MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 30         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

534/2005. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea tarifelor pentru operatiunile de analiză si marcare a obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase

 

535/2005. – Ordin al prasedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase

 

536/2005. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor pretioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice si a perlelor libere sau montate în bijuterii

 

537/2005. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor pretioase libere în loturi

 

538/2005. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii

 

539/2005. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind abrogarea unor ordine ale presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

13/2005. – Norme în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României

 

Rectificări la:

             - Hotărârea Guvernului nr. 893/2005;

             - Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.443/2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru operatiunile de analiză si marcare a obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase

 

Având în vedere prevederile:

– Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare, coroborate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;

– Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 633/2003 privind înfiintarea pe lângă Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor a unei activităti finantate din venituri proprii,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Articol unic. – Se aprobă tarifele, prevăzute în anexa la prezentul ordin, pentru operatiunile de analiză si marcare a obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase de către personalul Directiei metale pretioase si pietre pretioase din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2005.

Nr. 534.

 

ANEXĂ*)

 

TARIFE

pentru operatiunile de analiză si marcare a obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase

 

Având în vedere prevederile:

– Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare, coroborate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;

– Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 633/2003 privind înfiintarea pe lângă Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor a unei activităti finantate din venituri proprii,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Articol unic. – Se aprobă tarifele, prevăzute în anexa la prezentul ordin, pentru expertizarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase de către personalul Directiei metale pretioase si pietre pretioase din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2005.

Nr. 535.

 

ANEXĂ*)

 

TARIFE

pentru expertizarea obiectelor si bijuteriilor din metale pretioase

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor pretioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice si a perlelor libere sau montate în bijuterii

 

Având în vedere prevederile:

– Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare, coroborate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;

– Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 633/2003 privind înfiintarea pe lângă Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor a unei activităti finantate din venituri proprii,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Articol unic. – Se aprobă tarifele, prevăzute în anexa la prezentul ordin, pentru expertizarea pietrelor pretioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice si a perlelor libere sau montate în bijuterii, de către personalul Directiei metale pretioase si pietre pretioase din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2005.

Nr. 536.

 

ANEXĂ*)

 

TARIFE

pentru expertizarea pietrelor pretioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice si a perlelor libere sau montate în bijuterii

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru expertizarea pietrelor pretioase libere în loturi

 

Având în vedere prevederile:

– Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare, coroborate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările si completările ulterioare;

– Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 633/2003 privind înfiintarea pe lângă Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor a unei activităti finantate din venituri proprii,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Pentru expertizarea pietrelor pretioase libere în loturi se va percepe un tarif de 30 RON pentru fiecare 50,00 carate sau fractie din 50,00 carate.

Art. 2. – (1) Pentru expertizarea pietrelor pretioase libere prelucrate, introduse în România în vederea reslefuirii sau sortării, se va percepe un tarif de 15 RON pentru fiecare 50,00 carate sau fractie din 50,00 carate.

(2) Prin reslefuire se întelege orice reprelucrare a pietrelor pretioase prelucrate, cu pierderi tehnologice de peste 5% din greutatea totală a seriei reslefuite.

(3) Prin sortare se întelege alegerea pietrelor pretioase prelucrate si repartizarea lor pe categorii de calitate în functie de greutatea exprimată în carate, culoare, tăietură si claritate, inclusiv corectarea prin rectificare a unora dintre acestea, pentru încadrarea lor într-o anumită categorie de calitate, cu pierderi tehnologice de corectare de până la 5% din greutatea totală a seriei sortate.

Art. 3. – (1) Pentru expertizarea si sigilarea la scoaterea din tară a pietrelor pretioase, introduse în România în vederea reslefuirii sau sortării, nu se percep taxe.

(2) În Buletinul de expertiză pentru scoaterea din tară a pietrelor pretioase introduse în tară în vederea reslefuirii sau sortării se va face trimitere la Buletinul/buletinele de expertiză întocmit/întocmite la introducerea în tară a acestora.

Art. 4. – Prevederile art. 2 alin. (1) si ale art. 3 alin. (1) se aplică numai dacă scoaterea din tară a pietrelor pretioase se face în gropuri distincte pentru operatiunea de reslefuire sau, după caz, de sortare.

