MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 52         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

28. – Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sanitar

 

29. – Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică

 

34. – Decret privind conferirea unor decoratii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

699/2005. – Decizie a presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind aprobarea Regulamentului personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din România

 

1.484/396/2005. – Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind prelungirea termenului de utilizare a instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără dispozitiv de control al debitului dozei

 

4. – Ordin al ministrului economiei si comertului pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT R 19–2002, editia 1, “Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate în cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joacă“

 

31. – Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Metodologiei de supraveghere a cazurilor de gripă aviară la om

 

1.133. – Ordin al ministrului administratiei si internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale “Administrarea Parcului Industrial Mangalia“ – S.R.L.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

9. – Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR–ADA) drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 75 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului sănătătii,

pentru înaltul profesionalism, umanismul si spiritul de sacrificiu dovedite în numeroase actiuni de salvare a vietilor omenesti, la care au participat din partea Serviciului Medical de Urgentă, Reanimare si Descarcerare (SMURD) – Iasi,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Se conferă post-mortem Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler dr. Puiu A. Liliana, medic primar medicină de urgentă.

Art. 2. – Se conferă post-mortem Medalia Meritul Sanitar clasa a III-a asistentei Hauta V. Mioara Minodora, asistent medical principal.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2006.

Nr. 28.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A si ale art. 75 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor, pentru înaltul profesionalism, umanismul si spiritul de sacrificiu dovedite în numeroase actiuni de salvare a vietilor omenesti, la care au participat din partea Unitătii Speciale de Aviatie a Ministerului Administratiei si Internelor, împreună cu Serviciul Medical de Urgentă, Reanimare si Descarcerare (SMURD) – Iasi,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă post-mortem Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

– căpitanului-comandor Toma M. Augustin, pilot;

– locotenent-colonelului Stănescu V. Valentin-Mihai.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2006.

Nr. 29.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului mediului si gospodăririi apelor,

pentru profesionalismul si spiritul umanitar dovedite în misiunile executate pentru salvarea si ajutorarea populatiei sinistrate din judetele afectate de inundatiile din anul 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler:

– domnului Petre I. Ciobănescu, tehnician, seful Formatiei “Robănesti“ – S.G.A. Dolj;

– domnului Stefan D. Demente, inginer, seful Biroului exploatare – S.G.A. Tulcea;

– domnului Adrian P. Diaconescu, inginer-sef, S.G.A. Ialomita;

– domnului Mihai P. Gheorghiu, subinginer-sef, Barajul “Poiana Uzului“ – S.G.A. Bacău;

– domnului Filip I. Hociung, inginer-sef, Formatia “Siret Moldova“ – S.G.A. Neamt;

– domnului Dumitru P. Iosif, inginer-sef, Compartimentul exploatare – S.G.A. Buzău;

– doamnei Doina Gh. Isar, inginer-sef, S.G.A. Gorj;

– domnului Gică Gh. Radu, inginer-sef, Sistemul Hidrotehnic Târlung – S.G.A. Brasov;

– domnului Adrian C. Serbu, inginer-sef, Formatia “Siret Diguri“ – S.G.A. Vrancea;

– doamnei Rozalia-Elena V. fieican, hidrolog, sef serviciu, Directia Apelor Dobrogea – Litoral.

Art. 2. – Se conferă Crucea natională Serviciul Credincios clasa a III-a domnului Ioan M. Vreja, seful Formatiei mecanizare – S.G.A. Sibiu.

Art. 3. – Se conferă Medalia natională Pentru Merit clasa a III-a:

– domnului Vasile S. Bordei, excavatorist, S.G.A. Iasi;

– domnului Dumitru D. Butnaru, boldozerist, S.G.A. Vaslui.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2006.

Nr. 34.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

privind aprobarea Regulamentului personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din România

 

În temeiul art. 4 alin. (4) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu modificările ulterioare,

presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

Art. 1. – Prezenta decizie se aplică personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din România.

