MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 152         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 17 februarie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

181. – Hotărâre privind aprobarea stemelor unor comune din judetul Covasna

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

470/2005/1.149. – Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situatiilor de urgentă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competentă al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

716/2005/92. – Ordin al ministrului economiei si comertului si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de încărcare, transport, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

A/766. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.643/2005 privind situatia din Republica Côte d’Ivoire, adoptată la 15 decembrie 2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor unor comune din judetul Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – (1) Se aprobă stemele comunelor Bretcu si Vârghis, judetul Covasna, prevăzute în anexele nr. 1.1–1.2.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1–2.2.

(3) Anexele nr. 1.1–1.2 si 2.1–2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 februarie 2006.

Nr. 181.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

STEMA

comunei Bretcu, judetul Covasna

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Bretcu, judetul Covasna

 

Descrierea stemei

Stema comunei Bretcu, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În sef, în câmp verde, se află un tun de aur, cu teava îndreptată spre stânga.

În câmpul inferior, pe fond rosu, se află un brat natural îmbrăcat în aur, tinând o scrisoare argintie, cu sigiliul rosu.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Verdele din sef semnifică bogătia silvică a localitătii.

Tunul face referire la revolutionarul pasoptist Gábor Áron, fabricant de tunuri, născut în această localitate.

Bratul care tine scrisoarea aminteste de faptul că această localitate era punctul de frontieră, care asigura si serviciul de postă dintre Transilvania si Moldova.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.2*)

 

STEMA

comunei Vârghis, judetul Covasna

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Vârghis, judetul Covasna

 

Descrierea stemei

Stema comunei Vârghis, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp albastru, se află un soim zburând spre dreapta, argintiu, tinând în cioc o pană de aur; este flancat în dreapta de o ramură de stejar argintie, cu ghinzi de aur, si în stânga de un spic de grâu auriu.

În partea inferioară, în câmp rosu, pe terasă verde, se află o lebădă de argint, armată cu aur, având gâtul străpuns din spate de o săgeată de aur.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Soimul aminteste de trecutul istoric al localitătii, având la origine o legendă locală.

Stejarul semnifică bogătia silvică a localitătii.

Spicul de grâu reprezintă ocupatia de bază a locuitorilor, agricultura.

Partea inferioară a stemei face referire la blazonul familiei Daniel.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

Nr. 470 din 6 decembrie 2005

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 1.149 din 19 ianuarie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situatiilor de urgentă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competentă al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

În temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare, al art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 21 lit. b) si al art. 41 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2005,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei si ministrul administratiei si internelor emit prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind managementul situatiilor de urgentă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competentă al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Structurile interesate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind managementul situatiilor de urgentă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competentă al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Managementul situatiilor de urgentă în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei se organizează si functionează în scopul asigurării stabilitătii functionării retelelor de comunicatii, precum si refacerii operative a celor avariate grav de actiunea factorilor de risc generatori de situatii de urgentă si cuprinde identificarea si monitorizarea surselor de risc, evaluarea informatiilor si analiza situatiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de actiune si implementarea acestora.

Art. 2. – Fac obiectul prezentului regulament, ca tipuri de risc generatoare de situatii de urgentă, avariile grave la retelele de comunicatii electronice, retele postale si sisteme informatice care pot fi provocate de incendii de mari proportii, accidente nucleare si urgente radiologice, căderi de obiecte din atmosferă ori din cosmos, cutremure puternice, inundatii, explozii, fenomene meteorologice periculoase, alunecări si prăbusiri de teren, atacuri informatice.

Art. 3. – Atacul informatic reprezintă actiunea prin care sunt afectate retelele de calculatoare ale unei organizatii (agentii guvernamentale sau companii) cu scopul de a le sabota activitatea (întreruperea fluxurilor de date, indisponibilizarea serviciilor furnizate prin mijloace electronice etc.), de a obtine informatii confidentiale sau secrete (numere de conturi, de card, liste cu clienti, informatii tehnice etc.) ori de a transfera ilegal bani în contul celui care atacă.

Art. 4. – Se consideră avarie gravă acea avarie care necesită reparatii structurale pentru evitarea întreruperii definitive a functionării sistemelor de comunicatii si informatice si poate determina aparitia imposibilitătii de comunicare la nivel zonal sau national.

Art. 5. – Managementul situatiilor de urgentă se realizează prin:

a) identificarea, înregistrarea si evaluarea factorilor interni de risc;

b) informarea, înstiintarea si avertizarea furnizorilor de retele de comunicatii electronice, de servicii postale si de servicii furnizate prin mijloace electronice asupra posibilitătii aparitiei si dezvoltării unor factori de risc interni, precum si despre pericolul manifestării unor factori externi comunicat prin fluxul informational al Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgentă;

c) luarea măsurilor de prevenire, limitare si contracarare a factorilor de risc, precum si de înlăturare a efectelor negative produse de actiunea acestora;

d) refacerea operativă a retelelor de comunicatii si informatice avariate de actiunea factorilor de risc.

Art. 6. – (1) Managementul situatiilor de urgentă în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei se realizează prin următoarele structuri:

a) Comitetul ministerial pentru situatii de ugentă;

b) Centrul operativ pentru situatii de urgentă;

c) celule de urgentă.

(2) Comitetul ministerial pentru situatii de urgentă, denumit în continuare comitet ministerial, este constituit si functionează sub conducerea ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

(3) Centrul operativ pentru situatii de urgentă organizat la nivelul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, denumit în continuare centru operativ, este constituit ca structură tehnico-operativă de specialitate cu activitate permanentă, îndeplineste functiile de monitorizare si evaluare a factorilor de risc specifici, precum si înstiintarea, avertizarea si alertarea furnizorilor de retele de comunicatii electronice, de servicii postale si de servicii furnizate prin mijloace electronice asupra posibilitătii aparitiei si dezvoltării unor factori de risc.

(4) Celulele de urgentă se organizează la furnizorii de retele de comunicatii electronice, de servicii postale si de servicii furnizate prin mijloace electronice, numai pe timpul situatiilor de urgentă, si conlucrează cu structurile Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgentă.

