MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 986         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 11 decembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.684. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Amenajarea hidroameliorativă complexă Câmpia Buzăului-Prag de fund”, judetul Buzău

 

1.712. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

1.713. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

1.715. - Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială „Apa Prod” - S.A. Deva, judetul Hunedoara

 

1.717. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru finalizarea lucrărilor de constructie la biserica din satul Gusitei, comuna Dimitrie Cantemir, judetul Vaslui

 

1.718. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe ariul 2006

 

1.719. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe ariul 2006

 

1.721. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

1.724. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

1.727. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru Parohia Ortodoxă Băile Govora din cadrul Episcopiei Râmnicului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Amenajarea hidroameliorativă complexă Câmpia Buzăului-Prag de fund”, judetul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Amenajarea hidroameliorativă complexă Câmpia Buzăului-Prag de fund”, judetul Buzău, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si din alte surse legal constituite, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.684.


Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 860.550 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2006, familiilor si persoanelor singure, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2006.

Nr. 1.712.

 

ANEXĂ

 

Nr.  crt.

Beneficiar

Adresa

Judetul

Sumă acordată

lei

1

Dondos Alina Luminita

Loc. Pelresti, str. Decebal nr. 76

Alba

2.000

2

Cârneală Niculina

Com. Spring, sat Vingard nr. 365

Alba

1.200

3

Gojeiu Viorica

Com. Avram Iancu, sat Gojeiesti, nr. 433

Alba

1.200

4

Leahu Traian

Com. Avram Iancu, sat Târsa-Piai, nr. 821

Alba

1.200

5

Toadcr Adriana

Com. Avram Iancu, sat Târsa, nr. 801

Alba

1.200

6

Morariu Gelu

Com. Avram Iancu, sat Târsa, nr. 806C

Alba

1.200

7

Pădurean Marius

Com. Avram Iancu, sat Târsa, nr. 802B

Alba

1.200

8

Gavra Mircea

Com. Avram Iancu, sat Cocesti, nr. 124

Alba

1.200

9

Fit Saveta

Com. Avram Iancu, sat Verdesti, nr. 943

Alba

1.200

10

Pădurean Nicolae

Com. Avram Iancu, sat Târsa, nr. 804A

Alba

1.200

11

Chira Traian

Com. Avram Iancu, sat Târsa-Plai, nr. 833

Alba

1.200

12

Pădurean Trandafir

Com. Avram Iancu, sat Târsa, nr. 808C

Alba

1.200

13

Mocoi Cosmina

Com. Avram Iancu, sat Târsa, nr. 809

Alba

1.200

14

Chirilă Gheorghe

Com. Avram Iancu, sat Târsa, nr. 802

Alba

1.200

15

Marinca Sanfira

Com. Avram Iancu, sat Căsoaia, nr. 298

Alba

1.200

16

Achimet Saveta

Com. Avram Iancu, sat Plai, nr. 647

Alba

1.200

17

Toader Voicu

Com. Avram Iancu, sat Târsa, nr. 803

Alba

1.200

18

Cotet Ionel

Com. Avram Iancu, sat Târsa, nr. 758

Alba

1.200

19

Măgurean Alin

Com. Avram Iancu, sat Târsa, nr. 806A

Alba

1.200

20

Negru Petru

Com. Avram Iancu, sat Târsa, nr. 797C

Alba

1.200

21

Mates Ardelean

Com. Avram Iancu, sat Târsa, nr. 797D

Alba

1.200

22

Mocoi Vergil

Com. Avram Iancu, sat Târsa, nr. 794

Alba

1.200

23

Tămas Lucretia

Com. Vinga nr. 1097

Arad

6.000

24

Iovanovici Magdalena

Arad, str. P-ta Avram Iancu nr. 10, ap. 28

Arad

3.000

25

Gligor Floare

Arad, str. Sezătorii nr. 40

Arad

2.000

26

Andrei Elena Daniela

Mioveni, cart. Racovită, str. Morii nr. 40

Arges

4.000

27

Maieiu Ion

Câmpulung Muscel, str. Cpt. Becleanu nr. 2, bl. D2, sc. B, ap. 6

Arges

500

28

Stan Ionela

Mioveni, str. Muntenia, bl. M8, sc. D, et. 2, ap. 19

Arges

1.000

29

Dinu Camelia Nicoleta si Frătilă Alina Cristina

Pitesti, str. N.Bălcescu, bl. L6, sc. D, ap. 26

Arges

3.000

30

Neacsu Gherghina

Mioveni, str. 7 Septembrie 1485, bl. V3, sc. A, ap. 13

Arges

1.000

31

Burtea Ciprian

Mioveni, str. Petre Jugravu, bl. L1, sc. B, ap. 6

Arges

1.000

32

Florca Eugenia

Curtea de Arges, str. Basarabilor, bl. B1A, sc. B, ap. 13

Arges

2.000

33

Deleanu Cristian

Câmpulung Muscel, str. General Simionescu nr. 14, bl. 21, sc. D, ap. 1

Arges

1.000

34

Vasile Elena

Curtea de Arges, str. Posada, bl. A6, sc. A, ap. 4

Arges

1.000

35

Iancu Niculina

Costesti, str. Pietii, bl. L33A, sc. B, ap. 10

Arges

. 1.000

36

Badea Nela-Niculina

Pitesti, str. Zimbrului, bl. L57, sc. A, ap. 7

Arges

1.000

37

Papadopol Floarea

Pitesti, str. Craiovci, bl. 38, sc. A, ap. 10

Arges

1.000

38

Ilie Florica

Pitesti, str. Balotesti nr. 14

Arges

l.000

39

Rădulescu Constantina

Com. Cotmeana, sat Ursoaia

Arges

2.000

40

Dobrcscu Luminita

Moinesti, str. Libertătii, bl. I, sc. 2, ap. 7

Bacău

1.500

41

Moise Marieta

Bacău, str. Bucovinei nr. 6, sc. A, ap. 10

Bacău

3.000

42

Anghel Alexandru

Bacău, str. Milcov, bl. 144, sc. C, ap. 19

Bacău

1.000

43

Barbu Flena

Or. Dărmănesti, Sat Plopu

Bacău

1.000

 