Art. 2. – Conditiile de autorizare si obligatiile personalului operator al statiilor de radiocomunicatii în serviciile mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, serviciile mobil maritim si mobil maritim prin satelit, serviciul radiotelefonic pe căile de navigatie interioară si serviciul mobil terestru sunt stabilite prin Regulamentul personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din România, cuprins în anexa nr. 1.

Art. 3. – Competentele titularilor de certificate de operator sunt precizate în anexa nr. 2.

Art. 4. – Cuantumul tarifelor percepute de IGCTI pentru examinarea personalului operator al statiilor de radiocomunicatii si de prelungire a certificatelor de operator al statiilor de radiocomunicatii sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. – (1) Continutul-cadru al programelor de examinare în vederea obtinerii certificatelor de operator sunt cuprinse în anexele nr. 4–10.

(2) Programele de examinare prevăzute la alin. (1) vor fi disponibile într-o formă actualizată pe pagina de Internet a IGCTI.

Art. 6. – Anexele nr. 1–10*) fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 7. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează valabilitatea prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor nr. 213/1997 privind aprobarea Regulamentului personalului de operare a statiilor de radiocomunicatii din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 bis din 1 august 1997.

 

Presedintele Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2005.

Nr. 699.

 

*) Anexe

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.484 din 28 decembrie 2005

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

Nr. 396 din 13 decembrie 2005

 

ORDIN

privind prelungiea termenului de utilizare a instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără dispozitiv de control al debitului dozei

 

Având în vedere prevederile:

– art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

– art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările ulterioare;

– art. 8 pct. 6 din Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002;

în temeiul:

– Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 4.539/18.984/2005 al Directiei generale farmaceutice si aparatură medicală din cadrul Ministerului Sănătătii si al Directiei radiatii ionizante din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

ministrul sănătătii si presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emit următorul ordin:

Art. 1. – Termenul de utilizare a instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără dispozitiv de control al debitului dozei se prelungeste până la data de 31 decembrie 2006.

Art. 2. – Ministerul Sănătătii si titularii de autorizatie de utilizare vor lua măsuri de dotare cu dispozitive de control al debitului dozei instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie până la data de 31 decembrie 2006.

Art. 3. – După data de 31 decembrie 2006 titularii de autorizatie vor înceta activitatea de utilizare a instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie care nu au fost dotate cu dispozitiv de control al debitului dozei si vor sigila postul de scopie al acestor instalatii.

Art. 4. – Autorizatiile de utilizare a instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără dispozitive de control al debitului dozei, cu valabilitate după data de 31 decembrie 2006, emise de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, se vor modifica din oficiu în autorizatii de detinere pentru postul de fluoroscopie si autorizatie de utilizare numai pentru postul de grafie, după caz.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. – Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării.

Art. 7. – Ministerul Sănătătii prin Directia generală farmaceutică si aparatură medicală si Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare prin Directia radiatii ionizante vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Goicea

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Prescriptiei tehnice PT R 19–2002, editia 1, “Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate în cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joacă“

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. – Prescriptia tehnică PT R 19–2002, editia 1, “Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate în cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joacă“, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 98/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 si nr. 162 bis din 13 martie 2003, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul 1, punctul 1.2 va avea următorul cuprins:

“1.2. Domeniu de aplicare

Prezenta prescriptie tehnică se aplică echipamentelor si instalatiilor montate si utilizate în cadrul parcurilor de distractii si pentru sporturi extreme.

Echipamentele pentru spatiile de joacă concepute sau destinate pentru a fi utilizate în special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forta fizică a fiintei umane, si destinate folosirii pe un spatiu colectiv de joacă, temporar sau permanent, nu necesită autorizatie de functionare de la ISCIR.

Introducerea pe piată si exploatarea echipamentului pentru spatii de joacă se realizează cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe piată si exploatare a echipamentelor pentru agrement.