 

CAPITOLUL II

Atributiile celulelor de urgentă

 

Art. 7. – Celulele de urgentă au următoarele atributii:

A. în domeniul postal:

• coordonarea întregii activităti desfăsurate de structurile subordonate furnizorilor de servicii postale pentru protectia personalului si bunurilor proprii împotriva actiunii factorilor de risc, refacerea operativă a retelelor postale si asigurarea continuitătii furnizării serviciilor postale;

• informarea, înstiintarea si avertizarea personalului propriu, precum si informarea centrului operativ al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei despre parametrii situatiei de urgentă apărute;

• mentinerea legăturii permanente si conlucrarea cu centrul operativ si cu comitetul ministerial ale Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

• punerea în aplicare a hotărârilor comitetului ministerial organizat la nivelul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

• asigurarea continuitătii comunicatiilor postale, prin folosirea itinerariilor de transport postal de rezervă, activarea oficiilor postale mobile din rezerva de mobilizare ca ghisee postale în zonele calamitate, reorganizarea retelei postale în cazul evacuării populatiei si evacuarea oficiilor si ghiseelor postale împreună si în acelasi loc cu populatia deservită, redistribuirea personalului postal pe plan local, în functie de situatia existentă;

• deservirea populatiei sinistrate si/sau evacuate, prin organizarea de ghisee postale în taberele de sinistrati;

• repunerea retelei postale în stare de functionare, prin reabilitarea obiectivelor postale afectate de dezastru, mutarea activitătilor postale în alte obiective si asigurarea rechizitelor, formularelor, timbrelor si efectelor postale necesare;

B. în domeniul comunicatiilor electronice:

• coordonarea întregii activităti desfăsurate de structurile subordonate furnizorilor de retele de comunicatii electronice si de servicii furnizate prin mijloace electronice pentru protectia personalului si a bunurilor proprii împotriva actiunii factorilor de risc, refacerea operativă a retelelor de comunicatii si asigurarea continuitătii furnizării serviciilor de comunicatii de bază;

• informarea, înstiintarea si avertizarea personalului propriu, precum si informarea centrului operativ al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei despre parametrii situatiei de urgentă apărute;

• mentinerea legăturii permanente si conlucrarea cu centrul operativ si cu comitetul ministerial ale Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

• punerea în aplicare a hotărârilor comitetului ministerial organizate la nivelul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

• asigurarea suportului tehnic pentru transmiterea comunicatelor oficiale către populatie, prin posturile nationale de radio si televiziune;

• asigurarea si completarea echipelor de restabiliri cu materiale din rezerva de mobilizare si personal specializat, în vederea interventiei în zonele calamitate pentru înlăturarea avariilor produse la retelele de comunicatii si informatice;

• asigurarea, în cooperare cu structurile de comunicatii si informatică apartinând celorlalte institutii din Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, a sistemului de comunicatii si informatic necesar conducerii interventiei la dezastre;

• asigurarea, la solicitarea comitetului ministerial organizat la nivelul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, a comunicatiilor pentru populatia evacuată în tabere de sinistrati;

• asigurarea, la solicitarea structurilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, a spatiilor tehnice pentru instalarea si functionarea instalatiilor de alarmare si avertizare a populatiei.

 

CAPITOLUL III

Functii de sprijin

 

Art. 8. – În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor functii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentă, Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îi revin următoarele functii de sprijin:

• monitorizarea pericolelor si riscurilor specifice, precum si a efectelor negative ale acestora;

• informarea, înstiintarea si avertizarea;

• comunicatii si informatică;

• logistica interventiei;

• reabilitarea, prin mijloace specifice, a zonei afectate.

Art. 9. – Monitorizarea pericolelor pentru retelele de comunicatii si informatice se efectuează de către centrele de management si de monitorizare (dispecerate) ale furnizorilor de retele de comunicatii electronice, de servicii postale si de servicii furnizate prin mijloace electronice.

Aparitia si dezvoltarea unor factori de risc se comunică la centrul operativ al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, dacă produc avarii grave care nu pot fi înlăturate în mai putin de 12 ore si care izolează localităti din punctul de vedere al comunicatiilor.

Art. 10. – Centrul operativ coroborează datele transmise de furnizorii de retele de comunicatii electronice, de servicii postale si de servicii furnizate prin mijloace electronice cu cele furnizate de celelalte structuri ale Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgentă, evaluează riscurile specifice si informează conducerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si/sau comitetul ministerial.

Art. 11. – Manifestarea unor factori de risc, precum si dezvoltarea în timp a acestora, difuzată prin sistemul informational-decizional al Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgentă, se comunică de către centrul operativ tuturor furnizorilor de retele de comunicatii electronice, de servicii postale si de servicii furnizate prin mijloace electronice, reprezentati în comitetul ministerial.

Art. 12. – Societatea Natională de Radiocomunicatii asigură suportul tehnic necesar pentru avertizarea populatiei si transmiterea, prin posturile nationale de televiziune si radiodifuziune, a mesajelor autoritătilor publice si Comitetului National pentru Situatii de Urgentă.

Art. 13. – Refacerea operativă a sistemului public de comunicatii este sarcina fiecărui furnizor de retele de comunicatii electronice, de servicii postale si de servicii furnizate prin mijloace electronice, pentru retelele proprii afectate de actiunea factorilor de risc.

Art. 14. – Furnizorii de retele de comunicatii electronice, de servicii postale si de servicii furnizate prin mijloace electronice asigură, în cooperare cu Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si alte componente ale sistemului national de apărare, sistemul de comunicatii, de prelucrare automată si de stocare a datelor, necesar functionării Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgentă si conducerii interventiei operative; în acest scop, între furnizorii de retele de comunicatii electronice, de servicii postale si de servicii furnizate prin mijloace electronice si componentele sistemului national de apărare, care au ca sarcină participarea la realizarea sistemului de comunicatii, se vor încheia protocoale de colaborare.

Art. 15. – Logistica interventiei se asigură de fiecare furnizor de retele de comunicatii electronice, de servicii postale si de servicii furnizate prin mijloace electronice.

Societătile care detin în custodie echipamente si materiale din rezerva de mobilizare pot solicita sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale utilizarea celor aflate în depozitare în scopul înlăturării urmărilor dezastrelor naturale.