44

Buju-Popa Florin

Bacău, str. Castanilor, bl. 5, sc. A, ap. 23

Bacău

2.000

45

Cocală Teodora

Bacău, str. Letea, bl. 46, sc. A, ap. 1

Bacău

1.000

46

Cocis Elena

Comănesti, str. Nufărului, bl. 10, sc. C, ap. 38

Bacău

1.500

47

Hongu Mihai

Bacău, str. Bucegi, bl. 111, sc. B, ap. 26

Bacău

1.000

48

Ilie Liliana Lăcrămioara

Bacău, str. Milcov, bl. 8, sc. A, ap. 7

Bacău

1.500

49

Lupascu Mihai

Com. Pîrjol, Sat Băsesti

Bacău

5.000

50

Mafiei Daniela

Com. Dofteana, Sat Dofteana

Bacău

1.000

51

Munteanu Elena

Bacău, str. Nordului, bl. 6, sc. C, ap. 5

Bacău

2.000

52

Postolache Tatiana

Comănesti, str. Liceului, bl. 19, sc. A, ap. 15

Bacău

1.000

53

Prăjestianu Celina

Bacău, str. Silozului, nr. 5

Bacău

2.500

54

Radu Antoneta

Bacău, str. Milcov, bl. 79, sc. A, ap. 205

Bacău

1.500

55

Rusei Letitia

Com. Măgiresti, Sat Măgiresti

Bacău

1.000

56

Seciu Marieta

Com. Scorleni, Sat Tescani

Bacău

500

57

Serban Gheorghe

Comănesti, str. Soimului, nr. 5

Bacău

3.000

58

Tinucă Hilda

Bacău, str. Letea, bl. 7, sc. A, ap. 18

Bacău

1.000

59

Vlad Elena

Buhusi, str. Tineretului, bl. 10, sc. D, ap. 1

Bacău

1.500

60

Voloacă Silvia

Bacău, str. Republicii, bl. 76, sc. D, ap. 13

Bacău

1.000

61

Antal Tănăru Cristina

Com. Faraoani, Sat Faraoani

Bacău

2.000

62

Apetrei Maria

Buhusi, str. Tineretului nr. 39

Bacău

400

63

Avădăni Geanina

Bacău, str. Ionită Sandu Sturza nr. 38

Bacău

700

64

Bărbieru Emilia

Bacău, str. Mărăsesti, bl. 114, sc. C, ap. 4

Bacău

1.000

65

Bender Similica

Bacău, str. Aeroportului, bl. 4, sc. E, AP. 10

Bacău

1.000

66

Ciocate Pena

Bacău, str. Bicaz, bl. 7, sc. A, ap. 20

Bacău

1.500

67

Ciubotarii Adela

Bacău, str. Milcov, bl. 132, sc. D, ap. 11

Bacău

1.000

68

David Margareta Mihaela

Bacău, str. Letea, bl. 50, sc. B, ap. 5

Bacău

2.000

69

Hutu Jana

Bacău, str. George Enescu nr. 49

Bacău

2.000

70

Iordache Cecilia

Com. Filipesti, Sat Filipesti

Bacău

1.500

71

Ivan Florinei

Bacău, str. Plaiului nr. 68

Bacău

1.000

72

Lazăr Anica

Bacău, str. Letea, bl. 13, sc. B, ap. 1

Bacău

1.000

73

Nistor Anica

Bacău, str. 22 Decembrie, bl. 1, sc. B, ap. 6

Bacău

2.000

74

Onitiu Liviu Victor

Com. Pîrjol, Sat Tărîta

Bacău

1.000

75

Onofrei Coca

Bacău, str. Înfrătirii nr. 37

Bacău

1.000

76

Panaite Ecaterina

Bacău, str. 9 Mai, bl. 42, sc. C, ap. 9

Bacău

Î.500

77

Pascu Doru

Bacău. str. Salciei nr. 7A

Bacău

1.000

78

Secăres Ioan

Dărmănesti, str. Nemira nr. 59

Bacău

1.000

79

Stoica Elena

Bacău, str. Milcov. bl. 112, sc. C, ap. 13

Bacău

1.000

80

Toderascu Vasile

Bacău, str. Orizontului nr. 11 bis

Bacău

1.000

81

Zamfirescu Dan Sorin

Bacău, str. N.Titulescu, bl. 19/3

Bacău

2.000

82

Lucache Costache

Oradea, bd. Dacia nr. 100, bl. B2, sc. D, ap. 20

Bihor

500

83

Kovats Lorand

Oradea, str. Saicamilor nr. 28, bl. R154, ap. 15

Bihor

1.000

84

Cheregi Doru Ioan

Com. Spinus, sat Gurbesti, nr. 34

Bihor

500

85

Popp Steliana

Oradea, str. Republicii. nr. 79, ap. 5

Bihor

1.000

86

Kiss Emeric

Com. Viisoara, sat Viisoara nr. 206

Bihor

2.500

87

Suciu Ana Ionela

Com. Matei, sat Matei, str. Principală nr. 10

Bistrita-Năsăud

1.000

88

Tămas Otilia

Bistrita, str. Zorilor nr. 17

Bistrita-Năsăud

1.000

89

Somotecan Doina

Bistrita, str. Avram Iancu, bl. 12, sc. A. ap. 4

Bistrita-Năsăud

600

 

90

Burduhos Vasile

Com. Feldru, sat Fcldru nr. 314

Bistrita-Năsăud

1.000

91

Bolbos Ioan

Com. Târlisua, sat Târlisua nr. 162

Bistrita-Năsăud

800

92

Rodilă Anisoara

Com. Căianu Mic, sat Ciceu Poieni nr. 5

Bistrita-Năsăud

1.000

93

Bulz Onita

Com. Romuli, sat Rornuli nr. 140

Bistrita-Năsăud

1.000

94

Pal Ema

Com. Teaca, sat Teaca nr. 263

Bistrita-Năsăud

1.500

95

Kiss Olimpia

Com. Lechinta, sat Sîniacob, str. Principaiă, nr. 78

Bistrita-Năsăud

1.500

96

Berki Ioan

Bistrita, str. Artarilor, nr. 30, bl. S7, sc. D, ap. 73

Bistrita- Năsăud

2.000

97

Valean Roman Viorel

Com. Târlisua, sat Târlisua, nr. 308

Bistrita- Năsâud

800

98

Cârceie Vasile

Or. Sângeorz-Băi, str. Colinelor, nr. 2

Bistrita-Năsăud

800

99

Linul Mărioara

Or. Năsăud, str. T. Vladimirescu, nr. 13

Bistrita-Năsăud

2.000

100

Rus Maria

Com. Parva, sat Parva, nr. 354

Bistrita-Năsăud

2.000

101

Stefan Emil

Com. Ilva Mică, sat Ilva Mică, nr. 601

Bistrita-Năsăud

1.000

102

Drăgan Ancta

Com. Monor, sat Monor, nr. 446

Bistrita-Năsăud

2.500

103

Larionesi Vergil

Com. Lunca Ilvei, sat Lunca Ilvei, str. Fabricii, bl. 4, ap. 12

Bistrita- Năsăud

1.000

104

Cotul Gheorghe

Com. Sant, sat Sant, nr. 664

Bistrita- Năsăud

1.000

105

Mărcus Lucica

Bistrita, al Trandafirilor, nr. 3, sc. H, ap. 89

Bistrita-Năsăud

2.000

106

Toderel Anisoara

Com. Ciceu Giurgesti, sat Dumbrăveni, nr. 133

Bistrita-Năsăud

2.500

107

Maxut Vasile

Bistrita, str. Vasile Lupu, nr. 6, bl. 6. sc. A, ap. 7

Bistrita-Năsăud

1.000

108

Oprescu Maria

Bistrita, str. Solomon Halită, bl. TI, sc. E, ap. 49

Bistrita-Năsăud

1.000

109

Fareas Adrian

Bistrita, str. Sg.Maj. Octavian Popa, nr. 12. sc. B. ap. 18

Bistrita-Năsăud

5.000

110

Tăut Dumitru

Bistrita, str. Valea Jelnei, nr. 6

Bistrita- Năsâud

1.000

111

Câilean Ioan

Bistrita, str. Iasomiei, nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 11

Bistrita-Năsăud

2.000

112

Bornea Constanta

Bistrita, str. Lăcrămioarelor, bl. 3, sc. C, ap. 1

Bistrita-Năsăud

1.000

113

Cocos Aurel

Com. Dumitrita, sat Budacu de Sus, nr. 236

Bistrita- Năsăud

800

114

Griga Victoria

Bistrita, str. Axente Sever, nr. 12

Bistrita-Năsăud

1.000

115

Baciu Aurel

Botosani, str. Octav Bănicescu nr. 49

Botosani

1.000

 

116

Caciuc Ioan

Botosani, Calea Natională nr. 46, bl. U1C, sc. B, ap. 18

Botosani

600

117

Ivita Minai Viorcl

Botosani, al. Curcubeului nr. 11, sc. D, ap. 2

Botosani

1.200

118

Andoni Mihaela-Dumitrita

Botosani, str. Ion Pillat nr. 1, bl. B8, sc. B, ap. 19

Botosani

1.500

119

Manolochi Maria

Botosani, str. Colnel Victor Tomoroveanu nr. 17, ap. 7

Botosani

1.000

120

Gorincu Gcorgcta

Botosani, Calea Natională nr. 34, bl. Textila, ap. 88A

Botosani

1.200

121

Bălan Elena

Com. Vorona, sat Vorona

Botosani

1.000

122

Durniac Fănică

Com. Băluseni, sat Zăicesti nr. 122

Botosani

1.000

123

Prisacariu Petrea

Dorohoi, bd. Victoriei nr. 5, sc. A2, ap. 2()