Art. 5. – Pentru tarifele aferente expertizelor de mai sus nu se percepe T.V.A., conform dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 6. – Pietrele pretioase introduse în tară până la data intrării în vigoare a prezentului ordin urmează regimul de tarifare în vigoare la data introducerii lor în tară.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2005.

Nr. 537.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii

 

Având în vedere prevederile:

– Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare, coroborate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;

– Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 633/2003 privind înfiintarea pe lângă Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor a unei activităti finantate din venituri proprii,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Articol unic. – Se aprobă tarifele, prevăzute în anexa la prezentul ordin, pentru prestarea unor servicii de către personalul Directiei metale pretioase si pietre pretioase din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2005.

Nr. 538.

 

ANEXĂ*)

 

TARIFE

pentru analize fizico-chimice de laborator, topiri si preparare de reactivi

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind abrogarea unor ordine ale presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

Având în vedere prevederile:

– Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare, coroborate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare;

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Articol unic. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele ordine ale presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor:

Ordinul nr. 2 din 29 ianuarie 2003;

Ordinul nr. 301 din 13 august 2003;

Ordinul nr. 167 din 2 iulie 2004;

Ordinul nr. 206 din 11 august 2004;

Ordinul nr. 333 din 10 decembrie 2004.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2005.

Nr. 539.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României

 

În baza prevederilor art. 33 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

CAPITOLUL I

Accesul participantilor pe piata primară a titlurilor de stat în calitate de dealeri primari

 

Art. 1. – În vederea dobândirii calitătii de dealer primar, în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, institutiile solicitante trebuie să prezinte Băncii Nationale a României – Directia operatiuni de piată următoarea documentatie:

1. Institutiile de credit, asa cum sunt definite la art. 1 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, care sunt autorizate de Banca Natională a României:

a) cerere în vederea dobândirii calitătii de dealer primar (anexa nr. 1 la prezentele norme);

b) copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului si certificatul de înregistrare fiscală/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

c) copie de pe autorizatia de functionare emisă de Banca Natională a României, din care să rezulte că în obiectul de activitate sunt incluse operatiunile:

(i) tranzactionarea titlurilor de stat în cont propriu si/sau în contul clientilor;

(ii) intermedierea în oferta de titluri de stat prin subscrierea si plasamentul acestora;

(iii) păstrarea în custodie si administrarea titlurilor de stat;

d) dovada dobândirii statutului de participant în cadrul sistemului de depozitare si decontare a titlurilor de stat SaFIR;

e) dovada înscrierii în Registrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare în vederea prestării serviciilor de investitii financiare conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2004 privind serviciile de investitii financiare;

f) prezentarea organigramei institutiei, în care vor fi evidentiate compartimentele pentru tranzactionarea si, respectiv, evidenta titlurilor de stat;

g) prezentarea schitei spatiilor specifice (ghisee de lucru cu clientii, sală de tranzactionare) necesare derulării operatiunilor cu titluri de stat;

h) prezentarea procedurilor de lucru proprii privind modalitatea de lucru cu clientii, a mijloacelor de evidentă a detinerilor clientilor, a procedurilor privind controlul intern al activitătii cu titluri de stat, relatia cu alti dealeri primari, limite de competentă, precum si formularistica folosită;

i) copia documentelor ce atestă existenta dotărilor tehnice specifice activitătilor de tranzactionare si custodie:

(i) echipamente informatice;

(ii) sisteme de evidentă, gestiune si control;

(iii) sisteme de baze de date securizate;

(iv) echipament de suport informational (de exemplu, Bloomberg, Reuters, Telerate etc.);

(v) echipamente de comunicatii specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);

(vi) sisteme de stocare si arhivare a informatiilor.

j) lista cu specimene de semnături ale persoanelor autorizate să reprezinte dealerul primar în operatiunile cu titluri de stat aferente pietei primare (anexa nr. 2 la prezentele norme), inclusiv documentele prin care conducerea executivă/reprezentantii autorizati ai institutiei de credit atestă desemnarea persoanelor respective în scopul efectuării operatiunilor cu titluri de stat;

k) prezentarea personalului implicat în efectuarea operatiunilor cu titluri de stat pe piata primară, specificându-se numele si prenumele, functia, precum si atributiile acestora, inclusiv persoanele împuternicite a depune/ridica la/de la Banca Natională a României documente referitoare la operatiuni cu titluri de stat pe piata primară; pentru acestea din urmă se va specifica si documentul cu care se legitimează.