 

CAPITOLUL IV

Fluxul informational

 

Art. 16. – Schema fluxului informational pentru managementul situatiilor de urgentă din domeniul de competentă al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este prezentată în anexa la prezentul regulament.

Art. 17. – Pe timpul stării de alertă, stării de urgentă sau existentei unei situatii de urgentă, cauzate de factori de risc, informările se transmit zilnic, dimineata, până la ora 8,30. La solicitarea presedintelui comitetului ministerial, graficul de transmitere al informărilor poate fi modificat sau suspendat.

Art. 18. – Continutul informării este următorul:

• data, ora, locul si cauza producerii avariei;

• efecte produse (pierderi de vieti omenesti – personal propriu, număr de abonati si localităti rămase fără comunicatii);

• pagube produse bunurilor proprii;

• durata probabilă de înlăturare a avariei;

• măsuri adoptate.

Art. 19. – Centrul operativ transmite către furnizorii de retele de comunicatii electronice, de servicii postale si de servicii furnizate prin mijloace electronice (structurile desemnate si/sau celulele de urgentă) datele din sistemul informational-decizional al Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgentă referitoare la manifestarea unor factori de risc, precum si dezvoltarea în timp a acestora, pe măsura difuzării lor.

Art. 20. – Informările se transmit prin telefon, fax si pe suport electronic. Informările care contin informatii clasificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, se transmit prin posta militară.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 21. – Asigurarea serviciilor de comunicatii si informatice prevăzute la art. 14 se face la cererea ministerelor si institutiilor publice centrale de specialitate care au repartizate functii de sprijin pentru gestionarea situatiilor de urgentă, prin Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004. Acestea vor asigura si plata serviciilor efectuate de furnizorii de retele de comunicatii electronice, de servicii postale si de servicii furnizate prin mijloace electronice, fiecare pentru serviciile solicitate.

Art. 22. – Furnizorii de retele de comunicatii electronice, de servicii postale si de servicii furnizate prin mijloace electronice, reprezentati în comitetul ministerial, îsi vor întocmi planuri de protectie civilă care vor cuprinde, pe tipuri de risc generatoare de situatii de urgentă si zone probabile de manifestare a acestora, măsuri, actiuni si activităti desfăsurate în scopul protectiei personalului si bunurilor proprii, asigurării continuitătii functionării retelelor proprii de comunicatii, sprijinirii autoritătilor publice si fortelor specializate pe timpul interventiei operative.

 

ANEXĂ*)

la regulament

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 716 din 13 decembrie 2005

MINISTERUL TRANSPORTURILOR CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 92 din 25 ianuarie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de încărcare, transport, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 893/2005,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului si ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele privind inspectia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de încărcare, transport, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

ANEXĂ

 

NORME

privind inspectia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de încărcare, transport, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

1. Normele privind inspectia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de încărcare, transport, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină, denumite în continuare norme, se referă la următoarele activităti de avizare tehnică a proiectului si inspectie tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei amplasate pe containerele mobile, după cum urmează:

1.1. avizarea tehnică a proiectului si inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei amplasate pe suprastructura cisternelor auto, inclusiv pentru echipamentele de încărcare pe la partea inferioară, colectarea vaporilor si protectia de supraîncărcare a acestora;

1.2. avizarea tehnică a proiectului si inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisternă;

1.3. avizarea tehnică a proiectului si inspectia tehnică în exploatare pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei amplasate pe navele fluviale.

2. În întelesul prezentelor norme termenul containere mobile se defineste în conformitate cu prevederile pct. 5 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 893/2005.

3. Inspectia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal are ca scop verificarea respectării cerintelor tehnice pentru proiectarea si exploatarea acestor echipamente, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 568/2001, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 893/2005.

4. Activitătile de inspectie tehnică mentionate la pct. 1 se realizează de către:

a) organisme de inspectie tehnică, recunoscute si desemnate în acest scop de către Ministerul Economiei si Comertului, prin Directia generală politică industrială – pentru suprastructurile cisternelor auto si ale vagoanelorcisternă;

b) Autoritatea Feroviară Română – AFER, pentru activitătile de avizare tehnică a proiectului aferent suprastructurilor noi sau modernizate ale vagoanelorcisternă;

c) Autoritatea Navală Română – pentru navele fluviale.

5. Organismele de inspectie tehnică prevăzute la pct. 4 lit. a) trebuie să îndeplinească criteriile de independentă conform normelor în vigoare. Aceste criterii sunt prevăzute în anexa A la standardul român de referintă SR EN ISO/CEI 17020:2005 – Criterii generale pentru functionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspectia.

Recunoasterea acestor organisme de inspectie tehnică se face în urma unui proces de evaluare, bazat pe conditiile minime prevăzute în anexa nr. 1.

6. Metodologia de evaluare a organismelor de inspectie tehnică mentionate la pct. 4 lit. a) este prevăzută în anexa nr. 2.

7. Activitătile de inspectie tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal se efectuează pe baza conditiilor tehnice de admisibilitate a solutiilor stabilite la proiectare si, respectiv, a conditiilor tehnice de admisibilitate pentru exploatarea acestora, precum si a procedurilor de lucru elaborate de organismele de inspectie tehnică prevăzute la pct. 4, în conformitate cu prevederile specifice fiecărui tip de container mobil, cuprinse în:

a) Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările ulterioare – în cazul cisternelor auto;

b) Regulamentul privind transportul international feroviar al mărfurilor periculoase – R.I.D., care figurează în anexa nr. 1 la apendicele B al Conventiei cu privire la transporturile internationale feroviare (C.O.T.I.F.), semnată la Berna la 9 mai 1980, ratificată de România prin Decretul nr. 100/1983 – în cazul vagoanelor-cisternă;

c) Acordul european privind transportul international de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare (A.D.N.), adoptat la 25 mai 2000 de Conferinta Diplomatică ce a avut loc la Geneva, în perioada 22–26 mai 2000, sub egida Comisiei Economice a Natiunilor Unite pentru Europa (CEE–ONU) si a Comisiei Centrale pentru Navigatia pe Rin (CCNR) – în cazul navelor fluviale.

