MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 1033         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 decembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.841. - Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR

MOBILIARE

 

            10/107. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare hr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

 

            11/108. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Vaiorilor Mobiliare hr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard

 

            12/109. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Vaiorilor Mobiliare hr. 15/20/2006  privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

 

13/110. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Vaiorilor Mobiliare hr. 16/21/2006   privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 232 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

(2) Lista cuprinzând denumirile comune internationale prevăzută la alin. (1) este alcătuită din sublistele A, B si C cu sectiunile C1, C2 si C3 si este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Procentul de compensare a medicamen­telor corespunzătoare denumirilor comune internationale prevăzute în sublista A este de 90% din pretul de referintă, al celor din sublista B este de 50% din pretul de referintă, iar al celor din sublista C este de 100% din pretul de referintă.

(2) Pretul de referintă reprezintă pretul cel mai mic corespunzător unitătii terapeutice aferente aceleiasi forme farmaceutice din cadrul DCI si pentru fiecare concentratie.

Art. 3. - Prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internationale prevăzute în anexă se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru aprobat pentru anul 2007.

Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 1 ianuarie 2007, dată la care se abrogă art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.471/2006 pentru aprobarea Listei cu denumirile comune internationale ale medicamentelor specifice în vederea realizării subprogramelor din cadrul programului national de sănătate cu scop curativ, publicată în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr. 893 din 2 noiembrie 2006.

 

PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.841.

 

ANEXA

 

SUBLISTA A

Medicamente de bază cu nivel de compensare 90% din pretul de referintă

 

LISTA DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE ALE MEDICAMENTELOR DE CARE BENEFICIAZĂ ASIGURATII, ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU CU CONTRIBUTIE PERSONALĂ

 