2. Institutiile autorizate în baza Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al guvernatorului Băncii Nationale a României si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001 îsi mentin calitatea de dealer primar, având obligatia să depună numai documentele prevăzute la pct. 1 lit. d) si e).

3. Societătile de servicii de investitii financiare, astfel cum sunt definite la art. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare, care sunt autorizate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare:

a) cerere în vederea dobândirii calitătii de dealer primar (anexa nr. 1 la prezentele norme);

b) copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului si certificatul de înregistrare fiscală/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

c) copii de pe documentele eliberate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, din care să rezulte că în obiectul de activitate sunt incluse operatiunile:

(i) tranzactionarea titlurilor de stat în cont propriu si/sau în contul clientilor;

(ii) intermedierea în oferta de titluri de stat prin subscrierea si plasamentul acestora;

(iii) păstrarea în custodie si administrarea titlurilor de stat;

d) dovada înscrierii în Registrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare în vederea prestării serviciilor de investitii financiare conform prevederilor Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2004;

e) copii de pe documente care să ateste existenta unui cont curent deschis la un agent de decontare care este participant în sistemul ReGIS si care a dobândit calitatea de dealer primar;

f) prezentarea organigramei institutiei, în care vor fi evidentiate compartimentele pentru tranzactionarea si, respectiv, evidenta titlurilor de stat;

g) prezentarea schitei spatiilor specifice (ghisee de lucru cu clientii, sală de tranzactionare) necesare derulării operatiunilor cu titluri de stat;

h) prezentarea procedurilor de lucru proprii privind modalitatea de lucru cu clientii, relatia cu alti dealeri primari, limite de competentă, precum si formularistica folosită;

i) copia documentelor ce atestă existenta dotărilor tehnice specifice activitătilor de tranzactionare si custodie:

(i) echipamente informatice;

(ii) sisteme de evidentă, gestiune si control;

(iii) sisteme de baze de date securizate;

(iv) echipament de suport informational (de exemplu, Bloomberg, Reuters, Telerate etc.);

(v) echipamente de comunicatii specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);

(vi) sistemul de stocare si arhivare a informatiilor;

j) lista cu specimene de semnături ale persoanelor autorizate să reprezinte dealerul primar în operatiunile cu titluri de stat (anexa nr. 2 la prezentele norme), inclusiv documentele prin care conducerea executivă/reprezentantii autorizati ai societătii de servicii de investitii financiare atestă desemnarea persoanelor respective în scopul efectuării operatiunilor cu titluri de stat;

k) prezentarea personalului implicat în efectuarea operatiunilor cu titluri de stat, specificându-se numele si prenumele, functia, precum si atributiile acestora, competentele si limitele valorice până la care se poate angaja persoana respectivă, inclusiv persoanele împuternicite a depune/ridica la/de la Banca Natională a României documente referitoare la operatiuni cu titluri de stat. Pentru acestea din urmă se va mentiona si documentul cu care se legitimează;

l) orice alte documente pe care Banca Natională a României le consideră necesare a fi prezentate de către solicitant în sustinerea cererii de dobândire a calitătii de dealer primar.

Art. 2. – (1) Banca Natională a României – Directia operatiuni de piată, după analizarea documentatiei prezentate de solicitanti, în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete, va decide

asupra cererii de dobândire a calitătii de dealer primar si va comunica în scris solicitantului hotărârea luată, respectiv aprobarea sau respingerea cererii, cu mentionarea motivelor de respingere.

(2) În cazul institutiilor de credit, Banca Natională a României – Directia operatiuni de piată aprobă sau respinge cererile de acces cu consultarea Directiei supraveghere a Băncii Nationale a României ca autoritate de supraveghere competentă.

(3) În cazul societătilor de servicii de investitii financiare, Banca Natională a României aprobă sau respinge cererile de acces, cu consultarea autoritătii de supraveghere competente, respectiv Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

(4) Procedura de contestare de către solicitanti a hotărârii Băncii Nationale a României de respingere a cererii de dobândire a calitătii de dealer primar se aplică după cum urmează:

a) pentru institutiile de credit, în conformitate cu prevederile art. 149 din Legea nr. 58/1998, republicată; b) pentru societătile de servicii de investitii financiare, în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României.

(5) O nouă cerere poate fi adresată Băncii Nationale a României – Directia operatiuni de piată numai după trecerea unui termen de minimum 3 luni de la comunicarea respingerii cererii si numai dacă au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a solicitării anterioare.