Botosani

500

124

Eoache Ioana

Brăila, str. Graurului nr. 21

Brăila

400

125

Mazilu Tudora

Brăila, str. N.Titulescu nr. 15

Brăila

400

126

Drăghici Vasilache

Brăila, str. Comuna din Paris nr. 180

Brăila

400

127

Vasilescu Dan

Brăila, str. N.Titulescu nr. 23

Brăila

3.000

128

Anghel Silvia Mariana

Brăila, str. Belvedcre nr. 9

Brăila

300

129

Pricopi Constantin

Brăila, str. Viitorului nr. 47

Brăila

400

130

Bolozan Georgeta

Brăila, al. Stiintei nr. 1, bl. 42, ap. 32

Brăila

300

131

Ionescu Gica

Brăila, al. Policlinicii nr. 7, bl. G12, sc. 3, ap. 49

Brăila

400

132

Trandafir Virginica

Brăila, al. Margaretelor, bl. N1, ap. 1

Brăila

200

133

Ionită Doinita

Brăila, str. Galati, nr. 7

Brăila

500

134

Pitulice Ionel

Brăila, str. Radu Negru, bl. 13, ap. 23

Brăila

1.000

135

Hrisu Sleliana

Brăila, str. frumoasa, nr. 63

Brăila

300

136

Oaie Luminita

Brăila, str. Graurului, nr. 16

Brăila

600

137

Voicu Neculina

Brăila, al. Chimistilor, nr. 9, bl. 30, sc. 2, ap. 24

Brăila

500

138

Garba Neculai

Brăila, bd. Dorobanti, nr. 9, bl. A9, sc. 3, ap. 55

Brăila

800

139

Vasile Sandei

Brăila, str. Codrului, nr. 18

Brăila

500

140

Pintilescu Aurica

Brăila, str. Scolilor, nr. 92, bl. AD1, sc. 5, ap. 92

Brăila

400

141

Stan Dobrita

Brăila, str. Hristo Botev, bl. E2, sc. A, ap. 8

Brăila

400

142

Nistor Maria

Brăila, str. Simion Barnutiu, nr. 4, bl. A6, sc. 1, ap. 3

Brăila

500

143

Lesan Maria

Brăila, al. Policlinicii, nr. 9. bl. Gl 1, sc. 5, ap. 99

Brăila

400

144

Ionescu Elena

Com. Vernesti, Sat Cândesti, Nr.1 bis

Buzău

1.500

145

Covaci Marieta

Com. Vernesti, Sat Cândesti, Nr.391

Buzău

1.000

146

Ciocan Ioana

Com. Vernesti, Sat Cândesti, Nr.701

Buzău

1.500

147

Iancu Ion

Com. Pîrscov, Sat Bădila, Nr.91

Buzău

2.000

148

Panait Gigei

Mun. Buzău, str.  Primăverii, Nr.2

Buzău

1.500

149

Anton Lidia

Mun. Buzău, str.  Sporturilor, B1.4A, Ap.22

Buzău

3.000

150

Florea Constantin

Mun. Buzău, str.  Umbrelor, Nr.2 bis

Buzău

5.000

151

Năstase Constantin

Com. Ulmeni, Nr.306

Buzău

2.000

152

Dinu Doru

Com. Scutelnici, Nr.100

Buzău

2.000

153

Tokos Arcadiu

Mun. Buzău, Cartier Dorobanti 11, bl. K15, Ap.2

Buzău

2.000

154

Burlacu Maria

Mun. Buzău, bd. l Decembrie 1918, bl. 6, Ap.3

Buzău

2.000

155

Lungu Florenta

Com. Pîrscov, Nr. 74

Buzău

1.500

156

Fieraru Ion

Com. Unguriu, Sos. Brasov, Nr. 186

Buzău

5.000

157

Feraru Gheorghe

Com. Unguriu, al. Scolii, Nr. 10

Buzău

3.000

158

Saiu Gabriel

Mun. Buzău, Micro V, bl. 31 A. ap. 17

Buzău

3.000

159

Neacsu Maria

Mun. Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, bl. 91, ap. 5

Buzău

2.000

160

Scutaru Alexandru

Mun. Buzău, Cartier Episcopiei, bl. C5, ap. 18

Buzău

2.000

161

Manolache Elena

Com. Vemesti, Sat Niscov, Nr.294

Buzău

3.500

162

Săpunaru Viorel

Or. Nehoiu, str.  1 Decembrie 1918, bl. A2, Apt. 1

Buzău

3.000

163

Anita Smaranda

Com. Beceni, Sat Mărgăriti, Nr. 84

Buzău

1.000

164

Tudor Ion

Com. Vadu Pasii, Sat Scurtesti, Nr. 576

Buzău

2.000

165

Ncgoită Daniela

Mun. Buzău, str.  Dorobanti, Nr. 258

Buzău

5.000

 

166

Closcă Sanda

Mun. Buzău, Cartier Brosteni. bl. P5, Ap. 3

Buzău

1.000

167

Frătilă Victoria

Mun. Buzău, str.  Unirii, bl. G3, Ap. 84

Buzău

2.000

168

Cocioabă Ileana

Com. Berea, sat Plescoi nr. 264

Buzău

2.000

169

Mihai Florica

Caransebes, str. Protopop Ioan Tomici nr. 7

Caras-Severin

1.000

170

Zgârdea Magdalena

Resita, str. Ludwig Van Beethoven nr 39

Caras-Severin

1.200

171

Costea Stana

Com. Modelu str. Canalului nr. 6

Călărasi

500

172

Banciu Maria

Com. Modelu str. Prepelitei nr. 23

Călărasi

500

173

Mocănasu Petrica

Călărasi, str. Bărăganului, bl. L19 sc. 2 et. 3 ap. 36

Călărasi

500

174

Zaharia Ecatcrina

Călărasi, str. Bărăganului, bl. K13 ap. 303

Călărasi

1.000

175

Ene Tudora

Călărasi, str. Musetelului nr. 14, bl. J29, sc. 3, ap. 48

Călărasi

1.000

176

Pîrvu Ioana

Călărasi, str. Prel.Bucuresti nr. 140

Călărasi

500

177

Olteanu Lenuta

Călărasi, str. Sf.Nicolae nr. 110

Călărasi

700

178

Drăgănoiu Ioana

Călărasi, str. Victoriei nr. 8, bl. H19, sc. A. ap. 14

Călărasi

1.000

179

Rădoi Damian

Or. Lehliu Gară, sat Răsvani, str. Zorilor nr. 20

Călărasi

500

180

Păun Gherghina

Or. Lehliu Gară, sat Răsvani nr. 569

Călărasi

500

181

Baldovin Luci Bcatris

Or. Lehliu Gară, sat Răsvani

Călărasi

1.000

182

Bujor Florca

Or. Lehliu Gară, sat Răsvani str. Veseliei nr. 72

Călărasi

1.000

183

Marin Marina

Or. Lehliu Gară, sat Răsvani str. Bujorilor nr. 24

Călărasi

1.000

184

Gheorghe Alecu

Or. Lehliu Gară, str. Grădinari nr. 18

Călărasi

1.000

185

Bujor Gheorghe

Or. Lehliu Gară, sat Răsvani, str. Veseliei nr. 64

Călărasi

1.000

186

Nicolae Ion

Or. Lehliu Gară, str. Tufănelelor nr. 36

Călărasi

1.000

187

Stan Romică Marian

Or. Lehliu Gară, sat Răsvani

Călărasi

1.000

188

Dinu Voica

Or. Lehliu Gară, str. Soarelui nr. 7

Călărasi

500

189

Tudoran Niculae

Com. Curcani nr. 534

Călărasi

1.000

190

Badea Mihaela

Com. Dorobantu nr. 1683

Călărasi

1.000

191

Ivan Relu Vasile

Com. Dragos Vodă nr. 854

Călărasi

1.000

192

Carp Maria Ecaterina

Com. Stefan Cel Mare, str. Sistemului nr. 3

Călărasi

1.000

193

Paleologu Gheorghe

Călărasi, str. Borcea, bl. L23, et. 3, ap. 4

Călărasi

400

194

Luther Ana

Călărasi str. Viitor nr. 110

Călărasi

1.000

195

Miron Rodica Elisabeta

Călărasi str. Ecaterina Teodoroiu nr. 48

Călărasi

500

196

Dima Frusa

Călărasi, str. Măgura nr. 14

Călărasi

700

197

Panait Paraschiva

Or. Fundulea, str. Cicoarei nr. 5

Călărasi

300

198

Casu Luminita

Com. Grădistea, sat Rasa nr. 256

Călărasi

1.000

199

Zlate Tudorel

Com. Modelu str. Dudului nr. 37

Călărasi

500

200

Mirica Ionela

Com. Roseti nr. 4523

Călărasi

1.000

201

Rusu Doina

Cluj-Napoca, str. Izlazului nr. 4, ap. 45

Cluj

3.000

202

Mânzat Diana

Dej, str. Ion Pop Reteganu nr. 7, bl. U2, ap. 2

Cluj

5.000

203

Minciu Liviu Adrian

Constanta, str. Stefan cel Mare nr. 128A, bl. F1, sc. D, ap. 62

Constanta

2.000

204

Ghită Tudorita

Constanta, str. Poet Dimitrie Anghel nr. 6 (str. Muntii Tatra, fară nr. casă, domiciliul în fapt)

Constanta

800

205

Ivanciu Vasilica

Medgidia, str. N.Bălcescu nr. 18

Constanta

800

206

Iorga Ionelia

Hârsova, str. Revolutiei nr. 79

Constanta

1.000

207

Anghel Eugen

Constanta, bd.  Ferdinand nr. 32. sc. A, et. 2, ap. 2 (în fapt Constanta, str. Albastră nr. 6)

Constanta

1.000

208

Aliman Luminita

Or. Pucioasa, str. Fântânelor nr. 26

Dâmbovita

400

209

Burca Maria

Or. Pucioasa, str. Zorele, bl. A2, ap. 10

Dâmbovita

600

210

Iaica Elena

Or. Pucioasa, str. Fântânelor nr. 44

Dâmbovita

400

211

Ion Gica

Or. Răcari. str. M.Kogălniceanu nr. 10

Dâmbovita

700

 