1. A02B OMEPRAZOLUM

2. A03A MEBEVERINUM

3. A03F METOCLOPRAMIDUM

4. A04A PROCHLORPERAZINUM

5. A06A LACTULOSUM

6. A07A NYSTATTNUM

7. A07A RIFAXIMINUM

8. A07D LOPERAMIDUM

9. A07E SULFASALAZINUM

10. BOIA ACENOCOUMAROLUM

11. BOIA TICLOPIDINUM - pentru pacientii cu intolerantă la aspirină

12. B02B PHYTOMENADIONUM

13. B03A COMPLEX DE HYDROXID DE FIER (III) (oral)

14. B03A FERROSII FUMARAS

15. B03A FERROSII GLUTAMAS

16. B03A FERROSII SULFAS

17. C01A DIGOXINUM

18. C01B AMIODARONUM

19. C01B PROPAFENONUM

20. C01D ISOSORBIDI DINITRAS

21. COID ISOSORBIDI MONONITRAS

22. C01D NITROGLYCERINUM

23. C02A METHYLDOPUM

24. C03A HYDROCHLOROTHIAZIDUM

25. C03B INDAPAMIDUM

26. C03C FUROSEMIDUM

27. C03D SPIRONOLACTONUM simplu si în combinatii

28. C07A ATENOLOLUM

29. C07A BISOPROLOLUM

30. C07A CARVEDILOLUM

31. C07A METOPROLOLUM

32. C07A PROPRANOLOLUM

33. C07A SOTALOLUM

34. C08C AMLODIPINUM

35. C08C FELODIPINUM

36. C08C NIFEDIPINUM cu eliberare prelungită

37. C08D DILTIAZEMUM

38. C08D VERAPAMILUM

39. C09A CAPTOPRILUM

40. C09A ENALAPRILUM simplu si în combinatii cu hidroclorotiazida

41. C09A LISINOPRILUM

42. C10A FENOFIBRATUM

43. C10A SIMVASTATINUM

44. C10A LOVASTATINUM

45. D01A BIFONAZOLUM

46. DO IA MICONAZOLUM

47. D07A CLOBETASOLUM*

48. D07A FLUMETASONUM

49. D07A HYDROCORTIZONUM

50. D07A TRIAMCINOLONUM ACETONID

51. G02A ERGOMETRINUM

52. G02C BROMOCRIPTINUM

53. G03B TESTOSTERONUM

54. G04C DOXAZOSINUM

55. G03C ESTRADIOLUM

56. G03C ESTRIOLUM

57. G03F (G03C) ESTROGENI - simpli si combinatii

58. H02A DEXAMETHASONUM

59. H02A HYDROCORTISONUM

60. H02A METHYLPREDNISOLONUM

61. H02A PREDNISONUM

62. H03B CARBIMAZOLUM

63. JOIA DOXYCYCLINUM

64. JOIA TETRACYCLINUM

65. JOIC AMOXICILLINUM

66. JOIC AMPICILLINUM

67. J01C BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM

68. JOIC BENZYLPENICILLINUM

69. J01C OXACILLINUM

70. J01C PHENOXYMETHYLPENICILLINUM

71. J01D CEFACLORUM

72. J01D CEFALEXINUM

73. JOID CEFUROXIMUM (ORAL)

74. J01E SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

75. JOIF CLARITHROMYCINUM

76. J01F AZITHROMYCINUM

77. J01F ERYTROMYCINUM

78. JOIG GENTAMICINUM

79. J01M CIPROFLOXACINUM

80. J01M NORFLOXACINUM

81. J01X METRONIDAZOLUM

82. J01X TINIDAZOLUM

83. J02A KETOCONAZOLUM

84. J05A ACICLOVTRUM

85. JOIM OFLOXACINUM

86. L04A AZATHIOPRINUM

87. L01A CYCLOPHOSPHAMIDUM

88. L01B METHOTREXATUM

89. M01A DICLOFENACUM

90. MO IA KETOPROFENUM

91. MO 1A PIROXIC AMUM

92. MO IA TENOXICAMUM

93. M04A ALLOPURINOLUM

94. M04A COLCHICINUM

95. N02A TRAMADOLUM

96. N03A CARBAMAZEPINUM

97. N05B DIAZEPAMUM

98. N05B HYDROXYZINUM

99. N05C NITRAZEPAMUM

100. N05A HALOPERIDOLUM

101. N06A FLUOXETINUM*

102. N06A SERTRALINUM*

103. N06A TIANEPTINUM*

104. P01B HYDROXYCHLOROQUINUM

105. P02B PRAZIQUANTELUM

106. P02C MEBENDAZOLUM

107. P02C ALBENDAZOLUM

108. P02C LEVAMISOLUM

109. R03A SALBUTAMOLUM

110. R03B BECLOMETHASONUM

111. R03D AMINOPHYLLINUM

112. R03D THEOPHlLLINUM (retard)

113.R05DCODEINUM

114. R06A CETIRIZINUM

115. R06A CHLORPHENAMINUM

116. R06A LORATADINUM

117. SOIA CIPROFLOXACINUM

118. SOIC TOBRAMICINUM + DEXAMETAZONUM

119. SOIC CHLORAMPHENICOLUM în combinatii

 

            NOTĂ:

            Tratamentul cu medicamentele notate cu asterisc (*) se initiază de medicul de specialitate în limita competentei si poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emisă de medicul de specialitate.

 

 

            SUBLISTA B

            Medicamente cu nivel de compensare 50% din pretul de referintă

 

LISTA DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE ALE MEDICAMENTELOR DE CARE BENEFICIAZĂ ASIGURATII, ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU CU CONTRIBUTIE PERSONALĂ

 

1. A02B ESOMEPRAZOLUM

2. A02B FAMOTIDINUM

3. A02B LANSOPRAZOLUM

4. A02B NIZATIDINUM*

5. A02B PANTOPRAZOLUM

6. A02B RANITIDINUM

7. A02B SUCRALFATUM

8. A03A OTILONIUM BROMIDUM*

9. A03A TRIMEBUTINUM

10. A03F DOMPERIDONUM 11.A05BSILIBINUM

12. A07E BUDESONIDUM #

13. A07E MESALAZINUM

14. Al IC ALFACALCIDOLUM

15. BOIA CLOPIDOGRELUM - pentru pacientii cu intolerantă la aspirină* si pentru bolnavii cu accident vascular cerebral ischemic**