Art. 3. – Institutiile care au dobândit calitatea de dealer primar vor putea să desfăsoare activitătile ce decurg din această calitate începând cu data primirii de la Banca Natională a României – Directia operatiuni de piată a notificării privind aprobarea cererii.

Art. 4. – Dealerii primari vor notifica în termen de 3 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de o zi lucrătoare anterioară efectuării de operatiuni pe piata primară a titlurilor de stat, Băncii Nationale a României – Directia operatiuni de piată asupra oricăror situatii care conduc la modificarea conditiilor avute în vedere la analizarea documentatiei pe baza căreia s-a obtinut accesul pe piata primară a titlurilor de stat. Notificările vor fi însotite de documente justificative corespunzătoare modificărilor intervenite. Banca Natională a României – Directia operatiuni de piată va reanaliza documentatia depusă si va decide asupra îndeplinirii în continuare a conditiilor de acces.

Art. 5. – Documentele aferente cererilor de dobândire a calitătii de dealer primar, notificările privind aprobarea/respingerea cererilor, precum si cele privind modificarea conditiilor avute în vedere la aprobarea cererilor vor fi păstrate si arhivate de Banca Natională a României – Directia operatiuni de piată, potrivit reglementărilor în materie.

Art. 6. – (1) Listele cu specimenele de semnături vor fi păstrate si arhivate de Banca Natională a României – Directia operatiuni de piată, cu termen permanent.

(2) Ori de câte ori se produce o modificare în continutul listei cu specimene de semnături, depusă la Banca Natională a României – Directia operatiuni de piată, dealerul primar are obligatia ca în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de o zi lucrătoare anterioară efectuării de operatiuni pe piata primară a titlurilor de stat, să depună un nou formular cuprinzând specimenele de semnături actualizate. În caz contrar, orice operatiune cu titluri de stat angajată de persoane neautorizate în mod legal va fi considerată nulă.

Art. 7. – (1) Banca Natională a României poate retrage calitatea de dealer primar în următoarele situatii:

a) la cererea dealerului primar;

b) ca urmare a nerespectării prevederilor art. 4 si 6 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2005;

c) împotriva dealerului primar au fost initiate procedura de faliment, prevăzută de Ordonanta Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 278/2004, în cazul institutiilor de credit, si procedura reorganizării judiciare si a falimentului prevăzută de Legea nr. 64/1995, republicată, pentru celelalte entităti;

d) a avut loc o fuziune sau divizare;

e) calitatea de dealer primar a fost obtinută pe baza unor declaratii false sau prin orice alt mijloc ilegal;

f) în cazul institutiilor de credit ale căror autorizatii de functionare au fost retrase de Banca Natională a României;

g) în cazul societătilor de servicii de investitii financiare ale căror autorizatii/avize au fost retrase de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

(2) Retragerea calitătii de dealer primar va fi comunicată în scris institutiei implicate, precum si Ministerului Finantelor Publice si autoritătii de supraveghere competente, prin orice mijloace de comunicare consacrate în cadrul pietei respective.

(3) Procedura de contestare de către dealerii primari a hotărârii Băncii Nationale a României de retragere a calitătii de dealer primar se aplică după cum urmează:

a) pentru institutiile de credit, în conformitate cu prevederile art. 149 din Legea nr. 58/1998, republicată;

b) pentru societătile de servicii de investitii financiare, în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 312/2004.

(4) În cazul fuziunii sau divizării în care este implicat cel putin un dealer primar, Banca Natională a României va reanaliza îndeplinirea conditiilor de acces de către noua institutie, solicitând, după caz, documentele necesare.

Art. 8. – Întreaga documentatie va fi prezentată Băncii Nationale a României în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta si traducerea autorizată a acestora.

 

CAPITOLUL II

Piata primară a titlurilor de stat

 

Art. 9. – Dealerii primari pot prezenta oferte de cumpărare atât în nume si cont propriu, cât si în nume propriu si în contul clientilor. Clientii dealerilor primari pot fi intermediarii pietei secundare, altii decât dealerii primari, precum si orice alti detinători înregistrati, persoane juridice si fizice, rezidente si nerezidente.

Art. 10. – (1) În vederea derulării operatiunilor de plasare a titlurilor de stat, dealerii primari trebuie să deschidă conturi de evidentă a titlurilor de stat în registrele proprii pentru fiecare client în contul căruia actionează.