Nu fac obiectul prezentei prescriptii tehnice echipamentele de agrement si echipamentele pentru spatiile de joacă, aflate pe domeniul privat si folosite numai pentru uz propriu.“

2. La capitolul 1 punctul 1.3, subpunctul 1.3.1 va avea următorul cuprins:

“1.3.1. Standarde

Referirile făcute în prezenta prescriptie tehnică la următoarele standarde sunt cu titlu de recomandare:

– SR EN 71-8:2004 – Securitatea jucăriilor. Partea 8: Leagăne, tobogane, jucării pentru activităti similare de uz familial, în exterior si în interior;

– SR EN 1176-1:2003 – Echipamente pentru spatii de joacă. Partea I: Cerinte de securitate si metode de încercare generale;

– SR EN 1176-1:2003/A1:2003 – Echipamente pentru spatii de joacă. Partea I: Cerinte de securitate si metode de încercare generale;

– SR EN 1176-1:2003/A2:2003 – Echipamente pentru spatii de joacă. Partea I: Cerinte de securitate si metode de încercare generale;

– SR EN 1176-1:2003/AC:2003 – Echipamente pentru spatii de joacă. Partea I: Cerinte de securitate si metode de încercare generale;

– SR EN 1176-2:2002 – Echipamente pentru spatii de joacă. Partea 2: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru leagăne;

– SR EN 1176-2:2002/A1:2003 – Echipamente pentru spatii de joacă. Partea 2: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru leagăne;

– SR EN 1176-3:2002 – Echipamente pentru spatii de joacă. Partea 3: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru tobogane;

– SR EN 1176-3:2002/A1:2003 – Echipamente pentru spatii de joacă. Partea 3: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru tobogane;

– SR EN 1176-4:2002 – Echipamente pentru spatii de joacă. Partea 4: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu;

– SR EN 1176-4:2002/A1:2003 – Echipamente pentru spatii de joacă. Partea 4: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu;

– SR EN 1176-5:2002 – Echipamente pentru spatii de joacă. Partea 5: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru manejuri;

– SR EN 1176-5:2002/AC:2003 – Echipamente pentru spatii de joacă. Partea 5: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru manejuri;

– SR EN 1176-6:2002 – Echipamente pentru spatii de joacă. Partea 6: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru echipamente oscilante;

– SR EN 1176-6:2002/A1:2003 – Echipamente pentru spatii de joacă. Partea 6: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru echipamente oscilante;

– SR EN 1176-7:2002 – Echipamente pentru spatii de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întretinere si de utilizare;

– SR EN ISO 12100-1:2004 – Securitatea masinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 1: Terminologie de bază, metodologie;

– SR EN ISO 12100-2:2004 – Securitatea masinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii tehnice.“

Art. II. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 471/2005 pentru modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT R 19–2002, editia 1, “Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate în cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joacă“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 1 septembrie 2005.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2006.

Nr. 4.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de supraveghere a cazurilor de gripă aviară la om

 

În temeiul Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei de sănătate publică nr. E.N. 6.085/2006,

ministrul sănătătii emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de supraveghere a cazurilor de gripă aviară la om, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia de sănătate publică din Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino“, Institutul de Boli Infectioase “Prof. dr. Matei Bals“ Bucuresti si celelalte structuri sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2006.

Nr. 31.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de supraveghere a cazurilor de gripă aviară la om

 

Având în vedere situatia epizootică înregistrată în România datorată aparitiei gripei aviare la păsări cu virus gripal A/H5N1, ceea ce reprezintă un risc considerabil pentru sănătatea publică, identificarea precoce a posibilelor îmbolnăviri umane cu gripă aviară reprezintă o prioritate pentru toate structurile de sănătate publică.

În acest sens se vor desfăsura următoarele activităti:

Definitie de caz

Atragem atentia că datorită particularitătilor de evolutie a virusului circulant A/H5N1 (aparitia de modificări structurale) în functie de situatia epidemiologică pot apărea modificări ale definitiei de caz.

Definitie de caz clinic:

– debut brusc;

– febră ≥ 38șC;

– disfagie;

– dispnee;

– tuse;

în context epidemiologic.