16. BOIA SULODEXIDUM*

17. B03A COMPLEX DE HIDROXID DE FIER (III) (injectabil)

18. COI B CHINIDINI SULFAS

19. C01B MEXILETINUM

20. C01E TRIMETAZIDINUM

21. C02A CLONIDINUM

22. C02A MOXONIDINUM

23. C02C PRAZOSINUM

24. C04A NICERGOLINUM

25. C04A PENTOXIFYLLINUM

26. C04A VINCAMINUM

27. C05C DIOSMINUM - simplu si în combinatii

28. C07A BETAXOLOLUM

29. C07A NEBIVOLOLUM

30. C07B BISOPROLOLUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM

31. C08C LACIDIPINUM

32. C08C LERCANIDIPINUM

33. C08C NITRENDIPINUM simplu si în combinatii

34. C09A FOSINOPRILUM simplu si în combinatii

35. C09A BENAZEPRILUM

36. C09A PERINDOPRILUM simplu si în combinatii

37. C09A QUINAPRILUM

38. C09A RAMIPRILUM

39. C09A TRANDOLAPRILUM simplu si în combinatii

40. C09A ZOFENOPRILUM

41. C09C CANDESARTANUM

42. C09C IRBESARTANUM simplu si în combinatii

43. C09C LOZARTANUM simplu si în combinatii

44. C09C TELMISARTANUM simplu si în combinatii

45. C09C VALSARTANUM simplu si în combinatii

46. C10A ACID-OMEGA 3-ESTERI ETILICI 90

47. C10A ATORVASTATINUM

48. C10A BEZAFTBRATUM

49. C10A CIPROFIBRATUM

50. C10A EZETIMIBUM

51. C10A FLUVASTATINUM

52. C10A PRAVASTATINUM

53. C10A ROSUVASTATINUM

54. DOI A NAFTIFINUM

55. D01A NATAMYCINUM

56. D01B TERBINAFINUM

57. D05A CALCIPOTRIOLUM simplu si în combinatii

58. D05B ACITRETINUM*

59. D06A MUPIROCINUM

60. D06B ACICLOVIRUM

61. D06B PODOPHYLLOTOXINUM

62. D06B SULFADIAZINUM

63. D07A METHYLPREDNISOLONUM

64. D07A MOMETASONUM

65. D10A ACIDUM AZELAICUM

66. D10B ISOTRETINOINUM

67. GOI A FENTICONAZOLUM

68. G02C CABERGOLINUM

69. G03C HEXESTROLUM

70. G03C PROMESTRIENUM

71. G03D DYDROGESTERONUM

72. G03DLYNESTRENOLUM

73. G03D PROGESTERONUM

74. G03D TIBOLOLUM*

75. G03G CLOMIFENUM

76. G03G FOLLITROPINUM* (alfa si beta) #, în conditiile aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice

77. G03X DANAZOLUM*

78. G03X RALOXJJFENUM

79. G04B OXYBUTYNINUM

80. G04C ALFUZOSINUM

81. G04C DUTASTERIDUM

82. G04C FINASTERIDUM

83. G04C TAMSULOSINUM

84. G04C TERAZOSINUM

85. HO IA TETRACOSACTIDUM

86. H02A BETAMETHASONUM

87. H02A FLUDROCORTISONUM

88. H02A PREDNISOLONUM

89. H03B THIAMAZOLUM

90. H05B CALCITONINUM

91. J01C AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

92. J01C AMPICILLINUM + SULBACTANUM (oral + injectabil)

93. JOID CEFADROXILUM

94. J02A ITRACONAZOLUM

95. J02A FLUCONAZOLUM

96. J05A BRIVUDINUM* #

97. MO IA CELECOXIBUM

98. MO IA ETORICOXIBUM

99. MO IA DEXKETOPROFENUM

100. MO IA MELOXICAMUM

101. MOI A NIMESULIDUM

102. M03B BACLOFENUM

103. M03B TETRAZEPAMUM

104. M05B ACIDUM ALENDRONICUM

105. M05B ACIDUM PAMIDRONICUM #

106. M05B ACIDUM RISEDRONICUM

107. N02C SUMATRIPTANUM*

108. N02C RIZATRIPTANUM*

109. N03A PREGABALINUM* #

110. N05A SULPIRIDUM*

111. N05A TIAPRIDUM*

112. N05B ALPRAZOLAMUM*

113. N05B BROMAZEPAMUM*

114. N05B MEDAZEPAMUM*

115. N05C ZOLPJJDEMUM

116. N05C ZOPICLONUM

117. N06A BUPROPIONUM*

118. N06A ESCITALOPRAMUM*

119. N06A FLUVOXAMINUM*

120. N06A MILNACIPRANUM*

121. N06A MIRTAZAPINUM*

122. N06A PAROXETINUM*

123. N06A REBOXETINUM*

124. N06A TRAZODONUM*

125. N06A VENLAFAXINUM* #

126. N06D GINKGO BILOBA*

127. N07C BETAHISTINUM

128. N07X ACIDUM ALFA-LIPOICUM #

129. N07X HIDROLIZAT DE PROTEINĂ DIN CREIER DE PORCINĂ

130. R03A FENOTEROLUM

131. R03A SALMETEROLUM

132. R03A SALMETEROLUM + FLUTICASONUM*

133. R03B BUDESONIDUM

134. R03B FLUTICASONUM*

135. R03B IPRATROPII BROMIDUM

136. R03B TIOTROPIUM*

137. R03D MONTELUKAST*

138. R05D DEXTROMETHORPHANUM

139. R05D LEVODROPROPIZINUM

140. R06A FEXOFENADINUM

141. R06A DESLORATADINUM

142. R06A KETOTIFENUM

143. SOIA NETELMICINUM

144. S01ALOMEFLOXACINUM

145. S01B DICLOFENACUM

146. S01G KETOTIFENUM

147. S01G OLOPATADINUM

148. S01X RETINOLUM

 

NOTĂ:

Tratamentul cu medicamentele notate cu asterisc (*) se initiază de medicul de specialitate în limita competentei si poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emisă de medicul de specialitate.

Tratamentul cu medicamentul notat cu (**) va fi prescris la indicatia specialistului neurolog bolnavilor cu AVC ischemic sau AIT, bolnavilor cu ateroscleroză a arterelor cervico-cerebrale dovedită, care nu au indicatie de tratament anticoagulant oral, aflati în una dintre următoarele conditii:

- stenoze semnificative simptomatice (AIT sau AVC în teritoriul vascularizat) pe arterele cervico-cerebrale, demonstrate printr-o modalitate obiectivă de investigatie (examen echo-Dopler, angiografie etc.);

- AVC ischemic la pacientii cu cel putin un alt factor major de risc vascular (sindrom coronarian acut în antecedente, diabet zaharat, boala arterială ocluzivă a arterelor membrelor inferioare);

- AVC repetat sub tratament cu aspirină;

- risc hemoragie crescut la aspirină (afectiuni digestive demonstrate);

- interventii de revascularizare pe arterele cervico-cerebrale (angioplastie cu implantare de stent, endarterectomie).