212

Grigore Nicoleta

Com. Băleni, sat Udresti nr. 4

Dâmbovita

1.000

213

Mercan Vasile

Com. Glodeni, sat Schela nr. 23

Dâmbovita

600

214

Movileanu Mihail

Com. Glodeni, sat Malu Mierii nr. 79

Dâmbovita

600

215

Crăciun Gheorghe

Com. Finta, sat Gheboaia nr. 229

Dâmbovita

800

216

Ghioc Ana

Com. I.L.Caragiale, sat I.L.Caragiale, str. Braniste nr. 358

Dâmbovita

500

217

Brumam Vasilica

Com. Niculesti, sat Ciocănari str. 303

Dâmbovita

1.000

218

Rotaru Elena

Com. Sotânga, sat Sotânga nr. 17

Dâmbovita

700

219

Filip Mariana

Com. Ulmi, sat Udresti nr. 6

Dâmbovita

1.000

220

Răducanu Mariana

Târgoviste, str. Toni Bulandra, bl. 33B, sc. A, ap. 3

Dâmbovita

800

221

Ghica Emilia

Târgoviste, str. Avram Iancu, bl. 35, ap. 73

Dâmbovita

500

222

Necalu Victoria

Târgoviste, str. Avrara Iancu, bl. 36, scara B, et. 1, ap. 5

Dâmbovita

700

223

Dinu Ion

Moreni, str. Luceafarului, nr. 15

Dâmbovita

700

224

Ignat Maria

Moreni, str. Unirii, nr. 39

Dâmbovita

600

225

Anghel Aurora

Moreni, str.  Târgovistei, nr. 59

Dâmbovita

600

226

Bucaloiu Ana-Varvara

Moreni, str. Petrolului, nr. 15, bl. B, sc. A, ct.2, ap. 9

Dâmbovita

600

227

Matei Elena

Or. Găesti, str. Stefan Mihăilescu, nr. 47

Dâmbovita

500

228

Geanta Vasile

Or. Pucioasa, str. Stadionului, bl. 103, ap. 23

Dâmbovita

700

229

Oprescu Mirela

Or. Pucioasa, str. Rândunelelor, bl. C2, ap. 15

Dâmbovita

1.000

230

Constantin Maria

Or. Pucioasa, str. Liliacul ui, nr. 22

Dâmbovita

200

231

Brasoveanu Ana Monica

Com. Cornisani, str. Soseaua Nouă, nr. 61

Dâmbovita

3.000

232

Gheorghe Dumitrii

Com. Comisani, sat Lazuri, nr. 132

Dâmbovita

3.000

233

Ion Nicolae

Com. I.L.Caragialc, sat I.L.Caragiale, nr. 7

Dâmbovita

800

234

Duian Aurelia

Com. Gura Ocnitei, sat Capul Plaiului, nr. 11

Dâmbovita

800

235

Badea Cristina

Com. Gura Sutii, sat Gura Sutii, nr. 393

Dâmbovita

800

236

Vlad Olguta Mihaela

Com. Gura Sutii, sat Gura Sutii, nr. 412

Dâmbovita

800

237

Necsoiu Ligia

Com. Ocnita, str. Valea Sălciei, nr. 757

Dâmbovita

2.000

238

Mătreată Constanta

Com. Produlesti, sat Produlesti, nr. 45

Dâmbovita

700

239

Tomescu Vasile

Com. Vulcana Băi, sat Vulcana Băi, str. Armas Bunea, nr. 20

Dâmbovita

600

240

Dinisor Marian

Com. Vulcana Băi, sat Vulcana Băi, str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 26

Dâmbovita

600

241

Nicolae Maria

Com. Vulcana Băi, sat Vulcana Băi, str. Annas Bunca, nr. 20

Dâmbovita

600

242

Bobleaca Vasile

Com. Vulcana Băi, sat Vulcana de Sus, str. Bolintineanu, nr. 18

Dâmbovita

600

243

Iordăchescu Dumitru

Com. Vulcana Băi, sat Vulcana Băi, str. Armas Bunea, nr. 20

Dâmbovita

600

244

Coroeru Vasile

Com. Vulcana Băi, sat Vulcana Băi, str. Armas Bunea, nr. 20

Dâmbovita

600

245

Chiran Corvin

Com. Vulcana Băi, sat Vulcana Băi. str. Armas Bunea, nr. 20

Dâmbovita

600

246

Predescu Florica Dorina

Târgoviste, bd. Independentei, bl. 4A, sc. A, ap. 4

Dâmbovita

1.000

247

Mânu Monica

Târgoviste, str. Câmpulung, nr. 140

Dâmbovita

1.000

248

Raef Adina

Târgoviste, str. Diaconu Coressi, bl. 12, sc. E, ap. 86

Dâmbovita

2.500

249

Mateoiu Elena Poliana

Or. Pucioasa, str. Republicii, M.B3, ap. 3

Dâmbovita

3.000

250

Niculcea Marian Virgil

Com.  Gura Ocnitei, sat Ochiuri, nr. 130

Dâmbovita

1.000

251

Guran Floarea

Craiova, str. AJ.Cuza, bl. M 14, sc. 2, ap. 1

Dolj

1.500

252

Lică Petra

Com. Rast, sat Rast

Dolj

1.500

 

253

Gheorghe Constanta

Craiova, str. Impăratul Traian nr. 196

Dolj

1.000

254

Păunescu Georgeta

Com. Diosti, str. Brutăriei nr. 106

Dolj

1.500

255

Oprea Lucian Nelu

Craiova, str. Sărari, nr. 10

Dolj

1.500

256

Voinea Marian

Craiova, str. Hortensiei, bl. 154E, sc. 1, ap. 4

Dolj

1.500

257

Galis Mîhaela

Craiova, str. Emil Gârleanu, nr. 16, bl. 58A1, sc. 2, ap. 5

Dolj

2.000

258

Morcanu Ernest Marian

Băilesti, str. Ardealul nr. 23

Dolj

1.000

259

Ungureanu Gheorghita

Com. Cotofenii din Dos, sat Mihăita, str. Dan Fleury nr. 168

Dolj

800

260

Răducan Cezar Alexandru

Băilesti. str. Victoriei, nr. 106, bl. B2, sc. 2, ap. 3

Dolj

1.000

261

Moldovan Marius Florin

Craiova, str. Sabba Stefanescu, bl. F2, ap. 11

Dolj

1.000

262

Blencoi Nela

Com. Breasta, sat Cot

Dolj

1.000

263

Alecu Monica Daniela

Craiova, cart. 1 MaLbl. B9, sc. 1, ap. 14

Dolj

1.000

264

Mitea Stela

Craiova, str. 22 Dec.1989, nr. 11A, bl. E. Ap.1

Dolj

1.000

265

Dedu Daniela

Craiova, str. Câmpia Islaz, nr. 43

Dolj

1.000

266

Croitoru Tudor

Galati, str. Gorunului nr. 6, bl. O, ap. 69

Galati

600

267

Butunoi Mariela

Com. Bălăbănesti, str. Culturii nr. 14

Galati

400

268

Stratulat Mircea Nelu

Galati, str. Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 79

Galati

1.000

269

Căusanu Carmen

Galati, str. Caisilor nr. 4, bl. A3, sc. 2, et. 3, ap. 67

Galati

500

270

Tomev Sultana

Galati, str. Gh. Asachi nr. 4, bl. A14, sc. 1, ap. 3

Galati

500

271

Popa Paul

Galati, str. Sindicalelor nr. 5, bl. Elnav, ap. 39

Galati

700

272

Mihai Aurica

Com. Bălăbănesti, sat Bursucani, str. Eugen Luca nr. 90

Galati

700

273

Ristea Fon

Giurgiu, str. V.Alecsandri nr. 7

Giurgiu

500

274

Lupu Lili

Giurgiu, str. TineretuIui, bl. 6/220, sc. A, ap. 2

Giurgiu

300

275

Bîrsan Dumitra

Com. Comaoa, sat Budeni nr. 12

Giurgiu

800

276

Tudor Ionel

Com. Izvoarele, sat Chiriacu nr. 117

Giurgiu

300

277

Mizdrcscu llina

Giurgiu, str. UI.Macilor nr. 24

Giurgiu

300

278

Gută Aurică

Giurgiu, str. 1 Dec. 1918, bl. C7, sc. B, ap. 35

Giurgiu

500

279

Iordan Dinu

Giurgiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 83

Giurgiu

500

280

Iordan Violeta

Giurgiu, str. Miron Costin nr. 16

Giurgiu

500

281

Cociu Aurica

Com. Clejani, sat Sterea nr. 178

Giurgiu

600

282

Barbu Mariana

Com. Ulmi, sat Icoana nr. 205

Giurgiu

400

283

Voicu Ion

Com. Singureni, sat Stejaru nr. 124

Giurgiu

400

284

Dorobantu Marian

Com. Singureni sat Stejaru nr. 146

Giurgiu

500

285

Cercel Ilie

Giurgiu, str. Buccgi nr. 16

Giurgiu

300

286

Palcu Tudorina

Com. Izvoarele, sat Chiriacu nr. 127

Giurgiu

450

287

Vlădescu Marian

Com. Mîrsa nr. 102

Giurgiu

2.000

288

Dumitru Petrică

Giurgiu, str. Grivitei nr. 126

Giurgiu

300

289

Tufă Ion

Giurgiu, str. Vlad Tepes, bl. C3, sc. B, ap. 26

Giurgiu

400

290

Dincă Mariana

Giurgiu, sos Sloboziei, Cămin D, ap. 50

Giurgiu

600

291

Broico Ileana

Giurgiu, str. TineretuIui, bl. 19C6, sc. D, ap. 5

Giurgiu

300

292

Ruse Ilie

Giurgiu, str. Mereni nr. 8

Giurgiu

400

293

Ereci Constantin

Com. Drăgutesti, Satul Nou

Gorj

1.000

294

Ionescu St. Verginica

Com. Musetesti, sat Musetesti

Gorj

1.000

295

Staticiu Valentina

Rovinari, al. Zambilelor, bl. T4, sc. 3, ap. 4

Gorj

800

296

Zamfircscu Constantin

Tg-Jiu, str. Ec. Teodoroiu, bl. 502, ap. 15

Gorj

900

297

Anghelescu I. Gheorghe

Tg-Jiu, str. 23 August, bl. 8, sc. 1 ap. 9

Gorj

600

298

Gioancă Dorina

Tg-Jiu, str. Mioritei, bl. 5, sc. 2, ap. 36

Gorj

1.000

299

Vlădutoiu Aurora

Tg-Jiu, str. Slt. Gheorghe Bărboi, bl. 1, sc. 2, ap. 22

Gorj

800

 