8. Perioada de timp la care containerele mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal se supun procedurilor de inspectie tehnică în exploatare, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili, este de:

a) 1 an – pentru suprastructurile cisternelor auto;

b) 2 ani sau 3 ani, după caz, cu ocazia reparatiilor/reviziilor planificate – pentru suprastructurile vagoanelorcisternă;

c) conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 276/2004 privind aprobarea procedurilor de inspectie si supraveghere a operării navelor tip tanc pentru transportul de produse petroliere, de gaze lichefiate si de produse chimice în terminalele din porturile românesti, cu modificările ulterioare – pentru suprastructurile navelor fluviale.

9. Titularii activitătilor, care detin containere mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal, trebuie să obtină, pentru containerele mobile noi sau modernizate, documente care atestă/certifică avizarea tehnică a proiectului pentru instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei amplasate pe aceste containere mobile, emise de organismele de inspectie tehnică prevăzute la pct. 4, după caz.

10. Prevederile pct. 9 nu se aplică pentru containerele mobile, noi sau modernizate, fabricate si/sau comercializate în mod legal, într-un stat membru al Uniunii Europene sau care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, dacă acestea sunt însotite de documente care atestă/certifică faptul că instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe aceste containere mobile, sunt conforme cu cerintele tehnice, specifice tipului de container mobil, prevăzute în legislatia privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea,  descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, cu conditia ca cerintele aplicabile containerelor mobile în statul respectiv să asigure un nivel de protectie echivalent cu cel prevăzut în legislatia mentionată.

Titularii activitătilor, care detin astfel de containere mobile, au obligatia de a prezenta organismelor de inspectie tehnică prevăzute la pct. 4, după caz, documentele mentionate, în vederea înregistrării acestora în băncile de date ale acestor organisme.

11. Titularii activitătilor, care detin/exploatează containere mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal, trebuie să obtină pentru containerele mobile aflate în exploatare, documente care atestă/certifică inspectia tehnică în exploatare a instalatiilor de încărcare si descărcare a benzinei amplasate pe aceste containere mobile, emise de organismele de inspectie tehnică prevăzute la pct. 4, după caz.

12. Procedurile de avizare tehnică a proiectului si procedurile de inspectie tehnică în exploatare se întocmesc în conformitate cu prevederile acordurilor sau regulilor internationale care reglementează fiecare mod de transport – rutier, feroviar, fluvial, după caz, conform prevederilor pct. 7.

13. În cazul în care organismele de inspectie tehnică prevăzute la pct. 4 lit. a) constată, după efectuarea activitătilor de avizare tehnică a proiectelor sau a inspectiei tehnice în exploatare, conformitatea cu legislatia privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din încărcarea, transportul, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de distributie, emit titularului activitătii avizul tehnic COV, respectiv certificatul de inspectie tehnică COV – pentru suprastructurile cisternelor auto si pentru suprastructurile vagoanelor-cisternă.

14. Avizul tehnic COV este valabil atât timp cât proiectul pentru care a fost emis este în conformitate cu cerintele tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, aflată în vigoare. Perioada de valabilitate a certificatului de inspectie tehnică COV este egală cu perioada de timp la care containerul mobil pentru care acesta a fost emis se supune procedurilor de inspectie tehnică în exploatare, conform prevederilor pct. 8.

La expirarea valabilitătii avizului tehic COV sau a certificatului de inspectie tehnică COV, acestea se înlocuiesc, emitându-se un alt aviz tehnic COV, respectiv un alt certificat de inspectie tehnică COV, în conditiile

prevăzute de prezentele norme.

15. Pentru suprastructurile vagoanelor-cisternă, documentele prevăzute la pct. 9 se emit de către Autoritatea Feroviară Română – AFER, ca parte a procedurilor de avizare tehnică specifice acestui mod de transport.

16. Pentru suprastructurile navelor fluviale, documentele prevăzute la pct. 9 si 11 se emit de Autoritatea Navală Română, ca parte a procedurilor de avizare si inspectie specifice acestui mod de transport.

17. În cazul containerelor mobile care au obtinut perioadă de tranzitie pentru conformarea cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 568/2001, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 893/2005, sau au obligatia de a se conforma cu aceste prevederi până la 1 ianuarie 2007, certificatul de inspectie tehnică COV se emite având anexat un program tehnic în vederea conformării cu cerintele hotărârii mentionate. Programul tehnic include lucrările ce urmează a fi executate si termenele de realizare a acestora.

18. Redactarea avizului tehnic COV si, respectiv, a certificatului de inspectie tehnică COV se realizează cu respectarea cerintelor privind continutul acestor documente prevăzute în anexa nr. 3.

19. Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

CONDITII MINIME

în vederea recunoasterii organismelor de inspectie tehnică

 

Conditiile minime pentru recunoasterea organismelor de inspectie tehnică sunt următoarele:

1. să dispună de personal, mijloace si echipamente adecvate (efectuare/realizare lucrări de proiectare/verificare/exploatare/întretinere relevante pentru domeniul care face obiectul activitătii de inspectie tehnică);

2. personalul acestora să aibă competentă tehnică (studii superioare de specialitate), experientă în domeniu (experientă de lucru de cel putin 2 ani în domeniul care face obiectul activitătii de inspectie tehnică) si integritate profesională;

3. să aibă proceduri de lucru pentru activitătile de inspectie tehnică elaborate în conformitate cu prevederile pct. 7 din norme;

4. să asigure independenta în realizarea inspectiilor, redactarea si eliberarea avizelor tehnice de proiect si/sau a certificatelor tehnice de inspectie în exploatare;

5. păstrarea de către personal a confidentialitătii datelor si informatiilor;

6. existenta unei asigurări de răspundere civilă.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

METODOLOGIE

de evaluare a organismelor de inspectie tehnică în vederea recunoasterii si desemnării acestora pentru a efectua inspectia tehnică a instalatiilor de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructurile cisternelor auto sau ale vagoanelor-cisternă

 

