori de probatiune si directorul Directiei de probatiune.

Art. 2. – (1) După criteriul vechimii în specialitate, functia de consilier de probatiune are patru grade, după cum urmează:

a) consilier de probatiune debutant – vechime în specialitate de până la un an;

b) consilier de probatiune grad III – vechime în specialitate de la un an la 4 ani;

c) consilier de probatiune grad II – vechime în specialitate de la 4 la 6 ani;

d) consilier de probatiune grad I – vechime în specialitate peste 6 ani.

(2) După criteriul vechimii în specialitate, functia de inspector de probatiune are două grade, după cum urmează:

a) inspector de probatiune grad II – vechime în specialitate de la 4 ani la 6 ani;

b) inspector de probatiune grad I – vechime în specialitate peste 6 ani.

(3) Fiecare grad corespunde unui nivel al salariului de bază din grila de salarizare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 3. – (1) Pentru activitatea depusă, personalul din serviciile de probatiune are dreptul la salariu, care se compune din salariul de bază, sporuri, precum si din premii sau prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege.

(2) Salariul de bază pentru personalul din serviciile de probatiune se stabileste pe baza valorii de referintă sectorială din cadrul autoritătii judecătoresti si a coeficientilor de multiplicare prevăzuti în anexă, pe grade profesionale, în functie de competenta profesională si de vechimea în specialitate.

Art. 4. – (1) Directorul Directiei de probatiune beneficiază de o indemnizatie de conducere de maximum 50% din salariul de bază.

(2) Sefii serviciilor de probatiune primesc o indemnizatie de conducere de maximum 30% din salariul de bază.

(3) Indemnizatia de conducere face parte din salariul de bază.

(4) Indemnizatia de conducere se stabileste la data numirii în functie prin ordin al ministrului justitiei.

(5) Indemnizatia de conducere poate fi reevaluată anual, în raport cu rezultatele obtinute în realizarea atributiilor, obiectivelor, programelor si proiectelor, după aprobarea bugetului anual.

(6) Persoanele numite temporar într-o functie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseste din institutie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă, primesc, pe lângă salariul de bază al functiei si gradului în care sunt încadrate, indemnizatia corespunzătoare functiei de conducere pe care o preiau.

Art. 5. – (1) Pentru rezultate deosebite în activitatea desfăsurată în anul precedent, personalul din serviciile de probatiune poate beneficia de salariu de merit, care face parte din salariul de bază brut. Salariul de merit poate fi de până la 20%, aplicat la salariul de bază brut, si se acordă anual.

(2) Pentru personalul din serviciile de probatiune, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul de posturi prevăzute în statul de functii pentru această categorie de personal. Pentru functiile de conducere salariile de merit astfel stabilite se pot acorda în limita a cel mult o treime din numărul total.

(3) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel putin 6 luni de la angajare.

(4) Persoanele care beneficiază de salariu de merit si cuantumul acestuia se stabilesc de ministrul justitiei, la propunerea Directiei de probatiune. Salariile de merit se stabilesc si se acordă de Ministerul Justitiei, în calitate de angajator.

Art. 6. – (1) Pentru activitatea desfăsurată, personalul din serviciile de probatiune beneficiază, la sfârsitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de bază din ultima lună a anului pentru care se face premierea.

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proportional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul salariul de bază din ultima lună de activitate.

(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăsurat activităti profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acordă în cazul persoanelor care au fost suspendate sau înlăturate din functie pentru fapte imputabile lor.

Art. 7. – (1) Personalul din serviciile de probatiune beneficiază de un spor de fidelitate, în raport cu vechimea efectivă în functia de specialitate, calculat la salariul de bază, după cum urmează:

a) de la 5 la 10 ani                    5%;

b) de la 10 la 15 ani                  10%;

c) de la 15 la 20 de ani             15%;

d) peste 20 de ani                     20%.

(2) Sporul prevăzut la alin. (1) se plăteste de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea efectivă în functia de specialitate.