300

Bestelea Paraschiva

Tg-Jiu, str. Republicii, bl. 28, sc. 1, ap. 1

Gorj

500

301

Andreianu Elena

Tg-Jiu, str. Revolutiei, bl. 4. sc. 1, ap. 1

Gorj

400

302

Preda Corneliu

Tg-Jiu, al. Plopilor, bl. 22A, sc. 1, ap. 2

Gorj

1.000

303

Calotă Marius

Or. Turceni, str. Turceni, bl. P14, ap. 17

Gorj

700

304

Alexandru Natalia

Or. Tg-Cărbunesti, sat Cărbunesti

Gorj

900

305

Nanu Ion

Com. Tîntăreni, sat Floresti

Gorj

700

306

Roncea Valerica

Com. Berlesti, sat Gîlcesti

Gorj

1.000

307

Negrea Păuna

Com. Slivilesti, sat Slivilesli

Gorj

700

308

Vasilescu Veronica

Mun. Motru, sat Rosiuta

Gorj

700

309

Nády Kinga

Gheorgheni, Cart.Bucin, bl. 2, sc. A, Ap.2

Harghita

700

310

Lakatos Berenyi Agnes Enikö

Miercurea Ciuc, str.  Brasovului, Nr.53 /A / 1

Harghita

3.000

313

Bartos Eva

Com. Dănesti, sat Dănesti, nr. 337

Harghita

1.000

312

Boghiu Mariea

Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara, nr. 29/A, ap. 34

Harghita

1.500

313

Jakocs Olga Eva

Odorheiu Secuiesc, P-ta Primăriei, Nr.6, ap. 9

Harghita

500

314

Gábor Rozália

Gheorgheni, str. Bradului Nr.14

Harghita

800

315

Cosarcă Mihai

Com. Gălăutas, sat Gălăutas Nr.409

Harghita

500

316

Moldovan Maria

Com. Gălăutas, sat Gălăutas, Colonia I, Nr.404 / 6

Harghita

800

317

Ivacson Eniko

Com. Remetea, sat Remetea, str. Balas Jeno Nr.207

Harghita

1.000

318

Gabor Ileana

Gheorgheni, str.  Tudor Vladimirescu Nr.5

Harghita

600

319

Gabor Ilona Terezia

Gheorgheni, str. Tudor Vladimirescu Nr.5

Harghita

600

320

Tamas Judit Erika

Gheorgheni, str. Victoriei Nr.3

Harghita

800

321

Trufea Elena

Olan, str. Bradului, bl. 13, ap. 55

Hunedoara

300

322

Varga Angela -Nicoleta

Călan, str. Bradului, bl. 13, ap. 3

Hunedoara

800

323

Ceobanu Viorica

Deva, al. Romanilor, bl. 16, ap. 8

Hunedoara

300

324

Ciorbea Liviu

Deva, al. Armatei, bl. 8, ap. 36

Hunedoara

300

325

Deac Elena

Deva, str. Minerului, nr. 51, bl. 39, ap. 10

Hunedoara

1.000

326

Dobromir Mihaela

Deva, al. Motilor, bl. 2A, ap. 1

Hunedoara

1.000

327

Fodor Ana - Natalia

Deva, str. Minerului, bl. 38, ap. 16

Hunedoara

300

328

Gălăsanu Tarquinia Georgeta

Deva. str. Iuliu Maniu, bl. J, ap. 68

Hunedoara

300

329

Gross Maria

Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 24, ap. 305

Hunedoara

500

330

Lăcătus Costică

Deva, str. Dr.  Victor Suiaga, nr. 16

Hunedoara

500

331

Enache Mariana

Hunedoara, bd. Dacia, nr. 18, bl. 2B, ap. 73

Hunedoara

500

332

Faraon Constantin

Hunedoara, str. Batiz, nr. 2, bl. Gl, ap. 84

Hunedoara

300

333

Matei Veronica

Hunedoara, al. Câmpului, nr. 2, bl. C22, ap. 111

Hunedoara

300

334

Gabor George

Comuna Băita, nr. 92

Hunedoara

300

335

Nonu Busuioc Dumitru

Comuna Baia de Cris, fără nr. casă

Hunedoara

300

336

Botderată Fănica

Aninoasa, str. Libertătii, bl. 33, ap. 33

Hunedoara

300

337

Iamandei Elena

Aninoasa, str. Libertătii, bl. 19, ap. 19

Hunedoara

300

338

Hummer Aurica

Aninoasa, str. Libertătii, bl. 33, ap. 18

Hunedoara

500

339

Rusu Maria

Lupeni, str. 9 Mai, nr. 5

Hunedoara

300

340

Stoica Lenuta

Lupeni, str. Crinilor, nr. 4, bl. 49, ap. 22

Hunedoara

500

341

Căldărar Ileana -Garofita

Petrosani, str. Sasa, nr. 14

Hunedoara

500

342

Mihalyka Petru

Petrosani, str. Miorita, nr. 5

Hunedoara

300

343

Moldovan Mariana-Alina

Lupeni, str. Tineretului, nr. 1, bl. D4, sc. 1, ap. 3

Hunedoara

300

 

344

Muntean Silvea

Petrosani, str. Plopilor, nr. 8

Hunedoara

200

345

Rădulesc Iozefia

Petrosani, str. Împăratul Traian, nr. 20, ap. 2

Hunedoara

200

346

Tudorache Mariana Camelia

Petrosani, str. Saturn, bl. 9, ap. 54

Hunedoara

500

347

Tîră Mihaela

Petrosani, str. Jiului, bl. 1, up. 4

Hunedoara

400

348

Vaida Izabella-Emese

Vulcan, al. Crizantemelor, nr. 4, bl. 6T, ap. 2

Hunedoara

500

349

Călin Sorica

Com. Alexeni, nr. 10

Ialomita

400

350

Nicolae Angela

Fetesti, str. Islaz nr. 21

Ialomita

300

351

Iancu Constantin

Slobozia, str. Matei Basarab, bl. 29, sc. C, ap. 17

Ialomita

400

352

Fîlcu Vasile

Or. Căzănesti nr. 789

Ialomita

200

353

Macaria Ion

Or. Amara, str. A.I.Cuza, bl. B, sc. B, et. II, ap. 5

Ialomita

500

354

Petre Neculai

Slobozia, str. Matei Basarab, bl. MB5, sc. B, ap. 4

Ialomita

300

355

Oancea Romeo

Slobozia, str. Decebal, bl. F5, sc. B, ap. 38

Ialomita

600

356

Gheorghe Georgeta

Slobozia, str. Ialomitei, bl. B23, sc. B, et. IV, ap. 40

Ialomita

500

357

Caras Filoftia

Fetesti, str. Călărasi, nr. 65

Ialomita

500

358

Cioc Steliana

Com. Gheorghe Doja, nr. 126

Ialomita

300

359

Mihai Stanca

Com. Traian, nr. 74

Ialomita

500

360

Pricope Cecilia

Or. Căzănesti, nr. 923

Ialomita

300

361

Radu Florica

Slobozia, str. Traian, bl. G3, sc. A, ap. 43

Ialomita

800

362

Sava Emilia-Dorina

Or. Amara, str. 1 Mai nr. 57

Ialomita

400

363

Picerea Arcadie

Or.Tăndărei. str. Duzilor nr. 25

Ialomita

800

364

Stroe Daniela

Or. Amara, str. Primăverii nr. 177

Ialomita

400

365

Joncscu Ion

Slobozia, str. Independenta nr. 45

Ialomita

700

366

Staicu Constanta

Slobozia, bd. Chimiei, bl. C3, sc. C, ap. 19

Ialomita

800

367

Sărăteanu Liliana

Urziceni, str. Iazului nr. 1

Ialomita

l.000

368

Bordei Mariana

Slobozia, str. D.Gherea nr. 25

Ialomita

1.000

369

Voinoiu Alexandru

Com. Gheorghe Doja nr. 942

Ialomita

800

370

Adumitroaei A. Elena

Or. Hîrlâu, sat Pîrcovaci, nr. 362

Iasi

800

371

Andrei Veronica

Iasi, al. Musatini, nr. 1, bl. M11, sc. D, et. 2, ap. 11

Iasi

1.000

372

Calancea Valeriu Eduard

Iasi, str. Sucidava, nr. 11, bl. P4, sc. B, et. 3, ap. 14

Iasi

1.500

373

Corcodel Mihai

Pascani, str. Mihai Viteazul, nr. 132

Iasi

700

374

Drăgan I. Anica

Com. Prisăcani, Sat Prisăcani

Iasi

600

375

Edutanu Costache

Comuna Movileni, Sat Larga Jijia

Iasi

500

376

Festilă Ana

Or. Hîrlâu, str. Logofăt Tăutu, nr. 54

Iasi

500

377

Gavril Mihaela

Com. Dolhesti, Sat Pietris

Iasi

500

378

Hodoroabă Paraschiva

Iasi, str. Poitiers, nr. 53, bl. G2, tr.2, et. 1, ap. 8

Iasi

1.000

379

Humă Eugenia

Iasi, al. Păcurari, nr. 2, bl. G2, sc. A, et. 2, ap. 12

Iasi

500

380

Iamandi Elena

Com. Mironeasa, Sat Mironeasa

Iasi

400

381

Iamandi I. Jana

Com. Ciurea, Sat Lunca Cetătuii, bl. 60, sc. C, ap. 15

Iasi

1.200

382

Ibrian I. Vasile

Com. Bals, Sat Bals

Iasi

600

383

Ionescu Alexandrina

Pascani, str. Gavril Gheorghiu, nr. 21

Iasi

700

384

Lică Elena si Grigore

Iasi, str. Bradului, nr. 17, bl. G4, sc. B, ap. 5

Iasi

1.000

385

Marcoci Mirela

Iasi, al. Tudor Neculai, nr. 79, bl. 977C, et. 1, ap. 3

Iasi

1.500

386

Martin Ioan

Iasi, str. I.C.Brătianu, nr. 6

Iasi

500

387

Pascu Felicia Nicoleta si Pascu C. Ioan

Com. Todiresti, Sat Boldesti (domiciliul legal), Com. Hărmănesti, Sat Balolesti (domiciliul în fapt)