1. Documentele necesare pentru evaluarea în vederea recunoasterii si desemnării organismelor de inspectie tehnică a instalatiilor de încărcare si descărcare amplasate pe suprastructurile cisternelor auto sau ale vagoanelor cisternă sunt:

1.1. cerere pentru evaluare, în vederea recunoasterii ca organism de inspectie tehnică a instalatiilor de încărcare si descărcare amplasate pe suprastructurile cisternelor auto sau ale vagoanelor-cisternă. La formularea cererii se va avea în vedere modelul prevăzut în anexa nr. 2A la prezenta metodologie;

1.2. scurtă prezentare a activitătii organismului, din care să rezulte experienta acestuia în activitatea/activitătile pentru care se solicită evaluarea;

1.3. copie de pe documentele de înfiintare a organismului (certificat de înregistrare la registrul comertului si statut);

1.4. declaratie prin care organismul atestă că si-a însusit prevederile Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 893/2005;

1.5. lista cu personalul angajat, competenta si experienta profesională a acestuia;

1.6. declaratie prin care se angajează să păstreze confidentialitatea si secretul profesional în activitătile de inspectie tehnică (avizare tehnică a proiectului si inspectie tehnică în exploatare) desfăsurate;

1.7. copie de pe asigurarea de răspundere civilă, încheiată cu o firmă de asigurări;

1.8. procedura de subcontractare a unor activităti – contract-cadru, după caz;

1.9. procedurile de lucru pentru activitătile de inspectie tehnică si conditiile tehnice de admisibilitate a solutiilor stabilite la proiectare si, respectiv, conditiile tehnice de admisibilitate pentru exploatarea suprastructurilor cisternelor auto si ale vagoanelor-cisternă utilizate pentru executarea operatiunilor de încărcare, transport, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină.

2. Recunoasterea si desemnarea

2.1. Cererea de evaluare si documentele însotitoare se depun la secretariatul Directiei generale politică industrială din cadrul Ministerului Economiei si Comertului.

2.2. În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de evaluare, Ministerul Economiei si Comertului, prin Directia generală politică industrială, realizează evaluarea în vederea recunoasterii.

2.3. În vederea luării deciziei privind recunoasterea, se poate realiza si o evaluare a solicitantului la sediul acestuia.

2.4. În situatia în care solicitantul evaluării Ontruneste conditiile prevăzute în prezenta metodologie, Ministerul Economiei si Comertului, prin Directia generală politică industrială, eliberează un certificat de recunoastere, prin care organismul care a solicitat evaluarea este recunoscut ca având competenta tehnică si capabilitatea să realizeze avizarea tehnică a proiectelor si/sau inspectia tehnică în exploatare la care sunt supuse instalatiile de încărcare si descărcare a benzinei, amplasate pe suprastructurile cisternelor auto sau ale vagoanelor-cisternă.

2.5. În situatia în care solicitantul evaluării nu Ontruneste conditiile prevăzute în prezenta metodologie, Ministerul Economiei si Comertului, prin Directia generală politică industrială, face cunoscut solicitantului respingerea motivată a cererii.

2.6. Modelul certificatului de recunoastere este prezentat în anexa nr. 2B.

2.7. Organismele de inspectie tehnică recunoscute se înscriu în Registrul de evidentă a organismelor de inspectie tehnică a instalatiilor de încărcare si descărcare a benzinei amplasate pe suprastructurile cisternelor auto sau ale vagoanelor-cisternă, gestionat de către Directia generală politică industrială. Numărul de identificare al organismului de inspectie tehnică este numărul cu care acesta este înscris în Registrul de evidentă. Un organsim de inspectie tehnică primeste un singur număr de identificare, indiferent de numărul solicitărilor referitoare la extinderea domeniului de inspectie tehnică.

2.8. Organismele se consideră desemnate si actionează conform prevederilor din reglementările specifice, de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului economiei si comertului care aprobă Lista organismelor recunoscute pentru efectuarea inspectiilor tehnice ale suprastructurilor cisternelor auto si ale vagoanelor-cisternă utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de încărcare, transport, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină.

2.9. Lista organismelor de inspectie tehnică recunoscute se actualizează ori de câte ori este necesar.

2.10. Perioada de valabilitate a certificatului de recunoastere este de 5 ani. Solicitarea privind reînnoirea recunoasterii ca organism de inspectie tehnică va fi însotită si de un raport de activitate asupra activitătii desfăsurate în perioada celor 5 ani.

2.11. În perioada de valabilitate a certificatului de recunoastere, Ministerul Economiei si Comertului, prin Directia generală politică industrială, efectuează cel putin un control anual pentru supravegherea respectării conditiilor pentru care a fost emis certificatul de recunoastere, iar în situatia în care se constată că nu mai sunt îndeplinite toate conditiile în care acesta a fost recunoscut si desemnat ca organism de inspectie tehnică, va lua măsuri pentru retragerea recunoasterii acestuia.

2.12. Tarifele orare percepute de organismele de inspectie tehnică recunoscute si desemnate trebuie să asigure accesibilitatea agentilor economici la avizarea tehnică a proiectelor si inspectia tehnică în exploatare.

3. În relatia cu Ministerul Economiei si Comertului, organismele de inspectie tehnică recunoscute si desemnate au următoarele obligatii:

3.1. să informeze cu privire la orice modificare apărută în documentele ce au stat la baza evaluării în vederea recunoasterii si desemnării ca organism de inspectie tehnică, în termen de cel mult 15 zile de la aparitia acesteia;

3.2. să informeze, ori de câte ori este necesar, cu privire la cazurile de neconformare a suprastructurilor cisternelor auto si ale vagoanelor-cisternă supuse inspectiei tehnice (avizare tehnică a proiectului si/sau inspectie tehnică în exploatare), avându-se în vedere termenele de conformare prevăzute în legislatia specifică în vigoare;

3.3. să prezinte, la cerere, copii de pe avizele tehnice COV si certificatele de inspectie tehnică COV emise;

3.4. să transmită Directiei generale politică industrială rapoarte semestriale asupra activitătii desfăsurate. Rapoartele se transmit până la sfârsitul lunii ce urmează încheierii semestrului pentru care se face raportarea;

3.5. să se supună supravegherii realizate de Ministerul Economiei si Comertului – Directia generală politică industrială asupra activitătii de inspectie tehnică si să furnizeze informatiile solicitate în acest sens.