Pentru medicamentele notate cu #, regulile de prescriere sunt stabilite prin contractul-cadru.

 

            SUBLISTĂ C - CU PROCENT DE COMPENSARE 100%

 

            SECTIUNEA CI - CU PROCENT DE COMPENSARE 100% DIN PRETUL DE REFERINTĂ - cuprinde DCI-urile utilizate în tratamentul ambulator al unor grupe de boli pentru care decontarea se face pe baza protocoalelor terapeutice cu monitorizarea prescrierii si consumului prin comisiile paritare; medicamentele din această sublistă se eliberează prin farmacii cu circuit deschis pe bază de prescriptie medicală cu retinere în farmacie (P-RF);

 

 

Nr. crt

Nr. crt

Cod ATC

DCI

 

1. INSUFICIENTA CARDIACA CRONICA (CLASA III SAU IV NYHA) – Gl

 

1

1

C01AA05

DIGOXINUM

2

2

C03AA03

HYDROCHLOROTHIAZIDUM

3

3

C03CA01

FUROSEMIDUM

4

4

C03DA01

SPIRONOLACTONUM

5

5

C07AB02

METOPROLOLUM

6

6

C07AB07

BISOPROLOLUM

7

7

C07AG02

CARVEDILOLUM

8

8

C09AA01

CAPTOPRELUM

9

9

C09AA02

ENALAPRILUM

10

10

C09AA03

LISINOPRILUM

 

2. BOLNAVI CU PROTEZE VALVULARE ŞI VASCULARE - G2

 

11

1

B01AA07

ACENOCOUMAROLUM *

 

* La indicatia medicului in specialitatea cardiologie

 

3. BOLNAVI CU PROCEDURI INTERVENTIONALE PERCUTANE, NUMAI DUPĂ IMPLANTAREA UNEI PROTEZE ENDOVASCULARE (STENT) - G3

 

12

1

B01AC04

CLOPIDOGRELUM * (cel mult 9 luni)

 

* La indicatia medicului in specialitatea cardiologie sau neurologie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate

 

4. HEPATITELE CRONICE DE ETIOLOGIE VIRALA B, C si D cu probe biologice de activitate, markeri de replicare virală, criterii histologice si vârsta sub 65 ani, fiind necesară îndeplinirea tuturor criteriilor conform protocoalelor de practică - G4

 

13

1

J05AB04

RIBAVIRINUM*

14

2

J05AF05

LAMIVUDINUM *

15

3

L03AB04

INTERFERONUM ALFA 2a *

16

4

L03AB05

ENTERFERONUM ALFA 2b *

17

5

L03AB11 L03AB10)

PEGINTERFERONalnV2a *

18

6

L03AB10 L03AB11)

PEGINTERFERON alfa-2b *

 

* Se vor prescrie cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

5. HEPATITA AUTOIMUNA - G5

 

19

1

H02AB07

PREDNISONUM

20

2

L04AX01

AZATHIOPRINUM

 

La indicatia medicului in specialitatea gastroenterologie

 

6. CIROZA BILIARA PRIMARA, COLANGITA SCLEROZANTA PRIMITIVA, HEPATITA CRONICA SI CIROZE DE ALTE ETIOLOGII CU COLESTAZA - G6

 

21

1 A05AA02

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

 

La indicatia medicului in specialitatea gastroenterologie sau boli infectioase sau medicină internă

 

7. CIROZA HEPATICA - G7

 

22

1

C03CA01

FUROSEMIDUM

23

2

C03DA01

SPIRONOLACTONUM

24

3

J05AF05

LAMIVUDINUM *

25

4

A06AD11

LACTULOSUM

 

* La indicatia medicului in specialitatea gastroenterologie sau boli infectioase în aceleasi conditii ca la G4 « Hepatitele cronice de etiologie virala B,C si D, cu probe biologice de activitate, markeri de replicare virala, criterii histologice si vârsta sub 65 ani, fiind necesara îndeplinirea tuturor criteriilor enuntate»; se vor prescrie cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

8. LEUCEMII, LIMFOAME, APLAZIE MEDULARA, GAMAPATIIMONOCLONALE MALIGNE. MIELOPROLIFERARI CRONICE SI TUMORI MALIGNE - G10

 

26

1

A03FA01

METOCLOPRAMIDUM

27

2

A04AA01

ONDANSETRONUM **

28

3

A04AA02

GRANISETRONUM **

29

4

B03XA01

EPOETINUM ALFA SI BETA *

30

5

B03XA02

DARBEPOETINUM *

31

6

H01BA02

DESMOPRESSINUM

32

7

H02AB02

DEXAMETHASONUM

33

8

L04AA01

CICLOSPORINUM **

34

9

N02AA01

MORPHYNUM

35

10

N02AA05

OXYCODONUM **

36

11

N02AA08

DIHYDROCODEINUM

37

12

N02AB02

PETHIDINUM

38

13

N02AB03

FENTANYLUM **

39

14

N02AX02

TRAMADOLUM

40

15

N07BC02

METHADONUM

41

16

R05DA04

CODEINUM

 

La indicatia medicului în specialitatea hematologie sau oncologie. Medicamentele specifice se asigură prin subprogramul national cu scop curativ Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice.