Iasi

800

388

Popa-Dominte Anica

Pascani, str. 22 Decembrie, nr. 26, bl. Al, sc. B, et. 1, ap. 6

Iasi

1.000

389

Rafailă Viorica

Com. Vînători, Sat Vînători

Iasi

1.000

 

390

Rosu Ion

Com. Ciurea, Sat Lunca Cetătuii, bl. 89, sc. A, et. 4, ap. 17

Iasi

600

39J

Sava Mariana

Iasi, str. Orientului, nr. 16, bl. 801, sc. A, et. 4, ap. 18

Iasi

900

392

Sofian G. Ioan si Sofian C. Elena

Pascani, str. C. Neculce, bl. B2, sc. A, et. 4, ap. 18

Iasi

800

393

Stiuruc V. Olimpia

Iasi, al. Rozeior, nr. 19, sc. A, et. 2, ap. 1 (domiciliul legal), Iasi, str. Orientului, nr. 14. bl. 801, sc. D. et. 4, ap. 18 (domiciliu în fapt)

Iasi

2.000

394

Tamas Geta

Iasi, str. Răchiti, nr. 24

Iasi

1.000

395

Tănasă Teodor

Com. Motca, Sat Motca

Iasi

1.000

396

Tigîtă V. Hiena

Pascani, str. Mihai Viteazu, nr. 108

Iasi

1.200

397

Vasile Anica

Com. Siretel, Sat Siretel

Iasi

1.000

398

Anusca Ecaterina

Com. Mironeasa, Sat Mironeasa

Iasi

400

399

Apostol Ernestina Gabriela

Iasi, str. Bucium, nr. 35, bl. Al-2. sc. B, et. 3, ap. 2

Iasi

700

400

Baciu Vasile

Or. Târgu Frumos, str. Petru Rares, bl. 16, sc. B, ct.2, ap. 7

Iasi

800

401

Bujor Constantin

Com. Scheia, Sat Scheia

Iasi

400

402

Ciobotam Maria

Iasi, bd. N.lorga, nr. 32, bl. G4, sc. B, et. 4, ap. 86

Iasi

500

403

Costea Aurica

Com. Motca, Sat Motca

Iasi

700

404

Dumitrache Elena

Com. Ion Neculce, Sat Dădesti

Iasi

500

405

Manelici C. Constanta

Orasul Hîrlău, Sat Pîrcovaci

Iasi

1.000

406

Plămădeală Mihaela -Crislina

Iasi, str. Ciurchi, nr. 127B, bl. Pl, sc. B, et. 2, ap. 4

Iasi

1.000

407

Postii - Pînzaru Aneta

Iasi, str. Plantelor, nr. 9, bl. 752, sc. B, et. 1, ap. 8

Iasi

500

408

Scurtu Zenovia

Iasi, bd. N. Iorga, nr. 32, bl. G4, sc. B, et. 2, ap. 47

Iasi

500

409

Soare Maria

Iasi, al. Drobeta, nr. 1, bl. R9, sc. A, et. 1, ap. 1

Iasi

1.200

4J0

Solomon Doinita

Iasi, str. Clopotari, nr. 18, bl. 607, sc. B, et. 1, ap. 1

Iasi

800

411

Ursache Nicolae

Com. Erbiceni, Sat Erbiceni

Iasi

700

412

Vieriu Elena

Iasi, bd. Cbimiei, nr. 35, bl. Fi-2, sc. B, et. 3, ap. 2

Iasi

1.000

413

Vîzdoagă Eugenia

Com. Mironeasa, Sat Mironeasa

Iasi

600

414

Beldiman Elena

Com. Erbiceni, sat Totoesti

Iasi

800

415

Bucătaru Florita

Comuna Bals, satul Bals

Iasi

1.000

416

Ciobanu Lucia

Mun. Iasi, str. Străpungere-Silvestru, nr. 7, bl. I.5, sc. C, ct.l, ap. 8

Iasi

500

417

Cristian Tinica

Mun. Iasi, al. Tudor Ncculai, nr. 25, bl. 953, sc. C, ap. 1

Iasi

800

418

Gherasim Profira

Comuna Popesti, sat Hărpasesti

Iasi

1.000

419

Halescu Florica

Mun. Iasi.str. Vasile Lupu, nr. 83, bl. Dl, sc. B, et. 8, ap. 30

Iasi

1.000

420

Jugariu Rădut

Mun. Iasi, al. Păcurari, nr. 12, bl. G2, sc. B, et. 4, ap. 17 (domiciul legal), Iasi-Voinesti, nr. 25, bloc Ferma,comuna Miroslava (domiciliul în fapt)

Iasi

2.000

421

Iftime T.Elena

Comuna Prisăeani, sat Prisăcani

Iasi

700

422

Mihalache Tatiana

Municipiul Iasi, str. Ciurchi, nr. 7

Iasi

500

423

Moisă Iulia

Comuna Erbiceni, sat Erbiceni

Iasi

1.000

424

Pascaru Stefan

Mun. Iasi, str. Sălciilor, nr. 16, bl. 825, sc. C, et. 3, ap. 15

Iasi

500

425

Petrăchiută Mariana

Comuna Mironeasa, sat Mironeasa

Iasi

500

426

Prodan Constantin

Comuna Focuri, sat Focuri

Iasi

1.000

427

Roman Constantin

Mun. Iasi, str. Minervei, nr. 8, bl. 845, sc. A, et. 4, ap. 16

Iasi

500

428

Tănăsuc Mibai

Mun. Iasi, str. Mircea cel Bătrân, nr. 20, bl. T1, sc. B, ap. 3

Iasi

700

429

Târzioru (Besliu)Adam

Comuna Rediu, sat Horlesti

Iasi

500

430

Ursu Dumitru

Comuna Mironeasa, sat Mironeasa

Iasi

500

 

431

Viziteu Dorina

Mun. Iasi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 12A, bl. C2, sc. A, et. 3, ap. 37

Iasi

1.000

432

Vlădeanu Zenovia

Comuna Focuri, sat Focuri

Iasi

1.000

433

Cataramă Niculina

Com. Stefanestii de Jos, fără nr. casă

Ilfov

700

434

Stan Mihaela

Or. Pantelimon, str. Crinului nr. 26

Ilfov

700

435

Neacsu Mihaela

Com. Mogosoaia, str. Putu cu Brad nr. 20

Ilfov

700

436

Milroi Viorica

Com. Moara Vlăsiei, sat Căciulati

Ilfov

800

437

Florca Floarea

Com. Jilava, str. Gării nr. 32 C

Ilfov

700

438

Dută Nicoleta

Or. Voluntari, str. Anton Pann nr. 59

Ilfov

800

439

Postaliu Păun

Com. 1 Decemebrie, bl. PK27, ap. 5

Ilfov

700

440

Farcas Stela

Com. Cornetu, sos. Alexandriei nr. 136, bl. D2, sc. 2, ap. 23

Ilfov

800

441

Kugler Rodica

Com. Cornetu, sos. Alexandriei nr. 136, bl. D2, sc. 1, ap. 8

Ilfov

700

442

Oprea Niculina

Com. Bragadiru, sos. Alexandriei nr. 241, bl. P31, sc. 2, ap. 13

Ilfov

70t)