 

ANEXA Nr. 2 A

la metodologie

 

Organismul

.......................................................

Către

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Directia generală politică industrială

 

CERERE PENTRU EVALUARE

 

– model –

 

Organismul ................................................................. (denumirea completă), cu sediul în ............................................,

tel./fax .............................................., si având Certificatul de înregistrare la registrul comertului nr. ......, reprezentat prin director/presedinte ....................................................................................... (numele si prenumele),

solicită, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei si comertului si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 716/2005/92/2006 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de încărcare, transport, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină, să fie recunoscut si desemnat de Ministerul Economiei si Comertului pentru a efectua inspectia tehnică ...............................................

(Se va/vor mentiona tipul/tipurile de activitate pentru care se solicită recunoasterea si desemnarea conform pct. 1 din Normele privind inspectia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de încărcare, transport, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină.)

Anexăm la prezenta următoarele documente: ...............................................................................

 

Director/Presedinte

(conducătorul organismului),

............................................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 2 B

la metodologie

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Directia generală politică industrială

 

CERTIFICAT DE RECUNOASTERE Nr. ...

- model -

 

În baza prevederilor Ordinului ministrului economiei si comertului si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 716/2005/92/2006 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de încărcare, transport, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină, ca urmare a Cererii pentru evaluare înregistrate cu nr. ..................., se recunoaste organismul de inspectie tehnică ........................................................... (denumirea completă), cu sediul în ...................................................... si având Certificatul de înregistrare la registrul comertului nr. ..., pentru a efectua inspectia tehnică ............................................................................

(Se va/vor mentiona tipul/tipurile de activitate pentru care se solicită recunoasterea si desemnarea conform pct. 1 din Normele privind inspectia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de încărcare, transport, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină.)

Prezentul certificat de recunoastere constituie temeiul desemnării si operează din momentul publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului economiei si comertului care aprobă Lista cuprinzând organismele recunoscute pentru efectuarea inspectiilor tehnice ale suprastructurilor cisternelor auto si ale vagoanelor-cisternă utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de încărcare, transport, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină. Prezentul  certificat este valabil pe o perioadă de 5 (cinci) ani.

 

Director general,

..................................................

(semnătura)

Data emiterii .......................................

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

CONTINUTUL-CADRU

al avizului tehnic COV si al certificatului de inspectie tehnică COV pentru suprastructurile cisternelor auto si ale vagoanelor-cisternă utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de încărcare, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

A. Avizul tehnic COV trebuie să includă cel putin următoarele informatii:

1. denumirea organismului de inspectie;

2. datele de identificare a organismului de inspectie (adresă, telefon, fax, e-mail, numărul de identificare a organismului de inspectie tehnică);

3. denumirea documentului: Aviz tehnic COV privind respectarea cerintelor tehnice pentru proiectarea ............................................................................................ (obiectul proiectului), în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de încărcare, transport, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină;

4. numărul si data documentului;

5. datele de identificare a beneficiarului si, respectiv, a solicitantului de aviz tehnic al proiectului (adresă, telefon, fax, e-mail);

6. datele de identificare a proiectului (denumirea proiectului, numele proiectantului, numărul de identificare a proiectului, data prezentării proiectului la avizare);

7. informatii privind verificarea si avizarea proiectului (aceste informatii vor fi prezentate într-un document separat, denumit Referat tehnic, care constituie anexă la avizul tehnic COV);

8. formularea avizului tehnic COV (se va mentiona conformitatea cu cerintele tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 893/2005, sau, după caz, neconformitătile si măsurile tehnice ce se impun pentru asigurarea conformării cu legislatia mentionată);

9. data eliberării avizului tehnic COV;

10. semnătura conducătorului si stampila organismului de inspectie tehnică;

11. semnătura/semnăturile persoanei/persoanelor care a/au efectuat avizarea tehnică a proiectului, după caz.

B. Documentul care certifică inspectia tehnică în exploatare trebuie să includă cel putin următoarele informatii:

1. denumirea organismului de inspectie;

2. datele de identificare a organismului de inspectie (adresă, telefon, fax, e-mail, numărul de identificare a organismului de inspectie tehnică);

3. denumirea documentului: Certificat de inspectie tehnică COV privind respectarea cerintelor tehnice în exploatarea .......................................................................... (denumirea obiectului supus inspectiei tehnice), în scopul limitării emisiilor de

compusi organici volatili rezultati din operatiile de încărcare, transport, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină;

4. numărul si data documentului;

5. datele de identificare a beneficiarului si, respectiv, a solicitantului de inspectie tehnică în exploatare (adresă, telefon, fax, e-mail);

6. datele de identificare a obiectului supus inspectiei (denumirea, data inspectiei tehnice în exploatare a obiectului, descrierea obiectului supus inspectiei);

7. informatii privind inspectia tehnică în exploatare a obiectului (aceste informatii vor fi prezentate într-un document separat, denumit Fisa de constatare, care se păstrează la organismul de inspectie ca justificare a emiterii certificatului de inspectie tehnică COV. Certificatul va fi însotit sau nu, după caz, de un program tehnic în vederea conformării cu cerintele Hotărârii Guvernului nr. 568/2001, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 893/2005, în care se mentionează lucrările ce urmează a fi executate si termenele de executie. Programul tehnic este anexă la certificatul de inspectie tehnică COV);

8. formularea certificatului de inspectie tehnică COV (se va mentiona conformitatea cu cerintele tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 568/2001, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 893/2005, sau, după caz, neconformitătile si măsurile tehnice ce se impun pentru asigurarea conformării cu legislatia mentionată);

9. data eliberării certificatului de inspectie tehnică COV;

10. semnătura conducătorului si stampila organismului de inspectie tehnică;

11. semnătura/semnăturile persoanei/persoanelor care a/au efectuat inspectia tehnică în exploatare a proiectului, după caz.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.643/2005 privind situatia din Republica Côte d’Ivoire, adoptată la 15 decembrie 2005

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.643/2005 privind situatia din Republica Côte d’Ivoire, adoptată la 15 decembrie 2005, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2006.