* Medicamentele se vor prescrie numai pentru anemia post-chimioterapică, cu determinarea feritinei si la valori ale hemoglobinei sub 11 g/dl, cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

** Se vor prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

 

9. EPILEPSIE-Gll

 

42

1

N03AA02

PHENOBARBITALUM

43

2

N03AB02

PHENYTOINUM

44

3

N03AD01

ETHOSUXIMIDUM

45

4

N03AE01

CLONAZEPAMUM

46

5

N03AF01

CARBAMAZEPINUM

47

6

N03AF02

OXCARBAZEPINUM *

48

7

N03AG01

ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI

49

8

N03AX09

LAMOTRIGINUM *+**

50

9

N03AX11

TOPIRAMATUM *

51

10

N03AX12

GABAPENTINUM *

52

11

N03AX14

LEVETIRACETAMUM *

53

12

N03AXN1

PREGABALINUM *

 

Se vor prescrie la indicatia medicului in specialitatea neurologie, iar produsele corespunzătoare DCI-urilor marcate cu *, cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

** se vor prescrie si Ia indicatia medicului psihiatru

 

10. BOALA PARKINSON - G12

 

54

1

N04AA01

TRIHEXYPHENIDYLUM **

55

2

N04AA02

BIPERIDENUM **

56

3

N04BA02

LEVODOPUM + CARBIDOPUM

57

4

N04BA02

LEVODOPUM+BENSERAZIDUM

58

5

N04BA03

COMBINATII (LEVODOPUM+CARBIDOPUM+ENTACAPONUM) *

59

6

N04BB01

AMANTADINUM

60

7

N04BC01

BROMOCRIPTINUM

61

8

N04BC04

ROPINIROLUM *

62

9

N04BC05

PRAMIPEXOLUM *

63

10

N04BD01

SELEGILINUM

64

11

N04BX02

ENTACAPONUM *

65

12

N05AH02

CLOZAPINUM *

 

Se vor prescrie de către sau la indicatia medicului in specialitatea neurologie, iar produsele corespunzătoare DCI-urilor marcate cu *, cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

** se vor prescrie si la indicatia medicului psihiatru

 

11. MI ASTENIA GRAVIS - G13

 

66

1

H02AB07

PREDNISONUM

67

2

L04AX01

AZATHIOPRINUM

68

3

N07AA01

NEOSTIGMINIBROMIDUM

69

4

N07AA02

PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM

 

12. SCLEROZA MULTIPLA - G14

 

70

1

H02AB04

METHYLPREDNISOLONUM

71

2

H02AB07

PREDNISONUM

72

3

L01BA01

METHOTREXATUM

73

4

L01DB07

MITOXANTRONUM **

74

5

L04AX01

AZATHIOPRINUM

 

Medicamentele specifice se prescriu numai pentru pacientii inclusi în subprogramul national cu scop curativ: Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroza multiplă.

** Cu aprobarea comisiilor caselor de asigurări de sănătate din centrele universitare prin care se derulează subprogramul.

 

13. BOLI PSIHICE (Schizofrenie, tulburări schizotipale si delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute) - GI5

 

75

1

N05AD01

HALOPERIDOLUM

76

2

N03AG01

ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI

77

3

N05AE04

ZIPRASIDONUM

78

4

N05AF01

FLUPENTIXOLUM

79

5

N05AF05

ZUCLOPENTHIXOLUM

80

6

N05AH02

CLOZAPINUM

81

7

N05AH03

OLANZAPINUM

82

8

N05AH04

QUETIAPINUM

83

9

N05AL05

AMISULPRIDUM

84

10

N05AX08

RISPERIDONUM

85

11

N05AX12

ARIPIPRAZOLUM

86

12

N06AA04

CLOMIPRAMINUM

87

13

N06AX03

MIANSERINUM

88

14

N05AL03

TIAPRIDUM

89

15

N06AB10

ESCITALOPRAMUM

90

16

N06AX05

TRAZODONUM

91

17

N06AX14

TIANEPTINUM

 

Se vor prescrie de către sau la indicatia medicului în specialitatea psihiatrie.