443

Pîrvu Gheorghe

Com. Balotesti, sat Balotesti, sos. Unirii nr. 35, bl. P37, sc. B, ap. 10

Ilfov

800

444

Vlad Mirela

Com. Balotesti, sos. Unirii nr. 156, bl. PR3, sc. 1, ap. 11

Ilfov

700

445

Serea Cristina

Com. Stefanestii de Jos, sat Stefănestii de Jos

Ilfov

700

446

Radu Roxana

Or. Chitila, str. Aurel Vlaicu nr. 31

Ilfov

700

447

Buzdugan Niculina

Or. Buftea, bd. Muncii nr. 20

Ilfov

800

448

Zavracu Matilda

Or. Pantelimon, str. Jiului nr. 12

Ilfov

700

449

Stan Veronica

Com. 1 Decemebrie, str. I.L.Caragiale nr. 49

Ilfov

700

450

Păun Ioana-Maria

Com. 1 Decemebrie, str. Gloriei nr. 45

Ilfov

700

451

Livigiu Ecaterina

Popesti-Leordeni, str. Livezi nr. 4, bl. T1-4, sc. 2, ap. 20

Ilfov

2.000

452

Moldovan Anna

Com. Ceausu de Câmpie nr. 163

Mures

1.000

453

Kovari Andrei

Tg.Mures, str. Al.Ion Mihut nr. 3, ap. 7

Mures

2.000

454

Bogar Ibojka

Sighisoara, str. Morii nr. 23

Mures

1.500

455

Stoica Coloman

Com. Alunis nr. 224

Mures

600

456

Coti Maria

Com. Zau de Câmpie, sat Bujor-Hodaie nr. 4A

Mures

500

457

Faluvegi Eva

Tg.Mures, str. Violetelor nr. 1, sc. A, ap. 17

Mures

7.000

458

Gorog Ildiko

Tg.Mures, bd. 1848 nr. 71, bl. 34/C, ap. 11

Mures

2.000

459

Oltean Viorel

Tg.Mures, str. Ciceo Pop nr. 23/6

Mures

2.000

460

Csiki Lucia

Tg.Mures, str. Rovinari nr. 45, ap. 21

Mures

300

461

Forgacî Vomita

Tg.Mures, str. Horea nr. 2

Mures

500

462

Ursu Mihai

Or. Sărmasu, sat Baldu, str. Fântânelor nr. 33

Mures

1.000

463

Andrei V. Aneta

Com. Urecheni, Sat Urechcni, nr. 200

Neamt

500

464

Corchez T. Elconora

Or. Roznov, Vila C13, sc. A, Ap. 2

Neamt

1.000

465

Bârlădeanu Ioan

Com. Negresti, sat Negresti, nr. 546

Neamt

1.000

466

Toader M. Aurelia

Or. Bicaz, Sat-Anexă Izvoru Alb, nr. 126

Neamt

2.000

467

Buzdca I. Eugenia

Com. Brusturi, Sat Brusturi, nr. 329

Neamt

1.500

468

Lupu I. Ruxanda

Piatra-Ncamt, al. Tipamlui, bl. D3, Etaj 11, Apt. 26

Neamt

1.500

469

Popa N. Ana

Târgu Neamt, str. Română, nr. 52

Neamt

800

470

Chelaru V. Valentin

Târgu Neamt, al. Salcâmilor, bl. Al 3, Sc.B, Ap.23

Neamt

1.200

471

Tanasa N. Dospin Leonora

Piatra-Neamt, str. N.Iorga, B1.4L sc. A, et. IV, ap. 24

Neamt

1.500

472

Enciu Ti cu

Roman, al. T. Vladimirescu, B1.4, sc. A, Ap.2

Neamt

1.000

473

Irimia N. Neculai

Piatra-Neamt, str. Alex.Lăpusneanu nr. 31, bl. B1, ap. 30

Neamt

800

474

Miron V. Gheorghe

Piatra-Neamt, al. Armoniei, nr. 48, bl. B14, Sc.C, Ap.57

Neamt

1.500

475

Toplicianu - Valeria

Piatra-Neamt, al. Ulmilor, BJ.40, Sc. B, Ap. 176

Neamt

1.200

 

476

Dobranis D. Anela

Piatra-Neamt, al. Ulmilor, bl. 39, Sc.B, Ap.33

Neamt

1.200

477

Geosanu Elena

Roman, str. Fabricii, B1.4, Ap. 5

Neamt

500

478

Dăogaru Titu

Com. Dobrosloveni, sat Dobrosloveni nr. 10

Olt

2.500

479

Stăvărelu Constantina

Com. Iancu Jianu, sat Iancu Jianu nr. 534

Oh

500

480

Tismănaru Petre

Slatina, str. Oituz nr. 15

Olt

500

481

Hau Nicolae

Scornicesti, bd. Muncii nr. 95

Olt

500

482

Căldăraru Marian

Loc.Drăgănesti Olt, str .Obor nr. 3

Olt

600

483

Zidaru Florin

Loc.Drăgănesti Olt, str. Stadion nr. 20

Olt

500

484

Gheorghe Niculina Nuti

Com. Iancu Jianu, sat Iancu Jianu nr. 14

Olt

1.000

485

Boldor Maria Cristina

Loc.Drăgănesti Olt, str. Obor nr. 12

Olt

700

486

Fîtoi Alexandru

Com. Cîrlogani, sat Cepari nr. 324

Olt

500

487

Totir Maria

Com. Dobrosloveni, sat Rescuta nr. 347

Olt

500

488

Mincă Gheorghe

Com. Rotunda, sat Rotunda nr. 125

Olt

500

489

Furnigă Vasile

Slatina, str. Zăvoiuiui nr. 18 A

Olt

500

490

Bontca Gheorghe

Ploiesti, str. G-ral Candiano Popcscu, nr. 17

Prahova

500

491

Ionica Ecaterina

Ploiesti, str. Piata Eroilor, nr. 3, bl. 32 D, et. 10, ap. 10

Prahova

500

492

Irimia Mioara

Ploiesti, str. Bănesti, nr. 35

Prahova

1.000

493

Dumilrescu Vasile

Ploiesti, str. Erou Călin Cătălin nr. 11, bl. B, sc. A, ap. 22

Prahova

1.000

494

Stefanescu Andra

Plopeni, str. Smârdan nr. 6, ap. 95

Prahova

2.000

495

Niculae Niculina

Com. Gura Vitioarei, sat Făgetu, nr. 181

Prahova

500

496

Dedu Petre

Com. Valea Doftanei, sat Tesila, nr. 742

Prahova

500

497

Negoită Cristian

Com. Cerasu, sat Slon, nr. 44

Prahova

2.000

498

Savu Gheorghe

Com. Cerasu, sat Slon, nr. 378

Prahova

1.000

499

Bogdan Mihaela Carmen

Ploiesti, str. Brâncoveanu Vodă nr. 3 8

Prahova

4.000

500

Popovici Ioan

Com. Scorteni, sat Mislea

Prahova

500

501

Veghiu Andrei

Com. Păulesti, sat Cocosesti

Prahova

500

502

Popa Solomon

Câmpina, str. Podului nr. 4

Prahova

1.000

503

Dulgheru Florian

Cămpina, al. Anotimpului nr. 2

Prahova

2.000

504

Berchi Ioan

Ploiesti, str. Poienitei nr. 29

Prahova

500

505

Ilie Maria

Ploiesti, str. Rafinorilor nr. 13

Prahova

400

506

Preda Antoneta

Ploiesti, str. Narciselor nr. 8

Prahova

1.000

507

Mihăilă Nicoleta

Com. Drăgănesti, sat Meri nr. 14B

Prahova

3.000

508

Dinu Cristina

Com. Paulesti, sat Găgeni, nr. 598

Prahova

500

509

Bucuresteanu Elena

Com. Maneciu, sat Cheia, nr. 81

Prahova

500

510

Nilă Niculae

Com. Podenii Noi, sat Podu lui Galben, nr. 19

Prahova

300

511

Lakatos Matilda

Loc.Nusfalău, str. Katanga nr. 63

Sălaj

2.500

512

Moga Maria

Zalău, str. Sf.Vineri nr. 7, bl. bl. 7, sc. B, ap. 23

Sălaj

3.000

513

Nagy Katalin

Zalău, str. Avram Iancu nr. 42, bl. M-1, ap. 3

Sălaj

1.500

514

Lazăr Mariana

Sibiu, str. Maramuresului, nr. 9, ap. 1, sc. A

Sibiu

500

515

Nicolae Gheorghina

Sibiu, al. Daliei, nr. 52, ap. 9, sc. A

Sibiu

900

516

Câldărariu Maria Marcela

Sibiu, str. I.L.Caragiale, nr. 3

Sibiu

1.000

517

Baltes Ioan Mircea

Sibiu, str. Lazaret, nr. 14, ap. B9

Sibiu

400

518

Ciufudean Maria

Sibiu, str. Uzinei, nr. 5, ap. 11

Sibiu

600

519

Preda Paraschiva

Sibiu, str. 9 Mai, nr. 15

Sibiu

1.000

520

Dan Aurel

Sibiu, al. Sevis, bl. 4. ap. 36

Sibiu

1.000

521

Ciucurel Natalia

Sibiu, str. Ghe. Doja, nr. 3

Sibiu

2.000

522

Barta Maria

Medias, Sos. Sibiului, nr. 60/A, ap. 104

Sibiu

1.000

523

Bârcea Victoria Maria

Medias, str. Ciprian Porumbescu, nr. 17

Sibiu

1.000

524

Burcea Ionela

Medias, str. Pictor Aman, nr. 9

Sibiu

1.000

 