(3) Sporul de fidelitate se ia în calcul la stabilirea pensiilor si a celorlalte drepturi, potrivit legii.

Art. 8. – (1) Pentru vechimea în muncă, personalul din serviciile de probatiune beneficiază de un spor de vechime de până la 25%, calculat la salariul de bază lunar corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, după cum urmează:

a) de la 3 la 5 ani                      5%;

b) de la 5 la 10 ani                    10%;

c) de la 10 la 15 ani                  15%;

d) de la 15 la 20 de ani             20%;

e) peste 20 de ani                     25%.

(2) Sporul de vechime se plăteste cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă.

Art. 9. – Personalul care posedă titlul stiintific de doctor în una dintre specialitătile prevăzute la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 129/2002, cu modificările ulterioare, beneficiază, la cerere, de un spor de 15% din salariul de bază lunar, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.

Art. 10. – (1) Personalului din serviciile de probatiune trebuie să i se asigure conditii normale de muncă si igienă, de natură să îi asigure sănătatea si integritatea fizică si psihică.

(2) Personalul din serviciile de probatiune care îsi desfăsoară activitatea în conditii deosebite, grele sau vătămătoare beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, proportional cu timpul efectiv lucrat în aceste conditii.

(3) Locurile de muncă si personalul care beneficiază de sporul prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 11. – Personalul din serviciile de probatiune care, potrivit fisei postului, desfăsoară activităti în penitenciar beneficiază de un spor pentru lucrări în legătură cu activitatea în penitenciar de 30% din salariul de bază brut.

Art. 12. – (1) Personalul din serviciile de probatiune delegat sau detasat, în conditiile legii, îsi păstrează salariul de bază si celelalte drepturi prevăzute de lege pentru personalul delegat sau detasat din cadrul institutiilor publice din sectorul bugetar.

(2) Când salariul si celelalte drepturi bănesti prevăzute pentru functia în care este detasată persoana sunt inferioare celor de care beneficia anterior, aceasta îsi păstrează salariul si celelalte drepturi avute anterior.

(3) Personalul din serviciile de probatiune trimis în străinătate, invitat pe contul organizatiilor sau al altor parteneri străini, pentru actiuni în interesul serviciului, beneficiază în tară de drepturile stabilite în conditiile legii.

(4) Pentru deplasările în străinătate dispuse de ministrul justitiei, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizatia de cazare si diurna în valută, se aprobă de cel care a dispus deplasarea, în limitele reglementărilor aplicabile personalului institutiilor publice din sectorul bugetar.

Art. 13. – Personalul din serviciile de probatiune beneficiază gratuit de asistentă medicală, proteze si medicamente, cu respectarea dispozitiilor legale privind plata contributiei lunare pentru asigurări sociale de sănătate, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. – Personalul din serviciile de probatiune beneficiază de pensie în conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. – (1) Personalul din serviciile de probatiune beneficiază de concediu de odihnă plătit.

(2) Durata concediului de odihnă este de 30 de zile lucrătoare si corespunde activitătii desfăsurate timp de un an calendaristic.

(3) Concediul anual de odihnă se efectuează de către personalul din serviciile de probatiune, de regulă, în perioada vacantei judecătoresti.

(4) Cererile de concediu de odihnă ale consilierilor de probatiune se aprobă de seful serviciului de probatiune.

(5) Cererile de concediu de odihnă ale inspectorilor de probatiune si ale sefilor serviciilor de probatiune se aprobă de directorul Directiei de probatiune.

(6) Conducerile Directiei de probatiune si ale serviciilor de probatiune au obligatia să asigure efectuarea concediului de odihnă de către personal în cursul anului calendaristic în care s-a născut acest drept, zilele de concediu neefectuate putând fi reportate în primul trimestru al anului următor.

Art. 16. – Personalul din serviciile de probatiune are dreptul la concedii medicale si la alte concedii, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 17. – (1) Personalul din serviciile de probatiune are dreptul la concedii fără plată, a căror durată, însumată, nu poate depăsi 60 de zile calendaristice într-un an, pentru rezolvarea unor situatii personale.

