MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 29         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 ianuarie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

8. – Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

9. – Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sportiv

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.861/2005. – Hotărâre pentru înfiintarea Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate prin reorganizarea Oficiului National al Burselor de Studii în Străinătate

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

3. – Decizie privind numirea domnului Szabó Barna în functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

 

5. – Decizie pentru eliberarea domnului Răzvan Orăsanu din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

6. – Decizie pentru numirea domnului Răzvan Orăsanu în functia de presedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.493/272/2005. – Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

78/2005. – Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 19/2005 pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2002 privind transparenta si integritatea pietei RASDAQ

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la publicarea primei legi asupra brevetelor de inventii, în semn de apreciere pentru promovarea si aplicarea legilor proprietătii intelectuale în România în concordantă cu reglementările internationale în domeniu,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria H “Cercetarea stiintifică“, Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci (OSIM).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2006.

Nr. 8.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sportiv

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, precum si ale Legii nr. 9/2003 privind Ordinul Meritul Sportiv si Medalia Meritul Sportiv,

având în vedere propunerile presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, pentru rezultatele deosebite obtinute cu ocazia Campionatului Mondial de Handbal – 2005, desfăsurat la Sankt Petersburg, Federatia Rusă, pentru performantele care au reasezat scoala românească de handbal în elita sportului international,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a, cu o baretă, domnului Cristian Gatu, presedintele Federatiei Române de Handbal.

Art. 2. – Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a:

– doamnei Valentina Neli Ardean Elisei, sportivă;

– doamnei Aurelia Brădeanu, sportivă;

– doamnei Luminita Dinu, sportivă;

– doamnei Roxana Gatzel, sportivă;

– doamnei Ionela Gâlcă, sportivă;

– doamnei Simona Silvia Gogîrlă, sportivă;

– doamnei Raluca Iuliana Ivan, sportivă;

– doamnei Ana Maria Lazer, sportivă;

– doamnei Narcisa Silvia Lecusanu, sportivă;

– doamnei Steluta Luca, sportivă;

– doamnei Ramona Petruta Maier, sportivă;

– doamnei Paula Claudia Rădulescu, sportivă;

– doamnei Oana Florica Soit, sportivă;

– domnului Gheorghe Tadici, antrenor;

– doamnei Tereza Tamas, sportivă;

– doamnei Maria Mihaela Tivădar, sportivă;

– doamnei Cristina Georgiana Vărzaru, sportivă.

Art. 3. – Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a, cu două barete:

– domnului Dumitru Musi, antrenor;

– domnului Ioan Străut, medic.

Art. 4. – Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a:

– domnului Mihail Bocan, secretar federal;

– domnului Petru Paleu, vicepresedinte, Federatia Română de Handbal;

– domnului Mihail Marinescu, secretar general.

Art. 5. – Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a II-a:

– doamnei Mariana Cătuti, director economic;

– domnului Nicolae Craiu, maseur;

– domnului Remus Drăgănescu, director tehnic;

– domnului Nicolae Mătăsaru, maseur.

Art. 6. – Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a III-a:

– domnului Ioan Radu Cheregi, operator video;

– domnului Bogdan Macovei, expert sportiv;

– domnului Paul Soare, organizator.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2006.

Nr. 9.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru înfiintarea Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate prin reorganizarea Oficiului National al Burselor de Studii în Străinătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se înfiintează Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate prin reorganizarea Oficiului National al Burselor de Studii în Străinătate. Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate este institutie publică, cu personalitate juridică, organ de specialitate în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării.

(2) Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate este singurul organ al Ministerului Educatiei si Cercetării abilitat să acorde bursele de studii în străinătate, prin respectarea prevederilor art. 3.

(3) Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate are sediul în municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1.

(4) În îndeplinirea atributiilor sale Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate are dreptul:

a) să folosească colaboratori externi din învătământul preuniversitar si universitar pentru activitatea de evaluare a dosarelor candidatilor la burse, exprimată prin punctaje;

b) să selecteze, pe baza unei metodologii transparente si folosind criterii de competentă, propriii evaluatori, pe care îi pregăteste metodologic si îi solicită în calitate de evaluatori ai dosarelor de concurs.

Art. 2. – (1) Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate are ca misiune asigurarea accesului cetătenilor români la studii în străinătate, în vederea formării si specializării acestora.

(2) Scopul Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate îl constituie accesul elevilor, studentilor, al absolventilor institutiilor de învătământ acreditate, al personalului didactic titular în învătământ si al altor categorii de beneficiari la bursele de studii oferite Ministerului Educatiei si Cercetării de Guvernul României, de autorităti publice, fundatii, donatori – persoane fizice sau juridice –, de diferite state în cadrul acordurilor bilaterale de colaborare sau în mod unilateral, precum si la bursele provenite din programe guvernamentale si internationale.

(3) Trimiterea la studii a candidatilor selectionati se face nominal, în baza ordinului ministrului educatiei si cercetării.