Nr. A/766.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA

Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.643/2005 privind situatia din Republica Côte d’Ivoire, adoptată la 15 decembrie 2005

 

Consiliul de Securitate,

reafirmând rezolutiile sale anterioare si declaratiile presedintelui său referitoare la situatia din Republica

Côte d’Ivoire,

reconfirmând angajamentul său ferm fată de respectarea suveranitătii, independentei, integritătii teritoriale si unitătii Republicii Côte d’Ivoire si reamintind importanta principiilor de bună vecinătate, neimplicare si cooperare regională,

reamintind că a andosat acordul semnat de fortele politice din Republica Côte d’Ivoire la Linas-Marcoussis la 24 ianuarie 2003 (S/2003/99), denumit Acordul de la Linas-Marcoussis, recunoscut prin Conferinta sefilor de stat privind Republica Côte d’Ivoire, care a avut loc la Paris la 25 si 26 ianuarie 2003, si acordul semnat la 30 iulie 2004 la Accra (Acordul de la Accra III), acordul semnat la Pretoria la 6 aprilie 2005 (Acordul de la Pretoria), precum si decizia Consiliului pentru Pace si Securitate al Uniunii Africane asupra situatiei din Republica Côte d’Ivoire, adoptată la cea de-a 40-a Întâlnire la nivel de sefi de state si guverne care s-a desfăsurat la 6 octombrie 2005 la Addis Abeba (S/2005/639),

salutând eforturile depuse de secretarul general, Uniunea Africană, în special de presedintele Nigeriei, Olusegun Obasanjo, seful Uniunii Africane, si de presedintele Republicii Africa de Sud, Thabo Mbeki, mediator al Uniunii Africane, de presedintele Nigerului, Mamadou Tandja, seful Comunitătii Economice a Statelor din Vestul Africii, si de liderii regionali, în vederea promovării păcii si stabilitătii în Republica Côte d’Ivoire, si reiterând întregul său sprijin pentru acestia,

reamintind comunicatul final al Grupului international de lucru din data de 8 noiembrie 2005, care subliniază fundamentul principal al procesului de pace si reconciliere natională, mentionat în cuprinsul Rezolutiei nr. 1.633 (2005), si reamintind, de asemenea, comunicatul său final din data de 6 decembrie 2005,

reafirmând în termenii cei mai fermi obligatiile tuturor părtilor, Guvernului si Fortelor Noi din Republica Côte d’Ivoire de a se abtine de la utilizarea violentei împotriva civililor, inclusiv împotriva cetătenilor străini, si de a coopera în cadrul activitătilor Operatiunii Natiunilor Unite în Republica Côte d’Ivoire (ONUCI),

exprimându-si profunda îngrijorare legată de continuarea crizei din Republica Côte d’Ivoire si de obstacolele generate de toate părtile implicate, care afectează procesul de pace si de reconciliere natională,

reiterând condamnarea fermă a tuturor violărilor drepturilor omului si ale dreptului international umanitar, inclusiv folosirea copiilor-soldati în Republica Côte d’Ivoire,

luând notă de comunicatul final al Reuniunii plenare a Procesului Kimberley, care s-a desfăsurat la Moscova în intervalul 15–17 noiembrie 2005, si de rezolutia adoptată de participantii Procesului Kimberley la acea reuniune, care prevede măsuri concrete în scopul prevenirii introducerii diamantelor din Republica Côte d’Ivoire în comertul legal cu diamante, si recunoscând legătura dintre exploatarea ilegală a resurselor naturale, cum ar fi diamantele, traficul ilicit cu aceste resurse si proliferarea traficului cu arme, recrutarea si folosirea mercenarilor drept una dintre sursele alimentării si exacerbării conflictelor în Africa de Vest,

luând notă, de asemenea, de Raportul Grupului de experti al Natiunilor Unite asupra Republicii Côte d’Ivoire din data de 7 noiembrie 2005 (S/2005/699),

considerând că situatia din Republica Côte d’Ivoire continuă să pună în pericol pacea si securitatea internatională în regiune,

actionând în baza cap. VII din Carta Natiunilor Unite:

1. decide să prelungească până la data de 15 decembrie 2006 prevederile paragrafelor 7–12 ale Rezolutiei nr. 1.572 (2004);

2. reiterează continutul paragrafelor 4 si 6 ale Rezolutiei nr. 1.572 (2004), paragrafului 5 al Rezolutiei nr. 1.584 (2005) si al paragrafelor 3, 9, 14–19 si 21 ale Rezolutiei nr. 1.633 (2005), reafirmă, de asemenea, continutul paragrafului 8 al Rezolutiei nr. 1.584 (2005) si, în această privintă, solicită Fortelor Noi să elaboreze fără întârziere o listă cuprinzătoare a armamentului care se află în posesia sa, în conformitate cu obligatiile asumate;

3. îsi reafirmă disponibilitatea de a impune măsurile individuale mentionate în paragrafele 9 si 11 ale Rezolutiei nr. 1.572 (2004), inclusiv împotriva oricărei persoane desemnate de către comitetul instituit prin paragraful 14 al Rezolutiei nr. 1.572 (2004), care blochează implementarea procesului de pace descris în cuprinsul Rezolutiei nr. 1.633 (2005) si în comunicatul final al Grupului international de lucru, care este considerată responsabilă pentru violări serioase ale drepturilor omului si ale dreptului international umanitar, comise în Republica Côte d’Ivoire începând cu data de 19 septembrie 2002, care incită în mod public la ură si violentă si în cazul căreia se constată încălcarea embargoului impus armelor;

4. decide că orice obstacol serios la adresa libertătii de miscare a ONUCI si a fortelor franceze care o sprijină sau orice atac ori obstructie la adresa activitătii ONUCI, a fortelor franceze, a înaltului reprezentant pentru alegeri si a Grupului international de lucru constituie o amenintare la adresa păcii si procesului de reconciliere natională, în contextul scopurilor mentionate în paragrafele 9 si 11 ale Rezolutiei nr. 1.572 (2004);