 

14. DEMENTE (degenerative, vasculare, mixte) - G16

 

92

1

N06DA02

DONEPEZILUM *

93

2

N06DA03

RIVASTIGMINUM *

94

3

N06DX01

MEMANTINUM *

 

*Se vor prescrie de către sau la indicatia medicului în specialitatea neurologie sau psihiatrie sau geriatrie; se vor prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

 

15. COLAGENOZE MAJORE (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, dermatomiozită, poliarterita nodoasă) - G17

 

95

1

H02AB04

METHYLPREDNISOLONUM oral, cazurile fără răspuns la Prednison

96

2

H02AB07

PREDNISONUM

97

3

L01AA01

CYCLOPHOSPHAM1DUM

98

4

L01BA01

METHOTREXATUM

99

5

L04AX01

AZATHIOPRINUM

 

16. POLIARTRITA REUMATOIDA SI ARTROPATIA PSORIAZICA - G18

 

100

1

A07EC01

SULFASALAZINUM

101

2

H02AB01

BETAMETHASONUM injectabil, pentru administrare locală

102

3

H02AB04

METHYLPREDNISOLONUM oral, cazurile fără răspuns la Prednison

103

4

H02AB07

PREDNISONUM

104

5

L01BA01

METHOTREXATUM

105

6

L04AA01

CICLOSPORINUM *

106

7

L04AA11

ETANERCEPTUM **

107

8

L04AAI2

INFLLXIMABUM **

108

9

L04AA13

LEFLUNOMIDUM *

109

10

L04AA17

ADALIMUMABUM **

110

11

L04AX01

AZATHIOPRINUM

111

12

M01AB05

DICLOFENACUM

112

13

M01AE03

KETOPROFENUM

113

14

M01CB0I

NATRII AUROTHIOMALAS

114

15

P01BA02

HYDROXYCHLOROQUINUM

 

* La indicatia medicului in specialitatea reumatologie, dermatologie, medicină internă sau în medicină fizică si recuperare medicală in cazurile fără răspuns la terapia clasică. Se vor prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

** Pentru pacientii cu poliartrita reumatoida sau artropatie psoriazica severă care nu răspund adecvat la metotrexat, cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

17. SPONDILITA ANKILOZANTA - G19

 

115

1

A07EC01

SULFASALAZINUM

116

2

H02AB01

BETAMETHASONUM injectabil, pentru administrarea locală

117

3

L01BA01

METHOTREXATUM

118

4

M01AB05

DICLOFENACUM

119

5

M01AE03

KETOPROFENUM

 

18. MUCOVISCIDOZA - G20

Pentru mucoviscidoză medicamentele destinate profilaxiei si tratamentului complicatiilor respiratorii prescrise conform protocolului vor fi asigurate prin farmacii de circuit deschis, fiind suportate integral din fond.

 

19. DIABET ZAHARAT SI BOLI DE NUTRITIE - G21

 

120

1

A10BA02

METFORM1NUM

121

2

A10BA03

BUFORMINUM

122

3

A10BB01

GLIBENCLAMIDUM

123

4

A10BB03

TOLBUTAMIDUM

124

5

A10BB07

GLEPIZIDUM

125

6

A10BB08

GLIQUIDONUM

126

7

A10BB09

GLICLAZIDUM

127

8

A10BB12

GLIMEPIRIDUM

128

9

A10BD02

COMBINATII (GLIBENCLAMTOUM+METFORMTNUM)

129

10

A10BD03

COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM)

130

11

A10BF01

ACARBOSUM

131

12

A10BG02

ROSIGLITAZONUM *

132

13

A10BG03

PIOGLITAZONUM *

133

14

A10BX02

REPAGLINIDUM

134

15

A11DAN1

BENFOTIAMINUM

135

16

A11BDN1

COMBINATII

 

Medicamentele specifice pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinodependent se asigură prin programul national cu scop curativ: Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat. * Se vor prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

 

20. BOLI ENDOCRINE (Gusă endemică, insuficientă suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară) - G22

 

136

1

H01BA02

DESMOPRESSINUM

137

2

H02AA02

FLUDROCORTISONUM

138

3

H02AB07

PREDNISONUM

139

4

H02AB06

PREDNISOLONUM

140

5

H02AB09

HYDROCORTISONUM

141

6

H03AA01

LEVOTHYROXINUM

142

7

H03CA

IODIDUM

143

8

H03CAN1

KALII IODIDUM

 

21. BOALA WILSON - G23

 

 

144

1

M01CC01

PENICILLAMINUM (se importa cu aprobarea MSP)

 

La indicatia medicului în specialitatea gastroenterologie sau neurologie

 

22. INSUFICIENTA RENALA CRONICA - FAZA PREDIALIZĂ - G25

 

145

1

B03AC02

COMPLEX DE HIDROXID DE FIER III SUCROZA

146

2

B03XA01

EPOETINUM ALFA SI BETA

147

3

B03XA02

DARBEPOE1TNUM

148

4

V06DDN1

AMINOACIZI INCLUSIV COMBINATII CU POLIPEPTIDE

 

Medicamentele specifice pentru bolnavii cu insuficientă renală cronică dializati se asigură prin programul national cu scop curativ: Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

 

23. GLAUCOM - G26

 