Caz posibil care necesită: declarare nominală imediată, investigare si internare obligatorie imediată la Institutul de Boli Infectioase “Prof. dr. Matei Bals“ Bucuresti:

– debut brusc;

– febră ≥ 38șC;

– disfagie;

– dispnee;

– tuse;

în următorul context epidemiologic:

• una sau mai multe dintre următoarele situatii/conditii:

– contact cu un caz confirmat cu gripă aviară A/H5 în perioada de contagiozitate maximă (o zi înainte de debutul simptomatologiei si încă 7 zile de la debutul cazului confirmat) cu 7 zile anterioare debutului simptomelor;

– contact cu păsări (inclusiv găini) care au murit de o cauză neprecizată cu 7 zile anterioare debutului simptomelor;

– personal de laborator care prelucrează probe de la persoane sau animale suspecte a fi infectate cu o tulpină de virus gripal aviar înalt patogenă;

– test rapid (directigen) pozitiv pentru virus gripal tip A – se va efectua doar în Centrul National de Gripă din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino“ – CNG-IC

(nivel de securitate P2+);

sau

• deces cauzat de o afectiune respiratorie acută neprecizată;

si

• una sau mai multe dintre următoarele situatii:

– persoană rezidentă într-o zonă în care este suspectată sau confirmată circulatia unei tulpini de virus gripal aviar înalt patogenă;

– contact cu un caz confirmat cu gripă aviară A/H5 în perioada de contagiozitate maximă*) cu 7 zile anterioare debutului simptomelor.

Caz probabil

Orice persoană care prezintă:

• contextul clinic al cazului posibil: febră (temperatură ≥ 38șC) si unul sau mai multe dintre următoarele simptome: debut brusc, dispnee, disfagie, tuse

si

• +/– modificări clinice ale aparatului respirator (auscultatorii si radiologice de tipul infiltrate interstitiale/multifocale/difuze; condensare lobulară/segmentară)

• contextul de expunere similar cazului suspect:

– teste rapide (directigen, ELISA) pentru gripa A, pozitive – care se vor efectua la CNG-IC (nivel de protectie P2+).

Cazul confirmat:

persoana care prezintă:

• contextul clinic al cazului probabil;

• contextul de expunere similar cazului probabil:

– teste rapide pentru gripa A/H1N1, A/H3N2, A/H5N1, si gripa B (IF cu anticorpi monoclonali si RT-PCR) direct din produsul patologic – se vor efectua la CNG-IC (nivel de protectie P2+);

– izolare pe cultură celulară (MDCK) si identificarea prin IF (anticorpi monoclonali) sau HI – procesare si identificare doar în laboratoarele Organizatiei Mondiale a Sănătătii pentru gripa A/H5N1 (zona europeană MRCLondra), cu nivel de protectie P3.

Notă:

Investigatiile de laborator pentru A/H5 pot fi efectuate si în următoarele situatii: pe persoane decedate, precum si într-un context epidemiologic tintit. Cazurile identificate prin confirmare de laborator trebuie, de asemenea, raportate.

Măsuri:

1. Internarea de urgentă a pacientului la Institutul de Boli Infectioase “Prof. dr. Matei Bals“ Bucuresti

2. Raportarea imediată la directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si la Ministerul Sănătătii a oricărui caz posibil

3. Raportarea imediată la directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti a tuturor cazurilor posibile care solicită asistentă medicală ambulatorie (inclusiv solicitări ale serviciului de ambulantă)

4. Raportarea imediată la directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti a tuturor cazurilor posibile spitalizate, indiferent de spital/sectie, dacă îndeplinesc următoarele conditii:

– pneumonie confirmată radiologic;

– infectii acute ale căilor respiratorii superioare;

– alte semne/simptome severe de suferintă a sistemului respirator pentru care nu poate fi estimat un diagnostic clinic alternativ, altul decât gripa;

si dacă:

– persoana este rezidentă sau a călătorit cu 7 zile înainte de aparitia semnelor/simptomelor în zone în care a fost confirmată gripa aviară la păsări sau la oameni si a venit în contact direct cu păsări moarte, secretiile sau dejectele acestora.


*) Contagiozitatea maximă este înregistrată în perioada cuprinsă între ultima zi înaintea debutului simptomatologiei si încă 7 zile după debut.