(2) Pe durata concediilor fără plată, persoanele respective îsi păstrează calitatea de salariat.

(3) Concediile fără plată acordate în conditiile alin. (1) si (2) nu constituie vechime în muncă.

Art. 18. – (1) Personalul din serviciile de probatiune beneficiază, la cerere, de concedii pentru formare profesională.

(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.

Art. 19. – (1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea persoanei, în cazul formării profesionale pe care persoana o urmează din initiativa sa, pe o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice.

(2) Seful serviciului de probatiune si, respectiv, directorul directiei de specialitate pot respinge solicitarea persoanei dacă absenta acesteia ar impieta asupra desfăsurării normale a activitătii.

Art. 20. – (1) În cazul în care, în cursul a 2 ani calendaristici consecutivi, nu a fost asigurată participarea la o formare profesională pe cheltuiala angajatorului, persoana în cauză are dreptul la un concediu pentru formare profesională plătit, de până la 10 zile.

(2) Durata concediului pentru formare profesională plătit nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă annual si este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveste drepturile cuvenite persoanei, altele decât salariul.

Art. 21. – (1) În afara concediului de odihnă, angajatii din serviciile de probatiune au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă, în cazul unor evenimente familiale deosebite:

a) căsătoria angajatului – 5 zile;

b) nasterea sau căsătoria unui copil al angajatului – 5 zile;

c) decesul sotului sau al unei rude a angajatului până la gradul al II-lea inclusiv – 3 zile.

(2) Zilele libere plătite, prevăzute la alin. (1), se acordă la cererea solicitantului, potrivit art. 15 alin. (4) si (5).

Art. 22. – (1) Pe lângă drepturile prevăzute de prezenta lege, personalul din serviciile de probatiune beneficiază si de alte drepturi prevăzute de legislatia din domeniul muncii si asigurărilor sociale.

(2) Personalul angajat la data intrării în vigoare a prezentei legi se reîncadrează în functie potrivit vechimii în specialitate si coeficientilor de multiplicare prevăzuti în anexă.

Art. 23. – Prevederile Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nu se mai aplică personalului din serviciile de probatiune la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 24. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 iulie 2006.

Nr. 327.

 

ANEXĂ

 

GRILA DE SALARIZARE

a personalului din serviciile de probatiune

 

Valoarea de referintă sectorială = 268 lei

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Vechimea

în specialitate

Coeficientul

de multiplicare

 

A. Functii de executie

 

 

 

1.

Inspector de probatiune gradul I

S

Peste 6 ani

8,500

2.

Consilier de probatiune gradul I

S

Peste 6 ani

6,500

3.

Inspector de probatiune gradul II

S

4–6 ani

7,500

4.

Consilier de probatiune gradul II

S

4–6 ani

5,500

5.

Consilier de probatiune gradul III

S

1–4 ani

5,000

6.

Consilier de probatiune debutant

S

0–1 an

3,500

 

B. Indemnizatia de conducere

 

 

limita maximă

1.

Directorul Directiei de probatiune

 

 

50%

2.

Sef serviciu de probatiune

 

 

30%

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 iulie 2006.

Nr. 964.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Târgoviste, str. I.C. Brătianu nr. 23, judetul Dâmbovita, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita.

Art. 2. – Predarea-preluarea părtii din imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Vasile Lupu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 908.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

 

Adresa imobilului

care se transmite

Numărul

de identificare

atribuit

de Ministerul

Finantelor

Publice

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Târgoviste,

str. I.C. Brătianu nr. 23, judetul Dâmbovita

34.288

Statul Român, Ministerul Administratiei si Internelor – Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară

Statul Român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării  Rurale – Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dâmbovita

Etajul III:

– suprafata construită = 551,29 m2

– suprafata utilă = 492,05 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Deva si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Deva si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judetul Hunedoara.

Art. 2. – Imobilele prevăzute la art. 1 vor fi destinate realizării unor obiective cu caracter industrial.