149

1

S01EC03

DORZOLAMIDUM

150

2

S01EC04

BRINZOLAMIDUM

151

3

S01ED01

TIMOLOLUM

152

4

S01ED02

BETAXOLOLUM

153

5

S01ED05

CARTEOLOLUM

154

6

S01ED51

COMBINATII (DORZOLAMIDUM+TIMOLOLUM)

155

7

S01EE01

LATANOPROSTUM SIMPLU SI EN COMBINATII

156

8

S01EE04

TRAVOPROSTUM

 

24.PEMFIGUS-G27

 

157

1

H02AB02

DEXAMETHASONUM

158

2

H02AB04

METHYLPREDNISOLONUM

159

3

H02AB07

PREDNISONUM

160

4

J04BA02

DAPSONUM (se importa cu aprobarea MSP)

161

5

L01AA01

CYCLOPHOSPHAMIDUM

162

6

L01BA01

METHOTREXATUM

163

7

L04AA01

CICLOSPORINUM *

164

8

L04AX01

AZATmOPRINUM

 

Se vor prescrie de medicul în specialitatea dermatologie.

* Se vor prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

 

25. BOALA GAUCHER - G29

 

165

1

A16AB02 IMIGLUCERASUM *

 

* După precizarea diagnosticului de către laboratoarele de specialitate va putea fi prescris de către medicul in specialitatea gastroenterologie conform protocolului. Se va prescrie cu aprobarea comisiilor de la nivelul casei nationale de asigurări de sănătate.

 

26. BOLI VENERICE (SIFILIS, GONOREE, INFECTIA CU CHLAMIDIA) - G30

 

166

1

J01AA02

DOXYCYCLINUM

167

2

J01AA07

TETRACYCLENUM

168

3

JOI CEO 1

BENZYLPENICILLINUM

169

4

J01CE08

BENZATfflNI BENZYLPENICILLINUM

170

5

J01CE30

COMBINATII (BENZYLPENICELLINUM+PROCAINUM)

171

6

J01FA01

ERYTHROMYCINUM

172

7

J01FA07

JOSAMYCINUM numai la gravide

 

 

            Nota:

            Pentru medicamentele din această sectiune tratamentul se initiază de medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, luându-se in considerare mentiunile cu caracter special, notate cu asterisc, cu exceptia insuficientei cardiace cronice (Gl), la care initierea poate fi făcută si de medicul de familie, numai pentru medicamentele din pozitiile 1 - 7 din tabelul Gl, daca bolnavul a fost explorat în prealabil pentru functia renala. Medicamentele de la pozitiile 8 - 10 de la tabelul Gl, pot fi initiate de specialistul cardiolog sau de medicină internă.

 

 

            SECTIUNEA C2 - CU PROCENT DE COMPENSARE 100% - cuprinde DCI-urile de care beneficiază bolnavii inclusi in programul national cu scop curativ; aceste medicamente se eliberează prin farmacii cu circuit închis si sunt utilizate în tratamentul spitalicesc (S) sau ambulator pe bază de prescriptie medicală care se retine în farmacie (P-RF).

 

            P1: Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

 

Nr. Crt

Nr. Crt

Cod ATC

DCI

1

1

D06BB03

ACICLOVIRUM

2

2

J01EE01

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

3

3

J01FA09

CLARITHROMYCINUM

4

4

J01FA10

AZITROMICINA

5

5

J01MA02

CIPROFLOXACINUM

6

6

J01XX08

LINEZOLIDUM

7

7

J02AB02

KETOCONAZOLUM

8

8

J02AC01

FLUCONAZOLUM

9

9

J02AC02

ITRACONAZOLUM

10

10

J02AC03

VORICONAZOLUM

11

11

J02AX04

CASPOFUNGINUM

12

12

J04AB02

RIFAMPICINUM

13

13

J04AM02

COMBINATII (ISONIAZIDUM+RIFAMPICINUM)

14

14

J05AB01

ACICLOVIRUM

15

15

J05AE08

ATAZANAVIRUM

16

16

J05AE01

SAQUINAVIRUM

17

17

J05AE03

RITORNAVIRUM

18

18

J04AB04

RIFABUTINUM

19

19

J05AE02

INDINAVIRUM

20

20

J05AE04

NELFINAVIRUM

21

21

J05AE05

AMPRENAVIRUM

22

22

J05AE06

LOPINAVIRUM + RITORNAVIRUM

23

23

J05AE07

FOSAMPRENAVIRUM

24

24

J05AF01

ZIDOVUDINUM

25

25

J05AF02

DIDANOSINUM

26

26

J05AF03

ZALCITABINUM

27

27

J05AF04

STAVUDINUM

28

28

J05AF05

LAMTVUDINUM

29

29

J05AF06

ABACA VIRUM

30

30

J05AF30

ZIDOVUDINUM + LAMIVUDINUM

31

31

J05AF30

ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM + ZIDOVUDINUM

32

32

J05AF30

LAMTVUDINUM+ABACAVIRUM

33

33

J05AG01

NEVIRAPINUM

34

34

J05AG03

EFAVTRENZUM

35

35

J05AX07

ENFUVIRTIDUM

36

36

J04AC01

ISONIAZIDUM

37

37

J04AK02

ETHAMBUTOLUM

38

38

J04AK01

PYRAZINAMIDUM

39

39

J05AB06

GANCYCLOVIRUM

40

40

J06BA02

1MUNOGLOBULINA NORMALA PENTRU ADMINISTRARE INTRAVASCULARA

41

41

L03AA02

FILGRASTIMUM (G-CSF)