(2) Dealerii primari au obligatia de a comunica Băncii Nationale a României simbolurile complete ale conturilor de evidentă a titlurilor de stat deschise pentru clientii în contul cărora depun oferte de cumpărare pe piata primară, în termen de 48 de ore de la deschiderea acestor conturi, dar cel mai târziu cu o zi lucrătoare anterioară prezentării de oferte de cumpărare în contul acestor clienti. Situatia deschiderilor de conturi de evidentă a titlurilor de stat este prezentată în anexa nr. 8 la prezentele norme.

(3) La deschiderea conturilor de evidentă a titlurilor de stat pentru clienti trebuie avute în vedere următoarele elemente, a căror enumerare nu este limitativă:

a) pentru clienti persoane juridice:

(i) denumirea completă si abrevierea oficială (dacă există);

(ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;

(iii) adresa completă a sediului central al clientului;

(iv) telefon, fax, e-mail;

(v) cod unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele juridice nerezidente;

b) pentru clienti persoane fizice:

(i) numele, prenumele si initiala tatălui;

(ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;

(iii) domiciliul si, după caz, resedinta (adresa completă) clientului;

(iv) numărul de telefon de la domiciliu si cel de la serviciu;

(v) seria si numărul actului de identitate, pentru rezidenti, si al pasaportului, pentru nerezidenti;

(vi) codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia, pentru persoanele fizice nerezidente.

(4) Dealerii primari au obligatia ca în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de o zi lucrătoare anterioară depunerii de oferte de cumpărare în contul clientului respectiv, să opereze si să comunice Băncii Nationale a României orice modificare apărută în elementele de identificare a clientului.

Art. 11. – Structura si codificarea conturilor de evidentă a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile Regulilor sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat – SaFIR, sunt următoarele:

IAIAIAIAIBICICICICICICICICICICICICICI

unde:

– AAAA reprezintă cod detinător cont si este identificat prin primele 4 caractere ale codului BIC;

– B reprezintă cod categorie cont : 0 pentru detineri proprii;

1 pentru detineri clienti nebancari;

2 pentru detineri în contul intermediarilor secundari si al institutiilor de credit care tranzactionează exclusiv în nume si pe cont propriu;

CCCCCCCCCCCCC reprezintă cod client si identifică clientul în Registrul secundar al dealerului primar, format din 13 caractere alfanumerice alocate de dealerul primar; pentru clientii intermediari secundari si institutiile de credit care tranzactionează exclusiv în nume si pe cont propriu, primele 4 caractere din codul de client reprezintă în mod obligatoriu primele 4 caractere ale codului BIC al detinătorului respectiv.

Exemple:

– cont dealer primar nume propriu:

A A A A 0

primele 4 caractere din codul BIC al dealerului primar

– cont client nebancar al unui dealer primar:

IAIAIAIAI1ICICICICICICICICICICICICICI

primele 4 caractere din codul BIC al dealerului primar

13 caractere alfanumerice alocate de dealerul primar

– cont client intermediar secundar si/sau institutie de credit care tranzactionează exclusiv în nume si pe cont propriu al unui dealer primar:

A A A A 2 C C C C

primele 4 caractere din codul BIC al dealerului primar

primele 4 caractere din codul BIC al clientului intermediar secundar si/sau institutie de credit care tranzactionează exclusiv în nume si pe cont propriu

Art. 12. – (1) În functie de modalitatea de vânzare a emisiunilor de titluri de stat, dealerii primari vor depune unul dintre tipurile de oferte de cumpărare prezentate în anexele la prezentele norme:

a) ofertă de cumpărare pentru titluri de stat purtătoare de dobândă plasate prin subscriptie publică (anexa nr. 3);

b) ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin subscriptie publică (anexa nr. 4);

c) ofertă de cumpărare necompetitivă pentru titluri de stat plasate prin licitatie (anexa nr. 5);

d) ofertă de cumpărare competitivă pentru titluri de stat cu dobândă plasate prin licitatie (anexa nr. 6);

e) ofertă de cumpărare competitivă pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitatie (anexa nr. 7).

(2) Ofertele depuse la Banca Natională a României trebuie întocmite în limba română.