 

5. Managementul cazurilor posibile:

• cazurile posibile se transportă imediat la Institutul de Boli Infectioase “Prof. dr. Matei Bals“ Bucuresti:

a) la nivelul Institutului de Boli Infectioase “Prof. dr. Matei Bals“ Bucuresti se va face recoltarea exsudatului nazofaringian în vederea identificării virusului gripal A (H5N1 sau variante) de la toate cazurile posibile internate conform pct. 1;

b) recoltarea, etichetarea, ambalarea si transportul probelor se vor face în conditii de maximă securitate, în baza recomandărilor Organizatiei Mondiale a Sănătătii, si acestea vor fi însotite de formularul de trimitere;

c) probele se vor trimite în maximum 48 de ore la Laboratorul national de referintă pentru gripă din Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino“. Probele vor fi trimise numai cu însotitor;

• asigurarea unui mijloc de transport de tip ambulantă, special desemnat, cu aparatură de asistare în caz de insuficientă respiratorie severă;

• personalul de pe ambulantă va purta echipament de protectie cu mască si va fi imunizat antigripal;

• după fiecare transport ambulanta este supusă dezinfectiei;

• asistenta medicală la nivelul Institutului de Boli Infectioase “Prof. dr. Matei Bals“ Bucuresti este asigurată de către personal special desemnat;

• este obligatorie respectarea precautiunilor standard.

6. Managementul contactilor cu caz posibil:

• Directia de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti va recomanda izolarea la domiciliu a contactilor unui caz posibil, iar medicul de familie va asigura supravegherea clinică zilnică a acestora, inclusiv termometrizare si tratament preventiv cu medicamente antivirale timp de 7 zile;

• evaluarea contactilor (în intervalul 1–7 zile de la contact) la Institutul de Boli Infectioase “Prof. dr. Matei Bals“ Bucuresti.

7. Circuitul informational*):

 

*) Circuitul informational este reprodus în facsimil.

 

8. Raportarea cazului posibil structurilor ierarhic superioare se face pe fisa de declarare întocmită conform modelului anexat, telefonic, imediat.

9. Clasificarea cazurilor utilizând criteriile definitiei de caz se va efectua de către Centrul de Prevenire si Control al Bolilor Transmisibile împreună cu Laboratorul national de referintă pentru gripă din Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino“ (IC); clasificarea finală va fi transmisă Ministerului Sănătătii – Directia de sănătate publică imediat ce informatiile necesare clasificării au devenit disponibile.

 

FISA DE DECLARARE

a cazului posibil de gripă aviară la om

 

Directia de Sănătate Publică a Judetului .............../ Cod caz ......................................

Municipiului Bucuresti ............................................. Data izolării ...../...../......

Data depistării ...../...../...... Locul izolării ...............................

Data raportării ...../...../......

Date demografice

Numele ............................................................ Prenumele .........................................................................

Data nasterii ............................................................ Sex ............................................................................

Domiciliul ...................................................................................................................................................

Ocupatia ....................................................................................................................................................

Date clinice

GRIPA AVIARĂ LA OM GRIPA UMANĂ

Data de debut ...../...../...... Data de debut ...../...../......

Debut brusc Da Nu ? Debut brusc Da Nu ? 

Temperatură > 38° C Da Nu ? Temperatură > 38sC Da Nu  ? 

Dispnee Da Nu ? Cefalee Da Nu  ? 

Disfagie Da Nu ? Mialgii Da Nu ? 

Tuse Da Nu ? Prostratie Da Nu ? 

Date epidemiologice

Contacti: Da Nu ? Câti .....

Context de expunere (cu 7 zile înainte de debut):

1. Călătorii: tară sau teritoriu cu focare de gripă aviară Da Nu ? 

unde ..................................................................................

2. Ocupational (cu 7 zile înainte, persoana a lucrat):

– profesiune legată de animale (îngrijitor, sacrificator, transportator, bucătar, personal veterinar) Da Nu ? 

– lucrător într-un laborator care testează probe pentru virusul A/H5 Da Nu ? 