Art. 3. – (1) Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate are următoarele atributii principale:

a) lansează public, administrează programele de burse oferite Ministerului Educatiei si Cercetării de Guvernul României, de autorităti publice, fundatii, donatori – persoane fizice sau juridice –, de diferite state în cadrul acordurilor bilaterale de colaborare sau în mod unilateral;

b) lansează public si administrează bursele atribuite Ministerului Educatiei si Cercetării din programe guvernamentale si internationale;

c) organizează concursurile nationale pentru acordarea burselor de studii în străinătate;

d) elaborează si face publice propriile proceduri de evaluare si selectie de la concursurile nationale pentru acordarea burselor de studii în străinătate;

e) la propunerea Consiliului Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate si în colaborare cu acesta stabileste anual numărul si domeniile/specializările pentru care se acordă burse de studii în străinătate finantate din încasările valutare realizate de Ministerul Educatiei si Cercetării sau din alocatii de la bugetul de stat, în limita bugetului aprobat; o persoană poate beneficia o singură dată în viată de o bursă de studii în străinătate finantată din încasările valutare realizate de Ministerul Educatiei si Cercetării sau din alocatii de la bugetul de stat;

f) face propuneri pentru elaborarea ordinelor ministrului de atribuire a burselor de studii în străinătate, în colaborare cu Consiliul Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate, pe baza îndeplinirii criteriilor formulate de ofertant, a rezultatelor concursurilor de selectie a candidatilor, precum si în conformitate cu strategia generală de reformă a educatiei si cercetării universitare, promovată de Ministerul Educatiei si Cercetării;

g) stabileste si face public regimul contractual al burselor finantate de Ministerul Educatiei si Cercetării si de alti ofertanti, regim aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetării;

h) publică ghiduri si lucrări de sinteză referitoare la bunele practici din tările Uniunii Europene si din alte tări dezvoltate, privind acordarea burselor de studii în străinătate;

i) gestionează resursele financiare alocate de la bugetul de stat si rezultate din venituri proprii.

(2) Alte atributii ale Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate, complementare celor prevăzute la alin. (1) lit. a)–i), se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

Art. 4. – (1) Activitatea Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate se desfăsoară în colaborare cu Consiliul Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate, un consiliu national format din profesori universitari titulari, cu activitate didactică si stiintifică recunoscută în tară si în străinătate, precum si cu conduită morală, secretarul general al Ministerului Educatiei si Cercetării, directorul Directiei politici pentru minorităti din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, 2 profesori titulari din învătământul preuniversitar si directorul Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate, numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, la solicitarea Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate, pentru o perioadă de 4 ani. Nici unul dintre membrii consiliului nu poate fi numit pentru un nou mandat.

(2) Consiliul Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate are în componentă si membri ai învătământului în limbile minoritătilor nationale si ai învătământului particular acreditat, propusi de universităti si, respectiv, de inspectoratele scolare, la solicitarea Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate.

(3) Consiliul Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate este organism consultativ cu care colaborează Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate în atribuirea burselor si se află în subordinea directă a ministrului educatiei si cercetării.

(4) Consiliul Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate, în colaborare cu Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate, monitorizează valorificarea activitătii desfăsurate după efectuarea stagiului de bursă în străinătate, prin solicitarea de rapoarte de la institutiile/universitătile beneficiare.

Art. 5. – Conducerea Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate este asigurată de un director, ajutat de un director adjunct, numiti pe bază de concurs prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, în conditiile legii.

Art. 6. – Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate are un număr maxim de 15 posturi.

Art. 7. – (1) Încadrarea personalului Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate se face prin concurs organizat de acesta, pe baza unei metodologii, conform legii.

(2) Personalul Oficiului National al Burselor de Studii în Străinătate, existent la data reorganizării, va fi preluat de Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate, în conditiile legii.

(3) Personalul didactic titular în învătământ beneficiază de rezervarea catedrei în perioada în care este angajat la Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate.

(4) Salarizarea personalului Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate se face potrivit legii.

Art. 8. – (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate se asigură din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării.

(2) Programele de burse sunt asigurate din alocatii de la bugetul de stat, din încasările valutare realizate de Ministerul Educatiei si Cercetării, precum si din alte surse, conform legii si în limita bugetului aprobat.

(3) Veniturile proprii ale Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate provin din organizarea de manifestări nationale si internationale, din taxe percepute candidatilor pentru procesarea, evaluarea academică a dosarelor de înscriere la concurs, din taxe percepute pentru eliberarea la cerere a unor documente justificative si din taxe percepute la derularea de proiecte nationale sau/si internationale, din servicii prestate către diversi beneficiari, din donatii, sponsorizări si din orice alte surse decât cele de stat, realizate în conditiile legii.

(4) Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate încasează de la beneficiarii serviciilor oferite sume calculate pe baza tarifelor stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, în conditiile legii, care se constituie în venituri proprii.

(5) Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate se dotează, în conditiile legii, cu autoturism propriu, necesar pentru buna desfăsurare a activitătii privind derularea programelor de burse de studii în străinătate si a relatiilor interinstitutionale.