Art. 13. – (1) Toate ofertele depuse la Banca Natională a României de către dealerii primari se întocmesc în baza optiunilor proprii si a ofertelor sau ordinelor de cumpărare ale clientilor. Fiecare ofertă depusă la Banca Natională a României trebuie să fie însotită de copii ale ofertelor/ordinelor de cumpărare ale clientilor respectivi. Dealerii primari au obligatia de a păstra pe termen nelimitat toate ofertele sau ordinele de cumpărare ale clientilor.

(2) În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2005, ale prezentelor norme si ale normelor proprii date în aplicarea acestor reglementări, pot fi asimilate ordinelor de cumpărare mesajele SWIFT, conversatiile Reuters, transmisiile prin fax sau alte mijloace de comunicare, autentificate de dealerul primar. Dacă solicitarea de cumpărare a clientilor a fost făcută telefonic, ulterior (dar nu mai târziu de data plasării) acestia trebuie să transmită dealerilor primari o confirmare scrisă. Ofertele/ordinele de cumpărare lansate de clientii nerezidenti si atasate în copie ofertei de cumpărare depuse de dealerul primar trebuie să îndeplinească una dintre următoarele conditii:

a) să fie redactate în limba română;

b) să fie însotite de traducerea autorizată, în cazul în care sunt redactate într-o limbă străină.

(3) În cazul plasării emisiunilor de titluri de stat prin licitatie, dealerii primari, precum si fiecare client al acestora pot participa cu câte o ofertă competitivă defalcată pe transe cu niveluri diferite ale ratei dobânzii/discontului.

Numărul transelor poate fi limitat sau nelimitat, acest element fiind stabilit de Ministerul Finantelor Publice prin prospectul de emisiune. Dealerii primari cumulează aceste oferte (pe niveluri ale ratei dobânzii/discontului) si depun la Banca Natională a României un singur formular de ofertă în structura prezentată în anexele la prezentele norme.

(4) În cazul acceptării ofertelor necompetitive de către Ministerul Finantelor Publice prin prospectul de emisiune, dealerii primari pot participa cu câte o ofertă necompetitivă în contul clientilor. În prospectul de emisiune Ministerul Finantelor Publice stabileste atât categoriile de investitori care pot depune oferte de cumpărare necompetitive, cât si limita maximă privind ponderea ofertelor de cumpărare necompetitive admisă în totalul emisiunii si/sau limite minime si/sau maxime pentru valoarea unei oferte necompetitive.

Art. 14. – (1) Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc conditiile stabilite prin Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2005, precum si structura formularelor de ofertă prevăzute în anexele la prezentele norme sunt respinse, fiind anulate de comisia de licitatie/subscriptie.

(2) Anularea respectivelor oferte de cumpărare depuse este adusă la cunostintă dealerului primar prin notificarea acestuia de Banca Natională a României, cu specificarea motivelor care au stat la baza anulării.

(3) În mod exceptional, presedintele comisiei poate decide, de comun acord cu dealerul primar, rectificarea pe loc a erorilor de formă si validarea ofertei depuse. În categoria erorilor de formă se încadrează neconcordantele existente între elementele înscrise în cuprinsul ofertei de cumpărare, incluzând, dar fără a se limita la:

a) datele emisiunii;

b) elementele definitorii ale pretului;

c) discrepante între total ofertă si transe componente;

d) defalcare eronată între categoriile structurate în cadrul transei;

e) datele caracteristice ale clientului.

Art. 15. – În urma încheierii procesului de plasare a titlurilor de stat pe piata primară, Banca Natională a României notifică dealerii primari, care au prezentat oferte de cumpărare la respectiva emisiune, cu privire la rezultatele operatiunii de plasare, astfel:

a) dealerilor primari cărora li s-au alocat titluri de stat li se notifică sumele ce le-au fost adjudecate în nume si cont propriu si în nume propriu si în contul clientilor;

b) dealerii primari cărora nu li s-au alocat titluri de stat sunt notificati asupra motivelor nealocării de titluri de stat.

Art. 16. – Notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumpărare se vor completa de Banca Natională a României. Dealerii primari vor avea obligatia să ridice aceste documente de la Banca Natională a României, prin persoanele special delegate în acest sens, si să transmită clientilor lor rezultatele plasării emisiunii respective. Nici un participant la plasarea emisiunii respective de titluri de stat nu se poate prevala de faptul că nu cunoaste rezultatul adjudecării.