– personal medical Da Nu ? 

3. Expunere la animale (cu 7 zile înainte de debutul simptomelor, persoana a fost în contact cu animale (păsări domestice/sălbatice sau porci) vii sau moarte Da Nu ? 

– dacă a fost expusă pe o perioadă mai mică de 6 săptămâni anterioare debutului în incinte de crestere a păsărilor domestice Da Nu ? 

4. Expunere la cazuri umane: cu 7 zile înainte de debutul simptomelor, persoana a fost în contact (atingere, distantă verbală) cu:

– un caz confirmat de infectie virală cu A/H5 Da Nu ? 

– o persoană cu o boală respiratorie acută cu sfârsit letal Da Nu ? 

– orice persoană care e suspectă de gripă aviară Da Nu ? 

– orice persoană care a fost luată în evidentă pentru diagnosticul de gripă A/H5 Da Nu ? 

Dacă s-a efectuat profilaxie: Da Nu ? 

A fost vaccinat antigripal cu cel putin 5 luni înaintea debutului simptomelor Da Nu ? 

Chimioprofilaxie Da Nu ? 

Antiviralul utilizat ............... din data ...../...../..... până în data ...../...../.....

Data recoltării exsudatului nazofaringian ...../...../.....

Data trimiterii probei la IC: ...../...../.....

Alte comentarii ...............

 

Medic epidemiolog,

...................................

Data completării

................................

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale “Administrarea Parcului Industrial Mangalia“ – S.R.L.

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, ale art. 4 si art. 9 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, si ale art. 2 alin. (2) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se acordă titlul de parc industrial Societătii Comerciale “Administrarea Parcului Industrial Mangalia“ – S.R.L., denumită în continuare societate-administrator, având numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului J-13/3533 din 11 decembrie 2003, cod unic de înregistrare R 15989092 si sediul social în municipiul Mangalia, Intrarea Portului nr. 1, judetul Constanta, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 2. – (1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat în partea de vest a municipiului Mangalia, judetul Constanta, la o distantă de 1,5 km de oras;

b) are acces la Drumul Judetean 391 Mangalia–Negru Vodă;

c) are o suprafată de 13,1 ha.

(2) Societatea-administrator detine dreptul de folosintă asupra terenului descris la alin. (1).

(3) Amplasamentul parcului industrial este prevăzut în anexa la prezentul ordin, care se comunică celor interesati de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 3. – Titlul de parc industrial este valabil în perimetrul prevăzut în anexa la prezentul ordin, pe perioada de existentă a societătii-administrator, în conditiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute în legislatia în vigoare.

Art. 4. – Societatea-administrator transmite Ministerului Administratiei si Internelor:

a) datele de identificare ale fiecărui agent economic cu care a încheiat contract de amplasare în parcul industrial, până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) datele de identificare ale fiecărui agent economic cu care încheie contract de amplasare în parcul industrial, în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a acestuia;

c) rapoartele semestriale privind activitătile realizate în parcul industrial.

Art. 5. – Societatea-administrator detinătoare a titlului de parc industrial urmăreste realizarea obiectivelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002.

Art. 6. – În baza titlului de parc industrial societateaadministrator beneficiază de ajutor de stat până la valoarea de 400.000 lei (RON), pentru investitiile realizate în parcul industrial, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind ajutorul de stat regional, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. – Societatea-administrator are următoarele obligatii:

a) de a mentine investitia pentru care primeste ajutor de stat pe o perioadă de cel putin 5 ani;

b) de a avea o contributie proprie, de cel putin 25%, la finantarea investitiei pentru care primeste ajutor de stat.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2006.

Nr. 1.133.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR–ADA) drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi

 

Având în vedere dispozitiile art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile Protocolului referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.174 din 27 decembrie 2005, conform Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 237/2005,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR– ADA), cu sediul în Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi, stabilite prin Protocolul referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.174 din 27 decembrie 2005, conform Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 237/2005.

Art. 2. – Prezenta decizie intră în vigoare de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2006.

Nr. 9.