Art. 9. – Patrimoniul Oficiului National al Burselor de Studii în Străinătate se preia, pe bază de protocol de predare-preluare, de către Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. – Regulamentul privind organizarea si functionarea Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate, statul de functii si structura sa organizatorică, precum si regulamentul privind componenta, atributiile, competenta si functionarea Consiliului Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate sunt elaborate de către Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate si sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 997/1998 pentru înfiintarea Oficiului National al Burselor de Studii în Străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 13 ianuarie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.861.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Szabó Barna în functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

 

Având în vedere Adresa nr. 829.443 din 19 decembrie 2005 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prin care a fost comunicat procesul-verbal încheiat în urma concursului organizat în perioada 14–15 decembrie 2005 pentru ocuparea functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, de secretar general din cadrul Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, 

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (1) lit. b) si al art. 54 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Szabó Barna se numeste în functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2006.

Nr. 3.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Răzvan Orăsanu din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Răzvan Orăsanu se eliberează din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2006.

Nr. 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Răzvan Orăsanu în functia de presedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, si al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Răzvan Orăsanu se numeste în functia de presedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Dan Petrescu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2006.

Nr. 6.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.493 din 29 decembrie 2005

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 272 din 29 decembrie 2005

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005

 

În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 5.813/2005 si nr. D.G. 4.381/2005,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. – Tabelul din partea introductivă a anexei nr. II la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 10 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste potrivit tabelului din anexa*) la prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ANEXĂ

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului nr. 19/2005 pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2002 privind transparenta si integritatea pietei RASDAQ

 

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 si ale art. 7 alin. (3) si (5) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificată prin Legea nr. 297/2004,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în sedinta din data de 15 decembrie 2005, emiterea următorului ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul nr. 19/2005 pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2002 privind transparenta si integritatea pietei RASDAQ, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 21 decembrie 2005.

Nr. 78.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 19/2005

pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2002 privind transparenta si integritatea pietei RASDAQ

 

Art. I. – Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2002 privind transparenta si integritatea pietei RASDAQ, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 90/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 1 octombrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În momentul introducerii sau actualizării cotatiile trebuie să respecte următoarele cerinte:

a) cotatia de cumpărare să fie mai mică cu cel putin un pas de cotare decât pretul de referintă plus 25%, astfel încât să fie posibilă si afisarea de cotatii de vânzare în intervalul de variatie zilnică admisă;

b) cotatia de vânzare să fie mai mare cu cel putin un pas de cotare decât pretul de referintă minus 25%, astfel încât să fie posibilă si afisarea de cotatii de cumpărare în intervalul de variatie zilnică admisă;

c) să nu producă situatii de piată încrucisată sau închisă (piata încrucisată se referă la situatia în care pretul unei cereri depăseste pretul unei oferte afisate în mod curent pentru aceeasi valoare mobiliară; piata închisă se referă la situatia în care pretul unei cereri egalează pretul unei oferte afisate în mod curent pentru aceeasi actiune).“

2. La articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.24. – (1) Pentru toate categoriile de listare, în cursul unei zile de tranzactionare pretul tranzactiilor trebuie să se încadreze în intervalul delimitat de pretul de referintă +/– 25%.“

3. La articolul 24, după alineatul (1) se introduc alineatele (2), (3), (4) si (5) cu următorul cuprins:

“(2) Prevederile alin. (1) se aplică tuturor societătilor comerciale care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au înregistrat cel putin o tranzactie pe săptămână în ultimul trimestru;

b) volumul anual de tranzactionare, calculat pe ultimele 12 luni anterioare datei de calcul, trebuie să reprezinte cel putin 1% din capitalul social al emitentului.

(3) Lista societătilor comerciale cărora li se aplică intervalul de variatie maximă admisă în conformitate cu prevederile alin. (2) se întocmeste de către Bursa de Valori Bucuresti si se publică pe site-ul acesteia.

(4) Actualizarea listei societătilor comerciale prevăzute la alin. (3) se face lunar, în ultima zi lucrătoare de tranzactionare.

(5) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică în situatia prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. c).“

4. La articolul 25, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) când pentru respectiva actiune în piată nu sunt afisate cotatii ferme în intervalul de variatie maximă regulamentar, pretul tranzactiei trebuie să se încadreze în intervalul delimitat de pretul de referintă +/– 25%.“

5. La articolul 26, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Pretul tranzactiilor speciale trebuie să se încadreze în intervalul delimitat de pretul de referintă +/– 25%.“

6. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.27. – (1) Limitarea în raport cu pretul de referintă a nivelului cotatiilor introduse sau actualizate în sistem, precum si a pretului tranzactiilor pentru o actiune nu se aplică în următoarele situatii:

a) în prima zi de tranzactionare a actiunilor unui emitent;

b) în prima zi de tranzactionare după operarea, în conditiile legii, a unei modificări a valorii nominale a unei actiuni sau după distribuirea de actiuni cu titlu gratuit;

c) în alte cazuri temeinic motivate, cu avizul prealabil al C.N.V.M.“

Art. II. – Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I.