Art. 17. – Decontarea operatiunilor cu titluri de stat pe piata primară, precum si plata obligatiilor financiare ale emitentului se efectuează în conformitate cu Regulile sistemului de depozitare si decontare a titlurilor de stat – SaFIR, ale sistemului cu decontare brută în timp real – ReGIS si cu celelalte reglementări ale Băncii Nationale a României în domeniu.

 

CAPITOLUL III

Monitorizarea dealerilor primari

 

Art. 18. – Banca Natională a României monitorizează si analizează în permanentă conduita dealerilor primari, urmărind:

a) îndeplinirea conditiilor de acces pe piata primară a titlurilor de stat de către dealerii primari (conform art. 4 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2005);

b) participarea dealerilor primari la toate licitatiile/subscriptiile anuntate de Ministerul Finantelor Publice;

c) depunerea de oferte de cumpărare în nume propriu si/sau în numele clientilor într-un cuantum de minimum 10% din valoarea anuntată pentru fiecare serie, conform prospectului de emisiune;

d) detinerea la final de trimestru a unui volum de titluri de stat achizitionate în nume propriu într-un cuantum de maximum 20% din emisiunile adjudecate în trimestrul respectiv si existente în circulatie;

e) adjudecarea în nume propriu de minimum 1% din totalul valorii adjudecate aferente emisiunilor de titluri de stat plasate în ultimele 12 luni, dar nu anterior datei de 3 octombrie 2005, în monedă natională si/sau în valută, cu exceptia emisiunilor speciale.

Art. 19. – (1) Analiza prevăzută la art. 18 lit. e) se va efectua după cum urmează:

a) pentru întreg anul 2005, la 31 decembrie 2005;

b) pentru anul 2006, la 30 iunie 2006, respectiv 31 decembrie 2006, luându-se în calcul numai numărul de luni în care Ministerul Finantelor Publice are adjudecate emisiuni de titluri de stat în perioadele aferente; în acest caz, coeficientul de adjudecare în nume propriu se diminuează corespunzător numărului de luni luate în calcul;

c) din anul 2007 analiza se va efectua pe bază lunară, în prima zi lucrătoare ulterioară perioadei de analiză.

(2) Începând cu anul 2006, lunile calendaristice în care Ministerul Finantelor Publice nu a adjudecat nici o emisiune nu se iau în considerare la calculul cotei de 1%.

(3) Formula după care se stabileste coeficientul de adjudecare în nume propriu este următoarea:

C = (Σtn to valorilor adjudecate de dealerul primar în nume propriu/Σtnto valorilor adjudecate de M.F.P.) x 100,

unde:

pentru anul 2005: to = 1 ianuarie 2005;

tn = 31 decembrie 2005;

pentru anul 2006: to = 1 ianuarie 2006, respectiv 1 iulie 2006;

tn = 30 iunie 2006, respectiv 31 decembrie 2006;

începând cu 1 ianuarie 2007: to = 12 luni cu emisiuni adjudecate de M.F.P. anterior lui tn;

t n = luna în care se efectuează analiza.

(4) Pentru dealerii primari care la momentul analizei nu au o perioadă de vechime de 12 luni, calculul se va efectua proportional cu perioada scursă din momentul dobândirii calitătii de dealer primar până la momentul analizei.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 20. – (1) Încălcarea dispozitiilor prezentelor norme conduce la:

a) aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 99 si 100 din Legea nr. 58/1998, republicată, pentru institutiile de credit;

b) aplicarea sanctiunilor prevăzute de art. 57 din Legea nr. 312/2004 si a măsurilor stabilite prin art. 28 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2005, pentru societătile de servicii de investitii financiare.

(2) Sanctiunile aplicate conform alin. (1) sunt comunicate de Banca Natională a României institutiei sanctionate si autoritătii de supraveghere competente.

Art. 21. – Anexele nr. 1–8*) fac parte integrantă din prezentele norme.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2005.

Nr. 13.

 

ANEXE

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 893/2005 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 29 august 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la art. I pct. 7, în cuprinsul art. 6 alin. (1), în loc de: “... prevăzute în anexa nr. 4.“ se va citi: “... prevăzute în anexa nr. 5.“

 

În Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.443/2005 privind desemnarea unui coordonator pentru blocul operator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2006, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la art. 1 si 5 se elimină semnul (,) după sintagma “…unitătile sanitare cu paturi…“.