Art. 3. – Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 911.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Deva si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judetul Hunedoara

 

Locul

unde este situat

imobilul care

se transmite

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate

în administrarea Ministerului

Apărării Nationale,

care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Deva,

Judetul

Hunedoara

Statul român,

Ministerul

Apărării Nationale

Municipiul Deva,

Consiliul Local

al Municipiului Deva, judetul Hunedoara

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 104.177

– imobil 824 (partial)

– suprafata terenului = 20.900 m2

Municipiul Deva,

Judetul

Hunedoara

Statul român,

Ministerul

Apărării Nationale

Municipiul Deva,

Consiliul Local

al Municipiului Deva, judetul Hunedoara

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 104.179

– imobil 2.648

– suprafata terenului = 141.962 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Contractului de concesiune nr. 10 din 10 octombrie 2005 a serviciului de distributie a energiei electrice în zona VII

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2004 pentru aprobarea continutului-cadru al caietului de sarcini, a contractului-cadru de concesiune si a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului public privind distributia energiei electrice, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.412/2004, si ale Hotărârii Guvernului nr. 109/2005 pentru aprobarea continutului-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public privind distributia energiei electrice,

în temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Contractul de concesiune nr. 10 din 10 octombrie 2005 a serviciului de distributie a energiei electrice în zona VII, care cuprinde judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu, încheiat între Ministerul Economiei si Comertului si Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Transilvania Sud“ – S.A.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 492.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Natională a Vămilor

 

ORDIN

privind încetarea aplicabilitătii Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 7.591/2005 privind formalitătile vamale de import pentru mărfurile perisabile cuprinse în cap. 6, 7 si 8 din Tariful vamal de import al României, transportate pe cale rutieră, destinate să fie vămuite în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov

 

Având în vedere:

– Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 34/2005 cu privire la exercitarea atributiilor de conducere a Autoritătii Nationale a Vămilor;

– prevederile art. 83 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006;

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 165/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. – Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 7.591/2005 privind formalitătile vamale de import pentru mărfurile perisabile cuprinse în cap. 6, 7 si 8 din Tariful vamal de import al României, transportate pe cale rutieră, destinate să fie vămuite în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.025 din 18 noiembrie 2005, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 2. – Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 12 iulie 2006.

Nr. 7.614.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Natională a Vămilor

 

ORDIN

pentru implementarea Amendamentului nr. 26 la Conventia vamală relativă la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975

 

Având în vedere prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 34/2005 cu privire la exercitarea atributiilor de conducere a Autoritătii Nationale a Vămilor,

în temeiul prevederilor art. 59 din Conventia vamală relativă la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR,

tinând seama de prevederile art. 113 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, si de prevederile art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se implementează Amendamentul nr. 26 la Conventia vamală relativă la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 13 iulie 2006.

Nr. 7.615.

 

ANEXĂ

 

AMENDAMENTUL Nr. 26

la Conventia TIR, 1975

 

Anexa nr. 1 la Conventie

Model de carnet TIR: versiunea 1 si versiunea 2

Se modifică:

– pagina 1 a copertii, rubrica 3 “(nume, adresă, tară)“, după cum urmează: “(număr de identificare, nume, adresă, tară)“;

– voletul nr. 1 si voletul nr. 2, rubrica 4 “(nume, adresă si tară)“, după cum urmează: “(număr de identificare, nume, adresă si tară)“;

– procesul-verbal de constatare, rubrica 5 “Titularul carnetului“, după cum urmează: “Titularul carnetului (număr de identificare, nume, adresă si tară)“.

Anexa nr. 9 la Conventie, partea a II-a

Se modifică formularul-tip de autorizare (FTH), al doilea paragraf de sub tabel, prima liniută, după cum urmează:

“– Numărul de identificare individual si unic (ID) atribuit persoanei de către asociatia garantă (în cooperare cu organizatia internatională la care aceasta din urmă este afiliată) conform unui model-tip. Modelul numărului de identificare este stabilit de Comitetul de gestiune.“