 

P2: Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza

 

Nr. Crt

Nr. Crt

Cod ATC

DCI

42

1

A11HA02

PYRIDOXINUM

43

2

H02AB07

PREDNISONUM

44

3

J01FA09

CLARITHROMYCINUM

45

4

J01GA01

STREPTOMYCINUM

46

5

J01GB04

KANAMYCINUM

47

6

J01GB06

AMIKACINUM

48

7

J01MA01

OFLOXACINUM

49

8

J01MA02

CIPROFLOXACINUM

50

9

J01MA14

MOXIFLOXACINUM

51

10

J04AB01

CYCLOSERINUM

52

11

J04AB02

RIFAMPICINUM

53

12

J04AB04

RIFABUTINUM

54

13

J04AC01

ISONIAZIDUM

55

14

J04AD01

PROTIONAMIDUM

56

15

J04AK01

PYRAZINAMIDUM

57

16

J04AK02

ETHAMBUTOLUM

58

17

J02AM02

COMBINATO (ISONIAZIDUM+RIFAMPICINUM)

 

P3: Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice

 

Nr. Crt

Nr. Crt

Cod ATC

DCI

59

1

L01AA01

CYCLOPHOSPHAMIDUM

60

2

L01AA02

CHLORAMBUCILUM

61

3

L01AA03

MELPHALANUM

62

4

L01AA06

DFOSFAMIDUM

63

5

L01AB01

BUSULFANUM

64

6

L01AX03

TEMOZOLOMIDUM

65

7

L01AX04

DACARBAZINUM

66

8

L01BA01

METHOTREXATUM

67

9

L01BA04

PEMEXETREDUM

68

10

L01BB02

MERCAPTOPURINUM

69

11

L01BB03

TIOGUANINUM

70

12

L01BB04

CLADRIBINUM

71

13

L01BB05

FLUDARABINUM

72

14

L01BC01

CYTARABINUM

73

15

L01BC02

FLUOROURACILUM

74

16

L01BC05

GEMCITABINUM

75

17

L01BC06

CAPECITABINUM

76

18

L01CA01

VINBLASTINUM

77

19

L01CA02

VINCRISTINUM

78

20

L01CA04

VINORELBINUM

79

21

L01CB01

ETOPOSIDUM

80

22

L01CD01

PACLITAXELUM

81

23

L01CD02

DOCETAXOLUM

82

24

L01DB01

DOXORUBICINUM

83

25

L01DB03

EPIRUBICINUM

84

26

L01DB06

IDARUBICINUM

85

27

L01DB07

MITOXANTRONUM

86

28

L01DC01

BLEOMYCINUM SULFAS

87

29

L01DC03

MITOMICINUM

88

30

L01XA01

CISPLATINUM

89

31

L01XA02

CARBOPLATINUM

90

32

L01XA03

OXALIPLATINUM

91

33

L01XC04

ALEMTUZUMABUM

92

34

L01XC02

RITUXIMABUM

93

35

L01XC03

TRASTUZUMABUM

94

36

L01XC07

BEVACIZUMABUM

95

37

L01XX02

ASPARAGINAZUM

96

38

L01XX05

HYDROXYCARBAMIDUM

97

39

L01XXU

ESTRAMUSTINUM

98

40

L01XX14

TRETINOINUM

99

41

L01XX17

TOPOTECAMUM

100

42

L01XX19

IRINOTECANUM

101

43

L01XX28

IMATTNIBUM

102

44

L01XX32

BORTEZOMIBUM

103

45

L01XX34

ERLOTTNIBUM

104

46

L02AB01

MEGESTROLUM

105

47

L02AE02

LEUPRORELINUM

106

48

L02AE03

GOSERELINUM

107

49

L02AE04

TRIPTORELINUM

108

50

L02BA01

TAMOXIFENUM

109

51

L02BB01

FLUTAMIDUM

110

52

L02BB03

BICALUTAMIDUM

111

53

L02BG01

AMINOGLUTETHIMIDIJM

112

54

L02BG03

ANASTROZOLUM

113

55

L02BG04

LETROZOLUM

114

56

L02BG06

EXEMESTANUM

115

57

L03AA02

FILGRASTIMUM (G-CSF)

116

58

L03AB04

INTERFERONUM ALFA 2a

117

59

L03AB05

INTERFERONUM ALFA 2b

118

60

M05BA02

ACIDUM CLODRONICUM

119

61

M05BA03

ACIDUM PAMIDRONICUM

 

Pagina a 2-a