5. solicită secretarului general si Guvernului francez să raporteze imediat, prin intermediul Comitetului Consiliului de Securitate instituit prin paragraful 14 al Rezolutiei nr. 1.572 (2004), denumit în continuare Comitetul, asupra oricărui obstacol serios la adresa libertătii de miscare a ONUCI si a fortelor franceze care o sprijină, inclusiv numele persoanelor responsabile, si solicită, de asemenea, înaltului reprezentant pentru alegeri si Grupului international de lucru să raporteze imediat, prin intermediul Comitetului, orice atac sau obstructie la adresa actiunilor sale;

6. decide că toate statele vor lua măsurile necesare în scopul prevenirii importului de diamante neslefuite din Republica Côte d’Ivoire către teritoriul lor, salută măsurile consimtite în acest scop de participantii la formula de certificare din cadrul Procesului Kimberley si cere tuturor statelor din regiune care nu sunt participante la Procesul Kimberley să intensifice eforturile de a se alătura Procesului Kimberley în scopul sporirii eficientei monitorizării importului de diamante din Republica Côte d’Ivoire;

7. solicită tuturor statelor implicate, în special celor din regiune, să trimită rapoarte Comitetului, într-un termen de 90 de zile de la data adoptării prezentei rezolutii, asupra actiunilor întreprinse în scopul implementării măsurilor impuse de paragrafele 7, 9 si 11 ale Rezolutiei nr. 1.572 (2004) si de paragrafele 4 si 6 de mai sus, si autorizează Comitetul să solicite orice informatie pe care o consideră necesară;

8. decide că, la încheierea perioadei mentionate în paragraful 1 de mai sus, Consiliul de Securitate va revizui măsurile impuse prin paragrafele 7, 9 si 11 ale Rezolutiei nr. 1.572 (2004) si prin paragrafele 4 si 6 de mai sus, în virtutea progreselor înregistrate în procesul de pace si de reconciliere natională din Republica Côte d’Ivoire, si îsi exprimă disponibilitatea de a avea în vedere modificarea sau terminarea acestor măsuri înainte de perioada mentionată, numai dacă dispozitiile Rezolutiei nr. 1.633 (2005) au fost pe deplin implementate;

9. solicită secretarului general să reinstituie, în consultare cu Comitetul, într-un termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei rezolutii si pentru o perioadă de 6 luni, un grup de experti format din cel mult 5 membri, denumit în continuare Grupul de experti, având expertiza necesară, în special în domeniul armamentului, diamantelor, finantelor, vămilor, aviatiei civile, precum si orice altă expertiză relevantă, în scopul îndeplinirii următorului mandat:

a) să facă schimb de informatii cu ONUCI si fortele franceze în temeiul mandatului de monitorizare prevăzut în paragrafele 2 si 12 ale Rezolutiei nr. 1.609 (2005);

b) să adune si să analizeze toate informatiile relevante din Republica Côte d’Ivoire si din alte state, în cooperare cu guvernele acestor tări, asupra infiltrărilor de armament si material conex, asupra acordării de asistentă, consultantă sau pregătire în legătură cu activităti militare, asupra retelelor care actionează în scopul violării măsurilor impuse prin paragraful 7 al Rezolutiei nr. 1.572 (2004) si prin paragraful 6 de mai sus;

c) să dezvolte si să recomande, unde este necesar, modalităti de îmbunătătire a capacitătii statelor, în special a celor din regiune, de a asigura implementarea efectivă a măsurilor impuse prin paragraful 7 al Rezolutiei nr. 1.572 (2004) si prin paragraful 6 de mai sus;

d) să solicite informatii referitoare la actiunile întreprinse de state în scopul implementării efective a măsurilor impuse prin paragraful 6 de mai sus;

e) în termen de 90 de zile de la instituirea sa, să raporteze în scris Consiliului de Securitate, prin intermediul Comitetului, asupra implementării măsurilor impuse prin paragraful 7 al Rezolutiei nr. 1.572 (2004) si prin paragraful 6 de mai sus si să facă recomandări în acest sens;

f) să informeze în mod periodic Comitetul asupra activitătii sale;

g) să includă în rapoartele sale către Comitet probe referitoare la încălcarea măsurilor impuse prin paragraful 7 al Rezolutiei nr. 1.572 (2004) si prin paragraful 6 de mai sus;

h) să coopereze cu celelalte grupuri de experti, în special cel instituit pentru Republica Liberia prin rezolutiile 1.521 din 22 decembrie 2003 si nr. 1.579 din 21 decembrie 2004;

i) să monitorizeze implementarea măsurilor individuale mentionate în paragrafele 9 si 11 ale Rezolutiei nr. 1.572 (2004);

10. solicită secretarului general să comunice Consiliului de Securitate, prin intermediul Comitetului, informatiile acumulate de către ONUCI si, în măsura în care este posibil, analizate de către Grupul de experti, asupra furnizării de armament si material conex către Republica Côte d’Ivoire si asupra productiei si exportului ilicit de diamante;

11. solicită, de asemenea, Guvernului Republicii Franceze să transmită Consiliului de Securitate, prin intermediul Comitetului, informatiile acumulate de către fortele franceze si, în măsura în care este posibil, analizate de către Grupul de experti, asupra furnizării de armament si material conex către Republica Côte d’Ivoire si asupra productiei si exportului ilicit de diamante;

12. solicită, de asemenea, Procesului Kimberley să transmită, după caz, Consiliului de Securitate, prin intermediul Comitetului, informatii care, în măsura în care este posibil, să fie analizate de către Grupul de experti, asupra productiei si exportului ilicit de diamante;

13. îndeamnă toate statele, organismele ONU relevante si alte organizatii si părtile interesate, inclusiv Procesul Kimberley, să coopereze deplin cu Comitetul, Grupul de experti, ONUCI sau cu fortele franceze, în special prin transmiterea de informatii asupra unor posibile încălcări ale măsurilor impuse prin paragrafele 7, 9 si 11 ale Rezolutiei nr. 1.572 (2004) si prin paragrafele 4 si 6 de mai sus;

14. decide să urmărească în continuare această chestiune.