525

Tănase Hlisaveta

Com. Cristian, str. XV, nr. 1

Sibiu

500

526

Roman Gheorghe

Com. Orlat, str. Pocnitei, nr. 132

Sibiu

900

527

Bortan Victoria

Com. Slimnic, sat Rusi, str. Principală nr. 329

Sibiu

500

528

Botârcă Veronica

Sibiu, al. Biruintei, nr. 12, sc. B, ap. 22

Sibiu

1.000

529

Bîja Maria

Sibiu, str. G-ral Magheru, nr. 21

Sibiu

700

530

Andrei Remus

Or. Agnita, sat Coves, nr. 160

Sibiu

300

531

Comsa Margareta

Or. Agnita, sat Coves, nr. 81

Sibiu

300

532

Zămăcâu Aurelia-Miorita

Or. Agnita, sat Coves, nr. 173

Sibiu

300

533

Zămăcău Ioan

Or. Agnita, sat Coves, nr. 81

Sibiu

300

534

Pârvană Aurica

Com. Hoghilag, nr. 57

Sibiu

1.000

535

Stoica Vasile Nicolae

Com. Hoghilag, nr. 116

Sibiu

1.000

536

Cionca Rozalia

Or. Dumbrăveni, str. Zidarilor, nr. 3

Sibiu

800

537

Lata Vasile

Medias, str. C.I.Parhon, nr. 9

Sibiu

500

538

Dunghel Ioan Verner

Medias, str. Târnavei, nr. 49

Sibiu

500

539

Florescu Valentin

Or. Liteni, nr. 1259

Suceava

1.500

540

Ciornei Maria

Suceava, str. Plevnei nr. 129A

Suceava

1.500

541

Lungu Maria

Com. Siminicea, sat Grigoresti

Suceava

1.000

542

Balahura Ioan Nicolae

Com. Scheia, sat Mihoveni

Suceava

1.000

543

Axintoaie Elena

Suceava, str. Statiunii nr. 6, bl. D11, sc. B, ap. 6

Suceava

1.800

544

Zlotariu Marinela Laura

Suceava, str. Cernăuti nr. 36

Suceava

1.500

545

Jauca Elena

Suceava, str. Jean Bart nr. 5A, sc. A, ap. 3

Suceava

1.400

546

Maici Oltea Daniela

Suceava, str. Mirăuti nr. 54

Suceava

1.000

547

Stamate Ion

Suceava, str. Calea Unirii nr. 15, ap. 2

Suceava

300

548

Nesteriuc Lenuta

Suceava, str. Pietrăriei nr. 14A.

Suceava

1.000

549

Ostaficiuc Despina

Suceava, str. Slătioarei, nr. 11, bl. C10, sc. C, ap. 18

Suceava

1.000

550

Stanciu Constantin

Suceava, str. Veronica Miele nr. 12

Suceava

1.000

551

Lungu Cristina

Suceava, str. Petuniilor nr. 4

Suceava

1.500

552

Filimon Ana

Comuna Mălini, sat Mălini

Suceava

1.000

553

Botezat Fclicia

Mun.Rădăuti, str. Vasile Bumbac nr. 8

Suceava

2.000

554

Comenciuc Maria

Mun.Rădăuti, str. George Enescu nr. 12

Suceava

2.000

555

Moraru Bucura

Comuna Fundu Moldovei, sat Fundu Moldovei

Suceava

1.000

556

Hrituc Petru

Comuna Dumbrăveni, sat Dumbrăveni

Suceava

1.500

557

Bucătariu Constantin

Municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, bl. 3, sc. B, ap. 1

Suceava

1.500

558

Răscol Ileana

Comuna Drăgoiesti, sat Drăgoiesti

Suceava

300

559

Rusu Saveta

Comuna Moara, sat Bulai

Suceava

1.000

560

Gvinda Domnica

Comuna Drăgoiesti, sat Drăgoiesti

Suceava

1.000

561

Ghinca Claudia

Mun. Fălticeni, str. Sucevei, nr. 92, bl. 92, sc. B, ap. 17

Suceava

2.000

562

Pîrvu Tudor

Com. Pietrosani, sat Pietrosani, fara nr. casă

Teleorman

1.000

563

Velea Ana

Alexandria, str. 1 Decembrie, nr. 43 A

Teleorman

500

564

Cocîlnău Stelian

Com. Islaz, sat Islaz, fără nr. casă

Teleorman

1.000

565

Săileanu Anghelina

Alexandria, str. Libertătii nr. 493

Teleorman

1.000

566

Neaga Adriana

Com. Mavrodin, sat Mavrodin, fără nr. casă

Teleorman

2.000

567

Stoica Ileana

Alexandria, str. Al. Ghica, nr. 148, bl. 101, sc. A, ap. 1

Teleorman

1.000

568

Catană Florin

Com. Drăgănesti Vlasca, sat Drăgănesti Viasca

Teleorman

1.000

569

Stingă Floarea

Com. Bogdana, sat Ulmeni, fără nr. casă

Teleorman

1.000

570

Dulceanu Eugenia

Com. Mavrodin, sat Mavrodin, fără nr. casă

Teleorman

1.000

571

Popa Emil

Com. Piopii Slăvitesti, sat Plopii Slăvitesti, fără nr. casă

Teleorman

1.000

572

Geicu Marian

Alexandria, str. Dunării, nr. 222, bl. 811, sc. A, et. 2, Ap.8

Teleorman

1.000

573

Soare Gigei

Alexandria, str. Tr.Măgurele, nr. 1, bl. 611, sc. A, Ap. 13

Teleorman

1.500

 

574

Mătusanu Corina Cristiana si Mătusanu Ionut Gabriel

Rosiorii de Vede. str. Cap. Ghencea, bl. 204. Ap. 14

Teleorman

3.500

575

Bănută Nicolac

Rosiorii de Vede, str. Cap. Dumitrescu nr. 9

Teleorman

1.000

576

Nicolcea Irma

Lugoj, str. Buziasului nr. 36, bl. 1, sc. B, ap. 18

Timis

1.000

577

Botosan Caterina

Tulcea, str. Plugarilor nr. 90

Tulcea

600

578

Alexe Rodica

Tulcea, str. AlunisuIui nr. 14, bl. F3. sc. A, ap. 3

Tulcea

1.000

579

Chirică Constantin

Comuna Izvoarele, str. Dealului nr. 40

Tulcea

500

580

Banu Florica

Comuna Ciucurova, str. Stejarului nr. 22

Tulcea

500

581

Dobre Radu

Comuna Ciucurova, str. Slavei nr. 10

Tulcea

300

582

Ivanciu Gherghina

Comuna Ciucurova, str. Salciei nr. 51

Tulcea

500

583

Belibou Mariana

Comuna Nalbant, sat Nalbant, str. Fazanului nr. 10

Tulcea

500

584

Timofei Ana

Tulcea, strisaccei nr. 9, bl. 13, sc. B, et. 3, ap. 10

Tulcea

500

585

Mocanu Dumitra

Com. Cerna, sat Traian

Tulcea

500

586

Rotaru Stefan

Com. Delesti, sat Delesti, nr. 15

Vaslui

500

587

Pândei Gabriel

Com. Gîrceni, sat Dumbrăveni, nr. 28

Vaslui

1.000

588

Juverdeanu Vasile

Com. Feresti, sat Feresti, nr. 63

Vaslui

300

589

Butoi Maria

Com. Cozmesti, sat Cozmesti, nr. 32

Vaslui

1.000

590

Oboroceanu Violeta

Com. Feresti, sat Feresti, nr. 26

Vaslui

600

591

Alexandru Felicia

Com. Solesti, sat Iaz, nr. 56

Vaslui

1.000

592

Pintilie Ciprian

Vaslui, str. Husului, bl. 156, sc. A, ap. 7

Vaslui

1.000

593

Iliută Petru

Com. Delesti, sat Delesti, nr. 26

Vaslui

1.000

594

Juravle Ioan

Com. Delesti, sat Delesti, nr. 38

Vaslui

1.000

595

Berghiu Traian

Com. Delesti, sat Delesti, nr. 56

Vaslui

1.000

596

Isailă Toader

Com. Delesti, sat Delesti, nr. 73

Vaslui

1.000

597

Ciurariu Mircea

Com. Delesti, sat Delesti, nr. 76

Vaslui

1.000

598

Bulău Mihai

Com. Delesti, sat Delesti, nr. 33

Vaslui

700

599

Boată Sebastian Nicolae

Com. Delesti, sat Delesti, nr. 40

Vaslui

1.000

600

Bodros Adina Lidia

Com. Feresti, sat Feresti, nr. 32

Vaslui

1.000

601

Ungurcanu Maricica

Com. Feresti, sat Feresti, nr. 45

Vaslui

1.000

602

Calmuc Vasile

Husi, str. Scolii, bl. 30, sc. A, ap. 18

Vaslui

500

603

Hutu Florina

Com. Delesti, sat Delesti, nr. 5

Vaslui

1.000

604

Mihai Vasilica Constanta

Com. Laza. sat Rîsnita, nr. 26

Vaslui

1.000

605

Ene Magdalena

Bârlad, str. V.Pârvan, nr. 4, bl. B-1, sc. A, ap. 15

Vaslui

500

606

Chiriac Milica

Com. Dimitrie Cantemir, sat Urlati, nr. 45

Vaslui

500

607

Păduraru Ion

Husi, al. Stadion, nr. 11, bl. 25, sc. C, ap. 27

Vaslui

500

608

Tanasuc Maria

Vaslui, str. M.Kogălniceanu, bl. 32, sc. A, ap. 85

Vaslui

500

609

Botezatu Rodica

Vaslui, str. Traian, bl. 241, sc. D, ap. 13

Vaslui

800

610

Hondru Petru

Husi, str. A.I.Cuza, nr. 9 bis

Vaslui

500